Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny"

Transkrypt

1

2 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

3 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera ona informacje na temat potencjału kadrowego, studiów, badań, współpracy z zagranicą, infrastruktury, a także współpracy ze środowiskiem biznesu i instytucjami. Mamy nadzieję, że w ten sposób zaprezentujemy Państwu nasz Wydział, który od 1965 roku kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych, dla potrzeb przede wszystkim regionu łódzkiego, naszego kraju i Unii Europejskiej.

4 05 WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan Wydziału prof. zw. dr hab. Jan B. Gajda Prodziekani Prodziekan ds. programowo-organizacyjnych prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska Prodziekan ds. nauki dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ Prodziekan ds. toku studiów stacjonarnych prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk Prodziekan ds. toku studiów niestacjonarnych dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw. UŁ Prodziekan ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. UŁ Dyrektorzy Instytutów Dyrektor Instytutu Ekonometrii dr hab. Mariusz Plich, prof. nadzw. UŁ Dyrektor Instytutu Ekonomii prof. dr hab. Stefan Krajewski Dyrektor Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. nadzw. UŁ Dyrektor Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz Dyrektor Instytutu Socjologii prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii prof. zw. dr hab. Czesław Domański

5 07 HISTORIA WYDZIAŁU Tradycje łódzkiego środowiska ekonomicznego i socjologicznego sięgają lat 20. XX wieku, kiedy działała w Łodzi Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych. Od 1928 roku funkcjonował Oddział Łódzki Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, w którym zajęcia dydaktyczne prowadzili także późniejsi profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego: Edward Rosset i Józef Chałasiński. Z inicjatywy rektora prof. Teodora Viewegera, oddział rozpoczął w 1937 r. budowę własnego gmachu przy ul. POW 3/5, zasadniczej części dzisiejszego budynku D Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, która została zakończona w 1948 roku. 1945, 24 maja wydano dekret powołujący Uniwersytet Łódzki, który pierwotnie składał się z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego. W latach Wydział Prawno-Ekonomiczny skupiał m.in. Katedry Ekonomii, Polityki Ekonomicznej i Statystyki utworzono na bazie filii Szkoły Głównej Handlowej (działającej w Łodzi w latach ) Wyższą Szkołę Ekonomiczną, która funkcjonowała do 1961 roku. W ramach WSE istniały takie kierunki studiów jak: ekonomika przemysłu, finanse, towaroznawstwo, a następnie powołano kierunek handlowo-towaroznawczy. 1961, 1 października powołano Wydział Ekonomiczny UŁ. Powstał on w oparciu o kadrę naukową Wyższej Szkoły Ekonomicznej i katedr ekonomicznych Wydziału Prawno-Ekonomicznego UŁ został utworzony Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny w wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i przyłączenia katedr socjologicznych UŁ, wchodzących do 1961 roku w skład Wydziału Filozoficzno-Historycznego część katedr wystąpiła z inicjatywą wydzielenia się z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i utworzenia nowego Wydziału Zarządzania UŁ.

6 09 WYDZIAŁ DZISIAJ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj blisko 450 pracowników, z których 362 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik naukowy posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Aktualnie studiuje u nas blisko studentów, co stanowi około 25% wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełni lub pełniło zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

7 11 Instytut Ekonometrii Katedra Ekonometrii Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Katedra Ekonomii Rozwoju Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Katedra Makroekonomii Katedra Mikroekonomii Zakład Funkcjonowania Gospodarki Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Katedra Badań Operacyjnych Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Katedra Informatyki Ekonomicznej Katedra Pracy i Polityki Społecznej Zakład Logistyki Instytut Gospodarki Przestrzennej Katedra Ekonometrii Przestrzennej Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Katedra Inwestycji i Nieruchomości Katedra Polityki Ekonomicznej Instytut Socjologii Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Katedra Socjologii Edukacji Katedra Socjologii Kultury Katedra Socjologii Ogólnej Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Katedra Socjologii Polityki i Moralności Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Katedra Socjologii Sztuki Katedra Socjologii Wsi i Miasta Zakład Badań Komunikacji Społecznych Zakład Badań Kultury Europejskiej Instytut Statystyki i Demografii Katedra Metod Statystycznych Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Katedra Finansów Publicznych Katedra Finansów i Rachunkowości MSP Katedra Ubezpieczeń Zakład Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego Zakład Finansów Korporacji Zakład Finansów i Rachunkowości Banków Pozostałe jednostki Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katedra Wymiany Międzynarodowej Ośrodek Kształcenia Służb Społecznych Ośrodek Naukowo-Badawczy Partycypacyjnych Form Zarządzania

8 13 INSTYTUT EKONOMETRII Dyrektor: dr hab. Mariusz Plich, prof. nadzw UŁ Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 tel.: fax: INSTYTUT EKONOMII Dyrektor: prof. dr hab. Stefan Krajewski Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: tel.: Katedra Ekonometrii Kierownik: prof. zw. dr hab. Władysław Milo tel.: fax: ekonometria, prognozowanie i symulacja, analiza portfelowa rynków finansowych, zastosowania ekonometrii w analizie i prognozowaniu zjawisk gospodarczych, ekonometryczna analiza sektorów gospodarki, analiza skuteczności polskiej polityki monetarnej, fiskalnej i handlowej. Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Kierownik: prof. zw. dr hab. Aleksander Welfe, Członek Korespondent PAN tel.: fax: teoria ekonometrii: modele dynamiczne, analiza kointegracyjna, racjonalne oczekiwania, metody symulacyjne, ekonometria stosowana: modele makroekonometryczne gospodarki Polski, modelowanie procesów inflacyjnych i finansowych, analizy symulacyjne alternatywnych polityk gospodarczych, prognozy. Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Kierownik: prof. zw. dr hab. Łucja Tomaszewicz tel.: tel.: fax: metody i modele (input-output) oraz ich integracja z modelami ekonometrycznymi, wielosektorowe modele gospodarek narodowych, analiza procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępu technicznego i jego wpływu na wzrost gospodarczy, zastosowanie macierzy rachunkowości społecznej (SAM) w modelowaniu gospodarki narodowej oraz analizach ekonomicznych, modele równowagi ogólnej (CGE), analizy sektorowe, modele ekonomiczno-ekologiczne. Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf tel.: fax: efektywność nadzoru korporacyjnego w spółkach, nowa ekonomia instytucjonalna rola instytucji w obniżaniu kosztów transakcyjnych, efektywnościowe aspekty demokracji przemysłowej. Katedra Ekonomii Rozwoju Kierownik: dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: korporacje transnarodowe, inwestycje zagraniczne, konkurencyjność gospodarki polskiej w UE, współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska, zrównoważony rozwój w skali regionalnej i globalnej. Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Kierownik: prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska tel.: fax: ekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rynku dóbr, usług i kapitału, dostosowania w Polsce do polityk sektorowych Unii Europejskiej, regionalne aspekty integracji europejskiej, handel międzynarodowy towarami i usługami środowiskowymi a koncepcja zrównoważonego rozwoju, regulacje międzynarodowe w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

9 15 Katedra Makroekonomii Kierownik: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski tel.: fax: rynek pracy, bezrobocie, polityka fiskalna, podatki, wzrost gospodarczy, sektor usług. INSTYTUT EKONOMIK STOSOWANYCH I INFORMATYKI Dyrektor: dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. nadzw. UŁ Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: tel.: Katedra Mikroekonomii Kierownik: dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, innowacyjność przedsiębiorstw i strategia innowacyjna polskiej gospodarki, rynek pracy w Polsce, migracje zagraniczne Polaków, wpływ instytucji na wzrost gospodarczy. Zakład Funkcjonowania Gospodarki Kierownik: prof. dr hab. Stefan Krajewski tel.: polityka fiskalna w Polsce i Unii Europejskiej, prywatyzacja i restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw, wspieranie przedsiębiorczości, determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki. Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Kierownik: prof. zw. dr hab. Jan Duraj tel.: fax: analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa, analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, kreowanie wartości przedsiębiorstwa, strategie rozwoju spółek kapitałowych oraz strategie organizacyjne przedsiębiorstw, controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, finanse przedsiębiorstw, przedsiębiorczość i konkurencyjność przedsiębiorstw. Katedra Badań Operacyjnych Kierownik: prof. zw. dr hab. Jan B. Gajda tel.: tel: fax: prognozowanie i optymalizacja zjawisk gospodarczych, problemy mikro- i mezoekonomiczne, analizy statystyczne i optymalizacyjne a ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym, symulacje deterministyczne i stochastyczne, funkcjonowanie organizacji gospodarczych, zwłaszcza służby zdrowia, techniki matematycznego modelowania i symulacji procesów gospodarczych, metody ilościowe w logistyce, optymalizacja decyzji menedżerskich.

10 17 Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Kierownik: dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: analiza rynków finansowych, finanse przedsiębiorstw, problemy nadzoru właścicielskiego, holdingi komunalne, podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej, niekonwencjonalne formy finansowania, marketing wybranych rodzajów usług, programowanie działań naprawczych przedsiębiorstw, szacowanie wartości przedsiębiorstw. Zakład Logistyki Kierownik: dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: ekonomiczne i organizacyjne efekty logistyki zwrotnej, zarządzanie jakością na podstawie norm ISO, zdolność przedsiębiorstw do funkcjonowania w e-gospodarce, logistyka dystrybucji i produkcji, rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w e-biznesie, modelowanie łańcuchów dostaw w ujęciu dynamicznym, polityka logistyczna przedsiębiorstw w zrównoważonym rozwoju. Katedra Informatyki Ekonomicznej Kierownik: prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński tel.: fax: systemy elektronicznej wymiany danych, zastosowanie informatyki w zarządzaniu, systemy gospodarki elektronicznej i gospodarki opartej na wiedzy, analiza i ocena, projektowanie i programowanie systemów informatycznych, e-płatności, telepraca, teleedukacja, e-zdrowie, e-administracja. Katedra Pracy i Polityki Społecznej Kierownik: dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. nadzw. UŁ tel.: ekonomika pracy, zarządzanie zasobami pracy, szkolenie i rozwój pracowników, metody oceny indywidualnych efektów pracy, motywowanie i wynagradzanie, rynek pracy (lokalny, łódzki, krajowy), analizy porównawcze zatrudnienia i bezrobocia w UE i w obrębie Złotej Triady, koszty pracy w Polsce i w UE, partycypacja pracownicza, polityka społeczna niepełnosprawni, zabezpieczenie społeczne. INSTYTUT FINANSÓW, BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ Dyrektor: dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 tel.: fax: Katedra Finansów Publicznych Kierownik: dr hab. Beata Guziejewska, prof. nadzw. UŁ tel.: fax.: polityka budżetowa w Polsce i w wybranych krajach UE, rola i znaczenie budżetu zadaniowego, federalizm fiskalny, system podatkowy a rozwój gospodarczy i regionalny.

11 19 Katedra Finansów i Rachunkowości MSP Kierownik: prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk tel.: fax: europejskie rynki alternatywne a MSP, mikrokredyty a wykluczenie finansowe i społeczne, determinanty aktywności inwestycyjnej na rynkach Venture Capital / Private Equity. Katedra Ubezpieczeń Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Wieteska tel.: tel.: fax: ubezpieczenia: życiowe, społeczne, gospodarcze, emerytalne, zdrowotne, matematyka: finansowa, demograficzna, aktuarialna. Zakład Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego Kierownik: dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: instrumenty dłużne w gospodarce, metody i instrumenty realizacji polityki pieniężnej, prokonsumenckie przemiany na rynku usług bankowych. Zakład Finansów Korporacji Kierownik: dr hab. Mirosław Wypych, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: strategie finansowe przedsiębiorstw, specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, nowoczesność i innowacyjność przemysłu, analiza pozycji konkurencyjnej spółek giełdowych. Zakład Finansów i Rachunkowości Banków Kierownik: dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: zarządzanie aktywami, pasywami i pozycjami pozabilansowymi banku, zarządzanie ryzykiem, standardy kapitałowe banków, pomiar i raportowanie wyników banków, polityka informacyjna i transparentność, nadzór nad bankami. INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Dyrektor: prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 tel.: fax: Katedra Ekonometrii Przestrzennej Kierownik: prof. zw. dr hab. Bogdan Suchecki tel.: tel./fax.: ekonometria przestrzenna, nowoczesne techniki modelowania danych panelowych, ekonometryczne modele regionów, regionalistyka, metody regionalnych analiz ekonomicznych, modele nowej ekonomii geograficznej, ekonomia i ekonometria ochrony zdrowia i opieki medycznej, informatyczne systemy prognozowania ekonomicznego, systemy informacji i prognozy rynku pracy, wielorównaniowe kompletne modele popytu.

12 21 Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Kierownik: prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz tel.: fax: rozwój zdolności innowacyjnych regionów w warunkach gospodarki globalnej, ochrona środowiska oraz rozwój zrównoważony, zagospodarowanie przestrzenne (w tym rewitalizacja przestrzeni, współczesne uwarunkowania i kierunki polityki rozwoju miast i regionów, planowanie urbanistyczne), nowoczesne metody i techniki zarządzania jednostkami terytorialnymi, gospodarcze, społeczne i polityczne aspekty integracji europejskiej, polityka regionalna Unii Europejskiej. Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego Kierownik: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski tel.: fax: gospodarka jednostek samorządu terytorialnego, marketing terytorialny; przedsiębiorczość regionalna i lokalna, funkcjonowanie sektora publicznego; zarządzanie publiczne, administracja publiczna, usługi publiczne, systemy infrastruktury, gospodarka majątkiem i finanse publiczne. Katedra Inwestycji i Nieruchomości Kierownik: prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak tel.: determinanty rozwoju rynku nieruchomości, konkurencyjność polskiego rynku nieruchomości na tle rynków Europy Środkowej i Wschodniej, wpływ społeczeństwa informacyjnego na rozwój rynków nieruchomości, procesy inwestycyjno-budowlane i deweloperskie w otoczeniu gospodarki rynkowej. Katedra Polityki Ekonomicznej Kierownik: prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska tel.: fax: tworzenie i realizacja polityki ekonomicznej, funkcjonowanie polskiego rynku pracy w warunkach globalizacji i integracji narodowych rynków pracy, metody badania rynku pracy i ich zastosowanie, elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy. INSTYTUT SOCJOLOGII Dyrektor: prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: tel.: fax: Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Kierownik: dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: analizy metodologiczne dotyczące procedur i technik badawczych, patologie i dewiacje w różnych dziedzinach życia społecznego. Katedra Socjologii Edukacji Kierownik: prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Łódź, ul. Piramowicza 3 tel.: fax: socjologia edukacji, socjologia medycyny, polityka edukacyjna a polityka społeczna, przemiany w kształceniu wyższym w kontekście wdrażania Deklaracji Bolońskiej, rynek pracy absolwentów szkół wyższych i osób z wyższym wykształceniem w kontekście Strategii Lizbońskiej, nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, problematyka jakości i ewaluacji kształcenia, gospodarka a społeczeństwo wiedzy, socjologiczne problemy gospodarki i pracy. Katedra Socjologii Kultury Kierownik: dr hab. Kaja Kazimierska, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: struktury społeczne a komunikowanie i kultura symboliczna, proces modernizacji a zmiana systemów wartości, tożsamości narodowe we współczesnych społeczeństwach, analizy biograficzne, metodologie i paradygmaty socjologii kultury.

13 23 Katedra Socjologii Ogólnej Kierownik: dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: socjologia struktury społecznej, socjologia edukacji, społeczne problemy ekologii i zdrowia. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Kierownik: prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki tel.: tel.: socjologia zasobów ludzkich, socjologia interakcji, metodologia badań jakościowych, interpretatywna socjologia pracy, organizacji i gospodarki. Katedra Socjologii Polityki i Moralności Kierownik: prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj tel.: tel.: aksjologia a polityka, polskie kampanie polityczne i wyborcze, dyskurs polityczny, moralne problemy i dylematy współczesnej medycyny, kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie procesów politycznych, ład etyczny w polskiej gospodarce rynkowej, przywództwo polityczne na poziomie lokalnym i regionalnym, władza samorządowa. Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Kierownik: prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska tel.: bieda, wykluczenie społeczne, dziedziczenie nierówności społecznych, problemy społeczne, służby społeczne, socjologia rodziny, socjologia dzieciństwa, sieci społeczne. Katedra Socjologii Sztuki Kierownik: dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: metodologiczne problemy socjologii kultury, socjologii sztuki, socjologii religii, artysta jako aktor społeczny, lokalne pole produkcji kulturalnej a perspektywa międzynarodowa, analizy porównawcze Polska-Francja, socjologiczna analiza mediów, transformacja ruchów społecznych. Katedra Socjologii Wsi i Miasta Kierownik: dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: więź społeczna i kapitał społeczny zbiorowości terytorialnych w warunkach procesu globalizacji, wzory relacji płci w społeczeństwie współczesnym, nowi aktorzy na obszarze wiejskim: producenci, konsumenci, obywatele. Zakład Badań Komunikacji Społecznej Kierownik: dr hab. Marek Czyżewski, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: komunikowanie publiczne i masowe (opinia publiczna, demokracja i komunikowanie, retoryka publiczna, sfera publiczna; komunikacja międzykulturowa i międzynarodowa), stereotypy i uprzedzenia, rasizm, antysemityzm, mowa nienawiści, konflikt i przemoc, komunikowanie w nauce, dyskursy naukowe, społeczeństwo wiedzy, socjologia wiedzy, socjologia nauki, jakościowe metody badań społecznych, zwłaszcza analiza dyskursu, antropologia komunikowania, socjologia interakcji. Zakład Badań Kultury Europejskiej Kierownik: dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ tel.: przemiany współczesnej kultury polskiej w związku z procesami integracji europejskiej, tożsamość narodowa Polaków, demokracja i komunikowanie publiczne; język wrogości w polskiej sferze publicznej.

14 25 INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII Dyrektor: prof. zw. dr hab. Czesław Domański Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: tel.: fax: Katedra Metod Statystycznych Kierownik: prof. zw. dr hab. Czesław Domański tel.: tel.: fax: wnioskowanie nieparametryczne na podstawie statystyk pozycyjnych rangowych; analiza mocy, odporności i efektywności testów jedno- i wielowymiarowych; metody analizy cech jakościowych; testy wielokrotne, metody statystyczne ich zastosowania w teorii ryzyka i badaniach podziału dochodów, badania statystyczne rynku; matematyczne modele funkcjonowania OFE; metody regresji przełącznikowej; systemy ekspertowe, metody analizy danych, ekonofizyka, statystyka małych obszarów. Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Kierownik: prof. zw. dr hab. Wacława Starzyńska tel.: tel.: fax: lokalny rynek pracy ocena szans wychodzenia z bezrobocia, metodologiczne aspekty oceny stopnia integracji gospodarki i jej sektorów porównania międzynarodowe, konsekwencje wejścia Polski do strefy euro a funkcjonowanie przedsiębiorstw, rynek pracy w przekroju regionalnym, podatek VAT w rolnictwie, zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji gospodarstw domowycha stawki podatku VAT, innowacyjność przemysłu spożywczego a integracja z Unią Europejską, innowacyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, sektor MSP a zamówienia publiczne. Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Kierownik: dr hab. Agnieszka Rossa, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: fax: społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności Polski, regionalne zróżnicowanie procesów ludnościowych we współczesnej Polsce, ruch naturalny w Polsce, zwłaszcza analiza i prognozowanie płodności, umieralności, ruch wędrówkowy we współczesnej Polsce, modelowanie stochastyczne procesów ludnościowych. POZOSTAŁE JEDNOSTKI Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: kapitał ludzki i kapitał społeczny jako czynnik rozwoju wsi i rolnictwa, współczesne idee liberalizmu ekonomicznego, międzynarodowe stosunki polityczne i ekonomiczne w dobie globalizacji, wpływ procesów transformacji na główny nurt ekonomii, historia gospodarcza Polski i świata. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Bilski Łódź, ul. POW 3/5 tel.: fax: regionalizm handlowy w gospodarce światowej, mechanizmy międzynarodowego rynku finansowego, ewolucja międzynarodowego systemu walutowego, korporacje transnarodowe, Polska w Unii Europejskiej (w strefie euro), polski rynek finansowy instytucje, mechanizmy. Katedra Wymiany Międzynarodowej Kierownik: prof. dr hab. Janusz Świerkocki Łódź, ul. POW 3/5 tel.: konkurencyjność międzynarodowa przedsiębiorstwa i gałęzi gospodarki, zasoby naturalne a rozwój gospodarczy, system finansowy Unii Europejskiej, polityka spójności Unii Europejskiej, protekcjonizm uwarunkowany, światowy system handlu.

15 27 OŚRODKI BADAWCZO-NAUKOWE Ośrodek Kształcenia Służb Społecznych Kierownik: dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. nadzw. UŁ Łódź, ul. Piramowicza 3 tel.: Ośrodek Kształcenia Służb Społecznych jest jedyną instytucją w województwie łódzkim prowadzącą szkolenia i badania dla kadry pomocy społecznej oraz działaczy organizacji pozarządowych. Współpracuje z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek Naukowo-Badawczy Partycypacyjnych Form Zarządzania Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: Zadaniem ośrodka jest rozwijanie współpracy między partnerami społecznymi w przedsiębiorstwach, współpracy nakierowanej na poprawę wyników ekonomicznych. Działalność koncentruje się na badaniu i popularyzacji form udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach oraz na badaniu długookresowych programów zarządzania zmianami.

16 29 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Międzynarodowe programy edukacyjne LLP Erasmus Program Cieszy nas fakt, że możemy otworzyć naszym studentom i pracownikom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne w ramach programu LLP Erasmus aż do 27 uczelni Unii Europejskiej i Turcji. Celem programu jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów. Program obejmuje jeden lub dwa semestry. NESOR > New Social Risks in the European Knowledge Society and Higher Education Kierownik: prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Summer School Program International Summer School to cykl seminariów naukowych organizowanych na przełomie czerwca i lipca każdego roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. W wykładach i debatach prowadzonych w języku angielskim biorą udział nasi studenci i wykładowcy oraz studenci i wykładowcy z Uniwersytetu FMU w Sao Paulo, z Uniwersytetu w Quito, z Uniwersytetu w Iwanowie oraz z państw UE. Celem seminarium jest omawianie problemów ekonomicznych, społecznych, związanych z ekologią i rozwojem zrównoważonym. Studenci naszego Wydziału wyjeżdżają na podobne szkoły letnie do Sao Paulo, Quito i Iwanowa. Międzynarodowe programy naukowo-badawcze 6 PROGRAM RAMOWY COMISEF > Computational Optimization Methods in Statistics, Econometrics and Finance Koordynator: prof. zw. dr hab. Aleksander Welfe 7 PROGRAM RAMOWY EUROIDENTITIES > The Evolution of European Identity: Using biographical methods to study the development of European identity Koordynator: dr hab. Andrzej Piotrowski

17 31 STUDIA Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych, dlatego stworzyliśmy programy studiów, które stały się odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Obecnie mamy jedną z najlepszych ofert edukacyjnych w centralnej Polsce, jeśli chodzi o nauki ekonomiczne i społeczne. Studia oferowane na naszym Wydziale cieszą się ogromnym powodzeniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Kształcimy na: 13 kierunkach studiów 6 specjalnościach od pierwszego roku studiów studiach e-learningowych ( p r z e z i n t e r n e t) studiach w systemie stacjonarnym ( d z i e n n y m) i niestacjonarnym (z a o c z n y m) na studiach I stopnia ( l i c e n c j a c k i c h) na studiach II stopnia ( m a g i s t e r s k i c h) na studiach III stopnia ( d o k t o r a n c k i c h) na studiach podyplomowych

18 33 Kierunki studiów lub specjalności od pierwszego roku: Ekonomia Ekonomia w języku angielskim Ekonomia specjalność Ekobiznes Ekonomia specjalność Ekonomia sektora publicznego Ekonomia specjalność Rynki kapitałowe Ekonomia studia e-learningowe (przez internet) Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna specjalność Regionalistyka Informatyka Informatyka i ekonometria Informatyka i ekonometria w języku angielskim Informatyka i ekonometria specjalność Metody analityki gospodarczej Logistyka Logistyka specjalność Innowacyjne technologie materiałowe (kierunek prowadzony wspólnie z Politechniką Łódzką) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Praca socjalna Socjologia Kierunki międzywydziałowe: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Polityka społeczna Kierunki studiów posiadają pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a trzy z nich Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

19 35 EKONOMIA EKONOMIA w języku angielskim EKONOMIA e-learning Studia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Absolwent studiów I stopnia staje się specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi oraz zna metody i narzędzia niezbędne do prowadzenia analiz ekonomicznych. Posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Studia I stopnia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Z kolei absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania i modelowania przebiegu zjawisk oraz procesów gospodarczych. Jest przygotowany do opracowywania projektów, podejmowania decyzji, świadczenia usług doradczych, dokonywania audytu. Może podjąć pracę w różnych sektorach i segmentach rynku pracy w Polsce i innych państwach członkowskich UE. Studia I i II stopnia na tym kierunku prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz przez internet (e-learning). EKONOMIA specjalność EKOBIZNES Studia te pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy nie tylko z zakresu samej ekonomii, ale umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej w odniesieniu do kwestii ekologii. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w krajowych i międzynarodowych instytucjach, w których występują problemy związane z wykorzystaniem i ochroną środowiska przyrodniczego. Staje się specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami naturalnymi, zna metody wyceny elementów środowiska przyrodniczego i jego walorów, umie opracować i wdrażać strategie zarządzania środowiskowego. Absolwent może pracować w administracji rządowej, organizacjach i instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz w przedsiębiorstwach, które w zorientowaniu swojej działalności na ochronę środowiska przyrodniczego upatrują możliwości własnego rozwoju. To studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. EKONOMIA specjalność EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO Program studiów realizowany w ramach specjalności umożliwia zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, zasadach rachunkowości budżetowej i liczenia kosztów, audycie wewnętrznym, zamówieniach publicznych i gospodarowaniu zasobami pracy w sektorze publicznym. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w instytucjach sektora publicznego oraz firmach świadczących usługi publiczne i realizujących zamówienia na rzecz tego sektora. Potrafi interpretować i stosować przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotów publicznych, zna sposoby ich finansowania, realizacji zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy strukturalnych z UE. Ukończenie specjalności umożliwia uzyskanie następujących uprawnień i certyfikatów (po spełnieniu pozostałych, wymaganych przepisami prawa warunków): konsultant zamówień publicznych, rzeczoznawca zamówień publicznych, audytor, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradca podatkowy. To studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

20 37 EUROPEISTYKA To studia interdyscyplinarne uwzględniające cztery główne aspekty integracji europejskiej: społeczny, kulturowy, polityczny i ekonomiczny. Studia I stopnia kładą nacisk na instytucjonalny aspekt struktur europejskich, omawiane są procesy o charakterze ekonomicznym i politycznym. Studia II stopnia akcentują problematykę zróżnicowania społecznego i kulturowego państw europejskich. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w organach Wspólnot Europejskich, administracji państwowej i samorządowej, a także w organizacjach społecznych oraz mediach, instytucjach badawczych, edukacyjnych i kulturalnych. Studia I i II stopnia na tym kierunku prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Program studiów dotyczy zagadnień obejmujących wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, finansowego aspektu restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki, organizacji i finansowania instytucji publicznych i niedochodowych, strategii podatkowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, realizacji operacji bankowych, procesów integracji w sektorze finansowym, rachunkowości podmiotów gospodarczych, ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, firmy doradztwa podatkowego i rachunkowego, a także w działach finansowych administracji publicznej różnych szczebli. Absolwent studiów II stopnia ma pogłębioną znajomość zasad funkcjonowania rynku finansowego, orientuje się w zagadnieniach pomiaru ryzyka i zarządzania ryzykiem, potrafi przeprowadzać analizy fundamentalne i techniczne instrumentów finansowych, zna problemy zarządzania instytucjami finansowymi. Jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w różnych instytucjach finansowych. Studia I i II stopnia na tym kierunku prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. GOSPODARKA PRZESTRZENNA Program studiów łączy różne aspekty systemu: człowiek gospodarka przestrzeń, w ramach którego analizuje się zagadnienia ekonomiczne, ekologiczne, prawne, społeczno-kulturowe, projektowo-urbanistyczne. Studia I stopnia umożliwiają zdobycie umiejętności wszechstronnej oceny zjawisk i decyzji gospodarczych, projektowania rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania innowacyjnych metod i narzędzi gospodarowania przestrzenią. Program studiów II stopnia poszerza tą wiedzę. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach między innymi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego, firmach doradczo-konsultacyjnych, różnych podmiotach otoczenia biznesu oraz instytucjach zajmujących się współpracą regionalną, także w wymiarze europejskim, instytucjach i agendach UE. Studia I i II stopnia na tym kierunku prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. GOSPODARKA PRZESTRZENNA specjalność REGIONALISTYKA Studia na tej specjalności koncentrują się na podejściu analitycznym do problematyki specyficznej dla miast, wsi i regionów. Szczegółowe zagadnienia w regionalistyce dotyczą: problemów ekonomii regionalnej i przestrzennej (Nowej Ekonomii Geograficznej), mode-

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów. studia licencjackie

Kierunki studiów. studia licencjackie Kierunki studiów studia licencjackie Studia licencjackie Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Międzynarodowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Wydział

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Informator 2013/ 2014

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Informator 2013/ 2014 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Informator 2013/ 2014 ul. POW nr 3/5 90-255 Łódź tel. (42) 635 53 56 tel./fax (42) 635 50 32 e-mail: dziekes@uni.lodz.pl www.eksoc.uni.lodz.pl Rekrutacja ul. Rewolucji

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Tabela 1. Dotacje podmiotowe Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w latach

Załącznik nr 1. Tabela 1. Dotacje podmiotowe Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w latach Załącznik nr 1 do sprawozdania Dziekana za rok Załącznik nr 1 Tabela 1. Dotacje podmiotowe Wydziału EkonomicznoSocjologicznego UŁ w latach Działalność statutowa (w zł) Badania własne (w zł) Od r. Dotacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Analiza danych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI www.wmat.pwr.edu.pl MATEMATYKA Studenci kierunku Matematyka uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne oraz zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo