Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: wideo przeznaczony jest do odbioru, nagrywania i odtwarzania sygnalów wizualnych i dwikowych. Wszelkie inne uytkowanie jest zabronione. Jeli aparat wideo byl wystawiony na silne wahania temperatury, na przyklad przy transporcie z miejsca zimnego do miejsca cieplego, naley podlczy go do sieci i zostawi wlczony na co najmniej 2 godz. bez wkladania kasety. Aparat wideo przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach suchych. Jeeli bdziecie Pastwo uywa aparat wideo na wolnym powietrzu, prosimy zabezpieczy go przed wilgoci (przed deszczem, kroplami wody). Nie wystawia widea ani kasety na dzialanie wilgoci. Aparat wideo naley stawia na równym i twardym podlou. Nie kla na aparacie adnych przedmiotów (np. gazet). Nie stawia aparatu na serwetach itp. Nie ustawia aparatu wideo w bezporednim ssiedztwie grzejnika ani w pelnym slocu, wplywa to ujemnie na chlodzenie. Trzyma aparat wideo z dala od pól magnetycznych (np. z dala od gloników). Nie wklada do otworu na kaset adnych cial obcych, gdy moe to uszkodz kosztowny mechanizm. Nie wolno otwiera aparat wideo samemu. Za szkody spowodowane nierzeczowymi zabiegami, producent nie przejmuje odpowiedzialnoci. Nie stawia na aparacie wideo naczy wypelnionych ciecz (np. wazony itp.). Naczynie moe si przewróci i ciecz moe spowodowa z kolei zagroenie bezpieczestwa instalacji elektrycznych. Burze stanowi niebezpieczestwo dla wszelkich urzdze elektrycznych. Nawet jeli aparat wideo jest wylczony, moe doj do jego uszkodzenia przy uderzeniu pioruna w si prdu lub przewody antenowe. Podczas burzy naley wycign wtyczk sieciow i antenow. W nastpujcym aparacie wideo, technika i ekologia rozwinly calkowicie swoj koncepcj. Dlatego zasosowano tutaj wylcznie materialy ekologiczne. Opakowanie sklada si w 100% z makulatury, udzial tworzywa sztucznego zostal zredukowany tutaj do minimum. Dolczone baterie s wolne od rtci i kadmu. Zrezygnowano z uycia baterii wspierajcych. Aby umoliwi wtórne, pelnowartociowe wykorzystanie materialów po ich zuyciu, liczb rodzajów tworzyw konsekwentnie zredukowano wszystkie wiksze czci z tworzywa sztucznego zostaly oznaczone. Dla ulatwienia prac serwisowych i dla optymalnego ponownego wykorzystania, nastpujcy aparat wideo zostal skonstruowany tak, aby byl latwy w demontau. Krieg im Balkan EURO-AV1 TV AC IN POLSKI 5 INFORMACJE OGÓLNE Przednia strona widea A * Ü N q Wylanczanie aparatu widea. Wybieranie programów do tylu. Wybieranie programów do przodu. Wysuwanie kasety. Uruchomienie nagrywania. Przy odtwarzaniu: poszukiwanie na podgldzie, wsteczne; po "stopie": przewijanie powrotne tamy. Uruchomienie odtwarzania. Przy odtwarzaniu: poszukiwanie na podgldzie, do przodu; po "stopie": przewijanie tamy do przodu. s Zakoczenie wszelkich funkcji napdowych. 6 INFORMACJE OGÓLNE Tylna strona widea EURO-AV1 TV AC IN AC IN ~ X EURO-AV 1 Ä Gniazdko sieciowe dla wtyczki kabla sieciowego. Polczenie Euro/AV (do telewizora). Gniazdo antenowe (anteny domowej). Gniazdo antenowe (do telewizora). Ö POLSKI 7 INFORMACJE OGÓLNE Pilot Na nastpujcej stronie znajdziecie Pastwo najwaniejsze funkcje pilota. Obslugi pilota moecie Pastwo nauczy si z tego rozdzialu instrukcji. Prosimy skierowa pilota na aparat wideo. Wylancza aparat wideo (Standby) SV TIMER / V SV TIMER/V+ Przyciski cyfrowe do rónych polece,» 0 «wybieraj miejsca programowe»a I «. Bez funkcji. Pauza podczas nagrywania, zatrzymanie obrazu przy odtwarzaniu. Szukanie na podgldzie (wsteczne) podczas odtwarzania; wsteczne przewijanie tamy przy "stopie". Uruchamia odtwarzanie. Szukanie na podgldzie podczas odtwarzania do przodu; przewijanie tamy do przodu przy "stopie". II s Wlanczanie widea; zakoczenie wszelkich funkcji napdowych i przelanczanie widea na "stop". Wlcza list ogóln i powoduje powracanie do obrazu telewizora. Uruchamia nagrywanie. Wybieranie programów,» + «do przodu,» «do tylu; wybieranie z listy rónych funkcji. przywolanie danych, potwierdzenie i zapamitywanie ich. E Sluy do dokladnego dostrajania programów; wybierania z listy rónych funkcji. Uaktywnianie i deaktywacja TIMER-nagrania. Przelanczanie (przemienne) na wolne i standartowe odtwarzanie. Wymazywanie danych, uaktywnienie wprowadzonych danych, ustawienie obliczania czasu odtwarzania/nagrywania na»0 : 0 0 : 0 0 «. Bez funkcji. Bez funkcji. Uaktywnienie funkcji szukania INDEX. Uaktywnienie i ustawienie kanalu wyjciowego aparatu wideo. Uruchomienie widea 2. Wlanczanie obslugi telewizora. Te moliwoci zostaly opisane na stronie 30. i INFO INFO RECORD q RECORD OK SP/LP CLEAR ON/OFF CD TIMER OK F MONITOR AUDIO INDEX DUB TIMER TV VIDEO 2 ON/OFF SP/ LP CLEAR MONITOR AUDIO INDEX DUB VIDEO 2 TV 8 PODLANCZANIE I PRZYGOTOWANIE TV R 1 L R AV1 AV2 3 EURO-AV1 4 AC IN TV 2 Podlanczanie anteny, telewizora, kabla sieciowego 1 Umieci przewód antenowy (domowej anteny) w gniadzie antenowym EURO-AV1 Ļīaparatu wideo. TV 2 Zalczony w pakiecie kabel antenowy wloy do gniazda»ö«aparatu wideo i do gniazda antenowego telewizora. 3 Jeli telewizor wyposaony jest w jedno lub wicej gniazd EURO-AV to: EURO-AV1 TV dostpny w handlu kabel Euro-AV wloy w gniazdo»xeuro-av 1«aparatu wideo i w gniazdo AV 1 telewizora. Zalet tego polczenia jest lepsza jako obrazu i dwiku przy odtwarzaniu. 4 Zalczony w pakiecie kabel sieciowy wloy do gniazda»ac IN ~ «aparatu wideo. Wtyczk kabla sieciowego wloy do gniazda sieciowego. Aparat wideo jest w gotowoci (Standby). AC IN Uwaga: Tylko poprzez wycignicie wtyczki z sieci, aparat wideo jest odlczony od sieci. POLSKI 9 PODLANCZANIE I PRZYGOTOWANIE Wlanczanie i wylanczanie widea (uytkowanie energooszczdne) 1 Wideo wlczy przyciskiem» D «. 2 Wlczy gotowo (Standby) przyciskiem» «. Aparat wideo znajduje si w gotowoci pracy (Standby), na wywietlaczu jest widoczny czas zegara. 3 Wylczy wideo przyciskiem» «wciskajc go tak dlugo, a wskanik zganie. Aparat wideo jest wylczony, pobór mocy jest mniejszy ni 2 Watt. Zielony wskanik wieci si (przy uytkowaniu energooszczdnym). Wskazówki: Aparat wideo nie mona wylczy, gdy zaprogramowane jest nagrywanie funkcj TIMER. Jeli chcecie oglda program telewizyjny, aparat wideo nie moe by wlczony na tryb uytkowania energooszczdnego, gdy sygnal antenowy przechodzi poprzez aparat wideo do telewizora. Wkladanie baterii do pilota 1 Otworzy komor baterii poprzez nacinicie zatrzasku i podniesienie pokrywki.

3 2 Przy wkladaniu baterii (typ Mignon, np. UM-3 albo AA, 2 x 1,5 V) naley zwraca uwag na biegunowo, która jest zaznaczona na dnie komory baterii. Wskazówka: Jeli Pastwa aparat wideo nie reaguje prawidlowo na polecenia pilota, moe to oznacza, e baterie zuyly si. Zuyte baterie naley bezwzgldnie usun. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody powstale przez wycieki z baterii. Wskazówka dotyczca ochrony rodowiska: Baterie w tym równie baterie wolne od cikich metali nie wolno wrzuca do pojemników na mieci domowe. Prosimy mie na wzgldzie przepisy prawne dotyczce usuwania zuytych baterii np. dokonywa tego w miejsca gromadzenia tych materialów. Prosimy poinformowa si na temat aktualnych przepisów prawnych. 10 PROGRAMOWANIE Zestrajanie aparatu wideo i telewizora Zestrajanie nie jest konieczne, gdy aparat wideo i kablem EURO-AV. telewizor s polczone Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo poprzez kabel antenowy. Prosimy wzi do rki instrukcj obslugi Pastwa telewizora. Zestrajanie 1 Wideo wlczy przyciskiem» D «. 2» DUB «przycisn na ok. 3 sekundy. Wskanik na wywietlaczu w aparacie wideo np.»2 1 R F «(21 jest kanalem wyjciowym aparatu wideo). Aparat wideo wysyla teraz "obraz testujcy". 3 Wyszuka w telewizorze, w pamie UHF, midzy kanalem 21 i 69, "obraz testujcy" aparat wideo (w przykladzie kanal 21). 4 Ustawienie w telewizorze zakodowa. 5 Ustawianie zakoczy przyciskiem» DUB «. Polepszanie jakoci obrazu Jeeli jako "obrazu widea" jest niezadowalajca albo pogorszyla si jako programów telewizyjnych w telewizorze, naley wtedy poszuka inny "wolny" kanal. 1 Wideo wlczy przyciskiem» D «. 2» DUB «przycisn na ok. 3 sekundy. Wskanik na wywietlaczu w aparacie wideo np.»2 1 R F «(21 jest kanalem wyjciowym aparatu wideo). Aparat wideo wysyla teraz "obraz testujcy". 3 Wyszuka w telewizorze, w pamie UHF, midzy kanalem 21 i 69, jeden "wolny" kanal, który nie jest zajty przez program telewizyjny (na ekranie powinno wystpowa tylko migotanie obrazu i szumy). 4 Ustawi kanalarzania wideo. Nagran kaset okienkiem do góry wsun w komor kasety tak glboko, a kaseta zostanie dalej automatycznie wcignita. N a wywietlaczu wideo pojawi si:» ß «(symbol kasety). 1 Odtwarzanie uruchomi przyciskiem» «. Na wywietlaczu aparatu wideo pokazuje si czas pozostaly do koca kasety, wskanik przewinicia tamy w godzinach, minutach i sekundach. Wskazówka: Czas do koca kasety bdzie pokazany w przypadku kasety E-60, E-120, E-180 i E-240. Przy innych kasetach pokazuje si» : « SV TIMER / V Wlczy zatrzymanie obrazu*/pauz przyciskiem» I I «. Poprzez kilkakrotne nacinicie nastpuje stopniowe przesuwanie zatrzymanego obrazu. 3 Szukanie na podgldzie do tylu przez wybranie przycisków» «podczas odtwarzania. Szukanie na podgldzie do przodu przez wybranie przycisków» «podczas odtwarzania. 4 Odtwarzanie zakoczy przyciskiem» s «. INFO RECORD OK SP/LP CLEAR ON/OFF 5 Przewijanie wsteczne tamy wykona» TIMER «, przewijanie do przodu» «. 6 Wysuwanie kasety przeprowadzi przciskiem» aparacie wideo. «znajdujcym si w MONITOR AUDIO INDEX DUB TV VIDEO 2 Wskazówki: Poprzez uruchomienie odtwarzania nastpuje automatyczne czyszczenie glowic. Wskanik przewinicia tamy mona przy pomocy przycisku» CLEAR«na»0 : 0 0 : 0 0 «ustawi. Funkcja zatrzymania obrazu wylancza si po pewnym czasie automatycznie. 14 * Zatrzymany obraz z zaklóceniem pasmowym. ODTWARZANIE Funkcje dodatkowe odtwarzania Stopniowe przemieszczanie zatrzymanych obrazów 1 Podczas zatrzymania obrazu (odtwarzanie/pauza)» I I «powtarza przyciskanie. 2 Powrót do odtwarzania, przy tym nacisn przycisk» «. Poprawa jakoci obrazu przy jego zatrzymaniu Jeli zatrzymany obraz drga lub jest znieksztalcony, mona go poprawi: 1 Przy zatrzymanym obrazie (odtwarzanie/pauza) ustawi obraz za pomoc przycisków» C «albo» D «wedlug swojego subjektywnego wraenia. 2 Powrót do odtwarzania, przy tym nacisn przycisk» «. Usuwanie zklóce obrazu (ustawianie cieki dwikowej) 1 Przy odtwarzaniu, ustawi obraz przyciskami» C «albo» D «wedlug swojego subjektywnego wraenia. Dokonana regulacja pozostaje a do wyjcia kasety. Automatyka polepszania jakoci obrazu (ACC Plus) Nagrane na innych aparatach wideo kasety, mog mie zl jako obrazu i dwiku. Zle odtwarzanie nie jest bldem aparatu wideo! 1 Przy odtwarzaniu, przycisn przycisk» E «w wideo, automatyka polepszania jakoci obrazu (ACC Plus) dokonuje optymalizacji obrazu. Odtwarzanie nagra wedlug normy koloru NTSC Podczas odtwarzania nagra NTSC, aparat wideo przelancza si na ten system, rozpoznaje prdko tamy i wybiera j automatycznie. Wskazówka: Przy odtwarzaniu w systemie NTSC nie funkcjonuje zatrzymanie obrazu. Odtwarzanie dlugotrwale Jeli jest wlczona ta funkcja, aparat wideo przewija automatycznie do pocztku kaset (odtworzon do koca) i ponownie rozpoczyna odtwarzanie. 1 Odtwarzanie uruchomi przyciskiem» 2» «. 3 Odtwarzanie dlugotrwale zakoczy przyciskiem»s «. 15 POLSKI «w aparacie wideo przycisn i przytrzyma, jednoczenie wcisn przycisk» «. NAGRYWANIE Dwie moliwoci nagrywania: Przy pomocy Pastwa aparatu wideo mona nagrywa programy telewizyjne w dwojaki sposób: 1 Natychmiastowe, to znaczy wybieracie Pastwo dany program w aparacie wideo i uruchamiacie natychmiast nagrywanie. 2 W póniejszym czasie poprzez podanie danych odnonie danej audycji telewizyjnej. Moecie Pastwo zaprogramowa nagrywanie szeciu audycji w przecigu roku, albo moecie nagrywa audycje codziennie, albo tygodniowo w jednakowym czasie. Dziki funkcji Video-Programm-System (VPS) bd nagrywane Pastwa ulubione programy sterowane poprzez stacje telewizyjne. Video-Programm-System (VPS/PDC) Sterowanie przez ten system, gwarantuje zawsze nagranie si audycji przy przesuniciu si czasowym jej rozpoczcia. Wskazówki odnonie Video-Programm-System Wiele rozgloni telewizyjnych wysyla dodatkowy sygnal (VPS/PDC-sygnal), który zaznacza pocztek i dlugo audycji telewizyjnej. Dlatego wana jest dokladno minutowa przy programowaniu czasu wlanczania i wylanczania aparatu wideo.

4 Na wypadek gdy zmieni si lub przesun audycje telewizyjne, przegld programu TV podaje czasy VPS/PDC, które musz by podane w miejscu normalnego czasu rozpoczcia audycji. Video-Programm-System (VPS/PDC) Zapis audycji nadawanych przez rozglonie, które nie wysylaj sygnalów VPS/PDC, uruchamia si i wylancza wedlug czasu wlanczania i wylanczania. Jest to niezalene od tego, czy podczas programowania aparatu wideo, sygnal VPS/PDC zostal potwierdzony czy wymazany. Programowanie wikszej iloci audycji w cigu dnia Jeeli chcecie Pastwo zaprogramowa nagrywanie kilku audycji w cigu tego samego dnia, z rónych programów, musicie si zdecydowa, którta z audycji ma by nagrana w caloci w przypadku, gdy nastpi zmiana czasu nadawania. 16 NAGRYWANIE Nagrywanie natychmiastowe Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Kaset o wystarczajcej dlugoci i z nienaruszon antyblokad zapisu (kaseta niezablokowana), wsun w komor kasety tak glboko, a kaseta zostanie dalej automatycznie wcignita. Na wywietlaczu wideo pojawi si:» ß«(symbol kasety). Obsluga 1 Przed nagrywaniem wybra dany program przyciskiem» C D «albo» * Ü «albo» « SV TIMER / V Wedle yczenia wybra, wolny bieg przyciskiem» SP/LP «. Na wywietlaczu wideo pojawi si»l P «. 3 Uruchomi nagrywanie, przy tym przycisk»q RECORD «dluej przyciska. Wskazówka: Poda czas wylczenia: nacisn»q RECORD«i przyciskiem»q RECORD«poda czas wylczenia w 30 minutowych odstpach albo przyciskiem» C D «w minutowych odstpach. 4 Przerw w nagrywaniu wybieramy przyciskiem» I I «. INFO RECORD 5 Odtwarzanie zakoczy przyciskiem» s «. 6 Przewijanie wsteczne tamy przeprowadzi przyciskiem» «, przewijanie OK SP/LP CLEAR ON/OFF TIMER do przodu» «. «znajdujcym si w MONITOR AUDIO INDEX DUB 7 Wysuwanie kasety uruchamiamy przciskiem» aparacie wideo. TV VIDEO 2 17 POLSKI Wskazówka: Wskanik przewinicia tamy mona przy pomocy przycisku» CLEAR«na»0 : 0 0 : 0 0 «ustawi. NAGRYWANIE Nagrywanie kolejnych obrazów bez przerwy (Assemble) Dziki tej funkcji uzyskuje si przy odtwarzaniu, bezprzerwowe przejcia midzy nagraniami (bez strefy zaklóce). 1 Przy odtwarzaniu, wyszuka koniec sceny, przy której ma by "wstawione" nowe nagranie. Przy tym miejscu na tamie wcis przycisk»ii «. 2 Aparat wideo przelczy na pauz w nagrywaniu przyciskiem»q RECORD«przytrzymujc przycisk dluej. 3 Poda dany program telewizyjny liczb jedno lub dwucyfrow przyciskiem»0... 9«przy tym przycisk»q RECORD«przytrzyma dluej. 4 Nagrywanie zakoczy przyciskiem» s «. Odnajdywanie okrelonych nagra przy pomocy funkcji Video Index Such System (VISS) Ten system umoliwia szybkie i precyzyjne odnajdywynie pocztków nagra. Potrzebne do tego "markowanie" zostaje automatycznie wykonywane przy pocztku kadego nagrywania. Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Wloy kaset. Obsluga 1» INDEX «przycisn. 2 Przyciskiem» «albo» «wybra wczeniejsze olbo nastpujce nagranie. Tama zostanie przewinita do wybranego nagrania i od tego miejsca rozpocznie si odtwarzanie. 18 NAGRYWANIE Nagrywanie poprzez podanie informacji o danym programe TV Wskazówki: Czas zegara i data w aparacie wideo musz by ustawione prawidlowo. W wypadku gdy na ekranie pojawi si meldunek»program FULL«(TIMER PELNY), bdzie to oznaczalo, e wszystkie miejsca funkcji TIMER s zajte, musicie wtedy Pastwo wymaza jedno miejsce TIMER-a, patrz rozdzial "Wymazywanie danych o nagrywaniu" na stronie 21. Obslug mona kadorazowo przerwa przyciskiem» i INFO«. Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Kaset o wystarczajcej dlugoci i z nienaruszon antyblokad zapisu (kaseta niezablokowana), wsun w komor kasety tak glboko, a kaseta zostanie dalej automatycznie wcignita. Jeli w aparacie wideo znajduje si ju kaseta, wlczy go przy pomocy» D «. Jeli aparat wideo znajduje si w gotowoci do nagrywania, przerwa j przyciskiem» TIMER ON/OFF«. MENU ITIMER MODE INSTALLATION :SELECT OK :ENTER Przyklad INFO:EXIT 1 Programowanie rozpocz przyciskiem» i INFO«. Na ekranie telewizora pojawia si lista ogólna. SP* DATE / / / / / / PR START : : : : : : STOP : : : : : : 2 Wiersz»TIMER«uaktywni przyciskiem» OK«. Na ekranie telewizora pojawia si tablica»timer«. 3 Podanie danych rozpocz przyciskiem» OK«. Aktualna data ukae si. :SELECT OK :ENTER INFO:EXIT 4 Dat (DATE) poda przyciskiem» C «albo» D «. Potwierdzi programowanie przyciskiem» E «. SP* DATE PR START STOP 01/ 02 : : / : : / : : / : : / : : / : : DATE : DAY/MONTH <> Wskazówka: Jeli audycje maj by nagrywane "dziennie" lub "tygodniowo" w jednakowym czasie, przyciskiem» C «albo» D «naley wybra wskanik na wywietlaczu»d«(dziennie) albo»w«(tygodniowo). Funkcja "dziennie" nie jest moliwa dla nagrywania w soboty i niedziele. Potwierdzi programowanie przyciskiem» E «. :SELECT :CHANGE INFO:EXIT 19 POLSKI NAGRYWANIE DATE PR 01/ / / / / / PR: ARD START - : : : : : : STOP : : : : : : SP* 5 Program TV (PR) zmieni przyciskiem» C «albo» D «i potwierdzi przyciskiem» E «.

5 Wskazówka: Jeli zamiast programu telewizyjnego nagrywa si sygnal fonii i wizji innego odbiornika, naley wybra przyciskiem» F «wskanik»pr«i wybra przyciskiem» C «albo» D «miejsce programowe» AV1«. <> : SELECT :CHANGE INFO:EXIT DATE 01/ 02 / / / / / PR 02 START 19: : : : : : STOP : : - : : : : 6 Czas wlczenia (START) zmieni, przy tym przyciskiem» C «albo» D «SP* poda godziny, nastpnie przycisn» E «i przyciskiem» C «albo» D «poda minuty Potwierdzi programowanie przyciskiem» E «. <> 7 Czas wylczenia (STOP) zmieni, przy tym przyciskiem» C «albo» D «: SELECT :CHANGE INFO:EXIT poda godziny, nastpnie przycisn» E «i przyciskiem» C «albo» D «poda minuty Potwierdzi programowanie przyciskiem» E «. DATE 01/ 02 / / / / / SP : SP PR START STOP 02 19:30 20:15 SP * : : : : : : : : : : LP : LP A : AUTO :CHANGE INFO:EXIT 8 Wybra (wedle yczenia) prdko odtwarzania, przy tym przyciskiem» E «wybry wskanik»sp«i przyciskiem» C «albo» D «ustawi:»sp«standartowy tryb pracy;»l P«wolny tryb pracy;»a«automytyczny tryb pracy. Przy automatycznym trybie pracy zostaje porównywany (w aparacie wideo) czas pozostaly do koca odtwarzania tamy z dlugoci nagrywania funkcj TIMER, nastpnie zostaje wybrany automatycznie jeli to konieczne wolny tryb pracy. Wskazówki: Przy nagrywaniu funkcj TIMER w systemie VPS/PDC, nie jest moliwy automatyczny tryb pracy. :SELECT OK :ENTER <> DATE PR START STOP 01/ :30 20:15 / : : / : : / : : / : : - / : : VPS/PDC * : ON : OFF 9 Wybra sterowanie VPS/PDC (wedle yczenia), przy tym wybra przyciskiem SP *» E «wskanik na wywietlaczu» «i wlczy lub wylczy VPS przyciskiem» C «albo» D «. Wskanik na wywietlaczu» «oznacza nagrywanie z VPS. * * <> OK 10 Dane o nagrywaniu zakodowa przyciskiem» OK «. Przy dalszym nagrywaniu powtórzy obslug od pkt. 1. :SELECT :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 11 Aparat wideo przelczy na gotowo nagrywania przyciskiem» TIMER ON/OFF«. 21 POLSKI NAGRYWANIE Przerywanie gotowoci nagrywania aparatu wideo Jeli chcielibycie Pastwo uy aparat wideo podczas gotowoci nagrywania, gdy wczeniej zaprogramowane zostaly miejsca funkcji TIMER, mona tego dokona jak to pokazano poniej. 1» TIMER ON/OFF «przycisn. 2 Wideo wlczy przyciskiem» D «. programy telewizyjne uporzdkowa powtarzajc pkt. Pierwsza pozycja nazwy zostanie zamarkowana. 6 Oznaczenie poda przyciskiem» C«albo,» D«nastpn pozycj wybra przyciskiem» F «albo» E «i powtórzy nadawanie nazw dla pozostalych miejsc (max. 5 pozycji). Programowanie zakodowa przyciskiem» OK«. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 7 Pozostale nazwy poda powtarzajc czynnoci wedlug pkt. 5 i 6. 8 Programowanie zakoczy przyciskiem» i INFO «. 24 PROGRAMOWANIE SPECJALNE Kodowanie programów telewizyjnych przez rczne podanie danych Jeli nie s Pastwu znane numery kanalów/kanalów specjalnych programów telewizyjnych, lub te gdy system automatycznego wyszukiwania i kodowania w aparacie wideo nie moe ich znale, moecie Pastwo wlczy funkcj poszukiwania rcznego. Przygotowanie MENU TIMER MODE INSTALLATION Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Programowanie 1 Przywola list ogóln przyciskiem» i INFO «. :SELECT OK :ENTER INFO:EXIT 2 Wybra wiersz»installation«(ustawienie PODSTAWOWE) przyciskiem» C «albo» D «i uaktywni przyciskiem» OK«. INSTALLATION CHANNEL PRESET CHANNEL SORT CLOCK LANGUAGE 3 Wiersz»CHANNEL PRESET«(USTAWIENIE PROGRAMU) i uaktywnni przyciskiem» OK«. Na ekranie telewizora pojawia si tablica do ustawiania programów. Wiersz»PRESET«(PROGRAM) zostanie zamarkowany. 4 Przyciskiem» F «albo» E «wybra dane miejsce programowe, w :SELECT OK :ENTER INFO:EXIT którym zostanie zapamitany nowy program telewizyjny. Wskazówka: W tle tablicy ukazuje si aktualny program telewizyjny. Jeli tekst tablicy jest przez to zaklócony, przycis» DUB «, tlo tablicy zmieni si na niebieskie. PRESET SYSTEM CHANNEL FINE TUNING SKIP ARD 01 B/G D/K C06 ON <OFF> 5 Wybra wiersz»system«przyciskiem» C «albo» D «i wybra dany system telewizyjny.»b/c«przyciskiem» F «,»D/K«przyciskiem» E «. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 6 Wybra wiersz»channel«(kanal) przyciskiem» C «albo» D «. 7 Ustawi program telewizyjny przyciskiem» F «albo» E «. 8 Program telewizyjny (gdy to konieczne) dokladnie dostroi, przy tym wybra przyciskiem» C «albo» D «wiersz»fine TUNING«(DOKLADNE DOSTROJENIE) i zmieni przyciskiem» F «albo» E «.

6 9 Wybra wiersz»skip«(pomijanie) przyciskiem» C «albo» D «przyciskiem» E «wybra»off«(wylanczanie). 10 Zakodowa ustawienie miejsca programowego przyciskiem» OK«. Ustawi pozostale programy telewizyjne, przy tym wybra wiersz»preset«(program) przyciskiem» C «albo» D «i powtórzy czynnoci w pkt. 4 do Pramowanie zakoczy przyciskiem» i INFO «. 25 POLSKI PROGRAMOWANIE SPECJALNE "Pomijanie" programów telewizyjnych Nastpujc funkcj wlczacie Pastwo wówczas, kiedy przy przelczaniu programów przyciskiem» C «albo» D «chcece "przeskoczy" jedno albo wicej miejsc programowych. Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Programowanie 1 Przywola list ogóln przyciskiem» i INFO «. 2 Wybra wiersz»installation«(ustawienie PODSTAWOWE) PRESET SYSTEM CHANNEL FINE TUNING SKIP ARD 01 B/G D/K C06 ON przyciskiem» C «albo» D «i uaktywni przyciskiem» OK«. <OFF> 3 Wiersz»CHANNEL PRESET«(USTAWIENIE PROGRAMU) i uaktywnni przyciskiem» OK«. Na ekranie telewizora pojawia si tablica do ustawiania programów. Wiersz»PRESET«(PROGRAM) zostanie zamarkowany. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT ARD 01 B/G D/K C06 ON 4 Przyciskiem» F «albo» E «wybra dane miejsce programowe, które ma by "opuszczone". PRESET SYSTEM CHANNEL FINE TUNING SKIP 5 Wybra wiersz»skip«(pomijanie) przyciskiem» C «albo» D «. 6 Wybra»ON«(WLANCZANIE) przyciskiem» F «. 7 Zakodowa ustawienie miejsca programowego przyciskiem» OK«. <OFF> :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 8 Programowanie zakoczy przyciskiem» i INFO «. Wskazówka: Aby pominite miejsca programowe mona bylo ponownie wybra, powtórzy programowanie i w pkt. 6 wybra»off«(wylanczanie) przyciskiem» E «. 26 USTAWIANIE CZASU I DATY Zegar cyfrowy pokazuje czas jeszcze przez ok. 1 godzin po wylczeniu aparatu wideo z sieci. Czas zegara nie jest widoczny na wywietlaczu. Automatyczna aktualizacja czasu i daty Jeli na miejscu programowym 1 aparatu wideo wlczony jest program telewizyjny z wideotekstem, nastpuje wtedy aktualizacja jego "wewntrznego" zegara. Nastpujca aktualizacja czasu jest przeprowadzana regularnie w niedziele midzy 3 godz. i 6 godz., przez co aparat wideo rozpoznaje zmian czasu z letniego na zimowy. Aby dokona aktualizacji czasu i daty naley wylczy aparat wideo przyciskiem» «(tryb pracy Standby.) Rczne ustawianie czasu i daty Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Wideo wlczy przyciskiem» D«. CLOCK TIME DATE YEAR 12: / * Programowanie 1 Przywola list ogóln przyciskiem» i INFO «. 2 Wybra wiersz»installation«(ustawienie PODSTAWOWE) przyciskiem» C«albo» D«i uaktywni przyciskiem» OK«. TIME:24HR INDICATION <> :SELECT :CHANGE INFO:EXIT 3 Wybra wiersz»clock«(zegar) przyciskiem» C«albo» D«i uaktywni przyciskiem» OK«. Na ekranie telewizora pojawia si tablica»clock«(zegar), wskanik»time«(czas) zostaje zamarkowany. CLOCK TIME DATE YEAR 12:00 10/ * 4 Poda przyciskiem» C«albo» D«godziny, nastpnie przycisn» E «i przyciskiem» C«albo» D«poda minuty DATE : DAY <> :SELECT :CHANGE INFO:EXIT 5 Wybra wiersz»date«(data) przyciskiem» E «i przyciskiem» C«albo» D«poda dzie, nastpnie nacisn» E «i przyciskiem» C«albo» D«poda miesic. CLOCK TIME DATE 12:00 10/5 YEAR 99 * 6 Wybra wiersz»year«(rok) przyciskiem» E «i poda go przyciskiem» C«albo» D«. Wskazówka: Wskanik na wywietlaczu» «oznacza automatyczn aktualizacj czasu zegara. Aby wylczy t funkcj, wybra wskanik na wywietlaczu» «przyciskiem» E «i wylczy przyciskiem» C «albo» D «. * :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT * 7 Programowanie zakoczy przyciskiem» OK«. 27 POLSKI OSOBLIWOCI APARATU WIDEO Funkcje: "Wywietlanie i wygaszanie wskanika przewinicia tamy", "Uaktywnienie automatyki wylczajcej", "Odtwarzanie NTSC", "Zabezpieczenie przed dziemi", "Wybieranie plaszczyzny obslugi aparatu wideo" i "Wybierannie systemu dwikowego" moecie Pastwo wybra z listy»mode«. Wybieranie listy ogólnej»mode«1 Wlczy telewizor. 2 Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K 3 Wideo wlczy przyciskiem» D «. 4 Przywola list ogóln przyciskiem» i INFO «. Na ekranie telewizora pojawia si tablica»menu«(lista). 5 Wybra wiersz»mode«przyciskiem» C«albo» D«i uaktywnni przycis:select OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT kiem» OK«. Na ekranie telewizora pojawia si tablica»mode«. 6 Wybierzcie Pastwo z tablicy»mode«dan funkcj, dalsze wskazówki znajdziecie Pastwo w nastpujcych rozdzialach od pkt. 1. MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K Wywietlanie i wygaszanie wskaników na ekranie (OSD On Screen Display) 1 Wybra wiersz»osd-mode«przyciskiem» C«albo» D«. 2 Wybra»OFF«(WYLANCZANIE) przyciskiem» E «albo»auto«przyciskiem» F «i potwierdzi przyciskiem» OK«. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT Uaktywnienie automatyki wylczajcej MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K Jeli ta funkcja jest aktywna, aparat wideo wylcza si po 2- albo 5 godzinach automatycznie. 1 Wybra wiersz»off POWER«(WYLANCZANNIE) przyciskiem» C«albo» D«.

7 :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 2 Wybra»OFF«(WYLANCZANIE),»2 HR«albo»6 HR«przyciskiem» F «albo» E «i potwierdzi przyciskiem» OK«. MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K NTSC odtwarzanie Tym programem wybieracie Pastwo norm koloru odtwarzania kasety dla podlczonego do gniazda»x EURO- AV 1«telewizora. Prosimy wybra ustawienie PAL-TV dla telewizora w systemie PAL albo ustawienie NTSC 443 dla telewizora multistandartowego. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 1 Wybra wiersz»ntsc PB«przyciskiem» C«albo» D«. 2»PAL-TV«Przyciskiem» F «albo»ntsc 443 (= Multinorm)«wybra przyciskiem» E «i potwierdzi przyciskiem» OK«. 28 OSOBLIWOCI APARATU WIDEO Zabezpieczenie przed dziemi MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K Przy pomocy zabezpieczenia przed dziemi mona zablokowa wszystkie funkcje aparatu wideo. 1 Wybra wiersz»child LOCK«(BLOKADA) przyciskiem» C«albo» D«. 2 Wybra»ON«(WLANCZANIE) przyciskiem» F «i potwierdzi przyciskiem» OK«. Ekran telewizora staje si niebieski. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 3 Usunicie zabezpieczenie przed dziemi nastpuje poprzez powtórzenie programowania, lecz w pkt. 2»OFF«(WYLANCZANIE) wybra przyciskiem» E «. Wybieranie plaszczyzny oslugi widea Tym pilotem mog by obslugiwane róne niezalene od siebie aparaty wideo firmy GRUNDIG. Prosz zapyta fachowych sprzedawców, które z aparatów wideo firmy GRUNDIG nadaj si do tego. Aby oba widea nie przeszkadzaly sobie wzajemnie, naley przestawi plaszczyzn obslugi GV 29. MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K 1 Wybra wiersz»vcr NO.«przyciskiem» C«albo» D«. 2»2«Wybra przyciskiem» E «(albo»1«przyciskiem» F «) i potwierdzi przyciskiem» OK«. Aparat wideo GV 29 przestawiono na plaszczyzn obslugi 2. Do obslugi GV 29 naley teraz wcisn i przytrzyma» VIDEO 2«, przy tym wcisn potrzebny przycisk. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K Wybieranie systemu dwikowego Tym programem wybieracie Pastwo system dwikowy dla dopasowania aparatu wideo do telewizora. 1 Wybra wiersz»rf-system«przyciskiem» C«albo» D«. 2»B/G«Przyciskiem» F «albo»d/k«wybra» E «i potwierdzi przyciskiem» OK«. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 29 POLSKI OBSLUGIWANIE TV PILOTEM Pilotem aparartu wideo mog by obslugiwane take telewizory firmy GRUNDIG. Od wyposaenia telewizora firmy GRUNDIG zaley, które z funkcji mog by obslugiwane. Wskazówka: Prosimy skierowa pilota na telewizor. TV Przelanczanie pilota na oblug telewizora. Przy tym nacis przycisk»tv«i przytrzyma wcinity, nastpnie wcisn odpowiedni przycisk danej funkcji. Wylanczanie telewizora (Standby) SV TIMER / V Wybieranie bezporednie programów telewizyjnych» 0 «wybieranie miejsc programowych»a V«. W obsludze wideotekstu: podawanie numeru strony w postaci liczby trzycyfrowej. Przywolanie "CENTRUM DIALOGU" albo przelanczanie na funkcj listy ogólnej. Ustawianie glonoci,» «cicho,» + «glono. W funkcji listy ogólnej:» «lewy kursor,» + «prawy kursor. Wybieranie programów telewizyjnych,» + «do przodu,» «do tylu. W funkcji listy ogólnej:» + «kursor w przód,» «kursor do tylu. Uaktywnia i zmienia funkcje, przywoluje dane, potwierdza i koduje je. Przelanczanie (przemienne) na obslug wideotekstu i obslug TV. Wlanczanie i wylanczanie dwiku (odbiór bezglony). Przywolanie listy "Ustawienie obrazu". W obsludze wideotekstu: "cofanie" strony. W obsludze wideotekstu: stron "przesun do przodu". W obsludze wideotekstu: przywolanie nastpnego "rozdzialu". Przywolanie listy "Ustawienie dwiku". gniazdko. Brak aktualnegon czasu w aparacie wideo. Kabel antenowy nie zostal podlczony. Nie zaprogramowano nagrywania audycji w aparacie wideo. Awaria nadajnika albo aparatura antenowa uszkodzona. Ustawi czas i dat. Podlczy przewód antenowy. Ustawi program. Wybra w telewizorze nagrywany program do kontroli, albo spyta ssiada, czy program jest nadawany. Zaklei otwór na tylnej stronie kasety. Nagrywanie jest niemoliwe. Kaseta jest zabezpieczona przed ponownym nagraniem (antyblokada zapisu jest wylamana). W programowaniu nagrania z funkcj VPS/PDC, czas VPS/PDC podano bldnie. Po przerwaniu gotowoci nagrywania nie nacinito przycisku»timer ON/OFF«. Nagrywanie funkcj TIMER nie zostalo przeprowadzone. Jako obrazu odtwarzanego jest zla. Aparat wideo i telewizor nie s ze sob zestrojone. Zestroi aparat wideo i telewizor ze sob (patrz strona 11). Przy odtwarzaniu, ustawi obraz przyciskami» C «albo» D «wedlug swojego subjektywnego wraenia. Prosimy zwróci si do fachowych sprzedawców. Wloy nowe baterie. Prosimy skierowa pilota na aparat wideo. Poloenie cieki dwikowej le nastawione. Glowice wideo zuyly si. Obsluga przy pomocy pilota nie jest moliwa. Baterie pilota zuyly si. Pilot nie jest skierowany na aparat wideo. 31 POLSKI DANE TECHNICZNE Nastpujce urzdzenie odpowiada warunkom bezpieczestwa wedlug VDE 0860, a tym samym midzynarodowym przepisom bezpieczestwa IEC 65 wzgldnie CEE 1. Produkt odpowiada wymaganiom Wytycznych 89/336/EWG i 73/23/EWG. Norma FS: CCIR, PAL B/G, 625 wierszy CCIR, PAL D/K, 625 wierszy CCIR, MESEC B/G, 625 wierszy CCIR, MESEC D/K, 625 wierszy VHS V, 50 Hz ok. 3,3kg ok. 15 W 6,0 W 2,0 W poziome +5 C do +40 C do 80% przy uyciu kasety E180 zwykle 100 sekund 21-polig (DIN/EN 50049) Koaxial B, wejcie 75 {Ohm} (DIN 45325) Koaxial S, wyjcie 75 {Ohm} System: Napicie sieciowe: Waga: Pobór mocy: przy nagrywaniu: Stand by: uytkowanie energooszczdne: Poloenie pracy: temperatura otoczenia: Wzgldna wilgotno powietrza: Czas przewijania tamy podczas cofania: Gniazdo Euro-AV: Gniazdo wejciowe anteny: Gniazdo wyjciowe anteny: 32 POMOC W PRZYPADKU AWARII Punkty obslugowe firmy GRUNDIG GRUNDIG Kundendienst Nord Kolumbusstraße 14 D Hamburg +49/ GRUNDIG Kundendienst Mitte Dudenstraße D Mannheim +49/ GRUNDIG Kundendienst West Horbeller Straße 19 D Köln +49/ GRUNDIG BELUX N.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) V. Deltapark, Weihoek 3, Unit 3G B-1930 Zaventem +32/ GRUNDIG UK LTD. Elstree Way, Borehamwood, Herts, WD6 1RX GB Großbritannien/Great Britain +44/ Technical Service Unit 35, Woodside Park, Wood Street Rugby, Warwickshire, CV21 2NP Großbritannien/Great Britain +44/ GRUNDIG IRELAND LTD. 2 Waverley Office Park, Old Naas Road EIR Dublin / GRUNDIG FRANCE S.A. 5 Boulevard Marcel Pourtout F Rueil Malmaison Cedex +33/ GRUNDIG SCHWEIZ AG Steinacker Straße 28 CH-8302 Kloten +41/ GRUNDIG PORTUGUESA Comércio de Artigos Electrónicos, Lda. Rua Bento de Jesus Caraça 17 P-1495 Cruz Quebrada, Lisboa +3 51/ GRUNDIG ESPAÑA S.A. Solsonés, 2 planta baja B3 Edificio Muntadas (Mas Blau) E El Prat De Llobregat (Barcelona) +34/ GRUNDIG Kundendienst Süd Beuthener Straße 65 D Nürnberg +49/ GRUNDIG Kundendienst Ost Wittestraße 30e D Berlin +49/ GRUNDIG NORGE A.S. Glynitveien 25, Postboks 234 N-1401 Ski +47/ GRUNDIG DANMARK A/S Lejrvej 19 DK-3500 Værløse GRUNDIG OY Luoteisrinne 5 SF Espoo +3 58/ GRUNDIG SVENSKA AB Albygatan 109 d, Box 4050 S Solna +46/ GRUNDIG POLSKA SP.Z.O.O. Ul. Czéstochowska 140 PL Kalisz +48/ GRUNDIG AUSTRIA Ges.m.b.H. Breitenfurter Straße A-1120 Wien +43/ GRUNDIG NEDERLAND B.V. Gebouw Amstelveste Joan Muyskenweg 22 NL-1096 CJ Amsterdam +31/ GRUNDIG ITALIANA S.P.A. Via G. B. Trener, 8 I Trento +39/ POLSKI Grundig AG Kurgartenstraße 37 D Fürth 1AC6P1P2127.

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918503

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918503 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG VIVANCE GV 3245 HIFI

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG VIVANCE GV 3245 HIFI Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GRUNDIG VIVANCE GV 3245 HIFI. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG FREAXX 50 RRCD 4305 SPCD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2919707

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG FREAXX 50 RRCD 4305 SPCD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2919707 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GRUNDIG FREAXX 50 RRCD 4305 SPCD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika COMPRO V200

Twoja instrukcja użytkownika COMPRO V200 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla COMPRO V200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla COMPRO V200 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK Instrukcja Obsługi

Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK Instrukcja Obsługi Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK-1062 Instrukcja Obsługi ------------------------------------------------------------------------------------------------- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Tryby programowania : Automatyczny 1 Automatyczny 2 Obecny czas i dzień Dni tygodnia Mo = Monday (Poniedziałek) Di = Tuesday (Wtorek) Mi = Wednesday (Środa) Do =

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAVIGON 8410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAVIGON 8410 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0 PRESENTATION VIEWER Instrukcja Obsáugi Wersja 1.0 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

7 TV i MONITOR KOLOROWY LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

7 TV i MONITOR KOLOROWY LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI 7 TV i MONITOR KOLOROWY LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI SZANOWNI ODBIORCY Dziękujemy za zakup pełnozakresowego telewizora ciekło-krystalicznego. Produkt zawiera nowe obwody scalone (magistrala I 2 C), wysokiej

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland.

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland. Spis treci 1. Wane informacje... 2 1.1 Utylizacja niepotrzebnego sprztu elektrycznego i elektronicznego. 1.2 Przeznaczenie i charakterystyka przemiennika TV 2. Podłczenia, elementy funkcjonalne... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3

INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3 INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3 1 737S 504M2 04 / LFD3 747S 514M2 24 / LFD3 1 Opis ogólny Specjalistyczny, overlock 3 lub 4 nitkowy z łoem cylindrycznym, przeznaczony do doszywania gumy w bielinie, strojach kpielowych,

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SLV-D910N

Twoja instrukcja użytkownika SONY SLV-D910N Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi LUMINA DUO Sterownik czasowy Instrukcja instalacji i obsługi Uwagi dotyczce bezpieczestwa Po rozpakowaniu urzdzenia naley sprawdzi czy w transporcie nie wystpiły na nim adne uszkodzenia. Jeli tak, naley

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu.

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu. Art. Nr 34 06 40 Roadstar LCD www.conrad.pl OSTRZEŻENIA Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu. Symbol trójkąta ze znakiem błyskawicy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40W3000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2805164

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40W3000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2805164 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo