Standaryzacja wymiany informacji -fundament nowoczesnej firmy ubezpieczeniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standaryzacja wymiany informacji -fundament nowoczesnej firmy ubezpieczeniowej"

Transkrypt

1 Standaryzacja wymiany informacji -fundament nowoczesnej firmy ubezpieczeniowej ATENA Waldemar Kwaśnik Prezes Zarządu ACORD Phil Brown Technical Architect ACORD 2004.

2 Aenda ATENA na II Forum Ubezpieczeń. Rola informacji w ubezpieczeniach. Obecne zarożenia. Nowe trendy w technoloii. Standardy w ubezpieczeniach. Oranizacja ACORD. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi /31/03 SLIDE 2

3 ATENA Technoloiczny Partner Ubezpieczeń Posiada wiedzę i 10-letnie doświadczenie z zakresu ubezpieczeń i informatyki. Dostarcza rozwiązania informatyczne dla sektora ubezpieczeń (zajmuje wysokie miejsca w branżowych rankinach Teleinfo i Computerworld). Projektuje i wdraża dedykowane rozwiązania, elastycznie reaując na potrzeby i tendencje rozwojowe rynku. Dysponuje zespołem 50 konsultantów. Współpracuje z 11 towarzystwami ubezpieczeniowymi /31/03 SLIDE 3

4 Wyzwanie: Zarządzanie Informacją Kupujący: osoby fizyczne i firmy elektroniczna wymiana danych standardy/xml efektywność procesu Sprzedający: aenci, brokerzy, pośrednicy samoobsłua Źródło: Gartner Sieć sprzedaży i partnerzy: Towarzystwo ubezpieczeń zewnętrzni dostawcy źródła informacji/bazy danych elektroniczna wymiana danych standardy/xml efektywność procesu likwidatorzy szkód reasekuratorzy /31/03 SLIDE 4

5 Potrzeba Współpracy i Standardów Reulacje Towarzystwo Ubezpieczeń Reasekurator Brokerzy/Ubezp. Ubez./Reasekur Szkody Reulacje rynkowe Orany nadzoru Systemy obsłui szkód Audyt/ kontrola Aenci Rejestracja składki Rejestracja inkasa Dostawcy usłu Brokerzy /31/03 SLIDE 5

6 Interacja i Współpraca Reasekurator Reulacje Brokerzy/Ubezp. Ubez./Reasekur Szkody Towarzystwo Ubezpieczeń Reulacje rynkowe Orany nadzoru Systemy obsłui szkód STANDARD WYMIANY INFORMACJI Audyt/ kontrola Aenci Rejestracja składki Rejestracja inkasa Dostawcy usłu Brokerzy /31/03 SLIDE 6

7 Obecne Zarożenia Rynku Opóźnienia w dostarczaniu nowych produktów na rynek. Powolna reakcja na zmiany leislacyjne. Wzrastające koszty utrzymania systemów. Wysokie koszty interacji nowych technoloii z dotychczasowymi systemami. Nacisk ze strony nadzoru i konkurencji prowadzi do popełniania błędów przez IT. Wniosek: Im dłużej czekamy - tym więcej tracimy. Źródło: TowerGroup /31/03 SLIDE 7

8 Obecne Wydatki Składniki nakładów na utrzymanie rozwiązania IT: Interacja Współpraca zewn. Wielkość składników ulea zmianie, powodując oólny wzrost kosztów. Naprawy Zmiany taryfikacji Zmiany prawa Nowe funkcjonalności Koszt Czas Źródło: TowerGroup /31/03 SLIDE 8

9 Wewnętrzne Źródła Wzrostu Redukcja kosztów operacyjnych poprzez automatyzację Przyrost składki i rosnący zysk z inwestycji Źródło: Celent /31/03 SLIDE 9

10 Inwestycje w Infrastrukturę Portal Klient Klient Aent Personel Dostawca Inny Ukierunkowani e na Klienta Prywatność Przelądarka Web Łączność bezprzewodowa SPRZEDAŻ i DOSTARCZANIE USŁUG Bezpieczeństwo Kanały SFA i Call Center Obsłua klienta Kanały dystrybucji Automatyzacj a i interacja aplikacji Standardy/XM L HR CRM Operacyjny i analityczny MARKETING Zarządzanie kampaniami Rachunkowość i Finanse Middleware/EAI GENEROWANIE i ZARZĄDZANIE PRODUKTEM Polisy Underwritin Aktuariat Zarządzanie ryzykiem Generator produktu z Inwestycje OPERACJE BACK OFFICE Szkody Inkaso Dokumenty ZARZĄDZANIE DSS CBD/Web Services Taryfikacja Administracja Źródło: Gartner /31/03 SLIDE 10

11 Wymaania Wobec Nowych Rozwiązań Wewnętrzny proces zarządzania: h Efektywność i kontrola procesu poprzez wykorzystanie automatyzacji, elektroniczneo obieu dokumentów oraz wspierania podejmowania decyzji. h Przetwarzanie oparte o wyjątki (exception-based processin). h Wsparcie wobec wymoów oranów nadzoru i litery prawa. h Zarządzanie likwidacją szkód. h Wykrywanie oszustw. h Projektowanie i konfiurowanie produktów. Źródło: Gartner /31/03 SLIDE 11

12 Wymaania Wobec Nowych Rozwiązań Infrastruktura wewnętrzna: h Uprade dotychczasowych systemów oraz uruchamianie nowych aplikacji. h Zarządzanie danymi (Standardy/XML). h Interacja aplikacji i procesów biznesowych (EAI). h Dokumentacja Elektroniczna; Zarządzanie Dokumentami; Zarządzanie Treścią. Źródło: Gartner /31/03 SLIDE 12

13 Web Services Wkracza Coraz Odważniej Metoda interacji systemów na fundamencie XML Pozwala na automatyzację operacji, obniżając koszty i poprawiając wyniki biznesowe. Stanowi platformę komunikacji pomiędzy aplikacjami, umożliwiając wymianę danych. W przyszłości stanie się podstawą dla wewnętrznych i zewnętrznych projektów interacyjnych. Źródło: Celent /31/03 SLIDE 13

14 Web Services Wkracza Coraz Odważniej Internet wpływa na kształt współpracy pomiędzy uczestnikami rynku. hxml stanie się kluczowym komponentem sieci. Czas reakcji staje się krytycznym czynnikiem. hnowe transakcje będą musiały być realizowane w możliwie jak najkrótszym czasie. Dominacja otwarteo słownika standardu XML. hgdy brak czasu na własne pomysły, korzystajmy z istniejących rozwiązań. Wniosek: Wpływa to na wzrost roli ACORD XML w wymianie informacji ubezpieczeniowej. Źródło: Celent /31/03 SLIDE 14

15 ACORD XML XML to język. ACORD ustala zasady pisowni. ACORD XML ułatwia transmisję danych w środowisku rozproszonym /31/03 SLIDE 15

16 Rozwój s 1980 s 1990 s Forms AL3 (ACORD s Life Standards EDI standard) AL3 Implementation XML for Life and P&C Global Standards, Reinsurance EDI & XML Life Forms /31/03 SLIDE 16

17 Usłui Finansowe Kształtowane są przez oczekiwania i popyt Klientów Giełda/Rynki finansowe Klienci Banki Ubezpieczenia/ Reasekuracja /31/03 SLIDE 17

18 Usłui Finansowe Banki i iełda Nadzór Życiowe Rentowe Zdrowotne Inwestycyjne Wypadkowe Majątkowe i osobowe Osobowe Przedsiębiorstw Finansowe Reasekuracja Wspólny Model Danych Rozbudowane kanały dystrybucji Służba zdrowia Outsourcin /31/03 SLIDE 18

19 ACORD niezależne, obiektywne stowarzyszenie. Istniejące od roku Działające jako oranizacja nonprofit. Będące forum dla rozwoju standardów. Posiadające lobalny zasię. Zajmujące pozycję eksperta w dziedzinie procesów standaryzacji /31/03 SLIDE 19

20 ACORD: Podstawowe Zasady Oranizacji Działanie w odpowiedzi i zodnie z potrzebami rynku. Rozwijanie i promowanie otwartych standardów. Współpraca z innymi oranizacjami pracującymi nad standardami. Udzielanie wsparcia i szkolenie w zakresie ich stosowania. Upowszechnianie wiedzy o standardach. Promowanie potrzeby standaryzacji. Pozostanie obiektywnym wobec dostawców nowych technoloii i rozwiązań /31/03 SLIDE 20

21 ACORD: Rola w Rozwoju Standardów Umożliwiać współpracę pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi, aentami, brokerami, dostawcami IT i innymi oranizacjami. Stanowić podstawę dla współpracy konkurentów, aby osiąnąć cel zodny z zasadami zapobieania nieuczciwej konkurencji. Promować zaanażowanie dostawców IT w rozwój technoloii wdrażanej obecnie i w przyszłości. Zarządzać procesem rozwoju standardów /31/03 SLIDE 21

22 Wspierane Standardy Ubezpieczenia Życiowe h Życiowe h Rentowe h Wypadkowe h Inwestycje h Grupowe h Reasekuracja h Oólne Ubezpieczenia Majątkowe i Osobowe h Osobowe h Gospodarcze Finansowe Reasekuracja h Majątkowa i osobowa h Duże Umowy Gospodarcze h Oólna Data Model XML Forms EDI XML Forms EDI XML /31/03 SLIDE 22

23 Efekty Wdrożenia Standardów Niektóre z badanych Towarzystw osiąnęły wzrost efektywności na poziomie 80%. Większość Towarzystw osiąnęła poziom 20-30% oszczędności. Średnia redukcja kosztów interacji wyniosła 15-20%, a w nowych projektach nawet 23%. Celent Research, /31/03 SLIDE 23

24 Interacja Oparta o Standardy Zapewnia poprawę efektywności w wysokości 25-50% w kolejnych projektach interacyjnych po wdrożeniu standardów. Pozwala na wzrost efektywności w wysokości 60% w przypadku interacji z zewnętrznymi systemami. +50% Trzeci projekt Efektywność Drui projekt Czas -50% Pierwszy projekt Celent Research, /31/03 SLIDE 24

25 Zwrot z Inwestycji i Perspektywa Biznesowa Udowodniony zwrot z inwestycji mln USD oszczędności*. Inwestycja dłuoterminowa. Początkowo wymaa znacznych wydatków oraz sporeo zaanażowania. Liczba wdrożeń Standard Rozwiązanie własne Wzrost kosztów Obniżenie kosztów Koszt * Celent Research, /31/03 SLIDE 25

26 Standardy: Oszczędności Oraniczają: czas i koszt implementacji nowych rozwiązań, ilość błędów w konwersji danych, zakres ludzkiej interwencji w rutynowe procesy biznesowe, czas i koszty interacji wewnętrznej i zewnętrznej /31/03 SLIDE 26

27 Standardy: Sprzedaż i Przychód Ułatwienie prowadzenia interesów. Wzrost konkurencyjności dzięki skróceniu czasu realizacji przedsięwzięć. Skrócenie czasu dotarcia na rynek pozwala poszerzyć kanały dystrybucji. Rozwój nowych możliwości współpracy i źródeł wzrost przychodów /31/03 SLIDE 27

28 Standardy: Poziom Usłu Ułatwienie dostępu do systemów i usłu. Skupienie się na obsłudze Klienta. Wzrost jakości usłu dzięki współdzieleniu informacji. Oraniczenie czasu pomiędzy modyfikacjami systemu /31/03 SLIDE 28

29 Standardy: Interacja Systemów Szybsza interacja z: h h h zewnętrznymi partnerami biznesowymi, dostawcami technoloii, różnymi systemami wewnętrznymi. Wykorzystanie jedneo standardu w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Uniknięcie konfliktów wewnętrznych dzięki przyjęciu standardów z zewnątrz. Interacja działań i operacji po połączeniu uczestników rynku /31/03 SLIDE 29

30 Standardy w Usłuach Finansowych X9 NACHA ECCHO /31/03 SLIDE 30

31 Kontakty Waldemar Kwaśnik Prezes Zarządu ATENA Usłui Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. Denise Garth Vice President, Membership Development /31/03 SLIDE 31

32 World Headquarters: Two Blue Hill Plaza 3rd Floor Pearl River, NY USA ATENA Usłui Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. Al. Niepodlełości 741 B Sopot Poland /31/03 SLIDE 32

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI Monika Kłos Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 a adamczesia@wp.pl Jeśli jest coś czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo