PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD"

Transkrypt

1 PEPS CAD/CAM SYSTEM Z ponad instalacji i 25 lat doświadczenia na rynku światowym, PEPS jest jednym z wiodących Systemów CAD/CAM. We współpracy z producentami Obrabiarek CNC i producentami Sterowników CNC, system jest ciągle rozwijany. PEPS jest obiektowo zorientowanym Systemem CAD/CAM dla zewnętrznego programowania maszyn CNC na standardowym komputerze PC z systemem Windows XP/Windows Vista/Windows 7. Bazujący na Parasolidzie System CAD/CAM jest używany w przemyśle narzędziowym i przemyśle form wtryskowych jak również w innych działach przemysłu. Z powodu przyjaznego interfejsu Windows i jego intuicyjnego prowadzenia użytkownika, użytkownik jest w stanie zadziaład pewnie i skutecznie po bardzo krótkim okresie szkolenia. Dane CAD mogą zostad importowane do PEPS-a z wszystkich 2D i 3D Systemów CAD w wielu różnych formatach danych. PEPS używa danych CAD i przez inteligentne postprocesory, przetwarza je na wolny od błędów kod NC, zawierający także Maszynowe Cykle Stałe. W kolejności, PEPS przekazuje Cechę do poddających się obróbce modułów programowania NC. To znaczy, że rozpoznane Cechy, takie jak Kieszenie lub Otwory, mogą zostad zaprogramowane automatycznie i optymalnie z jednym z wielu standardowych, technologicznie bogatych metod obróbki. Z powodu jego funkcjonalności 3D, automatycznej analizy Cech, importu informacji Cech z Systemów CAD i automatycznego wykonywania Cykli maszynowychpeps umożliwia zaprogramowanie najbardziej złożonych części bardzo dokładnie w bardzo krótkim okresie czasu.

2 PEPS CAD/CAM SYSTEM Interfejsy Modułu CAD INTERFEJSY CAD: DXF, DWG, IGES, HP- MI, VDAFS, STEP, XMT, SAT, STL, ProE, Catia v4, Catia v5, Unigraphics, VISI, SolidWorks, INVENTOR, IronCAD, HiCAD, SOLID EDGE, Rhino, Gerber i Daveg Moduł CAD Moduł CAD PEPS-a jest podstawą dla wszystkich 2.5 D modułów technologicznych. On dostarcza potężne funkcje CAD, by utworzyd, zmienid, zmodyfikowad, naprawiad i przetworzyd geometrię. Bardzo specjalna cecha PEPS-a - to jego zintegrowany języki makroinstrukcji. Umożliwia to użytkownikowi stworzenie specjalnych aplikacji i parametrycznych programów dla rodzin części. Obsługuje / Używa: * Open GL * Warstwy * Rysunki * Rendering * Wymiarowanie/Tekst * Język Makro * Helpy z filmami

3 3D work piece analysis SolidCut CAD PEPS SolidCut CAD oparty o Parasolid jest rozwinjany do tworzenia Programu NC z Brył 3D i Powierzchni. Moduł PEPS SolidCut CADmoże zostad włączony we wszystkich modułach obróbczych PEPS-a. PEPS SolidCut CAD jest modelerem hybrydowym - używając SolidCut CAD mogą zostad utworzone bryły i powierzchnie, mogą byd także importowane, mogą byd zmodyfikowane, mogą byd łączone i wyekstrachowane. Modelowanie Bryłowe Ɣ Tworzenie Brył podstawowych jak Blok, Walec, Cylinder, Kula, Pryzma i Torus Ɣ Tworzenie Brył przez Wyciąganie (Extrusion), Rotację, Sweeping i Lofting Ɣ Operacje Boollowskie Działania jak dodawanie, odejmowanie i przecięcie Ɣ Obliczenie przesunięd (offset) ścian, przesunięd (offset) powierzchni, obejmowanych/drążone formy używające dodatnich/ujemnych przesunięd (offset) Ɣ Obliczanie linii podziału, kątów pochylenia i rozszerzeo powierzchni Ɣ Stałe i Zmienne Zaokrąglanie (Filet) a także i Fazowanie (Chamfering) Ɣ Przekształcanie, Odbicia lustrzane, Kopiowanie i Skalowanie Ɣ Konwersja Powierzchni do Brył i ekstrachowanie powierzchni z Brył Ɣ Naprawianie i zamykanie automatycznie szczelin w Bryłach Ɣ Wydłużanie/Przedłużanie Brył Ɣ Ekstrachowanie danych 2D z Brył - tzn. pojedynczych powierzchni i otworów, generowanie profili Ɣ Obliczanie krzywych z przekrojów i geometrii rotacji Ɣ Wyznaczanie/Określanie Własności Brył (długośd, promieo, środek ciężkości, objętośd) Modelowanie powierzchni NURBs Ɣ Tworzenie powierychni NURBs jak Powierzchnie prostokreślne, Powierzchnie Obrotowe, Powierzchnie z krzywych Ɣ Wewnętrzne i zewnętrzne docinanie Ɣ Powierzchnie przejściowe i zaokrąglenia Ɣ Offsetowanie Powierzchni - powierzchnie równoodległe Ɣ Wyciąganie, Przecinanie i Przycinanie Powierzchni

4 2.5D rest material roughing PEPS Frezowanie 2.5D Większośd prac, która obejmuje frezowanie, wiercenia i szlifowanie są pracami 2.5D, specjalnie dla tych prac PEPS oferuje moduł Frezowania 2.5D. W połączeniu z MODUŁEM CAD 3D - PEPS SolidCAD, Frezowanie 2.5D może stosowad bezpośrednio dane 3D jak bryły i powierzchnie. W wyniku modułowej struktury (Frezowanie 2.5D - Frezowanie 3D - Frezowanie Wielopłaszczyznowe) moduł frezowania może zostad ciągle rozwijany, by zaspokoid specjalne potrzeby klientów. Potężne cykle obróbkowe, użycie cykli stałych, plus zintegrowana Bryłowa wizualizacja materiału do obróbki - zawierająca surówki aktualnej części i sprawdzającą kolizję, czasy programowania są minimalne przy niezmiernie wysokim stopniu niezawodności. Postprocesory są dopasowywane dla każdej Maszyny CNC, tworzą krótki i dobrze sformatowany i wolne od błędów Programy NC. Ɣ Import informacji o Cechach z SYSTEMÓW CAD Ɣ Analiza informacji o Cechach otworów w Bryle (w powiązaniu z SolidCut CAD) Ɣ Analiza informacji o Cechach kieszeni w Bryle (opcjonalnych w powiązaniu z SolidCut CAD) Ɣ Frezowanie na powierzchniach 3D i Bryle (opcjonalnych w powiązaniu z SolidCut CAD) Ɣ Obróbka zgrubna i wykaoczająca strategiami HSC Ɣ Fotorealistyczna Symulacja Bryłowa włącznie z Narzędziem, Oprawką Narzędzia i Elementami mocowania Ɣ Frezowanie na wielu częściach ( Multipart ) Ɣ Powtarzanie sekwencji obróbkowych Ɣ Automatyczne tworzenie Podprogramów Ɣ Automatyczne tworzenie graficznego arkusza technologicznego (set-up-sheet) Ɣ Automatyczne obliczanie czasu przebiegu programu Ɣ Baza danych Narzędzi z zdefiniowany przez użytkownika zawartością magazynów i listy narzędzi Ɣ Dobrze dopasowana Symulacja Kinematyki Maszyny włącznie z weryfikacją kolizji (opcjonalnych w powiązaniu z SolidCut CAD) Frezowanie 2.5D - cykle obróbki zgrubnej Ɣ Zoptymalizowana obróbka płaszczyzn (zabielanie) Ɣ Obróbka kieszeni otwartych lub zamkniętych z wieloma wyspami i promienami przesuniętymi o więcej niż 90 % Ɣ Kieszenie i Wyspy mogą zostad obrobione z pochylonymi ścianami, ścianami z zaokrąglonym dnem/górą lub ściany z profilu ZX Ɣ Wejścia śrubowe lub wejście kątem rampingu Ɣ Resztka Materiału obróbki zgrubnej bazuje na danych 2D Ɣ Obróbka HSC Trochoidal Ɣ Wejście z zewnątrz ( otwarte kieszenie )

5 Frezowanie 2.5D Cykle wykaoczające/frezowanie wykaoczające Ɣ HSC wykaoczające (ciągłe Spiralne Z), wygładzanie ścieżek Ɣ Frezowanie po krzywych 2D ze ścianami pochylonymi, ścianami z górnym i dolnymi promieniami lub ścianami po profilu bocznym ZX Ɣ Automatyczna obróbka Resztek (przy obróbce Zgrubnej i Wykaoczającej) Ɣ Frezowanie ścięd/fazek/skosów Ɣ Obróbka po Kuli, Walcu i po Płaszczyźnie Ɣ Obróbka "z Wolnej Ręki" i rozkazy do pozycjonowania ustawionego narzędzia Ɣ Obróbka Powierzchni prostokreślnych Ɣ Grawerowanie napisów (włącznie z czcionkami TrueType) liniowo lub po okręgu Ɣ Średnia Technologia punktu zmienia się w czasie przedstawiania Ɣ Frezowanie dwukierunkowe (Współbieżne i Przeciwbieżne) Smoothed toolpath for HSC machining 2.5D rotary axis milling 2.5D rotary axis milling

6 Frezowanie 2.5D Multiplane machining 2.5D Frezowanie i Wiercenie z wykorzystaniem Cykli stałych Ɣ Obróbka kieszeni kołowych, kieszeni prostokątnych, obróbka rowków Ɣ Wiercenie i wiercenie Głębokich otworów Ɣ Nawiercanie otworów Ɣ Cykle gwintowania Ɣ Frezowanie Gwintów (Wewnętrznych i Zewnętrznych) Ɣ Frezowanie Gwintów Śrubowych Ɣ Cykle rozwiercania Ɣ Cykle z podprogramów Ɣ Kastomizacja cykli specjalnych (opcjonalnych) 2.5D Frezowanie - Multi Plane Machining Ɣ Proste programowanie obrabiarek CNC z 4. i 5. Osią (wraz z obsługą osi typu Tombstone) Automatyczne obliczenie przesunięcia punktów "zerowych" i definicja płaszczyzn roboczych tak aby wykorzystad Cykle stałe (zależne od sterownika CNC). Ɣ Potrafi rozwinąd geometrię z bryłowego modelu 3 D do obróbki (w powiązaniu z SolidCut CAD), by programowad i symulowad obrotowa oś. Ɣ Dodatkowy moduł dla równoczesnej obróbki i symulacji 5-cio osiowej wraz z obróbką 3D powierzchni prostokreślnych (opcjonalnie) Simultaneous ruled-surface machining Drilling Dialogue

7 Frezowanie 2.5D - MILL-Expert 2.5D Frezowanie i Wiercenie z wykorzystaniem Cykli stałych Ɣ Frezowanie oparte o Obróbkę Cech z automatycznym generowaniem ścieżek i optymalizają kolejności użycia narzędzi Ɣ Definiowane cechy frezowania i wiercenia przez użytkownika Ɣ Optimalizacja ruchów w trakcie i między obróbkami na wielu planach (Modułu Multi-plane machining i Mill-Expert) Ɣ Import informacja o Cechach z systemów CAD 3D True Machine-Kinematics Simulation MILL-Expert feature recognition Automatic feature recognition MILL-Expert feature

8 PEPS SolidCut Milling - Frezowanie 3D SolidCut 3D Milling oferuje potężne strategie maszynowe. Niezależnie jak złożony jest model, SolidCut 3D Milling oblicza wszystkie HSC trajektorie narzędzia automatycznie i unika niepotrzebnych " Ruchów w powietrzu" Obróbka Resztek Automatyczne obliczanie i obróbkę obszarów Resztki Obróbka wykańczająca Obróbka zgrubna Obróbka zgrubna typu ZigZag z automatycznym obliczeniem najlepszego kąta skrawania narzędzia dla każdego poziomu ( każdy obszar jest kompletnie obrobiony), dla każdej kieszeni lub zdefiniowany przez użytkownika kąt frezowania z automatyczną minimalizacją "Ruchów w powietrzu" Obróbka zgrubna typu Contour parallel (równoległe offsery) z unikaniem cięd pełną szerokością freza - z ruchami trochoidalnymi - automatycznie reaguje kiedy skok tu jest większy niż o 50 % Strategie HSC - Strategie z wygładzaną trajektorią narzędziai wygładzanymi Dobiegami i Połączeniami ścieżek Obróbka wykańczająca Frezowanie wykaoczające - Wierszowanie jedno lub dwukierunkowe, pod określonym kątem i z ograniczeniem Z-step Frezowanie wykaoczające - Stałe Z (Z-Waterline Finishing ) ze stałym Z- step lub Z-step z kontrolą nierówności Frezowanie wykaoczające - Kombinowana (Combined Finishing ) do automatycznego frezowania powierzchni nachylonych i płaskich w jednym przejściu Frezowanie wykaoczające - Spiralne (Spiral Finishing ) do obróbki powierzchni nachylonych w jednym przejściu - z pojedyoczym dobiegiem i wybiegiem Frezowanie wykaoczające - Morphing Finishing do obróbki równoległej lub ukośnej z limitem kierunku Frezowanie wykaoczające - Projekcyjne (Projection Finishing) - rzutowanie obróbki po spirali lub promieniowo Frezowanie wykaoczające - Projekcyjne (3D Profile machining ) - do grawerowania na powierzchniach lub bryłach Automatyczne obliczenie granic frezowania dla 'punktu styczności' ( 'contact point' ) Strategie HSC dla dobiegów i wybiegów Frezowanie wykaoczające - obróbka Płaskich i Nachylonych powierzchni z automatyczną identyfikacją regionów frezowania

9 PEPS SolidCut Milling - Frezowanie 3D Obróbka resztek - Rest Machining Symulacja Ɣ Automatyczne wykrywanie wszystkich Obszarów Resztki, które nie mogłyby byd obrobione poprzednim narzędziem Ɣ Automatyczna obróbka Obszarów Resztki z wpełni zautomatyzowanymi strategiami obróbkowymi Ɣ Obróbka resztek narożnikowych typu Pencil Tracing Ɣ Obróbka resztek narożnikowych z obróbką wzdłuż (Corner Picking ) lub w poprzek (Corner Lacing )narożnika Ɣ Możliwośd rozróżniania obszarów płaskich i stromych Obszarów Resztki Ɣ Łączenie obróbki płaskich i stromych Obszarów Resztki z podobnymi lub innymi strategiami obróbczymi Ɣ Poszerzanie lub Redukcja Obszaru resztki Ɣ Zintegrowana Symulacja 3D Kinematyki Maszyny z wyświetlaniem obrabianego materiału i umożliwia porównanie części po obróbce Ɣ Sprawdzanie kolizji z komponentami maszyny, narzędzia, uchwytu narzędziowego i oprzyrządowania mocującego detal na maszynie Ɣ Możliwośd pokazania przekrojów przez obrabiany detal Ɣ RapidCut - Szybka Symulacja daje użytkownikom rezultat obróbki w bardzo krótkim czasie Dobiegi / Wybiegi i Połączenia Ɣ Całkowita Kontrola wszystkich dobiegów/wybiegów i połączeo ruchów wewnątrz jak i przed obszarem pracy Ɣ Automatyczna redukcja wszystkich ruchów ustawczych i wybiegowych tak aby zminimalizowad ilośd ruchów szybkich Ɣ Strategie HSC dla dobiegów/wybiegów i połączeo gwarantują doskonałą jakości powierzchni z maksmalną prędkością pracy i długie życie narzędzia

10 Baza narzędzi Baza narzędzi Toczenie Baza narzędzi Frezowanie

11 Baza narzędzi Baza narzędzi jest w standardzie dla modułów Frezowanie 2.5D (2.5D Milling), Frezowanie 3D (SolidCut 3D Milling) i Toczenie (Turning). Oferuje ona możliwośd zarządzania wszystkimi danymi narzędzi i różnymi interfejsami (np. Walter-TDM, WINTOOL, itp.). Aby łatwiej zarządzad narzędziami Baza Narzędzi PEPS może byd również używana niezależnie od programu PEPS. Frezowanie Ɣ Wiele definicji narzędzi - Walcowe, Kuliste, Z zaokrąglonym narożem oraz stożkowe, Teowe, Baryłkowate, Jaskółczy, Specjalne i Wiertła Ɣ Definicje wielu standardowych trzonów i uchwytów frezarskich oraz stożków Morsa Ɣ Specyfikacja narzędzi poprzez numer ID Ɣ Obliczanie prędkości i posuwów skrawania uzależnionych od obrabianego materiału Ɣ Automatyczne przeliczanie nowych prędkości i posuwów skrawania w przypadku zmian materiału Ɣ Konfiguracja magazynu może byd zapisana Ɣ Konfiguracja głowicy może byd zapisana Toczenie Ɣ Automatyczne tworzenie narzędzi ISO-Turning Ɣ Narzędzia do frezowania i wiercenia Ɣ Narzędzia specjalne i do tworzenia rowków Ɣ Specyfikacja narzędzi poprzez numer ID Ɣ Obliczanie prędkości i posuwów skrawania uzależnionych od obrabianego materiału Ɣ Automatyczne przeliczanie nowych prędkości i posuwów skrawania w przypadku zmian materiału

12 SolidElectrode

13 SolidElectrode Ɣ Wyodrębnianie i przechowywanie informacji o geometrii elektrody 3D Ɣ Możliwośd modyfikacji i edycji geometrii elektrody 3D Ɣ Możliwośd wyświetlania geometrii bryły uchwytu elektrody Ɣ Przechowywanie sztabki elektrody Ɣ Automatyczne tworzenie tabeli pomiaru łącznie z dopasowaniem Ɣ Dane elektrody mogą byd przechowywane w bazie CAMMAN- Database łącznie z informacjami o położeniu, głębokości drążenia, numerem ID, wartości szczeliny iskrowej, pomiarami, nazwą programu, opisem elektrody zgrubnej/wykaoczającej i innymi dodatkowymi informacjami. Ɣ Symulacja drążenia ze sprawdzaniem kolizyjności Ɣ Tworzenie danych NC dla Drążarek (opcjonalnie) Ɣ Automatyczne tworzenie graficznego arkusza ustawczego Zarządzanie danymi Symulacja drążenia

14 PEPS Wire Cutting Kreator rzutowania Automatyczne rozpoznawanie cech wszystkich geometrii ścian możliwych do cięcia drutem

15 PEPS Wire Cutting Moduł PEPS Wire EDM został wdrożony w e współpracy z głównymi producentami obrabiarek CNC i jest stale wzbogacany o nowe funkcjonalności. Postprocesory dostępne są dla wszystkich sterowao obrabiarek CNC. Zaawansowane możliwości produktu czynią PEPS liderem na rynku i jest on rekomendowany przez wielu producentów obrabiarek. Ɣ Zintegrowany menadżer przestrzeni roboczej do przechowywania i dostępu do operacji obróbki Ɣ Obróbka powierzchni 3D i Brył (opcjonalny moduł Brył) Ɣ Automatyczne rozpoznawanie cech i obróbka wszystkich geometrii ścian możliwych do cięcia drutem Ɣ Kreator rzutowania do rzutowania pojedynczego profilu 3D ze stałym pochyleniem lub dla dwóch oddzielnych profili 3D Ɣ Możliwośd sterowania osiami obrotu dla ustawienia położenia lub obróbki ciągłej (opcjonalnie) Ɣ Rzeczywista kinematyka obrabiarki 3D do symulacji łącznie z mocowaniami i górną/dolną głowicą Kieszeniowanie zawiniętych powierzchni

16 PEPS Wire Cutting Ɣ Symulacja z offsetowaniem i odformowalnością oraz sprawdzaniem kolizyjności Ɣ Kieszeniowanie zawiniętych powierzchni (opcjonalne) Ɣ Automatyczne obliczanie dojśd Wł/Wył Ɣ Automatyczny Wire Tread i Wire Cut Ɣ Automatyczne Położenie Ɣ Automatyczne obliczanie położenia punktu początku Ɣ Sterowanie stałym i zmiennym stożkiem Ɣ Obróbka zawiniętych powierzchni Ɣ Sterowanie podcięciami naroży Ɣ Offsetowanie zawiniętych powierzchni łącznie z oblizanie m rzutowania Ɣ Wycinanie bezrdzeniowe walcowe lub stożkowe (Kieszeniowanie/Czyszczenie obszaru) Ɣ Cięcie odwrotne Ɣ Automatyczne usuwanie łączników Ɣ Łamanie łączników dla maszynowego usuwania części Ɣ Wielokrotne łączniki Ɣ Offsetowanie profilu przekroju części Ɣ Zmienne dojścia Obróbka noża tokarskiego Obróbka noża tokarskiego

17 PEPS Wire Cutting Ɣ Baza technologiczna dla wszystkich typów obrabiarek (opcjonalna) Ɣ Wypuszczanie sekwencyjne programu NC Ɣ Zmiany rejestrowania CRC punktu środkowego Ɣ Technologia wł/wył dojśd Ɣ Określanie obróbki zorientowanego obiektu Ɣ Zmiany geometrii i procesu obróbki pojedynczym kliknięciem myszki Ɣ Strategie obróbki mogą byd zapisywane jako szablony Ɣ Wypuszczanie JOB, Skryptów, plików CMD oraz transfer sekwencyjny Ɣ Możliwośd obsługi automatycznych systemów mocowania detalu Ɣ Automatyczne tworzenie graficznych arkuszy ustawczych Programowanie osi obrotu Zmienna wysokośd odniesienia

18 PEPS PentaCut/ TubeCut 5 Osiowe cięcie Laserem i strumieniem Wody Ɣ Modeler bryłowy SolidCut CAD Hybrid-Modeller jest dołączony do tego modułu Ɣ Automatyczne pozycjonowanie modelu na obrabiarce łącznie z możliwościami transformacji i obrotu Ɣ Automatyczne tworzenie rowkowych zamocowao Ɣ Automatyczne rozłożenie i mocowania Ɣ Automatyczne generowanie Danych NC do utworzenia mocowao na wycinarce laserowej lub wodnej Ɣ Automatyczne i interaktywne rozpoznawanie oraz wewnętrznych i zewnętrznych przycięd modelu 3D CAD Ɣ Ręczne definicje cięcia i wydłużanie cięd Ɣ Automatyczne i interaktywne pozycjonowanie głowicy w celu uniknięcia kolizji Ɣ Automatyczna optymalizacja obróbki łącznie z wygładzaniem ścieżki narzędzia Ɣ Automatyczna technologia wybory z zintegrowanej bazy Technologii Ɣ Możliwośd określania punktów zmiany Technologii aby zmienid kąt dyszy, technologię obróbki, przebicia i mikro połączenia Ɣ Kompensacja promienia 3D (CIP, G12) i wyjście NC jako Splajny Ɣ Wypuszczanie pliku NC łącznie z cyklami i funkcjami spiralności dla obrabiarek CNC Ɣ Automatyczne wykrywanie kolizji i unikanie kolizji dla obróbki i pozycjonowania Ɣ Automatyczne przeliczanie ścieżki narzędzia w przypadku zmian geometrii modelu 5 - osiowe cięcie laserem lub strumieniem wodnym Symulacja Ɣ W pełni zintegrowany Symulator Bryłowy uwzględniający kinematykę maszyny Ɣ Automatyczne sprawdzanie kolizji i unikanie kolizji dla obróbki i pozycjonowania

19 PEPS PentaCut/ TubeCut Ciągłe 6 Osiowe cięcie Laserem i strumieniem Wody (Cięcie rur z osią obrotową) Ɣ Automatyczne ustawianie importowanych modeli CAD Ɣ Pełne automatyczne tworzenie wszystkich operacji obróbki Ɣ Automatyczne rozpoznawanie i obróbka walcowych i stożkowych wycięd w rurach Ɣ Biblioteka standardowych przekroi rur i tworzenie niestandardowych kształtów Ɣ Modyfikacja geometrii rur łącznie z otworami i zakooczeniami Ɣ Rozłożenie wielu obiektów na pojedynczej rurze Ɣ Automatyczne rozpoznawanie i obróbka wewnętrznych i zewnętrznych przycięd rur z obsługą osi obrotu (rura zamocowana jest w szczękach obrotowej osi) Ɣ Automatyczne przeliczanie ścieżki narzędzia w przypadku zmian geometrii modelu 6 osiowe cięcie rur Symulacja Ɣ W pełni zintegrowany Symulator Bryłowy uwzględniający kinematykę maszyny Ɣ Automatyczne sprawdzanie kolizji i unikanie kolizji dla obróbki i pozycjonowania

20 PEPS Wykrawanie/ Wykrawanie 2-Osiowe Laserem, Plazmą i Wodą Wiele małych części, skomplikowane kształty, krótkie czasy dostawy, to wszystko wymaga szybkiego i wydajnego rozwiązania programem NC. Z pomocą PEPS Expert Machining System możliwe jest automatyczne generowanie programów NC dla obrabiarek NC dowolnego producenta Ɣ Półautomatyczny rozkład (Cluster Nesting) z automatycznym sprawdzaniem odległości części, parowaniem, i grupowaniem części (opcjonalnie) Ɣ Automatyczny rozkład (Random Shape Nesting) przez definiowanie parametrów rozłożenia takich jak: liczba części, odległości pomiędzy, kąt obrotu, itp. (opcjonalnie) Ɣ Expert System dla automatycznych obliczeo obróbki Ɣ Automatyczne obliczanie mikro połączeo i zakładek Ɣ Automatyczne rozpoznawanie specjalnego kształtu narzędzi Ɣ Automatyczne tworzenie dojśd WŁ/WYŁ (Laser/Plazma/Woda) Ɣ Pętle dla zewnętrznych naroży (Laser/Plazma/Woda) Ɣ Automatyczne rozróżnianie pomiędzy laserem i wypychaczem przez kolor elementu

21 PEPS Wykrawanie/ Wykrawanie 2-Osiowe Laserem, Plazmą i Wodą Ɣ Automatyczna zmiana położenia na arkuszu Ɣ Realistyczna symulacja obróbki Ɣ Obsługa rynny do usuwania części/odpadu Ɣ Obsługa ładowania arkusza i narzędzi stogowania części (opcjonalnie) Ɣ Automatyczna konfiguracja magazynu narzędzi Ɣ Zarządzanie różnymi magazynami narzędzi Ɣ Obsługa kompozytowych obrabiarek Ɣ Obróbka zorientowana na obiekt i definicja geometrii. Jakiekolwiek zmiany obróbki lub geometrii automatycznie zmienią wszystkie podobne części. Ɣ Wypuszczanie programu NC sekwencyjnie lub nie Ɣ Baza danych technologii i Narzędzi Ɣ Menadżer Programów i zarządzanie arkuszem odpadu (opcjonalnie) Ɣ Menadżer zadao (opcjonalnie) Ɣ Możliwe połączenie z systemami PPS Ɣ Automatyczne tworzenia arkusza ustawczego Ɣ Automatyczne obliczanie czasu pracy Expert automatycznego wykrawania

22 Toczenie od 2 do 50 osi Wraz z wprowadzeniem narzędzi napędzanych oraz dodatkowych osi, toczenie stało się kompletnym sposobem obrabiania części. Zintegrowanie modułu toczenia do PEPS plus w pełni zintegrowana symulacja dla całkowitej obróbki maszyn CNC, skutkuje bardzo efektywnym rozwiązaniem tego problem. PEPS pokazuje pełną symulacje obrabiarki, która pozwala zasymulowad wszystkie operacje obróbki, przedstawid ewentualne kolizje na poszczególnych operacjach. Redukuje to czas programowania oraz obróbki, co redukuje koszty I zabezpiecza przed kolizjami. Ɣ Wielokanałowe programowanie do 10 kanałów oraz 50 osi Ɣ Rzeczywista symulacja kinematyki maszyny 3D oraz sprawdzenie kolizyjności Ɣ Obróbka na powierzchniach 3D oraz Bryłach (opcjonalnie) Ɣ Obróbka w osiach C, B oraz Y na rozwojowych osiach C lub Płaszczyznach czołowych, Wierceniu, Kieszeniowaniu, Profilowaniu, Grawerowaniu, Frezowaniu spiralnym oraz rowkowaniu Ɣ Obróbka dwu głowicowa oraz obróbka ruchomymi głowicami oraz z konikiem Ɣ Automatyczne tworzenie uchwytów, zacisków, głównego i pomocniczego wrzeciona oraz konika itp. Ɣ Toczenie, planowanie czoła oraz swobodne toczenie Ɣ Zintegrowane standardu podcięd oraz kształty gwintów detali Ɣ Obróbki promieniowe, Rowkowanie osiowe, Odcinanie Ɣ Cykle obróbki zgrubnej - zewnętrzne, wewnętrzne, czołowe i tylne Ɣ Profilowanie - zewnętrzne, wewnętrzne, czołowe i tylne Ɣ Profilowanie z różnymi posuwami, prędkościami oraz tolerancjami DIN Ɣ Cykle czołowe zgrubne Ɣ Obszerne wiercenia, gwintowania, rowkowanie i Cykle wytaczania Ɣ Cykle kształtowe mogą byd generowane, jako cykle kształtowe lub podstawowe ścieżki Ɣ Zintegrowana baza danych narzędzi wraz z przeglądarką Ɣ Możliwośd programowania automatycznego transport materiału Ɣ Parametryczne programowanie rodziny produktu Ɣ Automatyczne tworzenie graficznych arkuszy technologicznych Ɣ Możliwośd pomiaru podczas symulacji obróbki Ɣ Generowanie czasów obróbki dla poszczególnego narzędzia w arkuszach EXCELa(opcjonalnie) Ɣ Specjalne Makro dla obróbki wałów krzywkowych (opcjonalnie) Ɣ Dodatkowy moduł obróbki 5 osiowej ciągłej powierzchni 3D (opcjonalnie)

23 Dodatkowe moduły Moduł kół zębatych PEPS Kształt ewolwenty może byd zdefiniowany poprzez wypełnienie pól dialogowych. Przez zmianę Współczynnik, średnicę skoku, Grubośd zęba oraz tocznośd, Promieo lub faza głów oraz stup zęba na ewolwencie może byd łatwo modyfikowana. PEPS posiada wszystkie dane wymiarowe do wykonania oraz inspekcji koła. PEPS QUICK-SCAN QUICK-SCAN jest modułem programowym dla skanowania niezwymiarowanych rysunków, szkiców lub części, z pomocą płaskiego skanera, skanera Fotograficznego lub Kamery wideo. PEPS Moduł narzędzi kształtowych Moduł narzędzi kształtowych oblicza niezbedną geometrię dla automatycznego cięcia drutowego narzędzia do toczenia, przez wprowadzenie kombinacji Górnych, Bocznych oraz przednich kątów przystawienia. Moduł akceptuje finalna geometrię niezbędna do toczenia detalu I oblicza geometrie narzędzia przez analizę kątów skrawania oraz prześwitu. PEPS Moduł CA M PEPS moduł CAM oferuje wiele możliwości obliczania I definiowania typów kształtu na profilach CAM. Ɣ Automatyczne śledzenie profilu Ɣ Tworzenie linii I łuków zgodnych z tolerancją Ɣ Automatyczne tworzenie połączeo stycznych Ɣ Generowanie DXF importowanych skanów dla PEPS

24 Specjalne Makra/System DNC PEPS Specialne Makra Ɣ Automatyczne generowanie retencji rowków ślimakowych na aperturach stożkowych i równoległych pras (wire EDM) Ɣ Manipulacja łukami wewnątrz profilu dla wycinania drutowego Ɣ Możliwośc obróbki oddzielnych części profilu z różną ilością cięd (Wire EDM). Ɣ Obróbka specjalna na profilach Ɣ Możliwośd wygenerowania profilu jako listy koordynatów punktów Ɣ Obróbka rowków spiralnych 3D dla modułu toczenia Ɣ Generowanie pierścieni 3D Circlip dla modułu frezowania SolidCut 3D Ɣ Kompensacja skurczu Ɣ Odwijanie geometrii na stożku Ɣ Obróbka wałów krzywkowych (Toczenie) System DNC dla MS -Windows Bezpieczny transfer danych CNC pomiędzy serwerem a sterownikiem obrabiarki. Ɣ Transfer danych CNC poprzez Intranet Ɣ Transfer danych CNC poprzez światłowód Ɣ Transfer danych CNC poprzez radio Ɣ Łatwa integracja z siecią Ɣ Symulacja taśm papierowych Ɣ Użycie protokołów programowych dla połączeo DNC (np. Heidenhain, Deckel Maho, Mazak, AGIE, CHARMILLES) Ɣ Bezpośrednie odwołania do plików programów NC ze sterownika CNC Ɣ Wsparcie standardowych oraz inteligentnych Interfejsów Ɣ Przekazywanie informacji maszynowych przez SMS lub (opcjonalnie)

25 CA M M AN/JOBM AN NC-Program- oraz CAD- Menadżer rysunków CAMMAN to potężny system zarządzania danymi administrowania programami NC i rysunkami CAD w tym interfejsami SAP i ERP. CAMMAN zapewnia łatwy dostęp do istniejących plików danych i pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji, np. numer rysunku, numer zamówienia, numer projektu, numer wersji, klient, komentarz, data, programista, maszyny, jak również poświadczeo bezpieczeostwa dla systemów DNC. Wybór plików jest obsługiwany przez zintegrowaną przeglądarkę plików 3D. Korzystając z systemu zarządzania danymi CAMMAN, projektant, programista i operator maszyn korzysta z bazy danych. Pozwala to uniknąd dublowania plików oraz błędów. CAMMAN gwarantuje użytkowniką długoterminowym Informacje o tworzeniu kopii zapasowych. Jest to łatwy I tani sposób na indywidualne dostosowanie i podłączenie do istniejącej bazy danych. Menadżer zadao w połączeniu z automatycznym rozmieszczaniem (Nesting) Menadżer zadao JOBMAN automatycznie tworzy listy dla rozmieszczania zleceo. Części z tego samego materiału i grubości są wybierane przez JOBMAN i przeniesione do Modułu Rozmieszczania losowych kształtów. Części są automatycznie wybierane z wszystkich dostępnych zleceo, a następnie rozmieszczane na arkuszu. Z JOBMAN mamy gwarancje, że wszystkie części zamówienia są wykonane z odpowiedniego materiału w odpowiednim czasie i nie brakuje części. Inter fejsy do system PEPS Dla CAMMAN oraz JOBMAN istnieje kilka interfejsów do wszystkich systemów ERP/PPS np. SAP, 3R Sigma, Zwicker, Schubert, itp. I sa dostępne opcjonalni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz centrów obróbczych. System umożliwia tworzenie programów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu.

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu. WSTĘP Podręcznik został przygotowany przez firmę Falina Systemy CAD CAM dla użytkowników rozpoczynających pracę z programem SmartCAM v19.6. Materiał informacyjno-szkoleniowy został podzielony na trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Moduł do. obróbki elektroiskrowej

Moduł do. obróbki elektroiskrowej Moduł do obróbki elektroiskrowej 2 / PEPS obróbka elektroiskrowa Czysta wydajność. PEPS to jeden z wiodących systemów CAD/CAM, który po 30 latach stosowania w praktyce w ponad 50 000 instalacjach wciąż

Bardziej szczegółowo

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania SolidCAM - najczęściej zadawane pytania 1. Jaka jest liczba programowalnych osi (ile, jakich)? System SolidCAM umożliwia programowanie ścieżek narzędzia w 5 osiach lub więcej, programowanie robotów 6 osiowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. SolidCAM. Autoryzowany Dystrybutor:

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. SolidCAM. Autoryzowany Dystrybutor: Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA SolidCAM 2014 Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Centrum Szkoleń Inżynierskich Premium Solutions Polska... 3 2. Miejsca szkoleń... 4 3. Lista szkoleń

Bardziej szczegółowo

Modułowy program CAD/CAM/CAE do parametrycznego projektowania form wtryskowych i tłoczników oraz programowania ich obróbki.

Modułowy program CAD/CAM/CAE do parametrycznego projektowania form wtryskowych i tłoczników oraz programowania ich obróbki. Modułowy program CAD/CAM/CAE do parametrycznego projektowania form wtryskowych i tłoczników oraz programowania ich obróbki. Machining Modułowy program CAD/CAM/CAE do parametrycznego projektowania form

Bardziej szczegółowo

DLA FAMOT PLESZEW SUPPORT NOTES

DLA FAMOT PLESZEW SUPPORT NOTES DLA FAMOT PLESZEW SUPPORT NOTES PTC GRANITE Partner EdgeCAM uczestniczy w programie PTC GRANITE Partner co owocuje możliwością bezpośredniego wczytywania plików Pro/ENGINEER (z wszystkich wersji łącznie

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. InventorCAM. Autoryzowany Dystrybutor:

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. InventorCAM. Autoryzowany Dystrybutor: Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA InventorCAM 2014 Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Centrum Szkoleń Inżynierskich Premium Solutions Polska... 3 2. Miejsca szkoleń... 4 3. Lista

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia programowania

Nowoczesna technologia programowania 20 letnie doświadczenie w branży EDM Mieszcząca się w Berlinie firma DCAM GmbH jest producentem oprogramowania CAM dla wycinarek drutowych od 1989 roku. Uznaj nasze 20 letnie doświadczenie za wystarczający

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie wytwarzania

Komputerowe wspomaganie wytwarzania efektywna obróbka w edgecam Profesjonalne programowanie maszyn cnc Komputerowe wspomaganie wytwarzania Pomimo coraz większych możliwości sterowania maszynami bezpośrednio z pulpitu, programowanie w ten

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ZW3D 2015 CAM

Co nowego w ZW3D 2015 CAM Co nowego w ZW3D 2015 CAM Informacje ogólne o Ulepszone workflow o Frezowanie Poprawiony kernel dla zgrubnych Poprawiony kernel dla wykańczających Wzmocnienie operacji Ograniczenie kątowe Nowe Połączenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop Spis treści

SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop Spis treści SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Praca z programem 11 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

NX CAM : programowanie ścieŝek dla obrabiarek CNC / Krzysztof Augustyn. Gliwice, cop Spis treści. Wstęp 11

NX CAM : programowanie ścieŝek dla obrabiarek CNC / Krzysztof Augustyn. Gliwice, cop Spis treści. Wstęp 11 NX CAM : programowanie ścieŝek dla obrabiarek CNC / Krzysztof Augustyn. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Instalacja programu NX 6.0 17 Zamówienie licencji 17 Pobranie numeru CID 17 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Skuteczność NCBrain. Funkcja NCBrain. Usuwanie zbędnych przejść w powietrzu. Automatyczne dodawanie ścieżek w obszarach przeciążenia narzędzia

Skuteczność NCBrain. Funkcja NCBrain. Usuwanie zbędnych przejść w powietrzu. Automatyczne dodawanie ścieżek w obszarach przeciążenia narzędzia Skuteczność NCBrain Redukcja czasu obróbki poprzez zoptymalizowanie parametrów i zwiększenie prędkości skrawania dzięki użyciu ATC Zmienny Kąt Opasania Zapobieganie uszkodzeniu narzędzia i łatwe sterowanie

Bardziej szczegółowo

Ponad 30.000 instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM.

Ponad 30.000 instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM. Frezowanie 2,5D Fräsen 2,5D Frezowanie 3D Fräsen3D Ponad 30.000 instalacji i 22 lata obecności na całym świecie świadczy o tym, że PEPS jest jednym z wiodących systemów CAD/CAM. Dalszy ciągły rozwój systemu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie Pracownia symulacyjna CNC umoŝliwia symulację typowych sterowników CNC, interaktywne programowanie procesu obróbki CZĘŚĆ nr4 Dostawa i instalacja wyposaŝenia stanowisk do symulacyjnego programowania obrabiarek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 02/12/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 02/12/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 02/12/2014 W związku z realizacją projektu badawczego SEPARACJA KOFAMA Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych (numer umowy: UDA-POIG04.04.00-16-006/13-02),

Bardziej szczegółowo

Zał.1 Opacz, 12.02.16

Zał.1 Opacz, 12.02.16 Zał.1 Opacz, 12.02.16 Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 8/02/2016 P na Zakup, instalację oraz wdrożenie oprogramowania CAD/CAM na potrzeby projektu POIR 01.01.01 pt: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Dr inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Modelowanie Modelowanie w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Wprowadzenie Utworzone elementy bryłowe należy traktować jako wstępnie wykonane elementy, które dopiero po dalszej obróbce będą gotowymi częściami

Bardziej szczegółowo

Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: CKP.272-1/D-MRPO/11 Załącznik nr 1 Część nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego do nauki programowania

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro.

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Szczecin, dn. 29.01.2015r. O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe NX CAD Modelowanie powierzchniowe Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Część 2 Załącznik nr 1.2

Część 2 Załącznik nr 1.2 Część 2 Załącznik nr 1.2 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne z

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do pracy frezarki CNC

Przygotowanie do pracy frezarki CNC Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Przygotowanie do pracy frezarki CNC Cykl I Ćwiczenie 2 Opracował: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Cykl Frezowanie Gwintów

Cykl Frezowanie Gwintów Cykl Frezowanie Gwintów 1. Definicja narzędzia. Narzędzie do frezowania gwintów definiuje się tak samo jak zwykłe narzędzie typu frez walcowy z tym ze należy wybrać pozycję Frez do gwintów (rys.1). Rys.1

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.. r. w Kraczkowej pomiędzy: Panem Witoldem Bryk, prowadzącym działalność gospodarczą ą pod firmą P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk, z siedzibą Kraczkowa 1663/A,

Bardziej szczegółowo

MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych Programming of CNC

Bardziej szczegółowo

Odlew obróbka kątów ujemnych

Odlew obróbka kątów ujemnych Odlew obróbka kątów ujemnych Jeśli na odlewie jest w miarę równo rozłoŝony naddatek i występują na nim kąty ujemne, wówczas moŝna równieŝ obrobić go na obrabiarce 3-osiowej. Wymaga to uŝycia specjalnych

Bardziej szczegółowo

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 Bogaty standard wyposażenia dedykowany do obróbki skomplikowanych kształtów w pięciu płaszczyznach. TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT SYSTEM CAD/CAM ESPRIT Producentem systemu ESPRIT CAD/CAM jest firma DP Technology. Posiada on modułową budowę, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie środowiska do potrzeb produkcyjnych. Program umożliwia

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Nowoczesne wyposażenie Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Straszyński Kołodziejczyk, Paweł Straszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. FoamPro. Instrukcja obsługi

Straszyński Kołodziejczyk, Paweł Straszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone.  FoamPro. Instrukcja obsługi FoamPro Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis Programu... 4 2.1 Interfejs programu... 4 2.2 Budowa projektu... 5 2.2.1 Elementy podstawowe... 5 2.2.2 Elementy grupowe... 5 2.2.3 Połączenia

Bardziej szczegółowo

Edgecam 2015 R1. m m. Opis nowości

Edgecam 2015 R1. m m. Opis nowości Edgecam 2015 R1 edge ca am gecam edg ed ec m m am edge ca Opis nowości gecam edg ed ec Brak możliwości instalacji Edgecam 2014R2 na Windows 2000 Uwaga! Aby zaktualizować Edgecam do wersji 2015R1 wymagane

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Nowoczesne wyposażenie Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych oraz

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS NOWOŚCI Edgecam 2009R1 PL

SKRÓCONY OPIS NOWOŚCI Edgecam 2009R1 PL SKRÓCONY OPIS NOWOŚCI Edgecam 2009R1 PL Brak moŝliwości instalacji Edgecam 2009R1 na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować Edgecam do wersji 2009R1 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H3 Programowanie z wykorzystaniem prostych cykli Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18

Bardziej szczegółowo

Wstöp Rozdziaä 1. Instalacja Edgecam 2014 R1 PL Rozdziaä 2. Pierwsze uruchomienie... 41

Wstöp Rozdziaä 1. Instalacja Edgecam 2014 R1 PL Rozdziaä 2. Pierwsze uruchomienie... 41 Spis tre ci Wst p... 15 Edgecam... 15 Edgecam & Vero Software Ltd.... 16 Edgecam & Nicom... 17 Edgecamblog... 17 Dla kogo przeznaczona jest ksi ka?... 18 Zawarto DVD... 18 Wymagania sprz towe... 18 Struktura

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości wytwarzanych produktów z ZW3D. ZW3D CAD/CAM Biała księga

Poprawa jakości wytwarzanych produktów z ZW3D. ZW3D CAD/CAM Biała księga Wstęp Czy patrząc na otaczające Cię przedmioty tj. telefony, myszki i laptopy zastanawiałeś się kiedykolwiek jak są produkowane? Zasadniczo obróbka odnosi się do zrozumienia geometrii, która z kolei jest

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H5 Programowanie obróbki zarysów dowolnych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK Collision Avoidance Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji

SINUMERIK Collision Avoidance Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji Optym. zabezpieczenie: Monitorowanie 3D w czasie rzeczywistym Monitorowanie statycznych i ruchomych komponentów oraz narzędzia Dla skomplik. operacji: Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie obróbki CNC z edytorem ścieżki. narzędzia w ZW3D. ZW3D CAD/CAM Biała księga

Przyspieszenie obróbki CNC z edytorem ścieżki. narzędzia w ZW3D. ZW3D CAD/CAM Biała księga Przyspieszenie obróbki CNC z edytorem ścieżki narzędzia w ZW3D Wstęp Podczas procesu obróbki, dobrze wykonane części zawsze wymagają doskonałych umiejętności wytwarzania i doświadczenia. Czy zdarzyło ci

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Wielkopolski: Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Wielkopolski: Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240068-2016:text:pl:html Polska-Ostrów Wielkopolski: Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 2016/S 133-240068

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. 90-248 Łódź Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 NIP 725-00-13-378, REGON 471014170 Łódź dnia 08-11-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu Przedmiot zamówienia Stanowisko do projektowania odkuwek i oprzyrządowań 2 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu Przedmiot zamówienia Stanowisko do projektowania odkuwek i oprzyrządowań 2 szt. Ogłoszenie o zamówieniu Przedmiot zamówienia Stanowisko do projektowania odkuwek i oprzyrządowań 2 szt. Osowiec, 19.03.2012 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie innowacji technologicznej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 Nasza oferta - Produkcja precyzyjnych części prototypowych - Produkcja serii testowej - Produkcja seryjna precyzyjnych części maszyn z różnych metali, w tym stali hartowanej i trudne w obróbce materiały,

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta SZKOLENIOWA

Nasza oferta SZKOLENIOWA Katalog szkoleń IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych.

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nowy system CombiPro DS500 jest bardzo łatwy do zintegrowania z Waszym ciągiem produkcyjnym. Jest ekonomiczny, przyjazny dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej) do zastosowania w pracowni Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej) do zastosowania w pracowni Zamawiającego. Pozycja Opis Oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe do uczenia się i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania. Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej)

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Nowoczesne wyposażenie Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych oraz

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II Wstp (13) SPIS TRECI Cz I Podstawy obsługi aplikacji (17) Rozdział 1. Wiadomoci ogólne (19) Struktura programu (19) Wymagania sprztowe (19) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Programy CAD Modelowanie geometryczne

Programy CAD Modelowanie geometryczne Programy CAD Modelowanie geometryczne Komputerowo wspomagane projektowanie CAD Narzędzia i techniki wspomagające prace w zakresie: projektowania, modelowania geometrycznego, obliczeniowej analizy FEM,

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych 1. Fazowanie oraz zaokrąglanie. Wykonaj element pokazany na rys. 1a. Wymiary elementu: średnice 100 i 40. Długość wałków 30 i 100 odpowiednio. Następnie wykonaj fazowanie

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Inteligentne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu optymalnego cenowo sterowania Siemens oraz konfiguracji maszyny umożliwiającej pełną funkcjonalność. TBI Technology

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki.

Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki. Siemens PLM Software Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki. www.siemens.com/nx A rtykuł techniczny Uzyskanie najwyższej

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Adam Zalewski ITW

dr inŝ. Adam Zalewski ITW Optymalizacja sposobu i parametrów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie dr inŝ. Adam Zalewski ITW 22.01.2009 Plan wystąpienia Przegląd problematyki Istniejący stan wiedzy Integrator CNC/CAM

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAD Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń zawodowych

Lista szkoleń zawodowych OFERTA DARMOWYCH SZKOLEŃ PO GODZINACH PRACY dla pracowników zamieszkałych w woj. kujawsko pomorskim z max. średnim wykształceniem w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.1.1.

Bardziej szczegółowo