System kontroli zaworów VPS 504 dla nastawników wielokrotnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System kontroli zaworów VPS 504 dla nastawników wielokrotnych"

Transkrypt

1 System kontroli zaworów dla nastawników wielokrotnych 8.10 Printed in Germany Edition 0.11 Nr Opis techniczny jest to komktowy system kontroli szczelności zaworów firmy DUNGS dla zespołów zblokowanych. Układ kontroli szczelności zaworów jest zgodny z EN 143: - Urządzenie pracuje niezależnie od ciśnienia stałego w obrębie dopuszczalnego ciśnienia roboczego. - Objętość kontrolna 4 l - W miejscu montażu nie są konieczne żadne prace regulacyjne - Krótki czas kontroli: min. 10 s, 2 s - Szczelność wzgl. nieszczelność sygnali-zowana jest za pomocą lampki sygnałowej - W serii 02, serii 04 oraz serii 0 istnieje możliwość zainstalowania zewnętrznego sygnalizatora zakłóceń - opcjonalnie dla serii 01 (SSM) istnieje możliwość zainstalowania sumarycznego sygnalizatora zakłóceń - Dostosowany dla urządzeń TRD - Podłączany elektrycznie za pomocą złącza wtykowego serii 01, 02, 03. W wydku przyporządkowania styków zgodnie z DIN 4791 nie ma konieczności zmiany okablowania - Seria 04 i seria 0 przyłącze elektryczne do zacisków śrubowych za pomocą wlotu kablowego PG 13, Zastosowanie Układ kontroli szczelności zaworów dla zespołów zblokowanych firmy DUNGS oraz podwójnego zaworu elektromagnetycznego DMV oraz GasMultiBloc MB. Przy zastosowaniu przystawki można używać urządzenia również do kontroli szczelności zaworów elektromagnetycznych firmy DUNGS o średnicy do DN 80, z przyłączem obejściowym i bez przyłącza. 24 VDC - wersja dla silników gazowych. Przeznaczony do gazów z rodziny 1, 2, 3 i innych, neutralnych czynników roboczych w postaci gazowej. Wersja do gazu ciekłego dla butanu. Atesty Atest EWG zatwierdzający wzór konstrukcyjny wg wytycznych EWG w zakresie urządzeń gazowych.... CE-008 AP018 Atest EWG zatwierdzający wzór konstrukcyjny wg wytycznych EWG w zakresie urządzeń gazowych.... CE-003 Atesty w innych ważnych krajach będących użytkownikami gazu. Na rynek północnoamerykański opracowano wersje scjalne, zgodne z atestem UL- oraz FM oraz CSA.

2 Układ kontroli szczelności automatycznych zaworów odcinających według EN 11, klasa A oraz klasa B O também pode ser aplicado em todas as válvulas nas quais, devido à resctiva característica construtiva, a estanqueidade no sentido de contra-fluxo exclui a possibilidade de uma fuga no sentido do fluxo. O é adequado ra todas as válvulas DUNGS segundo o código EN 11 Classe A e B. Dane techniczne Ciśnienie robocze Objętość kontrolna Zwiększanie ciśnienia za pomocą pompy silnikowej Napięcie nominalne, Częstotliwość Zapotrzebowanie mocy Zabezpieczenie wstępne (zawnia użytkownik) wbudowany w pokrywę obudowy, wymienny Prąd łączeniowy Stopień ochrony Temratura otoczenia Czas odblokowania Granica czułości Czas załączania sterowania ilość cykli kontrolnych Pozycja zabudowania Czynniki robocze Wersja standardowa Wersja do gazu ciekłego 00 mbar (0 kpa) 0,1 l 4,0 l 20 mbar trz zestawienie typów strona 11 Podczas pompowania ok. 0 VA, w trybie roboczym 17 VA bezzwłoczny 10 A, lub zwłoczny,3 A czuły T,3 L 20 V; IEC 127-2/III (DIN 41 2) Wyjście robocze S01, S02, S03, S04, S0: 4 A Przestrzegać prądu rozruchowego silnika! Wyjście zakłóceniowe S02, S04, S0: 1 A S01, S02, S03: IP 40 seria S04, S0: IP 4 ~(AC) 0 Hz 230 V -1 C do +70 C inne: -1 C do +0 C ok s, w zależności od objętości kontrolnej oraz ciśnienia wejściowego 0 l/h W przydku ciśnień wejściowych < 0 mbar z zasady działania wynikają szybkości zmian ciśnienia granicznego, które leżą znacznie poniżej 0 l/h przepływu powietrza. Jest to szczególnie przydatne w przydku zastosowań, w których występują małe ciśnienia wejściowe. 100 % ED 20/h - po więcej niż 3 kolejno bez przerwy wykonanych cyklach prób należy odczekać przez co najmniej 2 minuty. stojąca, leżąca, niedozwolona do góry nogami Rodzina gazów 1, 2, 3, gaz gnilny, gaz wysypiskowy i biogaz (suche, H2S < 0,1 vol %) oraz pozostałe media w postaci gazów Nie nadaje się do gazów o zawartości butanu > 0 % Rodzina gazów 3 oraz gazy o zawartości butanu > 0 %, gazy o gęstości > 1 kg/m

3 Przekrój DMV Series p mbar p p 1 1 Przełącznik hermetyczny 2 magnes trwały 3 Membrana czujnika ciśnienia 4 Sprężyna naciskowa Filtr Rdzeń zaworu elektromagne-tycznego 7 Cewka zaworu elektromagne-tycznego 8 Pom ciśnieniowa 9 Przełącznik odblokowujący 10 Lampka sygn. zakłócenia 11 Lampka robocza 12 Złączka pomiarowa 13 Dławik ilościowy 14 Membrana pompy 1 Żerdź pompowa 1 Płytka z obwodem drukowanym 17 Przyłącze wtykowe 18 urządzenia 19 rezerwowy 3 12

4 Działanie działa na zasadzie wzrostu ciśnienia. zaczyna działać z chwilą zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło. Próba wykonywana jest w zależności od przebiegu funkcjonowania lnika: Schemat działania p = 00 mbar - próba przed uruchomieniem lnika lub - próba w trakcie wstępnego przewietrzania lub - próba po wyłączeniu lnika A Króciec pomiarowy Przyłącze DMV-D(LE) A Czas odblokowania t F Czas wymagany przez, w celu wykonania łnego cyklu roboczego. Czas odblokowania jest zależny od objętości kontrolnej i ciśnienia wejściowego: V kontr. < 1, l > mbar } t F 10 s > 1, l > 20 mbar t F 2 s V kontr. } t F > 10 s Czas próby t kontr. Czas tłoczenia przez pompę napędzaną silnikiem. Objętość kontrolna V kontr. Objętość pomiędzy po stronie wejścia a p po stronie wyjścia oraz znajdującymi się na tym odcinku kształtkami rurowymi. V kontr. / = 4 l = 00 mbar Czas emisji sygnału odblokowującego t F [s] p = 00 mbar 24 Zakres stosowania p 8 Czas emisji sygnału e odblokowującego = 10 s przy objętości 4 kontrolnej 2 1, l p = 00 mbar p e = 00 mbar = 300 mbar = 100 mbar = 20 mbar p + 20 mbar e Objętość kontrolna V kontr [l] Przebieg programu p + 20 mbar e = 00 mbar p = 00 mbar Stan spoczynku Wzrost ciśnienia p = 00 mbar Praca = 00 mbar p + 20 mbar e Stan spoczynku: Zawór 1 oraz zawór 2 są zamknięte. p Wzrost ciśnienia: Wzrost ciśnienia: wewnętrzna motopom zwiększa na odcinku kontrolnym ciśnienie gazu o ok. 20 mbarów w stosunku do ciśnienia nującego na wejściu zaworu. Wbudowany czujnik różnicy ciśnień już w czasie próby kontroluje szczelność odcinka kontrolnego. Z chwilą osiąg-nięcia ciśnienia kontrolnego pom napędzana silnikiem zostaje wyłączona (koniec czasu próby). p p p Czas odblokowania e (10 - e 2 s) jest zależny e = 00 mbar od objętości kon-trolnej ( 4,0 l) oraz ciśnienia wejścio-wego ( 00 mbar). W przydku szczelności odcinka kon-trolnego po 2 s następuje odblokowanie styków do automatu lnikowego - zala się żółta lampka sygnalizacyjna. Jeżeli odcinek kontrolny jest nieszczelny lub podczas próby ( 2 s) nie zostanie osiągnięty wzrost ciśnienia o + 20 mbar, wówczas urządzenie dokonuje przełączania sygnalizującego zakłócenie. Czerwona lampka sygnalizacyjna świeci się tak długo, jak długo regulator lub termostat utrzymuje stan odblokowania styku (zapotrzebowanie na ciepło). W przydku krótkiego braku napięcia podczas kontroli lub w czasie pracy lnika następuje samoczynne ponowne uruchomienie. Przy czasie pompowania < ok. 10 s, po zakończeniu pompowania nastąpi wyrównanie ciśnienia między odcinkiem kontrolnym a ciśnieniem wejściowym. Praca: zawór wewnętrzny jest zamknięty = 00 mbar

5 Plan przebiegu programu Regulator Silnik pompujący Zawór elektromagnetyczny Różnicowy czujnik ciśnieniowy Sygnał odblokowujący Regulator Silnik pompujący Zawór elektromagnetyczny Różnicowy czujnik ciśnieniowy Sygnał odblokowujący Regulator Silnik pompujący Zawór elektromagnetyczny Różnicowy czujnik ciśnieniowy Sygnał odblokowujący Sygnał zakłócający Przebieg programu "szczelny": przykład. objętość kontrolna = 0,3 l Przebieg programu "szczelny": przykład. objętość kontrolna = 4,0 l Przebieg programu "nieszczelny" t kontr [s] Podłączenie elektryczne S01 S01 należy podłączyć sze-regowo pomiędzy regulatorem temratury a automatem lnikowym za pomocą 7-biegunowego złącza wtyko-wego. Przyporządkowanie styków wtyczki pomiędzy lnikiem a kotłem jest zgodne z DIN Przyporządkowanie styków trz schemat połączeń. Jeżeli generator ciepła jest okablowany zgodnie z DIN 4791, wówczas nie ma konieczności dokonywania zmian okablowania ani po stronie kotła ani też lnika. Część gniazdowa lnika zostaje połączona z wiszącą wtyczką serii 01. Część gniazdowa S01 zostaje połączona z wiszącą wtyczką generatora ciepła. wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 Praca Zawór elektromagnetyczny Palnik praca Zakłócenie Łańcuch regulacyjny N Pe L P Przewód sterujący 7 x 1 VPS 0 seria 01 wewnętrzny Element tulejowy Palnik (X 1B) swobodny (X 1 S) Element tulejowy nieruchomy (X 1 B) F1 F2 F3 H1 H2 Czujnik lub ogranicznik Regulator Sygnał zakłócenia Sygnał pracy Generator ciepła (X 1 S) P1 S1 X1B X1S Licznik godzin pracy Stopień 1 Włącznik Gniazdo złącza wtykowego Wtyczka złącza wtykowego h P1 H2 H1 S P F3 S1 S P F2 F1 12

6 Podłączenie elektryczne S01 SSM Sumaryczny komunikat zakłóceń Podłączenie elektryczne S01 SSM należy wykonać tak jak w przydku VPS 04 S01 (trz strona ) Dodatkowa cecha połączeń S01 SSM W przydku nieszczelności odcinka kontrolnego VPS dokonuje przełączenia informując o zakłóceniu. Dodatkowy przekaźnik w VPS przerywa połączenie zakłócenia lnika S3 pomiędzy lnikiem a generatorem ciepła. Jednocześnie do przewodu S3 zostaje doprowadzone napięcie z generatora ciepła, lampka sygnalizacyjna H1 zala się. Betrieb wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III1 (DIN 412) NC D x 20 B4 B4 S3 2 COM S3 T2 4 zum Brenner T1 T2 4 T1 3 N 2 1 L Buchse vom Wärmeerzeuger (fest) S04 N 2 S01 intern L 1 Przewód sterujący 7 x 1 Zakłócenie NO B L1 N P Stecker (fliegend) Steuerleitung 7 X 1 ~(AC) 230 V 0 Hz (swobodny) (X 1S) seria 01 SSM wewnętrzny Element tulejowy nieruchomy (X 1 B) Podłączenie elektryczne S02 należy podłączyć szeregowo pomiędzy regulatorem temratury i automatem lnikowym za pomocą 7- biegunowego łącznika wtykowego. Wtyczkę kotła należy wetknąć do części gniazdowej. Przyporządkowanie styków gniazda oraz wtyczki generatora ciepła trz schemat połączeń. Cecha charakterystyczna połączeń: brak oddzielenia pomiędzy obwodem napię-cia roboczego a obwodem sterowania. S02 wewnetrzny T8 T7 T B N L1 T8 T7 T B N L1 T7: Zaklócenie T: Praca S02 wewnetrzny N P L ~(AC) 230 V 0 Hz T8 T7 T B - + T8 T7 T B - + P wymienny: T,3 L 20 V IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 wymienny: T,3 L 20 V IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 T7: Zaklócenie T: Praca - + = 24 V DC Podłączenie elektryczne S03 Przyłącze elektryczne z S03 należy wykonać tak samo, jak dla VPS 04 z serii 01. Dodatkowa cecha połączeń VPS 04 S03 W przydku wystąpienia sygnału zakłócenia w S3 (zakłócenie lnika), następuje zmostkowanie pętli regulacyjnej po stronie lnika za pomocą dodatkowego przekaźnika w S03, przy jednoczesnym odcięciu napięcia roboczego. Po usunięciu zakłócenia pracy lnika dochodzi do ponownego uruchomienia systemu kontroli zaworów. Do przyłącza S3 wolno podłączyć tylko i wyłącznie sygnał zakłócenia wysyłany przez automat lnikowy. Nieprzestrzeganie tego może spowodować wydek lub szkody materialne, dlatego należy kategorycznie przestrzegać instrukcji. wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 Zawór elektromagnetyczny Palnik praca Zakłócenie Łańcuch regulacyjny N Pe L Praca Przewód sterujący 7 x 1 VPS 0 seria 03 wewnętrzny h P1 H2 H1 Pompy S P F3 Element tulejowy Palnik (X 1B) swobodny (X 1 S) Element tulejowy nieruchomy (X 1 B) Generator ciepła (X 1 S) S P F2 S1 F1 12

7 vom Wärmeerzeuger (fest) Podłączenie elektryczne S04 Wlot kablowy PG 13, oraz podłączenie do zacisków śrubowych pod pokrywą w obudowie, trz Wymiary S04, S0. S04 P Bezpotencjałowy sygnał z pulpitu sterowniczego może być używany wyłącznie do sygnalizacji, nigdy zaś do odblokowywania lnika! 1 NC 2 COM 3 NO 4 B L1 7 N 8 ~(AC) 230 V 0 Hz Podłączenie elektryczne S0 Wlot kablowy PG 13, oraz podłączenie do zacisków śrubowych pod pokrywą w obudowie, trz Wymiary S04, S0. Zakres napięcia roboczego = (DC) 20 V - 30 V. Przestrzegać prądu rozruchowego silnika! seria 0 S02 wewnętrzny Sygnał zakłócający T8 T7 T B N L1 T8 T7 T B N L1 Sygnał odblokowujący Napięcie robocze = (DC) 24 V N P L ~(AC) 230 V 0 Hz wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 Objętości kontrolne zespołów zblokowanych firmy DUNGS typu MB-D, MB-ZR, MB-VEF, DMV-..., MBC-... Typ Średnica znamionowa Rp/DN Objętość kontrolna [l] Typ Średnica znamionowa Rp/DN Objętość kontrolna [l] DMV-D(LE) 03/11 DMV-D(LE) 07/11 DMV-D(LE) 12/11 DMV-D(LE) 20/11 DMV-D(LE) 2/11 DMV-D(LE) 040/11 DMV-D(LE) 00/11 DMV-D(LE) 0/11 DMV-D(LE) 080/11 DMV-D(LE) 100/11 DMV-D(LE) 12/11 DMV-100-D DMV-...D(LE) 0/12 DMV-...D(LE) 080/12 DMV-...D(LE) 100/12 DMV-...D(LE) 100/12 Rp 3/8 Rp 3/4 Rp 1 1/4 DN 40 DN 0 DN DN 80 DN 100 DN 12 DN DN 80 DN 100 DN 12 0,03 l 0,10 l 0,44 l 0,38 l 0,39 l 0,9 l 1,47 l 2,28 l 3, l 0,44 l 1,47 l 2,28 l 3, l,00 l MB-D(LE) 403 MB-D(LE) 40 MB-D(LE) 407 MB-D(LE) 410 MB-D(LE) 412 MB-D(LE) 41 MB-D(LE) 420 MB-ZRD(LE) 40 MB-ZRD(LE) 407 MB-ZRD(LE) 410 MB-ZRD(LE) 412 MB-ZRD(LE) 41 MB-ZRD(LE) 420 MB-VEF 407 MB-VEF 412 MB-VEF 41 MB-VEF 420 MB-VEF 42 MBC 300 MBC 700 MBC 1200 MBC 1900 MBC 3100 MBC 000 MBC 7000 Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 3/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 3/4 Rp 1 1/4 DN DN 80 DN 100 DN 12 0,04 l 0,11 l 0,11 l 0,33 l 0,33 l 0,11 l 0,11 l 0,33 l 0,33 l 0,11 l 0,33 l 0,44 l 0,0 l 0,0 l 0,10 l 1,47 l 2,28 l 3, l,00 l 7 12

8 Wykorzystanie na zaworach pojedynczych firmy DUNGS / Do montażu na zaworach Rp 1/2 - konieczny jest zestaw łącznikowy nr zamówieniowy Do montażu na zaworach DN 40 DN 80 konieczny jest zestaw łącznikowy nr zamówieniowy = Objętość zaworu V po stronie wyjściowej + kontr. + po stronie wejściowej Ustalanie objętości kontrolnej V kontr. Objętość przewodu rurowego Ustalanie objętości kontrolnej V kontr. 1. Określenie objętości zaworu po stronie wyjściowej. Dla Rp 1/2 - DN 80 trz tabela. 2. Określenie objętości zaworu po stronie wejściowej. Dla Rp 1/2 - DN 80 trz tabela. 3. Określenie objętości kształtki rurowej 3. Dla Rp 1/2 - DN 80 trz tabela. 4. V kontr. = objętość zaworu 1 + objętość kształtki rurowej + objętość zaworu 2 Rp / DN Objętość zaworu [l] strona wylotowa + strona wlotowa Objętość próby [l] = objętość strona wylotowa + strona wlotowa + przewód rurowy Długość rury między dwoma zaworami L [m] 0, m 1,0 m 1, m 2,0 m Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp 3/8 0,01 l 0,0 l 0,11 l 0,1 l 0,21 l Rp 1/2 0,07 l 0,17 l 0,27 l 0,37 l 0,47 l Rp 3/4 (DN 20) 0,12 l 0,27 l 0,42 l 0,7 l 0,72 l Rp 1 (DN 2) 0,20 l 0,4 l 0,70 l 0,9 l 1,20 l Rp 1 1/2 / DN 40 0,0 l 0,70 l 1,10 l 1,3 l 1,70 l 2,00 l 2,20 l 2, l 2,80 l 3,30 / DN 0 0,90 l 1,20 l 1,90 l 2,20 l 2,90 l 3,20 l 3,90 l 4,20 l 4,90 l,0 l DN 2,0 l 3,7,30 l 7,00 l 8,0 l DN 80 3,8,3 l 8,80 l 11,30 l 13,80 l DN 100, l 10, l 14,40 18,40 l 22,3 l DN 12 12,0 l 18,2 l 24,3 l 30,0 l 3, l DN 10 17, l 2, l 3,2 l 44,10 l 2,9 l DN 200 4,0 l 1,7 l 77,4 l 93,10 l 108,9 l 0,1 l V prüf 4,0 l 1 l = 1 dm 3 = 10-3 m 3 VPS 08 1, l V prüf 8,0 l VDK 0,4 l V prüf 20,0 l DSLC 1, l V prüf 8 12

9 Rozruch 1. Sprawdzić szczelność odcinka kontrolnego (próba ciśnieniowa). 2.Rozpoczęcie próby za pomocą regulatora temratury wzgl. ponownego uruchomienia za pomocą przycisku przeciwzakłóceniowego. 3. Jeżeli odcinek kontrolny jest szczelny W zależności od wielkości odcinka kontrolnego oraz ciśnienia początkowego czas pompowania wynosi od 3 s do 2 s. Odblokowanie automatu lnikowego nastąpi najwcześniej po ok. 10 s (w przydku mniejszych objętości kontrolnych oraz przy niskich ciśnieniach początkowych) najpóźniej zaś po ok. 2 s (w przydku większych objętości kontrolnych oraz przy wysokich ciśnieniach początkowych) - żółta lampka sygnalizacyjna zala się. Jeżeli odcinek kontrolny jest nieszczelny Ciśnienie kontrolne nie zostało osiągnięte. Pom napędzana silnikiem zostaje wyłączona, czerwona lampka sygnalizacyjna zala się. Nie następuje przełączenie na automat lnikowy. Kontrola działania Poprzez otwarcie śruby zamykającej w króćcu pomiarowym p 2 (p a ) w czasie przebiegu próby (czas pompowania) można zasymulować nieszczelność i w ten sposób sprawdzić działanie układu. Regulacja Regulacja w miejscu montażu nie jest konieczna. Montaż należy połączyć za pomocą kołnierzy bezpośr. przy użyciu dwóch pierścieni samouszczelniających o przekroju okrągłym 10, x 2,2 oraz czterech śrub samogwintujących M4 x 1 z boku zespołów zblokowanych firmy DUNGS (z lewej lub z prawej strony). Jeżeli w kotle jest zamontowana kla odprowadzająca sliny, wówczas musi być ona otwarta przy rozpoczęciu próby. W celu uniknięcia problemów w zakresie funkcjonowania i szczelności, zalecane jest stosowanie zaworów elektromagnetycznych zgodnych z EN 11 klasa A i klasa B. Niedostatecznie ekranowane przetworniki częstotliwości mogą na skutek zakłóceń zasilania sieciowego prowadzić do zakłócenia pracy VPS! Koniecznie zadbać o dostateczne ekranowanie sieci! 9 12

10 Wymiary [mm] S01, S03 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo T,3 L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! 12, 12, Tuleja Tuleja X1B X1B wg wg DIN DIN Ø 9 Ø 9 4,3 3,7 Króciec pomiarowy 72 Króciec pomiarowy Störung Dérangement Blocco Störung Lockout Dérangement Blocco Lockout Betrieb Fonctionamento Funziamento Betrieb Run Fonctionamento Funziamento Run Wtyczka Wtyczka X1S X1S wg wg DIN DIN Przyłącze ssące ssące (wlot (wlot gazu) gazu) Przyłącze ciśnieniowe (do (do odcinka odcinka kontrolnego) Wymiary [mm] S02 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo T,3 L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! Typ Serie 01 Typ Serie ,3 3,7 Króciec pomiarowy 72 Króciec pomiarowy Wymiary [mm] S04, S0 12, 7 8 Dodatkowo możliwa izolacja kabla PG zasowy 12, 12, Ø 9 Ø 9 Störung Dérangement Blocco Lockout Betrieb Fonctionamento Funziamento Störung Run Dérangement Blocco Lockout Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Przyłącze ssące Przyłącze (wlot ssące gazu) (wlot gazu) Przyłącze ciśnieniowe Przyłącze ciśnieniowe (do odcinka (do kontrolnego) odcinka kontrolnego) Typ Serie 02 Typ Serie 02 zasowy zasowy Pokrywa. przyłącze elektryczne Pokrywa. przyłącze elektryczne 12, Standard: izolacja kabla PG 13, 4,3 3, Ø 9 Ø 9 zasowy zasowy Króciec pomiarowy Króciec pomiarowy Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: Serie 04 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Achtung, Warning, Attention, Attentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos Störung zu schalten Before oning switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Dérangement Blocco Typ: Prima di VPS apire l'arecchio 04 togliere Lockout la corrente Serie 04 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Achtung, Warning, Attention, Attentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos zu schalten Before oning switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Prima di apire l'arecchio togliere la corrente Przyłącze ssące (wlot gazu) Przyłącze ssące (wlot gazu) Przyłącze ciśnieniowe (do Przyłącze odcinka kontrolnego) ciśnieniowe (do odcinka kontrolnego) 10 12

11 Zestawienie typów / osprzęt / dane zamówieniowe Wersja seria Napięcie nominalne, Częstotliwość VDC 230 V -1 % 240 V + % 0 Hz 220 V -1 % +10 % 0 Hz 120 V -1 % +10 % 0 Hz 110 V -1 % +10 % 0 Hz S01 7-biegunowe złącze wtykowe Okablowanie zgodnie z DIN 4791 Stopień ochrony IP 40 Sumaryczny sygnalizator zakłóceń Sumaryczny sygnalizator zakłóceń Długość kabla 0,30 m Długość kabla 0,8 m Długość kabla 1,0 m Długość kabla 2,00 m Długość kabla 0,8 m Długość kabla 2,00 m S02 7-biegunowe złącze wtykowe 7-biegunowe złącze wtykowe swobodne przyłącze Stopień ochrony IP 40 Wersja do gazu ciekłego z wtyczką z wtyczką, CSA C, US bez wtyczki z wtyczką S03 7-biegunowe złącze wtykowe Okablowanie zgodnie z DIN 4791 Stopień ochrony IP 40 Długość kabla 0,30 m Długość kabla 1,0 m S04 Podłączanie do zacisków śrubowych Wejście kablowe PG 13, Dodatkowo możliwy PG 11 bezpotencjałowy sygnał zakłócenia (z pulpitu sterowniczego) Stopień ochrony IP 4 Wersja do gazu ciekłego S0 (Silniki gazowe) CSA C, US S0 U L, FM, CSA Osprzęt / części zamienne Zestaw łącznikowy dla zaworów pojedynczych do Zestaw łącznikowy dla zaworów pojedynczych od DN 40 do DN 80 Zestaw łącznikowy / VDK 7-biegunowe złącze wtykowe, 2 wejścia kablowe z uchwytem odciążającym (S02) 7-biegunowe złącze wtykowe, 4 wejścia kablowe z PG11 (S02) 7-biegunowe złącze wtykowe, 4 wejścia kablowe z uchwytem odciążającym (S02) Zestaw montażowy (4x M4 x 1, 2 x pierścienie samouszczelniające o przekroju okrągłym, 2 x wkład filtra) Wkładki topikowe do bezpieczników urządzenia ( szt.) Zestaw części do wymiany filtra VPS

12 System kontroli zaworów dla nastawników wielokrotnych Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian służących postępowi technicznemu. Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße -10 D-730 Urbach, Germany Telefon +49 (0) Faks +49 (0) Internet Ga-Ma GAZ ul. Rybnicka 307 PL Radlin Telefon +48/32/ Faks +48/32/

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne produkt Informacja na temat palników olejowich, gazowych i dwupaliwowych WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne Tradycja i postęp: Nowe palniki

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 : kotły o mocy od 190 do 698 kw CA 530 : kotły o mocy od 700 do 2600 kw CA 430 CA 530 Tylko ogrzewanie (wytwarzanie c.w.u. w niezależnym podgrzewaczu)

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 GESTRA Steam Systems LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 PL Polski Instrukcja montażu i obsługi 818784-02 Przetwornik przewodności LRGT 16-1 Przetwornik przewodności LRGT 16-2 Przetwornik przewodności LRGT 17-1

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR WYCIEKU LAG-14 ER AN 43 410

DETEKTOR WYCIEKU LAG-14 ER AN 43 410 01. 2008. Detekcja wycieków metodą mokrą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności Alarm optyczny i akustyczny Niezawodność działania urządzenia Możliwość stosowania różnych cieczy detekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd elektryczny to zawór regulacyjny z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo