SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją )"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) 1 DEFINICJE 1. W treści Specyfikacji następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej w treści, a w zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji należy stosować terminy zdefiniowane w Umowie i Regulaminie. 2. Wirtualny Serwer lub Serwer wirtualny system komputerowy dedykowany Użytkownikowi na czas trwania Usługi składający się z określonych zasobów obliczeniowych RAM, HDD, CPU. 3. CPU moc obliczeniowa określona w GHz, której źródłem są wysokowydajne procesory zainstalowane w serwerach klasy Enterprise. 4. RAM, Pamięć RAM wirtualna pamięć operacyjna systemu komputerowego określona w GB, której źródłem są wysokowydajne układy pamięci Platformy Sprzętowej. 1 GB Pamięci RAM w ramach Usługi = 1 GB fizycznej pamięci RAM Platformy. 5. Przestrzeń Dyskowa, HDD przestrzeń dyskowa dedykowana dla każdego Wirtualnego Serwera. 6. Panel Administracyjny panel administracyjny udostępniany Użytkownikom w celu dostępu do konsoli systemu operacyjnego Wirtualnego Serwera (dostęp do konsoli nie jest możliwy dla Usługi wraz z opcją Zarządzania Serwerem). 7. Panel Administracyjny CV panel administracyjny systemu Kopii Zapasowych. 8. Platforma Sprzętowa fizyczna platforma serwerowa z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym, na którym udostępniane są Wirtualne Serwery. 9. Infrastruktura Centrum Danych przestrzeń Centrum Danych Dostawcy wraz infrastrukturą zasilającą, klimatyzacyjną oraz bezpieczeństwa, w której zainstalowana jest Platforma Systemowa 10. System Operacyjny oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. 11. Dodatkowa Przestrzeń Backupowa dodatkowa przestrzeń na Kopie Zapasowe Danych Użytkownika wykorzystywana po przekroczeniu przestrzeni dostępnej w ramach Koszyka Backupowego. 12. Klient Backupowy oprogramowanie dostarczane przez Dostawcę i instalowane na Serwerach, za pomocą którego będą wykonywane kopie Zapasowe. 13. Koszyk Backupowy przestrzeń dyskowa określona w Zamówieniu dedykowana na Kopie Zapasowe Danych Użytkownika. 14. Kopie Zapasowe określone Dane Użytkownika, które w ramach Usługi podlegają kopiowaniu i przechowywaniu zgodnie z określoną Polityką Backupową. 15. Okno Backupowe określa czas, w którym będą wykonywane Kopie Zapasowe Danych Użytkownika. 16. Panel Klienta panel udostępniany Użytkownikowi na czas świadczenia Usługi, w ramach którego można zarządzać Usługą, konfigurować ją monitorować. 17. Polityka Backupowa - reguły tworzenia Kopii Zapasowych, określone w Zamówieniu. 18. Rotacja Danych - maksymalny czas przechowywania Danych Użytkownika, zanim zostaną automatycznie nadpisane nowymi Kopiami Zapasowymi zgodnie z Polityką Backupową. 19. Dane Użytkownika wszelkie dane Użytkownika, takie jak w szczególności aplikacje, pliki, bazy danych, które podlegają tworzeniu Kopii Zapasowych w ramach Usługi. 2 OPIS USŁUGI 1. Dostawca świadczy następujące zakres usług: zasoby obliczeniowe niezbędne do uruchomienia Serwera (zwana dalej Zasoby ), pakiet danych zapewniających łączność z Internetem (zwana dalej Łączność z Internetem ), obrazy Serwerów Wirtualnych (zwana dalej Obrazy ), politykę bezpieczeństwa. (zwana dalej Polityka bezpieczeństwa ), usługa Kopii Zapasowych (zwana dalej Usługa KZ ), administracja Serwerem przez Dostawcę (zwana dalej Administracja Serwerem ), ochrona Firewall (zwana dalej Firewall ). 2. Usługa składa się z określonych w Zamówieniu zasobów podłączonych do Infrastruktury Centrum Danych i Internetu. 3. Użytkownik w ramach Usługi otrzyma zdalny dostęp administracyjny celu zarządzania Usługą, za wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik zamówi usługę Administracja Serwerem. 4. Użytkownik nie ma dostępu administracyjnego do infrastruktury fizycznej lub Platformy Sprzętowej wykorzystywanej w celu dostarczenia Usług, tj. możliwości technicznych do wykonywania zadań zastrzeżonych dla administratora Platformy Sprzętowej. Wszystkie działania, które wymagają takich praw, są wykonywane przez Dostawcę. 3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Zasoby obliczeniowe 1.1. Dostawca w Ramach Usługi zapewnia Wirtualny Serwer działający w oparciu o technikę wirtualizacji systemów komputerowych, reprezentowany przez instancję na Platformie Sprzętowej, instancje Strona 1 z 5

2 systemu operacyjnego oraz dedykowane Użytkownikowi zasoby obliczeniowe CPU, RAM oraz Przestrzeń Dyskową Użytkownik korzystający z Usługi rozumie, że serwer pracuje w środowisku wirtualnym co oznacza między innymi, że do Serwera nie są przypisane na stałe fizyczne zasoby Użytkownik może instalować na Serwerze własne oprogramowanie na zasadach określonych w paragrafie 9. Oprogramowanie własne Użytkownika instalowane na Serwerze powinno być zoptymalizowane do pracy w wirtualnym systemie komputerowym. 2. Łączność z Internetem 2.1. Dostawca w ramach Usługi gwarantuje pakiet danych w wielkości określonej w Zamówieniu, Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat po przekroczeniu limitu na zasadach określonych w paragrafie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną przepustowość i wydajność łączy do Internetu, ale dołoży starań, aby zapewnić wysoką wydajność łączy i potrzebną przepustowość sieci szkieletowej Dostawcy oraz punktów styku z sieciami Internetowymi innych dostawców Usługa nie może być wykorzystywana przez Użytkownika w sposób, który byłby uciążliwy dla Dostawcy lub dowolnego innego użytkownika sieci Internet. W szczególności zabronione jest celowe i zabronione prawem oraz postanowieniami Umowy działanie na szkodę Dostawcy i innych użytkowników sieci Internet, w tym między innymi przeciążanie sieci, transmisja zawierająca wirusy komputerowe, transmisja pakietów z fałszywymi danymi nadawcy oraz działania ograniczające sprawność sieci Dostawcy W razie stwierdzenia, że Usługi wykorzystywane są przez Użytkownika bądź przez osoby trzecie (bez względu na to, czy Użytkownik zezwolił na takie używanie) w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu 2.3, Dostawca poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji i o ile to konieczne, wykona prace konieczne dla wyeliminowania niepożądanych działań Gdyby usunięcie problemu bez szkody dla aplikacji Użytkownika nie było możliwe, a uzgodnienie akceptowalnego rozwiązania w terminie racjonalnym ze względu na rodzaj niepożądanych działań nie udało się, Dostawca ma prawo do wykonania koniecznych prac, przy czym wyłącza się odpowiedzialność Dostawcy za wpływ takich prac na aplikacje Użytkownika Strony będą wymieniać informacje o niepożądanych działaniach oraz udostępniać rejestry zdarzeń z systemów operacyjnych i programów w takim zakresie, w jakim może to pomóc w podniesieniu jakości świadczonych Usług. ma prawo do obciążenia Użytkownika kosztem przygotowania takich rejestrów bądź kosztem ich udostępnienia na zasadach rozliczenia za czas pracy administratora, w wysokości wskazanej w paragrafie Polityka bezpieczeństwa 3.1. Usługa jest dostarczana wraz z polityką bezpieczeństwa zapewniająca otwarty dostęp do sieci Internet, bez intencjonalnego blokowania portów i obejmuje: blokadę adresów prywatnych,zgodnie z RFC 1918, blokowanie adresów służacych do broadcastu i multicastu, ełączona polityka urpf (Unicast Reverse Path Forwarding), logiczna separacja warstwy sieci LAN, zabezpieczenie zdalnego dostępu do serwera oraz do Panelu, filtrowania prywatnych adresów. 4. Firewall 4.1. Usługa Firewall jest dostarczana tylko razem z usługą Administracja Serwerem i zapewnia nieograniczony dostęp do następujących numerów portów: 22 (tcp), 53 (tcp/udp), 80(tcp), 123(udp), 443(tcp), 3389(tcp) Użytkownik ma prawo dokonać zmiany w konfiguracji Firewall poprzez wysłanie zlecenia na adres i na zasadach określonych w paragrafie Kopia Zapasowa 5.1. Usługa Kopii Zapasowych zapewnia skuteczne i terminowe wykonywanie kopii zapasowych danych określonych przez Użytkownika, ich przechowywania w ramach Koszyka Backupowego i odtwarzania na zasadach określonych w Polityce Backupowej. Użytkownik określa wielkość Koszyka Backupowego w Zamówieniu. Użytkownik w ramach Usługi otrzyma zdalny dostęp do Panelu Klienta Źródłem Danych Użytkownika podlegających tworzeniu Kopii Zapasowych są dane umieszczane na serwerze wirtualnym Pierwsza konfiguracja Kopii Zapasowych wykonywana jest przez Dostawcę, zgodnie ze Standardową Polityką Backupową określoną w tabeli poniżej. Parametr Standardowej Polityki Backupowej Pełna Kopia Zapasowa Kopie przyrostowe Wartość Raz w tygodniu (3 pełne Kopie Zapasowe w okresie całego cyklu backupowego) W pozostałe dni raz dziennie Okno Backupowe W następujących godzinach: 00:00 04:00 lub 12:00 16:00 Rotacja Danych Recovery Point Objective Źródło danych 21 dni (przywrócenie danych na max. 14 dni wstecz) Maksymalnie 24 godziny Cała przestrzeń dyskowa serwera Strona 2 z 5

3 5.4. Użytkownik może zdefiniować własną Politykę Backupową poprzez Panel Administracyjny CV Użytkownik ma możliwość pełnego lub częściowego przywracania Danych Użytkownika z wybranego okresu zgodnie z Polityką Backupową W celu świadczenia Usługi Użytkownik może być zobowiązany do zainstalowania na Serwerach oprogramowania Klienta Backupowego. Oprogramowanie to jest udostępniane w ramach Usługi Wszelkie konfiguracje Polityki Backupowej, określanie źródła Danych Użytkownika oraz ich odtwarzanie, wykonywane są przez Użytkownika za pośrednictwem Klienta Backupowego lub Panelu Klienta, chyba że Użytkownik zleca wykonanie tych czynności w ramach Usług Profesjonalnych Użytkownik otrzymuje w ramach Usługi wykonywania Kopii Zapasowych przestrzeń dyskową (Koszyk Backupowy) przeznaczoną na ich przechowywanie System wykonujący Kopie Zapasowe informuje o poprawności ich wykonania za pośrednictwem Panelu Klienta Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne przygotowanie Danych Użytkownika przeznaczonych do tworzenia Kopii Zapasowych. Nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji Użytkownika na Serwerze, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie procesu wykonania i odtworzenia danych Po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego Dostawca sprawdza poziom wykorzystania Koszyka Backupowego Dostawca pobiera dodatkowe opłaty za przekroczenie przestrzeni Koszyka Backupowego zgodnie z paragrafem Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres , pełny raport o backupie, w tym informacje o aktualnie zajmowanej przestrzeni backupowej. 4 ADMINISTRACJA USŁUGĄ PRZEZ DOSTAWCĘ 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie o ile Użytkownik zamówił opcję Administracja Serwerem.. 2. W opcji Administracja Serwerem, Użytkownik nie ma dostępu administracyjnego do Serwera oraz do systemu backupowego, tj. technicznej możliwości wykonywania czynności zarezerwowanych dla administratora. Wszelkie czynności, które wymagają takich praw, a które chce wykonać Użytkownik, zostaną przeprowadzone przez Dostawcę na podstawie zlecenia Użytkownika. 3. W ramach opłaty podstawowej zapewnia miesięczny 2 godzinny limit czasu pracy administratora Dostawcy. Wszelkie prace administracyjne realizowane przez Dostawcę na zlecenie Użytkownika, nie wymagające przerwania dostępu do Usługi wykonywane będą w Dni Robocze w godzinach 9:00 17: Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej za każdą godzinę pracy administratora Dostawcy w wysokości 250 PLN netto w następujących sytuacjach: 4.1. przekroczenie limitu zdefiniowanego w punkcie 3, 4.2. zlecenie przez Użytkownik prac w dni wolne lub Dni Robocze poza godzinami 9:00-17:00, 4.3. zlecenia wszelkie prace nieplanowane, przeprowadzone przez Dostawcę w dni wolne lub poza godzinami 9:00-17:00 w Dni Robocze, o ile są one konsekwencją niewłaściwej konfiguracji lub administracji dokonanej przez Użytkownika, 4.4. za wszelkie prace, które zlecone były Dostawcy, mimo że Użytkownik miał uprawnienia do ich zrealizowania samodzielnie. 5 DOSTARCZENIE USŁUGI 1. Usługa zostanie dostarczona w przeciągu maksymalnie dwóch dni roboczych. Użytkownik otrzyma na skrzynkę poczty elektronicznej maila powiadamiającego o udostępnionej Usłudze. Od tego momentu liczy się czas działania zamówionej Usługi. 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOSTAWCY 1. Dostawca nie jest odpowiedzialny za nieautoryzowany wykorzystanie lub dostęp do danych, o ile nieautoryzowany dostęp jest skutkiem, błędu po stronie Dostawcy, 2. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za Dane Użytkownika przechowywane na Serwerze. W celu zachowanie najwyższej staranności w utrzymaniu spójności danych zaleca się aby Użytkownik wykonywał kopie zapasowe. 3. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie kopi zapasowych danych jest po stronie Użytkownika. Użytkownik może zlecić administrację systemem kopiami zapasowych w ramach Usługi KZ oraz na zasadach określonych w paragrafie 4. 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik zapewnia, iż nie będzie publikował na Serwerach treści, których publikacja powodowałaby naruszenie obowiązujących przepisów prawnych bądź byłaby podstawą odpowiedzialności karnej którejkolwiek osoby współpracującej w zakresie realizacji serwisów implementowanych na Systemie. 2. Użytkownik zapewnia, że nie będzie umieszczał na Serwerach danych stanowiących dane osobowe, bez uprzedniego zawarcia z Dostawcą umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych. 3. Użytkownik zapewnia, że w każdym przypadku umieszczenie przez niego danych na Serwerze, nie spowoduje naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Użytkownik zapewnia, że w każdym przypadku umieszczania na Serwerze oprogramowania, Użytkownik nabędzie do niego właściwy tytuł prawny, wolny od jakichkolwiek praw lub obciążeń osób trzecich. W przypadku roszczeń osób trzecich, zgłoszonych przeciwko Operatowi na skutek nieprawidłowości oświadczeń złożonych przez Użytkownika, zaspokoi on takie roszczenia na swój koszt. W razie zaspokojenia Strona 3 z 5

4 roszczeń przez Dostawcę lub ich zasądzenia od Dostawcy, Użytkownik, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Dostawcy, w całości pokryje roszczenia oraz wszelkie związane z nimi wydatki, w szczególności koszty postępowania oraz koszty obsługi prawnej. Na wezwanie Dostawcy lub stosownego organu, Użytkownik przystąpi na własny koszt, do postępowania toczącego się z udziałem Dostawcy, wynikłego na skutek nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Użytkownika. Dostawca zawiadomi Użytkownika o każdym przypadku zgłoszenia roszczeń, o których mowa w niniejszym postanowieniu. 8 POZIOM DZIAŁANIA USŁUGI 1. Dostawca użyje wszelkich środków technicznych i operacyjnych aby uzyskać Poziom Działania Usługi zgodny z wartościami w tabeli poniżej: Parametry Działania Usługi Wartość Miesięczna Dostępność Usługi 99.99% Obsługa Awarii 24/7/365 Biuro Obsługi Klienta Tygodniowe Okno Serwisowe 8/5 (9:00-17:00) Dni Robocze 2. Dostawca będzie dążyć do tego, aby Miesięczna Dostępność Usługi miała wartość nie mniejszą niż dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych (99,99) procent wyłączając okres okna serwisowego. 3. Dostawca monitoruje status Platformy Serwerowej Zasobów Sprzętowych i w przypadku ich awarii nastąpi automatyczna migracja Serwera Użytkownika do aktualnie dostępnych zasobów na Platformie Serwerowej Zasobów Sprzętowych z gwarancją ich przydzielenia zwane High Availability. 4. Kwoty Zwrotu z tytułu Niedostępności Usługi będą płatne zgodnie z wartością podaną w tabeli poniżej: Kwota zwrotu: % Miesięcznej Opłaty Abonamentowej za każde 8 godzin poniżej Miesięczna Dostępność Usługi gwarantowanej Miesięcznej Dostępności Usługi liczonej od Czasu Zgłoszenia Awarii 99,99 % MDU 1% 9 ZASADY URUCHAMIANIA OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik może instalować na Serwerze własne oprogramowanie (zwana dalej Oprogramowanie ) albo w przypadku, gdy wykupi opcję Administracja Serwerem tylko oprogramowanie nie wymagające uprawnień administratora systemu. Gdyby oprogramowanie Użytkownika zakłócało pracę standardowego Oprogramowania zainstalowanego przez Dostawcę, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia problemu lub usunięcia własnego oprogramowania z Serwera. Do chwili usunięcia problemu określonego w zdaniu poprzednim, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Usług. 2. Dostawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi jakiegokolwiek oprogramowania, które potrzebne jest Użytkownikowi do korzystania z Usługi, a które powinno zostać zainstalowane na komputerach lub innych Urządzeniach Użytkownika, aby ten mógł z Usługi korzystać. 3. Dostawca zobowiązuje się nie dokonywać samodzielnie żadnych zmian w źródłach stron internetowych, w bazie danych ani w oprogramowaniu Użytkownika. 4. Po otrzymaniu zdalnego dostępu administracyjnego do Serwerów, Użytkownik administruje Systemem Operacyjnym, i oprogramowaniem Użytkownika. 5. Każdorazowo Użytkownik będzie informował Dostawcę o instalowaniu poprawek do Systemu Operacyjnego, o ile może to zakłócić lub przerwać czasowo pracę Usługi. 6. W przypadku, jeśli dostarczony przez Dostawcę System Operacyjny będzie działało nieprawidłowo, Dostawca dołoży starań, aby dostawca takiego System Operacyjnego zapewnił odpowiedni serwis w celu zapewnienia jego prawidłowego działania. 6h 10 MODERNIZACJA OPROGRAMOWANIA PRZEZ DOSTAWCĘ 1. Dostawca instalował będzie na Serwerach sprawdzone i przetestowane wersje Systemów Operacyjnych. Jeśli producent lub autor Systemu Operacyjnego instalowanego standardowo na Serwerze udostępni nową wersję, a Dostawca uzna zainstalowanie jej za konieczne dla zachowania poziomu bezpieczeństwa Serwerów, to po przeprowadzeniu testów Dostawca dokona modernizacji Oprogramowania na Serwerach. W każdym innym przypadku taka modernizacja przeprowadzana będzie na życzenie Użytkownika za dodatkową opłata zdefiniowaną w paragrafie 12 zgodnie z Roboczogodziną. 2. Jeśli pozyskanie nowej wersji Systemu Operacyjnego będzie wiązało się z poniesieniem przez Dostawcę kosztu zakupu nowej licencji, Dostawca ma prawo obciążyć Użytkownika tymi kosztami po uzyskaniu pisemnej akceptacji dla takiej modernizacji. 3. Dostawca może w każdej chwili naprawiać, usuwać, wymieniać lub modernizować Systemu Operacyjnego Serwerów, jeśli uzna, że jest to potrzebne do utrzymania lub podniesienia poziomu świadczonych Usług. W szczególności Dostawca jest uprawniony do czasowego zawieszenia Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Jeśli wykonywane przez Dostawcę czynności mogą mieć niekorzystny wpływ na pracę oprogramowania Użytkownika i Dostawca posiadał informacje o możliwości zaistnienia takiego wpływu, Dostawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o Strona 4 z 5

5 takich pracach z wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym pozwalającym na przygotowanie przez Użytkownika koniecznych zmian. 11 OBRAZY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH 1. Rozumiejąc specyfikę zwirtualizowanych środowisk informatycznych oraz rolę Systemu Operacyjnego, Dostawca wyklucza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Usługi spowodowanego naruszeniem określonych zasad wykorzystania Systemu Operacyjnego. Zasady te opisane są następnych punktach. 2. Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane przez platformę Hostingu Wirtualnego (zwane dalej Obrazami ) są dostarczane Użytkownikowi w postaci uprzednio skonfigurowanych Obrazów. 3. Obrazy obejmuje Maszynę Wirtualną (bez Zasobów) i preinstalowany na niej System Operacyjny. 4. Każdy System Operacyjny dostępny w ramach Obrazu jest uprzednio skonfigurowany i dostosowany przez inżynierów Dostawcy do użytku w środowiskach zwirtualizowanych. 5. Dostawca będzie diagnozować i korygować usterki oraz utrzymywać wydajność Maszyny Wirtualnej wyłącznie pod warunkiem działania na niej Systemu Operacyjnego dostarczonego wraz z Obraz. 6. Na żądanie Użytkownika Dostawca zobowiązuje się zapewnić administrację Systemem Operacyjnym przez inżyniera Dostawcy; dotyczy to jednak wyłącznie Maszyn Wirtualnych utworzonych na podstawie Obrazów. Opłaty za administrację serwerem usługą są określone w Zamówieniu i par. X.Y. 7. Lista Obrazów zarządzanych i wspieranych przez inżynierów Dostawcy jest dostępna do wglądu w witrynie internetowej pod następującym adresem: 8. Dostawca zastrzega sobie prawo zmieniania powyższej listy Obrazów. 9. Usunięcie istniejącego Systemu Operacyjnego z przyczyn obiektywnych nie jest uznawane za zmianę warunków umowy, w takim przypadku Dostawca zobowiązuje się jednak przedstawić plan migracji (zwany dalej Planem ) do alternatywnych Systemów Operacyjnych wspieranych przez producenta Systemu Operacyjnego i Dostawcę. Użytkownik przeprowadzi migrację w ciągu 3 miesięcy od daty wydania Planu. W przypadku odrzucenia planu przez Użytkownika, Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia wsparcia dla danego Systemu Operacyjnego, zachowując w niezmienionej postaci resztę warunków Umowy. 10. Pełną odpowiedzialność za wykorzystanie licencji dotyczących wszelkiego oprogramowania zainstalowanego na Maszynie Wirtualnej przez Użytkownika lub na jego żądanie ponosi Użytkownik. 11. Zaleca się konsultowanie z odnośnymi dostawcami oprogramowania w kwestii zgodności sposobu wykorzystania poszczególnych licencji z Umową Licencyjną dla Użytkownika Końcowego (EULA). 12. Użytkownik, który zamówił usługę Administracja Serwerem ma prawo zwrócić się do Dostawcy o instalację dodatkowej aplikacji, bazy danych lub licencji. 12 OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE 1. Jeżeli to nie zostało określone inaczej w Zamówieniu, Dostawca ma prawo naliczać opłaty (zwana dalej Opłaty Dodatkowe ) z usług wymienione w tabeli poniżej. Rodzaj Usługi Dodatkowej Jednostka Opłata netto [PLN] Dodatkowy Transfer Danych Za każde rozpoczęte 50GB 68 Przekroczenia Koszyka Za każde rozpoczęte 50GB 80 Backupowego Jednorazowo za każdą rozpoczęta Roboczogodzina 250 godzinę 2. Dodatkowy Transfer Danych opłata za przekroczenie zdefiniowanego w Zamówieniu Transferu Danych za każde rozpoczęte 50GB (Gigabajtów) przesłanych danych liczonych jak suma ruchu wychodzącego i przychodzącego przez port do sieci Internet dedykowany Użytkownikowi 3. Przekroczenia Koszyka Backupowego - opłata za przekroczenie Koszyka Backupowego za każde rozpoczęte 50GB danych ponad zamówioną przestrzeń Koszyka Backupowego. 4. Roboczogodzina - jeśli realizacja złożonego przez Użytkownik Zlecenia Rekonfiguracji lub czas pracy inżyniera Dostawcy w ramach Zarządzania w danym Okresie Rozliczeniowym przekracza zdefiniowane limity lub jeśli Użytkownik zażyczy sobie zmianę nieobjętą Zarządzaniem lub Zleceniem Rekonfiguracji, Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą za czas potrzebny dedykowanemu specjaliście na wykonanie zleconych prac. Jest to jednorazowa opłata równa liczbie rozpoczętych Roboczogodzin pomnożonej przez cenę jednej Roboczogodziny. 5. Tabela Opłat za Usługi Dodatkowe określa wysokość oraz zasady naliczania opłat za wyszczególnione Usługi Dodatkowe świadczone przez Dostawcę. Opłaty wyszczególnione są naliczane i pobierane przez Dostawcę. Cena brutto jest sumą ceny netto i wyliczonej na jej podstawie kwoty VAT. 6. Dostawca ma prawo zmienić zasady i zakres świadczonych usług dodatkowych na zasadach określonych w Regulaminie. Strona 5 z 5

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 Janmedia Interactive Sp. z o.o. Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 1. Postanowienia ogólne 1.1. Definicje używane w niniejszym dokumencie są

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA SERWERÓW VPS

DZIERŻAWA SERWERÓW VPS DZIERŻAWA SERWERÓW VPS KORZYSTAMY Z TECHNOLOGII ZALETY Oferowane serwery VPS to wirtualne maszyny (VM) oparte na realnych, nie współdzielonych zasobach. Serwer uruchamiany z poziomu BIOS Moz liwość zdalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD Wersja z dnia 29 grudnia 2010 r.

Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD Wersja z dnia 29 grudnia 2010 r. Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD Wersja z dnia 29 grudnia 2010 r. DEFINICJE Cloud: Technologia umożliwiająca zdalny dostęp do wybranych zasobów oraz przestrzeni dyskowej. Konto przedpłacone:

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 Załącznik 8 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet zawarta w dniu [ ] w [ ] pomiędzy [ ], zwanym dalej a [ ], zwanym dalej OSD. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 03.10.2013 r.

Wersja z dnia 03.10.2013 r. Szczegółowe warunki korzystania z usługi Hosted Exchange 2013 Wersja z dnia 03.10.2013 r. Artykuł 1 Cel Celem niniejszego dokumentu jest określenie szczegółowych warunków technicznych instalacji na Platformie

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka"

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka" Czas obowiązywania promocji: od dnia 01.12.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku Nazwa oferty: Internet w zestawie z telefonem w tu

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU

REGULAMIN REALIZACJI USŁUGI HOSTINGU OSI CompuTrain Sp. z o.o 03-980 Warszawa, ul. Witwickiego 3/41 tel./fax. 224011041 http://www.computrain.pl NIP 526-10-34-377 REGON 011216510 XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000569984 Kapitał Akcyjny 500

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach,

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z dodatkowych adresów IP

Szczegółowe warunki korzystania z dodatkowych adresów IP Szczegółowe warunki korzystania z dodatkowych adresów IP Wersja z dnia 29 listopada 2012 ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe są uzupełnieniem Ogólnych warunków świadczenia przez OVH kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA- Firma MUCHA s.c.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERY DEDYKOWANE / SLA 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i gwarancji jakości usługi udostępniania

Bardziej szczegółowo

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP

cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP Jednorazowa opłata instalacyjna VAT 3. 64.20.1 w lokalizacji centralnej CENTRUM ruter CISCO w lokalizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH Ważność specyfikacji Od dnia 2011-09-28 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji. Określenia występujące w Specyfikacji 1. Panel Klienta oznacza oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z bloków RIPE Wersja z dnia 11/02/2011 DEFINICJE ARTYKUŁ 2. Warunki korzystania z usługi

Szczegółowe warunki korzystania z bloków RIPE Wersja z dnia 11/02/2011 DEFINICJE ARTYKUŁ 2. Warunki korzystania z usługi Szczegółowe warunki korzystania z bloków RIPE Wersja z dnia 11/02/2011 DEFINICJE RIPE: Operator regionalny zarządzający adresami IP na terenie Europy i Azji. ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO. zawarta w dniu... r. w Kobylnicy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO. zawarta w dniu... r. w Kobylnicy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO zawarta w dniu... r. w Kobylnicy pomiędzy: AB-Com Arkadiusz Bednarczyk z siedzibą Kobylnicy, 76-251, przy ul. Wodnej 19A, wpisaną do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisowa ... ...

Umowa serwisowa ... ... Umowa serwisowa zawarta w Gdańsku dnia............. pomiędzy następującymi firmami: PHU BOS, Gdańsk ul. Jednorożca 11, zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, a firmą :........ zwaną w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi dostępu do 12 raportów z serii Nowe ramy ochrony danych osobowych w UE.

Regulamin usługi dostępu do 12 raportów z serii Nowe ramy ochrony danych osobowych w UE. Regulamin usługi dostępu do 12 raportów z serii Nowe ramy ochrony danych osobowych w UE. Warszawa, 24 wrzesień 2015 1. Postanowienia ogólne. 1. Świadczenie usługi polega na przekazaniu danych dostępowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, za pomocą poczty elektronicznej info@kylos.pl telefonicznie pod numerem +42 299 67 33. Zespół Kylos.

Szanowni Państwo, za pomocą poczty elektronicznej info@kylos.pl telefonicznie pod numerem +42 299 67 33. Zespół Kylos. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy pewni, że będzie to pierwszy krok do długiej i owocnej współpracy. Prosimy pamiętać

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Platinum it. Umowa na dostarczanie aplikacji jako usługi. Dostarczanie autorskiej aplikacja w modelu SaaS. Data:...

Platinum it. Umowa na dostarczanie aplikacji jako usługi. Dostarczanie autorskiej aplikacja <nazwaaplikacji> w modelu SaaS. Data:... Dostarczanie autorskiej aplikacja w modelu SaaS Data:... TELEFON FAKS SIEĆ WEB Łąkowa 5, Komorniki, Wielkopolskie 6-05 +48 510 899 666 61 8107 681 http://platinumit.pl Regulamin REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Sotech.pl

Cennik usług Sotech.pl Cennik usług Sotech.pl Obowiązujący do odwołania od dnia 1 marzec 2014r. Koszt wdrożenia sklepu zależny jest głównie od dwóch elementów. Od Pakietu graficznego jaki zamówisz do swojego sklepu oraz formy

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży usługi Poczta Microsoft Exchange

Cennik sprzedaży usługi Poczta Microsoft Exchange Cennik sprzedaży usługi Obowiązujący od dnia 03.02.2012 r. Zgodnie z uchwałą Zarządu 01/02/2012 Spis treści 1. Opłaty jednorazowe za uzyskanie dostępu do usługi... 2 2. Opłaty abonamentowe... 2 3. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Definicje

REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Definicje REGULAMIN OGÓLNY ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Definicje Domena (nazwa domeny) symboliczne oznaczenie, które służy do adresowania węzłów sieci Internet (stron internetowych, serwerów poczty elektronicznej, sieciowych

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w ramach Usługi nc+ Mobile, uregulowanej

Bardziej szczegółowo

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą skorzystać Abonenci Oferty FORMUŁA

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO zawarta dnia. 2016 r., w Gdyni,, pomiędzy: Laboratorium Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdyni, 81-451 Gdynia, przy Al. Zwycięstwa 96/98, posiadającym NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera wirtualnego Kimsufi (vks) Wersja z dnia 25.05.2012 r.

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera wirtualnego Kimsufi (vks) Wersja z dnia 25.05.2012 r. Szczegółowe warunki dzierżawy serwera wirtualnego Kimsufi (vks) Wersja z dnia 25.05.2012 r. Artykuł 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe mają na celu określenie warunków technicznych i finansowych, w jakich

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r.

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r. Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w trakcie przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytułu opłaty. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa dostęp do Internetu DSL tp 2.

Wyszczególnienie tytułu opłaty. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa dostęp do Internetu DSL tp 2. cennik dostęp do internetu DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne Wyszczególnienie tytułu opłaty Podatek z podatkiem 1. Instalacja usługi dostęp do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi NFC Pass obowiązuje do odwołania

regulamin usługi NFC Pass obowiązuje do odwołania regulamin usługi NFC Pass obowiązuje do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi NFC Pass świadczonej drogą elektroniczną przez Orange Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo