LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2)"

Transkrypt

1 LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) L.p. Autor, tytuł Rok... jeśli chcesz się rozwieść : poradnik prawny dla kobiet Przygotowała U. Nowakowska i M. Jabłońska... jeśli jesteś ofiarą gwałtu : poradnik prawny dla kobiet. Oprac. L. Tomaszewska... jeśli jesteś ofiarą przemocy : poradnik prawny dla kobiet. Przyg. U. Nowakowska wydania konkubinat i co dalej? : poradnik dla kobiet. Red. J. Korpal na rynku pracy : poradnik prawny dla kobiet. Wyd Przygot. U. Nowakowska i A. Wojcierowska... sprawy mieszkaniowe : poradnik prawny dla kobiet. Wyd. 2 popraw. Red. J.Korpal... wszystko o alimentach : poradnik prawny dla kobiet. Wyd. 2. Red. B. Gadomska...majątek wspólny i jego podział : poradnik prawny dla kobiet. Wyd. 2 popraw. Red. J. Korpal 10 lat działalności Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i rozwoju lokalnego w Uniwersytecie Warszawskim Red. A. Piekara Administracja i polityka : wprowadzenie. Pod red. A.Ferensa i I. Macek Albiniak M., Czajkowska A.: Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniami Analiza wpływu wprowadzenia euro na Polski system bankowy. Szeląg K. et al Andrejew I.: Kodeks karny : krótki komentarz Andrejew I.: Kwalifikacja prawna czynu przestępczego Andrejew I.: Oceny prawne karcenia nieletnich Antczak R.: Theorerical Aspects of Currency Crises Aufklaerung in Schlesien in europaeischen Spannungsfeld. II. Oprac. W. Kunicki Bafia J., Mioduski K., Siewierski M.: Kodeks karny : komentarz Banaszak B., Preisner A.: Prawo konstytucyjne : wprowadzenie Banaszak B., Preisner A.: Prawo konstytucyjne : wprowadzenie Wyd. 2 popraw. i uzup. Banaszak B.: Prezydent w projektach nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nadbitka Bancroft A.: Współcześni mistycy i mędrcy Bankowość : uzgadnianie rachunków nostro Bankowość i pokrewne usługi finansowe : wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP) Baranowski Z.: Produktywność rolnictwa indywidualnego w gminach województwa opolskiego Ilość

2 Baszkiewicz J.: Młodość uniwersytetu Bator A.: Normy planowania gospodarczego w systemie prawa Bator A.: Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych Bessaraba R., Różańska A.: Czas pracy : komentarz do Działu VI Kodeksu pracy... Bibliografia publikacji naukowych pracowników wydziału : 50 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej Bielecki R.: Francja : anatomia władzy Bieniek G.: Likwidacja praedsiembiorstwa państwowego Bieniek G.: Podstawy prawne prywatyzacji przedsiębiorstw Bieniek G.: Stosowanie przepisów prawa pracy. Cz Bierieżkow W.: Stalin, Roosevelt, Churchill w Teheranie Bilski H.: Najważniejsze inicjatywy międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych na rzecz pomocy najuboższym i dotkniętym kryzysem krajom świata Bilski H.: Nowa Międzynarodowa Architektura Finansowa : (próba reformy światowego systemu finansowego) Bilski H.: Postęp w procesie reformowania Międzynarodowej Architektury Finansowej : ( wzrost znaczenia roli sektora prywatnego) Błaszkiewicz M.: What Factors Led to the Asian Financial Crisis: Were or Were not Asian Economics Sound? Bobak A., Ciesielska M.: ZUS w 1999 r. : ubezpieczenia emerytalne, rentowe... Bocheński A.: Rzecz o psychice narodu polskiego Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska Wyd. 7 Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K.: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość Borkiewicz-Liszka M., Beliczyńska M.: Poradnik ryczałtowca. Co to jest kredyt podatkowy?... Borkiewicz-Liszka M., Beliczyńska M.: Ryczałt : zasady dokonywania wpisu do ewidencji... Borkiewicz-Liszka M., Mazur-Strojny R.: Ryczałt z podatkiem VAT Brodzki S.: Spóźnione imperium Brol J.: Odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadki przy pracy i choroby zawodowe Brol J.: Stosowanie prawa pracy w spółkach Brol J.: Stosowanie prawa pracy w spółkach handlowych : wybrane zagadnienia Brol J.: Uprawnienia pracownicze w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej Brzoza-Brzezina M.: Neutralność pieniądza a oczekiwania Buczkowski S., Nowakowski Z.K.: Prawo obrotu uspołecznionego

3 : zarys wykładu. Wyd. 2 popraw. i uzupeł. Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji Praca zbiorowa pod red. B. Błaszczyk i A. Cylwika Chmiel J.: Problemy statystycznego pomiaru i analiza tendencji rozwojowych sektora prywatnych przedsiębiorstw w Polsce w latach Chobot A.: Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy Chobot A.: Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy Chobot A.: Nowe formy zatrudnienia : kierunki rozwoju i nowelizacji Chojnowski W., Jarzęcki A.: Wzory aktów i innych dokumentów notarialnych. Wyd. 2 uzup. Cieśla N.: Konstrukcja pieniężnych agregatów Divisia w warunkach polskich Consulting and Continuing Education During the Process of Restructuring Enterprises in Central and Eastern : experience from international Projects. Red. nauk. A. Suczkowa, E. Ilinkowa Cukrovski J., Mogilevskij R.: Rol makroekonomiceskoj stabilizacii v privlecenii inostrannych investicij v Kyrgyzstan Cukrowski J., Janecki J.: Wpływ polityki banku centralnego na wielkość dochodów budżetu z renty emisyjnej Cyprian T.: Fotografia : technika i technologia. Wyd. 6 popraw. i uzup. Czarnecki B.: Fall Weis : z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce Czas pracy : problemy, kazusy, rozwiązania praktyczne dla pracodawców i pracowników. W. Masewicz et al. Czerkas K.: Bankowość inwestycyjna w systemie finansowym : wnioski dla Polski Czernecki J., Mazur-Strojny R.: Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Ćwiakała-Małys A., Kaczkowska A.: Zbiór zadań z podstaw rachunkowości Ćwiertniak B.M., Taniewska-Peszko M.: Pracownicy samorzadowi Ćwikiewicz M.: Nieefektywność zarządzania na poziomie mikro jako przyczyna kryzysu walutowego (na przykładzie Korei Południowej) Dach Z., Pollok A., Przybylska K.: Zbiór zadań z mikroekonomii Dąbek M.: Menedżerowie okresu transformacji : problemy, potencjał, rozwój Dąbrowski M., Tomczyńska M.: Tax Reforms in Transition Economies a Mixed Record and Complex Future Agenda Dąbrowski M.: Macroeconomic and fiscal Challenges Facing Central European Countries during the EU Accession Process Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza. Pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta Dmochowski S.: Ubezpieczenie mienia państwowego w gospodarce planowej

4 Dobrzelecka L.: Uprawnienia i obowiązki kładów pracy w zakresie szkolenia pracowników Domagała L.: Poradnik Prawny dla pielęgniarek i położnych Dombrovski M., Gurski U., Jarocin ski M.: Infljacionnye posledstvija deval vacionnogo krizisa v Rossii i na Ukraine: pervye nabljudenija Doradztwo i kształcenie ustawiczne w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : doswiadczenia projektów międzynarodowych. Red. nauk. A. Suczkowa, E. Ilnikowa DOSE : Edukacja, zatrudnienie, Europa wrzesnia 2006 r., Kraków : materiały konferencyjne Duda K., Borkiewicz-Liszka M.: Amortyzacja i środki trwałe w firmie Dudzic R.: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : teoria, przykłady księgowań i zamknięć okresowych : ćwiczenia Dworniak J.: Komis podstawy prawne i ewidencja księgowa Dyscyplina pracy : Materiały V Zimowej Szkoły prawa Pracy Dzieje Najnowsze. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku (4-1987) Dziewięcka-Bokun L.: Systemowe determinanty polityki społecznej Dzikiewicz Z: Odpowiedzialność majątkowa personelu sprzedajcego Efektywność i ryzyko sektora bankowego w Polsce. Kier. nauk. projektu T. P. Opiela Ekonomiceskie problemy reformy zdravoochranenija v Rossii. Dmitriev M. Elementy prawa w ćwiczeniach i przykładach. Red. nauk. M. Janczyk Elementy systemu społecznego w warunkach społecznej gospodarki rynkowej - przykład Republiki Federalnej Niemiec Empiryczne podstawy racjonalnej organizacji produkcji ziemiopłodów. Pod red. J. Góralczyka Europejska administracja publiczna. Pod red. R. Wiszniowskiego Ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Pod red. J. Sroki Fedak Z.: Zakończenie badania sprawozdania finansowego Fiedor K.: Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy Fijałkowski T.: Prawo spółdzielcze : komentarz, akty wykonawcze Filas J., Piszczek M.: Abc budżetu zadaniowego Filipiak T.: O ewolucji idei demokracji Finansovoe sostojanie i perspektivy reformirovanija pensionnoj sistemy v Rossijckoj Federacii. Dmitriev M. et al. Fink G., Haiss P.R., Orlowski L.T., Salvatore D.: Privileged Interfirm/Bank Relationships in Central Europe

5 Fiscal Effects from Privatization : Case of Bulgaria and Poland Oprac. J. Pańków Fisher R., Ury W.: Dochodząc do tak : negocjowanie bez poddawania się Florek L., Seweryński M.: Międzynarodowe prawo pracy Florek L., Zieliński T.: Prawo pracy. 5. Wyd. zm. i zaktualiz. Florek L.: Staż pracy Formy państwa socjalistycznego. Pod red. A. Łopatki i Z. Rykowskiego Gago M.: Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Garbacik H.: Prawo dewizowe w działalnosci gospodarczej : [2000] 1 ustawa, prawo dewizowe wraz z rozporządzeniami wykonawczymi Gąsiorkiewicz L.: Ekonomika przedsiębiorstwa : analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa Gersdorf M.: Umowa o pracę : umowa o dzieło : umowa zlecenia Gierowski J.A.: Sejmik generalny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza Gliniecka J., Harasimowicz J., Krasnodębski R.: Polskie prawo bankowe ( ) Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne Gołajewska M., Józefowska M., Wyczański P.: Sytuacja finansowa banków w 1999 r. Gos B.: Ocena spełniania przez funkcjonujące w Polsce systemy rozrachunku papierów wartościowych Gospodarka nieruchomościami w pytaniach Gospodarowicz M.: Procedury analizy i oceny banków Góral R.: Kodeks karny : orzecznictwo i piśmiennictwo Góral Z.: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym Góralczyk J., Makowiecki J.: Przyrodnicze podstawy produkcji rolniczej w województwie opolskim Grąt A.: Ryzyko stopy procentowej i instrumenty służące zabezpieczaniu się przed nim Grochowska R.: Wspólna organizacja Rynku Mleka i Produktów Mlecznych w Unii Europejskiej zasady i machanizmy działania Groicki B.: Artykuły prawa majdeburskiego : postępek sądów około karania na gardle : ustawa płacej u sądów Gulczyński M., Iwiński T., Lamentowicz W.: Instytucje polityczne współczesnego kapitalizmu Gulczyński M., Iwiński T., Lamentowicz W.: Strategie polityczne współczesnego kapitalizmu Gulczyński M.: Amerykańskie państwo wojny Gvaramadze I., Klec K., Sinicina I.: Gruzija v povorotnom punkte: ekonomiceskie sobytija 1998 i nacala 1999 goda Gwiazdomorski J.: Prawo spadkowe w zarysie Hajn Z.: Status prawny organizacji pracodawców Hauser J., Pedersen O.K., Ronit K.: Evolution of Interest

6 Representation and Development of the Labour Market in Post- Socialist Countries Hebdzyńska B.: Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem Hefner W.D-K.: Zbiornik Racibórz w systemie gospodarczego wykorzystania Odry Helin A.: Sprawozdanie finansowe wg Międzynarodowych Standartów Rachunkowości Hepple B.A., Brow W.A.: Zadania nauki prawa pracy a zagadnienia metodologiczne. Nadbitka Hyjek B.: Zasady podatku VAT dla rolników : nowe zgłoszenie rejestracyjne dla rolników [2000] 1 Hyjek B.: Zasady podatku VAT w praktyce Ibadogly G., Alibekov E.: Privatizacija v Azepbajdzane Ibagoglu G.: Priwatizacija na Voctoke Ignatowicz J.: Prawo rodzinne. Wyd. 4 zm. Impact of the Russian Crisis on the Belarussian Economy. R. Antczak et al. Indeksyiełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Informator : zagraniczne czasopisma naukowe i popularnonaukowe w bibliotekach miasta Opola w roku 1978 Innowacyjność polskiej gospodarki : finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych Inwalidztwo i rehabilitacja : Materiały VI Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, styczeń 1979 r. Iwulski J.: Prawo pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego za okres od 1 I 1993 r. do 30 VI 1995 r. Cz. 1 Jackowicz K.: Procesy konsolidacji i restrukturyzacji działalności japońskich banków Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E.: Kodeks spółek handlowych : komentarz Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami : odpowiedzialność finansowa Jakubiak M.: Design and Operation of Existing Currency Board Arrangements Jakubiak M.: Indicators of Currency Crisis: Empirical Analysis of Some Emerging and Transition Economies Jarmużek M.: Teoretyczne podstawy konstrukcji programów stabilizacyjnych oraz ich realizacja w Chile w latach Jarocin ski M.: Moldova v gg.: makroekonomiceskie i monetarnye posledstvija fiskal noj nesbalansirovannosti Jarocińska E.: Labour Developments in Moldova Jarociński M.: Moldova in : Macroeconomic and Monetary Consequences of Fiscal Imbalances Jarosz Z.: System wyborczy PRL Jendrośka J.: Polskie postępowanie administracyjne Jonca K.: Idee społeczno-polityczne Wojciech Korfantego (z badań nad źródłami poglądów). Nadbitka Jończyk J., Wróblewski J.: Stosowanie prawa w zakładzie pracy

7 Jończyk J., Wróblewski J.: Stosowanie prawa w zakładzie pracy Jończyk J.: Dwie ustawy o związkach zawodowych. Nadbitka Jończyk J.: Kodeks pracy PRL - wybrane problemy. Nadbitka Jończyk J.: Koncepcja kultury pracy. Nadbitka Jończyk J.: Prawo pracy. Wyd. 2 zm. I popraw Jończyk J.: Prawo pracy. Wyd. 3 zm Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego. Wyd. 2 uaktual Jończyk J.: Spory ze stosunku pracy Jończyk J.: Sytuacja prawna pracownika podejmującego pracę nad projektem wynalazczym. Nadbitka Jończyk J.: Zbiorowe prawo pracy Jończyk J.: Zbiorowe stosunki pracy i ich prawne uregulowanie Jończyk J.: Związki zawodowe Jurek P.: Prof. K. Orzechowski dziekanem Wydz. Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta. Nadbitka Kaczmarczyk J., Czernecki J.: Zasady opodatkowania przychodów z wynajmu Kaja J. Polityka gospodarcza : wstęp do teorii Kalinowski S., Siewierski M.: Kodeks postępowania karnego : komentarz Kamińska M.: Zbiór zadań z rachunkowości bankowej Kapitał w rozwoju przedsiębiorstw i regionu instrumenty, instytucje, wykorzystanie. Red. nauk. A. Kopczuk Katalog map Zarządu Regulacji Rzeki Odry (XVIII-XIX) Pod red. J. Janczaka Kawalec W.: Systemy władz lokalnych w dwóch państwach niemieckich Kaźmierczyk J.: Ku poczatkom Wrocławia. Cz Kaźmierczyk S.: Stosunek prawa do ekinomiki : podstawowe problemy Kęsik A.: Zestaw ćwiczeń z rachunkowości do modułów I-VII Kiku D.: Administrativnoe regulirovanie cen v ekonomike Ukrainy v gg. Kirchmayer J.: Powstanie Warszawskie. Wyd. IX Kitłowski E.: Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym Klepacki Z.M.: Zachodnioeuropejskie zgromadzenia międzyparlamentarne Kloc K.: System bankowy i nadzór bankowy na Ukrainie skutki niespójnej polityki reform Kłopot S.W.: Procesy dostosowawcze do mechanizmów gospodarki rynkowej w rolnictwie indywidualnym (na przykładzie województwa wrocławskiego) Kodeks cywilny : komentarz. T. 3. Oprac. F. Błahuta et al Kodeks cywilny : stan prawny na dzień 15 lipca 1991 r

8 Kodeks cywilny wraz z przepisami wykonawczymi i skorowidzem. Zbiór oprac. S. Chorążkowa Wyd. 3 Kodeks cywilny ze skorowidzem : kodeks post. cywilnego ze skorowidzem...stan prawny na 31 lipca 1993 r. Kodeks drogowy 2003 : nowy sposób naliczania punktów karnych... Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym. Red. K. Piasecka Wyd Kodeks karny wojska polskiego i ustawy dodatkowe z komentarzem Kodeks postępowania administracyjnego : ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Red. T. Gontarz Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Pod red. Z. Resicha i W. Siedleckiego. T. 1. Wyd. 2 Kodeks pracy : Komentarz. J.Iwulski, W. Sanetra. Wyd. 3 poszerz. i uaktual Kodeks pracy : komentarz. Pod red. J. Jończyka Kodeks pracy : tekst ujednolicony po zmianie z 26 lipca 2002 roku Kodeks pracy : materiały XIII Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, marzec 1986 Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe. Zbiór oprac. G. Bieniek. Wyd Kodeks pracy z komentarzem. M. Gadomska et al Kodeks pracy z komentarzem. Pod red. U. Jackowiak Kodeks pracy z komentarzem. W. Muszalski et al Kodeks pracy. Wprowadzenie B. Raczkowski Kodeks rodzinny i opiekuńczy : przepisy, ustawy, wzory niezbędnych umów, pism i postanowień... Red. J. Leonarski Kodeks rodzinny i opiekuńczy : ze skorowidzem i hasłami Kodeks rodzinny komentarz. Praca zbior. pod red M. Grudzińskiego i J. Ignatowicza. Wyd. 2 Kodeks spółek handlowych : komentarz. Pod red. K. Kruczalaka Kodeks zobowiązań Kodeks zobowiązań ze skorowidzem rzeczowym. Zbiór zestawiony przez S. Buczkowskiego Wyd. 4 uzup. Kolasiński K., Szurgacz H.: Udział studentów w pracach badawczych Kolasiński K.: Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych Kolasiński K.: Rozstrzyganie sporów o świadczenia z ubezpieczenia społecznego Konstytucja Królestwa Danii. Wstęp M. Grzybowski Konstytucja Socjalistycznej Republiki Rumunii Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Korczak J.: Klucz do Berlina Korzan K.: Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli Kosakowski E.: Podatek dochodowy od osób fizycznych

9 Kovalev P., Sapovalov A.: Osnovnye tendencii fiskal noj politiki na ukraine v gg. Kovatchevska P.: The Banking and Currency Crises in Bulgaria: Kowalski R.: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa Krajewski J., Piasecki K.: Kodeks postępowania cywilnego : tekstorzecznictwo-pismiennictwo Krajewski J., Piasecki K.: Kodeks postępowania cywilnego : tekst, orzecznictwo, piśmiennictwo Krajowa Rada Narodowa. Pod red. A. Burdy Krawczyk S.: Logistyka w zarzadzaniu marketingiem. Wyd. 3 zm., poszerz. Krzekotowska K.: Prawa małżonków do mieszkania spółdzielczego Krzemiński Z.: Rozwód : przepisy, orzecznictwo, komentarz Krzesaj M.: Wybrane przepisy budowlane dla rzemieślników Krzyżanowski Leszek J.: 50- lecie pracy naukowo-dydaktycznej, 75-lecie urodzin. Pod red. A. Stankiewicz Kubacki R., Zubrzycki J.: Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych : 2000 Kubiak H.: Rodowód narodu amerykańskiego Kubot Z.: Przekształcenia i prywatyzacja w gospodarce komunalnej Kubot Z.: Umowa o pracę na zastępstwo Kuczyński J.: Czy ZUS zbankrutuje Kuczyński T.: Nagrody w dziedzinie wynalazczości i racjonalizacji Kuczyński T.: Właściwości sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych Kujda M.: Podstawy ekonomii dla zawodu handlowiec Kultura pracy. Red. J. Jończyk Kuz myn U.: Ukraine s Foreign Trade Developments and Forecasts Kwasiborski A.: Inne usługi biegłego rewidenta Lang W., Wróblewski J.: Sprawiedliwość społeczna i nieposłuszeństwo obywatelskie w doktrynie politycznej USA Langer T.: Amerykańska wersja analizysystemowej w nauce o państwie Lanz K.: Zatrudnianie i zarządzanie personelem Leginowicz D., Wócik A., Czernecki J.: Wzory umów do kserowania : najmu, spółki, agencji... Leginowicz D.: Wzory umów i pism dla kancelarii podatkowych i biur rachunkowych. T. 1 [2000] 1 Lernell L.: Ochrona własności społecznej w prawie karnym. T Lewandowska-Malec I.: Prawo samorzadowe : zagadnienia egzaminacyjne, wybór Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego (zagadnienia prawne). Cz. 1, 2. Praca zbior. pod red. J. Napierały

10 Lipczyńska M.: Zbiór zadań z logiki. Wyd. 2 popraw. i uzupełnione Liszcz T.: Prawo pracy Longchamps Berier de F.: Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego Lubarova L., Petrushin O., Radziwiłł A.: Is Moldova Resdy to Grow? Assessment of postcrisis policies Ludzie, węgiel, środowisko Luksemburg R.: Wybór pism. T. 1, ,1 Łańcucki J., Kowalska D., Łuczak J.: Zarzadzanie jakością w przedsiębiorstwie Machura-Bocian G.: Tendencje w zakresie kosztów przedsiębiorstw przemysłowych w latach : ocena ich oddziaływania na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej w 1999 r Mackiewicz-Golnik L.: Powszechne ubezpieczenie emerytalne Makarski S., Grzybek M.: Marketing w gospodarce zywnosciowej Maliszewski W.: Pomiar senioratu przegląg metod i wyników empirycznych Mała encyklopedia prawa. Red. L. Kurowski Marak J. : Ekonomika handlu Marcinkiewicz S.: Kasacyjne orzeczenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym Marek A.: Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach. Wyd. 3 zm Markiewicz M., Dekhtiarchuk M., Górski U.: Monetary Policy in Ukraine in Markiewicz M.: Prawne, operacyjne i instytucyjne aspekty funkcjonowania NBP Marks K.: Kapitał. T Masewicz W.: Czyny karalne zw. Ze stosunkiem pracy : odpowiedzialność pracodawcy i pracownika Masewicz W.: Zakaz działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy Mastalski R., Zubrzycki J.: Ordynacja podatkowa : komentarz. Wyd. 3 rozszerz Maślankiewicz K. Kamienie szlachetne Mazur R.: Podatki, ZUS i Księgowość w budownictwie : kiedy i w [2000] 1 jakiej wysokości płacić VAT Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce. Praca pod red. R. Kokoszczyńskiego Meszorer A.: Brytyjski system parlamentarny w zarysie Michalska A., Radziński T.: Urlopy wychowawcze Mielczarczyk Z.: Zasady rachunkowości : zadania. Wyd. 6 zm Mielczarczyk Z.: Zbiór zadań z rachunkowości przedsiębiorstw Wyd. 2 zm. Międzynarodowe prawo humanitarne : odpowiemy na twoje pytania. Oprac. B. Oberson Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń. R. Barczyk et al.

11 Milian L.: Praca, osobowość, kierowanie Mirosław E.: Fundusze powiernicze w Polsce Mołdawa T.: Podstawowe instytucje ustroju politycznego Hiszpanii Morcinek G.: Górniczy zakon. Wyd Mostowicz A.: O tych, co z kosmosu Mucha M.: Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji Muszalski W.: Ubezpieczenia spoleczne Muszalski W.: Zatrudnienie a ubezpieczenie społeczne Muszyński J., Skibiński J.: Uznanie NRD Muzeum Katyńskie w Warszawie Mynarski S.: Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA Napiórkowska-Dolata A.: Zasiłki wychowawcze Nieprawidłowości w gospodarce finansowej gmin w 1998 roku E. Antoniak et al. Nieruchomości rolne i leśne w pytaniach. T. Konik et al. Nowak K.: Armia w strukturze władzy Nowak L.: Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki Nowe usługi finansowe w Polsce. Red. nauk. W. Przybylska Kapuścińska, U. Ziarko-Siwek Nowowiejska-Fedecka J.: Obowiązki sprawozdawcze spółek giełdowych Nowy ład pracy w Polsce i Europie. Praca zbiorowa pod red. M. Matey Olesiński J.: Wykroczenia przeciwko prawom pracownika Olszewski M.: Ustrojowe i procesowe zasady orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Opałek K., Wróblewski J.: Zagadnienia teorii prawa Opałek K., Wróblewski J.: Zagadnienia teorii prawa Opieka zdrowotna : Materiały V KolokwiumUbezpieczenia Społecznego. Wrocław, wrzesień 1989 Ordynacja podatkowa 2003 : tekst ujednolicony Ordynacja podatkowa. B. Adamiak et al Organizacja rachunkowości. Pod red. M. Dobii Orłowski W.: Perspektywy polityki dezinflancyjnej w Polsce Orzecznictwo Sadu Najwyższego z zakresu procesu karnego opublikowane w latach Wybór i objaśn. Z. Kegel, A. Kordik Orzecznictwo Sądu Najwyższego do nauki prawa karnego. Wybór i objaśnienia Z. Kegla Osiatyński W.: Zmienia się Ameryka Otto J.: Marketing w firmie usługowej Pacho W.: Podatki bazpośrednie a tempo zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa

12 Pan kuv Ju.: Progress, rezul taty i problemy processa privatizacii v Kyrgyzckoj Recpublike Państwowe uprawnienia zawodowe w zakresiezakresie szacowania nieruchomości. Poradnik dla Rzeczoznawców Majątkowych i osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych Papiestwo wobec sprawy polskie w latach : wybór źródeł. Oprac. O. Beiersdorf Paschaver A.: Privatizacija na Ukraine : promezytocnye itogi Pastusiak L.; Nastroje amerykańskie Patrzałek A.: Instytucje prawa wyborczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Patulski W.: Odpowiedzialność materialna pracowników Pawela S.: Kodeks karny wykonawczy : komentarz Perło A.: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia spolecznego z tytułu macierzyństwa Petersen D., Hillkirk J.: Doświadczenia i koncepcje zarządzania koncernem Forda Peyrefitte A.: Wymiar sprawiedliwości między ideałem a rzeczywistością Pędzierski A., Konopielko P., Kalinowski I.: Ubezpieczenie cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i Polaków pracujących za granicą Pietrzak M.: Prawo wyznaniowe. Wyd Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy : publicystyka, eksorbitancje... T. 2 Pławucka H.: Społeczno-prawne problemy inwalidztwa i świadczeń inwalidzkich Pławucka H.: Świadczenia wyrównawcze przysługujące w razie wypadku przy pracy Podgórecki A.: Prestiż prawa Podstawka M., Wójcicki W.: Zasady pisania prac dyplomowych i magisterskich Podstawy ekonomii matematycznej : materiały do ćwiczeń. Red. nauk. E. Panek Podstawy marketingu : ćwiczenia. Praca zbior. pod red. nauk. J. Karwowskiego Podstawy prawa cywilnego i handlowego. Pod red. E. Gniewka Podstawy prawne gospodarki wolnorynkowej. Red. M. Lutter, J. Semler Podziały terytorialne Polski : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Materiały konferencji historyków prawa w Karpaczu (29 IX-1 X 1997) Polańska A.: Sztuka dobrego studiowania Polityka społeczna : teksty źródłowe. Oprac. L. Dziewięcka-Bokun i K. Zamorska Polityka społeczna : teksty źródłowe. Wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun i K. Zamorska Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych : drogi do

13 integracji. Pod red. J. Mikulskiego i J. Auleytnera Poll R., Boekhorst te: Mierzenie jakości : międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich Pollok A.: Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materialy dydaktyczne Polska przestrzeń : raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju Polska współpraca na rzecz rozwoju : raport roczny Polski system oceny zgodności i kontrola wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejscia : przewodnik Polskie prawo konstytucyjne. Pod red. W. Skrzydło Postępowanie egzekucyjne w dziejach : X Konferencji Nauk., Karpacz września 2006 r. Postępowanie polubowne w dziejach : materiały IX Konferencji historyków państwa i prawa. Przemyśl 7-10 lipca Poznanie prawa pracy. J. Jończyk et al Poznanie prawa pracy. materiały VIII Zimowej Szkoły prawa pracy. Karpacz, marzec 1981 Pozycja prawna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Pracownicy i pracodawcy : materiały XVI Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, marzec 1989 Pracownicza odpowiedzialnść kadry kierowniczej. Materiały XII Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, marzec 1985 Pracownicze współzarządzanie : materiały VII Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, styczeń 1980 r. Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych. Red. Nauk. L. Pastusiak Prawo administracyjne. Red. J. Boć Prawo autorskie i prawa pokrewne : ustawa z dnia 4 lutego 1994 r Prawo cywilne, przepisy szczególne : przepisy związkowe. Oprac S. Rudnicki Prawo i polityka. Red. W. Jarmołowicz Prawo o stowarzyszeniach : teksty rozporządzeń, wzory statutów, decyzji i pism do władz. Oprac. J. Witek, Z. Golba Prawo pracy po zmanach. Praca zbior. pod red. K. Rączki Prawo pracy wynalazczej : materiały XV Zimowej Szkoły Prawa pracy. Karpacz, marzec 1988 Prawo spółek : wybrane zagadnienia. Pod red. J. Jacyszyna, M. Skorego [2001] 1 Prawo umów w obrocie gospodarczym. 3. W.J.Katner Prawo umów w obrocie gospodarczym. Pod red. S. Włodyki Prawo umów w obrocie gospodarczym. W.J. Katner et al Prawo w pytaniach. Red. T. Konik etal. Privatizacija promyslennych predprijatij Kyrgyzstaha Lukasova I. et al. Privatizacija za ljubuju cenu. Analiz opyta Respubliki Gruzja v

14 godach. Pod red. V. P, B. Goncaz Pro Publico Bono. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR (z. 1/2005) Problemy emetytur, rent i opieki zdrowotnej. M. Żukowski et al Problemy finansowania i organizacji ubezpieczenia emerytalno rentowego : materiały z konferencj naukowej. L. Milewicz et al. Problemy historii Słowian i Europy Środkowej w XIX i XX wieku : zbiór studiów. Red. B. Sasowa Problemy metodologii i filozofii prawa. Materiały VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Teoretyków Państwa i Prawa Bierutowice IX 1985 Problemy prawa ubezpieczeń społecznych. Praca zbior. pod red. B. Wagner Problemy tworzenia prawa w państwie demokratycznym. Pod red. K. Działochy Problemy ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Cz.Jackowiak et al. Problemy ubezpieczenia społecznego. Red. T. Bińczycka-Majewska et al Proces decyzyjny w administracji publicznej. Pod red. L. Habudy Prokopczuk J.: Prawo lokalowe : przepisy, orzecznictwo i objaśnienia Promocja Herberta Schamecka na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Promocja marketingowa w sektorach gospodarczych i organizacjach non-profit. Red. nauk. Z. Knecht Przedsiębiorstwa 2003 duże i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Red. K. Ogieniewski. Wyd. 9 Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu września Red. K.Kawalec et al. Przemiany społeczne na ziemiach zachodnich. Praca zbiorowa pod red. W. Markiewicza i P. Rybickiego Przepisy o adwokaturze : komentarz. Praca zbior. pod red. S. Garlickiego. Stan prawny na 1 I 1969 r. Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej : komentarz. Red. J. Jendrośka, M. Bar Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych. Oprac. M. Barwiński et al. Przestępczość przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży : materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Kryminologicznego październik (pod red. T. Kaczmarka) Pulka Z.: Pojcie władzy państwowej w prawoznawstwie PRL Quo vadis Europo III? Międzynar. Konferencja Nauk. Wydział Prawa i Administracji i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej listopada Red. Nauk. E. Piontek, K. Karasiewicz Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych Red. Bielak R. et al Rachunki narodowe według podsektorów instytucjonalnych : 1995-

15 1998. M. Czerwieniec et al. Rachunki narodowe według podsektorów instytucjonalnych za 1995 rok (oprac. eksperymentalne). H. Gembarzewska et al Rachunkowość : Red. B. Wawrzyńczak-Jędryka Radziński T.: Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy Radziński T.: Wypowiedzenie warunków pracy i płacy Radziszewski E.: Zadania i kompetencje organów istracji publicznej po reformie ustrojowej państwa Radziwiłł A.: Paland s Accession to the EMU Raport o inflacji : 1998 Raport o inflacji : maj Raport o inflacji : maj Raport o inflacji : sierpień Raport o inflacji 2003 roku Raport o inflacji II kwartale 2003 roku Raport o inflacji luty 2005 r Raport o inflacji w III kwartale 2003 roku Rational Pension Supervision : first Experiences of Central and Eastern European...Oprac. S. Golinowska, P. Kurowski Raus D.: Determinanty i metody szacowania ryzyka kryzysu walutowego Rawski M.: Przewodnik do studiowania marketingu z podręcznikiem Regionalna srtategia rozwoju : wspólne dzieło społeczności Dolnego Śląska. W. Kasprzak et al. Regulamin wynagradzania : część szczegółowa. Oprac. K.W. Żukowski Remlein M.: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Rogowski W., Socha J.: Stopy wejścia i wyjścia w polskim przetwórstwie przemysłowym na tle innych krajów : badania demografii przedsiębiorstw Roszkowska J.: Poradnik VAT : praktyczne przykłady rozliczeń w podatku od towarów i usług Rot H., Siarkiewicz K.: Akty normatywne terenowych organów władzy i administracji państwowej Rot H.: Kształtowanie systemu prawa. T. 3 Więź pozioma systemu prawa Rot H.: Wartości proceduralne tworzenia prawa : studium legislacji porównawczej Rusek F., Zieliński A.: Ustawa o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych : komentarz Rutkiewicz I.: Wrocław wczoraj i dziś Ryszka F.: Kilka uwag na tematy niemieckie : (prace niemieckie i 1974? 2 polskie na temat hitleryzmu i III Rzeszy). Nadbitka Rzońca A.: Rachunek wzrostu na przykładzie gospodarki Irlandii w latach dziewięćdziesiątych

16 Saciuk R.: Amerykańska psychoanaliza kulturowa Salwa Z., Dąbrowska-Ciszek L.: Sytuacja prawna bezrobotnego Salwa Z.: Prawo pracy PRL w zarysie. Wyd Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego. Pod red W. Sanetry Samorząd, związki, partia i dyrektor w przedsiębiorstwie. Materiał seminatyjny pod red. J. Jończyka Samorządowy poradnik budżetowy na rok 2002, 2003, Pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego Sasin M.: Predicting Currency Crises, the Ultimate Significance of Macroeconomic Fundamentals in Linear Specifications with Nonlinear Extensions ,1, Sąd Najwyższy w PRL. L. Garlicki et al Schneider O.: Implicit Public Debt of the Czech Social-Security System Seidler G.L.: Doktryny prawne imperializmu. Wyd Siepelska-Bałaban G., Kuczyński J.: I filar : emerytura z ubezpieczenia społecznego Siepelska-Bałaban G., Kuczyński J.: II filar : emerytura kapitałowa z ubezpieczenia społecznego Siepielska-Bałaban G., Kuczyńska J.: II filar : emerytura z ubezpieczenia społecznego Siepielska-Bałaban G., Kuczyński J.: III filar : emerytura dodatkowa z ubezpieczenia indywidualnego Siepielska-Bałaban G., Kuczyński J.: Trzy filary trzy emerytury Siewierski M.: Kodeks karny i prawo o wykroczeniach : komentarz Wyd. VIII Siudak M.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Sivin ska I.: Vnesnjaja gosudarstvennaja zadolzennost stran Baltii i otdel nych stran SNG Siwińska J.: Currency Crises and Fiscal Imbalances the Transition Countries Perspective Siwińska J.: Public Debt Structure and Dynamics in the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania Siwińska J.: The External Public Debt of Baltic and Selected CIS Countries in Years : Estonia, Latvia... Skąpski J., Sośniak M.: Prawo cywilne. II Skoczyński J.: Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę Skorowidz artykułowy i przedmiotowy orzeczeń izby cywilnej oraz izby pracy...oprac. J. Rumszewicz-Nanysowa Skrzydło-Niznik I., Dobosz P.: Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego Skrzypczak J.: Praca w Europie : jak, gdzie i za ile? Poradnik Skulimowska B.: Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy Sławiński A., Tymoczko D.: Czynniki wpływające na wielkość

17 renty menniczej w Polsce Słomkiewicz S.: Dydaktyczne problemy kształcenia politycznego Słuszniak T.: Rachunkowość komputerowa : obsługa działu sprzedaży... Smyczyński T.: Alimentacja czlonków rodziny w swietle systemu zabezpieczenia społecznego Sorycz M.: Reformizm korporacyjny Sosnkowska J., Kowalski W.T.: W kręgu mitów i rzeczywistości Sośniak M.: Cywilna odpowiedzialność lekarza Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 roku Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2004 roku Spychała M.P.: Prawo wybrane : zagadnienia Stamirowski M.: Model przyczynowo-skutkowy depozytów walutowych sektora niefinansowego Stan sektora MSP w 2001 roku. Trendy rozwojowe w latach Praca zbior. pod red. J. Chmiela. Konsult. nauk. L. Zienkowski Stańczyk J.: Świadczenia lecznicze i emerytalne dla rolników Stasiak G.: Zasiłki wychowawcze, urlopy wychowawcze Staże i praktyki w instytucjach europeiskich - twoją szansą!. Pod red. B. Nowakowskiej i Piotra Buszty Stefaniak A.: Prawo spółdzielcze : komentarz, orzecznictwo, skorowidz Stembrowicz J.: Rada państwa w systemie organów PRL Stępniak I., Zieliński J.: Estymacja i interpretacja zarokuponowej krzywej dochodowości Streszczenie dyskusji oraz inne materiały konferencji : Krajowa Konferencjaa Prawa Pracy. E. Orzechowski et al. Struktura i funkcje teorii państwa i prawa : Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyków Państwa i prawa. Karpacz III 1989 Struktura i funkcje teorii państwa i prawa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyków Państwa i Prawa. Karpacz III 1989 Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Praca zbiorowa pod red. A. Zaręby i D. Chylińskiej Studia nad rządem PRL w latach Pod red. M. Rybickiego Studia z prawa wyznaniowego. 7. Red. P. Stanisz, M. Ordon Styczeń M.: Socio-demographic Forecast of Poland, Stypułkowski Z.: Zaproszenie do Moskwy. T Suchecki W.: Teoria federalizmu Sypniewski Z., Szewczyk M.: Status prawny radnego : książka pomocna kazdemu radnemu System płatniczy w Polsce System prawa administracyjnego. T

18 Szewczak D.: Podatki obciążające koszty, podatki i opłaty lokalne Szkice z dziejów adwokatury polskiej. Pod red. R. Łyczywka Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej regionu? Red. M. Zalewska Szpunar.: Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego Szurgacz H.: Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach Szustak E.: Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osóbprowadzących arolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Szwarc K.: Działalność kredytowa banków w ocenie przedsiębiorstw Ślązak A.: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby Śliwiński S.: Polski proces karny : przebieg procesu i postępowanie wykonawcze Śliwiński S.: Polski proces karny przed sądem powszechnym : zasady ogólne Ślusarczyk S.: Marketing. Wyd Świda W.: Wpływ zmiany ustroju na przestępczość (w świetle przestępczości w Kaliszu i powiecie kaliskim. T. 2 Świdrowski J.: Bretton Woods Świetoń M.: Terminowa struktura dochodowości skarbowychpapierów wartościowych w Polsce w latach Święcicki M.: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Święcicki M.: Prawo pracy Tatarska R.: Organizacja i finanse holdingu EXBUD SA The questions of document s evidence. Red. Z. Kegel Tkocz J.: Osiedle rolnicze na Śląsku Opolskim w procesie uspołecznienia ziemi Tocqueville A.de: O demokracji w Ameryce Tokarczyk R.: O potrzebie rozwijania nowej jurysprudencji Nadbitka Tokarczyk R.: Prawo amerykańskie Tomczyńska M.: Camparative Analyses of Direct Tax Systems in Selected Central European Countres Trybowska E.: Propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w zakresie nowej struktury adekwatności kapitałowej z perspektywy krajów wschodzących na przykładzie Polski Tymoczko D.: Instrumenty interwencji Banku Centralnego na runku pieniężnym Ubezpieczenia życiowe. Praca zbior. pod red. O. Doan Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro. M. Piątkowski et al Ubezpieczenie społeczne rodziny : Materiały II Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego. Wrocław, wrzesień 1985 Umowy międzynarodowe PRL dotyczące obrotu prawnego :wybór

19 tekstów wg stanu na dzień 1 lipca 1965 r.. Oprac. E. Wierzbicki Uniwersytet Wrocławski w służbie nauki, kultury i gospodarki narodowej. Pod red. J. Ziomeckiego Ura E.: Status prawny pracowników samorządowych Ustawa o zwolnieniach grupowych orzecznictwo Sadu Najwyższego, wyjasnienia MpiPS : ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych Ustawa o działalności gospodarczej z komentarzem. Oprac. K. Szczepański Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy wykonawcze. Cz. 2. Wyd Usuwanie barier wzrostu (Doing Business 2005) Vademecum prywatyzacji. Praca zbiorowa pod red J. Kwaśniewskiego W kręgu dziejów prawa karnego : materiały II Konferencji historyków państwa i prawa, Karpacz W zdrowym środowisku zdrowy człowiek. Red. Z. Zelman Waltoś S.: Proces karny w kazusach Waltoś S.: Proces karny w kazusach. Wyd. 3 zm Wasylecki T.: Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Waślicki T.: Exel dla księgowych z przykładami praktycznych zastosowań Wengerek E.: Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne : komentarz do części drugiej kodeksu postępowania cywilnego Werner W.A.: Proces inwestycyjny : studium przypadku Wiatr J.J.: Naród i państwo. Wyd. 2 popraw. i uzup Wiatr J.J.: Od Lincolna do Nixona : szkice historyczno socjologiczne Wiatr J.J.: Socjologia stosunków politycznych Wieteska S., Kowalewska A.: Zbiór zadań z matematyki finansowej Wolter W., Lipczyńska M.: Elementy logiki : wykład dla prawników. Wyd. 3 Wolter W.: Prawo karne : zarys wykładu systematycznego. Cz Woźniak P.: Możliwości wykorzystania średnich obciętych do analizy inflacji bazowej w Polsce Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów : materiały XII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma. Wrocław 7-9 czerwca 2006 r.. Pod red. Z. Kegla Wrocław : rozwój miasta w Polsce Ludowej. Red. B. Siwoń Współczesne doktryny antykomunistyczne na Zachodzie Red. A. Wojcieszak Współczesne doktryny antykomunistyczne w świecie. Red. K. Dąbrowska, A. Wojcieszak Wstęp do prawoznawstwa z elementami logiki prawniczej. Testy egzaminacyjne. A. Bator et al Wybór orzeczeń SN w sprawach inwalidzkich i czasowej

20 niezdolności do pracy. Cz. 1 Oprac. W.J. Sobczak Wybrane aspekty życia społecznego współczesnym Śląsku. Pod red. Z. Kurcza Wybrane zagadnienia reformy prawa karnego. Pod red. Z. Sienkiewicz Wyjaśnienia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kryteriów zgłaszania zamiaru koncentracji Wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim. Październik 2005, 2006, 2007 Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1998 roku ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężno-kredytowej w świetle badań ankietowych i GUS. Boguszewski P. et al. Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1999 roku ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężno-kredytowej w świetle badań ankietowych i GUS. Boguszewski P. et al ,1, Z dziejów Królestwa : wydanie jubileuszowe Z dziejów prawa. Cz. 6, 7 Pod red. A. Lityńskiego ,1 Zacher H.F.: Zarys prawa socjalnego Republiki Federalnej Niemiec Zagadnienia metod prawoznawstwa. Red. A. Rompolt Zakład pracy : materiały IV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz styczeń 1977 Zakładowy układ zbiorowy pracy : (projekt) miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Wrocławiu. Oprac. W. Kopertyńska, J. Budka Zalewski R., Maleszka A.: Statystyczna kontrola procesów : materiały do ćwiczeń. Wyd Założenia polityki pieniężnej na rok Założenia polityki pieniężnej na rok Zamkowski W.: Dyktatura, suwerenność, demokracja Zamkowski W.: Teoria prawa : podstawowe teoretyczne problemy... Zaopatrzenie emerytalne : dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. oraz przepisy wykonawcze Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Praca zbior. pod red. J. Żmiji i L. Strzelczaka Zawieyski J.: Konrad nie chce zejść ze sceny Zawodowa rehabilitacja inwalidów. Pod red. A. Hulka Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Pod red. G. Goździewicza Zbiór pocztowych aktów prawnych : wydanie uzupełnione Zbiór przepisów ochrony pracy. T. 3. Oprac. L. Kochański, S. Lach Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych. Pod red Z. Rybickiego... Zdrowa żywność prawo sanitarno-żywieniowe Unii Europejskiej Zdziennicka-Kaczocha G.: Jak tworzyć i gospodarować

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 53 / 200 ( - ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 - zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom B2 według Europejskiego Systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 45 / 200 ( 20 ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016 Centralna administracja gospodarcza PPwG 2016 Usytuowanie administracji gospodarczej Władza publiczna Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Administracja gospodarcza Władza sądownicza 2 Realizacja gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Polityka społeczna Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Plan

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S Punkty jednostka 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop Spis treści. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21

Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop Spis treści. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych 23 1.1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prowadzący: dr Magdalena Arczewska Rok akademicki: 2010/2011 Semestr: letni Tok studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA UNIJNEGO SYSTEMU PRAWNEGO I FINANSOWEGO 1. Uwagi ogólne 2. Unijne regulacje prawne 3. Prawo pierwotne i prawo stanowione 4. Instytucje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego 978-83-60501-88-7 2 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 3 Administracyjnoprawna sytuacja

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Rozdział I. Pojecie i cele transformacji gospodarczej 1.1. Transformacja gospodarcza jako kategoria ekonomiczna 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 ( 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom B2 według Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017 PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017 I. GRUPA PYTAŃ KIERUNKOWYCH 1. Zasada demokracji przedstawicielskiej 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego 3. Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych su ma suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 20 20 E/Z 7 20 20 40 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 2 20 20 2 Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja prezentuje podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy wykorzystaniu metody instytucjonalnej analizy gospodarki. Zawiera zestaw najważniejszych informacji z historii myśli ekonomicznej, ekonomii

Bardziej szczegółowo

Kierunek prawno-ekonomiczny

Kierunek prawno-ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek prawno-ekonomiczny Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 0 0 E/Z 7 0 0 60 7 Technologie informacyjne 0 Z 0 0 Konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 20 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów. studia licencjackie

Kierunki studiów. studia licencjackie Kierunki studiów studia licencjackie Studia licencjackie Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Międzynarodowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE

ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej ( Dz. U. Z 2007 r. nr 65, poz. 437 z pózn. zm.) określa zadania i kompetencje właściwych ministrów, m.in.

Bardziej szczegółowo

Europejska Akademia Planowania Finansowego

Europejska Akademia Planowania Finansowego EFC European Financial Consultant (Doradca Finansowy) Planowanie finansowe 1.1. Makroekonomia 1.1.1.1. Poldstawy makro- i mikroekonomii: 1.1.1.3. Teorie wyboru konsumenta 1.1.2.1. Polityka gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Język obcy - w łącznym wymiarze 120 { 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5. poziom B2 według

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe FINANSE PUBLICZNE W POLSCE Autor: WOJCIECH MISIĄG, ELŻBIETA MALINOWSKA-MISIĄG Wstęp Rozdział I. Podstawowe pojęcia finansów publicznych Zadania publiczne Decentralizacja zadań publicznych Wydatki publiczne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne - w łącznym wymiarze 60 (2x 30 zajęcia do wyboru w semestrach 2-4 ćwiczenia) Język obcy - w

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Grażyna Rytelewska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wiedza o państwie i prawie

Wiedza o państwie i prawie Wiedza o państwie i prawie Wprowadzenie Podstawy zaliczenia przedmiotu Wykład pisemny test wiedzy Ćwiczenie obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji), kolokwium

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo finansowe i finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo