LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2)"

Transkrypt

1 LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) L.p. Autor, tytuł Rok... jeśli chcesz się rozwieść : poradnik prawny dla kobiet Przygotowała U. Nowakowska i M. Jabłońska... jeśli jesteś ofiarą gwałtu : poradnik prawny dla kobiet. Oprac. L. Tomaszewska... jeśli jesteś ofiarą przemocy : poradnik prawny dla kobiet. Przyg. U. Nowakowska wydania konkubinat i co dalej? : poradnik dla kobiet. Red. J. Korpal na rynku pracy : poradnik prawny dla kobiet. Wyd Przygot. U. Nowakowska i A. Wojcierowska... sprawy mieszkaniowe : poradnik prawny dla kobiet. Wyd. 2 popraw. Red. J.Korpal... wszystko o alimentach : poradnik prawny dla kobiet. Wyd. 2. Red. B. Gadomska...majątek wspólny i jego podział : poradnik prawny dla kobiet. Wyd. 2 popraw. Red. J. Korpal 10 lat działalności Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i rozwoju lokalnego w Uniwersytecie Warszawskim Red. A. Piekara Administracja i polityka : wprowadzenie. Pod red. A.Ferensa i I. Macek Albiniak M., Czajkowska A.: Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniami Analiza wpływu wprowadzenia euro na Polski system bankowy. Szeląg K. et al Andrejew I.: Kodeks karny : krótki komentarz Andrejew I.: Kwalifikacja prawna czynu przestępczego Andrejew I.: Oceny prawne karcenia nieletnich Antczak R.: Theorerical Aspects of Currency Crises Aufklaerung in Schlesien in europaeischen Spannungsfeld. II. Oprac. W. Kunicki Bafia J., Mioduski K., Siewierski M.: Kodeks karny : komentarz Banaszak B., Preisner A.: Prawo konstytucyjne : wprowadzenie Banaszak B., Preisner A.: Prawo konstytucyjne : wprowadzenie Wyd. 2 popraw. i uzup. Banaszak B.: Prezydent w projektach nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nadbitka Bancroft A.: Współcześni mistycy i mędrcy Bankowość : uzgadnianie rachunków nostro Bankowość i pokrewne usługi finansowe : wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP) Baranowski Z.: Produktywność rolnictwa indywidualnego w gminach województwa opolskiego Ilość

2 Baszkiewicz J.: Młodość uniwersytetu Bator A.: Normy planowania gospodarczego w systemie prawa Bator A.: Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych Bessaraba R., Różańska A.: Czas pracy : komentarz do Działu VI Kodeksu pracy... Bibliografia publikacji naukowych pracowników wydziału : 50 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej Bielecki R.: Francja : anatomia władzy Bieniek G.: Likwidacja praedsiembiorstwa państwowego Bieniek G.: Podstawy prawne prywatyzacji przedsiębiorstw Bieniek G.: Stosowanie przepisów prawa pracy. Cz Bierieżkow W.: Stalin, Roosevelt, Churchill w Teheranie Bilski H.: Najważniejsze inicjatywy międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych na rzecz pomocy najuboższym i dotkniętym kryzysem krajom świata Bilski H.: Nowa Międzynarodowa Architektura Finansowa : (próba reformy światowego systemu finansowego) Bilski H.: Postęp w procesie reformowania Międzynarodowej Architektury Finansowej : ( wzrost znaczenia roli sektora prywatnego) Błaszkiewicz M.: What Factors Led to the Asian Financial Crisis: Were or Were not Asian Economics Sound? Bobak A., Ciesielska M.: ZUS w 1999 r. : ubezpieczenia emerytalne, rentowe... Bocheński A.: Rzecz o psychice narodu polskiego Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska Wyd. 7 Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K.: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość Borkiewicz-Liszka M., Beliczyńska M.: Poradnik ryczałtowca. Co to jest kredyt podatkowy?... Borkiewicz-Liszka M., Beliczyńska M.: Ryczałt : zasady dokonywania wpisu do ewidencji... Borkiewicz-Liszka M., Mazur-Strojny R.: Ryczałt z podatkiem VAT Brodzki S.: Spóźnione imperium Brol J.: Odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadki przy pracy i choroby zawodowe Brol J.: Stosowanie prawa pracy w spółkach Brol J.: Stosowanie prawa pracy w spółkach handlowych : wybrane zagadnienia Brol J.: Uprawnienia pracownicze w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej Brzoza-Brzezina M.: Neutralność pieniądza a oczekiwania Buczkowski S., Nowakowski Z.K.: Prawo obrotu uspołecznionego

3 : zarys wykładu. Wyd. 2 popraw. i uzupeł. Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji Praca zbiorowa pod red. B. Błaszczyk i A. Cylwika Chmiel J.: Problemy statystycznego pomiaru i analiza tendencji rozwojowych sektora prywatnych przedsiębiorstw w Polsce w latach Chobot A.: Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy Chobot A.: Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy Chobot A.: Nowe formy zatrudnienia : kierunki rozwoju i nowelizacji Chojnowski W., Jarzęcki A.: Wzory aktów i innych dokumentów notarialnych. Wyd. 2 uzup. Cieśla N.: Konstrukcja pieniężnych agregatów Divisia w warunkach polskich Consulting and Continuing Education During the Process of Restructuring Enterprises in Central and Eastern : experience from international Projects. Red. nauk. A. Suczkowa, E. Ilinkowa Cukrovski J., Mogilevskij R.: Rol makroekonomiceskoj stabilizacii v privlecenii inostrannych investicij v Kyrgyzstan Cukrowski J., Janecki J.: Wpływ polityki banku centralnego na wielkość dochodów budżetu z renty emisyjnej Cyprian T.: Fotografia : technika i technologia. Wyd. 6 popraw. i uzup. Czarnecki B.: Fall Weis : z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce Czas pracy : problemy, kazusy, rozwiązania praktyczne dla pracodawców i pracowników. W. Masewicz et al. Czerkas K.: Bankowość inwestycyjna w systemie finansowym : wnioski dla Polski Czernecki J., Mazur-Strojny R.: Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Ćwiakała-Małys A., Kaczkowska A.: Zbiór zadań z podstaw rachunkowości Ćwiertniak B.M., Taniewska-Peszko M.: Pracownicy samorzadowi Ćwikiewicz M.: Nieefektywność zarządzania na poziomie mikro jako przyczyna kryzysu walutowego (na przykładzie Korei Południowej) Dach Z., Pollok A., Przybylska K.: Zbiór zadań z mikroekonomii Dąbek M.: Menedżerowie okresu transformacji : problemy, potencjał, rozwój Dąbrowski M., Tomczyńska M.: Tax Reforms in Transition Economies a Mixed Record and Complex Future Agenda Dąbrowski M.: Macroeconomic and fiscal Challenges Facing Central European Countries during the EU Accession Process Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza. Pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta Dmochowski S.: Ubezpieczenie mienia państwowego w gospodarce planowej

4 Dobrzelecka L.: Uprawnienia i obowiązki kładów pracy w zakresie szkolenia pracowników Domagała L.: Poradnik Prawny dla pielęgniarek i położnych Dombrovski M., Gurski U., Jarocin ski M.: Infljacionnye posledstvija deval vacionnogo krizisa v Rossii i na Ukraine: pervye nabljudenija Doradztwo i kształcenie ustawiczne w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : doswiadczenia projektów międzynarodowych. Red. nauk. A. Suczkowa, E. Ilnikowa DOSE : Edukacja, zatrudnienie, Europa wrzesnia 2006 r., Kraków : materiały konferencyjne Duda K., Borkiewicz-Liszka M.: Amortyzacja i środki trwałe w firmie Dudzic R.: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : teoria, przykłady księgowań i zamknięć okresowych : ćwiczenia Dworniak J.: Komis podstawy prawne i ewidencja księgowa Dyscyplina pracy : Materiały V Zimowej Szkoły prawa Pracy Dzieje Najnowsze. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku (4-1987) Dziewięcka-Bokun L.: Systemowe determinanty polityki społecznej Dzikiewicz Z: Odpowiedzialność majątkowa personelu sprzedajcego Efektywność i ryzyko sektora bankowego w Polsce. Kier. nauk. projektu T. P. Opiela Ekonomiceskie problemy reformy zdravoochranenija v Rossii. Dmitriev M. Elementy prawa w ćwiczeniach i przykładach. Red. nauk. M. Janczyk Elementy systemu społecznego w warunkach społecznej gospodarki rynkowej - przykład Republiki Federalnej Niemiec Empiryczne podstawy racjonalnej organizacji produkcji ziemiopłodów. Pod red. J. Góralczyka Europejska administracja publiczna. Pod red. R. Wiszniowskiego Ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Pod red. J. Sroki Fedak Z.: Zakończenie badania sprawozdania finansowego Fiedor K.: Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy Fijałkowski T.: Prawo spółdzielcze : komentarz, akty wykonawcze Filas J., Piszczek M.: Abc budżetu zadaniowego Filipiak T.: O ewolucji idei demokracji Finansovoe sostojanie i perspektivy reformirovanija pensionnoj sistemy v Rossijckoj Federacii. Dmitriev M. et al. Fink G., Haiss P.R., Orlowski L.T., Salvatore D.: Privileged Interfirm/Bank Relationships in Central Europe

5 Fiscal Effects from Privatization : Case of Bulgaria and Poland Oprac. J. Pańków Fisher R., Ury W.: Dochodząc do tak : negocjowanie bez poddawania się Florek L., Seweryński M.: Międzynarodowe prawo pracy Florek L., Zieliński T.: Prawo pracy. 5. Wyd. zm. i zaktualiz. Florek L.: Staż pracy Formy państwa socjalistycznego. Pod red. A. Łopatki i Z. Rykowskiego Gago M.: Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Garbacik H.: Prawo dewizowe w działalnosci gospodarczej : [2000] 1 ustawa, prawo dewizowe wraz z rozporządzeniami wykonawczymi Gąsiorkiewicz L.: Ekonomika przedsiębiorstwa : analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa Gersdorf M.: Umowa o pracę : umowa o dzieło : umowa zlecenia Gierowski J.A.: Sejmik generalny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza Gliniecka J., Harasimowicz J., Krasnodębski R.: Polskie prawo bankowe ( ) Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne Gołajewska M., Józefowska M., Wyczański P.: Sytuacja finansowa banków w 1999 r. Gos B.: Ocena spełniania przez funkcjonujące w Polsce systemy rozrachunku papierów wartościowych Gospodarka nieruchomościami w pytaniach Gospodarowicz M.: Procedury analizy i oceny banków Góral R.: Kodeks karny : orzecznictwo i piśmiennictwo Góral Z.: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym Góralczyk J., Makowiecki J.: Przyrodnicze podstawy produkcji rolniczej w województwie opolskim Grąt A.: Ryzyko stopy procentowej i instrumenty służące zabezpieczaniu się przed nim Grochowska R.: Wspólna organizacja Rynku Mleka i Produktów Mlecznych w Unii Europejskiej zasady i machanizmy działania Groicki B.: Artykuły prawa majdeburskiego : postępek sądów około karania na gardle : ustawa płacej u sądów Gulczyński M., Iwiński T., Lamentowicz W.: Instytucje polityczne współczesnego kapitalizmu Gulczyński M., Iwiński T., Lamentowicz W.: Strategie polityczne współczesnego kapitalizmu Gulczyński M.: Amerykańskie państwo wojny Gvaramadze I., Klec K., Sinicina I.: Gruzija v povorotnom punkte: ekonomiceskie sobytija 1998 i nacala 1999 goda Gwiazdomorski J.: Prawo spadkowe w zarysie Hajn Z.: Status prawny organizacji pracodawców Hauser J., Pedersen O.K., Ronit K.: Evolution of Interest

6 Representation and Development of the Labour Market in Post- Socialist Countries Hebdzyńska B.: Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem Hefner W.D-K.: Zbiornik Racibórz w systemie gospodarczego wykorzystania Odry Helin A.: Sprawozdanie finansowe wg Międzynarodowych Standartów Rachunkowości Hepple B.A., Brow W.A.: Zadania nauki prawa pracy a zagadnienia metodologiczne. Nadbitka Hyjek B.: Zasady podatku VAT dla rolników : nowe zgłoszenie rejestracyjne dla rolników [2000] 1 Hyjek B.: Zasady podatku VAT w praktyce Ibadogly G., Alibekov E.: Privatizacija v Azepbajdzane Ibagoglu G.: Priwatizacija na Voctoke Ignatowicz J.: Prawo rodzinne. Wyd. 4 zm. Impact of the Russian Crisis on the Belarussian Economy. R. Antczak et al. Indeksyiełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Informator : zagraniczne czasopisma naukowe i popularnonaukowe w bibliotekach miasta Opola w roku 1978 Innowacyjność polskiej gospodarki : finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych Inwalidztwo i rehabilitacja : Materiały VI Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, styczeń 1979 r. Iwulski J.: Prawo pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego za okres od 1 I 1993 r. do 30 VI 1995 r. Cz. 1 Jackowicz K.: Procesy konsolidacji i restrukturyzacji działalności japońskich banków Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E.: Kodeks spółek handlowych : komentarz Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami : odpowiedzialność finansowa Jakubiak M.: Design and Operation of Existing Currency Board Arrangements Jakubiak M.: Indicators of Currency Crisis: Empirical Analysis of Some Emerging and Transition Economies Jarmużek M.: Teoretyczne podstawy konstrukcji programów stabilizacyjnych oraz ich realizacja w Chile w latach Jarocin ski M.: Moldova v gg.: makroekonomiceskie i monetarnye posledstvija fiskal noj nesbalansirovannosti Jarocińska E.: Labour Developments in Moldova Jarociński M.: Moldova in : Macroeconomic and Monetary Consequences of Fiscal Imbalances Jarosz Z.: System wyborczy PRL Jendrośka J.: Polskie postępowanie administracyjne Jonca K.: Idee społeczno-polityczne Wojciech Korfantego (z badań nad źródłami poglądów). Nadbitka Jończyk J., Wróblewski J.: Stosowanie prawa w zakładzie pracy

7 Jończyk J., Wróblewski J.: Stosowanie prawa w zakładzie pracy Jończyk J.: Dwie ustawy o związkach zawodowych. Nadbitka Jończyk J.: Kodeks pracy PRL - wybrane problemy. Nadbitka Jończyk J.: Koncepcja kultury pracy. Nadbitka Jończyk J.: Prawo pracy. Wyd. 2 zm. I popraw Jończyk J.: Prawo pracy. Wyd. 3 zm Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego. Wyd. 2 uaktual Jończyk J.: Spory ze stosunku pracy Jończyk J.: Sytuacja prawna pracownika podejmującego pracę nad projektem wynalazczym. Nadbitka Jończyk J.: Zbiorowe prawo pracy Jończyk J.: Zbiorowe stosunki pracy i ich prawne uregulowanie Jończyk J.: Związki zawodowe Jurek P.: Prof. K. Orzechowski dziekanem Wydz. Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta. Nadbitka Kaczmarczyk J., Czernecki J.: Zasady opodatkowania przychodów z wynajmu Kaja J. Polityka gospodarcza : wstęp do teorii Kalinowski S., Siewierski M.: Kodeks postępowania karnego : komentarz Kamińska M.: Zbiór zadań z rachunkowości bankowej Kapitał w rozwoju przedsiębiorstw i regionu instrumenty, instytucje, wykorzystanie. Red. nauk. A. Kopczuk Katalog map Zarządu Regulacji Rzeki Odry (XVIII-XIX) Pod red. J. Janczaka Kawalec W.: Systemy władz lokalnych w dwóch państwach niemieckich Kaźmierczyk J.: Ku poczatkom Wrocławia. Cz Kaźmierczyk S.: Stosunek prawa do ekinomiki : podstawowe problemy Kęsik A.: Zestaw ćwiczeń z rachunkowości do modułów I-VII Kiku D.: Administrativnoe regulirovanie cen v ekonomike Ukrainy v gg. Kirchmayer J.: Powstanie Warszawskie. Wyd. IX Kitłowski E.: Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym Klepacki Z.M.: Zachodnioeuropejskie zgromadzenia międzyparlamentarne Kloc K.: System bankowy i nadzór bankowy na Ukrainie skutki niespójnej polityki reform Kłopot S.W.: Procesy dostosowawcze do mechanizmów gospodarki rynkowej w rolnictwie indywidualnym (na przykładzie województwa wrocławskiego) Kodeks cywilny : komentarz. T. 3. Oprac. F. Błahuta et al Kodeks cywilny : stan prawny na dzień 15 lipca 1991 r

8 Kodeks cywilny wraz z przepisami wykonawczymi i skorowidzem. Zbiór oprac. S. Chorążkowa Wyd. 3 Kodeks cywilny ze skorowidzem : kodeks post. cywilnego ze skorowidzem...stan prawny na 31 lipca 1993 r. Kodeks drogowy 2003 : nowy sposób naliczania punktów karnych... Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym. Red. K. Piasecka Wyd Kodeks karny wojska polskiego i ustawy dodatkowe z komentarzem Kodeks postępowania administracyjnego : ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Red. T. Gontarz Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Pod red. Z. Resicha i W. Siedleckiego. T. 1. Wyd. 2 Kodeks pracy : Komentarz. J.Iwulski, W. Sanetra. Wyd. 3 poszerz. i uaktual Kodeks pracy : komentarz. Pod red. J. Jończyka Kodeks pracy : tekst ujednolicony po zmianie z 26 lipca 2002 roku Kodeks pracy : materiały XIII Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, marzec 1986 Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe. Zbiór oprac. G. Bieniek. Wyd Kodeks pracy z komentarzem. M. Gadomska et al Kodeks pracy z komentarzem. Pod red. U. Jackowiak Kodeks pracy z komentarzem. W. Muszalski et al Kodeks pracy. Wprowadzenie B. Raczkowski Kodeks rodzinny i opiekuńczy : przepisy, ustawy, wzory niezbędnych umów, pism i postanowień... Red. J. Leonarski Kodeks rodzinny i opiekuńczy : ze skorowidzem i hasłami Kodeks rodzinny komentarz. Praca zbior. pod red M. Grudzińskiego i J. Ignatowicza. Wyd. 2 Kodeks spółek handlowych : komentarz. Pod red. K. Kruczalaka Kodeks zobowiązań Kodeks zobowiązań ze skorowidzem rzeczowym. Zbiór zestawiony przez S. Buczkowskiego Wyd. 4 uzup. Kolasiński K., Szurgacz H.: Udział studentów w pracach badawczych Kolasiński K.: Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych Kolasiński K.: Rozstrzyganie sporów o świadczenia z ubezpieczenia społecznego Konstytucja Królestwa Danii. Wstęp M. Grzybowski Konstytucja Socjalistycznej Republiki Rumunii Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Korczak J.: Klucz do Berlina Korzan K.: Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli Kosakowski E.: Podatek dochodowy od osób fizycznych

9 Kovalev P., Sapovalov A.: Osnovnye tendencii fiskal noj politiki na ukraine v gg. Kovatchevska P.: The Banking and Currency Crises in Bulgaria: Kowalski R.: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa Krajewski J., Piasecki K.: Kodeks postępowania cywilnego : tekstorzecznictwo-pismiennictwo Krajewski J., Piasecki K.: Kodeks postępowania cywilnego : tekst, orzecznictwo, piśmiennictwo Krajowa Rada Narodowa. Pod red. A. Burdy Krawczyk S.: Logistyka w zarzadzaniu marketingiem. Wyd. 3 zm., poszerz. Krzekotowska K.: Prawa małżonków do mieszkania spółdzielczego Krzemiński Z.: Rozwód : przepisy, orzecznictwo, komentarz Krzesaj M.: Wybrane przepisy budowlane dla rzemieślników Krzyżanowski Leszek J.: 50- lecie pracy naukowo-dydaktycznej, 75-lecie urodzin. Pod red. A. Stankiewicz Kubacki R., Zubrzycki J.: Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych : 2000 Kubiak H.: Rodowód narodu amerykańskiego Kubot Z.: Przekształcenia i prywatyzacja w gospodarce komunalnej Kubot Z.: Umowa o pracę na zastępstwo Kuczyński J.: Czy ZUS zbankrutuje Kuczyński T.: Nagrody w dziedzinie wynalazczości i racjonalizacji Kuczyński T.: Właściwości sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych Kujda M.: Podstawy ekonomii dla zawodu handlowiec Kultura pracy. Red. J. Jończyk Kuz myn U.: Ukraine s Foreign Trade Developments and Forecasts Kwasiborski A.: Inne usługi biegłego rewidenta Lang W., Wróblewski J.: Sprawiedliwość społeczna i nieposłuszeństwo obywatelskie w doktrynie politycznej USA Langer T.: Amerykańska wersja analizysystemowej w nauce o państwie Lanz K.: Zatrudnianie i zarządzanie personelem Leginowicz D., Wócik A., Czernecki J.: Wzory umów do kserowania : najmu, spółki, agencji... Leginowicz D.: Wzory umów i pism dla kancelarii podatkowych i biur rachunkowych. T. 1 [2000] 1 Lernell L.: Ochrona własności społecznej w prawie karnym. T Lewandowska-Malec I.: Prawo samorzadowe : zagadnienia egzaminacyjne, wybór Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego (zagadnienia prawne). Cz. 1, 2. Praca zbior. pod red. J. Napierały

10 Lipczyńska M.: Zbiór zadań z logiki. Wyd. 2 popraw. i uzupełnione Liszcz T.: Prawo pracy Longchamps Berier de F.: Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego Lubarova L., Petrushin O., Radziwiłł A.: Is Moldova Resdy to Grow? Assessment of postcrisis policies Ludzie, węgiel, środowisko Luksemburg R.: Wybór pism. T. 1, ,1 Łańcucki J., Kowalska D., Łuczak J.: Zarzadzanie jakością w przedsiębiorstwie Machura-Bocian G.: Tendencje w zakresie kosztów przedsiębiorstw przemysłowych w latach : ocena ich oddziaływania na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej w 1999 r Mackiewicz-Golnik L.: Powszechne ubezpieczenie emerytalne Makarski S., Grzybek M.: Marketing w gospodarce zywnosciowej Maliszewski W.: Pomiar senioratu przegląg metod i wyników empirycznych Mała encyklopedia prawa. Red. L. Kurowski Marak J. : Ekonomika handlu Marcinkiewicz S.: Kasacyjne orzeczenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym Marek A.: Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach. Wyd. 3 zm Markiewicz M., Dekhtiarchuk M., Górski U.: Monetary Policy in Ukraine in Markiewicz M.: Prawne, operacyjne i instytucyjne aspekty funkcjonowania NBP Marks K.: Kapitał. T Masewicz W.: Czyny karalne zw. Ze stosunkiem pracy : odpowiedzialność pracodawcy i pracownika Masewicz W.: Zakaz działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy Mastalski R., Zubrzycki J.: Ordynacja podatkowa : komentarz. Wyd. 3 rozszerz Maślankiewicz K. Kamienie szlachetne Mazur R.: Podatki, ZUS i Księgowość w budownictwie : kiedy i w [2000] 1 jakiej wysokości płacić VAT Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce. Praca pod red. R. Kokoszczyńskiego Meszorer A.: Brytyjski system parlamentarny w zarysie Michalska A., Radziński T.: Urlopy wychowawcze Mielczarczyk Z.: Zasady rachunkowości : zadania. Wyd. 6 zm Mielczarczyk Z.: Zbiór zadań z rachunkowości przedsiębiorstw Wyd. 2 zm. Międzynarodowe prawo humanitarne : odpowiemy na twoje pytania. Oprac. B. Oberson Mikroekonomia : materiały do ćwiczeń. R. Barczyk et al.

11 Milian L.: Praca, osobowość, kierowanie Mirosław E.: Fundusze powiernicze w Polsce Mołdawa T.: Podstawowe instytucje ustroju politycznego Hiszpanii Morcinek G.: Górniczy zakon. Wyd Mostowicz A.: O tych, co z kosmosu Mucha M.: Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji Muszalski W.: Ubezpieczenia spoleczne Muszalski W.: Zatrudnienie a ubezpieczenie społeczne Muszyński J., Skibiński J.: Uznanie NRD Muzeum Katyńskie w Warszawie Mynarski S.: Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA Napiórkowska-Dolata A.: Zasiłki wychowawcze Nieprawidłowości w gospodarce finansowej gmin w 1998 roku E. Antoniak et al. Nieruchomości rolne i leśne w pytaniach. T. Konik et al. Nowak K.: Armia w strukturze władzy Nowak L.: Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki Nowe usługi finansowe w Polsce. Red. nauk. W. Przybylska Kapuścińska, U. Ziarko-Siwek Nowowiejska-Fedecka J.: Obowiązki sprawozdawcze spółek giełdowych Nowy ład pracy w Polsce i Europie. Praca zbiorowa pod red. M. Matey Olesiński J.: Wykroczenia przeciwko prawom pracownika Olszewski M.: Ustrojowe i procesowe zasady orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Opałek K., Wróblewski J.: Zagadnienia teorii prawa Opałek K., Wróblewski J.: Zagadnienia teorii prawa Opieka zdrowotna : Materiały V KolokwiumUbezpieczenia Społecznego. Wrocław, wrzesień 1989 Ordynacja podatkowa 2003 : tekst ujednolicony Ordynacja podatkowa. B. Adamiak et al Organizacja rachunkowości. Pod red. M. Dobii Orłowski W.: Perspektywy polityki dezinflancyjnej w Polsce Orzecznictwo Sadu Najwyższego z zakresu procesu karnego opublikowane w latach Wybór i objaśn. Z. Kegel, A. Kordik Orzecznictwo Sądu Najwyższego do nauki prawa karnego. Wybór i objaśnienia Z. Kegla Osiatyński W.: Zmienia się Ameryka Otto J.: Marketing w firmie usługowej Pacho W.: Podatki bazpośrednie a tempo zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa

12 Pan kuv Ju.: Progress, rezul taty i problemy processa privatizacii v Kyrgyzckoj Recpublike Państwowe uprawnienia zawodowe w zakresiezakresie szacowania nieruchomości. Poradnik dla Rzeczoznawców Majątkowych i osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych Papiestwo wobec sprawy polskie w latach : wybór źródeł. Oprac. O. Beiersdorf Paschaver A.: Privatizacija na Ukraine : promezytocnye itogi Pastusiak L.; Nastroje amerykańskie Patrzałek A.: Instytucje prawa wyborczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Patulski W.: Odpowiedzialność materialna pracowników Pawela S.: Kodeks karny wykonawczy : komentarz Perło A.: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia spolecznego z tytułu macierzyństwa Petersen D., Hillkirk J.: Doświadczenia i koncepcje zarządzania koncernem Forda Peyrefitte A.: Wymiar sprawiedliwości między ideałem a rzeczywistością Pędzierski A., Konopielko P., Kalinowski I.: Ubezpieczenie cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i Polaków pracujących za granicą Pietrzak M.: Prawo wyznaniowe. Wyd Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy : publicystyka, eksorbitancje... T. 2 Pławucka H.: Społeczno-prawne problemy inwalidztwa i świadczeń inwalidzkich Pławucka H.: Świadczenia wyrównawcze przysługujące w razie wypadku przy pracy Podgórecki A.: Prestiż prawa Podstawka M., Wójcicki W.: Zasady pisania prac dyplomowych i magisterskich Podstawy ekonomii matematycznej : materiały do ćwiczeń. Red. nauk. E. Panek Podstawy marketingu : ćwiczenia. Praca zbior. pod red. nauk. J. Karwowskiego Podstawy prawa cywilnego i handlowego. Pod red. E. Gniewka Podstawy prawne gospodarki wolnorynkowej. Red. M. Lutter, J. Semler Podziały terytorialne Polski : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Materiały konferencji historyków prawa w Karpaczu (29 IX-1 X 1997) Polańska A.: Sztuka dobrego studiowania Polityka społeczna : teksty źródłowe. Oprac. L. Dziewięcka-Bokun i K. Zamorska Polityka społeczna : teksty źródłowe. Wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun i K. Zamorska Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych : drogi do

13 integracji. Pod red. J. Mikulskiego i J. Auleytnera Poll R., Boekhorst te: Mierzenie jakości : międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich Pollok A.: Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materialy dydaktyczne Polska przestrzeń : raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju Polska współpraca na rzecz rozwoju : raport roczny Polski system oceny zgodności i kontrola wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejscia : przewodnik Polskie prawo konstytucyjne. Pod red. W. Skrzydło Postępowanie egzekucyjne w dziejach : X Konferencji Nauk., Karpacz września 2006 r. Postępowanie polubowne w dziejach : materiały IX Konferencji historyków państwa i prawa. Przemyśl 7-10 lipca Poznanie prawa pracy. J. Jończyk et al Poznanie prawa pracy. materiały VIII Zimowej Szkoły prawa pracy. Karpacz, marzec 1981 Pozycja prawna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Pracownicy i pracodawcy : materiały XVI Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, marzec 1989 Pracownicza odpowiedzialnść kadry kierowniczej. Materiały XII Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, marzec 1985 Pracownicze współzarządzanie : materiały VII Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Karpacz, styczeń 1980 r. Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych. Red. Nauk. L. Pastusiak Prawo administracyjne. Red. J. Boć Prawo autorskie i prawa pokrewne : ustawa z dnia 4 lutego 1994 r Prawo cywilne, przepisy szczególne : przepisy związkowe. Oprac S. Rudnicki Prawo i polityka. Red. W. Jarmołowicz Prawo o stowarzyszeniach : teksty rozporządzeń, wzory statutów, decyzji i pism do władz. Oprac. J. Witek, Z. Golba Prawo pracy po zmanach. Praca zbior. pod red. K. Rączki Prawo pracy wynalazczej : materiały XV Zimowej Szkoły Prawa pracy. Karpacz, marzec 1988 Prawo spółek : wybrane zagadnienia. Pod red. J. Jacyszyna, M. Skorego [2001] 1 Prawo umów w obrocie gospodarczym. 3. W.J.Katner Prawo umów w obrocie gospodarczym. Pod red. S. Włodyki Prawo umów w obrocie gospodarczym. W.J. Katner et al Prawo w pytaniach. Red. T. Konik etal. Privatizacija promyslennych predprijatij Kyrgyzstaha Lukasova I. et al. Privatizacija za ljubuju cenu. Analiz opyta Respubliki Gruzja v

14 godach. Pod red. V. P, B. Goncaz Pro Publico Bono. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR (z. 1/2005) Problemy emetytur, rent i opieki zdrowotnej. M. Żukowski et al Problemy finansowania i organizacji ubezpieczenia emerytalno rentowego : materiały z konferencj naukowej. L. Milewicz et al. Problemy historii Słowian i Europy Środkowej w XIX i XX wieku : zbiór studiów. Red. B. Sasowa Problemy metodologii i filozofii prawa. Materiały VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Teoretyków Państwa i Prawa Bierutowice IX 1985 Problemy prawa ubezpieczeń społecznych. Praca zbior. pod red. B. Wagner Problemy tworzenia prawa w państwie demokratycznym. Pod red. K. Działochy Problemy ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Cz.Jackowiak et al. Problemy ubezpieczenia społecznego. Red. T. Bińczycka-Majewska et al Proces decyzyjny w administracji publicznej. Pod red. L. Habudy Prokopczuk J.: Prawo lokalowe : przepisy, orzecznictwo i objaśnienia Promocja Herberta Schamecka na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Promocja marketingowa w sektorach gospodarczych i organizacjach non-profit. Red. nauk. Z. Knecht Przedsiębiorstwa 2003 duże i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Red. K. Ogieniewski. Wyd. 9 Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu września Red. K.Kawalec et al. Przemiany społeczne na ziemiach zachodnich. Praca zbiorowa pod red. W. Markiewicza i P. Rybickiego Przepisy o adwokaturze : komentarz. Praca zbior. pod red. S. Garlickiego. Stan prawny na 1 I 1969 r. Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej : komentarz. Red. J. Jendrośka, M. Bar Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych. Oprac. M. Barwiński et al. Przestępczość przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży : materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Kryminologicznego październik (pod red. T. Kaczmarka) Pulka Z.: Pojcie władzy państwowej w prawoznawstwie PRL Quo vadis Europo III? Międzynar. Konferencja Nauk. Wydział Prawa i Administracji i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej listopada Red. Nauk. E. Piontek, K. Karasiewicz Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych Red. Bielak R. et al Rachunki narodowe według podsektorów instytucjonalnych : 1995-

15 1998. M. Czerwieniec et al. Rachunki narodowe według podsektorów instytucjonalnych za 1995 rok (oprac. eksperymentalne). H. Gembarzewska et al Rachunkowość : Red. B. Wawrzyńczak-Jędryka Radziński T.: Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy Radziński T.: Wypowiedzenie warunków pracy i płacy Radziszewski E.: Zadania i kompetencje organów istracji publicznej po reformie ustrojowej państwa Radziwiłł A.: Paland s Accession to the EMU Raport o inflacji : 1998 Raport o inflacji : maj Raport o inflacji : maj Raport o inflacji : sierpień Raport o inflacji 2003 roku Raport o inflacji II kwartale 2003 roku Raport o inflacji luty 2005 r Raport o inflacji w III kwartale 2003 roku Rational Pension Supervision : first Experiences of Central and Eastern European...Oprac. S. Golinowska, P. Kurowski Raus D.: Determinanty i metody szacowania ryzyka kryzysu walutowego Rawski M.: Przewodnik do studiowania marketingu z podręcznikiem Regionalna srtategia rozwoju : wspólne dzieło społeczności Dolnego Śląska. W. Kasprzak et al. Regulamin wynagradzania : część szczegółowa. Oprac. K.W. Żukowski Remlein M.: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Rogowski W., Socha J.: Stopy wejścia i wyjścia w polskim przetwórstwie przemysłowym na tle innych krajów : badania demografii przedsiębiorstw Roszkowska J.: Poradnik VAT : praktyczne przykłady rozliczeń w podatku od towarów i usług Rot H., Siarkiewicz K.: Akty normatywne terenowych organów władzy i administracji państwowej Rot H.: Kształtowanie systemu prawa. T. 3 Więź pozioma systemu prawa Rot H.: Wartości proceduralne tworzenia prawa : studium legislacji porównawczej Rusek F., Zieliński A.: Ustawa o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych : komentarz Rutkiewicz I.: Wrocław wczoraj i dziś Ryszka F.: Kilka uwag na tematy niemieckie : (prace niemieckie i 1974? 2 polskie na temat hitleryzmu i III Rzeszy). Nadbitka Rzońca A.: Rachunek wzrostu na przykładzie gospodarki Irlandii w latach dziewięćdziesiątych

16 Saciuk R.: Amerykańska psychoanaliza kulturowa Salwa Z., Dąbrowska-Ciszek L.: Sytuacja prawna bezrobotnego Salwa Z.: Prawo pracy PRL w zarysie. Wyd Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego. Pod red W. Sanetry Samorząd, związki, partia i dyrektor w przedsiębiorstwie. Materiał seminatyjny pod red. J. Jończyka Samorządowy poradnik budżetowy na rok 2002, 2003, Pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego Sasin M.: Predicting Currency Crises, the Ultimate Significance of Macroeconomic Fundamentals in Linear Specifications with Nonlinear Extensions ,1, Sąd Najwyższy w PRL. L. Garlicki et al Schneider O.: Implicit Public Debt of the Czech Social-Security System Seidler G.L.: Doktryny prawne imperializmu. Wyd Siepelska-Bałaban G., Kuczyński J.: I filar : emerytura z ubezpieczenia społecznego Siepelska-Bałaban G., Kuczyński J.: II filar : emerytura kapitałowa z ubezpieczenia społecznego Siepielska-Bałaban G., Kuczyńska J.: II filar : emerytura z ubezpieczenia społecznego Siepielska-Bałaban G., Kuczyński J.: III filar : emerytura dodatkowa z ubezpieczenia indywidualnego Siepielska-Bałaban G., Kuczyński J.: Trzy filary trzy emerytury Siewierski M.: Kodeks karny i prawo o wykroczeniach : komentarz Wyd. VIII Siudak M.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Sivin ska I.: Vnesnjaja gosudarstvennaja zadolzennost stran Baltii i otdel nych stran SNG Siwińska J.: Currency Crises and Fiscal Imbalances the Transition Countries Perspective Siwińska J.: Public Debt Structure and Dynamics in the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania Siwińska J.: The External Public Debt of Baltic and Selected CIS Countries in Years : Estonia, Latvia... Skąpski J., Sośniak M.: Prawo cywilne. II Skoczyński J.: Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę Skorowidz artykułowy i przedmiotowy orzeczeń izby cywilnej oraz izby pracy...oprac. J. Rumszewicz-Nanysowa Skrzydło-Niznik I., Dobosz P.: Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego Skrzypczak J.: Praca w Europie : jak, gdzie i za ile? Poradnik Skulimowska B.: Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy Sławiński A., Tymoczko D.: Czynniki wpływające na wielkość

17 renty menniczej w Polsce Słomkiewicz S.: Dydaktyczne problemy kształcenia politycznego Słuszniak T.: Rachunkowość komputerowa : obsługa działu sprzedaży... Smyczyński T.: Alimentacja czlonków rodziny w swietle systemu zabezpieczenia społecznego Sorycz M.: Reformizm korporacyjny Sosnkowska J., Kowalski W.T.: W kręgu mitów i rzeczywistości Sośniak M.: Cywilna odpowiedzialność lekarza Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 roku Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2004 roku Spychała M.P.: Prawo wybrane : zagadnienia Stamirowski M.: Model przyczynowo-skutkowy depozytów walutowych sektora niefinansowego Stan sektora MSP w 2001 roku. Trendy rozwojowe w latach Praca zbior. pod red. J. Chmiela. Konsult. nauk. L. Zienkowski Stańczyk J.: Świadczenia lecznicze i emerytalne dla rolników Stasiak G.: Zasiłki wychowawcze, urlopy wychowawcze Staże i praktyki w instytucjach europeiskich - twoją szansą!. Pod red. B. Nowakowskiej i Piotra Buszty Stefaniak A.: Prawo spółdzielcze : komentarz, orzecznictwo, skorowidz Stembrowicz J.: Rada państwa w systemie organów PRL Stępniak I., Zieliński J.: Estymacja i interpretacja zarokuponowej krzywej dochodowości Streszczenie dyskusji oraz inne materiały konferencji : Krajowa Konferencjaa Prawa Pracy. E. Orzechowski et al. Struktura i funkcje teorii państwa i prawa : Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyków Państwa i prawa. Karpacz III 1989 Struktura i funkcje teorii państwa i prawa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyków Państwa i Prawa. Karpacz III 1989 Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Praca zbiorowa pod red. A. Zaręby i D. Chylińskiej Studia nad rządem PRL w latach Pod red. M. Rybickiego Studia z prawa wyznaniowego. 7. Red. P. Stanisz, M. Ordon Styczeń M.: Socio-demographic Forecast of Poland, Stypułkowski Z.: Zaproszenie do Moskwy. T Suchecki W.: Teoria federalizmu Sypniewski Z., Szewczyk M.: Status prawny radnego : książka pomocna kazdemu radnemu System płatniczy w Polsce System prawa administracyjnego. T

18 Szewczak D.: Podatki obciążające koszty, podatki i opłaty lokalne Szkice z dziejów adwokatury polskiej. Pod red. R. Łyczywka Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej regionu? Red. M. Zalewska Szpunar.: Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego Szurgacz H.: Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach Szustak E.: Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osóbprowadzących arolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Szwarc K.: Działalność kredytowa banków w ocenie przedsiębiorstw Ślązak A.: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby Śliwiński S.: Polski proces karny : przebieg procesu i postępowanie wykonawcze Śliwiński S.: Polski proces karny przed sądem powszechnym : zasady ogólne Ślusarczyk S.: Marketing. Wyd Świda W.: Wpływ zmiany ustroju na przestępczość (w świetle przestępczości w Kaliszu i powiecie kaliskim. T. 2 Świdrowski J.: Bretton Woods Świetoń M.: Terminowa struktura dochodowości skarbowychpapierów wartościowych w Polsce w latach Święcicki M.: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Święcicki M.: Prawo pracy Tatarska R.: Organizacja i finanse holdingu EXBUD SA The questions of document s evidence. Red. Z. Kegel Tkocz J.: Osiedle rolnicze na Śląsku Opolskim w procesie uspołecznienia ziemi Tocqueville A.de: O demokracji w Ameryce Tokarczyk R.: O potrzebie rozwijania nowej jurysprudencji Nadbitka Tokarczyk R.: Prawo amerykańskie Tomczyńska M.: Camparative Analyses of Direct Tax Systems in Selected Central European Countres Trybowska E.: Propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w zakresie nowej struktury adekwatności kapitałowej z perspektywy krajów wschodzących na przykładzie Polski Tymoczko D.: Instrumenty interwencji Banku Centralnego na runku pieniężnym Ubezpieczenia życiowe. Praca zbior. pod red. O. Doan Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro. M. Piątkowski et al Ubezpieczenie społeczne rodziny : Materiały II Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego. Wrocław, wrzesień 1985 Umowy międzynarodowe PRL dotyczące obrotu prawnego :wybór

19 tekstów wg stanu na dzień 1 lipca 1965 r.. Oprac. E. Wierzbicki Uniwersytet Wrocławski w służbie nauki, kultury i gospodarki narodowej. Pod red. J. Ziomeckiego Ura E.: Status prawny pracowników samorządowych Ustawa o zwolnieniach grupowych orzecznictwo Sadu Najwyższego, wyjasnienia MpiPS : ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych Ustawa o działalności gospodarczej z komentarzem. Oprac. K. Szczepański Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy wykonawcze. Cz. 2. Wyd Usuwanie barier wzrostu (Doing Business 2005) Vademecum prywatyzacji. Praca zbiorowa pod red J. Kwaśniewskiego W kręgu dziejów prawa karnego : materiały II Konferencji historyków państwa i prawa, Karpacz W zdrowym środowisku zdrowy człowiek. Red. Z. Zelman Waltoś S.: Proces karny w kazusach Waltoś S.: Proces karny w kazusach. Wyd. 3 zm Wasylecki T.: Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Waślicki T.: Exel dla księgowych z przykładami praktycznych zastosowań Wengerek E.: Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne : komentarz do części drugiej kodeksu postępowania cywilnego Werner W.A.: Proces inwestycyjny : studium przypadku Wiatr J.J.: Naród i państwo. Wyd. 2 popraw. i uzup Wiatr J.J.: Od Lincolna do Nixona : szkice historyczno socjologiczne Wiatr J.J.: Socjologia stosunków politycznych Wieteska S., Kowalewska A.: Zbiór zadań z matematyki finansowej Wolter W., Lipczyńska M.: Elementy logiki : wykład dla prawników. Wyd. 3 Wolter W.: Prawo karne : zarys wykładu systematycznego. Cz Woźniak P.: Możliwości wykorzystania średnich obciętych do analizy inflacji bazowej w Polsce Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów : materiały XII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma. Wrocław 7-9 czerwca 2006 r.. Pod red. Z. Kegla Wrocław : rozwój miasta w Polsce Ludowej. Red. B. Siwoń Współczesne doktryny antykomunistyczne na Zachodzie Red. A. Wojcieszak Współczesne doktryny antykomunistyczne w świecie. Red. K. Dąbrowska, A. Wojcieszak Wstęp do prawoznawstwa z elementami logiki prawniczej. Testy egzaminacyjne. A. Bator et al Wybór orzeczeń SN w sprawach inwalidzkich i czasowej

20 niezdolności do pracy. Cz. 1 Oprac. W.J. Sobczak Wybrane aspekty życia społecznego współczesnym Śląsku. Pod red. Z. Kurcza Wybrane zagadnienia reformy prawa karnego. Pod red. Z. Sienkiewicz Wyjaśnienia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kryteriów zgłaszania zamiaru koncentracji Wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim. Październik 2005, 2006, 2007 Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1998 roku ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężno-kredytowej w świetle badań ankietowych i GUS. Boguszewski P. et al. Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1999 roku ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężno-kredytowej w świetle badań ankietowych i GUS. Boguszewski P. et al ,1, Z dziejów Królestwa : wydanie jubileuszowe Z dziejów prawa. Cz. 6, 7 Pod red. A. Lityńskiego ,1 Zacher H.F.: Zarys prawa socjalnego Republiki Federalnej Niemiec Zagadnienia metod prawoznawstwa. Red. A. Rompolt Zakład pracy : materiały IV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz styczeń 1977 Zakładowy układ zbiorowy pracy : (projekt) miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Wrocławiu. Oprac. W. Kopertyńska, J. Budka Zalewski R., Maleszka A.: Statystyczna kontrola procesów : materiały do ćwiczeń. Wyd Założenia polityki pieniężnej na rok Założenia polityki pieniężnej na rok Zamkowski W.: Dyktatura, suwerenność, demokracja Zamkowski W.: Teoria prawa : podstawowe teoretyczne problemy... Zaopatrzenie emerytalne : dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. oraz przepisy wykonawcze Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską. Praca zbior. pod red. J. Żmiji i L. Strzelczaka Zawieyski J.: Konrad nie chce zejść ze sceny Zawodowa rehabilitacja inwalidów. Pod red. A. Hulka Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Pod red. G. Goździewicza Zbiór pocztowych aktów prawnych : wydanie uzupełnione Zbiór przepisów ochrony pracy. T. 3. Oprac. L. Kochański, S. Lach Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych. Pod red Z. Rybickiego... Zdrowa żywność prawo sanitarno-żywieniowe Unii Europejskiej Zdziennicka-Kaczocha G.: Jak tworzyć i gospodarować

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Mirosława Skawińska POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Słowa kluczowe: rodzina, dedukcja, decentralizacja, polityka społeczna, polityka prorodzinna Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 48 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 48/2013

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo