Zwiększenie produktywności sieci sprzedaży ubezpieczeń z wykorzystaniem zarządzania poprzez cele (MBO)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiększenie produktywności sieci sprzedaży ubezpieczeń z wykorzystaniem zarządzania poprzez cele (MBO)"

Transkrypt

1 Zwiększenie produktywności sieci sprzedaży ubezpieczeń z wykorzystaniem zarządzania poprzez cele (MBO) Case Study Grzegorz Mizerski, Versus Consulting Warszawa, luty

2 1. Wprowadzenie Jesień 2001 roku kilka miesięcy po ataku na World Trade Center w USA to okres dużych zmian na rynku amerykańskim. Recesja, obniżenie popytu na większość usług, straty wielu instytucji wymuszały na działach sprzedaży podjęcie nowych działań pozwalających realizację planów sprzedaży. Przed takim wyzwaniem stało także duże amerykańskie towarzystwo ubezpieczeniowe X Insurance. W jej portfolio były ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia majątkowe. Zdecydowana większość składki generowali niezależni agenci ubezpieczeniowi, którzy mieli podpisane umowy na wyłączność (mogli sprzedawać wyłącznie polisy X Insurance). Zarząd firmy postawił przed szefem sprzedaży ambitny cel: zwiększenie nowego przypisu składki o 15%. 1 Dla realizacji tego celu X Insurance zdecydowało się zatrudnić firmę konsultingową, która miała za zadanie wdrożyć odpowiedni innowacyjny system motywacyjny. Metodologia systemu bazowała na wykorzystaniu znanej koncepcji zarządzania poprzez cele. Dodatkowo została wzmocniona wynikami badań psychologii behawioralnej. 2. Podbudowa teoretyczna i założenia programu Badania dotyczące zachowań ludzkich są przeprowadzane od ponad 40 lat. Decyzje jednostek, co do ich zachowań warunkowane są każdorazowo przez ocenę ryzyka związanego z zachowaniem i poziomem potrzebnego wysiłku. Ocena ryzyka dokonywana jest w oparciu o atrakcyjność potencjalnej nagrody. Indywidualne decyzje, co do zachowań i szacowanie ryzyka z tym związanego prowadzi jednostkę do dwóch typów zachowań: a. jednostka jest motywowana do działania w celu uniknięcia przeżyć, które mogą negatywnie oddziaływać na ego (związanych z niezrealizowaniem celu) 1 Studium przypadku opracowany na podstawie Insuring Success through Goal Setting. GoalQuest Case Study, John Michel, Tim Houlihan, & Ryan Jacobson, BI

3 b. w tym samym czasie jednostka jest motywowana do działań, które mogą pozytywnie oddziaływać na ego (osiągnięcie celu) 2 System oparty był na czterech fundamentach: 1. uczestnicy samodzielnie określali poziom celów i wybierać nagrody, proporcjonalne do wybranych celów 2. prawo do nagród przypadało po osiągnięciu zakładanego celu w 100%, co w założeniu miało zwiększyć samo-motywację do planowanego celu 3. program trwał krótko (90 dni), co miało ułatwić realizację celów sprzedażowych 4. nagrody nie mogły być w postaci gotówki ze względu na jej ograniczoną skuteczność w tego typu systemach 3 System skierowany był potencjalnie do wszystkich agentów sprzedających zarówno ubezpieczenia na życie jak i ubezpieczenia majątkowe. Do wzięcia udziału w programie uprawnionych było prawie 1900 agentów. Niezbędnym elementem systemu było specjalne oprogramowanie opracowane przez firmę konsultingową, które umożliwiało zarządzanie systemem, w tym wybór celów, wybór nagród, dopasowanie poziomu nagród do poziomu celów sprzedażowych, pomiar działań i zarządzanie informacją. Katalog nagród został opracowany tak, aby wraz ze zwiększonym ryzykiem atrakcyjność nagród rosła wykładniczo. Było to ważne, gdyż uczestnicy po samodzielnym określeniu swoich celów stawali się emocjonalnie z nimi związani. Cele programu 2 Więcej w: Grzegorz Mizerski Jak budować skuteczny system motywacyjny oparty na schemacie nagroda za efekt, publikacja wewnętrzna Versus Consulting, Warszawa Grzegorz Mizerski, Dlaczego systemy lojalnościowe oparte na nagrodach gotówkowych (cash incentives) umierają?, publikacja wewnętrzna Versus Consulting, Warszawa 2006 rok. 3

4 Zakładany cel sprzedażowy to zwiększenie o 15% przypisu nowej składki (new premium written) z obu typów ubezpieczeń w trzecim kwartale 2001 roku w porównaniu z III kw. roku Należy przypomnieć, że realizacja planu sprzedażowego przypadła na zaledwie miesiąc po ataku terrorystycznym (11 września 2001). Dodatkowo jak pokazały statystyki przypis składki w USA w całym 2001 roku obniżył się o 10%. Metodologia programu Rejestracja uczestników trwała przez 10 dni od daty rozpoczęcia programu. Uczestnictwo było nieobowiązkowe. Agenci zainteresowani wzięciem udziału w programie rejestrowali się poprzez dedykowany serwis internetowy lub poprzez wypełnienie specjalnych zgłoszeń papierowych. Dane dotyczące wielkości sprzedaży, liczby zaakceptowanych polis, przypisu składki, poziomu realizacji celów dostępne były poprzez intranetowy serwis www zbudowany dla tego programu. Dane były pobierane z systemu IT towarzystwa poprzez specjalną aplikację informatyczną, zbudowaną przez firmę doradczą. Agenci mieli możliwość bieżącego (on line) śledzenia swoich wyników sprzedażowych poprzez serwis www, co zwiększało poziom zaangażowania i motywację do realizacji celu. Nagrody wymieniano za pomocą platformy e- commerce. Obsługą systemu i logistykę nagród zdecydowano powierzyć firmie zewnętrznej. Istotą systemu był starannie dobrany katalog nagród: znalazły się w niej wyłącznie produkty uznanych marek po to, aby ich atrakcyjność była największa (zegarki, atrakcyjne wycieczki, sprzęt audio-video). Uczestnicy Program skierowany był do agentów sprzedających oba typy ubezpieczeń: - agentów sprzedających ubezpieczenia na życie (1211 agentów) - agentów sprzedających ubezpieczenia majątkowe (675 agentów) 4

5 Wszyscy agenci mieli podpisane umowy agencyjne, rozliczani byli tylko prowizją i sprzedawali wyłącznie produkty X Insurance. Cele, nagrody i wyniki Bazą do określania celów były indywidualne wyniki sprzedażowe osiągnięte przez każdego z agentów w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Każdy z agentów samodzielnie określał poziom celu a tym samym wybierał pulę nagród za jego osiągnięcie. Główne poziomy celów określiło samo Towarzystwo. Zdecydowano się na trzy poziomy celów: - poziom 1: 5% zwiększenia składki powyżej bazy (tzn. poziomu sprzedaży z roku ub). - poziom 2: 15% - poziom 3: 25% Dział Sprzedaży oceniał ten poziom celów za bardzo ambitny. Przewidywano, że tylko nieliczni, najlepsi agenci zdołają zrealizować cel na poziomie trzecim. Tabela 1 Cele, poziomy i nagrody dla agentów sprzedających ubezpieczenia majątkowe Poziom Cele sprzedażowe Nagrody 1 5% powyżej bazy pakiet nagród za każde 5 zaakceptowanych polis 2 15% powyżej bazy 2 pakiety nagród za każde 5 zaakceptowanych polis 3 25% powyżej bazy 5 pakietów nagród za każde 5 polis Źródło: BI, 2002 rok Tabela 2 Cele, poziomy i nagrody dla agentów sprzedających ubezpieczenia życiowe 5

6 Poziom Cele sprzedażowe Nagrody 1 5% powyżej bazy 1 pakiet nagród za każde 1000 USD nowej składki 2 15% powyżej bazy 2 pakiety nagród za każdy 1000 USD nowej składki 3 25% powyżej bazy 5 pakietów nagród za każdy 1000 USD Źródło: BI, 2002 rok `nowej składki Wyniki programu Rejestracja uczestników i celów sprzedażowych Na 675 wszystkich agentów sprzedających majątek akces do programu i rejestrację celów zgłosiło 673 agentów (99,7%). Zdecydowana większość agentów postawiła sobie najbardziej ambitne cele (77% zdecydowało się wybrać zwiększenie poziomu sprzedaży o 25%). Tylko 8% z nich wybrało poziom środkowy (zwiększenie sprzedaży o 15%) (tabela 3) Blisko ¾ agentów (74%) udało się zrealizować zakładane cele. Tabela 3. Wyniki rejestracji i realizacji celów wśród agentów majątkowych Poziom Liczba agentów celu majątkowych w Procent agentów, Liczba agentów, Procent agentów, programie którzy wybrali którzy osiągnęli którzy osiągnęli dany poziom celu wybrany cel wybrany cel % 60 58% % 34 65% % % Razem % % źródło: BI, 2002 rok 6

7 Wśród agentów sprzedających ubezpieczenia na życie poziom partycypacji także przewyższał 90% (zarejestrowało się 1135 agentów, co stanowiło 93,7% wszystkich agentów). 43% z nich udało się osiągnąć zaplanowany cel (tabela 4). Ponownie potwierdziła się prawidłowość, że najwyższy poziom realizacji celu występuje u tych najambitniejszych (46% agentów zrealizowało planowane zwiększenie sprzedaży o 25%). Tabela 4. Wyniki realizacji celów wśród agentów sprzedających ubezpieczenia na życie Poziom Liczba agentów celu życiowych w Procent agentów Liczba agentów Procent agentów, programie życiowych, którzy życiowych, którzy życiowych, którzy wybrali dany osiągnęli wybrany cel osiągnęli wybrany poziom celu cel % 74 33% % 22 37% % % razem % % źródło: dane BI, 2002 rok Wyniki sprzedaży Program przyniósł niespodziewany sukces sprzedażowy. Przypis nowej składki w ubezpieczeniach majątkowych zwiększył się o 56,9 % w porównaniu z porównywalnym okresem poprzedniego roku. Zwrot z kapitału 7

8 zainwestowanego w ten program (ROI) 4 oparty na składce dodatkowej majątkowej i poniesionych kosztach nagród, uruchomienia i zarządzania programem wyniósł 1600%, co oznacza, że każdy 1 dolar zainwestowany w opisany program przyniósł zysk w wysokości 16 dolarów. Przypis nowej składki w ubezpieczeniach na życie wzrósł o 30,5 %. Wskaźnik ROI wyniósł 700% Wyniki były zaskakująco dobre pomimo 10% obniżki przypisu w całej branży ubezpieczeń w USA 4 ROI (return on investment), wskaźnik zwrotu z kapitału: zrealizowany zysk do poniesionych kosztów (najczęściej podawany w %) 8

9 Podsumowanie Większość uczestników programu wybrało najwyższy poziom celu. Ci, którzy wybrali najwyższy poziom w największym stopniu zrealizowali swoje cele. Kiedy jednostka jest aktywnie zaangażowana w proces określania celów i robi to samodzielnie to prowadzi to zazwyczaj określania celów bardziej ambitnych, niż te, określane zewnętrznie. 5 Elementy kluczowe decydujące o skuteczności programów motywacyjnych dla sprzedawców to: - uczestnicy powinni mieć możliwość samodzielnego określenia celów a tym samym nagród cele sprzedażowe muszą być możliwe do realizacji, - program musi być możliwy do zmierzenia - uczestnicy powinni mieć bieżącą informację na temat ich wyników - nagrody muszą być atrakcyjne i nie powinny mieć charakteru pieniężnego - uczestnicy muszą mieć stały dostęp do informacji na temat ich wyników 5 Locke & Latham. Self-Regulation through Goal Setting. Organizational Behavior and Human Decision Making Processes, 50,

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Przykład: Business Success Consulting Branża: Usługi Przykładowy Biznes Plan dla trzyletniego okresu rozpoczynającego się w miesiącu Maj 2000

Przykład: Business Success Consulting Branża: Usługi Przykładowy Biznes Plan dla trzyletniego okresu rozpoczynającego się w miesiącu Maj 2000 Przykład: Business Success Consulting Branża: Usługi Przykładowy Biznes Plan dla trzyletniego okresu rozpoczynającego się w miesiącu Maj 2000 Jan Kowalski ulica Morska 15 07-222 Warszawa, Tel: (+48 22)

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo