Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny"

Transkrypt

1

2 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

3 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera ona informacje na temat potencjału kadrowego, studiów, badań, współpracy z zagranicą, infrastruktury, a także współpracy ze środowiskiem biznesu i instytucjami. Mamy nadzieję, że w ten sposób zaprezentujemy Państwu nasz Wydział, który od 1965 roku kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych, dla potrzeb przede wszystkim regionu łódzkiego, naszego kraju i Unii Europejskiej.

4 05 WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan Wydziału prof. zw. dr hab. Jan B. Gajda Prodziekani Prodziekan ds. programowo-organizacyjnych prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska Prodziekan ds. nauki dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ Prodziekan ds. toku studiów stacjonarnych prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk Prodziekan ds. toku studiów niestacjonarnych dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw. UŁ Prodziekan ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. UŁ Dyrektorzy Instytutów Dyrektor Instytutu Ekonometrii dr hab. Mariusz Plich, prof. nadzw. UŁ Dyrektor Instytutu Ekonomii prof. dr hab. Stefan Krajewski Dyrektor Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. nadzw. UŁ Dyrektor Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz Dyrektor Instytutu Socjologii prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii prof. zw. dr hab. Czesław Domański

5 07 HISTORIA WYDZIAŁU Tradycje łódzkiego środowiska ekonomicznego i socjologicznego sięgają lat 20. XX wieku, kiedy działała w Łodzi Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych. Od 1928 roku funkcjonował Oddział Łódzki Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, w którym zajęcia dydaktyczne prowadzili także późniejsi profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego: Edward Rosset i Józef Chałasiński. Z inicjatywy rektora prof. Teodora Viewegera, oddział rozpoczął w 1937 r. budowę własnego gmachu przy ul. POW 3/5, zasadniczej części dzisiejszego budynku D Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, która została zakończona w 1948 roku. 1945, 24 maja wydano dekret powołujący Uniwersytet Łódzki, który pierwotnie składał się z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego. W latach Wydział Prawno-Ekonomiczny skupiał m.in. Katedry Ekonomii, Polityki Ekonomicznej i Statystyki utworzono na bazie filii Szkoły Głównej Handlowej (działającej w Łodzi w latach ) Wyższą Szkołę Ekonomiczną, która funkcjonowała do 1961 roku. W ramach WSE istniały takie kierunki studiów jak: ekonomika przemysłu, finanse, towaroznawstwo, a następnie powołano kierunek handlowo-towaroznawczy. 1961, 1 października powołano Wydział Ekonomiczny UŁ. Powstał on w oparciu o kadrę naukową Wyższej Szkoły Ekonomicznej i katedr ekonomicznych Wydziału Prawno-Ekonomicznego UŁ został utworzony Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny w wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i przyłączenia katedr socjologicznych UŁ, wchodzących do 1961 roku w skład Wydziału Filozoficzno-Historycznego część katedr wystąpiła z inicjatywą wydzielenia się z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i utworzenia nowego Wydziału Zarządzania UŁ.

6 09 WYDZIAŁ DZISIAJ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj blisko 450 pracowników, z których 362 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik naukowy posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Aktualnie studiuje u nas blisko studentów, co stanowi około 25% wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełni lub pełniło zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

7 11 Instytut Ekonometrii Katedra Ekonometrii Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Katedra Ekonomii Rozwoju Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Katedra Makroekonomii Katedra Mikroekonomii Zakład Funkcjonowania Gospodarki Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Katedra Badań Operacyjnych Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Katedra Informatyki Ekonomicznej Katedra Pracy i Polityki Społecznej Zakład Logistyki Instytut Gospodarki Przestrzennej Katedra Ekonometrii Przestrzennej Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Katedra Inwestycji i Nieruchomości Katedra Polityki Ekonomicznej Instytut Socjologii Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Katedra Socjologii Edukacji Katedra Socjologii Kultury Katedra Socjologii Ogólnej Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Katedra Socjologii Polityki i Moralności Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Katedra Socjologii Sztuki Katedra Socjologii Wsi i Miasta Zakład Badań Komunikacji Społecznych Zakład Badań Kultury Europejskiej Instytut Statystyki i Demografii Katedra Metod Statystycznych Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Katedra Finansów Publicznych Katedra Finansów i Rachunkowości MSP Katedra Ubezpieczeń Zakład Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego Zakład Finansów Korporacji Zakład Finansów i Rachunkowości Banków Pozostałe jednostki Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katedra Wymiany Międzynarodowej Ośrodek Kształcenia Służb Społecznych Ośrodek Naukowo-Badawczy Partycypacyjnych Form Zarządzania

8 13 INSTYTUT EKONOMETRII Dyrektor: dr hab. Mariusz Plich, prof. nadzw UŁ Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 tel.: fax: INSTYTUT EKONOMII Dyrektor: prof. dr hab. Stefan Krajewski Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: tel.: Katedra Ekonometrii Kierownik: prof. zw. dr hab. Władysław Milo tel.: fax: ekonometria, prognozowanie i symulacja, analiza portfelowa rynków finansowych, zastosowania ekonometrii w analizie i prognozowaniu zjawisk gospodarczych, ekonometryczna analiza sektorów gospodarki, analiza skuteczności polskiej polityki monetarnej, fiskalnej i handlowej. Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Kierownik: prof. zw. dr hab. Aleksander Welfe, Członek Korespondent PAN tel.: fax: teoria ekonometrii: modele dynamiczne, analiza kointegracyjna, racjonalne oczekiwania, metody symulacyjne, ekonometria stosowana: modele makroekonometryczne gospodarki Polski, modelowanie procesów inflacyjnych i finansowych, analizy symulacyjne alternatywnych polityk gospodarczych, prognozy. Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Kierownik: prof. zw. dr hab. Łucja Tomaszewicz tel.: tel.: fax: metody i modele (input-output) oraz ich integracja z modelami ekonometrycznymi, wielosektorowe modele gospodarek narodowych, analiza procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępu technicznego i jego wpływu na wzrost gospodarczy, zastosowanie macierzy rachunkowości społecznej (SAM) w modelowaniu gospodarki narodowej oraz analizach ekonomicznych, modele równowagi ogólnej (CGE), analizy sektorowe, modele ekonomiczno-ekologiczne. Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf tel.: fax: efektywność nadzoru korporacyjnego w spółkach, nowa ekonomia instytucjonalna rola instytucji w obniżaniu kosztów transakcyjnych, efektywnościowe aspekty demokracji przemysłowej. Katedra Ekonomii Rozwoju Kierownik: dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: korporacje transnarodowe, inwestycje zagraniczne, konkurencyjność gospodarki polskiej w UE, współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska, zrównoważony rozwój w skali regionalnej i globalnej. Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Kierownik: prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska tel.: fax: ekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rynku dóbr, usług i kapitału, dostosowania w Polsce do polityk sektorowych Unii Europejskiej, regionalne aspekty integracji europejskiej, handel międzynarodowy towarami i usługami środowiskowymi a koncepcja zrównoważonego rozwoju, regulacje międzynarodowe w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

9 15 Katedra Makroekonomii Kierownik: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski tel.: fax: rynek pracy, bezrobocie, polityka fiskalna, podatki, wzrost gospodarczy, sektor usług. INSTYTUT EKONOMIK STOSOWANYCH I INFORMATYKI Dyrektor: dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. nadzw. UŁ Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: tel.: Katedra Mikroekonomii Kierownik: dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, innowacyjność przedsiębiorstw i strategia innowacyjna polskiej gospodarki, rynek pracy w Polsce, migracje zagraniczne Polaków, wpływ instytucji na wzrost gospodarczy. Zakład Funkcjonowania Gospodarki Kierownik: prof. dr hab. Stefan Krajewski tel.: polityka fiskalna w Polsce i Unii Europejskiej, prywatyzacja i restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw, wspieranie przedsiębiorczości, determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki. Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Kierownik: prof. zw. dr hab. Jan Duraj tel.: fax: analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa, analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, kreowanie wartości przedsiębiorstwa, strategie rozwoju spółek kapitałowych oraz strategie organizacyjne przedsiębiorstw, controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, finanse przedsiębiorstw, przedsiębiorczość i konkurencyjność przedsiębiorstw. Katedra Badań Operacyjnych Kierownik: prof. zw. dr hab. Jan B. Gajda tel.: tel: fax: prognozowanie i optymalizacja zjawisk gospodarczych, problemy mikro- i mezoekonomiczne, analizy statystyczne i optymalizacyjne a ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym, symulacje deterministyczne i stochastyczne, funkcjonowanie organizacji gospodarczych, zwłaszcza służby zdrowia, techniki matematycznego modelowania i symulacji procesów gospodarczych, metody ilościowe w logistyce, optymalizacja decyzji menedżerskich.

10 17 Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Kierownik: dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: analiza rynków finansowych, finanse przedsiębiorstw, problemy nadzoru właścicielskiego, holdingi komunalne, podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej, niekonwencjonalne formy finansowania, marketing wybranych rodzajów usług, programowanie działań naprawczych przedsiębiorstw, szacowanie wartości przedsiębiorstw. Zakład Logistyki Kierownik: dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: ekonomiczne i organizacyjne efekty logistyki zwrotnej, zarządzanie jakością na podstawie norm ISO, zdolność przedsiębiorstw do funkcjonowania w e-gospodarce, logistyka dystrybucji i produkcji, rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w e-biznesie, modelowanie łańcuchów dostaw w ujęciu dynamicznym, polityka logistyczna przedsiębiorstw w zrównoważonym rozwoju. Katedra Informatyki Ekonomicznej Kierownik: prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński tel.: fax: systemy elektronicznej wymiany danych, zastosowanie informatyki w zarządzaniu, systemy gospodarki elektronicznej i gospodarki opartej na wiedzy, analiza i ocena, projektowanie i programowanie systemów informatycznych, e-płatności, telepraca, teleedukacja, e-zdrowie, e-administracja. Katedra Pracy i Polityki Społecznej Kierownik: dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. nadzw. UŁ tel.: ekonomika pracy, zarządzanie zasobami pracy, szkolenie i rozwój pracowników, metody oceny indywidualnych efektów pracy, motywowanie i wynagradzanie, rynek pracy (lokalny, łódzki, krajowy), analizy porównawcze zatrudnienia i bezrobocia w UE i w obrębie Złotej Triady, koszty pracy w Polsce i w UE, partycypacja pracownicza, polityka społeczna niepełnosprawni, zabezpieczenie społeczne. INSTYTUT FINANSÓW, BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ Dyrektor: dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 tel.: fax: Katedra Finansów Publicznych Kierownik: dr hab. Beata Guziejewska, prof. nadzw. UŁ tel.: fax.: polityka budżetowa w Polsce i w wybranych krajach UE, rola i znaczenie budżetu zadaniowego, federalizm fiskalny, system podatkowy a rozwój gospodarczy i regionalny.

11 19 Katedra Finansów i Rachunkowości MSP Kierownik: prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk tel.: fax: europejskie rynki alternatywne a MSP, mikrokredyty a wykluczenie finansowe i społeczne, determinanty aktywności inwestycyjnej na rynkach Venture Capital / Private Equity. Katedra Ubezpieczeń Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Wieteska tel.: tel.: fax: ubezpieczenia: życiowe, społeczne, gospodarcze, emerytalne, zdrowotne, matematyka: finansowa, demograficzna, aktuarialna. Zakład Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego Kierownik: dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: instrumenty dłużne w gospodarce, metody i instrumenty realizacji polityki pieniężnej, prokonsumenckie przemiany na rynku usług bankowych. Zakład Finansów Korporacji Kierownik: dr hab. Mirosław Wypych, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: strategie finansowe przedsiębiorstw, specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, nowoczesność i innowacyjność przemysłu, analiza pozycji konkurencyjnej spółek giełdowych. Zakład Finansów i Rachunkowości Banków Kierownik: dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ tel.: fax: zarządzanie aktywami, pasywami i pozycjami pozabilansowymi banku, zarządzanie ryzykiem, standardy kapitałowe banków, pomiar i raportowanie wyników banków, polityka informacyjna i transparentność, nadzór nad bankami. INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Dyrektor: prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 tel.: fax: Katedra Ekonometrii Przestrzennej Kierownik: prof. zw. dr hab. Bogdan Suchecki tel.: tel./fax.: ekonometria przestrzenna, nowoczesne techniki modelowania danych panelowych, ekonometryczne modele regionów, regionalistyka, metody regionalnych analiz ekonomicznych, modele nowej ekonomii geograficznej, ekonomia i ekonometria ochrony zdrowia i opieki medycznej, informatyczne systemy prognozowania ekonomicznego, systemy informacji i prognozy rynku pracy, wielorównaniowe kompletne modele popytu.

12 21 Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Kierownik: prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz tel.: fax: rozwój zdolności innowacyjnych regionów w warunkach gospodarki globalnej, ochrona środowiska oraz rozwój zrównoważony, zagospodarowanie przestrzenne (w tym rewitalizacja przestrzeni, współczesne uwarunkowania i kierunki polityki rozwoju miast i regionów, planowanie urbanistyczne), nowoczesne metody i techniki zarządzania jednostkami terytorialnymi, gospodarcze, społeczne i polityczne aspekty integracji europejskiej, polityka regionalna Unii Europejskiej. Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego Kierownik: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski tel.: fax: gospodarka jednostek samorządu terytorialnego, marketing terytorialny; przedsiębiorczość regionalna i lokalna, funkcjonowanie sektora publicznego; zarządzanie publiczne, administracja publiczna, usługi publiczne, systemy infrastruktury, gospodarka majątkiem i finanse publiczne. Katedra Inwestycji i Nieruchomości Kierownik: prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak tel.: determinanty rozwoju rynku nieruchomości, konkurencyjność polskiego rynku nieruchomości na tle rynków Europy Środkowej i Wschodniej, wpływ społeczeństwa informacyjnego na rozwój rynków nieruchomości, procesy inwestycyjno-budowlane i deweloperskie w otoczeniu gospodarki rynkowej. Katedra Polityki Ekonomicznej Kierownik: prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska tel.: fax: tworzenie i realizacja polityki ekonomicznej, funkcjonowanie polskiego rynku pracy w warunkach globalizacji i integracji narodowych rynków pracy, metody badania rynku pracy i ich zastosowanie, elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy. INSTYTUT SOCJOLOGII Dyrektor: prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: tel.: fax: Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Kierownik: dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: analizy metodologiczne dotyczące procedur i technik badawczych, patologie i dewiacje w różnych dziedzinach życia społecznego. Katedra Socjologii Edukacji Kierownik: prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Łódź, ul. Piramowicza 3 tel.: fax: socjologia edukacji, socjologia medycyny, polityka edukacyjna a polityka społeczna, przemiany w kształceniu wyższym w kontekście wdrażania Deklaracji Bolońskiej, rynek pracy absolwentów szkół wyższych i osób z wyższym wykształceniem w kontekście Strategii Lizbońskiej, nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, problematyka jakości i ewaluacji kształcenia, gospodarka a społeczeństwo wiedzy, socjologiczne problemy gospodarki i pracy. Katedra Socjologii Kultury Kierownik: dr hab. Kaja Kazimierska, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: struktury społeczne a komunikowanie i kultura symboliczna, proces modernizacji a zmiana systemów wartości, tożsamości narodowe we współczesnych społeczeństwach, analizy biograficzne, metodologie i paradygmaty socjologii kultury.

13 23 Katedra Socjologii Ogólnej Kierownik: dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: socjologia struktury społecznej, socjologia edukacji, społeczne problemy ekologii i zdrowia. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Kierownik: prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki tel.: tel.: socjologia zasobów ludzkich, socjologia interakcji, metodologia badań jakościowych, interpretatywna socjologia pracy, organizacji i gospodarki. Katedra Socjologii Polityki i Moralności Kierownik: prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj tel.: tel.: aksjologia a polityka, polskie kampanie polityczne i wyborcze, dyskurs polityczny, moralne problemy i dylematy współczesnej medycyny, kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie procesów politycznych, ład etyczny w polskiej gospodarce rynkowej, przywództwo polityczne na poziomie lokalnym i regionalnym, władza samorządowa. Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Kierownik: prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska tel.: bieda, wykluczenie społeczne, dziedziczenie nierówności społecznych, problemy społeczne, służby społeczne, socjologia rodziny, socjologia dzieciństwa, sieci społeczne. Katedra Socjologii Sztuki Kierownik: dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: metodologiczne problemy socjologii kultury, socjologii sztuki, socjologii religii, artysta jako aktor społeczny, lokalne pole produkcji kulturalnej a perspektywa międzynarodowa, analizy porównawcze Polska-Francja, socjologiczna analiza mediów, transformacja ruchów społecznych. Katedra Socjologii Wsi i Miasta Kierownik: dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: więź społeczna i kapitał społeczny zbiorowości terytorialnych w warunkach procesu globalizacji, wzory relacji płci w społeczeństwie współczesnym, nowi aktorzy na obszarze wiejskim: producenci, konsumenci, obywatele. Zakład Badań Komunikacji Społecznej Kierownik: dr hab. Marek Czyżewski, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: komunikowanie publiczne i masowe (opinia publiczna, demokracja i komunikowanie, retoryka publiczna, sfera publiczna; komunikacja międzykulturowa i międzynarodowa), stereotypy i uprzedzenia, rasizm, antysemityzm, mowa nienawiści, konflikt i przemoc, komunikowanie w nauce, dyskursy naukowe, społeczeństwo wiedzy, socjologia wiedzy, socjologia nauki, jakościowe metody badań społecznych, zwłaszcza analiza dyskursu, antropologia komunikowania, socjologia interakcji. Zakład Badań Kultury Europejskiej Kierownik: dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ tel.: przemiany współczesnej kultury polskiej w związku z procesami integracji europejskiej, tożsamość narodowa Polaków, demokracja i komunikowanie publiczne; język wrogości w polskiej sferze publicznej.

14 25 INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII Dyrektor: prof. zw. dr hab. Czesław Domański Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: tel.: fax: Katedra Metod Statystycznych Kierownik: prof. zw. dr hab. Czesław Domański tel.: tel.: fax: wnioskowanie nieparametryczne na podstawie statystyk pozycyjnych rangowych; analiza mocy, odporności i efektywności testów jedno- i wielowymiarowych; metody analizy cech jakościowych; testy wielokrotne, metody statystyczne ich zastosowania w teorii ryzyka i badaniach podziału dochodów, badania statystyczne rynku; matematyczne modele funkcjonowania OFE; metody regresji przełącznikowej; systemy ekspertowe, metody analizy danych, ekonofizyka, statystyka małych obszarów. Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Kierownik: prof. zw. dr hab. Wacława Starzyńska tel.: tel.: fax: lokalny rynek pracy ocena szans wychodzenia z bezrobocia, metodologiczne aspekty oceny stopnia integracji gospodarki i jej sektorów porównania międzynarodowe, konsekwencje wejścia Polski do strefy euro a funkcjonowanie przedsiębiorstw, rynek pracy w przekroju regionalnym, podatek VAT w rolnictwie, zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji gospodarstw domowycha stawki podatku VAT, innowacyjność przemysłu spożywczego a integracja z Unią Europejską, innowacyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, sektor MSP a zamówienia publiczne. Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Kierownik: dr hab. Agnieszka Rossa, prof. nadzw. UŁ tel.: tel.: fax: społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności Polski, regionalne zróżnicowanie procesów ludnościowych we współczesnej Polsce, ruch naturalny w Polsce, zwłaszcza analiza i prognozowanie płodności, umieralności, ruch wędrówkowy we współczesnej Polsce, modelowanie stochastyczne procesów ludnościowych. POZOSTAŁE JEDNOSTKI Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: kapitał ludzki i kapitał społeczny jako czynnik rozwoju wsi i rolnictwa, współczesne idee liberalizmu ekonomicznego, międzynarodowe stosunki polityczne i ekonomiczne w dobie globalizacji, wpływ procesów transformacji na główny nurt ekonomii, historia gospodarcza Polski i świata. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Bilski Łódź, ul. POW 3/5 tel.: fax: regionalizm handlowy w gospodarce światowej, mechanizmy międzynarodowego rynku finansowego, ewolucja międzynarodowego systemu walutowego, korporacje transnarodowe, Polska w Unii Europejskiej (w strefie euro), polski rynek finansowy instytucje, mechanizmy. Katedra Wymiany Międzynarodowej Kierownik: prof. dr hab. Janusz Świerkocki Łódź, ul. POW 3/5 tel.: konkurencyjność międzynarodowa przedsiębiorstwa i gałęzi gospodarki, zasoby naturalne a rozwój gospodarczy, system finansowy Unii Europejskiej, polityka spójności Unii Europejskiej, protekcjonizm uwarunkowany, światowy system handlu.

15 27 OŚRODKI BADAWCZO-NAUKOWE Ośrodek Kształcenia Służb Społecznych Kierownik: dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. nadzw. UŁ Łódź, ul. Piramowicza 3 tel.: Ośrodek Kształcenia Służb Społecznych jest jedyną instytucją w województwie łódzkim prowadzącą szkolenia i badania dla kadry pomocy społecznej oraz działaczy organizacji pozarządowych. Współpracuje z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek Naukowo-Badawczy Partycypacyjnych Form Zarządzania Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 tel.: Zadaniem ośrodka jest rozwijanie współpracy między partnerami społecznymi w przedsiębiorstwach, współpracy nakierowanej na poprawę wyników ekonomicznych. Działalność koncentruje się na badaniu i popularyzacji form udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach oraz na badaniu długookresowych programów zarządzania zmianami.

16 29 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Międzynarodowe programy edukacyjne LLP Erasmus Program Cieszy nas fakt, że możemy otworzyć naszym studentom i pracownikom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne w ramach programu LLP Erasmus aż do 27 uczelni Unii Europejskiej i Turcji. Celem programu jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów. Program obejmuje jeden lub dwa semestry. NESOR > New Social Risks in the European Knowledge Society and Higher Education Kierownik: prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Summer School Program International Summer School to cykl seminariów naukowych organizowanych na przełomie czerwca i lipca każdego roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. W wykładach i debatach prowadzonych w języku angielskim biorą udział nasi studenci i wykładowcy oraz studenci i wykładowcy z Uniwersytetu FMU w Sao Paulo, z Uniwersytetu w Quito, z Uniwersytetu w Iwanowie oraz z państw UE. Celem seminarium jest omawianie problemów ekonomicznych, społecznych, związanych z ekologią i rozwojem zrównoważonym. Studenci naszego Wydziału wyjeżdżają na podobne szkoły letnie do Sao Paulo, Quito i Iwanowa. Międzynarodowe programy naukowo-badawcze 6 PROGRAM RAMOWY COMISEF > Computational Optimization Methods in Statistics, Econometrics and Finance Koordynator: prof. zw. dr hab. Aleksander Welfe 7 PROGRAM RAMOWY EUROIDENTITIES > The Evolution of European Identity: Using biographical methods to study the development of European identity Koordynator: dr hab. Andrzej Piotrowski

17 31 STUDIA Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych, dlatego stworzyliśmy programy studiów, które stały się odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Obecnie mamy jedną z najlepszych ofert edukacyjnych w centralnej Polsce, jeśli chodzi o nauki ekonomiczne i społeczne. Studia oferowane na naszym Wydziale cieszą się ogromnym powodzeniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Kształcimy na: 13 kierunkach studiów 6 specjalnościach od pierwszego roku studiów studiach e-learningowych ( p r z e z i n t e r n e t) studiach w systemie stacjonarnym ( d z i e n n y m) i niestacjonarnym (z a o c z n y m) na studiach I stopnia ( l i c e n c j a c k i c h) na studiach II stopnia ( m a g i s t e r s k i c h) na studiach III stopnia ( d o k t o r a n c k i c h) na studiach podyplomowych

18 33 Kierunki studiów lub specjalności od pierwszego roku: Ekonomia Ekonomia w języku angielskim Ekonomia specjalność Ekobiznes Ekonomia specjalność Ekonomia sektora publicznego Ekonomia specjalność Rynki kapitałowe Ekonomia studia e-learningowe (przez internet) Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna specjalność Regionalistyka Informatyka Informatyka i ekonometria Informatyka i ekonometria w języku angielskim Informatyka i ekonometria specjalność Metody analityki gospodarczej Logistyka Logistyka specjalność Innowacyjne technologie materiałowe (kierunek prowadzony wspólnie z Politechniką Łódzką) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Praca socjalna Socjologia Kierunki międzywydziałowe: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Polityka społeczna Kierunki studiów posiadają pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a trzy z nich Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

19 35 EKONOMIA EKONOMIA w języku angielskim EKONOMIA e-learning Studia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Absolwent studiów I stopnia staje się specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi oraz zna metody i narzędzia niezbędne do prowadzenia analiz ekonomicznych. Posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Studia I stopnia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Z kolei absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania i modelowania przebiegu zjawisk oraz procesów gospodarczych. Jest przygotowany do opracowywania projektów, podejmowania decyzji, świadczenia usług doradczych, dokonywania audytu. Może podjąć pracę w różnych sektorach i segmentach rynku pracy w Polsce i innych państwach członkowskich UE. Studia I i II stopnia na tym kierunku prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz przez internet (e-learning). EKONOMIA specjalność EKOBIZNES Studia te pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy nie tylko z zakresu samej ekonomii, ale umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej w odniesieniu do kwestii ekologii. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w krajowych i międzynarodowych instytucjach, w których występują problemy związane z wykorzystaniem i ochroną środowiska przyrodniczego. Staje się specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami naturalnymi, zna metody wyceny elementów środowiska przyrodniczego i jego walorów, umie opracować i wdrażać strategie zarządzania środowiskowego. Absolwent może pracować w administracji rządowej, organizacjach i instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz w przedsiębiorstwach, które w zorientowaniu swojej działalności na ochronę środowiska przyrodniczego upatrują możliwości własnego rozwoju. To studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. EKONOMIA specjalność EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO Program studiów realizowany w ramach specjalności umożliwia zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, zasadach rachunkowości budżetowej i liczenia kosztów, audycie wewnętrznym, zamówieniach publicznych i gospodarowaniu zasobami pracy w sektorze publicznym. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w instytucjach sektora publicznego oraz firmach świadczących usługi publiczne i realizujących zamówienia na rzecz tego sektora. Potrafi interpretować i stosować przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotów publicznych, zna sposoby ich finansowania, realizacji zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy strukturalnych z UE. Ukończenie specjalności umożliwia uzyskanie następujących uprawnień i certyfikatów (po spełnieniu pozostałych, wymaganych przepisami prawa warunków): konsultant zamówień publicznych, rzeczoznawca zamówień publicznych, audytor, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradca podatkowy. To studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

20 37 EUROPEISTYKA To studia interdyscyplinarne uwzględniające cztery główne aspekty integracji europejskiej: społeczny, kulturowy, polityczny i ekonomiczny. Studia I stopnia kładą nacisk na instytucjonalny aspekt struktur europejskich, omawiane są procesy o charakterze ekonomicznym i politycznym. Studia II stopnia akcentują problematykę zróżnicowania społecznego i kulturowego państw europejskich. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w organach Wspólnot Europejskich, administracji państwowej i samorządowej, a także w organizacjach społecznych oraz mediach, instytucjach badawczych, edukacyjnych i kulturalnych. Studia I i II stopnia na tym kierunku prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Program studiów dotyczy zagadnień obejmujących wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, finansowego aspektu restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki, organizacji i finansowania instytucji publicznych i niedochodowych, strategii podatkowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, realizacji operacji bankowych, procesów integracji w sektorze finansowym, rachunkowości podmiotów gospodarczych, ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, firmy doradztwa podatkowego i rachunkowego, a także w działach finansowych administracji publicznej różnych szczebli. Absolwent studiów II stopnia ma pogłębioną znajomość zasad funkcjonowania rynku finansowego, orientuje się w zagadnieniach pomiaru ryzyka i zarządzania ryzykiem, potrafi przeprowadzać analizy fundamentalne i techniczne instrumentów finansowych, zna problemy zarządzania instytucjami finansowymi. Jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w różnych instytucjach finansowych. Studia I i II stopnia na tym kierunku prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. GOSPODARKA PRZESTRZENNA Program studiów łączy różne aspekty systemu: człowiek gospodarka przestrzeń, w ramach którego analizuje się zagadnienia ekonomiczne, ekologiczne, prawne, społeczno-kulturowe, projektowo-urbanistyczne. Studia I stopnia umożliwiają zdobycie umiejętności wszechstronnej oceny zjawisk i decyzji gospodarczych, projektowania rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania innowacyjnych metod i narzędzi gospodarowania przestrzenią. Program studiów II stopnia poszerza tą wiedzę. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach między innymi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego, firmach doradczo-konsultacyjnych, różnych podmiotach otoczenia biznesu oraz instytucjach zajmujących się współpracą regionalną, także w wymiarze europejskim, instytucjach i agendach UE. Studia I i II stopnia na tym kierunku prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. GOSPODARKA PRZESTRZENNA specjalność REGIONALISTYKA Studia na tej specjalności koncentrują się na podejściu analitycznym do problematyki specyficznej dla miast, wsi i regionów. Szczegółowe zagadnienia w regionalistyce dotyczą: problemów ekonomii regionalnej i przestrzennej (Nowej Ekonomii Geograficznej), mode-

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo