Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!"

Transkrypt

1 tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa) SsS 5000OO mk., włącznie SSSSSf głoszenia: awwaszpdytowywb]*g0nfkjsce mkp. żarzmy 20000^ mkp. Administracja ulica Teatralna nr. 12 Telefon nr CODZIENNY ORGAN POLSKIEJ PARTJI SOCJALISTYCZNEJ,1 « Rok 29 Katowice, środa, 2-go kwietnia 1924 r. Nr. 77 Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! Robotnicy! Na skutek zamachu kapitalistów na nasze najdroższe prawa, zmuszeni byliśmy rozpocząć walkę strejkową, nienasyceni bowiem wyciskaniem zysków z pracy robotników kapitaliści po oberwaniu nam płac, zamachu na Rady załogowe przystąpili do narzucania klasie robotniczej przedłużenia czasu pracy i zniesienia płac podstawowych (Grundlohn). Robotnicy! Nie chcąc stać się niewolnikami, zmuszeni byliśmy rzucić na pole walki wszystkie nasze siły, bo od tego zależne jest nasze zwycięstwo. Kongres Rad załogowych odbyty dnia 30«marca 1924, uchwalił Jednogłośnie w odpowiedzi na reakcyjne zamachy kapitalistów proklamować streik. W poniedziałek Stanęły wszystkie kopalnie. Klasa robotnicza Górnego Śląska nie poszła za tymi, którzy chcieli przeszachrować jej prawa i wbrew agitacji przywódców Zjednoczenia i żółtych organizacji niemieckich poszła za głosem swojego sumienia. Robotnicy Górnego Śląska bez względu na przynależność organizacyjną stanęli do walki, w głębokiem przeświadczeniu że bronią słusznej sprawy. N. P, R. jak zawsze tak i teraz stanęli nie z klasą robotniczą przeciwko kapitalistom lecz przeciwko klasie robotniczej z kapitalistami nawołują oni wszędzie robotników do łamania strejku. Robotnicy! W środę rano przystępują do poparcia waszej walki solidarnie górnicy Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego, na kopalniach Cieszyńskich górnicy już strejkują, a gdy kapitaliści nie ustąpią do walki ruszą masy robotnicze przemysłu naftowego i salinar nego w całej Polsce. Solidarna moc całego Polskiego Proletarjatu Górniczego musi złamać butnych baronów węglowych. A więc, robot nicy Górnego Śląska, wytrwajcie w walce 1 pokażcie kapitalistom, że nie pozwolicie się zakuć w nowe kajdany niewoli, że bronicie swoje prawa do ludzkiego żyda, pamiętajcie robotnicy o tern, że gdybyście w tej walce ulegli lnb dali się namówić zdrajcą N. P. R. do złamania strejku, to kapltallśd mścili by się bez Ufośd na Was, podyktowali by wam tak straszne warunki pracy 1 płacy, że trudno było by wytrzymać. Robotnicy! Centralny Związek Górników niechciał tej walki, jeżeli ona jednak wybuchła, to dlatego, że kapitaliści licząc na paparcie N. P. R. i swoich niemieckich sługusów przystąpili do odebrania nam wszystkich praw stanowiących o naszem i dzieci naszych byciu. Centralny Związek stając na czele tej świętej walki, zdaje sobie sprawę, że będzie ona wygrana wtedy, gdy każdy robotnik 1 robotnica solidarnie W tej walce stanie. Dlatego wzywamy tych wszystkich którzy jeszcze w tej walce udziału nie wzięli czy to z powodu namowy zdradzieckich przywódców N. P. R. i niemieckich chadeków czy też z nieświadomości o rozpo czętej walce aby natychmiast w interesie własnym i walczących Towarzyszy Pracy do strejku się przyłączyli. 90 procent wszystkich robot ników karnie do walki stanęło, a więc niech i ta mała resztka zrobi to samo. Każdy winien pamiętać O tem, że łamiąc sfrefk popełnia straszliwą zbrodnię wobec siebie, swoich dzieci 1 całej klasie robotniczej. Robotnicy, niech nie będzie między nami kainów chodzących z piętnem hańby zdrajcy klasy robotniczej. Wszyscy do Strejku! Niech się kapitaliści przekonają, że nie prawdą jest to co mówili im N. P. R-cy i chadeccy przywódcy, że robotnicy godzą się na przedłuże nie czasu pracy. Wspólnie z towarzyszami Zagłębia Dąbrowskiego, Krakowskiego 1 Cieszyńskiego walkę wygramy, fraeba tylko okazać solidarność 1 jedność na Górnym Śląsku. Niech żyje streik aż do zwycięstwa! Precz z łamistrajkami! Precz z tymi przywódcaml, którzy namawiają do zdrady sprawy robotniczej! Niech żyje zwycięstwo! Niech żyje solidarna walka Proletarjatu Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, Krakowskiego I Cieszyńskiego! Niech żyje Centralny Związek Górników w Polsce! Za wydział wykonawczy C Z. 6. w Polsce ( ) Adamek, przewodniczący. Stańczyk, generalny sekretarz. Katowice, dnia 31. marca 1924 r. *?"" mmmmmm r i.... Celem poparcia akcji strejkowej i zdania sprawozdania z dotychczasowego przebiegu walki strejkowej odbędą się w środę, dnia 2. kwietnia punktualnie o godzinie 10-ej przedpołudniem w następujących miejscowościach konferencje: Katowice w Tivoli, Borys, Dittmar. Król. Huta, Czajor, Kowol. Mysłowice, Biniszkiewicz, Rubin. Nowawleś, Juchelek, Dylong. Łaziska-Górne, Mokry, Mańka. Radzionków, Wiechuja, Buchwald. Rybnik, Adamek, Ritzmann. Wodzisław, Chrószcz, Płaczek. Prosimy Towarzyszy powyższych placówek sale pozamawiać. " ' ^ ""."ü.mm 0 nr '~iin... I

2 «sown.;*, min 2 kwlötrti* ISMS4 r., OA2&TA mmmt&zm».tie* Dla czego górnicy nie mogą pracować dłużej i taniej? -ÜiA Przewódcy NPR-u i chadeckich' frzęch organizacji w Polaku i na zebraniach wszędzie w niesłychanie brudny sposób osolpsty napadają na kierowników CZG. za to, że się nie chcą zgodzić na przedłużenie czasu pracy. Nowy kartel chadecki twierdzi że to jest tvfko upartolć Adamka, Stańczyka itp., że robotnicy sami chcą, i mogą dłużvfj i taniej pracować, tylko ich pod-szczuwano z CZÖ. Przewodniczący CZG. poseł Adamek tymczasem kartelowi pracodawcom i władzom ustawodawczym kilkakrotnie przedstawiał następujące cyfry, które dowodzą iż górnictwo jest pracą dla zdrowia tak szkodfliwą i tak niebezpieczną, że stwarza taką masę chorych inwalidów, kalek, Wdów i sierot, że wprost byłoby zbjrodnią, gdybyśmy przez dłuższą pracę stworzyli jeszcze więcej tych nieszczęśliwców, a z drugiej strony dziesiątki tysięcy zupełnie bezrobotnych, którzyfcfz głodem przymierać musieli. Tc cyfry są pracodawcom bardzo niewygodne, bo przedstawiają one światu całą grozę życia górniczego. Są one około 100 proc. wyższe, jak w innych zawodach. A ponieważ to są cyfry urzędowe (Kasy brackiej) i zaprzeczyć im nikt nie może, przeto też pracodawcy o tern wszystkim milczą jak zak 1 ęci. Taksamio i prasie kapitalistycznej i burżuazyjnej. jakoteż i Rządowi są te ' cyfry bardzo nieprzyjemne, bo one dowodzą, że górnicy nie za dużo zarabiają, ale dlatego za kiepsko się odżywiają, słabną i dlatego bardzo często chorują i Wiele prędzej umierają; krociej żyją, jak każdy inny obywatel przeciętny. Dlatego też i Rząd te cyfry zupełnie ignoruje i prasa burżuazyjna nigdy o tern nie pisze. Prasę burżtiazyjną można zrozumieć i pracodawców, kapitalistów, bo oni nigdy nie bronią interesu klasy robotniczej. Oni robią wszystko, atyy robotników w głupocie utrzymać jaknajwiększej. Błahostkami, obrazkami i ciekawemi awanturami. starają się mózg robotnika zaprzątnąć, aby swego marnego położenia klasowego nie poznał... Burżuje to robią dla swojej klasy, dla klasy po smalących, dla Właścicieli warsztatów, hut, fabryk i kopalń. Ale jest organ Narodowej Partji Robotniczej Poiłak w Katowicach. Dlaczego on o tern ni,e pisze; ani słowa nigdy o tern nie wspomni.? A Zjednoczenie Z. P., a Chadecy p. Jankowiskiego, a Hirszdunkerowcy senatora Meyer'# i Griese'go, one chcą przecież uchodzić za organizacje robotnicze lepsze., jak nasz żydowski C. Z. Górników. One powinni stale tę groźne cyfry wyszukiwać i pracodawcom przedstawiać. We swoich organach nigdy jeszcze o tęm nie pisali. Nigdy o tern nie mówili pracodawcom! i przedstawicielom Rządu. A gdy my te cyfry wyszukamy, gdy ie przedstawiamy wszędzie tam, gdzie trzeba bronić interesu robotnika, gdy je tamci zupełnie ignorują. to panowie Enpeerowc,y i Chadecy także miłczg i tuszują innemi sprawami mniej ważnemi. Oni tego nie robi# i robić nie będą bo mają tylko płaszczyk robotniczy, a pojyitykę uprawiają burżuazyjną. Przecież Jankowski ma mandat poselski a Meyer mandat senatorski od 16-ki (szesnastki), od partji wielkiego przemysłu, od pradawrów cd kapitalistów, A Zjednoczeniowe/ (NPR-owcy) Górnego SI. od października zeszłego roku zwrócili się ostro ku prawicy aby się przypodobać kapitalistom i Rządowi ponieważ ubiegli się o wysokie posady. P. Roguszczak za wszelką cenę chciał wprawić posła Dra Wachowiaka na wojewodę Śląskiego. (To pisze w Wolnej Trybunie p. Mach, który te sprawy gruntownie zna bo sam był dotychczas NPR-owoem. a nawet redaktorem ich organu Polaka., Jeżeli,'Więc nikt o tych cyfrach wiedzieć i słyszeć nie chce. wtedy my je p odd my szerokiej publiczności. aby i ona wiedziała, fdfliaczego górnicy więcej, dłużej, ani taniej pracować nie mogą. Nadmienić jeszcze musimy że te cyfry są a lata i 1920 ponieważ administracja Kasy brackiej (Tarnogórskiego knapszaftu), gdzie górnicy są ubezpieczeni, za ostatnie 3 lata sprawozdania jednak nie wydała. Kopalnie ks. Pszczyńskiego w teto nie są zawarte, ponieważ te zakłady mają osobną Kasę bracką w Katowicach. A więc w tej Kasie orackiej w Tarnowskich Górach było: W roku Ubezpieczonych było razem Chorowało członków Na każdy 1000 członków chor To znaczy że %' wszystkich członków cohruje w przeciągu jednego roku. Cyfry te są o wiele wyższe, iak wynosiła przeciętna wszystkich kas chorych we wszystkich 50 latach przed! wojną w Niemczech to znaczy wtedv kiedy nie 8. ale a nawet 14 godzin jeszcze pracowano,, i z tego powodu większa chorobliwość panowała. niż teraz przy 8 godzinach pracy po wojnie. Kapitaliści na to odpowiedzą że teraz jest wolnv wvhór lekarzy i dlatego. robotnik z każdymi Dla czego prowadzimy walkę? drobiazgiem leci do lekarza, aby sobie na koszt kasy odpocząć. Ale temu zadaje kłam fakt nast.: Kiedy przed wojną każdy chory przeciętnie chorował 8 dni. uważano te cyfrę za wysokąi i niepokojącą. Natomiast górnicy i hutnicy (bo kjlka hut fiskalnych także najeży do Kasy brackiej) na G. fłląsku chorowali przeciętnie w roku dni w roku dni, a w roku ,6 dni; to znaczy przeszło 100 proc. więcej niż normalnie. Wsparcie chorych i wyżywienie w szpitalach jest zresztą tak marne, że każdy chory jeszcze przea zupcłnem wyzdrowieniem sam ucieka z tego lazaretu, zgłaszając się zdrowem, bo wie, że rodzina w domu głodem przymiera, sobie ostatek od ust odbieraj i zanosi choremu dodatki do szpitala. Jeszcze gorzej Wygląda sprawa nieszczęśliwych wypadków przy pracy w górnictwie. Codzień wywozi się zabitych, rannych, pokaleczonych i potrzaskanych przy pracy z kopalni. Takich było w w roku to jest 22,4% wszystkich chorujących w roku to jest 19,9% wszystkich chorujących w roku to jest 17,4% wszystkich chorujących Jeżeli się obliczy procent wszystkich ubezpieczonych, wtedy przypada w roku ,4 proc., w r ,16 proc. a w r ,14 proo. Z bitych na miejscu przy pracy było: w roku to jest 2,63%0 w roku to jest 1,64%* w roku to jest 1,68%* Te cyfry dowodzą konkretnie dwa momenty: Raz że pod błogiem wpływem kontroli bezpieczeństwa przez Radców zakładowych procentowe liczby nieszczęśliwych wypadków dość poważnie się zmniejszają, a po wtóre, że mimo tego są one na uornym Śląsku o wiele wyższe, niż we wszystkich krajach górniczych w Europie były przed wojną i teraz. Dowodzą one. jaka straszna wojna każdy dzień bez przerwy toczy się w górnictwie. Każldy dzień nowe ofiary, z połamanemi, urwanemi lub strzaskanymi rękami, nogami, krzyżami, głowami, itp. Nie jest to żadnym frazesem, jeżeli się stwierdzi że każdy dzień w kopalni leje się strumienia. imi krew robotnicza. Każdy dzień toczy się potok łez stroskanych wdów i sierót, płaczących żon i dzieci nieszczęśliwych ofiar, które w zielonym, zam kniętym wozie z Czerwonym Krzyżem odwożą do szpitala specjalni sanitariusze. To są fakta, że było W w roku 1918 co dzień 1,36 zabitych i 74 rannych, pokaleczonych w roku 1919 co dzień 1,02 zabitych i 56 rannych, pokaleczonych w roku 1920 co dzień 1,12 zabitych i 82 rannych, pokaleczonych To jest stan normalny. Czy to nie jest straszne? Czy to morze krwf i łez znowu ma się powiększyć? Przecież nikt temu zaprzeczyć nie może. że przgz przedłużenie czasu pracy, przez obniżenie zarobków, przez zmuszenie zwolnionych Radców do pracy% to z całą pewnością nastąpi. Czy może się znaleść taki zastępca robotników, który na to się godzi? Czy w hutach, lub Zagłębiu Dąbrowsktem albo Krakowskiem jest wiele lepiej? Nie! A teraz zobaczymy ile to w całości mamy tych ofiar kapitalizmu, tych inwalidów, wdów i sierót i jak one żyją - ba, nie żvją! tylko marnieją z nędzy, zimna i głtadu. Bierzemy u- rzędowe cyfry knapszaftowe za rok (Nowszych jeszcze niema). Było więc knapszaftowych inwalidów: imęskich kobiet 133 na Vs renty męskich 526 na % renty kooiet 203 wdów pens jonowanych sierót bez ojca sierót bez ojca i matki 1894 (bez 9 kopalń Pszczyńskich) Razem Udzie jest w Polsce lub za granicą tak olbrzymia armia, taki sam procent ofiar kapitalizmu? A trzeba pamiętać o tem, że niema w tern jesższe ofiar przemysłu hut żelaznych, cynkowych, fabryk chemicznych, żelazo, stal i cynk przerabiających itp., niema w tem tych którzy jeszcze gorsze mają warunki bytu. bo nie należą do taki dobrego Knapszaftu, jak górnicy. Więc ta liczba faktycznie powiększa się o przynajmniej 100 procent z kopalniami Pszczyńskiemi razem. Ale powie kapitalista, lub rządowiec: przecież oni wszyscy dostają całą kupę miljonów renty. Tak jest, dostają! Zobaczymy, ile to dostają: Każdy Inwalida dostał na cały rok przeciętnie 351,77 mkn. czyli codzleń 96 fenlgów. Było to wtedy, kiedy rębacz na filarze zarabiał na szychtę 60 mkn. przeciętnie i za to też jeszcze marnie żył. A przeciętny zarobek każdego robotni kaj i robotnicy wynosił dziennie 40,40 mk, Na dowód prawdy przytoczę urzędowe cyfry podług czasopisma (rocznej statystyki) Związku Przemysłowców uórnego Śląska. Wtedy w górnictwie Górn. Śląska w węglu kamień nem pracowało robotoników i otrzymali wypłaconych zarobków razem ' mkn.. czyli każdy na rok mkn.. Przerobiono dniówek (szycht) roboczych razem czyli każdv robotnik rocznic tak, że przypada zarobku przesięk na dzień 40,40 mkn. Inwalida dostał 96 fen\. Kiedy już jesteśmy przy cyfrach ogólnycht też nawiasem podamy zaraz, że w tym roku l dobyto węgla w wartości 4, mkn, wynosi na każdą przerobioną dniówkę robotni? mkn. W tem udział zarobku wynosi 41 Jj (W największe«! górnictwie Europy w jjj wynoszą koszta robocizny 60 do 65 proc.) ' Z powyższych inwalidów było jeszcze Sity J kich, którzy są bardzo ubodzy, a pracow$ i wcale nie mogą. ci dostawali nadzwyczajne do# ki drożvźniane. Które wynosiły od stycznia # października 3Ó mk, a w listopadzie i grudniujj 60 mk. Tak że w całości taki inwalida żyć za 2,11 mkn. dziennie. Za dwudziestą c#j tego, co zarabia przeciętny robotnik, a za trzy# stą tego, co zarabiał wtedy rębacz na filarze,, mieli żyć ci weterani pracy, których spotyj, się z kapeluszem w ręku cały dzień żebrzący# 4v głodzie na chłodzie przy każdym kościele, prr, rogach ulicy i przy każdym moście w Katowic# i po innych wsiach i miastach. Głód wygania m ze swego barłogu nieomal codzień na to stanowi 5L i: lii 1 lo 'ir cl sko. bo stoi on tam i błaga przechodniów, mróz czy śnieg czy deszcz go ziębi lub mroź; Taki jest los każdego górnika, kiedy już po 21 lub 30 latach pracy swych kości na kopalnię %. wlec nie może. Dlatego też szczęśliwym jest do piero wtedy, kiedy ten żywot nie godny człowie. lca. przez śmierć głodową skończy się raz na zawsze. Ale nic zapomnijmy niczego. I dzieci in wali. 1 dów aż do 15 lat dostają swoje renty. Tąkicljl dzieci było 2165 i dostawał ojciec na t? dzieci! aż 2 (dwie) marki na miesiąc. A w listopadzie 1 grudniu zostały te renty naw t o sto proce podwyższone i za każdte dziecko płacono 4 tuki miesięcznie. Tak więc ojcu przypadało dziecko wyżywić, przyodziać i wychować za 7 fenygów dziennie. To też 697 inwalidów tego błogosiaó wieństwa górniczego (Segen des Bergbaues) już!! dłużej wytrzymać nie mogii i poszli do tej sanie'} ziemi w której całe życie pracowali pod trawnik. > Za tych nieboszczyków Kasa bracka wypłaciła razem mkn. wsparcia pośmiertnego, - czyli 144 marki na każdego przeciętnie. (Na ta też płacił każdy przez 22.4 lat więcej niż 3 proc, sw* go zarobku do Kasy brackiej). A najlichsza trumna w tym czasie kosztowała więcej niż 3-razy tyle, Lecz mc wszyscy nawet pobierali tak wysokie renty bo było tak zwanych 1/3-inwalidów, którzy dostawali tyj ko % część powyższych sum; Są to robotnicy tacy których lekarz nie przyjął jako pełnouprawmonych do Kasy brackiej z powodu jakiejś wady na zdrowiu. Tym wolno jest pracować tak samo jak intiym, odciąga im się składki jak innym ale są,mniej uprawnieni i W razie uznania inwalidztwa', otrzymują tylko trze- I cią część renty zwyczajnej. Taki więc inwalida pobierał aż 32 fenygi renty codziennie i 2 fenygi dodatku na każde dziecko. A teraz wdowy: Tych z wszystkimi dodatkami drożyźnianemi (10 miesięcy po 20 mk., & 2 miesiące po 40 mk.) otrzymywały dziennie po 1,18 mk.; a 5969 pobierały po mk. na j cały rok. czyli 41 fenygów codziennie. Chyba j mi tego nikt nie zaprzeczy, że to są najnieszczęśliwsze stworzenia na świecie. Jedyny ratunek od śmierci głodowej jest ten. gdy na kopalni luw trucizną przepełnionej cynkowni cisną się i błagają o pracę. Dzieci na które dostawały codziennie 31 fenygów renty zanoszą do rodziców, do siostry lub bratowej ajbio pozostawiają większe vv; domu lub saraopas na ulicy; przez cały dzień pracują w kopalni lub hucie a wfeczoremn i w nocy zaopatrują swój dom i dzieci. To też tylko na Górnym Śląsku zdarzają się takie lokalne Wiadomości w gazetach że na policji oddano dziecko, które zabłąkane płakało na ulicy, które nie może jeszcze powiedzieć gdzie mieszka' i jak się nazywa. Takich sierot było i (dostawały na utrzymanie! pensji codziennie 31 fenygów.. bo na cały rok otrzymały 114,31 mkn. Tych, którym wielki przemysł pożarł już obu, rodziców ojca i matkę, było Na te płaci się jeszcze raz tyk jak na p olsie roty. ale jak tymi się powodzi w ochronkach lub u obcych vyychowaiv ców to może zrozumieć całkowicie tylko. ten, który w tych warunkach zdołał wytrzymać i dziś sam iuż umie zapracować na swe utrzymanie. 1 A niech czasem irkt nie myśli, że wyżej wspomniane dodatki droźyź.niane były dane z dobrej woli panów baronów węglowych. Bynajmniej! Zastępcy Związków Zawodowych staczali o nie zajadłe walki przez cale lato. ciągle i stale przy każdej nieomal podwyżce zarobków. Przedstawiali te nędzę nieograniczoną błagali, prosili, gro* zili streikiemj i robili awantury u pracodawców, W Kasie brack kij i u władz To samo robili '..nasi starości knapszaftowi, a jednak nie można było wiele, więcej uzyskać dla tych ofiar kapitalizmu. Kapitał jest brutalny i bez litości. j Prosiliśmy o obowiązkowe dawanie węgla oy patowego regularnie dla tvch nieszczęśliwców. ^,- 0'

3 'Wtorek, dnia 1 kwietnia Dodatek do Gazety ±tobotaiczy Na stanowisku członków Rady Nadzorczej nicy, a Dyrekcja Ubezpieczeń'.w Polsce Kongre prócz pierwszego jej prezesa, Dr. Henryka Szu- sowej. Pozatem jest Vesta*4 pierwszą prywatną mana, odznaczyli się niepospolitą pilnością i polską, a przez długie laty jedyną instytucją w energją pracy, Hiacynt Nostic-Jackowski, po naszej dzielnicy, a pierwszem w całej Polsce to nim przez całe 'dwudziestolecie Hipolit Turno, warzystwem czysto życiowemu Jako To w. Ubez jego następca Dr. Klemens Koehler, a ostatnio pieczeń oparte na wzajemności zajmuje ona wy mój poprzednik Dr. Teofil Rzepnikowski, bitną rolę, szerząc ducha oszczędności w naj przez nas wszystkich znany i ceniony, wytrawny szerszych warstwach społeczeństwa, a prz id epracownik życia ekonomicznego, oraz zastępca wszystkiem wśród stanu średniego i! mieszczań jego i towarzysz pracy przedwcześnie zgasły stwa polskiego. Będąc siłą faktu zmuszoną ojan Leitgeber. Na czele Dyrekcji dzierżyli odpo graniczyć za czasów niewoli teren działalności wiedzialne stanowiska po Dr. Juljuszu Rejew- na polskie ziemie, byłej dzielnicy pruskiej, skie skim i krótkim prowizorium Hochbergera Dr. rowała Vesta ekspansję swoją w szeregi wy Kazimierz Szulc, a po nim przez lat trzydzieści chodźstwa polskiego w całej rzeszy niemieckiej, ziemianin ekonomista Dr. August Mieczkow przez to stała się silnym łącznikiem między bra ski, ten skromny i cichy pracownik, któremu cią naszą, szukającą zarobku wśród kominów głównie zawdzięczamy możność obchodzenia dzi fabrycznych i szybów węglowych zachodu, a krajem rodzinnem. Jest ona od samego swego siejszej uroczystości. Cześć więc pamięci i wdzięczność za odzie zarania bojownikiem idei ubezpieczeniowej i dziczoną spuściznę wyrażam w imieniu nas krzewicielem jej zasad. Z jej łona wyszedł cały Eminencjo Panie Wojewodo Dostojni wszystkich tym mężom zasługi i cieszę Się, że u- zastęp młodych i dzielnych1 pracowników fa i Szan. /Zebrani! czynić to mogę w obecności czcigodnej wdowy chowców, i dzisiaj widzimy na jej czele własnego Przed chwilą opuściliśmy progi świątyni ś. p. Augusta Mieczkowskiego, zasłużonej dzia jej ucznia Dyrektora Wieczorka. To też z pewną Św. Marcióskiej, gdzie, składaliśmy dziękczynie łaczce na polu charytatywnym oraz w obecności satysfakcją podnosimy fakt, że poza fazą przy nie za półwiekową opiekę Bożą dla instytucji jedynego żyjącego członka pierwszej Dyrekcji gotowawczą i pierwszem! latami istnienia, gdy naszej i prosiliśmy o dalszą łaskę rozumnego i Vesty*" p, radcy Rucińskiego, który dziś po ty- pierwsi kierownicy Vesty nabrali ufności, wia umiejętnego kierowansh jej losami. loletnich trudach na różnych polach pracy za ry w własne siły i doświadczenia, Vesta pra cowała odtąd aż po dziś dzień nietylko Obecna akademja uroczysta ma nam dać żywa wywczasu. * wyłącznie polskim groszem, lecz opierała całą możność zdania publicznie obrachunku z poczy O obecnych kierownikach naszej Dyrekcji, swą działalność przez odpowiedni dobór współ nali naszych półwiekowych a pragniemy stąd którym w udziale przypadła zasługa rozbudowy pracowników na pracy ludzi sercem, mową i wynieść nową podnietę i silną otuchę do dalszych naszej instytucji z chwilą odzyskania wolności działań na przyszłość*, I dlatego witam Szanow politycznej naszej Ojczyzny, i to nietylko tery myślą z duchem polskim ściśle złączonych, i ma nych i Czcigodnych Naszych Gości, wszystkich torialnie lecz również i w innych dziedzinach u- my niezłomną wolę zasadzie tej wierności do przyjaciół i sympatyków Jubilatki i widzę w tern bezpieczeń, zgodnie z życzeniem tych panów trzymać. I właśnie w tej myśli i w obecności je pewien dowód uznarjjja dla Niej, że najwyżsi na mówić nie będę lecz ufam, że kiedyś mój nastę go Magnificencji Rektora naszej Piastowskiej si dostojnicy Kościoła, rządu i samorządów, siły pca po upływie ćwierć wieku, należyte im odda Wszechnicy z pewnym odcieniem lokalnej du zbrojnej, nauki i zydla gospodarczego, najpoważ uznanie wśród niemniej uroczystego jak dzisiaj my zaznaczyć możemy, że, zdaje się, z naszej ini cjatywy, nasza Alma Mater poznańska była niejsi obywatele Grodu naszego zaszczy nastroju. 1 v m- L z- ;» pierwsza i jest dotąd jedyną uczelnią, która w cają nas obecnością swoją i współudziałem w dzinie chcę nużyć Szanownych Państwa szere siejszem parni ątkowm zgromadzeniu. Skła giem dat i cyfr sprawozdawczych, uczynią to zakresie nauk gospodarczych1 uwzględniła dzie dam więc w imienia, kolegów moich serdeczne pokrótce w zwięzłej formie Panowie z Dyrekcji. dzinę ubezpieczeń celem lepszego wyszkolenia wyrazy podzięki Szanownym Gościom za łaska Pragnę jednak specjalnie zwrócić uwagę Sza fachowego jej przedstawicieli * a prelekcje te we przybycie a zarazem zanoszę skromną i szcze nownych naszych Gości oraz sympatyków na zleciła naszemu współpracownikowi p. Dyrekto rą prośbę o życzliwy sąd nad przeszłością, a tern szych, którzy nie mogli tu dzisiaj przybyć, na rowi Biskupskiemu. samem o poparcie nnoralne przyszłych zabiegów monografię, rys historyczny pięćdziesięciolecia Jako jedną może mniej znaną I uwidocznio naszych. ną cechę działalności Vesty specjalnie na te naszej Vesty, który Panom dziś przedkładamy. Zaiste idea ubezpieczeń na ziemiach* polskich, Uważaliśmy za nasz obowiązek nietylko celem renie nam najbliższym, i to z ostatnich lat zma n tem samem i w i lasze j dzielnicy temu lat 50 uświetnienia dzisiejszej uroczystości wyda gań politycznych podnieść pragnę szczegół mało była populating i do dziś dnia nawet nie u- nie drukiem dziejów Vesty, lecz ufamy że mo- lokowania naszych' rezerw z całą świadomością miala zdobyć sobin tego zrozumienia wśród szero nografja ta wypełni poważną lukę w dziejach i celowością wyłącznie w; nieruchomościach tak kich mas społeczeństwa, jakiem się cieszy na za porozbiorowych naszej dzielnicy, a specjalnie w miejskich jak i wiejskich w tem przekonaniu, że chodzie. «To tei pierwsze kroki naszej Vesty dziejach rozwoju naszego życia ekonomicznego, zarówno z naszemi bankami i wspótdzielniami, ciernistej szły» drodze wśród piętrzących się zarazem przyczyni się do spopularyzowania idei przyczyniliśmy się wybitnie do utrwalenia stanu trudności a, te polegały na różnych przyczy ubezpieczeniowej. Wyszła ona z pod pióra na posiadania polskiego na zachodnich rubieżach nach. Może osoba inicjatora Vesty, lekarza szego kolegi p. Zygmunta Zalewskiego, któremu Ojczyzny naszej. A gdy wybiła na wielkim ze pn. Juljusza Rejidwskiego, zbyt mało była znana* pragnę podziękować tu publicznie nietylko za garze światów, godzina wolności naszej, Vesta ówczesnym działaczom patryjotom naszego trudy jego znojnej pracy, lecz przedewszystkiem wysłała z lekkiem sercem i pewną dumą ojcow* społeczeństwa i piątego nie cieszyły się tem bez- za tak bezstronne, krytyczne i objektywne przed ską cały szereg swych pracowników w szeregi Względnem zauffcmiem, potrzebnym do działań o stawienie dziejów rozwoju Vesty, wolnej od walczące, a na wezwanie Naczelnej Kody Ludo szerszym zakres#e społecznym. Dalej trudności wszelkiej zbędnej chwalby. Jestem przekonany, wej w Poznaniu, mimo ogromu prac rozbudowy i przeszkody, stótwiane przez rząd zaborczy i to że monografja ta będzie nietylko pożytecznym naszej instytucji, podążyli najlepsi i naczelni głównie z inicjatywy ówczesnego prezydenta po- podręcznikiem dla niejednego kształcącego się nasi kierownicy celem spolszczenia i zorganizo Ticji poznański^ Staudego, który z istnie pru- ubezpieczeniowca, lecz zarazem dla każdego, dla wania administracji skarbewości naszej dziel ską systematycznością starał się zapobiedz po którego historja rodzimego życia ekonomicznego nicy. Rok zaledwie upłynął, gdy powołany przbz wstaniu i rozbojowi nowej placówki polskiego pewien urok zawiera. Poznajemy tam nietylko dzisiejszego premiera ministrów opuścił nas ^ycia gospodarczego. wzmagania się początkowe z nieprzepartemi tru nasz naczelny dyrektor, Dr. Marjan Głowacki, 'A jeżeli mimo tych wielkich trudności, mi- dnościami oraz późniejszemi walkami z wrogiem celem objęcia Departamentu Akcyz i Monopoli n^o tych ciężkich chwil, przeżytych w czasach wszelkiemu życiu polskiemu ustawodastwem w Ministerstwie Skarbu. Nie zatrzymaliśmy go pierwszych pdezynań swoich Vesta stale się pruskiem, lecz również potężny rozkwit lat o- świadomi odpowiedzialności i obowiązku wobec Państwa; żegnaliśmy go z szczerym żalem, że W1 rozwijała i wśród poważnych placówek życia statnicb. Vesta, to trzecia z rzędu instytucja pry pracę, wiedzę, i energję jego dla nas tracimy, Polskiego naszej dzielnicy zajęła miejsce niepo ślednie, tubwodem to słuszności idei ubezpie watna ubezpieczeń na ziemiach polskich, kro lecz zarazem i z całą świadomością, że odda czeniowej i konieczności spopularyzowania jej cząca za nestorem naszych instytucji prywa liśmy naczelną siłę naszą na służbę Państwową. Jeżeli dzisiaj z chwilą uroczystego obchodu w szerokich masach społeczeństwa. I dzisiaj z tnych Towarzystwem Wzajemnych Ubezpie tem większą czcią wspominać nam przychodzi czeń w Krakowie, oraz o parę lat starszym od Jubileuszu naszego łączy się w calem Państwie Pamięć tych mężów, którzy inicjatywę, rzuconą nas Towarzystwem Warszawski em nie mó Polski em ta wspólna niezłomna dążność uzdro Przez Dr. Fijewskiego, podjęli z silną wolą i u- wiąc o instytucjach krajowych publiczno-pra- wienia naszego życia ekonomicznego, gdy każde Partą konsekwencją w czyn wprowadzili i, zwal wnych z czasów zaborczych z przymusem, ubez serce polskie, każda myśl Polaka i każde na mę pieczenia jak dawne Societety w naszej dziel- cie twórczej ;wolł narodu, skierowane jest w czając wszelkie trudności, nam ją przekazali. m W dniu 23. lutego hi. r. obchodził Bank Wzaj. ['besp. Vesta w Poznaniu z niezwykłą okazalośćią pięćdziesięcioletni jułileusz swego istnie-' -nja. Udział najwyższych przedstawicieli du chowieństwa, władz cywilnych i wojskowych, oraz licznej publiczności w uroczystości dowodzi wielkiego znaczenia, do jakiego instytucja ta w czasie półwiekowej działalności doszła oraz głę bokiego zaufania, jakie wzfbrudza dalsza jej praca na polu gospodarczem i netrodowem. Uroczystość zapoczątkowało solenne nabo żeństwo w kościele Św., Marcina w obecności Prymasa Polski, Jego Eminencji Kardynała Dalbora, po której w nrzystrojonej w zieleń i kwiaty sali Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się uro czysta akademja. Akademję otworzył prezes Rady Nadzorczej Vesty, Szambelan Papieski p. Edward Potworowski: z Goli, witając zebra nych następującem przemówieniem: >. ' < * ',,». -X,/. W.K... «f.vw-l'w- '

4 wspómym wysiłku ku budowie silnych podwalin ] Ognia. W dzielnicy pruskiej założono w roku trwałego gmachu skarbu Państwa naszego, niech j 1873 pierwsze Towarzystwo życiowe na ziemiach mi wolno będzie poczytać to za dobry znak i polskich pod nazwą: Vesta66 Banit Wzajemnych błysk promienny, oświecający drogę przyszłej:: Ubezpieczeń na życie. działalności instytucji naszej. Mech godło i nazwa nasza Vesty, ten symbol czystości fi dobrobytu, szerokim stanie się wskaźnikiem ducha oszczędności od pałaców ministerialnych stolicy rż do najodleglejszej chaty wieśniaczej, a ternsamem stanie się silnym 1 potężnym współczynnikiem utrwalenia bytu państwowości naszej. Z tern gorącem życzeniem i głęboką ufnością w przyszłość otwieram uroczystą akademję naszą. Po powitaniu, przyjąłem przez zebranych o- klaskami, zabiera głos naczelny dyrektor Vesty Mieczysław Wieczorek, dając najpierw krótki pogląd historyczny na znaczenie i rozwój asekuracji. Wskazuje on na to, że asekuracja ma w życiu gospodarczem bardzo wielkie znaczenie, większe jak sobie z tego niejednokrotnie zdajemy sprawę. Asekuracja wyrównuje straty, a ekonomista polski profesor Dr. Stanisław Głąbiński mówi, że asekuracja jest instytucję społeczną, powołaną do łagodzenia i uchylenia zbiorowemi siłami ubezpieczonych ekonomicznych następstw klęsk elementarnych, utraty sil osobistych I Innych zdarzeń, na jakie poszczególne gospodarstwa są narażone. Za stosunkowo niską opłatą chroni asekuracja każdego od nędzy w razie wypadku, zapewniając mu w razie straty majątku środki na utrzymanie się i możność nabycia straconego mienia. Ubezpieczenia życiowe zaś zapewniają pozostałej rodzinie na wypadek śmierci jej żywiciela dalszą egzystencję. Towarzystwa ubezpieczeniowe, szczególnie życiowe, mają także znaczenie jako instytucje kredytowe, udzielając pożyczek długoterminowych, hipotecznych na posiadłości miejskie i wiejskie, w dalszym zaś ciągu ubezpieczenia o- gniowe umożliwiając działalność całemu szeregowi instytucji dla kredytu długoterminowego, n. p. bankom hipotecznym i ziemst worn kredytowym. W dziejach asekuracji napotyka się też pewne urządzenia już u starożytnych narodów, które wskazują na początki idei ubezpieczeniowej, n. p. w Grecji i Rzymie pokrywano wspólnemi siłami poniesione straty przy żegludze morskiej. W wieku XIV. dopiero stwierdza się, początkowo w Wenecji i wogóle we Włoszech, u- rządzenia bardziej zbliżone do racjonalnej asekuracji i od tego czasu wywodzi się początek u- bezpieczeń przewozowych. Ubezpieczania ogniowe, uprawiane już w wieku XIV przez t. zw. gildy ludów germańskich, które jednakże po większych klęskach u- padły nabrały formy realnej dopiero z powstaniem w r towarzystwa angielskiego Fireoffice, poczem powstają w Niemczech w początku 18 wieku publiczno-prawne socyetety ogniowe, a w ślad z nimi idzie Francja, Holandia, Austrja i Rosja. 1 Także ubezpieczenia życiowe występują już w czasach rzymskich i później w średniowieczu, jednakże w bardzo prymitywnej i niedoskonałej formie. Właściwy rozwój towarzystw ubezpieczeń życiowych przypada na wiek 19. Na pierwsze miejsce wysunęła się Anglja, mając w roku 1830 już 35 towarzystw, w Francji powstaje pierwsze to w. życiowe dopiero w roku 1820, poczem przychodzi także Austrja i Niemcy. Dając powyższy pogląd na ogólny rozwój zasadniczych działów ubezpieczeń przystępuje prelegent do sprawy asekuracji w Polsce z poszczęgólnem uwzględnieniem historji Vesty% co w dosłownem brzmieniu niżej podajemy: Na ziemiach polskich rozwój asekuracji związany był ze stosunkami, jakie panowały w poszczególnych zaborach. Społeczeństwo polskie jednakże w dążeniach swoich do gospodarczej niezależności nie zaniedbało i tej dziedziny. I tak powstała w Małopolsce pierwsza instytucja ogniowa w roku 1861 pod nazwą: Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, w ślad zatem fundowano w Warszawie w roku 1870: Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Z okazji 50-letnicgo istnienia tejże instytucji wypada nam dziesiaj podnieść kilka wspomnień, odnoszących się do jej założenia i zdać sprawę z półwiekowej działalności. Inicjatorem założenia Vesty był Dr. Juljusz Rejewski, lekarz z zawodu. Nie mając zamiłowania do medycyny, poświęcił się asekuracji; praktykę rozpoczął w Norddeutsche Lebens-Versicherungs-Bank w Berlinie z powziętym z góry zamiarem założenia własnego banku. Zorientowawszy się w teorji i technice asekuracji życiowej, zaczął czynić starania około założenia Powszechnego Międzynarodowego Banku Ubezpieczeń z siedzibą w Berlinie. Wkrótce jednak zauważył, że trudno będzie zrealizować plan na terenie berlińskim i rzucił w początku roku 1869 hasło założenia takiej instytucji w Poznaniu. Udało mu się też zainteresować swoim planem znaczniejszych ziemian wielkopolskich i kilku mieszczań poznańskich, w czerwcu 1870 roku zwołał ich na zebranie, na którem przedłożył projekt statptu, założyć się mającej instytucji pod firmą Iris. Zainteresowanie było słabe, zebrani albo nie okazywali dostatecznego zrozumienia dla asekuracji życiowej, albo wskazywali na brak kapitałów. Pierwsza próba nie powiodła się. Na drugiem dopiero zebraniu w dniu 16. lutego 1871 utworzył się komitet tymczasowy, a w dniu 30. września tego samego roku komitet zakładający, w którego skład weszli: 1. Dr. Juljusz Rejewski, lekarz, 2. Mieczysław Łyskowski, dyrektor banku, 3. Juljusz Lewandowski, adwokat, 4. Dr. Józef Koszutski, lekarz, 5. Karol Krotochwill, właściciel młyna, 6. Bolesław Leitgeber, kupiec, 7. Dr. Ludwik Rzepecki, profesor gimnazjalny, 8. Franciszek Bogusławski, kupiec, 9. Dr. Teofil Matecki, radca sanitarny, wszyscy z Poznania, dalej 10. Dr. Henryk Szuman z Władysławowa, 11. Hipolit Turao z Objezierza, 12. Hiacynt Nostic-Jackowski z Jabłowa, 13. Emil Czarliński z Brąchnówka, 14. Dr. Zygmunt Szułdrzyński z Lubasza, 15. Józef Łukomski z Goniec i 16. Dr. Roman Szymański, redaktor z Poznania. Komitet pracował w przyspieszonym tempie; opracowano podstawy techniczne, przyjęto tabelicę śmiertelności 17 towarzystw angielskich z 31/2 % dyskontem i w dniu 30 grudnia wręczono prezydentowi policji w Poznaniu petycję o koncesję. Nadzór nad towarzystwami asokuracyjnemi wykonywało wówczas pruskie Ministerstwo spraw wewnętrznych. Prezydentem policji, a zarazem najniższą instancją nadzoru był znany wróg Polaków Standy, który też podając petycję w drodze służbowej, zauważy! że wszyscy założyciele są Polakami. Następują teraz długie pertraktacje z władzą. Siedem razy musiano zmieniać projekt statutu, dopiero w końcu września 1872 r. ukończyły się indagacje, lecz daleko było jeszcze do udzielenia koncesji. W toku pertraktacji przyjęto firmę Vesta Bank Wzajemnych Ubezpieczeń na życie i na kategoryczne żądania władz musiano zgodzić się na prowadzenie książkowości wyłącznie tylko w języku niemieckim. Niezależnie od tego postępowały energicznie prace organizacyjne. Stworzono organizację zewnętrzną w głównych zaryw sach (t. j. sieć agencyjną) i wewnętrzną biurową. Następnie rozpisano subskrypcję na kapitał zakładowy talarów i rozpoczęto akwizycję wniosków tymczasowych. Subskrypcja dała wynik nadspodziewany, podpisów uzyskano w krótkim czasie na tal. Wielkie zasługi około subskrypcji położył Bank KWilecki Potocki w Poznaniu, pozatem zajmował Mę akwizycją subskrypcji Poznański Bank,/Tellus, Bank Toruński, Bank Starogardzki, [Paulin Mann i inni. Wniosków tymczasowych pozyskano,v % mę przeszło k talarów, pm ważnie % rzemieślniczych oraz kupieckich, Przybył % czas do biura Vesfiy prezydent Steady dał wykazów subskrybentów I wniosków h czasowych. Badał nietylko wiarogodność pq. pisów ale również odpowiedzialność majątkoj subskrybentów i kandydatów na ubezpie^;' Rewizja w biurach Vesty trwała 2 tygodnie ^ przez dalsze 5 tygodni Standy sprawdza! za g0, mocą landratów wypłacalność różnych osób. ^ rezultacie zakwestionował zdolność płatnicza kilkudziesięciu kandydatów ubezpieczeniowy^ wzamian których komisja dostarczyć musiała odpowiednią ilość nowych wniosków. Wreszcie * zażądał Standy przedłożenia pieniędzy zdepono. wanych w bankach i wówczas dopiero mógł zareferować swoim władzom przełożonym, ^ wszystkie postulaty rządowe są wypełnione. W ślad za tern podpisał król pruski koncesj»1«na założenie Vesty dnia 8. sierpnia 1873 r., ko! misja organizacyjna otrzymała uwiadomienie w dniu 26. września. Poza koncesją królewską p0. trzeba było jeszcze zezwolenia władz lokalnych na rozpoczęcie działalności. Standy zwlekał je. szczc w dalszym ciągu 1 mimo natychmiast, wego wypełnienia wszelkich wymaganych formalności, rejencja dopłato w dniu 24. stycznia 1874 r. wręczyła VeScle dokument koncesyjny, Pierwszą radę nadzlorczą wybrał już poprzednio rozwiązujący sięi komitet organizacyjny 1 w dn. 27. września 1873 r., w skład której weszli: J Dr. Szumami (prezes), JuRjan Lewandowski, Bolesław Leitgeber, Hiacynt Jackowki, Józef Łukomski, Mieczysław Łyskowski i Hipolit Turno. Pierwszy zarząd Banku tworzyli: Dr. Rejewski, jako naczelny dyrektor, Dr. Kazimierz Szulc, jako zastępca naczelnego dyrektora, Dr. Robert Luedtge, dyrektor techniczny i Kalikst Kuciński, jako jego zastępca. W dniu 12. grudnia 197B r. rozpoczęła pierwsza dyrekcja regularną pracę. Pierwszy rozmach w organizacji i akwizycji był wielki, przeciętny przyrost sumy ubezpieczony wynosił rocznie około 2 mil jonów marek, co uważać należało za wynik bardzo korzystny, temwięcej, że musiano wówczas już walczyć z konkurencją towarzystw niemieckich. Rozszerzono organizację na całą Rzeszę niemiecką, otworzono osobne subdyrekcje w Poznaniu, Berlinie, Dreźnie, Hamburgu i Wrocławiu, którym podlegało 16 generalnych agentur. W roku 1877 pracowały o* gólnie dla Vesty na terenie polskim 464 agencje, na terenie niemieckim A jaki był rezultat? Z terenu polskiego wpłynęło ubezpieczeń na ca. 4 5 milj. marek, z terenu niemieckiego zaś na ca. 2,5 miljónów. Do tego doszło, że akwizycja na zachodzie nie była UWwałą, przeważnie w pierwszym roku ubezpieczenia stornowano u- mowy wskutek zaniechania opłaty składek. Vesta przechodziła bowiem w pierwszych latach choroby dziecięce, na które zapadają często instytucje, szczególnie życiowe, którym brak od samego początku doświadczonego kierownictwa. Jakkolwiek założyciel Dr. Rejewski zapoznał się z teorją i techniką asekuracji życiowej, brak mu było jednakże doświadczenia praiktycznego, które w asekuracji przychodzi dopiero,z biegiem czasu. Vesta dostała się pozatem w ręce niesumiennych agentów, którzy z niedoświadczonej instytucji umieli wyłudzać oprócz wysokich prowizji stałe pobory i dyety i likwidowali wysokie koszta podróży, które były często fitigowane, rezultaty zaś nie stały w żadnej proporcji do kosztów. Konkurencyjne towarzystwa niemieckie rozpoczęły kampanję oszczerczą w prasie fachowej i codziennej przeciw Vescie co hem więcej tamowało jej rozwój na zachodzie. W takich warunkach musiało przyjść w roku 1878 do przesilenia. Wiele nowych Instytucji zniknęło po kilkuletniem istnieniu z tych samych przyczyn Vesta zabrała się jednakże jeszcze w sam czas do uzdrowienia stosunków i złagodzenia skutków szerokiego a niedoświadczonego rozmachu pierwszych lat. Wyłoniła się z Rady Zawiadowczej komisja kontrolna, której udało się przez obniżenie kosztów zewnętrznych i wewnętrznych przyprowadzić instytucję do równowagi. Ofiarą przeprowadzonej sanacji padł zało- I iyciel Vesty Dr. Rejewski, który w dniu 5 li-

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY T R E Ś Ć : 1. Ustawodawstwo o opiece społecznej w Polsce (7) łan Starczewski. 2. Koordynacja pomocy społecznej a centralne kartoteki Maria

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ

ZARYS HISTORII POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ ZARYS HISTORII POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ Cecylia Leszczyńska WARSZAWA Warszawa 2010 Recenzent: Paweł Wyczański Ilustracje wykorzystane w opracowaniu pochodzą z następujących źródeł: Archiwum rodziny

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

ROMAN DMOWSKI. KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO

ROMAN DMOWSKI. KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO ROMAN DMOWSKI KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO ISBN: 978918580502-0 Litteratursällskapet Ligatur, 2007 P.O.Box 75 SE 730 50 Skultuna, Sweden www.ligatur.se office@ligatur.se ROMAN DMOWSKI KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński C.. Northcote Parkiinson PRAWO PARKINSONA czyli w pogoni za postępem Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński Przedmowa Ludzie bardzo młodzi, nauczyciele, a także ci, którzy piszą książki z zakresu

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA

Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA Oddajemy do rąk Czytelników książkę autora, który choć mieszka poza granicami Polski, uważnie śledzi wydarzenia w kraju. Kazimierz Z.

Bardziej szczegółowo

Antoni Chołoniecki. Pamięci Stefana Buszczyńskiego autora Upadku Europy

Antoni Chołoniecki. Pamięci Stefana Buszczyńskiego autora Upadku Europy Antoni Chołoniecki Duch dziejów Polski Wydanie drugie przejrzane i rozszerzone Kraków 1916 r. nakładem towarzystwa imienia Stefana Buszczyńskiego Kraków Basztowa 17. Cena 6 koron (4 marki) Drukarnia Narodowa

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Fryderyk Engels Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) WARSZAWA 2007 Broszura Engelsa Rozwój socjalizmu od utopii do nauki ( Die Entwicklung

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. W. I. LENIN

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit DEBATA: TYTUŁ PRACODAWCY WYDAWNICTWA RAZEM WEWNĘTRZNEGO MOGĄ WIĘCEJ TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. 10 października 2013 roku Lorem ipsum dolor sit Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

sobota 9 listopada 2013 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7

sobota 9 listopada 2013 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Trzy lata bez chwili wytchnienia s. 6 Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7 Idziemy po zycięstwo s. 12 Jan Sechter:

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska. Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka. Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska

Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska. Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka. Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska Ilustracje: Ryszard Druch Adam Hanuszkiewicz Piotr Olszówka Opracowanie typograficzne: Sylwia Kucharska Projekt

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo