DZPIE/003/NZU/672/2015 Warszawa, 2 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZPIE/003/NZU/672/2015 Warszawa, 2 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 DZPIE/003/NZU/672/2015 Warszawa, 2 kwietnia 2015 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na Uniwersalna linia technologiczna do badań procesów wytwarzania nanostruktur i prototypów przyrządów półprzewodnikowych, nadprzewodnikowych i metalicznych. Instytut Fizyki PAN w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, dokonuje niniejszym zmiany treści SIWZ w zakresie wymagań stawianym urządzeniu w pkt. 7, 11, 16, 17, i 19 dla ICP-RIE oraz 5, 8, 10, 12, 13, 16 i 18 dla ICP-PECVD : Przed zmianami: Lp Wymagania (wymagane parametry minimalne) Stanowisko do trawienia związkami chloru ICP RIE (Inductively-Coupled Plasma for Reactive Ion Etching) System wytwarzania próżni w komorze reaktora: - system próżni suchej składający się z układu pompy próżni wstępnej i właściwej, - do wytworzenia próżni wstępnej musi być wykorzystana pompa bezolejowa o wydajności min. 32m3/h, - do wytworzenia próżni właściwej musi być wykorzystana pompa turbomolekularna z łożyskami magnetycznymi, o wydajności min. 500l/s, - pompa próżni wstępnej zainstalowana w pomieszczeniu technicznym, - układ próżniowy odporny na gazy korozyjne, - układ zapewniający próżnię 5x10-6mbar lub lepszą, - automatyczna kontrola próżni wstępnej oraz próżni podczas procesów trawienia. Sterowanie Urządzenia: - sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem, - sterowanie musi odbywać się za pomocą szybkiego sterownika PLC (Programmable Logic Controller) z analogowym i cyfrowym I/O, - oprogramowanie musi pozwalać na: logowanie danych procesowych dla każdego procesu oddzielnie (możliwość wyboru parametrów cyfrowych i analogowych, które mają podlegać logowaniu), pokazywanie w czasie rzeczywistym zadanych i aktualnych parametrów procesów, sterowanie ręczne, jak również za pomocą wcześniej tworzonych przez użytkowników receptur procesów technologicznych o długości min. 25ms, Kolumna do wypełnienia przez oferenta Należy potwierdzić lub opisać *

2 automatyczną kontrolę nieszczelności oraz kalibracji kontrolerów MFC, a także powinno posiadać wielopoziomowy mechanizm nadawania praw dostępu i uprawnień dla użytkowników, także dla wybranych procesów, - komputer sterujący (z systemem operacyjnym Windows 7) wraz z monitorem minimum 19 LCD (zestaw komputerowy kompletny) zapewniający ergonomiczną, płynną i bezproblemową pracę Urządzenia przy korzystaniu z dedykowanego oprogramowania. - Oprogramowanie musi pracować pod systemem operacyjnym Windows 7. - Oprogramowanie musi mieć funkcje wstrzymania hold (plazma ON w momencie przechodzenia do kolejnego etapu procesu, plasma on when switching to a new process step) i przycisk skoku jump ( dla ręcznego przełączenia). W ramach testu akceptacyjnego zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i elementów Urządzenia poprzez przeprowadzenie testów sprawdzających według norm producenta oraz następujące testy, obejmujące wykonanie minimum 2 procesów technologicznych charakteryzujących się następującymi parametrami (Procesy zostaną wybrane przez Zamawiającego): Trawienie GaN - Szybkość trawienia: ~75nm/min ±5% - Selektywność do fotorezystu: co najmniej 0,8:1 2.Trawienie GaN - Szybkość trawienia: ~250nm/min ±5% - Selektywność do dwutlenku krzemu: co najmniej 10:1 3.Trawienie Polikrzemu - Szybkość trawienia: ~50nm/min ±5% - Selektywność do fotorezystu: co najmniej 2:1 -Jednorodność procesu: ±5% -Nachylenie ścian trawionych okien: >88 4. Trawienie Dwutlenku hafnu (HfO2) - Szybkość trawienia: większa niż 1nm/min ±5% - Selektywność do fotorezystu: co najmniej 3:1 - Selektywność do dwutlenku krzemu: co najmniej 4:1 5. Trawienie Trójtlenku aluminium (Al2O3) - Szybkość trawienia: ~5nm/min ±5% - Selektywność do niklu Ni: co najmniej 7:1 6. Trawienie ZnO - Szybkość trawienia: ~50nm/min ±5% - Selektywność do niklu Ni: co najmniej 7:1

3 , 7. Trawienie GaAs/AlGaAs - Szybkość trawienia: ~100nm/min ±5% - Selektywność do fotorezystu: co najmniej 4:1 - Selektywność do GaAs:AlGaAs: co najmniej 50:1 - Nachylenie ścian trawionych okien: >88 8. Trawienie CdTe - Szybkość trawienia: ~100nm/min ±5% 9. Trawienie ZnSe - Szybkość trawienia: ~100nm/min ±5% Lp. 5. Testy te muszą zostać przeprowadzone na podłożach dostarczonych przez Zmawiającego. Do pomiarów spełnienia przez Urządzenie testów akceptacyjnych mogą zostać wykorzystane urządzenia pomiarowo - diagnostyczne znajdujące się w laboratoriach Instytutu Fizyki PAN. Do testów anizotropii trawionych profili wykorzystany zostanie posiadany przez Zamawiającego skaningowy mikroskop elektronowy. Gazy robocze: - urządzanie musi być podłączone do posiadanej instalacji czystych gazów, - linie gazowe doprowadzające gazy reakcyjne muszą być wykonane ze stali nierdzewnej elektropolerowanej, - spawania tylko orbitalne, system odprowadzania gazów poreakcyjnych z pomp oraz z dozownika gazów powinien być wyposażony w niezbędne (wynikające z wykorzystywanych gazów i odpowiednich przepisów) urządzenia utylizacji gazów poreakcyjnych (scrubber), które pozwalają podłączyć ich wylot bezpośrednio do instalacji wyciągowej. Scrubber/y muszą być wyposażone w wskaźnik zanieczyszczenia. Neutralizator lub neutralizatory muszą być właściwe dla gazów wymienionych. Wymaga się wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych po dwóch latach w okresie gwarancji, obejmujących również serwisowanie, wymianę materiałów ulegających zużyciu lub wymagających wymiany. Koszty transportu, przeglądu, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Wykonawca Wymagania (wymagane parametry minimalne) Stanowisko do trawienia związkami fluoru z funkcjonalnością osadzania związków krzemu ICP-PECVD (Inductively -Coupled Plasma Plasma - Enhanced Chemical Vapour Deposition) Elektroda górna: - aluminiowa elektroda zintegrowana z wlotem gazów roboczych do komory reaktora, - budowa odpowiednia do jednorodnego rozprowadzania gazów roboczych, Kolumna do wypełnienia przez oferenta Należy potwierdzić lub opisać *

4 zasilana ze źródła RF (13,56 MHz) oraz chłodzona wodą, - ruchoma pneumatycznie/mechanicznie (w kierunku góra/dół/bok) w celu łatwego dostępu do podłoży. System wytwarzania próżni w komorze procesowej: - układ dwóch pomp próżni wstępnej i właściwej, - do wytworzenia próżni wstępnej musi być wykorzystana pompa bezolejowa, - układ zapewniający próżnię 4x10-6 mbar, - czas uzyskania próżni w komorze procesowej od ciśnienia atmosferycznego do ciśnienia 4x10-6 mbar wynosi t 12 godzin, - układ próżniowy odporny na gazy korozyjne, - układ zawierający pompę obrotową i turbomolekularną z magnetycznymi łożyskami o wydajności minimum 500 l/s, - automatyczna kontrola próżni wstępnej oraz próżni podczas procesów osadzania i trawienia. System musi mieć możliwość podłączenia w przyszłości komory załadowczej/śluzy (vacuum loadlock) która umożliwi transfer próbek o różnych kształtach i wymiarach od 5 mm x 5 mm do minimum 2 cali do komory reakcyjnej. Producent musi zagwarantować możliwość podłączenia śluzy w laboratorium Zamawiającego. Gazy robocze: - urządzanie musi być podłączone do posiadanej instalacji czystych gazów, - system odprowadzania gazów poreakcyjnych z pomp oraz z dozownika gazów powinien być wyposażony w niezbędne (wynikające z wykorzystywanych gazów i odpowiednich przepisów) urządzenia utylizacji gazów poreakcyjnych (scrubber), które pozwalają podłączyć ich wylot bezpośrednio do instalacji wyciągowej. Scrubber/y muszą być wyposażone w wskaźnik zanieczyszczenia. Neutralizator lub neutralizatory muszą być właściwe dla gazów wymienionych. Sterowanie Urządzenia: - sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem, - sterowanie musi odbywać się za pomocą szybkiego sterownika PLC (Programmable Logic Controller) z analogowym i cyfrowym I/O, - oprogramowanie musi pozwalać na: logowanie danych procesowych dla każdego procesu oddzielnie (możliwość wyboru parametrów cyfrowych i analogowych), pokazywanie w czasie rzeczywistym zadanych i aktualnych parametrów procesów, sterowanie ręczne, jak również za pomocą wcześniej tworzonych przez użytkowników receptur procesów technologicznych o długości min. 25ms, automatyczną kontrolę nieszczelności oraz kalibracji kontrolerów MFC, a także powinno posiadać wielopoziomowy mechanizm nadawania praw dostępu i uprawnień dla użytkowników, także dla wybranych procesów, - komputer sterujący (z systemem operacyjnym Windows 7) wraz z monitorem minimum 19 LCD (zestaw komputerowy kompletny) zapewniający ergonomiczną, płynną i bezproblemową pracę Urządzenia przy korzystaniu z dedykowanego oprogramowania. - Oprogramowanie musi pracować pod systemem operacyjnym Windows 7.

5 16. - Oprogramowanie musi mieć funkcje wstrzymania hold (plazma ON w momencie przechodzenia do kolejnego etapu procesu, plasma on when switching to a new process step) i przycisk skoku jump (dla ręcznego przełączenia). W ramach testu akceptacyjnego zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i elementów Urządzenia poprzez przeprowadzenie testów sprawdzających według norm producenta oraz następujące testy, obejmujące wykonanie minimum 3 procesów technologicznych charakteryzujących się następującymi parametrami (Procesy zostaną wybrane przez Zamawiającego): 1. Trawienie SiO2: - Szybkość trawienia: 50nm/min ±5% - Selektywność do aluminium: co najmniej 50:1 - Nachylenie ścian trawionych okien: >87 - głębokość trawienia w zakresie od 10 nm do min. 3 μm 2. Trawienie poliamidu: - Szybkość trawienia: ~500nm/min ±5% - Selektywność do dwutlenku krzemu: co najmniej 20:1 3. Trawienie emulsji fotolitograficznych z powierzchni półprzewodników i dielektryków: - Szybkość trawienia: >100nm/min ±5% - Selektywność do dwutlenku krzemu: co najmniej 50:1 - Nachylenie ścian trawionych okien: >70 4. Trawienie Si: - Szybkość trawienia: ~2000nm/min ±5% - Selektywność do fotorezystu: co najmniej 50:1 - Nachylenie ścian trawionych okien: >88 5. Trawienie SixNy: - Szybkość trawienia: ~150nm/min ±5% - Selektywność do fotorezystu: co najmniej 1.5:1 6. Osadzanie SiO2: - Szybkość osadzania: co najwyżej 30nm/min - Jednorodność procesu: ±3% - Natężenie pola elektrycznego przebicia warstwy: co najmniej 5 MV/cm (dla warstwy o grubości 200nm) - Współczynnik załamania światła dla 630nm ~ Osadzanie azotek krzemu (SixNy): - Szybkość osadzania: co najwyżej 10nm/min - Jednorodność procesu: ±3% - Współczynnik załamania światła (dla ~630nm): 1,9 2,1 - Jednorodność grubości warstwy: ±2% (na podłożu 50mm), - Natężenie pola elektrycznego przebicia warstwy: co najmniej 5 MV/cm (dla warstwy o grubości 200nm), 7. Osadzanie tlenko-azotku krzemu (SiOxNy): - Szybkość osadzania: co najwyżej 15nm/min, - Jednorodność procesu: ±3%, - Współczynnik załamania światła (dla ~630nm): 1,5 1,8 - Jednorodność grubości warstwy: ±2% (na podłożu 50mm),

6 - Natężenie pola elektrycznego przebicia warstwy: co najmniej 5 MV/cm (dla warstwy o grubości 200nm), 8. Osadzanie krzemu amorficznego (a-si): - Szybkość osadzania: co najwyżej 15nm/min, - Jednorodność procesu: ±3%, - Współczynnik załamania światła (dla ~630nm): 1,5 1,8, - Jednorodność grubości warstwy: ±3% (na podłożu 50mm). 9. Sprawdzenie selektywności procesu trawienia warstw dielektrycznych (SiO2, Si3N4) względem różnych emulsji fotolitograficznych oraz sprawdzenie powtarzalności procesu trawienia. 18. Testy te muszą zostać przeprowadzone na podłożach dostarczonych przez Zmawiającego. Do pomiarów spełnienia przez Urządzenie testów akceptacyjnych mogą zostać wykorzystane urządzenia pomiarowodiagnostyczne znajdujące się w laboratoriach Instytutu Fizyki PAN. Do testów anizotropii trawionych profili wykorzystany zostanie posiadany przez Zamawiającego skaningowy mikroskop elektronowy. Wymaga się wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych po dwóch latach w okresie gwarancji, obejmujących również serwisowanie, wymianę materiałów ulegających zużyciu lub wymagających wymiany. Koszty transportu, przeglądu, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Wykonawca. Po zmianach: Lp Wymagania (wymagane parametry minimalne) Stanowisko do trawienia związkami chloru ICP RIE (Inductively-Coupled Plasma for Reactive Ion Etching) System wytwarzania próżni w komorze reaktora: - system próżni suchej składający się z układu pompy próżni wstępnej i właściwej, - do wytworzenia próżni wstępnej musi być wykorzystana pompa bezolejowa o wydajności min. 90m3/h, - do wytworzenia próżni właściwej musi być wykorzystana pompa turbomolekularna z łożyskami magnetycznymi, o wydajności min. 500l/s, - pompa próżni wstępnej zainstalowana w pomieszczeniu technicznym, - układ próżniowy odporny na gazy korozyjne, - układ zapewniający próżnię 5x10-6mbar lub lepszą, - automatyczna kontrola próżni wstępnej oraz próżni podczas procesów trawienia. Sterowanie Urządzenia: - sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem, - sterowanie musi odbywać się za pomocą szybkiego sterownika PLC (Programmable Logic Controller) z analogowym i cyfrowym I/O, - oprogramowanie musi pozwalać na: logowanie danych procesowych dla każdego procesu oddzielnie (możliwość wyboru parametrów cyfrowych i analogowych, które mają Kolumna do wypełnienia przez oferenta Należy potwierdzić lub opisać *

7 podlegać logowaniu), pokazywanie w czasie rzeczywistym zadanych i aktualnych parametrów procesów, sterowanie ręczne, jak również za pomocą wcześniej tworzonych przez użytkowników receptur procesów technologicznych o długości min. 25ms PLC, automatyczną kontrolę nieszczelności oraz kalibracji kontrolerów MFC, a także powinno posiadać wielopoziomowy mechanizm nadawania praw dostępu i uprawnień dla użytkowników, także dla wybranych procesów, - komputer sterujący (z systemem operacyjnym Windows 7) wraz z monitorem minimum 19 LCD (zestaw komputerowy kompletny) zapewniający ergonomiczną, płynną i bezproblemową pracę Urządzenia przy korzystaniu z dedykowanego oprogramowania. - Oprogramowanie musi pracować pod systemem operacyjnym Windows 7. - Oprogramowanie musi mieć funkcje wstrzymania hold (plazma ON w momencie przechodzenia do kolejnego etapu procesu, plasma on when switching to a new process step) i przycisk skoku jump ( dla ręcznego przełączenia). W ramach testu akceptacyjnego zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i elementów Urządzenia poprzez przeprowadzenie testów sprawdzających według norm producenta oraz następujące testy, obejmujące wykonanie minimum 2 procesów technologicznych charakteryzujących się następującymi parametrami (Procesy zostaną wybrane przez Zamawiającego): 1. Trawienie GaN - Szybkość trawienia: ~75nm/min ±5% - Selektywność do fotorezystu: co najmniej 0,8: Trawienie GaN - Szybkość trawienia: ~250nm/min ±5% - Selektywność do dwutlenku krzemu: co najmniej 10:1 3.Trawienie Polikrzemu - Szybkość trawienia: ~50nm/min ±5% - Selektywność do SiO2: co najmniej 2:1 -Jednorodność procesu: ±5% -Nachylenie ścian trawionych okien: >85 4. Trawienie Dwutlenku hafnu (HfO2) - Szybkość trawienia: większa niż 1nm/min ±5% 5. Trawienie Trójtlenku aluminium (Al2O3) - Szybkość trawienia: ~5nm/min ±5%

8 - Selektywność do niklu Ni: co najmniej 7:1 6. Trawienie ZnO - Szybkość trawienia: ~50nm/min ±5% - Selektywność do niklu Ni: co najmniej 7:1, 7. Trawienie GaAs/AlGaAs - Szybkość trawienia: ~100nm/min ±5% - Selektywność do fotorezystu: co najmniej 4:1 - Selektywność do GaAs:AlGaAs: co najmniej 50:1 - Nachylenie ścian trawionych okien: >88 8. Trawienie CdTe - Szybkość trawienia: ~100nm/min ±5% 9. Trawienie ZnSe - Szybkość trawienia: ~100nm/min ±5% Testy te muszą zostać przeprowadzone na podłożach dostarczonych przez Zmawiającego. Do pomiarów spełnienia przez Urządzenie testów akceptacyjnych mogą zostać wykorzystane urządzenia pomiarowo - diagnostyczne znajdujące się w laboratoriach Instytutu Fizyki PAN. Do testów anizotropii trawionych profili wykorzystany zostanie posiadany przez Zamawiającego skaningowy mikroskop elektronowy. Gazy robocze: - urządzanie musi być podłączone do posiadanej instalacji czystych gazów, - linie gazowe doprowadzające gazy reakcyjne muszą być wykonane ze stali nierdzewnej elektropolerowanej, - spawania tylko orbitalne, system odprowadzania gazów poreakcyjnych z pomp oraz z dozownika gazów powinien być wyposażony w niezbędne (wynikające z wykorzystywanych gazów i odpowiednich przepisów) urządzenia utylizacji gazów poreakcyjnych (scrubber), które pozwalają podłączyć ich wylot bezpośrednio do instalacji wyciągowej. Scrubber/y muszą mieć możliwość pomiaru przez użytkownika wartości ph. Neutralizator absorber musi być właściwy dla gazów wymienionych. Wymaga się wykonanie bezpłatnego przeglądu technicznych po pod koniec okresu gwarancji, obejmujących również serwisowanie, wymianę materiałów ulegających zużyciu lub wymagających wymiany. Koszty transportu, przeglądu, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Wykonawca.

9 Wymagania (wymagane parametry minimalne) Stanowisko do trawienia związkami fluoru z Lp. funkcjonalnością osadzania związków krzemu ICP-PECVD (Inductively -Coupled Plasma Plasma - Enhanced Chemical Vapour Deposition) 5. Skasowano ten podpunkt. System wytwarzania próżni w komorze procesowej: - układ dwóch pomp próżni wstępnej i właściwej, - do wytworzenia próżni wstępnej musi być wykorzystana pompa bezolejowa, - układ zapewniający próżnię 4x10-6 mbar, - czas uzyskania próżni w komorze procesowej od ciśnienia atmosferycznego do ciśnienia 4x10-6 mbar 8. wynosi t 12 godzin, - układ próżniowy odporny na gazy korozyjne, - układ zawierający pompę obrotową i turbomolekularną z magnetycznymi łożyskami o wydajności minimum 500 l/s oraz pompy wstępnej bezolejowej o wydajności minimum 90m3/godzinę, - automatyczna kontrola próżni wstępnej oraz próżni podczas procesów osadzania i trawienia. System musi mieć możliwość podłączenia w przyszłości komory załadowczej/śluzy (vacuum loadlock) czy komory załadowczej w postaci klastera (loadlock for clustering) która umożliwi transfer próbek o różnych kształtach i 10. wymiarach od 5 mm x 5 mm do minimum 2 cali do komory reakcyjnej. Producent musi zagwarantować możliwość podłączenia śluzy w laboratorium Zamawiającego. Gazy robocze: - urządzanie musi być podłączone do posiadanej instalacji czystych gazów, - system odprowadzania gazów poreakcyjnych z pomp oraz z dozownika gazów powinien być wyposażony w niezbędne (wynikające z wykorzystywanych gazów i 12. odpowiednich przepisów) urządzenia utylizacji gazów poreakcyjnych (scrubber), które pozwalają podłączyć ich wylot bezpośrednio do instalacji wyciągowej. Scrubber/y muszą mieć możliwość pomiaru przez użytkownika wartości ph. Neutralizator absorber musi być właściwy dla gazów wymienionych. Sterowanie Urządzenia: - sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem, - sterowanie musi odbywać się za pomocą szybkiego sterownika PLC (Programmable Logic Controller) z analogowym i cyfrowym I/O, - oprogramowanie musi pozwalać na: logowanie danych procesowych dla każdego procesu oddzielnie (możliwość wyboru parametrów cyfrowych i analogowych), 13. pokazywanie w czasie rzeczywistym zadanych i aktualnych parametrów procesów, sterowanie ręczne, jak również za pomocą wcześniej tworzonych przez użytkowników receptur procesów technologicznych o długości min. 25ms PLC, automatyczną kontrolę nieszczelności oraz kalibracji kontrolerów MFC, a także powinno posiadać wielopoziomowy mechanizm nadawania praw dostępu i uprawnień dla użytkowników, także dla wybranych procesów, Kolumna do wypełnienia przez oferenta Należy potwierdzić lub opisać *

10 16. - komputer sterujący (z systemem operacyjnym Windows 7) wraz z monitorem minimum 19 LCD (zestaw komputerowy kompletny) zapewniający ergonomiczną, płynną i bezproblemową pracę Urządzenia przy korzystaniu z dedykowanego oprogramowania. - Oprogramowanie musi pracować pod systemem operacyjnym Windows 7. - Oprogramowanie musi mieć funkcje wstrzymania hold (plazma ON w momencie przechodzenia do kolejnego etapu procesu, plasma on when switching to a new process step) i przycisk skoku jump (dla ręcznego przełączenia). W ramach testu akceptacyjnego zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i elementów Urządzenia poprzez przeprowadzenie testów sprawdzających według norm producenta oraz następujące testy, obejmujące wykonanie minimum 3 procesów technologicznych charakteryzujących się następującymi parametrami (Procesy zostaną wybrane przez Zamawiającego): 1. Trawienie SiO2: - Szybkość trawienia: 30nm/min ±5% - Selektywność do aluminium: co najmniej 50:1 - Nachylenie ścian trawionych okien: >87 - głębokość trawienia w zakresie od 10 nm do min. 3 μm 2. Trawienie poliamidu: - Szybkość trawienia: ~500nm/min ±5% - Selektywność do dwutlenku krzemu: co najmniej 20:1 3. Trawienie emulsji fotolitograficznych z powierzchni półprzewodników i dielektryków: - Szybkość trawienia: >100nm/min ±5% - Selektywność do dwutlenku krzemu: co najmniej 50:1 - Nachylenie ścian trawionych okien: >70 4. Trawienie Si: - Szybkość trawienia: ~2000nm/min ±5% - Selektywność do fotorezystu: co najmniej 50:1 - Nachylenie ścian trawionych okien: >88 5. Trawienie SixNy: - Szybkość trawienia: ~150nm/min ±5% - Selektywność do fotorezystu: co najmniej 1.5:1 6. Osadzanie SiO2: - Szybkość osadzania: co najwyżej 8nm/min - Jednorodność procesu: ±3% - Natężenie pola elektrycznego przebicia warstwy: co najmniej 5 MV/cm (dla warstwy o grubości 200nm) - Współczynnik załamania światła dla 630nm ~ Osadzanie azotek krzemu (SixNy): - Szybkość osadzania: co najwyżej 8nm/min - Jednorodność procesu: ±3% - Współczynnik załamania światła (dla ~630nm): 1,9 2,1 - Jednorodność grubości warstwy: ±2% (na podłożu 50mm), na podłożach większych niż 2 cale ±5%, - Natężenie pola elektrycznego przebicia warstwy: co

11 najmniej 5 MV/cm (dla warstwy o grubości 200nm), 8. Osadzanie tlenko-azotku krzemu (SiOxNy): - Szybkość osadzania: co najwyżej 8nm/min, - Jednorodność procesu: ±3%, - Współczynnik załamania światła (dla ~630nm): 1,5 1,8 - Jednorodność grubości warstwy: ±2% (na podłożu 50mm), na podłożach większych niż 2 cale ±5%, - Natężenie pola elektrycznego przebicia warstwy: co najmniej 5 MV/cm (dla warstwy o grubości 200nm), 9. Osadzanie krzemu amorficznego (a-si): - Szybkość osadzania: co najwyżej 7nm/min, - Jednorodność procesu: ±3%, - Współczynnik załamania światła (dla ~630nm): 1,5 1,8, - Jednorodność grubości warstwy: ±2% (na podłożu 50mm), na podłożach większych niż 2 cale ±5%, 10. Sprawdzenie selektywności procesu trawienia warstw dielektrycznych (SiO2, Si3N4) względem różnych emulsji fotolitograficznych oraz sprawdzenie powtarzalności procesu trawienia. 18. Testy te muszą zostać przeprowadzone na podłożach dostarczonych przez Zmawiającego. Do pomiarów spełnienia przez Urządzenie testów akceptacyjnych mogą zostać wykorzystane urządzenia pomiarowodiagnostyczne znajdujące się w laboratoriach Instytutu Fizyki PAN. Do testów anizotropii trawionych profili wykorzystany zostanie posiadany przez Zamawiającego skaningowy mikroskop elektronowy. Wymaga się wykonanie bezpłatnego przeglądu technicznych po pod koniec okresu gwarancji, obejmujących również serwisowanie, wymianę materiałów ulegających zużyciu lub wymagających wymiany. Koszty transportu, przeglądu, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Wykonawca. Pełen opis w załączniku.

12 pieczęć adresowa Oferenta data Stanowisko do trawienia związkami chloru ICP-RIE (Inductively-Coupled Plasma for Reactive Ion Etching) i związkami fluoru z funkcjonalnością osadzania związków krzemu (ICP-PECVD Inductively-Coupled Plasma Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition) wchodzących w skład uniwersalnej linii technologicznej do badań procesów wytwarzania nanostruktur i prototypów przyrządów półprzewodnikowych, nadprzewodnikowych i metalicznych. Lp Wymagania (wymagane parametry minimalne) Stanowisko do trawienia związkami chloru ICP-RIE (Inductively-Coupled Plasma for Reactive Ion Etching) Selektywne, kontrolowane i powtarzalne trawienie metodą ICP-RIE warstw technologicznych w plazmie opartej o związki chloru. Urządzenie stanowi integralną całość, ale musi zostać zapewniona możliwość dołączenia Urządzenia do systemu urządzeń (ang. cluster tool ). Dozownik gazów roboczych (ang. gaspod/gasbox) oraz źródło zasilania nie muszą być integralnymi częściami Urządzenia. Urządzenie musi umożliwić trawienie miedzy innymi takich materiałów jak: GaAs, GaAs/AlGaAs, InP, GaN, ZnO, Al, CdTe, ZnSe, HfO 2. Komora procesowa: - wykonana w całości z jednego bloku aluminiowego (full block of Al), - z połączeniem kołnierzowym o średnicy nie mniejszej niż 150mm dla efektywnego odpompowywania, - flansza wejściowa o średnicy nie mniejszej niż 40mm z oknem obserwacyjnym, - dodatkowa flansza o średnicy nie mniejszej niż 40mm do systemu detekcji końca procesu, - wewnątrz brak połączeń skręcanych i spawanych, - wykonywanie procesów dla płytek o wielkości od 5 mm x 5 mm do 2 oraz dla płytek o nieregularnych kształtach, - grzanie komory (np. rezystancyjnie) do co najmniej 60 C. Obudowa Urządzenia: - elementy kontrolne pracy Urządzenia zintegrowane w obudowie, - obudowa zawiera w sobie pompy turbomolekularne i wszelkie zawory. Elektroda dolna: - średnica elektrody dostosowana do przeprowadzania procesów technologicznych na podłożach o wymiarach od 5mm x 5mm do podłoży o średnicy co najmniej 50mm (2 cale), - chłodzona wodą, - zasilana ze źródła RF (13,56 MHz), - aluminiowa przesłona maskująca uziemiona (osłona ciemnego regionu - ang. dark space shield), - regulacja temperatury elektrody podłożowej w minimalnym zakresie od -30 C do 80 C przy dostarczonym chłodzeniu wodnym, sterowanie za pomocą komputera, - regulacja temperatury elektrody podłożowej w minimalnym zakresie od -150 C do 400 C przy chłodzeniu LN2 włączając He (ang. helium backside cooling), - musi być dostarczony transfer do chłodzenia (transfer do Kolumna do wypełnienia przez oferenta Należy potwierdzić lub opisać *

13 połączenia elektrody podłożowej z posiadanym Dewar-em), - średnica elektrody w zakresie od 200 mm do 220 mm. Generator plazmy RF: - generator RF o częstotliwości 13,56 MHz o mocy od co najwyżej 30W do co najmniej 300W z układem automatycznego dopasowania impedancji, - kontrola mocy wychodzącej i/lub ujemnego potencjału autopolaryzacji, - wstępne niezależne, automatyczne dopasowanie impedancji poprzez kondensatory dopasowujące dla każdego etapu procesu sterowane z zaprogramowanych pozycji sterowanych za pomocą komputera (work in automatic matching mode with preset positions (from the PC, for each step)), - praca z ustalonymi pozycjami kondensatorów sterowanych za pomocą komputera na każdym etapie procesu (work with fixed capacitor positions (from the PC, for each step)), - praca w trybie automatycznego dopasowania impedancji (work in automatic matching mode). Źródło plazmy ICP: - średnica źródła zoptymalizowana do przeprowadzania procesów na podłożach do 50 mm (2 cale), z jednorodnością procesu ±5%, - zoptymalizowane do pracy z małymi próbkami (5x5mm)do maksymalnej średnicy 75 mm, - źródło typu helical, - generator o częstotliwości minimum 13,56 MHz o mocy od co najwyżej 30W do co najmniej 300 W z układem automatycznego dopasowania impedancji, - układ dopasowania mocy wejściowej jako parametr procesowy (Matching unit capacitor positions selectable as process parameters), - ekranowanie elektrostatyczne w celu minimalnego defektowania podłoża oraz trawionych okien w trakcie procesu (With no capacitance component, ie electrostatic shielding), - flansza o średnicy 25mm w górnej elektrodzie do instalacji i elipsometru laserowego - interferometru laserowego. System wytwarzania próżni w komorze reaktora: - system próżni suchej składający się z układu pompy próżni wstępnej i właściwej, - do wytworzenia próżni wstępnej musi być wykorzystana pompa bezolejowa o wydajności min. 90m3/h, - do wytworzenia próżni właściwej musi być wykorzystana pompa turbomolekularna z łożyskami magnetycznymi, o wydajności min. 500l/s, - pompa próżni wstępnej zainstalowana w pomieszczeniu technicznym, - układ próżniowy odporny na gazy korozyjne, - układ zapewniający próżnię 5x10-6mbar lub lepszą, - automatyczna kontrola próżni wstępnej oraz próżni podczas procesów trawienia. System pomiaru próżni w komorze reaktora: - pomiar próżni do 100 mtorr, - rozdzielczość wskaźnika co najmniej 1 mtorr, - kompensacja temperaturowa. System dostarczania gazów roboczych: - dozownik gazów (ang. gaspod/gasbox) umożliwiający dystrybucję minimum 8 typów gazów roboczych, - dozownik gazów (ang. gaspod/gasbox) wyposażony w przepływomierze (MFC) wykalibrowane na następujące gazy: sześciofluorek siarki (SF 6 ), chlor (Cl 2 ), trójchlorek boru (BCl 3 ),

14 metan (CH 4 ), azot analityczny (N), tlen (O 2 ), argon (Ar), wodór (H 2 ), - linie gazów szczególnie niebezpiecznych wyposażone w systemy dodatkowego przedmuchu oraz tzw. bypass, - linie gazowe doprowadzające gazy technologiczne do komory procesowej elektropolerowane, spawane orbitalnie, - każda linia gazowa wyposażona w filtr pyłów, elektropneumatyczny zawór odcinający, linie gazowe z bypassem powinny być wyposażone w min. 3 zawory, - linie dostarczające gazy robocze oparte o chlor i bromowodór charakteryzujące się dodatnim gradientem temperatury do przepływomierza w celu eliminacji efektu kondensacji, konieczność zachowania dodatniego gradientu temperatury od butli z gazem aż do przepływomierza, tj. w przypadku przechowywania butli w temp. ~20 C, linia gazowa musi być utrzymywana w temperaturze ~35 C, natomiast przepływomierz ~40 C; zapobiega to kondensacji gazu w linii, - wykorzystane złączki tylko typu VCR, - system musi być wyposażony w odpowiedni komin i podłączony do posiadanego systemu wentylacji. Automatyczna komora załadowcza/śluza (vacuum loadlock): - wykonana w całości z jednego bloku aluminiowego, - objętość komory nie większa niż 5 litrów, - wyposażona we własny system wytwarzający próżnię pompa próżni suchej wstępnej o wydajności min. 15m3/h i pompa turbomolekularna o wydajności min. 70 l/s - wyposażona w próżniomierze typu Pirani i Penning oraz zawory, - komora załadowcza wyposażona w transfer do transportu próbek o różnych kształtach o wymiarach od 5 mm x 5 mm do minimum 2 cali do komory reakcyjnej. Sterowanie Urządzenia: - sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem, - sterowanie musi odbywać się za pomocą szybkiego sterownika PLC (Programmable Logic Controller) z analogowym i cyfrowym I/O, - oprogramowanie musi pozwalać na: logowanie danych procesowych dla każdego procesu oddzielnie (możliwość wyboru parametrów cyfrowych i analogowych, które mają podlegać logowaniu), pokazywanie w czasie rzeczywistym zadanych i aktualnych parametrów procesów, sterowanie ręczne, jak również za pomocą wcześniej tworzonych przez użytkowników receptur procesów technologicznych o długości min. 25ms PLC, automatyczną kontrolę nieszczelności oraz kalibracji kontrolerów MFC, a także powinno posiadać wielopoziomowy mechanizm nadawania praw dostępu i uprawnień dla użytkowników, także dla wybranych procesów, - komputer sterujący (z systemem operacyjnym Windows 7) wraz z monitorem minimum 19 LCD (zestaw komputerowy kompletny) zapewniający ergonomiczną, płynną i bezproblemową pracę Urządzenia przy korzystaniu z dedykowanego oprogramowania. - Oprogramowanie musi pracować pod systemem operacyjnym Windows 7. - Oprogramowanie musi mieć funkcje wstrzymania hold (plazma ON w momencie przechodzenia do kolejnego etapu procesu, plasma on when switching to a new process step) i przycisk skoku jump ( dla ręcznego przełączenia). Układ chłodzenia: - wymaga się dostarczenia odpowiedniego układu do chłodzenia zapewniającego stabilną prace całego systemu (układ chłodzenia może być wspólny dla urządzeń ICP-RIE i ICP-PECVD),

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN

ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN ZIGLER POLSKA AEROSOL & FILLING TECHNOLOGY KATALOG MASZYN AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI OD PROJEKTU DO URUCHOMIENIA www.zigler.pl SPIS TREŚCI: STRONA: DLACZEGO ZIGLER?...4 AEROZOLE...5-19 ATOMIZERY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny. Aplikacje

Opis ogólny. Aplikacje Opis ogólny Opis ogólny Analizator gazu ULTRAMAT 23 może mierzyć do 4 składników gazu jednocześnie: maksymalnie 3 gazy czułe na podczerwień takie jak CO, CO2, NO, SO2, CH4 oraz O2 przy pomocy celki elektrochemicznej.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo