Trening czyni mistrza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trening czyni mistrza"

Transkrypt

1 Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch jednostek wzwni dl regionów strtegi UNIQA 2.0

2 2spis treści 4 Aktulności Klendrium wdrzeń Rośniem w siłę 8 Okiem ekspert Ubezpieczenie pod lupą 10 Rozwiązni Zmin w strukturze likwidcji Młe trzęsienie ziemi 12 Wwid 2012: piłk w grze! 14 Rport Czs n SAS 15 Obsług klient Jkość n medl 16 Strtegi 15 Wzwni dl regionów Obsług klient 24 Futbolomni 18 Ludzie Akturit n krwędzi rzk 20 Flesz Efektwn KICK OFF 21 Niezbędnik Krótki pordnik dobrch prktk 22 Relks Podróże młe i duże 24 Sport Futbolomni UNIQA runners Nsz sitk 28 Humor Frszki ubezpieczeniowe 30 Kulinri Smki wiosn 31 PO GODZINACH 32 Konkurs Smki wiosn 22 Podróże młe i duże UNIQALNI. Mgzn prcowników Kontkt: Koordncj redkcjn, oprcownie grficzne, skłd, druk: Medipolis Sp. z o.o., ul. Śmił 22, Wrszw Zdjęci: Archiwum Uniq, Thinstockphotos.com, Shutterstock.com 30 Od redkcji Drodz Uniqlni! Otworzliście włśnie pierwsz numer kwrtlnik UNIQALNI. Jk sm nzw wskzuje, to mgzn o ns i dl ns. UNIQALNI to m! Znjdziecie tu ktulności z żci firm orz informcje dotczące brnż, które przekłdją się n zmin n nszm podwórku. Przecztcie o ludzich, którz tworzą rodzinę UNIQA. Pozncie ich psje, tlent, obserwcje. Dowiecie się, czm zjmują się n co dzień. Będziecie mieli sznsę przjrzeć się bliżej osobom siedzącm dw biurk dlej orz tm, które prcują n drugim końcu Polski. To, jk finlnie będzie wglądć gzet, zleż od ns wszstkich. Gorąco zchęcm do zpoznni się z premierowm wdniem mgznu orz do ktwnego udziłu w tworzeniu kolejnch numerów. Redkcj Drodz Pństwo, z nieskrwną rdością obejmujem ptront nd gzetą firmową UNIQALNI. Wierzm, że dzięki niej nie tlko lepiej się poznm, le tkże wiele od siebie nuczm. Mm ndzieję, że mgzn będzie dl Pństw źródłem zwodowch orz prwtnch inspircji. Zrząd UNIQA Andrzej Jrczk Prezes Zrządu UNIQA Grzegorz Kulik Wiceprezes Zrządu ds. techniki ubezpieczeniowej Adm Łozik Wiceprezes Zrządu ds. współprc z mieszklnictwem Młgorzt Michlk- -Brtkowik Wiceprezes Zrządu ds. finnsowch UNIQA powrócił n rnek ubezpieczeń korporcjnch, czli tk zwnch dużch rzk. Podpisliśm kontrkt z Jstrzębską Spółką Węglową, pozostwijąc w tle pool kosekurcjn w skłdzie: Generli (lider), PZU, Hesti i Allinz. Kontnuujem rozwój POS w rmch strtegii UNIQA 2.0. Cel n rok 2012: cłkowite przejście n wstwinie polis w POS dl produktów dostępnch w sstemie. UNIQALNI biegcze rozpoczęli sportow rok 15 stczni XXIX Biegiem Chomiczówki. Mimo browej pogod n strcie dzielnie stwili się: Zbigniew Zieliński, Wojciech Głczński orz Alicj Kwśn. Wszsc ukończli 15-kilometrow bieg. I kwrtł obfitowł 7Tegoroczn KICK OFF w Jchrnce odbł się pod hsłem: Rok 2012 rokiem efektwności UNIQA!. Konferencj, podsumowując wniki i prezentując strtegię n njbliższe lt, odbł się już po rz trzeci. Zgromdził pond 320 uczestników. Wśród nich znlzł się złot dziesiątk wróżnion sttuetką Njlepsi z Njlepszch. Jeden z wieczorów ubrwił znn mim Ireneusz Krosn. w wdrzeni i ustleni, które przpominm w telegrficznm skrócie. 6 Holding UNIQA podsumowł dne finnsowe z 2011 rok. Mimo mło korzstnej stucji gospodrczej firm odnotowł wzrost. Skłdk regulrn wzrosł o 4,4% do kwot 5367 mln euro wobec 5141 mln euro w 2010 roku. W stczniu UNIQA TU n Żcie SA rozpoczęł pilotżową sprzedż nowch grupowch ubezpieczeń n żcie, dedkownch młm i mikroprzedsiębiorstwom. Produkt testują Kielce, Ktowice, Konin i Włocłwek. Od mj now ofert jest dostępn we wszstkich jednostkch Zmin w komunikcji wewnętrznej: dl usprwnieni przepłwu informcji wewnątrz firm powołn zostł grup 22 rzeczników deprtmentów, którz regulrnie i uprzejmie donoszą redkcji UNIQALNYCH o wszelkich nowościch n swoich firmowch włościch. Do kolejnej ofensw szkuje się pion mieszklnictw. Ambitne pln n rok 2012 zkłdją 10,5% rozwój sprzedż biznesu SM (do 2010 r.). Ab osiągnąć zmierzon cel, zespół mieszkniow przeszedł wrsztt z utoprezentcji orz efektwności indwidulnej. Z początkiem mrc w pond 320 plcówkch Polbnku w cłej Polsce ruszł sprzedż ubezpieczeni NNW Spokojn Sen, przgotownego we współprc z UNIQA TU SA. w skrócie 3

3 4ktulności Kto odwiedzi ojczznę flmenco? Wjzd do Andluzji to tegoroczn ngrod w konkursie TOP 50. N wcieczkę do jednego z njbrwniejszch regionów słonecznej Hiszpnii pojedzie pięćdziesięciu gentów UNIQA, którz osiągnęli njlepsze wniki w relizcji strtegicznch zdń firm. Konkurs orgnizown jest rz w roku, od sześciu lt. Do niedwn, oprócz gentów, brli w nim udził tkże Menedżerowie Sprzedż. W poprzednich ltch zwcięzc TOP 50 odwiedzili Rzm, Wiedeń, Cbo Verde, Sclię i Dominiknę. Zchętą i motwcją dl tch, którm nie ud się wgrć w tej edcji, z pewnością będzie informcj, że jeszcze w tm roku pojwi się okzj, b powlczć o Wietnm! TOP 50 Klendrium Flmenco i Andluzj są ze sobą nierozerwlnie związne. kwiecień mj czerwiec Spotkni Regionlne z Brokermi: Region Południow Region Zchodni Region Północn Region Centrln wdrzeń Top 50 Andluzj Kongres Brokerów Kongres Delerów Spotkni z Brokermi w rmch Akdemii Top Prtner Comiesięczne rport Drektorów Jednostek w regionch Spotknie Klubu Sles Tem Meeting Centrlne spotknie z Ekspertmi Brokerskimi Wspólne Sieć Brokersk Sieć włączn ktulności 5 Klub 14+ Spotkni z pnimi Zosimi min. dw rz w roku w oddziłch Nleżą do niego Drektorz Przedstwicielstw UNIQA, którz sprzedją njwięcej ubezpieczeń nszej firm (przpis n poziomie powżej 14 mln zł według dnch z 2010 rok). Łączn wnik tch jednostek to ż 44% przpisu cłej sieci przedstwicielskiej. Klub odbw ckliczne spotkni w formie kilkugodzinnego seminrium, orgnizowne zwkle rz n kwrtł. Stnowią one forum wmin wiedz orz doświdczeń dl njwiększch prtnerów biznesowch w sieci sprzedż UNIQA. Poz Drektormi Przedstwicielstw w spotknich klubowch mogą uczestniczć Członkowie Zrządu, Drektorz Deprtmentów Mertorcznch, trenerz lub zproszeni goście. Uczestnic spotkń szukją nowch, efektwnch rozwiązń orz wprcowują wzorce dobrch prktk. Jk przznją TOP menedżerowie, wspólne omwinie problemów sieci sprzedż cz nowoczesnch metod zrządzni pozwl im poszerzć wiedzę i umiejętności menedżerskie. W 2011 roku odbł się trz spotkni Klubu 14+. Pierwsze spotknie w 2012 roku odbędzie się w czerwcu. AktulnIE NAJLEPSI: KONIN KATOWICE LUBLIN ŁÓDŹ PÓŁNOCNO-MAZOWIECKIE OSTROŁĘKA GORZÓW WIELKOPOLSKI RADOM Nrd Pionu Mieszklnictw w Regionch: Region Centrln Nrd pionu z: Ekspertmi ds. Spółdzielni Mieszkniowch, Drektormi Regionlnmi, Drektormi Oddziłów, Drektormi Filii, Agencjmi Generlnmi Region Południow Region Północn Region Zchodni DYREKTOR Jerz Wielgórecki, Kzimierz Wiktorski Adm Michlik Pweł Grbcki Zdzisłw Mrchwiński Andrzej Zjdel, Artur Zjdel Wiesłw Gwek Wiesłw Slej Grżn Szmit Spotknie z Komisją Regionlną w regionch min. rz n czter miesiące STM to Sles Tem Meeting STM to spotkni kdr menedżerskiej Centrli UNIQA, bezpośrednio odpowiedzilnej z sprzedż. W jej skłd wchodzą: Członkowie Zrządu, Drektorz Deprtmentów Mertorcznch, Drektorz Regionlni, Kierownic Dziłu Wspierni Sprzedż orz Współprc z Mieszklnictwem. Celem spotkń jest przedstwienie orz omówienie bieżącch temtów dotczącch sprzedż, wspólne wprcowwnie rozwiązń i wzncznie osób odpowiedzilnch z relizcję poszczególnch zdń Łódź Nrd Ekspertów ds. Spółdzielni Mieszkniowch Pion Mieszklnictw

4 wrzesień ktulności Rośniem w siłę! Od 2011 roku otworzliśm już 18 nowch jednostek. Kżd z nich to kolejn wżn punkt n mpie nszej ekspnsji i szns n pozsknie nowch klientów. Nowm UNIQALNYM żczm niezmkjącch się drzwi orz zebrni rekordowej skłdki. AGENCJA GENERALNA W CIESZYNIE Jdwig Mchlowsk W WADOWICACH Adm Michlik O kogo powiększł się rodzin UNIQA? stczeń 2011 AGENCJA GENERALNA W KRAKOWIE Jn Dróżdż mrzec 2011 kwiecień 2011 AGENCJA GENERALNA W TOMASZOWIE MAZ. Mrzen Błżejewsk AGENCJA GENERALNA W WADOWICACH Jnin Mrmurowicz N 2012 rok zplnowne zostło otwrcie ośmiu nowch jednostek. Trwją rozmow dotczące kolejnch otwrć, które n pewno nie umkną nszej uwdze. W SIEDLCACH Brbr Krińsk Artur Schewe AGENCJA GENERALNA W CZĘSTOCHOWIE Włdsłw Hofmn pździernik 2011 listopd 2011 AGENCJA GENERALNA W PRUSZKOWIE Monik Chrewicz WE WROCŁAWIU Mrcin Mikołjewski W LESZNIE Rszrd Kuśnierek AGENCJA GENERALNA W CIECHANOWIE Andrzej Wojciechowski grudzień 2011 AGENCJA GENERALNA W PŁOCKU Dorot Kosmn N 2012 rok zplnowne zostło otwrcie ośmiu nowch jednostek. Z dumą donosim, że już w stczniu rozpoczęł dziłlność Agencj Generln w Koninie, w lutm Agencj Generln w Toruniu, w mrcu Przedstwicielstwo w Wrszwie. Redkcj dowiedził się, że trwją rozmow dotczące kolejnch otwrć, które n pewno nie umkną nszej uwdze. Rz jeszcze witm wszstkich nowch UNIQALNYCH! ktulności 7 lipiec 2011 sierpień 2011 stczeń 2012 lut 2012 mrzec 2012 W ZIELONEJ GÓRZE Tomsz Slej W GRUDZIĄDZU Mrin Kulszewski W JELENIEJ GÓRZE Józef Stuczński AGENCJA GENERALNA W KONINIE Ktrzn Wsock AGENCJA GENERALNA W TORUNIU Mirosłw Niciejewsk W WARSZAWIE Iwon Wiśniewsk

5 8okiem ekspert Ubezpieczenie Eksperci UNIQA opowidją o njwżniejszch zminch w ubezpieczenich. O czm mow? Pweł Borczk Drektor Deprtmentu Ubezpieczeń Komunikcjnch Lidi Algiersk Ekspert ds. Ubezpieczeń Komunikcjnch Nowelizcj ustw o ubezpieczenich obowiązkowch OC posidcz pojzdów mechnicznch stwi przed zkłdmi ubezpieczeń nowe wzwni. Ab sprostć dodtkowm obowiązkom i mbitnm terminom, oprcowliśm procedur, które usstemtzują prcę n kżdm szczeblu orgnizcji orz zmotwują ns wszstkich do terminowej relizcji zdń. Do skutecznego relizowni nowch złożeń potrzebne są nm poprwne dne orz pisemne oświdczeni woli klientów. Rozumiem przez to m.in. zgodność dnch z dokumentmi, bezbłędn numer telefonu cz dres e-milow. Istotn jest też czs dotrci gent do klient. Jesteśm przekonni, że dziesięć dni po ekspircji poprzedniej polis wstrcz, b dotrzeć do wszstkich spóźnilskich. Po tm terminie, dl spełnieni obowiązków ustwowch, musim wsłć polis utomtczne, tzw. KOCAUT do UFG Ubezpieczeniow Fundusz Gwrncjn jest insttucją non profit, powołną w 1990 roku. Podstwowm zdniem funduszu jest wpłt odszkodowń niewinnm ofirom wpdków spowodownch przez: nieubezpieczone lub niezidentfikowne pojzd orz nieubezpieczonch rolników. KOCAUT nzw pochodzi od: KOC ubezpieczenie OC posidcz pojzdów mechnicznch AUT utomtczne pod lupą Rzut ok n prwo klientów, którz nie wpowiedzieli nm umow, le też jej nie wznowili. Chciłbm jednozncznie przedstwić stnowisko Centrli: nie jest nszą intencją msowe wstwinie polis KOCAUT ni też przejmownie procesu wznowień od gentów. To jest włącznie rozwiąznie wrjne, w przpdku kied gent nie dotrze do swojego klient, m nie otrzmm również wpowiedzeni umow OC. Mogę zpewnić, że będziem stle dążli do minimlizowni liczb wstwinch polis KOCAUT. Wrto też dodć, że klienci kupując ubezpieczenie OC w innm zkłdzie ubezpieczeń po terminie ekspircji poprzedniej polis są nrżeni n przerwę w ubezpieczeniu, ewentulną krę z UFG. Rolą polis KOCAUT jest minimlizownie tego rzk dl klientów. W związku z obowiązkiem informcjnm, któr będzie relizown przez centrlę od stczni 2013 roku, pożądne jest upowszechnienie prktki kontktowni się z klientmi n minimum 15 dni przed zkończeniem okresu ubezpieczeni, w celu przedstwieni ofert orz odnowieni polis n kolejn okres. Chcielibśm również zwrócić uwgę, że powszechne stosownie plikcji POS w procesie sprzedż polis pomg w terminowej relizcji obowiązków ustwowch i podnosi komfort klientów (nie są oni nrżeni n duble). Powszechne stosownie plikcji POS podnosi komfort klientów. Leon Pierzchlski Drektor Deprtmentu Ubezpieczeń Mjątkowch W Deprtmencie Ubezpieczeń Osobowch zszło wiele zmin. Zespół, którm kieruję od mj, relizuje złożoną strtegię. Z powodzeniem wdrożł elektroniczn wniosek do produktu dl mikroprzedsiębiorstw, co ogrniczło koszt dministrcjne w Centrli i terenie, w związku z czm plnowne jest rozszerzenie tej plikcji n pozostłe ubezpieczeni żciowe. Wprowdzone zostł tkże dw nowe produkt grupowe: n żcie dl mikroprzedsiębiorstw orz dl przedsiębiorc i jego rodzin (produkt oferown dl grup od dwóch osób). Utrkcjniło to ofertę i stworzło możliwości dotrci przez sieć sprzedż do niedostępnej dotąd części rnku. Sm deprtment powiększł się o komórki Nieustjącm temtem dskusji orz rozwżń środowisk legislcjnego i ubezpieczeniowego jest wprowdzenie powszechnch ubezpieczeń od skutków N włsnm podwórku Czs pokże Opcj wbrni do ubezpieczeni tlko njbrdziej rzkownch budnków jest nie do przjęci. zjmujące się underwritingiem orz nowe osob w zespole linii grupowej, którch zdniem jest odpowidnie n zptni dotczące ofert niestndrdowej, w tm zgod n odstępstw od zpisów stosownch w OWU i zgod n zniżki stwki. Ruszł również relizcj projektu kierowni ruchem w rmch ubezpieczeń zdrowotnch, co poprwi rentowność. Rozpoczęt zostł współprc z cłą grupą LUX MED, wnegocjowno dodtkowe brnd. Wstrtowł tkże projekt przgotowni produktów mjątkowch do produktów Bnków Spółdzielczch wdrżn jest plikcj sstemow do obsługi umów bncssurnce w plcówkch bnku. Wdrżn jest plikcj sstemow do obsługi umów bncssurnce. klęsk żwiołowch. Większość przedstwicieli rządu przchl się do stnowisk, że wprowdzenie tego tpu ubezpieczeń ułtwi odbudowę mieni zniszczonego n przkłd w wniku powodzi. Skłdki z ttułu ubezpieczeni mogą okzć się niższe niż obecnie, poniewż rozłożone będą n wjątkowo liczną grupę osób. Pondto nleż przenlizowć tu kwestię ewentulnch dopłt bądź ulg podtkowch, związnch z możliwością odliczeni skłdki ubezpieczeniowej. Przeciwnic tego rozwiązni zrzucją Skrbowi Pństw orz smorządom, że te chcą uwolnić się od ciężrów związnch z pokrwniem szkód i niesieni pomoc. Jeśli chodzi o stnowisko środowisk ubezpieczeniowego, to spośród nlizownch lterntw firmom njmniej podob się pomsł ubezpieczni mieni zgrożonego włącznie klęską powodzi. Nic w tm dziwnego. Opcj wbrni do ubezpieczeni tlko njbrdziej rzkownch budnków jest nie do przjęci dl zkłdów ubezpieczeniowch. Czs pokże, które rozwiąznie zwcięż. Mrek Piętk Drektor Deprtmentu Ubezpieczeń Osobowch orz Deprtmentu Sprzedż Insttucje Finnsowe Ustw KOCAUT Ustw zobowiązuje zkłd ubezpieczeń do wsłni klientowi potwierdzeni zwrci umow n kolejn okres w ciągu 14 dni od momentu zwrci ochron. W UNIQA polis KOCAUT to druk polis o kodzie zcznjącm się od 351A, któr generown jest przez Centrlę jko utomtczne potwierdzenie zwrtej umow ubezpieczeni. Obowiązek wsłni potwierdzeni zwrtej umow dotcz umów OC opłconch i niewpowiedzinch przez klient, nie wznowionch przez gent. okiem ekspert 9

6 rozwiązni Zmin w strukturze likwidcji Klienci często mwiją, że dobrego ubezpieczciel możn poznć dopiero po tm, jk likwiduje szkodę. Wchodząc nprzeciw ich oczekiwniom, UNIQA ciągle udoskonl nie tlko proces obsługi klient, le i efektwność struktur orgnizcjnej likwidcji szkód. rozwiązni 10 Zmin w procesie orz orgnizcji likwidcji szkód zplnowne n 2012 rok to odpowiedź n potrzeb rnku i wmgjącego klient, le nie tlko. Dnmiczn rozwój sprzedż w nszch spółkch również wmg corz efektwniejszego serwisu likwidcjnego. Dążąc do zbudowni przewgi konkurencjnej nd innmi towrzstwmi ubezpieczeniowmi, wprowdzm rozwiązni orz nrzędzi, które usprwniją prcę likwidtorów, tm smm poprwiją nsze wniki....centrum Zrządzni Oględzinmi w Wrszwie koordnuje prcę likwidtorów mobilnch?...pond 20% prcowników likwidcji szkód przekwlifikowło się i nbło nowe umiejętności? Zmin orgnizcjne objęł również UNIQA TU n Żcie. Wszstkie obowiązki w zkresie obsługi świdczeń zostł skupione w łódzkim Centrum Obsługi Świdczeń....Punkt Obsługi Klient włączono do Centrum Zrządzni Oględzinmi (dotąd w strukturch RCLS)? Cz wiesz, że Zsdniczą zminą bło skoncentrownie procesów deczjnch w ośrodkch w Gdńsku i Ktowicch. Ozncz to, że kluczowe deczje dotczące likwidcji szkód będą zpdć włśnie w tch jednostkch. Dodtkowo, b zwiększć efektwność prc likwidtorów mobilnch, zdecdowno, że ich dziłni będą koordnowne przez Centrum Zrządzni Oględzinmi w Wrszwie. Co więcej, wszstkie Punkt Obsługi Klient pozostjące dotąd w strukturch poszczególnch Regionlnch Centrów Likwidcji Szkód włączono w struktur Centrum Zrządzni Oględzinmi. W miejsce dotchczs funkcjonującch czterech Regionlnch Centrów Likwidcji Szkód, w Wrszwie, Gdńsku, Ktowicch orz Poznniu, powołne zostł trz jednostki: Centrum Likwidcji Szkód Komunikcjnch w Gdńsku Centrum Likwidcji Szkód Mjątkowch w Ktowicch Centrum Zrządzni Oględzinmi w Wrszwie...Centrum Obsługi Świdczeń w Łodzi skupi wszstkie obowiązki w zkresie obsługi świdczeń spółki żciowej?...mm trz nowe jednostki: Centrum Likwidcji Szkód Komunikcjnch w Gdńsku, Centrum Likwidcji Szkód Mjątkowch w Ktowicch i Centrum Zrządzni Oględzinmi w Wrszwie? Młe trzęsienie ziemi Tjniki zmin orgnizcjnch w likwidcji szkód odsłni Jrosłw Mtusiewicz, Drektor Deprtmentu Odszkodowń i Świdczeń. Kied zszł zmin? Zmin w Spółce Mjątkowej orz Spółce Żciowej, które rozpoczęł się w pździerniku 2011 roku od pełnej centrlizcji procesu w Centrum Obsługi Świdczeń w Łodzi, bł przgotowwne przez cł IV kwrtł. 1 stczni 2012 roku jednie je usnkcjonowno. Cz wpłnęł one n liczbę ztrudninch prcowników? W brdzo przemśln sposób wkorzstliśm zsob ludzkie w kżdej z nszch jednostek i cł proces nie spowodowł zmniejszeni liczb prcowników, przpisnej strukturom likwidcjnm spółek. Nsze sił wciąż liczą prwie 300 osób. Powiększm zespół bezpośrednio obsługując poszkodownch. Wiedz n temt szkód, wnikjącch n przkłd z doświdczeń dotczącch współprc ze spółdziel- Elektroniczn teczk? nimi mieszkniowmi, będzie skupion w jednm miejscu. To z pewnością podniesie jkość podejmownch deczji, tkże przniesie poprwę wniku finnsowego w określonch linich produktowch. Dltego likwidtorów mobilnch skupiono w jednej jednostce? Dzięki temu zbiegowi zoptmlizujem koszt dojzdu do klientów. Jk przebiegł proces wprowdzni zmin? Przekierowwnie obowiązków orz szkód nstępowło w logiczn, ustrukturzown sposób. Musim jednk pmiętć, że tk zmin dl orgnizcji to może nie tsunmi, le młe trzęsienie ziemi n pewno. Pond 20% nszch prcowników musiło się przeprofilowć. Kierownic zczęli likwidowć szkod, wielu likwidtorów, mjącch do- Mow o elektronicznej teczce szkodowej, któr już wkrótce zstąpi trdcjną, ppierową. Nowe rozwiąznie to duże ułtwienie dl likwidtorów szkód. Koniec z mozolnm ręcznm przeszukiwniem teczek, liczącch niekied kilkset stron. Elektroniczne nrzędzie sprwdziło się już w UNIQA w Austrii, Czechch, n Węgrzech i Słowcji. Terz przszedł czs n Polskę. Prce nd projektem DMS (Document Mngement Sstem), bo tk nzw się to rozwiąznie, rozpoczęł się w 2011 roku. Sstem wprowdzon n potrzeb likwidcji szkód zostnie wdrożon njpierw w spółce mjątkowej, później w żciowej. W kolejnch etpch obejmie wszstkie obszr firm. Jrosłw Mtusiewicz Drektor Deprtmentu Odszkodowń i Świdczeń świdczenie w likwidcji szkód komunikcjnch, nbło w ekspresow sposób wiedzę dotczącą mjątku. To smo dotcz likwidtorów mjątkowch, którz stwiją pierwsze kroki w likwidcji szkód komunikcjnch. Tk zmin może n początku powodowć spdek produktwności cz strtę dotchczs wprcownch ścieżek komunikcji, jednk z dni n dzień obserwuję krzepnięcie nowej struktur. Jestem pewien, że po wkcjch nie będziem pmiętć o tch zchwinich. Cz to już czs n ocenę trfności podjętej deczji, cz jest jeszcze z wcześnie? N to jest jeszcze z wcześnie. Cł czs stopniowo, brdzo rozwżnie i konsekwentnie wprowdzm zmin. A rezultt widć w nszch wnikch orz ocenie nszego serwisu przez rnek. 11

7 wwid : piłk w grze! O sukcesch, mbicjch, celch i plnch firm opowid Andrzej Jrczk, Prezes UNIQA. Pnie Prezesie, znm już wstępne wniki finnsowe z 2011 rok dl UNIQA w Polsce. Jk Pn oceni minion rok? W 2011 rok wchodziliśm ze świdomością, że może bć to trudn okres, zwłszcz po wnikch i zminch z 2010 roku. Jkich konkretnie? Mm n mśli przede wszstkim ktklizm, które dotknęł Polskę i w rezultcie doprowdził do podwżki wielu trf. W związku z tm brdzo trudno bło przewidzieć rekcję rnku zrówno klientów, jk i gentów. Terz już wiem, co przniósł ubiegł rok. Tk. Odnotowliśm 15% wzrost w OC i 25% wzrost w AC. Liczb mówią sme z siebie. W IV kwrtle 2011 roku zncznie przekroczliśm wniki sprzedż. Końcówk roku bł brdzo dobr osiągnęliśm lepsz rezultt od złożonego w osttniej prognozie wsłnej do Wiedni. Dodm, że bł optmistczn. Jk wpd UNIQA n tle konkurencji? Jesteśm n szóstm miejscu wśród mjątkowch firm ubezpieczeniowch w Polsce. Osiągnęliśm 17,5% dnmikę wzrostu w stosunku do 12% wzrostu cłego rnku w 2011 roku. Zostliśm wróżnieni przez miesięcznik Home & Mrket ngrodą Njlepsz Prtner w Biznesie. W konkursie orgnizownm przez Gzetę Bnkową zdobliśm ttuł Przjznej Firm Ubezpieczeniowej. Jk widć, nsz pozcj n rnku stle się umcni, o czm świdczą nie tlko wniki, le tkże fkt, że zostliśm docenieni przez medi. Co bło njwiększm wzwniem w 2011 roku? Wzwń bło wiele. Przede wszstkim prcowliśm nd poprwą rentowności i szkodo- wości orz rozwojem sieci sprzedż. Zwsze podkreślm, że sprzedjem mrżę, nie tlko skłdkę. Musim wszsc pmiętć, że to dzięki generownm zskom budujem siłę i przszłość nszej orgnizcji. Cz według Pn udło się sprostć tm wzwniom? Ab zwiększć rentowność, podnieśliśm trf, prcujem nd usprwnieniem likwidcji szkód i preczjnm underwritingiem. W rmch rozwoju sieci sprzedż powiększliśm grupę ktwnch gentów orz liczbę plcówek w terenie. To niewątpliwie sukces. Jeśli chodzi o zsk, to nsze prognoz okzł się zbt optmistczne. Zkłdliśm, że wjdziem n duż plus. Dlczego prognoz nie do końc się sprwdził? Wpłnęł n to zmin w orzecznictwie sądowm, gwłtown wzrost zdośćucznień cz też dziłlność kncelrii odszkodowwczch. Nie bez znczeni bł tkże dziłni regultor, rzecznik ubezpieczonch i innch urzędów. Te cznniki spowodowł wzrost rzk i kosztów, w rezultcie wpłnęł ujemnie n wnik. Co uznłb Pn w tkim rzie z sukces? Jest ich prznjmniej kilk, dltego wmienię te njwżniejsze. W 2011 roku dołączliśm do Klubu Milirder, przekrczjąc milird zebrnej skłdki mjątkowej. To osiągnięcie m zrówno reln, jk i smboliczn wmir. Pokzuje, że sukces jest wnikiem wsiłków wielu osób. Jestem przekonn, że tlko dzięki codziennej prc wszstkich prcowników UNIQA udło się to osiągnąć. Jki bł kolejn sukces? Zdecdownie rozwój sieci sprzedż. Możem pochwlić się pokźną liczbą jednostek terenowch. Obecnie mm w sumie 100 Agencji Generlnch i Przedstwicielstw orz pln otwrci kolejnch. Inwestcje w sieć sprzedż bł i są jednm z nszch strtegicznch celów. Skoro jesteśm prz rozwoju sieci sprzedż, to chb nie możem zpomnieć o Portlu Obsługi Sprzedż? W 2011 roku POS mił 10 ts. użtkowników. Jko ciekwostkę dodm, że w grudniu w Gorzowie przez sstem POS wstwiono półmilionową polisę. To duż liczb, le głęboko wierzę, że w 2012 roku wnik będzie jeszcze lepsz. Zdję sobie sprwę z tego, że wstępują loklne problem z funkcjonowniem portlu. N bieżąco śledzę kżdą informcję o chwilowm brku dostępu do POS, wsłną przez USS. Fkt, że jesteśm wszsc ntchmist powidmini o kżdej, nwet kilkuminutowej przerwie, potwierdz, że przepłw informcji jest ciągł, m jesteśm n włściwej drodze do udoskonleni sstemu. Portl Obsługi Sprzedż to szns dl nszch gentów n sprwniejszą i brdziej efektwną obsługę klientów orz doskonł pltform wmin wiedz. M Pn n mśli Sles Power? Tk, plikcj Sles Power to rozwiąznie usprwnijące komunikcję. Użtkownic mogą kontktowć się ze sobą on-line, wmienijąc uwgi i spostrzeżeni. Portl m już pond dw ts. użtkowników, z czego 150 ktwnie piszącch. T liczb stle rośnie, to z kolei znk, że rozwiąznie spełni swoją funkcję. Mślę, że w zkresie wkorzstni Sles Power nie pdło jeszcze osttnie słowo. Bł sukces, terz przszedł czs n to, co trzeb jeszcze udoskonlić. Co Pn zdniem jest do poprw? Zwsze jest coś, co możn zrobić jeszcze lepiej. Przed nmi wiele wzwń tch, które stwi przed nmi rnek, orz tch, które musim podjąć smi, b umocnić się wewnętrznie. Niewątpliwie trzeb usprwnić szereg procesów zchodzącch w firmie. Dążm m.in. do usprwnieni wprowdzni dnch, centrlizcji księgowości, już wprowdziliśm sstem elektronicznej teczki szkodowej. Nsze dziłni zmierzją do poprw efektwności i obniżni kosztów. A w obszrze smej sprzedż? Dobre wniki sprzedż to bezpieczeństwo ekonomiczne dzisij i gwrncj n przszłość. Dltego rozwój nowch knłów dstrbucji i szkoleń to bsolutn konieczność. W dlszm ciągu będziem inwestowć w sprzedż poprzez wdrżnie nowch produktów, kcje mrketingowe orz rozwój obsługi klient i sstem POS. N wnik prcujem wszsc wspólnie począwsz od sprzedwców, skończwsz n księgowości cz likwidcji. Podczs tegorocznej Konferencji KICK OFF, o której pisliśm w Specjlnm Wdniu Newsletter, sporo miejsc poświęcono n omówienie nowej strtegii n przszłe lt. Jkie są jej główne złożeni? Złożliśm mbitne pln wzrostu w obu spółkch, dzięki którm w ciągu njbliższch lt mm osiągnąć piąte, z osiem lt trzecie miejsce n polskim rnku. Podjęliśm to wzwnie i je zrelizujem. Drugi wżn krok to wprcownie do 2016 roku zsku n poziomie 100 mln złotch. Jest to poziom reln i stsfkcjonując dl spółki nszej wielkości. Dobre wniki sprzedż to gwrncj n przszłość. Nie wszsc mieli okzję wziąć udził w konferencji. Cz mógłb Pn przedstwić wzwni n 2012 rok? Oczwiście. Tm brdziej że będziem do nich wrcć wielokrotnie w ciągu roku, zwłszcz prz pierwszch wnikch z kżd kwrtł. Proszę zpmiętć dwie liczb: 115% dnmiki wzrostu w mjątku i 138% dnmiki wzrostu w żciu. Ambitne, le relne pln. Jk to osiągnąć? Pln wzrostu budujem n kilku filrch: po pierwsze, rozwoju orgnicznm sieci sprzedż. W tm roku powołm kolejne jednostki, będziem zcieśnili współprcę z istniejącą siecią sprzedż orz brokermi. Po drugie, bncssurnce rozpoczęliśm z sukcesem wdrżnie strtegii współprc z kolejnmi bnkmi. Po trzecie, biznesie korporcjnm, któr dzisij nie jest już tlko plnem, relną siłą rozwoju i wzrostu UNIQA. W osttnich miesiącch pozskliśm m.in. Jstrzębską Spółkę Węglową, Metro Wrszwskie cz Ergo Arenę, pokzując nszej konkurencji i cłemu rnkowi, że piłk jest po nszej stronie. Jesteśm w grze. Podjęliśm wielkie, niezwkle wmgjące wzwnie i wierzę, że dzięki podnoszeniu stndrdów w zkresie np. sprzedż, underwritingu orz procesów, odniesiem sukces. Specfiką kżdej firm jest mówienie o konieczności poprw wników, ekspnsji, smodoskonleniu. W pierwszm wdniu nszej gzetki firmowej dotkm tch zgdnień n różnch płszczznch. Jkich rgumentów z punktu widzeni strtegii firm użłb Pn, próbując wzmocnić ten przekz, kierując go do kżdego z prcowników UNIQA? Uwżm, że kżd człowiek powinien czerpć stsfkcję ze swojej prc. Jeśli solidnie prcuje, jest zngżown, wierz w to, co robi i prcuje w zespole, któr go wspier, to nie tlko przczni się do rozwoju firm, le tkże odnosi swój prwtn sukces. Żczę powodzeni i trzmm kciuki z nsz wspóln sukces w 2012 roku. Wszk to rok piłki nożnej, dopóki piłk jest w grze, wszstko może się zdrzć. Jestem optmistą. Dziękujem z rozmowę. wwid 13

8 rport Czs n W ubiegłm roku UNIQA wprowdził SAS, czli Sstem Anliz Sttcznch. Czm dokłdnie jest nowe nrzędzie i komu służ zptliśm Jerzego Mrczewskiego, Drektor Deprtmentu Controllingu Sprzedż orz Adm Krukowskiego, Ekspert dziłu. Przedstwicielstwo w Rzeszowie, zrządzne przez Drektor Teresę Berkn. Jkość n medl obsług klient 14 Czm jest SAS? Jerz Mrczewski: SAS to sstem wspierjąc proces deczjne Menedżerów Sprzedż i nie tlko. Umożliwi wielowmirowe rportownie, plnownie i budżetownie orz konsolidcję sprwozdń sprzedżowch. Uprszczjąc SAS to sstem, któr pozwl n sprwn i szbki sposób przedstwini dnch w wielu wmirch: czsu, hierrchii sieci sprzedż, produktu. Informcje prezentowne są podobnie jk w dotchczsowch rportch tworzonch n bzie Subre, przedstwinch w Excelu. Komu ułtwi prcę? JM: Zkupiono go n potrzeb menedżerów cłej sieci sprzedż, do poziomu KZA. Zinteresowni korzstniem z SAS powinni bć tkże genci, którz mją konto w POS i otrzmują miesięczne, indwidulne rport w Excelu. Wbrni eksperci z centrli, czli tzw. Power Userz, wwodząc się z Deprtmentów Sprzedż, kturitu orz Deprtmentów Mertorcznch DUO, DUM i DUK, mogą dodtkowo, w oprciu o istniejącą w SAS bzę dnch, oprcowwć kolejne rport i nliz, pomocne w podejmowniu deczji. SAS może bć brdzo przdtn prz podejmowniu deczji strtegicznch dl sprzedż. Pozwl m.in. preczjnie odpowiedzieć n ptni: gdzie, kied i ile polis sprzedno, jk bł histori tch sprzedż i jk prezentuje się n tle pewnej cłości. Co njwżniejsze, udziel tch odpowiedzi zncznie szbciej niż dotchczsowe rozwiązni. Jk zchęcić UNIQALNYCH do korzstni z sstemu SAS? Adm Krukowski: W ubiegłm roku przeprowdzono kilk szkoleń w centrli w Łodzi i Wrszwie orz w oddziłch, podczs nrd sprzedżowch Drektorów Regionlnch. Czli dl tzw. użtkowników webowch, korzstjącch z rportów dnmicznch n pltformie SAS z pośrednictwem internetu. Zostł tk- Plus SAS 1skrócenie czsu prezentowni wników i wkonni plnu n koniec miesiąc 2utomtzcj dstrbucji wników 3centrlne zrządznie ksztłtem rportów stndrdowch 4łtwe śledzenie postępu sprzedż włsnej jednostki z dowolnego miejsc n świecie 5dostępność zestwu rportów, umożliwijącch śledzenie wkonni plnu 6dostęp on-line 24 godzin n dobę do pełnch dnch sprzedżowch, szkodowch i prowizjnch 7obniżenie nkłdów czsowch n generownie stndrdowch rportów 8uzsknie pełnego obrzu dnch (od ogółu do szczegółu) w zkresie sterowni sprzedżą lub w ocenie rzk sprzedżowch dl progrmu Solvenc M obecnie 191 użtkowników. Docelowo będzie ich 225. Wdrżnie powinno zkończć się w czerwcu. Wówczs dostęp do SAS będą mieli prcownic do poziomu KZA. Dostęp do SAS że oprcown i rozdstrbuown instrukcj korzstni z SAS Web Report Studio. N ten rok zplnowliśm kolejne szkoleni dl drektorów jednostek terenowch w poszczególnch regionch. Włśnie odbliśm wrsztt z Drektorem Deprtmentu Sprzedż i podległmi mu Drektormi Regionlnmi. Omówiliśm prktczne sposob wkorzstni nrzędzi SAS orz możliwość zmin w formie rportów, tk b ułtwił one mnegementowi spółki nlizę wników orz korzstnie z dnch. Z jkich funkcjonlności użtkownic mogą korzstć już terz? AK: Osob, którm udostępniono pltformę SAS, mogą korzstć z 10 stndrdowch rportów. W kżdm z nich, z pomocą podstwowego menu nrzędziowego, możn dokonć sortowni i filtrowni wbrnch dnch n kżdm z wmirów, przestwić kolejność kolumn, obrcć tbele lub wstwić wkres. Użtkownic, bez obw o uszkodzenie rportu, mogą smi wpróbowć wszstkie te opercje, do czego zchęcm podczs szkoleń. Rz zpisn rport włsn pozwl co miesiąc, w błskwiczn sposób uzskć ktuln wnik w indwidulnm ksztłcie. Osob, któr wchodzi do jednostki oznkownej logiem UNIQA, nie m wątpliwości, gdzie się znjduje. Pierwsze, wzrokowe skojrzenie jest jednoznczne. Pomgją jej w tm kolorstk i wstrój wnętrz. Podchodząc do stnowisk obsługi, nie zstnwi się, do której jednostki trfił, bo wie, że wszędzie zostnie obsłużon tk smo w pełni profesjonlnie. Nie musi też zpmiętwć godzin otwrci poszczególnch biur, poniewż wszstkie prcują w tch smch Nie jest to utopijn wizj przszłości. To scenriusz relnch zmin, które UNIQA zrelizuje do końc 2013 roku. Projekt relizown jest w rmch progrmu QUO VADIS. W mrcu 2012 r. zkończono przgotowni do projektu podnoszeni jkości i stndrzcji obsługi klient. Przez rok prcowł nd nim grup specjlistów kierown przez Piotr Ksprzkowskiego, Drektor Deprtmentu ds. Sprzedż. Już wkrótce wszstkie jednostki sprzedżowe UNIQA, w tm: oddził, przedstwicielstw, gencje generlne, gencje UNIQA orz punkt Agent Serwis, wprowdzą stndrzcję zsd obsługi. Ab ułtwić im zdnie, przgotowno specjln podręcznik określjąc schemt zchowń, jkie powinn bć stosowne w kontktch z klientem. Projekt Pod koniec 2013 roku zkończ się ujednolicnie wizulizcji zewnętrznej i wewnętrznej miejsc, w którch bw klient UNIQA. Tworzm unikln i doświdczon zespół, któr poprzez przjzne, innowcjne rozwiązni w pełni zspokj potrzeb ubezpieczeniowe klientów i buduje trwłe relcje biznesowe. z prtnermi. uwzględni stndrzcję trdcjnej i elektronicznej korespondencji, wzorów wiztówek, pieczątek orz ofert ubezpieczeni, tkże opis procesu zwrci umow ubezpieczeni. Pod koniec 2013 roku zkończ się ujednolicnie wizulizcji zewnętrznej i wewnętrznej miejsc, w którch bw klient UNIQA. Test Rozpoczęcie procesu wdrżni zmin i szkoleń prcowników poprzedzone zostło progrmem pilotżowm, któr objął Oddził w Lublinie orz Przedstwicielstwo w Ktowicch. Progrm QUO VADIS To 22 projekt relizujące od 2011 r. złożeni nowej strtegii Grup Ubezpieczeniowej UNIQA. Dotczą: zmin sstemu szkoleń, rozwoju sieci sprzedż, współprc z mieszklnictwem, modfikcji procesów i obsługi klientów. Progrm jest efektem prc Zrządu orz 700 prcowników i prtnerów firm. QUO VADIS jest kluczow dl relizcji misji Grup UNIQA Polsk. 15

9 strtegi 16 UNIQA stle się rozwij, czego smptomem są zmin. Pozwlją one zwiększć efektwność zrządzni, prowdząc do nszego wspólnego sukcesu. W 2011 roku wprowdzono now podził tertoriów przpisnch oddziłom sprzedżowm. Zminom towrzszło pojwienie się złożeń do strtegii UNIQA 2.0, które postwił przed regionmi nowe wzwni. Tomsz Szrek Drektor Regionu Północnego. W UNIQA prcuje od wrześni 2011 r. Młgorzt Siud Drektor Regionu Zchodniego. W UNIQA prcuje od listopd 2005 r. Udził skłdki przpisnej regionu w wniku firm: 18%. Njwiększ sukces w 2011 roku: wciąż przed nmi, obecnie ubezpieczenie Bltic Aren i Ergo Aren orz zncząc poprw struktur portfel. Njbrdziej cenię swój zespół z: psję, z jką wkonuje prcę, zngżownie i profesjonlizm. W wolnch chwilch lubię: spędzć czs z córką. Sezonowo jeżdżę n nrtch i rowerze. Wzwni dl regionów 7 gencji generlnch 3 oddził 16 przedstwicielstw Udził skłdki przpisnej regionu w wniku firm: 22% (licząc produkcję łączną regionów) lbo 19,5% (licząc cł przpis firm z jednostkmi pondregionlnmi). Njwiększ sukces w 2011 roku: zdecdownie pierwsze miejsce w sprzedż ubezpieczeń mjątkowch w knle brokerskim tm brdziej, że jesteśm trzecim co do wielkości regionem. Wkonliśm łączn pln regionu jego sukces jest sumą sukcesów pojednczch osób, więc grtuluję 16 z nich, które jdą n wcieczkę ngrodę w rocznm konkursie sieci sprzedż. Njbrdziej cenię swój zespół z: psję, ciekwość, zdolność do budowni dobrch i uczciwch relcji, potrzebę rozwoju osobistego, sertwność rozuminą jko zdolność do prezentowni swoich poglądów z posznowniem drugiej osob. W wolnch chwilch lubię: ćwiczć jogę, prcowć w ogrodzie, chodzić po górch, cztć książki (tkże płczliwe i przewidwlne romnse!). Wzwnie dl Regionu Północnego w 2012 roku: poprw rentowności relizcj plnów corpo w ubezpieczenich n żcie powiększenie sieci sprzedż o kolejne plcówki w sieci włącznej Wzwnie dl Regionu Zchodniego w 2012 roku: relizcj złożonch celów sprzedż grupowch ubezpieczeń korporcjnch równomiern prc we wszstkich obszrch współprc ze wszstkimi jednostkmi w regionie 7 gencji generlnch 3 oddził 9 przedstwicielstw powołnie nowch gencji generlnch rozwój współprc z brokermi relizcj projektu UNIQA 2.0 w ubezpieczenich mjątkowch i żciowch 12 gencji generlnch 4 oddził 20 przedstwicielstw Wzwnie dl Regionu Centrlnego w 2012 roku: ubezpieczeni żciowe projekt UNIQA 2.0, któr pozwl zngżowć się w ubezpieczeni korporcjne mieszklnictwo rozwój sieci sprzedż z uwzględnieniem nowch definicji produktwności prc z gentmi przgotownie jednostek do pełnego wdrożeni POS, szczególnie w spekcie osttnich zmin ustwowch poprw rentowności sprzedż Wzwnie dl Regionu Południowego w 2012 roku: relizcj mbitnego plnu sprzedż ubezpieczeń GOP w projekcie UNIQA 2.0 relizcj celów strtegicznch firm, ze szczególnm uwzględnieniem rozwoju ubezpieczeń osobowch w projekcie UNIQA 2.0 orz rozwoju sieci sprzedż poprzez powołwnie nowch gencji generlnch orz przedstwicielstw 13 gencji generlnch 6 oddziłów 16 przedstwicielstw Udził skłdki przpisnej regionu w wniku firm: 30,7%. Njwiększ sukces w 2011 roku: wniki sprzedż, jkie osiągnęliśm w tm trudnm roku, orz wnik finnsow, któr bł niewspółmiernie lepsz od tego poprzedniego. Jednk z njwiększ orz przekrczjąc nsze oczekiwni sukces ubiegłego roku uwżm rozwój POS. Njbrdziej cenię swój zespół z: rzetelność, odpowiedzilność, optmizm, ciągłe szuknie nowch rozwiązń i niepoddwnie się do osttniej minut. W wolnch chwilch lubię: niestet, tch chwil jest mło, więc strm się wkorzstć je efektwnie. Oczwiście jest to czs dl rodzin, moich dwóch snów. Od niespełn roku mm nową psję biegnie. Moje dotchczsowe njwiększe osiągnięcie w tej dziedzinie to udził w Biegu Chomiczówki n 15 km z czsem 1 godz. 20 min. W tm roku plnuję mój pierwsz w żciu mrton. Udził skłdki przpisnej regionu w wniku firm: 29%. Njwiększ sukces w 2011 roku: relizcj plnu skłdki przpisnej n ten rok 105%. Aż 44% uczestników wjzdu do Andluzji, któr bł ngrodą w konkursie rocznm dl cłej struktur sprzedż UNIQA, to prcownic Regionu Południowego. Njbrdziej cenię swój zespół z: kretwność, mbicję, podejmownie wzwń. W wolnch chwilch lubię: cztć krminł. Wojciech Głczński Drektor Regionu Centrlnego. W UNIQA prcuje od wrześni 2008 r. Monik Ciesiołkiewicz- -Uklej Drektor Regionu Południowego. W UNIQA prcuje od kwietni 2009 r. strtegi 17

10 ludzie 18 Adm Andrzejewski Mteusz Bilewicz Aleksndr Budzowsk Słwomir Hrciow Ktrzn Kmińsk Pweł Miś Mriol Molend Akturit n krwędzi rzk Żdn firm ubezpieczeniow nie mogłb istnieć bez kturiusz. To oni, wkorzstując mtemtkę, klkulują skłdki orz rezerw techniczno-ubezpieczeniowe, plnują dziłlność resekurcjną i inwestcjną. Wiedzą, jk ocenić rzko i wpłclność firm w rmch ogólnoeuropejskiego projektu Solvenc II. Dl wielu niewidzilni w codziennej prc są jednm z njwżniejszch ogniw UNIQALNEGO łńcuch. O to, czm dokłdnie się zjmują, zptliśm ich smch. Dobr kturiusz to osob, któr Prc kturiusz to godzin spędzone nd bzmi dnch, nlizmi i pisniem dokumentcji dltego kturiusz powinien odznczć się umiejętnością nlitcznego mśleni, dokłdnością i cierpliwością. Prz tworzeniu rportów orz nliz istotne są kretwność i wtrwłość. Jeżeli dodtkowo m poczucie humoru i potrfi oszcowć, ile osób uśmiechnie się, cztjąc ten Żrt, któr rusz kturiusz Akturiusz jest profesjonlistą rozwiązującm problem, o którch nie wiesz, że je msz, metodmi, którch nie rozumiesz. Chirurg, inżnier i kturiusz sprzeczli się o to, któr zwód jest njstrsz. Lekrz mówił, że Bóg njpierw stworzł Ewę z żebr Adm, to bło rzecz jsn chirurgiczne zdnie. Inżnier dowodził, że wcześniej Bóg stworzł świt z chosu, to bł prce inżnierjne. A kto - pt kturiusz stworzł chos? Firm ubezpieczeniow jest jk złog smochodu. Prezes jest kierowcą, sprzedż trzm nogę n gzie, deprtment produktowe trzmją nogę n hmulcu, kturiusz wgląd przez tlną szbę i mówi wszstkim, w jkim kierunku mją jechć. tekst wted możn go nzwć dobrm kturiuszem. Kto może nim zostć? Nie jest wcle łtwo zostć licencjonownm kturiuszem. Trzeb skończć studi wższe, le konkretn kierunek nie jest wmgn. Niezbędne jest zdnie czterech egzminów kturilnch, obejmującch dziedzin mtemtki, powiązne z finnsmi i ubezpieczenimi. Wmg to dużej biegłości w obliczenich, sprwnego posługiwni się wzormi i pojęciem wrtości pieniądz w czsie, poniewż w ciągu zledwie 100 minut zdjąc musi rozwiązć ż 10 zdń. Powoduje to, że n podjęcie tego wzwni decdują się przewżnie bsolwenci kierunków ekonomicznch i ścisłch głównie mtemtki. Kolejnm wmogiem są dw lt prktki kturilnej pod kierunkiem licencjonownego kturiusz. Sprowdz się to do odbci dwuletniego stżu w Deprtmencie Akturilnm. To jednk nie wszstko. Zwód kturiusz wmg ciągłego rozwoju, podnoszeni kwlifikcji i podążni z njnowszmi trendmi kturilnmi. Ilu kturiusz prcuje w UNIQA? Deprtment skłd się z 14 osób. Nie wszsc zjmują się tpowo kturilnmi nlizmi. Oprócz nich są również osob odpowiedzilne z resekurcję. Dziłm zdecdownie w skli ogólnopolskiej. Znjdziecie ns przede wszstkim w Wrszwie, gdzie zjmujem się ubezpieczenimi mjątkowmi, le również w Łodzi, gdzie płnie cłe żcie, i Szczecinie, skąd resekurujem nszą firmę. Wsprci udzielją nm osob z innch deprtmentów, które m- ją doświdczenie i wiedzę kturilną. Wśród nich są: Mrek Piętk, Drektor w Deprtmencie Sprzedż Insttucje Finnsowe, Jrosłw Boguszński, Drektor Deprtmentu Zrządzni Rzkiem, orz Mirosłw Cichowsk, Ekspert ds. Akturitu Finnsowego z Deprtmentu Controllingu. Cz to prwd, że kturiusze mją bstrkcjne poczucie humoru? Nie. Przecież chb kżdego człowiek śmieszą żrt n temt dekwtności rezerw IBNR, tłustch zptń do Bliżej ns Solvenc II słowo-klucz, n dźwięk którego wszstkim kturiuszom przechodzą cirki po plecch. Tk nprwdę jest to po prostu sstem bdni wpłclności firm ubezpieczeniowch. Solvenc II to prób odpowiedzi n ptnie, jki powinien bć optmln poziom kpitłu niezbędnego do pokrci oczekiwnch strt tk, b ubezpieczeni zwsze mogli liczć n wpłtę nleżtego świdczeni. GLM cz kiedkolwiek zstnwiliście się, dlczego młodzi kierowc muszą więcej płcić z ubezpieczenie smochodu? Akturiusze bz dnch, progrmistów Excel i wższości liczb rzeczwistch nd urojonmi. Poz tm, to chb normlne, że lubim uśmiechć się do nszch komputerów brdziej niż do innch ludzi i cieszm się, kied one uśmiechją się do ns. Jk odregowujecie prcę? Lubim spędzć czs z rodziną i znjommi, wspierm kinemtogrfię, cztm książki, gd te nm się znudzą, robim z nich origmi. Czsmi gotujem, grm w poker, śpiewm i tńczm. Gd potrzebujem więcej drenlin, to biegm, zdobwm górskie szczt, nwet zbijm potwor srebrnm mieczem. Wszstko nleż robić tk prosto jk to możliwe, le nie prościej". (A. Einstein) mją gotowe rozwiąznie do szcowni rzk w tkich przpdkch GLM (Generlized Liner Models uogólnione modele liniowe). Wkorzstując zwnsowne modele mtemtczne do nliz historcznch dnch, możn opisć wpłw wielu prmetrów n przewidwną szkodowość różnch grup klientów. Rezerw IBNR (Incurred But Not Reported) co miesiąc kturiusze szcują, jki jest koszt szkód, które zszł, le nie zostł jeszcze zgłoszone. W jki sposób możn to oszcowć? Tutj z pomocą przchodzą metod sttstczne. Mrek Msior Piotr Pilwski Rfł Rzeszutko Mrt Szperlińsk Ann Tomczewsk Wojciech Urbński Urszul Zeml ludzie 19

11 flesz Krótki pordnik dobrch prktk niezbędnik 20 Zrząd postnowił wróżnić Njlepszch z Njlepszch w dziesięciu ktegorich. N zdjęciu od lewej: Hns Christin Schwrz, Członek Zrządu UNIQA Interntionl; Peter Michel Lckner, Członek Zrządu UNIQA Interntionl; Pweł Grbcki, Drektor Przedstwicielstw w Lublinie; Adm Michlik, Drektor Przedstwicielstw w Ktowicch; Wiesłw Slej, Drektor Przedstwicielstw w Gorzowie Wielkopolskim; Kzimierz Wiktorski, Drektor Przedstwicielstw w Koninie; Jerz Wielgórecki, Drektor Przedstwicielstw w Koninie; Iwon Steindel, Ekspert Brokerski; Ktrzn Łdk, Drektor Agencji Generlnej w Olkuszu; Mri Jurek, Drektor Oddziłu w Krkowie; Młgorzt Kuchrczk, KZA; Wldemr Kozłowski, Drektor Oddziłu w Wrszwie; Monik Slmonik, Ekspert ds. Współprc z Mieszklnictwem; Andrzej Jrczk, Prezes Zrządu; Monik Piseck, Ekspert ds. Współprc z Mieszklnictwem; Tomsz Dołhn, Drektor Oddziłu w Ktowicch; Zbigniew Zieliński, Wiceprezes ds. Sprzedż. Efektwn KICK OFF KICK OFF, czli Konferencj Menedżerów Sprzedż UNIQA, przciągnął ż 320 gości, w tm reprezentntów z UNIQA Interntionl, członków polskich Rd Ndzorczch, Zrząd polskich spółek UNIQA, drektorów i ekspertów sprzedżowch jednostek terenowch orz kdrę menedżerską centrli. Sttuetkę z njwiększ przrost skłdki w ubezpieczenich mjątkowch w sieci oddziłowej w 2011 r. z rąk Członk Zrządu UNIQA Interntionl, Peter Michel Lckner odbier Wldemr Kozłowski, Drektor Oddziłu w Wrszwie. Z prwej stron Zbigniew Zieliński, Wiceprezes ds. Sprzedż. Ngrodę z njefektwniejszą kcję sprzedżową ubezpieczeni mieszkń prz cznszu w IV kwrtle 2011 r. odbierją Monik Slmonik orz Monik Piseck, Ekspertki ds. Współprc z Mieszklnictwem. N zdjęciu od lewej: Piotr Ksprzkowski, Drektor Sprzedż Sieć Włączn; Dmin Jedliński, p.o. Drektor Deprtmentu Sprzedż Brokerz i MLM; Wojciech Głczński, Drektor Regionu Centrlnego; Tomsz Szrek, Drektor Regionu Północnego; Monik Ciesiołkiewicz-Uklej, Drektor Regionu Południowego; Młgorzt Siud, Drektor Regionu Zchodniego. Tegoroczn KICK OFF odbł się pod hsłem: Rok 2012 rokiem efektwności UNIQA!. TELEFON KOMÓRKOWY Obok skrznki e-milowej jest podstwowm nrzędziem komunikcji, dltego wrto wkorzstwć jego dodtkowe funkcje. Aktwuj pocztę głosową będziesz mił pewność, że nie ominą cię wżne widomości. Wpisz, potem wbierj numer z pmięci telefonu. Użj funkcji oddzwnini i ponownego wbierni numeru. Kied dzwonisz: Przed rozmową zbierz mśli, b przekz telefoniczn bł zwięzł i konkretn. Możesz znotowć njwżniejsze punkt n krtce. Miej przed sobą dokument, do którch zjrzsz w rzie potrzeb. Jeśli plnujesz dłuższą rozmowę, znjdź miejsce, w którm poczujesz się komfortowo i nie będziesz przeszkdzł innm, np. wolną slkę konferencjną. KOMPUTER OSOBISTY Kied odbiersz: Słuchj uwżnie, odpowidj krótko orz rzeczowo. N koniec upewnij się, że rozmówc dobrze cię zrozumił. Jeżeli nie jesteś pewien odpowiedzi n zdne ptnie, znotuj je. Powiedz, że musisz jeszcze potwierdzić informcję i oddzwonisz tk szbko, jk tlko będzie to możliwe. Jeśli jesteś zjęt i nie możesz rozmwić w dnm momencie, koniecznie odbierz telefon i powiedz, że oddzwonisz później. Zwsze: Dotrzmuj dnego słow jeśli obiecujesz, że oddzwonisz, koniecznie to zrób. Notuj njwżniejsze ustleni. Udzielj pewnch i sprwdzonch informcji. Uporządkown będzie twoim njwiększm przjcielem w prc. Ndj logiczne nzw folderom i plikom, użwjąc słów-klucz. Stosuj dt w nzwch dokumentów będziesz mógł je bez problemów odnleźć po pru ltch. Uporządkuj folder chronologicznie lub temtcznie. Dbj o łd n pulpicie n bieżąco pozbwj się niepotrzebnch plików, złóż folder robocze z dokumentmi, n którch ktulnie prcujesz. Stwórz lub zgromdź firmowe szblon dokumentów i przechowuj je w osobnm folderze. Dostosuj przeglądrkę internetową do włsnch potrzeb, np. dodj do ulubionch stron, z którch njczęściej korzstsz. Bądź przjzn środowisku drukuj tlko wted, gd jest to nprwdę konieczne; korzstj z drukowni dwustronnego. SKRZYNKA OWA Ab mieć pewność, że odbiorc szbko lub w ogóle przeczt widomość e-milową, wrto sprwdzić, cz: Temt e-mil jest rzeczowo sformułown odbiorc musi wiedzieć, czego konkretnie dotcz widomość. E-mil zostł włściwie podpisn pmiętj, że korespondencj służbow m chrkter oficjln, dltego w podpisie obok nzwisk ndwc muszą znleźć się dne firm. Ab zestndrzowć podpis, skorzstj ze wzoru stopki: Ann Kowlsk Ekspert ds. Xz Deprtment Controllingu UNIQA Towrzstwo Ubezpieczeń S.A. ul. Gdńsk Łódź tel. (042) fx (042) kom Ab utworzć stopkę w Lotusie, nleż w ogólnm widoku skrznki kliknąć: Nrzędzi Preferencje Podpis zznczć okno Automtcznie wstwij podpis Użj tekstu (wpisz swoje dne) zkceptowć. Ab utworzć stopkę w Outlooku, kliknij: Nrzędzi Opcje Formt poczt Podpis Podpis e-mil Edtuj podpis (wpisz swoje dne) zkceptowć. Utwórz w skrznce e-milowej folder, do którch przeniesiesz odebrne lub wsłne widomości. Kluczem mogą bć temt widomości lub hierrchi wżności. Agent/sstent nieobecności: ustw go, gd plnujesz nieobecność w prc. Osob, które w tm czsie będą próbowł się z tobą skontktowć e-milowo, otrzmją utomtcznie wgenerowną widomość z informcją o tm, że jesteś nieobecn. Podj koniecznie kontkt do osób, które w tm czsie będę cię zstępowć. PLANOWANIE DNIA PRACY Zrób listę zdń zpisz je krótkimi hsłmi. Oszcuj czs kżdej cznności. Uszereguj zdni, zcznjąc od njpilniejszch. Jeśli nie musisz się spieszć, poukłdj ktwności tk, b z rn, kied msz rześki umsł, wkonć prcę koncepcjną. Ustljąc priortet, bądź relistą. Nie podejmuj się relizcji większej liczb zdń, niż jesteś w stnie wkonć w dnm czsie. 21

12 relks 22 Błędne Skł, dwniej nzwne Dzikimi Dołmi, to 853 m n.p.m. prwdziwej przgod. Wstrcz spojrzeć z okno, b zobczć, że długo wczekiwn wiosn wreszcie ndeszł. Z uwgą śledzim prognozę pogod i plnujem pierwsze wjzdowe weekend. O tm, że wrto je spędzić z dl od zgiełku mist orz codziennch obowiązków nie trzeb chb nikogo przekonwć. Podróże młe i duże Uniqlne miejsce dl Uniqlnch ludzi. Mlownicze lbirnt w Górch Stołowch co roku przciągją rzesze turstów. Tch z Pństw, którz ndesłli do ns swoje rekomendcje miejsc wrtch odwiedzeni, ngrodzim pięknmi lbummi o Polsce. Pordnik weekendowego podróżnik Podpowidm, jk njlepiej przgotowć się do wprw, zplnowć nocleg i n co koniecznie zwrócić uwgę, przeglądjąc przewodnik. 1Wbierz ciekwe miejsce, do którego dojedziesz mksmlnie w trz godzin. Weekend trw krótko, nie wrto wprwić się n drugi koniec Polski. 2Zbierz ze sobą włściwego kompn to, cz wprw będzie udn brdzo często zleż od tego, kto ci towrzsz. Powiedz nie mlkontentom, jedź z osobmi, które cieszą się żciem. 3Dokłdnie zplnuj dojzd i nocleg szkod czsu n błądzenie, spnie pod chmurką nie zwsze jest świetną przgodą. 4Przed wjzdem uwżnie przestudiuj przewodnik wcześniejsze zplnownie trs wcieczek pozwoli ci zoszczędzić cenn czs. 5Opnownie, cierpliwość i poczucie humoru trzeb je mieć w kieszeni n wpdek, gdb nieprzewidzine okoliczności, jk n przkłd robot drogowe, lekko pokrzżowł wcieczkowe pln. Niestet, czsmi nwet njlepiej 6 oprcown pln może się nie sprwdzić, chociżb z powodu złej pogod. Gdbś ngle musił wrócić n noc do domu, zmist spć pod gołm niebem lbo w zbtkowm dworku w lesie, nie wrto trcić energii n stres z powodu nieprzewidzinch okoliczności podróż lepiej zmienić pln! Albo zkceptowć nieco inn scenriusz. Żczm Pństwu udnch wprw! relks 23 Dokąd njlepiej wruszć n mjówkę? Gdzie w Polsce są mlownicze miejsc, o którch istnieniu jeszcze nie wiem? Zptliśm o to UNIQALNYCH. Z ndesłnch odpowiedzi wnik, że to, co nprwdę wrto zobczć, brdzo często znjduje się w njbliższej okolic. Zmek Don Kichot w Łplicch, jedn z większch trkcji turstcznch Szwjcrii Kszubskiej, którą polec pni Sbin Wielgus, Drektor Filii w Ktowicch. Miejsce zchwc rozmchem, pobudz wobrźnię i zskkuje rchitektonicznie. Prow Jninowskie, leżące w przepięknm rezerwcie Prku Krjobrzowch Wzniesień Łódzkich, to miejsce, do odwiedzeni którego zchęc pn Jkub Frisz, Specjlist ds. Controllingu Finnsowego z USS w Łodzi. Gór Stołowe przbierją njprzeróżniejsze ksztłt, niejednokrotnie przpominjąc kmienne grzb i bjkowe stwor. N górską wprwę, szczególnie do Szczelińc Wielkiego, zprsz pni Mrzen Cieślik z Przedstwicielstw w Lublinie. Siemin n Mzurch to ideln propozcj dl żeglrz szukjącch cisz, spokoju i kontktu z nturą. Rekomenduje również pni Sbin z Ktowic. Zimne Doł to njpopulrniejsze miejsce wpocznku n terenie gmin Piseczno, położone w Chojnowskim Prku Krjobrzowm. Rozciągjąc się nd brzegiem rzeczki i pięknego stwu poln, o której wspomin pni Jolnt Brzchc z Wrszw, położon jest międz Żbieńcem Zlesiem Górnm, czter kilometr n południow wschód od Piseczn, prz tzw. trkcie wreckim. Jk zpewni pni Jol, ci, którz bli tm choćb rz, zwsze wrcją, nwet kilk rz w sezonie. Błędne Skł w Górch Stołowch To prwdziw skln lbirnt, w którm kżd może poczuć się jk w bjkowej krinie. Miejsce zchwciło filmowców, kilk lt temu nkręcili tu Opowieści z Nrnii: Książę Kspin. Pierwsz część filmu również powstł w Górch Stołowch, le w ich czeskiej części. Ją też wrto zobczć, szczególnie słnne Sklne Misto. Prwdziwch łowców przgód nie zrzi nwet kilkusetmetrow trs turstczn i męcząc wspinczk.

13 sport 24 Futbolomni O futbolu w UNIQA możn opowidć długo. Ludzi, którz tworzli sekcję piłkrską pod koniec lt 90., do dzisij spotkć możn n treningch w Łodzi. Do drużn stle npłwją nowi zwodnic, ich grę corz trudniej nzwć mtorską. Oficjlnie Zespół Piłkrski UNIQA TU SA zostł powołn w 2010 roku. Jego reprezentownie powierzono Driuszowi Kcprzkowi, Specjliście w Deprtmencie Orgnizcji i Informtki, od lt związnemu z UNIQA. Zstępcą zostł Jkub Pwlczk, kpitn drużn. Rol skrbnik zespołu przpdł w udzile Jerzemu Rsińskiemu, któr tkże pmięt chlubne początki piłki nożnej w firmie. Początki piłki Wszstko zczęło się czter lt temu w Gutowie, gdzie reprezentcj UNIQA wzięł udził w rozgrwkch dl kdr menedżerskiej. Wted powstł pomsł, b stworzć firmową drużnę i rozpocząć regulrne treningi. Obecnie futbolow tem UNIQA skłd się głównie z prcowników Centrli UNIQA TU SA w Łodzi. W niektórch meczch uczestniczą tkże osob z przedstwicielstw i oddziłów. Aktwn jest też USS, któr tworz oddzielną drużnę USS Polsk. N jej czele stoi Remigiusz Cząstk z Poznni, któr prowdzi swój zespół do zwcięstw w corocznch turniejch piłkrskich n Węgrzech. Drog do sukcesu Jk mówi przsłowie: bez prc nie m kołcz. Wiedzą to UNIQALNI piłkrze, którz ciężko prcują, b osiągnąć sportow sukces. Treningi odbwją się rz w tgodniu: w okresie wiosenno-letnim n boisku Orlik SP 190, KS Tęcz Łódź lub boisku Akdemii Futbolu Widzew Łódź, zimą w wnjętej hli Aniln Łódź lub ChKS. W wkcje, dzięki gościnności USS Polsk, piłkrze korzstją z obiektu MKS Łodzink. Springi mją chrkter Stref kibic Njbliższe okzje do obejrzeni meczu UNIQALNYCH: Turniej Firm GmSport Golden Bll: Mistrzostw Polski w Puchrze Polskiej Izb Ubezpieczeń Turniej piłki nożnej dl kdr menedżerskiej w Gutowie Młm k. Łodzi UNIQA Cup w Wiedniu początek czerwc 2012 rekrecjn, niemniej jednk ich celem jest polepszenie form i umiejętności zwodników. Czsmi w sportowch spotknich uczestniczą dzieci piłkrz, które podzielją psję rodziców. Mli grcze uczą się od strszch prc zespołowej orz zsd fir pl. Mistrzowskie wniki Drużn UNIQA wstępuje głównie w Polsce, n turniejch loklnch orz orgnizownch przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Jej njwiększm sukcesem n renie międznrodowej bło zjęcie wsokich (od 5. do 8.) miejsc podczs Mistrzostw Europ UNIQA Cup w Wiedniu, w 2008 roku. W zwodch rwlizowł 24 zespoł. Drużn UNIQALNYCH z Polski zdobł 1. miejsce w klsfikcji Drużn Nrodowch spoz Austrii. Osiągnięci sportowe wzmcniją duch wlki, ksztłtują postwę fir pl, budują wspólną tożsmość wszstkich UNIQALNYCH. Stłe skłd UNIQALNYCH CLS- przedstwicielstw i oddził kdr menedżersk centrl i bck office Michł Modzelewski, Ekspert ds. Orgnizcji Procesu Likwidcji Szkód z Deprtmentu Odszkodowń i Świdczeń, z puchrem zdobtm z 3. miejsce dl RCLS-ów w Turnieju UNIQA Cup Turniej UNIQA Cup Gutów Mł, 2011 r. W Polsce drużn futbolow również odniosł kilk znczącch zwcięstw. W 2010 roku zdobł Mistrzostwo Polski i Puchr Polskiej Izb Ubezpieczeń w Ogólnopolskim Turnieju Polskich Zkłdów Ubezpieczeń. Sukces udło się powtórzć w roku nstępnm. Łut szczęści nie opuszczł nszch grcz podczs turniejów loklnch. W okręgowch zwodch Ligii Biznesu, uznwnch z elitrne rozgrwki firm z regionu łódzkiego, UNIQALNI zdobwli kolejno: jesienią 2009 wicemistrzostwo, wiosną miejsce, jesienią miejsce, ż wreszcie wiosną 2011 Turniej PIU o Mistrzostwo Polski firm ubezpieczeniowch. Od lewej tlko zwodnic: Krzsztof Kuchcik, Driusz Kcprzk, Jkub Pwlczk, Sebstin Szczepnik, Krzsztof Suliński, Zbigniew Przmus, Jerz Rsiński, Tomsz Kołodziej, Robert Gąsior, Mrcin Krzemiński, Driusz Henc Nsz drużn. Od lewej: Mrcin Krzemiński, Sebstin Szczepnik, Jrosłw Wlzł, Jkub Pwlczk, Krzsztof Kuchcik, Tomsz Kołodziej, niżej Robert Gąsiorowski, Driusz Kcprzk, Zbigniew Przmus, niżej Driusz Henc i Mriusz Mlinowski roku ttuł mistrz Łódzkiej Ligii Biznesu. Od jesieni 2011 r. drużn UNIQA uczestnicz w rozgrwkch Łódzkiej Ligi Piłkrskiej AZS i po pierwszej rundzie spotkń zjmuje 3. miejsce. Dotrł tkże do półfinłu Puchru Ligi. Nsi UNIQALNI reprezentnci są tkże entuzjstmi futslu, czli hlowej piłki nożnej, w związku z czm grją tkże w Łódzkiej Amtorskiej Lidze Hlowej. Z pomoc w zdobciu mteriłów dziękujem tkże Dorocie Binsik, któr jest Smodzielnm Specjlistą ds. Rozwoju Prcowników w Deprtmencie Zsobów Ludzkich. Wstrcz, że wmślisz okrzk, hsło lub zwołnie, które poprowdzi twoją drużnę do zwcięstw podczs Mistrzostw Europ UNIQA Cup. N utorów trzech njbrdziej bojowch i zgrzewjącch do wlki sentencji czek ngrod w postci wjzdu n mistrzostw do Austrii. Zgłoszeni nleż wsłć do 24 mj n dres: wpisując w ttule widomości: UNIQA Cup Austri. N uczestników, którz nie zdobędą ngrod głównej, czekją ngrod pocieszeni. Zwodnic z Centrli UNIQA TU SA w Łodzi Driusz Kcprzk Tomsz Kołodziej Mciej Komst Zbigniew Przmus Jerz Rsiński Sebstin Szczepnik Mrcin Krzemiński KONKURS dl UNIQALNEGO kibic Mteusz Bilewicz Piotr Wszński Tomsz Rudnicki Michł Grczński Jkub Pietrzk Piotr Wszński Krol Szczgielski Jkub Pwlczk Drużn UNIQA wstępuje głównie w Polsce. Od lewej, w tku: Cezr Kzberuk i Zbigniew Przmus Kibicu, wjedź ze swoją drużną do Austrii! sport 25

14 sport 26 UNIQA runners Alicj Kwśn Koordntork Klubu Biegcz Deprtment Sekretrit Generln w Wrszwie. Pomogł w zebrniu mteriłów do rtkułu. Bdni nukowe potwierdzją, że biegcze podczs snu splją więcej klorii niż osob, które nie biegją. W Meksku żje plemię Indin Trhumr, zwnch Biegjącmi Ludźmi. Znni są z kilkusetkilometrowch biegów. Mordercze dstnse pokonują we włsnoręcznie zrobionch sndłch. UNIQALNI runnersi biegją w wgodnch didsch, jednk hrtem duch nie ustępują nwet njwtrwlszm Indinom. Klub Biegcz UNIQA bo o nim mow powstł w pździerniku 2011 roku. Populrzuje on biegnie, czli jedną z njzdrowszch form spędzni czsu n świeżm powietrzu. Obecnie Klub licz kilknście osób z różnch regionów. Okzją do spotkń wszstkich klubowiczów są strt, odbwjące się n terenie cłej Polski. W jedną drużnę Klub zbierze się m.in. 30 wrześni, b wstrtowć w 34. Mrtonie Wrszwskim. Mrzeniem klubowch ktwistów jest zmobilizownie jk njwiększej liczb prcowników UNIQA do sportowch zmgń. Runnersi twierdzą, że biegnie nie jest wcle tkie trudne i zchęcją do wspól- nej przgod. UNIQALNI trenują trz rz w miesiącu w Prku Szczęśliwickim zwsze w środ o godz. 17:15. Oprócz tego kżd z nich bieg według indwidulnego progrmu oprcownego przez trener Wojtk Stszewskiego z Kncelrii Sportowej. Złóż klub w swoim mieście! Weź kilk głębokich wdechów i powiedz: tk, chcę, to włśnie ten moment!. Zproś do biegni znjomch rzem łtwiej się zmobilizowć. Skontktuj się z redkcją UNIQALNYCH, b pochwlić się swoim sukcesem. Njwżniejsze biegi Klubu Biegcz Wrszw 10 km IV Bieg Dookoł zoo Ktowice km Biegow Koron Ziemi, Mrton Msw Vinson (Antrktd) Krków km XI Crcovi Mrton Ktowice km Pnewnicki Dziki Bieg Rud Śląsk 12 h XIV Rudzki Bieg Wrszw 10 km Grnd Prix Wrszw 2012 (4) Justnów Jnówk k. Łodzi 10 km IV Dch Justnów Jnówk Rszn k. W-w 10 km III Bieg Rszński Łódź 10 km Biegm po Łodzi Chodzę po Łodzi Ktowice km Silesi Mrthon Łódź 10 km XXXIII Bieg po Lesie Łgiewnickim Kruszwic Inowrocłw km V Bieg Pistowski Grójec k. W-w 100 km I Setk n Stdionie Gliwice 100 km Rjd Miejski 360 Gliwice Ktowice km Pnewnicki Dziki Bieg Wrszw 10 km Puchr Mrtonu Wrszwskiego Ktowice km Biegow Koron Ziemi Mrton Kilimndżro (Afrk) Zbrze 10 km II Zbrzński Bieg Dl Serc UNIQALNI biegcze: Alicj Kwśn, Rfł Rzeszutko, Mteusz Bilewicz, Wojciech Głczński, Jcek Chojncki, Emili Głowck, Piotr Szniecki, Andrzej Jrczk, Ireneusz Skrzecz, Brtosz Słupski, Grzegorz Smolrczk, Jrosłw Mtusiewicz. Od lewej: Piotr Świtlski, Jcek Stwowski, Mciej Czwrtosz, Adm Krukowski, Pweł Borczk, Mrt Wójtowicz, Hlin Pietrzk, Mrek Brgider, Ann Kujwińsk, Driusz Kcprzk, Leon Pierzchlski, Jerz Rsiński, Tomsz Kołodziej, Tomsz Rbus. Do zespołu nleżą też: Jcek Jnkowski, Andrzej Jrczk, Grzegorz Kulik, Szmon Kmiecik, Mciej Komst, Wojciech Urbński, Tdeusz Jworski i Piotr Wszński. Nsz sitk Co łącz tę UNIQALNĄ sitkrską ekipę? Niezwkł wol wlki, zngżownie i zmiłownie do... pospolitego ruszeni. W zdrowm ciele zdrow duch! T złot mśl przświecł zpewne Zrządowi, któr zdecdowł o wnjęciu dl prcowników UNIQA boisk do sitkówki w łódzkiej Atls Arenie. Kilk osób postnowiło ruszć brłę z posd i zmeldowło się w pełnej gotowości meczowej. A że początki bwją różne, to zdrzło się, że liczb piłek treningowch przewższł liczbę zwodników. Obecnie dość regulrnie zbierją się prznjmniej dwie pełne szóstki. Grup zwodników nie jest jednorodn są w niej zrówno kobiet, jk i mężczźni w różnm wieku. Jedni mją większe umiejętności, drudz nie są jeszcze zprwieni w boju, le łącz ns coś wżniejszego: niezwkł wol wlki i zngżownie. Gr m chrkter tpowo rekrecjn. Nie mm trener, chociż są potencjlni knddci. Kilk osób m z sobą sitkrski epizod w wdniu co njmniej półprofesjonlnm. Chwilowo jednk zdecdownie mm do cznieni z pospolitm ruszeniem. Podczs spotkni 13 lutego obserwowł ns czrnoskór zwodniczk Budowlnch Łódź Lun Vness de Pul, któr wcześniej z koleżnkmi z drużn trenowł n płcie głównej przed wtorkowm meczem z Atomem Trefl Sopot. Odniosłem wrżenie, że świetnie się bwił, obserwując nsze kombincjne tki, s serwisowe i bloki. Rozluźnienie bło chb nwet zbt silne, bo wlentnkow mecz łodzinki, niestet, przegrł. Piotr Wszński Smodzieln Specjlist z Deprtmentu Controllingu Potrójn gotowość bojow w kobiecm wdniu! Od lewej: Hlin Pietrzk Specjlist ds. Sstemów Wngrodzeń Agentów z Deprtmentu Controllingu Sprzedż, Mrt Wójtowicz Asstentk Rdców Prwnch z Dziłu Sekretrit Generln, Ann Kujwińsk Specjlist ds. Sstemów Wngrodzeń z Deprtmentu Controllingu Sprzedż. Tomsz Rbus Kierownik sitkrz i Ekspert z Deprtmentu Orgnizcji i Informtki Krótk piłk, czli szbk spowiedź Dlczego sitkówk? Poniewż ludzie chcą w nią grć nigd nie mieliśm problemów z frekwencją. Poz tm jest to dscplin drużnow, w której istotne jest zgrnie zespołu orz relizownie złożonej strtegii. M to przełożenie n nszą codzienną prcę, w której tworzm jeden tem. Kżde spotknie jest okzją do integrcji z koleżnkmi i kolegmi z innch deprtmentów. Cz są wśród Ws profesjonlni zwodnic? Mciej Czwrtosz i Jcek Jnkowski mją z sobą sitkrską przeszłość, le o szczegół musielibśm ich zptć. Reszt drużn to włącznie psjonci sitkówki. Gdzie i kied trenujecie? Trenujem w kżd poniedziłek n boisku bocznm w Atls Arenie w Łodzi. Ewentulne zwod plnujem n drugą połowę roku. Przjmujecie nowch grcz? Oczwiście, jesteśm otwrci. Im ns więcej, tm fjniejsz gr. Obecn skłd spotk się n treningch w Łodzi, le podobno w Wrszwie też znleźlib się chętni do gr. Wgląd n to, że jest zpotrzebownie n sportow relks po prc. Czego Wm żczć? Gr bez kontuzji, budżetu n kolejn sezon orz sitki pod pchą. W tkim rzie żczm gr bez kontuzji, dużego budżetu i sitki pod pchą! sport 27

15 Deprtment Ubezpieczeń Mjątkowch. Psjontk podróż, utork frszek i piosenek. Interesuje się knologią. W chwilch wolnch od prc i zgłębini zgdnień związnch z odpowiedzilnością cwilną rozwiązuje zgdki krminlne. Stnowczo sprzeciwim się opinii, że ubezpieczciel to człowiek bezduszn. O tm, że m duszę, do tego polot, możn przekonć się, cztjąc frszki Ew Grglewskiej. Autork, niczm Jn z Czrnolsu, bwi się słowmi, tworząc lekką i przjemną poezję. O brokerze Agent iow ubezpiecdkzi en Ten trfę skł em mtki. wssł z mleki 28 Wielbicielk ubezpieczeń Ubezpieczł się zwzięcie nwet przed ngłm poczęciem. Prw gent Ubezpieczciel: O tm mrzę, b nie dobijł mnie kurtżem. Agent prcoholik Ten prz kochniu i jedzeniu mśli wciąż o ubezpieczeniu. Jedno, co mu tlko przchodzi do głow, to stosunek le... ubezpieczeniow. czonm orze, O ubezpie m iłm wręcz hu Jest we wspn e. ć ochronę moż bo zwsze mie own ieje, Poszkodeg o coś zistn Nie dość, że w stosunku nie uczestnicz, może doznć szkod, mist żci słodcz. bki Agent szrł ub ezpieczenie Stnisłw Stojew, Specjlist ds. Likwidcji Szkód Mjątkowch z Centrum Likwidcji Szkód w Łodzi przsłł nm historię pieskiego żwot. Wezwn do chorego ork weternrz zplikowł zwierzęciu potrzebne lekrstwo. Niestet, pies nie przeżł wizt. Zdechł w ciągu godzin. Jk utrzmwł lekrz, przczną ngłego zejści zwierzk bł rtmi serc, wwołn podnm lekiem. Zrozpczon i zsmucon śmiercią swojego ukochnego pupil włścicielk, chcąc ukrć sprwcę morderstw, wstąpił o odszkodownie z polis weternrz. Dw tgodnie po zgłoszeniu poszkodown zdzwonił do Centrum Pomoc. Mocno poruszon poskrżł się, że nikt jeszcze nie przjechł obejrzeć zwłok jej zmrłego ps, któr czek n pośmiertne oględzin cz też odwiedzin w jej zmrżlniku. No cóż cłe szczęście, że orki nie zjmują zbt dużo miejsc w lodówce! o jesteśm Ten, dl któreg wnet zsili. bo nszą ksę humor Wziąwsz pod uwgę efekt odchudzni, nie n redukcjną wgląd dziś Frni. Czsem mu znjomi wręcz znienck plną, że nie redukcjną jest, lecz integrlną. Ofert gent despert Zwrzj ubezpieczenie, się z tobą ożenię. Od uprtego gent t Agent nielisu gię Drogi kliencie, przkro mi, że znów przede mną zmksz drzwi. 29 Bł mu jk po się prz niej miłą, więc bił. łą z potencji si Niepotrzebn dl kochnk osob męż z smego rnk. O zminie stnu ps rs ork Ten w ubezpieczeni tk długo się wgrz, że do żon Frnki mówi już Frnszz. c Ubezpieczją) (dl gentów mili, Ten kto, gd zł dzieję. iu pokłd n w ubezpieczen Osob trzeci w OC Przesiąknięcie prcą Ten to doceni ubezpieczeni. (wersj mniej ubezpieczeniow) P rzpdki Ubezpieczenie jest jk poker, rzekł klientowi kiepski broker. Szkodow klient Osob trzeci Szbko zwie nie. dmmi w tere i znjomości z O tm, że prc z ludźmi bw uciążliw, nie musim nikogo przekonwć. Ale jest też źródłem negdot, jkich nie wmśliłb nwet njlepsz strk. O podzielenie się swoimi doświdczenimi poprosiliśm nszch likwidtorów, bo to oni njczęściej gszą ubezpieczeniowe pożr. Przed nieudną pordą Nwet zgot n w środku jej ło nią bł już przez. ubezpieczon l ikwidtor Holendersk pnn młod Pewn pni przesłł do Centrum Likwidcji Szkód UNIQA w Łodzi suknię ślubną. Domgł się odszkodowni, którego powodem mił bć z mł rozmir stroju. Oprócz zwrotu pieniędz kobiet zżądł zdośćucznieni z stres, jkiego doznł przed plnowną dtą ślubu. Twierdził, że nie zdąż uszć drugiej krecji, w związku z czm njpiękniejsz dzień w jej żciu zmieni się w koszmr. Oliw do ogni dolł wbrnek pnn młodej, nie zgdzjąc się, b jego przszł żon wpożczł strój. Rozżlon kobiet nie dwł odpocząć telefonom likwidtorów w Łodzi. Po sprwdzeniu sprw okzło się, że sukni zostł zmówion z 4-miesięcznm wprzedzeniem, odebrn trz tgodnie przed ślubem. Podczs przmirki usztej n wmir i kupionej już krecji zdrzł się wpdek sukni pękł. Okzło się, że 3-miesięczn pobt kobiet u nrzeczonego w Holndii dostrczł jej dodtkowch kilogrmów. Slon sukni ślubnch, podobnie jk m, nie przjął odpowiedzilności z szkodę, poszkodown odstąpił od roszczeń. Jk przpuszcz pn Bogusłw Felisik z Centrum Likwidcji Szkód w Łodzi, któr opowiedził nm tę historię, pni poślubił wbrnk i ze szczęści zpomnił o sprwie. Telefon widomo od kogo Osttnio njciekwsze odbier pn Mrcin Orłowski, Kierownik Punktu Obsługi Klient w Biłmstoku, podlegjącm pod Centrum Zrządzni Oględzinmi w Wrszwie. Poszkodown (P): Dzwonię w sprwie szkod. Likwidtor (L): Jkiej szkod? P: Mercedes. L: Jkiego Mercedes? P: Czerwonego. P: Nie mogę się dodzwonić n infolinię pod nr telefonu , żeb zgłosić szkodę. L: Z jkiego telefonu Pni dzwoni? P: Z Nokii. P: Chciłem umówić się z rzeczoznwcą n oględzin. L: Skąd Pn dzwoni? P: Z domu! Ew Grglewsk Przezorn humor Frszki ubezpieczeniowe

16 kulinri Krzżówk uniqln Sprwdź swoją wiedzę, rozwiąż krzżówkę! Rozwiąznie utworzą liter z pól ponumerownch od 1 do 8. po godzinch Smki wiosn Słtk z nowlijek 30 Mteusz Bilewicz Deprtment Akturitu Nreszcie ndeszł długo oczekiwn wiosn. Pełni świeżej energii jesteśm gotowi do podejmowni nowch wzwń. Bierzm się ztem do prc. Tm rzem decdujem się n nukę gotowni. Podobno njlepszmi kuchrzmi są mężczźni. Prwd to cz mit, będziecie mogli ocenić smi, wpróbowując dni wg przepisu Mteusz Bilewicz z Deprtmentu Akturitu. Nsz szef kuchni zproponowł brdzo wiosenne i zdrowe menu inspirowne porą roku: klsczną kolorową słtkę z nowlijek, n chłodniejsze dni rozgrzewjącą zupę z lnmi kluskmi również z nowlijek orz pomsł n, niesłusznie nieco już zpomniną, młodą kpustę. Mm ndzieję, że przgotownie dń przjdzie wm z łtwością, smo delektownie się pobudzi wsz orgnizm do dziłni orz zwiększ zpł do prc. Smcznego! mówi ekspert kulinrn Mteusz. Dziękujem i z ndzieją czekm n posłtkową energetzującą lekkość btu. Młod kpust młod kpust pęczek kopru 100 g kwśnej śmietn 1 łżk mąki 2 łżki msł grść mjernku sok z ctrn 1,5 2 szklnki wod sól, pieprz Młod kpust główk słt 3 dmki ze szczpiorem pęczek rzodkiewek ogórek łżk mjonezu łżk śmietn 18% ząbek czosnku sól, pieprz Zup z nowlijek z lnmi kluskmi 2 młode mrchewki 1 młod seler 2 cebulki dmki 10 pomidorków koktjlowch 1 pęczek pietruszki 1 pęczek koperku pół szklnki rzeżuch 2 skrzdełk z kurczk pół szklnki bitej śmietn ¼ szklnki kwśnej śmietn mąk jjko ziele ngielskie liść lurow sól, pieprz Kpustę cienko posztkowć, nstępnie podsmżć n rozgrznm wcześniej w dużm grnku mśle. Dolć wodę, dodć mjernek i dusić, często mieszjąc, ż kpust zmięknie, wod odpruje. Pod koniec duszeni dodć posiekn koperek i sok z ctrn. Śmietnę wmieszć z mąką i dwiem łżkmi wod, wlć do kpust. Zgotowć, doprwić solą i pieprzem. Liście słt porozrwć n mniejsze kwłki. Rzodkiewki, ćwirtki ogórk orz cebulę pokroić w plsterki, większą część szczpioru dokłdnie posiekć. Cłość wmieszć, doprwić solą i pieprzem, ułożć n tlerzch. Czosnek przecisnąć przez prskę, wmieszć z mjonezem i śmietną, doprwić solą i pieprzem. Kleksmi z sosu udekorowć słtę, n koniec ozdobić ją pozostłmi kwłkmi szczpioru. Skrzdełk kurczk obsmżć n ptelni do zrumienieni. Mrchewkę orz seler obrć i pokroić w krążki. Dmkę pokroić w piórk, szczpior w krążki. Skrzdełk i wrzw zlć wodą, dodć liść lurow i ziele ngielskie, ugotowć do miękkości. Doprwić solą i pieprzem. Jjko roztrzepć, dodć sól i tką ilość mąki, b powstło lekko lejące się, głdkie cisto. Wlć je powoli do zup, zgotowć, nstępnie dodć posiekną ntkę pietruszki, koperek i pokrojone w ćwirtki pomidorki. Bitą śmietnę wmieszć z kwśną śmietną. Zupę rozlć do tlerz, n wierzch kżdej porcji nłożć dużą łżkę śmietn i kopczk rzeżuch. Przślijcie nm wsze przepis n ulubione letnie dnie, njciekwsze z nich opublikujem w nstępnm numerze! Nie zpomnijcie dołączć zdjęć potrw (muszą wżć prznjmniej 1MB). Czekm pod dresem: Konkurs! 8 7 Żczm dobrej zbw! 4 Zprszm wszstkich cztelników nszej gzetki do relksu i wspólnej zbw! Oto nsz propozcj n spędzenie wolnej chwili: rozwiąznie specjlnie przgotownej, uniqlnej krzżówki. Zestw hseł, uwzględnijąc tkże pojęci z dziedzin ubezpieczeń, dje nm for i... pozwl sprwdzić swoją wiedzę

17 @! z s g b i c z wś s j low i n E-m w r g W mi d gro n z grod nie N d. z!. Zgo s. w ier wsz minków P r e i : p o sł l h nie jko ch up p. i n j niq term m j c k 15 n red wskz sumie : s e dr we,w n dkcji sznse m re ile rz -m trze do e ż t u i o m n ł ld w ws e-mi m e j n g 28 mj 2012, godz rch uk d pole ób, któ zt s w s o rz Zb pięć trzech W tm terminie do wgrni jest w o r D g zestw nwigcji smochodowej ą w sd z Grmin Nuvi 1390T Europ, z 5x 2 1 któr nie pozwoli zgubić się podczs wkcjnej wprw w nieznne. Nwigcj Grmin Nuvi 1390T Europ 4 czerwc 2012, godz x W tm terminie do wgrni jest zestw piknikow, któr uciesz kżdego, kto lubi rodzinne biesid n trwie i romntczne wpd z misto. zestw piknikow 3 18 czerwc 2012, godz x zestw do bdminton W tm terminie do wgrni jest zestw do bdminton, któr przd się podczs wkcjnego wpocznku nd wodą. Uwgi do zsd konkursów 1 Gdb w podnm czsie zistnił ogłoszon przez nsz USS wri poczt, uniemożliwijąc wsłnie zgłoszeni o podnej w treści konkursu godzinie, ponowne odlicznie rozpocznie się z chwilą ogłoszeni przez USS usunięci wrii i przwróceni poprwnego funkcjonowni poczt firmowej. 2 L osownie odbędzie się w siedzibie redkcji. Dokon go sierotk Mrsi, czli osob, któr z zmkniętmi oczmi wbierze z kpelusz jeden z losów. 3 Zgodnie z ustwą o podtku dochodowm od osób fizcznch wrtość ngród w konkursch orgnizownch przez Prcodwcę dl prcowników stnowi dl tch prcowników przchód ze stosunku prc i jko tki podleg obciążeniom z ttułu skłdek n ubezpieczenie społeczne i podtku dochodowego od osób fizcznch. Koszt ten wnosi około kilkunstu procent wrtości ngrod.

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 72 Robótki ręczne. 74 Wigilia Izbowa 2010 76 Izbowy squash 77 Wieczór Brydżowy 79 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG

Spis treści. 72 Robótki ręczne. 74 Wigilia Izbowa 2010 76 Izbowy squash 77 Wieczór Brydżowy 79 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG Spis treści 3 Od redakcji 12 Strona dla sztuki 13 Na początek Temat z okładki 14 Nowy gracz w Marszałkowskim Raport PIG 18 Zachodniopomorskie firmami stoi Gospodarka 22 Nie będzie exodusu polskich pracowników

Bardziej szczegółowo

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37 Sposoby na udany Kruczki przetarg prawne w ubezpieczeniach s. 22 s. 32 Certyfikacja obiektów magazynowych s. 56 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 2 [38] kwiecień maj 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski Numer 4 (19) 2012 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / TWOJA FIRMA / / GOSPODARKA / TRENDY / / LIFESTYLE / / KSIĄŻKI / GŁOS BIZNESU DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Martyna Ubych. - Redaktor naczelna czasopisma i portalu branżowego. Alterbusiness.info

Martyna Ubych. - Redaktor naczelna czasopisma i portalu branżowego. Alterbusiness.info 1 OD REDAKCJI Trzymacie w dłoni pierwszy numer czasopisma Alterbusiness.info kwartalnego periodyku publikowanego dla osób, firm i instytucji zaangażowanych w biznes, zwany potocznie alternatywnym. Biznes

Bardziej szczegółowo

Sven Hannawald: Z nieba do piekła. Marcin Broda: przykłady, przykłady, przykłady. Mikrobiznes. w mikroskali

Sven Hannawald: Z nieba do piekła. Marcin Broda: przykłady, przykłady, przykłady. Mikrobiznes. w mikroskali Sven Hannawald: Z nieba do piekła Marcin Broda: przykłady, przykłady, przykłady Mikrobiznes w mikroskali Spis treści Krótko i na temat Obama BlackBerry, Merkel Nokia 04 Google wkracza na podniebny rynek

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU Numer 3 (12) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / AKTUALNOŚCI / GMINA / / SAMORZĄDY / / GOSPODARKA / / NOWOŚCI / GŁOS BIZNESU PRAWO PRACY zmieniać, ale

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

Gotowi. do Euro 2012. Kolporter proponuje. Papierosy a sprawa polska s. 11. Wielkie szkolenie partnerów Kolportera s. 15. s.

Gotowi. do Euro 2012. Kolporter proponuje. Papierosy a sprawa polska s. 11. Wielkie szkolenie partnerów Kolportera s. 15. s. czerwiec 2012 (181) BEZPŁATNE PISMO KOLPORTERA S.A. www.nasz.kolporter.com.pl Gotowi do Euro 2012 s. 7, 8-9 Papierosy a sprawa polska s. 11 Wielkie szkolenie partnerów Kolportera s. 15 www.kolporter.com.pl

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo