System kontroli zaworów VPS 504 dla nastawników wielokrotnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System kontroli zaworów VPS 504 dla nastawników wielokrotnych"

Transkrypt

1 System kontroli zaworów dla nastawników wielokrotnych 8.10 Printed in Germany Edition 0.11 Nr Opis techniczny jest to komktowy system kontroli szczelności zaworów firmy DUNGS dla zespołów zblokowanych. Układ kontroli szczelności zaworów jest zgodny z EN 143: - Urządzenie pracuje niezależnie od ciśnienia stałego w obrębie dopuszczalnego ciśnienia roboczego. - Objętość kontrolna 4 l - W miejscu montażu nie są konieczne żadne prace regulacyjne - Krótki czas kontroli: min. 10 s, 2 s - Szczelność wzgl. nieszczelność sygnali-zowana jest za pomocą lampki sygnałowej - W serii 02, serii 04 oraz serii 0 istnieje możliwość zainstalowania zewnętrznego sygnalizatora zakłóceń - opcjonalnie dla serii 01 (SSM) istnieje możliwość zainstalowania sumarycznego sygnalizatora zakłóceń - Dostosowany dla urządzeń TRD - Podłączany elektrycznie za pomocą złącza wtykowego serii 01, 02, 03. W wydku przyporządkowania styków zgodnie z DIN 4791 nie ma konieczności zmiany okablowania - Seria 04 i seria 0 przyłącze elektryczne do zacisków śrubowych za pomocą wlotu kablowego PG 13, Zastosowanie Układ kontroli szczelności zaworów dla zespołów zblokowanych firmy DUNGS oraz podwójnego zaworu elektromagnetycznego DMV oraz GasMultiBloc MB. Przy zastosowaniu przystawki można używać urządzenia również do kontroli szczelności zaworów elektromagnetycznych firmy DUNGS o średnicy do DN 80, z przyłączem obejściowym i bez przyłącza. 24 VDC - wersja dla silników gazowych. Przeznaczony do gazów z rodziny 1, 2, 3 i innych, neutralnych czynników roboczych w postaci gazowej. Wersja do gazu ciekłego dla butanu. Atesty Atest EWG zatwierdzający wzór konstrukcyjny wg wytycznych EWG w zakresie urządzeń gazowych.... CE-008 AP018 Atest EWG zatwierdzający wzór konstrukcyjny wg wytycznych EWG w zakresie urządzeń gazowych.... CE-003 Atesty w innych ważnych krajach będących użytkownikami gazu. Na rynek północnoamerykański opracowano wersje scjalne, zgodne z atestem UL- oraz FM oraz CSA.

2 Układ kontroli szczelności automatycznych zaworów odcinających według EN 11, klasa A oraz klasa B O também pode ser aplicado em todas as válvulas nas quais, devido à resctiva característica construtiva, a estanqueidade no sentido de contra-fluxo exclui a possibilidade de uma fuga no sentido do fluxo. O é adequado ra todas as válvulas DUNGS segundo o código EN 11 Classe A e B. Dane techniczne Ciśnienie robocze Objętość kontrolna Zwiększanie ciśnienia za pomocą pompy silnikowej Napięcie nominalne, Częstotliwość Zapotrzebowanie mocy Zabezpieczenie wstępne (zawnia użytkownik) wbudowany w pokrywę obudowy, wymienny Prąd łączeniowy Stopień ochrony Temratura otoczenia Czas odblokowania Granica czułości Czas załączania sterowania ilość cykli kontrolnych Pozycja zabudowania Czynniki robocze Wersja standardowa Wersja do gazu ciekłego 00 mbar (0 kpa) 0,1 l 4,0 l 20 mbar trz zestawienie typów strona 11 Podczas pompowania ok. 0 VA, w trybie roboczym 17 VA bezzwłoczny 10 A, lub zwłoczny,3 A czuły T,3 L 20 V; IEC 127-2/III (DIN 41 2) Wyjście robocze S01, S02, S03, S04, S0: 4 A Przestrzegać prądu rozruchowego silnika! Wyjście zakłóceniowe S02, S04, S0: 1 A S01, S02, S03: IP 40 seria S04, S0: IP 4 ~(AC) 0 Hz 230 V -1 C do +70 C inne: -1 C do +0 C ok s, w zależności od objętości kontrolnej oraz ciśnienia wejściowego 0 l/h W przydku ciśnień wejściowych < 0 mbar z zasady działania wynikają szybkości zmian ciśnienia granicznego, które leżą znacznie poniżej 0 l/h przepływu powietrza. Jest to szczególnie przydatne w przydku zastosowań, w których występują małe ciśnienia wejściowe. 100 % ED 20/h - po więcej niż 3 kolejno bez przerwy wykonanych cyklach prób należy odczekać przez co najmniej 2 minuty. stojąca, leżąca, niedozwolona do góry nogami Rodzina gazów 1, 2, 3, gaz gnilny, gaz wysypiskowy i biogaz (suche, H2S < 0,1 vol %) oraz pozostałe media w postaci gazów Nie nadaje się do gazów o zawartości butanu > 0 % Rodzina gazów 3 oraz gazy o zawartości butanu > 0 %, gazy o gęstości > 1 kg/m

3 Przekrój DMV Series p mbar p p 1 1 Przełącznik hermetyczny 2 magnes trwały 3 Membrana czujnika ciśnienia 4 Sprężyna naciskowa Filtr Rdzeń zaworu elektromagne-tycznego 7 Cewka zaworu elektromagne-tycznego 8 Pom ciśnieniowa 9 Przełącznik odblokowujący 10 Lampka sygn. zakłócenia 11 Lampka robocza 12 Złączka pomiarowa 13 Dławik ilościowy 14 Membrana pompy 1 Żerdź pompowa 1 Płytka z obwodem drukowanym 17 Przyłącze wtykowe 18 urządzenia 19 rezerwowy 3 12

4 Działanie działa na zasadzie wzrostu ciśnienia. zaczyna działać z chwilą zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło. Próba wykonywana jest w zależności od przebiegu funkcjonowania lnika: Schemat działania p = 00 mbar - próba przed uruchomieniem lnika lub - próba w trakcie wstępnego przewietrzania lub - próba po wyłączeniu lnika A Króciec pomiarowy Przyłącze DMV-D(LE) A Czas odblokowania t F Czas wymagany przez, w celu wykonania łnego cyklu roboczego. Czas odblokowania jest zależny od objętości kontrolnej i ciśnienia wejściowego: V kontr. < 1, l > mbar } t F 10 s > 1, l > 20 mbar t F 2 s V kontr. } t F > 10 s Czas próby t kontr. Czas tłoczenia przez pompę napędzaną silnikiem. Objętość kontrolna V kontr. Objętość pomiędzy po stronie wejścia a p po stronie wyjścia oraz znajdującymi się na tym odcinku kształtkami rurowymi. V kontr. / = 4 l = 00 mbar Czas emisji sygnału odblokowującego t F [s] p = 00 mbar 24 Zakres stosowania p 8 Czas emisji sygnału e odblokowującego = 10 s przy objętości 4 kontrolnej 2 1, l p = 00 mbar p e = 00 mbar = 300 mbar = 100 mbar = 20 mbar p + 20 mbar e Objętość kontrolna V kontr [l] Przebieg programu p + 20 mbar e = 00 mbar p = 00 mbar Stan spoczynku Wzrost ciśnienia p = 00 mbar Praca = 00 mbar p + 20 mbar e Stan spoczynku: Zawór 1 oraz zawór 2 są zamknięte. p Wzrost ciśnienia: Wzrost ciśnienia: wewnętrzna motopom zwiększa na odcinku kontrolnym ciśnienie gazu o ok. 20 mbarów w stosunku do ciśnienia nującego na wejściu zaworu. Wbudowany czujnik różnicy ciśnień już w czasie próby kontroluje szczelność odcinka kontrolnego. Z chwilą osiąg-nięcia ciśnienia kontrolnego pom napędzana silnikiem zostaje wyłączona (koniec czasu próby). p p p Czas odblokowania e (10 - e 2 s) jest zależny e = 00 mbar od objętości kon-trolnej ( 4,0 l) oraz ciśnienia wejścio-wego ( 00 mbar). W przydku szczelności odcinka kon-trolnego po 2 s następuje odblokowanie styków do automatu lnikowego - zala się żółta lampka sygnalizacyjna. Jeżeli odcinek kontrolny jest nieszczelny lub podczas próby ( 2 s) nie zostanie osiągnięty wzrost ciśnienia o + 20 mbar, wówczas urządzenie dokonuje przełączania sygnalizującego zakłócenie. Czerwona lampka sygnalizacyjna świeci się tak długo, jak długo regulator lub termostat utrzymuje stan odblokowania styku (zapotrzebowanie na ciepło). W przydku krótkiego braku napięcia podczas kontroli lub w czasie pracy lnika następuje samoczynne ponowne uruchomienie. Przy czasie pompowania < ok. 10 s, po zakończeniu pompowania nastąpi wyrównanie ciśnienia między odcinkiem kontrolnym a ciśnieniem wejściowym. Praca: zawór wewnętrzny jest zamknięty = 00 mbar

5 Plan przebiegu programu Regulator Silnik pompujący Zawór elektromagnetyczny Różnicowy czujnik ciśnieniowy Sygnał odblokowujący Regulator Silnik pompujący Zawór elektromagnetyczny Różnicowy czujnik ciśnieniowy Sygnał odblokowujący Regulator Silnik pompujący Zawór elektromagnetyczny Różnicowy czujnik ciśnieniowy Sygnał odblokowujący Sygnał zakłócający Przebieg programu "szczelny": przykład. objętość kontrolna = 0,3 l Przebieg programu "szczelny": przykład. objętość kontrolna = 4,0 l Przebieg programu "nieszczelny" t kontr [s] Podłączenie elektryczne S01 S01 należy podłączyć sze-regowo pomiędzy regulatorem temratury a automatem lnikowym za pomocą 7-biegunowego złącza wtyko-wego. Przyporządkowanie styków wtyczki pomiędzy lnikiem a kotłem jest zgodne z DIN Przyporządkowanie styków trz schemat połączeń. Jeżeli generator ciepła jest okablowany zgodnie z DIN 4791, wówczas nie ma konieczności dokonywania zmian okablowania ani po stronie kotła ani też lnika. Część gniazdowa lnika zostaje połączona z wiszącą wtyczką serii 01. Część gniazdowa S01 zostaje połączona z wiszącą wtyczką generatora ciepła. wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 Praca Zawór elektromagnetyczny Palnik praca Zakłócenie Łańcuch regulacyjny N Pe L P Przewód sterujący 7 x 1 VPS 0 seria 01 wewnętrzny Element tulejowy Palnik (X 1B) swobodny (X 1 S) Element tulejowy nieruchomy (X 1 B) F1 F2 F3 H1 H2 Czujnik lub ogranicznik Regulator Sygnał zakłócenia Sygnał pracy Generator ciepła (X 1 S) P1 S1 X1B X1S Licznik godzin pracy Stopień 1 Włącznik Gniazdo złącza wtykowego Wtyczka złącza wtykowego h P1 H2 H1 S P F3 S1 S P F2 F1 12

6 Podłączenie elektryczne S01 SSM Sumaryczny komunikat zakłóceń Podłączenie elektryczne S01 SSM należy wykonać tak jak w przydku VPS 04 S01 (trz strona ) Dodatkowa cecha połączeń S01 SSM W przydku nieszczelności odcinka kontrolnego VPS dokonuje przełączenia informując o zakłóceniu. Dodatkowy przekaźnik w VPS przerywa połączenie zakłócenia lnika S3 pomiędzy lnikiem a generatorem ciepła. Jednocześnie do przewodu S3 zostaje doprowadzone napięcie z generatora ciepła, lampka sygnalizacyjna H1 zala się. Betrieb wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III1 (DIN 412) NC D x 20 B4 B4 S3 2 COM S3 T2 4 zum Brenner T1 T2 4 T1 3 N 2 1 L Buchse vom Wärmeerzeuger (fest) S04 N 2 S01 intern L 1 Przewód sterujący 7 x 1 Zakłócenie NO B L1 N P Stecker (fliegend) Steuerleitung 7 X 1 ~(AC) 230 V 0 Hz (swobodny) (X 1S) seria 01 SSM wewnętrzny Element tulejowy nieruchomy (X 1 B) Podłączenie elektryczne S02 należy podłączyć szeregowo pomiędzy regulatorem temratury i automatem lnikowym za pomocą 7- biegunowego łącznika wtykowego. Wtyczkę kotła należy wetknąć do części gniazdowej. Przyporządkowanie styków gniazda oraz wtyczki generatora ciepła trz schemat połączeń. Cecha charakterystyczna połączeń: brak oddzielenia pomiędzy obwodem napię-cia roboczego a obwodem sterowania. S02 wewnetrzny T8 T7 T B N L1 T8 T7 T B N L1 T7: Zaklócenie T: Praca S02 wewnetrzny N P L ~(AC) 230 V 0 Hz T8 T7 T B - + T8 T7 T B - + P wymienny: T,3 L 20 V IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 wymienny: T,3 L 20 V IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 T7: Zaklócenie T: Praca - + = 24 V DC Podłączenie elektryczne S03 Przyłącze elektryczne z S03 należy wykonać tak samo, jak dla VPS 04 z serii 01. Dodatkowa cecha połączeń VPS 04 S03 W przydku wystąpienia sygnału zakłócenia w S3 (zakłócenie lnika), następuje zmostkowanie pętli regulacyjnej po stronie lnika za pomocą dodatkowego przekaźnika w S03, przy jednoczesnym odcięciu napięcia roboczego. Po usunięciu zakłócenia pracy lnika dochodzi do ponownego uruchomienia systemu kontroli zaworów. Do przyłącza S3 wolno podłączyć tylko i wyłącznie sygnał zakłócenia wysyłany przez automat lnikowy. Nieprzestrzeganie tego może spowodować wydek lub szkody materialne, dlatego należy kategorycznie przestrzegać instrukcji. wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 Zawór elektromagnetyczny Palnik praca Zakłócenie Łańcuch regulacyjny N Pe L Praca Przewód sterujący 7 x 1 VPS 0 seria 03 wewnętrzny h P1 H2 H1 Pompy S P F3 Element tulejowy Palnik (X 1B) swobodny (X 1 S) Element tulejowy nieruchomy (X 1 B) Generator ciepła (X 1 S) S P F2 S1 F1 12

7 vom Wärmeerzeuger (fest) Podłączenie elektryczne S04 Wlot kablowy PG 13, oraz podłączenie do zacisków śrubowych pod pokrywą w obudowie, trz Wymiary S04, S0. S04 P Bezpotencjałowy sygnał z pulpitu sterowniczego może być używany wyłącznie do sygnalizacji, nigdy zaś do odblokowywania lnika! 1 NC 2 COM 3 NO 4 B L1 7 N 8 ~(AC) 230 V 0 Hz Podłączenie elektryczne S0 Wlot kablowy PG 13, oraz podłączenie do zacisków śrubowych pod pokrywą w obudowie, trz Wymiary S04, S0. Zakres napięcia roboczego = (DC) 20 V - 30 V. Przestrzegać prądu rozruchowego silnika! seria 0 S02 wewnętrzny Sygnał zakłócający T8 T7 T B N L1 T8 T7 T B N L1 Sygnał odblokowujący Napięcie robocze = (DC) 24 V N P L ~(AC) 230 V 0 Hz wymienny: T,3 l 20 V według IEC 127-2/III (DIN 412) D x 20 Objętości kontrolne zespołów zblokowanych firmy DUNGS typu MB-D, MB-ZR, MB-VEF, DMV-..., MBC-... Typ Średnica znamionowa Rp/DN Objętość kontrolna [l] Typ Średnica znamionowa Rp/DN Objętość kontrolna [l] DMV-D(LE) 03/11 DMV-D(LE) 07/11 DMV-D(LE) 12/11 DMV-D(LE) 20/11 DMV-D(LE) 2/11 DMV-D(LE) 040/11 DMV-D(LE) 00/11 DMV-D(LE) 0/11 DMV-D(LE) 080/11 DMV-D(LE) 100/11 DMV-D(LE) 12/11 DMV-100-D DMV-...D(LE) 0/12 DMV-...D(LE) 080/12 DMV-...D(LE) 100/12 DMV-...D(LE) 100/12 Rp 3/8 Rp 3/4 Rp 1 1/4 DN 40 DN 0 DN DN 80 DN 100 DN 12 DN DN 80 DN 100 DN 12 0,03 l 0,10 l 0,44 l 0,38 l 0,39 l 0,9 l 1,47 l 2,28 l 3, l 0,44 l 1,47 l 2,28 l 3, l,00 l MB-D(LE) 403 MB-D(LE) 40 MB-D(LE) 407 MB-D(LE) 410 MB-D(LE) 412 MB-D(LE) 41 MB-D(LE) 420 MB-ZRD(LE) 40 MB-ZRD(LE) 407 MB-ZRD(LE) 410 MB-ZRD(LE) 412 MB-ZRD(LE) 41 MB-ZRD(LE) 420 MB-VEF 407 MB-VEF 412 MB-VEF 41 MB-VEF 420 MB-VEF 42 MBC 300 MBC 700 MBC 1200 MBC 1900 MBC 3100 MBC 000 MBC 7000 Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 3/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 3/4 Rp 1 1/4 DN DN 80 DN 100 DN 12 0,04 l 0,11 l 0,11 l 0,33 l 0,33 l 0,11 l 0,11 l 0,33 l 0,33 l 0,11 l 0,33 l 0,44 l 0,0 l 0,0 l 0,10 l 1,47 l 2,28 l 3, l,00 l 7 12

8 Wykorzystanie na zaworach pojedynczych firmy DUNGS / Do montażu na zaworach Rp 1/2 - konieczny jest zestaw łącznikowy nr zamówieniowy Do montażu na zaworach DN 40 DN 80 konieczny jest zestaw łącznikowy nr zamówieniowy = Objętość zaworu V po stronie wyjściowej + kontr. + po stronie wejściowej Ustalanie objętości kontrolnej V kontr. Objętość przewodu rurowego Ustalanie objętości kontrolnej V kontr. 1. Określenie objętości zaworu po stronie wyjściowej. Dla Rp 1/2 - DN 80 trz tabela. 2. Określenie objętości zaworu po stronie wejściowej. Dla Rp 1/2 - DN 80 trz tabela. 3. Określenie objętości kształtki rurowej 3. Dla Rp 1/2 - DN 80 trz tabela. 4. V kontr. = objętość zaworu 1 + objętość kształtki rurowej + objętość zaworu 2 Rp / DN Objętość zaworu [l] strona wylotowa + strona wlotowa Objętość próby [l] = objętość strona wylotowa + strona wlotowa + przewód rurowy Długość rury między dwoma zaworami L [m] 0, m 1,0 m 1, m 2,0 m Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp DN Rp 3/8 0,01 l 0,0 l 0,11 l 0,1 l 0,21 l Rp 1/2 0,07 l 0,17 l 0,27 l 0,37 l 0,47 l Rp 3/4 (DN 20) 0,12 l 0,27 l 0,42 l 0,7 l 0,72 l Rp 1 (DN 2) 0,20 l 0,4 l 0,70 l 0,9 l 1,20 l Rp 1 1/2 / DN 40 0,0 l 0,70 l 1,10 l 1,3 l 1,70 l 2,00 l 2,20 l 2, l 2,80 l 3,30 / DN 0 0,90 l 1,20 l 1,90 l 2,20 l 2,90 l 3,20 l 3,90 l 4,20 l 4,90 l,0 l DN 2,0 l 3,7,30 l 7,00 l 8,0 l DN 80 3,8,3 l 8,80 l 11,30 l 13,80 l DN 100, l 10, l 14,40 18,40 l 22,3 l DN 12 12,0 l 18,2 l 24,3 l 30,0 l 3, l DN 10 17, l 2, l 3,2 l 44,10 l 2,9 l DN 200 4,0 l 1,7 l 77,4 l 93,10 l 108,9 l 0,1 l V prüf 4,0 l 1 l = 1 dm 3 = 10-3 m 3 VPS 08 1, l V prüf 8,0 l VDK 0,4 l V prüf 20,0 l DSLC 1, l V prüf 8 12

9 Rozruch 1. Sprawdzić szczelność odcinka kontrolnego (próba ciśnieniowa). 2.Rozpoczęcie próby za pomocą regulatora temratury wzgl. ponownego uruchomienia za pomocą przycisku przeciwzakłóceniowego. 3. Jeżeli odcinek kontrolny jest szczelny W zależności od wielkości odcinka kontrolnego oraz ciśnienia początkowego czas pompowania wynosi od 3 s do 2 s. Odblokowanie automatu lnikowego nastąpi najwcześniej po ok. 10 s (w przydku mniejszych objętości kontrolnych oraz przy niskich ciśnieniach początkowych) najpóźniej zaś po ok. 2 s (w przydku większych objętości kontrolnych oraz przy wysokich ciśnieniach początkowych) - żółta lampka sygnalizacyjna zala się. Jeżeli odcinek kontrolny jest nieszczelny Ciśnienie kontrolne nie zostało osiągnięte. Pom napędzana silnikiem zostaje wyłączona, czerwona lampka sygnalizacyjna zala się. Nie następuje przełączenie na automat lnikowy. Kontrola działania Poprzez otwarcie śruby zamykającej w króćcu pomiarowym p 2 (p a ) w czasie przebiegu próby (czas pompowania) można zasymulować nieszczelność i w ten sposób sprawdzić działanie układu. Regulacja Regulacja w miejscu montażu nie jest konieczna. Montaż należy połączyć za pomocą kołnierzy bezpośr. przy użyciu dwóch pierścieni samouszczelniających o przekroju okrągłym 10, x 2,2 oraz czterech śrub samogwintujących M4 x 1 z boku zespołów zblokowanych firmy DUNGS (z lewej lub z prawej strony). Jeżeli w kotle jest zamontowana kla odprowadzająca sliny, wówczas musi być ona otwarta przy rozpoczęciu próby. W celu uniknięcia problemów w zakresie funkcjonowania i szczelności, zalecane jest stosowanie zaworów elektromagnetycznych zgodnych z EN 11 klasa A i klasa B. Niedostatecznie ekranowane przetworniki częstotliwości mogą na skutek zakłóceń zasilania sieciowego prowadzić do zakłócenia pracy VPS! Koniecznie zadbać o dostateczne ekranowanie sieci! 9 12

10 Wymiary [mm] S01, S03 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo T,3 L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! 12, 12, Tuleja Tuleja X1B X1B wg wg DIN DIN Ø 9 Ø 9 4,3 3,7 Króciec pomiarowy 72 Króciec pomiarowy Störung Dérangement Blocco Störung Lockout Dérangement Blocco Lockout Betrieb Fonctionamento Funziamento Betrieb Run Fonctionamento Funziamento Run Wtyczka Wtyczka X1S X1S wg wg DIN DIN Przyłącze ssące ssące (wlot (wlot gazu) gazu) Przyłącze ciśnieniowe (do (do odcinka odcinka kontrolnego) Wymiary [mm] S02 Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable Typ/Ty/Ty/Tipo T,3 L 20 V Betriebsanleitung beachten! Please comply with the orating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni! Typ Serie 01 Typ Serie ,3 3,7 Króciec pomiarowy 72 Króciec pomiarowy Wymiary [mm] S04, S0 12, 7 8 Dodatkowo możliwa izolacja kabla PG zasowy 12, 12, Ø 9 Ø 9 Störung Dérangement Blocco Lockout Betrieb Fonctionamento Funziamento Störung Run Dérangement Blocco Lockout Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Przyłącze ssące Przyłącze (wlot ssące gazu) (wlot gazu) Przyłącze ciśnieniowe Przyłącze ciśnieniowe (do odcinka (do kontrolnego) odcinka kontrolnego) Typ Serie 02 Typ Serie 02 zasowy zasowy Pokrywa. przyłącze elektryczne Pokrywa. przyłącze elektryczne 12, Standard: izolacja kabla PG 13, 4,3 3, Ø 9 Ø 9 zasowy zasowy Króciec pomiarowy Króciec pomiarowy Störung Dérangement Blocco Lockout Typ: Serie 04 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Achtung, Warning, Attention, Attentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos Störung zu schalten Before oning switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Dérangement Blocco Typ: Prima di VPS apire l'arecchio 04 togliere Lockout la corrente Serie 04 Betrieb Fonctionamento Funziamento Run Achtung, Warning, Attention, Attentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos zu schalten Before oning switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Prima di apire l'arecchio togliere la corrente Przyłącze ssące (wlot gazu) Przyłącze ssące (wlot gazu) Przyłącze ciśnieniowe (do Przyłącze odcinka kontrolnego) ciśnieniowe (do odcinka kontrolnego) 10 12

11 Zestawienie typów / osprzęt / dane zamówieniowe Wersja seria Napięcie nominalne, Częstotliwość VDC 230 V -1 % 240 V + % 0 Hz 220 V -1 % +10 % 0 Hz 120 V -1 % +10 % 0 Hz 110 V -1 % +10 % 0 Hz S01 7-biegunowe złącze wtykowe Okablowanie zgodnie z DIN 4791 Stopień ochrony IP 40 Sumaryczny sygnalizator zakłóceń Sumaryczny sygnalizator zakłóceń Długość kabla 0,30 m Długość kabla 0,8 m Długość kabla 1,0 m Długość kabla 2,00 m Długość kabla 0,8 m Długość kabla 2,00 m S02 7-biegunowe złącze wtykowe 7-biegunowe złącze wtykowe swobodne przyłącze Stopień ochrony IP 40 Wersja do gazu ciekłego z wtyczką z wtyczką, CSA C, US bez wtyczki z wtyczką S03 7-biegunowe złącze wtykowe Okablowanie zgodnie z DIN 4791 Stopień ochrony IP 40 Długość kabla 0,30 m Długość kabla 1,0 m S04 Podłączanie do zacisków śrubowych Wejście kablowe PG 13, Dodatkowo możliwy PG 11 bezpotencjałowy sygnał zakłócenia (z pulpitu sterowniczego) Stopień ochrony IP 4 Wersja do gazu ciekłego S0 (Silniki gazowe) CSA C, US S0 U L, FM, CSA Osprzęt / części zamienne Zestaw łącznikowy dla zaworów pojedynczych do Zestaw łącznikowy dla zaworów pojedynczych od DN 40 do DN 80 Zestaw łącznikowy / VDK 7-biegunowe złącze wtykowe, 2 wejścia kablowe z uchwytem odciążającym (S02) 7-biegunowe złącze wtykowe, 4 wejścia kablowe z PG11 (S02) 7-biegunowe złącze wtykowe, 4 wejścia kablowe z uchwytem odciążającym (S02) Zestaw montażowy (4x M4 x 1, 2 x pierścienie samouszczelniające o przekroju okrągłym, 2 x wkład filtra) Wkładki topikowe do bezpieczników urządzenia ( szt.) Zestaw części do wymiany filtra VPS

12 System kontroli zaworów dla nastawników wielokrotnych Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian służących postępowi technicznemu. Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße -10 D-730 Urbach, Germany Telefon +49 (0) Faks +49 (0) Internet Ga-Ma GAZ ul. Rybnicka 307 PL Radlin Telefon +48/32/ Faks +48/32/

GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający wersja jednostopniowa MB-D(LE) 405-412 B01

GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający wersja jednostopniowa MB-D(LE) 405-412 B01 GasMultiBloc Zespół regulacyjny i zabezpieczający wersja jednostopniowa MB-D(LE) 0 - B0 7. Printed in Germany Edition 0.0 r. 0 7 Opis techniczny GasMultiBloc firmy DUGS jest to połącze-nie filtra, regulatora,

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia FRS

Regulator ciśnienia FRS Regulator ciśnienia FRS 4.10 Printed in Germany Edition 03.15 Nr. 230 369 1 6 Opis techniczny Regulator ciśnienia firmy DUNGS typu FRS jest regulatorem ze sprężyną nastawczą. Regulator ciśnienia jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Elektromagnetyczne jednostopniowe, zawory bezpieczeństwa MV/4 MVD, MVD/5, MVDLE/5

Elektromagnetyczne jednostopniowe, zawory bezpieczeństwa MV/4 MVD, MVD/5, MVDLE/5 Elektromagnetyczne jednostopniowe, zawory bezpieczeństwa MV/4 MVD, MVD/5, MVDLE/5 6.20 Printed in Germany Edition.15 Nr. 2 373 1 6 Opis techniczny Elektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa firmy DUNGS typu

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia FRNG. Regulator z odcięciem. zerowym. Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny

Regulator ciśnienia FRNG. Regulator z odcięciem. zerowym. Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny Regulator ciśnienia FRNG Regulator z odcięciem zerowym Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny 4.14 Printed in Germany Edition 07.15 Nr. 0 70 Opis techniczny Regulator ciśnienia firmy DUNGS typu FRNG

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

wejście wartości zadanej

wejście wartości zadanej 1 Konstrukcja zawór osadowy zasterowanie Analogowy Certyfikaty Deklaracja zgodności CE Temperatura otoczenia min./maks. +0 C / +70 C Temperatura medium min./maks. +0 C / +70 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Opis Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką Informacje ogólne i przegląd programu produkcyjnego Funkcja Zawory VZWE są zaworami 2/2 z pilotem. Służą one do generowania impulsów sprężonego powietrza dla systemów mechanicznego czyszczenia filtrów

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych technicznych

Arkusz danych technicznych Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 Biuletyn E3900 rev07 11.01.07 Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 OBUDOWA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO SERIA ESA-TRAFO-BOX DANE OGÓLNE Materiał obudowy Materiał ramy Temp. robocza Klasa ochrony Pozycja montażowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych 0 Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych Montaż Elektryczne sygnalizatory pozycji GEMÜ serii LS służą do sygnalizacji i kontroli pozycji armatur obrotowych.w zależności od wersji wyposażone

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024

Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024 22.05.2015-12:21:31h Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024 Blokady elektromagnetyczne / AZM 161 Preferowany typ Obudowa z tworzywa termoplastycznego z podwójną izolacją blokada z zabezpieczeniem przed

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych technicznych

Arkusz danych technicznych Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Zawory Valvex stosowane w górnictwie

Zawory Valvex stosowane w górnictwie Zawory Valvex stosowane w górnictwie Sprawdzona technika Wydział Sterowania i Napędów Elektromagnetycznych firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG zajmuje się rozwojem oraz produkcją elektrozaworów Valvex oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

ZAWORY VDMA 24563 SERII MACH 18

ZAWORY VDMA 24563 SERII MACH 18 ZAWORY VDMA 45 SERII MACH Zawory MACH zaprojektowane są zgodnie z normą VDMA 45-0- mm. Dostępne w wersjach 5/ i 5/ sterowanych pneumatycznie lub elektrycznie. DANE TECHNICZNE Medium robocze Ciśnienie robocze:

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu Typ SF-6500 dla sprężonego powietrza i gazów.

Miernik przepływu Typ SF-6500 dla sprężonego powietrza i gazów. Miernik przepływu Typ SF-6500 dla sprężonego powietrza i gazów. Zakres pomiarów od 3 l/h do 3000 l/h Kalorymetryczny (termiczny), miernik przepływu, pracujący na zasadzie oddawania ciepła. Cechy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy regulacyjny HERZ

Zawór kulowy regulacyjny HERZ Zawór kulowy regulacyjny HERZ z charakterystyką stałoprocentową Arkusz znormalizowany 2117, Wydanie 0711 Wymiary w mm Numer artykułu DN PN Rp L H1 1 2117 11 15 40 1/2 60 27,5 1 2117 12 20 40 3/4 68 30,5

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Zawory Valvex dla górnictwa

Zawory Valvex dla górnictwa Zawory Valvex dla górnictwa Sprawdzona technika Dział Układów Sterowania i Napędów Elektrycznych firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG zajmuje się rozwojem oraz produkcją elektrozaworów Valvex oraz zespołów

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

Czujniki pomieszczeniowe

Czujniki pomieszczeniowe 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Czujniki pomieszczeniowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFA31 Napięcie zasilania 24 V AC / 13,5...3 DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC / 4 20 ma wilgotności względnej

Bardziej szczegółowo

2500 kpa, 360 psi -20 C to +120 C, -4 F to +248 F -10 C to +54 C, +14 F to +131 F

2500 kpa, 360 psi -20 C to +120 C, -4 F to +248 F -10 C to +54 C, +14 F to +131 F SM 15-40mm Dynamiczny zawór balansowy SPECYFIKACJA Ciśnienie: Temperatura, media: Temperatura, otoczenia: Materiał: - Korpus: - Przyłącza: - Membrana: - Części wewnętrzne: - Pierścień uszczelniający: Zaślepki

Bardziej szczegółowo

CV 216/316 RGA. Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi

CV 216/316 RGA. Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi CV 216/316 RGA Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi IMI TA / Zawory regulacyjne / CV 216/316 RGA CV 216/316 RGA Do zastosowań w instalacjach grzewczych i chłodniczych; dostępny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000

Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000 Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000 UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Do montażu urządzenia można przystąpić wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec Reduktor dwustopniowy firmy Koltec 1 króciec wlotowy LPG, 2 zawór regulacji ciśnienia w komorze I stopnia, 3 komora I stopnia, 4 komora II stopnia, 5 króciec wylotowy LPG, 6 zawór regulacji ciśnienia II

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

Labcontrol: Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik

Labcontrol: Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik Regulator VV składa się z jednostki bazowej (przepustnica) i zamontowanych komponentów elektronicznych. Schemat klucza zamówieniowego dla różnych

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem magnetycznym

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem magnetycznym Zawory regulacyjne PN z siłownikiem magnetycznym do wody grzewczej i chłodniczej z regulacją położenia i sygnałem zwrotnym położenia MP80FY MP00FY Zawory kołnierzowe mieszające lub przelotowe DN80 i DN00

Bardziej szczegółowo

system wysp zaworowych ze złączem MULTIPOL lub FELDBUS Seria 4HF i 4HF-NETLOGIC

system wysp zaworowych ze złączem MULTIPOL lub FELDBUS Seria 4HF i 4HF-NETLOGIC system wysp zaworowych ze złączem MULTIPOL lub FELDBUS Seria 4HF i 4HFNETLOGIC budowa kompaktowa, modułowa wyspa elektrozaworowa do 8 modułów po 2 zawory z mozliwością indywidualnej kombinacji różnych

Bardziej szczegółowo

Zawór membranowy Metalowy

Zawór membranowy Metalowy Zawór membranowy Metalowy Montaż 2/2 drożny zawór membranowy GEMÜ jest wyposażony w bezobsługowy napęd tłokowy, który może być sterowany za pomocą neutralnego gazu. Do dyspozycji są funkcje sterowania

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne, okrągłe nagrzewnice kanałowe

Elektryczne, okrągłe nagrzewnice kanałowe ELEKTRYCZNE OKRĄGŁE NAGRZEWNICE KANAŁOWE Elektryczne, okrągłe nagrzewnice kanałowe Okrągłe, elektryczne nagrzewnice kanałowe produkcji VEAB służą do ogrzewania powietrza w układzie wentylacji kierowanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho

Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho Zastosowanie Pompy zatapialne US 73-253 stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody silnie zanieczyszczonej z domieszkami o ziarnistości 30 i 40 mm, bez kamieni. Za pomocą tych pomp

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Arkusz informacyjny Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Opis Jest to regulator przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Control-Manager 200 ES1 Zasilanie i zabezpieczenie do kotłowni kaskadowych Vitomoduł 200 Instrukcja montażu i obsługi ZABEZP. KOMIN. INNE ZABEZP. RESET TEST SIEĆ ZB. MELD USTEREK Control-Manager 200 typ

Bardziej szczegółowo

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Siłowniki Siłowniki TA-MC Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Arkusz danych GAZ. 1 Kawi-Tech System. celu udoskonalenia produktu. Opracowano i wydano za zgodą

Informacja techniczna Arkusz danych GAZ. 1 Kawi-Tech System. celu udoskonalenia produktu. Opracowano i wydano za zgodą Informacja techniczna Arkusz danych MG10-LN Emisja zanieczyszczeń zgodnie z EN 676 klasa 1 i 2 (NOᵪ 121 170 mg/kwh) Opracowanie: Luty 2012 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych w GAZ

Bardziej szczegółowo

Cewki do zaworów elektromagnetycznych

Cewki do zaworów elektromagnetycznych MAKING MODERN IVING POSSIBE Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne i cewki w większości przypadków zamawiane są osobno. Gwarantuje to maksymalną elastyczność doboru oraz zapewnia możliwość wyboru konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Opis Jest to regulator upustowy różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych (wersja A i B) Kompletnego wkładu zaworu z membraną

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis działania. 1. Opis działania. 1.1.1 Uwagi ogólne

Opis działania. 1. Opis działania. 1.1.1 Uwagi ogólne 1. Opis działania 1.1.1 Uwagi ogólne Zawory elektromagnetyczne odcinają przepływ medium przy użyciu membrany lub uszczelki gniazda. Zawory elektromagnetyczne zamykają się szczelnie tylko w kierunku przepływu

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo