Instytut Konstrukcji Maszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Konstrukcji Maszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 1"

Transkrypt

1 1. SPRZĘGŁO TULEJOWE. Sprawdzić nośność sprzęgła z uwagi na naciski powierzchniowe w rowkach wpustowych. Przyjąć, że p dop = 60 Pa. Zaproponować sposób zabezpieczenia tulei przed przesuwaniem się wzdłuż osi połączenia. = 500 Nm d 2 = 60 mm d 1 = 50 mm Wpusty: E360 (St7) b 2 h 2 t 2 = mm b 1 h 1 t 1 = mm D = 90 mm l 2 = 70 mm l 1 = 65 mm L = 165 mm Wał 2: stal Wał 1: stal t 2 t 1 D b 2 b 1 d 2 l 2 l 1 d 1 h 2 h 1 L 2. SPRZĘGŁO TULEJOWE. Sprawdzić nośność sprzęgła z uwagi na naprężenia ścinające we wpustach. Przyjąć, że k t = 55 Pa. Zaproponować sposób zabezpieczenia tulei przed przesuwaniem się wzdłuż osi połączenia. 3. SPRZĘGŁO TULEJOWE. Sprawdzić nośność sprzęgła z uwagi na naprężenia skręcające w tulei i w wałkach. Przyjąć, że k sj = 75 Pa. Zaproponować sposób zabezpieczenia tulei przed przesuwaniem się wzdłuż osi połączenia. 4. SPRZĘGŁO - TULEJA REDUKCYJNA. Do połączenia wałka z otworem w dużym kole zębatym zastosowano tuleję redukcyjną jak na rysunku. Sprawdzić nośność połączenia z uwagi na naciski powierzchniowe w rowkach wpustowych. Przyjąć, że p dop = 60 Pa. Zaproponować sposób zabezpieczenia tulei przed przesuwaniem się wzdłuż osi połączenia. = 1100 Nm d 1 = 52 mm d 2 = 83 mm Wpusty: E360 (St7) b 1 h 1 t 1 = mm b 2 h 2 t 2 = mm l 1 = 110 mm l 2 = 115 mm L = 125 mm Wał: stal Tuleja: stal Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 1

2 l 2 b 2 h 2 t 2 d 1 t 1 l 1 L h 1 d 2 b 1 5. SPRZĘGŁO - TULEJA REDUKCYJNA. Sprawdzić nośność sprzęgła z uwagi na naciski powierzchniowe w rowkach wpustowych. Przyjąć, że p dop = 60 Pa. Zaproponować sposób zabezpieczenia tulei przed przesuwaniem się wzdłuż osi połączenia. = 1000 Nm d 1 = 50 mm d 2 = 80 mm Wpusty: E360 (St7) b 1 h 1 t 1 = mm b 2 h 2 t 2 = mm l 1 = 105 mm l 2 = 110 mm L = 120 mm Wał 1: stal Tuleja: stal l 2 b 2 h 2 t 2 d 1 t 1 l 1 L h 1 d 2 b 1 6. SPRZĘGŁO TULEJOWO-KOŁKOWE. Przyjmując, że k tj = 90 Pa sprawdzić nośność sprzęgła z uwagi na naprężenia ścinające w kołkach. Wyznaczyć stosunek średnic kołków d k2 /d k1 zapewniający jednakowe naprężenia ścinające. Zaproponować sposób zabezpieczenia kołków przed wypadnięciem. = 600 Nm d 2 = 60 mm d 1 = 50 mm Kołki: stal d k2 = 12 mm d k1 = 12 mm D = 100 mm L = 120 mm Wał 1: stal Wał 2: stal Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 2

3 d k2 d k1 D d 2 d 1 L 7. SPRZĘGŁO TULEJOWO-KOŁKOWE. Przyjmując, że k tj = 100 Pa sprawdzić nośność sprzęgła z uwagi na naprężenia ścinające w kołkach. Wyznaczyć stosunek średnic kołków d k2 /d k1 zapewniający jednakowe naprężenia ścinające. Zaproponować sposób zabezpieczenia kołków przed wypadnięciem. = 600 Nm d 2 = 65 mm d 1 = 52 mm Kołki: stal d k2 = 10 mm d k1 = 8 mm D = 100 mm L = 120 mm Wał 1: stal Wał 2: stal 8. SPRZĘGŁO TULEJOWO-KOŁKOWE. Sprawdzić nośność sprzęgła z uwagi na maksymalne naciski powierzchniowe p 1, p 2 pomiędzy kołkami a otworami w wałkach. Przyjąć, że p dop = 100 Pa. Zaproponować sposób zabezpieczenia kołków przed ich wypadnięciem. = 600 Nm d 2 = 60 mm d 1 = 50 mm Kołki: stal d k2 = 12 mm d k1 = 12 mm D = 100 mm L = 120 mm Wał 1: stal Wał 2: stal d k2 d k1 p 2 d 2 D d 1 p 1 9. SPRZĘGŁO SAONASTAWNE OSIOWE. Sprawdzić nośność sprzęgła z uwagi na naprężenia zginające i ścinające w sworzniach. Przyjąć, że dla materiału sworznia k gj = 55 Pa. Obliczyć moment zginający wałek w miejscu podparcia łożyskowego Ł. Zaproponować sposób na zapewnienie przenoszenia obciążenia przez więcej niż jeden sworzeń. Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 3

4 o = 500 Nm d s = 30 mm D p = 150 mm Sworznie: stal a = 20 mm l = 120 mm Ł 10. SPRZĘGŁO Z KOŁKIE BEZPIECZEŃSTWA. Wyznaczyć naprężenia ścinające w kołku bezpieczeństwa o średnicy d wywołane momentem granicznym sprzęgła gr. Zaproponować gatunek materiału nadającego się na ten element. Opisać sposób wymiany kołka zużytego na nowy. gr = 280 Nm d = 5 mm D p = 90 mm Kołek: stal d 1 = 45 mm D = 125 mm 11. SPRZĘGŁO TARCZOWE ZE ŚRUBAI PASOWANYI. Porównać z wartościami dopuszczalnymi naprężenie ścinające oraz naciski pomiędzy rdzeniem śruby a wewnętrzną ścianką otworu dla każdej z i śrub. Przyjąć: k tj = 87 Pa, p dop = 60 Pa (N przenoszona moc, n prędkość obrotowa). N = 7500 kw i = 3 D 2 = 80 mm n = 250 1/min d 1 = 11 mm g = 10 mm Śruba: stal Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 4

5 12. SPRZĘGŁO TARCZOWE ZE ŚRUBAI LUŹNYI. Porównać z wartościami dopuszczalnymi wymagane naprężenie rozrywające w rdzeniu każdej z i śrub. Przyjąć: k r = 150 Pa (N przenoszona moc, n prędkość obrotowa, d r średnica rdzenia śruby, D T średnia średnica tarcia). N = 10 kw i = 4 D T = D o = 150 mm n = 120 1/min d r = 11,369 mm Śruba: stal µ = 0.12 Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 5

6 13. SPRZĘGŁO TARCZOWE ZE ŚRUBAI LUŹNYI. Obliczyć napięcie i naprężenie w śrubach 10 (średnica rdzenia d r = mm) potrzebne do przeniesienia obciążenia przy założeniu, że współczynnik tarcia pomiędzy tarczami wynosi µ = 0.2. Porównać wyniki z wartościami dopuszczalnymi: k r = R e /2.5 (N przenoszona moc, n prędkość obrotowa, i liczba śrub). Jak można przenieść moment obrotowy ze sprzęgła na wałki? N = 8500 W n = 150 i = 6 d 1 = 11 D 2 = 100 g = 10 1/min mm mm mm Klasa wytrzymałościowa materiału śrub: 5.6 WSKAZÓWKA: R e odczytać na podstawie oznaczenia klasy wytrzymałościowej materiału śrub. 14. SPRZĘGŁO CIERNE WIELOPŁYTKOWE. Obliczyć, jaką całkowitą liczbę płytek ciernych (m c = m z + m w ) musi mieć sprzęgło, aby po jego włączeniu spełniony był warunek niewystąpienia poślizgu na powierzchniach tarcia: iµpa T D T /2 k. Sprawdzić warunek chłodzenia pakietu płytek, pv K. OBJAŚNIENIA: moment obliczeniowy, N przenoszona moc, n prędkość obrotowa, i liczba par powierzchni trących, µ współczynnik tarcia na powierzchniach ciernych płytek, A T powierzchnia tarcia, D T = ⅔ (D 3 z -D 3 w )/( D 2 z -D 2 w ) średnia średnica tarcia, k współczynnik przeciążenia sprzęgła, K dopuszczalna jednostkowa moc tarcia. N = 17 kw k = 1.8 D z = 180 mm n = 750 1/min p = 0.25 Pa D w = 130 mm K = 1.8 W/mm 2 µ = 0.12 Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 6

7 Płytka oporowa m z Płytka dociskająca Włączanie - wyłączanie i, p, µ D T D z m w D w 15. SPRZĘGŁO CIERNE WIELOPŁYTKOWE. Obliczyć, z jaką siłą P należy docisnąć pakiet płytek ciernych, aby po włączeniu sprzęgła spełniony był warunek niewystąpienia poślizgu na powierzchniach tarcia: iµpd T /2 k. Sprawdzić warunek chłodzenia pakietu płytek, pv K. Objaśnienia: moment obliczeniowy, N przenoszona moc, n prędkość obrotowa, i liczba par powierzchni trących, µ współczynnik tarcia na powierzchniach ciernych płytek, D T = ⅔ (D z 3 -D w 3 )/( D z 2 -D w 2 ) średnia średnica tarcia, k współczynnik przeciążenia sprzęgła, K dopuszczalna jednostkowa moc tarcia. N = 15 kw k = 1.8 D z = 180 mm n = 650 1/min m z = 4 D w = 130 mm K = 2.0 W/mm 2 m w = 5 µ = UKŁAD NAPĘDOWY. Wyznaczyć moment obliczeniowy dla sprzęgła S 2 dla układu napędowego jak na rysunku. Elementy napędu przyjąć, jako nieodkształcalne. Objaśnienia: 1max maksymalny moment silnika asynchronicznego napędzającego układ, D średnica bębna linowego, Q maksymalny podnoszony ciężar, G ciężar zblocza, i = ω 1 /ω 2 przełożenie jednostopniowej przekładni zębatej, η sprawność przekładni zębatej, J 1, J 2, J 3, J 4 momenty bezwładności, jak na rysunku. 1max = 500 Nm η = 0.98 J 1 = J 2 = 1 kgm 2 Q = 4000 N i = ω 1 /ω 2 = 4 J 3 = J 4 = 5 kgm 2 G = 600 N D = 500 mm Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 7

8 J 1 J 2 Silnik ω 1 J 4 Bęben linowy ω 2 Sprzęgło S 1 J 3 Sprzęgło S 2 G+Q 17. HAULEC TAŚOWY. Określić różnicę wartości momentów hamowania przy prawych HP i lewych HL obrotach hamulca. Do wyznaczenia sił zastosować wzór Eulera-Eytelweina. Objaśnienia: D b średnica tarczy hamulcowej, α kąt opasania, µ współczynnik tarcia taśmy o tarczę hamulcową. G = 1200 N µ = 0.35 l = 750 mm D b = 1000 mm a = 250 mm b = 180 mm 18. HAULEC TAŚOWY. Dla obu kierunków obrotu (ω + i ω ) wyznaczyć wartość momentu hamowania H uzyskiwanego w hamulcu taśmowym jak na rysunku. Obliczyć również maksymalną wartość momentu zginającego działającego w punkcie O ramienia. DANE: Średnica tarczy hamulcowej D = 250 mm, grubość taśmy hamulcowej g = 7 mm, współczynnik tarcia taśmy o tarczę hamulcową µ = 0.3, G = 300 N, a 3 = 400 mm, a o = 10 mm, b o = 150 mm, γ = 60 o. WSKAZÓWKI: Do wyznaczenia sił w taśmie zastosować wzór Eulera-Eytelweina. Średnica skuteczna nawinięcia taśmy na tarczę hamulcową D powinna uwzględniać grubość taśmy (D = D+g). Zastosować wzór: a 1 = (½D + b o ) sinγ - ½D - a o cosγ. Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 8

9 g ω ω + D γ a o S 1 b o S 2 G a 1 O a 2 a HAULEC TAŚOWY. Wyznaczyć wartość momentu hamowania H. Obliczyć maksymalną wartość naprężenia działającego w taśmie. Do wyznaczenia sił zastosować wzór Eulera-Eytelweina. Objaśnienia: D średnica tarczy hamulcowej, α kąt opasania, µ współczynnik tarcia taśmy o bęben. G = 1800 N α = 225 o c = 800 mm g = 2 mm µ = 0.4 b = 100 mm D = 500 mm B = 50 mm µ H 20. HAULEC TAŚOWY. Wyznaczyć wartość momentu hamowania H. Obliczyć również maksymalną wartość momentu zginającego działającego w ramieniu. Do wyznaczenia sił zastosować wzór Eulera-Eytelweina. Objaśnienia: D b średnica tarczy hamulcowej, α kąt opasania, µ współczynnik tarcia taśmy o tarczę hamulcową. Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 9

10 G = 250 N α = 222 o l = 450 mm µ = 0.12 D b = 800 mm a 1 = 100 mm a 2 = 250 mm B 21. HAULEC TAŚOWY. Dla obu kierunków obrotu (ω + i ω ) wyznaczyć wartość momentu hamowania H uzyskiwanego w hamulcu taśmowym jak na rysunku. Obliczyć również maksymalną wartość momentu zginającego działającego w punkcie O ramienia. DANE: Średnica tarczy hamulcowej D = 650 mm, grubość taśmy hamulcowej g = 5 mm, współczynnik tarcia taśmy o tarczę hamulcową µ = 0.2, G = 250 N, a 3 = 500 mm, a o = 20 mm, b o = 190 mm, γ = 30 o. WSKAZÓWKI: Do wyznaczenia sił w taśmie zastosować wzór Eulera-Eytelweina. Średnica skuteczna nawinięcia taśmy na tarczę hamulcową D powinna uwzględniać grubość taśmy (D = D+g). Zastosować wzór: a 1 = ½D + a o cosγ - (½D + b o )sinγ. g ω ω + γ D a o S 1 a 1 O b o S 2 G a 2 a HAULEC TAŚOWY. Dla jednego z kierunków obrotu (ω + lub ω ) wyznaczyć wartość momentu hamowania H uzyskiwanego w hamulcu taśmowym jak na rysunku. Obliczyć również maksymalną wartość naprężeń rozrywających taśmę, przy założeniu, że jej szerokość w jest równa 10g. Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 10

11 DANE: Średnica tarczy hamulcowej D = 650 mm, grubość taśmy hamulcowej g = 4 mm, współczynnik tarcia taśmy o tarczę hamulcową µ = 0.3, G = 450 N, a 3 = 600 mm, a o = 20 mm, b o = 210 mm, γ = 25 o. WSKAZÓWKI: Do wyznaczenia sił w taśmie zastosować wzór Eulera-Eytelweina. Średnica skuteczna nawinięcia taśmy na tarczę hamulcową D powinna uwzględniać grubość taśmy (D = D+g). Zastosować wzór: D' D a 1 = + ao cosγ + bo sin γ. 2 2 g ω ω + γ D a o S 1 a 1 O b o S 2 G a 2 a HAULEC TAŚOWY. Wyznaczyć wartość momentu zginającego g i skręcającego s wałek w przekroju A-A. Do wyznaczenia sił zastosować wzór Eulera-Eytelweina. Objaśnienia: D średnica tarczy hamulcowej, α kąt opasania, µ współczynnik tarcia taśmy o tarczę hamulcową. G = 1600 N α = 180 o c = 800 mm D = 400 mm µ = 0.38 a = 160 mm µ s S 2 S 1 Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 11

12 24. PRZEKŁADANIA CIERNA BEZPOŚREDNIA: Obliczyć, jaka powinna być siła docisku kół ciernych do siebie P n aby przekładnia mogła przenieść moc N = 6 kw z prędkością obrotową koła czynnego n 1 = 1200 min -1. Sprawdzić, czy spełniony jest warunek nacisków kontaktowych wg Hertza p H p Hdop = 500 Pa (stal po stali). INNE DANE: Średnica d 1 = 110 mm, przełożenie u = 4.5, szerokość kół b = 0.5 d 1. Do obliczeń przyjąć współczynnik tarcia między kołami µ = WSKAZÓWKA: Warunek nośności przekładni: N 0.5CµP n d 1 ω 1, gdzie C = 0.65, ω 1 prędkość Pn E kątowa wałka czynnego oraz wzór na naciski kontaktowe: ph = , gdzie = +. br r d d 1 2 n 1 d 1 d 2 P n 25. PRZEKŁADANIA CIERNA BEZPOŚREDNIA: Obliczyć, jaka powinna być siła docisku kół ciernych do siebie P n aby przekładnia mogła przenieść moc N = 8 kw z prędkością obrotową koła czynnego n 1 = 1000 min -1. Sprawdzić, czy spełniony jest warunek nacisków kontaktowych wg Hertza p H p Hdop = 500 Pa (stal po stali). INNE DANE: Średnica d 1 = 125 mm, przełożenie u = 3.5, szerokość kół b = 0.45 d 1. Do obliczeń przyjąć współczynnik tarcia między kołami µ = WSKAZÓWKA: Warunek nośności przekładni: N 0.5CµP n d 1 ω 1, gdzie C = 0.75, ω 1 prędkość Pn E kątowa wałka czynnego oraz wzór na naciski kontaktowe: ph = , gdzie = +. br r d d 26. PRZEKŁADANIA CIERNA BEZPOŚREDNIA: Obliczyć, jaka powinna być siła docisku kół ciernych do siebie P n aby przekładnia mogła przenieść moc N = 5 kw z prędkością obrotową koła czynnego n 1 =1250 min -1. Średnica d 1 = 120 mm. Do obliczeń przyjąć współczynnik tarcia między kołami µ = 0.1. Jakie są ograniczenia dla siły docisku P n? Wskazówka: Wykorzystać warunek na moc przekładni: N 0.5µP n d 1 ω 1, gdzie ω 1 prędkość kątowa. 27. PRZEKŁADANIA CIERNA PASOWA: Określić moc P w kw przenoszoną przez przekładnię pasową (o sprawności mechanicznej 90%), jeśli kąt opasania małego (napędzającego) koła wynosi α = 160 o, czynna średnica d 1 = 250 mm a siła w pasie zbiegającym z małego koła S b = 450 N. Do obliczeń przyjąć współczynnik tarcia między pasem a kołem µ = 0.15 oraz prędkość kątową obrotów ustalonych koła czynnego ω 1 =100 s -1. WSKAZÓWKA: Wykorzystać warunek dla współczynnika µα Sc Sb e 1 napędu: ϕ = ϕ gr 0.9 µα S + S e + 1 c b 1 2 S b α d 1 d 2 ω 1 S c Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 12

13 28. PRZEKŁADANIA CIERNA PASOWA: Określić moc P w kw przenoszoną przez przekładnię pasową (o sprawności mechanicznej 90%), jeśli kąt opasania małego (napędzającego) koła wynosi α = 155 o, średnica skuteczna d 1 = 250 mm a siła w pasie zbiegającym z małego koła S b = 550 N. Do obliczeń przyjąć współczynnik tarcia między pasem a kołem µ = 0.25 oraz prędkość kątową obrotów ustalonych koła czynnego ω 1 =90 s -1. WSKAZÓWKA: Wykorzystać warunek dla współczynnika napędu: µα Sc Sb e 1 ϕ = ϕ gr 0.9 µα S + S e + 1 c b 29. PRZEKŁADANIA CIERNA PASOWA: Określić moc P w kw przenoszoną przez przekładnię pasową (o sprawności mechanicznej 90%), jeśli kąt opasania małego (napędzającego) koła wynosi α = 150 o, średnica skuteczna d 1 = 225 mm a siła w pasie zbiegającym z małego koła S b = 650 N. Do obliczeń przyjąć współczynnik tarcia między pasem a kołem µ = 0.3 oraz prędkość kątową obrotów ustalonych koła czynnego ω 1 = 95 s -1. Wskazówka: Wykorzystać warunek dla współczynnika napędu: µα Sc Sb e 1 ϕ = ϕ gr 0.9 µα S + S e + 1 c b 30. PRZEKŁADANIA CIERNA PASOWA: Określić moc P w kw przenoszoną przez przekładnię pasową (o sprawności mechanicznej 92%), jeśli kąt opasania małego (napędzającego) koła wynosi α = 150 o, średnica skuteczna d 1 = 225 mm a siła naciągu wstępnego pasa wynosi S o = 800 N. Do obliczeń przyjąć współczynnik tarcia między pasem a kołem µ = 0.3 oraz prędkość kątową obrotów ustalonych koła czynnego ω 1 = 100 s -1. Wskazówka: Wykorzystać warunek dla współczynnika napędu: µα Sc Sb e 1 ϕ = ϕ gr 0.9 µα S + S e + 1 c b 31. Obliczyć długość pasa klinowego jeżeli odległość osi kół przekładni wynosi a = 1200 mm a średnice skuteczne d 1 = 140 mm, d 2 = 560 mm. Jakim maksymalnym momentem można obciążyć przekładnię, jeżeli graniczny współczynnik napędu wynosi ϕ gr = 0.6. Pas napięto wstępnie z siłą S o = 3kN. WSKAZÓWKA: długość pasa jest sumą części opasanych na kołach pasowych oraz części swobodnych (prostych). Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 13

14 32. PRZEKŁADANIE ZĘBATE. {Przekształcanie zależności geometrycznych} Parametry geometryczne: z, m, α, h * a, c *, k *, x, β, ψ Wzory i zależności geometryczne (i = 1,2 numer koła): d = mz, p = mπ, d b = d cosα * * dai di * * d ai = di + 2hai = di + 2m( ha + xi k ), hai = = m ( ha + xi k ) 2 d * * i d fi * * d = d 2h = d 2m( h x + c ), h m h x c fi i fi i a i fi = = ( a i + ) 2 cosα a z z 1 2 w = cosα, cosα m + z1 + z2 = cosα, x x w = ( invα w invα) a 2a 2tgα w w 33. PRZEKŁADANIA ZĘBATA. Dobrać znormalizowany moduł dla jednostopniowej przekładni zębatej o zębach skośnych wiedząc, że odległość osi kół zębatych wynosi a = 250 mm, liczba zębów zębnika z 1 = 18, a przełożenie u = 3.5. Kąt pochylenia linii zęba β powinien mieścić się w przedziale (8 o, 16 o ). WSKAZÓWKA: wykorzystać wzór na odległość osi: a = ½m(z 1 +z 2 )/cosβ. 34. PRZEKŁADANIA ZĘBATA. Dobrać znormalizowany moduł m n dla jednostopniowej przekładni zębatej o zębach skośnych niekorygowanych wiedząc, że średnice podziałowe kół zębatych wynoszą d 1 = mm, d 2 = mm a liczby zębów: z 1 = 14, z 2 = 57. Kąt pochylenia linii zęba β powinien mieścić się w przedziale (0 o, 20 o ). Czy wystąpi podcięcie zębów? WSKAZÓWKA: wykorzystać wzór na odległość osi: a = ½m t (z 1 +z 2 ), gdzie m t moduł czołowy. 35. PRZEKŁADANIA ZĘBATA. Dobrać znormalizowany moduł m n dla jednostopniowej przekładni zębatej o zębach skośnych niekorygowanych wiedząc, że średnice podziałowe kół zębatych wynoszą d 1 = mm, d 2 = mm a liczby zębów: z 1 = 12, z 2 = 61. Kąt pochylenia linii zęba β powinien mieścić się w przedziale (10 o, 20 o ). Czy wystąpi podcięcie zębów? WSKAZÓWKA: wykorzystać wzór na odległość osi: a = ½m t (z 1 +z 2 ), gdzie m t moduł czołowy. 36. PRZEKŁADANIA ZĘBATA. Dobrać znormalizowany moduł dla jednostopniowej przekładni zębatej o zębach skośnych wiedząc, że odległość osi kół zębatych wynosi a = 157 mm, liczba zębów zębnika z 1 = 17, a przełożenie u = Kąt pochylenia linii zęba β powinien mieścić się w przedziale (8 o, 16 o ). WSKAZÓWKA: wykorzystać wzór na odległość osi: a = ½m(z 1 +z 2 )/cosβ. 37. PRZEKŁADANIA ZĘBATA. Dobrać liczby zębów z 1, z 2 oraz kąt pochylenia linii zęba walcowej przekładni zębatej redukującej bez korekcji spełniający warunek: 0 β 16 o (lub: 1 cosβ cos16 o ). Odległość osi kół zębatych w przekładni powinna wynosić a = 160 mm, ich moduł m n = 3.0 mm a teoretyczne przełożenie u = Bezwzględna wartość błędu przełożenia powinna być mniejsza od 2.5%. WSKAZÓWKA: wykorzystać nierówność dla cosβ oraz wzór na odległość osi a = ½m n (z 1 +z 2 )/cosβ. 38. PRZEKŁADNIA ZĘBATA. Obliczyć wysokości głów i stóp zębów dla jednostopniowej przekładni zębatej o zębach prostych bez korekcji wiedząc, że zmierzona odległość osi kół zębatych wynosi a = mm a średnice stóp: d f1 = mm, d f2 = mm. Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 14

15 d f1 d f2 a WSKAZÓWKA: Przyjąć, że h a * = y = 1 (współczynnik wysokości głowy zęba), c* = 0.25 (współczynnik luzu wierzchołkowego), wykorzystać wzór na odległość osi: a = ½m(z 1 +z 2 )/cosβ. Obliczyć i dobrać znormalizowany moduł m. 39. PRZEKŁADNIA ZĘBATA. Obliczyć przełożenie u = z 2 /z 1 jednostopniowej przekładni zębatej o zębach prostych bez korekcji jak na rysunku. Zmierzone wymiary mają wartości: d a1 = mm, d a2 = mm oraz d f2 = mm. d a1 d f1 d f2 d a2 WSKAZÓWKA: Przyjąć, że h a * = 1 (współczynnik wysokości głowy zęba), c* = 0.25 (współczynnik luzu wierzchołkowego). Obliczyć i dobrać znormalizowany moduł m oraz liczby zębów (jako liczby naturalne). 40. PRZEKŁADNIA ZĘBATA. Obliczyć przełożenie u = z 2 /z 1 jednostopniowej przekładni zębatej o zębach prostych bez korekcji. Zmierzone wymiary mają wartości: d a1 = mm, d f1 = mm, d f2 = mm. WSKAZÓWKA: Przyjąć, że h a * = 1 (współczynnik wysokości głowy zęba), c* = 0.2 (współczynnik luzu wierzchołkowego). Obliczyć i dobrać znormalizowany moduł m oraz liczby zębów (jako liczby naturalne). 41. PRZEKŁADNIA ZĘBATA. Wyznaczyć moduł m i liczby zębów kół zębatych jednostopniowej przekładni zębatej (jak na rysunku) takie, aby objętość kół wynosiła V = cm 3. Koła mają kształt walców bez wycięć. Otwory w środkach kół są wypełnione materiałem wałków, który należy zaliczyć do objętości V. Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 15

16 DANE: przełożenie u = z 2 /z 1 = 3.5, odległość osi a = mm, współczynnik szerokości kół zębatych ψ = b/m = 15, kąt pochylenia linii zębów β = 0, współczynniki korekcji x 1 = x 2 = 0. i a z 1 z 2 b d 1 d PRZEKŁADNIA ZĘBATA. Wyznaczyć moduł m i liczby zębów kół zębatych jednostopniowej przekładni zębatej (jak na rysunku) takie, aby mieściły się one wewnątrz prostokąta A B, gdzie A = 1320 mm, B = 208 mm z luzem = 2m. Koła mają kształt walców bez wycięć. Otwory w środkach kół są wypełnione materiałem wałków. DANE: przełożenie u = z 2 /z 1 = 5, współczynnik szerokości kół zębatych ψ 1 = b/d 1 = 0.8, kąt pochylenia linii zębów β = 0, współczynniki korekcji x 1 = x 2 = 0. ii A B b d 1 Instytut Konstrukcji aszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 16

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej 4,55 n1= 3500 obr/min n= 1750 obr/min N= 4,55 kw 0,70 1,00 16 37 1,41 1,4 8 30,7 1,41 1. Obliczenie momentu Moment na kole n1 obliczam z zależności: 9550 9550 Moment na kole n obliczam z zależności: 9550

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. [Tom] 2, Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne / pod redakcją Eugeniusza Mazanka ; autorzy: Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Andrzej Kasprzycki,

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE PASOWE LINOWE ŁAŃCUCHOWE a) o przełożeniu stałym a) z pasem płaskim a) łańcych pierścieniowy b) o przełożeniu zmiennym b) z pasem okrągłym

Bardziej szczegółowo

Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne

Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne Spis treści PRZEDMOWA... 9 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH... 11 2. ZASTOSOWANIE I WYMAGANIA STAWIANE PRZEKŁADNIOM ZĘBATYM... 22 3. GEOMETRIA I KINEMATYKA PRZEKŁADNI WALCOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Przedmiot: Proces projektowania części maszyn

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Przedmiot: Proces projektowania części maszyn Zespół Szkół Nr im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Projektowanie sprzęgieł Obliczanie sprzęgieł polega na wyznaczeniu przenoszonego momentu obrotowego (równego momentowi skręcającemu) i obliczeniu wymiarów.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn 0-05-7 Podstawy Konstrukcji Maszyn Część Wykład nr.3. Przesunięcie zarysu przypomnienie znanych zagadnień (wykład nr. ) Zabieg przesunięcia zarysu polega na przybliżeniu lub oddaleniu narzędzia od osi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2. Analiza kinematyczna napędu z przekładniami

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2. Analiza kinematyczna napędu z przekładniami INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 Analiza kinematyczna napędu z przekładniami 1. Wprowadzenie Układ roboczy maszyny, cechuje się swoistą charakterystyką ruchowoenergetyczną, często odmienną od charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

Sprzęgło cierne wielopłytkowe, Autor: Henryk Sanecki, 2010 Data: 1. OBLICZENIA WSTĘPNE, Rys. 1 i 2.

Sprzęgło cierne wielopłytkowe, Autor: Henryk Sanecki, 2010 Data: 1. OBLICZENIA WSTĘPNE, Rys. 1 i 2. L.p. Obliczenia wykonał: Sprzęgło cierne wielopłytkowe, Autor: Henryk Sanecki, 2010 Grupa: Data: 1 N = 5.0 kw Moc przenoszona przez sprzęgło 2 n = 1000 1/min Prędkość obrotowa DANE 3 w h = 120 1/h Liczba

Bardziej szczegółowo

Dobór sprzęgieł hydrokinetycznych 179 Bibliografia 183

Dobór sprzęgieł hydrokinetycznych 179 Bibliografia 183 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 3 / autorzy: Tadeusz Kacperski, Andrzej Krukowski, Sylwester Markusik, Włodzimierz Ozimowski ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 3 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE - 16 - Profile wielowypustowe - obliczenia Wały i tuleje profilowe wielowypustowe w standardzie są wykonywane wg ISO 14. Wybór wykonanych wg standardów elementów zapewnia, że są one atrakcyjne cenowo przy

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. akub ożaryn Wykład. Instytut Automatyki i obotyki Wydział echatroniki Politechnika Warszawska, 014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych

Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych Materiały pomocnicze do projektowania część 3 Zespół napędu liniowego Preskrypt: Opracował dr inż. Wiesław Mościcki Warszawa 07 Spis treści. Wyznaczenie liczby

Bardziej szczegółowo

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy) Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 13 Przekładnie zębate 1. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe B. stożkowe i inne 2. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów

Bardziej szczegółowo

Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu

Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Laboratorium Dźwigów Ćwiczenie W6 Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu Wersja robocza Tylko do użytku

Bardziej szczegółowo

Wykład nr. 14 Inne wybrane rodzaje transmisji mocy

Wykład nr. 14 Inne wybrane rodzaje transmisji mocy Wykład nr. 14 Inne wybrane rodzaje transmisji mocy Przekładnie łańcuchowe 1. Pojęcia podstawowe Przekładnia łańcuchowa składa się z dwóch lub więcej kół uzębionych, opasanych cięgnem - łańcuchem. Łańcuch

Bardziej szczegółowo

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (67) 0 7 B- parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych

Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych Materiały pomocnicze do projektowania część 3 Zespół napędu liniowego Preskrypt: Opracował dr inż. Wiesław Mościcki Warszawa 08 Spis treści. Wyznaczenie liczby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O)

PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O) PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O) ZADANIE PROJEKTOWE: Zaprojektować chwytak do manipulatora przemysłowego wg zadanego schematu kinematycznego spełniający następujące wymagania: a) w

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011.

Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz. Kielce, 2011 Spis treści Przedmowa 6 Wstęp 7 1. Wiadomości ogólne dotyczące procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY 1 OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY Osie elektryczne serii SHAK GANTRY stanowią zespół zmontowanych osi elektrycznych SHAK zapewniający obsługę dwóch osi: X oraz Y.

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OWE PRZEKŁADNIE WALCOWE O ZĘBACH Z BACH ŚRUBOWYCH

OWE PRZEKŁADNIE WALCOWE O ZĘBACH Z BACH ŚRUBOWYCH CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE WALCOWE O ZĘBACH Z BACH ŚRUBOWYCH Klasyfikacja przekładni zębatych w zależności od kinematyki zazębień PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe)

Bardziej szczegółowo

POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1.

POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1. I. Cel ćwiczenia: POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1. 1. Zidentyfikować koło zębate przeznaczone do pomiaru i określić jego podstawowe parametry 2. Dokonać pomiaru grubości zęba suwmiarką modułową lub

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego SPRZĘGŁA W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego bez zmiany jego wartości i kierunku. W ogólnym

Bardziej szczegółowo

Maszyny transportowe rok IV GiG

Maszyny transportowe rok IV GiG Ćwiczenia rok akademicki 2010/2011 Strona 1 1. Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeo B szerokośd taśmy, [mm] C współczynnik uwzględniający skupione opory ruchu przenośnika przy nominalnym obciążeniu, D

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych Kierunek kształcenia w zawodzie: www. samochodowka.edu.pl Przedmiot: dr inż. Janusz Walkowiak PLAN WYKŁADU: 1. Układ przeniesienia napędu. Zespoły, rodzaje napędów, zalety

Bardziej szczegółowo

ogólna charakterystyka

ogólna charakterystyka PRZEKŁADNIE ogólna charakterystyka Większość maszyn nie może być napędzana bezpośrednio silnikiem i wymaga ogniwa pośredniczącego w postaci przekładni. Przekładnie są to mechanizmy służące do przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE POŁĄ TOWE. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia.

ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE POŁĄ TOWE. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia. POŁĄ ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE TOWE Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA nierozłączne rozłączne siły spójności siły tarcia siły przyczepności siły tarcia siły kształtu spawane zgrzewane lutowane zawalcowane

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: śruba rozciągana i skręcana

Zadanie 1: śruba rozciągana i skręcana Zadanie 1: śruba rozciągana i skręcana Cylindryczny zbiornik i jego pokrywę łączy osiem śrub M16 wykonanych ze stali C15 i osadzonych na kołnierzu. Średnica wewnętrzna zbiornika wynosi 200 mm. Zbiornik

Bardziej szczegółowo

RZE^fi!5!!?L,TA PATENTU TYMCZASOWEGO

RZE^fi!5!!?L,TA PATENTU TYMCZASOWEGO POLSKA OPIS PATENTOWY jj7 j54 RZE^fi!5!!?L,TA PATENTU TYMCZASOWEGO LUDOWA Patent tymczasowy dodatkowy int. CI.3 B23Q 17/08 do patentu nr LlL łt'c ->L Zgłoszono: 31.05.78 (P. 207224) URZĄD PATENTOWY PRL

Bardziej szczegółowo

15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin

15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze w

Bardziej szczegółowo

Badanie przekładni cięgnowej z pasami klinowymi

Badanie przekładni cięgnowej z pasami klinowymi POLITECHNIKA BIAŁOTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: PODTAWY KONTRUKCJI MAZYN II Temat ćwiczenia: Badanie przekładni cięgnowej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Wykład 3 Przekładnie

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Wykład 3 Przekładnie Projektowanie Systemów Elektromechanicznych Wykła 3 Przekłanie Zębate: Proste; Złożone; Ślimakowe; Planetarne. Cięgnowe: Pasowe; Łańcuchowe; Linowe. Przekłanie Przekłanie Hyrauliczne: Hyrostatyczne; Hyrokinetyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn PRZEKŁADNIE PASOWE 1 Przekładnie pasowe Przekładnie pasowe służą do przenoszenia mocy za pośrednictwem cięgien w postaci pasów. Przekładnia pasowa cierna składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

ności od kinematyki zazębie

ności od kinematyki zazębie Klasyfikacja przekładni zębatych z w zależno ności od kinematyki zazębie bień PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o zebach prostych o zębach

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i dobieranie zespołów maszyn 311[20].Z2.03

Projektowanie i dobieranie zespołów maszyn 311[20].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marek Olsza Projektowanie i dobieranie zespołów maszyn 311[0].Z.03 Poradnik dla uczeń Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Przykład 4.2. Sprawdzenie naprężeń normalnych

Przykład 4.2. Sprawdzenie naprężeń normalnych Przykład 4.. Sprawdzenie naprężeń normalnych Sprawdzić warunki nośności przekroju ze względu na naprężenia normalne jeśli naprężenia dopuszczalne są równe: k c = 0 MPa k r = 80 MPa 0, kn 0 kn m 0,5 kn/m

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] 311[20]-01-072 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 10 minut EGZAMINU ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Rozróżnia proste przypadki obciążeń elementów konstrukcyjnych

Rozróżnia proste przypadki obciążeń elementów konstrukcyjnych roces projektowania części maszyn Wpisany przez iotr ustelny Moduł: roces projektowania części maszyn Typ szkoły: Technikum Jednostka modułowa C rojektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych Zna ogólne

Bardziej szczegółowo

PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL

PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL PL 226242 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226242 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 411231 (51) Int.Cl. A01D 46/26 (2006.01) A01D 46/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie UNIWERSYT E ZACHODNIOPOMOR T T E CH LOGICZNY W SZCZECINIE NO SKI KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160463 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283098 (22) Data zgłoszenia: 28.12.1989 B23Q (51)IntCl5: 16/06 (54)Uniwersalny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN KOREKCJA ZAZĘBIENIA ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 5 Z PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN OPRACOWAŁ: dr inż. Jan KŁOPOCKI Gdańsk 2000

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ĆWICZENIE NR.7 BADANIE SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNEGO

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ĆWICZENIE NR.7 BADANIE SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNEGO LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ĆWICZENIE NR.7 BADANIE SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNEGO 1. Cel ćwiczenia - Zapoznanie się z działaniem i metodami obliczeniowymi sprzęgieł nierozłącznych typu kołnierzowego

Bardziej szczegółowo

Dutchi Motors. Moc jest naszym towarem Świat jest naszym rynkiem INFORMACJE OGÓLNE

Dutchi Motors. Moc jest naszym towarem Świat jest naszym rynkiem INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza karta katalogowa dotyczy trójfazowych silników asynchronicznych, niskiego napięcia, z wirnikiem klatkowym - serii DM1 w kadłubach odlewanych żeliwnych, budowy zamkniętej IP,

Bardziej szczegółowo

Dla nowoczesnych zespołów napędowych TOOLFLEX. Sprzęgło mieszkowe TOOLFLEX RADEX-NC ROTEX GS

Dla nowoczesnych zespołów napędowych TOOLFLEX. Sprzęgło mieszkowe TOOLFLEX RADEX-NC ROTEX GS przęgło mieszkowe ROTEX G TOOLFLEX RADEX-NC 119 przęgło mieszkowe przęgło sprawdziło się już wielokrotnie (sprzęgło mieszkowe). Najbardziej istotnymi cechami są: dobra kompensacja odchyłek (osiowej, promieniowej

Bardziej szczegółowo

GEARex. GEARex Całostalowe sprzęgła zębate. Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie

GEARex. GEARex Całostalowe sprzęgła zębate. Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie 107 Spis treści 107 Opis sprzęgła 109 Dobór sprzęgła 110 Typ FA, FB oraz FAB 111 Typ DA, DB oraz DAB 112 Typ FH oraz DH 113 Odchyłki 114 Wymiary tulei S 115 108 Opis sprzęgła Całostalowe sprzęgła uzupełnione

Bardziej szczegółowo

Elementy mocuj¹ce firmy. RfN tel.: fax:

Elementy mocuj¹ce firmy. RfN tel.: fax: Elementy mocuj¹ce firmy RfN 7015 - 1 - Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 7015 Spis treści Ogólna charakterystyka... 2 Tabela wymiarowa RfN 7015.0...3 Wymagana średnica piasty D N w zależności od granicy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI ASZYN WYZNACZANIE CZASU ROZRUCHU UKŁADU NAPĘDOWEGO ASZYNY ROBOCZEJ O DUŻY ASOWY OENCIE BEZWŁADNOŚCI ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze z Podstaw Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do zajęć

Zajęcia wyrównawcze z Podstaw Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do zajęć Zajęcia wyrównawcze z Podstaw Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do zajęć dr inż. Adam Cholewa dr inż. Krzysztof Psiuk Gliwice 0 Zestawienie podstawowych wzorów wytrzymałościowych Poniżej zestawiono

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice Streszczenie: W artykule opisano funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Projekt wału pośredniego reduktora

Projekt wału pośredniego reduktora Projekt wału pośredniego reduktora Schemat kinematyczny Silnik elektryczny Maszyna robocza P Grudziński v10d MT1 1 z 4 n 3 wyjście z 1 wejście C y n 1 C 1 O z 3 n M koło czynne O 1 z z 1 koło bierne P

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA zawód: Technik mechatronik E3. KOMUTEROWE ROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN E3.01. rojektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych E3.02. rojektowanie podzespołów osi

Bardziej szczegółowo

Koła pasowe mogą być mocowane bezpośrednio na wałach silników lub maszyn, lub z zastosowaniem specjalnych podpór

Koła pasowe mogą być mocowane bezpośrednio na wałach silników lub maszyn, lub z zastosowaniem specjalnych podpór PRZEKŁADNIA PASOWA Model fenomologiczny przekładni pasowej Rys.1. Własności przekładni pasowych Podstawowymi zaletami przekładni pasowej są: - łagodzenie gwałtownych zmian obciążenia i tłumienie drgań

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

Młody inżynier robotyki

Młody inżynier robotyki Młody inżynier robotyki Narzędzia pracy Klocki LEGO MINDSTORMS NXT Oprogramowanie służące do programowanie kostki programowalnej robora LEGO Mindstorms Nxt v2.0 LEGO Digital Designer - program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ WPUSTOWYCH, WIELOWYPUSTOWYCH I WIELOKARBOWYCH

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ WPUSTOWYCH, WIELOWYPUSTOWYCH I WIELOKARBOWYCH Grzegorz CHOMKA, Jerzy CHUDY, Marian OLEŚKIEWICZ ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ WPUSTOWYCH, WIELOWYPUSTOWYCH I WIELOKARBOWYCH Streszczenie W artykule przedstawiono analizę porównawczą wytrzymałości połączeń

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Miniaturowy siłownik liniowy (Oleksiuk, Nitu 1999) Śrubowy mechanizm zamiany

Bardziej szczegółowo

Studium Podyplomowe

Studium Podyplomowe Katedra aszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Studium Podyplomowe http://www.kmg.agh.edu.pl/dydaktyka/studiumpodyplomowe Przenośnik taśmowy cz. Układy napędowe i napinające Dr inż. Piotr Kulinowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy skrzyni biegów

Podstawy skrzyni biegów Układ napędowy - podzespoły Podstawy skrzyni biegów opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk aktualizacja 02.2011 07.2011 2015 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Wykład Linia ciągła skrzynka z biegiem

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209441 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369279 (51) Int.Cl. F16H 7/06 (2006.01) F16G 13/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa 10.6 WYMIAROWANE PRZEKROJÓW 10.6.1. DANE DO WMIAROWANIA Beton istniejącej konstrukcji betonowej klasy B5 dla którego: - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie (wg. PN-91/S-1004 dla betonu B5) - wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ z ramieniem blokującym Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. 40-859, ul. Tokarska 6 Tel.: 32 604 09 00, Fax : 32 604 09 01 e-mail: marketing@moj.com.pl ; www.moj.com.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SVAK

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SVAK OSIE ELEKTRYCZNE SERII SVAK 1 OSIE ELEKTRYCZNE SERII SVAK Jednostka liniowa serii SVAK to napęd paskowy ze stałym wózkiem i ruchomym profilem. Uzupełnia ona gamę osi elektrycznych Metal Work ułatwiając

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 284568 IntC l5: B66D 1/08 ( 5 1 ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30. 03. 1990 (54) Kołowrót linowy

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp Słowo wstępne Ogólne wskazówki dot. czynności montażowych Zastosowane symbole...15

1 Wstęp Słowo wstępne Ogólne wskazówki dot. czynności montażowych Zastosowane symbole...15 1 Wstęp...11 1.1 Słowo wstępne...11 1.2 Ogólne wskazówki dot. czynności montażowych...13 1.3 Zastosowane symbole...15 2 Skrzynia sprzęgłowa gr. 108...17 2.1 Wskazówki ogólne...17 2.2 Demontaż bębna napędzanego

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej

Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny technologiczne laboratorium Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej Opracował: dr inż. Krzysztof Netter www.netter.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

SEW-EURODRIVE PRZEKŁADNIE PRZEMYSŁOWE A MOTOREDUKTORY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE PRZY ZASTOSOWANIU ICH W PRZEMYŚLE

SEW-EURODRIVE PRZEKŁADNIE PRZEMYSŁOWE A MOTOREDUKTORY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE PRZY ZASTOSOWANIU ICH W PRZEMYŚLE SEW-EURODRIVE PRZEKŁADNIE PRZEMYSŁOWE A MOTOREDUKTORY PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE PRZY ZASTOSOWANIU ICH W PRZEMYŚLE 1 Zakres momentów przenoszonych przez przekładnie przemysłowe w zestawieniu do motoreduktorów

Bardziej szczegółowo

1. Struktura montażowa

1. Struktura montażowa . Struktura montażowa.. Podział na jednostki montażowe - Zespół wałka-zębnika (wałka wejściowego). Zespół wałka-zębnika Nr na rysunku Nazwa części Liczba sztuk 3 Wał - zębnik 37 Łożysko stożkowe 30305

Bardziej szczegółowo

- 2 - Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex typ IFK

- 2 - Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex typ IFK - 2 - Spis treści Informacje ogólne... 3 Informacje techniczne... 4 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkoflex - wymiary IFK 44 IFK 340... 8 Tabela wymiarowa... 9 Parametry techniczne...10 Wymiary przeciwkołnierza

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE - 10 - Profil graniasty P4C czworokątny ois ały graniaste INKOMA o rofilu P4G charakteryzują się nastęującymi właściwościami: 1. rofile P4G stosuje się gdy wystęuje wzajemne osiowe rzesunięcie iasty względem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych www. samochodowka.edu.pl Kierunek kształcenia w zawodzie: Przedmiot: dr inż. Janusz Walkowiak SKRZYNIE BIEGÓW PLAN WYKŁADU 1. Zadanie skrzyni biegów w pojazdach samochodowych

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki Zjazd 1 WZÓR OPSU TECZKI ĆWICZENIOWEJ Wyższa Szkoła Gospodarki Wydział Techniczny kierunek: Mechatronika Laboratorium z rysunku technicznego Semestr I, grupa L1 (L2) Imię i Nazwisko Tematyka ćwiczeń do

Bardziej szczegółowo

Ocena sprzężenia ciernego dźwigu elektrycznego

Ocena sprzężenia ciernego dźwigu elektrycznego Politechnika Warszawska Wydział amochodów i Maszyn Roboczych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Laboratorium Dźwignic Ćwiczenie D5 Ocena sprzężenia ciernego dźwigu elektrycznego Wersja robocza Tylko do

Bardziej szczegółowo

Przekładnie zębate : zasady działania : obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe / Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński. Warszawa, 2017.

Przekładnie zębate : zasady działania : obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe / Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński. Warszawa, 2017. Przekładnie zębate : zasady działania : obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe / Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński. Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa XV 1. Znaczenie przekładni zębatych w napędach

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie UNIWERSYT E ZACHODNIOPOMOR T T E CH LOGICZNY W SZCZECINIE NO SKI KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe

Profile zimnogięte. Tabele wytrzymałościowe Profile zimnogięte Tabele wytrzymałościowe SPIS TREŚCI Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników Z Tab. 1... 4 Tabela charakterystyk geometrycznych przekrojów kształtowników C Tab.

Bardziej szczegółowo

III MŁODZIEŻOWY KONKURS MECHANICZNY PŁOCK ZESTAW PYTAŃ zawody II stopnia (ogólnopolskie) BRUDNOPIS

III MŁODZIEŻOWY KONKURS MECHANICZNY PŁOCK ZESTAW PYTAŃ zawody II stopnia (ogólnopolskie) BRUDNOPIS BRUDNOPIS III MŁODZIEŻOWY KONKURS MECHANICZNY PŁOCK 2010.. ZESTAW PYTAŃ zawody II stopnia (ogólnopolskie). imię i nazwisko szkoła Drogi uczestniku konkursu! Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przykład 4.1. Ściag stalowy. L200x100x cm 10 cm I120. Obliczyć dopuszczalną siłę P rozciagającą ściąg stalowy o przekroju pokazanym na poniższym

Przykład 4.1. Ściag stalowy. L200x100x cm 10 cm I120. Obliczyć dopuszczalną siłę P rozciagającą ściąg stalowy o przekroju pokazanym na poniższym Przykład 4.1. Ściag stalowy Obliczyć dopuszczalną siłę P rozciagającą ściąg stalowy o przekroju pokazanym na poniższym rysunku jeśli naprężenie dopuszczalne wynosi 15 MPa. Szukana siła P przyłożona jest

Bardziej szczegółowo