Micha l Rubaszek - Curriculum Vitae

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Micha l Rubaszek - Curriculum Vitae"

Transkrypt

1 Micha l Rubaszek - Curriculum Vitae Kontakt Zak lad Teorii Ekonometrii Tel.: (+48) Instytut Ekonometrii Szko la G lówna Handlowa w Warszawie www: mrubas/ Zainteresowania badawcze - Prognozowanie - Modele równowagi ogólnej - Modele szeregów czasowych - Strefa euro Wykszta lcenie Szko la G lówna Handlowa, Warszawa, Polska - Doktor Habilitowany III.2014 Tytul pracy: Badania nad przydatnościa modeli równowagi ogólnej we wnioskowaniu nt. zależności makroekonomicznych (jednotematyczny cykl publikacji) Recenzenci: prof. Jacek Osiewalski; prof. Witold Jurek; dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH Dziedzina: Nauki ekonomiczne Dyscyplina:Ekonomia - Doktor V.2007 Tytul pracy: Modelowanie kursu z lotego Promotor: dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska, prof. SGH Recenzenci: prof. Krystyna Strza la, prof. Andrzej S lawiński Dziedzina: Nauki ekonomiczne Dyscyplina: Ekonomia - Magister VI.2002 Tytu l pracy: Toria arbitrażu cenowego dla spó lek notowanych na GPW w Warszawie Promotor: prof. Aleksander Welfe Kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne - Magister VI.2002 Tytu l pracy: Modelowanie kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej Promotor: prof. Mieczys law Pu lawski Kierunek: Finanse i Bankowość Wybrane szkolenia Szkolenia z zakresu Zarzadzania - Asertywność jako metoda zwiekszenia efekywności VIII Style kierowania I Skuteczne przywództwo XI.2013 Doświadczenie zawodowe Szko la G lowna Handlowa, Warszawa, Polska - Adiunkt w Instytucie Ekonometrii, Zak lad Teorii Ekonometrii X teraz - Asystent w Instytucie Ekonometrii, Zak lad Teorii Ekonometrii X IX Stażysta w Instytucie Ekonometrii, Zak lad Teorii Ekonometrii X IX.2002

2 Narodowy Bank Polski, Warszawa, Polska - Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefa Euro, Instytut Ekonomiczny IX teraz - Doradca Ekonomiczny w Biurze Badań Stosowanych, Instytut Ekonomiczny VII VIII Ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych IX IX.2007 Europejski Bank Centralny, Frankfurt, Niemcy - Senior Expert, DG-Economics, International Developments Division X.2007-VI.2008 Wyższa Szko la Handlu i Finansów Mi edzynarodowych, Warszawa, Polska - Wyk ladowca X.2002-VI.2003 ING Bank, Warszawa, Polska - Stażysta w Wydziale Analiz Ekonomicznych IX.2001 Doświadczenie dydaktyczne Wyk lady, Szko la G lowna Handlowa, Warszawa, Polska - Econometrics-QEM - Applied Econometrics - Ekonometria Finansowa II - Ekonometria - Promotor 26 prac magisterskich Wystapienia na konferencjach Konferencje zagraniczne European Labor Markets and the Euro Area during the Great Recession: Adjustment, Transmission, Interactions, Bratys lawa, X.2014, prezentacja On the Importance of the Dual Labour Market for a Country within Monetary Union International Symposium on Forecasting, Roterdam, VI.2014, prezentacja Forecasting with DSGE models with financial frictions International Symposium in Computational Economics and Finance, Paryż, IV.2014, prezentacja A note on the effect of ageing on the Euro Annual Conference of the Money Macro and Finance Research Group, Londyn, IX.2013, prezentacja Real exchange rate forecasting: a calibrated half-life PPP model can beat the random walk EcoMod 2013, Praga, VII.2013, prezentacja Forecasting with DSGE models with financial frictions ECB Workshop on Forecasting Techniques: New directions for forecasting, Frankfurt nad Menem, V.2012, prezentacja Putting the New Keynesian DSGE model to the real-time forecasting test Spring Meeting of Young Economists 2012, Mannheim, V.2012, prezentacja Mortgage downpayment and welfare in a life-cycle model European Meeting of the Econometric Society, Oslo, VIII.2011, prezentacja Life-cycle determinants of credit to households ZEI workshop: Heterogeneity in Macroeconomics, Bonn, VI.2011, prezentacja Life-cycle determinants of credit to households International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, V.2011, prezentacja Life-cycle determinants of credit to households

3 Annual Conference of the Money Macro and Finance Research Group, Limassol, IX.2010, prezentacja Putting the New Keynesian DSGE model to the real-time forecasting test EcoMod 2010, Stambu l, VII.2010, prezentacja The role of two interest rates in the intertemporal CA model International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse, II.2010, prezentacja The role of two interest rates in the intertemporal current account model European Meeting of the Econometric Society, Barcelona, VIII 2009, prezentacja On the forecasting performance of a small-scale DSGE model Macroeconomic Forecasting Conference, Rzym, III.2009, prezentacja On the forecasting performance of a small-scale DSGE model Konferencje krajowe - Macromodels 2013, Warszawa, X.2013, prezentacja Real exchange rate forecasting: a calibrated half-life PPP model can beat the random walk - Seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP, Warszawa, IX.2013, prezentacja How frequently should we reestimate DSGE models? - Warsaw Economic Seminars, Warszawa, XII.2011, prezentacja Mortgage down-payment and welfare in a life-cycle model - Seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP, Warszawa, XI.2011, prezentacja Wk lad w lasny przy zakupie mieszkania a dobrobyt w modelu cyklu życia - DSGE and beyond expanding the paradigm in monetary policy research?, Warszawa, IX.2011, prezentacja Monetary policy in a non-representative agent economy: A survey - Seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP, Warszawa, III.2011, prezentacja Determinanty kredytu dla gospodarstw domowych w modelu cyklu życia - Macromodels 2010, Pu ltusk, XII.2010, prezentacja Life-Cycle Determinants of Consumer Credit - Seminarium Ekonomiczne SGH, Warszawa, III.2010, prezentacja The Role of Two Interest Rates in the Intertemporal Current Account Model - Seminarium Ekonomiczne SGH, Warszawa, III.2009, prezentacja On the forecasting performance of a small-scale DSGE model - Seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP, Warszawa, II.2009, prezentacja Miedzyokresowe podejście do modelowania salda obrotów bieżacych Publikacje Cz eść A listy MNiSW - Rubaszek Micha l (wspó lautor: M. Kolasa), How often should we reestimate DSGE models. Artyku l zaakceptowany w International Journal of Central Banking - Rubaszek Micha l (wspó lautor: M. Kolasa), Forecasting with DSGE models with financial frictions. International Journal of Forecasting 31, Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: M. Ca Zorzi i A. Koci ecki), Bayesian forecasting of real exchange rates with a Dornbusch prior. Economic Modelling 46, Rubaszek Micha l (wspó lautor: D. Serwa), Determinants of credit to households in a life-cycle model. Economic Systems 38, Rubaszek, M. (wspó lautorstwo: Brzoza-Brzezina, M., Kolasa, M., Koloch, G., Makarski, K.), Monetary policy in a non-representative agent economy: A survey. Journal of Economic Surveys 27(4), Rubaszek Micha l (wspó lautor: M. Ca Zorzi), On the empirical evidence of the intertemporal current account model for the euro area countries. Review of Development Economics 16 (1), Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: M. Kolasa, P. Skrzypczyński), Putting the New Keynesian DSGE model to the real-time forecasting test. Journal of Money, Credit and Banking 44 (7), Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: A. Koci ecki, M. Kolasa), A Bayesian method of combining judgmental and model-based density forecasts. Economic Modelling 29 (4),

4 - Rubaszek Micha l, The role of two interest rates in the intertemporal current account model. Macroeconomic Dynamics 16 (S2), Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: M. Kolasa, D. Taglioni), Firms in the great global recession: The role of foreign ownership and financial dependence. Emerging Markets Review 11 (4), Rubaszek Micha l (wspó lautor: P. Skrzypczyński), On the forecasting performance of a small-scale DSGE model. International Journal of Forecasting 24 (3), Rubaszek Micha l, A model of balance of payments equilibrium exchange rate. Eastern European Economics 42 (3), 5-22 Cześć B listy MNiSW - Rubaszek Micha l, Mortgage down-payment and welfare in a life-cycle model. Bank i Kredyt 43 (4), Rubaszek Micha l, 2011, recenzja ksiażki Jakuba Borowskiego pt. Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski. Bank i Kredyt 42 (4), 2011, Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: G. Koloch, P. Skrzypczyński), Forecasting the Polish zloty with non-linear models. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 2 (2): Rubaszek Micha l, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland. Bank i Kredyt 40 (1), Rubaszek Micha l, Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiazania. Bank i Kredyt 37 (7), Rubaszek Micha l, Model równowagi bilansu p latniczego. Zastosowanie wobec kursu z z lotego. Bank i Kredyt 34 (5), Rubaszek Micha l, Teoria arbitrażu cenowego dla spó lek notowanych na Gie ldzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt 33 (8), Rubaszek Micha l (wspó lautor: D. Serwa), Prognozowanie kursu walutowego. Model nadzwyczajnej stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych, Bank i Kredyt 32 (9), Ksiażki - Rubaszek Micha l, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. - Marcinkowska-Lewandowska W. (redakcja naukowa), M. Rubaszek, D. Serwa, Analiza Kursu Walutowego, C.H. Beck, Warszawa. Rozdzia ly w ksiażkach - Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: P. Banbu la i W. Koziński), The role of the exchange rate in monetary policy in Poland. Rozdzia l w: Bank for International Settlements (ed.), Capital flows, commodity price movements and foreign exchange intervention, Bank for International Settlements. - Rubaszek Micha l, Kurs równowagi. Rozdzia l 6 w: S lawiński, A. (Red.), Polityka Pienieżna. C.H. Beck, Warszawa. - Rubaszek Micha l i Dobromi l Serwa, Model z rozk ladem opóźnień. Kointegracja. Model korekty b l edem. Rozdzia l 8 w: Gruszczyński, M., Kuszewski, T., Podgórska, M. (Red.), Ekonometria i badania operacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - Rubaszek Micha l, Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland. Rozdzia l w: Raport nt. pe lnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa. Wybrane pozosta le opracowania - Rubaszek Micha l, Kosior Anna (red.), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefa euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa. - Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: M. Ca Zorzi, J. Muck), Real exchange rate forecasting: a calibrated half-life PPP model can beat the random walk, ECB Working Paper Series 1576, European Central Bank.

5 - Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: A. Kociecki, M. Ca Zorzi), Bayesian analysis of recursive SVAR models with overidentifying restrictions, ECB Working Paper Series 1492, European Central Bank. - Rubaszek, M., Forecasting RERs with PPP and RER-RID models. Badanie w lasne nr 03/bmn/10/12, SGH w Warszawie. - Rubaszek, M., Rawdanowicz, L., Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Central and Eastern Europe. International Review of Financial Analysis 18 (5), Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: T. Fic, M. Kolasa, A. Kot, K. Murawski, M. Tarnicka), ECMOD Model of the Polish Economy, NBP Working Papers 36, National Bank of Poland. - Rubaszek Micha l (wspó lautor: W. Mroczek), Development of the trade links between Poland and the European Union in the years , NBP Working Papers 30, National Bank of Poland. - Rubaszek Micha l (wspó lautor: W. Mroczek), Determinanty polskiego handlu zagranicznego. Materia ly i Studia NBP 161, Narodowy Bank Polski. - Rubaszek Micha l, Modeling Fundamentals for Forecasting Portfolio Inflows to Poland, NBP Working Papers 21, National Bank of Poland. Prace w toku - Rubaszek Micha l (wspó lautor: A. Kolasa) A note on the effect of ageing on the Euro, artyku l po pierwszej recenzji w Economic Modelling - Rubaszek Micha l (wspó lautorzy: A. Kosior, K. Wierus) On the Importance of the Dual Labour Market for a Country within Monetary Union - Rubaszek Micha l (wspó lautor: M. Kolasa) Forecasting with open economy DSGE models - Rubaszek Micha l Forecasting the yield curve Recenzje naukowe International Journal of Forecasting, Macroeconomic Dynamics (2), Emerging Markets Review, Emerging Markets Finance and Trade (2), Empirical Economics (2), Eastern European Economics (2), Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Journal of Economic Policy Reform, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Czech Journal of Economics and Finance, Ekonometria, Ekonomia, Przeglad Statystyczny, Bank i Kredyt (32), NCN Preludium (2). Wyróżnienia i osiagni ecia Granty naukowe - Grant NCN SONATA BIS Rozwój metod prognozowania makroekonomicznego z wykorzystaniem modeli klasy DSGE - g lówny wykonawca Grant KBE NBP Znaczenie prywatnego rynku najmu nieruchomości dla stabilności makroekonomicznej krajów strefy euro - g lówny wykonawca Grant NCN Opus Przyczyny i skutki nieefektywności prywatnego rynku wynajmu mieszkań w Polsce - kierownik, wniosek z lożony w XII.2014 Uczestnictwo w komitetach - Cz lonek redakcji czasopisma Bank i Kredyt teraz - Cz lonek Econometric Society Organizator konferencji NBP Publishing Central Bank Forecasts Zastepca Przewodniczacego Zespo lu Zadaniowego ds. Makroekonomicznych przy Pe lnomocniku Rzadu ds. Wprowadzenia Euro teraz - Cz lonek Editorial Group on Convergence Report (ESBC) teraz - Cz lonek Working Group on Economic Modelling (ESBC) teraz

6 Z dawnych lat - Zwyciestwo drużynowe w Miedzynarodowym Konkursie Matematycznym Baltiniada Dwukrotne wyróżnienie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Pierwsza nagrody w konkursie matematycznym Kangur Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Umiej etności J ezyki obce - Polski: j ezyk ojczysty - Angielski: p lynny - Francuski: podstawowy Obs luga komputera Matlab, R, Gauss, eviews, Stata, gretl, Jmulti, MS Office, L A TEX, html Hobby - Bieganie d lugodystansowe - Pi lka nożna - Podróże - Ciekawe ksiażki i dobre filmy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA WYKSZTAŁCENIE Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2015) tytuł profesora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) - stopień doktora habilitowanego nauk

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI

EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI śywnościowej NR 60 (006) Wydawnictwo SGGW Warszawa 006 KOMITET REDAKCYJNY Bolesław Borkowski, Robert

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO 1 IX Kongres Ekonomistów Polskich Andrzej Sławiński 1 GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO Potencjalne korzyści z dalszego pogłębienia globalizacji handlu i finansów będą niewielkie dokąd świat

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Renata Karkowska Wpływ zagranicznych rynków kapitałowych na zmienność indeksu WIG Słowa kluczowe:...

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rynku walutowego wybranych walut azjatyckich

Charakterystyka rynku walutowego wybranych walut azjatyckich studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3 Magdalena Markiewicz *, Monika Szmelter ** Uniwersytet Gdański Charakterystyka rynku walutowego wybranych walut azjatyckich Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach

Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach Zeszyty Naukowe nr 778 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Finansów Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach 1. Wstęp Od lat

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO

POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Ewa CZAPLA * POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO Zarys treści: W pracy podjęto próbę zbadania

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo w konferencjach

Uczestnictwo w konferencjach Uczestnictwo w konferencjach Prof. dr hab. Stanisława Golinowska 2008 2009 Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, konferencja organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń, 27 lutego 2008 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego

Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego Zeszyt 50 małgorzata misiak Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego Stabilisation policy in a

Bardziej szczegółowo

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Praca Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju pod redakcją prof. dr hab. Henryka Mruka jest bardzo ciekawym i oryginalnym opracowaniem dotyczącym roli oraz znaczenia targów w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza*

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza* Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Milena Kabza* RYZYKO SYSTEMOWE CECHA WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIE Integracja rynków finansowych oraz globalizacja jako tendencje

Bardziej szczegółowo