System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)"

Transkrypt

1 System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja rejestracji potencjału świadczeniodawcy za pomocą portalu SZOI Poznań, 17 październik 2007

2 Spis treści Wstęp 4 1. Rejestracja 4 2. Logowanie 4 3. Uzupełnienie informacji dotyczących świadczeniodawcy 5 4. Uzupełnienie informacji dotyczących świadczeniodawcy opis szczegółowy 8 1. Definiowanie harmonogramów pracy...8 Krok 1. Wprowadzenie nazwy...8 Krok 2. Wprowadzenie pozycji...9 Krok 3. Zatwierdzenie harmonogramu Definiowanie jednostek organizacyjnych...10 Ręczne wprowadzanie danych 10 Krok Krok 2. Definiowanie adresu...11 Krok 3. Wprowadzenie danych dotyczących kierownika jednostki...12 Krok 4. Wprowadzenia danych kontaktowych...12 Krok 5. Określenie rodzajów jednostki...13 Pobranie danych z RZOZ 15 Operacje dostępne dla wprowadzonych jednostek organizacyjnych Definiowanie komórek organizacyjnych...17 Krok Krok 2. Harmonogram pracy...18 Krok 3. Wprowadzenie danych kontaktowych...19 Operacje dostępne dla wprowadzonych komórek organizacyjnych...21 Krok 4. Określenie profilu działalności komórki Definiowanie struktury fizycznej...22 Lokalizacje 22 Krok 1. Adres...23 Krok 2. Nazwa...24 Krok 3. Cechy dodatkowe...24 Operacje dostępne dla danej lokalizacji...25 Miejsca udzielania świadczeń 25 Krok 1. dane podstawowe...26 Krok 2. Cechy zależne od specjalności komórki...26 Operacje dostępne dla wprowadzonych miejsc udzielania świadczeń Sprzęt...28 Krok 1. Dodawanie sprzętu...28 Krok 2. dodatkowe cechy...29 Operacje dostępne dla wprowadzonego sprzętu Umowy/Promesy na podwykonawstwo...30 Dodawanie umowy/promesy 32 Krok 1. dodawanie umowy/promesy...32 Krok 2. Określenie miejsca udostępnionego do podwykonawstwa...33 Krok 3. Zatwierdzenie umowy...34 Operacje dostępne dla zatwierdzonej umowy Rejestr personelu medycznego Wersja profilu świadczeniodawcy 35

3 Wstęp Funkcjonalność portalu SZOI została poszerzona o możliwość składnia ofert oraz dokumentacji aktualizacyjnych przez świadczeniodawców na rok Świadczeniodawcy, którzy dotychczas korzystali już z portalu SZOI mogą od razu przystąpić do pracy w systemie. Świadczeniodawcy, którzy z różnych powodów nie posiadają jeszcze konta muszą w pierwszej kolejności dokonać rejestracji, aby otrzymać konto dostępowe. UWAGA! Każdy podwykonawca świadczeniodawcy musi również posiadać konto w systemie SZOI, nawet jeśli on sam bezpośrednio nie ma podpisanej umowy z NFZ. Podwykonawca musi dokonać tych samych czynności rejestracyjnych co świadczeniodawca. 1. Rejestracja Świadczeniodawcy, którzy nie posiadają konta dostępowego do portalu SZOI, składają wniosek o rejestrację w systemie. Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku są dostępne na stronie Konto będzie generowane i udostępniane oferentowi. 2. Logowanie Aby móc pracować w SZOI należy posiadać: 1. Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz dostęp do Internetu; 2. Pin i hasło, które otrzymane w czasie rejestracji. W przeglądarce internetowej w polu adres wpisujemy adres: Można to zrobić w następujący sposób: zaznaczyć podany adres, skopiować do schowka (CTRL + c ); przejść do przeglądarki, kliknąć w pole adresu i wkleić ( CTRL + v ). lub klikając na powyższy adres. Wówczas w oknie przeglądarki jest dostępny widok: 3

4 W polach pin i hasło wpisujemy odpowiednie dane i naciskamy przycisk Jeśli użytkownik loguje się pierwszy raz za pomocą danej przeglądarki, może pojawić się okno informacyjne przeglądarki, z pytaniem czy zapamiętać dane hasło. Należy wybrać odpowiedź TAK lub NIE. Należy pamiętać, że jeśli hasło zostanie zapamiętane, wówczas każdy, kto korzysta z tej przeglądarki będzie mógł się zalogować, nie podając hasła. Hasło przydzielone przy rejestracji jest hasłem jednorazowym, w związku z tym na samym początku konieczna jest zmiana hasła Następnie pojawi się okno w którym można wprowadzić nowe hasło 3. Uzupełnienie informacji dotyczących świadczeniodawcy Po zalogowaniu się do SZOI dostępne jest menu, nowym elementem jest pozycja Świadczeniodawca, która służy do uzupełnienia danych na temat świadczeniodawcy. 4

5 Dane dostępne w pozycji Dane świadczeniodawcy, są danymi już wprowadzonymi podczas rejestracji, tych danych świadczeniodawca w systemie SZOI nie aktualizuje. Aby wprowadzić dane należy wykonać następujące czynności: 1. Definiowanie harmonogramów pracy; 2. Definiowanie struktury organizacyjnej a) zdefiniowanie jednostek organizacyjnych; b) dla danej jednostki organizacyjnej zdefiniowanie komórek organizacyjnych; c) dla danej komórki organizacyjnej określenie jej profilu; 3. Definiowanie struktury fizycznej: a) określenie lokalizacji, czyli wprowadzenie dokładnych adresów pod którymi mieszczą się komórki organizacyjne; b) określenie miejsca udzielania świadczeń, czyli przyporządkowanie danej komórce organizacyjnej zdefiniowanej wcześniej lokalizacji. 4. Określenie zasobów, czyli wprowadzenie sprzętu medycznego oraz środków transportu. 5. Zdefiniowanie umów na podwykonawstwo. Powyższe kroki zostały zilustrowane na kolejnej ilustracji. 5

6 Świadczeniodawca Określenie struktury organizacyjnej Harmonogramy pracy 1. Dodawanie harmonogramów 2. Dodawanie jednostki org. Jednostka Organizacyjna 3. Dodawanie komórek org. Określenie harmonogramu komórki Określenie profilu Profile Medyczne komórki. Określenie struktury fizycznej Komórka organizacyjna 6. Połączenie 5. Dodawanie Lokalizacji. Lokalizacja 7. Dodawanie Sprzęt medyczny sprzętu. komórki z lokalizacją Miejsce udzielania świadczeń Określenie miejsca stacjonowania Określenie zasobów Określenie miejsca pracy 8. Dodawanie środków transportu. 9. Dodawanie personelu medycznego Środki transportu Personel medyczny Schemat postępowania świadczeniodawcy/oferenta przy uzupełnianiu informacji za pomocą portalu SZOI

7 4. Uzupełnienie informacji dotyczących świadczeniodawcy opis szczegółowy Przed przystąpieniem do definiowania struktury organizacyjnej dobrze jest najpierw zdefiniować harmonogramy pracy, czyli dni i godziny pracy dla danej komórki organizacyjnej. Do tych harmonogramów będziemy się odwoływać opisując komórkę organizacyjną, dlatego lepiej jest wcześniej to definiować. 1. Definiowanie harmonogramów pracy W tym celu używamy polecenia Harmonogramy wzorcowe w menu Świadczeniodawcy. Po wybraniu tego polecenia zostaną wyświetlone wszystkie harmonogramy: predefiniowane zdefiniowane globalnie, widziane przez wszystkich użytkowników; własne zdefiniowane przez użytkownika, widoczne tylko dla niego. Aby zdefiniować nowy harmonogram należy użyć przycisku Krok 1. Wprowadzenie nazwy Aby zatwierdzić wprowadzone dane naciśnij a następnie.

8 Krok 2. Wprowadzenie pozycji Dla danego harmonogramu konieczne jest wprowadzenie pozycji, czyli musimy określić dni i godziny pracy. a następnie Po dodaniu dana pozycja w harmonogramie może być edytowana lub usunięta. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji możemy powrócić do listy wszystkich harmonogramów. Harmonogram, który został wprowadzony możemy edytować lub dezaktywować. Na tym etapie nie możemy jeszcze z niego korzystać w kolejnych krokach. Krok 3. Zatwierdzenie harmonogramu Aby było możliwe korzystanie z harmonogramu w kolejnych krokach konieczne jest jego zatwierdzenie.!! UWAGA!! Harmonogram zatwierdzony nie może być edytowany oraz dezaktywowany. W tym celu używamy polecenia zatwierdź. 8

9 Aby zatwierdzić wprowadzone dane naciśnij 2. a następnie. Definiowanie jednostek organizacyjnych Istnieje możliwość wprowadzenia danych jednostek organizacyjnych na dwa sposoby: poprzez ręczne wprowadzenie wszystkich danych; poprzez pobranie danych z (RZOZ) i ich uzupełnienie dostępne dla oferentów, którzy są wpisani do RZOZ. Ręczne wprowadzanie danych W tym celu używamy polecenia Jednostki organizacyjne w menu Świadczeniodawca Struktura organizacyjna, a następnie przycisk Dodawanie jednostek. Następnie wykonujemy kolejne kroki:!! UWAGA!! Pola zaznaczone znakiem * muszą być koniecznie wypełnione. 9

10 Krok Kod jednostki organizacyjnej jeśli podmiot jest wpisany do RZOZ, to kod powinien odpowiadać V cz. kodu resortowego; jeśli podmiot nie jest wpisany do RZOZ jako kod jednostki należy podawać kolejny numer począwszy od Nazwa należy wpisać nazwę jednostki zgodnie ze statutem; 3. Data rozpoczęcia działalności należy wybrać z kalendarza. Aby przejść do następnego kroku naciśnij, następnie Krok 2. Definiowanie adresu 10

11 Okno Słownika miejscowości pozwala znalezienie w liście i wybranie danej miejscowości. Możemy szukać wg nazwy, województwa, powiatu i gminy. Miejscowość wybieramy, klikając na pozycje na liście. Świadczeniodawcy z Poznania, podają miejscowość z dokładnością do dzielnic. Aby zatwierdzić wprowadzone dane naciśnij a następnie jeśli konieczna jest modyfikacja tych danych, to naciśnij przejdź do kolejnego kroku naciskając W następnym oknie,, jeśli dane są poprawne, to a następnie Krok 3. Wprowadzenie danych dotyczących kierownika jednostki Aby zatwierdzić wprowadzone dane naciśnij a następnie jeśli konieczna jest modyfikacja tych danych, to naciśnij przejdź do kolejnego kroku naciskając a następnie Krok 4. Wprowadzenia danych kontaktowych 11 W następnym oknie,, jeśli dane są poprawne, to

12 Aby zatwierdzić wprowadzone dane naciśnij a następnie jeśli konieczna jest modyfikacja tych danych, to naciśnij przejdź do kolejnego kroku naciskając W następnym oknie,, jeśli dane są poprawne, to. Krok 5. Określenie rodzajów jednostki Kliknięcie przycisku spowoduje otworzenie słownika rodzajów jednostek organizacyjnych. Słownik rodzajów jednostek organizacyjnych został utworzony w oparciu o VI część kodu resortowego. Dla zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dodano do słownika dedykowaną pozycję 12

13 Daną pozycję wybieramy klikając na nią. Możliwe jest dodanie kilku pozycji, wielokrotnie wybierając z listy. Klikniecie spowoduje usuniecie zaznaczonej pozycji w liście. Aby przejść do kolejnego kroku naciśnij Teraz możemy zobaczyć wszystkie wprowadzone przez nas dane. 13

14 Jeśli dane są prawidłowe, zatwierdzamy je przyciskiem następnie Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku Pobranie danych z RZOZ Oferenci wpisani do RZOZ mogą skorzystać z polecenia Dodawanie z RZOZ. Dzięki temu większość danych zostanie pobrana z bazy RZOZ, brakujące należy wypełnić ręcznie. 14

15 Po naciśnięciu przycisku profil do pobrania z RZOZ, przechodzimy do okna w którym możemy wybrać Kolejne kroki są analogiczne jak przy ręcznym wprowadzaniu danych. Niektóre pola są wypełnione danymi pobranymi z RZOZ, ale ponieważ konieczne jest uzupełnienie danych musimy wykonać te same kroki jak przy ręcznym wprowadzaniu danych. Operacje dostępne dla wprowadzonych jednostek organizacyjnych Po zatwierdzeniu wracamy do widoku listy jednostek organizacyjnych Dla danej jednostki organizacyjnej mamy dostępne następujące operacje: Podgląd możemy przeglądać wprowadzone dane Edytuj możemy zmieniać poszczególne dane, które są widoczne w podglądzie. Funkcja ta przebiega analogicznie jak dodawanie jednostki, z tą różnicą, że kod jednostki jest nieedytowalny. 15

16 Dezaktywuj możemy dezaktywować jednostki. Proces dezaktywacji jest nieodwracalny. Jeżeli dezaktywujemy daną jednostkę nie będzie już możliwości dodania kolejnej z tym samym kodem. W związku z tym dezaktywacja jednostki powinna być wykorzystywana w przypadku rzeczywistej likwidacji jednostki organizacyjnej w Państwa podmiocie niż jako techniczne usunięcie po pomyłce. W celu nanoszenia poprawek wykorzystujemy operację Edytuj. Komórki możemy przejść do okna Struktura organizacyjna komórki organizacyjne. 3. Definiowanie komórek organizacyjnych Dla danej jednostki organizacyjnej definiujemy jej komórki organizacyjne. Możemy to rozpocząć na dwa sposoby: 1. Używamy polecenia komórki, które jest dostępne dla danej jednostki organizacyjnej w oknie Jednostki organizacyjne (opisane w poprzednim punkcie) 2. Używamy polecenia Komórki organizacyjne w menu Świadczeniodawca Struktura organizacyjna, a następnie przycisk Dodawanie komórki. Następnie wykonujemy kolejne kroki: 16

17 Krok Kod: Jeśli podmiot został wpisany do RZOZ, to kod powinien odpowiadać VII cz. kodu resortowego. jeśli podmiot nie został wpisany do RZOZ, to jako kod jednostki należy podawać kolejny numer począwszy od 001 Nazwa zgodna ze statutem - w tym miejscu należy podać nazwę zgodną ze statutem. Jednostka organizacyjna miejsce gdzie określamy do jakiej jednostki organizacyjnej dana komórka należy. Dzięki przyciskowi rozwiniemy listę zdefiniowanych wcześniej jednostek, a następnie z listy wybieramy daną pozycję. Specjalność 4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej - używając słownika wybieramy specjalność dla podmiotów wpisanych do RZOZ jest to VIII część kodu resortowego. Miejsce działania wybieramy z listy (stałe, mobilne, dom pacjenta, szkoła). Data rozpoczęcia działalności wybieramy korzystając z kalendarza Aby przejść do kolejnego kroku naciskając a następnie Krok 2. Harmonogram pracy Aby przejść do kolejnego kroku naciskamy przycisku Jeśli konieczna jest korekta, używamy, aby zatwierdzić przycisk 17 następnie. Można jeszcze

18 nacisnąć kroku naciśnij aby edytować wprowadzony harmonogram. Aby powrócić do poprzedniego, aby przejść dalej a następnie Krok 3. Wprowadzenie danych kontaktowych Aby zatwierdzić kliknij przycisk następnie konieczna jest modyfikacja tych danych, to naciśnij do kolejnego kroku naciskając. 18. W następnym oknie, jeśli, jeśli dane są poprawne, to przejdź

19 Teraz możemy zobaczyć wszystkie wprowadzone przez nas dane. Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku następnie, aby zatwierdzić przycisk. 19

20 Operacje dostępne dla wprowadzonych komórek organizacyjnych Po zatwierdzeniu wracamy do widoku listy komórek organizacyjnych Podgląd możemy przeglądać wprowadzone dane Edytuj możemy zmieniać poszczególne dane, które są widoczne w podglądzie. Funkcja ta przebiega analogicznie jak dodawanie komórki, z tą różnicą, że kod komórki jest nieedytowalny. Dezaktywuj możemy usuwać komórki. W kolumnie Status pojawia się wartość nieaktywna. Proces dezaktywacji jest procesem jednorazowym i jest procesem nieodwracalnym. Jeżeli dezaktywujemy daną komórkę organizacyjną nie będzie już możliwości dodania kolejnej z tym samym kodem. W związku z tym dezaktywacja komórki powinna być wykorzystywana w przypadku rzeczywistej likwidacji komórki organizacyjnej w Państwa podmiocie niż jako techniczne usunięcie po pomyłce. W celu nanoszenia poprawek wykorzystujemy operację Edytuj. Harmonogram możemy wyświetlić harmonogram jaki został przydzielony dla danej komórki. Profile służą do wprowadzania profili działalności komórki organizacyjnej. Krok 4. Określenie profilu działalności komórki Każda komórka organizacyjna musi posiadać przynajmniej jeden profil działalności. Profil działalności definiowany jest poprzez wybór funkcji Ochrony Zdrowia z dziedziną medyczną (IX i X cześć kodu resortowego). Aby określić profil dla danej komórki, dla wybranej komórki użyjemy opcji profile. 20

21 Naciskamy, w następnym oknie, jeśli konieczna jest modyfikacja tych danych, to naciśnij, jeśli dane są poprawne, to przejdź do kolejnego kroku naciskając Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku następnie., aby zatwierdzić kliknij przycisk. 4. Definiowanie struktury fizycznej W pierwszym kroku konieczne jest definiowanie lokalizacji czyli opisu budynków, w których znajdują się miejsca udzielania świadczeń. Lokalizacje W tym celu używamy polecenia Lokalizacje w menu Świadczeniodawca Struktura fizyczna, a następnie. 21

22 Naciśnij Krok 1. Adres Każda lokalizacja jest identyfikowana przez kod, miejscowość oraz nr domu. Dodanie dwóch lokalizacji, które będą miały takie same dane jest nie możliwe. Aby zatwierdzić przycisk modyfikacja tych danych, to naciśnij następnie. W następnym oknie, jeśli konieczna jest, jeśli dane są poprawne, to przejdź do kolejnego kroku naciskając. Należy pamiętać, aby świadczeniodawcy z Poznania podawali miejscowość z dokładnością do dzielnic. 22

23 Krok 2. Nazwa Podajemy nazwę, która pomoże ma zidentyfikować daną lokalizację, a następnie. Krok 3. Cechy dodatkowe W następnym kroku podajemy dodatkowe cechy danej lokalizacji W polu Nr linii komunikacji publicznej podajemy jakimi publicznymi środkami transportu pacjent może dotrzeć do danej lokalizacji, informacja ta będzie udostępniona świadczeniobiorcom. Pozostałe odpowiedzi wybieramy z listy. W przypadku braku publicznych środków transportu wpisujemy słowo BRAK. 23

24 Aby przejść do kolejnego kroku naciśnij przycisku Jeśli konieczna jest korekta, używamy. W następnym oknie zobaczymy wszystkie wprowadzone dane dotyczące tej lokalizacji. Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku kliknij przycisk następnie, aby zatwierdzić. Operacje dostępne dla danej lokalizacji Dla danej lokalizacji dostępne są następujące operacje: Podgląd możemy obejrzeć wprowadzone dane; Edytuj możemy modyfikować dane Dezaktywuj możemy usunąć daną lokalizację, operacja ta jest jednorazowa i nieodwracalna. Jeżeli dezaktywujemy lokalizację nie będzie już możliwości dodania kolejnej z tym kodem pocztowym, miejscowością i numerem domu. W związku z tym dezaktywacja lokalizacji powinna być wykorzystywana w przypadku rzeczywistej likwidacji danej lokalizacji w Państwa podmiocie niż jako techniczne usunięcie po pomyłce. W celu nanoszenia poprawek wykorzystujemy operację Edytuj. Miejsca możemy dla danej lokalizacji utworzyć/obejrzeć miejsce udzielania świadczeń. Miejsca udzielania świadczeń Miejsce udzielenia świadczeń powstaje przez skojarzenie komórki organizacyjnej z lokalizacją. Aby zdefiniować miejsce udzielania świadczeń używamy polecenia Miejsca udzielania świadczeń w menu Świadczeniodawca Struktura fizyczna, a następnie przycisk 24

25 Krok 1. dane podstawowe W polach Komórka organizacyjna i Lokalizacja wybieramy pozycje ze słownika wcześniej zdefiniowanych danych, pole Nazwa wypełniamy tak, aby łatwo nam było dane miejsce udzielania świadczeń identyfikować. Następnie naciskamy przycisk. Krok 2. Cechy zależne od specjalności komórki Pola dostępne w tym oknie są uzależnione od rodzaju specjalności danej komórki i cech jakie należy dla niej podać. Ilustracja poniżej przedstawia dane właściwe dla komórki o specjalności AMBULATORIUM CHIRURGICZNE. 25

26 Aby przejść do następnego kroku naciśnij. Pojawi się okno z podsumowaniem danych, które wprowadziliśmy. Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku zatwierdzić kliknij przycisk następnie. Operacje dostępne dla wprowadzonych miejsc udzielania świadczeń 26, aby

27 Podgląd - możemy obejrzeć wprowadzone dane Edytuj - możemy modyfikować wprowadzone dane Dezaktywuj - możemy usunąć dane miejsce, jest to operacja jednorazowa, nieodwracalna. Jeżeli dezaktywujemy dane miejsce udzielania świadczeń nie będzie już możliwości dodania kolejnej w tej samej lokalizacji i w tej samej komórce organizacyjnej. W związku z tym dezaktywacja miejsca udzielania świadczeń powinna być wykorzystywana w przypadku rzeczywistej likwidacji komórki organizacyjnej w Państwa podmiocie niż jako techniczne usunięcie po pomyłce. W celu nanoszenia poprawek wykorzystujemy operację Edytuj. Sprzęt - możemy określić/obejrzeć sprzęt dostępny w danym miejscu udzielania świadczeń. 5. Sprzęt Aby określić sprzęt używamy polecenia Sprzęt medyczny w menu Świadczeniodawca Zasoby świadczeniodawcy lub operacji sprzęt dla danego miejsca w oknie Miejsca udzielania świadczeń (opisane powyżej). Do listy sprzętu dodajemy tylko sprzęt wymagany lub podlegający ocenie wg warunków szczegółowych. Sprzęt, który opisujemy musi być jednoznacznie przyporządkowany do miejsca, w którym jest dostępny. Krok 1. Dodawanie sprzętu W polu Status deklarujemy, czy dany sprzęt posiadamy w danej chwili, czy będziemy go posiadać od podanej daty. W pole Kod UMDNS podajemy kod dla danego sprzętu. Kod UMDNS - Uniwersalny System Nazewnictwa Wyrobów Medycznych. To pole nie jest wymagane. Aby przejść do następnego kroku naciśnij. 27

28 Krok 2. dodatkowe cechy Pola dostępne w tym oknie są uzależnione od rodzaju sprzętu, który dodajemy i jego cech jakie musimy opisać. Jeśli wymagane jest podanie numeru seryjnego, wówczas opis dotyczy jednego egzemplarza. Jeśli w danym miejscu udzielania świadczeń jest dostępnych więcej egzemplarzy danego sprzętu, wówczas należy wprowadzić dane tyle razy, ile jest egzemplarzy, za każdym razem podając odpowiedni nr seryjny. Jeśli dla danego sprzętu nie jest konieczne podanie nr seryjnego wówczas możemy podać w polu Liczba egzemplarzy ilość dostępnych. W polu Miejsce stacjonowania wybieramy ze słownika miejsce udzielania świadczeń, do którego dany sprzęt jest przyporządkowany. Dostępność dla innych to pole służy do opisania sytuacji, gdy z danego sprzętu korzystają również inne komórki. Pole wypełniamy korzystając ze słownika: brak dostępu gdy nikt inny nie korzysta z danego sprzętu; w godz prac kom gdy z danego sprzętu można korzystać tylko wtedy, gdy komórka jest czynna, jest to związane, np. pomieszczeniami, w których sprzęt stacjonuje. całodobowo gdy z danego sprzętu mogą korzystać pozostałe komórki nie zależnie od czasu pracy komórki, do której dany sprzęt jest przyporządkowany, np. w sytuacji, gdy pomieszczenie stacjonowania jest dostępne dla wszystkich. Aby przejść do następnego kroku naciśnij. Kolejnym oknie możemy opisać dodatkowe cechy sprzętu, które nie zostały opisane wcześniej. Po wprowadzeniu naciśnij. Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku, aby zatwierdzić kliknij przycisk następnie 28.

29 Operacje dostępne dla wprowadzonego sprzętu W podobny sposób odbywa się dodawanie środków transportu. 6. Umowy/Promesy na podwykonawstwo W tym roku po raz pierwszy podwykonawca danej umowy musi również wprowadzić wszystkie swoje dane do systemu za pomocą portalu SZOI, tak samo jak świadczeniodawca. Jeżeli podwykonawca nie posiada konta w SZOI przed przystąpieniem do uzupełniania danych powinien wystąpić do Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o stworzenie konta. Dokładny opis czynności opisany jest w rozdziale 1. Rejestracja. Tylko podwykonawca wprowadza umowę o podwykonawstwo do systemu SZOI. Świadczeniodawca widzi czy Podwykonawca wprowadził daną umowę i czy ją zatwierdził. Dopóki podwykonawca nie zatwierdzi tej umowy dane Świadczeniodawcy w systemie SZOI nie są kompletne i nie powinien on pobierać wersji profilu świadczeniodawcy. Kolejna ilustracja pokazuje sekwencje kroków, które muszą być wykonane, aby prawidłowo dodać umowę na podwykonawstwo. 29

30 Podwykonawca Świadczeniodawca Miejsce udzielania świadczeń Dane zdefiniowane w poprzednich krokach 1. Dodawanie umowy/promesy Umowa/ promesa 2. Określenie miejsca do podwykonawstwa Umowa widoczna status - wprowadzona 3. Uzgodnienie poprawności danych dotyczących umowy, np. telefonicznie 4. Zatwierdzenie umowy Umowa/ promesa Umowa widoczna status - zatwierdzona Schemat postępowania podwykonawcy przy dodawaniu umowy/promes za pomocą portalu SZOI

31 Dodawanie umowy/promesy Jeśli jesteśmy podwykonawcą umowy, wówczas możemy dodać umowę poleceniem Umowy/promesy w menu Świadczeniodawcy, a następnie Dodawanie umowy/promesy. Krok 1. dodawanie umowy/promesy Zaznaczając Zakres świadczeń, świadczenie lub usługa pojawi się pole tekstowe, w którym opisujemy zakres umowy. Aby przejść do następnego kroku naciśnij. Jeśli konieczna

32 jest korekta, używamy przycisku następnie, aby zatwierdzić kliknij przycisk. Krok 2. Określenie miejsca udostępnionego do podwykonawstwa Miejsce do podwykonawstwa przyporządkowujemy używając polecenia miejsca, dla danej umowy. Klikamy A następnie. Wracamy do umów, klikając na link Tak wprowadzona umowa, w tej chwili jest już widoczna na koncie świadczeniodawcy, który jest drugą stroną umowy. Jednak ta umowa, nie jest jeszcze zatwierdzona, i możliwe jest jej modyfikowanie, za pomocą operacji edytuj. Druga strona umowy, czyli świadczeniodawca widzi tę umowę w następujący sposób: 32

33 Świadczeniodawca może obejrzeć dane wprowadzone przez Podwykonawcę, używając dostępnych poleceń. Krok 3. Zatwierdzenie umowy Jeśli Podwykonawca i Świadczeniodawca uzgodnią, że umowa jest poprawnie wprowadzona wówczas Podwykonawca zatwierdza umowę poleceniem zatwierdź. Wówczas świadczeniodawca na swoim koncie widzi ją następująco: Operacje dostępne dla zatwierdzonej umowy Podwykonawca może podejrzeć umowę i miejsce z nią skojarzone, dodatkowo podwykonawca może rozwiązać umowę.!! Świadczeniodawca tego nie może zrobić!! Uwaga! Umowa, która została rozwiązana nie może być na nowo zatwierdzona. Świadczeniodawca widzi na swoim koncie taką umowę, ma ona status rozwiązana. Świadczeniodawca oraz podwykonawca, mogą przeglądać wszystkie umowy z nimi skojarzone, za pomocą odpowiednich kryteriów mogą zdefiniować listę widzianych umów. 33

34 7. Rejestr personelu medycznego Zanim przystąpią Państwo do generowania profilu muszą Państwo uzupełnić jeszcze w SZOI personel medyczny zatrudniony w Państwa placówce i przypisać go do odpowiedniego miejsca pracy. Szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie FAQ Najczęściej zadawane pytania. 6. Wersja profilu świadczeniodawcy Gdy mamy już uzupełnione i sprawdzone wszystkie dane możemy wygenerować odpowiednio przygotowany plik, który będzie można zaimportować do aplikacji KSSWD-KO. 34

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo Podlaski Oddział NFZ Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo 2007-10-31 Ponieważ podwykonawcy (w większości przypadków technicy stomatologiczni) muszą wprowadzić swoje umowy o podwykonawstwo, co

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji kontraktowania świadczeń Zakres czynności do wykonania na

Bardziej szczegółowo

Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY:

Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY: Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY: Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rejestr Personelu Medycznego

Rejestr Personelu Medycznego Rejestr Personelu Medycznego Rejestr personelu medycznego W systemie SZOI pojawiäa siå nowa funkcjonalnoçé zwiñzana z rejestrem personelu medycznego. Zanim przystñpiñ PaÖstwo do wypeäniania oferty muszñ

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu się do SNRL, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, jakiego rodzaju uprawnienia do wystawiania recept refundowanych, wnioskodawca chce

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ

Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ Po zalogowaniu się do Portalu Świadczeniodawcy, przechodzimy do Moje pełne dane (Portal Potencjału): Następnie wybieramy Struktura świadczeniodawcy: Przechodzimy

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW Spis treści 1. Tworzenie oferty... 3 1.1. Składanie oferty pojedynczego oferenta... 3 1.2. Składanie oferty wspólnej... 6 2. Wypełnianie formularza oferty...

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Pakiet Świadczeniodawcy

Pakiet Świadczeniodawcy Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA ZMIAN W EWIDENCJI PERSONELU APTEKI / PUNKTU APTECZNEGO POPRZEZ PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY PODKARPACKIEGO OW NFZ

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA ZMIAN W EWIDENCJI PERSONELU APTEKI / PUNKTU APTECZNEGO POPRZEZ PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY PODKARPACKIEGO OW NFZ INSTRUKCJA ZGŁASZANIA ZMIAN W EWIDENCJI PERSONELU APTEKI / PUNKTU APTECZNEGO POPRZEZ PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY PODKARPACKIEGO OW NFZ Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA PRCODAWCÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU PRCODAWCY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej aktywacji świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (procedura ta dotyczy Oferentów z zakresu ZPO)

Przebieg przykładowej aktywacji świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (procedura ta dotyczy Oferentów z zakresu ZPO) Przebieg przykładowej aktywacji świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (procedura ta dotyczy Oferentów z zakresu ZPO) Oferent, który ma lub miał kiedyś zawartą z Lubuskim OW NFZ umowę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ W dowolnej przeglądarce internetowej naleŝy wybrać adres: https://personel.nfz-rzeszow.pl/.po wybraniu adresu pojawi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ W dowolnej przeglądarce internetowej naleŝy wybrać adres: https://personel.nfz-rzeszow.pl/.po wybraniu adresu pojawi

Bardziej szczegółowo

Regulamin techniczny przygotowania oferty na rok 2014 i lata kolejne

Regulamin techniczny przygotowania oferty na rok 2014 i lata kolejne Regulamin techniczny przygotowania oferty na rok 2014 i lata kolejne 1 1. Regulamin określa zasady zastosowania narzędzi informatycznych oraz sposób przygotowania formularza ofertowego, wniosku o zawarcie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Gimnazjalisto, w elektronicznym systemie pod adresem: ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl możesz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Nabór Przedszkola Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Jeśli gmina prowadzi elektroniczną rekrutację do przedszkoli z wykorzystaniem systemu Nabór Przedszkola, to rodzic może zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Wniosek o aktualizację danych w systemie W celu utworzenia wniosku o aktualizację danych należy w menu wybrać: Współpraca z NFZ -> Uprawnienia do recept.

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo Medyczne Wersja 1.0 2012-06-03 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zaczytanie umowy elektronicznej.... 3 3. Przygotowanie Struktury Organizacyjnej.... 4 4. Stworzenie księgi Ratownictwa Medycznego.... 5 5. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania 1.Rejestracja w serwisie Aby zarejestrować się w serwisie, należy przejść na jego stronę www i kliknąć przycisk Rejestracja : Należy wypełnić wszystkie wymagane pola,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Instrukcja obsługi Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 1. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Dokument dotyczący obsługi systemu SEZOZ instrukcja obsługi Wersja 2.2 2. Historia zmian Data Autor zmian

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Zbieranie kontaktów.

Zbieranie kontaktów. Zbieranie kontaktów. Autor: Roman Przydatek Silvanet Hanna Kumpicka Polskie prawo zabrania wysyłania ofert handlowych na adresy e-mail, których właściciele nie wyrazili na to jednoznacznie zgody. W celu

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu Informacyjno-Edukacyjnego Miasta Oleśnicy

Instrukcja obsługi portalu Informacyjno-Edukacyjnego Miasta Oleśnicy Instrukcja obsługi portalu Informacyjno-Edukacyjnego Miasta Oleśnicy Spis treści Główne części portalu Zakładanie konta Logowanie się do systemu Zmiana hasła Forum Ankiety Publikacje Sprawy socjalne Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza

Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza 1. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać jest zalogowanie się do systemu. W tym celu wchodzimy na stronę NFZ-tu, wybieramy z lewego menu opcję Recepty/leki, następnie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Migracja danych z programu Płace Optivum do aplikacji Płace VULCAN

Płace VULCAN. Migracja danych z programu Płace Optivum do aplikacji Płace VULCAN Płace VULCAN Migracja danych z programu Płace Optivum do aplikacji Płace VULCAN Aplikacje Kadry VULCAN i Płace VULCAN to nowe aplikacje firmy VULCAN służące odpowiednio do prowadzenia kadr i naliczania

Bardziej szczegółowo