Micha l Rubaszek - Curriculum Vitae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Micha l Rubaszek - Curriculum Vitae"

Transkrypt

1 Micha l Rubaszek - Curriculum Vitae Kontakt Zak lad Teorii Ekonometrii Tel.: (+48) Instytut Ekonometrii Szko la G lówna Handlowa w Warszawie www: mrubas/ Zainteresowania badawcze - Prognozowanie - Modele równowagi ogólnej - Modele szeregów czasowych - Strefa euro Wykszta lcenie Szko la G lówna Handlowa, Warszawa, Polska - Doktor Habilitowany III.2014 Tytul pracy: Badania nad przydatnościa modeli równowagi ogólnej we wnioskowaniu nt. zależności makroekonomicznych (jednotematyczny cykl publikacji) Recenzenci: prof. Jacek Osiewalski; prof. Witold Jurek; dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH Dziedzina: Nauki ekonomiczne Dyscyplina:Ekonomia - Doktor V.2007 Tytul pracy: Modelowanie kursu z lotego Promotor: dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska, prof. SGH Recenzenci: prof. Krystyna Strza la, prof. Andrzej S lawiński Dziedzina: Nauki ekonomiczne Dyscyplina: Ekonomia - Magister VI.2002 Tytu l pracy: Toria arbitrażu cenowego dla spó lek notowanych na GPW w Warszawie Promotor: prof. Aleksander Welfe Kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne - Magister VI.2002 Tytu l pracy: Modelowanie kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej Promotor: prof. Mieczys law Pu lawski Kierunek: Finanse i Bankowość Wybrane szkolenia Szkolenia z zakresu Zarzadzania - Asertywność jako metoda zwiekszenia efekywności VIII Style kierowania I Skuteczne przywództwo XI.2013 Doświadczenie zawodowe Szko la G lowna Handlowa, Warszawa, Polska - Adiunkt w Instytucie Ekonometrii, Zak lad Teorii Ekonometrii X teraz - Asystent w Instytucie Ekonometrii, Zak lad Teorii Ekonometrii X IX Stażysta w Instytucie Ekonometrii, Zak lad Teorii Ekonometrii X IX.2002

2 Narodowy Bank Polski, Warszawa, Polska - Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefa Euro, Instytut Ekonomiczny IX teraz - Doradca Ekonomiczny w Biurze Badań Stosowanych, Instytut Ekonomiczny VII VIII Ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych IX IX.2007 Europejski Bank Centralny, Frankfurt, Niemcy - Senior Expert, DG-Economics, International Developments Division X.2007-VI.2008 Wyższa Szko la Handlu i Finansów Mi edzynarodowych, Warszawa, Polska - Wyk ladowca X.2002-VI.2003 ING Bank, Warszawa, Polska - Stażysta w Wydziale Analiz Ekonomicznych IX.2001 Doświadczenie dydaktyczne Wyk lady, Szko la G lowna Handlowa, Warszawa, Polska - Econometrics-QEM - Applied Econometrics - Ekonometria Finansowa II - Ekonometria - Promotor 26 prac magisterskich Wystapienia na konferencjach Konferencje zagraniczne European Labor Markets and the Euro Area during the Great Recession: Adjustment, Transmission, Interactions, Bratys lawa, X.2014, prezentacja On the Importance of the Dual Labour Market for a Country within Monetary Union International Symposium on Forecasting, Roterdam, VI.2014, prezentacja Forecasting with DSGE models with financial frictions International Symposium in Computational Economics and Finance, Paryż, IV.2014, prezentacja A note on the effect of ageing on the Euro Annual Conference of the Money Macro and Finance Research Group, Londyn, IX.2013, prezentacja Real exchange rate forecasting: a calibrated half-life PPP model can beat the random walk EcoMod 2013, Praga, VII.2013, prezentacja Forecasting with DSGE models with financial frictions ECB Workshop on Forecasting Techniques: New directions for forecasting, Frankfurt nad Menem, V.2012, prezentacja Putting the New Keynesian DSGE model to the real-time forecasting test Spring Meeting of Young Economists 2012, Mannheim, V.2012, prezentacja Mortgage downpayment and welfare in a life-cycle model European Meeting of the Econometric Society, Oslo, VIII.2011, prezentacja Life-cycle determinants of credit to households ZEI workshop: Heterogeneity in Macroeconomics, Bonn, VI.2011, prezentacja Life-cycle determinants of credit to households International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, V.2011, prezentacja Life-cycle determinants of credit to households

3 Annual Conference of the Money Macro and Finance Research Group, Limassol, IX.2010, prezentacja Putting the New Keynesian DSGE model to the real-time forecasting test EcoMod 2010, Stambu l, VII.2010, prezentacja The role of two interest rates in the intertemporal CA model International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse, II.2010, prezentacja The role of two interest rates in the intertemporal current account model European Meeting of the Econometric Society, Barcelona, VIII 2009, prezentacja On the forecasting performance of a small-scale DSGE model Macroeconomic Forecasting Conference, Rzym, III.2009, prezentacja On the forecasting performance of a small-scale DSGE model Konferencje krajowe - Macromodels 2013, Warszawa, X.2013, prezentacja Real exchange rate forecasting: a calibrated half-life PPP model can beat the random walk - Seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP, Warszawa, IX.2013, prezentacja How frequently should we reestimate DSGE models? - Warsaw Economic Seminars, Warszawa, XII.2011, prezentacja Mortgage down-payment and welfare in a life-cycle model - Seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP, Warszawa, XI.2011, prezentacja Wk lad w lasny przy zakupie mieszkania a dobrobyt w modelu cyklu życia - DSGE and beyond expanding the paradigm in monetary policy research?, Warszawa, IX.2011, prezentacja Monetary policy in a non-representative agent economy: A survey - Seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP, Warszawa, III.2011, prezentacja Determinanty kredytu dla gospodarstw domowych w modelu cyklu życia - Macromodels 2010, Pu ltusk, XII.2010, prezentacja Life-Cycle Determinants of Consumer Credit - Seminarium Ekonomiczne SGH, Warszawa, III.2010, prezentacja The Role of Two Interest Rates in the Intertemporal Current Account Model - Seminarium Ekonomiczne SGH, Warszawa, III.2009, prezentacja On the forecasting performance of a small-scale DSGE model - Seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP, Warszawa, II.2009, prezentacja Miedzyokresowe podejście do modelowania salda obrotów bieżacych Publikacje Cz eść A listy MNiSW - Rubaszek Micha l (wspó lautor: M. Kolasa), How often should we reestimate DSGE models. Artyku l zaakceptowany w International Journal of Central Banking - Rubaszek Micha l (wspó lautor: M. Kolasa), Forecasting with DSGE models with financial frictions. International Journal of Forecasting 31, Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: M. Ca Zorzi i A. Koci ecki), Bayesian forecasting of real exchange rates with a Dornbusch prior. Economic Modelling 46, Rubaszek Micha l (wspó lautor: D. Serwa), Determinants of credit to households in a life-cycle model. Economic Systems 38, Rubaszek, M. (wspó lautorstwo: Brzoza-Brzezina, M., Kolasa, M., Koloch, G., Makarski, K.), Monetary policy in a non-representative agent economy: A survey. Journal of Economic Surveys 27(4), Rubaszek Micha l (wspó lautor: M. Ca Zorzi), On the empirical evidence of the intertemporal current account model for the euro area countries. Review of Development Economics 16 (1), Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: M. Kolasa, P. Skrzypczyński), Putting the New Keynesian DSGE model to the real-time forecasting test. Journal of Money, Credit and Banking 44 (7), Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: A. Koci ecki, M. Kolasa), A Bayesian method of combining judgmental and model-based density forecasts. Economic Modelling 29 (4),

4 - Rubaszek Micha l, The role of two interest rates in the intertemporal current account model. Macroeconomic Dynamics 16 (S2), Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: M. Kolasa, D. Taglioni), Firms in the great global recession: The role of foreign ownership and financial dependence. Emerging Markets Review 11 (4), Rubaszek Micha l (wspó lautor: P. Skrzypczyński), On the forecasting performance of a small-scale DSGE model. International Journal of Forecasting 24 (3), Rubaszek Micha l, A model of balance of payments equilibrium exchange rate. Eastern European Economics 42 (3), 5-22 Cześć B listy MNiSW - Rubaszek Micha l, Mortgage down-payment and welfare in a life-cycle model. Bank i Kredyt 43 (4), Rubaszek Micha l, 2011, recenzja ksiażki Jakuba Borowskiego pt. Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski. Bank i Kredyt 42 (4), 2011, Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: G. Koloch, P. Skrzypczyński), Forecasting the Polish zloty with non-linear models. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 2 (2): Rubaszek Micha l, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland. Bank i Kredyt 40 (1), Rubaszek Micha l, Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiazania. Bank i Kredyt 37 (7), Rubaszek Micha l, Model równowagi bilansu p latniczego. Zastosowanie wobec kursu z z lotego. Bank i Kredyt 34 (5), Rubaszek Micha l, Teoria arbitrażu cenowego dla spó lek notowanych na Gie ldzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt 33 (8), Rubaszek Micha l (wspó lautor: D. Serwa), Prognozowanie kursu walutowego. Model nadzwyczajnej stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych, Bank i Kredyt 32 (9), Ksiażki - Rubaszek Micha l, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. - Marcinkowska-Lewandowska W. (redakcja naukowa), M. Rubaszek, D. Serwa, Analiza Kursu Walutowego, C.H. Beck, Warszawa. Rozdzia ly w ksiażkach - Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: P. Banbu la i W. Koziński), The role of the exchange rate in monetary policy in Poland. Rozdzia l w: Bank for International Settlements (ed.), Capital flows, commodity price movements and foreign exchange intervention, Bank for International Settlements. - Rubaszek Micha l, Kurs równowagi. Rozdzia l 6 w: S lawiński, A. (Red.), Polityka Pienieżna. C.H. Beck, Warszawa. - Rubaszek Micha l i Dobromi l Serwa, Model z rozk ladem opóźnień. Kointegracja. Model korekty b l edem. Rozdzia l 8 w: Gruszczyński, M., Kuszewski, T., Podgórska, M. (Red.), Ekonometria i badania operacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - Rubaszek Micha l, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland. Rozdzia l w: Raport nt. pe lnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa. Wybrane pozosta le opracowania - Rubaszek Micha l, Kosior Anna (red.), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefa euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa. - Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: M. Ca Zorzi, J. Muck), Real exchange rate forecasting: a calibrated half-life PPP model can beat the random walk, ECB Working Paper Series 1576, European Central Bank.

5 - Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: A. Kociecki, M. Ca Zorzi), Bayesian analysis of recursive SVAR models with overidentifying restrictions, ECB Working Paper Series 1492, European Central Bank. - Rubaszek, M., Forecasting RERs with PPP and RER-RID models. Badanie w lasne nr 03/bmn/10/12, SGH w Warszawie. - Rubaszek, M., Rawdanowicz, L., Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Central and Eastern Europe. International Review of Financial Analysis 18 (5), Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: T. Fic, M. Kolasa, A. Kot, K. Murawski, M. Tarnicka), ECMOD Model of the Polish Economy, NBP Working Papers 36, National Bank of Poland. - Rubaszek Micha l (wspó lautor: W. Mroczek), Development of the trade links between Poland and the European Union in the years , NBP Working Papers 30, National Bank of Poland. - Rubaszek Micha l (wspó lautor: W. Mroczek), Determinanty polskiego handlu zagranicznego. Materia ly i Studia NBP 161, Narodowy Bank Polski. - Rubaszek Micha l, Modeling Fundamentals for Forecasting Portfolio Inflows to Poland, NBP Working Papers 21, National Bank of Poland. Prace w toku - Rubaszek Micha l (wspó lautor: A. Kolasa) A note on the effect of ageing on the Euro, artyku l po pierwszej recenzji w Economic Modelling - Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: A. Kosior, K. Wierus) On the Importance of the Dual Labour Market for a Country within Monetary Union - Rubaszek Micha l (wspó lautor: M. Kolasa) Forecasting with open economy DSGE models - Rubaszek Micha l Forecasting the yield curve Recenzje naukowe International Journal of Forecasting, Macroeconomic Dynamics (2), Emerging Markets Review, Emerging Markets Finance and Trade (2), Empirical Economics (2), Eastern European Economics (2), Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Journal of Economic Policy Reform, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Czech Journal of Economics and Finance, Ekonometria, Ekonomia, Przeglad Statystyczny, Bank i Kredyt (32), NCN Preludium (2). Wyróżnienia i osiagni ecia Granty naukowe - Grant NCN SONATA BIS Rozwój metod prognozowania makroekonomicznego z wykorzystaniem modeli klasy DSGE - g lówny wykonawca Grant KBE NBP Znaczenie prywatnego rynku najmu nieruchomości dla stabilności makroekonomicznej krajów strefy euro - g lówny wykonawca Grant NCN Opus Przyczyny i skutki nieefektywności prywatnego rynku wynajmu mieszkań w Polsce - kierownik, wniosek z lożony w XII.2014 Uczestnictwo w komitetach - Cz lonek redakcji czasopisma Bank i Kredyt teraz - Cz lonek Econometric Society Organizator konferencji NBP Publishing Central Bank Forecasts Zastepca Przewodniczacego Zespo lu Zadaniowego ds. Makroekonomicznych przy Pe lnomocniku Rzadu ds. Wprowadzenia Euro teraz - Cz lonek Editorial Group on Convergence Report (ESBC) teraz - Cz lonek Working Group on Economic Modelling (ESBC) teraz

6 Z dawnych lat - Zwyciestwo drużynowe w Miedzynarodowym Konkursie Matematycznym Baltiniada Dwukrotne wyróżnienie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Pierwsza nagrody w konkursie matematycznym Kangur Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Umiej etności J ezyki obce - Polski: j ezyk ojczysty - Angielski: p lynny - Francuski: podstawowy Obs luga komputera Matlab, R, Gauss, eviews, Stata, gretl, Jmulti, MS Office, L A TEX, html Hobby - Bieganie d lugodystansowe - Pi lka nożna - Podróże - Ciekawe ksiażki i dobre filmy

CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE EDUKACJA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. Maj 2014

CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE EDUKACJA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. Maj 2014 CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE Nazwisko Imię Data i miejsce urodzenia EDUKACJA Maj 2014 Paź. 2007 Paź. 2002 Maj 2002 Kolasa Marcin 23 marca 1978, Olsztyn Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE EDUKACJA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. Maj 2014

CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE EDUKACJA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. Maj 2014 CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE Nazwisko Imię Data i miejsce urodzenia EDUKACJA Maj 2014 Paź. 2007 Paź. 2002 Maj 2002 Kolasa Marcin 23 marca 1978, Olsztyn Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 5 Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje:

strona 1 / 5 Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje: Specjalizacja: B4. Analiza kointegracyjna Publikacje: 1. Autorzy: Grabowski Wojciech; Welfe Aleksander Tytuł: Global Stability of Dynamic Models Strony: 782-784 - Teoria ekonometrii (B1. Makroekonometria)

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 8 Specjalizacja: H2. Prognozowanie gospodarcze Publikacje:

strona 1 / 8 Specjalizacja: H2. Prognozowanie gospodarcze Publikacje: Specjalizacja: H2. Prognozowanie gospodarcze Publikacje: 1. Autorzy: Batóg Jacek Tytuł: Prognozowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w warunkach niepełnej informacji i zmianach strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

Eliza Khemissi, doctor of Economics

Eliza Khemissi, doctor of Economics Eliza Khemissi, doctor of Economics https://www.researchgate.net/profile/eliza_khemissi Publication Highlights Thesis Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Grazyna Olszewska System bankowy a uwarunkowania wzrostu gospodarczego r w krajach Europy Srodkowej na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Radom 2013 Spis tresci WST^P 7 ROZDZIAL 1 PIENI^DZ A

Bardziej szczegółowo

dr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: CeDeWu przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Profile of the Fraudulelent Customer

dr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: CeDeWu przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Profile of the Fraudulelent Customer dr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. 2015 naukowy 1 A. Matuszyk, Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Tytuł Okładka CeDeWu 2 A.Matuszyk, A. Ptak-Chmielewska,

Bardziej szczegółowo

informatyka Ekonomiczna

informatyka Ekonomiczna Dziedziny badań naukowych: ekonometria teoretyczna i empiryczna, historia gospodarcza i informatyka Ekonomiczna Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych: Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Instumenty rynków finansowych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-304-ZF-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 9 Specjalizacja: B2. Mikroekonometria Publikacje:

strona 1 / 9 Specjalizacja: B2. Mikroekonometria Publikacje: Specjalizacja: B2. Mikroekonometria Publikacje: 1. Autorzy: Batóg Jacek Tytuł: Dominujący typ rozkładu zmiennych w mikroskali Czasopismo: Wiadomości Statystyczne Numer: 3 Strony: 18-24 Rok: 2001 2. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Europejskiego Banku

Wyzwania Europejskiego Banku Wyzwania Europejskiego Banku Centralnego wobec Quantitative Easing Aleksandra Nocoń Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Plan prezentacji 1. Wprowadzenie oraz cel

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Autor: 1. Dobromił Serwa 2. Tytuł przedmiotu Sygnatura (będzie nadana, po akceptacji przez Senacką Komisję Programową) Wprowadzenie do teorii

Bardziej szczegółowo

Bazy danych, biblioteki i oprogramowanie dla ekonomistów

Bazy danych, biblioteki i oprogramowanie dla ekonomistów Bazy danych, biblioteki i oprogramowanie dla ekonomistów Polska Rocznik Statystyczny GUS Biuletyny Statystyczne GUS Biuletyn Informacyjny NBP Biuletyny Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Biuletyny

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew Dokurno Wrocław,

dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 1 Załącznik nr 3 do wniosku habilitacyjnego dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 16-10-2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Ekologicznej ul. Komandorska

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

Szanowny/a Panie/i, Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie.

Szanowny/a Panie/i, Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie. Szanowny/a Panie/i, Fundacja im. Stefana Batorego wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym podjęły działania w celu przybliżenia opinii publicznej roli i zadań Rady Polityki Pieniężnej i jaki wywiera

Bardziej szczegółowo

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Prof. zw dr hab. Małgorzata Iwanicz- PUBLIKACJE (wybrane): Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015, Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Wydawnicza SGH

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI Minimum programowe dla studentów MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYCH - studi

ROK AKADEMICKI Minimum programowe dla studentów MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYCH - studi ROK AKADEMICKI 2017-2018 Minimum programowe dla studentów MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYCH - studi Kierunek: FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ Kierunek: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Michał Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne

Michał Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne Bank i Kredyt 42 (6), 2011, 125-129 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Michał Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Indeks Wolności Gospodarczej 2014

Indeks Wolności Gospodarczej 2014 Indeks Wolności Gospodarczej 2014 2014 Index of Economic Freedom Rządy prawa / Rule of Law Prawa własności / Property Rights Poziom korupcji / Freedom from Corruption Wielkość sektora publicznego / Government

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Sylwester KOZAK

Dr hab. Sylwester KOZAK Dr hab. Sylwester KOZAK KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Gospodarki Nieruchomościami ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Lista waŝniejszych publikacji od uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych (uaktualniona)

Lista waŝniejszych publikacji od uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych (uaktualniona) Dr Krzysztof Rybiński Lista waŝniejszych publikacji od uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych (uaktualniona) Publikacje zagraniczne KsiąŜki (1 rozdział w ksiąŝce; 2 rozdział w ksiąŝce przyjętej do

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 1) Zasady stosowania przypisów NaleŜy powoływać się na wszystkie cytowane materiały. Przypisy powinny być

Bardziej szczegółowo

Lista kandydatów na członka Rady Polityki Pieniężnej

Lista kandydatów na członka Rady Polityki Pieniężnej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 26 października 2016 r. Druk nr 314 Lista kandydatów na członka Rady Polityki Pieniężnej Marek Andrzej Dąbrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

4 Szczegóły dotyczące konstrukcji portfela aktywów przedstawiono w punkcie 4. 5 Por. Statman M., How Many Stocks Make a Diversified

4 Szczegóły dotyczące konstrukcji portfela aktywów przedstawiono w punkcie 4. 5 Por. Statman M., How Many Stocks Make a Diversified 1 (ang.) Modern Portfolio Theory (MPT) znana jest także pod terminami teoria średniej I wariancji portfela (Mean-Variance Portfolio Theory) czy portfelową teorią Markowitza (Markowitz Portfolio Theory).

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Lista kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej

Lista kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r. Druk nr 61 Lista kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej Marek Chrzanowski (ur. 25 stycznia 1981 roku) polski ekonomista,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9 Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński Japoński system bankowy Wykład 9 Japoński system bankowy przed Big-Bangiem Struktura systemu wyznaczona przez regulacje i politykę rządu (subsydiowane finansowanie,

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów. studia licencjackie

Kierunki studiów. studia licencjackie Kierunki studiów studia licencjackie Studia licencjackie Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Międzynarodowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-537 Nazwa modułu System pośrednictwa finansowego Nazwa modułu w języku angielskim Financial intermediation Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A.

Bardziej szczegółowo

Szanowny/a Panie/i, Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie.

Szanowny/a Panie/i, Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie. Szanowny/a Panie/i, Fundacja im. Stefana Batorego wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym podjęły działania w celu przybliżenia opinii publicznej roli i zadań Rady Polityki Pieniężnej i jaki wywiera

Bardziej szczegółowo

Oszczędności gospodarstw domowych Analiza przekrojowa i analiza kohort

Oszczędności gospodarstw domowych Analiza przekrojowa i analiza kohort Oszczędności gospodarstw domowych Analiza przekrojowa i analiza kohort Barbara Liberda prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Konferencja Długoterminowe oszczędzanie Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski Curriculum Vitae 1. Nazwisko: Ejsmont 2. Imiona: Zbigniew 3. Data urodzenia: 15 luty 1951 r. 4. Narodowość: polska 5. Wykształcenie: wyższe Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOINTEGRACJI STÓP PROCENTOWYCH W POLSCE

ANALIZA KOINTEGRACJI STÓP PROCENTOWYCH W POLSCE Aneta KŁODZIŃSKA ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA ANALIZA KOINTEGRACJI STÓP PROCENTOWYCH W POLSCE Zarys treści: Celem artykułu jest określenie czy między stopami procentowymi w Polsce występuje

Bardziej szczegółowo

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Raport bieżący nr 16/2016 Data sporządzenia: 2016-04-05 Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Curriculum Vitae Filip Kawczyński DANE OSOBOWE ADRES SŁUŻBOWY E-MAIL Instytut Filozofii UW, Zakład Semiotyki Logicznej ul. Krakowskie Przedmieście 3 00-047 Warszawa f.kawczynski@uw.edu.pl DATA URODZENIA

Bardziej szczegółowo

Fluktuacje cen na rynkach mieszkaniowych w kontekście cykli kredytowych

Fluktuacje cen na rynkach mieszkaniowych w kontekście cykli kredytowych Konrad Żelazowski Doktor Uniwersytet Łódzki Katedra Inwestycji i Nieruchomości KONSPEKT REFERATU Fluktuacje cen na rynkach mieszkaniowych w kontekście cykli kredytowych Obszar i cel badań Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE STOPY PROCENTOWEJ W KSZTAŁTOWANIU KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

ZNACZENIE STOPY PROCENTOWEJ W KSZTAŁTOWANIU KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Grzegorz PRZEKOTA * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZNACZENIE STOPY PROCENTOWEJ W KSZTAŁTOWANIU KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Zarys treści: Rynek nieruchomości jest jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

dr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign

dr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign dr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015 1 Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign 2014 exchange options in Poland Jordan Journal of Economic Sciences, Volume 2, No.1

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym.

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym. Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym. Substytucja walutowa Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska 2014/2015 c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Definicja Substytucja walutowa

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie: ADIUNKTA (j. polski) Wykształcenie kierunkowe: filologia polska Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej a) kopię dyplomu otrzymania stopnia naukowego doktora 1 ASYSTENTA

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje:

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: 1. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Tytuł: Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji Wydawca: Akademia Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

Łukasz Goczek Wydział Nauk Ekonomicznych Ul. Długa 44/50 00 241 Warszawa, Polska

Łukasz Goczek Wydział Nauk Ekonomicznych Ul. Długa 44/50 00 241 Warszawa, Polska Łukasz Goczek Wydział Nauk Ekonomicznych Ul. Długa 44/50 00 241 Warszawa, Polska E-Mail: lgoczek@wne.uw.edu.pl Edukacja Doktor Nauk Ekonomicznych Czerwiec 2008 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Studia anglojęzyczne Master of Research in Economics jako brakujące ogniwo edukacji ekonomicznej w Polsce

Studia anglojęzyczne Master of Research in Economics jako brakujące ogniwo edukacji ekonomicznej w Polsce 1 Matematyka i informatyka na usługach ekonomii V Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego Studia anglojęzyczne Master of Research in Economics jako brakujące ogniwo edukacji

Bardziej szczegółowo

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Pierre Mellinger 1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja 1972-1975 1972-1975 Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Uniwersytet Paryski, Francja - Dyplom Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 12

Zeszyty Naukowe nr 12 Zeszyty Naukowe nr 12 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Marcin Kędzior Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Rozwój rynków kapitałowych i sektora bankowego a wartości wybranych wskaźników makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Mykola Kyzym

prof. dr hab. Mykola Kyzym prof. dr hab. Mykola Kyzym J u ę k r z a y i k ń : i s Profil k i Edukacjа: 1976 1981, studia na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym na kierunku Ekonomia, Organizacja Przemysłowości Budowy Maszyn (Charkowski

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-500 Nazwa modułu Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa modułu w języku angielskim Econometrics and forecasting economics proceses Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BACHELOR COURSES EXCHANGE_IN STUDENTS FALL SEMESTER 2016

BACHELOR COURSES EXCHANGE_IN STUDENTS FALL SEMESTER 2016 Course Lecturer Form 110451-0233 European Integration Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta-0233 Lecture 110471-0479 Macroeconomics II Próchniak Mariusz-0479 Lecture 110471-0479 Macroeconomics II Próchniak Mariusz-0479

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe Raport nr 6 W uzupełnieniu do Raportu nr 3/2010, informującego o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję, poniżej przesyłamy życiorysy Członków Zarządu. I. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Equilibrium Exchange Rates: Theoretical Concepts and Empirical Estimations. An Application to Transition Economies in Central and Eastern Europe

Equilibrium Exchange Rates: Theoretical Concepts and Empirical Estimations. An Application to Transition Economies in Central and Eastern Europe Equilibrium Exchange Rates: Theoretical Concepts and Empirical Estimations. An Application to Transition Economies in Central and Eastern Europe Łukasz Rawdanowicz Autoreferat pracy doktorskiej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Równowaga i stabilność gospodarki konkurencyjnej z zapasami

Równowaga i stabilność gospodarki konkurencyjnej z zapasami Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Ekonomii Matematycznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Równowaga i stabilność gospodarki konkurencyjnej z zapasami

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15 Spis treści Od redakcji....................................................... 13 Część I Kapitał intelektualny w organizacji................................... 15 Zenon NOWAKOWSKI Projektowanie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Ekonomia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Ekonomia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 8 Subdyscyplina: Metody obliczeniowe i informatyczne Publikacje:

strona 1 / 8 Subdyscyplina: Metody obliczeniowe i informatyczne Publikacje: Subdyscyplina: Metody obliczeniowe i informatyczne Publikacje: 1. Autorzy: Błażejowski Marcin; Kufel Paweł; Kufel Tadeusz Tytuł: Algorytm zgodnego modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych jako

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Wskaź niki cyklu kredytowego oraź kalibracja antycyklicźnego bufora kapitałowego w Polsce

Wskaź niki cyklu kredytowego oraź kalibracja antycyklicźnego bufora kapitałowego w Polsce Wskaź niki cyklu kredytowego oraź kalibracja antycyklicźnego bufora kapitałowego w Polsce Materiał dla Komitetu Stabilności Finansowej Warszawa, luty 2016 r. Synteza Niniejsze opracowanie zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia

Liczba godzin zajęć II rok. Egz. po sem. Razem. Wykłady. Ćwiczenia Oferta przedmiotów do wyboru: EKONOMIA LICENCJAT Kursy stałe - wybór dwóch przedmiotów w ze. Wszystkie przedmioty pkt (alnie pkt w ciągu studiów 2 pkt) Kierunek : EKONOMIA Specjalność : EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium doktoranckie na pierwszym roku przysługuje doktorantowi, który

Bardziej szczegółowo