System kontroli zaworów VPS 504 dla nastawników wielokrotnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System kontroli zaworów VPS 504 dla nastawników wielokrotnych"

Transkrypt

1 System kontroli zaworów dla nastawników wielokrotnych 8.10 Printed in Germany Edition 0.11 Nr Opis techniczny jest to komktowy system kontroli szczelności zaworów firmy DUNGS dla zespołów zblokowanych. Układ kontroli szczelności zaworów jest zgodny z EN 143: - Urządzenie pracuje niezależnie od ciśnienia stałego w obrębie dopuszczalnego ciśnienia roboczego. - Objętość kontrolna 4 l - W miejscu montażu nie są konieczne żadne prace regulacyjne - Krótki czas kontroli: min. 10 s, 2 s - Szczelność wzgl. nieszczelność sygnali-zowana jest za pomocą lampki sygnałowej - W serii 02, serii 04 oraz serii 0 istnieje możliwość zainstalowania zewnętrznego sygnalizatora zakłóceń - opcjonalnie dla serii 01 (SSM) istnieje możliwość zainstalowania sumarycznego sygnalizatora zakłóceń - Dostosowany dla urządzeń TRD - Podłączany elektrycznie za pomocą złącza wtykowego serii 01, 02, 03. W wydku przyporządkowania styków zgodnie z DIN 4791 nie ma konieczności zmiany okablowania - Seria 04 i seria 0 przyłącze elektryczne do zacisków śrubowych za pomocą wlotu kablowego PG 13, Zastosowanie Układ kontroli szczelności zaworów dla zespołów zblokowanych firmy DUNGS oraz podwójnego zaworu elektromagnetycznego DMV oraz GasMultiBloc MB. Przy zastosowaniu przystawki można używać urządzenia również do kontroli szczelności zaworów elektromagnetycznych firmy DUNGS o średnicy do DN 80, z przyłączem obejściowym i bez przyłącza. 24 VDC - wersja dla silników gazowych. Przeznaczony do gazów z rodziny 1, 2, 3 i innych, neutralnych czynników roboczych w postaci gazowej. Wersja do gazu ciekłego dla butanu. Atesty Atest EWG zatwierdzający wzór konstrukcyjny wg wytycznych EWG w zakresie urządzeń gazowych.... CE-008 AP018 Atest EWG zatwierdzający wzór konstrukcyjny wg wytycznych EWG w zakresie urządzeń gazowych.... CE-003 Atesty w innych ważnych krajach będących użytkownikami gazu. Na rynek północnoamerykański opracowano wersje scjalne, zgodne z atestem UL- oraz FM oraz CSA.

2 Układ kontroli szczelności automatycznych zaworów odcinających według EN 11, klasa A oraz klasa B O também pode ser aplicado em todas as válvulas nas quais, devido à resctiva característica construtiva, a estanqueidade no sentido de contra-fluxo exclui a possibilidade de uma fuga no sentido do fluxo. O é adequado ra todas as válvulas DUNGS segundo o código EN 11 Classe A e B. Dane techniczne Ciśnienie robocze Objętość kontrolna Zwiększanie ciśnienia za pomocą pompy silnikowej Napięcie nominalne, Częstotliwość Zapotrzebowanie mocy Zabezpieczenie wstępne (zawnia użytkownik) wbudowany w pokrywę obudowy, wymienny Prąd łączeniowy Stopień ochrony Temratura otoczenia Czas odblokowania Granica czułości Czas załączania sterowania ilość cykli kontrolnych Pozycja zabudowania Czynniki robocze Wersja standardowa Wersja do gazu ciekłego 00 mbar (0 kpa) 0,1 l 4,0 l 20 mbar trz zestawienie typów strona 11 Podczas pompowania ok. 0 VA, w trybie roboczym 17 VA bezzwłoczny 10 A, lub zwłoczny,3 A czuły T,3 L 20 V; IEC 127-2/III (DIN 41 2) Wyjście robocze S01, S02, S03, S04, S0: 4 A Przestrzegać prądu rozruchowego silnika! Wyjście zakłóceniowe S02, S04, S0: 1 A S01, S02, S03: IP 40 seria S04, S0: IP 4 ~(AC) 0 Hz 230 V -1 C do +70 C inne: -1 C do +0 C ok s, w zależności od objętości kontrolnej oraz ciśnienia wejściowego 0 l/h W przydku ciśnień wejściowych < 0 mbar z zasady działania wynikają szybkości zmian ciśnienia granicznego, które leżą znacznie poniżej 0 l/h przepływu powietrza. Jest to szczególnie przydatne w przydku zastosowań, w których występują małe ciśnienia wejściowe. 100 % ED 20/h - po więcej niż 3 kolejno bez przerwy wykonanych cyklach prób należy odczekać przez co najmniej 2 minuty. stojąca, leżąca, niedozwolona do góry nogami Rodzina gazów 1, 2, 3, gaz gnilny, gaz wysypiskowy i biogaz (suche, H2S < 0,1 vol %) oraz pozostałe media w postaci gazów Nie nadaje się do gazów o zawartości butanu > 0 % Rodzina gazów 3 oraz gazy o zawartości butanu > 0 %, gazy o gęstości > 1 kg/m

3 Przekrój DMV Series p mbar p p 1 1 Przełącznik hermetyczny 2 magnes trwały 3 Membrana czujnika ciśnienia 4 Sprężyna naciskowa Filtr Rdzeń zaworu elektromagne-tycznego 7 Cewka zaworu elektromagne-tycznego 8 Pom ciśnieniowa 9 Przełącznik odblokowujący 10 Lampka sygn. zakłócenia 11 Lampka robocza 12 Złączka pomiarowa 13 Dławik ilościowy 14 Membrana pompy 1 Żerdź pompowa 1 Płytka z obwodem drukowanym 17 Przyłącze wtykowe 18 urządzenia 19 rezerwowy 3 12

4 Działanie działa na zasadzie wzrostu ciśnienia. zaczyna działać z chwilą zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło. Próba wykonywana jest w zależności od przebiegu funkcjonowania lnika: Schemat działania p = 00 mbar - próba przed uruchomieniem lnika lub - próba w trakcie wstępnego przewietrzania lub - próba po wyłączeniu lnika A Króciec pomiarowy Przyłącze DMV-D(LE) A Czas odblokowania t F Czas wymagany przez, w celu wykonania łnego cyklu roboczego. Czas odblokowania jest zależny od objętości kontrolnej i ciśnienia wejściowego: V kontr. < 1, l > mbar } t F 10 s > 1, l > 20 mbar t F 2 s V kontr. } t F > 10 s Czas próby t kontr. Czas tłoczenia przez pompę napędzaną silnikiem. Objętość kontrolna V kontr. Objętość pomiędzy po stronie wejścia a p po stronie wyjścia oraz znajdującymi się na tym odcinku kształtkami rurowymi. V kontr. / = 4 l = 00 mbar Czas emisji sygnału odblokowującego t F [s] p = 00 mbar 24 Zakres stosowania p 8 Czas emisji sygnału e odblokowującego = 10 s przy objętości 4 kontrolnej 2 1, l p = 00 mbar p e = 00 mbar = 300 mbar = 100 mbar = 20 mbar p + 20 mbar e Objętość kontrolna V kontr [l] Przebieg programu p + 20 mbar e = 00 mbar p = 00 mbar Stan spoczynku Wzrost ciśnienia p = 00 mbar Praca = 00 mbar p + 20 mbar e Stan spoczynku: Zawór 1 oraz zawór 2 są zamknięte. p Wzrost ciśnienia: Wzrost ciśnienia: wewnętrzna motopom zwiększa na odcinku kontrolnym ciśnienie gazu o ok. 20 mbarów w stosunku do ciśnienia nującego na wejściu zaworu. Wbudowany czujnik różnicy ciśnień już w czasie próby kontroluje szczelność odcinka kontrolnego. Z chwilą osiąg-nięcia ciśnienia kontrolnego pom napędzana silnikiem zostaje wyłączona (koniec czasu próby). p p p Czas odblokowania e (10 - e 2 s) jest zależny e = 00 mbar od objętości kon-trolnej ( 4,0 l) oraz ciśnienia wejścio-wego ( 00 mbar). W przydku szczelności odcinka kon-trolnego po 2 s następuje odblokowanie styków do automatu lnikowego - zala się żółta lampka sygnalizacyjna. Jeżeli odcinek kontrolny jest nieszczelny lub podczas próby ( 2 s) nie zostanie osiągnięty wzrost ciśnienia o + 20 mbar, wówczas urządzenie dokonuje przełączania sygnalizującego zakłócenie. Czerwona lampka sygnalizacyjna świeci się tak długo, jak długo regulator lub termostat utrzymuje stan odblokowania styku (zapotrzebowanie na ciepło). W przydku krótkiego braku napięcia podczas kontroli lub w czasie pracy lnika następuje samoczynne ponowne uruchomienie. Przy czasie pompowania < ok. 10 s, po zakończeniu pompowania nastąpi wyrównanie ciśnienia między odcinkiem kontrolnym a ciśnieniem wejściowym. Praca: zawór wewnętrzny jest zamknięty = 00 mbar

5 Plan przebiegu programu Regulator Silnik pompujący Zawór elektromagnetyczny Różnicowy czujnik ciśnieniowy Sygnał odblokowujący Regulator Silnik pompujący Zawór elektromagnetyczny Różnicowy czujnik ciśnieniowy Sygnał odblokowujący Regulator Silnik pompujący Zawór elektromagnetyczny Różnicowy czujnik ciśnieniowy Sygnał odblokowujący Sygnał zakłócający Przebieg programu "szczelny": przykład. objętość kontrolna = 0,3 l Przebieg programu "szczelny": przykład. objętość kontrolna = 4,0 l Przebieg programu "nieszczelny" t kontr [s] Podłączenie elektryczne S01 S01 należy podłączyć sze-regowo pomiędzy regulatorem temratury a automatem lnikowym za pomocą 7-biegunowego złącza wtyko-wego. Przyporządkowanie styków wtyczki pomiędzy lnikiem a kotłem jest zgodne z DIN Przyporządkowanie styków trz schemat połączeń. Jeżeli generator ciepła jest okablowany zgodnie z DIN 4791, wówczas nie ma konieczności dokonywania zmian okablowania ani po stronie kotła ani też lnika. Część gniazdowa lnika zostaje połączona z wiszącą wtyczką serii 01. Część gniazdowa S01 zostaje połączona z wiszącą wtyczką generatora ciepła. wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 Praca Zawór elektromagnetyczny Palnik praca Zakłócenie Łańcuch regulacyjny N Pe L P Przewód sterujący 7 x 1 VPS 0 seria 01 wewnętrzny Element tulejowy Palnik (X 1B) swobodny (X 1 S) Element tulejowy nieruchomy (X 1 B) F1 F2 F3 H1 H2 Czujnik lub ogranicznik Regulator Sygnał zakłócenia Sygnał pracy Generator ciepła (X 1 S) P1 S1 X1B X1S Licznik godzin pracy Stopień 1 Włącznik Gniazdo złącza wtykowego Wtyczka złącza wtykowego h P1 H2 H1 S P F3 S1 S P F2 F1 12

6 Podłączenie elektryczne S01 SSM Sumaryczny komunikat zakłóceń Podłączenie elektryczne S01 SSM należy wykonać tak jak w przydku VPS 04 S01 (trz strona ) Dodatkowa cecha połączeń S01 SSM W przydku nieszczelności odcinka kontrolnego VPS dokonuje przełączenia informując o zakłóceniu. Dodatkowy przekaźnik w VPS przerywa połączenie zakłócenia lnika S3 pomiędzy lnikiem a generatorem ciepła. Jednocześnie do przewodu S3 zostaje doprowadzone napięcie z generatora ciepła, lampka sygnalizacyjna H1 zala się. Betrieb wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III1 (DIN 412) NC D x 20 B4 B4 S3 2 COM S3 T2 4 zum Brenner T1 T2 4 T1 3 N 2 1 L Buchse vom Wärmeerzeuger (fest) S04 N 2 S01 intern L 1 Przewód sterujący 7 x 1 Zakłócenie NO B L1 N P Stecker (fliegend) Steuerleitung 7 X 1 ~(AC) 230 V 0 Hz (swobodny) (X 1S) seria 01 SSM wewnętrzny Element tulejowy nieruchomy (X 1 B) Podłączenie elektryczne S02 należy podłączyć szeregowo pomiędzy regulatorem temratury i automatem lnikowym za pomocą 7- biegunowego łącznika wtykowego. Wtyczkę kotła należy wetknąć do części gniazdowej. Przyporządkowanie styków gniazda oraz wtyczki generatora ciepła trz schemat połączeń. Cecha charakterystyczna połączeń: brak oddzielenia pomiędzy obwodem napię-cia roboczego a obwodem sterowania. S02 wewnetrzny T8 T7 T B N L1 T8 T7 T B N L1 T7: Zaklócenie T: Praca S02 wewnetrzny N P L ~(AC) 230 V 0 Hz T8 T7 T B - + T8 T7 T B - + P wymienny: T,3 L 20 V IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 wymienny: T,3 L 20 V IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 T7: Zaklócenie T: Praca - + = 24 V DC Podłączenie elektryczne S03 Przyłącze elektryczne z S03 należy wykonać tak samo, jak dla VPS 04 z serii 01. Dodatkowa cecha połączeń VPS 04 S03 W przydku wystąpienia sygnału zakłócenia w S3 (zakłócenie lnika), następuje zmostkowanie pętli regulacyjnej po stronie lnika za pomocą dodatkowego przekaźnika w S03, przy jednoczesnym odcięciu napięcia roboczego. Po usunięciu zakłócenia pracy lnika dochodzi do ponownego uruchomienia systemu kontroli zaworów. Do przyłącza S3 wolno podłączyć tylko i wyłącznie sygnał zakłócenia wysyłany przez automat lnikowy. Nieprzestrzeganie tego może spowodować wydek lub szkody materialne, dlatego należy kategorycznie przestrzegać instrukcji. wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 Zawór elektromagnetyczny Palnik praca Zakłócenie Łańcuch regulacyjny N Pe L Praca Przewód sterujący 7 x 1 VPS 0 seria 03 wewnętrzny h P1 H2 H1 Pompy S P F3 Element tulejowy Palnik (X 1B) swobodny (X 1 S) Element tulejowy nieruchomy (X 1 B) Generator ciepła (X 1 S) S P F2 S1 F1 12

7 vom Wärmeerzeuger (fest) Podłączenie elektryczne S04 Wlot kablowy PG 13, oraz podłączenie do zacisków śrubowych pod pokrywą w obudowie, trz Wymiary S04, S0. S04 P Bezpotencjałowy sygnał z pulpitu sterowniczego może być używany wyłącznie do sygnalizacji, nigdy zaś do odblokowywania lnika! 1 NC 2 COM 3 NO 4 B L1 7 N 8 ~(AC) 230 V 0 Hz Podłączenie elektryczne S0 Wlot kablowy PG 13, oraz podłączenie do zacisków śrubowych pod pokrywą w obudowie, trz Wymiary S04, S0. Zakres napięcia roboczego = (DC) 20 V - 30 V. Przestrzegać prądu rozruchowego silnika! seria 0 S02 wewnętrzny Sygnał zakłócający T8 T7 T B N L1 T8 T7 T B N L1 Sygnał odblokowujący Napięcie robocze = (DC) 24 V N P L ~(AC) 230 V 0 Hz wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 Objętości kontrolne zespołów zblokowanych firmy DUNGS typu MB-D, MB-ZR, MB-VEF, DMV-..., MBC-... Typ Średnica znamionowa Rp/DN Objętość kontrolna [l] Typ Średnica znamionowa Rp/DN Objętość kontrolna [l] DMV-D(LE) 03/11 DMV-D(LE) 07/11 DMV-D(LE) 12/11 DMV-D(LE) 20/11 DMV-D(LE) 2/11 DMV-D(LE) 040/11 DMV-D(LE) 00/11 DMV-D(LE) 0/11 DMV-D(LE) 080/11 DMV-D(LE) 100/11 DMV-D(LE) 12/11 DMV-100-D DMV-...D(LE) 0/12 DMV-...D(LE) 080/12 DMV-...D(LE) 100/12 DMV-...D(LE) 100/12 Rp 3/8 Rp 3/4 Rp 1 1/4 DN 40 DN 0 DN DN 80 DN 100 DN 12 DN DN 80 DN 100 DN 12 0,03 l 0,10 l 0,44 l 0,38 l 0,39 l 0,9 l 1,47 l 2,28 l 3, l 0,44 l 1,47 l 2,28 l 3, l,00 l MB-D(LE) 403 MB-D(LE) 40 MB-D(LE) 407 MB-D(LE) 410 MB-D(LE) 412 MB-D(LE) 41 MB-D(LE) 420 MB-ZRD(LE) 40 MB-ZRD(LE) 407 MB-ZRD(LE) 410 MB-ZRD(LE) 412 MB-ZRD(LE) 41 MB-ZRD(LE) 420 MB-VEF 407 MB-VEF 412 MB-VEF 41 MB-VEF 420 MB-VEF 42 MBC 300 MBC 700 MBC 1200 MBC 1900 MBC 3100 MBC 000 MBC 7000 Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 3/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 3/4 Rp 1 1/4 DN DN 80 DN 100 DN 12 0,04 l 0,11 l 0,11 l 0,33 l 0,33 l 0,11 l 0,11 l 0,33 l 0,33 l 0,11 l 0,33 l 0,44 l 0,0 l 0,0 l 0,10 l 1,47 l 2,28 l 3, l,00 l 7 12

8 Wykorzystanie na zaworach pojedynczych firmy DUNGS / Do montażu na zaworach Rp 1/2 - konieczny jest zestaw łącznikowy nr zamówieniowy Do montażu na zaworach DN 40 DN 80 konieczny jest zestaw łącznikowy nr zamówieniowy = Objętość zaworu V po stronie wyjściowej + kontr. + po stronie wejściowej Ustalanie objętości kontrolnej V kontr. Objętość przewodu rurowego Ustalanie objętości kontrolnej V kontr. 1. Określenie objętości zaworu po stronie wyjściowej. Dla Rp 1/2 - DN 80 trz tabela. 2. Określenie objętości zaworu po stronie wejściowej. Dla Rp 1/2 - DN 80 trz tabela. 3. Określenie objętości kształtki rurowej 3. Dla Rp 1/2 - DN 80 trz tabela. 4. V kontr. = objętość zaworu 1 + objętość kształtki rurowej + objętość zaworu 2 Rp / DN Objętość zaworu [l] strona wylotowa + strona wlotowa Objętość próby [l] = objętość strona wylotowa + strona wlotowa + przewód rurowy Długość rury między dwoma zaworami L [m] 0, m 1,0 m 1, m 2,0 m Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp 3/8 0,01 l 0,0 l 0,11 l 0,1 l 0,21 l Rp 1/2 0,07 l 0,17 l 0,27 l 0,37 l 0,47 l Rp 3/4 (DN 20) 0,12 l 0,27 l 0,42 l 0,7 l 0,72 l Rp 1 (DN 2) 0,20 l 0,4 l 0,70 l 0,9 l 1,20 l Rp 1 1/2 / DN 40 0,0 l 0,70 l 1,10 l 1,3 l 1,70 l 2,00 l 2,20 l 2, l 2,80 l 3,30 / DN 0 0,90 l 1,20 l 1,90 l 2,20 l 2,90 l 3,20 l 3,90 l 4,20 l 4,90 l,0 l DN 2,0 l 3,7,30 l 7,00 l 8,0 l DN 80 3,8,3 l 8,80 l 11,30 l 13,80 l DN 100, l 10, l 14,40 18,40 l 22,3 l DN 12 12,0 l 18,2 l 24,3 l 30,0 l 3, l DN 10 17, l 2, l 3,2 l 44,10 l 2,9 l DN 200 4,0 l 1,7 l 77,4 l 93,10 l 108,9 l 0,1 l V prüf 4,0 l 1 l = 1 dm 3 = 10-3 m 3 VPS 08 1, l V prüf 8,0 l VDK 0,4 l V prüf 20,0 l DSLC 1, l V prüf 8 12

9 Rozruch 1. Sprawdzić szczelność odcinka kontrolnego (próba ciśnieniowa). 2.Rozpoczęcie próby za pomocą regulatora temratury wzgl. ponownego uruchomienia za pomocą przycisku przeciwzakłóceniowego. 3. Jeżeli odcinek kontrolny jest szczelny W zależności od wielkości odcinka kontrolnego oraz ciśnienia początkowego czas pompowania wynosi od 3 s do 2 s. Odblokowanie automatu lnikowego nastąpi najwcześniej po ok. 10 s (w przydku mniejszych objętości kontrolnych oraz przy niskich ciśnieniach początkowych) najpóźniej zaś po ok. 2 s (w przydku większych objętości kontrolnych oraz przy wysokich ciśnieniach początkowych) - żółta lampka sygnalizacyjna zala się. Jeżeli odcinek kontrolny jest nieszczelny Ciśnienie kontrolne nie zostało osiągnięte. Pom napędzana silnikiem zostaje wyłączona, czerwona lampka sygnalizacyjna zala się. Nie następuje przełączenie na automat lnikowy. Kontrola działania Poprzez otwarcie śruby zamykającej w króćcu pomiarowym p 2 (p a ) w czasie przebiegu próby (czas pompowania) można zasymulować nieszczelność i w ten sposób sprawdzić działanie układu. Regulacja Regulacja w miejscu montażu nie jest konieczna. Montaż należy połączyć za pomocą kołnierzy bezpośr. przy użyciu dwóch pierścieni samouszczelniających o przekroju okrągłym 10, x 2,2 oraz czterech śrub samogwintujących M4 x 1 z boku zespołów zblokowanych firmy DUNGS (z lewej lub z prawej strony). Jeżeli w kotle jest zamontowana kla odprowadzająca sliny, wówczas musi być ona otwarta przy rozpoczęciu próby. W celu uniknięcia problemów w zakresie funkcjonowania i szczelności, zalecane jest stosowanie zaworów elektromagnetycznych zgodnych z EN 11 klasa A i klasa B. Niedostatecznie ekranowane przetworniki częstotliwości mogą na skutek zakłóceń zasilania sieciowego prowadzić do zakłócenia pracy VPS! Koniecznie zadbać o dostateczne ekranowanie sieci! 9 12

10 Wymiary [mm] S01, S03 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo T,3 L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! 12, 12, Tuleja Tuleja X1B X1B wg wg DIN DIN Ø 9 Ø 9 4,3 3,7 Króciec pomiarowy 72 Króciec pomiarowy Störung Dérangement Blocco Störung Lockout Dérangement Blocco Lockout Betrieb Fonctionamento Funziamento Betrieb Run Fonctionamento Funziamento Run Wtyczka Wtyczka X1S X1S wg wg DIN DIN Przyłącze ssące ssące (wlot (wlot gazu) gazu) Przyłącze ciśnieniowe (do (do odcinka odcinka kontrolnego) Wymiary [mm] S02 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo T,3 L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! Typ Serie 01 Typ Serie ,3 3,7 Króciec pomiarowy 72 Króciec pomiarowy Wymiary [mm] S04, S0 12, 7 8 Dodatkowo możliwa izolacja kabla PG zasowy 12, 12, Ø 9 Ø 9 Störung Dérangement Blocco Lockout Betrieb Fonctionamento Funziamento Störung Run Dérangement Blocco Lockout Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Przyłącze ssące Przyłącze (wlot ssące gazu) (wlot gazu) Przyłącze ciśnieniowe Przyłącze ciśnieniowe (do odcinka (do kontrolnego) odcinka kontrolnego) Typ Serie 02 Typ Serie 02 zasowy zasowy Pokrywa. przyłącze elektryczne Pokrywa. przyłącze elektryczne 12, Standard: izolacja kabla PG 13, 4,3 3, Ø 9 Ø 9 zasowy zasowy Króciec pomiarowy Króciec pomiarowy Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: Serie 04 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Achtung, Warning, Attention, Attentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos Störung zu schalten Before oning switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Dérangement Blocco Typ: Prima di VPS apire l'arecchio 04 togliere Lockout la corrente Serie 04 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Achtung, Warning, Attention, Attentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos zu schalten Before oning switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Prima di apire l'arecchio togliere la corrente Przyłącze ssące (wlot gazu) Przyłącze ssące (wlot gazu) Przyłącze ciśnieniowe (do Przyłącze odcinka kontrolnego) ciśnieniowe (do odcinka kontrolnego) 10 12

11 Zestawienie typów / osprzęt / dane zamówieniowe Wersja seria Napięcie nominalne, Częstotliwość VDC 230 V -1 % 240 V + % 0 Hz 220 V -1 % +10 % 0 Hz 120 V -1 % +10 % 0 Hz 110 V -1 % +10 % 0 Hz S01 7-biegunowe złącze wtykowe Okablowanie zgodnie z DIN 4791 Stopień ochrony IP 40 Sumaryczny sygnalizator zakłóceń Sumaryczny sygnalizator zakłóceń Długość kabla 0,30 m Długość kabla 0,8 m Długość kabla 1,0 m Długość kabla 2,00 m Długość kabla 0,8 m Długość kabla 2,00 m S02 7-biegunowe złącze wtykowe 7-biegunowe złącze wtykowe swobodne przyłącze Stopień ochrony IP 40 Wersja do gazu ciekłego z wtyczką z wtyczką, CSA C, US bez wtyczki z wtyczką S03 7-biegunowe złącze wtykowe Okablowanie zgodnie z DIN 4791 Stopień ochrony IP 40 Długość kabla 0,30 m Długość kabla 1,0 m S04 Podłączanie do zacisków śrubowych Wejście kablowe PG 13, Dodatkowo możliwy PG 11 bezpotencjałowy sygnał zakłócenia (z pulpitu sterowniczego) Stopień ochrony IP 4 Wersja do gazu ciekłego S0 (Silniki gazowe) CSA C, US S0 U L, FM, CSA Osprzęt / części zamienne Zestaw łącznikowy dla zaworów pojedynczych do Zestaw łącznikowy dla zaworów pojedynczych od DN 40 do DN 80 Zestaw łącznikowy / VDK 7-biegunowe złącze wtykowe, 2 wejścia kablowe z uchwytem odciążającym (S02) 7-biegunowe złącze wtykowe, 4 wejścia kablowe z PG11 (S02) 7-biegunowe złącze wtykowe, 4 wejścia kablowe z uchwytem odciążającym (S02) Zestaw montażowy (4x M4 x 1, 2 x pierścienie samouszczelniające o przekroju okrągłym, 2 x wkład filtra) Wkładki topikowe do bezpieczników urządzenia ( szt.) Zestaw części do wymiany filtra VPS

12 System kontroli zaworów dla nastawników wielokrotnych Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian służących postępowi technicznemu. Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße -10 D-730 Urbach, Germany Telefon +49 (0) Faks +49 (0) Internet Ga-Ma GAZ ul. Rybnicka 307 PL Radlin Telefon +48/32/ Faks +48/32/

System kontroli zaworów VPS 504 dla nastawników wielokrotnych

System kontroli zaworów VPS 504 dla nastawników wielokrotnych System kontroli zaworów dla nastawników wielokrotnych 8.10 Printed in Germany Rösler Druck Edition 10.02 Nr. 20 77 1 10 Opis techniczny jest to komktowy system kontroli szczelności zaworów firmy DUNGS

Bardziej szczegółowo

Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne Sposób działania Przepływ gazu. Jeżeli zawory V oraz V są zamknięte, wówczas komora A aż do podwójnego gniazda zaworu V znajduje się pod wpływem ciśnienia wejściowego.. Za pomocą otworu D czujnik ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Elektromagnetyczne jednostopniowe, zawory bezpieczeństwa MV/4 MVD, MVD/5, MVDLE/5

Elektromagnetyczne jednostopniowe, zawory bezpieczeństwa MV/4 MVD, MVD/5, MVDLE/5 Elektromagnetyczne jednostopniowe, zawory bezpieczeństwa MV/4 MVD, MVD/5, MVDLE/5 6.20 Printed in Germany Edition 05.17 Nr. 230 373 1 6 Opis techniczny Elektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa firmy DUNGS

Bardziej szczegółowo

GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający wersja jednostopniowa MB-D(LE) 405-412 B01

GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający wersja jednostopniowa MB-D(LE) 405-412 B01 GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający wersja jednostopniowa MB-D(LE) 0 - B0 7. Printed in Germany Edition 0.0 r. 0 7 Opis techniczny GasMultiBloc firmy DUGS jest to połącze-nie filtra, regulatora,

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki ciśnienia

Ograniczniki ciśnienia Ograniczniki ciśnienia ÜB A4 i NB A4 5.06 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 230 371 1 6 Opis techniczny Ograniczniki ciśnienia ÜB A4 i NB A4 to regulowane czujniki kontrolne ciśnienia wg EN 1854 do

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia FRS

Regulator ciśnienia FRS Regulator ciśnienia FRS 4.10 Printed in Germany Edition 03.15 Nr. 230 369 1 6 Opis techniczny Regulator ciśnienia firmy DUNGS typu FRS jest regulatorem ze sprężyną nastawczą. Regulator ciśnienia jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Elektromagnetyczne jednostopniowe, zawory bezpieczeństwa MV/4 MVD, MVD/5, MVDLE/5

Elektromagnetyczne jednostopniowe, zawory bezpieczeństwa MV/4 MVD, MVD/5, MVDLE/5 Elektromagnetyczne jednostopniowe, zawory bezpieczeństwa MV/4 MVD, MVD/5, MVDLE/5 6.20 Printed in Germany Edition.15 Nr. 2 373 1 6 Opis techniczny Elektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa firmy DUNGS typu

Bardziej szczegółowo

Zawór elektromagnetyczny podwójny średnica znamionowa DN 40 - DN 125 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Zawór elektromagnetyczny podwójny średnica znamionowa DN 40 - DN 125 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Zawór elektromagnetyczny podwójny średnica znamionowa DN 40 - DN 125 DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.31 Printed in Germany Edition 11.13 Nr. 230 376 1 6 Old docmentation - Only or yor inormation! Prodct is not available

Bardziej szczegółowo

Zawór elektromagnetyczny podwójny średnica znamionowa Rp 2 (DN 50), DN 65 - DN 125. DMV/11 eco DMV-D/11 eco DMV-DLE/11 eco

Zawór elektromagnetyczny podwójny średnica znamionowa Rp 2 (DN 50), DN 65 - DN 125. DMV/11 eco DMV-D/11 eco DMV-DLE/11 eco Zawór elektromagnetyczny podwójny średnica znamionowa Rp 2 (DN 50), DN 65 - DN DMV/11 eco DMV-D/11 eco DMV-DLE/11 eco 7.38 niewielki pobór mocy elektrycznej niedży ciężar zwarta bdowa dża przepływowość

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia FRNG. Regulator z odcięciem. zerowym. Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny

Regulator ciśnienia FRNG. Regulator z odcięciem. zerowym. Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny Regulator ciśnienia FRNG Regulator z odcięciem zerowym Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny 4.14 Printed in Germany Edition 06.16 Nr. 230 370 Opis techniczny Regulator ciśnienia firmy DUNGS typu

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia FRNG. Regulator z odcięciem. zerowym. Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny

Regulator ciśnienia FRNG. Regulator z odcięciem. zerowym. Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny Regulator ciśnienia FRNG Regulator z odcięciem zerowym Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny 4.14 Printed in Germany Edition 07.15 Nr. 0 70 Opis techniczny Regulator ciśnienia firmy DUNGS typu FRNG

Bardziej szczegółowo

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający wersja jednostopniowa MB-D(LE) 0 - B0 7. Printed in Germany Edition 0.0 r. 0 7 Opis techniczny GasMultiBloc firmy DUGS jest to połącze-nie filtra, regulatora,

Bardziej szczegółowo

GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający wersja jednostopniowa MB-D(LE) B01

GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający wersja jednostopniowa MB-D(LE) B01 GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający wersja jednostopniowa MB-D(LE) 5 - B0 7. Edition 0.6 r. 0 7 5 Opis techniczny GasMultiBloc firmy DUGS jest to połącze-nie filtra, regulatora, zaworów oraz

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający praca dwustopniowa MB-ZRD(LE) B01

GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający praca dwustopniowa MB-ZRD(LE) B01 GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający praca dwustopniowa MB-ZRD(LE) 415-420 B01 7.26 Printed in Germany Edition 04.16 Nr. 20 75 1 6 Opis techniczny GasMultiBloc firmy DUNGS to połączenie filtra,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

wejście wartości zadanej

wejście wartości zadanej 1 Konstrukcja zawór osadowy zasterowanie Analogowy Certyfikaty Deklaracja zgodności CE Temperatura otoczenia min./maks. +0 C / +70 C Temperatura medium min./maks. +0 C / +70 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO Opis serii: Wilo-Yonos MAXO H/m Wilo-Yonos MAXO 16 1 /,5-1 1 1 8 6 5/3/,5-1 65/,5-9 5/3/,5-7 /,5- /,5-16 5/,5-1 /5/,5-8 5/3/,5-1 65/,5-1 5/,5-9 5/,5-16 8(1)/,5-1 65/,5-16 8/,5-6 1 3 5 Budowa Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

Czujnik różnicy ciśnienia

Czujnik różnicy ciśnienia 1 921 1921P01 Czujnik różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE64-DP4 Czujnik do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych w

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką Informacje ogólne i przegląd programu produkcyjnego Funkcja Zawory VZWE są zaworami 2/2 z pilotem. Służą one do generowania impulsów sprężonego powietrza dla systemów mechanicznego czyszczenia filtrów

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Opis Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

MICRA. Zawory z siłownikami eletrotermicznymi dla układów Fan Coil, PN16

MICRA. Zawory z siłownikami eletrotermicznymi dla układów Fan Coil, PN16 Zawory z siłownikami eletrotermicznymi dla układów Fan Coil, PN16 MICRA Typ zaworu Kvs Kvs droga na wprost droga pod kątem [m 3 /h] [m 3 /h] Ciśnienie [bar] Typ przyłącza (*) Zawory 2-drogowe VSX09P 0,25

Bardziej szczegółowo

KROHNE 01/ PL. DK 32 / 34 Miniaturowe, metalowe przepływomierze rotametryczne

KROHNE 01/ PL. DK 32 / 34 Miniaturowe, metalowe przepływomierze rotametryczne KROHNE 01/2005 7.02309.24.PL KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk DK 32 / 34 Miniaturowe, metalowe przepływomierze rotametryczne Przepływomierze rotametryczne DK 32 oraz DK

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik produktów 4.01 Minizawory sterowane rêcznie Seria 2

Przewodnik produktów 4.01 Minizawory sterowane rêcznie Seria 2 2005-2006 K A T A L O G.00 Przewodnik produktów.01 Minizawory sterowane rêcznie Seria 2 Zawory sterowane rêcznie Seria 1, 3, i VMS Elementy sterowania no nego pneumatyczne i elektryczne Seria 3.03 Miniaturowe

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07. Broszura katalogowa

Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07. Broszura katalogowa Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07 Broszura katalogowa 2 Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07 Qn= 800 l/min wyjście króćca sprężonego powietrza:

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN model: ZF-2.0 1 ELEMENTY POMPKI Przewód sygnałowy Zasilanie Króciec wylotowy Zbiornik Odpowietrznik Pływak Króciec wlotowy 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie Pobór

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany elektrycznie, Seria AS3-SOV G 3/8 - G 1/2 króciec rurowy opcjonalnie wg ATEX

Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany elektrycznie, Seria AS3-SOV G 3/8 - G 1/2 króciec rurowy opcjonalnie wg ATEX Uzdatnianie sprężonego powietrza Zespoły pneumatyczne i komponenty 1 00133928_b Konstrukcja Przepływ znamionowy Przepływ znamionowy, 1 2 Przepływ znamionowy, 2 3 iśnienie robocze min/max zawór osadowy,

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem Typu EV220B 6 22

Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem Typu EV220B 6 22 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem Typu EV220B 6 22 EV220B 6 22 to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu V5001S Kombi-S ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie Zawór odcinający V5001S stosowany jest w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych oraz biurowych. Zawór może

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Palniki gazowe Palniki 2-paliwowe. Palniki gazowe. Seria RG GG MG. Palniki 2-paliwowe. Seria MK

Palniki gazowe Palniki 2-paliwowe. Palniki gazowe. Seria RG GG MG. Palniki 2-paliwowe. Seria MK Palniki gazowe Palniki 2-paliwowe Palniki gazowe Seria RG GG MG Palniki 2-paliwowe Seria MK Seria RG W pełni automatyczny palnik gazowy, przetestowany i zatwierdzony według normy DIN EN 676 nadaje się

Bardziej szczegółowo

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 Biuletyn E3900 rev07 11.01.07 Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 OBUDOWA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO SERIA ESA-TRAFO-BOX DANE OGÓLNE Materiał obudowy Materiał ramy Temp. robocza Klasa ochrony Pozycja montażowa

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ

Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ Karta katalogowa 40.4366 Strona 1/7 Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ 404366 Ogólne zastosowanie Przetworniki pomiarowe ciśnienia są przeznaczone do pomiaru ciśnień bezwzględnych i względnych w

Bardziej szczegółowo

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do zaworów grzejnikowych

Siłowniki do zaworów grzejnikowych Siłowniki do zaworów grzejnikowych o skoku nominalnym 2,5 mm 4 893 SSA31... SSA81... 80130 80117 SSA... bez przełącznika pomocniczego SSA...1 z przełącznikiem pomocniczym Siłowniki elektromechaniczne do

Bardziej szczegółowo

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products 1 821 1821P01 Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ)

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ) Systemy czujników Czujniki ciśnienia Ciśnienie sterujące: - - 2 bar elektroniczny sygnał wyjściowy cyfrowy: 2 wyjścia - wyjście IO-Link Przyłącze elektr.: Wtyczka, M2x, 4-stykowy 233 Certyfikaty Wielkość

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Instalacja automatyki węzła kompaktowego 1. Opis techniczny. 2. Spis rysunków. CO-1 Schemat technologiczny węzła cieplnego połączenia urządzeń automatyki CO-2 Schemat zasilania i

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 501 ACVATIX Siłowniki elektryczne SAX.. do zaworów o skoku 20 mm SAX31.. napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 3-stawny SAX61.. napięcie zasilania 24 V AC/DC, sygnał sterujący 0 10 V DC, 4 20

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 SK4000-1 Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo Opis / Zastosowanie AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Siłowniki

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ HED3

Przekaźnik ciśnienia typ HED3 Przekaźnik ciśnienia typ HED3 - do 40 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 240 06.2016 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ HED3 jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych technicznych

Arkusz danych technicznych Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne typu EV251B 10-22

Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne typu EV251B 10-22 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne typu EV251B 10-22 Zawory elektromagnetyczne typu EV251B są idealne do zastosowania w aplikacjach, gdzie ciśnienie różnicowe

Bardziej szczegółowo

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych 0 Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych Montaż Elektryczne sygnalizatory pozycji GEMÜ serii LS służą do sygnalizacji i kontroli pozycji armatur obrotowych.w zależności od wersji wyposażone

Bardziej szczegółowo

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½ Dane techniczne Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-224 25-272 39-364 44-454 51-546 Moc nominalna 30/40 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-246 28-300 44-400

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) Opis techniczny

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) Opis techniczny CV 216, 316 GG 3 20 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 GG CV 316 GG Dwudrogowy zawór regulacyjny

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

EV220B do dużych przepływów i tłumienia uderzeń hydraulicznych

EV220B do dużych przepływów i tłumienia uderzeń hydraulicznych EV220B 15-50 do dużych przepływów i tłumienia uderzeń hydraulicznych 4 Uniwersalne zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne typu EV220B 15-50 przeznaczone są do szeregu różnych zastosowań i aplikacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 012 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB20.1 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Moc nominalna. Prąd stały W. Prąd zmienny VA

Moc nominalna. Prąd stały W. Prąd zmienny VA Typ 2 OPIS Cewka z zalanym w tworzywie obwodem magnetycznym. Mocowanie na tulei rdzenia za pomocą nakrętki. Przyłącze elektryczne zgodne z normą DIN 43650 A BUDOWA Tworzywo pokrywające obwód magnetyczny:

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działania Typu EV210B

Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działania Typu EV210B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działania Typu to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

GRUPA POMPOWA DO C.O. Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM C DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ENBOX TM2043 DN25

GRUPA POMPOWA DO C.O. Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM C DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ENBOX TM2043 DN25 GRUPA POMPOWA DO C.O. Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM 20 43 C DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ENBOX TM2043 DN25 Energetyka Solarna ENSOL sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47 400 Racibórz Tel. 032 415 00 80 1. Opis urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: 40 i 50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: 65... 150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Żeliwo szare GG-25 40... 150 mm k vs 25... 820 m 3 /h

Bardziej szczegółowo

mm

mm Dane techniczne Typ (125) (150) (200) (250) (300) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-112 25-136 39-182 44-227 51-273 Moc nominalna 40/30 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-123 28-150 44-200 49-250

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFPA / VFG 2(1)

Regulator upustowy różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFPA / VFG 2(1) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień (PN 6, 25, 40) AFPA / VFG 2() Opis ciśnień. Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika z membraną regulacyjną i sprężyny nastawnej różnicy

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024

Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024 22.05.2015-12:21:31h Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024 Blokady elektromagnetyczne / AZM 161 Preferowany typ Obudowa z tworzywa termoplastycznego z podwójną izolacją blokada z zabezpieczeniem przed

Bardziej szczegółowo