Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany"

Transkrypt

1

2

3 Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007

4 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska Warszawa tel. (022) fax (022) e mail: Dyrektor Biura prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Zastępcy dyrektora mgr Bartłomiej Kolipiński mgr inż. arch. Tomasz Sławiński Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce mgr inż. Hanna Pikosz Redakcja: dr Dariusz Piotrowski Wykonano przez Oddział Terenowy w Ostrołęce inż. Maria Kotowska mgr inż. Ewa Szymczyk Przy współpracy Krzysztof Gąska mgr inż. Robert Rusoł Maria Zienkiewicz Korekta językowa mgr inż. Ewa Szymczyk Opracowanie graficzne Ewa Palasek mgr Andrzej Luśniewski Tłumaczenie Marta Krasowska Redakcja techniczna, skład i łamanie Tomasz Cybulski Anna Zielińska Mazowsze Analizy i Studia Zeszyt 4(12)/2007 Obszar metropolitalny Warszawy. Rynek nieruchomości i jego przemiany ISSN

5 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 7 WPROWADZENIE NOWA SYTUACJA WARSZAWY POLSKI I WARSZAWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI NA TLE KRAJÓWI STOLIC EUROPEJSKICH WARSZAWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI NA TLE WYBRANYCH MIAST POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE METROPOLITALNYM WARSZAWY Kierunki zagospodarowania przestrzennego Warszawy Rynek mieszkaniowy Działki Rynek powierzchni handlowych Rynek powierzchni biurowych Rynek powierzchni magazynowo-logistycznych PRZYSZŁOŚĆ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Literatura: Spis map

6

7 ... nieruchomości posiadają wartość kapitałową, co umożliwia zaciąganie kredytów na różne cele gospodarcze, nieruchomości są przedmiotem długoterminowych inwestycji i lokaty kapitału, nieruchomości wraz z infrastrukturą są czynnikiem produkcyjnym, gdyż stanowią bazę kapitałową dla wytwarzania towarów i usług, nieruchomości dostarczają przestrzeni dla bytowania, pracy, wypoczynku i działalności gospodarczej... Katarzyna Kwiatkowska WSGN w Warszawie 5

8

9 STRESZCZENIE Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, regulująca między innymi zasady opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego na poziomie wojewódzkim (art. 39 ust. 6) nakłada na samorząd województwa obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. Plan Obszaru Metropolitalnego Warszawy wykonuje Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Prace planistyczne poprzedzono różnego rodzaju analizami obejmującymi problemy przestrzenne. Celem niniejszej analizy wykonanej w 2004 r. jest próba wyznaczenia obszaru, na którym bliskość stolicy wpływa na ceny nieruchomości, co może być jedną z przesłanek wyodrębnienia zasięgu przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Analiza uwzględnia rynek nieruchomości w Warszawie i jej otoczeniu na tle stolic europejskich i wybranych dużych miast w kraju. Opracowanie zakończono podsumowaniem prezentującym przyszłość rynku nieruchomości prognozując jego rozwój. Zachodzące obecnie zjawisko silnego wzrostu cen nieruchomości, mocno skorelowane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a także podwyżką cen siły roboczej i materiałów budowlanych, zwielokrotnieniem inwestycji krajowych i zagranicznych w nieruchomości, szczególnie w aglomeracji warszawskiej, spowodowało, że opracowane w 2004 r. prognozy można określić jako poprawne pod względem dynamiki cen nieruchomości, a powściągliwe w zakresie żywiołowości zjawiska. Przedmiotowe opracowanie ma obecnie charakter historyczny, bowiem opiera się na dostępnych danych adekwatnych do czasu jego sporządzenia, choć zasięg oddziaływania Warszawy na dynamizm cen nieruchomości praktycznie nie zmienił się. Zatem przedstawione w opracowaniu problemy przestrzenne związane ze zjawiskiem wysokich cen nieruchomości w stolicy i jej otoczeniu, występujące w 2004 r. (obecnie wykazujące znaczną żywiołowość) są ważną przesłanką kształtowania polityki przestrzennej w opracowywanym planie zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 7

10

11 WPROWADZENIE Niniejsza analiza wykonana w 2004 r. i stanowi próbę wyznaczenia obszaru, na którym bliskość stolicy wpływa na ceny nieruchomości, co może być jedną z przesłanek wyodrębnienia zasięgu przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. W tym celu przeanalizowano rynek nieruchomości w Warszawie i jego otoczenie na tle stolic europejskich i wybranych dużych miast w kraju. Przedstawiona analiza opierała się przede wszystkim na danych udostępnionych w publikacjach prasowych lub na stronach internetowych, a w nielicznych przypadkach na danych Głównego Urzędu Statystycznego. Do analiz wykorzystano głównie raporty opracowywane przez wyspecjalizowane firmy i agencje zajmujące się badaniem rynku nieruchomości w Polsce. Opracowanie zakończono podsumowaniem prezentującym przyszłość rynku nieruchomości prognozując jego rozwój. Zachodzące obecnie zjawisko silnego wzrostu cen nieruchomości, mocno skorelowane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a także podwyżką cen siły roboczej i materiałów budowlanych, zwielokrotnieniem inwestycji krajowych i zagranicznych w nieruchomości, szczególnie w aglomeracji warszawskiej, spowodowało, że opracowane w 2004 r. prognozy można określić jako poprawne pod względem dynamiki cen nieruchomości, a powściągliwe w zakresie żywiołowości zjawiska. Przedmiotowe opracowanie ma charakter historyczny, bowiem opiera się na dostępnych danych adekwatnych do czasu jego sporządzenia, choć zasięg oddziaływania Warszawy na dynamizm cen nieruchomości praktycznie nie zmienił się. Zatem przedstawione w opracowaniu problemy przestrzenne związane ze zjawiskiem wysokich cen nieruchomości w stolicy i jej otoczeniu, występujące w 2004 r. (obecnie wykazujące znaczną żywiołowość) są ważną przesłanką kształtowania polityki przestrzennej w opracowywanym planie zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 9

12 1. NOWA SYTUACJA WARSZAWY W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i trwającym procesem przystosowywania się do nowych warunków bardzo istotna jest znajomość unijnych rynków nieruchomości i porównywania procesów zachodzących w krajach UE 15. Istotnym również jest zaprezentowanie sytuacji na polskim rynku nieruchomości na tle innych sfer życia społecznogospodarczego. Już wcześniej rozpoczęto wdrażanie reform mających na celu dostosowanie naszego rynku do wymogów UE. Polska była i jest interesującym krajem dla inwestorów ze względu na potencjał rynku, dostępność siły roboczej a także ulgi oferowane przez rząd i władze lokalne. Polska stała się ważnym miejscem inwestycji w Europie. W rankingu wschodzących rynków europejskich w 2004 roku, Polska uzyskała najlepszą ocenę pod względem ogólnego rozwoju bez uwzględnienia ryzyka. Zajęła 3 miejsce, utrzymując razem z Czechami i Węgrami swoją pozycję jako najlepszy rynek. W aktywności rynku nieruchomości uplasowała się na pierwszej pozycji. Warszawa znalazła się w nowych warunkach europejskiego współzawodnictwa, wobec silnej konkurencji innych stolic Europy Środkowej. W Warszawie nie ma, pomimo szans jakie były przy jej odbudowie po zniszczeniach wojennych, wykształconego i atrakcyjnego centrum biznesowego rozpoznawanego w świecie i identyfikowanego przez społeczności międzynarodowe wyłącznie z Warszawą. Tak jak np. Piąta Aleja w Nowym Jorku, Pola Elizejskie Paryż czy też Oxfort Street Londyn. Identyfikacja centrum Warszawy 1 obejmuje różny obszar miasta od 0,36 km 2 do 3,51 km 2 przy czym generalnie obejmuje ulice: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Aleje Jerozolimskie i rozciąga się od Marszałkowskiej do Jana Pawła II, natomiast od strony północnej rozciąga się od Świętokrzyskiej do Alei Solidarności a od strony południowej od Alei Jerozolimskich do Armii Ludowej. Warszawa podczas II Wojny Światowej została zniszczona w 70% i to głównie jej część lewobrzeżna. Miasto było odbudowywane kosztem wielu rozbieranych obiektów zabytkowych w małych miastach i miasteczkach Ziem Zachodnich i Północnych, którym zabrano cenioną i pielęgnowaną na całym świecie zabudowę dającą świadectwo historii. A w efekcie mamy, jak pisze prof. Bohdan Jałowiecki 2 : Mimo ogromnych zniszczeń pozwalających na znaczną swobodę kształtowania obszaru miasta kontynuowano (w okresie PRL przypis autorów) dotychczasowe niekorzystne linie rozwojowe. - Nadmiernie rozwijano funkcje produkcyjne miasta kosztem jego roli stołecznej. - Rozciągając przestrzeń miejską zrezygnowano ze zwartości miasta; nie zintegrowano odbudowanej dzielnicy zabytkowej z obszarem śródmiejskim; nie ukształtowano nowego centrum miasta; nie połączono lewo i prawobrzeżnych części Warszawy w jednolitą przestrzeń, z rzeką jako elementem wiążącym oba obszary. - Zaniedbano transport miejski: nie wybudowano sieci metra, obwodnic, dróg szybkiego ruchu i mostów. Do tej oceny należy dodać zabranie właścicielom praw do dysponowania własną nieruchomością, przydzielanie mieszkań z kwaterunku, brak remontowania wielu z nich. W konsekwencji powstały dzielnice o złej reputacji. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę niechęć Polaków do przekształceń polegających na wyburzaniu stanu istniejącego. Można tu przytoczyć gorącą dyskusję nad być lub nie dla 1 Globalizacja Warszawy Strategiczny problem XXI wieku, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa ibidem 10

13 Pałacu Kultury i Nauki, który dla ogromnej rzeszy Polaków jest symbolem Stolicy (a co z Syrenką?). Czy w Warszawie udało by się to co w Nowym Jorku wyburzenie całego kwartału zabudowy i zrealizowanie wielkiego projektu Central Park? Czy uda się przekształcić społecznie potrzebne ogródki działkowe kolorowe wiosną i latem, w pozostałych porach roku kojarzące się z opuszczonymi slamsami w nowoczesne tereny inwestycyjne? Jest to bagaż, z którym Warszawa musi sobie poradzić by zająć znaczące miejsce wśród metropolii światowych. Należy sądzić, że poradzi sobie, gdyż stolica otrzymała międzynarodową nagrodę Barcelona Meeting Point BMP przyznawaną za najlepszy projekt w dziedzinie nieruchomości 3. Oceniano projekty infrastrukturalne i urbanistyczne oraz ilość i poziom inwestycji, które w przeciągu ostatniego roku oddano do użytku w Warszawie. W długoletnich planach inwestycyjnych władz miasta znajdują się zadania, które niewątpliwie płyną na wzrost atrakcyjności stolicy dla różnych inwestorów. Należy tu wymienić planowane: - Rekonstrukcja zachodniej strony Placu Piłsudskiego, która obejmuje odbudowę Pałacu Brühla przedwojennej siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pałac Saski oraz zabudowę wzdłuż ulicy Królewskiej, - Centralny Rejon Warszawy obejmuje obszar w liniach ulic: Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, Emilii Plater i Al. Jerozolimskich. Jak podaje Biuro Naczelnego Architekta Warszawy: Konieczne jest stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, takich jak ulice, skwery, parki, ciągi piesze. Pozwolą one uzyskać dla CRW waloru miejsca o charakterze obszaru kulturowego.... Integracja PKiN ze strukturą miasta zostanie umocniona przez rozwój funkcji kongresowych, - Rewitalizacja Krakowskiego Przedmieścia wytyczne do tego projektu zostały opracowane przez zespół autorski pod kierownictwem dr arch. Krzysztofa Domaradzkiego i uwzględniają szereg wniosków różnych jednostek ale i również, co jest bardzo ważne, mieszkańców miasta. Zostaną udostępnione do zagospodarowania dziedzińce, podwórka a także piwnice w obiektach położonych bezpośrednio przy trakcie. Trzeba powiedzieć, że Warszawa postrzegana była i jest przez inwestorów zagranicznych jako miasto przyjazne inwestorom o szybkim tempie wzrostu gospodarczego i dużym potencjale ekonomicznym. Warszawa wraz z Pragą i Budapesztem jest znaczącym miastem w Europie i regionem najczęściej wybieranym przez inwestorów. Inwestorzy interesują się rynkiem nieruchomości komercyjnych, głównie z powodu wielkości rynku i niskich stawek czynszu. Największym zainteresowaniem w Warszawie cieszy się sektor biurowy. Powstanie filii wielkich korporacji i napływ wysokokwalifikowanych kadr z zagranicy otworzył rynek na lokale biurowe i luksusowe mieszkania. Od drugiej połowy roku 2003 na rynku nieruchomości, szczególnie w sektorze mieszkaniowym nastąpiło ożywienie, jeszcze bardziej wzrosło zainteresowanie inwestorów nieruchomościami komercyjnymi. Perspektywy dla rynku nieruchomości są pozytywne. W 2004 roku Warszawa, na trzydzieści najlepszych dla biznesu miast w Europie, awansowała do pierwszej dwudziestki najlepszych lokalizacji biznesowych, uzyskując jednocześnie w porównaniu do 2003 roku wyższe notowania w większości analizowanych kategorii 4. Badania takie prowadzone są corocznie począwszy od 1990 roku. Analizowane są zagadnienia uznawane przez firmy za istotne przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji działalności, a następnie oceniane są główne miasta biznesu w Europie pod kątem tych kategorii. Zdaniem autorów raportu, w ciągu najbliższych pięciu lat, największe firmy europejskie otworzą swoje biura m.in. w Warszawie. 3 Barcelona doceniła Warszawę, Serwis Samorządowy PAP S.A., 19 listopada 2004 r. 4 European Cities Monitor raport z 2004 r., Cushman&Wakefild Healey&Baker 11

14 W 2004 roku Warszawa, poprawiła swoje notowania w następujących kategoriach: - najlepsze miasto do ulokowania dziś biznesu, rok miejsce, miejsce (Londyn, Paryż i Frankfurt, to trzy najlepsze miasta dla biznesu), - opłacalność i relatywne wartości uzyskiwane w zamian za pieniądze wydawane na wynajem powierzchni biurowej, rok miejsce, miejsce, - dostępność kwalifikowanej kadry, rok miejsce, miejsce (na miejscu pierwszym jest Londyn), - efektywność połączeń dla transportu międzynarodowego, rok miejsce, miejsce (na miejscu pierwszym jest Londyn), - klimat dla rozwoju biznesu wynikający z rządowej polityki podatkowej i finansowej, rok miejsce, miejsce (na miejscu pierwszym jest Dublin), - znajomość języków obcych, rok miejsce, miejsce (na miejscu pierwszym jest Londyn), - dostępność powierzchni biurowej, rok miejsce, miejsce (na miejscu pierwszym jest Londyn), - efektywność transportu wewnątrz kraju, rok miejsce, miejsce (na miejscu pierwszym jest Londyn). W 2004 roku pogorszyły się notowania Warszawy pod względem jakości usług telekomunikacyjnych, bowiem znalazła się na 26. miejscu na 30 badanych. Na niezmienionym poziomie, w porównaniu do 2003 roku, Warszawa zajmowała miejsce w następujących kategoriach: - niskie koszty pracy 1. miejsce, - łatwość dostępu do rynku i klientów 18. miejsce (na miejscu pierwszym jest Londyn), - czystość środowiska 27. miejsce (na miejscu pierwszym jest Sztokholm), - jakość poziomu życia pracowników 29. miejsce (na miejscu pierwszym jest Barcelona). Z powyższego wynika, że w 2004 roku Warszawa zajmowała pierwsze miejsce pod względem niskich kosztów pracy i wartości powierzchni biurowej w stosunku do ceny. W analizowanym roku Warszawa pozostawała na ostatnich pozycjach pod względem jakości i poziomu życia pracowników (razem z Moskwą) oraz czystości środowiska. Pozytywnym zjawiskiem w 2004 roku było 6. i 7. miejsce Warszawy w promowaniu miasta i zachęcaniu do inwestowania oraz do działań zmierzających do poprawy swojej pozycji w Europie. 12

15 2. POLSKI I WARSZAWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI NA TLE KRAJÓWI STOLIC EUROPEJSKICH Polska zajmująca dotychczas ostanie miejsca w rankingu porównującym wskaźniki intensywności rozwoju budownictwa mieszkaniowego w krajach europejskich, w 2003 roku zajęła 9 miejsce wśród 19 krajów Euroconstructu 5. Polska EC-15 Włochy Wielka Bry tania Szwecja Szwajcaria Portugalia Norwegia Niemcy Irlandia Holandia Hiszpania Francja Finlandia Dania Belgia Austria 4,3 2,6 4,9 4,7 4,4 4,2 2,9 2,9 2,2 2,2 4 3,9 6,4 5,1 5,3 2,9 3,1 3,7 4,1 5 5,5 5,2 4,2 3,2 4,1 3,7 5,3 5,1 10, ,7 17, Wykres 1. Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w krajach Euroconstructu w 2002 i 2003 roku (tys.) Źródło: Polska Agencja Badawcza Budownictwa Komunikat PAB 12/ Konferencja EUROCONSTRUCT w Sztokholmie wyniki podane w Komunikacie PAB 12/

16 Katowice 0,88 2,59 Gdańsk Poznań Kraków 6,48 6,37 5,26 5,01 4,36 4,6 Mieszkania/1000 mieszk. w 2003 r. Mieszkania/1000 mieszk. w 2002 r. Warszawa 5,86 7, Wykres 2. Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w 2002 i 2003 roku (tys.) Źródło: Ober Haus Agencja Nieruchomości W państwach unijnych dominują mieszkania duże, a więc drogie (przeciętnie ponad 35 m 2 na osobę w Polsce niecałe 20 m 2 ). W Hiszpanii w przeciągu ostatnich 20 lat ceny mieszkań wzrosły realnie o 124%, zaś w Irlandii o 90%. W Polsce prawdopodobnie będzie tak samo. Ceny mieszkań po wejściu Hiszpanii do UE zaczęły się zmieniać. Tendencja wzrostu była zauważalna i obserwuje się ją nadal. W początkowym okresie funkcjonowania w UE ten wzrost nie był jednak wysoki, lecz stały i umiarkowany. W latach wyglądało to następująco: w 2001 r. ceny wzrosły o 15%, w 2002 r. o 20%, w 2003 r. o 17%, zaś w 2004 roku ceny wzrosły średnio o 10%. W 2000 r. oddano do użytku 500 tys. mieszkań o średniej powierzchni 95 m 2. Dla porównania w roku wejścia Hiszpanii do UE tych mieszkań było tylko 200 tys. Rok 2003 to 550 tys. oddanych lokali mieszkalnych. Uważa się, że od 2004 roku rynek będzie się stabilizował, a liczba oddanych mieszkań będzie oscylowała na poziomie 400 tys. 6 Na rynku europejskim nastąpił 6% spadek liczby transakcji, przy jednoczesnym 15% wzroście cen mieszkań. Jedynie w Belgii, Holandii, Hiszpanii oraz Szwecji zanotowano wzrost liczby transakcji na rynku mieszkaniowym. Największy spadek nastąpił w Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. W Niemczech spadła zarówno liczba transakcji, jak i ceny nieruchomości mieszkaniowych. W Polsce trend wzrostu cen mieszkań utrzymuje się. W ciągu ostatnich 10 lat mieszkania podwoiły swoją cenę. W krajach UE nieruchomości nabywane są głównie na kredyt. Cena kredytu bywa 2- i 3-krotnie wyższa od wskaźnika inflacji, mimo to oprocentowanie najdroższych kredytów wynosi około 5,5% 7. Zdaniem prof. Witolda Wernera z Instytutu Rozwoju Miast aby osiągnąć średnią w UE liczby mieszkań na 1000 mieszkańców w ciągu 10 lat należałoby wybudować i sprzedać 1,3 mln mieszkań, co oznacza, że powinno powstać ponad 150 tys. mieszkań rocznie przez 10 lat z rzędu 8. Z relacji z obrad Kongresu Budownictwa Polskiego wynika, że Polska znajduje się na ostatnim miejscu w Europie pod względem ilości mieszkań na 1000 mieszkańców. W ciągu dziesięciu lat trzeba wyburzyć około 800 tysięcy mieszkań ze względu na to, że ich stan techniczny będzie zagrażał zdrowiu i życiu (badania IGM). 6 Gazeta Prawna, Nieruchomości, 28 września 2004 r. 7 Rzeczpospolita, Nieruchomości, 12 lipca 2004 r. 8 Newsweek, 11 lipca 2004 r. 14

17 W ostatnich latach zlikwidowano ulgi budowlane i remontowe, doprowadzono do likwidacji rządowych kas mieszkaniowych, zlikwidowano sejmową komisję budownictwa, urząd mieszkalnictwa i ministerstwo budownictwa. Wszystko to razem spowodowało, że rocznie oddawane jest do użytku dwa razy mniej nowych mieszkań niż to jest konieczne, żeby zacząć wychodzić z kryzysu mieszkaniowego. Za siedem miesięcy 2004 roku oddano o 50% mniej mieszkań niż w ubiegłym roku. W Polsce, pomimo najgorszej sytuacji mieszkaniowej, przyrost mieszkań na 1000 mieszkańców w ciągu 7 lat był najmniejszy w Europie. Polskę wyprzedzają nie tylko wysoko rozwinięte kraje Unii Europejskiej, ale również wszystkie kraje byłego bloku wschodniego 9. Z informacji Kongresu Budownictwa Polskiego, który odbył się we wrześniu 2004 roku, wynika, iż Polska znajduje się na końcu wszelkich zestawień europejskich Polska Litwa Rumunia Łotwa Węgry Bułgaria Hiszpania Francja Liczba mieszkań/1000 mieszkańców Przyrost mieszkań/1000 mieszkańców w ciągu 7 lat Wykres 3. Sytuacja mieszkaniowa Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Źródło: Materiały KBP Ceny mieszkań w Warszawie należały do najniższych w UE, chociaż nieznacznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Mieszkania najpopularniejsze trzypokojowe kosztują około 300 tys. zł, w Londynie lub Paryżu za taki lokal trzeba zapłacić ponad 10 razy więcej. W Pradze trzeba zapłacić tylko nieznacznie drożej niż w Warszawie. Najwyższe ceny w stolicach, które razem z Polską włączyły się do wspólnego europejskiego rynku, są w Budapeszcie 10. W Niemczech średnia cena m 2 mieszkania wynosi 3 tys. euro, a w samym Berlinie 5 6 tys. euro. U nas te proporcje wyglądają następująco średnia w Warszawie wynosi 4 tys. zł/m 2, a w Polsce do 3 tys. zł 11. Średnia cena m 2 w Polsce jest o ponad połowę niższa niż przeciętna w Europie. W przypadku zakupu domu najdroższą stolicą europejską jest Paryż (1 mln euro) oraz Madryt (900 tys. euro), natomiast dla transakcji mieszkaniowych Madryt (300 tys. euro) i Rzym (440 tys. euro) 12. Najtańszymi stolicami europejskimi w tym segmencie rynku nieruchomości były Helsinki i Sztokholm. Dysproporcje pomiędzy cenami mieszkań i domów w stolicach europejskich są 20 30% wyższe niż w miastach drugich, co do wielkości 9 Gazeta Prawna, Nieruchomości, 28 września 2004 r. 10 Gazeta Prawna, Nieruchomości, 25 maja 2004 r. 11 Rzeczpospolita, Nieruchomości, 12 lipca 2004 r. 12 op.cit. 15

18 w danych państwach. Wyjątkami są: Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy oraz Holandia. Najmniejsze dysproporcje widoczne są w Niemczech, natomiast największa rozbieżność cenowa występuje pomiędzy stolicą a kolejną dużą aglomeracją miejską we Francji, Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii 13. Austria Belgia Dania drugie duże miasto stolica Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Norwegia Portugalia Szwecja Wielka Brytania Włochy [tys. euro] Wykres 4. Średnia cena sprzedaży domu w stolicy oraz drugim dużym mieście w krajach UE w 2003 r. Źródło: Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Raport z polskiego rynku nieruchomości 2004 rok, Szczecin 2004 r. Zróżnicowanie cen apartamentów oraz domów pomiędzy stolicami jest nawet dwukrotne, a w przypadku kolejnych dużych miast nawet ponad trzykrotne. Jednak na najtańsze mieszkanie w dużym europejskim mieście należy przeznaczyć minimum 70 tys. euro, a na dom 130 tys. euro. 13 Raport z polskiego rynku nieruchomości 2004 rok Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Szczecin 2004 r. 16

19 Austria Belgia Dania drugie duże miasto stolica Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Norwegia Portugalia Szwecja Wielka Brytania Włochy [tys. euro] Wykres 5. Średnia cena sprzedaży apartamentu w stolicy oraz drugim dużym mieście w krajach UE w 2003 roku Źródło: Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Raport z polskiego rynku nieruchomości 2004 rok, Szczecin 2004 r. Warszawa Szczecin Poznań Łódź Kraków Katowice Gdańsk Cena max. Cena min Wykres 6. Apartamenty kupno-sprzedaż (zł) Źródło: Notowania Rynku Nieruchomości Nr 5 Maj

20 Ceny powierzchni biurowych w Europie są znacznie zróżnicowane. Najtańsze biura sprzedawano w Szwecji, a najdroższe w Hiszpanii i Włoszech, a także w miastach, w których jest mała podaż tych powierzchni oraz wysokie ceny najmu. Roczne koszty wynajmu biura za m 2 wahają się w przedziale euro rocznie 14. Austria Belgia Dania drugie duże miasto stolica Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Niemcy Norwegia Portugalia Szwecja Wielka Brytania Włochy [tys. euro] Wykres 7. Średnia cena sprzedaży biura w stolicy oraz drugim dużym mieście w krajach UE w 2003 roku Źródło: Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Raport z polskiego rynku nieruchomości 2004 rok, Szczecin 2004 r. Międzynarodowa firma CB Richard Ellis opracowała raport dotyczący rynków powierzchni biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej 15. Z raportu wynika, że w 2003 r. odnotowany został pozytywny wzrost szczególnie pod względem popytu na powierzchnię biurową, który znacząco poprawił się w porównaniu z rokiem 2002 o prawie 27%. W efekcie, w ciągu 2003 r. powierzchnia wynajęta wzrosła w każdym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ubiegłym roku powstało w krajach Europy Środkowo-Wschodniej około 1,3 mln m 2 nowoczesnej powierzchni biurowej (średnio w poszczególnych analizowanych miastach powierzchnia wzrosła od 10 do 12%, w Sofii i Bukareszcie nawet, odpowied- 14 Raport z polskiego rynku nieruchomości 2004 rok, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Szczecin 2004 r maja 2004 r. 18

21 nio o 21% i 20%). Analitycy CB Richard Ellis przewidują, że rynek powierzchni biurowej wzrośnie o około 11% w 2004 r. Najbardziej stabilne czynsze ma Praga. Czynsze na rynkach takich jak Budapeszt i Warszawa będą prawdopodobnie obniżać się ze względu na znaczny wskaźnik powierzchni niewynajętej oraz ciągłą podaż nowoczesnej powierzchni biurowej. Inwestycje w produkty biurowe w Europie Środkowo-Wschodniej przynoszą najwyższy zwrot w europejskich rynkach powierzchni komercyjnych. W Polsce wartość biurowców w 2004 roku była nadal o 30 80% niższa niż w większości państw członkowskich UE. Za kilka lat nasze ceny powinny się zrównać z cenami w Portugalii i Hiszpanii. W Europie w 2003 roku przybyło aż 4,3 mln m 2 powierzchni w centrach handlowych 16. W ciągu ostatnich trzech lat powierzchnia centrów handlowych powiększyła się o ponad jedną piątą. Nawet w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, Hiszpanii czy we Włoszech, gdzie tego typu obiektów jest najwięcej w Europie, ciągle przybywa nowych. Nie są to jednak hale z hipermarketami, ale centra nowej generacji, które spełniają zarówno funkcje handlowe, jak i rozrywkowe. Największy boom inwestycyjny trwa w Hiszpanii i Włoszech, a także w Polsce (przybędzie ponad 1,3 mln m 2 ). Nasz kraj jest już na siódmym miejscu w Europie pod względem ilości tego typu powierzchni. Jednak po przeliczeniu jej na tysiąc mieszkańców przypada niespełna 92 m 2, Polska nadal pozostaje w tyle przy średniej w starej UE dwukrotnie wyższej. Polska, jako kraj jest miejscem atrakcyjnym do inwestowania w sektorze handlu detalicznego, ma na to wpływ wysoka liczba ludności oraz sieć dużych miast. Utrudnienie stanowią procedury planistyczne, dopuszczające, podobnie jak w Czechach lokowanie obok siebie konkurencyjnych obiektów, np. centrów handlowych. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej nastawione są na lokowanie w nich inwestycji o wysokiej jakości i dobrej architekturze, w porównaniu do kilku lat wstecz buduje się w nich mniej hipermarketów. Nowe państwa przyjęte ostatnio do Unii Europejskiej mają słabo rozwinięty sektor logistyczno-przemysłowy, w związku z tym planuje się realizację większej liczby inwestycji w tym zakresie 17. Pomimo trudności związanych z jakością dróg oraz z wykupem i scalaniem działek w krajach Europy Środkowo-Wschodniej powstaje coraz więcej parków logistycznych. Ostatnio centra logistyczne są lokowane w miastach średniej wielkości, co wskazuje na kolejny trend rynku nieruchomości, w różnych branżach. O przyciąganiu inwestorów do tych ośrodków miejskich decyduje bardzo tania i wykwalifikowana siła. Ceny gruntów w Europie Środkowej i Europie Wschodniej w porównaniu z cenami w Europie Zachodniej są znacznie niższe 18. Za m 2 działki przemysłowej lub inwestycyjnej w pobliżu wielkich aglomeracji trzeba było zapłacić w: Niemczech 300 euro, Wielkiej Brytanii 370 euro, Hiszpanii 350 euro, to jest około 3/4 więcej niż w Polsce. Po przystąpieniu Hiszpanii do Unii Europejskiej nastąpił gwałtowny wzrost cen działek komercyjnych. W Polsce i innych krajach tej części Europy będzie podobnie, chociaż wzrost prawdopodobnie nie będzie tak szybki. W nowych krajach UE może dojść do wzrostu cen nawet o 40%, jednak sama wielkość wzrostu i jego tempo są bezpośrednio uzależnione od całej infrastruktury, przeznaczenia działki, sąsiedztwa inwestycyjnego, a nawet kształtu działki i podaży gruntów. Wzrost cen gruntów w Polsce związany z przystąpieniem do Unii Europejskiej jest konsekwencją wzrostu gospodarczego spowodowanego zwiększonym zainteresowaniem ze strony zagranicznych inwestorów. Wzrastały nie tylko ceny gruntów budowlanych, ale również rolnych. Jest to prawidłowość, którą można zauważyć również w innych krajach, które 16 Gazeta Wyborcza, 02 czerwca 2004 r. 17 O nieruchomościach i inwestycjach w Europie, 10 listopada 2004 r. 18 Gazeta Prawna, Nieruchomości, 26 maja 2004 r. 19

22 w poprzednich latach przyłączyły się do UE, takich jak np. Irlandia. Przed unijną akcesją tego kraju (w 1973 r.) 1 ha gruntu kosztował około 350 euro, a 3 lata później cena była już 10- krotnie wyższa, a po kolejnych trzech latach (1979 r.) za ten sam areał trzeba było zapłacić ponad 7500 euro. Aktualna cena wynosi około euro. Ceny gruntów budowlanych w miastach w Niemczech wynosiły euro/m 2, a w Polsce euro. Polska jest największym krajem wśród nowych państw członkowskich, wyróżniającym się pod względem podaży gruntów 19. Z tego powodu pozostajemy krajem konkurencyjnym cenowo w porównaniu z mniejszymi (np. Węgrami i Czechami), w których ceny ziemi są obecnie dwukrotnie wyższe niż w Polsce. Ceny gruntów w Hiszpanii wzrosły ponad dziesięciokrotnie w ciągu 10 lat od przystąpienia tego kraju do wspólnoty. Analitycy we wrześniu 2004 roku przewidywali, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy odnotujemy na rynku dalszą kompresję stóp kapitalizacji dla inwestycji w nieruchomości komercyjne 20. Dla najlepszych inwestycji zlokalizowanych w Warszawie będą się one kształtować na poziomie około 8%. Atrakcyjnie zlokalizowane budynki biurowe wysokiej klasy będą sprzedawane przy stopie kapitalizacji około 8% lub nawet poniżej do końca tego roku. Zmniejszenie poziomu stóp kapitalizacji może pozytywnie wpłynąć na nasz rynek nieruchomości. Zwiększyło się zainteresowanie powierzchnią komercyjną w warszawskich centrach handlowych. Najlepsze centra handlowe są w stanie osiągnąć stopę kapitalizacji na poziomie 8,25 8,50%, która jeszcze w ubiegłym roku wynosiła około 10%. Inwestycje w sektorze powierzchni magazynowych utrzymują się na niskim poziomie i nie oczekuje się wzrostu transakcji w tym sektorze. Stopy kapitalizacji na tym rynku mogą osiągnąć poziom 9 10% dla najlepszych projektów. Zdaniem autorów w ciągu kolejnych 12 miesięcy na rynku nastąpi dalsza kompresja stóp kapitalizacji dla inwestycji w nieruchomości komercyjne. Dla najlepszych produktów inwestycyjnych zlokalizowanych w Warszawie będą się one kształtować na poziomie około 8%. Na Zachodzie stopy te wahają się w granicach 5 7%, u nas 9 10%. Tabela 1. Stopy kapitalizacji w wybranych stolicach europejskich Miasto Nowoczesne biurowce, dane w mln m 2 Czynsze w najlepszych budynkach, dane w euro/m 2 Wskaźnik powierzchni niewynajętej, dane w % Stopa* kapitalizacji, dane w % Moskwa 3,85 43,65 18,9 13,0 Warszawa 2,20 22,00 18,5 12,5 Praga 1,46 19,00 13,5 9,5 Budapeszt 1,37 18,00 12,8 9,1 Bratysława 0,78 18,00 12,0 8,0 Bukareszt 0,55 16,50 6,7 8,0 * Stopa kapitalizacji pokazuje, jaki jest stosunek dochodu z nieruchomości do kosztu jej nabycia. Stopa kapitalizacji odzwierciedla też ryzyko związane z inwestycjami. Źródła: Gazeta Wyborcza, 2 czerwca 2004 r. oraz CB Richard Ellis 19 Rzeczpospolita, Nieruchomości, 16 sierpnia 2004 r. 20 Rynek nieruchomości w Warszawie wrzesień 2004 raport, Jones Lang LaSalle 20

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MAJ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MARZEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

Niewielki spadek czynszów ofertowych w lutym

Niewielki spadek czynszów ofertowych w lutym RAPORT RYNKU NIERUCHOMOŚCI Rynek wynajmu mieszkań Luty 2009 Niewielki spadek czynszów ofertowych w lutym Ograniczona dostępność mieszkaniowych kredytów hipotecznych wpłynęła na wzrost zainteresowania wynajmowanymi

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GŁÓWNYCH MIASTACH POLSKI Kwiecień 2004

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GŁÓWNYCH MIASTACH POLSKI Kwiecień 2004 RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GŁÓWNYCH MIASTACH POLSKI Kwiecień 2004 W ciągu ostatniego półrocza sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce zmieniła się znacznie. W największych miastach ceny mieszkań

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Warszawa

Rynek mieszkaniowy - Warszawa Rynek mieszkaniowy - Warszawa W pierwszym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się prawie 28 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań w Warszawie. Z rynku wtórnego pochodziło 65,6%,

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ PAŹDZIERNIK 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym

Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym Na koniec grudnia 2011 r. w serwisie Domiporta.pl znajdowało się ponad 144 000 aktualnych ogłoszeń sprzedaży mieszkań z Warszawy, w tym 76% z rynku wtórnego i

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.

RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM. WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Mamy przyjemność zaprezentować piąty z cyklu miesięcznych przeglądów rynku mieszkaniowego w Polsce przygotowanych przez REAS na

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY Analiza porównawcza największych miast Jarosław Strzeszyński, wrzesień 211 Polska - szósty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej, zamieszkany przez 7,65% jej obywateli,

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

GRUDZIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ GRUDZIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007

Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Analiza cen i podaży

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

LUTY 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

LUTY 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ LUTY 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

raport raport raport raport

raport raport raport raport Rynek mieszkaniowy raport w Polsce - wybrane miasta raport raport raport raport III kwartał r. raport raport raport raport raport raport raport raport 1 Spis treści Rynek mieszkaniowy w Polsce - wybrane

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mieszkaniowy

Polski rynek mieszkaniowy Polski rynek mieszkaniowy II kwartał 2010 r. raport raport raport raport raport raport raport raport raport raport raport raport raport 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Rynek wtórny lokali mieszkalnych...5

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie:

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie: 1 Od redakcji serwisu Drodzy Państwo, niniejszy raport zawiera zweryfikowane dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w II kwartale 2013 roku w serwisie Dom.Gratka.pl. Baza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Część I Obrót nieruchomościami na rynku wtórnym 1. Sytuacja w największych polskich miastach 2. Warszawa

WPROWADZENIE. Część I Obrót nieruchomościami na rynku wtórnym 1. Sytuacja w największych polskich miastach 2. Warszawa WPROWADZENIE Serwis nieruchomości www.szybko.pl został uruchomiony w styczniu 2005 roku. Serwis oferuje wszystkim użytkownikom możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży, kupna

Bardziej szczegółowo

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek nieruchomości, poza możliwościami finansowymi i podażą na rynku, są potrzeby mieszkaniowe ludności. Ich powszechnie stosowanym miernikiem jest tzw.

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM Analiza sporządzona została w oparciu o bazę Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Badaniem objęto dwa powiaty województwa małopolskiego:

Bardziej szczegółowo

newss.pl Małe mieszkania będą bardziej poszukiwane

newss.pl Małe mieszkania będą bardziej poszukiwane Mieszkanie o powierzchni nie większej niż 20 m2 zlokalizowane w Krakowie można kupić za kwotę nie przekraczającą 130 000 zł. Niska cena stanowi dla wielu potencjalnych nabywców podstawowe kryterium zakupu

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Grudzień 2015 W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Podwyżki marż od grudnia wprowadziły Pekao, mbank, Deutsche Bank i Euro Bank. Od stycznia wprowadzi je również

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Poznań

Rynek mieszkaniowy - Poznań Rynek mieszkaniowy - Poznań W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 10 tys. aktualnych ofert sprzedaży mieszkań z Poznania, które pochodziły głównie z rynku wtórnego

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE.

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE. FREE ARTICLE www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej Artykuł oparty jest na danych pochodzących z raportu: Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2006 Prognozy na lata 2006-2009

Bardziej szczegółowo

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km²

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² LUBLIN Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955 Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² Ludność w wieku (dane GUS, 30.06.2010): przedprodukcyjnym: 56 577 (16,21%) produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Maj 2012 Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Indeks Cen Mieszkań (ICM) - nowy standard pomiaru cen na rynku sprzedaży mieszkań porównanie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań co się sprzeda,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI IV kwartał 2008r. Raport Gratka.pl i Home Consulting

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI IV kwartał 2008r. Raport Gratka.pl i Home Consulting POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI IV kwartał 2008r. SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 RYNEK WTÓRNY LOKALI MIESZKALNYCH... 5 Rynek wtórny mieszkania nowe i stare - metodologia... 6 Warszawa... 7

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

KRYZYS NIE KRYZYS MIESZKAĆ GDZIEŚ TRZEBA

KRYZYS NIE KRYZYS MIESZKAĆ GDZIEŚ TRZEBA Kraków Ateny Saloniki Verona Ryga Luxemburg Bukareszt Bratysława Helsinki Sztokholm Bruksela Antwerpia Sofia Praga Brno Ostrawa Kopenhaga Berlin Hamburg Monachium Norymberga Tallin Madryd Barcelona Malaga

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

WRZESIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ WRZESIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA?

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA? INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA? Pod takim tytułem Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl zorganizował trzecią już konferencję analityków i doradców w środę, 28 maja

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 29 lipca 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 26 r. W II kw. 26 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r. Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mieszkaniowy

Polski rynek mieszkaniowy Polski rynek mieszkaniowy I kwartał r. rapor r r r r r r rt raport raport raport raport raport 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Rynek wtórny lokali mieszkalnych...5 Nowy i stary rynek wtórny metodologia....7

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY III KW. 2010. Marta Górska

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY III KW. 2010. Marta Górska WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY III KW. 21 Marta Górska Warszawa, wrzesień 21 Od końca 28 roku można było obserwować stopniowe zatrzymywanie inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy. Widmo

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 PRACA ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 28 października 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 26 r. W III kw. 26

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r. Listopad 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI I Kwartał 2008r. Raport Gratka.pl i Home Consulting

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI I Kwartał 2008r. Raport Gratka.pl i Home Consulting POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI I Kwartał 2008r. SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 RYNEK WTÓRNY LOKALI MIESZKALNYCH... 5 Warszawa... 6 Miejscowości podwarszawskie... 11 Kraków... 11 Wrocław...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków I. Wprowadzenie Kraków to drugie pod względem wielkości i liczby mieszkańców miasto w Polsce. Stolica województwa małopolskiego leży

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ 2017 rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 2 Rynek budowlany na Węgrzech I. Ogólne podsumowanie roku 2014. W grudniu 2014 r. produkcja budowlana oraz prace montażowe były o 2,2% niższe niż w grudniu

Bardziej szczegółowo

SANDOMIERZ. Klaudia Nowrot

SANDOMIERZ. Klaudia Nowrot Klaudia Nowrot SANDOMIERZ Sandomierz jest miastem położonym w województwie świętokrzyskim, powiecie sandomierskim, położonym na rzeką Wisłą. Miasto ma powierzchnie 29 km 2, w tym 64% użytków rolniczych

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU Stowarzyszenia Baza Danych o rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2014-2015 CZĘŚĆ NR 1 I. RYNEK NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, wrzesień 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Obrót nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY W A R S Z A W A E-VALUER INDEX 2017

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY W A R S Z A W A E-VALUER INDEX 2017 W A R S Z A W A 03.2017 ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY E-VALUER INDEX 2017 EMMERSON EVALUAT ION spis treści E-VALUER INDEX

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo