ORGANIZATORZY ORGANISERS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATORZY ORGANISERS"

Transkrypt

1

2

3 ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/ Warszawa tel fax KRS kapitał zakładowy: zł NIP: REGON:

4 to jeden z tytułów wydawcy miesięcznika... Tytuł obecny na branżowych targach i konferencjach Imienna i bezpośrednia wysyłka do specjalistów z branży Tra amy do praktyków wery kacja po numerze uprawnień budowlanych Przekrojowy zakres tematyczny Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40 lok. 110, Warszawa

5 PARTNER HONOROWY HONORARY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY GENERAL MEDIA PARTNER WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA EDITORIAL COOPERATION PARTNERZY MERYTORYCZNI EXPERT PARTNERS PARTNERZY INSTYTUCJONALNI INSTITUTIONAL PARTNERS 4

6 5 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS

7 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS QBusiness.pl BIZNES INFORMACJE ReNews.pl NIERUCHOMOSCI PARTNERZY ZAGRANICZNI INTERNATIONAL PARTNERS 6

8 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, z wielką radością witam Państwa na Drugiej Edycji Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build W imieniu firmy ITE Group Plc. pragnę podziękować wszystkim Osobom i Instytucjom, które przez ostatnie kilkanaście miesięcy pomagały nam tworzyć to wyjątkowe spotkanie branżowe. Dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas Patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Targów Warsaw Build Dziękuję też wszystkim Wystawcom, którzy przyjechali do stolicy Polski, by otworzyć to wielkie spotkanie. Targi na całym świecie sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie doświadczeń i planowaniu nowych zadań dla całej branży budowlanej. Mam nadzieję, że Warsaw Build 2014 okażą się dla Państwa świetną okazją do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami dostępnymi na rynkach światowych, a także do nawiązania kontaktów, które będą zaczątkiem dla nowych płaszczyzn współpracy i realizacji kolejnych inwestycji. Jednocześnie zachęcam Wszystkich do udziału w wydarzeniach merytorycznych, takich jak panele dyskusyjne, wykłady, czy seminaria. Wierzę, że uczestnictwo w imprezie da Państwu możliwość lepszego poznania rynku. Polecam też czynny udział w debatach i dyskusjach, co niewątpliwie będzie dla nas impulsem do przygotowania jeszcze lepszej oferty dla Państwa. Życzę Wystawcom i Zwiedzającym efektywnych korzyści i zadowolenia z uczestnictwa w trzech dniach targowych oraz owocnych spotkań i inspirującej wymiany poglądów. Wierzę, że uda się Państwu w pełni wykorzystać potencjał targów i jeszcze raz dziękuję za przyjazd na Warsaw Build To dla nas zaszczyt, że możemy witać Państwa w stolicy jednego z największych państw w Europie. Darryl Pawsey Dyrektor Sprzedaży ITE Group 7

9 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Dear All, I welcome you to the second edition of the Warsaw International Building and Interiors Exhibition (Warsaw Build 2014) with great joy. On behalf of ITE Group Plc. I would like to thank all contributors and institutions, which for over a number of months have helped us to create this unique industry event. I would also like to thank our institutional and media patrons who have supported us in the promotion of the Warsaw Build 2014 exhibition. I thank all the exhibitors who have come to the capital of Poland to open this great event. Trade fairs all over the world contribute to making new contacts, sharing experiences and planning new tasks for the entire construction industry. I hope that Warsaw Build 2014 will prove to be a great opportunity for you to get acquainted with modern technologies and solutions available in the world markets, and to make contacts that will be the beginning of new levels of cooperation and implementation of new investments. At the same time, I encourage everyone to participate in our collocated events, such as panel discussions, lectures, and seminars. I wish all the exhibitors and visitors effective results and satisfaction with participation in the three days of the exhibition, as well as fruitful meetings and inspiring exchange of ideas. I believe that you will able to fully benefit from the potential of the exhibition and thank you again for coming to the Warsaw Build It is an honor to welcome you in the capital of one of the largest countries in Europe. Darryl Pawsey Sales Director ITE Group 8

10 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa przywitać na Drugiej Edycji Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build Rok temu nastąpiła inauguracja naszych targów w Polsce i dzięki współpracy Partnerów i Wystawców, dziś możemy gościć Państwa po raz dugi w jeszcze większym gronie profesjonalistów. Targi Warsaw Build, to wydarzenie, które mam nadzieję już wpisało się w kalendarium imprez targowych i stanowi miejsce międzynarodowych spotkań branżowych w stolicy Polski. Szczególne podziękowania składam na ręce naszych partnerów instytucjonalnych oraz medialnych. Instytucjom dziękuję za wsparcie merytoryczne i pomoc w przygotowaniu cyklu wykładów oraz paneli dyskusyjnych, które na pewno będą ciekawą ofertą dla wystawców oraz zwiedzających Targi. Konferencje oraz spotkania będą świetną okazją do wymiany doświadczeń między specjalistami branży oraz cennym źródłem wiedzy o najnowszych trendach w budownictwie, wystroju wnętrz oraz technologii i produkcji okien. Mediom należą się podziękowania za świetną współpracę komunikacyjną i promocyjną przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Dzięki Państwu Targi Warsaw Build 2014 stały się faktem. Dziękuję wszystkim Wystawcom, którzy zainteresowali się targami i przyjechali do Warszawy, by wziąć udział w naszej imprezie. Mam nadzieję, że międzynarodowy charakter Warsaw Build 2014 pozwoli Państwu na zacieśnienie dotychczasowych kontaktów biznesowych oraz pozyskanie nowych kontrahentów. Wszystkim życzę owocnego pobytu w stolicy Polski. Wierzę, że wyjadą Państwo z Warszawy bogatsi o nowe kontakty i wiedzę fachową na temat rynku i najnowszych trendów. Życzę wszystkim Wystawcom, aby Targi Warsaw Build 2014 były zaczątkiem współpracy oraz nowych kontraktów biznesowych. Anna Rabiej Dyrektor Targów 9

11 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Dear All, I am very pleased that I can welcome you at the Second Edition of the Warsaw International Building and Interiors Exhibition Warsaw Build Our fair was launched in Poland a year ago, and thanks to the cooperation of Partners and Exhibitors, today we can welcome you for the second time, in an even larger group of professionals. The Warsaw Build exhibition is an event which I hope has already formed part of the calendar of fairs and has become a place of the industry international meetings in the capital of Poland. I particularly thank our institutional and media partners. I would like to thank the institutions for substantive support and assistance in the preparation of a series of lectures and panel discussions, which will certainly be an interesting offer for exhibitors and visitors of the Fair. Conferences and meetings are a great opportunity to exchange experiences between industry professionals, and a valuable source of knowledge about the latest trends in the sector of construction, interior design and technology and the production of windows. Media deserve thanks for a great collaboration in the field of communication and promotion for over a dozen months. Thanks to you the Warsaw Build 2014 exhibition has become a reality. I also thank all the Exhibitors who have shown their interest in the fair and have come to Warsaw to take part in our event. I hope that the international character of the Warsaw Build 2014 will allow you to strengthen the existing business contacts and to gain new clients. I wish everyone a fruitful stay in the capital of Poland. I believe that you will leave Warsaw enriched with new contacts and professional knowledge about the market and the latest trends. I wish all the Exhibitors that the Warsaw Build 2014 exhibition was the beginning of cooperation and new business contracts. Anna Rabiej Director of The Fair 10

12 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, z nieukrywaną satysfakcją Zrzeszenie Montażystów Stolarki objęło Patronat nad drugą już edycją Targów Warsaw Build 2014 / Windows & Doors. Po niezwykle pozytywnych doświadczeniach udziału w tej imprezie w roku ubiegłym, także tym razem postanowiliśmy zorganizować w jej trakcie nasze doroczne spotkanie Branżowe: III Ogólnopolski Piknik Montażowy. Potwierdziły się nasze ubiegłoroczne nadzieje na powstanie w stolicy naszego kraju stałej imprezy targowej prezentującej osiągnięcia i aktualną ofertę w zakresie stolarki budowlanej. Inicjatywa targowa ITE Group na stałe już chyba wpisała się w kalendarz imprez targowych, wypełniając na stołecznym rynku lukę w zakresie możliwości prezentacji najnowszych konstrukcji, wzorów i modeli okien, drzwi, bram i całej techniki osłonowej. Stały rozwój technologii budowlanych powoduje, że w każdym sezonie pojawiają się nowe materiały i nowe techniki ich wbudowywania. Zjawisko to nie omija także wyrobów stolarki budowlanej i technik ich instalowania w murach. Coraz cieplejszym oknom, drzwiom i bramom towarzyszy rozwój materiałów służących ich mocowaniu i uszczelnianiu w przegrodach murowych. Te nowości zmieniają jakość budownictwa, rozszerzając wachlarz możliwości, z jakich korzystać mogą polscy fachowcy. Udział w Targach Warsaw Build 2014 oraz w Pikniku Montażowym pozwoli im te nowości poznać, sprawdzić praktyczne działanie, omówić z ekspertami tajniki ich stosowania. Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do oglądania pokazów montażowych oraz do rozmów ze specjalistami podczas Pikniku Montażowego. Do Waszej dyspozycji będą nasi najlepsi eksperci z firm partnerskich oraz najlepsi praktycy zawodu montażowego. Gorąco namawiam do rozmów z nimi i życzę wielu owocnych konsultacji i debat nad poprawnym projektowaniem, wbudowywaniem i użytkowaniem wyrobów stolarki budowlanej. Mam nadzieję, że ponownie spotkamy się tutaj znów za rok, na kolejnej edycji Targów Warsaw Build. Robert Klos Reprezentant Zrzeszenia Montażystów Stolarki 11

13 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Dear All, it is a great pleasure for The Association of Assemblers of Woodwork to give its patronage over the second edition of the Warsaw Build 2014 / Windows & Doors Exhibition. After an extremely positive experience of participation in the event last year, also this time we decided to organize during the Exhibition our sector annual meeting: The 3rd National Assembly Picnic. Our last year s hopes for creating in the capital of our country, an annual fair event presenting the achievements and the current offer in the field of woodwork, have been confirmed. The Exhibition, an initiative of ITE Group, probably entered the calendar of trade fairs as a permanent element, filling the gap in the capital city s market in terms of the possibility of presenting the latest structures, designs and models of windows, doors, gates and all the technology of housing. The constant development of construction technologies means that in every season there are new materials and new techniques for their incorporation. This phenomenon is not unknown in the area of the woodwork products and techniques of installing them in the walls. Each time warmer windows, doors and gates are accompanied by the development of materials for their attachment and sealing in masonry partitions. These innovations change the quality of the construction, expanding the range of possibilities which can be used by Polish specialists. Participation in the Warsaw Build 2014 Exhibition and in the Assembly Picnic will allow them to get to know the new products, check out their use in practice, to discuss with experts the secrets of their application. I invite you to watch the shows of assembly work and to talk with experts during the Assembly Picnic. Our best experts from partner companies and the best practitioners of the assembler profession will be at your disposal. I highly recommend you to talk with them and I wish you many fruitful consultations and debates on the proper design, incorporation and use of woodwork products. I hope to meet you again here next year, for the next edition of the Warsaw Build Exhibition. Robert Klos Representative of The Association of Assemblers of Woodwork 12

14 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie działa na rzecz nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w budownictwie, wychodzących naprzeciw różnym oczekiwaniom inwestorów i użytkowników. Jest mi niezmiernie miło, że jako partner merytoryczny możemy współuczestniczyć w realizacji Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich w Warszawie Warsaw Build Targi te są okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami oraz uczestniczenia w seminariach i wykładach, które pomogą lepiej poznać realia rynku oraz działać na nim sprawnie i skutecznie. Targi Warsaw Build to inicjatywa, która z pewnością będzie służyć zarówno polskim przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym. Szybko zmieniające się technologie stosowane w branży budowlanej i wykończeniowej oraz pojawianie się nowych, coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań sprawiają, że dostarczenie odbiorcom fachowej informacji na temat dostępnych na rynku produktów, jest sprawą kluczową. Eksperci Stowarzyszenia Białe murowanie przygotowali wystąpienia adresowane zarówno dla profesjonalistów, jak również inwestorów indywidualnych. Serdecznie zapraszamy Państwa na prelekcję Akustyka w budownictwie, która adresowana jest do profesjonalistów branży, uczestniczących w fazie projektowania oraz realizacji inwestycji budowlanych. Inwestorom indywidualnym proponujemy udział w warsztacie Budowa domu w praktyce, w trakcie którego nasz ekspert wspólnie z uczestnikami zwróci uwagę na najważniejsze aspekty procesu planowania i realizacji budowy domu jednorodzinnego. Gościom i uczestnikom targów Warsaw Build 2014 życzę satysfakcji z udziału w wydarzeniu, nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych oraz znalezienia nowych ciekawych rozwiązań i inspiracji dla firmy, a także dla własnych mieszkań i domów. Tomasz Kruppik Prezes Zarządu Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie 13

15 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Dear Sirs, In their activities, the Białe Murowanie (White Brickwork) Association of White Wall Material Producers aim to support state-of-the-art and environment-friendly solutions in construction, meeting various investor and user expectations. I have the profound pleasure of acting as Programme Partner for the Warsaw Build 2014 International Trade Fair for Construction and Interior Design. The Fair is an opportunity to establish new business contacts, to exchange knowledge in a company of experienced business people, and to participate in seminars and lectures allowing to expand market reality know-how and improving the efficiency and effectiveness of market operations. The Warsaw Build Fair is an initiative valuable to Polish businesses and individual customers alike. Rapidly changing technologies applied in the construction and interior design industry and the arrival of new and ever more advanced solutions make the task of providing users with professional information on products available on the market hugely important. Białe Murowanie Association experts have prepared presentations with professionals and individual investors in mind. Do join us for the Acoustics in Construction lecture addressing industry professionals active in the design and development stages of any construction project. We have the pleasure of inviting individual investors to a Home Construction in Practice workshop, in the course of which our expert and all participants will be focusing on key aspects of the process of single-family home planning and development. My sincere wishes of satisfaction with event attendance, of establishing many valuable business contacts, and of finding new and interesting solutions and sources of inspiration for corporate and private use go to the Guests and Exhibitors of Warsaw Build Tomasz Kruppik President of the Board Białe Murowanie Association of White Wall Material Producers 14

16 15 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM czwartek thursday FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission Ceremonia Otwarcia Targów Warsaw Build 2014 Warsaw Build 2014 Opening ceremony Możliwości inwestycyjne. Warszawa Mazowsze Polska Investment opportunities: Warsaw Mazovia Poland Tomasz Wolff; Agencja Rozwoju Mazowsza S.A Nowa urbanistyka po polsku panel dyskusyjny New urban planning in Polish reality discussion panel Maciej Mycielski MYCIELSKI Architecture & Urbanism, Founder, Robert Moritz ALTA S.A. President of the Society of Polish Town Planners, Grażyna Pasznik- -Śledzińska Agri-Rol S.A., Grzegorz Buczek Society of Polish Town Planners, Vice-President; Grupa Sztuka Architektury Drogi i bezdroża budownictwa ekologicznego w Polsce Road and off road for ecological construction in Poland Krzysztof Polak; miesięcznik Ekologia i rynek Czy kraje Europy Zachodniej są atrakcyjnymi rynkami dla firm z polskiego sektora budowlanego? Are the Western European countries markets attractive for the Polish construction companies? Aleksandra Fiała, Filip Bicki; ConQuest Consulting Najnowsze rozwiązania w akustyce wnętrz. Innowacje technologiczne w realizacji posadzek obiektowych. Latest design in interior acoustics. Technological innovation in the implementation of commercial/industrial floors. Adam Nizio; Polflor Sp. z o.o Wysoka jakość szyb zespolonych czynnikiem decydującym o ich szerokim zastosowaniu High quality of insulating glass units as decisive factor in their wide use mgr inż. Anna Balon-Wróbel; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

17 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM czwartek thursday FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL prezentacje 1 Winners of the Polish XXL Architecture 2013 plebiscite presentation of architectural realizations Grupa Sztuka Architektury Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL prezentacje 2 Winners of the Polish XXL Architecture 2013 plebiscite presentation of architectural realizations Grupa Sztuka Architektury GALA LIDERÓW RYNKU STOLARKI 2014 Fenestration Leaders Gala wstęp tylko dla zaproszonych gości, sala konferencyjna 1. Prezentacja wyników branży okienno-drzwiowej w I półroczu 2014 roku oraz prognoza rozwoju rynku stolarki do końca 2015 roku. 2. Charakterystyka branży stolarki w wybranych krajach europejskich. 3. Bezpieczeństwo obrotu handlowego pozyskiwanie oraz weryfikacja partnerów w Polsce oraz zagranicą. 4. GALA LIDERÓW RYNKU STOLARKI 2014 uroczyste wręczenie dyplomów liderom rynku stolarki w poszczególnych segmentach. 5. Rozmowy przy kawie 16

18 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM piątek friday FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission Teorie i manifesty architektury współczesnej dyskusja na temat książki Theories and manifestoes of modern architecture discussion Anna Cymer historyk sztuki i architektury, Krzysztof Sołoducha redaktor naczelny kwartalnika Krytyka Architektury; Grupa Sztuka Architektury Akustyka w budownictwie Acoustics in construction Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie Rynki wschodnie, potencjał i szanse dla polskiego sektora budowlanego konferencja Eastern markets, the potential and opportunities for the Polish construction sector conference Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce Sp. z o.o Fundusze europejskie szansą dla polskiej gospodarki oraz MŚP European Funds , an opportunity for the Polish economy and SMEs Agnieszka Kowalska, Marek Skrzyński; ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL prezentacje 1 Winners of the Polish XXL Architecture 2013 plebiscite presentations of architectural realizations Grupa Sztuka Architektury Sala konferencyjna, wstęp płatny Efektywność energetyczna w budownictwie wyzwania i szanse dla Polski Organizator: Zielona Strona Mocy, Lentewenc 17

19 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM piątek friday Rynki wschodnie, potencjał i szanse dla polskiego sektora budowlanego konferencja Egzemplifikacja rynków wschodnich: Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Azja Centralna m.in. Kazachstan, Uzbekistan Exemplification of Eastern markets: Belarus, Russia, Ukraine, Moldova, Central Asia Kazakhstan and Uzbekistan Arkadiusz Żurek; Prezes Instytut INTL Potencjał i możliwości na rynkach wschodnich w kontekście wielkich inwestycji infrastrukturalnych przed organizacją Mistrzostw w 2018 roku, prezentacja firm, którym się już udało na rynkach wschodnich (Atlas w Rosji, Fakro na Ukrainie itp.) Potential and opportunities for export to Eastern markets, big infrastructure investments before FIFA World Cup 2018 in Russia. General presentation about companies, which are on the Eastern markets (Atlas in Russia, Fakro in Ukraine) Arkadiusz Żurek; Prezes Instytut INTL Wyzwania logistyczne na rynkach wschodnich. Case study projekt Sochi 2012 Logistic challenges in Eastern markets + case study Sochi Project 2012 Arkadiusz Żurek; Prezes Instytut INTL Klaster Eksportowy Polska-Wschód szanse i możliwości dla polskiego przedsiębiorcy z sektora budowlanego. Export Cluster Poland-East possibilities and opportunities for Polish entrepreneurs in the construction sector Marek Dondolewski; Grupa Doradcza BDKM /Arkadiusz Żurek Uwarunkowania kulturowe oraz marketing na rynkach wschodnich Cultural specificity and marketing in Eastern markets Anna Żurek; Kierownik ds. handlu i marketingu Instytut INTL Finansowanie na rynkach wschodnich oraz ubezpieczenie należności; formy współpracy z rynkami wschodnimi, klastry, stowarzyszenia i dofinasowanie unijne Financing in Eastern markets and account receivable coverage, klasters. Tomasz Drebot RiskMan, były Dyrektor Euler Hermes / Adam Lewandowski Prezes Fundacji Promocji Eksportu Polska-Wschód 18

20 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM sobota saturday FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission Kolor we wnętrzach Colour in interiors Krzysztof Ziółkowski; architekt wnętrz Warsztaty dla budujących dom. Porady przed rozpoczęciem budowy domu dla inwestorów prywatnych Workshops for house builders. Tips for private investors before you start building a house Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie Wykorzystanie nowoczesnych materiałów kompozytowych w projektowaniu wnętrz The use of modern composite materials in interior design Zdzisław Sobierajski; QUADUR Jak konkurować na rynku globalnym? doświadczenia polskich firm How to compete in a Global Market? experience of Polish companies Jakub Zapała; Fundacja Pomyśl o Przyszłości Diamenty Stolarki wręczenie nagród w konkursie wzorniczym, prezentacje Joinery diamonds - awarding ceremony for the winners in design competition, presentations Lentewenc, Forum Branżowe Minimalizm w architekturze i wystroju wnętrz Minimalism in architecture and interior design Agnieszka Ufnal; architekt SNCE Studio Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL prezentacje 1 Winners of the Polish XXL Architecture 2013 plebiscite presentations of architectural realizations Grupa Sztuka Architektury 19

21 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM sobota saturday sala konferencyjna / conference room Jak oswoić remont w łazience? O współpracy Klienta z architektem i o tym, jakie wyzwania stoją przed wykonawcami. Jak i gdzie znaleźć dobrych glazurników? Trendy w łazienkach. Nowoczesny Klient Nowoczesne Materiały Nowoczesny Glazurnik. How to tame the renovation of the bathroom. About Customer collaboration with the architect and challenges faced by contractors. How and where to find good tilers? Design trends in bathrooms. Modern customer Modern Materials Modern Tiler. Polskie Zrzeszenie Płytkarzy Spotkanie z ikoną polskiej architektury Meeting with an icon of Polish architecture Prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz Warsztaty projektowe dla architektów Design workshops for architects Marcin Goncikowski; APA Kuryłowicz & Associates Elewacje perforowane nowy wymiar fasad z blachy tytan-cynk Perforated Cladding a new dimension of the titanium-zinc made facades Igor Pilutkiewicz; RHEINZINK Polska Sp. z o.o., Andrzej Jakubowski; PROCAD SA Warsztaty dla projektantów wnętrz z zasad projektowania produktów z materiałów kompozytowych. Workshops for interior designers on composite materials products design principles. Zdzisław Sobierajski technolog, specjalista od materiałów kompozytowych; QUADUR 20

22 PROGRAM TARGÓW, POKAZY EXHIBITION PROGRAM, SHOWS Zrzeszenie Montażystów Stolarki Punkt konsultacyjny ZMS: konsultacje z technik montażu Stolarki oraz konsultacje handlowe (dla sprzedawców) montaż okna systemem JB-D/L installation of window with JB-D/L system montaż okna systemem ISO-TOP Winframer installation of window with ISO-TOP Winframer system montaż drzwi w murze nstallation of doors in the wall początek Pikniku, rejestracja gości registration drzwi na krawędzi muru (z komentarzem) installation of doors on the edge of the wall (with professional comments) drzwi w warstwie ocieplenia (z komentarzem) installation of doors in the isolation layer (with professional comments) 21

23 PROGRAM TARGÓW, POKAZY EXHIBITION PROGRAM, SHOWS Polskie Zrzeszenie Płytkarzy Pokazy rzemieślnicze wykonawcy prezentujący tynki dekoracyjne, techniki przygotowania podłoża, przyklejania mozaiki Codzienne porady Architekta, Rzemieślnika i Rzeczoznawcy. Prezentacja stoiska Nowoczesna Łazienka będąca połączeniem technologii & designu. Modułowa konstrukcja, w której przedstawione są najnowsze trendy Eliminacje do VII Glazurniczych Mistrzostw Polski grupa rzemieślników z różnych rejonów Polski będzie walczyła o tytuł najlepszego, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc zakwalifikują się do finału VII Glazurniczych Mistrzostw Polski. Zawody trwają 1 dzień w godzinach Wykonawcy zgłaszając się do konkursu nie znają tematu pracy dopiero podczas porannej odprawy z organizatorami zostanie im przekazany temat pracy oraz materiały i narzędzia, którymi będą się posługiwać. Wśród osób odwiedzających targi i głosujących na wybraną pracę rozlosujemy projekt łazienki Konferencja Jak oswoić remont w łazience. O współpracy architekta z klientem i o tym, jakie wyzwania stoją przed wykonawcami. Jak i gdzie znaleźć dobrych glazurników? Trendy w łazienkach. Nowoczesny Klient Nowoczesne Materiały Nowoczesny Glazurnik Ogłoszenie wyników Eliminacji do VII Glazurniczych Mistrzostw Polski, wylosowanie zwycięzcy konkursu wśród publiczności. 22

24 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS 3D IDEA sp. z o.o. 69 ABplus Events 72 ALUBEL SPA 22 Alutherm sp. z o.o. 49 Atlas sp. z o.o. 79 ATLAS ZŁOTY WIEK 70 BICO INDUSTRIES 40 Biuro Organizatora / Organisers Office 10 Branżowy Program Promocji Branży Ochrony i Zachowania Zabytków 70 Ceramika Paradyż Sp. z o.o. 80 CIMA Sp. z o.o. 20 COLORADO 21 Crocus LTD 58 DAHUA PRODUCTION ROMANIA 48 Diamenty Stolarki 31 Doors Installation Shows 36 DUOLUX S.C. 51 ELECTROARGES S.A. 2 Enke Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG 37 FAKRO 76 FHU E-Mar SC 46 Forum Dyskusyjne / Open Discussion Forum 38 FOX Sp. z o.o. 80 FRONTON s.c. PRACOWNIA SZTUKATORSKA KONSERWACJI ZABYTKÓW I WYROBU DETALI ARCHITEKTONICZNYCH 70 Gerda Sp. z o.o. 39 Grupa Sztuka Architektury 78 23

25 PLAN HALI HALL PLAN

26 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS INFOMAX Sp. J. media corner INNOWACYJNE SYSTEMY BUDOWLANE 4 Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. 3 Instytut INTL 7 International Company for Insulation Technology INSUTECH 41 INTERSTONE SP. Z O.O. 62 JSC Vitebsk Carpets 75 KANG BOND BUILDING MATERIALS CO., LTD 12 Kompotherm 56 Lambri 47 LATTARI ALUMINIUM 23 Legallais 5 Linia Szycia 82 LINPLAST Konstrukcje Linowe 42 Lion Motors Sp. z o.o. 65 Mar-Tom Drzwi Metalowe 11 Media Corner 8 MIASTO SUWAŁKI 52 Mode Montarek 56 Murator S.A. 60 NOVAGLAS SYSTEM 74 Perfect Starachowice Sp. z o.o. 19 PINNACLE BUILDING TECHNOLOGY FZE 44 Polflor 55 Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o. 8 25

27 PLAN HALI HALL PLAN

28 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS Polskie Zrzeszenie Płytkarzy 59, 66, 79 Privé Nietuzinkowy Kreator Wnętrz 71 RAIMONDI SklepDlaGlazurnika.pl 80 Renova Solutions Sp. z o.o. 70 RHEINZINK Polska sp. z o.o. 37 Sala Konferencyjna / Conference Room 57 SALEMO & MERCA 43 SIB Sociedade Industrial de Britagem de Pedra, Lda 9 Siente Sp. z o.o. 35 Smart Wall Paint 1 Spółka Polscy Konserwatorzy Zabytków 70 Szkłoland Sp. z o.o. 73 ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA 77 TAIZHOU CITY KEHUA SANITARY WARES CO., LTD 15 TAIZHOU EVERGREAT PLUMBING & SANITARYWARE CO., LTD 17 TAIZHOU SANXIN SANITARYWARE CO., LTD 14 TAIZHOU YAODA INDUSTRY & TRADE CO., LTD 53 TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA 50 UAB EGA INVEST 6 VALCOMP Sp. z o.o. 45 Vitrage Europe 33 WENLING IMPORT&EXPORT CO., LTD 28 Wim Sp. z o.o. 79 YUHUAN ZHONGDA BRASS INDUSTRY CO., LTD 29 ZHEJIANG SANTONGPUMP CO., LTD 54 ZRZESZENIE MONTAŻYSTÓW STOLARKI 32, 36 27

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw October 4 th -6 th, 2013 EXPO XXI Warsaw International Expocentre Prądzyńskiego 12/14 Warsaw, Poland www.zlotosrebroczas.com jewellery: OSTROWSKI-DESIGN Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK 2 dni Targów każdego dnia inne firmy szkolenia i warsztaty spotkania z pracodawcami katalog wystawców Organizator partner strategiczny Partner Złoty GDANSK Organizator Board of european students of technology

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code... W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo