Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania"

Transkrypt

1 38 MECHANIK NR 1/2009 Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania EUGENIUSZ RATAJCZYK* Pomiary skaningowe za pomocą bezstykowo pracujących głowic laserowych. Pomiary specjalne obejmujące rury i przewody hydrauliczne. Systemy rozszerzające zakres pomiarowy w przypadkach gdy podstawowy zakres ramion jest niewystarczający. Oprogramowania pomiarowe różnych firm. Opis ramion pomiarowych obejmujący ich budowę, działanie, parametry techniczne oraz przykłady zastosowań w pomiarach elementów maszynowych i motoryzacyjnych przedstawiono w [1], jako część I zawierającą zagadnienia związane z ramionami pomiarowymi. Ramiona pomiarowe, zaliczane do urządzeń przenośnych, występują również pod nazwą angielską Articuleted Measuring Arms lub Portable CMM s (CMM jest skrótem od Coordinate Measuring Machine zalecanym do stosowania przez polską wersję normy ISO [2] w odniesieniu do współrzędnościowych maszyn pomiarowych). Ich przenośny charakter pozwala stosować je bezpośrednio w otoczeniu produkcji i w różnych pomieszczeniach, np. w hali produkcyjnej. Inną istotną cechą jest możliwość wykonywania pomiarów wewnątrz wielkogabarytowych obiektów, jak np.: korpusów agregatów, silników okrętowych, kadłubów i kokpitów samolotów, rakiet itp. Ramiona pomiarowe, chociaż mają otwartą budowę i z tego tytułu są narażone na wpływ temperatury bardziej niż współrzędnościowe maszyny pomiarowe, to ze względu na specjalne materiały, z których są budowane tuby ramion, albo ze względu na zastosowanie w ich budowie czujników pozwalających na kompensację temperatury odznaczają się względnie dobrą dokładnością. Podstawowe pomiary opierają się na pomiarach punktowych za pomocą głowic (sond) sztywnych lub impulsowych. Na uwagę zasługują pomiary skaningowe wykonywane za pomocą głowic z przetwornikiem laserowym, pracujące najczęściej w tzw. układzie triangulacyjnym [3]. Ramiona pomiarowe stosowane są również do wyznaczania wymiarów kątów zagięć elementów rurowych, szczególnie przewodów hydraulicznych stosowanych np. w sterowaniu hydraulicznym samolotów [4]. Ich zakresy pomiarowe zawierają się w przedziałach od najmniejszych, wynoszących 1,2 m do największych najczęściej 3,6 m. W przypadku pomiaru obiektów przekraczających podstawowy zakres pomiarowy ramienia, można zastosować systemy pozwalające rozszerzyć te zakresy nawet do kilkunastu metrów. Niektóre z tych systemów zostaną zaprezentowane w artykule. Bogate programy pomiarowe, często identyczne jak we współrzędnościowych maszynach pomiarowych, pozwalają na wykonywanie pomiarów do wyznaczenia wymiarów przedmiotów w zakresie ich gabarytów, jak i odchyłek kształtu. Także stosowane są w tzw. inżynierii odwrotnej. pomocą głowic laserowych pracujących na zasadzie triangulacji. Pomiary skaningowe za pomocą głowic z końcówkami sztywnymi to praktycznie pseudoskaning, bowiem zbieranie wartości punktów odbywa się poprzez częste naciskanie przez operatora spustu głowicy lub też odblokowanie spustu, umożliwiającego automatyczne zbieranie wartości punktów z określoną częstotliwością, przy czym odległość między punktami zależna jest od prędkości przemieszczania końcówki głowicy po mierzonym elemencie. Zasadniczy pomiar skaningowy przeprowadza się bezstykowo. W przypadku firmy CimCore przez zastosowanie głowicy laserowej Perceptron, a w przypadku firmy Faro za pomocą głowicy Faro ScanArm sprzęgniętej z głowicą stykową. Natomiast firma Romer stosuje głowice laserowe G-Scan RX2. Ramiona pomiarowe CimCore [5] wyposażane są w głowice laserowe, działające na zasadzie triangulacji, pod nazwą Contour Probe firmy Perceptron. Głowica ta, o wymiarach mm, generuje na badaną powierzchnię przedmiotu linię (rys. 1). Linia ta wyznacza wartości 768 punktów, co przy prędkości skanowania 30 linii/s pozwala na otrzymanie wartości punktów opisujących kształt mierzonej powierzchni. Rys. 1. Głowica laserowa Contour Probe firmy Perceptron Na rys. 1 widać, że generowana wiązka światła laserowego o długości fali wynoszącej 0,67 µm tworzy trapez. Jego długość odpowiadająca zakresowi pomiarowemu głowicy wynosi 104 mm, a szerokość podstaw stanowiąca linię penetrującą zawiera się w przedziale Pomiary skaningowe Pomiary skaningowe możliwe są do przeprowadzenia zarówno za pomocą głowic pracujących stykowo, jak i za * Prof. zw. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. Wydział Zarządzania w Warszawie Rys. 2. Przykład pomiaru głowicą laserową Perceptron

2 MECHANIK NR 1/ mm. Przykład pomiaru głowicą Perceptron pokazano na rys. 2. Głowica ta pracuje z oprogramowaniem ScanWorks, które wspomaga operatora nie tylko w przetwarzaniu danych z tzw. chmury punktów, ale także informuje go (poprzez sygnały dźwiękowe i wizualne) o położeniu w zakresie pomiarowym wiązki. Jest to na tyle istotne, że w zależności od usytuowania w zakresie pomiarowym zmienia się dokładność pomiaru, przy czym najwyższa jest w środku zakresu, czyli w ognisku wiązki laserowej. Dokładność pomiaru, wg testu na kuli wzorcowej, wynosi ± 0,03 mm na poziomie 2s, a powtarzalność ± 0,012 mm przy rozdzielczości 0,005 mm. Oprogramowanie ScanWorks zawiera także kilka podstawowych funkcji do wstępnej obróbki chmury punktów, w celu dalszego przesłania do programów wyspecjalizowanych w obróbce zbiorów punktów o wielkiej liczności (np. GeoMagic). Są to więc opcje, takie jak zaznaczenie (na stworzonym w czasie rzeczywistym przestrzennym obrazie modelu) wybranych do dalszej obróbki, lub przeciwnie do usunięcia obszarów punktów. Możliwa jest także metoda równomiernego (a nie obszarami) zmniejszenia liczności chmury punktów poprzez specjalną filtrację. Należy pamiętać, że duża liczba punktów pomiarowych to więcej informacji o powierzchni części, ale też dłuższy czas obliczeń przy dalszej obróbce. Jak twierdzi producent, w głowicy bardzo dobrze rozwiązano problem zależności dokładności pomiaru od własności rozpraszających powierzchni pomiarowej (układy elektroniczne automatycznie dopasowują próg czułości fotolinijki do rodzaju kontrolowanej powierzchni). Możliwe jest także skanowanie części przezroczystych; wówczas należy użyć specjalnego proszku w spreju, który po spryskaniu tworzy na części równomierną, nieprzezroczystą warstwę o grubości kilku mikrometrów. Warstewka ta jest łatwa do usunięcia. Należy jednak pamiętać, że wprowadza ona do pomiaru niedokładność wynikającą z nierównomierności rozłożenia warstewki (grubość stała na pewnym obszarze może być kompensowana softwarowo w procesie przetwarzania punktów). Do pomiarów skaningowych przy użyciu głowicy laserowej Contur Probe stosuje się ramię pomiarowe o symbolu Series 3000i S.C. firmy CimCore. Rys. 3. Głowica laserowa Laser ScanArm firmy Faro Rys. 4. Przykład pomiaru głowicą laserową ScanArm Firma Faro [6] proponuje ramiona Faro Laser Scan- Arm, które (rys. 3 i 4) zawierają głowicę laserową zintegrowaną z głowicą pracującą stykowo. Faro Laser Scan Arm pozwala na wykonywanie pomiarów stykowo lub bezstykowo (na przemian bez konieczności demontażu głowicy). Liczba punktów przypadająca na jedną linię wynosi 640, co w przypadku skanowania z częstotliwością wynosząca 30 linii/s pozwala uzyskać wartości punktów. Dokładność skanowania głowicą Laser Scan- Arm V2 została oceniona na 0,050 mm, a powtarzalność na ± 0,050 mm, na poziomie prawdopodobieństwa odpowiadającego 2s. Nowsza wersja głowicy, tzw. Laser ScanArm V3, pozwala uzyskać dokładność wynoszącą ± 0,035 mm, przy powtarzalności ±0,035 mm. Oczywiście dokładność finalna skanowania zależy również od rodzaju zastosowanego ramienia pomiarowego. W przypadku ramienia pomiarowego Platinum o nazwie Laser ScanArm V2 o zakresie pomiarowym 1,2 m dokładność skaningu osiąga ± 0,068 mm, a o zakresie pomiarowym 3,7 m ± 0,123 mm. W przypadku głowicy ScanArm V3 wartości te wynoszą odpowiednio ± 0,053 i ± 0,108 mm. ScanArm jest wyposażona w system Auto Material, który na początku sprawdza powierzchnię mierzonego elementu, a następnie ustawia parametry skanera tak, by zapewnić efektywne skanowanie. Rys. 5. Głowica laserowa G-Scan firmy Romer Rys. 6. Przykład pomiaru głowicą laserową G-Scan Firma Romer stosuje głowicę laserową G-Scan RX2 działającą także na zasadzie triangulacji. Widok głowicy zainstalowanej na ramieniu pomiarowym przedstawia rys. 5, a przykład pomiaru rys. 6. Prędkość skanowania wynosi 640 punktów w jednej linii, co pozwala uzyskać pkt/s. Dokładność skaningu wynosi ± 0,044 mm. Głowica jest skonstruowana tak, że po zamocowaniu do dowolnego ramienia firmy Romer tworzy siódmą oś (podobnie jak w przypadku ramion firmy CimCore). Parametry skanowania, takie jak jasność, czy intensywność są ustawiane w zależności od skanowanej powierzchni. Wizualizacja wyników zbieranej chmury punktów następuje w czasie rzeczywistym, dzięki oprogramowaniu G-Scan Light. Oprogramowanie to umożliwia również transformację ze-

3 40 MECHANIK NR 1/2009 branych punktów w format trójkątów. Przetworzenie danych w tym formacie jest bardzo szybkie, bowiem w ciągu 1 s jest możliwe przetworzenie chmury punktów o liczności rzędu Wartości punktów są eksportowane w formacie ASCII, natomiast trójkąty w formacie STL lub DXF. Pomiary specjalne Przez pomiary specjalne należy rozumieć pomiary nietypowych elementów, do których zalicza się m.in. rury i różnego rodzaju przewody hydrauliczne. Praktycznie wszyscy producenci ramion pomiarowych oferują opcje ramion z odpowiednim wyposażeniem i oprogramowaniem do kontroli rur. Firma CimCore oferuje stanowisko o nazwie Tube Inspection Station, umożliwiające kontrolę każdego typu rur (od układów wydechowych po hydraulikę). System pozwala na określenie długości rur, kątów zagięć oraz oblicza dane korekcyjne dla giętarek. W skład stanowiska o typowej konfiguracji (rys. 7) wchodzą: ramię pomiarowe Stinger II, stół pomiarowy, komputer z oprogramowaniem Supravision lub DOCS, widełki pomiarowe o pięciu zakresach (6, 25, 75, 100 i 150 mm), podstawa kolumnowa oraz specjalne uchwyty do mocowania rur. Rys. 7. Przykład pomiaru przewodu hydraulicznego za pomocą ramienia pomiarowego na stanowisku Tube Inspection Stadion firmy CimCore Nasunięcie widełek na dany przekrój rury powoduje przerwanie sygnału pomiarowego biegnącego z emitera 1 do detektora 2 (rys.8). Każde przerwanie wiązki to sygnał pomiarowy. Jednokrotne objęcie danego przekroju rury powoduje ośmiokrotne zakłócenie wybrany przekrój zostaje opisany przez osiem punktów pomiarowych. Rys. 9. Ekran z wynikami pomiaru w programie DOCS mierzonej rury (przewodu). Oprogramowanie to ma zdolność do grupowania wielu rur w obrębie jednego planu pomiarowego, co umożliwia przechowywanie wszystkich elementów składowych w jednym pliku. Istnieje funkcja rozbicia mierzonej rury na poszczególne elementy, tj. na pojedyncze walce, punkty, przecięcia i płaszczyzny czołowe. Możliwy jest również import mierzonego przewodu bezpośrednio z pliku CAD. W przypadku korzystania z ramion serii Infinite dostępna jest opcja nakładania mierzonej geometrii na obraz rejestrowany w czasie rzeczywistym przez kamerę zamontowaną w głowicy pomiarowej ramienia. Ułatwia to wizualizację podczas pomiaru, a także umożliwia tworzenie raportu z rzeczywistym obrazem mierzonej części. Również firma Zett Mess oferuje stanowisko wyspecjalizowane do pomiaru rur (rys. 10). Najważniejsze składowe stanowiska to oprócz ramienia pomiarowego komputer wraz z oprogramowaniem Futurex Tube oraz granitowy stół pomiarowy, do którego montowane będą specjalne uchwyty, podtrzymujące rurę podczas pomiaru. Firma Zett Mess dołącza do stanowiska zestaw specjalnych, v-kształtnych końcówek pomiarowych widełek pomiarowych, które podobnie jak w przypadku innych producentów zawierają dwie pary ułożonych naprzeciw siebie emiterów i detektorów dwóch wiązek laserowych; ich przerwanie podczas obejmowania rury przez końcówkę stanowi sygnał pomiarowy. Widełki do pomiaru rur oferowane są w czterech opcjach wymiarowych (zakres a) b) Rys. 8. Stanowisko (a) i widełki pomiarowe (b) do pomiaru rur firmy CimCore Do pomiaru rur firma CimCore oferuje oprogramowanie DOCS 2.0, którego ekran z raportem pomiarowym przedstawia rys. 9. Program ten umożliwia uzyskanie informacji liczbowej o długościach, kątach zagięcia i danych korekcyjnych Rys. 10. Stanowisko do pomiaru rur firmy Zett Mess

4 MECHANIK NR 1/ Rys. 11. Okno programu Futurex Tube firmy Zett Mess Rys. 12. Stanowisko do pomiaru rur firmy Romer mierzalnych średnic mm), co umożliwia kontrolę od cienkich rur drobnych układów hydraulicznych, po rury o dużych średnicach (np. układów wydechowych). Oprogramowanie wspomagające pomiar rur Futurex Tube (rys. 11) umożliwia, niezależnie od materiału z jakiego wykonana jest rura (stal, aluminium, plastik), określenie długości, kątów obrotów i zagięć (postać LRA), oblicza dane korekcyjne dla giętarek i pozwala na bezpośrednie przesłanie tych danych na giętarkę. W skład stanowiska do pomiaru rur firmy Romer (rys. 12) wchodzi ramię 2030 serii Sigma, które zostało przewidziane specjalnie do tego zastosowania. Wykonane jest ono z materiału będącego kompozycją aluminium i włókna węglowego. Komputer ma zainstalowane oprogramowanie podstawowe G-Pad i specjalne do pomiaru rur G-Tube, tak by możliwy był pomiar zarówno standardowymi końcówkami stykowymi, jak też specjalnymi do pomiaru rur. Ramię zamocowane jest do granitowego stołu pomiarowego na specjalnym statywie. Stanowisko może być podłączone bezpośrednio do maszyny gnącej, do której dane (długość kąt obrotu kąt zagięcia, LRA) są przesyłane poprzez złącze szeregowe RS232. Zestaw bezstykowych końcówek pomiarowych widełek (z dwiema przecinającymi się wiązkami laserowymi) umożliwia kontrolę rur o maksymalnej średnicy 150 mm. Oferowana jest też rozszerzona opcja stanowiska do kontroli rur z dodatkową siódmą osią. Przemieszczenie w tej osi jest realizowane przez zmotoryzowany napęd, przesuwający ramię po prowadnicy zamocowanej do sześciometrowego boku stołu pomiarowego. Oprogramowanie automatycznie uwzględnia pozycję ramienia w siódmej osi przeliczane do układu kartezjańskiego. Przesuw na długości 6 m w dodatkowej osi predestynuje stanowisko do kontroli długich rur układów wydechowych wykorzystywanych w przemyśle lotniczym. Oprogramowanie wyspecjalizowane do pomiaru rur G-Tube oparte jest na systemie operacyjnym Windows NT, 2000 lub XP. Podaje ono wyniki pomiarów w postaci LRA lub XYZ (w przypadku pomiaru końcówką stykową). W przypadku deformacji rur (np. dużych odchyłek walcowości) G-Tube umożliwia pomiar z podwójną precyzją. Oprócz danych: długość kąt obrotu kąt zagięcia, oprogramowanie podaje też giętarce siłę gięcia i opis przedłużenia rury (np. odcinka końcowego rury służącego do łączenia z kolejnymi rurami). Tworzone jest także graficzne przedstawienie odchyłek rury. Wyniki pomiarów są protokołowane w formacie Excel. Oprócz protokołu z tabelarycznym i graficznym przedstawieniem odchyłek, który może być konfigurowany przez użytkownika, tworzony jest też protokół statystyczny SPC. Pomiary w rozszerzonym zakresie pomiarowym Do pomiaru przedmiotów o dużych gabarytach, przekraczających zakres pomiarowy ramienia, stosowane są różne systemy. I tak, firma CimCore oferuje system Grid- LOK oraz SpaceLOK. Natomiast firma Faro system oparty na zastosowaniu Laser Trackera, a firma Romer system VPS. System GridLOK składa się z siatki stożków osadzonych w betonowym lub stalowym podłożu (rys. 13). Rozmieszczenie stożkowych punktów bazowych jest certyfikowane, co umożliwia dokładne ustalenie położenia ramienia pomiarowego w dowolnym miejscu podłoża (opisane siatką stożków). Odbywa się to poprzez zetknięcie końcówki pomiarowej z trzema kolejnymi stożkami, co umożliwia jednoznaczne określenie pozycji ramienia w płaszczyźnie opisanej siatką stożków. Rys. 13. Przykład pomiaru karoserii przy zastosowaniu systemu Grid- LOK Na dokładność systemu GridLOK składają się: dokładność uzyskana podczas certyfikacji położenia stożków oraz dokładność użytego ramienia pomiarowego. Certyfikowanie położenia stożków odbywa się poprzez pomiary laserowe, przez co niedokładność wyznaczenia ich położenia jest pomijalnie mała wobec niedokładności późniejszego pomiaru tych stożków ramieniem pomiarowym. Certyfikacja położenia stożków następuje po zbudowaniu siatki w podłożu, a więc biegłość montażu sieci nie wpływa na ostateczną dokładność osiągalną w systemie. Podstawową zaletą GridLOK jest możliwość pomiaru w jednym układzie współrzędnych, wspólnym dla całego obiektu. Dodatkowo system umożliwia pomiar z użyciem dwóch lub więcej ramion CimCore. Standardowa powierzchnia pomiarowa GridLOK to 4 6 m, ale opcjonalnie możliwa jest nawet 60 60m.Możliwesąwięc pomiary elementów o wielkich gabarytach lub małych części z utrzymaniem wysokiej dokładności. System GridLOK znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, w budowie maszyn ciężkich i turbin o dowolnym rozmiarze, ale także w wielu specyficznych przykładach, w których ważnym kryterium dobranego systemu pomiarowego stają się gabaryty części.

5 42 MECHANIK NR 1/2009 SpaceLOK, podobnie jak GridLOK, jest systemem mającym na celu zwiększenie zakresu pomiarowego ramienia bez wzrostu niepewności pomiarowej ramienia. Podstawą systemu jest czworościan składający się z prętów i z kul umocowanych na jego wierzchołkach (rys. 14), w których znajdują się stożki referencyjne po odniesieniu do jednego z trzech boków systemu SpaceLOK (zetknięcie końcówki pomiarowej ramienia ze stożkami osadzonymi w trzech kulach jednego z boków czworościanu) możliwe jest przeniesienie ramienia w inne miejsce i powtórne ustalenie położenia względem dowolnego boku, bez utraty pozycji. Rys. 14. Pomiary w systemie SpaceLOK firmy CimCore Podobnie jak w GridLOK, także i w tym systemie uzyskuje się zwiększoną dokładność pomiaru, ze względu na znane pozycje mierzonych punktów referencyjnych, dzięki czemu nie występuje zjawisko akumulacji błędu podczas przenoszenia ramienia. Dokładność przestrzenna wynosi ± 0,050 mm. W systemie SpaceLOK nie ma żadnych interfejsów, które wymagają obsługi operatora. W tle, podczas pomiaru, działa cały czas samodzielny program śledzący, który automatycznie (podobnie jak w GridLOK), rozpozna trzykrotne zetknięcie ze stożkami referencyjnymi i samodzielnie uwzględni to w transformowaniu współrzędnych mierzonych punktów do układu związanego z mierzoną częścią. Oznacza to praktycznie zerowy czas konfiguracji i natychmiastowe rozpoczęcie pomiarów. To, że program obsługujący system rozpoznaje, który z boków czworościanu został użyty do zdefiniowania nowej pozycji wynika z różnej długości niektórych prętów (są to minimalne różnice, których wartości są Rys. 15. Etapy działania systemu pomiarowego VPS firmy Romer Rys. 16. Kolejne etapy działania systemu pomiarowego VPS firmy Romer znane). Sprawia to, że każda z kombinacji trzech z czterech wybranych kul jest kombinacją niepowtarzalną i jednoznacznie określającą położenie ramienia. Tym samym naturalnie system nie jest idealnym czworościanem (gdyby tak było, to odniesienie pozycji ramienia do jednego z trzech boków systemu nie byłoby jednoznaczne). W efekcie system zwiększa 2,5-krotnie zakres pomiarowy ramienia; spełnia więc podobną funkcję jak Grid- LOK, ale ma w porównaniu z nim tę zaletę, że jest systemem przenośnym. SpaceLOK jest także oferowany w wersji z opcją demontażu i ponownego złożenia, jednak niepowtarzalność montażu wyraźnie wpływa na dokładność; wersja ta jest praktycznie używana w celach demonstracyjnych. SpaceLOK znajduje zastosowanie do pomiarów elementów o dużych gabarytach, często z wymogiem pomiaru od wewnątrz elementu, a więc: kokpity, kadłuby, przyczepy, ramy ciężarówek, łoża maszyn itd. System pomiarowy VPS ma na celu zwiększenie zakresu pomiarowego dowolnego ramienia firmy Romer. Idea działania systemu jest taka sama, jak w rozwiązaniu GridLOK firmy CimCore. Na rys. 15 zostały przedstawione dwa etapy pomiaru, tj. zdefiniowanie pozycji ramienia (rys. 15a) i wykonanie pomiaru (rys. 15b), a na rys. 16a przesunięcie i zdefiniowanie nowej pozycji oraz wykonanie kolejnego pomiaru (rys. 16b). Zdefiniowanie pozycji ramienia w przestrzeni VPS następuje poprzez zetknięcie z trzema dowolnymi płytkami (tarczami) Vertex, osiągalnymi z danego ustawienia ramienia. Każda taka płytka (niem. Vertex Scheibe) jest: wbudowana w podłoże (betonowe lub marmurowe), jest wodoodporna i ma specjalne przykrycie, osłaniające ją, gdy nie styka się z końcówką ramienia; podłoże jest gładkie. Nie potrzeba dodatkowych czynności oprogramowanie automatycznie rozpoznaje, że nastąpiło zdefiniowanie kolejnej pozycji. Następnie przeprowadza się pomiar, przesuwa ramię do pozycji, z której dostępne są kolejne obszary części do kontroli, definiuje tę nową pozycję (jak wyżej) i znów przystępuje do pomiarów. Każde ramię jest kompatybilne z systemem VPS dzięki specjalnej końcówce głowicy pomiarowej i systemowi identyfikacyjnemu (Vertex). Nie potrzeba dodatkowego oprogramowania VPS jest obsługiwane przez standardowe oprogramowanie Romera do pomiarów geometrii G-Pad. Odległości pomiędzy punktami referencyjnymi są certyfikowane systemem laserowym i dlatego (tak samo jak w systemie GridLOK) nie następuje kumulacja niedokładności wyznaczania pozycji ramienia przy kolejnych zmianach tych pozycji. Dokładność pomiaru w systemie VPS jest de facto związana tylko z dokładnością użytego ramienia. VPS może obejmować powierzchnię pomiarową do wymiarów m. Firma Faro zastosowała system rozszerzający zakres pomiarowy z wykorzystaniem Laser Trackera. Laser Tracker pozwala rozszerzyć zakres pomiarowy ramienia nawet do 70 m. Rys. 17 pokazuje ideę systemu dotyczącego ramion pomiarowych Titanium i Laser Tracker.

RAMIONA POMIAROWE Portable CMM s; Articulated Measuring Arms

RAMIONA POMIAROWE Portable CMM s; Articulated Measuring Arms W Y D Z I A Ł Z A R Z Ą D Z A N I A Prof. Eugeniusz RATAJCZYK RAMIONA POMIAROWE Portable CMM s; Articulated Measuring Arms 1 RAMIONA POMIAROWE 1.Wprowadzenie istota pomiarów współrzędnościowych 2.Budowa

Bardziej szczegółowo

VIII. WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE RAMIONA POMIAROWE

VIII. WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE RAMIONA POMIAROWE 342 VIII. WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE RAMIONA POMIAROWE W ostatnich latach pojawiły się nowej konstrukcji urządzenia pomiarowe pracujące w technice współrzędnościowej, które mogą być stosowane w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne - Laser Tracker wersja przenośna

Wymagania techniczne - Laser Tracker wersja przenośna Wymagania techniczne - Laser Tracker wersja przenośna 1. Wymagania minimalne Laser Trackera Zakres pomiarowy co najmniej 40m Zakres pracy w temperaturach -10 45 Zasięg poziomy >±300 Zasięg pionowy> +75,>

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

Trackery Leica Absolute

Trackery Leica Absolute BROSZURA PRODUKTU Trackery Leica Absolute Rozwiązania pomiarowe Leica Leica Absolute Tracker AT402 z sondą B-Probe Ultra przenośny system pomiarowy klasy podstawowej Leica B-Probe to ręczne i zasilane

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

SKANER LASEROWY HP-L-8.9

SKANER LASEROWY HP-L-8.9 broszura o produkcie SKANER LASEROWY HP-L-8.9 Ekonomiczny skaner laserowy dla ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm 2 HP-L-8.9 SKANER LASEROWY NAJWAŻNIEJSZE DANE Skaner laserowy dla wszystkich HP-L-8.9

Bardziej szczegółowo

K-Series Optyczna WMP. Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne. www.smart-solutions.pl WWW.METRIS.COM

K-Series Optyczna WMP. Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne. www.smart-solutions.pl WWW.METRIS.COM K-Series Optyczna WMP Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne Spis treści Optyczna WMP Przegląd Cechy i Zalety Technologia Optycznej WMP K-Series hardware Zastosowania K-Scan - skaning ręczny

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

1 Obsługa aplikacji sonary

1 Obsługa aplikacji sonary Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: Badanie własności sonarów ultradźwiękowych Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie osób je wykonujących z podstawowymi cechami i możliwościami interpretacji pomiarów

Bardziej szczegółowo

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili efficiency in laser cutting Bystar L Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili 2 Bystar L wielki, precyzyjny i autonomiczny Pod względem długości obszaru roboczego, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Dr inż. Marek Wyleżoł Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn O autorze 1996 mgr inż., Politechnika Śląska 2000 dr inż.,

Bardziej szczegółowo

STYKOWE POMIARY GWINTÓW

STYKOWE POMIARY GWINTÓW Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 24 60-965 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym

Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym Ze względu na coraz większe techniczne wymagania, nowe materiały i krótkie cykle produkcyjne, przemysł ceramiczny stoi przed nowymi technicznymi

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ. Jerzy Sładek (red.) i inni

WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ. Jerzy Sładek (red.) i inni WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ Jerzy Sładek (red.) i inni Bielsko-Biała 2012 Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Kazimierz Nikodem Redaktor Działu: Sekretarz Redakcji: Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

Pomiary otworów. Ismena Bobel

Pomiary otworów. Ismena Bobel Pomiary otworów Ismena Bobel 1.Pomiar średnicy otworu suwmiarką. Pomiar został wykonany metodą pomiarową bezpośrednią. Metoda pomiarowa bezpośrednia, w której wynik pomiaru otrzymuje się przez odczytanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D obiektów muzealnych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu Instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. Deklaracja zgodności WE...4 2. Wstęp...5 3. Dane techniczne...6 3.1 Sonda ultradźwiękowa...6 3.2 Zasilanie...6 4. Wymiary...7 4.1 Sonda ultradźwiękowa...7 4.2 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Renens, Lipiec 2009 Trimos S.A. Av.de Longe m alle 5 C H- 1020 Renens T. +41 21 633 01 12 F. +41 21 633 01 02 Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Najwyższa dokładność

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja przyrządów pomiarowych i wzorców miar

Klasyfikacja przyrządów pomiarowych i wzorców miar Klasyfikacja przyrządów pomiarowych i wzorców miar Przyrządy suwmiarkowe Przyrządy mikrometryczne wg. Jan Malinowski Pomiary długości i kąta w budowie maszyn Przyrządy pomiarowe Czujniki Maszyny pomiarowe

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y

Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y Carl Zeiss Sp. z o.o. Metrologia Przemysłowa Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y 09-1 3. 0 5. 2 0 1 6 - M i k o ł ó w 16-2 0. 0 5. 2 0 1 6 - W a r s z a w a Temat: AUKOM Level 1 Zapraszamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Współrzędnościowa technika pomiarowa. Współrzędnościowa technika pomiarowa

Współrzędnościowa technika pomiarowa. Współrzędnościowa technika pomiarowa Roboty i centra pomiarowe Cz. IV. Roboty i centra pomiarowe Roboty pomiarowe - rodzaje, dokładności, zastosowanie Centra pomiarowe Rodzaje mierzonych przedmiotów Roboty pomiarowe Podstawowe zespoły 1 zespół

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Tolerancja wymiarowa

Tolerancja wymiarowa Tolerancja wymiarowa Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe w praktyce jest bardzo trudne. Tylko przez

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

POMIARY WZDŁUś OSI POZIOMEJ

POMIARY WZDŁUś OSI POZIOMEJ POMIARY WZDŁUś OSI POZIOMEJ Długościomierze pionowe i poziome ( Abbego ) Długościomierz poziomy Abbego czytnik + interpolator wzorca Wzorzec kreskowy zwykły lub inkrementalny Mierzony element urządzenie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ POMIAR OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH 1. Cel dwiczenia Zapoznanie z niektórymi metodami badania ogniskowych soczewek cienkich. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Prawa odbicia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 12.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Zakład Optoelektroniki

Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Zakład Optoelektroniki Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Zakład Optoelektroniki LASEROWY POMIAR ODLEGŁOŚCI INTERFEROMETREM MICHELSONA Instrukcja wykonawcza do ćwiczenia laboratoryjnego ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie B-2 POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie B-2 POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie B-2 Temat: POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI Opracowanie: dr inż G Siwiński Aktualizacja i opracowanie elektroniczne:

Bardziej szczegółowo

Dokładność metrologiczna bezdotykowego skanera 3D wg Normy VDI/VDE 2634 przykłady pomiarów, certyfikowanym, polskim skanerem 3D firmy SMARTTECH

Dokładność metrologiczna bezdotykowego skanera 3D wg Normy VDI/VDE 2634 przykłady pomiarów, certyfikowanym, polskim skanerem 3D firmy SMARTTECH AUTORZY: Krzysztof Gębarski, Dariusz Jasiński SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Dokładność metrologiczna bezdotykowego skanera 3D wg Normy VDI/VDE 2634 przykłady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie centrum obróbczego, tj. frezarki do modeli obiektów off-shore dla Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska I. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE 42 Lasery do glazury i wyznaczania pionu/poziomu DW060K Laser do układania glazury DW099P Laser 3-wiązkowy do pionu, poziomu oraz kąta prostego DW082K Laser do pionu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc 1, Ciągi zna definicję ciągu (ciągu liczbowego); potrafi wyznaczyć dowolny wyraz ciągu liczbowego określonego wzorem ogólnym;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Dane Techniczne Szkieletu Głównego kalorymetru elektromagnetycznego HADES ECAL

Szczegółowe Dane Techniczne Szkieletu Głównego kalorymetru elektromagnetycznego HADES ECAL Projekt, wykonanie oraz montaż szkieletu głównego kalorymetru elektromagnetycznego (HADES ECAL) dla eksperymentu HADES w Ośrodku Badań z Wiązkami Jonów oraz Antyprotonów FAIR w Darmstadt (Niemcy) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Przyrządy z noniuszami: Noniusz jest pomocniczą podziałką, służącą do powiększenia dokładności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 365980 (22) Data zgłoszenia: 08.03.2004 (51) Int.Cl. G01K 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl

www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl www.myray.pl Stern Weber Polska ul. Czyżewska 7 02-908 Warszawa tel./fax 22 845 08 88 sternweber@sternweber.pl www.sternweber.pl Era nowych wycisków dentystycznych Skaner wewnątrzustny 3D Ewolucja wycisków

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja. Automatyzacja nie może być już prostsza

Nowa generacja. Automatyzacja nie może być już prostsza Nowa generacja Automatyzacja nie może być już prostsza Połączenie automatyzacji i Rexcan CS Automatyczny proces skanowania & Aktywna synchronizacja Nie potrzeba żadnych znaczników czy ręcznego dopasowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności firmy Abiplast poprzez inwestycję w nowoczesne systemy wykonywania form wtryskowych.

Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności firmy Abiplast poprzez inwestycję w nowoczesne systemy wykonywania form wtryskowych. Abiplast Eligiusz Grzelak Ul. Piątkowisko 2, 95-200 Pabianice (nazwa Beneficjenta) 731-000-96-31 (NIP) 470748906 (REGON) Pabianice, 02.04 2013 Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności firmy Abiplast

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy)

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 3. PAZDRO Plan jest wykazem wiadomości i umiejętności, jakie powinien mieć uczeń ubiegający się o określone oceny na poszczególnych etapach edukacji

Bardziej szczegółowo

Stół pomiarowy 3D SERII MIRACLE

Stół pomiarowy 3D SERII MIRACLE Stół pomiarowy 3D SERII MIRACLE 1 Miracle (Cud) CMM - reprezentuje w pełni zautomatyzowaną CMM Wszystkie trzy elementy przewodnie są wykonane z wysokiej jakości granitu, zachowują swoje właściwości i twardość,

Bardziej szczegółowo

MarShaft. Urządzenia do pomiaru wałków

MarShaft. Urządzenia do pomiaru wałków MarShaft. Pomiary części typu wałki w produkcji MarShaft MAN Ręczna, stykowa maszyna do pomiaru wałków MarShaft SCOPE. Optyczne urządzenie do pomiaru wałków MarShaft CNC. Automatyczne, stykowe centrum

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

PL 209211 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 24.07.2006 BUP 15/06

PL 209211 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 24.07.2006 BUP 15/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209211 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 372150 (51) Int.Cl. G01N 27/87 (2006.01) B66B 7/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Adam Gąska, Magdalena Olszewska 1) OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Streszczenie: Realizacja pomiarów może być dokonywana z

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do geometrii pojazdów ciężarowych Haweka Axis 4000

Urządzenie do geometrii pojazdów ciężarowych Haweka Axis 4000 Urządzenie do geometrii pojazdów ciężarowych Haweka Axis 4000 Urządzenie Axis 4000 to elektroniczne urządzenie do pomiaru geometrii pojazdów użytkowych. Elektroniczne głowice pomiarowe wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/140/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu do mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Montaż systemu

Bardziej szczegółowo

DOPPLEROWSKA ANEMOMETRIA LASEROWA (L D A)

DOPPLEROWSKA ANEMOMETRIA LASEROWA (L D A) DOPPLEROWSKA ANEMOMETRIA LASEROWA (L D A) Dopplerowska anemometria laserowa (LDA) jest techniką pomiarową umożliwiająca pomiar chwilowej prędkości przepływu poprzez pomiar przesunięcia częstotliwości światła

Bardziej szczegółowo

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl.

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl. Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/17/2014 Przedmiot postępowania: Dostawa mikroskopu pomiarowego 3D z głowicą konfokalną do analizy mikrostruktury i topografii powierzchni

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące urządzenia

Informacje dotyczące urządzenia PIM Informacje dotyczące urządzenia SPIS TREŚCI: OPIS I PODSTAWOWE CECHY SCHEMAT ROZMIESZCZENIOWY DANE TECHNICZNE ZNAMIONOWE KONFIGURACJA Sealed Air Polska Sp. z o.o. Duchnice; ul. Ożarowska 40/42 05-850

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Zestaw specjalny do pomiaru detali cylindrycznych

Zestaw specjalny do pomiaru detali cylindrycznych Zestaw specjalny do pomiaru detali cylindrycznych Zakres mierzonych średnic od 20 do 220 mm Minimalna odległość między pryzmami 50 mm Maksymalna odległość między pryzmami 580 mm W skład zestawu wchodzi:

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Najnowsza seria badawczych, siatkowych spektrometrów Ramana japońskiej firmy Jasco zapewnia wysokiej jakości widma. Zastosowanie najnowszych rozwiązań w tej

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych

Bardziej szczegółowo

2. Oferta usług. 3. Partnerzy

2. Oferta usług. 3. Partnerzy 2. Oferta usług Oferujemy naszym klientom współpracę w następujących dziedzinach: Rozwój, produkcja i próby prototypów Analizy obliczeniowe, opracowanie dokumentacji technicznych Analizy projektowe, projekty

Bardziej szczegółowo

www.wseiz.pl/index.php?menu=4&div=3/ część III,IV i V

www.wseiz.pl/index.php?menu=4&div=3/ część III,IV i V W Y D Z I A Ł Z A R Z Ą D Z A N I A www.wseiz.pl/index.php?menu=4&div=3/ część III,IV i V I. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI 1. Istota i znaczenie metrologii 2. Układ jednostek SI proweniencja;

Bardziej szczegółowo

Prof. Eugeniusz RATAJCZYK. Makrogemetria Pomiary odchyłek kształtu i połoŝenia

Prof. Eugeniusz RATAJCZYK. Makrogemetria Pomiary odchyłek kształtu i połoŝenia Prof. Eugeniusz RATAJCZYK Makrogemetria Pomiary odchyłek kształtu i połoŝenia Rodzaje odchyłek - symbole Odchyłki kształtu okrągłości prostoliniowości walcowości płaskości przekroju wzdłuŝnego Odchyłki

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia.

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia. Raport z przeprowadzonych badań Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia. 1 Spis treści 1.Cel badań...3 2. Skanowanie...3 3. Wymiarowanie rany...4 4. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ 60-965 Poznań Grupa: Elektrotechnika, sem 3., Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium wersja z dn. 03.11.2015 Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ Opracowanie wykonano na podstawie

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA PRECYZJA, MINIMALNY ROZMIAR DANYCH CT

MAKSYMALNA PRECYZJA, MINIMALNY ROZMIAR DANYCH CT MAKSYMALNA PRECYZJA, MINIMALNY ROZMIAR DANYCH CT UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE METROLOGICZNE VGMetrology to łatwa w użyciu, niezależna aplikacja zmieniająca skaner CT w precyzyjne i wszechstronne urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego Ćwiczenie O5 Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego O5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykorzystanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła do wyznaczenia rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment

Bardziej szczegółowo

Składowanie i konfekcjonowanie

Składowanie i konfekcjonowanie Składowanie i konfekcjonowanie Każdy producent kabli i przewodów ale i innych produktów jak węże, uszczelki, taśmy, elementy izolacyjne o podobnej formie przechowywania produktu czy surowca jak w przypadku

Bardziej szczegółowo

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650 Cechy maszyny ręczne przesuwanie suportów za pomocą pokręteł elektronicznych stopniowe dołączanie nowych cykli roboczych do posiadanego programu graficzna symulacja przebiegu cyklu roboczego natychmiast

Bardziej szczegółowo

Struktura układu pomiarowego drgań mechanicznych

Struktura układu pomiarowego drgań mechanicznych Wstęp Diagnostyka eksploatacyjna maszyn opiera się na obserwacji oraz analizie sygnału uzyskiwanego za pomocą systemu pomiarowego. Pomiar sygnału jest więc ważnym, integralnym jej elementem. Struktura

Bardziej szczegółowo