O ubezpieczeniach na życie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O ubezpieczeniach na życie"

Transkrypt

1 O ubezpieczeniach na życie 1

2 Spis treści Zarys historyczny 3 Mądry Polak po szkodzie 4 Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie 6 Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych 8 Ubezpieczenia ochronne 8 Ubezpieczenia ochronne terminowe 9 Ubezpieczenia ochronne dożywotnie 9 Dodatkowe korzyści: 10 Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe 11 Ubezpieczenia kapitałowe 11 Ubezpieczenia uniwersalne 13 Ubezpieczenia posagowe 14 Ubezpieczenia z kapitałowym funduszem inwestycyjnym 16 Proces zawierania umowy ubezpieczenia 17 Kontakt ze strony pośrednika 17 Spotkanie z pośrednikiem 17 Ankieta medyczna 21 Podsumowanie dobre rady 22 Podstawowe pojęcia (słowniczek) 24 2

3 Zarys historyczny Pierwsza udokumentowana polisa na życie została podpisana 18 czerwca 1583 r. w Londynie. Ubezpieczonym był William Gybbons, trudniący się konserwacją ryb i mięs. Ubezpieczającym i jednocześnie uposażonym był Richard Martin. Ryzyko śmierci Williama wzięła na siebie grupa kupców. Umowa zakładała, że świadczenie zostanie wypłacone w przypadku śmierci Gybbonsa w ciągu 12 miesięcy od daty jej podpisania. Los chciał, że William zmarł tuż przed upływem roku. Kupcy odmówili wypłaty pieniędzy, podając jako powód to, że umowa odnosiła się do roku księżycowego. Sprawa trafiła do sądu, który opowiedział się po stronie Martina i nakazał wypłatę świadczenia. Ze względu na brak umiejętności oszacowania długości życia człowieka, a tym samym określenia stopnia ryzyka, ubezpieczenia na życie rozwijały się dużo wolniej niż te o charakterze majątkowym. Wraz z rozwojem nauk matematycznych, statystycznych oraz medycyny zaczęto prowadzić coraz bardziej zaawansowane badania dotyczące ludzkiej śmiertelności. Bardzo istotnym osiągnięciem w tej dziedzinie było stowrzenie teorii rachunku prawdopodobieństwa, której autorami byli: Christian Huygens, holenderski fizyk, astronom i matematyk, oraz Blaise Pascal, fizyk, matematyk i filozof francuskiego pochodzenia. W tym czasie powstała także teoria ubezpieczeń na życie stworzona przez Holendra Jana de Witta. Przełomowe znaczenie miało jednak zbudowanie przez astronoma Edmunda Halleya w 1693 r. tablicy wymieralności, powstalej na podstawie danych zebranych przez wrocławskiego pastora Kacpra Neumanna. Pierwsze profesjonalne zakłady ubezpieczeń na życie o charakterze zarobkowym powstawały przede wszystkim w Anglii. Rozpoczęły tam działalność założone w 1699 r. Society of Assurances for Widows and Orphans (Towarszystwo ubezpieczeń dla wdów i sierot), w 1705 r. Amicable, a następnie Royal Exchange i London Assurance Corporation. Zmianę jakościową przyniósł rok 1762, kiedy to w Londynie powstało 3

4 towarzystwo wzajemne Equitable. Specjalizowało się w zawieraniu długoterminowych ubezpieczeń na życie, w których składka była ustalana na podstawie kalkulacji śmiertelności wynikającej z wieku ubezpieczanego. W Polsce pierwsze w pełni zorganizowane formy ochrony ubezpieczeniowej pojawiły się w czasach zaborów. W 1873 r. do życia powołane zostało pierwsze polskie prywatne przedsiębiorstwo ubezpieczeń na życie, funkcjonujące pod nazwą VESTA Bank Wzajemnych Zabezpieczeń na Życie. Od początku swojej działalności Vesta osiągała sukcesy, zajmując w 1900 r. 20. miejsce wśród 116 zakładów na rynku pruskim. W czasie I wojny światowej (1915 r.) wprowadziła ubezpieczenie na wypadek śmierci poniesionej w trakcie działań wojennych. Mądry Polak po szkodzie Jak pokazują badania, coraz częściej decydujemy się na ubezpieczenie mieszkania, które pozwoli pokryć koszty związane, np. z zalaniem czy też kradzieżą, wykupujemy polisy turystyczne przed wakacyjnym urlopem, a ze względu na ustawowy obowiązek zawieramy polisy komunikacyjne OC. Zapominamy jednak tak naprawdę o najważniejszej i najcenniejszej wartości, którą posiadamy własnym życiu. Traktujemy ubezpieczenie na życie jako zbędny wydatek, gdyż nie dopuszczamy do siebie faktu, że to nas może wkrótce dotknąć nieszczęście. To przeświadczenie, niestety, często bywa zgubne. Warto zatem poważnie rozważyć wykupienie polisy ubezpieczeniowej na życie, gdyż daje to poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w razie śmierci nie pozostawimy bliskich w trudnej sytuacji. 4

5 Fot. Jean Froidevaux/www.sxc.hu Ubezpieczenie na życie to umowa ochronna pomiędzy ubezpieczonym a towarzystwem ubezpieczeniowym, które za określone w umowie wynagrodzenie (składkę) przejmie na siebie konsekwencje zdarzeń losowych (realizację ryzyk). W przypadku ubezpieczenia na życie podstawowym ryzykiem jest śmierć ubezpieczonego. Główną funkcją polisy ubezpieczeniowej na życie jest zabezpieczenie na wypadek jego śmierci rodziny oraz osób, które pozostają na utrzymaniu ubezpieczonego. Polisa ubezpieczeniowa w swojej czystej formie jest gwarantem tego, że osoby uposażone, wskazane przez ubezpieczonego, nie pozostaną bez środków do życia. Wypłata świadczenia pozwoli utrzymać dotychczasowy poziom życia przez jakiś czas i ułatwi proces adaptacji w nowych warunkach. Środki uzyskane z polisy umożliwią spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, a także pokryją ewentualne koszty związane z podatkami od spadku. 5

6 W Polsce rynek produktów ubezpieczeniowych stale się rozwija. Dużą rolę w rozpowszechnianiu i popularyzacji ubezpieczeń wśród Polaków odgrywają w ostatnim czasie banki, które wymagają od osób zaciągających np. kredyty hipoteczne zabezpieczenia w postaci polisy ubezpieczeniowej na życie. Wraz z rozwijającym się rynkiem ubezpieczeń w Polsce rośnie zainteresowanie Polaków możliwościami zabezpieczenia się przed szeregiem ryzyk występujących w życiu. Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie Ubezpieczenie na wypadek nieoczekiwanych okoliczności, a w szczególności ubezpieczenie życia to rozwiązane wskazane dla wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy mają niepełnosprawność, czy nie. W teorii każdy ma prawo do nabycia polisy ubezpieczeniowej. Zasady równości i niedyskryminacji są zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektywach Unii Europejskiej, a także w ratyfikowanej we wrześniu 2012 r. przez Prezydenta RP Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Art. 25 pkt e) Konwencji stanowi: Państwa-Strony (...) Zakażą dyskryminowania osób niepełnosprawnych przy udzielaniu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia na życie,w sytuacji, gdy takie ubezpieczenie jest dozwolone przez ustawodawstwo danego kraju i będzie ono udzielone w sposób spawiedliwy i racjonalny. 6

7 Nie da sie jednak ukryć, że osoby z niepełnosprawnością mogą napotkać pewne przeszkody w procesie zawierania umowy ubezpieczeniowej. Z prawnego punktu widzenia zasada swobody umów nie zabrania ubezpieczycielowi odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku gdy mamy do czynienia z umowami dobrowolnymi. Nie należy jednak domniemywać złej woli ubezpieczyciela. Skąd zatem biorą się bariery, które napotykają na swojej drodze osoby z niepełnosprawnością? Towarzystwo ubezpieczeniowe w procesie zawierania umowy z potencjalnym klientem dokładnie weryfikuje i sprawdza stan zdrowia osoby ubiegającej się o polisę na życie. Wynika to z faktu, że niezbędne jest określenie indywidualnego ryzyka ubezpieczeniowego klienta. Za pośrednictwem specjalnej ankiety zostaniemy zapytani o historię ewentualnych chorób, przyjmowane leki, nałogi, a nawet o występowanie w rodzinie np. chorób nowotworowych. W przypadku kiedy wynik ankiety w jakiś sposób odbiega od normy, możemy zostać skierowani na dodatkowe badania. Do każdej osoby specjaliści z firmy ubezpieczeniowej podchodzą indywidualnie, bez względu na to, czy jesteśmy osobą sprawną, czy też nie. Stosowanie restrykcyjnych procedur powoduje, że przypadki schorzeń czy też chorób u osób z niepełnosprawnością są traktowane jako tzw. wykluczenie i uniemożliwiają zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Staje się tak np. w sytuacji, gdy niepełnosprawność jest konsekwencją przebytej choroby nowotworowej. Ryzyko ubezpieczeniowe w tym przypadku jest na tyle duże, że ubezpieczyciel musi wydać decyzję odmowną. W wielu przypadkach stosuje jednocześnie bufor bezpieczeństwa i ustala minimalny okres, który musi upłynąć od momentu zwalczenia nowotworu. Gdy minie czas określony w przepisach, np. 10 lat od ustania choroby, wtedy wykluczenie przestanie działać i będzie można się ubezpieczyć. Zatem istotą problemu nie jest w tej sytuacji niepełnosprawność osoby ubiegającej się o polisę, ale przebyta choroba bezpośrednio zagrażająca życiu. 7

8 W sytuacji kiedy poczujemy się pokrzywdzeni przez ubezpieczyciela i uznamy jego postępowanie za dyskryminujące, możemy dociekać swoich praw w trybie postępowania skargowego. W takiej sytuacji z pomocą przyjdzie Rzecznik Ubezpieczonych (www.rzu.gov.pl). Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych Możemy wyróżnić wiele rodzajów ubezpieczeń na życie. Biorąc pod uwagę kryterium czasu trwania umowy, stosujemy podział na ubezpieczenia terminowe i dożywotnie. Ze względu na charakter umowy dzielimy je na ochronne i ochronno-oszczędnościowe. Te drugie możemy podzielić na kilka wariantów, tj. kapitałowe, posagowe, z funduszem inwestycyjnym oraz uniwersalne. W zależności od charakteru zdarzenia wyróżnia się także ubezpieczenia na życie, na dożycie, a także ubezpieczenia łączone. Ubezpieczenia ochronne Przedmiotem ubezpieczenia w tego typu polisach jest życie osoby ubezpieczonej. W przypadku śmierci ubezpieczonego następuje wypłata świadczenia na rzecz osoby uposażonej, wskazanej w dokumencie ubezpieczeniowym. Ubezpieczony może uposażyć więcej niż jedną osobę i procentowo określić podział sumy ubezpieczenia. 8

9 Ubezpieczenia ochronne terminowe W przypadku kiedy polisa ma charakter terminowy, idywidualnie ustalamy okres jej trwania. Najczęściej ta forma ubezpieczenia wykorzystywana jest jako rodzaj zabezpieczenia długoterminowych zobowiązań kredytowych, np. kredytu na mieszkanie. Ubezpieczenia ochronne dożywotnie W przypadku tego rodzaju polis ubezpieczenie obowiązuje do śmierci ubezpieczonego. Niestety, niekiedy ubezpieczyciel zastrzega w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), Fot. Erich Kasten/www.sxc.hu 9

10 że górną granicą obowiązywania ochrony jest np. 85. rok życia. W przypadku niektórych towarzystw obowiązek opłacania składek ustaje wraz z osiągnięciem określonego wieku. np. 70. roku życia, natomiast ubezpieczenie nadal obowiązuje. Dodatkowe korzyści: Z reguły polisy ubezpieczeniowe o charakterze ochronnym mają elastyczną i kompleksową strukturę, dzięki czemu możemy rozszerzać zakres ochrony o dodatkowe umowy, np.: 1. Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku jeśli w trakcie trwania umowy nastąpi śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uposażony otrzyma dodatkowe świadczenie. Najczęściej jest to dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku jeśli na skutek wypadku ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ustalonego w procentach stopnia uszczerbku czy też niepełnosprawności i sumy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań jeśli w trakcie trwania umowy ubezpieczony poważnie zachoruje, towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości określonej w umowie. 4. Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej jeśli w trakcie trwania umowy ubezpieczony będzie zmuszony poddać się specjalistycznej operacji (która objęta jest ubezpieczeniem), towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości określonej w umowie. 5. Ubezpieczenie Assistance niektóre towarzystwa oferują w ramach dodatkowego ubezpieczenia pakiet Assistance, który w zależności od wariantu oferuje np. transport medyczny, opiekę psychologa, pielęgniarki etc. 10

11 Istnieje wiele rodzajów dodatkowych umów ubezpieczeniowych poszerzających zakres ochronny i dodatkowych świadczeń, dzięki czemu możemy kompleksowo zabezpieczyć życie i zdrowie. Pamiętać należy jednak, że każda umowa dodatkowa zwiększa wysokość składki. Konieczne jest także dokładne przeczytanie Ogólnych Warunków Umowy (OWU). To pozwoli upewnić się, że ryzyka, na zabezpieczeniu których najbardziej nam zależy, są objęte ochroną, a także uniknąć niemiłego zaskoczenia i zdenerwowania przy ewentualnej wypłacie świadczeń. Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe Ten typ polis ubezpieczeniowych pozwala chronić życie i równocześnie ma charakter oszczędnościowy. W Polsce ubezpieczenia ochronno-ubezpieczeniowe cieszą się największą popularnością. W tej grupie ubezpieczeń występuje następujący podział: Ubezpieczenia kapitałowe Tego rodzaju umowy ubezpieczeniowe charakteruzuje możliwość zadbania o ochronę życia ubezpieczonego, przy jednoczesnym gromadzeniu oszczędności. Polisy kapitałowe, inaczej zwane mieszanymi lub na życie i dożycie, są zawierane na określony czas. Zazwyczaj minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat, natomiast górny limit przeważnie jest ustalony na poziomie 75 lat. Termin na dożycie wynika z faktu, że polisa gwarantuje wypłatę tzw. wartości odstąpienia (wartość odstąpienia jest kwotowo równa sumie ubezpieczenia), 11

12 w przypadku kiedy dożyjemy końca polisy. Świadczenie o takiej samej wysokości, tj. sumy ubezpieczenia, zostanie wypłacone w sytuacji, kiedy dojdzie do śmierci ubezpieczonego w czasie trwania umowy. Dwuzadaniowość polisy wymaga podziału opłacanej składki. Jedna część pokryje funkcję ochronną, druga zaś zostanie zainwestowana. Dużą zaletą polisy kapitałowej jest fakt, że ryzyko inwestycyjne leży po stronie towarzystwa. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zazwyczaj nie podejmuje ryzykownych inwestycji. Gwarantuje to posiadaczowi polisy mniejszy, ale pewny zysk. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają swoim klientom wybór opcji polisy nastawionej bardziej na oszczędzanie lub ochronę życia. W tym celu ustala się proporcje pomiędzy sumą ubezpieczenia a wartością odstąpienia. Fot. Penny Mathews/www.sxc.hu 12

13 W przypadku kiedy ubezpieczonemu bardziej zależy na ochronie życia, może zdecydować, że suma ubezpieczenia będzie 3-krotnie wyższa niż wartość odstąpienia i ustali proporcje na poziomie 3:1. W odwrotnej sytuacji, czyli nastawieniu bardziej proinwestycyjnym, suma odstąpienia będzie trzykrotnie wyższa od sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenia uniwersalne Ubezpieczenie uniwersalne, podobnie jak ubezpieczenie kapitałowe, jest skonstruowane tak, aby realizować równocześnie funkcję ochronną i oszczędnościową. Charakteryzuje się jednak kilkoma istotnymi różnicami. W ubezpieczeniu uniwersalnym nie występuje założenie o określonym czasie trwania polisy, w związku z czym w każdym momencie trwania umowy, ubezpieczony może zdecydować o jej rozwiązaniu i tym samym otrzymać zgromadzoną do tej chwili kwotę, tj. wartość rachunku polisy (wartość odstąpienia). W sytuacji kiedy w trakcie trwania umowy dojdzie do realizacji ryzyka, jakim jest śmierć ubezpieczonego, wtedy osobom uposażonym zostanie wypłacone świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia lub sumie wartości jednostek uczestnictwa, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Termin jednostka uczestnictwa pojawia się w tej sytuacji dlatego, że funkcja inwestycyjna polisy jest realizowana za pośrednictwem tzw. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Istotą tego rozwiązania w kontekście ryzyka inwestycyjnego jest fakt, że to klient jest nim obarczony. W procesie zawierania umowy będzie także musiał samodzielnie podjąć decyzję o wyborze danego funduszu. W przypadku polisy uniwersalnej nie istnieje zatem gwarancja wypłaty określonego kapitału po zakończeniu umowy. Termin ubezpieczenie uniwersalne opisuje nie tylko możliwość łączenia funkcji ochronnej i oszczędnościowej, ale także odnosi się 13

14 do elastyczności umowy w zakresie ustalania sumy ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że klient może zdecydować o przyjęciu dowolnej sumy ubezpieczenia mieszczącej się w określonych wcześniej widełkach. Rozpiętość tego zakresu jest ściśle powiązana z aktualnym wiekiem klienta. Wybór sumy ubezpieczenia z dolnej granicy przedziału sprawi, że polisa będzie w głównej mierze wypełniać zadanie inwestycyjne. Wraz z przesuwaniem tej wartości w górę zakresu (czyli jej zwiększaniem) rosnąć będzie także ochronny charakter polisy. Dodatkowo, jeśli w kolejnych latach trwania umowy zmieniać się będą wymagania klienta lub jego skłonność do ryzyka, ubezpieczyciel umożliwi korektę wielkości sumy ubezpieczenia. W każdą rocznicę polisy towarzystwo przypomni także o możliwości indeksacji. Ważne: Ze względu na fakt, że nasze pieniądze inwestowane za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie są objęte gwarancją wypłaty, należy szczególnie dokładnie zapoznać się informacjami udostępnionymi przez towarzystwo na temat poszczególnych funduszy, a przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jakim ryzykiem inwestycyjnym się charakteryzują. Im wyższe ryzyko, tym większe prawdopodobieństwo, że zakładany przez nas plan inwestycyjny się nie zrealizuje. Ubezpieczenia posagowe Ubezpieczenie posagowe to kolejny przykład polisy na życie, która ma charakter ochronno-oszczędnościowy. Konstrukcja tego typu umowy może przedstawiać się dwojako. W pierwszym wariancie osoba wykupująca ubezpieczenie, inaczej zwana fundatorem, 14

15 jest zarówno ubezpieczającym, jak i ubezpieczonym. W drugim zaś ubezpieczającym jest fundator, a ubezpieczonym dziecko. W obu przypadkach jako uposażonego wskazuje się dziecko. Niezależnie od wariantu ten rodzaj ubezpieczenia jest skierowany do rodziców, dziadków, krewnych czy też innych osób, które chcą zapewnić dziecku bezpieczeństwo finansowe. Pod hasłem bezpieczeństwa finansowego kryje się najczęściej możliwość zagwarantowania dziecku godnego startu w dorosłe życie. Pieniądze zgromadzone na polisie mogą zostać spożytkowane np. jako wkład w zakup mieszkania, samochodu czy też pokrycie kosztów studiów. Umowa ma charakter terminowy i bardzo często trwa do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Ustalona przez fundatora (rodzica, dziadka, innego krewnego) składka jest w części inwestowana w tzw. fundusz posagowy, który jest niczym innym jak ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym lub planem inwestycyjnym. Należy pamiętać, że w tym przypadku ryzyko inwestycyjne również leży po stronie klienta. Można je jednak minimalizować poprzez dobór odpowiedniego funduszu lub planu inwestycyjnego. Mimo że z reguły klienci wybierający ubezpieczenia posagowe koncentrują się na jej funkcji inwestycyjnej, nie należy zapominać o ochronie. Elastyczność umowy pozwala dostosować jej strukturę do potrzeb klienta i wybrać ostatecznie satysfakcjonujące rozwiązanie. W ofertach dotyczących ubezpieczeń posagowych bardzo często pojawia się możliwość wykupu umowy dodatkowej, nazywanej z reguły rentą posagową. Jest to bardzo korzystna opcja, która zapewnia, że w przypadku śmierci fundatora towarzystwo będzie wypłacać dziecku rentę w cyklu miesięcznym. Kwota renty ustalona zostanie na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia oraz stawki procentowej zapisanej w umowie. 15

16 Drugą ciekawą umową dodatkową może być opcja, która zakłada, że w przypadku zgonu fundatora towarzystwo przejmie na siebie obowiązek opłacania składek. Dzięki temu na koniec okresu ubezpieczenia dziecko otrzyma kwotę wynikającą z umowy głównej. Ważne: Jeśli zastanawiasz się nad wykupem ubezpieczenia posagowego dla swojego dziecka, pamiętaj, że im wcześniej zdecydujesz się na ten krok, tym mniejsza suma będzie ci potrzebna w cyklu miesięcznym, aby na koniec uzbierać satysfakcjonującą kwotę. Ubezpieczenia z kapitałowym funduszem inwestycyjnym To ubezpieczenia na życie o charakterze bezterminowym, skonstruowane głównie z myślą o gromadzeniu oszczędności. Ta forma ubezpieczenia pełni także funkcję ochrony życia, zazwyczaj jednak suma ubezpieczenia jest minimalna. Wpłacane składki są przeznaczane na wykup jednostek uczestnictwa, wybranego przez ubezpieczonego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swoich ofertach nawet kilkadziesiąt funduszy o zróżnicowanych strukturach i stopniu ryzyka inwestycyjnego. Klient może zdecydować się na wybór jednego lub kilku funduszy, tworząc tzw. portfel inwestycyjny. Możemy zatem w ramach swojej inwestycji wybrać jednocześnie zarówno fundusze o bardziej ryzykownej formie lokowania kapitału, jak i tych bardziej bezpiecznych. Pamiętać należy, że ryzyko inwestycyjne leży po stronie ubezpieczonego, dlatego wybór funduszy należy potraktować priorytetowo. 16

17 Proces zawierania umowy ubezpieczenia Wraz z dynamicznym rozwojej rynku ubezpieczniowego w Polsce coraz częściej stajemy się odbiorcami procesów sprzedażowych związanych z produktami ubezpieczeniowymi. Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych kontaktują się z nami za pośrednictwem telefonu, a, internetowych i telewizyjnych kampanii reklamowych. Z jednej strony to komfort bogactwa, z drugiej zaś jak wybrać ofertę, która spełnia nasze oczekiwania? Część z nas reaguje negatywnie na próby kontaktu ze strony pośredników ubezpieczeniowych. Każdy ma swoje powody. Ci, którzy odmawiają ze względu na obawę przed nieznanym, skorzystają na poniższej lekturze. Kontakt ze strony pośrednika Pracownicy działu telemarketingu kontaktują się telefonicznie z potencjalnymi klientami i proponują krótkie spotkanie z pośrednikiem (agentem ubezpieczeniowym). Jeśli jesteśmy zainteresowani ubezpieczeniem, wystarczy, że ustalimy dogodny dla nas termin i miejsce spotkania. Spotkanie z pośrednikiem Każdy pośrednik ubezpieczeniowy musi być zarejestrowany w tzw. Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, prowadzonym przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego) 17

18 oraz zobowiązany jest do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego rejestrację. Jeśli więc mamy jakieś obawy, zawsze możemy sprawdzić wiarygodność pośrednika. Na pierwszym spotkaniu przeprowadzona zostanie tzw. analiza potrzeb. Każdy profesjonalny pośrednik ubezpieczeniowy ma przygotowaną listę pytań, które pomogą określić potrzeby klienta, a tym samym przygotować odpowiednie rozwiązanie. 1. Jaki jest Pana/Pani wiek? 2. Czy ma Pan/Pani jakieś ubezpieczenie? 3. Czy jest Pan/Pani głównym żywicielem rodziny? 4. Jaka maksymalna wysokość składki ubezpieczeniowej pozwoliłaby zachować stabilność Pana/Pani budżetu domowego? Pojawiają się także pytania dotyczące naszych przychodów oraz miesięcznych kosztów. Nie mamy obowiązku odpowiadania na nie, jednak dzięki tym danym pośrednik jest w stanie precyzyjnie określić, jaka suma ubezpieczenia jest w naszym przypadku wystarczająca Przykład: Jan Kowalski jest głównym żywicielem rodziny, której miesięczne koszty wynoszą 2 tys. zł. Ma żonę, która pracuje dorywczo, i dwójkę dzieci. Jego życzeniem jest, aby na wypadek śmierci zabezpieczyć finansowe rodzinę do czasu uzyskania przez dzieci 18 lat. W tym celu musi ubezpieczyć się na okres 10 lat. To oznacza, że odpowiednia dla niego suma ubezpieczenia będzie wynosić 2000 zł x 12 miesięcy x 10 lat 240 tys. zł

19 Polisa ubezpieczeniowa Fot. Piotr Stanisławski Niedoświadczeni pośrednicy często zawyżają potrzebną sumę ubezpieczenia, zapominając o tym, że zazwyczaj pracownicy są ubezpieczani przez zakład pracy. Jeśli Jan Kowalski ma np. ubezpieczenie grupowe z zakładu pracy, należy odjąć od kalkulowanej sumy wartość polisy pracowniczej. Po określeniu odpowiedniej sumy ubezpieczenia pośrednik ustali, czy jesteśmy narażeni na dodatkowe ryzyka z tytułu wykonywanego zawodu lub też hobby. Na tym etapie pojawią się pytania typu: 1. Jaki jest Pana/Pani zawód? 5. Czy w ramach wykonywanego zawodu często podróżuje Pan/Pani samochodem? 6. Czy uprawia Pan/Pani sporty ekstremalne? (jeśli tak, to jakie?) 19

20 Zebrane informacje pozwolą precyzyjnie określić potrzeby i będą podstawową do przygotowania korzystnej oferty. Pośrednik ubezpieczeniowy wprowadzi wszelkie dane to specjalnego programu i przygotuje symulację polisy. Dzięki temu uzyskamy informacje o wymaganej składce, sumie ubezpieczenia, a w przypadku umowy inwestycyjnej symulację planu oszczędnościowego. Obowiązkiem agenta jest dołączenie do symulacji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dokument OWU jest zazwyczaj dość obszernym tekstem, jednak w żadnym wypadku nie należy podpisywać polisy bez uprzedniego zapoznania się z jego treścią. Każdy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczeniowej zawiera zapis stanowiący o tym, że klient otrzymał do wglądu dokument OWU i wraz ze złożeniem podpisu akceptuje jego treść. Zatem bardzo istotne jest, aby przed podpisaniem wniosku wszelkie informacje były jasne i zrozumiałe. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie należy podpisywać wniosku. Agent ubezpieczeniowy ma obowiązek odpowiedzi na wszystkie pytania i jego zadaniem jest wytłumaczenie każdej niejasności. 20

21 Ankieta medyczna Integralnym elementem wniosku o ubezpieczenie na życie jest kwestionariusz medyczny. Za jego pośrednictwem ubezpieczyciel uzyska informacje na temat stanu zdrowia klienta i tym samym określi ryzyko ubezpieczeniowe. Ważne: Wszelkie informacje wpisane do ankiety muszą być bezwzględnie zgodne z prawdą, a próby zatajenia istotnych danych mogą być w późniejszym etapie podstawą do niewypłacenia świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Jeśli dane zawarte w ankiecie będą odbiegać od normy, ubezpieczyciel skieruje nas na dodatkowe badania lekarskie. Koszty badań pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe po weryfikacji wniosku i ankiety medycznej oraz zapoznaniu się z ewentualnymi wynikami badań lekarskich określi, czy wcześniej założone wartości składki i sumy ubezpieczenia odpowiadają ustalonemu poziomowi ryzyka ubezpieczeniowego. Jeśli tak, nasz wniosek zostanie spolisowany i po opłaceniu pierwszej składki rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa. 21

22 ! Podsumowanie dobre rady 1. Zanim kupisz polisę, najlepiej porównaj oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych, aby ochronę świadczoną przez ubezpieczyciela dostosować do swoich potrzeb ubezpieczeniowych czyli ryzyk, przed którymi chcemy się zabezpieczyć. 2. Zwróć uwagę na ofertę dodatkowych umów ubezpieczenia, które mogą być zawarte jako integralna część polisy. 3. Dokładnie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU). Dopóki wszelkie wątpliwości nie zostaną rozwiane, NIE PODPISUJ umowy. 4. Wybieraj towarzystwa ubezpieczeniowe o uznanej renomie. 5. Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić wiarygodność agenta ubezpieczeniowego, z którym się kontaktujesz. Każdy pośrednik jest wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 6. Nie zatajaj informacji dotyczących twojego stanu zdrowia. Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych mogą zweryfikować autentyczność podanych informacji, a wszelkie dane niezgodne z prawdą mogą być podstawą do niewypłacenia świadczeń. 7. Jeśli zastanawiasz się nad wykupem ubezpieczenia posagowego dla swojego dziecka lub polisy o charakterze oszczędnościowym, pamiętaj, że im wcześniej zdecydujesz się na ten krok, tym będzie potrzebna mniejsza suma w cyklu miesięcznym, aby na koniec uzbierać satysfakcjonującą kwotę. 8. Decydując się na polisę inwestycyjną, pamiętaj, że najczęściej ty ponosisz ryzyko inwestycyjne. Dokładnie zapoznaj się ofertą funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym naciskiem na stopień ryzyka, jakim się charakteryzują. 22

23 9. Bądź czujny, jeśli agent ubezpieczeniowy, przedstawijąc ci ofertę polisy inwestycyjnej, obiecuje złote góry i ogromne zyski. 10. Nie podejmuj pochopnej decyzji. Dokładnie zapoznaj się z dokumentacją, zanim podpiszesz wniosek. 11. Ubezpiecz swoje życie. To największa wartość, jaką posiadamy. 23

24 Podstawowe pojęcia (słowniczek) Indeksacja Możliwość podwyższenia składki i sumy ubezpieczenia w roczncę polisy ubezpieczeniowej, stosowana jako ochrona wartości świadczeń przed skutkami inflacji. Jednostka uczestnictwa Tytuł uczestnictwa w funduszu inwestycyjnych. W przypadku kiedy inwestujemy swoje pieniądze za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, stajemy się jego uczestnikiem w stopniu proporcjonalnym do kwoty, jaką przeznaczamy, a nasze pieniądze są przeliczane na jednostki uczestnictwa. Jeśli wyobrazimy sobie, że fundusz inwestycyjny to ogromny mur, a jedna cegła jest warta 100 zł, to inwestując 2 tys. zł, będziemy mieć 20 cegiełek, czyli jednostek uczestnictwa. W praktyce jest to termin umowny, który jest podzielny i ułatwia obliczenia. Coby się stało, gdybyśmy naprawdę używali cegieł do rozliczenia, a chcieli zainwestować 2010 zł? Musielibyśmy z jednej cegły odłupać kawałek, a dokładnie 1/10. OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ubezpieczeniowa Dokument ubezpieczenia stanowiący dowód zawarcia umowy ubezpieczenia i objęcia ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w OWU. Rocznica polisy Rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 24

25 Składka Suma pieniężna określona w polisie ubezpieczeniowej, będąca kosztem świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz ubezpieczonego. Może być uiszczana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Suma ubezpieczenia Suma pieniężna określona w umowie ubezpieczenia, będącą podstawą ustalania wysokości świadczenia ubezpieczyciela. Ubezpieczający Podmiot, który zawarł umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczony Osoba fizyczna wymieniona z imienia i nazwiska w dokumencie ubezpieczenia, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia. Ubezpieczyciel Towarzystwo ubezpieczeniowe. Uposażony Podmiot wskazany przez ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wartość odstąpienia Suma pieniężna określona w umowie ubezpieczenia, wypłacana przez towarzystwo w sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy, np. dożycia do końca polisy w przypadku polis na dożycie. 25

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Marek Połeć, 08.12.2010

Marek Połeć, 08.12.2010 Marek Połeć, 08.12.2010 2.1 od następstw nieszczęśliwych wypadków 2.2 na życie W obecnej rozwiniętej formie ubezpieczenia na życie są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Głównymi celami tych

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe MONO? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia i

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto: Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie Posiadając kredyt, pożyczkę lub zobowiązanie w formie leasingu, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie - najlepiej w formie odpowiedniej polisy na życie. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r.

UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r. UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r. Kontrakt! PLAN SPOTKANIA: Częstochowa, 25.11.2014 r. 1. CZYM SA UBEZPIECZENIA? A) WSTĘP B) PRZYKŁAD C) HISTORIA D) KTO OFERUJE? 2. RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego Ubezpieczenie Opiekun VIP życie i zdrowie Oferta dla klienta indywidualnego Muzyka nie może się tak po prostu skończyć! / Patrick Süskind Opiekun VIP Opiekun VIP Opiekun VIP to program ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie - praktycznie

Ubezpieczenia na życie - praktycznie Ubezpieczenia na życie - praktycznie W Polsce do podstawowych ubezpieczeń życiowych zalicza się: 1. Ubezpieczenia na życie i dożycie oraz mieszane tzn. ubezpieczenie zarówno terminowe jak i dożywotnie,

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013 Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 15 listopada 2013 Czy zastanawiałeś się nad przyszłością swojego dziecka? Kto lub co zdecyduje o tym, kim ono zostanie w dorosłym życiu? Czy kiedy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW szkolne na co warto zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie? DUOiZ, DPr

Ubezpieczenie NNW szkolne na co warto zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie? DUOiZ, DPr Ubezpieczenie NNW szkolne na co warto zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie? DUOiZ, DPr 7.2017 1 InterRisk działa zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 13 lipca 2017 r. Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi?

Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi? Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Złoty Środek Pytania i odpowiedzi Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi? Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie CZĘŚĆ I Rozdział 1. Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie CZĘŚĆ I Rozdział 1. Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 CZĘŚĆ I... 19 Rozdział 1. Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie... 21 1.1. Pojęcie i klasyfikacje ubezpieczeń na życie... 21 1.2. Funkcje ubezpieczeń na życie...

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota i cel ubezpieczeń na życie. 2. Cechy specyficzne ubezpieczeń na życie. 3. Klasyfikacja ubezpieczeń na życie. 4. Klasyczne ubezpieczenia na życie. 5. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy produkt strukturyzowany Elita Europy Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Anna Dąbrowska Warszawa, 8 października 2015 r. PROBLEMY odmowa spełnienia i zaniżanie wysokościświadczeń; problem zwrotu składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców Rachunek db Firma z Przyszłością Dla kogo jest to interesujące rozwiązanie: Przedsiębiorcy prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy i Ja

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy i Ja Local knowledge. Global power. AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy i Ja aspekty operacyjne Najważniejsze dokumenty Wniosek z Ankietą Zdrowia Skierowanie na badania Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Bancassurance quo vadis? na IV Kongress Bancassurance października 2012 r. Hotel Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy

Bancassurance quo vadis? na IV Kongress Bancassurance października 2012 r. Hotel Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy Bancassurance quo vadis? na IV Kongress Bancassurance 25-26 października 2012 r. Hotel Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy 1 Bancassurance definicja i zakres W polskim prawie brak jest formalnej definicji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT UBEZPIECZENIA VISION (VISP 1.3)

TARYFA OPŁAT UBEZPIECZENIA VISION (VISP 1.3) TARYFA OPŁAT UBEZPIECZENIA VISION (VISP 1.3) Niniejsza taryfa opłat za ubezpieczenie Vision (VISP 1.3) zawiera wysokość opłat, obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wysokość (wartość)

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 1 Vienna Insurance Group Obecna w 24 krajach Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu Kopalnia Złota II subskrypcja produktu 1 Niniejsza prezentacja stanowi opracowanie własne Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Informacje w niej zawarte przeznaczone są wyłącznie na potrzeby tego szkolenia.

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

Nie mówimy z kim, mówimy, że warto. Ubezpieczeniaonline.pl

Nie mówimy z kim, mówimy, że warto. Ubezpieczeniaonline.pl Poradnik na życie Nie mówimy z kim, mówimy, że warto. Ubezpieczeniaonline.pl 2 Szanowni Państwo, Prezentujemy Państwu krótki poradnik dotyczący ubezpieczenia na życie. Warto zastanowić się nad tym co najcenniejsze,

Bardziej szczegółowo

Zespół Ubezpieczenie grupowe

Zespół Ubezpieczenie grupowe Zespół Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Zespół cel ubezpieczenia Zespół Zapewnienie finansowej rekompensaty w razie utraty życia i zdrowia wskutek nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW Cechy produktu Zakres umowy Wiek wstępu Okres ubezpieczenia Początek odpowiedzialności Zawarcie umowy Profil Oszczędzania Gwarantowane świadczenie w wysokości wpłaconych składek (ROP) KARTA PRODUKTU EMERYTURA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. A. Manes, Versicherungslexikon, Tübingen 1909, s. 760 761.

Wprowadzenie. A. Manes, Versicherungslexikon, Tübingen 1909, s. 760 761. Ubezpieczenia na życie wywodzą się z kilku źródeł. Pierwsze formy ubezpieczeń na życie pojawiły się w starożytności w ramach świadczonej przez zrzeszenia zawodowe i religijne pomocy wzajemnej. Pomoc w pokrywaniu

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

Osobista Ankieta dla potrzeb planowania finansowego w związku z przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia na życie NOVIS Wealth Insuring

Osobista Ankieta dla potrzeb planowania finansowego w związku z przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia na życie NOVIS Wealth Insuring Osobista Ankieta dla potrzeb planowania finansowego w związku z przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia na życie NOVIS Wealth Insuring Szanowna Państwo, Poniższa Ankieta jest przedstawiana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12)

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Wiek przystąpienia Ubezpieczonego: Ochrona tymczasowa: Przedmiot ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia: Okres trwania

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

ISTOTA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ISTOTA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Paula Malina Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest omówienie dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń na życie. Na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Co to jest ubezpieczenie???

Co to jest ubezpieczenie??? SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Co to jest ubezpieczenie??? INSTYTUT BADAŃ i ANALIZ FINANSOWYCH pokój RA 50, tel. (17) 866 15 29 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl 2 Słownik języka

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Gwarancja: Ochrona życia. Ochrona ze zwrotem nowe rozwiązanie w ofercie ING. Dożycie - zwrot do 100% wpłaconych składek

Gwarancja: Ochrona życia. Ochrona ze zwrotem nowe rozwiązanie w ofercie ING. Dożycie - zwrot do 100% wpłaconych składek Ochrona ze zwrotem nowe rozwiązanie w ofercie ING Ochrona życia Gwarancja: Dożycie - zwrot do 100% wpłaconych składek Obowiązuje na całym świecie 24h/7 W STANDARDOWYCH UBEZPIECZENIACH, NA KONIEC OKRESU

Bardziej szczegółowo

Postawy społeczeństwa polskiego wobec. ubezpieczeń. Zestawienia z wyników badań zrealizowanych na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego

Postawy społeczeństwa polskiego wobec. ubezpieczeń. Zestawienia z wyników badań zrealizowanych na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego Postawy społeczeństwa polskiego wobec Zestawienia z wyników badań zrealizowanych na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego Grudzień, 01 r. Z kim rozmawialiśmy? Wyniki uzyskane w ramach TNS Omnibus -wielotematycznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie

OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie OPTYMALNA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie 1 Optymalna Ochrona Optymalna py Ochrona w pg pigułce CZAS TRWANIA UMOWY Każda umowa zawierana na rok, automatycznie t przedłużana ż na kolejne roczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Klienta. Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa

Przewodnik Klienta. Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa Przewodnik Klienta Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa 1 Jesteśmy gotowi, aby sprostać Twoim potrzebom Życie i zdrowie Twoje oraz Twoich bliskich mają bezcenną wartość. Wiemy, że gdy pojawia

Bardziej szczegółowo

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Pakiet ubezpieczeń dodatkowych Pod Opieką AEGON to: 1. dodatkowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r.

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r. BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance Warszawa,13.06.2013 r. O nas joint venture 50% / 50% BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki (na życie i ogólna). Start operacyjny

Bardziej szczegółowo

Struktura Innowacyjne Technologie

Struktura Innowacyjne Technologie Struktura Innowacyjne Technologie MICROSOFT APPLE GOOGLE Struktura Innowacyjne Technologie to oferta skierowana do tych, którzy pragną pomnożyć oszczędności i jednocześnie dbają o bezpieczeństwo swoich

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo