ORGANIZATORZY ORGANISERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATORZY ORGANISERS"

Transkrypt

1

2

3 ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/ Warszawa tel fax KRS kapitał zakładowy: zł NIP: REGON:

4 to jeden z tytułów wydawcy miesięcznika... Tytuł obecny na branżowych targach i konferencjach Imienna i bezpośrednia wysyłka do specjalistów z branży Tra amy do praktyków wery kacja po numerze uprawnień budowlanych Przekrojowy zakres tematyczny Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40 lok. 110, Warszawa

5 PARTNER HONOROWY HONORARY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY GENERAL MEDIA PARTNER WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA EDITORIAL COOPERATION PARTNERZY MERYTORYCZNI EXPERT PARTNERS PARTNERZY INSTYTUCJONALNI INSTITUTIONAL PARTNERS 4

6 5 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS

7 PARTNERZY MEDIALNI MEDIA PARTNERS QBusiness.pl BIZNES INFORMACJE ReNews.pl NIERUCHOMOSCI PARTNERZY ZAGRANICZNI INTERNATIONAL PARTNERS 6

8 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, z wielką radością witam Państwa na Drugiej Edycji Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build W imieniu firmy ITE Group Plc. pragnę podziękować wszystkim Osobom i Instytucjom, które przez ostatnie kilkanaście miesięcy pomagały nam tworzyć to wyjątkowe spotkanie branżowe. Dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas Patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Targów Warsaw Build Dziękuję też wszystkim Wystawcom, którzy przyjechali do stolicy Polski, by otworzyć to wielkie spotkanie. Targi na całym świecie sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie doświadczeń i planowaniu nowych zadań dla całej branży budowlanej. Mam nadzieję, że Warsaw Build 2014 okażą się dla Państwa świetną okazją do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami dostępnymi na rynkach światowych, a także do nawiązania kontaktów, które będą zaczątkiem dla nowych płaszczyzn współpracy i realizacji kolejnych inwestycji. Jednocześnie zachęcam Wszystkich do udziału w wydarzeniach merytorycznych, takich jak panele dyskusyjne, wykłady, czy seminaria. Wierzę, że uczestnictwo w imprezie da Państwu możliwość lepszego poznania rynku. Polecam też czynny udział w debatach i dyskusjach, co niewątpliwie będzie dla nas impulsem do przygotowania jeszcze lepszej oferty dla Państwa. Życzę Wystawcom i Zwiedzającym efektywnych korzyści i zadowolenia z uczestnictwa w trzech dniach targowych oraz owocnych spotkań i inspirującej wymiany poglądów. Wierzę, że uda się Państwu w pełni wykorzystać potencjał targów i jeszcze raz dziękuję za przyjazd na Warsaw Build To dla nas zaszczyt, że możemy witać Państwa w stolicy jednego z największych państw w Europie. Darryl Pawsey Dyrektor Sprzedaży ITE Group 7

9 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Dear All, I welcome you to the second edition of the Warsaw International Building and Interiors Exhibition (Warsaw Build 2014) with great joy. On behalf of ITE Group Plc. I would like to thank all contributors and institutions, which for over a number of months have helped us to create this unique industry event. I would also like to thank our institutional and media patrons who have supported us in the promotion of the Warsaw Build 2014 exhibition. I thank all the exhibitors who have come to the capital of Poland to open this great event. Trade fairs all over the world contribute to making new contacts, sharing experiences and planning new tasks for the entire construction industry. I hope that Warsaw Build 2014 will prove to be a great opportunity for you to get acquainted with modern technologies and solutions available in the world markets, and to make contacts that will be the beginning of new levels of cooperation and implementation of new investments. At the same time, I encourage everyone to participate in our collocated events, such as panel discussions, lectures, and seminars. I wish all the exhibitors and visitors effective results and satisfaction with participation in the three days of the exhibition, as well as fruitful meetings and inspiring exchange of ideas. I believe that you will able to fully benefit from the potential of the exhibition and thank you again for coming to the Warsaw Build It is an honor to welcome you in the capital of one of the largest countries in Europe. Darryl Pawsey Sales Director ITE Group 8

10 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa przywitać na Drugiej Edycji Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build Rok temu nastąpiła inauguracja naszych targów w Polsce i dzięki współpracy Partnerów i Wystawców, dziś możemy gościć Państwa po raz dugi w jeszcze większym gronie profesjonalistów. Targi Warsaw Build, to wydarzenie, które mam nadzieję już wpisało się w kalendarium imprez targowych i stanowi miejsce międzynarodowych spotkań branżowych w stolicy Polski. Szczególne podziękowania składam na ręce naszych partnerów instytucjonalnych oraz medialnych. Instytucjom dziękuję za wsparcie merytoryczne i pomoc w przygotowaniu cyklu wykładów oraz paneli dyskusyjnych, które na pewno będą ciekawą ofertą dla wystawców oraz zwiedzających Targi. Konferencje oraz spotkania będą świetną okazją do wymiany doświadczeń między specjalistami branży oraz cennym źródłem wiedzy o najnowszych trendach w budownictwie, wystroju wnętrz oraz technologii i produkcji okien. Mediom należą się podziękowania za świetną współpracę komunikacyjną i promocyjną przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Dzięki Państwu Targi Warsaw Build 2014 stały się faktem. Dziękuję wszystkim Wystawcom, którzy zainteresowali się targami i przyjechali do Warszawy, by wziąć udział w naszej imprezie. Mam nadzieję, że międzynarodowy charakter Warsaw Build 2014 pozwoli Państwu na zacieśnienie dotychczasowych kontaktów biznesowych oraz pozyskanie nowych kontrahentów. Wszystkim życzę owocnego pobytu w stolicy Polski. Wierzę, że wyjadą Państwo z Warszawy bogatsi o nowe kontakty i wiedzę fachową na temat rynku i najnowszych trendów. Życzę wszystkim Wystawcom, aby Targi Warsaw Build 2014 były zaczątkiem współpracy oraz nowych kontraktów biznesowych. Anna Rabiej Dyrektor Targów 9

11 LIST OD ORGANIZATORA LETTER FROM THE ORGANISER Dear All, I am very pleased that I can welcome you at the Second Edition of the Warsaw International Building and Interiors Exhibition Warsaw Build Our fair was launched in Poland a year ago, and thanks to the cooperation of Partners and Exhibitors, today we can welcome you for the second time, in an even larger group of professionals. The Warsaw Build exhibition is an event which I hope has already formed part of the calendar of fairs and has become a place of the industry international meetings in the capital of Poland. I particularly thank our institutional and media partners. I would like to thank the institutions for substantive support and assistance in the preparation of a series of lectures and panel discussions, which will certainly be an interesting offer for exhibitors and visitors of the Fair. Conferences and meetings are a great opportunity to exchange experiences between industry professionals, and a valuable source of knowledge about the latest trends in the sector of construction, interior design and technology and the production of windows. Media deserve thanks for a great collaboration in the field of communication and promotion for over a dozen months. Thanks to you the Warsaw Build 2014 exhibition has become a reality. I also thank all the Exhibitors who have shown their interest in the fair and have come to Warsaw to take part in our event. I hope that the international character of the Warsaw Build 2014 will allow you to strengthen the existing business contacts and to gain new clients. I wish everyone a fruitful stay in the capital of Poland. I believe that you will leave Warsaw enriched with new contacts and professional knowledge about the market and the latest trends. I wish all the Exhibitors that the Warsaw Build 2014 exhibition was the beginning of cooperation and new business contracts. Anna Rabiej Director of The Fair 10

12 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, z nieukrywaną satysfakcją Zrzeszenie Montażystów Stolarki objęło Patronat nad drugą już edycją Targów Warsaw Build 2014 / Windows & Doors. Po niezwykle pozytywnych doświadczeniach udziału w tej imprezie w roku ubiegłym, także tym razem postanowiliśmy zorganizować w jej trakcie nasze doroczne spotkanie Branżowe: III Ogólnopolski Piknik Montażowy. Potwierdziły się nasze ubiegłoroczne nadzieje na powstanie w stolicy naszego kraju stałej imprezy targowej prezentującej osiągnięcia i aktualną ofertę w zakresie stolarki budowlanej. Inicjatywa targowa ITE Group na stałe już chyba wpisała się w kalendarz imprez targowych, wypełniając na stołecznym rynku lukę w zakresie możliwości prezentacji najnowszych konstrukcji, wzorów i modeli okien, drzwi, bram i całej techniki osłonowej. Stały rozwój technologii budowlanych powoduje, że w każdym sezonie pojawiają się nowe materiały i nowe techniki ich wbudowywania. Zjawisko to nie omija także wyrobów stolarki budowlanej i technik ich instalowania w murach. Coraz cieplejszym oknom, drzwiom i bramom towarzyszy rozwój materiałów służących ich mocowaniu i uszczelnianiu w przegrodach murowych. Te nowości zmieniają jakość budownictwa, rozszerzając wachlarz możliwości, z jakich korzystać mogą polscy fachowcy. Udział w Targach Warsaw Build 2014 oraz w Pikniku Montażowym pozwoli im te nowości poznać, sprawdzić praktyczne działanie, omówić z ekspertami tajniki ich stosowania. Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do oglądania pokazów montażowych oraz do rozmów ze specjalistami podczas Pikniku Montażowego. Do Waszej dyspozycji będą nasi najlepsi eksperci z firm partnerskich oraz najlepsi praktycy zawodu montażowego. Gorąco namawiam do rozmów z nimi i życzę wielu owocnych konsultacji i debat nad poprawnym projektowaniem, wbudowywaniem i użytkowaniem wyrobów stolarki budowlanej. Mam nadzieję, że ponownie spotkamy się tutaj znów za rok, na kolejnej edycji Targów Warsaw Build. Robert Klos Reprezentant Zrzeszenia Montażystów Stolarki 11

13 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Dear All, it is a great pleasure for The Association of Assemblers of Woodwork to give its patronage over the second edition of the Warsaw Build 2014 / Windows & Doors Exhibition. After an extremely positive experience of participation in the event last year, also this time we decided to organize during the Exhibition our sector annual meeting: The 3rd National Assembly Picnic. Our last year s hopes for creating in the capital of our country, an annual fair event presenting the achievements and the current offer in the field of woodwork, have been confirmed. The Exhibition, an initiative of ITE Group, probably entered the calendar of trade fairs as a permanent element, filling the gap in the capital city s market in terms of the possibility of presenting the latest structures, designs and models of windows, doors, gates and all the technology of housing. The constant development of construction technologies means that in every season there are new materials and new techniques for their incorporation. This phenomenon is not unknown in the area of the woodwork products and techniques of installing them in the walls. Each time warmer windows, doors and gates are accompanied by the development of materials for their attachment and sealing in masonry partitions. These innovations change the quality of the construction, expanding the range of possibilities which can be used by Polish specialists. Participation in the Warsaw Build 2014 Exhibition and in the Assembly Picnic will allow them to get to know the new products, check out their use in practice, to discuss with experts the secrets of their application. I invite you to watch the shows of assembly work and to talk with experts during the Assembly Picnic. Our best experts from partner companies and the best practitioners of the assembler profession will be at your disposal. I highly recommend you to talk with them and I wish you many fruitful consultations and debates on the proper design, incorporation and use of woodwork products. I hope to meet you again here next year, for the next edition of the Warsaw Build Exhibition. Robert Klos Representative of The Association of Assemblers of Woodwork 12

14 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie działa na rzecz nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w budownictwie, wychodzących naprzeciw różnym oczekiwaniom inwestorów i użytkowników. Jest mi niezmiernie miło, że jako partner merytoryczny możemy współuczestniczyć w realizacji Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich w Warszawie Warsaw Build Targi te są okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami oraz uczestniczenia w seminariach i wykładach, które pomogą lepiej poznać realia rynku oraz działać na nim sprawnie i skutecznie. Targi Warsaw Build to inicjatywa, która z pewnością będzie służyć zarówno polskim przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym. Szybko zmieniające się technologie stosowane w branży budowlanej i wykończeniowej oraz pojawianie się nowych, coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań sprawiają, że dostarczenie odbiorcom fachowej informacji na temat dostępnych na rynku produktów, jest sprawą kluczową. Eksperci Stowarzyszenia Białe murowanie przygotowali wystąpienia adresowane zarówno dla profesjonalistów, jak również inwestorów indywidualnych. Serdecznie zapraszamy Państwa na prelekcję Akustyka w budownictwie, która adresowana jest do profesjonalistów branży, uczestniczących w fazie projektowania oraz realizacji inwestycji budowlanych. Inwestorom indywidualnym proponujemy udział w warsztacie Budowa domu w praktyce, w trakcie którego nasz ekspert wspólnie z uczestnikami zwróci uwagę na najważniejsze aspekty procesu planowania i realizacji budowy domu jednorodzinnego. Gościom i uczestnikom targów Warsaw Build 2014 życzę satysfakcji z udziału w wydarzeniu, nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych oraz znalezienia nowych ciekawych rozwiązań i inspiracji dla firmy, a także dla własnych mieszkań i domów. Tomasz Kruppik Prezes Zarządu Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie 13

15 REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS Dear Sirs, In their activities, the Białe Murowanie (White Brickwork) Association of White Wall Material Producers aim to support state-of-the-art and environment-friendly solutions in construction, meeting various investor and user expectations. I have the profound pleasure of acting as Programme Partner for the Warsaw Build 2014 International Trade Fair for Construction and Interior Design. The Fair is an opportunity to establish new business contacts, to exchange knowledge in a company of experienced business people, and to participate in seminars and lectures allowing to expand market reality know-how and improving the efficiency and effectiveness of market operations. The Warsaw Build Fair is an initiative valuable to Polish businesses and individual customers alike. Rapidly changing technologies applied in the construction and interior design industry and the arrival of new and ever more advanced solutions make the task of providing users with professional information on products available on the market hugely important. Białe Murowanie Association experts have prepared presentations with professionals and individual investors in mind. Do join us for the Acoustics in Construction lecture addressing industry professionals active in the design and development stages of any construction project. We have the pleasure of inviting individual investors to a Home Construction in Practice workshop, in the course of which our expert and all participants will be focusing on key aspects of the process of single-family home planning and development. My sincere wishes of satisfaction with event attendance, of establishing many valuable business contacts, and of finding new and interesting solutions and sources of inspiration for corporate and private use go to the Guests and Exhibitors of Warsaw Build Tomasz Kruppik President of the Board Białe Murowanie Association of White Wall Material Producers 14

16 15 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM czwartek thursday FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission Ceremonia Otwarcia Targów Warsaw Build 2014 Warsaw Build 2014 Opening ceremony Możliwości inwestycyjne. Warszawa Mazowsze Polska Investment opportunities: Warsaw Mazovia Poland Tomasz Wolff; Agencja Rozwoju Mazowsza S.A Nowa urbanistyka po polsku panel dyskusyjny New urban planning in Polish reality discussion panel Maciej Mycielski MYCIELSKI Architecture & Urbanism, Founder, Robert Moritz ALTA S.A. President of the Society of Polish Town Planners, Grażyna Pasznik- -Śledzińska Agri-Rol S.A., Grzegorz Buczek Society of Polish Town Planners, Vice-President; Grupa Sztuka Architektury Drogi i bezdroża budownictwa ekologicznego w Polsce Road and off road for ecological construction in Poland Krzysztof Polak; miesięcznik Ekologia i rynek Czy kraje Europy Zachodniej są atrakcyjnymi rynkami dla firm z polskiego sektora budowlanego? Are the Western European countries markets attractive for the Polish construction companies? Aleksandra Fiała, Filip Bicki; ConQuest Consulting Najnowsze rozwiązania w akustyce wnętrz. Innowacje technologiczne w realizacji posadzek obiektowych. Latest design in interior acoustics. Technological innovation in the implementation of commercial/industrial floors. Adam Nizio; Polflor Sp. z o.o Wysoka jakość szyb zespolonych czynnikiem decydującym o ich szerokim zastosowaniu High quality of insulating glass units as decisive factor in their wide use mgr inż. Anna Balon-Wróbel; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

17 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM czwartek thursday FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL prezentacje 1 Winners of the Polish XXL Architecture 2013 plebiscite presentation of architectural realizations Grupa Sztuka Architektury Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL prezentacje 2 Winners of the Polish XXL Architecture 2013 plebiscite presentation of architectural realizations Grupa Sztuka Architektury GALA LIDERÓW RYNKU STOLARKI 2014 Fenestration Leaders Gala wstęp tylko dla zaproszonych gości, sala konferencyjna 1. Prezentacja wyników branży okienno-drzwiowej w I półroczu 2014 roku oraz prognoza rozwoju rynku stolarki do końca 2015 roku. 2. Charakterystyka branży stolarki w wybranych krajach europejskich. 3. Bezpieczeństwo obrotu handlowego pozyskiwanie oraz weryfikacja partnerów w Polsce oraz zagranicą. 4. GALA LIDERÓW RYNKU STOLARKI 2014 uroczyste wręczenie dyplomów liderom rynku stolarki w poszczególnych segmentach. 5. Rozmowy przy kawie 16

18 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM piątek friday FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission Teorie i manifesty architektury współczesnej dyskusja na temat książki Theories and manifestoes of modern architecture discussion Anna Cymer historyk sztuki i architektury, Krzysztof Sołoducha redaktor naczelny kwartalnika Krytyka Architektury; Grupa Sztuka Architektury Akustyka w budownictwie Acoustics in construction Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie Rynki wschodnie, potencjał i szanse dla polskiego sektora budowlanego konferencja Eastern markets, the potential and opportunities for the Polish construction sector conference Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce Sp. z o.o Fundusze europejskie szansą dla polskiej gospodarki oraz MŚP European Funds , an opportunity for the Polish economy and SMEs Agnieszka Kowalska, Marek Skrzyński; ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL prezentacje 1 Winners of the Polish XXL Architecture 2013 plebiscite presentations of architectural realizations Grupa Sztuka Architektury Sala konferencyjna, wstęp płatny Efektywność energetyczna w budownictwie wyzwania i szanse dla Polski Organizator: Zielona Strona Mocy, Lentewenc 17

19 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM piątek friday Rynki wschodnie, potencjał i szanse dla polskiego sektora budowlanego konferencja Egzemplifikacja rynków wschodnich: Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Azja Centralna m.in. Kazachstan, Uzbekistan Exemplification of Eastern markets: Belarus, Russia, Ukraine, Moldova, Central Asia Kazakhstan and Uzbekistan Arkadiusz Żurek; Prezes Instytut INTL Potencjał i możliwości na rynkach wschodnich w kontekście wielkich inwestycji infrastrukturalnych przed organizacją Mistrzostw w 2018 roku, prezentacja firm, którym się już udało na rynkach wschodnich (Atlas w Rosji, Fakro na Ukrainie itp.) Potential and opportunities for export to Eastern markets, big infrastructure investments before FIFA World Cup 2018 in Russia. General presentation about companies, which are on the Eastern markets (Atlas in Russia, Fakro in Ukraine) Arkadiusz Żurek; Prezes Instytut INTL Wyzwania logistyczne na rynkach wschodnich. Case study projekt Sochi 2012 Logistic challenges in Eastern markets + case study Sochi Project 2012 Arkadiusz Żurek; Prezes Instytut INTL Klaster Eksportowy Polska-Wschód szanse i możliwości dla polskiego przedsiębiorcy z sektora budowlanego. Export Cluster Poland-East possibilities and opportunities for Polish entrepreneurs in the construction sector Marek Dondolewski; Grupa Doradcza BDKM /Arkadiusz Żurek Uwarunkowania kulturowe oraz marketing na rynkach wschodnich Cultural specificity and marketing in Eastern markets Anna Żurek; Kierownik ds. handlu i marketingu Instytut INTL Finansowanie na rynkach wschodnich oraz ubezpieczenie należności; formy współpracy z rynkami wschodnimi, klastry, stowarzyszenia i dofinasowanie unijne Financing in Eastern markets and account receivable coverage, klasters. Tomasz Drebot RiskMan, były Dyrektor Euler Hermes / Adam Lewandowski Prezes Fundacji Promocji Eksportu Polska-Wschód 18

20 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM sobota saturday FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission Kolor we wnętrzach Colour in interiors Krzysztof Ziółkowski; architekt wnętrz Warsztaty dla budujących dom. Porady przed rozpoczęciem budowy domu dla inwestorów prywatnych Workshops for house builders. Tips for private investors before you start building a house Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie Wykorzystanie nowoczesnych materiałów kompozytowych w projektowaniu wnętrz The use of modern composite materials in interior design Zdzisław Sobierajski; QUADUR Jak konkurować na rynku globalnym? doświadczenia polskich firm How to compete in a Global Market? experience of Polish companies Jakub Zapała; Fundacja Pomyśl o Przyszłości Diamenty Stolarki wręczenie nagród w konkursie wzorniczym, prezentacje Joinery diamonds - awarding ceremony for the winners in design competition, presentations Lentewenc, Forum Branżowe Minimalizm w architekturze i wystroju wnętrz Minimalism in architecture and interior design Agnieszka Ufnal; architekt SNCE Studio Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL prezentacje 1 Winners of the Polish XXL Architecture 2013 plebiscite presentations of architectural realizations Grupa Sztuka Architektury 19

21 PROGRAM TARGÓW EXHIBITION PROGRAM sobota saturday sala konferencyjna / conference room Jak oswoić remont w łazience? O współpracy Klienta z architektem i o tym, jakie wyzwania stoją przed wykonawcami. Jak i gdzie znaleźć dobrych glazurników? Trendy w łazienkach. Nowoczesny Klient Nowoczesne Materiały Nowoczesny Glazurnik. How to tame the renovation of the bathroom. About Customer collaboration with the architect and challenges faced by contractors. How and where to find good tilers? Design trends in bathrooms. Modern customer Modern Materials Modern Tiler. Polskie Zrzeszenie Płytkarzy Spotkanie z ikoną polskiej architektury Meeting with an icon of Polish architecture Prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz Warsztaty projektowe dla architektów Design workshops for architects Marcin Goncikowski; APA Kuryłowicz & Associates Elewacje perforowane nowy wymiar fasad z blachy tytan-cynk Perforated Cladding a new dimension of the titanium-zinc made facades Igor Pilutkiewicz; RHEINZINK Polska Sp. z o.o., Andrzej Jakubowski; PROCAD SA Warsztaty dla projektantów wnętrz z zasad projektowania produktów z materiałów kompozytowych. Workshops for interior designers on composite materials products design principles. Zdzisław Sobierajski technolog, specjalista od materiałów kompozytowych; QUADUR 20

22 PROGRAM TARGÓW, POKAZY EXHIBITION PROGRAM, SHOWS Zrzeszenie Montażystów Stolarki Punkt konsultacyjny ZMS: konsultacje z technik montażu Stolarki oraz konsultacje handlowe (dla sprzedawców) montaż okna systemem JB-D/L installation of window with JB-D/L system montaż okna systemem ISO-TOP Winframer installation of window with ISO-TOP Winframer system montaż drzwi w murze nstallation of doors in the wall początek Pikniku, rejestracja gości registration drzwi na krawędzi muru (z komentarzem) installation of doors on the edge of the wall (with professional comments) drzwi w warstwie ocieplenia (z komentarzem) installation of doors in the isolation layer (with professional comments) 21

23 PROGRAM TARGÓW, POKAZY EXHIBITION PROGRAM, SHOWS Polskie Zrzeszenie Płytkarzy Pokazy rzemieślnicze wykonawcy prezentujący tynki dekoracyjne, techniki przygotowania podłoża, przyklejania mozaiki Codzienne porady Architekta, Rzemieślnika i Rzeczoznawcy. Prezentacja stoiska Nowoczesna Łazienka będąca połączeniem technologii & designu. Modułowa konstrukcja, w której przedstawione są najnowsze trendy Eliminacje do VII Glazurniczych Mistrzostw Polski grupa rzemieślników z różnych rejonów Polski będzie walczyła o tytuł najlepszego, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc zakwalifikują się do finału VII Glazurniczych Mistrzostw Polski. Zawody trwają 1 dzień w godzinach Wykonawcy zgłaszając się do konkursu nie znają tematu pracy dopiero podczas porannej odprawy z organizatorami zostanie im przekazany temat pracy oraz materiały i narzędzia, którymi będą się posługiwać. Wśród osób odwiedzających targi i głosujących na wybraną pracę rozlosujemy projekt łazienki Konferencja Jak oswoić remont w łazience. O współpracy architekta z klientem i o tym, jakie wyzwania stoją przed wykonawcami. Jak i gdzie znaleźć dobrych glazurników? Trendy w łazienkach. Nowoczesny Klient Nowoczesne Materiały Nowoczesny Glazurnik Ogłoszenie wyników Eliminacji do VII Glazurniczych Mistrzostw Polski, wylosowanie zwycięzcy konkursu wśród publiczności. 22

24 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS 3D IDEA sp. z o.o. 69 ABplus Events 72 ALUBEL SPA 22 Alutherm sp. z o.o. 49 Atlas sp. z o.o. 79 ATLAS ZŁOTY WIEK 70 BICO INDUSTRIES 40 Biuro Organizatora / Organisers Office 10 Branżowy Program Promocji Branży Ochrony i Zachowania Zabytków 70 Ceramika Paradyż Sp. z o.o. 80 CIMA Sp. z o.o. 20 COLORADO 21 Crocus LTD 58 DAHUA PRODUCTION ROMANIA 48 Diamenty Stolarki 31 Doors Installation Shows 36 DUOLUX S.C. 51 ELECTROARGES S.A. 2 Enke Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG 37 FAKRO 76 FHU E-Mar SC 46 Forum Dyskusyjne / Open Discussion Forum 38 FOX Sp. z o.o. 80 FRONTON s.c. PRACOWNIA SZTUKATORSKA KONSERWACJI ZABYTKÓW I WYROBU DETALI ARCHITEKTONICZNYCH 70 Gerda Sp. z o.o. 39 Grupa Sztuka Architektury 78 23

25 PLAN HALI HALL PLAN

26 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS INFOMAX Sp. J. media corner INNOWACYJNE SYSTEMY BUDOWLANE 4 Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. 3 Instytut INTL 7 International Company for Insulation Technology INSUTECH 41 INTERSTONE SP. Z O.O. 62 JSC Vitebsk Carpets 75 KANG BOND BUILDING MATERIALS CO., LTD 12 Kompotherm 56 Lambri 47 LATTARI ALUMINIUM 23 Legallais 5 Linia Szycia 82 LINPLAST Konstrukcje Linowe 42 Lion Motors Sp. z o.o. 65 Mar-Tom Drzwi Metalowe 11 Media Corner 8 MIASTO SUWAŁKI 52 Mode Montarek 56 Murator S.A. 60 NOVAGLAS SYSTEM 74 Perfect Starachowice Sp. z o.o. 19 PINNACLE BUILDING TECHNOLOGY FZE 44 Polflor 55 Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o. 8 25

27 PLAN HALI HALL PLAN

28 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS Polskie Zrzeszenie Płytkarzy 59, 66, 79 Privé Nietuzinkowy Kreator Wnętrz 71 RAIMONDI SklepDlaGlazurnika.pl 80 Renova Solutions Sp. z o.o. 70 RHEINZINK Polska sp. z o.o. 37 Sala Konferencyjna / Conference Room 57 SALEMO & MERCA 43 SIB Sociedade Industrial de Britagem de Pedra, Lda 9 Siente Sp. z o.o. 35 Smart Wall Paint 1 Spółka Polscy Konserwatorzy Zabytków 70 Szkłoland Sp. z o.o. 73 ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA 77 TAIZHOU CITY KEHUA SANITARY WARES CO., LTD 15 TAIZHOU EVERGREAT PLUMBING & SANITARYWARE CO., LTD 17 TAIZHOU SANXIN SANITARYWARE CO., LTD 14 TAIZHOU YAODA INDUSTRY & TRADE CO., LTD 53 TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA 50 UAB EGA INVEST 6 VALCOMP Sp. z o.o. 45 Vitrage Europe 33 WENLING IMPORT&EXPORT CO., LTD 28 Wim Sp. z o.o. 79 YUHUAN ZHONGDA BRASS INDUSTRY CO., LTD 29 ZHEJIANG SANTONGPUMP CO., LTD 54 ZRZESZENIE MONTAŻYSTÓW STOLARKI 32, 36 27

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

WARSAW BUILD 2015. 16-18 wrzesień 2015 Expo XXI Warszawa Polska. Zbuduj swój biznes na polskim rynku budowlano-wnętrzarskim. www.warsawbuild.

WARSAW BUILD 2015. 16-18 wrzesień 2015 Expo XXI Warszawa Polska. Zbuduj swój biznes na polskim rynku budowlano-wnętrzarskim. www.warsawbuild. MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE I WNĘTRZARSKIE W WARSZAWIE 16-18 wrzesień 2015 Expo XXI Warszawa Polska Zbuduj swój biznes na polskim rynku budowlano-wnętrzarskim www.warsawbuild.pl Dlaczego Warszawa? Warszawa

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD

Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD 11-10-17 1/6 Wnętrz INTERBUD kategoria: Targi autor: Konrad Ciężki Międzynarodowe Targi Łódzkie - Hala Expo Łódź 10.03.2017-12.03.2017 godz. 10:00-18:00 236 wystawców weźmie udział w tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Większy sukces dzięki kwalifikacjom

Większy sukces dzięki kwalifikacjom Tak budują najlepsi Akademia STEICO 2016 Większy sukces dzięki kwalifikacjom PARTNERZY: NATUralny system budowlany ZDOBĄDŹ DODATKOWE Kwalifikacje Know how STEICO Akademia STEICO to odpowiedź na ciągle

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji?

Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji? Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji? Konferencja: Dzień Urbanisty 10.02.2017 Dr inż. Marcin Gawroński, Sweco Consulting Agenda Profil

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Warsaw Build 2015 zakończone!

Warsaw Build 2015 zakończone! Warszawa, 18 września 2015 r. Warsaw Build 2015 zakończone! 100 wystawców z 11 krajów zaprezentowało najnowsze produkty i rozwiązania z zakresu budownictwa i wyposażenia wnętrz, podczas tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA STEICO TAK BUDUJĄ NAJLEPSI

AKADEMIA STEICO TAK BUDUJĄ NAJLEPSI Nowoczesne budownictwo energooszczędne AKADEMIA STEICO TAK BUDUJĄ NAJLEPSI bezpłatne, profesjonalne seminaria teoretyczno-praktyczne PARTNERZY: NATURALNIE LEPSZA IZOLACJA WIEDZA TO SIĘ OPŁACA ZDOBĄDŹ DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI najnowsze produkty i technologie elektroenergetyczne najlepsze praktykiw zakresie nowoczesnej i bezpiecznej energetyki i elektrotechniki promocja energooszczędności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

17-20.02.2015, POZNAŃ

17-20.02.2015, POZNAŃ 17-20.02.2015, POZNAŃ HOME DECOR TARGI WNĘTRZ MEBLE POLSKA TARGI MEBLI ARENA DESIGN EUROPEJSKI DESIGN DLA BIZNESU VMG EXPO TARGI MEBLE POLSKA I HOME DECOR NAJWIĘKSZE BIZNESOWE SPOTKANIE BRANŻY MEBLARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowych Targów Produkcji i Przetwórstwa Szkła oraz Wyrobów Gotowych. glasstec 2018

Międzynarodowych Targów Produkcji i Przetwórstwa Szkła oraz Wyrobów Gotowych. glasstec 2018 Szanowni Państwo, Firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. wyłączne przedstawicielstwo na Polskę niemieckiej spółki targowej Messe Düsseldorf GmbH, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji:

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo