Codziennie z tą samą energią.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Codziennie z tą samą energią."

Transkrypt

1 Codziennie z tą samą energią.

2 Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas szeroki zakres usług świadczonych Klientom. Jesteśmy dostawcą ciepła, energii, wody i gazu oraz odbiorcą płynnych odpadów przemysłowych. Jesteśmy liderem w zakresie sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w obrębie Ursusa. Zaufali nam okoliczni przedsiębiorcy z branż: produkcyjnej, usługowej, handlowej i logistycznej. Stałym odbiorcą naszych usług jest osiedle mieszkaniowe Niedźwiadek. Naszymi partnerami są m.in.: MPWiK, PGNiG, PGE, RWE Stoen Operator, SPEC, Kompania Węglowa S.A, DB Shenker. Jesteśmy podmiotem aktywnie działającym w obrębie Ursusa. Zapraszamy sąsiadujące firmy i wspólnoty mieszkaniowe do współpracy w zakresie dostaw mediów: ciepła, energii, wody. Proponujemy też usługi wodno-kanalizacyjne, transportowe i hotelowe. Dla naszych Klientów niewątpliwym atutem jest możliwość odbioru kompleksowych usług medialnych od jednego dostawcy. Rozumiejąc potrzeby małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych, zapewniamy również dostawy wybranych mediów. Podchodzimy indywidualnie do Państwa oczekiwań i specyfiki prowadzonego biznesu. Sprawna dostawa mediów i usług jest możliwa dzięki rozbudowanej infrastrukturze. Istniejąca kompletna, usytuowana w obrębie tej samej dzielnicy, nowoczesna infrastruktura, umożliwia szybką i profesjonalną odpowiedź na potrzeby naszych Klientów. Energetyka Ursus jest znaczącym warszawskim producentem ciepła i energii elektrycznej. Media wytwarzane są w zachodniej części stolicy, w Ursusie. System dystrybucji działa w obrębie dzielnicy. Energia elektryczna wytwarzana jest podczas produkcji ciepła w wysoko wyspecjalizowanej elektrociepłowni. Proces kogeneracji pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa oraz na redukcję emisji CO2, co przyczynia się do minimalizowania wpływu na środowisko naturalne w regionie. Potencjał produkcyjny naszej elektrociepłowni pozwala na dalszy rozwój firmy i przyłączanie kolejnych Klientów. Wykorzystując osiągnięcia techniki, jesteśmy w stanie zutylizować agresywne dla środowiska zanieczyszczenia przemysłowe płynne. Jesteśmy również dostawcą usług wodno-kanalizacyjnych. Dysponujemy zmodernizowaną stacją uzdatniania wody, działającą według najnowszych trendów technologicznych. Ponadto możemy pochwalić się zapleczem technicznym do dystrybucji gazu ziemnego. Odwołując się do rzetelnej wiedzy i doświadczeń biznesowych proponujemy Państwu racjonalne i elastyczne rozwiązania biznesowe. Dysponujemy doświadczoną kadrą profesjonalistów, współpracujących z Państwem przy doborze zakresu usług oraz optymalizacji kosztów. Prowadzenie działalności ułatwia optymalne położenie zakładów Energetyki Ursus, zlokalizowanych w bliskiej odległości torów kolejowych, którymi dostarczane są materiały i surowce, w tym węgiel. Na terenie firmy mieści się także 11 km doskonale utrzymanych torów kolejowych, które pozwalają na optymalizację dostaw na potrzeby elektrociepłowni oraz sąsiadujących z nami Klientów. Energetyka Ursus stanowi ważny podmiot na energetycznej mapie Warszawy. Firma jest kontynuatorem polskich wieloletnich tradycji bezpieczeństwa energetycznego opartego na gospodarce węglowej. Zapewniamy alternatywne źródło dostaw dla Warszawy, jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa energetycznego stolicy. Kompleksowe usługi spółki pozwalają zaopatrzyć w media energetyczne okoliczne przedsiębiorstwa, osiedla mieszkaniowe, urzędy oraz indywidualne podmioty gospodarcze. Z naszych usług korzysta obecnie 25 tys. mieszkańców dzielnicy. Energię dostarczamy do około stu firm. Wyprodukowane przez nas ciepło rozprowadzane jest na obszarze o powierzchni ok. 400 ha. W swojej działalności dążymy do równowagi między ekonomią, etyką i poszanowaniem środowiska naturalnego. Wiarygodność naszej firmy, jakość i niezawodność usług potwierdza fakt, że dla większości z naszych stałych Klientów jesteśmy dostawcą wszystkich czynników energetycznych. Zgodnie z naszą filozofią biznesu codziennie z ciepłem i tą samą energią dostarczamy Państwu profesjonalne usługi w atrakcyjnych cenach. Energetyka Ursus zapewnia dostarczanie energii elektrycznej do Klientów minimum dwoma liniami zasilającymi, co znacząco minimalizuje zagrożenie wystąpienia przestojów w dostawie. Podmioty zainteresowane nawiązaniem profesjonalnej współpracy ze sprawdzonym dostawcą mediów zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług i korzyściami płynącymi ze współpracy z naszą spółką oraz do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta. Jednocześnie chciałbym podziękować za zaufanie jakim nas obdarzyli wieloletni odbiorcy współpracujący z naszą firmą. Bogdan Bigus Prezes Energetyka Ursus sp. z o.o.

3 Ciepło i energia dla Ciebie Zakres naszych usług Działalność podstawowa wytwarzanie i dostawa ciepła dla podmiotów gospodarczych działających na obszarze byłych ZPC Ursus i okolic oraz dla osiedla Niedźwiadek dostawa energii elektrycznej i gazu dla podmiotów gospodarczych działających na ww. obszarze uzdatnianie wody pitnej z ujęć własnych (studnie głębinowe) odbiór ścieków przemysłowych działalność remontowo-konserwacyjna obiektów, urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Działalność usługowo-handlowa wykonawstwo i naprawy instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych i wodnych naprawy i konserwacja instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej lokalizacja uszkodzeń oraz naprawy kabli energetycznych wykonywanie pomiarów ochronnych i badanie sprzętu ochronnego przewijanie silników elektrycznych wszystkich typów i mocy neutralizacja ścieków przemysłowych usługi kolejowe, tj. możliwość korzystania z bocznicy kolejowej, przyjmowanie lub wysyłka towarów wagonami kolejowymi, przeładunki masowe towarów analizy laboratoryjne m. in. wody i ścieków Wynajem dźwigów samochodowych dźwigów kolejowych koparko-ładowarek spychaczy podnośników widłowych pojazdów asenizacyjnych Zezwolenia Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej 139 MW (Elektrociepłownia) Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Decyzja na wytwarzanie odpadów oraz na odbiór odpadów niebezpiecznych celem ich uniesz kodliwienia w zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO² z instalacji Elektrociepłowni Koncesje na wytwarzanie ciepła na przesyłanie i dystrybucję ciepła na wytwarzanie energii elektrycznej na obrót energią elektryczną na dystrybucję energii elektrycznej na obrót paliwami gazowymi na dystrybucję paliw gazowych Energetyka Ursus posiada własną elektrociepłownię. Zasilamy w ciepło ok. 25 tys. mieszkańców Ursusa. To prawie połowa mieszkańców dzielnicy. Energię dostarczamy do około stu firm. Wytwarzana przez nas moc cieplna nominalna wynosi 143 MW, a moc elektryczna nominalna 6 MW. W naszej elektrociepłowni możemy pochwalić się nowoczesnymi rozwiązaniami. Układ wykorzystuje ciepło skraplania pary wodnej do celów grzewczych i minimalizuje jego straty. Energia elektryczna z turbiny parowej przeciwprężnej wytwarzana jest w naszej spółce w wysokosprawnej kogeneracji. Zastosowany w elektrociepłowni proces technologiczny pozwala na jednoczesne wytwarzanie użytkowej energii cieplnej oraz energii elektrycznej. W przeciwieństwie do odrębnego wytwarzania ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej, możemy osiągnąć duże oszczędności ekonomiczne, zarówno dla producenta jak i dla końcowych odbiorców. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa - w naszym przypadku węglowego - jest to również rozwiązanie korzystne dla środowiska. Dzięki skojarzonemu wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej energię chemiczną paliwa wykorzystujemy o ok. 30 % lepiej, niż gdybyśmy zdecydowali się na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w sposób rozdzielony. Na wylocie zastosowanej przez nas turbiny para wodna ma wyższe ciśnienie, niż w przypadku turbin innych typów. Dzięki temu sprawność układu jest większa, a wykorzystanie surowców opałowych efektywniejsze. Wykorzystujemy ciepło skraplania pary, którego wartość jest bardzo wysoka i dzięki temu minimalizujemy straty ciepła.

4 Woda Hydrofornia Eksploatowany przez Energetykę Ursus układ zasilania odbiorców w wodę pitną składa się z 32 km rurociągów wodnych i 7 studni czwartorzędowych. Posiadamy również stację uzdatniania wody pitnej (hydrofornię), pompownię wody ppoż. oraz zbiorniki o łącznej pojemności m 3 i przyłącze wodociągowe 2 x Ø400 do sieci miejskiej. Woda do hydroforni pompowana jest ze studni głębinowych. Podlega wieloetapowemu procesowi uzdatniania, po czym przepompowywana zostaje do sieci wodociągowej Energetyki Ursus, skąd przesyłana jest do Klientów. Dostarczamy cztery rodzaje wody: woda pitna woda przeciwpożarowa (p.poż.) woda ciepła użytkowa (cw) woda do centralnego ogrzewania (co) Energetyka Ursus od 2005 roku próbuje nawiązać współpracę z MPWiK w zakresie dostarczania wody w Ursusie, bądź też umowę dzięki, której mieszkańcy Ursusa dostawaliby wodę z alternatywnego źródła, w sytuacji wystąpienia awarii. W chwili obecnej Spółka dostarcza wodę wszystkim odbiorcom na terenie byłych ZPC Ursus m.in. Urzędowi Dzielnicy Ursus. Niewykorzystany, szacunkowy potencjał Energetyki Ursus mógłby zaspokoić w wodę 50 tys. osób (rezerwa). Ciepło Energia elektryczna Produkowane przez nas ciepło sprzedawane jest za pośrednictwem SPEC-u na potrzeby osiedla mieszkaniowego Niedźwiadek w Warszawie. Za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej Energetyki Ursus zasilani są odbiorcy zlokalizowani na terenie dawnych ZPC Ursus. Poprzez własną sieć ciepłowniczą dostarczamy ciepło wielu innym podmiotom gospodarczym: wspólnotom mieszkaniowym, przedsiębiorstwom i urzędom. W Elektrociepłowni eksploatowany jest turbogenerator o mocy 6 MW, który wytwarza energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem. Energetyka Ursus zasilana jest zewnętrznie czterema liniami o napięciu 110 kv. Zasilanie zapewniają niezależnie dwie główne stacje zasilające: GSZ I, GSZ II, trzy stacje o napięciu 15 kv, oraz sieć energetyczna o długości wynoszącej ok. 186 km. Nowoczesne kotły Sieć ciepłownicza Energię cieplną wytwarzamy w kotłach: wodnych węglowych, wodnym gazowym oraz w parowym. Dzięki kogeneracji uzyskujemy wysoką sprawność wytwarzania energii, podczas produkcji wody o wysokiej temperaturze. W upustach ciepłowniczych turbin para przegrzana zasila wymienniki ciepłownicze, przekazując ciepło wodzie sieciowej, doprowadzanej do instalacji komunalnej centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cw). Nasza sieć ciepłownicza o zasięgu ok. 400 ha to zespół nowoczesnych urządzeń technicznych do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorców. Długość naszej sieci ciepłowniczej wynosi 24,4 km. Uzdatnianie wody polega na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Wodę uzdatnia się dla potrzeb przemysłowych i komunalnych (woda wodociągowa, woda pitna). Stosujemy następujące procesy uzdatniania wody: odżelazianie zmiękczanie demineralizacja filtracja dezynfekcja proces odwróconej osmozy aeracja Woda pitna podlega najsurowszym normom i po wydobyciu ze studni głębinowych, uzdatniana jest w hydroforni. Oddzielną nitką odprowadzamy wodę przeciwpożarową, surową. Proces przygotowania wody co i cw do wpuszczenia do sieci odbywa się na terenie elektrociepłowni. W obecnym stanie uzdatniona w hydroforni woda z dużym zapasem pokrywa potrzeby odbiorców przyłączonych do sieci wodociągowej Energetyki Ursus. W sytuacji awarii wodociągu miejskiego, zasilającego okoliczne osiedla w Ursusie, istnieje możliwość dostarczania wody z naszej sieci bezpośrednio do sieci MPWiK.

5 Stabilna i wiarygodna firma Umiejętne zarządzanie Spółka od początku działalności wykazuje ekonomiczną efektywność i stabilność. Wykorzystując energię elektryczną powstałą przy produkcji ciepła, obniżamy koszty produkcji obu czynników, zwiększamy efektywność wykorzystania paliw energetycznych oraz przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Nasza elektrociepłownia wytwarza w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci wody o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej i przemysłu. Gwarantem stabilnej pozycji firmy jest umiejętne gospodarowanie zasobami. Najlepszym tego przykładem jest produkcja i sprzedaż energii elektrycznej, wytworzonej dzięki układom kogeneracyjnym, podczas produkcji ciepła. Taka długofalowo planowana polityka pozwala nam na stabilne prowadzenie dochodowej działalności gospodarczej, przy jednoczesnym oferowaniu naszym Klientom konkurencyjnych cen produktów. Dywersyfikacja przychodów Efektywność i stabilność ekonomiczna jest wynikiem strategii spółki, opartej na sektorowej dywersyfikacji źródeł przychodu. Optymalizujemy też koszty, inwestując w nowoczesne i wysoko wydajne maszyny. Pozostałe obszary działalności Sieć hydrantów Eksploatujemy wielokilometrową sieć ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na terenie ok. 200 ha po byłych ZPC Ursus i możemy za ich pośrednictwem przepompować 750 m3/h wody. Kanalizacja Posiadamy sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wód opadowych o łącznej długości 46 km na terenie dawnych ZPC Ursus. Dysponujemy także sprzętem specjalistycznym, w tym nowoczesnym samochodem asenizacyjnym, umożliwiającym czyszczenie i konserwację kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Chemiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych W skład oczyszczalni ścieków przemysłowych Energetyki Ursus wchodzi chemiczna oczyszczalnia ścieków oraz instalacja gospodarki osadami. Neutralizujemy dostarczane przez Klientów płynne odpady przemysłowe, wymienione w liście kodów dostępnej i aktualizowanej na stronie internetowej spółki. Nie są przyjmowane do neutralizacji odpady: komunalne, pochodzące z przemysłu spożywczego, zawierające substancje organiczne, medyczne, zaolejone, emulsje zawierające tłuszcze, paliwa i rozpuszczalniki organiczne. Laboratorium chemiczne W laboratorium wykonujemy analizy laboratoryjne wody, ścieków i węgla na potrzeby własne, jak również na potrzeby Klientów zewnętrznych. Gaz ziemny wysokometanowy Jesteśmy sprzedawcą i dystrybutorem gazu ziemnego wysokometanowego. Prowadzimy obrót gazem. Rozprowadzamy go też własną siecią gazową o łącznej długości 5 km, zasilaną z sieci o ciśnieniu ~ 0,35 MPa. Gaz jest wstępnie redukowany w centralnej stacji redukcyjnopomiarowej do ciśnienia 0,05 MPa. Następnie przesyłany jest do siedmiu wydziałowych stacji redukcyjno-pomiarowych gazu i do kilku pośrednich punktów redukcyjnych. Transport Energetyka Ursus świadczy usługi z zakresu kolejnictwa w Warszawie na terenach byłych ZPC Ursus. Udostępniamy transport kolejowy oraz dostęp do bocznicy kolejowej o długości ok. 7 km. Przyjmujemy i wysyłamy towary wagonami kolejowymi. Świadczymy przeładunek towarów oraz hałdowanie materiałów opałowych i złomu. Wynajem Proponujemy wynajem sprzętu specjalistycznego: samochodu asenizacyjnego dźwigu samochodowego o udźwigu 8 i 12 ton dźwigu kolejowego o udźwigu 20 ton żurawi samojezdnych podnośników widłowych podnośników koszowych ciągnika rolniczego z przyczepą o ładowności 10 ton spycharki gąsienicowej koparko-ładowarki ładowarki kołowej Ł-34 z łyżką o pojemności 5,8 m3. Kwatery Energetyka Ursus posiada łącznie 70 miejsc noclegowych w pomieszczeniach 3, 4 i 6 osobowych. Pokoje wynajmujemy zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. Oferujemy noclegi nie krótsze niż 7 dni w atrakcyjnych cenach. Zmotoryzowanym Klientom oferujemy bezpłatny parking. Dogodna lokalizacja budynków gwarantuje szybki dojazd komunikacją miejską do centrum Stolicy autobusem lub koleją z pobliskiej stacji PKP (czas przejazdu do stacji Śródmieście wynosi ok. 15 min.).

6 Klienci Ostatnie inwestycje Bezpieczeństwo energetyczne Zaufali nam Klienci z branż: produkcyjnej, usługowej, handlowej i logistycznej. Łącznie prawie sto firm. Odbiorcą naszych mediów jest także osiedle mieszkaniowe Niedźwiadek, w którym mieszka blisko 25 tyś. osób. Energetyka Ursus powstała na fundamentach majątku energetycznego dawnych ZPC Ursus. Wykorzystując unikatową infrastrukturę tworzoną na przestrzeni lat nakładem olbrzymich środków, dbamy o jej konserwację, udoskonalenie i rozbudowę. Energetyka Ursus wpisana została przez Prezydenta m. st. Warszawy do Planu Bezpieczeństwa Energetycznego Stolicy do roku Przyczyniamy się do budowy konkurencyjnego rynku i niwelujemy monopol na dostawy mediów ze strony dużych podmiotów. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zwiększyć i rozwinąć zdolności produkcyjne. W przypadku awarii innych źródeł energii możemy zapewnić zachodniej części stolicy nieprzerwaną pracę systemu energetycznego, alternatywną wobec istniejących źródeł. Spółka jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Ursusa. Zapewniamy dzielnicy niezagrożone dostawy ciepła i energii. Bezpieczeństwo energetyczne Warszawy zależy od wielu złożonych uwarunkowań. Wymaga planowania i współpracy wielu podmiotów. Musi też uwzględniać długotrwałe i kosztowne działania podjęte w ubiegłych dekadach. Partnerzy Naszymi stałymi partnerami są: MPWiK, PGNiG, RWE Stoen Operator, SPEC, PGE, Kompania Węglowa S.A, DB Shenker. W ostatnich kliku latach spółka dokonała gruntownej modernizacji bazy maszynowej i infrastruktury technicznej elektrociepłowni i hydroforni. Odbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy dwa kotły parowe oraz kocioł wodny. Zakupiliśmy też nowy kocioł wodny opalany gazem o mocy 6 MW. Zmodernizowaliśmy wewnętrzne rurociągi parowe i gazowe. Zainstalowaliśmy dwa nowe wymienniki ciepła. Zainwestowaliśmy też w nowoczesną zmiękczalnię wody w elektrociepłowni oraz w sieć energetyczno-kablową na terenie Ursusa. Wymieniliśmy połowę magistrali dostarczającej energię do osiedla Niedźwiadek. Wartość wymienionych inwestycji to kwota ok. 50 mln zł. Dalsze inwestycje w rozwój nowoczesnych, wysokosprawnie funkcjonujących maszyn oraz infrastruktury są jednym z priorytetów firmy. W najbliższym czasie planujemy budowę sieci ciepłowniczej do dzielnicy Włochy oraz realizowaną wspólnie ze SPEC magistralę cieplną do południowej części Ursusa, w tym Skorosze i tzw. Stary Ursus. Firma rozbudowuje swój potencjał, który już w chwili obecnej pozwala nam na sprawną obsługę znacznej części dzielnicy. Zamierzamy go powiększać i w miarę rozwoju dzielnicy zdobywać zaufanie kolejnych odbiorców. URSUS Również w skali miasta jesteśmy potencjalnym i alternatywnym dostawcą czynników energetycznych. Energetyka Ursus jest przedsiębiorstwem energetycznym, którego funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla dzielnicy Ursus. Wytwarzamy i sprzedajemy ciepło oraz energię, działając w konkurencyjnym środowisku. Zróżnicowany rynek, którego jesteśmy częścią, jest dla stolicy gwarantem optymalnych cen energii elektrycznej i ciepła oraz wysokiej jakości obsługi Klientów. Przekłada się też pośrednio na ceny wyrobów przemysłowych i konkurencyjność producentów w skali miasta i kraju, a nawet pozwala konkurować z dostawcami europejskimi i światowymi.

7 Stacja energetyczna GPZ Pompownia wody P-Poż Oczyszczalnia Hydrofornia Stacja gazowa Rozwój w perspektywie rynku energetycznego Energetyka Ursus rozbudowuje swój potencjał dostawczy w obszarze wszystkich mediów: cieplnych, energetycznych i wodno - kanalizacyjnych. Spółka kontynuuje inwestycje w nowoczesne, wysokosprawne urządzenia. Rola w regionie Pracownicy Energetyka Ursus zatrudnia 120 wykwalifikowanych pracowników. Jest przez to jednym z największych pracodawców. Nasi pracownicy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Profesjonaliści, doskonale znający realia i wymogi branży. Niejednokrotnie związani są zawodowo z dzielnicą Ursus od początku swojej kariery. Ich zaangażowanie, doświadczenie, kreatywność i etyka pracy stanowią najcenniejszy kapitał naszej firmy. Nasza firma to dobre miejsce pracy, wśród ludzi życzliwych, zaangażowanych i z pasją. Energetyka Ursus jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ursusa. Organizacji wspomagającej rozwój aktywności gospodarczej, w tym przemysłu, usług i produkcji na terenie dzielnicy Ursus. Celem statutowym Stowarzyszenia jest także pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ursusa ul. Traktorzystów 28d, Warszawa tel , Chcemy pozostać najważniejszym dostawcą mediów na obszarze zachodniej Warszawy. Udoskonalając własną infrastrukturę mamy na uwadze nie tylko naszych dotychczasowych Klientów. Modernizacje czynione są również z myślą o przyszłych potencjalnych odbiorcach naszych produktów i usług. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości tańsze ciepło wytworzone przez naszą firmę w elektrowni konwencjonalnej ogrzeje mieszkańców Starego Ursusa, dając oszczędności w porównaniu z kupowaną dotychczas energią cieplną produkowaną w elektrowniach gazowych. Mamy też w planach, po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych, dostarczać poprzez SPEC ciepło do pozostałej części Ursusa. W ramach dalszego rozwoju oraz dopasowywania się do dyrektyw Unii Europejskiej zaplanowaliśmy kolejne inwestycje w naszej elektrociepłowni. Opracowywane i wdrażane są modernizacje, których efektem będzie zmniejszenie emisji CO do atmosfery. Na etapie realizacji są również dalsze redukcje emisji ² związków siarki. Stale umacniamy naszą pozycję na konkurencyjnym rynku energetycznym poprzez zwiększanie efektywności istniejących kotłów. Wg projektu Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku planowane jest podwojenie zużycia energii elektrycznej. Wg dokumentu kluczowym surowcem do 2030 r. pozostanie węgiel kamienny, choć jego udział w produkcji elektryczności w Polsce będzie się zmniejszał. W 2008 r. wynosił on prawie 96 proc.

8 Ekologia Podejmujemy skoordynowane działania na rzecz środowiska poprzez integrację polityki energetycznej z polityką ekologiczną. Energetyka Ursus realizuje w praktyce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i ochrony środowiska. Nie tylko sami prowadzimy działalność w oparciu o wysokie standardy, ale mamy znaczący wpływ na działalność środowiskową firm w regionie. W naszych działaniach i planach rozwoju szczególnie troszczymy się o lokalną społeczność, naszych Klientów, a także o ochronę środowiska naturalnego. Utylizując płynne odpady przemysłowe znacząco przyczyniamy się do poprawy środowiska naturalnego dzielnicy, miasta i województwa. Energetyka Ursus jest w stanie utylizować trudne chemiczne odpady poprzemysłowe. W tym zakresie nie ma alternatywy w skali całego województwa. Stanowi to gwarant bezpieczeństwa środowiska naturalnego województwa mazowieckiego. Nasze przedsiębiorstwo w celu poprawy efektywności wytwarzania energii, a co za tym idzie ochrony środowiska, podczas produkcji energii cieplnej produkuje również energię elektryczną w procesie kogeneracji. Wpływa to pozytywnie na środowisko ze względu na lepsze wykorzystanie paliw energetycznych i znacznie mniejszą emisję CO2, niż przy oddzielnej produkcji obu typów energii. Znamy się nie od dziś... Spadkobierca tradycji przemysłowych. Energetyka Ursus sp. z o.o. jest spadkobiercą tradycji przemysłowych dzielnicy Ursus, sięgających czasów międzywojennych. Od 1923 roku na terenie dzielnicy istniała fabryka zakładów mechanicznych, a po wojnie Zakłady Przemysłu Ciągnikowego Ursus S.A. Fabryka miała olbrzymi wpływ na rozwój dzielnicy. Dzięki niej w latach siedemdziesiątych powstała m.in. sąsiednia dzielnica mieszkaniowa. W ostatnich dwóch dekadach ZPC Ursus podlegał restrukturyzacjom, w wyniku których powstały liczne spółki branżowe. W ramach Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus jeszcze przed wojną istniał Zakład Energetyczny. Na bazie jego majątku powstała firma Energetyka Ursus sp. z o.o.

9 Energetyka Ursus sp. z o.o. Skorzystaj z naszej oferty i przyłącz się do nas. Zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nasi pracownicy pomogą Państwu dobrać zakres usług, zoptymalizować koszty, a także odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące standardów współpracy z naszą firmą. KRS: REGON: NIP: Kapitał zakładowy ,00 zł Biuro Obsługi Klienta Plac Czerwca 1976 roku nr Warszawa (wjazd od ulicy Gierdziejewskiego ) tel tel Cennik naszych usług dostępny jest na stronie Elektrociepłownia dyżurny tel. / fax Wydział Elektryczny dyżurny energetyk tel Oczyszczalnia Ścieków kierownik tel Hydrofornia konserwator tel Wydział Transportu kierownik tel

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE P R O D U K T P R O G R A M R Y N E K IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna jesień i zima Ciepło to miła atmosfera w domu, szczególnie wtedy, gdy za oknem pada deszcz lub panują minusowe temperatury. Gdy jest

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo