Cennik pomp ciepła geotherm Materiały projektowe cz. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik pomp ciepła geotherm Materiały projektowe cz. I"

Transkrypt

1 Cennik pomp ciepła geotherm Materiały projektowe cz. I Pompy ciepła c.o. i c.w.u. Cennik obowiązuje od 05 maja 2008 Wszystkie ceny netto (bez VAT)

2 Usługi serwisowe, oznakowanie produktów, zastrzeŝenia producenta Pierwsze uruchomienie przez serwis gwarancyjny firmy Vaillant w cenie urządzenia NaleŜy zadzwonić do serwisu gwarancyjnego celem uzgodnienia terminu To urządzenie posiada znak CE Unii Europejskiej Wbudowana pompa obiegowa Wbudowana pompa obiegu solanki Zbiornik wyrównawczy solanki w zakresie dostawy Zintegrowany podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody Funkcja pasywnego chłodzenia Bezpieczny czynnik roboczy z zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej Te pompy ciepła posiadają Międzynarodowy Znak Jakości D-A-CH Warunki cenowe podane w tym cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzega się moŝliwość zmian. 2

3 Pompy ciepła Przegląd Co warto wiedzieć o pompach ciepła Vaillant? Krótkie zestawienie... 4 Grzewcze pompy ciepła geotherm exclusiv Pompy typu solanka/woda VWS 63/2 do VWS 103/ Grzewcze pompy ciepła geotherm plus Pompy typu solanka/woda VWS 62/2 do VWS 102/ Pompy typu woda/woda VWW 62/2 do VWW 102/ Grzewcze pompy ciepła geotherm Pompy typu solanka/woda VWS 61/2 do VWS 171/ Pompy typu woda/woda VWW 61/2 do VWW 171/ Pompy typu powietrze/woda VWL 7 C i VWL 9 C Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody geostor Podgrzewacz zasobnikowy geostor VIH RW Podgrzewacz zasobnikowy geostor VDH Buforowy i wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS 300 do VPS Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allstor VPA 500 do VPA WyposaŜenie dodatkowe do podgrzewacza zasobnikowego allstor VPA Ogólne wyposaŝenie dodatkowe Podzespoły hydrauliczne Regulatory Grupy bezpieczeństwa I pozostałe elementy wyposaŝenia dodatkowego Poradnik projektanta Pompy ciepła

4 Co warto wiedzieć o pompach ciepła firmy Vaillant? MoŜliwości zastosowania Pompę ciepła firmy Vaillant moŝna wykorzystać jako rozwiązanie systemowe w bardzo wielu zastosowaniach. MoŜliwość indywidualnego doboru poszczególnych elementów systemu sprawia, Ŝe technika pomp ciepła jest elastyczna i potrafi zaspokoić wszelkie wymagania, wynikające z zarówno uwarunkowań budowlanych, jak i z Ŝądanego komfortu. Które z rozwiązań systemowych jest ostatecznie idealne w konkretnej sytuacji, zaleŝy przede wszystkim od tego, czy klient Ŝąda ciepła do ogrzewania, czy do przygotowywania ciepłej wody, czy teŝ wreszcie do obydwóch zadań jednocześnie. Zapotrzebowanie na ciepło danego projektu mieszkalnego oraz dokładna analiza istniejących tam źródeł ciepła decydują o prawidłowym doborze składników systemu pompy ciepła firmy Vaillant dla konkretnego Klienta. Klucz oznakowania typu V... Vaillant W Pompa ciepła (Wärmepumpe) Źródło ciepła S solanka (Sole) W woda (Wasser) L powietrze (Luft) Typowielkość 10 moc grzewcza przy temperaturach: solanka 0 C/woda 35 C lub powietrze 2 C/woda 35 C VWS 103/2 Kod wyposaŝenia 1 grzewcza pompa ciepła z zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody (seria geotherm) 2 grzewcza pompa ciepła ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym ciepłej wody (seria geotherm plus) 3 grzewcza pompa ciepła ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym ciepłej wody oraz z zaimplementowaną funkcją chłodzenia (seria geotherm exclusiv) Numer wersji Przykład: VWS 103/2 Pompa grzewcza typu solanka/woda ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym ciepłej wody oraz z zaimplementowaną funkcją chłodzenia, moc grzewcza ok. 10 kw przy B0/W10. Firma Vaillant gwarantuje jakość Oznakowane w ten sposób pompy ciepła firmy Vaillant posiadają Międzynarodowy Znak Jakości D-A-CH. 4

5 Poradnik pomp ciepła Dla kaŝdego przypadku zastosowania właściwe rozwiązanie 4 serie pomp ciepła o bardzo zróŝnicowanej charakterystyce wyposaŝenia oferuje dla kaŝdego przypadku zastosowania przykrojone na miarę rozwiązanie systemowe do ogrzewania i do przygotowywania ciepłej wody. geotherm exclusiv VWS 3 solanka/woda geotherm plus VWS 2/VWW 2 solanka/woda, woda/woda geotherm VWS 1/VWW 1 solanka/woda, woda/woda geotherm VWL powietrze/woda Charakterystyka wyposaŝenia Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS 1 VWW 1 VWL VWS 2 VWW 2 Maksymalna temperatura zasilania 62 C Maksymalna temperatura zasilania 55 C Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody o pojemności 175 litrów, wykonany ze stali szlachetnej Zintegrowany układ chłodzenia pasywnego Idea rozdzielonego montaŝu (SplitMountingConcept) celem zapewnienia łatwego wnoszenia pompy Pompa obiegowa c.o. Zawór przełączający trójdrogowy do trybu przygotowywania ciepłej wody Pompa obiegu solanki w pompach ciepła typu solanka/woda Stycznik i samoczynny wyłącznik do zabezpieczenia silnika pompy studziennej w pompach ciepła typu woda/woda Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Obieg ziębniczy w pełni opomiarowany czujnikami W zakresie dostawy czujniki temperatur: zewnętrznej, do włączania i wyłączania ładowania buforowego wody grzewczej, zasilania oraz do ciepłej wody w 1) podgrzewaczu zasobnikowym MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdialog MoŜliwość rozbudowy regulatora bilansującego energię o moduły do sterowania zaworów mieszających VR 60 i zdalne sterowania VR 90 Dodatkowa grzałka elektryczna Kompresor typu Scroll, przystosowany do pomp ciepła, optymalizujący ich efektywność przy wysokich temperaturach zasilania Czynnik roboczy R 407 C Wielokrotna izolacja dźwiękowa (Multi-Schall-Isolation MSI) zapewniająca najbardziej cichą pracę pomp ciepła Zbiornik wyrównawczy nośnika ciepła wraz z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu nominalnym 3 bary w zakresie dostawy pomp ciepła typu solanka/woda Elastyczne giętkie przewody do odgałęzień do przyłączenia obiegu ogrzewania i źródła ciepła 2) Zintegrowany ogranicznik prądu rozruchowego 1) Bez czujników do buforowego podgrzewacza zasobnikowego 2) Tylko do odgałęzienia do obiegu ogrzewania VWS 3 5

6 Inteligencja w konstrukcji i w wyposaŝeniu geotherm exclusiv i geotherm plus wersje pomp ciepła ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym; idea rozdzielonego montaŝu (SplitMountingConcept) W obydwóch pompach ciepła ze zintegrowanymi podgrzewaczami zasobnikowymi zrealizowano zdanie szczególnie znaczącego ułatwienia ich transportu poprzez wykorzystanie idei rozdzielonego montaŝu (SplitMountingConcept). Pompy ciepła geotherm exclusiv i geotherm plus z odłączonym podgrzewaczem zasobnikowym w celu ułatwienia transportu i manipulacji przy ograniczonej wolnej przestrzeni w miejscu ich ustawiania. Po odkręceniu 4 śrub i dwóch złączy hydraulicznych moŝna bardzo prosto odłączyć podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody od zespołu samej pompy ciepła. Dzięki temu uzyskuje się dwukrotne zmniejszenie cięŝaru i objętości elementów składowych, maksymalnie ułatwiające manipulowanie nimi podczas wykonywania prac montaŝowych. W tej sytuacji pompę ciepła moŝna wnosić do pomieszczenia, gdzie będzie ustawiona, w całości lub w częściach. Występy uchwytowe w bocznych wzmocnieniach pompy ciepła oraz w tylnej ściance podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody ułatwiają bezpieczne manipulowanie obydwiema częściami systemu. Wysokowydajny podgrzewacz zasobnikowy, wykonany ze stali szlachetnej, zapewnia szybki przebieg procesu doładowania ciepłej wody, w sposób podobny do zasady warstwowego rozkładu temperatur. Wykonanie podgrzewacza ze stali szlachetnej stanowi gwarancję jego trwałości i braku konieczności wykonywania prac konserwacyjnych. Wszystkie nowe pompy ciepła firmy Vaillant mają wiele wspólnych, inteligentnych cech wyposaŝenia Nowa technologia kompresora oraz stosowany czynnik roboczy R 407 C umoŝliwiają osiąganie temperatury zasilania 62 C *) Regulator pogodowy, bilansujący energię, z niebieskim wyświetlaczem, jest lekko nachylony, aby zapewnić ergonomiczną i prostą obsługę oraz lepszą czytelność napisów Skrzynkę na moduł komunikacyjny vrnetdialog do zdalnego odczytu danych instalacji moŝna łatwo załoŝyć na kolumnie bez Ŝadnych dodatkowych nakładów montaŝowych MoŜliwe jest korzystanie ze wszystkich taryf prądu elektrycznego, aŝ do 3 osobnych obwodów zasilania sieciowego włącznie: dla układu sterowania, kompresora i dodatkowej grzałki elektrycznej Przyłącza elektryczne systemu Pro E zabezpieczone przed wzajemną zamianą, kodowane, zróŝnicowane kolorystycznie, i opatrzone tekstowymi objaśnieniami Zintegrowany samoczynny wyłącznik do zabezpieczenia silnika pompy studziennej w pompach ciepła typu woda/woda Czujnik temperatury zewnętrznej i odbiornikiem radiowego sygnału daty i czasu Zintegrowany ogranicznik prądu rozruchowego Obieg ziębniczy sterowany czujnikami Cały proces wytwarzania ciepła w pompach firmy Vaillant jest sterowany i kontrolowany poprzez zamontowane w nim czujniki. Ciągły pomiar ciśnień w obiegu ziębniczym, w obiegu ogrzewania i w obiegu źródła ciepła wraz z kontrolą przyłączenia i kolejności przyłączenia faz zasilania sieciowego oraz z podukładem zabezpieczenia przed zamarzaniem gwarantują razem wysoki komfort i niezawodność pracy systemu. Wielokrotna izolacja dźwiękowa (Multi-Schall-Isolation MSI) Wielokrotna izolacja dźwiękowa (Multi-Schall-Isolation MSI) sprawia, Ŝe pompy ciepła firmy Vaillant pracują szczególnie cicho. Prawie bezszmerową pracę pomp uzyskano poprzez wyposaŝenie ich w moduł ramowy, izolujący hałas, płytę podstawy tłumiącą drgania oraz w zestaw elastycznych przyłączeniowych przewodów rurowych. *) Z wyjątkiem pomp ciepła typu powietrze/woda. Przyłącza pompy ciepła geotherm geotherm wersje pomp ciepła przeznaczonych do indywidualnie dobieranych podgrzewaczy zasobnikowych Przewody elektryczne przyłącza się wygodnie od góry. Seryjnie montowane przyłącza przewodów rurowych, wyprowadzone pod kątem 45 umoŝliwiają elastyczne przyłączenie obiegu ogrzewania oraz obiegu nośnika ciepła od tyłu lub od góry. Przygotowane fabrycznie przyłącze podgrzewacza zasobnikowego ze zintegrowanym zaworem przełączającym i dołączonym do przesyłki czujnikiem temperatury ciepłej wody zapewniają wygodne połączenie pompy ciepła z indywidualnie wybranymi przez UŜytkownika podgrzewaczami. 6

7 Inteligencja systemu regulacji w pogodowym regulatorze, bilansującym energię Regulator bilansujący energię, opracowany specjalnie do współpracy z pompami ciepła, dostosowuje czasy pracy i postoju spręŝarki indywidualnie i zarazem optymalnie do charakterystyk ogrzewania i chłodzenia danego budynku oraz zapewnia oszczędną i ekonomiczna eksploatację całej instalacji. Regulator bilansujący energię przy swoim podstawowym wyposaŝeniu moŝe sterować pracą podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody, jednego regulowanego lub nieregulowanego obiegu grzewczego z opcjonalnym buforem wody grzewczej, pompy cyrkulacyjnej i wreszcie pracą zewnętrznego źródła ciepła. Obieg ziębniczy sterowany czujnikami Poprzez wbudowanie w pompie ciepła aŝ do 11 róŝnych czujników temperatury i ciśnienia uzyskano jedyny w swoim rodzaju na rynku efekt wyświetlania energii grzewczej, doprowadzanej za darmo z otoczenia do danego obiektu. Oprócz wyświetlania darmowej energii pozyskiwanej przez pompę ciepła, UŜytkownik instalacji ma do dyspozycji ponadto informacje o temperaturze zasilania w obiegu ogrzewania, temperaturze podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody, temperaturze zewnętrznej i o temperaturze na wlocie źródła ciepła (powietrze, solanka, woda gruntowa), a więc posiada pełny przegląd funkcjonowania swojego systemu grzewczego. Dalsze moŝliwe funkcje regulatora, takie jak: w pełni zautomatyzowany program wysuszania jastrychu, ciągły pomiar ciśnienia w obiegu ziębniczym, w obiegu ogrzewania i w obiegu źródła ciepła, kontrola przyłączenia i kolejności przyłączenia faz zasilania sieciowego, a ponadto funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem, diagnostyka obiegu chłodniczego z objaśnieniami podawanymi pełnym tekstem, co eliminuje konieczność korzystania ze specjalnej aparatury itd., przytacza się tutaj tylko jako dodatkowe przykłady koncepcji jego inteligentnego działania. Poprzez magistralę elektroniczną e-bus regulator bilansujący energię moŝna rozbudować o kolejne moduły, jak np. moduły do sterowania zaworów mieszających VR 60 lub zdalne sterowania VR 90. Wbudowana do pomp ciepła skrzynka na moduł komunikacyjny vrnetdialog umoŝliwia komunikację z inteligencją samej pompy z dowolnego miejsca na świecie. Regulator bilansujący energię, stosowany w pompach ciepła firmy Vaillant ze swoją komfortową techniką Przekręć i kliknij decyduje o wysokiej inteligencji, intuicyjnej obsłudze i o efektywności systemu. Wyświetlanie uzysku energii celem zwiększenia poglądowości zagadnienia Za pomocą graficznej prezentacji uzysku energii z otoczenia (dane miesięczne) uŝytkownikowi pomp ciepła firmy Vaillant jest dostarczana i przedstawiana dokumentacja ochrony środowiska oraz wysokiej efektywności systemu. 7

8 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS exclusiv ze zintegrowaną funkcją chłodzenia i ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym o pojemności 175 litrów, wykonanym ze stali szlachetnej Pompy ciepła patrz strona 10 WyposaŜenie dodatkowe do źródła ciepła patrz strona 55 WyposaŜenie dodatkowe do p. zasobnikowego patrz strona 55 geotherm exclusiv solanka/woda VWS 63/2 Moc grzewcza: 5.9 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWS 83/2 Moc grzewcza: 8.0 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWS 103/2 Moc grzewcza: 10.4 kw Nr zamówienia: ,00 PLN Pompa do napełniania pompy ciepła Do przepłukiwania i napełniania obiegu solanki Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie dodatkowe Grupa bezpieczeństwa do 10 barów Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN 8 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

9 Technika regulacji patrz strona 52 Technika regulacji VR 80 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. pokojowej, z wyświetlaczem, bez zegara programującego Nr zamówienia: ,00 PLN VR 90 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. Pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym Nr zamówienia: ,00 PLN vrnetdialog 860/2 Moduł komunikacyjny z modemem GSM do zdalnej parametryzacji instalacji z pompą ciepła Nr zamówienia: ,00 PLN vrdialog/2 oraz vrdialog 810/2 Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji Nr zamówienia: Szczegóły u Reg. Koordynatorów Serwisu Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 9

10 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS exclusiv (solanka/woda) Nowoczesna technika grzewcza ze zintegrowaną funkcją chłodzenia i ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym geotherm exclusiv VWS 63/2 do VWS 103/2 Cechy szczególne Temperatury zasilania do 62 C, do wykorzystania przy modernizacji starych instalacji grzewczych Zintegrowany układ naturalnego chłodzenia (pasywne chłodzenie) Łatwe wnoszenie w dwóch częściach Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody o pojemności 175 litrów, wykonany ze stali szlachetnej Wymiennik ciepła, zawór przełączający i zawór mieszający do naturalnego chłodzenia Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania i pompa obiegu solanki Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System Pro-E Czujniki temperatur: zewnętrznej, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Zbiornik wyrównawczy solanki z zaworem bezpieczeństwa w zakresie dostawy Zintegrowany ogranicznik prądu rozruch. Oznaczenie VWS 63/2 VWS 83/2 VWS 103/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (B0W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc grzewcza (B5W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Moc grzewcza (B0W55 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc chłodnicza, pasywne chłodzenie (18 o C/22 o C) kw Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw Bezpiecznik typu C (zwłoczny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 25/62 25/62 25/62 Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu dolnego źródła ciepła C - 10/20-10/20-10/20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zimnej i ciepłej wody DN R ¾ R ¾ R ¾ Pojemność podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody pitnej l Maksymalne ciśnienie robocze bar Maksymalna temperatura ciepłej wody uzyskiwana za pomocą pompy ciepła C Maks. temp. c.w.u. uzyskiwana za pomocą pompy ciepła i dod. grz. elektrycznej C Poziom hałasu db(a) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm Masa (bez opakowania) kg Wskazówka: Zestawione tutaj wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

11 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS exclusiv (solanka/woda) Nowoczesna technika grzewcza ze zintegrowaną funkcją chłodzenia i ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym geotherm exclusiv VWS 63/2 do VWS 103/2 Nr Przyłącza Średnica 1 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 2 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 4 Przyłącze wlotu nośnika ciepła do pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm 5 Przyłącze wylotu nośnika ciepła z pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm Kanały do rozprowadzenia przyłączeniowych 6 przewodów elektrycznych 7 Przyłącze ciepłej wody R ¾ 8 Przyłącze zimnej wody R ¾ 1) NóŜki o nastawianej wysokości mm WyposaŜenie dodatkowe Opis Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do serwisu firmowego Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 11

12 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS i VWW plus ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym o pojemności 175 litrów, wykonanym ze stali szlachetnej Pompy ciepła patrz strona 14/16 WyposaŜenie dodatkowe do źródła ciepła patrz strona 55 WyposaŜenie dodatkowe do podgrzewacza z. patrz strona 55 geotherm plus solanka/woda VWS 62/2 Moc grzewcza: 5.9 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWS 82/2 Moc grzewcza: 8.0 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWS 102/2 Moc grzewcza: 10.4 kw Nr zamówienia: ,00 PLN Pompa do napełniania pompy ciepła Do przepłukiwania i napełniania obiegu solanki Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie dodatkowe Grupa bezpieczeństwa do 10 barów Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN geotherm plus woda/woda VWW 62/2 Moc grzewcza: 8.2 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWW 82/2 Moc grzewcza: 11.6 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWW 102/2 Moc grzewcza: 13.9 kw Nr zamówienia: ,00 PLN 12 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

13 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS plus ze zintegrowanym podgrzewaczem zasobnikowym o pojemności 175 litrów, wykonanym ze stali szlachetnej Buforowy podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 44 Podzespoły hydrauliczne patrz strona 50 Technika regulacji patrz strona 52 Buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS 300 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 500 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 750 Nr zamówienia: ,00 PLN Podzespoły hydrauliczne Belka rozdzielacza Belka rozdzielacza do 2 rurowych zestawów pompowych Nr zamówienia: ,00 PLN Nieregulowane obiegi grzewcze Pompa 3-stopniowa Nr zamówienia: ,00 PLN Regulowane obiegi grzewcze z zaworem mieszającym R 1, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ¾, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ½, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN Technika regulacji VR 80 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. pokojowej, z wyświetlaczem, bez zegara programującego Nr zamówienia: ,00 PLN VR 90 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. Pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym Nr zamówienia: ,00 PLN VR 60 Moduł zaworu mieszającego do rozbudowy stosowanego w pompie ciepła regulatora bilansującego energię Nr zamówienia: ,00 PLN vrnetdialog 860/2 Moduł komunikacyjny z modemem GSM do zdalnej parametryzacji instalacji z pompą ciepła Nr zamówienia: ,00 PLN vrdialog/1 oraz vrdialog 810/2 Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji Nr zamówienia: Szczegóły u Reg. Koordynatorów Serwisu Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 13

14 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS plus (solanka/woda) Kompletne rozwiązanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego geotherm plus VWS 62/2 do VWS 102/2 Cechy szczególne Temperatury zasilania do 62 C, do wykorzystania przy modernizacji starych instalacji grzewczych Łatwe wnoszenie w dwóch częściach Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody o pojemności 175 litrów, wykonany ze stali szlachetnej Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania i pompa obiegu solanki Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System pro-e Czujniki temperatur: zewnętrznej, buforowego podgrzewacza zasobnikowego, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Zbiornik wyrównawczy solanki z zaworem bezpieczeństwa w zakresie dostawy Zintegrowany ogranicznik prądu rozruch. Oznaczenie VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (B0W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc grzewcza (B5W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Moc grzewcza (B0W55 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw Bezpiecznik typu C (bezwładny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 25/62 25/62 25/62 Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu dolnego źródła ciepła C - 10/20-10/20-10/20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zimnej i ciepłej wody DN R ¾ R ¾ R ¾ Pojemność podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody pitnej l Maksymalne ciśnienie robocze bar Maksymalna temperatura ciepłej wody uzyskiwana za pomocą pompy ciepła C Maksymalna temperatura ciepłej wody uzyskiwana za pomocą pompy ciepła i współpracującej dodatkowej grzałki elektrycznej C Poziom hałasu db(a) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm Masa (bez opakowania) kg Wskazówka: Zestawione tutaj wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN PoniewaŜ nowa norma zawiera powaŝne zmiany, to podanych wartości nie moŝna bezpośrednio porównywać z wartościami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

15 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW plus (woda/woda) Kompletne rozwiązanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego geotherm plus VWS 62/2 do VWS 102/2 Nr Przyłącza Średnica 1 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 2 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 4 Przyłącze wlotu nośnika ciepła do pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm 5 Przyłącze wylotu nośnika ciepła z pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm Kanały do rozprowadzenia przyłączeniowych 6 przewodów elektrycznych 7 Przyłącze ciepłej wody R ¾ 8 Przyłącze zimnej wody R ¾ 1) NóŜki o nastawianej wysokości mm WyposaŜenie dodatkowe Opis Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do serwisu firmowego Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 15

16 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW plus (woda/woda) Kompletne rozwiązanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego geotherm plus VWW 62/2 do VWW 102/2 Cechy szczególne Temperatury zasilania do 62 C, do wykorzystania przy modernizacji starych instalacji grzewczych Łatwe wnoszenie w dwóch częściach Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody o pojemności 175 litrów, wykonany ze stali szlachetnej Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania Odgałęzienie do pompy wody gruntowej Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System Pro-E Czujniki temperatur: zewnętrznej, buforowego podgrzewacza zasobnikowego, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Zintegrowany ogranicznik prądu rozruchowego Oznaczenie VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (W10W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc grzewcza (B5W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Moc grzewcza (W10W55 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw Bezpiecznik typu C (bezwładny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 25/62 25/62 25/62 Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu dolnego źródła ciepła C +4/+20 +4/+20 +4/+20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zimnej i ciepłej wody DN R ¾ R ¾ R ¾ Pojemność podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody pitnej l Maksymalne ciśnienie robocze bar Maksymalna temperatura ciepłej wody uzyskiwana za pomocą pompy ciepła C Maksymalna temperatura ciepłej wody uzyskiwana za pomocą pompy ciepła i współpracującej dodatkowej grzałki elektrycznej C Poziom hałasu db(a) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm Masa (bez opakowania) kg Wskazówka: Zestawione tutaj wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN PoniewaŜ nowa norma zawiera powaŝne zmiany, to podanych wartości nie moŝna bezpośrednio porównywać z wartościami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

17 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS plus (solanka/woda) Kompletne rozwiązanie dla nowoczesnego domu jednorodzinnego geotherm plus VWW 62/2 do VWW 102/2 Nr Przyłącza Średnica 1 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 2 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 4 Przyłącze wlotu nośnika ciepła do pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm 5 Przyłącze wylotu nośnika ciepła z pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm Kanały do rozprowadzenia przyłączeniowych 6 przewodów elektrycznych 7 Przyłącze ciepłej wody R ¾ 8 Przyłącze zimnej wody R ¾ 1) NóŜki o nastawianej wysokości mm WyposaŜenie dodatkowe Opis Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do serwisu firmowego Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Jeśli zamierza się wykorzystywać wodę gruntową jako źródło ciepła, to bardzo waŝnym jest, aby przeprowadzić analizę jej składu fizykochemicznego celem sprawdzenia, czy jest on odpowiedni. Pracownicy firmy Vaillant chętnie poinformują o moŝliwości takiego zastosowania wody gruntowej po przedłoŝeniu im wyników analizy. Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 17

18 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS typu solanka/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody Pompy ciepła patrz strona 20 Podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 40 WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza patrz str. 48 geotherm solanka/woda VWS 61/2 Moc grzewcza: 5.9 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWS 81/2 Moc grzewcza: 8.0 kw Nr zamówienia: ,00 PLN Podgrzewacz zasobnikowy geostor VIH RW 300 Podgrzewacz stalowy z węŝownicą, emaliowany Nr zamówienia: ,00 PLN VDH 300/2 Podgrzewacz z podwójnym płaszczem, ze stali szlachetnej Nr zamówienia: ,00 PLN geotherm solanka/woda VWS 101/2 Moc grzewcza: 10.4 kw Nr zamówienia: ,00 PLN geotherm solanka/woda VWS 141/2 Moc grzewcza: 13.8 kw Nr zamówienia: ,00 PLN geotherm solanka/woda VWS 171/2 Moc grzewcza: 17.3 kw Nr zamówienia: ,00 PLN Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allstor VPA 500 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA 750 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor VPA WT 0 Kołnierz zaślepiający do wielofunkcyjnych podgrzewaczy zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 15 Solarny wymiennik ciepła do VPA 500 przy powierzchni kolektorów słonecznych do 15 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 20 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 20 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 30 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 30 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 3 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 3 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 6 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 9 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 9 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN 18 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

19 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm typu solanka/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody WyposaŜenie dodatkowe do podgrzewacza z. patrz strona 55 WyposaŜenie hydrauliczne patrz strona 44/50 Technika regulacji patrz strona 52 WyposaŜenie dodatkowe do źródła ciepła patrz strona 55 WyposaŜenie dodatkowe geostor Grupa bezpieczeństwa do 10 barów Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN Buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS 300 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 500 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 750 Nr zamówienia: ,00 PLN Pompa do napełniania pompy ciepła Do przepłukiwania i napełniania obiegu solanki Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor Podzespoły hydrauliczne Belka rozdzielacza Technika regulacji VWZ CL Wkładka cyrkulacyjna do zamontowania w podgrzewaczach zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,39 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN Belka rozdzielacza do 2 rurowych zestawów pompowych Nr zamówienia: ,00 PLN Nieregulowane obiegi grzewcze Pompa 3-stopniowa Nr zamówienia: ,00 PLN Regulowane obiegi grzewcze z zaworem mieszającym R 1, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ¾, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ½, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN VR 80 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. pokojowej, z wyświetlaczem, bez zegara programującego Nr zamówienia: ,00 PLN VR 90 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. Pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym Nr zamówienia: ,00 PLN VR 60 Moduł zaworu mieszającego do rozbudowy stosowanego w pompie ciepła regulatora bilansującego energię Nr zamówienia: ,00 PLN vrnetdialog 860/2 Moduł komunikacyjny z modemem GSM do zdalnej parametryzacji instalacji z pompą ciepła Nr zamówienia: ,00 PLN vrdialog/1 oraz vrdialog 810/2 Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji Nr zamówienia: Szczegóły u Reg. Koordynatorów Serwisu Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 19

20 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWS (solanka/woda) Nowoczesna technika grzewcza w połączeniu z indywidualnymi wymaganiami w odniesieniu do ciepłej wody geotherm VWS 61/2 do VWS 171/2 Cechy szczególne Temperatury zasilania do 62 C, do wykorzystania przy modernizacji starych instalacji grzewczych Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy Przyłącza od tyłu i od góry MoŜe współpracować z róŝnymi podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania i pompa obiegu solanki Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System pro-e Czujniki temperatur: zewnętrznej, buforowego podgrzewacza zasobnikowego, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Zbiornik wyrównawczy solanki z zaworem bezpieczeństwa w zakresie dostawy Zintegrowany ogranicznik prądu rozruchowego Oznaczenie VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , , , , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (B0W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Moc grzewcza (B5W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Moc grzewcza (B0W55 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw Bezpiecznik typu C (zwłoczny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 < 25 < 25 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62 Minimalna/maks. temp. na wlocie w obiegu dolnego źródła ciepła C - 10/20-10/20-10/20-10/20-10/20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm Poziom hałasu db(a) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm Masa (bez opakowania) kg VIH 300 RW VIH 300 RW VIH 300 RW VIH 300 RW MoŜe współpracować z podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody VDH 300/2 VDH 300/2 VDH 300/2 VDH 300/2 VPA VPA VPA VPA VPA Wskazówka: Zestawione tutaj wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN PoniewaŜ nowa norma zawiera powaŝne zmiany, to podanych wartości nie moŝna bezpośrednio porównywać z wartościami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

21 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW (woda/woda) Nowoczesna technika grzewcza w połączeniu z indywidualnymi wymaganiami w odniesieniu do ciepłej wody geotherm VWS 61/2 do VWS 171/2 Nr Przyłącza Średnica 1 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 2 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 3 Przyłącze powrotu ładowania podgrzewacza zasobnikowego G 1 ¼ / 28 mm 4 Przyłącze wlotu nośnika ciepła do pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm 5 Przyłącze wylotu nośnika ciepła z pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm Kanały do rozprowadzenia przyłączeniowych przewodów 6 elektrycznych 1) NóŜki o nastawianej wysokości mm WyposaŜenie dodatkowe Opis Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez serwis firmowy w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do serwisu firmowego Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 21

22 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW typu woda/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody Pompy ciepła patrz strona 24 Podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 40 WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza patrz str. 48 WyposaŜenie dodatkowe do podgrzewacza z. patrz strona 55 geotherm woda/woda VWW 61/2 Moc grzewcza: 8.2 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWW 81/2 Moc grzewcza: 11.6 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWW 101/2 Moc grzewcza: 13.9 kw Nr zamówienia: ,00 PLN Podgrzewacz zasobnikowy geostor VIH RW 300 Podgrzewacz stalowy z węŝownicą, emaliowany Nr zamówienia: ,00 PLN VDH 300/2 Podgrzewacz z podwójnym płaszczem, ze stali szlachetnej Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie dodatkowe geostor Grupa bezpieczeństwa do 10 barów Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN geotherm woda/woda Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allstor WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor VWW 141/2 Moc grzewcza: 19.6 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VWW 171/2 Moc grzewcza: 24.3 kw Nr zamówienia: ,00 PLN VPA 500 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA 750 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 0 Kołnierz zaślepiający do wielofunkcyjnych podgrzewaczy zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 15 Solarny wymiennik ciepła do VPA 500 przy powierzchni kolektorów słonecznych do 15 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 20 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 20 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 30 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 30 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ CL Wkładka cyrkulacyjna do zamontowania w podgrzewaczach zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 3 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 3 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 6 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 9 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 9 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN 22 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

23 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW typu woda/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody Buforowy podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 44 Podzespoły hydrauliczne patrz strona 50 Technika regulacji patrz strona 52 Buforowy podgrzewacz zasobnikowy VPS 300 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 500 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 750 Nr zamówienia: ,00 PLN Podzespoły hydrauliczne Belka rozdzielacza Belka rozdzielacza do 2 rurowych zestawów pompowych Nr zamówienia: ,00 PLN Nieregulowane obiegi grzewcze Pompa 3-stopniowa Nr zamówienia: ,00 PLN Regulowane obiegi grzewcze z zaworem mieszającym R 1, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ¾, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ½, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN Technika regulacji VR 80 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. pokojowej, z wyświetlaczem, bez zegara programującego Nr zamówienia: ,00 PLN VR 90 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. Pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym Nr zamówienia: ,00 PLN VR 60 Moduł zaworu mieszającego do rozbudowy stosowanego w pompie ciepła regulatora bilansującego energię Nr zamówienia: ,00 PLN vrnetdialog 860/2 Moduł komunikacyjny z modemem GSM do zdalnej parametryzacji instalacji z pompą ciepła Nr zamówienia: ,00 PLN vrdialog/1 oraz vrdialog 810/2 Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji Nr zamówienia: Szczegóły u Reg. Koordynatorów Serwisu Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 23

24 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW (woda/woda) Nowoczesna technika grzewcza w połączeniu z indywidualnymi wymaganiami w odniesieniu do ciepłej wody geotherm VWW 61/2 do VWW 171/2 Cechy szczególne Temperatury zasilania do 62 C, do wykorzystania przy modernizacji starych instalacji grzewczych Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy Przyłącza od tyłu i od góry MoŜe współpracować z róŝnymi podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania Odgałęzienie do pompy wody gruntowej Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System Pro-E Czujniki temperatur: zewnętrznej, buforowego podgrzewacza zasobnikowego, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Ogranicznik prądu rozruchowego Oznaczenie VWW 61/2 VWW 81/2 VWW 101/2 VWW 141/2 VWW 171/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , , , , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (W10W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc grzewcza (W10W55 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności COP Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw Bezpiecznik typu C (bezwładny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 < 16 < 25 < 25 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62 Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu źródła ciepła C 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm Poziom hałasu db(a) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm Masa (bez opakowania) kg VIH 300 RW VIH 300 RW VIH 300 RW MoŜe współpracować z podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody VDH 300/2 VDH 300/2 VDH 300/2 VPA VPA VPA VPA VPA Wskazówka: Zestawione tutaj wartości parametrów uzyskano przy pomiarach przeprowadzonych zgodnie z normą EN PoniewaŜ nowa norma zawiera powaŝne zmiany, to podanych wartości nie moŝna bezpośrednio porównywać z wartościami uzyskanymi wg poprzedniej normy EN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

25 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWW (woda/woda) Nowoczesna technika grzewcza w połączeniu z indywidualnymi wymaganiami w odniesieniu do ciepłej wody geotherm VWW 61/2 do VWW 171/2 Nr Przyłącza Średnica 1 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 2 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania G 1 ¼ / 28 mm 3 Przyłącze powrotu ładowania podgrzewacza zasobnikowego G 1 ¼ / 28 mm 4 Przyłącze wlotu nośnika ciepła do pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm 5 Przyłącze wylotu nośnika ciepła z pompy ciepła G 1 ¼ / 28 mm Kanały do rozprowadzenia przyłączeniowych przewodów 6 elektrycznych 1) NóŜki o nastawianej wysokości mm WyposaŜenie dodatkowe Opis Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez fabryczne słuŝby serwisowe w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do słuŝb serwisowych firmy Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Jeśli zamierza się wykorzystywać wodę gruntową jako źródło ciepła, to bardzo waŝnym jest, aby przeprowadzić analizę jej składu fizykochemicznego celem sprawdzenia, czy jest on odpowiedni. Zewnętrzne słuŝby firmy Vaillant chętnie poinformują o moŝliwości takiego zastosowania wody gruntowej po przedłoŝeniu im wyników analizy. Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 25

26 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWL typu powietrze/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody Pompy ciepła patrz strona 28 Podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 40 WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza patrz str. 48 WyposaŜenie dodatkowe do podgrzewacza z. patrz strona 55 Pompa ciepła geotherm C powietrze/woda VWL 7 C Nr zamówienia: ,00 PLN VWL 9 C Nr zamówienia: ,00 PLN Podgrzewacz zasobnikowy geostor VIH RW 300 Podgrzewacz stalowy z węŝownicą, emaliowany Nr zamówienia: ,00 PLN VDH 300/2 Podgrzewacz z podwójnym płaszczem, ze stali szlachetnej Nr zamówienia: ,00 PLN WyposaŜenie dodatkowe geostor Grupa bezpieczeństwa do 10 barów Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy allstor WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor WyposaŜenie do wielofunkcyjnego podgrzewacza allstor VPA 500 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA 750 Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA Wielofunkcyjny podgrzewacz zasobnikowy Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 0 Kołnierz zaślepiający do wielofunkcyjnych podgrzewaczy zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 15 Solarny wymiennik ciepła do VPA 500 przy powierzchni kolektorów słonecznych do 15 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 20 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 20 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VPA WT 30 Solarny wymiennik ciepła do VPA przy powierzchni kolektorów słonecznych do 30 m 2 Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ CL Wkładka cyrkulacyjna do zamontowania w podgrzewaczach zasobnikowych VPA 500 VPA Nr zamówienia: ,00 PLN Syfon z odpływem Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 3 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 3 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 6 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ 9 EA Dodatkowa grzałka elektryczna 9 kw do VPA Nr zamówienia: ,00 PLN 26 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

27 Przegląd zamówień Grzewcze pompy ciepła geotherm VWL typu powietrze/woda ze zintegrowanym zaworem przełączającym do przygotowywania ciepłej wody Buforowy podgrzewacz zasobnikowy patrz strona 44 Podzespoły hydrauliczne patrz strona 50 Kanały powietrzne patrz strona 30 Technika regulacji patrz strona 52 Buforowy podgrzewacz zasobnikowy Podzespoły hydrauliczne Belka rozdzielacza Kanały powietrzne Kanały wlotowe powietrza Technika regulacji VPS 300 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 500 Nr zamówienia: ,00 PLN VPS 750 Nr zamówienia: ,00 PLN Belka rozdzielacza do 2 rurowych zestawów pompowych Nr zamówienia: ,00 PLN Nieregulowane obiegi grzewcze Pompa 3-stopniowa Nr zamówienia: ,00 PLN Regulowane obiegi grzewcze z zaworem mieszającym R 1, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ¾, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN z zaworem mieszającym R ½, z 3-stopniową pompą obiegową Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LE 50 Zestaw do kanału powietrznego Kanał prosty, sztywny; dł. 0.5 m Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LEK Zestaw do kanału powietrznego Kanał sztywny; ze stoŝkiem Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ GE Siatka zabezpieczająca zewn. Nr zamówienia: ,00 PLN Kanały wylotowe powietrza VWZ LA 50 Kanał powietrzny Kanał prosty, sztywny; dł. 0.5 m Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LA 100 Kanał powietrzny Kanał prosty, sztywny; dł. 1.0 m Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LAF 300 Kanał powietrzny Przewód elastyczny; dł. 3.0 m Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LAO Boczna pokrywa przy wylocie powietrza od góry Nr zamówienia: ,00 PLN VR 80 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. pokojowej, z wyświetlaczem, bez zegara programującego Nr zamówienia: ,00 PLN VR 90 zdalne sterowanie jednego obiegu ogrzewania z czujnikiem temp. Pokojowej, z wyświetlaczem, z zegarem programującym tygodniowym Nr zamówienia: ,00 PLN VR 60 Moduł zaworu mieszającego do rozbudowy stosowanego w pompie ciepła regulatora bilansującego energię Nr zamówienia: ,00 PLN vrnetdialog 860/2 Moduł komunikacyjny z modemem GSM do zdalnej parametryzacji instalacji z pompą ciepła Nr zamówienia: ,00 PLN vrdialog/1 oraz vrdialog 810/2 Oprogramowanie do wizualizacji i konfiguracji Nr zamówienia: Szczegóły u Reg. Koordynatorów Serwisu VWZ LA 90 Kanał powietrzny Kolanko kanału, sztywne 90st. Nr zamówienia: ,00 PLN Pompa do tłoczenia kondensatu Nr zamówienia: VWZ LAV 100 PrzedłuŜka kanału powietrznego Kanał sztywny; dł. 1.0 m Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ GA Siatka zabezpieczająca, pogodowa Nr zamówienia: ,00 PLN VWZ LM Zestaw szyn nośnych Nr zamówienia: ,00 PLN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 27

28 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWL (powietrze/woda) Nowoczesna technika grzewcza z prostą realizacją źródła ciepła geotherm VWL 7 C i VWL 9 C Cechy szczególne Temperatury zasilania do 55 C Najkrótszy z moŝliwych czas montaŝu dzięki zwartej budowie pompy MoŜe współpracować z róŝnymi podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody Prawie bezszmerowa praca, zapewniona przez wielokrotną izolację dźwiękową (MSI) WyŜszy współczynnik sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnego i zapewniającego długotrwałą pracę kompresora typu Scroll Wysoki komfort obsługi techniką przekręć i kliknij firmy Vaillant Obieg ziębniczy sterowany czujnikami MoŜliwość współpracy z internetowym modułem komunikacyjnym vrnetdia- LOG do przesyłania danych WyposaŜenie Zintegrowany regulator pogodowy, bilansujący energię, z graficzną prezentacją energii pozyskanej z otoczenia Pompa obiegu ogrzewania Sterowany siłownikiem zawór trójdrogowy do przygotowywania ciepłej wody Elastyczne przewody ciśnieniowe Dodatkowa grzałka elektryczna 6 kw System Pro-E Czujniki temperatur: zewnętrznej, buforowego podgrzewacza zasobnikowego, zasilania i ciepłej wody w podgrzewaczu zasobnikowym Ogranicznik prądu rozruchowego Oznaczenie VWL 7 C VWL 9 C Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT , ,00 Dane techniczne Moc grzewcza (A2W35 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Moc grzewcza (A2W45 przy T = 5 K wg EN 14511) kw Pobór mocy elektrycznej kw Współczynnik efektywności Napięcie znamionowe obwodów sterowniczych 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ Napięcie znamionowe kompresora 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Napięcie znamionowe dodatkowej grzałki elektrycznej 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ Moc dodatkowej grzałki elektrycznej kw 6 6 Bezpiecznik typu C (bezwładny) A 3 x 16 3 x 16 NatęŜenie prądu rozruchowego bez ogranicznika A NatęŜenie prądu rozruchowego z ogranicznikiem A < 16 < 16 Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu ogrzewania l/h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu ogrzewania przy T = 5 K mbar Nominalne natęŝenie przepływu w obiegu źródła ciepła m 3 /h Dyspozycyjna wysokość tłoczenia w obiegu źródła ciepła przy T = 3 K mbar Minimalna/maksymalna temperatura zasilania w obiegu ogrzewania C 20/55 20/55 Minimalna/maksymalna temperatura na wlocie w obiegu źródła ciepła C - 20/35-20/35 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Przyłącze zasilania i powrotu obiegu źródła ciepła DN G 1 ¼ / 28 mm G 1 ¼ / 28 mm Poziom hałasu db(a) Wymiary pompy ciepła: wysokość mm szerokość mm głębokość mm głębokość bez kolumny (wymiar przy wnoszeniu) mm masa (bez opakowania) kg VIH 300 RW VIH 300 RW MoŜe współpracować z podgrzewaczami zasobnikowymi ciepłej wody VDH 300/2 VDH 300/2 VPA VPA Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT

29 Grzewcze pompy ciepła geotherm VWL (powietrze/woda) Nowoczesna technika grzewcza z prostą realizacją źródła ciepła geotherm VWL 7 C i VWL 9 C 1) NóŜki o nastawianej wysokości do 25 mm 1 Konsola obsługowa 2 Przyłącze wylotu powietrza, boczne 3 Przyłącze wylotu powietrza, od góry 4 Przyłącze zasilania obiegu ogrzewania 5 Przyłącze powrotu obiegu ogrzewania 6 Przyłącze powrotu ładowania podgrzewacza zasobnikowego WyposaŜenie dodatkowe Opis Pompa do tłoczenia kondensatu ze zbiornikiem o pojemności 1.7 litra. Wykorzystuje się ją do wypompowania wody skondensowanej, jeśli ta nie ma moŝliwości spływania w naturalny sposób. Pompa moŝe pracować w pozycji stojącej lub po zawieszeniu jej na ścianie. Parametry przyłączenia elektrycznego: 230 V/50 Hz, masa 2.8 kg. Przy projektowaniu Twojej instalacji z pompą ciepła chętnie słuŝymy pomocą. Zadzwoń do autoryzowanego przez firmę Vaillant Twojego doradcy handlowego. Pierwsze uruchomienie przez fabryczne słuŝby serwisowe w cenie urządzenia. NaleŜy zadzwonić do serwisu firmy Vaillant celem uzgodnienia terminu. Nr zamówienia Cena bez VAT PLN Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 29

30 Przegląd zamówień: kanały wlotowe i wylotowe powietrza do pomp ciepła geotherm VWL typu powietrze/woda Ustawienie pompy ciepła z kątowym lewym układem kanałów powietrznych. Strona 31 Ustawienie pompy ciepła z kątowym prawym układem kanałów powietrznych, z długim kanałem wylotowym. Strona 32 Ustawienie pompy ciepła z kątowym prawym układem kanałów powietrznych, ze stoŝkowym kanałem wlotowym (wyposaŝenie dodat.). Strona 33 Ustawienie pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych: ze stoŝkowym kanałem wlotowym oraz z elastycznym kanałem wylotowym (wyposaŝenie dodatkowe). Strona 34 Ustawienie pompy ciepła z układem kanałów powietrznych, wlotowego i wylotowego, poprowadzonych przez jedną ścianę pomieszczenia. Strona 35 Ustawienie pompy ciepła z wylotem powietrza od góry. Strona 36 30

31 Przegląd elementów układu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciepła geotherm VWL Ustawienie pompy ciepła z kątowym lewym układem kanałów powietrznych Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 1 Kanał wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 730mm x 850 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m (0.2 m m) wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 2 Kanał wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GE Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 740 mm x 860 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) 5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GA Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 380 mm x 830 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) , , , ,00 Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposaŝenia (nie pokazane na rysunkach) Kanał wylotowy powietrza (element pośredni) VWZ LAV 100 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C element pośredni z dwiema ramkami kołnierzowymi, stosowany do przedłuŝenia kanału wylotowego powietrza, wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 1.0 m, dostarczany wraz z drobnymi elementami montaŝowymi ,00 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 31

32 Przegląd elementów układu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciepła geotherm VWL Ustawienie pompy ciepła z kątowym prawym układem kanałów powietrznych, z długim kanałem wylotowym Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 1 Kanał wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 730mm x 850 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m (0.2 m m) wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 3 Kanał wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 100 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 1.0 m wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GE Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 740 mm x 860 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) 5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GA Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 380 mm x 830 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) , , , ,00 Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposaŝenia (nie pokazane na rysunkach) Kanał wylotowy powietrza (element pośredni) VWZ LAV 100 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C element pośredni z dwiema ramkami kołnierzowymi, stosowany do przedłuŝenia kanału wylotowego powietrza, wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 1.0 m, dostarczany wraz z drobnymi elementami montaŝowymi Zestaw szyn nośnych VWZ LM Zestaw szyn nośnych do podparcia kanału Przy ustawieniu pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych konieczne są 2 zestawy szyn nośnych , ,00 32

33 Przegląd elementów układu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciepła geotherm VWL Ustawienie pompy ciepła z kątowym prawym układem kanałów powietrznych, ze stoŝkowym kanałem wylotowym (wyposaŝenie dodatkowe) Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 3 Kanał wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 100 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 1.0 m wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GA Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 380 mm x 830 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) 6 StoŜkowy kanał wlotowy powietrza VWZ LEK do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C stoŝek przejściowy, stosowany w przypadku zmniejszonego wlotowego otworu w ścianie, wymiary: 600/730 mm x 600/850 mm (szerokość_1/szerokość_2 x wysokość_1/wysokość_2), wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi , , ,00 Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposaŝenia (nie pokazane na rysunkach) Kanał wylotowy powietrza (element pośredni) VWZ LAV 100 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C element pośredni z dwiema ramkami kołnierzowymi, stosowany do przedłuŝenia kanału wylotowego powietrza, wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 1.0 m, dostarczany wraz z drobnymi elementami montaŝowymi Zestaw szyn nośnych VWZ LM Zestaw szyn nośnych do podparcia kanału Przy ustawieniu pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych konieczne są 2 zestawy szyn nośnych , ,00 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 33

34 Przegląd elementów układu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciepła geotherm VWL Ustawienie pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych: ze stoŝkowym kanałem wlotowym oraz z elastycznym kanałem wylotowym (wyposaŝenie dodatkowe) Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 6 StoŜkowy kanał wlotowy powietrza VWZ LEK do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C stoŝek przejściowy, stosowany w przypadku zmniejszonego wlotowego otworu w ścianie, wymiary: 600/730 mm x 600/850 mm (szerokość_1/szerokość_2 x wysokość_1/wysokość_2), wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 7 Elastyczny przewód wylotowy powietrza VWZ LAF 300 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C średnica 560 mm, długość 3.0 m, z płytami kołnierzowymi do zamocowania przewodu przy pompie ciepła i przy ścianie muru, 2 zaciski oraz instrukcja montaŝu , ,00 34

35 Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody geostor Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciepłej wody przy wykorzystaniu pompy ciepła Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 1 Kanał wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 730mm x 850 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m (0.2 m m) wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 2 Kanał wylotowy powietrza, sztywny VWZ LA 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 3 Kolanko 90 kanału wylotowego powietrza VWZ LA 90 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm x 635 mm x 500 mm (szerokość x wysokość x długość_1 x długość_2), wraz z drobnymi elementami montaŝowymi 4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GE Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 740 mm x 860 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) 5 Siatka do zabezpieczenia wylotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GA Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 380 mm x 830 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) , , , , ,00 Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposaŝenia (nie pokazane na rysunkach) Zestaw szyn nośnych VWZ LM Zestaw szyn nośnych do podparcia kanału Przy ustawieniu pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych konieczne są 2 zestawy szyn nośnych ,00 Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 35

36 Przegląd elementów układu doprowadzania i odprowadzania powietrza pomp ciepła geotherm VWL Ustawienie pompy ciepła z wylotem powietrza od góry. Kombinacja kanałów wlotu i wylotu powietrza Elementy układu doprowadzania i odprowadzania powietrza Nr zamówienia Cena bez VAT PLN 1 Kanał wlotowy powietrza, sztywny VWZ LE 50 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 730 mm x 850 mm (szerokość x wysokość), długość 0.5 m (0.2 m m) wraz z drobnymi elementami montaŝowymi, z elastycznym króćcem i z instrukcją obsługi 4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych VWZ GE Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych wraz siatką oczkową, do załoŝenia w otworze ściany wymiary: 740 mm x 860 mm (szerokość x wysokość) (niezbędna tylko wtedy, gdy otwór w ścianie znajduje się powy- Ŝej poziomu ziemi) 7 Elastyczny przewód wylotowy powietrza VWZ LAF 300 do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C średnica 560 mm, długość 3.0 m, z płytami kołnierzowymi do zamocowania przewodu przy pompie ciepła i przy ścianie muru, 2 zaciski oraz instrukcja montaŝu 9 Pokrywa blaszana, stosowana w przypadku wylotu powietrza od góry (wyposaŝenie dodatkowe) VWY LAO do przyłączenia do pompy ciepła VWL 7 C lub VWL 9 C wymiary: 370 mm x 820 mm x 635 mm x 500 mm (szerokość x wysokość x długość_1 x długość_2) wraz z drobnymi elementami montaŝowymi i z instrukcją obsługi , , , ,00 Dodatkowe, opcjonalne elementy wyposaŝenia (nie pokazane na rysunkach) Widok z góry Widok od czoła Widok od lewej strony 1 Kanał wlotowy powietrza, sztywny 4 Siatka do zabezpieczenia wlotu powietrza przed oddziaływaniem czynników pogodowych 7 Elastyczny przewód wylotowy powietrza 9 Pokrywa blaszana stosowana w przypadku wylotu powietrza od góry (wyposaŝenie dodatkowe) Zestaw szyn nośnych VWZ LM Zestaw szyn nośnych do podparcia kanału Przy ustawieniu pompy ciepła z kątowym układem kanałów powietrznych konieczne są 2 zestawy szyn nośnych ,00 36

37 Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody geostor Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciepłej wody przy wykorzystaniu pompy ciepła geostor VIH RW 300 Cechy szczególne Łatwe wnoszenie do pomieszczenia ustawienia dzięki zdejmowanej izolacji cieplnej WęŜownica gładkorurowa o duŝej powierzchni przekazywania ciepła, zaprojektowana specjalnie do współpracy z pompami ciepła Niewielkie straty energii w stanie gotowości do pracy WyposaŜenie Emaliowany stalowy zbiornik WęŜownica gładkorurowa Zdejmowana izolacja cieplna, nie zawierająca fluoro- i chlorowęglowodorów (FCKW) Magnezowa anoda ochronna Kołnierz do czyszczenia Oznaczenie VIH RW 300 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT 4 445,00 Dane techniczne Pojemność podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody l 285 Maksymalne ciśnienie robocze ciepłej wody pitnej bar 10 Maksymalna temperatura ciepłej wody C 85 Objętość wody grzewczej w wymienniku ciepła l 17.5 Maksymalne ciśnienie robocze wody grzewczej bar 10 Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej C 110 Powierzchnia grzewcza wymiennika ciepła m Strata ciśnienia w wymienniku ciepła 1) mbar 124 NatęŜenie przepływu ciepłej wody na wypływie: przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze ciepłej wody w podgrzewaczu 60 C l/10 min 410 Moc trwała ciepłej wody przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze wody grzewczej 60 C/50 C kw 14 Wydatek trwały ciepłej wody przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze wody grzewczej 60 C/50 C l/h 345 Przyłącze zasilania i powrotu wody grzewczej DN R 1 Przyłącze zimnej i ciepłej wody DN R 1 Przyłącze cyrkulacji DN R ¾ Wymiary podgrzewacza zasobnikowego: Wysokość mm Szerokość mm 660 Głębokość mm 725 średnica bez izolacji mm 500 masa kg 140 1) przy natęŝeniu przepływu wody grzewczej l/h Nieobowiązujące zalecenia cenowe bez VAT 37

38 Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody geostor Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciepłej wody przy wykorzystaniu pompy ciepła geostor VIH RW 300 Nr Przyłącza Średnica 1 Otwór kontrolny 120 mm 2 Przyłącze ciepłej wody R 1 3 Przyłącze zasilania wody grzewczej R 1 4 Przyłącze cyrkulacji c.w.u. R ¾ 5 Tulejka zanurzeniowa na czujnik temperatury wody grzewczej 12 mm 6 Przyłącze powrotu wody grzewczej R 1 7 Przyłącze zimnej wody R 1 38

39 Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody geostor Specjalnie dostosowany do przygotowywania ciepłej wody przy wykorzystaniu pompy ciepła geostor VDH 300/2 Cechy szczególne Podgrzewacz zasobnikowy z podwójnym płaszczem, wykonany całkowicie ze stali szlachetnej w celu zapewnienia najwyŝszego bezpieczeństwa Podwójny płaszcz sprawia, Ŝe podgrzewacz bardzo dobrze nadaje się równieŝ do stosowania w rejonach kraju o zawapnionej wodzie MoŜliwość wydzielenia z podwójnego płaszcza maksimum do 3 kw mocy do wykorzystania w specjalnych zastosowaniach WyposaŜenie Podgrzewacz zasobnikowy ciepłej wody oraz płaszcz wody grzewczej wykonany ze stali szlachetnej Izolacja cieplna ze spienionego polipropylenu (EPP) Zdejmowana izolacja cieplna, nie zawierająca fluoro- i chlorowęglowodorów (FCKW) Technika i stylistyka dostosowana do grzewczych pomp ciepłą geotherm Oznaczenie VDH 300/2 Nr zamówienia Cena katalogowa w PLN bez VAT ,00 Dane techniczne Pojemność podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody l 270 Maksymalne ciśnienie robocze w zbiorniku ciepłej wody bar 10 Maksymalna temperatura ciepłej wody C 95 Objętość wody grzewczej w wymienniku ciepła l 85 Maksymalne ciśnienie robocze wody grzewczej bar 3 Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej C 95 Powierzchnia grzewcza wymiennika ciepła m Strata ciśnienia w wymienniku ciepła 1) mbar 40 NatęŜenie przepływu ciepłej wody na wypływie: przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze ciepłej wody w podgrzewaczu 60 C l/10 min 385 Moc trwała ciepłej wody przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze wody grzewczej 60 C/50 C kw 14 Wydatek trwały ciepłej wody przy temperaturach 10 C/45 C (temperatura wpływającej zimnej wody/temperatura zmieszanej ciepłej wody) i temperaturze wody grzewczej 60 C/50 C l/h 345 Przyłącze zasilania i powrotu pompy ciepła DN R 1 Przyłącze zasilania i powrotu obiegu ogrzewania DN R 1 Przyłącze zimnej i ciepłej wody DN R 1 Przyłącze cyrkulacji DN R ¾ Wymiary podgrzewacza zasobnikowego: wysokość mm szerokość mm 650 głębokość mm 700 masa kg 115 1) przy natęŝeniu przepływu wody grzewczej l/h 39

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji: Możliwości instalacji: SYSTEM nr 3 Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i zasobnik ciepłej wody

Skrócony opis instalacji: Możliwości instalacji: SYSTEM nr 3 Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i zasobnik ciepłej wody Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z kotła kondensacyjnego VKS ecovit plus z wbudowanymi zestawami pompowymi do zasilania instalacji grzejnikowej i podłogowej. Kocioł zasila również zasobnik

Bardziej szczegółowo

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne produkt Informacja na temat palników olejowich, gazowych i dwupaliwowych WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne Tradycja i postęp: Nowe palniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 : kotły o mocy od 190 do 698 kw CA 530 : kotły o mocy od 700 do 2600 kw CA 430 CA 530 Tylko ogrzewanie (wytwarzanie c.w.u. w niezależnym podgrzewaczu)

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011 pompy ciepła POWIETRZE-WODA SERII Aquarea // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDY dom MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia według firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, DREWNO opcja dodatkowa, O MOCY 16-50 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WyposaŜenie: BRUCER ecomax

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

treści 040608111114161920222324252627

treści 040608111114161920222324252627 osuszacze COTES 10 osuszacze COTES Misją KLIMA-THERM S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości, dający pełną satysfakcję Klientom oraz zapewniający

Bardziej szczegółowo