Kielce, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/801/2017 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 23 marca 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/801/2017 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 23 marca 2017 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/801/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz 60), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz ) ), Rada Miasta Kielce uchwala co następuje: 1. Uchwała określa: 1) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Kielce, a także inne organy niż Miasto Kielce, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Kielce na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce, a także inne organy niż Miasto Kielce, od 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała określa ponadto, w stosunku do niżej wymienionych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce, warunki włączenia tych gimnazjów specjalnych do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce: 1) Gimnazjum nr 17 Specjalne, ul. Szkolna 29 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej z siedzibą, ul. Szkolna 29 na następujących warunkach: a) Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. b) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. c) Gimnazjum nr 17 Specjalne zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 2) Gimnazjum nr 18 Specjalne dla Dzieci Przewlekle Chorych, 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz 1579, 1948.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz ul. Generała Mariana Langiewicza 2 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych z siedzibą, ul. Generała Mariana Langiewicza 2 na następujących warunkach: a) Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. b) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. c) Gimnazjum nr 18 Specjalne dla Dzieci Przewlekle Chorych zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 3) Gimnazjum nr 20 Specjalne dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym z siedzibą, ul. Kryształowa 6 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 36 Specjalnej z siedzibą, ul. Kryształowa 6 na następujących warunkach: a) Szkoła Podstawowa nr 36 Specjalna rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. b) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 36 Specjalnej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. c) Gimnazjum nr 20 Specjalne dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 4) Gimnazjum nr 21 Specjalne dla Słabosłyszących i Niesłyszących, ul. Jagiellońska 30 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 37 Specjalnej dla Dzieci Słabosłyszących z siedzibą, ul. Jagiellońska 30 na następujących warunkach: a) Szkoła Podstawowa nr 37 Specjalna dla Dzieci Słabosłyszących rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. b) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 21 Specjalnej dla Dzieci Słabosłyszących rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. c) Gimnazjum nr 21 Specjalne dla Słabosłyszących i Niesłyszących zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 4. Traci moc uchwała nr XXIX/568/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016 r. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/801/2017 Rady Miasta Kielce z dnia r. Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Kielce, a także inne organy niż Miasto Kielce, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu. 1. Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. wychowawczych Licea ogólnokształcące 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ul. Księdza Piotra Ściegiennego 15, Kielce 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 9, Kielce 3. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Jagiellońska 4, Kielce 4. IV Liceum Ogólnokształcące ul. Radiowa 1, Kielce 5. V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego ul. Marszałkowska 96, Kielce 6. VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. Majora Jurija Gagarina 5, Kielce 7. VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego, aleja Legionów 4, Kielce wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 8. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Krzemionkowa 1, Kielce, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego, ul. Jagiellońska 90, Kielce wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr XI Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53, Kielce wchodzące w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Technika 1. Technikum nr 1, ul. Zgoda 31, Kielce wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 2. Technikum nr 2, ul. Jagiellońska 32, wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych 3. Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki, ul. Zagórska 14, Kielce wchodzące w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 4. Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych Kaczorowskiego 8, Kielce 5. Technikum nr 5, ul. Generała Mariana Langiewicza wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych 6. Technikum nr 6 im. Mikołaja Kopernika, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika 18, Kielce ul. Księdza Mikołaja Kopernika 8, Kielce

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Technikum nr 7, wchodzące w skład Zespołu Szkół Informatycznych 8. Technikum nr 8, wchodzące w skład Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 9. Technikum nr 10, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr Technikum nr 11 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Generała Józefa Hauke Bosaka 1, Kielce aleja Legionów 4, Kielce ul. Jagiellońska 28, ul. Jagiellońska 90, Kielce 2. Plan sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu. Szkoły podstawowe specjalne wychowawczych 1. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna ul. Szkolna 29, Kielce 2. Szkoła Podstawowa nr 36 Specjalna ul. Kryształowa 6, Kielce 3. Szkoła Podstawowa nr 37 Specjalna dla Dzieci Słabosłyszących ul. Jagiellońska 30, 4. Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych ul. Generała Mariana Langiewicza 2, Kielce Klasy dotychczasowego gimnazjum specjalnego 1. klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 17 Specjalnego ul. Szkolna 29, Kielce prowadzone w Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej 2. klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 18 Specjalnego dla Dzieci Przewlekle Chorych prowadzone w Szkole ul. Generała Mariana Langiewicza 2, Kielce Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych 3. klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 20 Specjalnego dla Dzieci ul. Kryształowa 6, Kielce Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym prowadzone w Szkole Podstawowej nr 36 Specjalnej 4. klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 21 Specjalnego dla ul. Jagiellońska 30, Słabosłyszących i Niesłyszących prowadzone w Szkole Podstawowej nr 37 Specjalnej dla Dzieci Słabosłyszących 5. Gimnazjum nr 27 Specjalne dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie ul. Dobromyśl 44, Kielce Gimnazjum zakończy swoją działalność w dniu 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum nr 27 Specjalne dla Młodzieży Niedostosowane Społecznie do tego czasu będzie funkcjonowało jako samodzielna szkoła. Szkoły ponadgimnazjalne specjalne Technika Specjalne 1. Technikum nr 9 Specjalne, ul. Jagiellońska 30, wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych 3. Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne organy niż Miasto Kielce na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętego Stanisława Kostki 2. Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Jadwigi Królowej adresy ewentualnych innych wychowawczych Licea ogólnokształcące ul. Świętego Stanisława Kostki 17, Kielce ul. Juliusza Słowackiego 5, Kielce Organ prowadzący Diecezja Kielecka Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXIX/801/2017 Rady Miasta Kielce z dnia r. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Kielce na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych. 1. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Kielce na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szkoły branżowe I stopnia 1. Szkoła Branżowa I stopnia nr 1, wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2, wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 3. Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki, wchodząca w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 4. Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego, wchodząca w skład Zespołu Szkół Elektrycznych 5. Szkoła Branżowa I stopnia nr 6, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Szkoły policealne 1. Szkoła Policealna nr 1, wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 2. Szkoła Policealna nr 2, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 3. Szkoła Policealna nr 3, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika 4. Szkoła Policealna nr 4, wchodząca w skład Zespołu Szkół Informatycznych 5. Szkoła Policealna nr 5, wchodząca w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 6. Szkoła Policealna nr 6, wchodząca w skład Zespołu Szkół Elektrycznych 7. Szkoła Policealna nr 7 dla Dorosłych, wchodząca w skład Zespołu Szkół Mechanicznych 8. Szkoła Policealna nr 8, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wychowawczych ul. Jagiellońska 28, ul. Zgoda 31, Kielce ul. Zagórska 14, Kielce Kaczorowskiego 8, Kielce ul. Jagiellońska 90, Kielce ul. Zgody 25, Kielce aleja Legionów 4, Kielce ul. Księdza Mikołaja Kopernika 8, Kielce ul. Generała Józefa Hauke Bosaka 1, Kielce ul. Zagórska 14, Kielce Kaczorowskiego 8, Kielce ul. Jagiellońska 32, ul. Generała Mariana Langiewicza 18, Kielce Klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych ul. Jagiellońska 28, 1. klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 prowadzone w Szkole Branżowej I stopnia nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 2. klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 prowadzone ul. Zgoda 31, Kielce

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz w Szkole Branżowej I stopnia nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 3. klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki prowadzone w Szkole Branżowej I stopnia nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 4. klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego prowadzone w Szkole Branżowej I stopnia nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych 5. klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 prowadzone w Szkole Branżowej I stopnia nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Zagórska 14, Kielce Kaczorowskiego 8, Kielce ul. Jagiellońska 90, Kielce 2. Plan sieci publicznych ponadpodstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szkoły branżowe I stopnia 1. Szkoła Branżowa I stopnia nr 7 Specjalna, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych 2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 8 Specjalna, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 wychowawczych ul. Jagiellońska 30, ul. Warszawska 96, Kielce ul. Warszawska 96, Kielce ul. Kryształowa 6, Kielce Klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych specjalnych ul. Jagiellońska 30, 1. klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 Specjalnej prowadzone w Szkole Branżowej I stopnia nr 7 Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych 2. klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 Specjalnej prowadzone w Szkole Branżowej I stopnia nr 8 Specjalnej, wchodzącej w skład Szkolnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 ul. Warszawska 96, Kielce

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIX/801/2017 Rady Miasta Kielce z dnia r. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce, a także inne organy niż Miasto Kielce, od 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników. 1. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz klasy dotychczasowych 3 letnich liceów i 4 letnich techników prowadzonych przez Miasto Kielce od dnia 1 września 2019 r. Licea ogólnokształcące 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego z klasami trzyletniego I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego z klasami trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego 3. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z klasami trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida 4. IV Liceum Ogólnokształcące z klasami trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego 5. V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego z klasami trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego 6. VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego z klasami trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego 7. VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego z klasami trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego 8. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza z klasami trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 9. X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego z klasami trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego 10. XI Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z klasami trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Technika 1. Technikum nr 1 z klasami czteroletniego Technikum nr 1 2. Technikum nr 2 z klasami czteroletniegotechnikum nr 2 3. Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki z klasami czteroletniego Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki 4. Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego z klasami czteroletniego Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego wychowawczych ul. Księdza Piotra Ściegiennego 15, Kielce ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 9, Kielce ul. Jagiellońska 4, Kielce ul. Radiowa 1, Kielce ul. Marszałkowska 96, Kielce ul. Majora Jurija Gagarina 5, Kielce aleja Legionów 4, Kielce ul. Krzemionkowa 1, Kielce ul. Jagiellońska 90, Kielce ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53, Kielce ul. Zgoda 31, Kielce ul. Jagiellońska 32, ul. Zagórska 14, Kielce Kaczorowskiego 8, Kielce

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz Technikum nr 5 z klasami czteroletniego Technikum nr 5 ul. Generała Mariana Langiewicza 18, Kielce 6. Technikum nr 6 im. Mikołaja Kopernika z klasami czteroletniego Technikum nr 6 im. Mikołaja Kopernika ul. Księdza Mikołaja Kopernika 8, Kielce 7. Technikum nr 7 z klasami czteroletniego Technikum nr 7 ul. Generała Józefa Hauke Bosaka 1, Kielce 8. Technikum nr 8 z klasami czteroletniego Technikum aleja Legionów 4, Kielce nr 8 9. Technikum nr 10 z klasami czteroletniego Technikum nr 10 ul. Jagiellońska 28, 10. Technikum nr 11 z klasami czteroletniego Technikum nr 11 ul. Jagiellońska 90, Kielce Szkoły branżowe I stopnia 1. Szkoła Branżowa I stopnia nr 1 ul. Jagiellońska 28, 2. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 ul. Zgoda 31, Kielce 3. Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki ul. Zagórska 14, Kielce 4. Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego Kaczorowskiego 8, Kielce 5. Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 ul. Jagiellońska 90, Kielce Szkoły policealne 1. Szkoła Policealna nr 1 ul. Zgody 25, Kielce 2. Szkoła Policealna nr 2 aleja Legionów 4, Kielce 3. Szkoła Policealna nr 3 ul. Księdza Mikołaja Kopernika 8, Kielce 4. Szkoła Policealna nr 4 ul. Generała Józefa Hauke Bosaka 1, Kielce 5. Szkoła Policealna nr 5 ul. Zagórska 14, Kielce 6. Szkoła Policealna nr 6 Kaczorowskiego 8, Kielce 7. Szkoła Policealna nr 7 dla Dorosłych ul. Jagiellońska 32, 8. Szkoła Policealna nr 8 ul. Generała Mariana Langiewicza 18, Kielce 2. Plan sieci publicznych szkół specjalnych oraz klasy dotychczasowych 4 letnich techników specjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce od dnia 1 września 2019 r. wychowawczych Szkoły podstawowe specjalne 1. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna ul. Szkolna 29, Kielce 2. Szkoła Podstawowa nr 36 Specjalna ul. Kryształowa 6, Kielce 3. Szkoła Podstawowa nr 37 Specjalna dla Dzieci Słabosłyszących ul. Jagiellońska 30, 4. Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych ul. Generała Mariana Langiewicza 2, Kielce Szkoły ponadpodstawowe specjalne Technika 1. Technikum nr 9 Specjalne z klasami czteroletniego Technikum nr 9 Specjalnego ul. Jagiellońska 30, Szkoły branżowe I stopnia 1. Szkoła Branżowa I stopnia nr 7 Specjalna ul. Jagiellońska 30,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz Szkoła Branżowa I stopnia nr 8 Specjalna ul. Warszawska 96, Kielce Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy ul. Warszawska 96, Kielce 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 ul. Kryształowa 6, Kielce 3. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz klasy dotychczasowych 3 letnich liceów prowadzonych przez inne organy niż Miasto Kielce od dnia 1 września 2019 r. adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć wychowawczych Licea ogólnokształcące prowadzone przez inne organy 1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętego Stanisława Kostki z klasami trzyletniego Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. Świętego Stanisława Kostki 2. Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Jadwigi Królowej z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej ul. Świętego Stanisława Kostki 17, Kielce ul. Juliusza Słowackiego 5, Kielce Organ prowadzący Diecezja Kielecka Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska

1) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych,

1) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA z dnia r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

UCHWAŁA z dnia r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 213 ust. 1-3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 1895 UCHWAŁA NR XXXVII/474/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XXII/164/2017 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XXII/164/2017 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XXII/164/2017 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/235/2017 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r.

Kielce, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/235/2017 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 1446 UCHWAŁA NR XL/235/2017 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 283/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 283/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. Uchwała Nr 283/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz. 2160 UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/387/2017 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 20 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/387/2017 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 20 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2808 UCHWAŁA NR XXXI/387/2017 RADY MIASTA SIEDLCE w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 30 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/130/2017 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Białystok, dnia 30 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/130/2017 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 1255 UCHWAŁA NR XXIV/130/2017 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 3136 UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/XXIII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 176/XXIII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 31 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 176/XXIII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303/XLII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 303/XLII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 303/XLII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. projekt Nr 6 UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Ustawą Prawo Oświatowe oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/171/17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO. z dnia 29 marca 2017

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/171/17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1497 UCHWAŁA NR XXXVIII/171/17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia 29 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/501/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/501/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/501/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 2507 UCHWAŁA NR XXXIII/524/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/190/2017 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI/190/2017 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXI/190/2017 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 marca 2017 r.

Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 303/XLII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 303/XLII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 3923 UCHWAŁA NR 303/XLII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/283/2017 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 28 marca 2017 roku

Kraków, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/283/2017 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 28 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 3127 UCHWAŁA NR XXIX/283/2017 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/443/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/443/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/443/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/166/2017 RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 roku

Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/166/2017 RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XXXI/166/2017 RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2017 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2017 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 2618 UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2017 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 28 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia 24 marca 2017 r.

Kielce, dnia 28 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 28 marca Poz. 1074 UCHWAŁA NR XXX.17.2017 RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 24 marca w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński 3 KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 tel: (41) 344-74-20 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/103/2017 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/103/2017 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 2110 UCHWAŁA NR XXX/103/2017 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. projekt Nr. UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą Prawo Oświatowe oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/224/2017 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 24 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/224/2017 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXX/224/2017 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXIX/201/2017 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/135/2017 RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/135/2017 RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 4010 UCHWAŁA NR XXV/135/2017 RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 10 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/212/2017 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/212/2017 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 2097 UCHWAŁA NR XXXII/212/2017 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/175/2017 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 8 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXII/175/2017 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 8 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XXII/175/2017 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 lutego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/237/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/237/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 3979 UCHWAŁA NR XXX/237/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XLVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XLVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XLVIII.587.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/157/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XVII/157/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XVII/157/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 17 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 17 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia. Projekt uchwały z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia 22 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX RADY POWIATU W OPATOWIE. z dnia 22 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX.13.2017 RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 22 lutego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/157/2017 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 30 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/157/2017 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz. 2056 UCHWAŁA NR XXVIII/157/2017 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII Rady Powiatu Ełckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

Uchwała Nr XXVII Rady Powiatu Ełckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Uchwała Nr XXVII.217.2017 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 13 marca 2017 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XXV/246/17 RADY POWIATU W NYSIE. z dnia 8 marca 2017 r.

Opole, dnia 13 marca 2017 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XXV/246/17 RADY POWIATU W NYSIE. z dnia 8 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 13 marca 2017 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XXV/246/17 RADY POWIATU W NYSIE w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/XXII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 17 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/XXII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 17 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 161/XXII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 2017 r. UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/463/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/463/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/463/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/239/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/239/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO UCHWAŁA NR XXXII/239/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/788/17 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2017 r.

Opole, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/788/17 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1112 UCHWAŁA NR XXXIX/788/17 RADY MIASTA OPOLA w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2264 UCHWAŁA NR 582/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W KIELCACH LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PUBLICZNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W KIELCACH LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nazwa szkoły, adres, telefon, e mail, www Patron szkoły Licza uczniów w szkole Liczba klas Liczba uczniów w klasie Godziny zajęć Języki obce Zajęcia pozalekcyjne Dostęp do internetu dla uczniów Obiekty

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl dyrektor mgr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r. Projekt z dnia marca 07 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 07 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 28 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 28 marca 2017 r. Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/164/2017 RADY POWIATU LIPSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/164/2017 RADY POWIATU LIPSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3293 UCHWAŁA NR XXXIV/164/2017 RADY POWIATU LIPSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/149/17 RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/149/17 RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2017 r. Poz. 2226 UCHWAŁA NR XXXVI/149/17 RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia kwietnia 07 r. Poz. 604 UCHWAŁA NR 5/XXXIII/07 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 0 marca 07 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII-461/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 23 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII-461/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 23 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r. Poz. 10842 UCHWAŁA NR XLII-461/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV-320/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W LEGIONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W LEGIONOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W LEGIONOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia...

Uchwała Nr.../2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia... Uchwała Nr.../2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia... Projekt w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 896 UCHWAŁA NR XLIII/502/2017 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 896 UCHWAŁA NR XLIII/502/2017 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 896 UCHWAŁA NR XLIII/502/2017 RADY MIASTA GORZOWA WLKP z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce

ZARZĄDZENIE NR 325/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce ZARZĄDZENIE NR 325/206 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 8 września 206 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce Na podstawie 28 ust. i 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kielce stanowiącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2017 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2017 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/267/2017 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 487/XXXI/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 487/XXXI/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 87/XXXI/07 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 6 lutego 07 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/151/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/151/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 lutego 2017 r. Uchwała Nr XXIX/151/2017 Rady Powiatu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 21 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 21 lutego 2017 r. Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/487/2017 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 15 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/487/2017 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 15 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XL/487/2017 RADY MIASTA GORZOWA WLKP z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r. Projekt z dnia 8 lutego 07 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 07 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXII.188.2017 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/168/2017 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/168/2017 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 1032 UCHWAŁA NR XXXIV/168/2017 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 286.XXXIX.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 14 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 286.XXXIX.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 14 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 286.XXXIX.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 190/XXIX/17 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 27 marca 2017 r.

Kielce, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 190/XXIX/17 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1121 UCHWAŁA NR 190/XXIX/17 RADY GMINY OLEŚNICA w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia środa, 19 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/397/2017 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 30 marca 2017 r.

Rzeszów, dnia środa, 19 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/397/2017 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia środa, 19 kwietnia 2017 r. Poz. 1595 UCHWAŁA NR XL/397/2017 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia.. UCHWAŁA NR RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia.. Projekt zmieniająca uchwałę Nr XXXI-309/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 15 lutego 2017r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala, co następuje:

Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 15 lutego 2017r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala, co następuje: Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 368/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce

ZARZĄDZENIE NR 368/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce ZARZĄDZENIE NR 368/207 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia września 207 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce Na podstawie 28 ust. i 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kielce stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1755 UCHWAŁA NR XXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../ /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR../ /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR../ /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR IV/18/2017 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR IV/18/2017 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 2187 UCHWAŁA NR IV/18/2017 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/495/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/495/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 23 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 1515 UCHWAŁA NR XXXIX/495/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Świecie, ul. Gimnazjalna 3. W latach szkolnych 2019/ /2022, Szkoła obejmuje strukturą organizacyjną także

Świecie, ul. Gimnazjalna 3. W latach szkolnych 2019/ /2022, Szkoła obejmuje strukturą organizacyjną także Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/157/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. Projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Świecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 12 pkt. 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia r.

UCHWAŁA NR... z dnia r. Druk nr 881 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR.... z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/246/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXXVI/246/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 marca 2005 r. Uchwała Nr XXXVI/246/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia numeru porządkowego szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat w Ełku Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/275/2017 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/275/2017 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/275/2017 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia r. Projekt z dnia 25 lipca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 484/XXVIII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 484/XXVIII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 31 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR 484/XXVIII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX RADY POWIATU W GIŻYCKU. z dnia 30 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX RADY POWIATU W GIŻYCKU. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz. 1784 UCHWAŁA NR XXIX.181.2017 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 2396 UCHWAŁA NR XXVII/239/2017 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXVII/443/7 z dnia 29 marca 207 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXII/207/17 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 marca 2017 r.

U C H W A Ł A Nr XXXII/207/17 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 marca 2017 r. U C H W A Ł A Nr XXXII/207/17 Rady u ego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia... r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo