Cennik pomp ciepła geotherm Materiały projektowe cz. I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik pomp ciepła geotherm Materiały projektowe cz. I"

Transkrypt

1 Cennik pomp ciepła geotherm Materiały projektowe cz. I Pompy ciepła c.o. i c.w.u. Cennik obowiązuje od 05 maja 2008 Wszystkie ceny netto (bez VAT)

2 Usługi serwisowe, oznakowanie produktów, zastrzeŝenia producenta Pierwsze uruchomienie przez serwis gwarancyjny firmy Vaillant w cenie urządzenia NaleŜy zadzwonić do serwisu gwarancyjnego celem uzgodnienia terminu To urządzenie posiada znak CE Unii Europejskiej Wbudowana pompa obiegowa Wbudowana pompa obiegu solanki Zbiornik wyrównawczy solanki w zakresie dostawy Zintegrowany podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody Funkcja pasywnego chłodzenia Bezpieczny czynnik roboczy z zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej Te pompy ciepła posiadają Międzynarodowy Znak Jakości D-A-CH Warunki cenowe podane w tym cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzega się moŝliwość zmian. 2

3 Pompy ciepła Przegląd Co warto wiedzieć o pompach ciepła Vaillant? Krótkie zestawienie... 4 Grzewcze pompy ciepła geotherm exclusiv Pompy typu solanka/woda VWS 63/2 do VWS 103/ Grzewcze pompy ciepła geotherm plus Pompy typu solanka/woda VWS 62/2 do VWS 102/ Pompy typu woda/woda VWW 62/2 do VWW 102/ Grzewcze pompy ciepła geotherm Pompy typu solanka/woda VWS 61/2 do VWS 171/ Pompy typu woda/woda VWW 61/2 do VWW 171/ Pompy typu powietrze/woda VWL 7 C i VWL 9 C Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody geostor Podgrzewacz zasobnikowy geostor VIH RW Podgrzewacz zasobnikowy geostor VDH Buforowy i wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS 300 do VPS Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allstor VPA 500 do VPA WyposaŜenie dodatkowe do podgrzewacza zasobnikowego allstor VPA Ogólne wyposaŝenie dodatkowe Podzespoły hydrauliczne Regulatory Grupy bezpieczeństwa I pozostałe elementy wyposaŝenia dodatkowego Poradnik projektanta Pompy ciepła

4 Co warto wiedzieć o pompach ciepła firmy Vaillant? MoŜliwości zastosowania Pompę ciepła firmy Vaillant moŝna wykorzystać jako rozwiązanie systemowe w bardzo wielu zastosowaniach. MoŜliwość indywidualnego doboru poszczególnych elementów systemu sprawia, Ŝe technika pomp ciepła jest elastyczna i potrafi zaspokoić wszelkie wymagania, wynikające z zarówno uwarunkowań budowlanych, jak i z Ŝądanego komfortu. Które z rozwiązań systemowych jest ostatecznie idealne w konkretnej sytuacji, zaleŝy przede wszystkim od tego, czy klient Ŝąda ciepła do ogrzewania, czy do przygotowywania ciepłej wody, czy teŝ wreszcie do obydwóch zadań jednocześnie. Zapotrzebowanie na ciepło danego projektu mieszkalnego oraz dokładna analiza istniejących tam źródeł ciepła decydują o prawidłowym doborze składników systemu pompy ciepła firmy Vaillant dla konkretnego Klienta. Klucz oznakowania typu V... Vaillant W Pompa ciepła (Wärmepumpe) Źródło ciepła S solanka (Sole) W woda (Wasser) L powietrze (Luft) Typowielkość 10 moc grzewcza przy temperaturach: solanka 0 C/woda 35 C lub powietrze 2 C/woda 35 C VWS 103/2 Kod wyposaŝenia 1 grzewcza pompa ciepła z zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody (seria geotherm) 2 grzewcza pompa ciepła ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym ciepłej wody (seria geotherm plus) 3 grzewcza pompa ciepła ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym ciepłej wody oraz z zaimplementowaną funkcją chłodzenia (seria geotherm exclusiv) Numer wersji Przykład: VWS 103/2 Pompa grzewcza typu solanka/woda ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym ciepłej wody oraz z zaimplementowaną funkcją chłodzenia, moc grzewcza ok. 10 kw przy B0/W10. Firma Vaillant gwarantuje jakość Oznakowane w ten sposób pompy ciepła firmy Vaillant posiadają Międzynarodowy Znak Jakości D-A-CH. 4

5 Poradnik pomp ciepła Dla kaŝdego przypadku zastosowania właściwe rozwiązanie 4 serie pomp ciepła o bardzo zróŝnicowanej charakterystyce wyposaŝenia oferuje dla kaŝdego przypadku zastosowania przykrojone na miarę rozwiązanie systemowe do ogrzewania i do przygotowywania ciepłej wody. geotherm exclusiv VWS 3 solanka/woda geotherm plus VWS 2/VWW 2 solanka/woda, woda/woda geotherm VWS 1/VWW 1 solanka/woda, woda/woda geotherm VWL powietrze/woda Charakterystyka wyposaŝenia Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS 1 VWW 1 VWL VWS 2 VWW 2 Maksymalna temperatura zasilania 62 C Maksymalna temperatura zasilania 55 C Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody o pojemności 175 litrów, wykonany ze stali szlachetnej Zintegrowany układ chłodzenia pasywnego Idea rozdzielonego montaŝu (SplitMountingConcept) celem zapewnienia łatwego wnoszenia pompy Pompa obiegowa c.o. Zawór przełączający trójdrogowy do trybu przygotowywania ciepłej wody Pompa obiegu solanki w pompach ciepła typu solanka/woda Stycznik i samoczynny wyłącznik do zabezpieczenia silnika pompy studziennej w pompach ciepła typu woda/woda Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Obieg ziębniczy w pełni opomiarowany czujnikami W zakresie dostawy czujniki temperatur: zewnętrznej, do włączania i wyłączania ładowania buforowego wody grzewczej, zasilania oraz do ciepłej wody w 1) podgrzewaczu zasobnikowym MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdialog MoŜliwość rozbudowy regulatora bilansującego energię o moduły do sterowania zaworów mieszających VR 60 i zdalne sterowania VR 90 Dodatkowa grzałka elektryczna Kompresor typu Scroll, przystosowany do pomp ciepła, optymalizujący ich efektywność przy wysokich temperaturach zasilania Czynnik roboczy R 407 C Wielokrotna izolacja dźwiękowa (Multi-Schall-Isolation MSI) zapewniająca najbardziej cichą pracę pomp ciepła Zbiornik wyrównawczy nośnika ciepła wraz z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu nominalnym 3 bary w zakresie dostawy pomp ciepła typu solanka/woda Elastyczne giętkie przewody do odgałęzień do przyłączenia obiegu ogrzewania i źródła ciepła 2) Zintegrowany ogranicznik prądu rozruchowego 1) Bez czujników do buforowego podgrzewacza zasobnikowego 2) Tylko do odgałęzienia do obiegu ogrzewania VWS 3 5

6 Inteligencja w konstrukcji i w wyposaŝeniu geotherm exclusiv i geotherm plus wersje pomp ciepła ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym; idea rozdzielonego montaŝu (SplitMountingConcept) W obydwóch pompach ciepła ze zintegrowanymi podgrzewaczami zasobnikowymi zrealizowano zdanie szczególnie znaczącego ułatwienia ich transportu poprzez wykorzystanie idei rozdzielonego montaŝu (SplitMountingConcept). Pompy ciepła geotherm exclusiv i geotherm plus z odłączonym podgrzewaczem zasobnikowym w celu ułatwienia transportu i manipulacji przy ograniczonej wolnej przestrzeni w miejscu ich ustawiania. Po odkręceniu 4 śrub i dwóch złączy hydraulicznych moŝna bardzo prosto odłączyć podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody od zespołu samej pompy ciepła. Dzięki temu uzyskuje się dwukrotne zmniejszenie cięŝaru i objętości elementów składowych, maksymalnie ułatwiające manipulowanie nimi podczas wykonywania prac montaŝowych. W tej sytuacji pompę ciepła moŝna wnosić do pomieszczenia, gdzie będzie ustawiona, w całości lub w częściach. Występy uchwytowe w bocznych wzmocnieniach pompy ciepła oraz w tylnej ściance podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody ułatwiają bezpieczne manipulowanie obydwiema częściami systemu. Wysokowydajny podgrzewacz zasobnikowy, wykonany ze stali szlachetnej, zapewnia szybki przebieg procesu doładowania ciepłej wody, w sposób podobny do zasady warstwowego rozkładu temperatur. Wykonanie podgrzewacza ze stali szlachetnej stanowi gwarancję jego trwałości i braku konieczności wykonywania prac konserwacyjnych. Wszystkie nowe pompy ciepła firmy Vaillant mają wiele wspólnych, inteligentnych cech wyposaŝenia Nowa technologia kompresora oraz stosowany czynnik roboczy R 407 C umoŝliwiają osiąganie temperatury zasilania 62 C *) Regulator pogodowy, bilansujący energię, z niebieskim wyświetlaczem, jest lekko nachylony, aby zapewnić ergonomiczną i prostą obsługę oraz lepszą czytelność napisów Skrzynkę na moduł komunikacyjny vrnetdialog do zdalnego odczytu danych instalacji moŝna łatwo załoŝyć na kolumnie bez Ŝadnych dodatkowych nakładów montaŝowych MoŜliwe jest korzystanie ze wszystkich taryf prądu elektrycznego, aŝ do 3 osobnych obwodów zasilania sieciowego włącznie: dla układu sterowania, kompresora i dodatkowej grzałki elektrycznej Przyłącza elektryczne systemu Pro E zabezpieczone przed wzajemną zamianą, kodowane, zróŝnicowane kolorystycznie, i opatrzone tekstowymi objaśnieniami Zintegrowany samoczynny wyłącznik do zabezpieczenia silnika pompy studziennej w pompach ciepła typu woda/woda Czujnik temperatury zewnętrznej i odbiornikiem radiowego sygnału daty i czasu Zintegrowany ogranicznik prądu rozruchowego Obieg ziębniczy sterowany czujnikami Cały proces wytwarzania ciepła w pompach firmy Vaillant jest sterowany i kontrolowany poprzez zamontowane w nim czujniki. Ciągły pomiar ciśnień w obiegu ziębniczym, w obiegu ogrzewania i w obiegu źródła ciepła wraz z kontrolą przyłączenia i kolejności przyłączenia faz zasilania sieciowego oraz z podukładem zabezpieczenia przed zamarzaniem gwarantują razem wysoki komfort i niezawodność pracy systemu. Wielokrotna izolacja dźwiękowa (Multi-Schall-Isolation MSI) Wielokrotna izolacja dźwiękowa (Multi-Schall-Isolation MSI) sprawia, Ŝe pompy ciepła firmy Vaillant pracują szczególnie cicho. Prawie bezszmerową pracę pomp uzyskano poprzez wyposaŝenie ich w moduł ramowy, izolujący hałas, płytę podstawy tłumiącą drgania oraz w zestaw elastycznych przyłączeniowych przewodów rurowych. *) Z wyjątkiem pomp ciepła typu powietrze/woda. Przyłącza pompy ciepła geotherm geotherm wersje pomp ciepła przeznaczonych do indywidualnie dobieranych podgrzewaczy zasobnikowych Przewody elektryczne przyłącza się wygodnie od góry. Seryjnie montowane przyłącza przewodów rurowych, wyprowadzone pod kątem 45 umoŝliwiają elastyczne przyłączenie obiegu ogrzewania oraz obiegu nośnika ciepła od tyłu lub od góry. Przygotowane fabrycznie przyłącze podgrzewacza zasobnikowego ze zintegrowanym zaworem przełączającym i dołączonym do przesyłki czujnikiem temperatury ciepłej wody zapewniają wygodne połączenie pompy ciepła z indywidualnie wybranymi przez UŜytkownika podgrzewaczami. 6

7 Inteligencja systemu regulacji w pogodowym regulatorze, bilansującym energię Regulator bilansujący energię, opracowany specjalnie do współpracy z pompami ciepła, dostosowuje czasy pracy i postoju spręŝarki indywidualnie i zarazem optymalnie do charakterystyk ogrzewania i chłodzenia danego budynku oraz zapewnia oszczędną i ekonomiczna eksploatację całej instalacji. Regulator bilansujący energię przy swoim podstawowym wyposaŝeniu moŝe sterować pracą podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody, jednego regulowanego lub nieregulowanego obiegu grzewczego z opcjonalnym buforem wody grzewczej, pompy cyrkulacyjnej i wreszcie pracą zewnętrznego źródła ciepła. Obieg ziębniczy sterowany czujnikami Poprzez wbudowanie w pompie ciepła aŝ do 11 róŝnych czujników temperatury i ciśnienia uzyskano jedyny w swoim rodzaju na rynku efekt wyświetlania energii grzewczej, doprowadzanej za darmo z otoczenia do danego obiektu. Oprócz wyświetlania darmowej energii pozyskiwanej przez pompę ciepła, UŜytkownik instalacji ma do dyspozycji ponadto informacje o temperaturze zasilania w obiegu ogrzewania, temperaturze podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody, temperaturze zewnętrznej i o temperaturze na wlocie źródła ciepła (powietrze, solanka, woda gruntowa), a więc posiada pełny przegląd funkcjonowania swojego systemu grzewczego. Dalsze moŝliwe funkcje regulatora, takie jak: w pełni zautomatyzowany program wysuszania jastrychu, ciągły pomiar ciśnienia w obiegu ziębniczym, w obiegu ogrzewania i w obiegu źródła ciepła, kontrola przyłączenia i kolejności przyłączenia faz zasilania sieciowego, a ponadto funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem, diagnostyka obiegu chłodniczego z objaśnieniami podawanymi pełnym tekstem, co eliminuje konieczność korzystania ze specjalnej aparatury itd., przytacza się tutaj tylko jako dodatkowe przykłady koncepcji jego inteligentnego działania. Poprzez magistralę elektroniczną e-bus regulator bilansujący energię moŝna rozbudować o kolejne moduły, jak np. moduły do sterowania zaworów mieszających VR 60 lub zdalne sterowania VR 90. Wbudowana do pomp ciepła skrzynka na moduł komunikacyjny vrnetdialog umoŝliwia komunikację z inteligencją samej pompy z dowolnego miejsca na świecie. Regulator bilansujący energię, stosowany w pompach ciepła firmy Vaillant ze swoją komfortową techniką Przekręć i kliknij decyduje o wysokiej inteligencji, intuicyjnej obsłudze i o efektywności systemu. Wyświetlanie uzysku energii celem zwiększenia poglądowości zagadnienia Za pomocą graficznej prezentacji uzysku energii z otoczenia (dane miesięczne) uŝytkownikowi pomp ciepła firmy Vaillant jest dostarczana i przedstawiana dokumentacja ochrony środowiska oraz wysokiej efektywności systemu. 7

8 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS exclusiv ze zintegrowaną funkcją chłodzenia i ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym o pojemności 175 litrów, wykonanym ze stali szlachetnej Pompy ciepła patrz strona 10 WyposaŜenie dodatkowe do źródła ciepła patrz strona 55 WyposaŜenie dodatkowe do p. zasobnikowego patrz strona 55 geotherm exclusiv solanka/woda VWS 63/2 Moc grzewcza: 5.9 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWS 83/2 Moc grzewcza: 8.0 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWS 103/2 Moc grzewcza: 10.4 kw Nr zamówienia: ,00 PLN Pompa do napełniania pompy ciepła Do przepłukiwania i napełniania obiegu solanki Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie dodatkowe Grupa bezpieczeństwa do 10 barów Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN 8 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

9 Technika regulacji patrz strona 52 Technika regulacji VR 80 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. pokojowej, z wyświetlaczem, bez zegara programującego Nr zamówienia: ,00 PLN VR 90 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. Pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym Nr zamówienia: ,00 PLN vrnetdialog 860/2 Moduł komunikacyjny z modemem GSM do zdalnej parametryzacji instalacji z pompą ciepła Nr zamówienia: ,00 PLN vrdialog/2 oraz vrdialog 810/2 Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji Nr zamówienia: Szczegóły u Reg. Koordynatorów Serwisu Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 9

10 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS exclusiv (solanka/woda) Nowoczesna technika grzewcza ze zintegrowaną funkcją chłodzenia i ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym geotherm exclusiv VWS 63/2 do VWS 103/2 Cechy szczególne Temperatury zasilania do 62 C, do wykorzystania przy modernizacji starych instalacji grzewczych Zintegrowany układ naturalnego chłodzenia (pasywne chłodzenie) Łatwe wnoszenie w dwóch częściach Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody o pojemności 175 litrów, wykonany ze stali szlachetnej Wymiennik ciepła, zawór przełączający i zawór mieszający do naturalnego chłodzenia Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania i pompa obiegu solanki Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System Pro-E Czujniki temperatur: zewnętrznej, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Zbiornik wyrównawczy solanki z zaworem bezpieczeństwa w zakresie dostawy Zintegrowany ogranicznik prądu rozruch. Oznaczenie VWS 63/2 VWS 83/2 VWS 103/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (B0W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc grzewcza (B5W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Moc grzewcza (B0W55 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc chłodnicza, pasywne chłodzenie (18 o C/22 o C) kw Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw Bezpiecznik typu C (zwłoczny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 25/62 25/62 25/62 Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu dolnego źródła ciepła C - 10/20-10/20-10/20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zimnej i ciepłej wody DN R ¾ R ¾ R ¾ Pojemność podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody pitnej l Maksymalne ciśnienie robocze bar Maksymalna temperatura ciepłej wody uzyskiwana za pomocą pompy ciepła C Maks. temp. c.w.u. uzyskiwana za pomocą pompy ciepła i dod. grz. elektrycznej C Poziom hałasu db(a) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm Masa (bez opakowania) kg Wskazówka: Zestawione tutaj wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

11 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS exclusiv (solanka/woda) Nowoczesna technika grzewcza ze zintegrowaną funkcją chłodzenia i ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym geotherm exclusiv VWS 63/2 do VWS 103/2 Nr Przyłącza Średnica 1 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 2 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 4 Przyłącze wlotu nośnika ciepła do pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm 5 Przyłącze wylotu nośnika ciepła z pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm Kanały do rozprowadzenia przyłączeniowych 6 przewodów elektrycznych 7 Przyłącze ciepłej wody R ¾ 8 Przyłącze zimnej wody R ¾ 1) NóŜki o nastawianej wysokości mm WyposaŜenie dodatkowe Opis Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do serwisu firmowego Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 11

12 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS i VWW plus ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym o pojemności 175 litrów, wykonanym ze stali szlachetnej Pompy ciepła patrz strona 14/16 WyposaŜenie dodatkowe do źródła ciepła patrz strona 55 WyposaŜenie dodatkowe do podgrzewacza z. patrz strona 55 geotherm plus solanka/woda VWS 62/2 Moc grzewcza: 5.9 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWS 82/2 Moc grzewcza: 8.0 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWS 102/2 Moc grzewcza: 10.4 kw Nr zamówienia: ,00 PLN Pompa do napełniania pompy ciepła Do przepłukiwania i napełniania obiegu solanki Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie dodatkowe Grupa bezpieczeństwa do 10 barów Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN geotherm plus woda/woda VWW 62/2 Moc grzewcza: 8.2 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWW 82/2 Moc grzewcza: 11.6 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWW 102/2 Moc grzewcza: 13.9 kw Nr zamówienia: ,00 PLN 12 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

13 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS plus ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym o pojemności 175 litrów, wykonanym ze stali szlachetnej Buforowy podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 44 Podzespoły hydrauliczne patrz strona 50 Technika regulacji patrz strona 52 Buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS 300 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 500 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 750 Nr zamówienia: ,00 PLN Podzespoły hydrauliczne Belka rozdzielacza Belka rozdzielacza do 2 rurowych zestawów pompowych Nr zamówienia: ,00 PLN Nieregulowane obiegi grzewcze Pompa 3-stopniowa Nr zamówienia: ,00 PLN Regulowane obiegi grzewcze z zaworem mieszającym R 1, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ¾, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ½, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN Technika regulacji VR 80 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. pokojowej, z wyświetlaczem, bez zegara programującego Nr zamówienia: ,00 PLN VR 90 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. Pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym Nr zamówienia: ,00 PLN VR 60 Moduł zaworu mieszającego do rozbudowy stosowanego w pompie ciepła regulatora bilansującego energię Nr zamówienia: ,00 PLN vrnetdialog 860/2 Moduł komunikacyjny z modemem GSM do zdalnej parametryzacji instalacji z pompą ciepła Nr zamówienia: ,00 PLN vrdialog/1 oraz vrdialog 810/2 Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji Nr zamówienia: Szczegóły u Reg. Koordynatorów Serwisu Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 13

14 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS plus (solanka/woda) Kompletne rozwiązanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego geotherm plus VWS 62/2 do VWS 102/2 Cechy szczególne Temperatury zasilania do 62 C, do wykorzystania przy modernizacji starych instalacji grzewczych Łatwe wnoszenie w dwóch częściach Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody o pojemności 175 litrów, wykonany ze stali szlachetnej Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania i pompa obiegu solanki Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System pro-e Czujniki temperatur: zewnętrznej, buforowego podgrzewacza zasobnikowego, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Zbiornik wyrównawczy solanki z zaworem bezpieczeństwa w zakresie dostawy Zintegrowany ogranicznik prądu rozruch. Oznaczenie VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (B0W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc grzewcza (B5W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Moc grzewcza (B0W55 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw Bezpiecznik typu C (bezwładny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 25/62 25/62 25/62 Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu dolnego źródła ciepła C - 10/20-10/20-10/20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zimnej i ciepłej wody DN R ¾ R ¾ R ¾ Pojemność podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody pitnej l Maksymalne ciśnienie robocze bar Maksymalna temperatura ciepłej wody uzyskiwana za pomocą pompy ciepła C Maksymalna temperatura ciepłej wody uzyskiwana za pomocą pompy ciepła i współpracującej dodatkowej grzałki elektrycznej C Poziom hałasu db(a) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm Masa (bez opakowania) kg Wskazówka: Zestawione tutaj wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN PoniewaŜ nowa norma zawiera powaŝne zmiany, to podanych wartości nie moŝna bezpośrednio porównywać z wartościami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

15 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW plus (woda/woda) Kompletne rozwiązanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego geotherm plus VWS 62/2 do VWS 102/2 Nr Przyłącza Średnica 1 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 2 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 4 Przyłącze wlotu nośnika ciepła do pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm 5 Przyłącze wylotu nośnika ciepła z pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm Kanały do rozprowadzenia przyłączeniowych 6 przewodów elektrycznych 7 Przyłącze ciepłej wody R ¾ 8 Przyłącze zimnej wody R ¾ 1) NóŜki o nastawianej wysokości mm WyposaŜenie dodatkowe Opis Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do serwisu firmowego Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 15

16 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW plus (woda/woda) Kompletne rozwiązanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego geotherm plus VWW 62/2 do VWW 102/2 Cechy szczególne Temperatury zasilania do 62 C, do wykorzystania przy modernizacji starych instalacji grzewczych Łatwe wnoszenie w dwóch częściach Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody o pojemności 175 litrów, wykonany ze stali szlachetnej Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania Odgałęzienie do pompy wody gruntowej Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System Pro-E Czujniki temperatur: zewnętrznej, buforowego podgrzewacza zasobnikowego, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Zintegrowany ogranicznik prądu rozruchowego Oznaczenie VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (W10W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc grzewcza (B5W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Moc grzewcza (W10W55 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw Bezpiecznik typu C (bezwładny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 25/62 25/62 25/62 Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu dolnego źródła ciepła C +4/+20 +4/+20 +4/+20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zimnej i ciepłej wody DN R ¾ R ¾ R ¾ Pojemność podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody pitnej l Maksymalne ciśnienie robocze bar Maksymalna temperatura ciepłej wody uzyskiwana za pomocą pompy ciepła C Maksymalna temperatura ciepłej wody uzyskiwana za pomocą pompy ciepła i współpracującej dodatkowej grzałki elektrycznej C Poziom hałasu db(a) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm Masa (bez opakowania) kg Wskazówka: Zestawione tutaj wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN PoniewaŜ nowa norma zawiera powaŝne zmiany, to podanych wartości nie moŝna bezpośrednio porównywać z wartościami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

17 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS plus (solanka/woda) Kompletne rozwiązanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego geotherm plus VWW 62/2 do VWW 102/2 Nr Przyłącza Średnica 1 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 2 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 4 Przyłącze wlotu nośnika ciepła do pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm 5 Przyłącze wylotu nośnika ciepła z pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm Kanały do rozprowadzenia przyłączeniowych 6 przewodów elektrycznych 7 Przyłącze ciepłej wody R ¾ 8 Przyłącze zimnej wody R ¾ 1) NóŜki o nastawianej wysokości mm WyposaŜenie dodatkowe Opis Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do serwisu firmowego Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Jeśli zamierza się wykorzystywać wodę gruntową jako źródło ciepła, to bardzo waŝnym jest, aby przeprowadzić analizę jej składu fizykochemicznego celem sprawdzenia, czy jest on odpowiedni. Pracownicy firmy Vaillant chętnie poinformują o moŝliwości takiego zastosowania wody gruntowej po przedłoŝeniu im wyników analizy. Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 17

18 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS typu solanka/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody Pompy ciepła patrz strona 20 Podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 40 WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza patrz str. 48 geotherm solanka/woda VWS 61/2 Moc grzewcza: 5.9 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWS 81/2 Moc grzewcza: 8.0 kw Nr zamówienia: ,00 PLN Podgrzewacz zasobnikowy geostor VIH RW 300 Podgrzewacz stalowy z węŝownicą, emaliowany Nr zamówienia: ,00 PLN VDH 300/2 Podgrzewacz z podwójnym płaszczem, ze stali szlachetnej Nr zamówienia: ,00 PLN geotherm solanka/woda VWS 101/2 Moc grzewcza: 10.4 kw Nr zamówienia: ,00 PLN geotherm solanka/woda VWS 141/2 Moc grzewcza: 13.8 kw Nr zamówienia: ,00 PLN geotherm solanka/woda VWS 171/2 Moc grzewcza: 17.3 kw Nr zamówienia: ,00 PLN Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allstor VPA 500 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA 750 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor VPA WT 0 Kołnierz zaślepiający do wielofunkcyjnych podgrzewaczy zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 15 Solarny wymiennik ciepła do VPA 500 przy powierzchni kolektorów słonecznych do 15 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 20 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 20 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 30 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 30 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 3 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 3 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 6 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 9 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 9 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN 18 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

19 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm typu solanka/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody WyposaŜenie dodatkowe do podgrzewacza z. patrz strona 55 WyposaŜenie hydrauliczne patrz strona 44/50 Technika regulacji patrz strona 52 WyposaŜenie dodatkowe do źródła ciepła patrz strona 55 WyposaŜenie dodatkowe geostor Grupa bezpieczeństwa do 10 barów Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN Buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS 300 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 500 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 750 Nr zamówienia: ,00 PLN Pompa do napełniania pompy ciepła Do przepłukiwania i napełniania obiegu solanki Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor Podzespoły hydrauliczne Belka rozdzielacza Technika regulacji VWZ CL Wkładka cyrkulacyjna do zamontowania w podgrzewaczach zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,39 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN Belka rozdzielacza do 2 rurowych zestawów pompowych Nr zamówienia: ,00 PLN Nieregulowane obiegi grzewcze Pompa 3-stopniowa Nr zamówienia: ,00 PLN Regulowane obiegi grzewcze z zaworem mieszającym R 1, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ¾, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ½, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN VR 80 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. pokojowej, z wyświetlaczem, bez zegara programującego Nr zamówienia: ,00 PLN VR 90 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. Pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym Nr zamówienia: ,00 PLN VR 60 Moduł zaworu mieszającego do rozbudowy stosowanego w pompie ciepła regulatora bilansującego energię Nr zamówienia: ,00 PLN vrnetdialog 860/2 Moduł komunikacyjny z modemem GSM do zdalnej parametryzacji instalacji z pompą ciepła Nr zamówienia: ,00 PLN vrdialog/1 oraz vrdialog 810/2 Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji Nr zamówienia: Szczegóły u Reg. Koordynatorów Serwisu Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 19

20 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS (solanka/woda) Nowoczesna technika grzewcza w połączeniu z indywidualnymi wymaganiami w odniesieniu do ciepłej wody geotherm VWS 61/2 do VWS 171/2 Cechy szczególne Temperatury zasilania do 62 C, do wykorzystania przy modernizacji starych instalacji grzewczych Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy Przyłącza od tyłu i od góry MoŜe współpracować z róŝnymi podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania i pompa obiegu solanki Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System pro-e Czujniki temperatur: zewnętrznej, buforowego podgrzewacza zasobnikowego, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Zbiornik wyrównawczy solanki z zaworem bezpieczeństwa w zakresie dostawy Zintegrowany ogranicznik prądu rozruchowego Oznaczenie VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , , , , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (B0W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Moc grzewcza (B5W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Moc grzewcza (B0W55 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw Bezpiecznik typu C (zwłoczny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 < 25 < 25 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62 Minimalna/maks. temp. na wlocie w obiegu dolnego źródła ciepła C - 10/20-10/20-10/20-10/20-10/20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm Poziom hałasu db(a) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm Masa (bez opakowania) kg VIH 300 RW VIH 300 RW VIH 300 RW VIH 300 RW MoŜe współpracować z podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody VDH 300/2 VDH 300/2 VDH 300/2 VDH 300/2 VPA VPA VPA VPA VPA Wskazówka: Zestawione tutaj wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN PoniewaŜ nowa norma zawiera powaŝne zmiany, to podanych wartości nie moŝna bezpośrednio porównywać z wartościami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

21 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW (woda/woda) Nowoczesna technika grzewcza w połączeniu z indywidualnymi wymaganiami w odniesieniu do ciepłej wody geotherm VWS 61/2 do VWS 171/2 Nr Przyłącza Średnica 1 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 2 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 3 Przyłącze powrotu ładowania podgrzewacza zasobnikowego G 1 ¼ / 28 mm 4 Przyłącze wlotu nośnika ciepła do pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm 5 Przyłącze wylotu nośnika ciepła z pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm Kanały do rozprowadzenia przyłączeniowych przewodów 6 elektrycznych 1) NóŜki o nastawianej wysokości mm WyposaŜenie dodatkowe Opis Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do serwisu firmowego Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 21

22 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW typu woda/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody Pompy ciepła patrz strona 24 Podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 40 WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza patrz str. 48 WyposaŜenie dodatkowe do podgrzewacza z. patrz strona 55 geotherm woda/woda VWW 61/2 Moc grzewcza: 8.2 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWW 81/2 Moc grzewcza: 11.6 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWW 101/2 Moc grzewcza: 13.9 kw Nr zamówienia: ,00 PLN Podgrzewacz zasobnikowy geostor VIH RW 300 Podgrzewacz stalowy z węŝownicą, emaliowany Nr zamówienia: ,00 PLN VDH 300/2 Podgrzewacz z podwójnym płaszczem, ze stali szlachetnej Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie dodatkowe geostor Grupa bezpieczeństwa do 10 barów Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN geotherm woda/woda Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allstor WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor VWW 141/2 Moc grzewcza: 19.6 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWW 171/2 Moc grzewcza: 24.3 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VPA 500 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA 750 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 0 Kołnierz zaślepiający do wielofunkcyjnych podgrzewaczy zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 15 Solarny wymiennik ciepła do VPA 500 przy powierzchni kolektorów słonecznych do 15 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 20 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 20 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 30 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 30 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ CL Wkładka cyrkulacyjna do zamontowania w podgrzewaczach zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 3 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 3 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 6 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 9 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 9 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN 22 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

23 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW typu woda/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody Buforowy podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 44 Podzespoły hydrauliczne patrz strona 50 Technika regulacji patrz strona 52 Buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS 300 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 500 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 750 Nr zamówienia: ,00 PLN Podzespoły hydrauliczne Belka rozdzielacza Belka rozdzielacza do 2 rurowych zestawów pompowych Nr zamówienia: ,00 PLN Nieregulowane obiegi grzewcze Pompa 3-stopniowa Nr zamówienia: ,00 PLN Regulowane obiegi grzewcze z zaworem mieszającym R 1, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ¾, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ½, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN Technika regulacji VR 80 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. pokojowej, z wyświetlaczem, bez zegara programującego Nr zamówienia: ,00 PLN VR 90 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. Pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym Nr zamówienia: ,00 PLN VR 60 Moduł zaworu mieszającego do rozbudowy stosowanego w pompie ciepła regulatora bilansującego energię Nr zamówienia: ,00 PLN vrnetdialog 860/2 Moduł komunikacyjny z modemem GSM do zdalnej parametryzacji instalacji z pompą ciepła Nr zamówienia: ,00 PLN vrdialog/1 oraz vrdialog 810/2 Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji Nr zamówienia: Szczegóły u Reg. Koordynatorów Serwisu Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 23

24 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW (woda/woda) Nowoczesna technika grzewcza w połączeniu z indywidualnymi wymaganiami w odniesieniu do ciepłej wody geotherm VWW 61/2 do VWW 171/2 Cechy szczególne Temperatury zasilania do 62 C, do wykorzystania przy modernizacji starych instalacji grzewczych Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy Przyłącza od tyłu i od góry MoŜe współpracować z róŝnymi podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania Odgałęzienie do pompy wody gruntowej Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System Pro-E Czujniki temperatur: zewnętrznej, buforowego podgrzewacza zasobnikowego, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Ogranicznik prądu rozruchowego Oznaczenie VWW 61/2 VWW 81/2 VWW 101/2 VWW 141/2 VWW 171/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , , , , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (W10W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc grzewcza (W10W55 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw Bezpiecznik typu C (bezwładny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 < 25 < 25 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62 Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu źródła ciepła C 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm Poziom hałasu db(a) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm Masa (bez opakowania) kg VIH 300 RW VIH 300 RW VIH 300 RW MoŜe współpracować z podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody VDH 300/2 VDH 300/2 VDH 300/2 VPA VPA VPA VPA VPA Wskazówka: Zestawione tutaj wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN PoniewaŜ nowa norma zawiera powaŝne zmiany, to podanych wartości nie moŝna bezpośrednio porównywać z wartościami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

25 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW (woda/woda) Nowoczesna technika grzewcza w połączeniu z indywidualnymi wymaganiami w odniesieniu do ciepłej wody geotherm VWW 61/2 do VWW 171/2 Nr Przyłącza Średnica 1 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 2 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 3 Przyłącze powrotu ładowania podgrzewacza zasobnikowego G 1 ¼ / 28 mm 4 Przyłącze wlotu nośnika ciepła do pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm 5 Przyłącze wylotu nośnika ciepła z pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm Kanały do rozprowadzenia przyłączeniowych przewodów 6 elektrycznych 1) NóŜki o nastawianej wysokości mm WyposaŜenie dodatkowe Opis Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez fabryczne słuŝby serwisowe w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do słuŝb serwisowych firmy Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Jeśli zamierza się wykorzystywać wodę gruntową jako źródło ciepła, to bardzo waŝnym jest, aby przeprowadzić analizę jej składu fizykochemicznego celem sprawdzenia, czy jest on odpowiedni. Zewnętrzne słuŝby firmy Vaillant chętnie poinformują o moŝliwości takiego zastosowania wody gruntowej po przedłoŝeniu im wyników analizy. Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 25

26 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWL typu powietrze/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody Pompy ciepła patrz strona 28 Podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 40 WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza patrz str. 48 WyposaŜenie dodatkowe do podgrzewacza z. patrz strona 55 Pompa ciepła geotherm C powietrze/woda VWL 7 C Nr zamówienia: ,00 PLN VWL 9 C Nr zamówienia: ,00 PLN Podgrzewacz zasobnikowy geostor VIH RW 300 Podgrzewacz stalowy z węŝownicą, emaliowany Nr zamówienia: ,00 PLN VDH 300/2 Podgrzewacz z podwójnym płaszczem, ze stali szlachetnej Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie dodatkowe geostor Grupa bezpieczeństwa do 10 barów Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allstor WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor VPA 500 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA 750 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 0 Kołnierz zaślepiający do wielofunkcyjnych podgrzewaczy zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 15 Solarny wymiennik ciepła do VPA 500 przy powierzchni kolektorów słonecznych do 15 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 20 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 20 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 30 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 30 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ CL Wkładka cyrkulacyjna do zamontowania w podgrzewaczach zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 3 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 3 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 6 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 9 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 9 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN 26 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

27 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWL typu powietrze/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody Buforowy podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 44 Podzespoły hydrauliczne patrz strona 50 Kanały powietrzne patrz strona 30 Technika regulacji patrz strona 52 Buforowy podgrzewacz zasobnikowy Podzespoły hydrauliczne Belka rozdzielacza Kanały powietrzne Kanały wlotowe powietrza Technika regulacji VPS 300 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 500 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 750 Nr zamówienia: ,00 PLN Belka rozdzielacza do 2 rurowych zestawów pompowych Nr zamówienia: ,00 PLN Nieregulowane obiegi grzewcze Pompa 3-stopniowa Nr zamówienia: ,00 PLN Regulowane obiegi grzewcze z zaworem mieszającym R 1, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ¾, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ½, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LE 50 Zestaw do kanału powietrznego Kanał prosty, sztywny; dł. 0.5 m Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LEK Zestaw do kanału powietrznego Kanał sztywny; ze stoŝkiem Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ GE Siatka zabezpieczająca zewn. Nr zamówienia: ,00 PLN Kanały wylotowe powietrza VWZ LA 50 Kanał powietrzny Kanał prosty, sztywny; dł. 0.5 m Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LA 100 Kanał powietrzny Kanał prosty, sztywny; dł. 1.0 m Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LAF 300 Kanał powietrzny Przewód elastyczny; dł. 3.0 m Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LAO Boczna pokrywa przy wylocie powietrza od góry Nr zamówienia: ,00 PLN VR 80 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. pokojowej, z wyświetlaczem, bez zegara programującego Nr zamówienia: ,00 PLN VR 90 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. Pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym Nr zamówienia: ,00 PLN VR 60 Moduł zaworu mieszającego do rozbudowy stosowanego w pompie ciepła regulatora bilansującego energię Nr zamówienia: ,00 PLN vrnetdialog 860/2 Moduł komunikacyjny z modemem GSM do zdalnej parametryzacji instalacji z pompą ciepła Nr zamówienia: ,00 PLN vrdialog/1 oraz vrdialog 810/2 Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji Nr zamówienia: Szczegóły u Reg. Koordynatorów Serwisu VWZ LA 90 Kanał powietrzny Kolanko kanału, sztywne 90st. Nr zamówienia: ,00 PLN Pompa do tłoczenia kondensatu Nr zamówienia: VWZ LAV 100 PrzedłuŜka kanału powietrznego Kanał sztywny; dł. 1.0 m Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ GA Siatka zabezpieczająca, pogodowa Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LM Zestaw szyn nośnych Nr zamówienia: ,00 PLN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 27

28 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWL (powietrze/woda) Nowoczesna technika grzewcza z prostą realizacją źródła ciepła geotherm VWL 7 C i VWL 9 C Cechy szczególne Temperatury zasilania do 55 C Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy MoŜe współpracować z róŝnymi podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System Pro-E Czujniki temperatur: zewnętrznej, buforowego podgrzewacza zasobnikowego, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Ogranicznik prądu rozruchowego Oznaczenie VWL 7 C VWL 9 C Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (A2W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc grzewcza (A2W45 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw 6 6 Bezpiecznik typu C (bezwładny) A 3 x 16 3 x 16 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła m 3 /h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 20/55 20/55 Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu źródła ciepła C - 20/35-20/35 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Poziom hałasu db(a) Wymiary pompy ciepła: wysokość mm szerokość mm głębokość mm głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm masa (bez opakowania) kg VIH 300 RW VIH 300 RW MoŜe współpracować z podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody VDH 300/2 VDH 300/2 VPA VPA Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

29 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWL (powietrze/woda) Nowoczesna technika grzewcza z prostą realizacją źródła ciepła geotherm VWL 7 C i VWL 9 C 1) NóŜki o nastawianej wysokości do 25 mm 1 Konsola obsługowa 2 Przyłącze wylotu powietrza, boczne 3 Przyłącze wylotu powietrza, od góry 4 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania 5 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania 6 Przyłącze powrotu ładowania podgrzewacza zasobnikowego WyposaŜenie dodatkowe Opis Pompa do tłoczenia kondensatu ze zbiornikiem o pojemności 1.7 litra. Wykorzystuje się ją do wypompowania wody skondensowanej, jeśli ta nie ma moŝliwości spływania w naturalny sposób. Pompa moŝe pracować w pozycji stojącej lub po zawieszeniu jej na ścianie. Parametry przyłączenia elektrycznego: 230 V/50 Hz, masa 2.8 kg. Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez fabryczne słuŝby serwisowe w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do serwisu firmy Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 29

30 Przegląd zamówień: kanały wlotowe i wylotowe powietrza do pomp ciepła geotherm VWL typu powietrze/woda Ustawienie pompy ciepła z kątowym lewym układem kanałów powietrznych. Strona 31 Ustawienie pompy ciepła z kątowym prawym układem kanałów powietrznych, z długim kanałem wylotowym. Strona 32 Ustawienie pompy ciepła z kątowym prawym układem kanałów powietrznych, ze stoŝkowym kanałem wlotowym (wyposaŝenie dodat.). Strona 33 Ustawienie pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych: ze stoŝkowym kanałem wlotowym oraz z elastycznym kanałem wylotowym (wyposaŝenie dodatkowe). Strona 34 Ustawienie pompy ciepła z układem kanałów powietrznych, wlotowego i wylotowego, poprowadzonych przez jedną ścianę pomieszczenia. Strona 35 Ustawienie pompy ciepła z wylotem powietrza od góry. Strona 36 30

31 Przegląd elementów układu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciepła geotherm VWL Ustawienie pompy ciepła z kątowym lewym układem kanałów powietrznych Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 1 Kanał wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 730mm x 850 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m (0.2 m m) wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 2 Kanał wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GE Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 740 mm x 860 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) 5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GA Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 380 mm x 830 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) , , , ,00 Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposaŝenia (nie pokazane na rysunkach) Kanał wylotowy powietrza (element pośredni) VWZ LAV 100 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C element pośredni z dwiema ramkami kołnierzowymi, stosowany do przedłuŝenia kanału wylotowego powietrza, wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 1.0 m, dostarczany wraz z drobnymi elementami montaŝowymi ,00 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 31

32 Przegląd elementów układu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciepła geotherm VWL Ustawienie pompy ciepła z kątowym prawym układem kanałów powietrznych, z długim kanałem wylotowym Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 1 Kanał wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 730mm x 850 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m (0.2 m m) wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 3 Kanał wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 100 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 1.0 m wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GE Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 740 mm x 860 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) 5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GA Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 380 mm x 830 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) , , , ,00 Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposaŝenia (nie pokazane na rysunkach) Kanał wylotowy powietrza (element pośredni) VWZ LAV 100 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C element pośredni z dwiema ramkami kołnierzowymi, stosowany do przedłuŝenia kanału wylotowego powietrza, wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 1.0 m, dostarczany wraz z drobnymi elementami montaŝowymi Zestaw szyn nośnych VWZ LM Zestaw szyn nośnych do podparcia kanału Przy ustawieniu pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych konieczne są 2 zestawy szyn nośnych , ,00 32

33 Przegląd elementów układu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciepła geotherm VWL Ustawienie pompy ciepła z kątowym prawym układem kanałów powietrznych, ze stoŝkowym kanałem wylotowym (wyposaŝenie dodatkowe) Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 3 Kanał wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 100 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 1.0 m wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GA Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 380 mm x 830 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) 6 StoŜkowy kanał wlotowy powietrza VWZ LEK do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C stoŝek przejściowy, stosowany w przypadku zmniejszonego wlotowego otworu w ścianie, wymiary: 600/730 mm x 600/850 mm (szerokość_1/szerokość_2 x wysokość_1/wysokość_2), wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi , , ,00 Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposaŝenia (nie pokazane na rysunkach) Kanał wylotowy powietrza (element pośredni) VWZ LAV 100 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C element pośredni z dwiema ramkami kołnierzowymi, stosowany do przedłuŝenia kanału wylotowego powietrza, wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 1.0 m, dostarczany wraz z drobnymi elementami montaŝowymi Zestaw szyn nośnych VWZ LM Zestaw szyn nośnych do podparcia kanału Przy ustawieniu pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych konieczne są 2 zestawy szyn nośnych , ,00 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 33

34 Przegląd elementów układu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciepła geotherm VWL Ustawienie pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych: ze stoŝkowym kanałem wlotowym oraz z elastycznym kanałem wylotowym (wyposaŝenie dodatkowe) Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 6 StoŜkowy kanał wlotowy powietrza VWZ LEK do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C stoŝek przejściowy, stosowany w przypadku zmniejszonego wlotowego otworu w ścianie, wymiary: 600/730 mm x 600/850 mm (szerokość_1/szerokość_2 x wysokość_1/wysokość_2), wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 7 Elastyczny przewód wylotowy powietrza VWZ LAF 300 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C średnica 560 mm, długość 3.0 m, z płytami kołnierzowymi do zamocowania przewodu przy pompie ciepła i przy ścianie muru, 2 zaciski oraz instrukcja montaŝu , ,00 34

35 Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody geostor Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciepłej wody przy wykorzystaniu pompy ciepła Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 1 Kanał wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 730mm x 850 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m (0.2 m m) wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 2 Kanał wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 3 Kolanko 90 kanału wylotowego powietrza VWZ LA 90 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm x 635 mm x 500 mm (szerokość x wysokość x długość_1 x długość_2), wraz z drobnymi elementami montaŝowymi 4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GE Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 740 mm x 860 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) 5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GA Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 380 mm x 830 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) , , , , ,00 Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposaŝenia (nie pokazane na rysunkach) Zestaw szyn nośnych VWZ LM Zestaw szyn nośnych do podparcia kanału Przy ustawieniu pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych konieczne są 2 zestawy szyn nośnych ,00 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 35

36 Przegląd elementów układu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciepła geotherm VWL Ustawienie pompy ciepła z wylotem powietrza od góry. Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 1 Kanał wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 730 mm x 850 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m (0.2 m m) wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GE Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 740 mm x 860 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) 7 Elastyczny przewód wylotowy powietrza VWZ LAF 300 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C średnica 560 mm, długość 3.0 m, z płytami kołnierzowymi do zamocowania przewodu przy pompie ciepła i przy ścianie muru, 2 zaciski oraz instrukcja montaŝu 9 Pokrywa blaszana, stosowana w przypadku wylotu powietrza od góry (wyposaŝenie dodatkowe) VWY LAO do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm x 635 mm x 500 mm (szerokość x wysokość x długość_1 x długość_2) wraz z drobnymi elementami montaŝowymi i z instrukcją obsługi , , , ,00 Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposaŝenia (nie pokazane na rysunkach) Widok z góry Widok od czoła Widok od lewej strony 1 Kanał wlotowy powietrza, sztywny 4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych 7 Elastyczny przewód wylotowy powietrza 9 Pokrywa blaszana stosowana w przypadku wylotu powietrza od góry (wyposaŝenie dodatkowe) Zestaw szyn nośnych VWZ LM Zestaw szyn nośnych do podparcia kanału Przy ustawieniu pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych konieczne są 2 zestawy szyn nośnych ,00 36

37 Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody geostor Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciepłej wody przy wykorzystaniu pompy ciepła geostor VIH RW 300 Cechy szczególne Łatwe wnoszenie do pomieszczenia ustawienia dzięki zdejmowanej izolacji cieplnej WęŜownica gładkorurowa o duŝej powierzchni przekazywania ciepła, zaprojektowana specjalnie do współpracy z pompami ciepła Niewielkie straty energii w stanie gotowości do pracy WyposaŜenie Emaliowany stalowy zbiornik WęŜownica gładkorurowa Zdejmowana izolacja cieplna, nie zawierająca fluoro- i chlorowęglowodorów (FCKW) Magnezowa anoda ochronna Kołnierz do czyszczenia Oznaczenie VIH RW 300 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT 4 445,00 Dane techniczne Pojemność podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody l 285 Maksymalne ciśnienie robocze ciepłej wody pitnej bar 10 Maksymalna temperatura ciepłej wody C 85 Objętość wody grzewczej w wymienniku ciepła l 17.5 Maksymalne ciśnienie robocze wody grzewczej bar 10 Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej C 110 Powierzchnia grzewcza wymiennika ciepła m Strata ciśnienia w wymienniku ciepła 1) mbar 124 NatęŜenie przepływu ciepłej wody na wypływie: przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze ciepłej wody w podgrzewaczu 60 C l/10 min 410 Moc trwała ciepłej wody przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze wody grzewczej 60 C/50 C kw 14 Wydatek trwały ciepłej wody przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze wody grzewczej 60 C/50 C l/h 345 Przyłącze zasilania i powrotu wody grzewczej DN R 1 Przyłącze zimnej i ciepłej wody DN R 1 Przyłącze cyrkulacji DN R ¾ Wymiary podgrzewacza zasobnikowego: Wysokość mm Szerokość mm 660 Głębokość mm 725 średnica bez izolacji mm 500 masa kg 140 1) przy natęŝeniu przepływu wody grzewczej l/h Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 37

38 Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody geostor Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciepłej wody przy wykorzystaniu pompy ciepła geostor VIH RW 300 Nr Przyłącza Średnica 1 Otwór kontrolny 120 mm 2 Przyłącze ciepłej wody R 1 3 Przyłącze zasilania wody grzewczej R 1 4 Przyłącze cyrkulacji c.w.u. R ¾ 5 Tulejka zanurzeniowa na czujnik temperatury wody grzewczej 12 mm 6 Przyłącze powrotu wody grzewczej R 1 7 Przyłącze zimnej wody R 1 38

39 Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody geostor Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciepłej wody przy wykorzystaniu pompy ciepła geostor VDH 300/2 Cechy szczególne Podgrzewacz zasobnikowy z podwójnym płaszczem, wykonany całkowicie ze stali szlachetnej w celu zapewnienia najwyŝszego bezpieczeństwa Podwójny płaszcz sprawia, Ŝe podgrzewacz bardzo dobrze nadaje się równieŝ do stosowania w rejonach kraju o zawapnionej wodzie MoŜliwość wydzielenia z podwójnego płaszcza maksimum do 3 kw mocy do wykorzystania w specjalnych zastosowaniach WyposaŜenie Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody oraz płaszcz wody grzewczej wykonany ze stali szlachetnej Izolacja cieplna ze spienionego polipropylenu (EPP) Zdejmowana izolacja cieplna, nie zawierająca fluoro- i chlorowęglowodorów (FCKW) Technika i stylistyka dostosowana do grzewczych pomp ciepłą geotherm Oznaczenie VDH 300/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT ,00 Dane techniczne Pojemność podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody l 270 Maksymalne ciśnienie robocze w zbiorniku ciepłej wody bar 10 Maksymalna temperatura ciepłej wody C 95 Objętość wody grzewczej w wymienniku ciepła l 85 Maksymalne ciśnienie robocze wody grzewczej bar 3 Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej C 95 Powierzchnia grzewcza wymiennika ciepła m Strata ciśnienia w wymienniku ciepła 1) mbar 40 NatęŜenie przepływu ciepłej wody na wypływie: przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze ciepłej wody w podgrzewaczu 60 C l/10 min 385 Moc trwała ciepłej wody przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze wody grzewczej 60 C/50 C kw 14 Wydatek trwały ciepłej wody przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze wody grzewczej 60 C/50 C l/h 345 Przyłącze zasilania i powrotu pompy ciepła DN R 1 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN R 1 Przyłącze zimnej i ciepłej wody DN R 1 Przyłącze cyrkulacji DN R ¾ Wymiary podgrzewacza zasobnikowego: wysokość mm szerokość mm 650 głębokość mm 700 masa kg 115 1) przy natęŝeniu przepływu wody grzewczej l/h 39

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWL grzewcze pompy ciep a (powietrze/woda)... 60 Wyposażenie wymagane... 60

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWL grzewcze pompy ciep a (powietrze/woda)... 60 Wyposażenie wymagane... 60 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWL grzewcze pompy ciep a (powietrze/woda)... 60 Wyposażenie wymagane... 60 geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...61 Wyposażenie dodatkowe... 62 geotherm

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...2 Wyposażenie dodatkowe... geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 4 Wyposażenie dodatkowe...5 geotherm plus VWS

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) Wyposażenie dodatkowe POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda)... 224 Wyposażenie dodatkowe... 225 geotherm plus VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) z funkcją chłodzenia pasywnego...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego geotherm plus VWS?

Dlaczego geotherm plus VWS? geotherm plus VWS 64-104/3 Dlaczego geotherm plus VWS? Bo to doskonały klimat przez cały rok. geotherm plus VWS Ponieważ wybiega w przyszłość. geotherm plus VWS... 4/3 o mocy 6 10 Cechy szczególne Temperatura

Bardziej szczegółowo

Dlaczego geotherm VWS?

Dlaczego geotherm VWS? geotherm VWS 220-460/2 Dlaczego geotherm VWS? Bo to jeszcze więcej energii z natury. geotherm VWS Ponieważ wybiega w przyszłość. geotherm VWS 220-460/2 o mocy 22 46 Cechy szczególne Temperatura zasilania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego geotherm exclusiv VWS?

Dlaczego geotherm exclusiv VWS? geotherm exclusiv VWS 63-103/3 Dlaczego geotherm exclusiv VWS? Bo zapewnia doskonały klimat przez cały rok. geotherm exclusiv VWS Ponieważ wybiega w przyszłość. geotherm exclusiv VWS 63-103/3 ze zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego geotherm plus VWS?

Dlaczego geotherm plus VWS? geotherm plus VWS 62-102/3 Dlaczego geotherm plus VWS? Bo wysoki współczynnik efektywności cieplnej jest istotny. geotherm plus VWS Ponieważ wybiega w przyszłość. geotherm plus VWS 62-102/3 o mocy 6 10

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY unistor VIH

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY unistor VIH ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY unistor VIH ZASOBNIKI DO KOTŁÓW WISZĄCYCH unistor VIH CK 70...154 Wyposażenie wymagane...154 Wyposażenie dodatkowe...154 unistor VIH R 120, R 150, R 200...155 Wyposażenie wymagane...155

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set WPW Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF E, stacji wody gruntowej GWS i 1 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody gruntowej GWS została

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set

Pompy ciepła woda woda WPW 7/10/13/18/22 basic Set 116 117 WPW 5 basic Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF basic, stacji wody gruntowej GWS i 10 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI DO KOTłÓW WISZĄCYCH

ZASOBNIKI DO KOTłÓW WISZĄCYCH ZASOBNIKI DO KOTłÓW WISZĄCYCH unistor VIH CK 70... 136 Wyposażenie wymagane... 136 Wyposażenie dodatkowe... 136 unistor VIH R 120, R 150, R 200... 137 Wyposażenie wymagane... 137 Wyposażenie dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. Bardzo niskie koszty inwestycyjne Zdalna przewodowa automatyka z intuicyjnym panelem

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 basic

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 basic European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 WPF 5 basic Wykonanie kompaktowe do ustawienia wewnątrz budynku. Fabrycznie wbudowana w urządzenie grzałka elektryczna 8,8 kw umożliwia eksploatację

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI CIEP EJ WODY

ZASOBNIKI CIEP EJ WODY ZASOBNIKI CIEP EJ WODY ZASOBNIKI DO KOT ÓW WISZĄCYCH unistor VIH CK 70... 132 Wyposażenie wymagane... 132 Wyposażenie dodatkowe... 132 unistor VIH R 120, R 150, R 200... 133 Wyposażenie wymagane... 133

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz Gruntowe pompy ciepła Pompy ciepła Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności Ciepło, które polubisz Supraeco STE-: pompa ciepła solanka/woda spełniająca wysokie wymagania Pompy geotermiczne serii STE- w

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda

Pompa ciepła powietrze woda European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS Dwusprężarkowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda przystosowana do pracy jako pojedyncza jednostka, przy zastosowaniu regulatora WPMW.. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw

GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw VU ecotec plus O MOCACH 80 DO 120 kw...9 Wyposażenie wymagane...9 Wyposażenie dodatkowe... 94 VKK ecocraft/ exclusiv... 95 Wyposażenie wymagane... 96 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 300. Pompa ciepła 39,6 do 106,8 kw. teczka dokumentacji projektowej Vitotec,

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 300. Pompa ciepła 39,6 do 106,8 kw. teczka dokumentacji projektowej Vitotec, VIESMANN VITOCAL 300 Pompa ciepła 39,6 do 106,8 kw Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr 11 VITOCAL 300 Typ WW Pompa

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

System geotherm. Pompy ciepła geotherm Pompy ciepła geotherm plus Pompy ciepła geotherm exclusiv

System geotherm. Pompy ciepła geotherm Pompy ciepła geotherm plus Pompy ciepła geotherm exclusiv System geotherm Pompy ciepła geotherm Pompy ciepła geotherm plus Pompy ciepła geotherm exclusiv Ekologiczne ciepło w Twoim domu Pompa ciepła powietrze-woda geotherm Spis treści System 5 Pompa ciepła geotherm

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI CIEP EJ WODY

ZASOBNIKI CIEP EJ WODY ZASOBNIKI CIEP EJ WODY ZASOBNIKI DO KOT ÓW WISZĄCYCH unistor VIH CK 70... 136 Wyposażenie wymagane... 136 Wyposażenie dodatkowe... 136 unistor VIH R 120, R 150, R 200... 137 Wyposażenie wymagane... 137

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M Glen Dimplex Thermal Solutions M Cennik 2 Pure Powietrzna pompa ciepła przeznaczona do grzania. Zestaw składa się z jednostki do montażu wewnątrz budynku oraz jednostki instalowanej na zewnątrz budynku.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/06 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl klasa energetyczna A 60 POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wartość współczynnika COP: 4,4. Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

GAZOWE KOT Y ŻELIWNE O MOCY DO 56 kw

GAZOWE KOT Y ŻELIWNE O MOCY DO 56 kw GAZOWE KOT Y ŻELIWNE O MOCY DO 6 kw VKC atmovit combi (jednostopniowe kot y gazowe z wbudowanym zasobnikiem)... 118 VK atmovit classic (jednostopniowe kot y gazowe)... 119 Wyposażenie wymagane do kot ów

Bardziej szczegółowo

COMO (PLUS)/COMO ARIA

COMO (PLUS)/COMO ARIA COMO (PLUS)/COMO ARIA POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Na ilustracji: COMO PLUS (po lewej), COMO ARIA (po prawej) NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE OSZCZĘDNY SPOSÓB PRZYGOTOWANIA C.W.U. DOSKONAŁA ALTERNATYWA

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 300/350. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 350 VITOCAL 300. Solanka/woda 6,4do32,6kW Woda/woda 8,4do43,0kW

VIESMANN VITOCAL 300/350. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 350 VITOCAL 300. Solanka/woda 6,4do32,6kW Woda/woda 8,4do43,0kW VIESMANN VITOCAL 300/350 Pompa ciepła Solanka/woda 6,4do32,6kW Woda/woda 8,4do43,0kW Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 11 VITOCAL 300 Typ

Bardziej szczegółowo

GAZOWE KOT Y ŻELIWNE O MOCY DO 56 kw

GAZOWE KOT Y ŻELIWNE O MOCY DO 56 kw GAZOWE KOT Y ŻELIWNE O MOCY DO 6 kw VKC atmovit combi (jednostopniowe kot y gazowe z wbudowanym zasobnikiem)... 122 VK atmovit classic (jednostopniowe kot y gazowe)... 123 Wyposażenie wymagane do kot ów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda lub woda woda* WPF 20/27/35/40/52/66/27HT

Pompy ciepła solanka woda lub woda woda* WPF 20/27/35/40/52/66/27HT European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW). Wykonanie kompaktowe do ustawienia

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA GRUNTOWE POMPY CIEPŁA Gruntowe pompy ciepła pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, tzw. dolnego źródła, przez który przepływa niezamarzająca ciecz. Najczęściej wykorzystywanym źródłem

Bardziej szczegółowo

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r.

Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r. Errata Cennika pakietowego obowiązującego od 1. sierpnia 2013 r. Zestawy pakietowe Pompy ciepła powietrze/woda typu Split 3 do 9 kw Vitocal 200-S Temperatura na zasilaniu do 55 C. AWB 201.B / AWB 201.C

Bardziej szczegółowo

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy SI TU 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 1 5 785 6 885 S Z 1.1 682 595 75 1.5 222 1 1.6 1.2 2 4 565 61 1.1 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny 1½ 1.2 Powrót

Bardziej szczegółowo

Supraeco A SAO-2 ACM-solar

Supraeco A SAO-2 ACM-solar Supraeco SO2 CMsolar powietrzewoda Supraeco SO2 jest dostępna od 6 do kw mocy grzewczej. Wyróżnia się wysokim COP sięgającym nawet 5,1. Dzięki technologii inwerterowej automatycznie dostosowuje się do

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 6TU

Dane techniczne SIW 6TU Informacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA POMPY CIEPŁA - dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA DANFOSS INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo HP HP1 / HP3 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu z

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda)... 218 Wyposażenie dodatkowe... 219

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda)... 218 Wyposażenie dodatkowe... 219 POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda)... 218 Wyposażenie dodatkowe... 219 geotherm plus VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) z funkcją chłodzenia pasywnego...

Bardziej szczegółowo

KATALOG POMP CIEPŁA z zastrzeżeniem zmian. KATALOG POMP CIEPŁA 1 kwietnia 2012

KATALOG POMP CIEPŁA z zastrzeżeniem zmian. KATALOG POMP CIEPŁA 1 kwietnia 2012 z zastrzeżeniem zmian KATALOG POMP CIEPŁA 1 kwietnia 2012 IVT GreenLine HT+ C 6-10 Zalety : COP = 5,0! 5 lat gwarancji! 10 lat gwarancji na sprężarkę! Temperatura zasilania 65 st.! 2 obiegi grzewcze! Cicha

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw

Modulowana pompa ciepła woda/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulacja Modulowana pompa ciepła woda/woda 40 120 kw Heliotherm Sensor Solid M Pompa ciepła woda/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła SIK 1TES Rysunek wymiarowy 1 1115 111 91 9 5 6 653 3 5 99,5 393 31 63 167 1 73 7 17 65 9 73 6 6 11 1 7,5 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 3 Dolne źródło

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60 Opis techniczny. Pompy ciepła Logatherm WPS, WPS, WPS, WPS i WPS 0.. Przegląd wyposażenia Do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w domach jednoi wielorodzinnych stosuje się pompy ciepła typoszeregu Logatherm

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Zastosowanie technologii inwerterowej powoduje, że pompa ciepła sterowana jest zależnie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NIMBUS POWIETRZNE POMPY CIEPŁA DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIMBUS POWIETRZNE POMPY DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIMBUS, CENTRALNE OGRZEWANIE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ UŻYCIE DARMOWEJ ENERGII Z POWIETRZA 70% energii użytej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec

Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec Zestawienie schematów dla kotłów wiszących ecotec Ilość obiegów grzew. LP Kocioł Dodatkowe elementy instalacji Regulator Moduł Ilość VR 91 Numer schematu Strona bez zmiesz ze zmiesz. 1 VC ecotec/5 ( VC

Bardziej szczegółowo

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+

- A+ A++ A+ A+ kw % , A+ A++ A++ A++ kw % db (A) db (A) A+ A++ A+ A+ Dane ErP Cennik Jednostka SAS 6-2 SAS 8-2 SAS 11-2 SAS 13-2 AS/ASE AS/ASE AS/ASE AS/ASE energetycznej dla temperatury 55 C Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (P rated ) Sezonowa efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r.

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. EXOTHERM 80-299 Gdańsk ul. Ledy 6 tel. 0-694 264 223 tel. 00 48 58 66 49 331 CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. 1. Pompy ciepła glikol-woda (gruntowe) podstawowy sterownik gaz R407C ( prosty układ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA REGULACYJNA I SYSTEMOWA

TECHNIKA REGULACYJNA I SYSTEMOWA REGULATORY DO KOTŁÓW WISZĄCYCH I STOJĄCYCH Regulatory do kotłów ze złączem komunikacyjnym ebus (VC/VCW ecotec plus, VCW ecotec pro, VSC atmocompact, VU/VUW atmotec/turbotec pro/plus, VSC ecocompact, VSC

Bardziej szczegółowo

1 VIESSMANN lub równoważne

1 VIESSMANN lub równoważne ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNEGO KOTŁOWNI NR NAZWA URZĄDZENIA DN ILOŚĆ PRODUCENT KG Kaskada szeregowa np 3x Vitodens 200W typ 2BHA lub wraz z wyposażeniem: Obudowy, wymiennika ciepła z powierzchniami

Bardziej szczegółowo

Dlaczego geotherm VWL S plus?

Dlaczego geotherm VWL S plus? geotherm plus VWL 62-102/3S Dlaczego? Aby efektywnie odzyskać energię z powietrza. Ponieważ wybiega w przyszłość. geotherm plus VWL 62-102/3S o mocy 6 10 Cechy szczególne: Temperatura zasilania do 62 C

Bardziej szczegółowo

ROTEX zmienił dystrybutora na rynku polskim!

ROTEX zmienił dystrybutora na rynku polskim! ROTEX zmienił dystrybutora na rynku polskim! Firma Rotex, jest niemieckim producentem zaawansowanych rozwiązań grzewczych. Dobrze rozpoznawalnym w branży zarówno na rynku niemieckim jak i w pozostałej

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPF 10/13/16 M

Pompy ciepła solanka woda WPF 10/13/16 M Katalog TS WPF // M Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW). Wykonanie kompaktowe do ustawienia wewnątrz budynku. Obudowa metalowa

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 8AS

Dane techniczne LA 8AS Dane techniczne LA 8AS Informacja o urządzeniu LA 8AS Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja WPM 6 montaż naścienny - Miejsce ustawienia Na zewnątrz

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2 POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD 1 Dane ErP Supraeco Jednostka SO 60-2 CE/CB Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55 C - ++ Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (Prated) kw 5 Sezonowa efektywność

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system splydro] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic

1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic 1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic Pompa ciepła serii WPF Basic, przystosowana do pracy w systemach solanka/woda, charakteryzuje się kompaktowym wykonaniem, do ustawienia wewnątrz budynku. W wyposażeniu standardowym

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI CIEP EJ WODY unistor VIH

ZASOBNIKI CIEP EJ WODY unistor VIH ZASOBNIKI CIEP EJ WODY unistor VIH ZASOBNIKI DO KOT ÓW WISZĄCYCH unistor VIH CK 70...222 Wyposażenie wymagane...222 Wyposażenie dodatkowe...222 unistor VIH R 120, R 150, R 200...223 Wyposażenie wymagane...223

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze-woda do c.w.u. HPI-4. Pompa ciepła solankawoda lub woda-woda WPF 27 HT. Nazwa WPF 10 BASIC. STIEBEL ELTRON-POLSKA sp. z o.o.

Pompa ciepła powietrze-woda do c.w.u. HPI-4. Pompa ciepła solankawoda lub woda-woda WPF 27 HT. Nazwa WPF 10 BASIC. STIEBEL ELTRON-POLSKA sp. z o.o. powietrze-woda do c.w.u. HPI-4 solankawoda lub woda-woda WPF 27 HT solankawoda WPF 10 BASIC KOSPEL SA Źródło ciepła : powietrze solanka solanka ciepła woda Rodzaj pompy : powietrze/woda do c.w.u. solanka/woda,

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw

Modulowana pompa ciepła solanka/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulacja Modulowana pompa ciepła solanka/woda 30 100 kw Heliotherm Sensor Solid M Pompa ciepła solanka/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33 European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 26 27 A Do pracy pojedynczej. Wykonanie kompaktowe dostępne w dwóch wersjach, do ustawienia wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Obudowa metalowa jest

Bardziej szczegółowo

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Informacja na temat... Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 1 Podstawy Według EEciepłoG (Odnawialna - Energia Ustawa o cieple) od roku 2009 w nowych budynkach min. 15% zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulowana pompa ciepła powietrze/woda 30 55 kw Heliotherm Sensor Solid Split Pompa ciepła powietrze/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO CENNIKA SYSTEMOWEGO

WPROWADZENIE DO CENNIKA SYSTEMOWEGO WPROWADZENIE DO CENNIKA SYSTEMOWEGO Uwzględniając Państwa prośby i sugestie o poszerzenie naszej oferty w zakresie pakietów urządzeń i rozwiązań systemowych, w aktualnej edycji zmieniliśmy gruntownie strukturę

Bardziej szczegółowo

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA POMPY CIEPŁA dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA COPELAND INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo B B1 / B2 / B3 / B4 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA WPL 10

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA WPL 10 PMPY CIEPŁA PWIETRZE/WDA WPL 10 WPL 10 IK Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk) w kaskadzie przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII). Wykonanie kompaktowe dostępne w trzech wersjach,

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 300. Pompa ciepła Solanka/woda 6,4do10,8kW Woda/woda 8,4do14,2kW

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 300. Pompa ciepła Solanka/woda 6,4do10,8kW Woda/woda 8,4do14,2kW VIESMANN VITOCAL 300 Pompa ciepła Solanka/woda 6,4do10,8kW Woda/woda 8,4do14,2kW Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO CENNIKA SYSTEMOWEGO

WPROWADZENIE DO CENNIKA SYSTEMOWEGO WPROWADZENIE DO CENNIKA SYSTEMOWEGO Uwzględniając Państwa prośby i sugestie o poszerzenie naszej oferty w zakresie pakietów urządzeń i rozwiązań systemowych, w aktualnej edycji zmieniliśmy gruntownie strukturę

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Aneks do cennika Pompy ciepła typu glikol-woda. Odnawialne Źródła Energii, cennik 2017/

Pompy ciepła. Aneks do cennika Pompy ciepła typu glikol-woda. Odnawialne Źródła Energii, cennik 2017/ Aneks do cennika typu glikol-woda Odnawialne Źródła Energii, cennik 2017/1 2-003 2-004 Odnawialne Źródła Energii, cennik 2017/1 Logatherm WSW196i typu glikol-woda Logatherm WSW196i NOWOŚĆ EasyControl Ready

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny wersja V1.0 01.2016 Karta katalogowa ProCon E 25 35 gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : Typ kotła : Typ palnika : Wymiennik kotła: Klasa energetyczna ProCon E 25

Bardziej szczegółowo

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat ZASTOSOWANIA AGREGATY WODY LODOWEJ I POMPY CIEP A LOKALE MIESZKALNE I HANDLOWE R 40 A AGREGATY WODY LODOWEJ POMPY CIEPŁA Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat Zintegrowany

Bardziej szczegółowo