Kończąc karierę zawodniczą w 1981 roku, nie rozstał się ze swoją ukochaną dyscypliną i został sędzią zapaśniczym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kończąc karierę zawodniczą w 1981 roku, nie rozstał się ze swoją ukochaną dyscypliną i został sędzią zapaśniczym."

Transkrypt

1

2

3 Grzegorz Brudziński 62 Kościuszki Gorlice, Polonia Kom : Dane osobiste: Urodzony 7 marca 1959 roku w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie). W 1981 roku Grzegorz ożenił się z Bożeną Okarmą i stało się jasne że w Gorlicach zakotwiczył na stałe. Owocem miłości z Bożeną są córki Anna i Kinga. Początki kariery sportowej: W latach uczęszczał do szkoły podstawowej w Mrągowie i uprawiał lekkoatletykę pchnięcie kulą /w 1973 roku wynikiem metra zajął III miejsce na Mistrzostwach Polski w roczniku do 14 lat życia/. Po szkole podstawowej, podjął naukę w Technikum Gastronomicznym w Olsztynie. Kariera zapaśnicza: W latach uprawiał zapasy w Budowlanych Olsztyn stając na podium Międzynarodowego Turnieju im. Andrzejewskiego w Łodzi /I miejsce/ i Elblągu /II miejsce/. W latach zapaśnik GKS GLINIK Gorlice. Na mistrzostwach Polski Juniorów w 1979 roku zapaśnicy z Gorlic zajęli III miejsce a, Grzegorz Brudziński indywidualnie zajął IV miejsce. Kończąc karierę zawodniczą w 1981 roku, nie rozstał się ze swoją ukochaną dyscypliną i został sędzią zapaśniczym. Kariera sędziowska: 1986 rok - zostaje sędzią międzynarodowym, ale ówczesne władze PZZ pismem do FILA anulują jego nominację rok - ponownie zostaje sędzią międzynarodowym 1996 rok - zostaje mianowany sędzią międzynarodowym klasy E 2000 rok - sędzia Igrzysk Olimpijskich w Sydney W latach Vice Prezes PZZ ds. sędziowskich W latach członek zarządu PZZ W 2004 rok - sędzia Igrzysk Olimpijskich w Atenach i awans na kierownika maty w komisji sędziowskiej FILA W 2008 rok - sędzia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Kariera zawodowa: Od 1991 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajem powierzchni komercyjnych, doradztwa w pozyskiwaniu środków unijnych oraz wprowadzanie systemów zarządzania ISO. Jest właścicielem pierwszego w Gorlicach Domu Handlowego PEPS (http://www.peps.net.pl), który stał się symbolem nowoczesności i innowacyjnych rozwiązań w mieście. Znajomość języków obcych: angielski płynnie w mowie i piśmie rosyjski - płynnie w mowie i piśmie Osobiste zalety:

4 Łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, pracowitość, samodyscyplina, punktualność, zdolności organizatorskie, uczciwość, odpowiedzialność Hobby: W wolnych chwilach lubi chodzić po szlakach górskich gdzie odpoczywa od zgiełku. Zimą uprawia narciarstwo zjazdowe i biegowe. Lubi przeczytać dobrą książkę a najbardziej mu odpowiada humor i ironia zawarta w książkach Hrabala, Kundery i Pavla. 2

5 Warszawa, 16 listopada 2008 Szybciej dojdzie do celu ten, kto wie dokąd zmierza Zarys programu naprawczego Polskiego Związku Zapaśniczego na lata Opracował Grzegorz Brudziński 3

6 Słowem wstępu: Poniższe opracowanie jest próbą przedstawienia zarysu zmian koniecznych do prawidłowego funkcjonowania struktur Polskiego Związku Zapaśniczego. Program naprawczy każdej organizacji powinien odnosić się do celów jakie chce się osiągnąć w kontekście jego aktualnej sytuacji. Nie inaczej jest z PPZ. Aby prawidłowo zarządzać jednostka jaką jest PZZ należy ocenić jego stan obecny, zasady jego funkcjonowania, a następnie postawić jasno określone cele. Kolejnym krokiem jest określenie co i w jaki sposób należy zmienić. Tak więc każdy kandydat na Prezesa Związku oraz Członka Zarządu powinien sprostać temu schematowi i odpowiedzieć na pytania: Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jak chcemy osiągnąć cel? 4

7 I. Gdzie jesteśmy? Ocena stanu faktycznego Związku sprowadza się do wskazania głównych problemów rzutujących na jego kondycję. Według mnie są to: 1. Nieprawidłowo pracujące biuro. 2. Nieprawidłowo i nieracjonalnie wydawane środki. 3. Brak perspektywicznego i spójnego systemu szkolenia i współzawodnictwa. 4. Brak systemu motywacyjnego dla zawodników i trenerów. 5. Brak rozeznania potrzeb Klubów. 6. Nieprawidłowa organizacja imprez. 7. Brak systemu pomocy zawodnikom po zakończeniu kariery sportowej. 8. Brak wsparcia inwestycyjnego zewnętrznymi środkami finansowymi celów statutowych - rozwój polskich zapasów. II. Dokąd zmierzamy? Każdy z ośmiu powyżej wymienionych problemów (przy zachowaniu zaproponowanej kolejności) powinien znaleźć rozwiązanie poprzez: Ad 1. Określenie rocznego budżetu wydatków biura w oparciu o planowane przychody, zmianę schematu organizacyjny biura, modyfikację zakresów obowiązków pracowników, sporządzenie planu obiegu dokumentów. Ad 2. Określenie potrzebnych zasobów do realizacji konkretnych zadań i właściwie wydatkowanie pieniędzy (z uwzględnieniem potrzeb środowiska). Ad 3. Zmianę systemu szkolenia, motywującą młodych utalentowanych zawodników do kontynuowania swojej kariery. Ad 4. Stworzenie systemu stypendiów dla zawodników i trenerów na wszystkich etapach kariery. Ad 5. Stworzenie drożnych kanałów przepływu informacji dotyczących potrzeb klubów. Ad 6. Podniesie rangi i prestiżu organizowanych imprez. Ad 7. Wypracowanie rozwiązań systemowych umożliwiających start zawodowy zawodnikom po skończeniu kariery sportowej. Ad 8. 5

8 Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz. III. Jak chcemy osiągnąć nasz cel? Ad 1. Opracowanie schematu organizacyjnego pracy biura Związku z określeniem kompetencji poszczególnych pracowników pozwoli nadać kompetencje do podejmowania decyzji, ale zarazem określić personalną odpowiedzialność za poszczególne działania. Bez jasno określonych zakresów obowiązków nie da się ustalić podstawowych procedur postępowania. Koniecznością jest również zwiększenie nadzoru nad obiegiem dokumentów i dokonywaniem zapisów. Osiągnąć to można poprzez stworzenie Planu obiegu dokumentów. Określenie zatwierdzonego przez Zarząd budżetu finansowego biura pozwoli uniknąć niedomówień i stworzy klarowny system finansowy organizacji. Umożliwienie elektronicznego przepływu informacji pomiędzy biurem, a poszczególnymi pionami Związku zapewni szybki przepływ informacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności. Pozwoli on również lepiej planować i zwiększyć nadzór nad realizacją poszczególnych zadań włącznie z szybkim dokonywaniem w planach niezbędnych korekt. Okres sześciu miesięcy od wdrożenia zmian będzie wystarczającym do dokonania weryfikacji pracowników pod względem wywiązywania się z obowiązków służbowych. Ad 2. Obecny system szkolenia pozbawia trenera wpływu na kształtowanie umiejętności zawodnika. Jest to wynikiem spędzania przez zawodnika zbyt dużej ilości czasu na zgrupowaniach. Rola trenera została ograniczona wyłącznie do krótkiego etapu przed wstąpieniem zawodnika do kadry. Motywem powstania takich rozwiązań było założenie że działania w Klubach są niewystarczające. Zamiast skupiać się na centralizacji szkolenia należało by zapytać o powody złego funkcjonowania Klubów, a po ich zidentyfikowaniu próbować je wyeliminować. Jasne jest, że nie wszystkie elementy treningu można skutecznie realizować w Klubach, jednak podstawowe elementy wyszkolenia jakimi są; wytrzymałość i kondycja nadają się do tego celu bezsprzecznie. Obecnie duże możliwości medycyny sportowej pozwalają sprawdzić jak trenował zawodnik między zgrupowaniami i określić jego stan przygotowania. Wzmocnienie pozycji Klubów i trenerów w kształtowaniu zawodnika ma także aspekt psychologiczny (współuczestniczenie trenera w procesie szkolenia jego rozwój warsztatowy, a dla zawodnika brak uciążliwej rozłąki). Zaoszczędzone dzięki takim zmianom środki można przeznaczyć dla trenera klubowego, dzięki czemu ustabilizuje się jego sytuacja finansowa i wzmocniona zostanie jego motywacja do dalszego poszukiwania nowych adeptów na mistrza. Rozwiązanie to jest korzystne także dla trenera kadry, ponieważ dzięki temu zyskuje on więcej czasu na kontakty i wizytacje Klubów. Reasumując proponowane rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój zapasów poprzez nobilitację dla klubów oraz poznanie bezpośredniego zaplecza kadry. Stosownie do potrzeb będzie istniała możliwość przesunięcie środków na inne zadanie. Jeżeli mówimy o racjonalnym wydatkowaniu pieniędzy nie należy zapominać o tym aby (w miarę możliwości) realizacje zadań powierzyć osobom, klubom, okręgom ze świata zapaśniczego. Po to, 6

9 by generować środki finansowe w środowisku, nie pozwalając im jednoczenie migrować na pokrycie kosztów usług zewnętrznych. Ad 3. Powszechne stało się narzekanie na obecny system szkolenia i współzawodnictwa. Jednak niewiele osób zadaje sobie pytanie czemu ów system ma służyć? Jeżeli umiemy sobie odpowiedzieć na to pytanie łatwiej będzie nam znaleźć prawidłowy model szkolenia i współzawodnictwa. W punkcie Ad 2. zarysowane zostały zmiany dotyczącego tego problemu. Do właściwego określenia rodzaju zmian należy zebrać szeroki sztab szkoleniowy (we wszystkich grupach wiekowych) i ustalić formy działania wraz z systemem motywacyjnym dla zawodników i trenerów. Nie można też pominąć zabezpieczenia dla zawodnika po skończonej karierze sportowej. Dopracowanie tych wszystkich czynników pozwoli stworzyć prawidłowy model wyłonienia mistrza. Jeżeli przykładowo sztab szkoleniowy ustali, że zawodnicy staczają zbyt mało walk to oczywistą reakcją będzie stworzenie takiego systemu współzawodnictwa, aby mogli oni stoczyć ich więcej. Rozwiązaniem wydaje się tu przeznaczenie pierwszego półrocza na walki w systemie indywidualnym, drugiego zaś półrocza na walki w systemie drużynowym. Osobnym problemem wydają się starty seniorów w ligach zagranicznych. Jest to podyktowane głównie uwarunkowaniami finansowymi. Wobec braku możliwości spełnienia przez PZZ ich wymagań finansowych logicznym wydaje się wpisanie startów w tych ligach w ich cykl szkoleniowy. Trenerzy pracujący z poszczególnymi grupami wiekowymi muszą posiadać spójny plan szkolenia - z uwzględnieniem zadań do wykonania nałożonych przez trenera głównego. Zmiana systemu rozgrywek da również możliwość podniesienia wynagrodzenia dla sędziów bez dodatkowego obciążenia budżetu Związku, a nawet zaoszczędzenia pewnych kwot!!!!!!!. Będąc przy temacie sędziowania, należy jasno określić kryterium kierowania sędziów na imprezy mistrzowskie, zgodnie z kryterium FILA. Musi być im także udzielona pomoc ze strony doświadczonych sędziów. Muszą oni mieć wsparcie w adaptacji w kręgu sędziów najwyżej kategorii. Ad 4. Należy stworzyć plan motywacyjny dla zawodników poszczególnych grup wiekowych w zakresie udziału w kadrze. Powinno to być stypendium dla perspektywicznego zawodnika przykładowo: kadet zł, junior 400 zł, senior zł oraz jego trenera, a po zrealizowaniu zadania wynikowego na okres np. jednego roku z premia za osiągnięty wynik. Oprócz tego nie należy zapominać, że aby zawodnik mógł w 100% zaangażować się w uprawianie sportu musi mieć możliwość znalezienia pracy po zakończeniu kariery zawodnika (patrz Ad. 7). Wydaje się, że zapomniano również o tym, że motywacja to nie tylko pieniądze. Listy gratulacyjne czy pochwalne, dyplomy są doskonałym sposobem na dodanie zawodnikom energii potrzebnej do ciężkiej pracy w sali treningowej. 7

10 Ad 5. Rozpoznanie potrzeb i określenie posiadanych zasobów wydaje się być sprawą priorytetową przed podjęciem jakichkolwiek działań systemowych. Najbardziej racjonalnym sposobem uzyskania danych jest sprawozdanie wraz z specjalnie opracowaną ankietą. Należy zwrócić się do klubów z ankietą dotyczącą zasobów ludzkich, sprzętowych, barier prawnych i proceduralnych w ich codziennej pracy. Na tej podstawie można będzie określić zasoby oraz oszacować skalę problemów funkcjonowania struktur terenowych Związku. Wnioski z tak powstałej bazy danych posłużą do stworzenia planu pomocy dla Klubów. Często do usunięcia przeszkód wystarcza wizyta przedstawiciela Związku, posiadającego odpowiednie doświadczenie i umiejętności. To nie jest wygórowana cena za rozwiązanie problemu. Należy powołać do życia komórkę wewnątrz struktur Związku lub zlecić działania podmiotowi zewnętrznemu /outsourcing/, która pomoże klubom w pozyskiwaniu środków Unijnych. Komórka taka miałaby za zadanie /na zlecenie PZZ/ pomagać klubom w pisaniu wniosków o dotacje, w zamian za prowizję od uzyskanej dotacji. Konieczne jest zapewnienie Klubom osobistego kontaktu z trenerami. W tym celu trenerzy kadry chociaż raz w roku na 2-3 dni powinni odwiedzać kluby w celach szkoleniowych. Ad 6. Poza oczywistymi celami imprezy organizowane przez PZZ służą budowaniu jego marki, tworzeniu wizerunku. Podstawową rzeczą jest zapewnienie odpowiedniego ich poziomu zarówno pod względem zakwaterowania logistyki i wyżywienia jak też oprawy medialnej. Pociąga to za sobą odpowiednie koszty. Organizator musi znać budżet danej imprezy tj. wysokość środków na zakwaterowanie, wystrój sali, telewizję, nagrody. Musi mieć również świadomość, że niezrealizowanie jednego z punktów umowy, pociąga za sobą konsekwencję wstrzymania refundacji. Impreza zapaśnicza musi stać się produktem rozpoznawalnym do pokazania na zewnątrz. Należy zastosować system motywacyjny dla młodych kibiców, którzy przyjdą oglądać zawody i jednocześnie mogą być potencjalnymi kandydatami do naboru do sekcji. Należy pomóc organizatorom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego i Unii Europejskiej EFS. Ad 7. Zawodnik, aby bez granic oddał się treningowi musi mieć gwarancję, że w przypadku zakończenia kariery lub innych przyczyn jej zakończenia będzie mógł znaleźć pracę. Jeżeli widzi swoją przyszłość w sporcie, to należy mu umożliwić odbywanie podczas zgrupowań kursów instruktorskich i sędziowskich. W erze globalizacji znajomość języków obcych stwarza szansę rozwoju, dlatego podczas kariery sportowej należy umożliwić zawodnikom ich naukę. W trakcie zgrupowań można organizować kursy negocjacji, zasady autoprezentacji te i inne kursy pozwolą zawodnikom po zakończeniu kariery ułatwić start w zawodowym życiu. Jednocześnie Związek powinien zaangażować się również 8

11 w wyszukanie firmy, która na zasadach franchisingu lub depozytu uruchomi sklep dla zawodnika, trenera. Pozwoli to na stabilizację finansową ludzi z zapasów. Ad 8. Zapasy w stanie obecnym nie są atrakcyjne dla potencjalnych sponsorów. Powodem są obowiązujące w nich przepisy, które na ogół wydają się nieczytelne i skomplikowane. Wyrazem docenienia mojego osobistego udziału w kształtowaniu nowych przepisów zapaśniczych, jest pismo z dnia 1 października 2008 podpisane przez Prezydenta FILA Raphaela Martinetti /w załączeniu/; dotyczy ono podziękowania za współpracę we wdrażania nowych przepisów, mających na celu uczynienia z zapasów bardziej spektakularnej dziedziny sportu. Należy docenić rozwiązania przyjęte przez zachodnioeuropejskie Związki zrzeszone z FILA i przenieść je na Polski grunt z uwzględnieniem panujących tu uwarunkowań formalno - prawnych. Już sama oprawa zawodów zapaśniczych w Polsce, nie jest atrakcyjna dla potencjalnych reklamodawców (pisałem w pkt. 6 o potrzebie zmian), dlatego sponsorów należy poszukiwać w obrębie firm współpracujących z PZZ. LOT jest klasycznym przykładem Firmy w której PZZ może upatrywać wsparcia finansowego, w zamian za zlecenie usług transportowych. Może to być forma finansowa lub rzeczowa (dodatkowe bilety dla trenerów na przelot). Także producenci sprzętu zapaśniczego (maty, manekiny, kostiumy, buty, etc)są naturalnym partnerem finansowym dla PZZ. Firmy ubezpieczeniowe przy kompleksowym ubezpieczeniu są w stanie sponsorować polskie zapasy (ten wariant spowoduje obniżenie kosztów dla klubów i przychody finansowe dla PZZ na rozwój zapasów). Należy wspierać również takie rozwiązania które członkom Związku działającym w terenowych strukturach pozwolą na działalność zarobkową z pożytkiem dla PZZ i nich samych. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę, Z poważaniem, Grzegorz Brudziński 9

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo