P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:"

Transkrypt

1 S AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, Kołobrzeg. W dniu 16 czerwca 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: - Marta Rolka - Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 31/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. wydanego z przez Wicewojewodę w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: Zakład pracy JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu ul. Sułkowskiego 11, prowadzony jest na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: xxxxx. Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest zarząd. W skład zarządu wchodzi Pan xxxxx pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Numer Identyfikacji Podatkowej Spółki: NIP xxxxx, REGON: xxxxx /zał. nr 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielały: - Pani xxxxx główna księgowa, upoważniona przez Pana xxxxx JAZON" Sp. z o. o. do reprezentowania Spółki podczas kontroli przeprowadzanej w dniu 16 czerwca 2014 r. /zał. nr 2/, - Pani xxxxx specjalista xxxxx. Na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr D1/0007/2005 z dnia 10 marca 2005 r. /zał. nr 3/ zmienionej decyzją Nr Z/0025/2005 z dnia 09 września 2005 r., decyzją Nr Z/0041/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. oraz zmienionej decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr Z/1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r., Nr Z/5/2008 z dnia 19 marca 2008 r., Nr Z/10/2008 z dnia 04 lipca 2008 r., Nr Z/11/2008 z dnia 26 sierpnia

2 r., Nr Z/13/2008 z dnia 31 października 2008 r., Nr Z/2/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r., Nr Z/4/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., Nr Z/6/2011 z dnia 28 września 2011 r., Nr Z/4/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. ww. spółka od dnia 15 marca 2005 r. uzyskała status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. JAZON" Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11 prowadzi działalność w następujących lokalizacjach: - Bydgoszcz ul. Warszawska 15 własna nieruchomość, wynajem biur, - Bydgoszcz ul. Podłużna 11/13 dzierżawa nieruchomości, dozór nieruchomości, - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 dzierżawa magazynu i biura, dozór mienia, - Bydgoszcz ul. 3 Maja 6 dzierżawa biura, dozór mienia, pracownicy wykonujący pracę na rzecz innej spółki, - Warszawa ul. Jagiellońska 78 własna nieruchomość, wynajem biur, - Kołobrzeg ul. Sułkowskiego 11 nieruchomości własne, dzierżawa biura, pracownicy wykonują pracę na rzecz innej spółki, - Kołobrzeg ul. Łopuskiego 27/1 dzierżawa biura, prowadzenie kadr i księgowości, - Pogorzelica ul. Rzeczna 1 obiekt dzierżawiony, wynajem pokoi i domków kempingowych w sezonie letnim /zał. nr 4/. Podstawową działalnością spółki jest wynajem pomieszczeń i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /zał. nr 4/. Pracownicy JAZON Sp. z o.o. świadczą pracę w następującym rozkładzie czasu pracy: a/ Bydgoszcz ul. Warszawska 15 okres rozliczeniowy nie przekraczający jednego miesiąca: - pracownik gospodarczy podstawowy system czasu pracy praca jednozmianowa w godzinach pracownicy administracyjno biurowi wykonują pracę w podstawowym czasie pracy w godzinach b/ Bydgoszcz ul. Podłużna 11/13 okres rozliczeniowy nie przekraczający trzech miesięcy - portier - równoważny system czasu pracy praca zmianowa, przedłużony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin: I zmiana praca w godzinach II zmiana praca w godzinach c/ Warszawa ul. Jagiellońska 78 - pracownik gospodarczy, sprzątaczka podstawowy system czasu pracy - praca jednozmianowa w wymiarze 8 godzin w godzinach w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca - pracownicy portierni (dozór) - równoważny system czasu pracy przedłużony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym trzech miesięcy, praca dwuzmianowa w godzinach: I zmiana II zmiana pracownicy administracyjno biurowi wykonują pracę w podstawowym czasie pracy w godzinach lub w godzinach d/ Kołobrzeg ul. Sułkowskiego 11 - pracownik gospodarczy podstawowy system czasu pracy - praca jednozmianowa w godzinach w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca

3 3 - pracownik pralni - podstawowy system czasu pracy - praca dwuzmianowa w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy: I zmiana II zmiana pracownicy dozoru równoważny system czasu pracy - praca zmianowa, przedłużony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy; praca wg harmonogramów sporządzanych przez przełożonego - personel medyczny - podstawowy system czasu pracy - praca jednozmianowa w godzinach w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca - pracownicy administracyjno biurowi wykonują pracę w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach e/ Kołobrzeg ul. Kościuszki 18 - pracownicy dozoru równoważny system czasu pracy - praca zmianowa, przedłużony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy; praca wg harmonogramów sporządzonych przez przełożonego f/ Kołobrzeg ul. Łopuskiego 27/1 - pracownicy administracyjno biurowi wykonują pracę w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach lub g/ Pogorzelica ul. Rzeczna 1 - pokojowa, pomoc kuchenna, konserwator, szef kuchni praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy 8 godzin pracy, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca, praca wg harmonogramu sporządzonego przez przełożonego - kierownik ośrodka wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach h/ filia Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 - sprzątaczka - podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa w godzinach , miesięczny okres rozliczeniowy - portierzy wykonujący pracę w lokalizacji Bydgoszcz ul. Kossaka 72 oraz ul. Dworcowa 81 - równoważny system czasu pracy, praca zmianowa, 3 - miesięczny okres rozliczeniowy I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach III zmiana w godzinach portierzy wykonujący pracę w lokalizacji Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 - równoważny system czasu pracy, praca zmianowa, 3-miesięczny okres rozliczeniowy I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach administracja pracownicy biurowi praca w podstawowym systemie czasu pracy, praca jednozmianowa w godzinach w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca i/ filia Bydgoszcz ul. 3 Maja 6 - pokojowa równoważny system czasu pracy - dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, praca zmianowa, okres rozliczeniowy 3 - miesięczny, praca wg harmonogramów czasu pracy sporządzanych przez przełożonego - pracownik gospodarczy (utrzymanie czystości kuchnia) podstawowy system czasu pracy, 3 - miesięczny okres rozliczeniowy, praca zmianowa w godzinach:

4 4 I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach III zmiana w godzinach pracownik gospodarczy ( parking myjnia) podstawowy system czasu pracy, 3 - miesięczny okres rozliczeniowy, praca jednozmianowa w godzinach oraz pomocnik techniczny, ogrodnik, elektryk podstawowy system czasu pracy, praca zmianowa, okres rozliczeniowy 3 - miesięczny I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach III zmiana w godzinach młodszy kelner, kelner równoważny system czasu pracy, 1 - miesięczny okres rozliczeniowy, praca w godzinach: I zmiana w godzinach oraz II zmiana w godzinach oraz barman podstawowy system czasu pracy, praca zmianowa, okres rozliczeniowy 3 - miesięczny I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach III zmiana w godzinach portier, portier parkingu równoważny system czasu pracy, praca zmianowa, okres rozliczeniowy 3 - miesięczny I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach pracownicy biurowi: specjalista ds. kadr i płac, asystent w dziale kadr, księgowa oraz referent, inspektor ds. bhp i ppoż, kierownik działu utrzymania czystości, asystent kierownika służby pięter praca w podstawowym systemie czasu pracy, praca jednozmianowa w godzinach w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca - pracownicy biurowi: specjalista ds. sprzedaży, asystent ds. sprzedaży, asystent ds. gastronomii, asystent ds. programu ProGas praca w podstawowym systemie czasu pracy, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym trzech miesięcy, praca w godzinach : , , , , /zał. nr 5/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu wykonywania działalności zakładu w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 27/1. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. ustalono,

5 5 że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc lipiec 2013 r. oraz stan na dzień 16 czerwca 2014 r. W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu lipcu 2013 r. zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 127,355 osób (na 113,613 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 72,00 osób (na 66,375 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2,00 osoby (na 2,00 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 37,00 osób (na 33,00 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 33,00 osoby (na 31,375 et.). Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2014 r. wyniósł 58,43 %, w tym 30,81 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 6/. Na dzień kontroli tj. w dniu 16 czerwca 2014 r. zatrudniano ogółem 103,00 osoby (na 88,875 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 54 osoby (na 48,750 et.), z tego: - ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 27 osób (na 23,00 et.), Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 6/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. JAZON" Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11 użytkuje obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w następujących miejscowościach: - Bydgoszcz ul. Warszawska 15 własna nieruchomość, wynajem biur, - Bydgoszcz ul. Podłużna 11/13 dzierżawa nieruchomości, dozór nieruchomości, - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 dzierżawa magazynu i biura, dozór mienia, - Bydgoszcz ul. 3 Maja 6 dzierżawa biura, dozór mienia, pracownicy wykonujący pracę na rzecz innej spółki, - Warszawa ul. Jagiellońska 78 własna nieruchomość, wynajem biur, - Kołobrzeg ul. Sułkowskiego 11 nieruchomości własne, dzierżawa biura, pracownicy wykonują pracę na rzecz innej spółki, - Kołobrzeg ul. Łopuskiego 27/1 dzierżawa biura, prowadzenie kadr i księgowości,

6 6 - Pogorzelica ul. Rzeczna 1 obiekt dzierżawiony, wynajem pokoi i domków kempingowych w sezonie letnim /zał. nr 4/. Pracodawca przedłożył: - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx., stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia należące i użytkowane przez JAZON Sp. z o.o., zlokalizowane w: Karpaczu przy ul. Olimpijskiej 9, Filii w Bydgoszczy przy ul. Podłużnej oraz przy ul. Warszawskiej 13-15, Filii w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Postanowieniem Nr rej. xxxxx z dnia xxxxx wprowadzono sprostowanie dotyczące zmiany numeru lokalu Fili w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej z numeru na numer 15 /zał. nr 7/. Na dzień kontroli spółka nie prowadziła działalności w Karpaczu przy ul. Olimpijskiej 9, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Nr rej.: xxxxxx z dnia xxxxx, stwierdzającą, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przez pracowników przedsiębiorstwa JAZON Sp. z o.o. mieszczące się w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7a/, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx, stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez JAZON Sp. z o.o. mieszczące się w Bydgoszczy przy ul. Podłużnej (portiernia), Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6 (Hotel City), Toruniu przy ul. Włocławskiej 32/46/Stawki Południowe (portiernia Fortu XIV), odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7b/. na dzień kontroli nie prowadzono działalności w Toruniu przy ul. Wrocławskiej 32/46/Stawki Południowe, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx, stwierdzającą, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy JAZON Sp. z o.o., mieszczące się w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11 i ul. Kościuszki 18, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7c/, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie Nr rej.: xxxxxx z dnia xxxxx, stwierdzającą, że pomieszczenie biurowe użytkowane przez firmę JAZON Sp. z o.o. mieszczące się w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 27 lok. 01 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7d/,

7 7 - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez firmę JAZON Sp. z o.o., zlokalizowane w Ośrodku Rekreacyjno- Wypoczynkowym TERIMEX w Pogorzelicy przy ul. Rzecznej 1 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7e/. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. spółkę nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie został przeprowadzona w dniach xxxxx i xxxxx (nr rej. xxxxxx ). Według złożonego oświadczenia w okresie od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy spółka nie dokonała żadnej przebudowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych /zał. nr 4/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracownikom zatrudnionym w firmie JAZON Sp. z o.o. opiekę medyczną zapewniają: w Bydgoszczy xxxxx w Bydgoszczy przy xxxxx w zakresie doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na podstawie umowy o świadczeniu usług medycznych z dnia xxxxx r. zawartej na czas nieokreślony wraz z aneksem nr xxxxx /zał. nr 8/, w Warszawie xxxxx z siedzibą w Warszawie xxxxx w zakresie doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia xxxxx r. zawartą na czas nieokreślony /zał. nr 9/, w Kołobrzegu xxxxx w Kołobrzegu w zakresie doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na podstawie umowy o objęciu opieką medyczną pracowników z dnia xxxxx r. zawartej na czas nieokreślony /zał. nr 10/. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku oraz przedstawione listy obecności za m-ce: lipiec 2013 r. JAZON Sp. z o.o. zatrudnia pracowników niepełnosprawnych w następujących miejscowościach: - Kołobrzeg przy ul. Sułkowskiego 11, ul. Kościuszki 18 - Bydgoszcz ul. Warszawska 15, ul. Podłużna 11-13, ul. Przemysłowa 8, ul. Kossaka 72, ul. Dworcowej 81, 3 Maja 6, - Warszawa przy ul. Jagiellońskiej 78 /zał. nr 11/. W czasie kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 17 pracowników niepełnosprawnych, tj. umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku oraz przedstawione listy obecności za miesiąc

8 8 lipiec 2013 r. Ponadto sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty (umowy o pracę, zaświadczenia lekarskie) 9 pracowników pełnosprawnych zatrudnionych w lipcu 2013 r. /zał. nr 12/. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłożono kontrolującym: - Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Zarządzenie xxxxx Prezesa Zarządu JAZON Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia xxxxx w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Zarządzenie xxxxx Prezesa Zarządu JAZON Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia xxxxx w sprawie powołania Komisji Rehabilitacyjnej /zał. nr 13/. Regulamin opracowano na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W kontrolowanym zakładzie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono dokumenty pod nazwą Lista księgowań na kontach analitycznych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i za okres od 01 stycznia 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. /zał. nr 14/. Z informacji pracodawcy wynika, że w okresie od stycznia 2013 r. do 13 czerwca 2014 r. pracownicy niepełnosprawni w kontrolowanym zakładzie korzystali ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc indywidualną przeznaczono na zakup leków, okularów, pokrycie ryczałtu na samochód, opłacenie turnusów rehabilitacyjnych. W tym okresie z ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji sfinansowano m. in. zakup sprzętu, okularów, opłacenie czesnego w szkole, pokrycie wydatków na naprawę samochodu. Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są ewidencjonowane na kontach : xxxxx ZFRON- fundusz indywidualnej pomocy, xxxxx ZFRON- indywidualne programy rehabilitacyjne, xxxxx ZFRON-de minimis /zał. nr 14/. Dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Spółka prowadzi w Banku xxxxx numer rachunku xxxxx. Okazano umowę ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym zawartą w dniu xxxxx w Koszalinie z Bankiem xxxxx wraz z aneksem nr xxxxx z dnia xxxxx /zał. nr 15/. Regulamin ZFRON jest ogólnodostępny dla pracowników zakładu znajduje się w kadrach w siedzibie firmy i jest dostępny w poszczególnych filiach zakładu. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

9 9 Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż JAZON Sp. z o.o. w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Częścią składową niniejszego protokołu jest 15 załączników. Na tym kontrolę zakończono. W dniu kontroli nie było książki kontroli. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami upoważnionymi i udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. JAZON Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Sułkowskiego 11 Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia czerwca 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Kołobrzeg, dnia SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Krajowy Rejestr Sądowy KRS: xxxxx; NIP: xxxxx, REGON: xxxxx zał. nr 1 2. Upoważnienie dla Pani xxxxx zał. nr 2 3. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr D1/0007/2005 z dnia 10 marca 2005 r. zał. nr 3 4. Informacja o prowadzonej działalności, wraz z informacją o przebudowie obiektów i pomieszczeń zał. nr 4 5. Informacja o systemie i rozkładzie czasu pracy pracowników zał. nr 5 6. Informacja INF-W za I i II półrocze 2013 r. oraz informacje o stanie zatrudnienia i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres od stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. zał. nr 6 7. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy zał. nr 7 (a, b, c, d, e) 8. Umowy o świadczeniach medycznych na terenie Bydgoszczy zał. nr 8, 8a 9. Umowa o świadczeniach medycznych na terenie Warszawy zał. nr Umowa o świadczeniach medycznych na terenie Kołobrzegu zał. nr Informacja o zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych zał. nr Zestawienia dotyczące zatrudnienia w m-cu lipcu 2013 r. i na dzień kontroli, tj. 16 czerwca 2014 r. zał. nr 12

10 Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych wraz z zarządzeniem w sprawie ww. regulaminu i zarządzeniem w sprawie powołania Komisji Rehabilitacyjnej zał. nr Listy księgowań na kontach analitycznych (fundusz indywidualnej pomocy, indywidualne programy rehabilitacyjne) zał. nr Informacja dotycząca rachunku bankowego ZFRON (umowa banku wraz z aneksem) zał. nr 15

S-3.9514.16.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.16.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.16.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Chemicznej Spółdzielni Inwalidów ARA w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 120 C. W dniu 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli: S-3.9514.15.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej INPROMET FERROPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2 S-3.9514.10.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

Egz. nr 2 S-3.9514.10.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.10.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki - Spółka Jawna przy ulicy Magazynowej 1 w Łobzie. W dniu 20

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o. o. w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o. o. w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26. S-3.9514.12.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o. o. w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26. W dniach 17 18 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 1 S-3.9514.9.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

Egz. nr 1 S-3.9514.9.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.9.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "Piekarnia Wyrób i Sprzedaż" Tadeusz Jakubowski w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 27. W dniu 08

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.8.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.8.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł S-3.9514.8.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwie Usług Turystyczno - Rehabilitacyjnych WODNIK H i M Rudniccy Spółka Jawna w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.7.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.7.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.7.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym PAPIRUS II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.13.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.13.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł S-3.9514.13.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego Solar E i M Dziołak Spółka Jawna w Świdwinie, ul. Polna 10.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu, ul. Kościuszki 4.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu, ul. Kościuszki 4. S-3.9514.18.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu, ul. Kościuszki 4. W dniu 15 września 2014 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

S2.9514.10.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł

S2.9514.10.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł S2.9514.10.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej MOJSIUK Spółka Jawna, Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz, prowadzącym również działalność w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.7.3.2015.EP P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.7.3.2015.EP P R O T O K Ó Ł S-3.9514.7.3.2015.EP P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym RASEL" T. i B. Lewandowscy Spółka Jawna w Dygowie, ul. Kolejowa 18. W dniu 24

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego Michał Szugalski, ulica Kolejowa 4, 76-020 Bobolice.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego Michał Szugalski, ulica Kolejowa 4, 76-020 Bobolice. S-3.9514.5.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego Michał Szugalski, ulica Kolejowa 4, 76-020 Bobolice. W dniu 18 kwietnia 2013 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów. S-3.9514.10.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów. W dniu 17 września 2013 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Agencji Ochrony Szabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Morska 11. W dniu

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.8.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.8.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł S-3.9514.8.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej MOJSIUK Centrum Blacharsko-Lakiernicze Spółka Akcyjna, Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz. W

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów.

P R O T O K Ó Ł. kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów. S-3.9514.11.3.2015.EP P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów. W dniu 2 października 2015 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

S- 3.9514.8.4.2014.MR-K PROTOKÓŁ

S- 3.9514.8.4.2014.MR-K PROTOKÓŁ S- 3.9514.8.4.2014.MR-K PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w IMPERIAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 8E. W dniu 13 maja

Bardziej szczegółowo

PS3.9514-2/11-3 P R O T O K Ó Ł

PS3.9514-2/11-3 P R O T O K Ó Ł PS3.9514-2/11-3 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej AUTO BRUNO Spółka z o.o., 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 115 B. W dniach od 26 do 27 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

PS EP P R O T O K Ó Ł

PS EP P R O T O K Ó Ł PS3.9514.1.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Biurze Ochrony Osób i Mienia Spółka z o.o. w Szczecinie, ul T. Firlika 41. W dniach od 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP /10 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP /10 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-3/10 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniach 9-10

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI

Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI PROTOKÓŁ KONTROLI Egzemplarz nr 2 problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Hotel Gracja Józef Kuczyński, ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie od 27 do 29 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1. Katarzyna Krenc

Egzemplarz nr 1. Katarzyna Krenc PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Boss Browar Witnica S.A., ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica, w terminie od 29 do 31 maja 2012 r. Egzemplarz nr 1 Działając

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON: 21 04 05 013 Numer Identyfikacji Podatkowej: 599 199 02 35

Numer identyfikacyjny REGON: 21 04 05 013 Numer Identyfikacji Podatkowej: 599 199 02 35 Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym STIL-PAK Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. w terminie od 26 do 28 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-13/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "IN - TEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek W dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej Protokół kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: PAKAR SERVICE Sp. z o.o., ul. Warszawska 214 lok. 1 i 8, 25-414 Kielce prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w FILTER SERVICE Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w FILTER SERVICE Sp. z o.o. PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w FILTER SERVICE Sp. z o.o. Kontrola przeprowadzona została w dniu 15 marca 2011 r. przez Panią Marzenę Roczon, inspektora w Oddziale do Spraw Współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30. S-3.9514.17.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30. W dniu 11 września 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon:

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon: PS-III.9514.6.2016.TB Gdańsk, dnia 8 marca 2016 r. Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk Regon: 220335670 Kontrolę, w dniach 25 26 lutego 2016 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2. Marlena Judczyc

Egzemplarz nr 2. Marlena Judczyc Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej KOMAGES Sp. z o.o. Janczewo 23 A, 66-431 Santok, w terminie od 2-5 marca 2012 r. Działając na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w Firmie KODAR SECURITY DWA Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą przy ul.

PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w Firmie KODAR SECURITY DWA Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w Firmie KODAR SECURITY DWA Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 16A/1 w dniu 15 lutego 2012 r. Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ WIELKOPOLSKI Poznań, dnia... URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu PS-V.9514.23.2013.4,9 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler Kontrola przeprowadzona została w dniu 11 lutego 2011 r. przez Panią Marzenę Roczon, inspektora

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ WIELKOPOLSKI Poznań, dnia... URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu PS-V.9514.16.2013.9,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Spółdzielnia Inwalidów POWSTANIEC, ul.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III.9514.15.2016.TB Protokół kontroli okresowej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dębowa Marta Pabian, Wojciech Pabian ZPChr ul. Warszawska 1/12, 82-500 Kwidzyn Regon:170035050

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Egzemplarz nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI. Egzemplarz nr 2 Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów Fabryka Świec w Szprotawie, ul. Sobieskiego 70A, 67-300 Szprotawa w terminie od 12 do 19

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przeprowadzonej kontroli problemowej.

Protokół. z przeprowadzonej kontroli problemowej. Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej. I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne PRIMEX" Cyran Stanisław, ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o.o. w Pyrzycach, Plac Wolności 2/1.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o.o. w Pyrzycach, Plac Wolności 2/1. PS3.9514.12.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o.o. w Pyrzycach, Plac Wolności 2/1. W dniach od 16 listopada 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egz. nr 1 P R O T O K Ó Ł S-3.9514.22.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 2. W dniu 4 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-12/09 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-12/09 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-12/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Firmie Handlowo Usługowej LEMON" Andrzej Rudnik, ulica Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek. W dniu 23 listopada 2009 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-4/10 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-4/10 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-4/10 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - zakładzie Produkcji Cukierniczej "NORD" Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Gościsława 1. W dniach od 17

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej SwiĘTO KR ZYSK! UH2ĄD WdjEW0D7^r i J. w KIELCACH ' ' i W ydział Polityki Społecznej Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Argos Security Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej LOPAK Leopold Pączka, ul. Harcerska 9, 78-400 Szczecinek.

P R O T O K Ó Ł. kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej LOPAK Leopold Pączka, ul. Harcerska 9, 78-400 Szczecinek. S-3.9514.10.3.2015.EP P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej LOPAK Leopold Pączka, ul. Harcerska 9, 78-400 Szczecinek. W dniu 8 września 2015 r. kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja zakładu i warunki pracy

I. Organizacja zakładu i warunki pracy PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Spółdzielni Inwalidów MILLENIUM Kontrola przeprowadzona została w dniu 22 lutego 2011 r. przez Pana Włodzimierza Skowronka starszego inspektora w Oddziale do Spraw

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TARTAK Zakład Pracy Chronionej Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PROTOKÓŁ KONTROLI Egzemplarz nr 2 problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Krawiectwo Konfekcyjne

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.2.3.2015.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.2.3.2015.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.2.3.2015.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów Selsin w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 2a. W dniu 9 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.4.3.2014.EP P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.4.3.2014.EP P R O T O K Ó Ł S-3.9514.4.3.2014.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2. W dniu 24 lutego 2014 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI

Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w terminie 10-13 grudnia 2012 roku w Koncesjonowanej Firmie Ochrony Osób i Mienia ADLER Ryszard Szarejko z siedzibą przy ul. Willowej 11 w

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:,,aga LIGHT Spółka Akcyjna Jacentów 167, 27-580 Sadowie - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ PS-V.9514.26.2013.4,10 PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Spółdzielnia Niewidomych San Marko, ul. Lindego 4, 60-573 Poznań (zwanym w dalszej części protokołu

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2. Katarzyna Kawalec

Egzemplarz nr 2. Katarzyna Kawalec Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Gorzowska 10, 66-460 Witnica, w terminie 24 do 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.11.2013.9,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.11.2013.9,10 PROTOKÓŁ KONTROLI WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.11.2013.9,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Leszczyńska Agencja Wydawnicza Mieczysław Strzelczyk,

Bardziej szczegółowo

Pani Marta Jabłońska Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON ul. Mortkowicza Warszawa

Pani Marta Jabłońska Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON ul. Mortkowicza Warszawa Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9514.25.2015 Pani Marta Jabłońska Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON ul. Mortkowicza 5 02-823 Warszawa WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PS.3.9514.13.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł

PS.3.9514.13.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł PS.3.9514.13.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej PPH OZI Salitra & Salitra Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiełły 9a. W dniach 01,02,05,06

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30. S.2.9514.11.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30. W dniu 15 listopada 2012 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: KIELCZANKA Sp. z o.o. ul. Górna 13-15, 25-415 Kielce - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VII.9514-1-2-11 Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Firma Handlowa TRAKER- TRADE Ewa Mleczko

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI

Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI Poznań, dnia PS V. 9514.30.2013.5 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w: Zakładzie Pracy Chronionej RAK SERVICE Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Kościuk, Karolina Włoch, Grażyna Kościuk

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.2.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.2.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł S-3.9514.2.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 33. W dniach

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-10 /09 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-10 /09 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-10 /09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Przedsiębiorstwie Produkcyjno Budowlanym Gryfbet Spółka z o.o. ul. Szosa Stargardzka 20-22, 70-893

Bardziej szczegółowo

WP-VII Protokół

WP-VII Protokół WP-VII.9514.1.16.2012 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej: Fabryka Mebli RYŚ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-442 Krzywaczka 487 (zwanym dalej zakładem)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VII.9514-1-7-11 Protokół z kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Hotele ADC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

PS.2. EP.0932-9/08 Egz. nr 1

PS.2. EP.0932-9/08 Egz. nr 1 PS.2. EP.0932-9/08 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Pracy Chronionej Fabryce Okien i Drzwi PCV LASTRIK Robert Zwierzchoniewski w Koszalinie, ul. Słowiańska 11F. W dniu

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.13.2.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.13.2.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł S-3.9514.13.2.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej ROKA- Niewiadomski Spółka komandytowa w Szczecinie, ul. M. Dąbrowskiej 18. W dniu 2 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PS3.9514.6.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł

PS3.9514.6.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł Egz. nr 1 PS3.9514.6.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej CENTRALNA KUCHNIA w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2. W dniu 28 marca

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-1/10 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-1/10 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-1/10 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 33. W dniach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. PS.I Protokół

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. PS.I Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I.0932-2-21-09 Protokół z kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej MUSTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli kompleksowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli kompleksowej Protokół z przeprowadzonej kontroli kompleksowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:,,odzież Robocza Spółka Jawna Drela i Wspólnicy ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Jerzy Wroniszewski Prezes Zarządu Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka Warszawa

Pan Michał Jerzy Wroniszewski Prezes Zarządu Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka Warszawa Warszawa, 19 października 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-VI.9514.2.2016.JK (WK-II.9514.23.2016.JK) Pan Michał Jerzy Wroniszewski Prezes Zarządu Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3 02-085 Warszawa WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

S EP P R O T O K Ó Ł

S EP P R O T O K Ó Ł S-3.9514.4.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy w Szczecinie, ul. M. Dąbrowskiej 18. W dniach od

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-2/10 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-2/10 P R O T O K Ó Ł Egz. nr 2 PS.2.EP.0932-2/10 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - WielobranŜowej Spółdzielni Inwalidów SELSIN w Szczecinie, ul. Św. Ducha 2A W dniach od

Bardziej szczegółowo

PS3.9514.9.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł

PS3.9514.9.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł PS3.9514.9.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów Słowianka w Szczecinku ul. Harcerska 42. W dniach od 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Konczewski Prezes Zarządu Fundacja Praca dla Niewidomych ul. Jasna 22 00-054 Warszawa

Pan Piotr Konczewski Prezes Zarządu Fundacja Praca dla Niewidomych ul. Jasna 22 00-054 Warszawa Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9514.31.2014 Pan Piotr Konczewski Prezes Zarządu Fundacja Praca dla Niewidomych ul. Jasna 22 00-054 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej Protokół kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie /uchwała Nr 16)37)02 z dn. 28.11.02 r. dot. powołania Zakładu Aktywności

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej ś w ię t o k r z y s k i u r z ą d w o j e M d z k ii W KIELCACH W yd2lał Polityki Społeczne) 1 1. 12. 2014 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej I. Nazwa radres podmiotu kontrolowanego: Zakład

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Jan Bieńkowski Dyrektor CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ ul. Biskupa Świrskiego Siedlce

Pan Marek Jan Bieńkowski Dyrektor CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ ul. Biskupa Świrskiego Siedlce Warszawa, 25 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9514.15.2015 Pan Marek Jan Bieńkowski Dyrektor CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ ul. Biskupa Świrskiego 57 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VII.9514-1-11-11 Protokół z kontroli okresowej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe MARK sp.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.VII Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.VII Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.VII.0932-1-1-10 Protokół z kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej: ABM Spółka Akcyjna ul. Gromadzka 46, 30-719

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ WIELKOPOLSKI Poznań, dnia... URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu PS-V.9514.20.2013.4,9 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Spółdzielnia Inwalidów Wielkopolanka,

Bardziej szczegółowo

2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób

2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Groclin Service Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 34, 67-100 Nowa Sól w terminie od 22 30.09.2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 3b

Bardziej szczegółowo

W zakresie ogólno-organizacyjnym.

W zakresie ogólno-organizacyjnym. Egzemplarz nr 1 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej RADMAR Piotrowski, Kruk Spółka Jawna, ul. Aleja Wojska Polskiego 37, 65-012 Zielona Góra, w terminie od 12 do

Bardziej szczegółowo

z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2.

z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2. PS3.9514.5.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebiatowie, ul. Rynek 2. W dniach od 11 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI

Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI PROTOKÓŁ KONTROLI Egzemplarz nr 2 problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Agencja Ochrony Osób i Mienia Care-Trans Stanisław Kucy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Generała

Bardziej szczegółowo

do udzielania informacji podczas kontroli. (Załącznik nr 4)

do udzielania informacji podczas kontroli. (Załącznik nr 4) PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Dobrowolski Sp. z o.o. ul. Obrońców Warszawy 26A, 67-400 Wschowa w terminie od 28.04.2015 r. do 06.05.2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2. Katarzyna Krenc

Egzemplarz nr 2. Katarzyna Krenc Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia HERKULES Jan Świeszczak ul. Paderewskiego 30/4, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.6.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.6.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.6.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej ROKA- Niewiadomski Spółka komandytowa w Szczecinie, ul. M. Dąbrowskiej 18. W dniach 26, 27, 28 marca

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP /09 Egz. nr 1 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP /09 Egz. nr 1 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-3/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Zakładzie Przetwórstwa SpoŜywczego Solar E i M Dziołak Spółka Jawna w Świdwinie, ul. Polna 10. W dniu

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.21.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.21.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł S-3.9514.21.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów Słowianka w Szczecinku, ul. Harcerska 42. W dniu 27 października

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-5/09 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-5/09 P R O T O K Ó Ł Egz. nr 1 PS.2.EP.0932-5/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej CENTRALNA KUCHNIA w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2. W dniach od 21 września

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprbwadzonej kontroli problei

Protokół z przeprbwadzonej kontroli problei Polilyfcj SBo W,». Protokół z przeprbwadzonej kontroli problei 1 0. 10. 2014 I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: J Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PS.2. EP /08 Egz. nr 1 P R O T O K Ó Ł

PS.2. EP /08 Egz. nr 1 P R O T O K Ó Ł PS.2. EP.0932-10/08 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym PAPIRUS II Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, ul. Lotników

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VII.9514.1.54.2012 Protokół z kontroli okresowej, przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Tarnowskie Zakłady Osprzętu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. kontroli okresowej przeprowadzonej w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, ul. Spełnionych Marzeń 3.

P R O T O K Ó Ł. kontroli okresowej przeprowadzonej w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, ul. Spełnionych Marzeń 3. S-3.9514.13.5.2015.EP P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, ul. Spełnionych Marzeń 3. W dniach 14 i 15 grudnia 2015 r. kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem kontroli problemowej było stwierdzenie spełniania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych

Przedmiotem kontroli problemowej było stwierdzenie spełniania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Zajazd Chrobry Z.P.Ch. Waldemar Dubik ul. Warszawska 19, 66-235 Torzym w terminie od 04.12.2015 r. do 11.12.2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S-3.431.4.5.2014.MR-K. Protokół

S-3.431.4.5.2014.MR-K. Protokół S-3.431.4.5.2014.MR-K Protokół z kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VII.9514-1-32-11 Protokół z kontroli okresowej, przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: UNI-TARPIN sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Pan Kazimierz Szyling TUTOR Sp. z o.o. ul. Reymonta Sochaczew

Pan Kazimierz Szyling TUTOR Sp. z o.o. ul. Reymonta Sochaczew Warszawa, 17 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.9514.2.2015 Pan Kazimierz Szyling TUTOR Sp. z o.o. ul. Reymonta 32 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VII.9514-1-6-11 Protokół z kontroli okresowej, przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: FA.LANGSTEINER Alicja Langsteiner,

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.3.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.3.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł S-3.9514.3.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego Michał Szugalski w Bobolicach, ul. Kolejowa 4. W dniach 23, 26 lutego 2015 r. oraz 5 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo