Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D D-254 (VPS/PDC) 31D D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:"

Transkrypt

1 HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, :13 AM MAGNETOWID 31D D-254 (VPS/PDC) 31D D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia...2 Instalacja...4 Funkcje podstawowe...9 Funkcje zaawansowane...10 Konserwacja...14 Rozwiązywanie problemów...14 Specyfikacje...15 Deklaracja zgodności z obowiązującymi normami...15 Funkcje Funkcje automatyczne Menu ekranowe Wielokrotne odtwarzanie Wybór obrazu Nagrywanie One Touch Ograniczenie dostępu Automatyczne przewijanie Nagrywanie z timerem Akcesoria Pilot zdalnego sterowania Dwie baterie R6 Kabel RF Informacja o prawach autorskich Kopiowanie lub używanie bez zezwolenia programów telewizyjnych, kaset wideo, filmów i innych materiałów chronionych prawem autorskim może stanowić naruszenie obowiązujących praw autorskich. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedozwolone kopiowanie, wykorzystywanie lub inne działania, które naruszają prawa autorskie. Informacja o recyklingu Materiały, z których wykonane jest opakowanie produktu, nadają się do ponownego przetworzenia. Prosimy pozbywać się wszystkich materiałów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania odpadów. Automatyczne czyszczenie głowic Odtwarzanie w systemie NTSC Automatyczne ustawianie zegara (31D-254/31D-454) VPS/PDC (31D-254/31D-454) Szybkie wyszukiwanie (31D-450/31D-454) Wyszukiwanie wg indeksu/czasu (31D-450/31D-454) Zmiana systemu umożliwia odtwarzanie w MESECAM/ PAL Ten produkt wykonany jest z materiałów, które można będzie poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, jeśli demontaż przeprowadzi wyspecjalizowana firma. Baterii nie należy wyrzucać ani spalać, lecz należy pozbywać się ich zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych. Numer modelu / Numer seryjny Na tylnej ściance urządzenia znajduje się numer seryjny. Zapisać numer modelu oraz numer seryjny i zachować te informacje w dokumentacji urządzenia. Numer modelu: Numer seryjny: Wydrukowano w Chinach 1VMN22366 HM343ED***** PL

2 HM343ED(PL).fm Page 2 Monday, December 26, :13 AM Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: Wewnątrz magnetowidu znajdują się elementy pod napięciem. Nie wolno demontować urządzenia. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Urządzenie znajduje się pod napięciem. Środki ostrożności Należy stosować tylko kasety ze znakiem VHS. Nie wolno otwierać obudowy. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu serwisowi. Szczeliny i otwory, znajdujące się w bocznych i dolnych częściach obudowy, służą odpowiedniej wentylacji. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i ochronić je przed przegrzaniem, otworów tych nie można blokować ani zakrywać. Należy unikać instalowania urządzenia w przestrzeniach zamkniętych, takich jak niskie półki, o ile nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja. Urządzenie należy ustawić z daleka od grzejników i innych źródeł ciepła. Należy unikać używania urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza magnetowidu przez szczeliny lub otwory, gdyż mogą one dotknąć elementów pod napięciem lub spowodować zwarcie obwodów, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem. Urządzenie należy chronić przed rozlaniem płynów. Jeśli do wnętrza urządzenia przedostanie się ciecz, należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. Z urządzenia należy korzystać tylko wówczas, gdy jest ono ustawione poziomo (płasko). Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, czy tryb nagrywania z timerem jest wyłączony ( OFF ). Po wyłączeniu urządzenia, gdy kabel zasilający jest podłączony, urządzenie przechodzi w tryb oczekiwania. W razie wystąpienia problemów oraz na czas, gdy urządzenie nie będzie używane, wyjąć wtyczkę zasilania. Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki zasilającej. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie instalacji i podłączenie urządzenia do instalacji multimedialnej, przeczytać obie instrukcje obsługi. Wokół urządzenia zachować odstęp 20 cm od otworów wentylacyjnych. Nie wolno umieszczac na urzadzeniu zadnych materialów latwopalnych (na przyklad swiec). Zasilanie Urządzenie jest zasilane za pośrednictwem kabla sieciowego podłączonego do gniazda prądu zmiennego V, 50Hz. W celu rozpoczęcia korzystania z urządzenia należy wcisnąć FUNCTION, aby włączyć magnetowid. (Na przednim panelu zapala się kontrolka FUNCTION.) Ostrzeżenie o wilgoci Po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca, po ogrzaniu zimnego pomieszczenia lub w warunkach wysokiej wilgotności może wystąpić kondensacja wilgoci. W takiej sytuacji nie należy korzystać z urządzenia przez 2 godziny, dopóki wilgoć nie wyparuje. Umiejscowienie Nie należy umieszczać magnetowidu bezpośrednio nad lub pod telewizorem. Należy upewnić się, że odległość pomiędzy magnetowidem a telewizorem wynosi co najmniej 20 cm oraz że powietrze może swobodnie przepływać przez otwory wentylacyjne magnetowidu. Kaseta wideo Magnetowid obsługuje wszystkie kasety oznaczone znakiem VHS. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy stosowanie kaset wysokiej jakości. Nie należy używać kaset złej jakości lub uszkodzonych. Aby zabezpieczyć kasetę przed przypadkowym skasowaniem nagrania, wyłamać płytkę zabezpieczającą na tylnym brzegu kasety. W celu ponownego nagrania na takiej kasecie otwór należy zakleić taśmą elastyczną. Plytka Dwie różne szybkości przesuwu taśmy Przed rozpoczęciem nagrywania należy wybrać szybkość przesuwu taśmy: tryb SP (Standard Play) lub tryb LP (Long Play). Poniższa tabela przedstawia maksymalny czas nagrywania/odtwarzania na kasetach E-60, E-120, E-180 i E-240 w obu tych trybach. System telewizji kolorowej W różnych krajach stosowane są różne systemy telewizyjne. W magnetowidzie można odtwarzać kasety zapisane w systemie PAL, MESECAM lub NTSC. W przypadku odtwarzania kasety zapisanej w innym systemie obraz na ekranie będzie zazwyczaj czarno-biały. Kasety zapisane w systemie NTSC mogą być odtwarzane przy pomocy tego urządzenia i odbiornika TV w systemie PAL. Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie SP. Podczas odtwarzania takich kaset obraz może przesuwać się w górę lub w dół, zmniejszyć się w pionie, a w górnej i dolnej części ekranu mogą pojawić się czarne pasy. Należy wówczas dostosować ustawienie przesunięcia pionowego w odbiorniku TV, o ile posiada on taką funkcję. Typ kasety Czas nagrywania/odtwarzania Szybkość przesuwu taśmy Tryb SP Tryb LP E-60 1 godzina 2 godziny E godziny 4 godziny E godziny 6 godzin E godziny 8 godzin 2 PL

3 HM343ED(PL).fm Page 3 Monday, December 26, :13 AM Opis elementów sterowania magnetowidu Panel przedni FUNCTION CHANNEL STANDBY FUNCTION 1 TAPE IN REC REC/OTR STOP/EJECT REW PLAY F.FWD AUTO RETURN 1. Kieszeń kasety 2. Przycisk F.FWD (przewijanie do przodu) 3. Przycisk PLAY 4. Przycisk REW (przewijanie do tyłu) 5. Przycisk STOP/EJECT 6. Przycisk REC/OTR 7. Przycisk AUTO RETURN 8. Wskaźnik (patrz niżej) 9. Przyciski CHANNEL (K/L) 10. Przycisk FUNCTION Wskaźnik STANDBY FUNCTION TAPE IN REC 11. Kontrolka STANDBY 12. Kontrolka FUNCTION 13. Kontrolka TAPE IN 14. Kontrolka 15. Kontrolka REC Panel tylny AV2(DECODER) AV1(TV) AERIAL 16. Kabel zasilający 17. Gniazdo AV2 (DECODER) 18. Gniazdo AV1 (TV) 19. Gniazdo 20. Gniazdo AERIAL Pilot 1 * 2 * Funkcjonuje tylko dlax modelu 31D-450/ 31D-454 FUNCTION REC/OTR REW QUICK-FIND AUDIO SELECT Wkładanie baterii: Włóż dwie baterie typu R6, zwracając uwagę na oznaczenia biegunowości DISPLAY PLAY STOP 3 6 F.FWD EJECT CHANNEL SLOW TAPE COUNTER RESET SPEED/ SYSTEM SEARCH MODE MEMORY PAUSE/STILL Funkcjonuje tylko dla modelu 31D-450/ 31D-454 * Funkcjonuje tylko dla modelu 31D-450/ 31D-454 * Te przyciski nie działają w przypadku tego magnetowidu. 1. Przycisk FUNCTION 2. Przyciski numeryczne 3. Przycisk 4. Przycisk DISPLAY 5. Przycisk REW/s 6. Przycisk STOP/L 7. Przycisk REC/OTR 8. Przycisk QUICK-FIND (Funkcjonuje tylko dla modelu 31D-450/ 31D-454) 9. Przycisk SEARCH MODE (Funkcjonuje tylko dla modelu 31D-450/31D-454) 10. Przycisk PAUSE/STILL p 11. Przycisk SPEED/SYSTEM 12. Przycisk F.FWD/B 13. Przycisk PLAY/K 14. Przycisk TAPE COUNTER RESET 15. Przycisk TAPE COUNTER MEMORY 16. Przycisk SLOW (Funkcjonuje tylko dla modelu 31D-450/31D-454) 17. Przyciski CHANNEL (K/L) 18. Przycisk EJECT O Uwaga! Nie należy łączyć baterii starych i nowych. (Również nigdy nie należy łączyć baterii alkalicznych z manganowymi.) 3 PL

4 AUDIO OUTPUT AERIAL L R HM343ED(PL).fm Page 4 Monday, December 26, :13 AM Instalacja Podłączenie magnetowidu Podłączenie 1) Odłącz kabel zasilający odbiornika TV od gniazda sieciowego. 2) Odłącz koncentryczny kabel antenowy VHF/UHF od odbiornika TV. 3) Podłącz koncentryczny kabel antenowy VHF/UHF do magnetowidu. 4) Połącz magnetowid z odbiornikiem TV przy użyciu kabla RF. 5) Podłącz kable zasilające magnetowidu i odbiornika TV do gniazd sieciowych. Kabel RF (należy do zestawu) (TV) UHF do gniazda antenowego do gniazda VHF Inne połączenia Gniazda Euro Scart (AV) Magnetowid jest wyposażony w dwa gniazda Scart, służące do połączenia z innymi urządzeniami zewnętrznymi wyposażonymi w gniazda tego typu. W celu uzyskania lepszej jakości obrazu i dźwięku sugerujemy ten rodzaj połączenia. Dekoder (nie należy do zestawu) do 21-stykowego złącza Scart AERIAL MIKSER VHF/UHF do gniazda AERIAL (Tylna ścianka urządzenia) [TV] do 21-stykowego złącza Scart do gniazda antenowego Tryb wejścia zewnętrznego Aby odbierać sygnał ze źródła zewnętrznego (dekoder, kamera wideo, inny magnetowid itp.), podłącz urządzenie źródłowe do gniazda AV2 (DECODER) i naciskaj CHANNEL (K/L) lub wprowadź 002 przy pomocy przycisków numeryczne. Na ekranie odbiornika TV pojawi się AV2. Jeśli korzystasz z gniazda AV1 (TV), naciskaj CHANNEL (K/L) lub wprowadź 001 przy pomocy przycisków numeryczne. Na ekranie odbiornika TV pojawi się AV1. Ustawienia wstępne Wybór języka W przypadku awarii zasilania lub jeśli magnetowid został odłączony od źródła zasilania na okres dłuższy niż 30 sekund, należy wykonać następujące działania. 1) Włącz odbiornik TV i wybierz kanał wideo. 2) Naciśnij FUNCTION. 3) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać swój język. 4) Naciśnij j. ENGLISH DEUTSCH TSCHECHISCH [POLSKI] MAGYAR PУCCKИЙ Zmiana języka Jeśli chcesz zmienić język używany w menu na ekranie odbiornika TV, wykonaj następujące czynności: 1) Naciśnij. 2) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać PIERWOT. INST., a 3) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać, a 4) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać swój język. 5) Naciśnij. AV2 (DECODER) AV1 (TV) do gniazda ZEGAR Kable Euro Scart są dostępne w sprzedaży. Połączenie gniazda AV1 (TV) z odbiornikiem TV Jeśli twój odbiornik TV jest wyposażony w gniazda Scart, możesz połączyć gniazdo Scart AV1 (TV) magnetowidu z gniazdem Scart na tylnej ściance odbiornika TV. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora. Połączenie gniazda AV2 (DECODER) z innymi urządzeniami zewnętrznymi Drugie gniazdo Scart, AV2 (DECODER), przeznaczone jest do podłączenia innych urządzeń zewnętrznych, np. dekodera, innego magnetowidu, kamery wideo itp. Uwaga: Jeśli zamierzasz połączyć odbiornik TV z magnetowidem przy pomocy gniazda Scart, musi on być podłączony do magnetowidu przez gniazdo AV1 (TV). Podłączenie do gniazda AV2 (DECODER) nie zapewni prawidłowego działania. ENGLISH DEUTSCH TSCHECHISCH [POLSKI] MAGYAR PУCCKИЙ 4 PL

5 HM343ED(PL).fm Page 5 Monday, December 26, :13 AM 5 PL

6 HM343ED(PL).fm Page 6 Monday, December 26, :13 AM Ustawianie kanału wideo W przypadku połączenia magnetowidu z odbiornikiem TV przy pomocy kabla RF, konieczne jest ustawienie kanału wideo. 1) Włóż do magnetowidu zapisaną kasetę. Magnetowid automatycznie włączy się i rozpocznie odtwarzanie. Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się, naciśnij PLAY/K. 2) Wybierz w odbiorniku TV kanał 36. Jeśli na ekranie pojawi się odtwarzany obraź, przejdź do punktu 9). Jeżeli odbiór obrazu ma nastąpić na kanale 36, lub, gdy na ekranie pojawiają się linie zakłócenia, konwerter częstotliwości radiowej należy ustawić na inny kanał (między 22 a 69). Przejdź do punktu 3). 3) Naciśnij. 4) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać PIERWOT. INST., a 5) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać, a Pojawi się menu KAN. 6) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać kanał pomiędzy kanałem 22 a kanałem 69, który nie jest zajęty przez program telewizyjny, a 7) W celu wybrania odpowiedniego systemu (G lub K) nalezy wcisnac SPEED/SYSTEM. 8) Naciśnij, aby wyjść z menu. Ustaw kanał TV na KANAŁ, który został wybrany w magnetowidzie. Na ekranie odbiornika TV pojawi się obraz z magnetowidu. Jeśli obraz nie pojawia się, powtórz czynności od 3) do 8), używając innego kanału, który nie jest zajęty przez program telewizyjny. 9) Naciśnij STOP/L, aby zakończyć odtwarzanie. Uwaga: Menu KAN możesz także otworzyć, wciskając i przytrzymując przez 3 sekundy na pilocie przy magnetowidzie odłączonym od zasilania, dopóki nie pojawi się menu KAN. ZEGAR Po wybraniu MAN. przejdź do punktu 5). Po wybraniu AUTO włącza się automatyczne ustawianie zegara. Naciśnij FUNCTION. Zegar pojawi się na ekranie odbiornika TV przy następnym włączeniu magnetowidu. 5) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się aktualny rok, a 6) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się aktualny miesiąc, a 7) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się aktualny dzień, a 8) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się aktualna godzina, a 9) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się aktualna minuta. 10)Naciśnij, aby uruchomić zegar. Uwaga: Podczas wykonywania czynności od 5) do 9) naciśnij REW/s, aby powrócić do poprzedniego punktu. Choć sekundy nie są wyświetlane, startują one od 00 w chwili wyjścia przez naciśnięcie. Można w ten sposób zsynchronizować zegar z bieżącą godziną. Jeśli magnetowid został odłączony od źródła zasilania lub nastąpiła awaria zasilania trwająca dłużej niż 30 sekund, należy ponownie nastawić zegar. [ZEGAR AUTOM.] (Tylko 31D-254 i 31D-454) Przed automatycznym ustawieniem zegara należy zaprogramować kanały. Magnetowid wykorzystuje kanał zapamiętany pod numerem 01. Kanał PDC należy zatem ustawić na 01. Zegara nie można ustawić automatycznie, jeśli w twojej okolicy nie jest odbierany kanał przenoszący sygnał czasu. W takim przypadku należy ustawić zegar ręcznie. Po wykonaniu automatycznego ustawiania zegara magnetowid dostosuje aktualną godzinę, odbierając sygnał PDC, przy każdym wyłączeniu magnetowidu. Magnetowid automatycznie dokona korekty aktualnej godziny o 8:00. Między 23:00~1:00, nie działa funkcja ZEGAR AUTOM., nawet jeżeli zasilanie jest odłączone. ZEGAR KAN 36 K ZEGAR Ustawianie zegara Magnetowid jest wyposażony w 24-godzinny zegar. Aby korzystać z funkcji nagrywania z timerem, należy poprawnie ustawić zegar. 1) Naciśnij. 2) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać PIERWOT. INST., a 3) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać ZEGAR, a 4) (Tylko 31D-254 i 31D-454) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać MAN. lub AUTO, a ROK MIESIĄC 0 1 DZIEŃ 0 4 ŚR GODZINA MINUTA 6 PL

7 HM343ED(PL).fm Page 7 Monday, December 26, :13 AM Ustawianie kanałów Strojenie nadawanych kanałów, które nie są jeszcze ustawione w magnetowidzie, można wykonać na dwa sposoby. Automatyczne ustawianie kanałów Ustawiając kanały AUTOMATYCZNIE i umieszczając je kolejno w pamięci magnetowidu, tzn. pierwszy znaleziony kanał zostanie zapamiętany pod numerem 1 kanału magnetowidu, drugi znaleziony kanał zostanie zapamiętany pod numerem 2 kanału magnetowidu itd. Wykonanie Automatycznego ustawiania kanałów kasuje wszystkie ustawione wcześniej kanały. NIE należy zatem korzystać z tej funkcji, jeśli zamierza się korzystać z niektórych kanałów, które są już ustawione. Dodatkowe kanały można zaprogramować przy pomocy funkcji Ręcznego ustawiania kanałów. Ręczne ustawianie kanałów Każdy kanał ustawia się osobno ręcznie. Należy wykonać czynności opisane w rozdziale Ręczne ustawianie kanałów. Zanim ustawisz kanał... Jeżeli magnetowid został podłączony do telewizora za pomocą kabla RF, a kanał do odbioru sygnału TV to 36, zaś na ekranie pojawiają się linie zakłócenia, należy ustawić oddzielny kanał wideo. Patrz rozdział Ustawianie kanału wideo. Automatyczne ustawianie kanału Możesz zaprogramować tuner tak, aby automatycznie ustawił kanały odbierane w twojej okolicy. 1) Włącz odbiornik TV i wybierz kanał wideo. 2) Naciśnij. 3) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać PIERWOT. INST., a 4) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać STROJENIE KANAŁÓW, a 5) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać AUTO, a Tuner przeszuka i zapamięta wszystkie aktywne kanały w twojej okolicy. Po zakończeniu skanowania tuner przełącza się na najniższy zapamiętany kanał. skanowanie ZEGAR AUTO MAN. PRZESUŃ Ręczne ustawianie kanałów 1) Naciśnij. 2) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać PIERWOT. INST., a 3) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać STROJENIE KANAŁÓW, a 4) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać MAN., a 5) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać POZYCJA, a Jeśli w trybie strojenia ręcznego odbierany jest słaby sygnał, możesz zmienić tło na jednolicie niebieskie lub na ekran statyczny, naciskając TAPE COUNTER RESET. 6) Naciskaj przyciski numeryczne, PLAY/K lub STOP/L, aby włączyć kanał o wybranym numerze, a następnie naciśnij F.FWD/B. Możesz wybrać numer kanału od 01 do 99. Jeśli obok opcji PRZESKOK znajduje się [WŁ.], naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby zaznaczyć PRZESKOK. Następnie naciśnij F.FWD/B, aby wybrać [WYŁ.]. Jeśli chcesz usunąć kodowane sygnały, naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby zaznaczyć DEKODER. Następnie naciśnij F.FWD/B, aby wybrać [WŁ.]. W celu zmiany trybu video, nalezy kilkakrotnie wciskać PLAY/K lub STOP/L, żey uaktywnić TRYB VIDEO. Następnie wcisnąć F.FWD/B, żeby wybrać żądany tryb. 7) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać KANAŁ, a Naciśnij PLAY/K lub STOP/L. Tuner magnetowidu rozpocznie automatycznie przeszukiwanie w górę lub w dół. Po znalezieniu kanału, magnetowid przerwie wyszukiwanie a na ekranie telewizora pojawi się obraz. Możesz włączyć kanał o wybranym numerze, korzystając z przycisków numerycznych. Należy skonsultować się z poniższym Planem Kanałów i nacisnąć trzy przyciski numeryczne, aby wybrać numer kanału. (Aby wybrać kanał 24, nacisnąć przycisk 0 a potem 2 i 4.) Jeśli jest to odpowiedni kanał, naciśnij F.FWD/B. Schemat kanalów Wskazanie KAN Kanał TV E2 - E E21 - E X, Y, Z, Z+1, Z , 100 S1 - S20, GAP S21 - S R1 - R12 Magnetowid obsługuje zakresy częstotliwości Hyper i Oscar. 8) Naciśnij, aby wyjść z menu. Włączanie wybranego kanału Możesz włączyć wybrany kanał korzystając z CHANNEL (K/L), lub bezpośrednio wciskając przyciski numeryczne na pilocie. Aby szybko zmienić kanał, wprowadź jego numer w postaci dwucyfrowej. Na przykład, aby wybrać kanał 6, naciśnij 0 i 6. Jeśli naciśniesz tylko 6, kanał 6 zostanie wybrany po krótkiej chwili. Możesz wybierać kanały o numerach od 1 do PL

8 HM343ED(PL).fm Page 8 Monday, December 26, :13 AM Uwaga: Aby sprawdzić, czy kanał został dodany, naciśnij CHANNEL (K/L). MAN. POZYCJA KANAŁ DEKODER PRZESKOK TRYB VIDEO TRYB AUDIO P [WYŁ.] [WYŁ.] [SECAM] [DK] ZEGAR AUTO MAN. PRZESUŃ Pomijanie ustawionego kanału Kanały, które przestaną działać lub są rzadko oglądane, można pominąć przy przełączaniu kanałów przy pomocy CHANNEL (K/L). 1) Naciśnij. 2) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać PIERWOT. INST., a 3) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać STROJENIE KANAŁÓW, a 4) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać MAN., a 5) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać POZYCJA, a 6) Naciskaj przycisków numerycznych, PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać odpowiedni numer pozycji, a 7) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać PRZESKOK, a następnie naciśnij F.FWD/B, aby wybrać [WŁ.]. Aby ponownie zapamiętać kanał, naciśnij F.FWD/B. WŁ. zmieni się na WYŁ.. Uwaga dotycząca tylko 31D-254 i 31D-454 Magnetowid używa kanału PDC, który przy automatycznym ustawianiu zegara został zapamiętany na pozycji 01. Na pozycji 01 należy zatem ustawić PRZESKOK na [WYŁ.]. 8) Naciśnij, aby wyjść z menu. Uwaga: Aby sprawdzić, czy kanał został usunięty, naciśnij CHANNEL (K/L). ZEGAR Przeprogramowywanie kanałów Możesz zamienić dwa kanały miejscami. 1) Naciśnij. 2) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać PIERWOT. INST., a 3) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać STROJENIE KANAŁÓW, a 4) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać PRZESUŃ, a 5) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać numer pozycji, na który chcesz zmienić kanał, a następnie naciśnij F.FWD/B. Nie możesz wybrać pozycji, gdzie obok numeru znajduje się - - -, gdyż oznacza to, że dla danego numeru pozycji opcja PRZESKOK jest ustawiona na [WŁ.]. Jeśli w trybie przeprogramowania kanałów odbierany jest słaby sygnał, można przywrócić lity niebieski kolor tła, naciskając przycisk TAPE COUNTER RESET. Jeśli naciśniesz ten przycisk ponownie, tło powróci do ekranu statycznego. 6) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki kanał nie przesunie się na nowy numer pozycji, a następnie naciśnij F.FWD/B. 7) Naciśnij. PRZESUŃ P01: 02 P02: 03 P03: [ 04] P04: 05 P05: 06 Numer pozycji PRZESUŃ P01: P02: P03: P04: P05: P06: P07: P08: P09: P10: P06: P07: P08: P09: P10: Numer kanału [ 04 ] ZEGAR AUTO MAN. PRZESUŃ PRZESUŃ P01: P02: P03: P04: P05: P06: P07: P08: P09: P10: MAN. POZYCJA KANAŁ DEKODER PRZESKOK TRYB VIDEO TRYB AUDIO P [WYŁ.] [WŁ.] [SECAM] [DK] AUTO MAN. PRZESUŃ 8 PL

9 HM343ED(PL).fm Page 9 Monday, December 26, :13 AM Funkcje podstawowe Odtwarzanie Ustawianie śledzenia ścieżki Funkcja ustawiania śledzenia ścieżki (Digital Tracking) jest uruchamiana automatycznie w chwili rozpoczęcia odtwarzania. Podczas odtwarzania kaset zapisanych fabrycznie lub zapisanych na innych magnetowidach, na ekranie mogą pojawić się zakłócenia (czarne i białe smugi). W takim przypadku można dostosować śledzenie ścieżki ręcznie, naciskając CHANNEL (K/L) na pilocie, dopóki smugi nie znikną. Aby powrócić do funkcji DTR, należy zatrzymać i ponownie uruchomić odtwarzanie. Uwaga dotycząca tylko 31D-450 i 31D-454: W trybie odtwarzania w zwolnionym tempie linie zakłóceń możesz również zredukować, naciskając CHANNEL (K/L). W tym trybie śledzenie ścieżki nie jest ustawiane automatycznie. W trybie pauzy naciśnij SLOW, a następnie naciskaj CHANNEL (K/L), dopóki smugi nie znikną. Aby powrócić do trybu pauzy, ponownie naciśnij PAUSE/STILL p. Zmiana systemu odtwarzania Po wybraniu opcji AUTO poprzez naciśnięcie SPEED/SYSTEM, urządzenie automatycznie rozpozna system AUTO (MESECAM lub PAL) zgodnie z formatem nagrania. Jeżeli na ekranie telewizora pojawia się obraz czarnobiały, należy ręcznie wybrać system MESECAM lub PAL MESECAM naciskając SPEED/SYSTEM. Każde naciśnięcie SPEED/SYSTEM spowoduje następującą zmianę obrazu: PAL 1) Włącz odbiornik TV i wybierz kanał wideo. 2) Włóż zapisaną kasetę. Magnetowid włączy się automatycznie. Jeśli płytka zabezpieczenia przed zapisem została usunięta, magnetowid automatycznie rozpocznie odtwarzanie. 3) Naciśnij PLAY/K, aby rozpocząć odtwarzanie. Po rozpoczęciu odtwarzania automatycznie włączy się funkcja ustawiania śledzenia ścieżki (Digital Tracking). Aby ustawić śledzenie ścieżki ręcznie, naciśnij CHANNEL (K/L). <Jeśli kaseta jest już w magnetowidzie > Korzystając z przycisków na magnetowidzie Naciśnij PLAY na magnetowidzie. Urządzenie automatycznie włączy się i rozpocznie odtwarzanie (funkcja szybkiego uruchamiania). Korzystając z przycisków na pilocie Naciśnij FUNCTION, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij PLAY/K. 4) Aby przerwać odtwarzanie, naciśnij STOP/L. Szybkie przeszukiwanie 1) Wcisnąć F.FWD/B lub REW/s żeby obejrzeć obraz na podglądzie w tył lub w przód, w przyspieszonym tempie. W tym trybie dźwięk jest wyłączony. 2) Po ponownym wciśnięciu przycisku magnetowid będzie przeszukiwał w super szybkim tempie. (Ta funkcja nie działa przy kasetach w systemie NTSC.) 3) Naciśnij PLAY/K, aby powrócić do normalnego odtwarzania. Zatrzymanie obrazu Naciśnij PAUSE/STILL p podczas odtwarzania, aby zatrzymać obraz na ekranie odbiornika TV. Po naciśnięciu przycisku PAUSE/STILL p w celu uzyskania stopklatki na ekranie telewizora zwykle widoczne będą zakłócenia w postaci linii. Jest to zjawisko normalne, ponadto po każdym naciśnięciu PAUSE/STILL p linie będą widoczne w innych miejscach (Tylko 31D-250/31D-254). Jeśli obraz zaczyna oscylować w pionie, możesz go ustabilizować, naciskając w trybie zatrzymania obrazu CHANNEL (K/L). Po 5 minutach w trybie zatrzymania obrazu magnetowid automatycznie wyłączy odtwarzanie, w celu ochrony taśmy i głowicy wideo. <Uwaga do rozdziałów Szybkie przeszukiwanie i Zatrzymanie obrazu > Zazwyczaj na ekranie widoczne będą linie zakłóceń (czarne i białe smugi lub punkty). Jest to normalne zjawisko. Oprócz linii zakłóceń, zatrzymany obraz będzie czarno-biały. Nie oznacza to awarii urządzenia, lecz jest to związane z technologią produkcji magnetowidów wyposażonych w tryb LP. Odtwarzanie w zwolnionym tempie (Uwaga dotycząca tylko 31D-450 i 31D-454) Naciśnij SLOW, aby zredukować prędkość odtwarzania. W trybie odtwarzania w zwolnionym tempie dźwięk jest wyłączony. Możesz kontrolować prędkość odtwarzania, naciskając F.FWD/B (szybciej) lub REW/s (wolniej). Naciśnij PLAY/K, aby powrócić do normalnego odtwarzania. Po 5 minutach odtwarzania w zwolnionym tempie magnetowid automatycznie wyłączy odtwarzanie. Nagrywanie Nagrywanie oglądanego programu 1) Włóż kasetę, która nie jest zabezpieczona przed zapisem. (W razie potrzeby przewiń taśmę do przodu lub do tyłu, do miejsca, w którym chcesz rozpocząć nagrywanie.) 2) Naciskaj przyciski numeryczne lub CHANNEL (K/L), aby wybrać kanał, który chcesz nagrywać. 3) Naciśnij SPEED/SYSTEM, aby wybrać szybkość przesuwu taśmy (SP/LP). 4) Naciśnij REC/OTR, aby rozpocząć nagrywanie. Na magnetowidzie zapala się kontrolka REC. 5) Po zakończeniu nagrywania naciśnij STOP/L. Pomijanie niepotrzebnego materiału podczas nagrywania 1) Naciśnij PAUSE/STILL p, aby chwilowo zatrzymać nagrywanie. Pozostały czas pauzy jest wskazywany na ekranie odbiornika TV przy pomocy znaków C. Każdy znak C odpowiada 1 minucie. Po 5 minutach, magnetowid automatycznie przejdzie w tryb zatrzymania (Stop), aby nie dopuścić do uszkodzenia taśmy. 2) Naciśnij PAUSE/STILL p lub REC/OTR, aby kontynuować nagrywanie. Nagrywanie podczas oglądania innego programu Możesz nagrywać jeden program, oglądając w tym samym czasie inny. Aby rozpocząć nagrywanie, wykonaj czynności od 1) do 4) opisane w punkcie Nagrywanie oglądanego programu. Następnie przestaw odbiornik TV na kanał, który chcesz oglądać. Kontrola postępów nagrywania Przełącz odbiornik TV na kanał wideo. 9 PL

10 HM343ED(PL).fm Page 10 Monday, December 26, :13 AM Funkcja łączenia Możesz nagrywać, kontynuując poprzedni program na zapisanej już kasecie. 1) Włóż zapisaną kasetę. Naciśnij PLAY/K, aby rozpocząć odtwarzanie. 2) Naciśnij PAUSE/STILL p w wybranym miejscu kasety. Funkcje zaawansowane Pamięć licznika Tę funkcję można wykorzystać do zapamiętania punktu początkowego, od którego chcesz kontynuować odtwarzanie. Punkt ten można łatwo odszukać, przewijając kasetę do przodu lub do tyłu. Uwaga: Jeśli na kasecie znajdują się zarówno programy nagrane w systemie PAL, jak i NTSC, funkcja ta może nie działać prawidłowo. TAPE COUNTER MEMORY (pamięć licznika taśmy) nie działa, jeśli włączony jest tryb wielokrotnego odtwarzania. W takim przypadku należy wyłączyć tryb wielokrotnego odtwarzania. 1) Zatrzymaj kasetę w wybranym miejscu. 2) Naciśnij TAPE COUNTER RESET. Licznik pokaże 0:00:00. 3) Naciśnij TAPE COUNTER MEMORY, tak aby na ekranie odbiornika TV pojawiło się P. 4) Naciśnij REC/OTR lub PLAY/K. Aby zakończyć nagrywanie lub odtwarzanie, naciśnij STOP/L. 5) Naciśnij REW/s lub F.FWD/B. Magnetowid automatycznie zatrzyma się, gdy licznik powróci do 0:00:00 (w przybliżeniu). Wyłączanie pamięci licznika Naciśnij TAPE COUNTER MEMORY, tak aby P zniknęło z ekranu odbiornika TV. Uwaga: Jeśli włączysz tryb wielokrotnego odtwarzania, gdy pamięć licznika jest włączona, magnetowid automatycznie wyłączy tryb pamięci licznika. OTR (Nagrywanie One Touch) Funkcja ta umożliwia ustawienie długości nagrania poprzez naciśnięcie REC/OTR. 1) Wykonaj czynności od 1) do 3) opisane w punkcie Nagrywanie oglądanego programu. 2) Kilkakrotnie nacisnąć REC/OTR do momentu wyświetlenia odpowiedniej długości nagrania w prawym górnym rogu ekranu telewizora. I I [0:30] I[1:00]... I[7:30] I[8:00] (Normalne (OTR: nagrywanie) 30 minut) Gdy licznik osiągnie 0:00, nagrywanie jest zatrzymywane. Aby w trybie OTR sprawdzić pozostały czas nagrywania Naciśnij DISPLAY. Aby w trybie OTR zmienić czas nagrywania Kilkakrotnie nacisnąć REC/OTR do momentu wyświetlenia odpowiedniej długości nagrania. Aby zatrzymać OTR przed zakończeniem nagrywania Naciśnij STOP/L. Aby wyłączyć OTR, lecz kontynuować nagrywanie Kilkakrotnie nacisnąć REC/OTR do momentu wyświetlenia znaku I bez długości nagrania. Wielokrotne odtwarzanie Magnetowid posiada funkcję wielokrotnego odtwarzania, która umożliwia odtwarzanie kasety przez nieokreślony czas, bez naciskania PLAY/K. Włóż zapisaną kasetę. 3) Naciśnij REC/OTR. Magnetowid przejdzie w tryb Pauzy Nagrywania. 4) Naciśnij CHANNEL (K/L), aby wybrać kanał, który ma być nagrywany. 5) Naciśnij REC/OTR lub PAUSE/STILL p. Rozpocznie się nagrywanie. 6) Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij STOP/L. 1) Naciśnij. 2) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać, a 3) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać AUTOM. POWT.. 4) Naciśnij F.FWD/B, tak aby na ekranie odbiornika TV obok AUTOM. POWT. pojawiło się WŁ.. Jeśli odtwarzanie było zatrzymany, tryb wielokrotnego odtwarzania włączy się automatycznie. Jeśli menu jest nadal wyświetlane na ekranie, nacisnąć, aby je wyłączyć a potem nacisnąć PLAY/K. Uwaga: Po wybraniu trybu wielokrotnego odtwarzania pozostaje on aktywny nawet po wyłączeniu magnetowidu. TAPE COUNTER MEMORY (pamięć licznika taśmy) nie działa, jeśli włączony jest tryb wielokrotnego odtwarzania. Kiedy włączysz tryb wielokrotnego odtwarzania, kiedy pamięć licznika jest włączona, magnetowid automatycznie wyłączy tryb pamięci licznika. Zatrzymanie odtwarzanie Naciśnij STOP/L. Wyłączanie trybu wielokrotnego odtwarzania Powtórz czynności od 1) do 3). Następnie naciśnij F.FWD/B. Na ekranie TV, obok napisu AUTOM. POWT., pojawi się WYŁ.. Naciśnij, aby opuścić menu. AUTOM. POWR. [WŁ.] AUTOM. POWT. [WŁ.] OBRAZ [NORMAL.] Wybór obrazu Ta funkcja umożliwia wybranie sposobu wyświetlania obrazu. 1) Naciśnij. 2) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać, a 3) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać OBRAZ. 4) Naciskaj F.FWD/B, dopóki na ekranie odbiornika TV nie pojawi się wybrany tryb (NORMAL., DELIKAT. lub OSTRY). 5) Naciśnij, aby opuścić menu. 10 PL

11 HM343ED(PL).fm Page 11 Monday, December 26, :13 AM Uwaga: Po wybraniu sposobu wyświetlania obrazu pozostaje on aktywny nawet po wyłączeniu magnetowidu. Funkcje automatyczne AUTOM. POWR. [WŁ.] AUTOM. POWT. [WŁ.] OBRAZ [NORMAL.] Automatyczne przewijanie, wysuwanie kasety i wyłączanie Kiedy podczas nagrywania, odtwarzania lub przewijania do przodu osiągnięty zostanie koniec kasety, automatycznie przewinie się ona do początku. Następnie magnetowid wysunie kasetę i wyłączy się. Kaseta nie przewinie się automatycznie podczas nagrywania z timerem lub nagrywania w trybie One Touch. Kiedy włączona jest pamięć licznika, kaseta przewinie się do położenia P0:00:00 i magnetowid zatrzyma się. Wysuwanie kasety Kasetę można wyjąć przy włączonym i wyłączonym magnetowidzie (o ile jest on podłączony do sieci). Jeśli ustawione jest nagrywanie z timerem, kasetę można wysunąć tylko przy włączonym magnetowidzie. Licznik kasety czasu rzeczywistego Pokazuje on upływający czas nagrywania lub odtwarzania w godzinach, minutach i sekundach. (W przypadku pustej części nic nie jest pokazywane.) Wskazanie pojawia się, gdy kaseta jest przewinięta poza położenie licznika 0:00:00. Nagrywanie z timerem Możesz zaprogramować magnetowid tak, aby samoczynnie rozpoczął i zakończył nagrywanie. Można ustawić 8 programów do nagrania w określone dni, codziennie lub co tydzień w przeciągu jednego roku. Włożyć kasetę z niewyłamaną płytką zabezpieczającą przed nagraniem. (W razie potrzeby przewiń taśmę do przodu lub do tyłu, do miejsca, w którym chcesz rozpocząć nagrywanie.) 1) Naciśnij. 2) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać, a Uwaga: Jeśli zegar nie jest jeszcze ustawiony, pojawia się menu ustawień ZEGAR. W takim przypadku należy wykonać czynności opisane w punkcie Ustawianie zegara. Następnie należy kontynuować programowanie timera. W czynnościach od 3) do 9) należy użyć PLAY/K lub STOP/L, a następnie nacisnąć F.FWD/B, aby przejść do następnej czynności. Jeśli nie naciśniesz F.FWD/B w ciągu 5 sekund od ustawienia opcji, magnetowid automatycznie przejdzie do następnej czynności. W czynnościach od 4) do 10) możesz nacisnąć REW/s, aby przejść do poprzedniej czynności. Jeśli naciśniesz REW/s, kiedy miga NUMER A, cały program zostanie anulowany. 3) Numer programu miga. Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się wybrany numer programu, a 4) Nagrywanie jednorazowe: Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się wybrany miesiąc. Nagrywanie PON-PT: Nagrywanie programu TV o tej samej godzinie, na tym samym kanale, od poniedziałku do piątku. Gdy cyfra miesiąca miga, naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać PON-PT. Nagrywanie codzienne: Nagrywanie programu TV o tej samej godzinie, na tym samym kanale, codziennie. Gdy cyfra miesiąca miga, naciskaj PLAY/Klub STOP/L, aby wybrać PON-NIE. Nagrywanie cotygodniowe: Nagrywanie programu TV o tej samej godzinie, na tym samym kanale, co tydzień. Gdy cyfra miesiąca miga, naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać T-PON (Przykład: co poniedziałek). 5) Nagrywanie jednorazowe: Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się wybrany dzień. 6) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się wybrana godzina rozpoczęcia. Następnie wprowadź liczbę minut. 7) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się wybrana godzina zakończenia. Następnie wprowadź liczbę minut. 8) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, dopóki nie pojawi się wybrany numer kanału. 9) Naciśnij PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać prędkość taśmy. 10)Naciśnij PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać WŁ. lub WYŁ.. (Tylko 31D-254 i 31D-454) 11)Naciśnij F.FWD/B. Program został ustawiony. Aby ustawić inny program timera, powtórz czynności od 3) do 11). 12)Naciśnij, aby opuścić menu. 13)Naciśnij FUNCTION, aby aktywować timer. Na magnetowidzie zapala się kontrolka. NUMER A 1 DATA --/-- START --:-- KONIEC --:-- POZYCJA -- PRĘDKOŚĆ -- VPS/PDC -- Dla modeli 31D-254/31D-454 Zatrzymanie programu timera, który już się rozpoczął Naciśnij STOP/EJECT na magnetowidzie. Uwaga: W trybie automatycznego nagrywania z timerem STOP/L na pilocie nie działa. 11 PL

12 HM343ED(PL).fm Page 12 Monday, December 26, :13 AM Zmiana programu timera Jeśli chcesz zmienić program timera po jego ustawieniu: 1) Powtórz czynności od 1) do 3) opisane w punkcie Nagrywanie z timerem. 2) Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, przy pomocy F.FWD/B lub REW/s. 3) Wpisać poprawne liczby przy pomocy PLAY/K oraz STOP/L i nacisnąć F.FWD/B. 4) Naciśnij, aby opuścić menu. 5) Naciśnij FUNCTION, aby powrócić do trybu oczekiwania timera. Anulowanie lub sprawdzanie godziny rozpoczęcia/zakończenia 1) Powtórz czynności od 1) do 2) opisane w punkcie Nagrywanie z timerem. 2) Wybierz numer programu, który chcesz sprawdzić, przy pomocy PLAY/K lub STOP/L. Na ekranie odbiornika TV pojawią się szczegóły dotyczące wybranego programu. Możesz wyłączyć cały program, naciskając REW/s. 3) Naciśnij, aby opuścić menu. Unikaj nakładania się programów A... Program timera nie działa w trakcie wykonywania innego programu. Program 1 Program 2 Program 3 9:00 10:00 11:00 Wskazówki dotyczące nagrywania z timerem Jeśli nastąpiła awaria zasilania lub magnetowid został odłączony od źródła zasilania na dłużej niż 30 sekund, ustawienia zegara i timera zostaną skasowane. Jeśli przed upływem godziny zakończenia skończy się kaseta, magnetowid zatrzyma się, wysunie kasetę i wyłączy się. Kontrolka będzie migać. Jeśli kaseta nie została włożona do magnetowidu, nie można wykonać nagrywania z timerem i napis miga na wyświetlaczu. Jeśli płytka zabezpieczająca przed przypadkowym skasowaniem nagrania została wyłamana, taśma zostanie wysunięta z magnetowidu a na wyświetlaczu będzie migał napis. Należy wtedy włożyć kasetę gotową do nagrywania. Napis miga również po zakończeniu nagrywania z timerem. Aby odtworzyć lub wyjąć nagraną kasetę, najpierw nacisnąć FUNCTION a potem PLAY/K lub EJECT O. Aby przewinąć taśmę do początku nagrania, nacisnąć AUTO RETURN na magnetowidzie. Telewizor podłączony do magnetowidu może być włączony lub wyłączony, kiedy magnetowid jest w trybie nagrywania z timerem. Magnetowid wykona nagrywanie z timerem tylko w trybie oczekiwania. Automatyczny powrót Korzystając z przycisku AUTO RETURN Po zakończeniu nagrywania wszystkich programów przy pomocy timera (miga napis ), najpierw nacisnąć AUTO RETURN na magnetowidzie. Magnetowid przewinie kasetę do początku nagranych programów. Uwaga: Jeśli pozostały jeszcze jakiekolwiek programy, naciśnij FUNCTION, aby włączyć magnetowid, a następnie naciśnij AUTO RETURN. W takim przypadku, jeśli naciśniesz jakikolwiek inny przycisk, a następnie naciśniesz AUTO RETURN, funkcja automatycznego powrotu nie zostanie wykonana. Korzystanie z menu magnetowidu Jeśli pozostały jeszcze jakiekolwiek programy, w tym PON- PT, codzienne lub cotygodniowe, funkcja automatycznego powrotu nie będzie działać. 1) Naciśnij. 2) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać, a 3) Naciskaj PLAY/K lub STOP/L, aby wybrać AUTOM. POWR., a Obok AUTOM. POWR. pojawi się [WŁ.]. 4) Naciśnij. Oglądanie programu nagranego z timerem Naciśnij FUNCTION, aby włączyć magnetowid, a następnie naciśnij PLAY/K. Ograniczenie dostępu Ograniczenie dostępu chroni przed użyciem magnetowidu, dezaktywując przyciski funkcji magnetowidu na urządzeniu i na pilocie. Na magnetowidzie zapala się kontrolka FUNCTION. 1) Naciśnij i przytrzymaj FUNCTION na pilocie przez 5 sekund, do chwili, kiedy zaczną migać kontrolki, REC i TAPE IN. Ograniczenie dostępu jest włączone. Aby anulować, ponownie nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund FUNCTION na pilocie. Kiedy włączone jest ograniczenie dostępu: Na wyświetlaczu pojawi się zegar. Co minutę przez 2 sekundy na wyświetlaczu będzie pojawiać się oznaczenie PL. Możesz włożyć kasetę. Magnetowid pozostanie jednak wyłączony. Możesz nacisnąć EJECT O, aby wyjąć kasetę (chyba że zaprogramowane jest nagrywanie z timerem lub zostało ono zakończone). Nagrywanie z timerem zostanie wykonane zgodnie z planem, także w trybie zabezpieczenia dostępu. Podczas nagrywania z timerem na ekranie odbiornika TV pojawi się P.L.. System VPS (Video Programme System)/PDC (Programme Delivery Control) Operacja dotyczy tylko 31D-254/31D-454 Systemy VPS (Video Programme System) i PDC (Programme Delivery Control) są bardzo przydatne, gdyż zapewniają, że programy telewizyjne, w przypadku których zostało zaprogramowane nagrywanie z timerem, zostaną nagrane dokładnie od początku do końca, nawet jeśli rzeczywisty czas emisji będzie różnił się od czasu zaprogramowanego z powodu opóźnienia nadawania lub przedłużenia programu. Ponadto, jeśli program zostanie przerwany, np. w celu nadania specjalnych wiadomości, nagrywanie także zostanie przerwane automatycznie i podjęte w chwili rozpoczęcia kontynuacji programu. Kiedy sygnał VPS/PDC zostanie utracony z powodu złego odbioru lub gdy stacja nadawcza nie transmituje regularnego sygnału VPS/PDC, nagrywanie z timerem zostanie wykonane w trybie zwykłym (bez VPS/PDC), nawet jest zostało ono zaprogramowane w trybie VPS/PDC. Gdy czas rozpoczęcia nagrywania z timerem w trybie VPS/PDC przypada pomiędzy godziną 0:00 a 3:59 danego dnia, funkcja VPS/PDC działa od godziny 20:00 poprzedniego dnia do godziny 4:00 następnego dnia. Gdy czas rozpoczęcia nagrywania z timerem w trybie VPS/PDC przypada pomiędzy godziną 4:00 a 23:59 danego dnia, funkcja VPS/PDC działa od godziny 0:00 tego dnia do godziny 4:00 następnego dnia. Oznacza to, że jeśli dany program zostanie nadany w tym okresie, zostanie on prawidłowo nagrany. Jeśli timer nie zostanie zaprogramowany prawidłowo, nieprawidłowe ustawienia timera pozostają aktywne, dopóki ich nie anulujesz. Aby anulować nieprawidłowe ustawienia timera, patrz punkt Anulowanie lub sprawdzanie godziny rozpoczęcia/zakończenia na stronie PL

13 AUDIO OUTPUT AERIAL L R HM343ED(PL).fm Page 13 Monday, December 26, :13 AM QUICK-FIND (Szybkie wyszukiwanie) Operacja dotyczy tylko 31D-450/31D-454 Ta funkcja umożliwia przeszukiwanie i potwierdzanie zawartości nagranych programów przy użyciu znacznika indeksu. Kaseta musi być przewinięta do początku. 1) Naciśnij QUICK-FIND. Przeskakiwanie do początku następnego programu 1) Naciśnij QUICK-FIND. Oglądanie z normalną prędkością 1) Naciśnij PLAY/K. Szybkie wyszukiwanie wyłącza się. Uwaga: Ta funkcja nie działa w trybie nagrywania. Aby anulować szybkie wyszukiwanie w trakcie wyszukiwania, naciśnij STOP/L. Gdy podczas szybkiego wyszukiwania osiągnięty zostanie koniec kasety, zostanie ona automatycznie przewinięta do początku. Po zakończeniu przewijania magnetowid wysunie kasetę i wyłączy się. INDEX SEARCH (Przeszukiwanie z Wykorzystaniem Indeksu) Operacja dotyczy tylko 31D-450/31D-454 Po naciśnięciu REC/OTR automatycznie zostanie zapisany wskaźnik indeksu. Zostanie on także zapisany w chwili rozpoczęcia nagrywania z timerem oraz nagrywania w trybie OTR. Wskaźnik indeksu nie jest zapisywany, gdy podczas nagrywania zostanie wciśnięty i zwolniony PAUSE/STILL p. Odstęp czasowy pomiędzy wskaźnikami indeksu na kasecie powinien być większy od 1 minuty w trybie nagrywania SP i większy od 2 minut w trybie nagrywania LP. 1) Naciśnij SEARCH MODE. 2) Kilkakrotnie nacisnąć PLAY/K lub STOP/L do momentu wyświetlenia ilości programów, które mają być pominięte. 3) Naciśnij REW/s lub F.FWD/B. Magnetowid rozpocznie przewijanie do tyłu lub do przodu do miejsca rozpoczęcia wybranego programu. Po osiągnięciu wybranego programu, magnetowid automatycznie rozpocznie odtwarzanie. Uwaga: Wyszukiwanie z wykorzystaniem indeksu może obejmować do 20 pozycji. Ta funkcja nie działa w trybie nagrywania. Czynności od 2) do 3) należy wykonać w ciągu 30 sekund. W przeciwnym razie przeszukiwanie z wykorzystaniem indeksu zostanie anulowane. Aby wyjść z trybu wyszukiwania przy pomocy indeksu, nacisnąć w punkcie 2) lub nacisnąć STOP/L po punkcie 3). TIME SEARCH (Przeszukiwanie Na Podstawie Czasu) Operacja dotyczy tylko 31D-450/31D-454 Jeśli na kasecie znajdują się zarówno programy nagrane w systemie PAL, jak i NTSC, funkcja ta może nie działać prawidłowo. 1) Dwukrotnie nacisnąć SEARCH MODE. 2) Kilkakrotnie nacisnąć PLAY/K lub STOP/L do momentu wyświetlenia odpowiedniego czasu. 3) Naciśnij REW/s lub F.FWD/B. Magnetowid rozpocznie przewijanie do tyłu lub do przodu do wybranego miejsca. Po osiągnięciu położenia 0:00, magnetowid automatycznie rozpocznie odtwarzanie. Uwaga: Funkcja przeszukiwania na podstawie czasu obsługuje czas do 9 godzin i 59 minut (9:59). Ta funkcja nie działa w trybie nagrywania. Czynności od 2) do 3) należy wykonać w ciągu 30 sekund. W przeciwnym razie przeszukiwanie na podstawie czasu zostanie anulowane. Aby wyjśc z trybu wyszukiwania na podstawie czasu, nacisnąć w punkcie 2) lub nacisnąć STOP/L po punkcie 3). Kopiowanie kasety wideo Możesz wykonywać kopie kaset wideo nagranych przez twoją rodzinę lub znajomych. UWAGA: Nieautoryzowane kopiowanie kaset wideo objętych prawem autorskim może stanowić naruszenie obowiązujących praw autorskich. Połącz magnetowid nagrywający (to urządzenie), magnetowid odtwarzający (inne urządzenie) i odbiornik TV według następującego schematu: [Magnetowid źródłowy (odtwarzający) <Mono>] (inny magwnetowid) do 21-stykowego gniazda Scart AV2 (DECODER) [odbiornik TV] (Wykorzystywany do podgladu) 1) Włóż zapisaną kasetę wideo do magnetowidu odtwarzającego. 2) Włóż czystą kasetę wideo lub kasetę, na której chcesz wykonać kolejne nagranie, do kieszeni kasety magnetowidu nagrywającego. 3) Naciśnij SPEED/SYSTEM na pilocie, aby wybrać szybkość przesuwu taśmy (SP/LP). 4) W magnetowidzie nagrywającym wybierz pozycję AV2. Patrz Inne połączenia. 5) Naciśnij REC/OTR na magnetowidzie nagrywającym. 6) Włącz odtwarzanie kasety na magnetowidzie odtwarzającym. 7) Zeby przerwac nagrywanie nalezy wcisnac STOP/EJECT na magnetowidzie nagrywajacym, a nastepnie zatrzymac odgrywanie kasety na magnetowidzie odtwarzajacym. Uwaga: Aby podczas kopiowania osiągnąć jak najlepsze rezultaty, należy w miarę możliwości wykorzystywać przyciski na panelach przednich magnetowidów. Pilot może zakłócać odtwarzanie. Jeśli występują zakłócenia obrazu lub kolorów, może to oznaczać, że próbujesz skopiować kasetę wideo zabezpieczoną przed kopiowaniem. AV1 (TV) [Magnetowid docelowy (nagrywający)] (to urządzenie) Monitorowanie nagrywania Włącz odbiornik TV i wybierz kanał wideo. do gniazda antenowego Kabel RF (należy do zestawu) do gniazda 13 PL

14 HM343ED(PL).fm Page 14 Monday, December 26, :13 AM Wyświetlanie stanu Aby sprawdzić licznik lub zegar i numer kanału, naciśnij DISPLAY. Przy każdym naciśnięciu DISPLAY ekran odbiornika TV zmienia się w następujący sposób: Po wybraniu kanału przy pomocy przycisków numerycznych, wybrać odpowiedni kanał (numer pozycji). <tryb WYŁ.> <tryb LICZNIK> <tryb ZEGAR i NUMER KANAŁU> Uwaga: Jeśli na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu magnetowidu ukazują się symbole oznaczające błędny odczyt lub jego brak, odłączyć magnetowid na 2 minuty i podłączyć go ponownie. Należy pamiętać, że, po odłączeniu magnetowidu, ustawienia językowe, ustawienia zegara oraz nagrywania z timerem zostaną skasowane. SP SP 17:40 P02 Naciśnij raz. 0:12:34 Naciśnij raz. Konserwacja Naciśnij raz. Czyszczenie obudowy Panel przedni i inne powierzchnie zewnętrzne magnetowidu należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą. Nigdy nie należy używać rozpuszczalników ani alkoholu. W pobliżu magnetowidu nie należy rozpylać środków owadobójczych. Tego typu środki chemiczne mogą powodować uszkodzenie lub przebarwienie powierzchni zewnętrznych. Automatyczne czyszczenie głowic Ta funkcja zapewnia automatyczne czyszczenie głowic podczas wkładania i wyjmowania kasety w celu zapewnienia czystego obrazu. Odtwarzany obraz może stać się rozmyty lub przerywany, nawet jeśli odbierany program TV jest wyraźny. Nie oznacza to, że nagrany program został skasowany. Ten problem może wynikać z kurzu nagromadzonego w trakcie długotrwałego stosowania urządzenia lub może być związany z używaniem pochodzących z wypożyczalni lub starych kaset. W takim przypadku czyszczenie głowicy wymaga dużego doświadczenia, dlatego należy zwrócić się do wykwalifikowanego serwisu. Głowicę należy czyścić tylko w razie wystąpienia problemów. Rozwiązywanie problemów Serwis W przypadku awarii magnetowidu nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy. Wewnątrz urządzenia nie ma części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Należy wyłączyć urządzenie, odłączyć kabel zasilający od sieci i przekazać magnetowid do centrum serwisowego celem dokonania naprawy. PAL/MESECAM Urządzenie może odtwarzać w systemie MESECAM, kiedy jest ustawione w pozycji MESECAM. (Patrz sekcja Odtwarzanie.) Urządzenie może odtwarzać kasety nagrane w systemie SECAM obowiązującym w rejonie Bliskiego Wschodu. Kiedy odtwarza się kasetę nagraną na urządzeniu SECAM- VHS lub w systemie SECAM, obraz na ekranie jest czarnobiały. Urządzenia nie można używać we Francji: zamiast niego należy używać urządzenia pracującego w systemie SECAM. Jeśli postępujesz zgodnie z niniejszą instrukcją i masz kłopoty z obsługą magnetowidu, znajdź OBJAW w lewej kolumnie poniższej tabeli. Możesz spróbować rozwiązać problem, podejmując czynności wskazane w odpowiednim polu kolumny DZIAŁANIE ZARADCZE. OBJAW DZIAŁANIE ZARADCZE Magnetowid nie włącza się. Upewnij się, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazda sieciowego. Upewnij się, czy zasilanie jest włączone. Nie działa nagrywanie z timerem. Upewnij się, czy nagrywanie z timerem jest prawidłowo ustawione. Upewnij się, czy magnetowid jest wyłączony. Upewnij się, czy zegar magnetowidu jest ustawiony prawidłowo. Nie można włączyć nagrywania. Upewnij się, czy kaseta nie jest zabezpieczona przed zapisem. W razie potrzeby zasłoń otwór taśmą samoprzylepną. Brak obrazu lub jego zła jakość podczas Przełącz odbiornik TV na kanał wideo. odtwarzania. Ustaw programy w odbiorniku TV. Podczas odtwarzania słychać dźwięk, lecz brak obrazu. Konieczne jest oczyszczenie głowicy, skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Centrum Serwisowym. Na obrazie występują zakłócenia. Popraw obraz, ustawiając śledzenie ścieżki przy pomocy CHANNEL (K/L). Nie widać nadawanych programów TV. Sprawdź połączenia gniazd AERIAL i. Ustaw prawidłowo odbiornik TV na kanał wideo. Nie działa pilot. Sprawdź baterie w pilocie. Zakłócenia obrazu lub kolorów podczas wykonywania kopii kasety wideo. Chroń środowisko naturalne!!! Nie możesz skopiować kasety wideo chronionej prawem autorskim. Kaseta jest zabezpieczona przed kopiowaniem. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do kosza. Możesz pozbyć się ich w punkcie utylizacji baterii lub specjalnych odpadów. Informacji na ten temat udzielają miejscowe władze. 14 PL

15 HM343ED(PL).fm Page 15 Monday, December 26, :13 AM Specyfikacje Specyfikacje ogólne System telewizyjny Głowic 31D-250 e wideo 31D D D-454 TSzerokość taśmy Szybkość przesuwu taśmy Kanały tunera PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K Standard TV System skanowania spiralnego z dwoma obrotowymi głowicami System wideo z czterema głowicami obrotowymi i podwójnym pomiarem kąta 12,65 mm SP: 23,39 mm/s LP: 11,70 mm/s E2~E12 E21~E69 R1~R12 CATV Uwaga: Ten magnetowid obsługuje zakresy częstotliwości HYPER i OSCAR CATV. Konwerter RF Zintegrowany konwerter UHF Wyjście konwertera Kanał UHF od 22 do 69 (wybierany) System wyjscia konwertera K, G Wskazania timera układ 24-godzinny Temperatura robocza 5 C ~ 40 C Gniazda AERIAL AUDIO/VIDEO Gniazdo kabla koncentrycznego Wtyczka kabla koncentrycznego 21-stykowe gniazdo scart typu żeńskiego x 2 Specyfikacje elektryczne Poziom wyjścia wideo Impedancja wyjścia wideo Poziom wyjścia audio Poziom wejścia wideo Poziom wejścia audio Stosunek S/N wideo (STANDARD) Stosunek S/N audio (STANDARD) Inne specyfikacje 1Vp-p 75Ω niewyrównana -6dBv 0,5 ~2,0Vp-p -10dBv 45dB 41dB Parametry sieci V 50Hz Zużycie energii 25 W Wymiary Szer. 360mm Wys. 92mm Głęb. 226mm Ciężar ok. 2,4 kg Uwaga: Wzory i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Deklaracja zgodności z obowiązującymi normami Dyrektywa 89 / 336 / EEC: Kompatybilność elektromagnetyczna Dyrektywa 73 / 23 / EEC: Urządzenia elektryczne niskonapięciowe Oznaczenie norm UE: 93 / 68 / EEC Producent: FUNAI EUROPE GMBH Gasstrasse Hamburg/Germany oświadcza, że magnetowidy kasetowe 31D-250, 31D D-450 i 31D-454 spełniają następujące normy: EN 55013: A1: 2003 EN 55020: A1: 2003 EN : 2000 EN : A1: 2001 EN 60065: FUNAI EUROPE GMBH. All rights reserved. PL

16 HM343ED(PL).fm Page 16 Monday, December 26, :13 AM PL

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE SPIS TREŚCI 3-4 Ustawianie i bezpieczeństwo 5-6 Podłączanie/przygotowanie 5 Podłączanie anteny i przewodu zasilającego

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo