Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!"

Transkrypt

1 tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa) SsS 5000OO mk., włącznie SSSSSf głoszenia: awwaszpdytowywb]*g0nfkjsce mkp. żarzmy 20000^ mkp. Administracja ulica Teatralna nr. 12 Telefon nr CODZIENNY ORGAN POLSKIEJ PARTJI SOCJALISTYCZNEJ,1 « Rok 29 Katowice, środa, 2-go kwietnia 1924 r. Nr. 77 Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! Robotnicy! Na skutek zamachu kapitalistów na nasze najdroższe prawa, zmuszeni byliśmy rozpocząć walkę strejkową, nienasyceni bowiem wyciskaniem zysków z pracy robotników kapitaliści po oberwaniu nam płac, zamachu na Rady załogowe przystąpili do narzucania klasie robotniczej przedłużenia czasu pracy i zniesienia płac podstawowych (Grundlohn). Robotnicy! Nie chcąc stać się niewolnikami, zmuszeni byliśmy rzucić na pole walki wszystkie nasze siły, bo od tego zależne jest nasze zwycięstwo. Kongres Rad załogowych odbyty dnia 30«marca 1924, uchwalił Jednogłośnie w odpowiedzi na reakcyjne zamachy kapitalistów proklamować streik. W poniedziałek Stanęły wszystkie kopalnie. Klasa robotnicza Górnego Śląska nie poszła za tymi, którzy chcieli przeszachrować jej prawa i wbrew agitacji przywódców Zjednoczenia i żółtych organizacji niemieckich poszła za głosem swojego sumienia. Robotnicy Górnego Śląska bez względu na przynależność organizacyjną stanęli do walki, w głębokiem przeświadczeniu że bronią słusznej sprawy. N. P, R. jak zawsze tak i teraz stanęli nie z klasą robotniczą przeciwko kapitalistom lecz przeciwko klasie robotniczej z kapitalistami nawołują oni wszędzie robotników do łamania strejku. Robotnicy! W środę rano przystępują do poparcia waszej walki solidarnie górnicy Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego, na kopalniach Cieszyńskich górnicy już strejkują, a gdy kapitaliści nie ustąpią do walki ruszą masy robotnicze przemysłu naftowego i salinar nego w całej Polsce. Solidarna moc całego Polskiego Proletarjatu Górniczego musi złamać butnych baronów węglowych. A więc, robot nicy Górnego Śląska, wytrwajcie w walce 1 pokażcie kapitalistom, że nie pozwolicie się zakuć w nowe kajdany niewoli, że bronicie swoje prawa do ludzkiego żyda, pamiętajcie robotnicy o tern, że gdybyście w tej walce ulegli lnb dali się namówić zdrajcą N. P. R. do złamania strejku, to kapltallśd mścili by się bez Ufośd na Was, podyktowali by wam tak straszne warunki pracy 1 płacy, że trudno było by wytrzymać. Robotnicy! Centralny Związek Górników niechciał tej walki, jeżeli ona jednak wybuchła, to dlatego, że kapitaliści licząc na paparcie N. P. R. i swoich niemieckich sługusów przystąpili do odebrania nam wszystkich praw stanowiących o naszem i dzieci naszych byciu. Centralny Związek stając na czele tej świętej walki, zdaje sobie sprawę, że będzie ona wygrana wtedy, gdy każdy robotnik 1 robotnica solidarnie W tej walce stanie. Dlatego wzywamy tych wszystkich którzy jeszcze w tej walce udziału nie wzięli czy to z powodu namowy zdradzieckich przywódców N. P. R. i niemieckich chadeków czy też z nieświadomości o rozpo czętej walce aby natychmiast w interesie własnym i walczących Towarzyszy Pracy do strejku się przyłączyli. 90 procent wszystkich robot ników karnie do walki stanęło, a więc niech i ta mała resztka zrobi to samo. Każdy winien pamiętać O tem, że łamiąc sfrefk popełnia straszliwą zbrodnię wobec siebie, swoich dzieci 1 całej klasie robotniczej. Robotnicy, niech nie będzie między nami kainów chodzących z piętnem hańby zdrajcy klasy robotniczej. Wszyscy do Strejku! Niech się kapitaliści przekonają, że nie prawdą jest to co mówili im N. P. R-cy i chadeccy przywódcy, że robotnicy godzą się na przedłuże nie czasu pracy. Wspólnie z towarzyszami Zagłębia Dąbrowskiego, Krakowskiego 1 Cieszyńskiego walkę wygramy, fraeba tylko okazać solidarność 1 jedność na Górnym Śląsku. Niech żyje streik aż do zwycięstwa! Precz z łamistrajkami! Precz z tymi przywódcaml, którzy namawiają do zdrady sprawy robotniczej! Niech żyje zwycięstwo! Niech żyje solidarna walka Proletarjatu Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, Krakowskiego I Cieszyńskiego! Niech żyje Centralny Związek Górników w Polsce! Za wydział wykonawczy C Z. 6. w Polsce ( ) Adamek, przewodniczący. Stańczyk, generalny sekretarz. Katowice, dnia 31. marca 1924 r. *?"" mmmmmm r i.... Celem poparcia akcji strejkowej i zdania sprawozdania z dotychczasowego przebiegu walki strejkowej odbędą się w środę, dnia 2. kwietnia punktualnie o godzinie 10-ej przedpołudniem w następujących miejscowościach konferencje: Katowice w Tivoli, Borys, Dittmar. Król. Huta, Czajor, Kowol. Mysłowice, Biniszkiewicz, Rubin. Nowawleś, Juchelek, Dylong. Łaziska-Górne, Mokry, Mańka. Radzionków, Wiechuja, Buchwald. Rybnik, Adamek, Ritzmann. Wodzisław, Chrószcz, Płaczek. Prosimy Towarzyszy powyższych placówek sale pozamawiać. " ' ^ ""."ü.mm 0 nr '~iin... I

2 «sown.;*, min 2 kwlötrti* ISMS4 r., OA2&TA mmmt&zm».tie* Dla czego górnicy nie mogą pracować dłużej i taniej? -ÜiA Przewódcy NPR-u i chadeckich' frzęch organizacji w Polaku i na zebraniach wszędzie w niesłychanie brudny sposób osolpsty napadają na kierowników CZG. za to, że się nie chcą zgodzić na przedłużenie czasu pracy. Nowy kartel chadecki twierdzi że to jest tvfko upartolć Adamka, Stańczyka itp., że robotnicy sami chcą, i mogą dłużvfj i taniej pracować, tylko ich pod-szczuwano z CZÖ. Przewodniczący CZG. poseł Adamek tymczasem kartelowi pracodawcom i władzom ustawodawczym kilkakrotnie przedstawiał następujące cyfry, które dowodzą iż górnictwo jest pracą dla zdrowia tak szkodfliwą i tak niebezpieczną, że stwarza taką masę chorych inwalidów, kalek, Wdów i sierot, że wprost byłoby zbjrodnią, gdybyśmy przez dłuższą pracę stworzyli jeszcze więcej tych nieszczęśliwców, a z drugiej strony dziesiątki tysięcy zupełnie bezrobotnych, którzyfcfz głodem przymierać musieli. Tc cyfry są pracodawcom bardzo niewygodne, bo przedstawiają one światu całą grozę życia górniczego. Są one około 100 proc. wyższe, jak w innych zawodach. A ponieważ to są cyfry urzędowe (Kasy brackiej) i zaprzeczyć im nikt nie może, przeto też pracodawcy o tern wszystkim milczą jak zak 1 ęci. Taksamio i prasie kapitalistycznej i burżuazyjnej. jakoteż i Rządowi są te ' cyfry bardzo nieprzyjemne, bo one dowodzą, że górnicy nie za dużo zarabiają, ale dlatego za kiepsko się odżywiają, słabną i dlatego bardzo często chorują i Wiele prędzej umierają; krociej żyją, jak każdy inny obywatel przeciętny. Dlatego też i Rząd te cyfry zupełnie ignoruje i prasa burżuazyjna nigdy o tern nie pisze. Prasę burżtiazyjną można zrozumieć i pracodawców, kapitalistów, bo oni nigdy nie bronią interesu klasy robotniczej. Oni robią wszystko, atyy robotników w głupocie utrzymać jaknajwiększej. Błahostkami, obrazkami i ciekawemi awanturami. starają się mózg robotnika zaprzątnąć, aby swego marnego położenia klasowego nie poznał... Burżuje to robią dla swojej klasy, dla klasy po smalących, dla Właścicieli warsztatów, hut, fabryk i kopalń. Ale jest organ Narodowej Partji Robotniczej Poiłak w Katowicach. Dlaczego on o tern ni,e pisze; ani słowa nigdy o tern nie wspomni.? A Zjednoczenie Z. P., a Chadecy p. Jankowiskiego, a Hirszdunkerowcy senatora Meyer'# i Griese'go, one chcą przecież uchodzić za organizacje robotnicze lepsze., jak nasz żydowski C. Z. Górników. One powinni stale tę groźne cyfry wyszukiwać i pracodawcom przedstawiać. We swoich organach nigdy jeszcze o tęm nie pisali. Nigdy o tern nie mówili pracodawcom! i przedstawicielom Rządu. A gdy my te cyfry wyszukamy, gdy ie przedstawiamy wszędzie tam, gdzie trzeba bronić interesu robotnika, gdy je tamci zupełnie ignorują. to panowie Enpeerowc,y i Chadecy także miłczg i tuszują innemi sprawami mniej ważnemi. Oni tego nie robi# i robić nie będą bo mają tylko płaszczyk robotniczy, a pojyitykę uprawiają burżuazyjną. Przecież Jankowski ma mandat poselski a Meyer mandat senatorski od 16-ki (szesnastki), od partji wielkiego przemysłu, od pradawrów cd kapitalistów, A Zjednoczeniowe/ (NPR-owcy) Górnego SI. od października zeszłego roku zwrócili się ostro ku prawicy aby się przypodobać kapitalistom i Rządowi ponieważ ubiegli się o wysokie posady. P. Roguszczak za wszelką cenę chciał wprawić posła Dra Wachowiaka na wojewodę Śląskiego. (To pisze w Wolnej Trybunie p. Mach, który te sprawy gruntownie zna bo sam był dotychczas NPR-owoem. a nawet redaktorem ich organu Polaka., Jeżeli,'Więc nikt o tych cyfrach wiedzieć i słyszeć nie chce. wtedy my je p odd my szerokiej publiczności. aby i ona wiedziała, fdfliaczego górnicy więcej, dłużej, ani taniej pracować nie mogą. Nadmienić jeszcze musimy że te cyfry są a lata i 1920 ponieważ administracja Kasy brackiej (Tarnogórskiego knapszaftu), gdzie górnicy są ubezpieczeni, za ostatnie 3 lata sprawozdania jednak nie wydała. Kopalnie ks. Pszczyńskiego w teto nie są zawarte, ponieważ te zakłady mają osobną Kasę bracką w Katowicach. A więc w tej Kasie orackiej w Tarnowskich Górach było: W roku Ubezpieczonych było razem Chorowało członków Na każdy 1000 członków chor To znaczy że %' wszystkich członków cohruje w przeciągu jednego roku. Cyfry te są o wiele wyższe, iak wynosiła przeciętna wszystkich kas chorych we wszystkich 50 latach przed! wojną w Niemczech to znaczy wtedv kiedy nie 8. ale a nawet 14 godzin jeszcze pracowano,, i z tego powodu większa chorobliwość panowała. niż teraz przy 8 godzinach pracy po wojnie. Kapitaliści na to odpowiedzą że teraz jest wolnv wvhór lekarzy i dlatego. robotnik z każdymi Dla czego prowadzimy walkę? drobiazgiem leci do lekarza, aby sobie na koszt kasy odpocząć. Ale temu zadaje kłam fakt nast.: Kiedy przed wojną każdy chory przeciętnie chorował 8 dni. uważano te cyfrę za wysokąi i niepokojącą. Natomiast górnicy i hutnicy (bo kjlka hut fiskalnych także najeży do Kasy brackiej) na G. fłląsku chorowali przeciętnie w roku dni w roku dni, a w roku ,6 dni; to znaczy przeszło 100 proc. więcej niż normalnie. Wsparcie chorych i wyżywienie w szpitalach jest zresztą tak marne, że każdy chory jeszcze przea zupcłnem wyzdrowieniem sam ucieka z tego lazaretu, zgłaszając się zdrowem, bo wie, że rodzina w domu głodem przymiera, sobie ostatek od ust odbieraj i zanosi choremu dodatki do szpitala. Jeszcze gorzej Wygląda sprawa nieszczęśliwych wypadków przy pracy w górnictwie. Codzień wywozi się zabitych, rannych, pokaleczonych i potrzaskanych przy pracy z kopalni. Takich było w w roku to jest 22,4% wszystkich chorujących w roku to jest 19,9% wszystkich chorujących w roku to jest 17,4% wszystkich chorujących Jeżeli się obliczy procent wszystkich ubezpieczonych, wtedy przypada w roku ,4 proc., w r ,16 proc. a w r ,14 proo. Z bitych na miejscu przy pracy było: w roku to jest 2,63%0 w roku to jest 1,64%* w roku to jest 1,68%* Te cyfry dowodzą konkretnie dwa momenty: Raz że pod błogiem wpływem kontroli bezpieczeństwa przez Radców zakładowych procentowe liczby nieszczęśliwych wypadków dość poważnie się zmniejszają, a po wtóre, że mimo tego są one na uornym Śląsku o wiele wyższe, niż we wszystkich krajach górniczych w Europie były przed wojną i teraz. Dowodzą one. jaka straszna wojna każdy dzień bez przerwy toczy się w górnictwie. Każldy dzień nowe ofiary, z połamanemi, urwanemi lub strzaskanymi rękami, nogami, krzyżami, głowami, itp. Nie jest to żadnym frazesem, jeżeli się stwierdzi że każdy dzień w kopalni leje się strumienia. imi krew robotnicza. Każdy dzień toczy się potok łez stroskanych wdów i sierót, płaczących żon i dzieci nieszczęśliwych ofiar, które w zielonym, zam kniętym wozie z Czerwonym Krzyżem odwożą do szpitala specjalni sanitariusze. To są fakta, że było W w roku 1918 co dzień 1,36 zabitych i 74 rannych, pokaleczonych w roku 1919 co dzień 1,02 zabitych i 56 rannych, pokaleczonych w roku 1920 co dzień 1,12 zabitych i 82 rannych, pokaleczonych To jest stan normalny. Czy to nie jest straszne? Czy to morze krwf i łez znowu ma się powiększyć? Przecież nikt temu zaprzeczyć nie może. że przgz przedłużenie czasu pracy, przez obniżenie zarobków, przez zmuszenie zwolnionych Radców do pracy% to z całą pewnością nastąpi. Czy może się znaleść taki zastępca robotników, który na to się godzi? Czy w hutach, lub Zagłębiu Dąbrowsktem albo Krakowskiem jest wiele lepiej? Nie! A teraz zobaczymy ile to w całości mamy tych ofiar kapitalizmu, tych inwalidów, wdów i sierót i jak one żyją - ba, nie żvją! tylko marnieją z nędzy, zimna i głtadu. Bierzemy u- rzędowe cyfry knapszaftowe za rok (Nowszych jeszcze niema). Było więc knapszaftowych inwalidów: imęskich kobiet 133 na Vs renty męskich 526 na % renty kooiet 203 wdów pens jonowanych sierót bez ojca sierót bez ojca i matki 1894 (bez 9 kopalń Pszczyńskich) Razem Udzie jest w Polsce lub za granicą tak olbrzymia armia, taki sam procent ofiar kapitalizmu? A trzeba pamiętać o tem, że niema w tern jesższe ofiar przemysłu hut żelaznych, cynkowych, fabryk chemicznych, żelazo, stal i cynk przerabiających itp., niema w tem tych którzy jeszcze gorsze mają warunki bytu. bo nie należą do taki dobrego Knapszaftu, jak górnicy. Więc ta liczba faktycznie powiększa się o przynajmniej 100 procent z kopalniami Pszczyńskiemi razem. Ale powie kapitalista, lub rządowiec: przecież oni wszyscy dostają całą kupę miljonów renty. Tak jest, dostają! Zobaczymy, ile to dostają: Każdy Inwalida dostał na cały rok przeciętnie 351,77 mkn. czyli codzleń 96 fenlgów. Było to wtedy, kiedy rębacz na filarze zarabiał na szychtę 60 mkn. przeciętnie i za to też jeszcze marnie żył. A przeciętny zarobek każdego robotni kaj i robotnicy wynosił dziennie 40,40 mk, Na dowód prawdy przytoczę urzędowe cyfry podług czasopisma (rocznej statystyki) Związku Przemysłowców uórnego Śląska. Wtedy w górnictwie Górn. Śląska w węglu kamień nem pracowało robotoników i otrzymali wypłaconych zarobków razem ' mkn.. czyli każdy na rok mkn.. Przerobiono dniówek (szycht) roboczych razem czyli każdv robotnik rocznic tak, że przypada zarobku przesięk na dzień 40,40 mkn. Inwalida dostał 96 fen\. Kiedy już jesteśmy przy cyfrach ogólnycht też nawiasem podamy zaraz, że w tym roku l dobyto węgla w wartości 4, mkn, wynosi na każdą przerobioną dniówkę robotni? mkn. W tem udział zarobku wynosi 41 Jj (W największe«! górnictwie Europy w jjj wynoszą koszta robocizny 60 do 65 proc.) ' Z powyższych inwalidów było jeszcze Sity J kich, którzy są bardzo ubodzy, a pracow$ i wcale nie mogą. ci dostawali nadzwyczajne do# ki drożvźniane. Które wynosiły od stycznia # października 3Ó mk, a w listopadzie i grudniujj 60 mk. Tak że w całości taki inwalida żyć za 2,11 mkn. dziennie. Za dwudziestą c#j tego, co zarabia przeciętny robotnik, a za trzy# stą tego, co zarabiał wtedy rębacz na filarze,, mieli żyć ci weterani pracy, których spotyj, się z kapeluszem w ręku cały dzień żebrzący# 4v głodzie na chłodzie przy każdym kościele, prr, rogach ulicy i przy każdym moście w Katowic# i po innych wsiach i miastach. Głód wygania m ze swego barłogu nieomal codzień na to stanowi 5L i: lii 1 lo 'ir cl sko. bo stoi on tam i błaga przechodniów, mróz czy śnieg czy deszcz go ziębi lub mroź; Taki jest los każdego górnika, kiedy już po 21 lub 30 latach pracy swych kości na kopalnię %. wlec nie może. Dlatego też szczęśliwym jest do piero wtedy, kiedy ten żywot nie godny człowie. lca. przez śmierć głodową skończy się raz na zawsze. Ale nic zapomnijmy niczego. I dzieci in wali. 1 dów aż do 15 lat dostają swoje renty. Tąkicljl dzieci było 2165 i dostawał ojciec na t? dzieci! aż 2 (dwie) marki na miesiąc. A w listopadzie 1 grudniu zostały te renty naw t o sto proce podwyższone i za każdte dziecko płacono 4 tuki miesięcznie. Tak więc ojcu przypadało dziecko wyżywić, przyodziać i wychować za 7 fenygów dziennie. To też 697 inwalidów tego błogosiaó wieństwa górniczego (Segen des Bergbaues) już!! dłużej wytrzymać nie mogii i poszli do tej sanie'} ziemi w której całe życie pracowali pod trawnik. > Za tych nieboszczyków Kasa bracka wypłaciła razem mkn. wsparcia pośmiertnego, - czyli 144 marki na każdego przeciętnie. (Na ta też płacił każdy przez 22.4 lat więcej niż 3 proc, sw* go zarobku do Kasy brackiej). A najlichsza trumna w tym czasie kosztowała więcej niż 3-razy tyle, Lecz mc wszyscy nawet pobierali tak wysokie renty bo było tak zwanych 1/3-inwalidów, którzy dostawali tyj ko % część powyższych sum; Są to robotnicy tacy których lekarz nie przyjął jako pełnouprawmonych do Kasy brackiej z powodu jakiejś wady na zdrowiu. Tym wolno jest pracować tak samo jak intiym, odciąga im się składki jak innym ale są,mniej uprawnieni i W razie uznania inwalidztwa', otrzymują tylko trze- I cią część renty zwyczajnej. Taki więc inwalida pobierał aż 32 fenygi renty codziennie i 2 fenygi dodatku na każde dziecko. A teraz wdowy: Tych z wszystkimi dodatkami drożyźnianemi (10 miesięcy po 20 mk., & 2 miesiące po 40 mk.) otrzymywały dziennie po 1,18 mk.; a 5969 pobierały po mk. na j cały rok. czyli 41 fenygów codziennie. Chyba j mi tego nikt nie zaprzeczy, że to są najnieszczęśliwsze stworzenia na świecie. Jedyny ratunek od śmierci głodowej jest ten. gdy na kopalni luw trucizną przepełnionej cynkowni cisną się i błagają o pracę. Dzieci na które dostawały codziennie 31 fenygów renty zanoszą do rodziców, do siostry lub bratowej ajbio pozostawiają większe vv; domu lub saraopas na ulicy; przez cały dzień pracują w kopalni lub hucie a wfeczoremn i w nocy zaopatrują swój dom i dzieci. To też tylko na Górnym Śląsku zdarzają się takie lokalne Wiadomości w gazetach że na policji oddano dziecko, które zabłąkane płakało na ulicy, które nie może jeszcze powiedzieć gdzie mieszka' i jak się nazywa. Takich sierot było i (dostawały na utrzymanie! pensji codziennie 31 fenygów.. bo na cały rok otrzymały 114,31 mkn. Tych, którym wielki przemysł pożarł już obu, rodziców ojca i matkę, było Na te płaci się jeszcze raz tyk jak na p olsie roty. ale jak tymi się powodzi w ochronkach lub u obcych vyychowaiv ców to może zrozumieć całkowicie tylko. ten, który w tych warunkach zdołał wytrzymać i dziś sam iuż umie zapracować na swe utrzymanie. 1 A niech czasem irkt nie myśli, że wyżej wspomniane dodatki droźyź.niane były dane z dobrej woli panów baronów węglowych. Bynajmniej! Zastępcy Związków Zawodowych staczali o nie zajadłe walki przez cale lato. ciągle i stale przy każdej nieomal podwyżce zarobków. Przedstawiali te nędzę nieograniczoną błagali, prosili, gro* zili streikiemj i robili awantury u pracodawców, W Kasie brack kij i u władz To samo robili '..nasi starości knapszaftowi, a jednak nie można było wiele, więcej uzyskać dla tych ofiar kapitalizmu. Kapitał jest brutalny i bez litości. j Prosiliśmy o obowiązkowe dawanie węgla oy patowego regularnie dla tvch nieszczęśliwców. ^,- 0'

3 'Wtorek, dnia 1 kwietnia Dodatek do Gazety ±tobotaiczy Na stanowisku członków Rady Nadzorczej nicy, a Dyrekcja Ubezpieczeń'.w Polsce Kongre prócz pierwszego jej prezesa, Dr. Henryka Szu- sowej. Pozatem jest Vesta*4 pierwszą prywatną mana, odznaczyli się niepospolitą pilnością i polską, a przez długie laty jedyną instytucją w energją pracy, Hiacynt Nostic-Jackowski, po naszej dzielnicy, a pierwszem w całej Polsce to nim przez całe 'dwudziestolecie Hipolit Turno, warzystwem czysto życiowemu Jako To w. Ubez jego następca Dr. Klemens Koehler, a ostatnio pieczeń oparte na wzajemności zajmuje ona wy mój poprzednik Dr. Teofil Rzepnikowski, bitną rolę, szerząc ducha oszczędności w naj przez nas wszystkich znany i ceniony, wytrawny szerszych warstwach społeczeństwa, a prz id epracownik życia ekonomicznego, oraz zastępca wszystkiem wśród stanu średniego i! mieszczań jego i towarzysz pracy przedwcześnie zgasły stwa polskiego. Będąc siłą faktu zmuszoną ojan Leitgeber. Na czele Dyrekcji dzierżyli odpo graniczyć za czasów niewoli teren działalności wiedzialne stanowiska po Dr. Juljuszu Rejew- na polskie ziemie, byłej dzielnicy pruskiej, skie skim i krótkim prowizorium Hochbergera Dr. rowała Vesta ekspansję swoją w szeregi wy Kazimierz Szulc, a po nim przez lat trzydzieści chodźstwa polskiego w całej rzeszy niemieckiej, ziemianin ekonomista Dr. August Mieczkow przez to stała się silnym łącznikiem między bra ski, ten skromny i cichy pracownik, któremu cią naszą, szukającą zarobku wśród kominów głównie zawdzięczamy możność obchodzenia dzi fabrycznych i szybów węglowych zachodu, a krajem rodzinnem. Jest ona od samego swego siejszej uroczystości. Cześć więc pamięci i wdzięczność za odzie zarania bojownikiem idei ubezpieczeniowej i dziczoną spuściznę wyrażam w imieniu nas krzewicielem jej zasad. Z jej łona wyszedł cały Eminencjo Panie Wojewodo Dostojni wszystkich tym mężom zasługi i cieszę Się, że u- zastęp młodych i dzielnych1 pracowników fa i Szan. /Zebrani! czynić to mogę w obecności czcigodnej wdowy chowców, i dzisiaj widzimy na jej czele własnego Przed chwilą opuściliśmy progi świątyni ś. p. Augusta Mieczkowskiego, zasłużonej dzia jej ucznia Dyrektora Wieczorka. To też z pewną Św. Marcióskiej, gdzie, składaliśmy dziękczynie łaczce na polu charytatywnym oraz w obecności satysfakcją podnosimy fakt, że poza fazą przy nie za półwiekową opiekę Bożą dla instytucji jedynego żyjącego członka pierwszej Dyrekcji gotowawczą i pierwszem! latami istnienia, gdy naszej i prosiliśmy o dalszą łaskę rozumnego i Vesty*" p, radcy Rucińskiego, który dziś po ty- pierwsi kierownicy Vesty nabrali ufności, wia umiejętnego kierowansh jej losami. loletnich trudach na różnych polach pracy za ry w własne siły i doświadczenia, Vesta pra cowała odtąd aż po dziś dzień nietylko Obecna akademja uroczysta ma nam dać żywa wywczasu. * wyłącznie polskim groszem, lecz opierała całą możność zdania publicznie obrachunku z poczy O obecnych kierownikach naszej Dyrekcji, swą działalność przez odpowiedni dobór współ nali naszych półwiekowych a pragniemy stąd którym w udziale przypadła zasługa rozbudowy pracowników na pracy ludzi sercem, mową i wynieść nową podnietę i silną otuchę do dalszych naszej instytucji z chwilą odzyskania wolności działań na przyszłość*, I dlatego witam Szanow politycznej naszej Ojczyzny, i to nietylko tery myślą z duchem polskim ściśle złączonych, i ma nych i Czcigodnych Naszych Gości, wszystkich torialnie lecz również i w innych dziedzinach u- my niezłomną wolę zasadzie tej wierności do przyjaciół i sympatyków Jubilatki i widzę w tern bezpieczeń, zgodnie z życzeniem tych panów trzymać. I właśnie w tej myśli i w obecności je pewien dowód uznarjjja dla Niej, że najwyżsi na mówić nie będę lecz ufam, że kiedyś mój nastę go Magnificencji Rektora naszej Piastowskiej si dostojnicy Kościoła, rządu i samorządów, siły pca po upływie ćwierć wieku, należyte im odda Wszechnicy z pewnym odcieniem lokalnej du zbrojnej, nauki i zydla gospodarczego, najpoważ uznanie wśród niemniej uroczystego jak dzisiaj my zaznaczyć możemy, że, zdaje się, z naszej ini cjatywy, nasza Alma Mater poznańska była niejsi obywatele Grodu naszego zaszczy nastroju. 1 v m- L z- ;» pierwsza i jest dotąd jedyną uczelnią, która w cają nas obecnością swoją i współudziałem w dzinie chcę nużyć Szanownych Państwa szere siejszem parni ątkowm zgromadzeniu. Skła giem dat i cyfr sprawozdawczych, uczynią to zakresie nauk gospodarczych1 uwzględniła dzie dam więc w imienia, kolegów moich serdeczne pokrótce w zwięzłej formie Panowie z Dyrekcji. dzinę ubezpieczeń celem lepszego wyszkolenia wyrazy podzięki Szanownym Gościom za łaska Pragnę jednak specjalnie zwrócić uwagę Sza fachowego jej przedstawicieli * a prelekcje te we przybycie a zarazem zanoszę skromną i szcze nownych naszych Gości oraz sympatyków na zleciła naszemu współpracownikowi p. Dyrekto rą prośbę o życzliwy sąd nad przeszłością, a tern szych, którzy nie mogli tu dzisiaj przybyć, na rowi Biskupskiemu. samem o poparcie nnoralne przyszłych zabiegów monografię, rys historyczny pięćdziesięciolecia Jako jedną może mniej znaną I uwidocznio naszych. ną cechę działalności Vesty specjalnie na te naszej Vesty, który Panom dziś przedkładamy. Zaiste idea ubezpieczeń na ziemiach* polskich, Uważaliśmy za nasz obowiązek nietylko celem renie nam najbliższym, i to z ostatnich lat zma n tem samem i w i lasze j dzielnicy temu lat 50 uświetnienia dzisiejszej uroczystości wyda gań politycznych podnieść pragnę szczegół mało była populating i do dziś dnia nawet nie u- nie drukiem dziejów Vesty, lecz ufamy że mo- lokowania naszych' rezerw z całą świadomością miala zdobyć sobin tego zrozumienia wśród szero nografja ta wypełni poważną lukę w dziejach i celowością wyłącznie w; nieruchomościach tak kich mas społeczeństwa, jakiem się cieszy na za porozbiorowych naszej dzielnicy, a specjalnie w miejskich jak i wiejskich w tem przekonaniu, że chodzie. «To tei pierwsze kroki naszej Vesty dziejach rozwoju naszego życia ekonomicznego, zarówno z naszemi bankami i wspótdzielniami, ciernistej szły» drodze wśród piętrzących się zarazem przyczyni się do spopularyzowania idei przyczyniliśmy się wybitnie do utrwalenia stanu trudności a, te polegały na różnych przyczy ubezpieczeniowej. Wyszła ona z pod pióra na posiadania polskiego na zachodnich rubieżach nach. Może osoba inicjatora Vesty, lekarza szego kolegi p. Zygmunta Zalewskiego, któremu Ojczyzny naszej. A gdy wybiła na wielkim ze pn. Juljusza Rejidwskiego, zbyt mało była znana* pragnę podziękować tu publicznie nietylko za garze światów, godzina wolności naszej, Vesta ówczesnym działaczom patryjotom naszego trudy jego znojnej pracy, lecz przedewszystkiem wysłała z lekkiem sercem i pewną dumą ojcow* społeczeństwa i piątego nie cieszyły się tem bez- za tak bezstronne, krytyczne i objektywne przed ską cały szereg swych pracowników w szeregi Względnem zauffcmiem, potrzebnym do działań o stawienie dziejów rozwoju Vesty, wolnej od walczące, a na wezwanie Naczelnej Kody Ludo szerszym zakres#e społecznym. Dalej trudności wszelkiej zbędnej chwalby. Jestem przekonany, wej w Poznaniu, mimo ogromu prac rozbudowy i przeszkody, stótwiane przez rząd zaborczy i to że monografja ta będzie nietylko pożytecznym naszej instytucji, podążyli najlepsi i naczelni głównie z inicjatywy ówczesnego prezydenta po- podręcznikiem dla niejednego kształcącego się nasi kierownicy celem spolszczenia i zorganizo Ticji poznański^ Staudego, który z istnie pru- ubezpieczeniowca, lecz zarazem dla każdego, dla wania administracji skarbewości naszej dziel ską systematycznością starał się zapobiedz po którego historja rodzimego życia ekonomicznego nicy. Rok zaledwie upłynął, gdy powołany przbz wstaniu i rozbojowi nowej placówki polskiego pewien urok zawiera. Poznajemy tam nietylko dzisiejszego premiera ministrów opuścił nas ^ycia gospodarczego. wzmagania się początkowe z nieprzepartemi tru nasz naczelny dyrektor, Dr. Marjan Głowacki, 'A jeżeli mimo tych wielkich trudności, mi- dnościami oraz późniejszemi walkami z wrogiem celem objęcia Departamentu Akcyz i Monopoli n^o tych ciężkich chwil, przeżytych w czasach wszelkiemu życiu polskiemu ustawodastwem w Ministerstwie Skarbu. Nie zatrzymaliśmy go pierwszych pdezynań swoich Vesta stale się pruskiem, lecz również potężny rozkwit lat o- świadomi odpowiedzialności i obowiązku wobec Państwa; żegnaliśmy go z szczerym żalem, że W1 rozwijała i wśród poważnych placówek życia statnicb. Vesta, to trzecia z rzędu instytucja pry pracę, wiedzę, i energję jego dla nas tracimy, Polskiego naszej dzielnicy zajęła miejsce niepo ślednie, tubwodem to słuszności idei ubezpie watna ubezpieczeń na ziemiach polskich, kro lecz zarazem i z całą świadomością, że odda czeniowej i konieczności spopularyzowania jej cząca za nestorem naszych instytucji prywa liśmy naczelną siłę naszą na służbę Państwową. Jeżeli dzisiaj z chwilą uroczystego obchodu w szerokich masach społeczeństwa. I dzisiaj z tnych Towarzystwem Wzajemnych Ubezpie tem większą czcią wspominać nam przychodzi czeń w Krakowie, oraz o parę lat starszym od Jubileuszu naszego łączy się w calem Państwie Pamięć tych mężów, którzy inicjatywę, rzuconą nas Towarzystwem Warszawski em nie mó Polski em ta wspólna niezłomna dążność uzdro Przez Dr. Fijewskiego, podjęli z silną wolą i u- wiąc o instytucjach krajowych publiczno-pra- wienia naszego życia ekonomicznego, gdy każde Partą konsekwencją w czyn wprowadzili i, zwal wnych z czasów zaborczych z przymusem, ubez serce polskie, każda myśl Polaka i każde na mę pieczenia jak dawne Societety w naszej dziel- cie twórczej ;wolł narodu, skierowane jest w czając wszelkie trudności, nam ją przekazali. m W dniu 23. lutego hi. r. obchodził Bank Wzaj. ['besp. Vesta w Poznaniu z niezwykłą okazalośćią pięćdziesięcioletni jułileusz swego istnie-' -nja. Udział najwyższych przedstawicieli du chowieństwa, władz cywilnych i wojskowych, oraz licznej publiczności w uroczystości dowodzi wielkiego znaczenia, do jakiego instytucja ta w czasie półwiekowej działalności doszła oraz głę bokiego zaufania, jakie wzfbrudza dalsza jej praca na polu gospodarczem i netrodowem. Uroczystość zapoczątkowało solenne nabo żeństwo w kościele Św., Marcina w obecności Prymasa Polski, Jego Eminencji Kardynała Dalbora, po której w nrzystrojonej w zieleń i kwiaty sali Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się uro czysta akademja. Akademję otworzył prezes Rady Nadzorczej Vesty, Szambelan Papieski p. Edward Potworowski: z Goli, witając zebra nych następującem przemówieniem: >. ' < * ',,». -X,/. W.K... «f.vw-l'w- '

4 wspómym wysiłku ku budowie silnych podwalin ] Ognia. W dzielnicy pruskiej założono w roku trwałego gmachu skarbu Państwa naszego, niech j 1873 pierwsze Towarzystwo życiowe na ziemiach mi wolno będzie poczytać to za dobry znak i polskich pod nazwą: Vesta66 Banit Wzajemnych błysk promienny, oświecający drogę przyszłej:: Ubezpieczeń na życie. działalności instytucji naszej. Mech godło i nazwa nasza Vesty, ten symbol czystości fi dobrobytu, szerokim stanie się wskaźnikiem ducha oszczędności od pałaców ministerialnych stolicy rż do najodleglejszej chaty wieśniaczej, a ternsamem stanie się silnym 1 potężnym współczynnikiem utrwalenia bytu państwowości naszej. Z tern gorącem życzeniem i głęboką ufnością w przyszłość otwieram uroczystą akademję naszą. Po powitaniu, przyjąłem przez zebranych o- klaskami, zabiera głos naczelny dyrektor Vesty Mieczysław Wieczorek, dając najpierw krótki pogląd historyczny na znaczenie i rozwój asekuracji. Wskazuje on na to, że asekuracja ma w życiu gospodarczem bardzo wielkie znaczenie, większe jak sobie z tego niejednokrotnie zdajemy sprawę. Asekuracja wyrównuje straty, a ekonomista polski profesor Dr. Stanisław Głąbiński mówi, że asekuracja jest instytucję społeczną, powołaną do łagodzenia i uchylenia zbiorowemi siłami ubezpieczonych ekonomicznych następstw klęsk elementarnych, utraty sil osobistych I Innych zdarzeń, na jakie poszczególne gospodarstwa są narażone. Za stosunkowo niską opłatą chroni asekuracja każdego od nędzy w razie wypadku, zapewniając mu w razie straty majątku środki na utrzymanie się i możność nabycia straconego mienia. Ubezpieczenia życiowe zaś zapewniają pozostałej rodzinie na wypadek śmierci jej żywiciela dalszą egzystencję. Towarzystwa ubezpieczeniowe, szczególnie życiowe, mają także znaczenie jako instytucje kredytowe, udzielając pożyczek długoterminowych, hipotecznych na posiadłości miejskie i wiejskie, w dalszym zaś ciągu ubezpieczenia o- gniowe umożliwiając działalność całemu szeregowi instytucji dla kredytu długoterminowego, n. p. bankom hipotecznym i ziemst worn kredytowym. W dziejach asekuracji napotyka się też pewne urządzenia już u starożytnych narodów, które wskazują na początki idei ubezpieczeniowej, n. p. w Grecji i Rzymie pokrywano wspólnemi siłami poniesione straty przy żegludze morskiej. W wieku XIV. dopiero stwierdza się, początkowo w Wenecji i wogóle we Włoszech, u- rządzenia bardziej zbliżone do racjonalnej asekuracji i od tego czasu wywodzi się początek u- bezpieczeń przewozowych. Ubezpieczania ogniowe, uprawiane już w wieku XIV przez t. zw. gildy ludów germańskich, które jednakże po większych klęskach u- padły nabrały formy realnej dopiero z powstaniem w r towarzystwa angielskiego Fireoffice, poczem powstają w Niemczech w początku 18 wieku publiczno-prawne socyetety ogniowe, a w ślad z nimi idzie Francja, Holandia, Austrja i Rosja. 1 Także ubezpieczenia życiowe występują już w czasach rzymskich i później w średniowieczu, jednakże w bardzo prymitywnej i niedoskonałej formie. Właściwy rozwój towarzystw ubezpieczeń życiowych przypada na wiek 19. Na pierwsze miejsce wysunęła się Anglja, mając w roku 1830 już 35 towarzystw, w Francji powstaje pierwsze to w. życiowe dopiero w roku 1820, poczem przychodzi także Austrja i Niemcy. Dając powyższy pogląd na ogólny rozwój zasadniczych działów ubezpieczeń przystępuje prelegent do sprawy asekuracji w Polsce z poszczęgólnem uwzględnieniem historji Vesty% co w dosłownem brzmieniu niżej podajemy: Na ziemiach polskich rozwój asekuracji związany był ze stosunkami, jakie panowały w poszczególnych zaborach. Społeczeństwo polskie jednakże w dążeniach swoich do gospodarczej niezależności nie zaniedbało i tej dziedziny. I tak powstała w Małopolsce pierwsza instytucja ogniowa w roku 1861 pod nazwą: Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, w ślad zatem fundowano w Warszawie w roku 1870: Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Z okazji 50-letnicgo istnienia tejże instytucji wypada nam dziesiaj podnieść kilka wspomnień, odnoszących się do jej założenia i zdać sprawę z półwiekowej działalności. Inicjatorem założenia Vesty był Dr. Juljusz Rejewski, lekarz z zawodu. Nie mając zamiłowania do medycyny, poświęcił się asekuracji; praktykę rozpoczął w Norddeutsche Lebens-Versicherungs-Bank w Berlinie z powziętym z góry zamiarem założenia własnego banku. Zorientowawszy się w teorji i technice asekuracji życiowej, zaczął czynić starania około założenia Powszechnego Międzynarodowego Banku Ubezpieczeń z siedzibą w Berlinie. Wkrótce jednak zauważył, że trudno będzie zrealizować plan na terenie berlińskim i rzucił w początku roku 1869 hasło założenia takiej instytucji w Poznaniu. Udało mu się też zainteresować swoim planem znaczniejszych ziemian wielkopolskich i kilku mieszczań poznańskich, w czerwcu 1870 roku zwołał ich na zebranie, na którem przedłożył projekt statptu, założyć się mającej instytucji pod firmą Iris. Zainteresowanie było słabe, zebrani albo nie okazywali dostatecznego zrozumienia dla asekuracji życiowej, albo wskazywali na brak kapitałów. Pierwsza próba nie powiodła się. Na drugiem dopiero zebraniu w dniu 16. lutego 1871 utworzył się komitet tymczasowy, a w dniu 30. września tego samego roku komitet zakładający, w którego skład weszli: 1. Dr. Juljusz Rejewski, lekarz, 2. Mieczysław Łyskowski, dyrektor banku, 3. Juljusz Lewandowski, adwokat, 4. Dr. Józef Koszutski, lekarz, 5. Karol Krotochwill, właściciel młyna, 6. Bolesław Leitgeber, kupiec, 7. Dr. Ludwik Rzepecki, profesor gimnazjalny, 8. Franciszek Bogusławski, kupiec, 9. Dr. Teofil Matecki, radca sanitarny, wszyscy z Poznania, dalej 10. Dr. Henryk Szuman z Władysławowa, 11. Hipolit Turao z Objezierza, 12. Hiacynt Nostic-Jackowski z Jabłowa, 13. Emil Czarliński z Brąchnówka, 14. Dr. Zygmunt Szułdrzyński z Lubasza, 15. Józef Łukomski z Goniec i 16. Dr. Roman Szymański, redaktor z Poznania. Komitet pracował w przyspieszonym tempie; opracowano podstawy techniczne, przyjęto tabelicę śmiertelności 17 towarzystw angielskich z 31/2 % dyskontem i w dniu 30 grudnia wręczono prezydentowi policji w Poznaniu petycję o koncesję. Nadzór nad towarzystwami asokuracyjnemi wykonywało wówczas pruskie Ministerstwo spraw wewnętrznych. Prezydentem policji, a zarazem najniższą instancją nadzoru był znany wróg Polaków Standy, który też podając petycję w drodze służbowej, zauważy! że wszyscy założyciele są Polakami. Następują teraz długie pertraktacje z władzą. Siedem razy musiano zmieniać projekt statutu, dopiero w końcu września 1872 r. ukończyły się indagacje, lecz daleko było jeszcze do udzielenia koncesji. W toku pertraktacji przyjęto firmę Vesta Bank Wzajemnych Ubezpieczeń na życie i na kategoryczne żądania władz musiano zgodzić się na prowadzenie książkowości wyłącznie tylko w języku niemieckim. Niezależnie od tego postępowały energicznie prace organizacyjne. Stworzono organizację zewnętrzną w głównych zaryw sach (t. j. sieć agencyjną) i wewnętrzną biurową. Następnie rozpisano subskrypcję na kapitał zakładowy talarów i rozpoczęto akwizycję wniosków tymczasowych. Subskrypcja dała wynik nadspodziewany, podpisów uzyskano w krótkim czasie na tal. Wielkie zasługi około subskrypcji położył Bank KWilecki Potocki w Poznaniu, pozatem zajmował Mę akwizycją subskrypcji Poznański Bank,/Tellus, Bank Toruński, Bank Starogardzki, [Paulin Mann i inni. Wniosków tymczasowych pozyskano,v % mę przeszło k talarów, pm ważnie % rzemieślniczych oraz kupieckich, Przybył % czas do biura Vesfiy prezydent Steady dał wykazów subskrybentów I wniosków h czasowych. Badał nietylko wiarogodność pq. pisów ale również odpowiedzialność majątkoj subskrybentów i kandydatów na ubezpie^;' Rewizja w biurach Vesty trwała 2 tygodnie ^ przez dalsze 5 tygodni Standy sprawdza! za g0, mocą landratów wypłacalność różnych osób. ^ rezultacie zakwestionował zdolność płatnicza kilkudziesięciu kandydatów ubezpieczeniowy^ wzamian których komisja dostarczyć musiała odpowiednią ilość nowych wniosków. Wreszcie * zażądał Standy przedłożenia pieniędzy zdepono. wanych w bankach i wówczas dopiero mógł zareferować swoim władzom przełożonym, ^ wszystkie postulaty rządowe są wypełnione. W ślad za tern podpisał król pruski koncesj»1«na założenie Vesty dnia 8. sierpnia 1873 r., ko! misja organizacyjna otrzymała uwiadomienie w dniu 26. września. Poza koncesją królewską p0. trzeba było jeszcze zezwolenia władz lokalnych na rozpoczęcie działalności. Standy zwlekał je. szczc w dalszym ciągu 1 mimo natychmiast, wego wypełnienia wszelkich wymaganych formalności, rejencja dopłato w dniu 24. stycznia 1874 r. wręczyła VeScle dokument koncesyjny, Pierwszą radę nadzlorczą wybrał już poprzednio rozwiązujący sięi komitet organizacyjny 1 w dn. 27. września 1873 r., w skład której weszli: J Dr. Szumami (prezes), JuRjan Lewandowski, Bolesław Leitgeber, Hiacynt Jackowki, Józef Łukomski, Mieczysław Łyskowski i Hipolit Turno. Pierwszy zarząd Banku tworzyli: Dr. Rejewski, jako naczelny dyrektor, Dr. Kazimierz Szulc, jako zastępca naczelnego dyrektora, Dr. Robert Luedtge, dyrektor techniczny i Kalikst Kuciński, jako jego zastępca. W dniu 12. grudnia 197B r. rozpoczęła pierwsza dyrekcja regularną pracę. Pierwszy rozmach w organizacji i akwizycji był wielki, przeciętny przyrost sumy ubezpieczony wynosił rocznie około 2 mil jonów marek, co uważać należało za wynik bardzo korzystny, temwięcej, że musiano wówczas już walczyć z konkurencją towarzystw niemieckich. Rozszerzono organizację na całą Rzeszę niemiecką, otworzono osobne subdyrekcje w Poznaniu, Berlinie, Dreźnie, Hamburgu i Wrocławiu, którym podlegało 16 generalnych agentur. W roku 1877 pracowały o* gólnie dla Vesty na terenie polskim 464 agencje, na terenie niemieckim A jaki był rezultat? Z terenu polskiego wpłynęło ubezpieczeń na ca. 4 5 milj. marek, z terenu niemieckiego zaś na ca. 2,5 miljónów. Do tego doszło, że akwizycja na zachodzie nie była UWwałą, przeważnie w pierwszym roku ubezpieczenia stornowano u- mowy wskutek zaniechania opłaty składek. Vesta przechodziła bowiem w pierwszych latach choroby dziecięce, na które zapadają często instytucje, szczególnie życiowe, którym brak od samego początku doświadczonego kierownictwa. Jakkolwiek założyciel Dr. Rejewski zapoznał się z teorją i techniką asekuracji życiowej, brak mu było jednakże doświadczenia praiktycznego, które w asekuracji przychodzi dopiero,z biegiem czasu. Vesta dostała się pozatem w ręce niesumiennych agentów, którzy z niedoświadczonej instytucji umieli wyłudzać oprócz wysokich prowizji stałe pobory i dyety i likwidowali wysokie koszta podróży, które były często fitigowane, rezultaty zaś nie stały w żadnej proporcji do kosztów. Konkurencyjne towarzystwa niemieckie rozpoczęły kampanję oszczerczą w prasie fachowej i codziennej przeciw Vescie co hem więcej tamowało jej rozwój na zachodzie. W takich warunkach musiało przyjść w roku 1878 do przesilenia. Wiele nowych Instytucji zniknęło po kilkuletniem istnieniu z tych samych przyczyn Vesta zabrała się jednakże jeszcze w sam czas do uzdrowienia stosunków i złagodzenia skutków szerokiego a niedoświadczonego rozmachu pierwszych lat. Wyłoniła się z Rady Zawiadowczej komisja kontrolna, której udało się przez obniżenie kosztów zewnętrznych i wewnętrznych przyprowadzić instytucję do równowagi. Ofiarą przeprowadzonej sanacji padł zało- I iyciel Vesty Dr. Rejewski, który w dniu 5 li-

5 , pada 1879 r. nsiapil % zajmowanego stanowi- W r wybrano naczelnym dyrektoięm pr, Kazimierza Szulca, a jego zastępcą Dr. Au- Mieczkowskiego. wy w tej pełnej wysokości, gdyż spodziewać się Dodać jeszcze wypada, że uratowanie Ve-: należy w normalnych warunkach normalnego jstyu w roku 3899 przez rozpisanie dopłaty uważać przebiegu szkód, tak że o zużyciu całej rezerwy należy za wyłączną zasługę Dyrektora Mieczkow» od razu mowy być nie może. Odkładano wobec sldego. gusta Nowa Dyrekcja pracowała pod znakiem tego rezerwę zmniejszoną o pewien procent, oszczędności. Znoszono niorentujące się placówki oczywiście dowolny, władze nadzorcze tolerowały to. Rząd niemiecki wystąpił wówczas właśnie na zachodzie i pobudzano do intensywnej pracy pozostałe agencje; sukces był widocznym; ubezpieczenia z projektem prawa o nadzorze, równocześnie po które nadpływały, okazywały się coraz wstał spór, jak w nowej ustawie regulować spra trwalszeihi, zaległości agencyjne malały, zaczęto wę rezerwy składkowej, czy żądać odkładania osiągać pewne zyski, które zużywano na amortyzację pełnych rezerw matematycznych, czy nezwolić długów organizacyjnych. Sanacja udała na skracanie ich. Ponieważ rząd skłaniał się do Vesta została uratowana. Odkładania pełnych rezerw matematycznych, Rok 1885 notuje zmianę na stanowisku naczelnego dyrektora, ustępuje Dr. Szulc wskutek, zji w poszczególnych instytucjach podwyższenia zażądał po poprzedniem przeprowadzeniu rewi niedomagania na zdrowiu. Stanowisko kierujące rezerwy składkowej do jej matematycznej wysokości. 1 wówczas niektóre towarzystwa zlały powierza Rada zawiadowcza dotychczasowemu zastępcy Dr. Mieczkowskiemu, który mniej więcej się w drodze fuzji z towarzystwami silniejszemu po myśli swego poprzednika kierował losami Vesta znalazła się w trudnem położeniu. Zastanawiano się bardzo poważnie nad tern, czy nie Vesty, starając się nadto o wprowadzanie ulepszeń, o ile to tylko okazywało się moźliwem. złączyć się z Innem towarzystwem, oczywiście nie- Jakkolwiek osiągnięto równowagę bilansową, to jednak rozwój instytucji pod względem mieckiem, gdyż inne nie mogło wchodzić w rachubę; władze nadzorcze bardzo zamiar ten popierały, gdyż tym sposobem zniknęłaby jedyna produkcji nie był nadzwyczajnym, Vesta wstąpiła do szeregu instytucji mniejszych. Ryło to polska instytucja. Władze towarzystwa jednakże w części skutkiem systemu oszczędnościowego, oparły się zakusom. W roku 1899 uchwaliło nadzwyczajne walne zebranie ściągnięcie jednora który bądź jak bądź do pewnego stopnia osłabiał sprężystość organizacji, szczególnie zaś wobec zowej dopłaty na uzupełnienie rezerwy. Sprawa wzmagającej się konkurencji towarzystw niemieckich, w części zaś skutkiem ogólnego zastoju znalazła wyrozumienie i zrozumienie u przeważnej części społeczeństwa, jakkolwiek me odbyło się bez pewnych tarć. Instytucja została jednakże gospodarczego, wpływającego ujemnie na rozwój instytucji, który opisuje Zygmunt Zalewski w historii Vesty jak następuje: i tym razem uratowana. Stan przesilenia trwał bardzo krótko, gdyż dopłatę umorzono równocześnie, także wszelkie inne deficyty z okresu Położenie instytucji stawało się z każdą organizacyjnego. Instytucja pozbywszy się kłopotów finansowych mogła poświęcić się tern in- chwilą cięższe. Życie gospodarcze było ospale, przemysł i handel nie ruszał się; najbardziej fizycznie wartościowy robotnik polski szedł wówstępujący: już za rok 1899 udzielono ubezpieczo tenzywniej pracy organizacyjnej, Sukces był naczas największemi masami na zachód niemiecki nym 8% dywidendy czyli zwrotu, za rok 1900 i do Ameryki. Rolnictwo z powodu trudnych warunków kredytowych i spadających cen ziemi czonych wzrastał rok rocznie stale, aż do począ 10%, za rok %. Przyrost sum ubezpie znalazło się w położeniu kłopotliwem. Upadały tku wojny światowej, dywidenda wzrosła w międzyczasie do 18%. wszystkie słabsze egzystencje. Nędza wśród włościaństwa była powszechna, a u ziemiaństwa stosunki przedstawiały się analogicznie. Szczególpada, że jakkolwiek władze niemieckie zwalcza Przy tej sposobności zaznaczyć jeszcze wyną katastrofę spowodowało przesilenie agrarne ły system skracania rezerw technicznych i zniewalały towarzystwa do uzupełniania ich, je w latach , powstałe dzięki liberalnej polityce celnej. Dochodziło u nas, że polityczny dnakże w ustawie samej, która ukazała się w roku 1901 zezwoliły na skracanie z zastrzeżeniem, kurs antypolski, nie zaniedbując walki kulturnej podjął teraz również wojnę gospodarczą: że należy skrócohą w pierwszym roku rezerwę W r powstała Komisja Kolonizacyjna, która uzupełnić drogą amortyzacji w czasie dalszego niebawem, korzystając z krytycznego położenia trwania ubezpieczenia, czego instytucje dawniej rolnictwa, poczęła rugować właściciela i pracownika polskiego z ziemi polskiej. Z początkiem wojny światowej przychodzi nie przestrzegały. Pod grozą akcji antypolskiej odżyły aspiracje znów do pewnej stagnacji, następuje nawet ob polskie. Poprawiły się znacznie i pleniły niżenie stanu ubezpieczeń (w r. 1915); ciekawy Współdzielnie kredytowe, powstał Bank Związku zresztą objaw, zaznaczył się on u wszystkich tolenie Spółek Zarobkowych i rozgorzał bój o ocawarzystw życiowych. Dopiero w roku 1916, oswo polskiego stanu posiadania. Stało się, że iła się ludność ze stanem wojennym i portfel akcję obronną oparto i to racjonalnie na ubezpieczeń zaczął wzrastać w znaczniejszej systemie instytucji kredytowych. Szczęśliwsze mierze jak przed wojną. Dywidendę, którą ze byłoby dla kraju stwarzanie placówek przemysłowo-handlowych, względów przezornościowych obniżono w roku a potrzebniejsze dla obrony 1914 na 10% podwyższono w następnych latach tunocnienia sieci instytucji kredytowych. System do 14%. ten nie ufundował aż do wojny międzyna XV roku 1915 następuję zmiana na stanowi rodowej podstaw pod znaczniejszy przemysł, nie sku naczelnego dyrektora. Dr. August Mieczkowski, który po 35-letniej pełnej poświęcenia spowodował powstania mocnych placówek technicznych, ale wypełnił chlubnie obowiązek może dla instytucji pracy stał na jej czele, wniósł rezygnację Najważniejszy: utrzymanie narodowego stanu z powodu choroby. W Historji Vcsty Posiadania. wyraża się Zygmunt Zalewski o ustępującym dyrektorze, jak następuje: Rada i walne zebranie W stosunkach opisanych możliwa była wyraziły mu podziękowanie za długoletnią i o- ^ najlepszym razie jedynie bardzo powolna, fiarną pracę. Mianowano go stałym doradcą Vespokojna ewolucja Vesty, a łatwy był upadek śty i wygotowano osobny dla niego album pamiątkowy. Trzydzieści lat był Dr. Mieczkowski instytucji, obarczonej z dawnych lat dużemi zaogłościami. I otóż Vesta, zadłużona już rawie dyrektorem generalnym Vesty, 35 lat w niej? sumy pół miljona marek, zrywa się na nogi czynny. Przez całe pokolenie dzierżył ster instytucji naszej, mąż nawskroś beznaganny, ofiarny, 1 wzmacnia się stale na siłach. Nie zdoła odrobić Wszystkich zaległości i wyzbyć się wszystkich wytrwały, przez lepsze i gorsze lata stojący przy tr sk, ale kierunek w dół zmienił się stanowczo sprawie, której życie poświęcił. Warunki pracy Parcie w z wyż! były często trudne, a on przezornie i ostrożnie umiał bronić Yestę przed nawałnicami. Że \resta mimo ciężarów starych ku coraz lepszym kroczyła dniom, jego było zasługą. Nie było mu Rok 1899 wyprowadza Vestę poraź drugi ^ Położenie kłopotliwe. Podstawy matematy- Czne asekuracji życiowej wymagają odstawiania Pewnego rodzaju rezerwy technicznej, nazywanej Winie jakkolwiek niesłusznie rezerwą okładkową. Rezerwę tę wylicza się według wzoróvv matematycznych i służy ona na pokrycie Wszelkich zobowiązań, wynikających z umowy Ubezpieczeniowej. Towarzystwa życiowe rozumowały wówczas, że nie potrzeba odstawiać rezer- Następcą zamianowała Rada Nadzorcza; w roku 1915 Dra Marjana Głowackiego, jednego % jej członków. Już w ostatnich latach wojny światowej za>znaczyło się w instytucji bardzo znaczne ożywienie, stan ubezpieczeń wzrósł w 3 latach, t. j o przeszło 60%, wprowadzono w tym czasie wiele nowych kombinacji ubezpieczeniowych 1 zaczęto na szerszą skalę rozbudowywać dział u* bezpieczeń życiowych bez badania lekarskiego i drobnych ubezpieczeń ludowych. Rozszerzając działalność w kierunku uprzystępnienia ubezpieczeń jak najszerszym warstwom społeczeństwa przejmuje Vesta w tym czasie wielką ilość kas pogrzebowych Związków Robotniczych obojga płci. Kasy te poszczególne, na systemie repartycyjnym oparte, dochodziły z biegiem czasu do coraz większych trudności finansowych. Vesta złączyła wówczas kasy te u siebie, postawiła je na racjonalnych podstawach technicznych ze stałą składką i zagwarantowała tern samem wszystkim ich członkom korzyści, jakie wynikały z przynależenia do poszczególnych związków. XV roku 1916 rozpoczyna się ekspansja instytucji poza granice b. dzielnicy pruskiej. Od władz okupacyjnych w Warszawie uzyskuje Zarząd pozwolenie na rozszerzenie działalności na teren okupacyjny niemiecki, gdzie wówczas także rozpoczynały pracę już towarzystwa niemieckie, w kwietniu 1917 r. uzyskano w dalszym ciągu pozwolenie na działalność w okupacji austryjackiej. Przejście na teren Kongresówki było pierw^ szym etapem do znacznego rozrostu instytucji, która zaczęła rozwijać się odtąd już w bardzo szybkiem tempie, szczególnie po uzyskaniu niepodległości Polski. W roku 1919 wprowadza zarząd dalsze działy ubezpieczeniowe a mianowicie dział ubezpieczeń od wypadków, odpowiedzialności prawnej i automobili (auto-kasko) od rozbicia, w którym to celu wykupuje najznaczniejsze portfele towarzystw niemieckich; równocześnie zaś rozpisuje się subskrypcję na nowy fundusz organizacyjny dla rozbudowania organizacji na całą Rzeczvnospolitą. Fundusz ten, w wysokości jednego miljona marek zebrano w przeciągu tveodnia bez żadnej reklamy, Vesta uczuła wówczas wdzięczność dla społeczeństwa za zaufanie, jakiem ją obdarzono szybkiem rozebraniem subskrypcji. Dodać należy, że z funduszu tego zużyto na cele organizacyjne tylko , mk., resztę kosztów rozbudowy olbrzymiej organizacji pokryto z dochodów bieżących. XV roku 1921 ukończono prace organizacyjne odtąd pracują w ogólności następujące Oddziały: w Gdańsku, Grudziądzu, Bydgoszczy, Poznaniu (trzy obok Centrali), Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Lwowie, Łucku, Lublinie, X\rilnie, Warszawie, Łodzi (2 Oddziały) i w Kaliszu, razem 17 na terenie całej Polski. W roku 1920 rozpoczęto obok rozbudowy organizacji zewnętrznej prace nad dalszem rozszerzeniem zakresu działalności instytucji. Należało wprowadzić działy ubezpieczeń rzeczowych. Ponieważ władze nadzorcze w zasadzie nie zezwalają na łączenie ubezpieczeń osobowych i rzeczowych w jednem i tern samem towarzystwie, postanowiono powołać do życia drugą, siostrzaną instytucję pod nazwą Vesta, Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia i Gradobicia w Poznaniu, złączoną z Bankiem Vesta częściową unją personalna, nadto stara Vesta zapewniła sobie w nowej instytucji wpływ prz^z posiadanie przeważnej części udziałów. Instytucja nowa oparta o organizację już istniejącą i posiadającą firmę z urobioną renomę, rozwijała się bardzo szybko nietylko w dziale ogniowym i kradzieżowym, lecz przedewszystkiem zajęła w Polsce przodujące stanowisko w ubezpieczeniach dauern, w wieku sędziwym doczekać się bujnych gradowych. Wprowadzając dział gradowy jako owoców ciężkich poświęceń; gdy sił nie stało a warunki zewnętrzne wymagały wytężenia wszystkiej energji, wtenczas wypadło mu odejść od steru, aby młodym otworzyć drogę do czynu. Wartości jego pozostały jednakże w rodzeniu Danku", pierwsza w dzielnicy pruskiej, wykupiła Vesta 5 największych portfeli najznaczniejszych i najbardziej doświadczonych towarzystw niemiec* kich. Stan posiadania Vesta nietylko utrzymała, lecz go jeszcze w dalszym ciągu powiększyła.

6 Postępując w kierunku dalszego rozszerzenia działalności, założyły obie istniejące Vesty trzecią Vestę, Towarzystwo Asekuracyjne i Reasekuracyjne, Tow. Ake. w Poznaniu, dla ubezpieczeń transportowych, ogniowych, szkła od rozbicia, maszyn od uszkodzenia i dla wszelkiego rodzaju reasekuracji. Md wić zatem obecnie można o koncernie Vest A posiadający wszystkie najważniejsze działy ubezpieczeń, czem spełniły się w roku jubileuszowym marzenia założycieli, przedewszystkiem Dr. Rejewskiego. Vesta zdając sprawozdanie z półwiekowej działalności z czystem sumieniem spojrzeć może w oczy społeczeństwa, które powołało ją do życia. Pomimo trudności, jakich los jej nie szczędził przez 50 lat, krzewiła w społeczeństwie ideę o- szczędności. Vesta" nie należała do tych instytucji, które szukają łatwych interesów w kolach łudzi zamożnych I uświadomionych. Przeciwnie Yeście przypadło o wiele trudniejsze zadanie, a mianowicie szerzenie idei ubezpieczeniowej w średnich i niższych sferach. Przeciętny kapitał ubezpieczony z czasów przed rokiem 1920 wynosił około mk ,, co potwierdza, że przeważna część ubezpieczeń pochodziła z kół drobniejszej klijenteli. Nie wchodziły dla Vesty pozatem wogóle w rachubę sfery urzędników państwowych i samorządowych, ani jako materjał ubezpieczeniowy ani jako materjał agencyjny, gdyż władze pruskie zabraniały wszystkim urzędnikom nietylko współpracy dla polskiej instytucji, lecz także zawieranie z nią umów ubezpieczeniowych. Można śmiało powiedzieć, że głównego kontyngentu przed wojd% dostarczały Yeście w Poznańskim i na Pomorzu sfery drobnego kupie etwa i rzemieślnicze, niekiedy robotnicze, na Górnym Śląsku i Westfaljl polscy górnicy I hutnicy. Życzliwie odnosiły się do Vesty zawsze duchowieństwo, które tworzyło znaczną część portfelu ubezpieczeń. W końcu roku 1923 przedstawia się stan u- bezpieczeń jak następuję: w ubezp. życiowych z bad. było: poi. z 2110 milionami sumy ubezpieczeń bez badania i dziecięcych: w odpowiedz, prawnej, wypadkach i autokaskach było: poi. z 9 milionami sumy ubezpieczeń poi. i 98 mil jonów skł. Wspomnieć także należy, że w czasie 50-Ietniej działalności zebrała Vesta bardzo obfity materjał statystyczny pod względem śmiertelności, który opublikowany jest w wydanej broszurce jubileuszowej i służyć może do badań naukowych medycyny asekuracyjnej. W końcu nie można pominąć milczeniem także tej okoliczności, że Vesta tak jak inne instytucje asekuracyjne, nietylko była tym mechanizmem rozdzielczym, który wyrównuje szkody. Vesta" posiadała w czasokresie zdrowej waluty takie znaczenie jako instytucja dla kredytu długoterminowego, Działalność swą w tym kierunku rozpoczęła już w roku 1882 i aż do roku 1922 udzieliła ogółem mk. zł , pożyczek hipotecznych i komunalnych. W roku 1916 wprowadzono pożyczki amortyzacyjne w zupełności na wzór banków hipotecznych i zaczęto wypożyczać także pieniądze na majątki ziemskie, poprzednio bowiem, za przykładem innych towarzystw, uwzględniano tylko nieruchomości miejskie. Nie uchylała się Vesta także od obowiązków obywatelskich w wyswobodzonej ojczyźnie. Gdy Państwo wystąpiło w roku 1920 z pożyczką odrodzenia, Vesta jako pierwsze Towarzystwo ubezpieczeń życiowych zorganizowała specjalny dział ubezpieczeń krótko-terminowych aa rzecz tej pożyczki i osiągnęła wówczas mkp, Subskrypcji w drobnych odcinkach, Drugie półwiecze swego istnienia rozpoczyna jubilatka w chwili, kiedy kształtuje się nowe życie gospodarcze, a kończy się trwający od kilku lat okres dewaluacji, okres dla asekuracji najniekorzystniejszy, jakiego historja jej dotychczas wogóle nie znała, a który cofnął rozwój wszystkich instytucji nieraz o kilkadziesiąt lat. Nowe czekają asekurację obowiązki i nowe wysiłki, ^dewaluowane portfele trzeba będzie częściowo przerobić, na walutę stałą, częściowo kopolskiej Izby Rzemieślniczej, reprezentar, ci zwaloryzować. tow. asekuracyjnych, przybyli całej Rohk; i inni. Vesta posiadająca długoletnie doświadczenie, oparta na zupełnie pewnych podstawach materialnych i złączona w koncernie trzech instytucji, uzupełniających się wzajemnie spokojnem o- Odczytano w dalszym ciągu życzenia pisern. ne i telegramy, które nadeszły w bardzo wielkiej liczbie tak od krajowych instytucji finansowych kiem patrzy dzisiaj w przyszłość, dokładać będzie i asekuracyjnych jak od zagranicznych wszelkich starań, ażeby w drugim półwiekowym okresie stać się godną zaufania, jakiego dotychczas doznawała i jakiego ze swej strony I w, dal szym ciągu od społeczeństwa się spodziewa." S : Po przemówieniu p. dyr. Wieczorka, zebrani z wielkiem zadowoleniem przyjęli do 'wiadomości propozycję p. Edwarda Potworskiego wysłania p. Prezydentowi Rzeczypospolitej telegramu hołdowniczego następującej treści: W chwili obchodu 50-Ietniego jubileuszu Vesty, Banku Wzajemnych Ubezpieczeń, jedynej polskiej instytucji ubezpieczeniowej w czasach niewoli pod zaborem pruskim, z uczuciem głębokiej radości, myślą i sercem zwracamy się ku ukochanej wolnej dziś Ojczyźnie, a jako objaw tych uczuć przesyłamy wyrazy hołdu i czci głowie Państwa Dost. Prezydentowi Rzeczypospolitej, W imieniu Vesty prezes Rady Nadzorczej Edward Potworski. Potem zabrał głos Prymas Polski J. E. ks. Kardynał Balbor, który wspominał, że organizowanie Vesty przypadło na czas wielkiego ucisku polskości i katolicyzmu, w tym też czasie uwięziły władze pruskie Arcybiskupa Ledóchowskiego. Wśród takich trudności więc Vesta powstała i rozwijać się musiała. Wyraził on swe zadowolenie, że mimo wszelkiego instytucja ta, polska i katolicka, potrafiła utrzymać się i rozwinąć w okręgu, którego on jest biskupem. Z Vestą łączę J. E. także miłe wspomnienia z lat dziecięcych, kiedy ojciec Jego będąc kupcem w Ostrowie, miał także agenturę Vesty, Następnie składali kolejno życzenia owocnej pracy i dalszego pomyślnego rozwoju, wojexyoda Bniński w imieniu Wielkopolski, który aż do objęcia obecnego stanowiska był członkiem Rady Nadzorczej Vesty, dalej przybyły z Warszawy delegat Ministerstwa Skarbu Dr. Gruber, generał Raszewski w imieniu wojskowości, Przewodu. Rady Miejskiej Dr. Mieczkowski w im. obywatelstwa poznańskiego, Adam hr. Żółtow ski jako prezes Vesty ogniowej i transportowej, Dr. Pernaczyński w im. przemysłu i kupiectwa wielkopolskiego, Dr. Begale im. poznańskiego samorządu krajowego, J. M. rektor Uniwersytetu Poznańskiego Prof. Dr. Lisowski, Radca Dr. Dembiński im. Izby Lekarskiej, poseł Tucholko z Marcinkowa z ramienia Central. Tow. Gospod. i zorganizowanych ziemian, p. Juszczak jako delegat Wiel- izon w Poznaniu założony 1873 r. Wreszcie wdowa po śp. dyrektorze Aug Mieczkowskim, p. Mar ja Mieczkowska, dziękując za uiszczenie pamięci jej męża, ofiarowała 1 mi], jard larek na fundusz emerytalny dla urzędników, a na ukończenie uroczystości wręczył Prezes urzędnikowi jubilatowi, wicedyrektorowi Stan. Trynkowskiemu, który od samego założenia Vesty przez 50 lat bez przerwy w niej pracuje, pięknie wykonany dyplom pamiątkowy. Na tern zakończyły się uroczystości jubileuszowe. * # Ludność Górnego Śląska bez wątpienia z wielkiem zainteresowaniem przyjmie do wiadomości Wspaniały przebieg uroczystości 50-letniego jubileuszu Vesty, która przez kilkadziesiąt lat w czasie niewoli pomiędzy górnośląskim ludem, głównie w sferach górników i hutników krzewiła ideę oszczędności i niosła pomoc wdowom i sierotom w wypadku śmierci ich żywiciela. W jak licznych zaś wypadkach plisz Vesty służyły za podkładkę dla uzyskania kredytu bankowego, który uchronił niejedną egzystencję od upadku, o tern mieszkańcy Górnego Śląska dobrze sami pamiętają. Górny Śląsk zawsze należał do najważniejszych placówek Vesty, która doznawała tutaj bardzo życzliwego poparcia i dzisiaj jeszcze go doznaje, dowodem czego jest olbrzymi stan ubezpieczeń górnośląskich nie tylko w dziale życiowym, lecz szczególnie w dziale ogniowym, składający się z kilkudziesięciu tysięcy drobnych ubezpieczeń. Vesta znana jest na Górnym Śląsku prawie w każdym zakątku! Pretensje z umów ubezpieczeniowych zagwarantowane są korzystnemi kontraktem! z uajpoważniejszemi towarzystwami reasekuracyjne mi oraz majątkiem obu Vest, życiowej i ogniowej, w skład którego wchodzi 9 nieobdłużonych nieruchomości: w Gdańsku (2 kamienice); w Grudziądzu, w Bydgoszczy, w Poznaniu (2 kamienice), w Warszawie, we Lwowie i w Katowicach, przy ul. 3-go Maja 36 i 36a, gdzie mieszczą się biura Oddziału. Dyrektorem Oddziału w Katowicach jest znany z czasów niewoli działacz p. Tomasz Kowalczyk. Zwracamy zresztą uwagę na poniżej zamieszczone ogłoszenie. ME CT Ą M lowjiajeiiyciifcpm» 1 ILasP! Ą od ognia i ptóida Tow. "Asekuracyjne I Reasekuracyjne S. A. Oddział Śląski w Katowicach, ul. 3-go Maja 36a. (dom własny) tel Jeneralne ąjentury znajdują się: w Rybniku, ulica Korfantego nr. 11, telefon 112 w Pszczynie Rynek nr. 10, telefon 59 w Tarnowskich Górach, Rynek nr. 19, telefon 1197 w Wielkich Hajdukach, Krakowska 159, tel. 264 W wszystkich większych miejscowościach znajdują sią ąjentury, gdzie ich niema uprasza się o zgłoszenie wprost do oddziału lub do jednej z powyższych ajentur. Uprawia się ubepieczenia: pa życie z wypłatą kapitałów za tycia lub po śmierci, posagowe, wojskowe, itd. Ubezpieczenia tak zwane ludowe ze składką miesięczną. Ubezpieczenia od wypadków osób pojedyńczych, korporacji, towarzystw gimnastyce cznych i sportowych, cale szkoły itd. Ubezpieczenia od wypadków w czasie podróży od nieszczęść kolejowych z zwrotem i premji. Ubezpieczenia od odpowiedzialności prawnej wszystkich zawodów, Ubezpieczenia samochodów od wypadków i spalenia tak zwane Kasko Ubezpieczenia od ognia, od kradzieży z włamaniem i rabunku pomieszkań prywatnych, banków itd. Ubezpieczenia od gradobicia. Ubezpieczenia transportowe wszelkich transportów na kolei i samochodach, przesyłek wartościowych itd. Poszukuje się zawsze i wszędzie cichychjrspółpracowników,

7 , mwice, dm* 2 kwietnia 1924 r. prośby nic pomogły, robiło się aw^nturyi ajv górnik-in wa Lid, o którym można mówić hrj/0wo że on we węglu się rocki i we węglu unifera, musi marznąć jak pies na s wojem. txa,rł08uj my takich ofiar mamy stwarzać jeszcze więtii przez dłuższą pracę? Psów się lepiej trakli c jak nasze ofiary górnictwa i naszych górników. Kto ma jeszcze odrobinę godności judź- 'dej. ten nie może się godzić na ten system brutaby. Ten musi walczyć z nami aż do zwytięstwa. J. Adamek, Położenie strejkowe. proklamowany przez związki klasowe strejk1 w obronie S-godz. dnia pracy, zataczał coraz szersze kręgi. Już w poniedziałek na ranną szychtę nie zjechały załogi w kilkunastu kopalniach. W południe zastrefkowały dalsze kopalnie. Wieczorem mieliśmy wiadomość! z 25 kopalń, gdziiie załogi streike wały przeciętnie od 75 do 100 proc. Ugodowcy i s&draicy z żółtych organizacji polskich i niemieckich agitowali bez przerwy za przedłużeniem czasu pracy. Pomimo tego dziś na wtorek strajkują już 30 kopalń, jak nam donoszą. Oprócz tego streik objął'nieomal całe Zagłębie Rybnickie. Według nadesłanych wiadomości, strajkowały następujące Kopalnie: Kopalnia Knurowska SO procent, Kleofas 100 procent, 6Iesze$o 80 procent, Sl«sk 75 procent, Pokotu «O procent, Emlnenc 65 procent, Matyldy wschód 80 procent, zachdd 100 procent, Maksa 100 proc., Brada 100 procent, Ä'zenborn 80 procent, Hildebrasdtf 100 procent, Hugocwang 60 procent, Hr. Artur 100 procent, Bóg z nami 60 proc., Princes 60 procent, Blücher 100 procent, HoHiardt 75 procent, Wolfgang 75 procent, Hr. Franc i 00 procent, Radzionków <. 0 proc., Wyzwolenie SStarbofermai 75 procont, Mysłowice 00 procent, Szarloty 4 szyby 100 procent, Dębleńsko 100 procent, Tranfscholdsegea 60 procent, Henryka to procent, Ferdynand too pracent, Hohenlohego 100 proc. Z tych kopalń mieliśmy wiadomości rano. W międzyczasie nadchodzą dalsze wiadomości z innych kopalń o strejku. Prasa kapitalistyczna, na czele z Kurjerem»Gońcem Śląskim* i Polakiem szczuje w swych wydaniach przeciw strajkującym robotnikom, przedstawiając ich jako komunistów. A ponieważ szczucie nie pomaga, gdyż władze dokładnie wiedzą, że tu nie chodzi o żaden polityczny jstrejk, lecz o strejk gospodarczy, więc pisma te wysługujące się kapitalistom, bagatelizują strejk, krzycząc, źe strejk się nie uda. Urzędowo Agencja Tel. Pat." [Pisze tak o strejku z poniedziałku: v Telegram, P A. T. z dnia br. Wiadomość nieurzędowa! Katowice. Proklamowany przez; centralny związek górników streik na kopalniach górnośląskich, jest tylko częściowy Rano zjechały jeszcze prawie wszystkie załogi do kopalń, dopiero gdy przedpołudniem liczni socjalistyczni agitatorzy zachęcali górników do strejku, robotnicy porzudli we większej mierze pracę. Jednakże zazna- {&yć trzeba, że według na des złych dotychczas wia wonności strejkuje na ogół nie więcej niż 10 do 20 procent. Najwięcej dotknięty strejkiera jest okręg rybnicki, gdyż tam socjaliści nr liczniejsze placówki. W ściślejszym obwodzie Jrniczym, t zn. w katowicko-królewsko-huckim udział w strejku jest słaby. Dotychczas strejkuje 16 kopalń, L ' ^Womość ta. niby ma być nieurzędowa. ale nia w swej treści posłużyć wrogom klasy robotni- Zdrajcy proletarjatu z tej nieurzędowej wiadomości skorzystali skwapliwie i dokłamali je- ^cze coś do tego. Otóż. Polak całą tę wiadomość przefrymarczył i obrobił na swój sposób, co się jemu podobało to postawił, resztę skrę- lu.aibo jeszcze dokłamał. Nie wiemy, co za szpicel kapitalistyczny podał do Pata tak fałszywą Wormację. Stwierdzić trzeba że dotąd % wszy- Stktch kopalń strejkuje. Natomiast Pat podia iy swych komunikatach do Warszawy wręcz coś Fzeciwnego. Widzimy z tego, że cały obóz kapitalistyczny jest przeciwko strejkującym o swe robotnicze. Strejk całkowity! Streik górników obejmuje dzisiaj już i te łogi gdzie żółte związki miały dotychczas jecze wpływy które wyzyskiwali ugódowcy w łamania strejku o 8-godz. dzień pracy, prawa..radach zakładowych i zarobek podstawowy, '^pływy żółtych łaraist: łamistrejków cierpistowskich makona1 raz-t0 Robotnicy wszelkich prze W poetycznych przekonali się, że strejk jest Wfl 1słusznym bo walką o zasadnicze pr,arobotnicze, już dzisiaj rano mieliśmy wiado- f.*, osci 2 z przeszło nrzaczin 30 Qn kopalń, ironain że strejk tam jest, sowity. Dziś staną, jak nam donoszą, dalsze tvc?alinie* ^ południu nie zjadą już górnicy na żołt Pumach gdzie dotąd pod wpływem hecy łvch Ueodowców C7e<ó załom Jeszcze ora co wała. GAZETA ROBOTNICZA»?», m -"1 B'.Ptfflp Konferencja Zw. Rob. Przem. Metalowego w Polsce Sekretariatu Górnośląskiego odbyłasię 30. marca w lokalu p. Latusa w Katowicach. Po wysychaniu instrukcyjnych referentów towarzyszy Piontka i Benedyka, głównego skarbnika Związku i referątu informacyjnego, o obecnem położeniu gospodarczem na Górnym Śląsku i ostatnich zajściah, które spowodowały solidarne wystąpienie naszej organizacji z G Z. O. z Zespołu Pracy tow. Rybie* kiego, przyjęta została po dłuższej wyczerpującej dyskusji, jednogłośnie następująca rezolucja: Konferencja Z. R. P, M. w P. przyjmuje do wiadomości wywody sekretarza okręgowego i wyraża gotowość, przygotować wszystkich członków naszej organizacji, ażeby w chwili wydanego hasła do solidarnej walki w obronie osiągniętych już praw robotniczych, stanęli stanowczo i twardo na swoim posterunku. Walki nasza organizacja nie szuka, ale skoroby nam ona przez agresywny kapitał narzuconą być miała, będzimy do niej każdęj chwilt gotowi. Solidarność robotnicza nie może będzie u nas pustem frazesem, ale stanie się silną ostoją świadomych swego celu i swego zadania robotników, którzy nie dadzą sobie narzucić nowych łańcuchów krępujących ich wolność robotniczą i obywatelską. 0 4 Zaznaczyć jeszcze wypada, że wkładki tygodniowe obowiązują w naszym okręgu na dal w fel samej wysokości co dotychczas I. 1. w I. kl mkp.» w II. ki , a w III. kl mk. Zmiana nastąpiła o tyle, ie klasy I a, II. a 1 III. a zniesione zostały. Ceny klasy I kl. II III. kl o których referował tow. Benedyk odnoszą się jedynia do podstawowego obrachunku z Centralą. Wszelka nadwyżka plus 15% będzie fak dotychczas odsyłaną do kasy Sekretariatu Obwodowego w Katowicach. Za Sekretariat Okręgowy Z. R. P.M. w P Stanisław Rybicki. Uwaga: Z powodu omyłki zamieszczamy jeszcze raz. Echa krwawych wypadków w Pabjanicach. W sprawie opisanych przed kilku dniami w Gaz Rob. zajść w Pabjaniaach przed fabfrykaj Kindlera w których tak wybitnie odznaczyła się po-* licja podniosła głos miejscowa Rada miejska, u- chwalając jednomyślnie na posiedzeniu w dniu 24. ub. m. zgłoszony przez frakcję radnych P. Pl S. wniosek. Wniosek, po omówieniu zajścia, głosi co następuje: Mając na względzie przytoczone dane, Radia Miejska m. Pabjanic stwierdza, że zgromadzenie się robotnikó w przed fabryką KindlienasJ i ich zachowanie się, nie dało dostatecznego powodu komendantowi policji do wydania rozkazu bicia szablami i 'kolbami, oraz najeżdżania na tłum końmi, że wywołanie podnieconego nastroju wśród zebranego tłumu spowodowane zostało nietaktowne ni i prowokująceim zachowaniem się komendantów policji ;n. Pabianic i Łaska przez nawoływanie robotników do pójścia do pracy na warunkach, podyktowanych przez fabrykę. Wobec powyższego Rada Miejska m. Pabjanic. w poczuciu wielkiej krzywdy, jaka spotkała głód* nych. zrozpaczonych robotników, oraz ze względu na spokój i dobro miasta, zakłada kategoryczny protest przeciwko postępowaniu policji, działającej pod rozkazami miejscowego komendanta p. Gizińskiego i komendanta powiatowego w Łasku, p. Kierońskiego; domaga się przeprowadzenia przez odnośne władze ścisłego dochodzenia i żąda ukarania winnych. Wzywa Magistrat nr. Pabjanic do bezzwłocznego poczynienia kroków w kierunku wykonania powyższej uchwały. Jako dowód, w jakim stopniu komendant policji, p. Gizjński, jest znienawidzony w Pabianicach. może służyć fakt, że uchwała powyższa przeszła głosami wszystkich obecnych radnych. W trakcie omawiania tej sprawy zapanowała rzadka jednomyślność. Jeden po drugim podnósili się przedstawiciele wszystkich stronnictw, oświadczając się za wnioskiem frakcji PPS. i charakteryzując osobę oraz działalność p. Gizińskiego. Dowiedzieliśmy się mianowicie, że p. komendant (podobno były fe Id we bel rosyjski) w dniu krytycznym latał z obnażonym pałaszem! i wygrażał robotnikom! i żle do zgromadzonych w kantorze fabrycznym delegatów krzyknął: Wstać, bo łbjy pościnam, a na żądanie wypłacenia przez firmę przyobiecanych zapomóg, zapowiedział zapomogę policyjną i obiecał zrobić porządek ze związkami. Jeden z radnych poinformował zebranych o znamiennych czynach p. komendanta z czasów u- rzędowahia w Tomaszowie Mazowieckim w 1919 r., Nr 77, pw kototópsaht ttoj&l 1 zablt/m i rw' nymi robotnikami. Tenże radny oświadczył. i%\ stwierdził osobiście fakt roztrącania i rozpędzanw stojących na trotuarze robotników przez pijanych!/ przodowników, przyczeim, wskazał ich numery. Po ukończeniu posiedzenia Rady, obecni na sali w charakterze słuchaczy robotnicy zakomunh kowali radnym, że w czasie obrad znajdował się na galerji przedstawiciel tajnej policji i skrzętnie1 notował przemówienia radnych. Co znaczą te prak-t tyki? I Cóż na to czynniki rządzące?! Czyżby tego rodzaju stosunki uważać należało za normalne w Polsce? Sprostowanie urzędowe. Prokurator przy Sądzie okręgowym 1. J. 4321/23. Katowice, dnia 23. marca 1924 r. Na życzenie Dowództwa Okr. Korp. Nr V. w Krakowie L. 7540/Pr. T. i po myśli ul Tl. ustawy prasowej z dnia 7/ (Dz. U. R. str. o *} proszę o zamieszczenie W Gazecie Robotniczej1 - następu jącego s p r o s t o w/a n i a: W Nrze 233 Gazety Robotnicze! z 14. pa^ dzielnika 1923 r. ukazał się artykuł podpisany nazwiskiem Marji Łukaszewskiej pod tytułem: Major W. P. wyrzuca sierżanta W. P. z mieszkania na; bruk. Nic jest prawdą, jakoby sierżant 73. p. p. został wtrącony do więzienia za to, że nie usunął ci: z (mieszkania które podobało się majorowi i pic jest prawdą, jakoby major wyrzucił sierżanta na bruk. Natomiast prawdą jest że chorąży 73. Ib. p. Zając Franciszek został ukarany przez dowódcę 73. p. p. za to. źle będąc wyznaczony dó wystawiap'm posterunków ochronnych na strzelnicy bojowej w PaneWniku nie złoży f meldunku kierownikowi strzelnicy o zaciągnięciu tych posterunków oraz opilstwo w służbie, wreszcie za stawienie oporu z bronią wi ręku urzędnikom policji i urzędnikom (mieszkaniowym. Podp. Czikel, generał dywizji i dowódcą Okr. Korp. Nr. V. z. p. (podpis nieczytelny). Kronika. BAW W nr. 58 Gaz. Rob. z dnia 9. marca br. umiem szczonc notatkę pod nagłówkiem Wielkie oszustwo/ na szkodę skarbu państwa/ i magistratu mysłowickiego. W sprawie tej otrzymujemy następujące* Sprostowani: Nieprawdą jest, jakoby zastępca dyrektora Centralnej Targowicy był podejrzancm, że jakieś taruj ciemne sprawki mogły dojść do jakiegoś stopni a 4 Zastępca dyrektora Centralnej Targowicy niczego) nie ukrywał, żadnej jakiejs tam ciemnej spnawyi nie podpisał ani o niczem nie Wj cd ział ani o żadneji malwęrzacji gdyby taka była nawet zaszła, nie przy* puszczał. Umieszczając swego czasu pod wyżej o/.naczo* nyim nagłówkiem stwierdzamy, że nie- obwinialiśmy zastępcy dyrektora o popełnienie jakichś ciemnych1 sprawek, a podejrzenie jeszcze nie jest obwinieniem. Ze nie mieliśmy zamiaru pokrzywdzić p. zast. dyrektora na jego czqi i I on orze. świadczy fakt że notatkę ujęliśmy W łagodniejszej formie aniżeli ją otrzymaliśmy, kierując się jedynie chęcią służenia dla dobra ogółu. Czyniąc zadość życzeniu umieszczenia sprostowania uważamy, że będzie to wystarcza jącą rehabilitacją d]a p. zast. dyrektora. Jak nas informują, prowadzi się odnowa energiczne śledztwo w danej sprawie. Dotychczas wydalono ze służby jednego urzędnika a dwaj inni musieli zmienić swoje stano wiska. Słusznie więc przypuszczać można, że gospodarka w Centralnej Targowicy pod niejednym względem kulała nie zwalając jednakowoż winę tegoż wyłącznie na p. zast. dyrektora. Wywóz koksu z Niemiec do Polski. Katowice. (Pat.) We czwartek, dnia 27. marca odbyło się w Katowicach podpisanie ugody polskoniemieckie} w sprawie wywozu koksu z Niemiec do Polski. Ugoda została zawarta na podstawie formuły zaproponowanej przez p. Caiordera, pre' - denta górnośląskie} komisji mięszanej i stanowi o wykonaniu przez Niemcy art. 332 konwencji genewskiej, oraz art 90 traktatu wersalskiego. Ugodę podpisali, prócz p. Calondtera polscy i niemieccy członkowie Komisji mięszanej oraz jako przedstawiciele rządów pp.: Szczepański i Budding. Nadesłane (Za niniejszy dział Red. Gaz, Rob. nie odpowiada) Oświadczenie. Odnośnie do zamieszczonej w, Kattowitzer, Zeitung nr. 75 z 30. marca br. notatki pod ' tyk»eine Sfrassenszene und ihre Ursache oświadczam, że p. Dr. Łucjan Bar, jako prowizoryczny funkcjonarjusz Sądu administracyjnego/ nigdy nie miał sposobności W wykonywaniu oho* wiązku urzędowego prowadzić przeciwko mnief jakiejkolwiek sprawy* i że notatka powyższa, insój-

8 Katowice, dnia 2 kwietnia 1924 r. UAäiüWi ROBOTNICZA rowana przez p. Bara, ma na celu osłabić wran zenie publicznego spoliczkowania go przezemnie wi dniu 28. marca br. w balu Hotelu Monopol. Z powodu, że,kattovvitzr Zeitung tą no* uitką dopuściła się oszczerstwa i zniewagi mej osoby, występuję przeciw temu pismu na drodze karno-isądowej. Tu zaś oświadczam, że p. Ba rai spoliczkowałemi za to. że mimo iż w' Wid'd'niti przez szereg lat utrzymywał się tylko dzięki mon jej pomocy finansowej i za moje pieniądze przyn jechał do Katowic, by möd'z objąć posadę, sze-> rzył o mnie po Katowicach nieprawdziwe, zmyh słone, a czci mojej uwłaszczające pogłoski. i Zbigniew Ślesina ki, ' Dyrektor Polskiego Powszechnego Banku Kredyt. Mona 6 fest i pozoslafe Bona Mat Inseratowy Od Redakcji. Do dzisiejszego nr. Gaz. Rob." dołączyła Administracja Gaz, Rob." płatny dodatek Firmy Westa". Za dodatek ten Redakcja Gaz. Rob. nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uniwersytet Robotniczy w Katowicach. Zarżą# ukonstytuowany dnia 30 marca br., przedstawia się następująco: prezes Kos&obudzką, sekretarz Dr. Mortimer, skarbnik Caspari, zast. skarbnika Bobek, dalej obi Wojciechowiski i Ro~ chowiak. Komisja rewizyjna pod' przew. adta. Międoh wieża, ob. Stwerka i Me lek. Legitymacje dla już wpisanych gotowe tibi odebrania przy ul. Mielęckiego 3. Se kr. I Za dział polityczny i feljeton odpowiada Sławik Henryk, Katowice Za korespond. i dział potoczny odpow. B. Nowak, M. Dąbrówka* Drukiem i nakładem Józefa Biniszkiewicza w Katowicach (Za dział inseratowy Redakcja Gaz. Rob. nie odpowi^ 1 Kino Colosseum, Katowice ul. 3 go maja nr. 7 I wtorku 1. do czwartku 3, kwietnia pierwszorzędny (Srżymi? I o-rain. Nareszcie Edie Polo, ulubieniec publiczności, król L; I cii, który dotychczas przedstawione przewyższa. Palące Ä 6 to nazwa naszego filmu, którego pierwsza część w trzech sc I zapowiada się bajecznie, Na ogólne życzenie powtamt jeszcze znaną humoreskę Fatty w podróży. Muzyka nasza '; stosowana do treści fiimu uprzyjemnia pobyt widzenia. a r Dyrekcja Kina Apollo wysila cały swój spryt, enwj: i nie żałując kosztów, wybiera z repertuaru światowej SC i obrazów najlepsze. Od wtorku 1. do wtorku 8. kwietnia i F Złamana lilja z Lilianą Gesh na czele. Rzuciwszy okiem «! dobór programów od otwarcia Kina Apollo, ani jeden nie okazał się niewłaściwym, gorszącym lub nieestetycznym. ]U 1 to dzieła epokowe lub bogate w treści, albo też ostatni Wy 3 techniki kinematograficznej. Wiemy, iż Szanowna Publiczność' I która zaszczyca nas swą obecnością, darzyć będzie nadal zaufa!! niem naszym zaś wysiłkiem będzie wszechstronnie wybredne gusta zadowolnić. Jako widok na najbliższy tydzień Tajemnica Paryża". Obraz ten jest tak pod każdym względem wstjiąjj.1 cym i radziłbym osobom nerwowym obrazu tego nie oglądać I COLOSSEUM H ^ ulica 3 go Maja 7. *Ä Od wtorku 1. do czwartku, 3. kwietnia 1924 r. Od wtorku, t do czwartku 3 kwietnia b. r. Wreszcie nadszedł wielki amerykański film Dramat na dnie morskim Treściwy Olbrzymi pierwszorzędny program! Eddie Polo! Sześć części! Eddie Polo! Trzy akty! e A Teatr Äpoll, Katowice ulica Poprzeczna 19. Telefon Od wtorku, 1-go do 7-go kwietnia br. włącznie ZŁAMANA LILIA (Miłość żółtego człowieka ku białej dziemczgnie) 3000 metrów. Dramat W 6-ciu aktach metrów. Osoby: Battling Burrow«, mistrz boksu Lucy, Jego córka Jim, impre sario Burrowsa Cheng-Huan, młody chińczyk Jego ojciec W roli tytułowej prześliczna wiośnlana LILJANA GlSH Od Łańcuszka do Łańcuszka Wielka groteskowa farsa w 2 aktach. Histeryczny Śmiech. Eddie Polo jest królem wszystkich sensacji! Natężający Sensacyjny film w 6 aktach zupełnie według gustu publiczności. Muzyka: kwintet kapelmistrza S. Spielmana. Początek punktualnie o godz. 4 po poł., w niedzielę i święta o godz. 3 po poi. Uwaga: Zmiana programu we wtorki Sab. dobrze ogrzana. Nowa dyrekcia poleca się łaskawym względ. publ. Przedstawienie dla dziatwy szkolnej w niedzielę o godz. 11 rano Ostatnie przedstawienie o gokz, 8,15 Na ogólne życzenie przedłużono gasbbsśsthbmesbsahsahbbssbsba Film ten jest amerykańskiego pochodzenia i przedstawia podziwiające wykonanie głó wnego artysty i przewyższa swem moty wem wszystkie inne filmy sensacyjne. 6 wesołych aktów, salwy śmiechu, Baczność! Baczność! Najlepsza orkiestra na miejscu. maabb*maaaakaamamammbaaamabamabaasmaaaaaaaamaabb Początek o godz. 3 codziennie, w nie dzielę o godz. 2. Sala ogrzana. Do tego: Nadzwyczajny humorystyczny Właściciel J. Ring Poprzeczna 5. program dodatkowy Otwarcie kasy: w niedzielę i święta o godzinie 2-giej w dni powszednie o godzinie Vs4. Ostatnie przedstawienie o godzinie 8 wieczorem. KATOWICE Poprzeczna 5. Od wtorku 1. kwietnia 1924 koncertuje codziennie Universal-Trio-Artystyczny ORLOFF Wszelkie druki W niedziele i święta od godziny 4 po południu w dni powszednie od godziny 7-mej wieczorem. PlBPimoizgdna Mula paisho-ipamaska Geay umlarkcwam Döbm pleigpouiins piwa, wina 1 inne trunki stais na skfadsis. Zwiedzający mm potwierdzają, Iż muzyka nasza fest najlepsza w miejscu. wykonuje gustownie, szybko i po umiar- kowanych cenach ns3b3bs30slhbbisdbss83s38shs3g5sfi8 Nasze ceny reklamowej Drukarnia Gazety Robotniczej Katowice, Ratuszowa 12. w wtorek, dnia i. kwletela Mysłowice Rynek 21polecam mój bogato zaopatrzony Kto chce coś kupić, łub sprzedać dla mężczyzn i dzieci KATOWICE ulica Poprzeczna nr. 11 (Querstrasse narożnik ulicy Dyrekcyjsiej) Telefon 1868, aeeaaabaaaaaaaaaaaa ; Uwaga! i Przy IÜ wszelkich Uwaga! 8 Ważne dla odsprzedawców Nowo otwarty skład dla pań i panów j tylko zagranicznych wyrobów Nasze ceny reklamowe 1770 wywołały sensację przy ret otwarciu magazynu n Proszę zważać na nasze okna wystawne Nasze ceny reklamowe! ller i Rosenzweig, Katowice, WSŁ poleca hurtownie: Pończochy, trykotaże, rękawiczki, bieliznę, nici, wełnę i: oraz wszystkie towary w zakres ten wchodzące. :: i zakupnacti prosimy uwzględni ogłaszaj# cydi w Gazecie Robotnicze]

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Europejski Koncern Finansowy KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWE FIRMY OVB TO SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Tylko nie licznym

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA Emerytury indywidualne, renta rodzinna dla wdów i wdowców, waloryzacja według zysków takie emerytury kapitałowe proponuje rząd. Dlaczego? Dlatego, że taki system

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00 2 Newsletter DeNews Maj 2015 Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu 3 4 Dycha dziennie SPOTKANIE DeNews Temat: Matka Jedyna Taka Wyjątkowo 23.05.2015 godz 22:00 Jak zacząć biegać? Dziewczyna z Nazaretu Zwykła - Niezwykła

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE ADAMPBETRASIK / Przy współpracy Andrzeja Laskowskiego HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE TWIGGER WARSZAWA 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Słowo wstępne 11 Wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Wywiad. Szkoły w Afryce. Materiał opracowany na potrzeby projektu PAH :,,Szkoła Humanitarna, realizowanego przez klasę dyplomatyczno - konsularną

Wywiad. Szkoły w Afryce. Materiał opracowany na potrzeby projektu PAH :,,Szkoła Humanitarna, realizowanego przez klasę dyplomatyczno - konsularną Wywiad Szkoły w Afryce Materiał opracowany na potrzeby projektu PAH :,,Szkoła Humanitarna, realizowanego przez klasę dyplomatyczno - konsularną Klaudia Sochacka 2012/13 Szkoły w Afryce Para zamożnych Francuzów

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Historyczne polisy ubezpieczeniowe w finansach i w kolekcjach

Historyczne polisy ubezpieczeniowe w finansach i w kolekcjach Varia VARIA Leszek Kałkowski Historyczne polisy ubezpieczeniowe w finansach i w kolekcjach Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym a jego

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ul. Winiarska 1, Poznań, Tel fax

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ul. Winiarska 1, Poznań, Tel fax POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ul Winiarska 1, 60-654 Poznań, Tel + 61-822 47 52 fax + 61-849 24 68 e-mail pigpd@drewnopl Poznań, dn 25 maja2010r Pan Premier Donald Tusk Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje )

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) STOWARZYSZENIE ( rejestrowane w sądzie ) musi powołać co najmniej 15 pełnoprawnych osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 25 lipca 2006r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie nosi nazwę Bezpieczna Młodzież w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie nosi nazwę Bezpieczna Młodzież w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. STATUT STOWARZYSZENIA 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Bezpieczna Młodzież w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 19 października 2015 r. z dnia 2015 r.

Projekt z dnia 19 października 2015 r. z dnia 2015 r. 1 Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r. Dz.U.03.211.2060 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Od kiedy rozpoczyna się ubezpieczenie? Najczęściej zadawane pytania Początek ochrony ubezpieczeniowej w każdym przypadku to 01-09-2017r. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie dzieci, których Rodzice potwierdzą

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Firma bez strat w Raiffeisen Polbanku

Ubezpieczenie Firma bez strat w Raiffeisen Polbanku Strefa przedsiębiorcy 2016-04-25 Ubezpieczenie Firma bez strat w Raiffeisen Polbanku Raiffeisen Polbank wprowadził do oferty ubezpieczenie Firma bez strat przygotowane z myślą o przedsiębiorstwach z obrotami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt

USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1949 r. Nr 41, poz. 297; 1988 r. Nr 41,

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego

Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. 35 lat NSZZ Solidarność i 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego W 2015 r mija 35 lat od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Bieg Opolski. W dalszej części Statutu zwane będzie Stowarzyszeniem. 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW I ORGANIZATORÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW I ORGANIZATORÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW I ORGANIZATORÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI I. Postanowienia ogólne 1. "Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości" w skrócie "PSP",

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO I. Nazwa, charakter Towarzystwa, siedziba i teren działania Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół miasta Kazimierza Dolnego. Nazwa te będzie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Forum Praktyki Gospodarczej 2014

Forum Praktyki Gospodarczej 2014 Forum Praktyki Gospodarczej 2014 Liczysz na OFE i ZUS? Licz na siebie! Mgr Tomasz Wojtasiewicz Koniec Lipca wyrok? 2016r i tak co cztery lata, chyba że... Co się dzieje z moją składką 19,52%? A.* 12,22pp.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

VI PRZYKAZANIE. Nie cudzołóż

VI PRZYKAZANIE. Nie cudzołóż Nie cudzołóż źródła YK 400-415, 424-425 KKK 2331-2359, 2380-2391 seksualność a miłość (YK 400-403) Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, by byli dla siebie nawzajem i dla miłości. Stworzył ich, uzdalniając

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

najmniej połowy jego składu. 11. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: - ocenianie działalności Konwentu, - sprawdzanie stanu kasy, ksiąg kasowych i

najmniej połowy jego składu. 11. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: - ocenianie działalności Konwentu, - sprawdzanie stanu kasy, ksiąg kasowych i 6 Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych składają dwaj członkowie Konwentu lub 1 członek Konwentu i 1 osoba upoważniona przez Konwent. 7 Majątek Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO.

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO. Nr. 37. Pszczyna, dnia 12. września 1936. GAZETA URZĘDOWA h POWIATU PSZCZYŃSKIEGO. Wychodzi w każdą sobotę. Prenumerata miesięczna 1,20 zł. bez portorjum. Ogłoszenia za wiersz dwułamowy lub jego miejsce

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Sportów Odważnikowych, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

[ ]Zebrałem mnóstwo wartościowych doświadczeń, które będą profitować korzyściami zawodowymi jak również prywatnymi. Najważniejszym jest jednak to, że w czasie pobytu w Polsce nie tylko poznałem nowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

1. W 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:

1. W 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: UCHWAŁA nr../2017 Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia [ ] 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

STATUT. Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej

STATUT. Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej STATUT Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej I. Przepisy ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Towarzystwem i posiada

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112843,jest-efekt-wprowadzenia-nowych-przepisow-kierowcy-zdjeli-noge-z-gazu.html Wygenerowano: Niedziela, 25 grudnia 2016, 10:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STATUT STOWARZYSZENIA GIREVOY SPORT TORUŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Girevoy Sport Toruń, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2016 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2016 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2016 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania

Bardziej szczegółowo

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych.

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE V Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. Nauczyciel: Zofia Lewandowska Cele lekcji: przekształcanie fragmentów rysunku, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 16 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZMIAN SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA WEDŁUG O FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROPOZYCJA ZMIAN SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA WEDŁUG O FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PREZENTACJA PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA Mgr Dominika Cichońska Barbara Pawlak PROPOZYCJA ZMIAN SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA WEDŁUG OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski Samorząd gospodarczy wykład nr 4 i 5: - instytucje samorządu gospodarczego na ziemiach polskich - zadania samorządu gospodarczego - geneza i ewolucja samorządu gospodarczego w Europie - modele izb handlowych

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. A. Manes, Versicherungslexikon, Tübingen 1909, s. 760 761.

Wprowadzenie. A. Manes, Versicherungslexikon, Tübingen 1909, s. 760 761. Ubezpieczenia na życie wywodzą się z kilku źródeł. Pierwsze formy ubezpieczeń na życie pojawiły się w starożytności w ramach świadczonej przez zrzeszenia zawodowe i religijne pomocy wzajemnej. Pomoc w pokrywaniu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1254 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013

Bardziej szczegółowo

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Statut Stowarzyszenia Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi z siedzibą w Człuchowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH ekspertka: Monika Chrzczonowicz prowadząca: Dorota Kostowska Czy Twoim zdaniem po wprowadzeniu zmian prawnych będzie: A. tak samo B. lepiej

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo