Codziennie z tą samą energią.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Codziennie z tą samą energią."

Transkrypt

1 Codziennie z tą samą energią.

2 Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas szeroki zakres usług świadczonych Klientom. Jesteśmy dostawcą ciepła, energii, wody i gazu oraz odbiorcą płynnych odpadów przemysłowych. Jesteśmy liderem w zakresie sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w obrębie Ursusa. Zaufali nam okoliczni przedsiębiorcy z branż: produkcyjnej, usługowej, handlowej i logistycznej. Stałym odbiorcą naszych usług jest osiedle mieszkaniowe Niedźwiadek. Naszymi partnerami są m.in.: MPWiK, PGNiG, PGE, RWE Stoen Operator, SPEC, Kompania Węglowa S.A, DB Shenker. Jesteśmy podmiotem aktywnie działającym w obrębie Ursusa. Zapraszamy sąsiadujące firmy i wspólnoty mieszkaniowe do współpracy w zakresie dostaw mediów: ciepła, energii, wody. Proponujemy też usługi wodno-kanalizacyjne, transportowe i hotelowe. Dla naszych Klientów niewątpliwym atutem jest możliwość odbioru kompleksowych usług medialnych od jednego dostawcy. Rozumiejąc potrzeby małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych, zapewniamy również dostawy wybranych mediów. Podchodzimy indywidualnie do Państwa oczekiwań i specyfiki prowadzonego biznesu. Sprawna dostawa mediów i usług jest możliwa dzięki rozbudowanej infrastrukturze. Istniejąca kompletna, usytuowana w obrębie tej samej dzielnicy, nowoczesna infrastruktura, umożliwia szybką i profesjonalną odpowiedź na potrzeby naszych Klientów. Energetyka Ursus jest znaczącym warszawskim producentem ciepła i energii elektrycznej. Media wytwarzane są w zachodniej części stolicy, w Ursusie. System dystrybucji działa w obrębie dzielnicy. Energia elektryczna wytwarzana jest podczas produkcji ciepła w wysoko wyspecjalizowanej elektrociepłowni. Proces kogeneracji pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa oraz na redukcję emisji CO2, co przyczynia się do minimalizowania wpływu na środowisko naturalne w regionie. Potencjał produkcyjny naszej elektrociepłowni pozwala na dalszy rozwój firmy i przyłączanie kolejnych Klientów. Wykorzystując osiągnięcia techniki, jesteśmy w stanie zutylizować agresywne dla środowiska zanieczyszczenia przemysłowe płynne. Jesteśmy również dostawcą usług wodno-kanalizacyjnych. Dysponujemy zmodernizowaną stacją uzdatniania wody, działającą według najnowszych trendów technologicznych. Ponadto możemy pochwalić się zapleczem technicznym do dystrybucji gazu ziemnego. Odwołując się do rzetelnej wiedzy i doświadczeń biznesowych proponujemy Państwu racjonalne i elastyczne rozwiązania biznesowe. Dysponujemy doświadczoną kadrą profesjonalistów, współpracujących z Państwem przy doborze zakresu usług oraz optymalizacji kosztów. Prowadzenie działalności ułatwia optymalne położenie zakładów Energetyki Ursus, zlokalizowanych w bliskiej odległości torów kolejowych, którymi dostarczane są materiały i surowce, w tym węgiel. Na terenie firmy mieści się także 11 km doskonale utrzymanych torów kolejowych, które pozwalają na optymalizację dostaw na potrzeby elektrociepłowni oraz sąsiadujących z nami Klientów. Energetyka Ursus stanowi ważny podmiot na energetycznej mapie Warszawy. Firma jest kontynuatorem polskich wieloletnich tradycji bezpieczeństwa energetycznego opartego na gospodarce węglowej. Zapewniamy alternatywne źródło dostaw dla Warszawy, jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa energetycznego stolicy. Kompleksowe usługi spółki pozwalają zaopatrzyć w media energetyczne okoliczne przedsiębiorstwa, osiedla mieszkaniowe, urzędy oraz indywidualne podmioty gospodarcze. Z naszych usług korzysta obecnie 25 tys. mieszkańców dzielnicy. Energię dostarczamy do około stu firm. Wyprodukowane przez nas ciepło rozprowadzane jest na obszarze o powierzchni ok. 400 ha. W swojej działalności dążymy do równowagi między ekonomią, etyką i poszanowaniem środowiska naturalnego. Wiarygodność naszej firmy, jakość i niezawodność usług potwierdza fakt, że dla większości z naszych stałych Klientów jesteśmy dostawcą wszystkich czynników energetycznych. Zgodnie z naszą filozofią biznesu codziennie z ciepłem i tą samą energią dostarczamy Państwu profesjonalne usługi w atrakcyjnych cenach. Energetyka Ursus zapewnia dostarczanie energii elektrycznej do Klientów minimum dwoma liniami zasilającymi, co znacząco minimalizuje zagrożenie wystąpienia przestojów w dostawie. Podmioty zainteresowane nawiązaniem profesjonalnej współpracy ze sprawdzonym dostawcą mediów zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług i korzyściami płynącymi ze współpracy z naszą spółką oraz do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta. Jednocześnie chciałbym podziękować za zaufanie jakim nas obdarzyli wieloletni odbiorcy współpracujący z naszą firmą. Bogdan Bigus Prezes Energetyka Ursus sp. z o.o.

3 Ciepło i energia dla Ciebie Zakres naszych usług Działalność podstawowa wytwarzanie i dostawa ciepła dla podmiotów gospodarczych działających na obszarze byłych ZPC Ursus i okolic oraz dla osiedla Niedźwiadek dostawa energii elektrycznej i gazu dla podmiotów gospodarczych działających na ww. obszarze uzdatnianie wody pitnej z ujęć własnych (studnie głębinowe) odbiór ścieków przemysłowych działalność remontowo-konserwacyjna obiektów, urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Działalność usługowo-handlowa wykonawstwo i naprawy instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych i wodnych naprawy i konserwacja instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej lokalizacja uszkodzeń oraz naprawy kabli energetycznych wykonywanie pomiarów ochronnych i badanie sprzętu ochronnego przewijanie silników elektrycznych wszystkich typów i mocy neutralizacja ścieków przemysłowych usługi kolejowe, tj. możliwość korzystania z bocznicy kolejowej, przyjmowanie lub wysyłka towarów wagonami kolejowymi, przeładunki masowe towarów analizy laboratoryjne m. in. wody i ścieków Wynajem dźwigów samochodowych dźwigów kolejowych koparko-ładowarek spychaczy podnośników widłowych pojazdów asenizacyjnych Zezwolenia Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej 139 MW (Elektrociepłownia) Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Decyzja na wytwarzanie odpadów oraz na odbiór odpadów niebezpiecznych celem ich uniesz kodliwienia w zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO² z instalacji Elektrociepłowni Koncesje na wytwarzanie ciepła na przesyłanie i dystrybucję ciepła na wytwarzanie energii elektrycznej na obrót energią elektryczną na dystrybucję energii elektrycznej na obrót paliwami gazowymi na dystrybucję paliw gazowych Energetyka Ursus posiada własną elektrociepłownię. Zasilamy w ciepło ok. 25 tys. mieszkańców Ursusa. To prawie połowa mieszkańców dzielnicy. Energię dostarczamy do około stu firm. Wytwarzana przez nas moc cieplna nominalna wynosi 143 MW, a moc elektryczna nominalna 6 MW. W naszej elektrociepłowni możemy pochwalić się nowoczesnymi rozwiązaniami. Układ wykorzystuje ciepło skraplania pary wodnej do celów grzewczych i minimalizuje jego straty. Energia elektryczna z turbiny parowej przeciwprężnej wytwarzana jest w naszej spółce w wysokosprawnej kogeneracji. Zastosowany w elektrociepłowni proces technologiczny pozwala na jednoczesne wytwarzanie użytkowej energii cieplnej oraz energii elektrycznej. W przeciwieństwie do odrębnego wytwarzania ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej, możemy osiągnąć duże oszczędności ekonomiczne, zarówno dla producenta jak i dla końcowych odbiorców. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa - w naszym przypadku węglowego - jest to również rozwiązanie korzystne dla środowiska. Dzięki skojarzonemu wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej energię chemiczną paliwa wykorzystujemy o ok. 30 % lepiej, niż gdybyśmy zdecydowali się na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w sposób rozdzielony. Na wylocie zastosowanej przez nas turbiny para wodna ma wyższe ciśnienie, niż w przypadku turbin innych typów. Dzięki temu sprawność układu jest większa, a wykorzystanie surowców opałowych efektywniejsze. Wykorzystujemy ciepło skraplania pary, którego wartość jest bardzo wysoka i dzięki temu minimalizujemy straty ciepła.

4 Woda Hydrofornia Eksploatowany przez Energetykę Ursus układ zasilania odbiorców w wodę pitną składa się z 32 km rurociągów wodnych i 7 studni czwartorzędowych. Posiadamy również stację uzdatniania wody pitnej (hydrofornię), pompownię wody ppoż. oraz zbiorniki o łącznej pojemności m 3 i przyłącze wodociągowe 2 x Ø400 do sieci miejskiej. Woda do hydroforni pompowana jest ze studni głębinowych. Podlega wieloetapowemu procesowi uzdatniania, po czym przepompowywana zostaje do sieci wodociągowej Energetyki Ursus, skąd przesyłana jest do Klientów. Dostarczamy cztery rodzaje wody: woda pitna woda przeciwpożarowa (p.poż.) woda ciepła użytkowa (cw) woda do centralnego ogrzewania (co) Energetyka Ursus od 2005 roku próbuje nawiązać współpracę z MPWiK w zakresie dostarczania wody w Ursusie, bądź też umowę dzięki, której mieszkańcy Ursusa dostawaliby wodę z alternatywnego źródła, w sytuacji wystąpienia awarii. W chwili obecnej Spółka dostarcza wodę wszystkim odbiorcom na terenie byłych ZPC Ursus m.in. Urzędowi Dzielnicy Ursus. Niewykorzystany, szacunkowy potencjał Energetyki Ursus mógłby zaspokoić w wodę 50 tys. osób (rezerwa). Ciepło Energia elektryczna Produkowane przez nas ciepło sprzedawane jest za pośrednictwem SPEC-u na potrzeby osiedla mieszkaniowego Niedźwiadek w Warszawie. Za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej Energetyki Ursus zasilani są odbiorcy zlokalizowani na terenie dawnych ZPC Ursus. Poprzez własną sieć ciepłowniczą dostarczamy ciepło wielu innym podmiotom gospodarczym: wspólnotom mieszkaniowym, przedsiębiorstwom i urzędom. W Elektrociepłowni eksploatowany jest turbogenerator o mocy 6 MW, który wytwarza energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem. Energetyka Ursus zasilana jest zewnętrznie czterema liniami o napięciu 110 kv. Zasilanie zapewniają niezależnie dwie główne stacje zasilające: GSZ I, GSZ II, trzy stacje o napięciu 15 kv, oraz sieć energetyczna o długości wynoszącej ok. 186 km. Nowoczesne kotły Sieć ciepłownicza Energię cieplną wytwarzamy w kotłach: wodnych węglowych, wodnym gazowym oraz w parowym. Dzięki kogeneracji uzyskujemy wysoką sprawność wytwarzania energii, podczas produkcji wody o wysokiej temperaturze. W upustach ciepłowniczych turbin para przegrzana zasila wymienniki ciepłownicze, przekazując ciepło wodzie sieciowej, doprowadzanej do instalacji komunalnej centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cw). Nasza sieć ciepłownicza o zasięgu ok. 400 ha to zespół nowoczesnych urządzeń technicznych do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorców. Długość naszej sieci ciepłowniczej wynosi 24,4 km. Uzdatnianie wody polega na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Wodę uzdatnia się dla potrzeb przemysłowych i komunalnych (woda wodociągowa, woda pitna). Stosujemy następujące procesy uzdatniania wody: odżelazianie zmiękczanie demineralizacja filtracja dezynfekcja proces odwróconej osmozy aeracja Woda pitna podlega najsurowszym normom i po wydobyciu ze studni głębinowych, uzdatniana jest w hydroforni. Oddzielną nitką odprowadzamy wodę przeciwpożarową, surową. Proces przygotowania wody co i cw do wpuszczenia do sieci odbywa się na terenie elektrociepłowni. W obecnym stanie uzdatniona w hydroforni woda z dużym zapasem pokrywa potrzeby odbiorców przyłączonych do sieci wodociągowej Energetyki Ursus. W sytuacji awarii wodociągu miejskiego, zasilającego okoliczne osiedla w Ursusie, istnieje możliwość dostarczania wody z naszej sieci bezpośrednio do sieci MPWiK.

5 Stabilna i wiarygodna firma Umiejętne zarządzanie Spółka od początku działalności wykazuje ekonomiczną efektywność i stabilność. Wykorzystując energię elektryczną powstałą przy produkcji ciepła, obniżamy koszty produkcji obu czynników, zwiększamy efektywność wykorzystania paliw energetycznych oraz przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Nasza elektrociepłownia wytwarza w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci wody o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej i przemysłu. Gwarantem stabilnej pozycji firmy jest umiejętne gospodarowanie zasobami. Najlepszym tego przykładem jest produkcja i sprzedaż energii elektrycznej, wytworzonej dzięki układom kogeneracyjnym, podczas produkcji ciepła. Taka długofalowo planowana polityka pozwala nam na stabilne prowadzenie dochodowej działalności gospodarczej, przy jednoczesnym oferowaniu naszym Klientom konkurencyjnych cen produktów. Dywersyfikacja przychodów Efektywność i stabilność ekonomiczna jest wynikiem strategii spółki, opartej na sektorowej dywersyfikacji źródeł przychodu. Optymalizujemy też koszty, inwestując w nowoczesne i wysoko wydajne maszyny. Pozostałe obszary działalności Sieć hydrantów Eksploatujemy wielokilometrową sieć ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na terenie ok. 200 ha po byłych ZPC Ursus i możemy za ich pośrednictwem przepompować 750 m3/h wody. Kanalizacja Posiadamy sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wód opadowych o łącznej długości 46 km na terenie dawnych ZPC Ursus. Dysponujemy także sprzętem specjalistycznym, w tym nowoczesnym samochodem asenizacyjnym, umożliwiającym czyszczenie i konserwację kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Chemiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych W skład oczyszczalni ścieków przemysłowych Energetyki Ursus wchodzi chemiczna oczyszczalnia ścieków oraz instalacja gospodarki osadami. Neutralizujemy dostarczane przez Klientów płynne odpady przemysłowe, wymienione w liście kodów dostępnej i aktualizowanej na stronie internetowej spółki. Nie są przyjmowane do neutralizacji odpady: komunalne, pochodzące z przemysłu spożywczego, zawierające substancje organiczne, medyczne, zaolejone, emulsje zawierające tłuszcze, paliwa i rozpuszczalniki organiczne. Laboratorium chemiczne W laboratorium wykonujemy analizy laboratoryjne wody, ścieków i węgla na potrzeby własne, jak również na potrzeby Klientów zewnętrznych. Gaz ziemny wysokometanowy Jesteśmy sprzedawcą i dystrybutorem gazu ziemnego wysokometanowego. Prowadzimy obrót gazem. Rozprowadzamy go też własną siecią gazową o łącznej długości 5 km, zasilaną z sieci o ciśnieniu ~ 0,35 MPa. Gaz jest wstępnie redukowany w centralnej stacji redukcyjnopomiarowej do ciśnienia 0,05 MPa. Następnie przesyłany jest do siedmiu wydziałowych stacji redukcyjno-pomiarowych gazu i do kilku pośrednich punktów redukcyjnych. Transport Energetyka Ursus świadczy usługi z zakresu kolejnictwa w Warszawie na terenach byłych ZPC Ursus. Udostępniamy transport kolejowy oraz dostęp do bocznicy kolejowej o długości ok. 7 km. Przyjmujemy i wysyłamy towary wagonami kolejowymi. Świadczymy przeładunek towarów oraz hałdowanie materiałów opałowych i złomu. Wynajem Proponujemy wynajem sprzętu specjalistycznego: samochodu asenizacyjnego dźwigu samochodowego o udźwigu 8 i 12 ton dźwigu kolejowego o udźwigu 20 ton żurawi samojezdnych podnośników widłowych podnośników koszowych ciągnika rolniczego z przyczepą o ładowności 10 ton spycharki gąsienicowej koparko-ładowarki ładowarki kołowej Ł-34 z łyżką o pojemności 5,8 m3. Kwatery Energetyka Ursus posiada łącznie 70 miejsc noclegowych w pomieszczeniach 3, 4 i 6 osobowych. Pokoje wynajmujemy zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. Oferujemy noclegi nie krótsze niż 7 dni w atrakcyjnych cenach. Zmotoryzowanym Klientom oferujemy bezpłatny parking. Dogodna lokalizacja budynków gwarantuje szybki dojazd komunikacją miejską do centrum Stolicy autobusem lub koleją z pobliskiej stacji PKP (czas przejazdu do stacji Śródmieście wynosi ok. 15 min.).

6 Klienci Ostatnie inwestycje Bezpieczeństwo energetyczne Zaufali nam Klienci z branż: produkcyjnej, usługowej, handlowej i logistycznej. Łącznie prawie sto firm. Odbiorcą naszych mediów jest także osiedle mieszkaniowe Niedźwiadek, w którym mieszka blisko 25 tyś. osób. Energetyka Ursus powstała na fundamentach majątku energetycznego dawnych ZPC Ursus. Wykorzystując unikatową infrastrukturę tworzoną na przestrzeni lat nakładem olbrzymich środków, dbamy o jej konserwację, udoskonalenie i rozbudowę. Energetyka Ursus wpisana została przez Prezydenta m. st. Warszawy do Planu Bezpieczeństwa Energetycznego Stolicy do roku Przyczyniamy się do budowy konkurencyjnego rynku i niwelujemy monopol na dostawy mediów ze strony dużych podmiotów. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zwiększyć i rozwinąć zdolności produkcyjne. W przypadku awarii innych źródeł energii możemy zapewnić zachodniej części stolicy nieprzerwaną pracę systemu energetycznego, alternatywną wobec istniejących źródeł. Spółka jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Ursusa. Zapewniamy dzielnicy niezagrożone dostawy ciepła i energii. Bezpieczeństwo energetyczne Warszawy zależy od wielu złożonych uwarunkowań. Wymaga planowania i współpracy wielu podmiotów. Musi też uwzględniać długotrwałe i kosztowne działania podjęte w ubiegłych dekadach. Partnerzy Naszymi stałymi partnerami są: MPWiK, PGNiG, RWE Stoen Operator, SPEC, PGE, Kompania Węglowa S.A, DB Shenker. W ostatnich kliku latach spółka dokonała gruntownej modernizacji bazy maszynowej i infrastruktury technicznej elektrociepłowni i hydroforni. Odbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy dwa kotły parowe oraz kocioł wodny. Zakupiliśmy też nowy kocioł wodny opalany gazem o mocy 6 MW. Zmodernizowaliśmy wewnętrzne rurociągi parowe i gazowe. Zainstalowaliśmy dwa nowe wymienniki ciepła. Zainwestowaliśmy też w nowoczesną zmiękczalnię wody w elektrociepłowni oraz w sieć energetyczno-kablową na terenie Ursusa. Wymieniliśmy połowę magistrali dostarczającej energię do osiedla Niedźwiadek. Wartość wymienionych inwestycji to kwota ok. 50 mln zł. Dalsze inwestycje w rozwój nowoczesnych, wysokosprawnie funkcjonujących maszyn oraz infrastruktury są jednym z priorytetów firmy. W najbliższym czasie planujemy budowę sieci ciepłowniczej do dzielnicy Włochy oraz realizowaną wspólnie ze SPEC magistralę cieplną do południowej części Ursusa, w tym Skorosze i tzw. Stary Ursus. Firma rozbudowuje swój potencjał, który już w chwili obecnej pozwala nam na sprawną obsługę znacznej części dzielnicy. Zamierzamy go powiększać i w miarę rozwoju dzielnicy zdobywać zaufanie kolejnych odbiorców. URSUS Również w skali miasta jesteśmy potencjalnym i alternatywnym dostawcą czynników energetycznych. Energetyka Ursus jest przedsiębiorstwem energetycznym, którego funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla dzielnicy Ursus. Wytwarzamy i sprzedajemy ciepło oraz energię, działając w konkurencyjnym środowisku. Zróżnicowany rynek, którego jesteśmy częścią, jest dla stolicy gwarantem optymalnych cen energii elektrycznej i ciepła oraz wysokiej jakości obsługi Klientów. Przekłada się też pośrednio na ceny wyrobów przemysłowych i konkurencyjność producentów w skali miasta i kraju, a nawet pozwala konkurować z dostawcami europejskimi i światowymi.

7 Stacja energetyczna GPZ Pompownia wody P-Poż Oczyszczalnia Hydrofornia Stacja gazowa Rozwój w perspektywie rynku energetycznego Energetyka Ursus rozbudowuje swój potencjał dostawczy w obszarze wszystkich mediów: cieplnych, energetycznych i wodno - kanalizacyjnych. Spółka kontynuuje inwestycje w nowoczesne, wysokosprawne urządzenia. Rola w regionie Pracownicy Energetyka Ursus zatrudnia 120 wykwalifikowanych pracowników. Jest przez to jednym z największych pracodawców. Nasi pracownicy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Profesjonaliści, doskonale znający realia i wymogi branży. Niejednokrotnie związani są zawodowo z dzielnicą Ursus od początku swojej kariery. Ich zaangażowanie, doświadczenie, kreatywność i etyka pracy stanowią najcenniejszy kapitał naszej firmy. Nasza firma to dobre miejsce pracy, wśród ludzi życzliwych, zaangażowanych i z pasją. Energetyka Ursus jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ursusa. Organizacji wspomagającej rozwój aktywności gospodarczej, w tym przemysłu, usług i produkcji na terenie dzielnicy Ursus. Celem statutowym Stowarzyszenia jest także pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ursusa ul. Traktorzystów 28d, Warszawa tel , Chcemy pozostać najważniejszym dostawcą mediów na obszarze zachodniej Warszawy. Udoskonalając własną infrastrukturę mamy na uwadze nie tylko naszych dotychczasowych Klientów. Modernizacje czynione są również z myślą o przyszłych potencjalnych odbiorcach naszych produktów i usług. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości tańsze ciepło wytworzone przez naszą firmę w elektrowni konwencjonalnej ogrzeje mieszkańców Starego Ursusa, dając oszczędności w porównaniu z kupowaną dotychczas energią cieplną produkowaną w elektrowniach gazowych. Mamy też w planach, po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych, dostarczać poprzez SPEC ciepło do pozostałej części Ursusa. W ramach dalszego rozwoju oraz dopasowywania się do dyrektyw Unii Europejskiej zaplanowaliśmy kolejne inwestycje w naszej elektrociepłowni. Opracowywane i wdrażane są modernizacje, których efektem będzie zmniejszenie emisji CO do atmosfery. Na etapie realizacji są również dalsze redukcje emisji ² związków siarki. Stale umacniamy naszą pozycję na konkurencyjnym rynku energetycznym poprzez zwiększanie efektywności istniejących kotłów. Wg projektu Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku planowane jest podwojenie zużycia energii elektrycznej. Wg dokumentu kluczowym surowcem do 2030 r. pozostanie węgiel kamienny, choć jego udział w produkcji elektryczności w Polsce będzie się zmniejszał. W 2008 r. wynosił on prawie 96 proc.

8 Ekologia Podejmujemy skoordynowane działania na rzecz środowiska poprzez integrację polityki energetycznej z polityką ekologiczną. Energetyka Ursus realizuje w praktyce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i ochrony środowiska. Nie tylko sami prowadzimy działalność w oparciu o wysokie standardy, ale mamy znaczący wpływ na działalność środowiskową firm w regionie. W naszych działaniach i planach rozwoju szczególnie troszczymy się o lokalną społeczność, naszych Klientów, a także o ochronę środowiska naturalnego. Utylizując płynne odpady przemysłowe znacząco przyczyniamy się do poprawy środowiska naturalnego dzielnicy, miasta i województwa. Energetyka Ursus jest w stanie utylizować trudne chemiczne odpady poprzemysłowe. W tym zakresie nie ma alternatywy w skali całego województwa. Stanowi to gwarant bezpieczeństwa środowiska naturalnego województwa mazowieckiego. Nasze przedsiębiorstwo w celu poprawy efektywności wytwarzania energii, a co za tym idzie ochrony środowiska, podczas produkcji energii cieplnej produkuje również energię elektryczną w procesie kogeneracji. Wpływa to pozytywnie na środowisko ze względu na lepsze wykorzystanie paliw energetycznych i znacznie mniejszą emisję CO2, niż przy oddzielnej produkcji obu typów energii. Znamy się nie od dziś... Spadkobierca tradycji przemysłowych. Energetyka Ursus sp. z o.o. jest spadkobiercą tradycji przemysłowych dzielnicy Ursus, sięgających czasów międzywojennych. Od 1923 roku na terenie dzielnicy istniała fabryka zakładów mechanicznych, a po wojnie Zakłady Przemysłu Ciągnikowego Ursus S.A. Fabryka miała olbrzymi wpływ na rozwój dzielnicy. Dzięki niej w latach siedemdziesiątych powstała m.in. sąsiednia dzielnica mieszkaniowa. W ostatnich dwóch dekadach ZPC Ursus podlegał restrukturyzacjom, w wyniku których powstały liczne spółki branżowe. W ramach Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus jeszcze przed wojną istniał Zakład Energetyczny. Na bazie jego majątku powstała firma Energetyka Ursus sp. z o.o.

9 Energetyka Ursus sp. z o.o. Skorzystaj z naszej oferty i przyłącz się do nas. Zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nasi pracownicy pomogą Państwu dobrać zakres usług, zoptymalizować koszty, a także odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące standardów współpracy z naszą firmą. KRS: REGON: NIP: Kapitał zakładowy ,00 zł Biuro Obsługi Klienta Plac Czerwca 1976 roku nr Warszawa (wjazd od ulicy Gierdziejewskiego ) tel tel Cennik naszych usług dostępny jest na stronie Elektrociepłownia dyżurny tel. / fax Wydział Elektryczny dyżurny energetyk tel Oczyszczalnia Ścieków kierownik tel Hydrofornia konserwator tel Wydział Transportu kierownik tel

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Stabilne podwaliny dla przyszłego porządku ciepłowniczego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Debata : Narodowa Mapa Ciepła - Warszawa 22 listopada 2013 Struktura

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Kisielice 2009 Ogólna charakterystyka gminy. Gmina Kisielice jest najbardziej wysuniętą na

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 81-231 Gdynia tel. (58) 690-87-00 fax (58) 690-87-01

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko właściciel, kierownik, pracownik ds... (np. bhp, ochrony środowiska, księgowy, główny mechanik, administracji itp.)

Stanowisko właściciel, kierownik, pracownik ds... (np. bhp, ochrony środowiska, księgowy, główny mechanik, administracji itp.) ANKIETA POTRZEB Ankieta pomoże ustalić obszary, w których Państwa przedsiębiorstwo może dokonać zmian korzystnych z punktu widzenia oszczędności oraz odpowiedzialności z tytułu korzystania ze środowiska.

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Łukasz Czopik Prezes Zarządu. Katowice, dnia 24.02.2014 r.

Łukasz Czopik Prezes Zarządu. Katowice, dnia 24.02.2014 r. Łukasz Czopik Prezes Zarządu Katowice, dnia 24.02.2014 r. Geneza Prowadząc rozważania na temat Polityki Cenowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA nie sposób pominąć genezy jego powstania i

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ WŁOSZCZOWA 7 styczeń 2015 )Footer

develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ WŁOSZCZOWA 7 styczeń 2015 )Footer develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ 7 styczeń 2015 WŁOSZCZOWA ) Grupa VEOLIA WODA ENERGIA ODPADY 12,1 mld euro 8,3 mld euro 9,3

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Warszawa, październik 2014. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Warszawa, październik 2014 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy, szybko przekształcił się w zadanie

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

Obja nienie pojęć i skrótów

Obja nienie pojęć i skrótów Czę ć I Obja nienie pojęć i skrótów 1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1238, Dz. U. z 2014 r. poz. 457, poz.

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Program Prezentacji 1) Wstęp 2) Podnoszenie sprawności kotłowni parowych 3) Współpraca agregatów

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja. Ciepło i energia elektryczna. Środowisko. Efektywność

Kogeneracja. Ciepło i energia elektryczna. Środowisko. Efektywność Kogeneracja Ciepło i energia elektryczna Środowisko Efektywność Kogeneracja jest optymalnym sposobem wytwarzania energii dla polskich miast Kogeneracja charakteryzuje się bardzo dużą efektywnością i sprawnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 328/29/11/2013/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa podmiotu: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Adres siedziby: 21-500

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r.

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/341/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2005 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Filip Żwawiak WARTO WIEDZIEĆ 1. Co to jest energetyka? 2. Jakie są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii? 3. Jak dzielimy alternatywne (odnawialne ) źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi KONFERENCJA POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA A INNOWACYJNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA W REGIONIE Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Leszek Drogosz Urząd m.st. Warszawy Proces

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Prezes Zarządu. ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Grzegorz JELONEK

Szanowni Państwo! Prezes Zarządu. ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Grzegorz JELONEK Szanowni Państwo! Zmiana cen paliw, inflacja oraz wzrost kosztów pracy jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku zwiększają niestety również koszty transportu związane m.in. ze świadczonymi przez nas

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

Konwersatorium Inteligentna Energetyka STOWARZYSZENIE Konwersatorium Inteligentna Energetyka Autonomizacja regionów energetycznych ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA W ELEKTROENERGETYCE Porównanie energetyki WEK i EP w kontekście fundamentalnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w BYDGOSZCZY TARYFA DLA CIEPŁA

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w BYDGOSZCZY TARYFA DLA CIEPŁA KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w BYDGOSZCZY TARYFA DLA CIEPŁA Bydgoszcz, 2013 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy TARYFA DLA CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Nasza szara codzienność Wykorzystanie zielonego bezemisyjnego źródła energii w roli elementu szkieletu proekologicznego

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2016 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska *Woda biały węgiel Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska Wrocław, Hotel JPII, 18-02-2013 MEW? *Energia elektryczna dla *Centralnej sieci elektroen. *Sieci wydzielonej *Zasilania urządzeń zdalnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.m. Miesięczne dane o energii elektrycznej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.m. Miesięczne dane o energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G-10.m Miesięczne dane o energii elektrycznej Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW

X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW Gdzie byliśmy gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 28 X 2013 r. 11 kwietnia 2005 r. I Forum Operatorów

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

6. SYSTEM GAZOWNICZY.

6. SYSTEM GAZOWNICZY. 6. SYSTEM GAZOWNICZY. 6.1. SIEĆ GAZOWA. Na terenie gminy występuje sieć gazowa: gazociągi wysokiego ciśnienia eksploatowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Odział w Zielonej Górze, sieć

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Ostrołęki

Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr (projekt z dnia 03.03.2014r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną Usługi dla energetyki Opinie i ekspertyzy dotyczące spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego

Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego 1 Olsztyński system ciepłowniczy Ponad 60% zapotrzebowania na ciepło pokrywa MSC. Istnieją

Bardziej szczegółowo

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła Mirosław Loch Biuro Inżynierskie Softechnik Informacje ogólne Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A. działa od roku 2012 Kadra inżynierska ma kilkunastoletnie

Bardziej szczegółowo