Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: wideo przeznaczony jest do odbioru, nagrywania i odtwarzania sygnalów wizualnych i dwikowych. Wszelkie inne uytkowanie jest zabronione. Jeli aparat wideo byl wystawiony na silne wahania temperatury, na przyklad przy transporcie z miejsca zimnego do miejsca cieplego, naley podlczy go do sieci i zostawi wlczony na co najmniej 2 godz. bez wkladania kasety. Aparat wideo przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach suchych. Jeeli bdziecie Pastwo uywa aparat wideo na wolnym powietrzu, prosimy zabezpieczy go przed wilgoci (przed deszczem, kroplami wody). Nie wystawia widea ani kasety na dzialanie wilgoci. Aparat wideo naley stawia na równym i twardym podlou. Nie kla na aparacie adnych przedmiotów (np. gazet). Nie stawia aparatu na serwetach itp. Nie ustawia aparatu wideo w bezporednim ssiedztwie grzejnika ani w pelnym slocu, wplywa to ujemnie na chlodzenie. Trzyma aparat wideo z dala od pól magnetycznych (np. z dala od gloników). Nie wklada do otworu na kaset adnych cial obcych, gdy moe to uszkodz kosztowny mechanizm. Nie wolno otwiera aparat wideo samemu. Za szkody spowodowane nierzeczowymi zabiegami, producent nie przejmuje odpowiedzialnoci. Nie stawia na aparacie wideo naczy wypelnionych ciecz (np. wazony itp.). Naczynie moe si przewróci i ciecz moe spowodowa z kolei zagroenie bezpieczestwa instalacji elektrycznych. Burze stanowi niebezpieczestwo dla wszelkich urzdze elektrycznych. Nawet jeli aparat wideo jest wylczony, moe doj do jego uszkodzenia przy uderzeniu pioruna w si prdu lub przewody antenowe. Podczas burzy naley wycign wtyczk sieciow i antenow. W nastpujcym aparacie wideo, technika i ekologia rozwinly calkowicie swoj koncepcj. Dlatego zasosowano tutaj wylcznie materialy ekologiczne. Opakowanie sklada si w 100% z makulatury, udzial tworzywa sztucznego zostal zredukowany tutaj do minimum. Dolczone baterie s wolne od rtci i kadmu. Zrezygnowano z uycia baterii wspierajcych. Aby umoliwi wtórne, pelnowartociowe wykorzystanie materialów po ich zuyciu, liczb rodzajów tworzyw konsekwentnie zredukowano wszystkie wiksze czci z tworzywa sztucznego zostaly oznaczone. Dla ulatwienia prac serwisowych i dla optymalnego ponownego wykorzystania, nastpujcy aparat wideo zostal skonstruowany tak, aby byl latwy w demontau. Krieg im Balkan EURO-AV1 TV AC IN POLSKI 5 INFORMACJE OGÓLNE Przednia strona widea A * Ü N q Wylanczanie aparatu widea. Wybieranie programów do tylu. Wybieranie programów do przodu. Wysuwanie kasety. Uruchomienie nagrywania. Przy odtwarzaniu: poszukiwanie na podgldzie, wsteczne; po "stopie": przewijanie powrotne tamy. Uruchomienie odtwarzania. Przy odtwarzaniu: poszukiwanie na podgldzie, do przodu; po "stopie": przewijanie tamy do przodu. s Zakoczenie wszelkich funkcji napdowych. 6 INFORMACJE OGÓLNE Tylna strona widea EURO-AV1 TV AC IN AC IN ~ X EURO-AV 1 Ä Gniazdko sieciowe dla wtyczki kabla sieciowego. Polczenie Euro/AV (do telewizora). Gniazdo antenowe (anteny domowej). Gniazdo antenowe (do telewizora). Ö POLSKI 7 INFORMACJE OGÓLNE Pilot Na nastpujcej stronie znajdziecie Pastwo najwaniejsze funkcje pilota. Obslugi pilota moecie Pastwo nauczy si z tego rozdzialu instrukcji. Prosimy skierowa pilota na aparat wideo. Wylancza aparat wideo (Standby) SV TIMER / V SV TIMER/V+ Przyciski cyfrowe do rónych polece,» 0 «wybieraj miejsca programowe»a I «. Bez funkcji. Pauza podczas nagrywania, zatrzymanie obrazu przy odtwarzaniu. Szukanie na podgldzie (wsteczne) podczas odtwarzania; wsteczne przewijanie tamy przy "stopie". Uruchamia odtwarzanie. Szukanie na podgldzie podczas odtwarzania do przodu; przewijanie tamy do przodu przy "stopie". II s Wlanczanie widea; zakoczenie wszelkich funkcji napdowych i przelanczanie widea na "stop". Wlcza list ogóln i powoduje powracanie do obrazu telewizora. Uruchamia nagrywanie. Wybieranie programów,» + «do przodu,» «do tylu; wybieranie z listy rónych funkcji. przywolanie danych, potwierdzenie i zapamitywanie ich. E Sluy do dokladnego dostrajania programów; wybierania z listy rónych funkcji. Uaktywnianie i deaktywacja TIMER-nagrania. Przelanczanie (przemienne) na wolne i standartowe odtwarzanie. Wymazywanie danych, uaktywnienie wprowadzonych danych, ustawienie obliczania czasu odtwarzania/nagrywania na»0 : 0 0 : 0 0 «. Bez funkcji. Bez funkcji. Uaktywnienie funkcji szukania INDEX. Uaktywnienie i ustawienie kanalu wyjciowego aparatu wideo. Uruchomienie widea 2. Wlanczanie obslugi telewizora. Te moliwoci zostaly opisane na stronie 30. i INFO INFO RECORD q RECORD OK SP/LP CLEAR ON/OFF CD TIMER OK F MONITOR AUDIO INDEX DUB TIMER TV VIDEO 2 ON/OFF SP/ LP CLEAR MONITOR AUDIO INDEX DUB VIDEO 2 TV 8 PODLANCZANIE I PRZYGOTOWANIE TV R 1 L R AV1 AV2 3 EURO-AV1 4 AC IN TV 2 Podlanczanie anteny, telewizora, kabla sieciowego 1 Umieci przewód antenowy (domowej anteny) w gniadzie antenowym EURO-AV1 Ļīaparatu wideo. TV 2 Zalczony w pakiecie kabel antenowy wloy do gniazda»ö«aparatu wideo i do gniazda antenowego telewizora. 3 Jeli telewizor wyposaony jest w jedno lub wicej gniazd EURO-AV to: EURO-AV1 TV dostpny w handlu kabel Euro-AV wloy w gniazdo»xeuro-av 1«aparatu wideo i w gniazdo AV 1 telewizora. Zalet tego polczenia jest lepsza jako obrazu i dwiku przy odtwarzaniu. 4 Zalczony w pakiecie kabel sieciowy wloy do gniazda»ac IN ~ «aparatu wideo. Wtyczk kabla sieciowego wloy do gniazda sieciowego. Aparat wideo jest w gotowoci (Standby). AC IN Uwaga: Tylko poprzez wycignicie wtyczki z sieci, aparat wideo jest odlczony od sieci. POLSKI 9 PODLANCZANIE I PRZYGOTOWANIE Wlanczanie i wylanczanie widea (uytkowanie energooszczdne) 1 Wideo wlczy przyciskiem» D «. 2 Wlczy gotowo (Standby) przyciskiem» «. Aparat wideo znajduje si w gotowoci pracy (Standby), na wywietlaczu jest widoczny czas zegara. 3 Wylczy wideo przyciskiem» «wciskajc go tak dlugo, a wskanik zganie. Aparat wideo jest wylczony, pobór mocy jest mniejszy ni 2 Watt. Zielony wskanik wieci si (przy uytkowaniu energooszczdnym). Wskazówki: Aparat wideo nie mona wylczy, gdy zaprogramowane jest nagrywanie funkcj TIMER. Jeli chcecie oglda program telewizyjny, aparat wideo nie moe by wlczony na tryb uytkowania energooszczdnego, gdy sygnal antenowy przechodzi poprzez aparat wideo do telewizora. Wkladanie baterii do pilota 1 Otworzy komor baterii poprzez nacinicie zatrzasku i podniesienie pokrywki.

3 2 Przy wkladaniu baterii (typ Mignon, np. UM-3 albo AA, 2 x 1,5 V) naley zwraca uwag na biegunowo, która jest zaznaczona na dnie komory baterii. Wskazówka: Jeli Pastwa aparat wideo nie reaguje prawidlowo na polecenia pilota, moe to oznacza, e baterie zuyly si. Zuyte baterie naley bezwzgldnie usun. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody powstale przez wycieki z baterii. Wskazówka dotyczca ochrony rodowiska: Baterie w tym równie baterie wolne od cikich metali nie wolno wrzuca do pojemników na mieci domowe. Prosimy mie na wzgldzie przepisy prawne dotyczce usuwania zuytych baterii np. dokonywa tego w miejsca gromadzenia tych materialów. Prosimy poinformowa si na temat aktualnych przepisów prawnych. 10 PROGRAMOWANIE Zestrajanie aparatu wideo i telewizora Zestrajanie nie jest konieczne, gdy aparat wideo i kablem EURO-AV. telewizor s polczone Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo poprzez kabel antenowy. Prosimy wzi do rki instrukcj obslugi Pastwa telewizora. Zestrajanie 1 Wideo wlczy przyciskiem» D «. 2» DUB «przycisn na ok. 3 sekundy. Wskanik na wywietlaczu w aparacie wideo np.»2 1 R F «(21 jest kanalem wyjciowym aparatu wideo). Aparat wideo wysyla teraz "obraz testujcy". 3 Wyszuka w telewizorze, w pamie UHF, midzy kanalem 21 i 69, "obraz testujcy" aparat wideo (w przykladzie kanal 21). 4 Ustawienie w telewizorze zakodowa. 5 Ustawianie zakoczy przyciskiem» DUB «. Polepszanie jakoci obrazu Jeeli jako "obrazu widea" jest niezadowalajca albo pogorszyla si jako programów telewizyjnych w telewizorze, naley wtedy poszuka inny "wolny" kanal. 1 Wideo wlczy przyciskiem» D «. 2» DUB «przycisn na ok. 3 sekundy. Wskanik na wywietlaczu w aparacie wideo np.»2 1 R F «(21 jest kanalem wyjciowym aparatu wideo). Aparat wideo wysyla teraz "obraz testujcy". 3 Wyszuka w telewizorze, w pamie UHF, midzy kanalem 21 i 69, jeden "wolny" kanal, który nie jest zajty przez program telewizyjny (na ekranie powinno wystpowa tylko migotanie obrazu i szumy). 4 Ustawi kanalarzania wideo. Nagran kaset okienkiem do góry wsun w komor kasety tak glboko, a kaseta zostanie dalej automatycznie wcignita. N a wywietlaczu wideo pojawi si:» ß «(symbol kasety). 1 Odtwarzanie uruchomi przyciskiem» «. Na wywietlaczu aparatu wideo pokazuje si czas pozostaly do koca kasety, wskanik przewinicia tamy w godzinach, minutach i sekundach. Wskazówka: Czas do koca kasety bdzie pokazany w przypadku kasety E-60, E-120, E-180 i E-240. Przy innych kasetach pokazuje si» : « SV TIMER / V Wlczy zatrzymanie obrazu*/pauz przyciskiem» I I «. Poprzez kilkakrotne nacinicie nastpuje stopniowe przesuwanie zatrzymanego obrazu. 3 Szukanie na podgldzie do tylu przez wybranie przycisków» «podczas odtwarzania. Szukanie na podgldzie do przodu przez wybranie przycisków» «podczas odtwarzania. 4 Odtwarzanie zakoczy przyciskiem» s «. INFO RECORD OK SP/LP CLEAR ON/OFF 5 Przewijanie wsteczne tamy wykona» TIMER «, przewijanie do przodu» «. 6 Wysuwanie kasety przeprowadzi przciskiem» aparacie wideo. «znajdujcym si w MONITOR AUDIO INDEX DUB TV VIDEO 2 Wskazówki: Poprzez uruchomienie odtwarzania nastpuje automatyczne czyszczenie glowic. Wskanik przewinicia tamy mona przy pomocy przycisku» CLEAR«na»0 : 0 0 : 0 0 «ustawi. Funkcja zatrzymania obrazu wylancza si po pewnym czasie automatycznie. 14 * Zatrzymany obraz z zaklóceniem pasmowym. ODTWARZANIE Funkcje dodatkowe odtwarzania Stopniowe przemieszczanie zatrzymanych obrazów 1 Podczas zatrzymania obrazu (odtwarzanie/pauza)» I I «powtarza przyciskanie. 2 Powrót do odtwarzania, przy tym nacisn przycisk» «. Poprawa jakoci obrazu przy jego zatrzymaniu Jeli zatrzymany obraz drga lub jest znieksztalcony, mona go poprawi: 1 Przy zatrzymanym obrazie (odtwarzanie/pauza) ustawi obraz za pomoc przycisków» C «albo» D «wedlug swojego subjektywnego wraenia. 2 Powrót do odtwarzania, przy tym nacisn przycisk» «. Usuwanie zklóce obrazu (ustawianie cieki dwikowej) 1 Przy odtwarzaniu, ustawi obraz przyciskami» C «albo» D «wedlug swojego subjektywnego wraenia. Dokonana regulacja pozostaje a do wyjcia kasety. Automatyka polepszania jakoci obrazu (ACC Plus) Nagrane na innych aparatach wideo kasety, mog mie zl jako obrazu i dwiku. Zle odtwarzanie nie jest bldem aparatu wideo! 1 Przy odtwarzaniu, przycisn przycisk» E «w wideo, automatyka polepszania jakoci obrazu (ACC Plus) dokonuje optymalizacji obrazu. Odtwarzanie nagra wedlug normy koloru NTSC Podczas odtwarzania nagra NTSC, aparat wideo przelancza si na ten system, rozpoznaje prdko tamy i wybiera j automatycznie. Wskazówka: Przy odtwarzaniu w systemie NTSC nie funkcjonuje zatrzymanie obrazu. Odtwarzanie dlugotrwale Jeli jest wlczona ta funkcja, aparat wideo przewija automatycznie do pocztku kaset (odtworzon do koca) i ponownie rozpoczyna odtwarzanie. 1 Odtwarzanie uruchomi przyciskiem» 2» «. 3 Odtwarzanie dlugotrwale zakoczy przyciskiem»s «. 15 POLSKI «w aparacie wideo przycisn i przytrzyma, jednoczenie wcisn przycisk» «. NAGRYWANIE Dwie moliwoci nagrywania: Przy pomocy Pastwa aparatu wideo mona nagrywa programy telewizyjne w dwojaki sposób: 1 Natychmiastowe, to znaczy wybieracie Pastwo dany program w aparacie wideo i uruchamiacie natychmiast nagrywanie. 2 W póniejszym czasie poprzez podanie danych odnonie danej audycji telewizyjnej. Moecie Pastwo zaprogramowa nagrywanie szeciu audycji w przecigu roku, albo moecie nagrywa audycje codziennie, albo tygodniowo w jednakowym czasie. Dziki funkcji Video-Programm-System (VPS) bd nagrywane Pastwa ulubione programy sterowane poprzez stacje telewizyjne. Video-Programm-System (VPS/PDC) Sterowanie przez ten system, gwarantuje zawsze nagranie si audycji przy przesuniciu si czasowym jej rozpoczcia. Wskazówki odnonie Video-Programm-System Wiele rozgloni telewizyjnych wysyla dodatkowy sygnal (VPS/PDC-sygnal), który zaznacza pocztek i dlugo audycji telewizyjnej. Dlatego wana jest dokladno minutowa przy programowaniu czasu wlanczania i wylanczania aparatu wideo.

4 Na wypadek gdy zmieni si lub przesun audycje telewizyjne, przegld programu TV podaje czasy VPS/PDC, które musz by podane w miejscu normalnego czasu rozpoczcia audycji. Video-Programm-System (VPS/PDC) Zapis audycji nadawanych przez rozglonie, które nie wysylaj sygnalów VPS/PDC, uruchamia si i wylancza wedlug czasu wlanczania i wylanczania. Jest to niezalene od tego, czy podczas programowania aparatu wideo, sygnal VPS/PDC zostal potwierdzony czy wymazany. Programowanie wikszej iloci audycji w cigu dnia Jeeli chcecie Pastwo zaprogramowa nagrywanie kilku audycji w cigu tego samego dnia, z rónych programów, musicie si zdecydowa, którta z audycji ma by nagrana w caloci w przypadku, gdy nastpi zmiana czasu nadawania. 16 NAGRYWANIE Nagrywanie natychmiastowe Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Kaset o wystarczajcej dlugoci i z nienaruszon antyblokad zapisu (kaseta niezablokowana), wsun w komor kasety tak glboko, a kaseta zostanie dalej automatycznie wcignita. Na wywietlaczu wideo pojawi si:» ß«(symbol kasety). Obsluga 1 Przed nagrywaniem wybra dany program przyciskiem» C D «albo» * Ü «albo» « SV TIMER / V Wedle yczenia wybra, wolny bieg przyciskiem» SP/LP «. Na wywietlaczu wideo pojawi si»l P «. 3 Uruchomi nagrywanie, przy tym przycisk»q RECORD «dluej przyciska. Wskazówka: Poda czas wylczenia: nacisn»q RECORD«i przyciskiem»q RECORD«poda czas wylczenia w 30 minutowych odstpach albo przyciskiem» C D «w minutowych odstpach. 4 Przerw w nagrywaniu wybieramy przyciskiem» I I «. INFO RECORD 5 Odtwarzanie zakoczy przyciskiem» s «. 6 Przewijanie wsteczne tamy przeprowadzi przyciskiem» «, przewijanie OK SP/LP CLEAR ON/OFF TIMER do przodu» «. «znajdujcym si w MONITOR AUDIO INDEX DUB 7 Wysuwanie kasety uruchamiamy przciskiem» aparacie wideo. TV VIDEO 2 17 POLSKI Wskazówka: Wskanik przewinicia tamy mona przy pomocy przycisku» CLEAR«na»0 : 0 0 : 0 0 «ustawi. NAGRYWANIE Nagrywanie kolejnych obrazów bez przerwy (Assemble) Dziki tej funkcji uzyskuje si przy odtwarzaniu, bezprzerwowe przejcia midzy nagraniami (bez strefy zaklóce). 1 Przy odtwarzaniu, wyszuka koniec sceny, przy której ma by "wstawione" nowe nagranie. Przy tym miejscu na tamie wcis przycisk»ii «. 2 Aparat wideo przelczy na pauz w nagrywaniu przyciskiem»q RECORD«przytrzymujc przycisk dluej. 3 Poda dany program telewizyjny liczb jedno lub dwucyfrow przyciskiem»0... 9«przy tym przycisk»q RECORD«przytrzyma dluej. 4 Nagrywanie zakoczy przyciskiem» s «. Odnajdywanie okrelonych nagra przy pomocy funkcji Video Index Such System (VISS) Ten system umoliwia szybkie i precyzyjne odnajdywynie pocztków nagra. Potrzebne do tego "markowanie" zostaje automatycznie wykonywane przy pocztku kadego nagrywania. Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Wloy kaset. Obsluga 1» INDEX «przycisn. 2 Przyciskiem» «albo» «wybra wczeniejsze olbo nastpujce nagranie. Tama zostanie przewinita do wybranego nagrania i od tego miejsca rozpocznie si odtwarzanie. 18 NAGRYWANIE Nagrywanie poprzez podanie informacji o danym programe TV Wskazówki: Czas zegara i data w aparacie wideo musz by ustawione prawidlowo. W wypadku gdy na ekranie pojawi si meldunek»program FULL«(TIMER PELNY), bdzie to oznaczalo, e wszystkie miejsca funkcji TIMER s zajte, musicie wtedy Pastwo wymaza jedno miejsce TIMER-a, patrz rozdzial "Wymazywanie danych o nagrywaniu" na stronie 21. Obslug mona kadorazowo przerwa przyciskiem» i INFO«. Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Kaset o wystarczajcej dlugoci i z nienaruszon antyblokad zapisu (kaseta niezablokowana), wsun w komor kasety tak glboko, a kaseta zostanie dalej automatycznie wcignita. Jeli w aparacie wideo znajduje si ju kaseta, wlczy go przy pomocy» D «. Jeli aparat wideo znajduje si w gotowoci do nagrywania, przerwa j przyciskiem» TIMER ON/OFF«. MENU ITIMER MODE INSTALLATION :SELECT OK :ENTER Przyklad INFO:EXIT 1 Programowanie rozpocz przyciskiem» i INFO«. Na ekranie telewizora pojawia si lista ogólna. SP* DATE / / / / / / PR START : : : : : : STOP : : : : : : 2 Wiersz»TIMER«uaktywni przyciskiem» OK«. Na ekranie telewizora pojawia si tablica»timer«. 3 Podanie danych rozpocz przyciskiem» OK«. Aktualna data ukae si. :SELECT OK :ENTER INFO:EXIT 4 Dat (DATE) poda przyciskiem» C «albo» D «. Potwierdzi programowanie przyciskiem» E «. SP* DATE PR START STOP 01/ 02 : : / : : / : : / : : / : : / : : DATE : DAY/MONTH <> Wskazówka: Jeli audycje maj by nagrywane "dziennie" lub "tygodniowo" w jednakowym czasie, przyciskiem» C «albo» D «naley wybra wskanik na wywietlaczu»d«(dziennie) albo»w«(tygodniowo). Funkcja "dziennie" nie jest moliwa dla nagrywania w soboty i niedziele. Potwierdzi programowanie przyciskiem» E «. :SELECT :CHANGE INFO:EXIT 19 POLSKI NAGRYWANIE DATE PR 01/ / / / / / PR: ARD START - : : : : : : STOP : : : : : : SP* 5 Program TV (PR) zmieni przyciskiem» C «albo» D «i potwierdzi przyciskiem» E «.

5 Wskazówka: Jeli zamiast programu telewizyjnego nagrywa si sygnal fonii i wizji innego odbiornika, naley wybra przyciskiem» F «wskanik»pr«i wybra przyciskiem» C «albo» D «miejsce programowe» AV1«. <> : SELECT :CHANGE INFO:EXIT DATE 01/ 02 / / / / / PR 02 START 19: : : : : : STOP : : - : : : : 6 Czas wlczenia (START) zmieni, przy tym przyciskiem» C «albo» D «SP* poda godziny, nastpnie przycisn» E «i przyciskiem» C «albo» D «poda minuty Potwierdzi programowanie przyciskiem» E «. <> 7 Czas wylczenia (STOP) zmieni, przy tym przyciskiem» C «albo» D «: SELECT :CHANGE INFO:EXIT poda godziny, nastpnie przycisn» E «i przyciskiem» C «albo» D «poda minuty Potwierdzi programowanie przyciskiem» E «. DATE 01/ 02 / / / / / SP : SP PR START STOP 02 19:30 20:15 SP * : : : : : : : : : : LP : LP A : AUTO :CHANGE INFO:EXIT 8 Wybra (wedle yczenia) prdko odtwarzania, przy tym przyciskiem» E «wybry wskanik»sp«i przyciskiem» C «albo» D «ustawi:»sp«standartowy tryb pracy;»l P«wolny tryb pracy;»a«automytyczny tryb pracy. Przy automatycznym trybie pracy zostaje porównywany (w aparacie wideo) czas pozostaly do koca odtwarzania tamy z dlugoci nagrywania funkcj TIMER, nastpnie zostaje wybrany automatycznie jeli to konieczne wolny tryb pracy. Wskazówki: Przy nagrywaniu funkcj TIMER w systemie VPS/PDC, nie jest moliwy automatyczny tryb pracy. :SELECT OK :ENTER <> DATE PR START STOP 01/ :30 20:15 / : : / : : / : : / : : - / : : VPS/PDC * : ON : OFF 9 Wybra sterowanie VPS/PDC (wedle yczenia), przy tym wybra przyciskiem SP *» E «wskanik na wywietlaczu» «i wlczy lub wylczy VPS przyciskiem» C «albo» D «. Wskanik na wywietlaczu» «oznacza nagrywanie z VPS. * * <> OK 10 Dane o nagrywaniu zakodowa przyciskiem» OK «. Przy dalszym nagrywaniu powtórzy obslug od pkt. 1. :SELECT :ENTER :CHANGE INFO:EXIT 11 Aparat wideo przelczy na gotowo nagrywania przyciskiem» TIMER ON/OFF«. 21 POLSKI NAGRYWANIE Przerywanie gotowoci nagrywania aparatu wideo Jeli chcielibycie Pastwo uy aparat wideo podczas gotowoci nagrywania, gdy wczeniej zaprogramowane zostaly miejsca funkcji TIMER, mona tego dokona jak to pokazano poniej. 1» TIMER ON/OFF «przycisn. 2 Wideo wlczy przyciskiem» D «. programy telewizyjne uporzdkowa powtarzajc pkt. Pierwsza pozycja nazwy zostanie zamarkowana. 6 Oznaczenie poda przyciskiem» C«albo,» D«nastpn pozycj wybra przyciskiem» F «albo» E «i powtórzy nadawanie nazw dla pozostalych miejsc (max. 5 pozycji). Programowanie zakodowa przyciskiem» OK«. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 7 Pozostale nazwy poda powtarzajc czynnoci wedlug pkt. 5 i 6. 8 Programowanie zakoczy przyciskiem» i INFO «. 24 PROGRAMOWANIE SPECJALNE Kodowanie programów telewizyjnych przez rczne podanie danych Jeli nie s Pastwu znane numery kanalów/kanalów specjalnych programów telewizyjnych, lub te gdy system automatycznego wyszukiwania i kodowania w aparacie wideo nie moe ich znale, moecie Pastwo wlczy funkcj poszukiwania rcznego. Przygotowanie MENU TIMER MODE INSTALLATION Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Programowanie 1 Przywola list ogóln przyciskiem» i INFO «. :SELECT OK :ENTER INFO:EXIT 2 Wybra wiersz»installation«(ustawienie PODSTAWOWE) przyciskiem» C «albo» D «i uaktywni przyciskiem» OK«. INSTALLATION CHANNEL PRESET CHANNEL SORT CLOCK LANGUAGE 3 Wiersz»CHANNEL PRESET«(USTAWIENIE PROGRAMU) i uaktywnni przyciskiem» OK«. Na ekranie telewizora pojawia si tablica do ustawiania programów. Wiersz»PRESET«(PROGRAM) zostanie zamarkowany. 4 Przyciskiem» F «albo» E «wybra dane miejsce programowe, w :SELECT OK :ENTER INFO:EXIT którym zostanie zapamitany nowy program telewizyjny. Wskazówka: W tle tablicy ukazuje si aktualny program telewizyjny. Jeli tekst tablicy jest przez to zaklócony, przycis» DUB «, tlo tablicy zmieni si na niebieskie. PRESET SYSTEM CHANNEL FINE TUNING SKIP ARD 01 B/G D/K C06 ON <OFF> 5 Wybra wiersz»system«przyciskiem» C «albo» D «i wybra dany system telewizyjny.»b/c«przyciskiem» F «,»D/K«przyciskiem» E «. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 6 Wybra wiersz»channel«(kanal) przyciskiem» C «albo» D «. 7 Ustawi program telewizyjny przyciskiem» F «albo» E «. 8 Program telewizyjny (gdy to konieczne) dokladnie dostroi, przy tym wybra przyciskiem» C «albo» D «wiersz»fine TUNING«(DOKLADNE DOSTROJENIE) i zmieni przyciskiem» F «albo» E «.

6 9 Wybra wiersz»skip«(pomijanie) przyciskiem» C «albo» D «przyciskiem» E «wybra»off«(wylanczanie). 10 Zakodowa ustawienie miejsca programowego przyciskiem» OK«. Ustawi pozostale programy telewizyjne, przy tym wybra wiersz»preset«(program) przyciskiem» C «albo» D «i powtórzy czynnoci w pkt. 4 do Pramowanie zakoczy przyciskiem» i INFO «. 25 POLSKI PROGRAMOWANIE SPECJALNE "Pomijanie" programów telewizyjnych Nastpujc funkcj wlczacie Pastwo wówczas, kiedy przy przelczaniu programów przyciskiem» C «albo» D «chcece "przeskoczy" jedno albo wicej miejsc programowych. Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Programowanie 1 Przywola list ogóln przyciskiem» i INFO «. 2 Wybra wiersz»installation«(ustawienie PODSTAWOWE) PRESET SYSTEM CHANNEL FINE TUNING SKIP ARD 01 B/G D/K C06 ON przyciskiem» C «albo» D «i uaktywni przyciskiem» OK«. <OFF> 3 Wiersz»CHANNEL PRESET«(USTAWIENIE PROGRAMU) i uaktywnni przyciskiem» OK«. Na ekranie telewizora pojawia si tablica do ustawiania programów. Wiersz»PRESET«(PROGRAM) zostanie zamarkowany. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT ARD 01 B/G D/K C06 ON 4 Przyciskiem» F «albo» E «wybra dane miejsce programowe, które ma by "opuszczone". PRESET SYSTEM CHANNEL FINE TUNING SKIP 5 Wybra wiersz»skip«(pomijanie) przyciskiem» C «albo» D «. 6 Wybra»ON«(WLANCZANIE) przyciskiem» F «. 7 Zakodowa ustawienie miejsca programowego przyciskiem» OK«. <OFF> :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 8 Programowanie zakoczy przyciskiem» i INFO «. Wskazówka: Aby pominite miejsca programowe mona bylo ponownie wybra, powtórzy programowanie i w pkt. 6 wybra»off«(wylanczanie) przyciskiem» E «. 26 USTAWIANIE CZASU I DATY Zegar cyfrowy pokazuje czas jeszcze przez ok. 1 godzin po wylczeniu aparatu wideo z sieci. Czas zegara nie jest widoczny na wywietlaczu. Automatyczna aktualizacja czasu i daty Jeli na miejscu programowym 1 aparatu wideo wlczony jest program telewizyjny z wideotekstem, nastpuje wtedy aktualizacja jego "wewntrznego" zegara. Nastpujca aktualizacja czasu jest przeprowadzana regularnie w niedziele midzy 3 godz. i 6 godz., przez co aparat wideo rozpoznaje zmian czasu z letniego na zimowy. Aby dokona aktualizacji czasu i daty naley wylczy aparat wideo przyciskiem» «(tryb pracy Standby.) Rczne ustawianie czasu i daty Przygotowanie Wlczy telewizor. Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. Wideo wlczy przyciskiem» D«. CLOCK TIME DATE YEAR 12: / * Programowanie 1 Przywola list ogóln przyciskiem» i INFO «. 2 Wybra wiersz»installation«(ustawienie PODSTAWOWE) przyciskiem» C«albo» D«i uaktywni przyciskiem» OK«. TIME:24HR INDICATION <> :SELECT :CHANGE INFO:EXIT 3 Wybra wiersz»clock«(zegar) przyciskiem» C«albo» D«i uaktywni przyciskiem» OK«. Na ekranie telewizora pojawia si tablica»clock«(zegar), wskanik»time«(czas) zostaje zamarkowany. CLOCK TIME DATE YEAR 12:00 10/ * 4 Poda przyciskiem» C«albo» D«godziny, nastpnie przycisn» E «i przyciskiem» C«albo» D«poda minuty DATE : DAY <> :SELECT :CHANGE INFO:EXIT 5 Wybra wiersz»date«(data) przyciskiem» E «i przyciskiem» C«albo» D«poda dzie, nastpnie nacisn» E «i przyciskiem» C«albo» D«poda miesic. CLOCK TIME DATE 12:00 10/5 YEAR 99 * 6 Wybra wiersz»year«(rok) przyciskiem» E «i poda go przyciskiem» C«albo» D«. Wskazówka: Wskanik na wywietlaczu» «oznacza automatyczn aktualizacj czasu zegara. Aby wylczy t funkcj, wybra wskanik na wywietlaczu» «przyciskiem» E «i wylczy przyciskiem» C «albo» D «. * :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT * 7 Programowanie zakoczy przyciskiem» OK«. 27 POLSKI OSOBLIWOCI APARATU WIDEO Funkcje: "Wywietlanie i wygaszanie wskanika przewinicia tamy", "Uaktywnienie automatyki wylczajcej", "Odtwarzanie NTSC", "Zabezpieczenie przed dziemi", "Wybieranie plaszczyzny obslugi aparatu wideo" i "Wybierannie systemu dwikowego" moecie Pastwo wybra z listy»mode«. Wybieranie listy ogólnej»mode«1 Wlczy telewizor. 2 Wybra w telewizorze miejsce programowe»av«dla odtwarzania wideo. MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K 3 Wideo wlczy przyciskiem» D «. 4 Przywola list ogóln przyciskiem» i INFO «. Na ekranie telewizora pojawia si tablica»menu«(lista). 5 Wybra wiersz»mode«przyciskiem» C«albo» D«i uaktywnni przycis:select OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT kiem» OK«. Na ekranie telewizora pojawia si tablica»mode«. 6 Wybierzcie Pastwo z tablicy»mode«dan funkcj, dalsze wskazówki znajdziecie Pastwo w nastpujcych rozdzialach od pkt. 1. MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K Wywietlanie i wygaszanie wskaników na ekranie (OSD On Screen Display) 1 Wybra wiersz»osd-mode«przyciskiem» C«albo» D«. 2 Wybra»OFF«(WYLANCZANIE) przyciskiem» E «albo»auto«przyciskiem» F «i potwierdzi przyciskiem» OK«. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT Uaktywnienie automatyki wylczajcej MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K Jeli ta funkcja jest aktywna, aparat wideo wylcza si po 2- albo 5 godzinach automatycznie. 1 Wybra wiersz»off POWER«(WYLANCZANNIE) przyciskiem» C«albo» D«.

7 :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 2 Wybra»OFF«(WYLANCZANIE),»2 HR«albo»6 HR«przyciskiem» F «albo» E «i potwierdzi przyciskiem» OK«. MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K NTSC odtwarzanie Tym programem wybieracie Pastwo norm koloru odtwarzania kasety dla podlczonego do gniazda»x EURO- AV 1«telewizora. Prosimy wybra ustawienie PAL-TV dla telewizora w systemie PAL albo ustawienie NTSC 443 dla telewizora multistandartowego. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 1 Wybra wiersz»ntsc PB«przyciskiem» C«albo» D«. 2»PAL-TV«Przyciskiem» F «albo»ntsc 443 (= Multinorm)«wybra przyciskiem» E «i potwierdzi przyciskiem» OK«. 28 OSOBLIWOCI APARATU WIDEO Zabezpieczenie przed dziemi MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K Przy pomocy zabezpieczenia przed dziemi mona zablokowa wszystkie funkcje aparatu wideo. 1 Wybra wiersz»child LOCK«(BLOKADA) przyciskiem» C«albo» D«. 2 Wybra»ON«(WLANCZANIE) przyciskiem» F «i potwierdzi przyciskiem» OK«. Ekran telewizora staje si niebieski. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 3 Usunicie zabezpieczenie przed dziemi nastpuje poprzez powtórzenie programowania, lecz w pkt. 2»OFF«(WYLANCZANIE) wybra przyciskiem» E «. Wybieranie plaszczyzny oslugi widea Tym pilotem mog by obslugiwane róne niezalene od siebie aparaty wideo firmy GRUNDIG. Prosz zapyta fachowych sprzedawców, które z aparatów wideo firmy GRUNDIG nadaj si do tego. Aby oba widea nie przeszkadzaly sobie wzajemnie, naley przestawi plaszczyzn obslugi GV 29. MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K 1 Wybra wiersz»vcr NO.«przyciskiem» C«albo» D«. 2»2«Wybra przyciskiem» E «(albo»1«przyciskiem» F «) i potwierdzi przyciskiem» OK«. Aparat wideo GV 29 przestawiono na plaszczyzn obslugi 2. Do obslugi GV 29 naley teraz wcisn i przytrzyma» VIDEO 2«, przy tym wcisn potrzebny przycisk. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT MODE OSD-MODE AUTO OFF OFF POWER OFF 2HR 6HR NTSC PB PAL-TV NTSC443 CHILD LOCK ON11 OFF VCR NO. 1 2 RF-SYSTEM B/G D/K Wybieranie systemu dwikowego Tym programem wybieracie Pastwo system dwikowy dla dopasowania aparatu wideo do telewizora. 1 Wybra wiersz»rf-system«przyciskiem» C«albo» D«. 2»B/G«Przyciskiem» F «albo»d/k«wybra» E «i potwierdzi przyciskiem» OK«. :SELECT OK :ENTER <> :CHANGE INFO:EXIT 29 POLSKI OBSLUGIWANIE TV PILOTEM Pilotem aparartu wideo mog by obslugiwane take telewizory firmy GRUNDIG. Od wyposaenia telewizora firmy GRUNDIG zaley, które z funkcji mog by obslugiwane. Wskazówka: Prosimy skierowa pilota na telewizor. TV Przelanczanie pilota na oblug telewizora. Przy tym nacis przycisk»tv«i przytrzyma wcinity, nastpnie wcisn odpowiedni przycisk danej funkcji. Wylanczanie telewizora (Standby) SV TIMER / V Wybieranie bezporednie programów telewizyjnych» 0 «wybieranie miejsc programowych»a V«. W obsludze wideotekstu: podawanie numeru strony w postaci liczby trzycyfrowej. Przywolanie "CENTRUM DIALOGU" albo przelanczanie na funkcj listy ogólnej. Ustawianie glonoci,» «cicho,» + «glono. W funkcji listy ogólnej:» «lewy kursor,» + «prawy kursor. Wybieranie programów telewizyjnych,» + «do przodu,» «do tylu. W funkcji listy ogólnej:» + «kursor w przód,» «kursor do tylu. Uaktywnia i zmienia funkcje, przywoluje dane, potwierdza i koduje je. Przelanczanie (przemienne) na obslug wideotekstu i obslug TV. Wlanczanie i wylanczanie dwiku (odbiór bezglony). Przywolanie listy "Ustawienie obrazu". W obsludze wideotekstu: "cofanie" strony. W obsludze wideotekstu: stron "przesun do przodu". W obsludze wideotekstu: przywolanie nastpnego "rozdzialu". Przywolanie listy "Ustawienie dwiku". gniazdko. Brak aktualnegon czasu w aparacie wideo. Kabel antenowy nie zostal podlczony. Nie zaprogramowano nagrywania audycji w aparacie wideo. Awaria nadajnika albo aparatura antenowa uszkodzona. Ustawi czas i dat. Podlczy przewód antenowy. Ustawi program. Wybra w telewizorze nagrywany program do kontroli, albo spyta ssiada, czy program jest nadawany. Zaklei otwór na tylnej stronie kasety. Nagrywanie jest niemoliwe. Kaseta jest zabezpieczona przed ponownym nagraniem (antyblokada zapisu jest wylamana). W programowaniu nagrania z funkcj VPS/PDC, czas VPS/PDC podano bldnie. Po przerwaniu gotowoci nagrywania nie nacinito przycisku»timer ON/OFF«. Nagrywanie funkcj TIMER nie zostalo przeprowadzone. Jako obrazu odtwarzanego jest zla. Aparat wideo i telewizor nie s ze sob zestrojone. Zestroi aparat wideo i telewizor ze sob (patrz strona 11). Przy odtwarzaniu, ustawi obraz przyciskami» C «albo» D «wedlug swojego subjektywnego wraenia. Prosimy zwróci si do fachowych sprzedawców. Wloy nowe baterie. Prosimy skierowa pilota na aparat wideo. Poloenie cieki dwikowej le nastawione. Glowice wideo zuyly si. Obsluga przy pomocy pilota nie jest moliwa. Baterie pilota zuyly si. Pilot nie jest skierowany na aparat wideo. 31 POLSKI DANE TECHNICZNE Nastpujce urzdzenie odpowiada warunkom bezpieczestwa wedlug VDE 0860, a tym samym midzynarodowym przepisom bezpieczestwa IEC 65 wzgldnie CEE 1. Produkt odpowiada wymaganiom Wytycznych 89/336/EWG i 73/23/EWG. Norma FS: CCIR, PAL B/G, 625 wierszy CCIR, PAL D/K, 625 wierszy CCIR, MESEC B/G, 625 wierszy CCIR, MESEC D/K, 625 wierszy VHS V, 50 Hz ok. 3,3kg ok. 15 W 6,0 W 2,0 W poziome +5 C do +40 C do 80% przy uyciu kasety E180 zwykle 100 sekund 21-polig (DIN/EN 50049) Koaxial B, wejcie 75 {Ohm} (DIN 45325) Koaxial S, wyjcie 75 {Ohm} System: Napicie sieciowe: Waga: Pobór mocy: przy nagrywaniu: Stand by: uytkowanie energooszczdne: Poloenie pracy: temperatura otoczenia: Wzgldna wilgotno powietrza: Czas przewijania tamy podczas cofania: Gniazdo Euro-AV: Gniazdo wejciowe anteny: Gniazdo wyjciowe anteny: 32 POMOC W PRZYPADKU AWARII Punkty obslugowe firmy GRUNDIG GRUNDIG Kundendienst Nord Kolumbusstraße 14 D Hamburg +49/ GRUNDIG Kundendienst Mitte Dudenstraße D Mannheim +49/ GRUNDIG Kundendienst West Horbeller Straße 19 D Köln +49/ GRUNDIG BELUX N.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) V. Deltapark, Weihoek 3, Unit 3G B-1930 Zaventem +32/ GRUNDIG UK LTD. Elstree Way, Borehamwood, Herts, WD6 1RX GB Großbritannien/Great Britain +44/ Technical Service Unit 35, Woodside Park, Wood Street Rugby, Warwickshire, CV21 2NP Großbritannien/Great Britain +44/ GRUNDIG IRELAND LTD. 2 Waverley Office Park, Old Naas Road EIR Dublin / GRUNDIG FRANCE S.A. 5 Boulevard Marcel Pourtout F Rueil Malmaison Cedex +33/ GRUNDIG SCHWEIZ AG Steinacker Straße 28 CH-8302 Kloten +41/ GRUNDIG PORTUGUESA Comércio de Artigos Electrónicos, Lda. Rua Bento de Jesus Caraça 17 P-1495 Cruz Quebrada, Lisboa +3 51/ GRUNDIG ESPAÑA S.A. Solsonés, 2 planta baja B3 Edificio Muntadas (Mas Blau) E El Prat De Llobregat (Barcelona) +34/ GRUNDIG Kundendienst Süd Beuthener Straße 65 D Nürnberg +49/ GRUNDIG Kundendienst Ost Wittestraße 30e D Berlin +49/ GRUNDIG NORGE A.S. Glynitveien 25, Postboks 234 N-1401 Ski +47/ GRUNDIG DANMARK A/S Lejrvej 19 DK-3500 Værløse GRUNDIG OY Luoteisrinne 5 SF Espoo +3 58/ GRUNDIG SVENSKA AB Albygatan 109 d, Box 4050 S Solna +46/ GRUNDIG POLSKA SP.Z.O.O. Ul. Czéstochowska 140 PL Kalisz +48/ GRUNDIG AUSTRIA Ges.m.b.H. Breitenfurter Straße A-1120 Wien +43/ GRUNDIG NEDERLAND B.V. Gebouw Amstelveste Joan Muyskenweg 22 NL-1096 CJ Amsterdam +31/ GRUNDIG ITALIANA S.P.A. Via G. B. Trener, 8 I Trento +39/ POLSKI Grundig AG Kurgartenstraße 37 D Fürth 1AC6P1P2127.

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE SPIS TREŚCI 3-4 Ustawianie i bezpieczeństwo 5-6 Podłączanie/przygotowanie 5 Podłączanie anteny i przewodu zasilającego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi Odtwarzacz lampowy NW T (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi WSTĘP Gratulujemy zakupu odtwarzacza NW-T firmy Ayon Audio. Zapoznanie się z instrukcją obsługi pozwala Państwu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-FS6200 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E e -POMOC Polski Mój ekran główny Mój ekran główny Informacje 12 Sposób użytkowania 13 Ustawienia 14 Kolor menu ekranowego 16 Lista aplikacji Informacje 17 Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo