RAPORT SUTUACJA STARYCH ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH WARSZAWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SUTUACJA STARYCH ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH WARSZAWY"

Transkrypt

1 RAPORT SUTUACJA STARYCH ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH WARSZAWY I. WSTĘP Oddajemy w Państwa ręce Raport z badania realizowanego wśród starych warszawskich zakładów rzemieślniczych, powstałego w ramach projektu Made in Warszawa 3.0 Zrobione po warszawsku realizowanego z dotacji Biura Edukacji m.st. Warszawy, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacji BRE Banku. Celem badania było zwiększenie wiedzy na temat: W jakiej sytuacji ekonomicznej znajdują się stare zakłady rzemieślnicze? Jakie są główne problemy, z jakimi borykają się stare zakłady rzemieślnicze? Kto jest odbiorcą-klientem zaopatrującym się w produkty powstałe w zakładach rzemieślniczych? Jak właściciele zakładów radzą sobie z promocją swoich usług? Wywiady były realizowane w dniach 15 listopada - 15 grudnia 2010 r. w Warszawie w trzech dzielnicach: Praga Południe, Praga Północ i Śródmieście. Realizatorzy wywiadów: Marta Gzyra, Dorota Wiankowska Autor raportu: Karol Wittels Organizator Partner Dofinansowanie Biuro Edukacji m.st. Warszawy Warszawa, grudzień

2 II. METODA BADAWCZA 1. Dobór próby: ze względu na charakter badania oraz specyfikę geograficznego rozproszenia poszczególnych zakładów (w skali całej Warszawy), zrezygnowano z losowego doboru próby. Zastosowano metodę celowego wyboru: wybrano zakłady z 3 dzielnic, które działają nie przerwanie przynajmniej od 1960 r. (wyjątkiem jest Pracownia witraży i lamp witrażowych działająca od 1989 r., uwzględniona w badaniu ze względu na niszowy i wymierający charakter działalności). Obszar geograficzny: 3 dzielnice Warszawy: Praga Południe (ulica Zamoyskiego), Praga Północ (ulice: Targowa, Jagiellońska, Ząbkowska), Śródmieście (ulice: Nowy Świat, Hoża, Śniadeckich, Nowogrodzka, Oleandrów, Mokotowska, Koszykowa, Chmielna, Poznańska, Tamka, Kopernika). Całkowita liczba respondentów wyniosła N= Metoda badawcza: wywiad pogłębiony z dyspozycjami. 3. Struktura próby: pośród przebadanych (N=24) były osoby w wieku od około 45 lat do około 80 lat, w tym 7 kobiet i 17 mężczyzn. Średnia wieku badanych to około 57 lat. 4. Podstawowe badane pojęcia: a) Rzemiosło: zawodowe wykonywanie działalno ści gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników - zwan ą dalej rzemieślnikiem. zawodowe wykonywanie działalno ści gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniaj ących do 50 pracowników. 1 b) Rzemiosło artystyczne - czasem zamienne z określeniem sztuka użytkowa - dziedzina sztuki zajmująca się wytwarzaniem przedmiotów użytkowych o wysokich walorach estetycznych. 1 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U ). 2

3 Rzemieślnik w tej chwili to jest sentyment. Sentyment do tego co się robi. I nic więcej. 2 III. WYNIKI A) PYTANIA OGÓLNE SYTUACJA ZAKŁADÓW I PRACOWNIKÓW: W pierwszej części kwestionariusza zadaliśmy respondentom ogólne pytania dotyczące roku założenia zakładu, czasu pracy w zawodzie, formy własności zakładu, liczby zatrudnianych pracowników oraz formy własności lokalu. Najstarszym zakładem w którym przeprowadzony był wywiad, a zarazem najstarszym istniejącym zakładem rzemieślniczym w Warszawie jest Pracownia sztuki dekoracyjnej d. Bracia Łopieńscy powstała w 1862 r. Zaledwie 2 lata młodszym jest zakładem jest Pracownia kapeluszy i czapek, Cieszkowski. Z przebadanych zakładów 5 zostało założonych jeszcze w XIX wieku, 2 na początku XX wieku, a 5 w okresie międzywojennym. Pozostałe powstały już po II wojnie światowej, z czego 5 do roku respondentów zadeklarowało, że ich zakład przynajmniej raz został przeniesiony. Średnia wieku pracy w zawodzie wśród respondentów wynosi 35 lat, z czego 12 osób pracuje już ponad 40 lat. Rekordziści pracują od 60 i 57 lat. Większość zakładów stanowi własność ich szefów lub własność rodziny. Tylko w jednym przypadku, szef zakładu nie był jego właścicielem. Przebadane zakłady zatrudniają średnio 1,78 pracowników. Aż 12 zakładów to jednoosobowe firmy, a tylko dwa zatrudniają powyżej 4 pracowników. Tylko w trzech przypadkach lokal stanowił własność firmy bądź rodziny. Pozostałe zakłady wynajmują swoje lokale, głównie od miasta. B) DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW: Część druga kwestionariusza dotyczyła działalności zakładów, charakterystyki klientów, form reklamy zakładów i produktów. Analizując formy reklamy rzuca się w oczy bardzo duża popularność internetu. Aż 62% respondentów posiada swoją stronę internetową lub wystawia swoje produkty na allegro. Biorąc pod uwagę średnią wieku osób prowadzących badane zakłady rzemieślnicze jest to wynik bardzo pozytywny. 7 zakładów jako reklamę wymieniło pocztę pantoflową. Zdaniem rzemieślników często to klient tworzy reklamę, lub gdy jedna pani, drugiej pani. Poleci produkt. Ponadto 5 zakładów reklamuje się za pomocą rozdawanych wizytówek. Oceniając kondycję zakładów przeważają odpowiedzi pesymistyczne (45,8% odpowiedzi). Respondenci oceniając kondycję własnych zakładów m.in. uznawali, że jest mizernie, słabiutko, kulawo, beznadziejnie. Wśród osób, które oceniły sytuację jako 2 Wywiad nr XVI Pracownia modniarska. 3

4 średnią (41,6%) padały m.in. następujące odpowiedzi: staramy się utrzymać, działamy na granicy zysku, jakoś się utrzymujemy na powierzchni. Tylko 12,6% zakładów przynosi zyski. Trudno opisać przeciętnego klienta zakładów rzemieślniczych, choćby z tego względu jak bardzo różnią się one pod względem oferty. Można pokusić się o uogólnienie, że w przypadku zakładów produkujących, a nie zajmujących się naprawami dominują osoby starsze (starzy klienci) oraz zupełnie młode pokolenie (osoby poszukujące oryginalnych przedmiotów, wyposarzenia, ubrania) i w wielu przypadkach osoby zamożne. Jeśli natomiast przyjrzymy się poszczególnym branżom, dużo łatwiej można opisać klientów: Grawerzy i złotnicy: klienci raczej starsi, zamożni, eleganccy, często jakby z innej epoki, oraz (ostatnio) coraz więcej osób młodych. Introligatorzy: klienci starsi, zamożni oraz młodzi oprawiający prace dyplowmowe. Zegarmistrze: klienci bogatsi, dobrze ubrani, często hobbiści. Produkcja lamp: głównie ludzie młodzi ale zamożni. Parasolnictwo: i biedni i bogaci, ale raczej osoby starsze i w średnim wieku. Szewcy: klienci bardzo różni buty psują się jednakowo, starym i młodym. Ponadto: kuśnierstwo (raczej zamożni, coraz częściej młodzi), kapelusznictwo (bogaci, znane osoby, dużo młodych), rękawiczki (zamożni), rymarstwo (zamożni). C) PROBLEMY I PERSPEKTYWY: Trzecia część kwestionariusza problemów z jakimi borykają się zakłady rzemieślnicze, pomysłów na ich rozwiązanie oraz perspektyw działalności w przyszłości. Za największy problem w działalności respondenci uznali zbyt wysokie (i stale rosnące) opłaty za czynsz. Ponadto problemem są nadmiernie wysokie składki ZUS. Część respondentów za istotny problem uznała brak miejsc parkingowych, uniemożliwiających klientom swobodny dojazd bezpośrednio pod sam zakład. Większość rzemieślników sygnalizowała problem zalewu polskiego rynku tanimi towarami z Chin. Zauważalny jest też problem ubożenia polskiego społeczeństwa. Jeden z respondentów zwrócił uwagę na problem przetargów, w których pod uwagę brana jest cena oferty a nie jakość wykonania. Efektem zamykania starych zakładów jest brak konkurencji w branży, co rzemieślnicy wymieniali zazwyczaj jako rzecz pozytywną. Aż 11 respondentów brak konkurencji wymieniło jako główną kategorię opisującą sytuację zakładu. Oto kilka przykładowych wypowiedzi: konkurencji nie ma tych rzeczy nikt nie robi (grawer); konkurencji nie ma żadnej wszystko powymierało, albo powyrzucali (zegarmistrz); konkurencji to już praktycznie nie ma, bo zostało nas troje w Warszawie (pracownia parasoli); jeśli chodzi o konkurencję to w tej chwili nie ma w okolicy żadnego innego (szewc). Analizując wypowiedzi dotyczące perspektyw na przyszłość można wyróżnić dwie przeciwstawne postawy. Zdecydowana mniejszość widzi nadzieję na dalszy rozwój zakładu. Przesłanką do optymizmu, jest stały wzrost zainteresowania młodych ludzi rzadkimi wyrobami rękodzielniczymi. Niestety, większość wypowiedzi była zdecydowanie negatywna. 4

5 Na pytanie o czy widzą perspektywy na przyszłość padały następujące odpowiedzi: nie widzę żadnych aby tylko dotrwać (pracownia parasoli); czarno to widzę (szewc); spółdzielnia inwalidów i no future! (pracownia lamp). Również niepokojące, że wśród wypowiedzi przewiała się obawa (a często pewność), że nikt nie przejmie zakładu. Brak kontynuacji wydaje się jednym z głównych problemów starych zakładów: zlikwiduję firmę i przejdę na emeryturę (pracownia lamp); za dwa lata przejdę na emeryturę i mam wszystko gdzieś (zegarmistrz); mamy nadzieję, że do emerytury jakoś dotrwamy (zegarmistrz). Wśród propozycji dotyczących zmian przeważały postulaty obniżenia czynszów oraz składek ZUS. Część respondentów podkreślała, że konieczne zmiany prawne i zainteresowanie problemem polityków. Zdaniem rzemieślników stare zakłady powinny być objęte programem wsparcia, lub przynajmniej mieć możliwość korzystania z ulg. Należy także zmienić przepisy celne, w celu ograniczenia zalewu polskiego rynku tanimi towarami z Chin. Jak zauważył jeden z respondentów, obecnie polityka jest taka, że człowiekowi odechciewa się żyć 3. IV. REKOMENDACJE: Stworzenie przez m.st. Warszawa programu wsparcia i ochrony starych zakładów rzemieślniczych; Stworzenie systemu ulg bądź możliwości wynajmu lokali po preferencyjnych cenach; Zmiany legislacyjne dotyczące składek ZUS; Ochrona polskiego rynku przed produktami z Chin. 3 Wywiad nr XII Pracownia szewska. 5

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Funkcjonowanie osób bezrobotnych ISBN: 978-83-62508-01-3 Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Konsumenci zawieraj¹cy umowy przy pomocy œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ raport z badañ

Konsumenci zawieraj¹cy umowy przy pomocy œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ raport z badañ Konsumenci zawieraj¹cy umowy przy pomocy œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ raport z badañ Listopad 2012. Konsumenci zawierający umowy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość Raport z

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym.

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Strona1 RAPORT Badanie rynku książki w Polsce Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Projekt badawczy Polskiej Izby Książki we współpracy z Warszawskimi

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Raport końcowy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego

Bardziej szczegółowo