PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD"

Transkrypt

1 PEPS CAD/CAM SYSTEM Z ponad instalacji i 25 lat doświadczenia na rynku światowym, PEPS jest jednym z wiodących Systemów CAD/CAM. We współpracy z producentami Obrabiarek CNC i producentami Sterowników CNC, system jest ciągle rozwijany. PEPS jest obiektowo zorientowanym Systemem CAD/CAM dla zewnętrznego programowania maszyn CNC na standardowym komputerze PC z systemem Windows XP/Windows Vista/Windows 7. Bazujący na Parasolidzie System CAD/CAM jest używany w przemyśle narzędziowym i przemyśle form wtryskowych jak również w innych działach przemysłu. Z powodu przyjaznego interfejsu Windows i jego intuicyjnego prowadzenia użytkownika, użytkownik jest w stanie zadziaład pewnie i skutecznie po bardzo krótkim okresie szkolenia. Dane CAD mogą zostad importowane do PEPS-a z wszystkich 2D i 3D Systemów CAD w wielu różnych formatach danych. PEPS używa danych CAD i przez inteligentne postprocesory, przetwarza je na wolny od błędów kod NC, zawierający także Maszynowe Cykle Stałe. W kolejności, PEPS przekazuje Cechę do poddających się obróbce modułów programowania NC. To znaczy, że rozpoznane Cechy, takie jak Kieszenie lub Otwory, mogą zostad zaprogramowane automatycznie i optymalnie z jednym z wielu standardowych, technologicznie bogatych metod obróbki. Z powodu jego funkcjonalności 3D, automatycznej analizy Cech, importu informacji Cech z Systemów CAD i automatycznego wykonywania Cykli maszynowychpeps umożliwia zaprogramowanie najbardziej złożonych części bardzo dokładnie w bardzo krótkim okresie czasu.

2 PEPS CAD/CAM SYSTEM Interfejsy Modułu CAD INTERFEJSY CAD: DXF, DWG, IGES, HP- MI, VDAFS, STEP, XMT, SAT, STL, ProE, Catia v4, Catia v5, Unigraphics, VISI, SolidWorks, INVENTOR, IronCAD, HiCAD, SOLID EDGE, Rhino, Gerber i Daveg Moduł CAD Moduł CAD PEPS-a jest podstawą dla wszystkich 2.5 D modułów technologicznych. On dostarcza potężne funkcje CAD, by utworzyd, zmienid, zmodyfikowad, naprawiad i przetworzyd geometrię. Bardzo specjalna cecha PEPS-a - to jego zintegrowany języki makroinstrukcji. Umożliwia to użytkownikowi stworzenie specjalnych aplikacji i parametrycznych programów dla rodzin części. Obsługuje / Używa: * Open GL * Warstwy * Rysunki * Rendering * Wymiarowanie/Tekst * Język Makro * Helpy z filmami

3 3D work piece analysis SolidCut CAD PEPS SolidCut CAD oparty o Parasolid jest rozwinjany do tworzenia Programu NC z Brył 3D i Powierzchni. Moduł PEPS SolidCut CADmoże zostad włączony we wszystkich modułach obróbczych PEPS-a. PEPS SolidCut CAD jest modelerem hybrydowym - używając SolidCut CAD mogą zostad utworzone bryły i powierzchnie, mogą byd także importowane, mogą byd zmodyfikowane, mogą byd łączone i wyekstrachowane. Modelowanie Bryłowe Ɣ Tworzenie Brył podstawowych jak Blok, Walec, Cylinder, Kula, Pryzma i Torus Ɣ Tworzenie Brył przez Wyciąganie (Extrusion), Rotację, Sweeping i Lofting Ɣ Operacje Boollowskie Działania jak dodawanie, odejmowanie i przecięcie Ɣ Obliczenie przesunięd (offset) ścian, przesunięd (offset) powierzchni, obejmowanych/drążone formy używające dodatnich/ujemnych przesunięd (offset) Ɣ Obliczanie linii podziału, kątów pochylenia i rozszerzeo powierzchni Ɣ Stałe i Zmienne Zaokrąglanie (Filet) a także i Fazowanie (Chamfering) Ɣ Przekształcanie, Odbicia lustrzane, Kopiowanie i Skalowanie Ɣ Konwersja Powierzchni do Brył i ekstrachowanie powierzchni z Brył Ɣ Naprawianie i zamykanie automatycznie szczelin w Bryłach Ɣ Wydłużanie/Przedłużanie Brył Ɣ Ekstrachowanie danych 2D z Brył - tzn. pojedynczych powierzchni i otworów, generowanie profili Ɣ Obliczanie krzywych z przekrojów i geometrii rotacji Ɣ Wyznaczanie/Określanie Własności Brył (długośd, promieo, środek ciężkości, objętośd) Modelowanie powierzchni NURBs Ɣ Tworzenie powierychni NURBs jak Powierzchnie prostokreślne, Powierzchnie Obrotowe, Powierzchnie z krzywych Ɣ Wewnętrzne i zewnętrzne docinanie Ɣ Powierzchnie przejściowe i zaokrąglenia Ɣ Offsetowanie Powierzchni - powierzchnie równoodległe Ɣ Wyciąganie, Przecinanie i Przycinanie Powierzchni

4 2.5D rest material roughing PEPS Frezowanie 2.5D Większośd prac, która obejmuje frezowanie, wiercenia i szlifowanie są pracami 2.5D, specjalnie dla tych prac PEPS oferuje moduł Frezowania 2.5D. W połączeniu z MODUŁEM CAD 3D - PEPS SolidCAD, Frezowanie 2.5D może stosowad bezpośrednio dane 3D jak bryły i powierzchnie. W wyniku modułowej struktury (Frezowanie 2.5D - Frezowanie 3D - Frezowanie Wielopłaszczyznowe) moduł frezowania może zostad ciągle rozwijany, by zaspokoid specjalne potrzeby klientów. Potężne cykle obróbkowe, użycie cykli stałych, plus zintegrowana Bryłowa wizualizacja materiału do obróbki - zawierająca surówki aktualnej części i sprawdzającą kolizję, czasy programowania są minimalne przy niezmiernie wysokim stopniu niezawodności. Postprocesory są dopasowywane dla każdej Maszyny CNC, tworzą krótki i dobrze sformatowany i wolne od błędów Programy NC. Ɣ Import informacji o Cechach z SYSTEMÓW CAD Ɣ Analiza informacji o Cechach otworów w Bryle (w powiązaniu z SolidCut CAD) Ɣ Analiza informacji o Cechach kieszeni w Bryle (opcjonalnych w powiązaniu z SolidCut CAD) Ɣ Frezowanie na powierzchniach 3D i Bryle (opcjonalnych w powiązaniu z SolidCut CAD) Ɣ Obróbka zgrubna i wykaoczająca strategiami HSC Ɣ Fotorealistyczna Symulacja Bryłowa włącznie z Narzędziem, Oprawką Narzędzia i Elementami mocowania Ɣ Frezowanie na wielu częściach ( Multipart ) Ɣ Powtarzanie sekwencji obróbkowych Ɣ Automatyczne tworzenie Podprogramów Ɣ Automatyczne tworzenie graficznego arkusza technologicznego (set-up-sheet) Ɣ Automatyczne obliczanie czasu przebiegu programu Ɣ Baza danych Narzędzi z zdefiniowany przez użytkownika zawartością magazynów i listy narzędzi Ɣ Dobrze dopasowana Symulacja Kinematyki Maszyny włącznie z weryfikacją kolizji (opcjonalnych w powiązaniu z SolidCut CAD) Frezowanie 2.5D - cykle obróbki zgrubnej Ɣ Zoptymalizowana obróbka płaszczyzn (zabielanie) Ɣ Obróbka kieszeni otwartych lub zamkniętych z wieloma wyspami i promienami przesuniętymi o więcej niż 90 % Ɣ Kieszenie i Wyspy mogą zostad obrobione z pochylonymi ścianami, ścianami z zaokrąglonym dnem/górą lub ściany z profilu ZX Ɣ Wejścia śrubowe lub wejście kątem rampingu Ɣ Resztka Materiału obróbki zgrubnej bazuje na danych 2D Ɣ Obróbka HSC Trochoidal Ɣ Wejście z zewnątrz ( otwarte kieszenie )

5 Frezowanie 2.5D Cykle wykaoczające/frezowanie wykaoczające Ɣ HSC wykaoczające (ciągłe Spiralne Z), wygładzanie ścieżek Ɣ Frezowanie po krzywych 2D ze ścianami pochylonymi, ścianami z górnym i dolnymi promieniami lub ścianami po profilu bocznym ZX Ɣ Automatyczna obróbka Resztek (przy obróbce Zgrubnej i Wykaoczającej) Ɣ Frezowanie ścięd/fazek/skosów Ɣ Obróbka po Kuli, Walcu i po Płaszczyźnie Ɣ Obróbka "z Wolnej Ręki" i rozkazy do pozycjonowania ustawionego narzędzia Ɣ Obróbka Powierzchni prostokreślnych Ɣ Grawerowanie napisów (włącznie z czcionkami TrueType) liniowo lub po okręgu Ɣ Średnia Technologia punktu zmienia się w czasie przedstawiania Ɣ Frezowanie dwukierunkowe (Współbieżne i Przeciwbieżne) Smoothed toolpath for HSC machining 2.5D rotary axis milling 2.5D rotary axis milling

6 Frezowanie 2.5D Multiplane machining 2.5D Frezowanie i Wiercenie z wykorzystaniem Cykli stałych Ɣ Obróbka kieszeni kołowych, kieszeni prostokątnych, obróbka rowków Ɣ Wiercenie i wiercenie Głębokich otworów Ɣ Nawiercanie otworów Ɣ Cykle gwintowania Ɣ Frezowanie Gwintów (Wewnętrznych i Zewnętrznych) Ɣ Frezowanie Gwintów Śrubowych Ɣ Cykle rozwiercania Ɣ Cykle z podprogramów Ɣ Kastomizacja cykli specjalnych (opcjonalnych) 2.5D Frezowanie - Multi Plane Machining Ɣ Proste programowanie obrabiarek CNC z 4. i 5. Osią (wraz z obsługą osi typu Tombstone) Automatyczne obliczenie przesunięcia punktów "zerowych" i definicja płaszczyzn roboczych tak aby wykorzystad Cykle stałe (zależne od sterownika CNC). Ɣ Potrafi rozwinąd geometrię z bryłowego modelu 3 D do obróbki (w powiązaniu z SolidCut CAD), by programowad i symulowad obrotowa oś. Ɣ Dodatkowy moduł dla równoczesnej obróbki i symulacji 5-cio osiowej wraz z obróbką 3D powierzchni prostokreślnych (opcjonalnie) Simultaneous ruled-surface machining Drilling Dialogue

7 Frezowanie 2.5D - MILL-Expert 2.5D Frezowanie i Wiercenie z wykorzystaniem Cykli stałych Ɣ Frezowanie oparte o Obróbkę Cech z automatycznym generowaniem ścieżek i optymalizają kolejności użycia narzędzi Ɣ Definiowane cechy frezowania i wiercenia przez użytkownika Ɣ Optimalizacja ruchów w trakcie i między obróbkami na wielu planach (Modułu Multi-plane machining i Mill-Expert) Ɣ Import informacja o Cechach z systemów CAD 3D True Machine-Kinematics Simulation MILL-Expert feature recognition Automatic feature recognition MILL-Expert feature

8 PEPS SolidCut Milling - Frezowanie 3D SolidCut 3D Milling oferuje potężne strategie maszynowe. Niezależnie jak złożony jest model, SolidCut 3D Milling oblicza wszystkie HSC trajektorie narzędzia automatycznie i unika niepotrzebnych " Ruchów w powietrzu" Obróbka Resztek Automatyczne obliczanie i obróbkę obszarów Resztki Obróbka wykańczająca Obróbka zgrubna Obróbka zgrubna typu ZigZag z automatycznym obliczeniem najlepszego kąta skrawania narzędzia dla każdego poziomu ( każdy obszar jest kompletnie obrobiony), dla każdej kieszeni lub zdefiniowany przez użytkownika kąt frezowania z automatyczną minimalizacją "Ruchów w powietrzu" Obróbka zgrubna typu Contour parallel (równoległe offsery) z unikaniem cięd pełną szerokością freza - z ruchami trochoidalnymi - automatycznie reaguje kiedy skok tu jest większy niż o 50 % Strategie HSC - Strategie z wygładzaną trajektorią narzędziai wygładzanymi Dobiegami i Połączeniami ścieżek Obróbka wykańczająca Frezowanie wykaoczające - Wierszowanie jedno lub dwukierunkowe, pod określonym kątem i z ograniczeniem Z-step Frezowanie wykaoczające - Stałe Z (Z-Waterline Finishing ) ze stałym Z- step lub Z-step z kontrolą nierówności Frezowanie wykaoczające - Kombinowana (Combined Finishing ) do automatycznego frezowania powierzchni nachylonych i płaskich w jednym przejściu Frezowanie wykaoczające - Spiralne (Spiral Finishing ) do obróbki powierzchni nachylonych w jednym przejściu - z pojedyoczym dobiegiem i wybiegiem Frezowanie wykaoczające - Morphing Finishing do obróbki równoległej lub ukośnej z limitem kierunku Frezowanie wykaoczające - Projekcyjne (Projection Finishing) - rzutowanie obróbki po spirali lub promieniowo Frezowanie wykaoczające - Projekcyjne (3D Profile machining ) - do grawerowania na powierzchniach lub bryłach Automatyczne obliczenie granic frezowania dla 'punktu styczności' ( 'contact point' ) Strategie HSC dla dobiegów i wybiegów Frezowanie wykaoczające - obróbka Płaskich i Nachylonych powierzchni z automatyczną identyfikacją regionów frezowania

9 PEPS SolidCut Milling - Frezowanie 3D Obróbka resztek - Rest Machining Symulacja Ɣ Automatyczne wykrywanie wszystkich Obszarów Resztki, które nie mogłyby byd obrobione poprzednim narzędziem Ɣ Automatyczna obróbka Obszarów Resztki z wpełni zautomatyzowanymi strategiami obróbkowymi Ɣ Obróbka resztek narożnikowych typu Pencil Tracing Ɣ Obróbka resztek narożnikowych z obróbką wzdłuż (Corner Picking ) lub w poprzek (Corner Lacing )narożnika Ɣ Możliwośd rozróżniania obszarów płaskich i stromych Obszarów Resztki Ɣ Łączenie obróbki płaskich i stromych Obszarów Resztki z podobnymi lub innymi strategiami obróbczymi Ɣ Poszerzanie lub Redukcja Obszaru resztki Ɣ Zintegrowana Symulacja 3D Kinematyki Maszyny z wyświetlaniem obrabianego materiału i umożliwia porównanie części po obróbce Ɣ Sprawdzanie kolizji z komponentami maszyny, narzędzia, uchwytu narzędziowego i oprzyrządowania mocującego detal na maszynie Ɣ Możliwośd pokazania przekrojów przez obrabiany detal Ɣ RapidCut - Szybka Symulacja daje użytkownikom rezultat obróbki w bardzo krótkim czasie Dobiegi / Wybiegi i Połączenia Ɣ Całkowita Kontrola wszystkich dobiegów/wybiegów i połączeo ruchów wewnątrz jak i przed obszarem pracy Ɣ Automatyczna redukcja wszystkich ruchów ustawczych i wybiegowych tak aby zminimalizowad ilośd ruchów szybkich Ɣ Strategie HSC dla dobiegów/wybiegów i połączeo gwarantują doskonałą jakości powierzchni z maksmalną prędkością pracy i długie życie narzędzia

10 Baza narzędzi Baza narzędzi Toczenie Baza narzędzi Frezowanie

11 Baza narzędzi Baza narzędzi jest w standardzie dla modułów Frezowanie 2.5D (2.5D Milling), Frezowanie 3D (SolidCut 3D Milling) i Toczenie (Turning). Oferuje ona możliwośd zarządzania wszystkimi danymi narzędzi i różnymi interfejsami (np. Walter-TDM, WINTOOL, itp.). Aby łatwiej zarządzad narzędziami Baza Narzędzi PEPS może byd również używana niezależnie od programu PEPS. Frezowanie Ɣ Wiele definicji narzędzi - Walcowe, Kuliste, Z zaokrąglonym narożem oraz stożkowe, Teowe, Baryłkowate, Jaskółczy, Specjalne i Wiertła Ɣ Definicje wielu standardowych trzonów i uchwytów frezarskich oraz stożków Morsa Ɣ Specyfikacja narzędzi poprzez numer ID Ɣ Obliczanie prędkości i posuwów skrawania uzależnionych od obrabianego materiału Ɣ Automatyczne przeliczanie nowych prędkości i posuwów skrawania w przypadku zmian materiału Ɣ Konfiguracja magazynu może byd zapisana Ɣ Konfiguracja głowicy może byd zapisana Toczenie Ɣ Automatyczne tworzenie narzędzi ISO-Turning Ɣ Narzędzia do frezowania i wiercenia Ɣ Narzędzia specjalne i do tworzenia rowków Ɣ Specyfikacja narzędzi poprzez numer ID Ɣ Obliczanie prędkości i posuwów skrawania uzależnionych od obrabianego materiału Ɣ Automatyczne przeliczanie nowych prędkości i posuwów skrawania w przypadku zmian materiału

12 SolidElectrode

13 SolidElectrode Ɣ Wyodrębnianie i przechowywanie informacji o geometrii elektrody 3D Ɣ Możliwośd modyfikacji i edycji geometrii elektrody 3D Ɣ Możliwośd wyświetlania geometrii bryły uchwytu elektrody Ɣ Przechowywanie sztabki elektrody Ɣ Automatyczne tworzenie tabeli pomiaru łącznie z dopasowaniem Ɣ Dane elektrody mogą byd przechowywane w bazie CAMMAN- Database łącznie z informacjami o położeniu, głębokości drążenia, numerem ID, wartości szczeliny iskrowej, pomiarami, nazwą programu, opisem elektrody zgrubnej/wykaoczającej i innymi dodatkowymi informacjami. Ɣ Symulacja drążenia ze sprawdzaniem kolizyjności Ɣ Tworzenie danych NC dla Drążarek (opcjonalnie) Ɣ Automatyczne tworzenie graficznego arkusza ustawczego Zarządzanie danymi Symulacja drążenia

14 PEPS Wire Cutting Kreator rzutowania Automatyczne rozpoznawanie cech wszystkich geometrii ścian możliwych do cięcia drutem

15 PEPS Wire Cutting Moduł PEPS Wire EDM został wdrożony w e współpracy z głównymi producentami obrabiarek CNC i jest stale wzbogacany o nowe funkcjonalności. Postprocesory dostępne są dla wszystkich sterowao obrabiarek CNC. Zaawansowane możliwości produktu czynią PEPS liderem na rynku i jest on rekomendowany przez wielu producentów obrabiarek. Ɣ Zintegrowany menadżer przestrzeni roboczej do przechowywania i dostępu do operacji obróbki Ɣ Obróbka powierzchni 3D i Brył (opcjonalny moduł Brył) Ɣ Automatyczne rozpoznawanie cech i obróbka wszystkich geometrii ścian możliwych do cięcia drutem Ɣ Kreator rzutowania do rzutowania pojedynczego profilu 3D ze stałym pochyleniem lub dla dwóch oddzielnych profili 3D Ɣ Możliwośd sterowania osiami obrotu dla ustawienia położenia lub obróbki ciągłej (opcjonalnie) Ɣ Rzeczywista kinematyka obrabiarki 3D do symulacji łącznie z mocowaniami i górną/dolną głowicą Kieszeniowanie zawiniętych powierzchni

16 PEPS Wire Cutting Ɣ Symulacja z offsetowaniem i odformowalnością oraz sprawdzaniem kolizyjności Ɣ Kieszeniowanie zawiniętych powierzchni (opcjonalne) Ɣ Automatyczne obliczanie dojśd Wł/Wył Ɣ Automatyczny Wire Tread i Wire Cut Ɣ Automatyczne Położenie Ɣ Automatyczne obliczanie położenia punktu początku Ɣ Sterowanie stałym i zmiennym stożkiem Ɣ Obróbka zawiniętych powierzchni Ɣ Sterowanie podcięciami naroży Ɣ Offsetowanie zawiniętych powierzchni łącznie z oblizanie m rzutowania Ɣ Wycinanie bezrdzeniowe walcowe lub stożkowe (Kieszeniowanie/Czyszczenie obszaru) Ɣ Cięcie odwrotne Ɣ Automatyczne usuwanie łączników Ɣ Łamanie łączników dla maszynowego usuwania części Ɣ Wielokrotne łączniki Ɣ Offsetowanie profilu przekroju części Ɣ Zmienne dojścia Obróbka noża tokarskiego Obróbka noża tokarskiego

17 PEPS Wire Cutting Ɣ Baza technologiczna dla wszystkich typów obrabiarek (opcjonalna) Ɣ Wypuszczanie sekwencyjne programu NC Ɣ Zmiany rejestrowania CRC punktu środkowego Ɣ Technologia wł/wył dojśd Ɣ Określanie obróbki zorientowanego obiektu Ɣ Zmiany geometrii i procesu obróbki pojedynczym kliknięciem myszki Ɣ Strategie obróbki mogą byd zapisywane jako szablony Ɣ Wypuszczanie JOB, Skryptów, plików CMD oraz transfer sekwencyjny Ɣ Możliwośd obsługi automatycznych systemów mocowania detalu Ɣ Automatyczne tworzenie graficznych arkuszy ustawczych Programowanie osi obrotu Zmienna wysokośd odniesienia

18 PEPS PentaCut/ TubeCut 5 Osiowe cięcie Laserem i strumieniem Wody Ɣ Modeler bryłowy SolidCut CAD Hybrid-Modeller jest dołączony do tego modułu Ɣ Automatyczne pozycjonowanie modelu na obrabiarce łącznie z możliwościami transformacji i obrotu Ɣ Automatyczne tworzenie rowkowych zamocowao Ɣ Automatyczne rozłożenie i mocowania Ɣ Automatyczne generowanie Danych NC do utworzenia mocowao na wycinarce laserowej lub wodnej Ɣ Automatyczne i interaktywne rozpoznawanie oraz wewnętrznych i zewnętrznych przycięd modelu 3D CAD Ɣ Ręczne definicje cięcia i wydłużanie cięd Ɣ Automatyczne i interaktywne pozycjonowanie głowicy w celu uniknięcia kolizji Ɣ Automatyczna optymalizacja obróbki łącznie z wygładzaniem ścieżki narzędzia Ɣ Automatyczna technologia wybory z zintegrowanej bazy Technologii Ɣ Możliwośd określania punktów zmiany Technologii aby zmienid kąt dyszy, technologię obróbki, przebicia i mikro połączenia Ɣ Kompensacja promienia 3D (CIP, G12) i wyjście NC jako Splajny Ɣ Wypuszczanie pliku NC łącznie z cyklami i funkcjami spiralności dla obrabiarek CNC Ɣ Automatyczne wykrywanie kolizji i unikanie kolizji dla obróbki i pozycjonowania Ɣ Automatyczne przeliczanie ścieżki narzędzia w przypadku zmian geometrii modelu 5 - osiowe cięcie laserem lub strumieniem wodnym Symulacja Ɣ W pełni zintegrowany Symulator Bryłowy uwzględniający kinematykę maszyny Ɣ Automatyczne sprawdzanie kolizji i unikanie kolizji dla obróbki i pozycjonowania

19 PEPS PentaCut/ TubeCut Ciągłe 6 Osiowe cięcie Laserem i strumieniem Wody (Cięcie rur z osią obrotową) Ɣ Automatyczne ustawianie importowanych modeli CAD Ɣ Pełne automatyczne tworzenie wszystkich operacji obróbki Ɣ Automatyczne rozpoznawanie i obróbka walcowych i stożkowych wycięd w rurach Ɣ Biblioteka standardowych przekroi rur i tworzenie niestandardowych kształtów Ɣ Modyfikacja geometrii rur łącznie z otworami i zakooczeniami Ɣ Rozłożenie wielu obiektów na pojedynczej rurze Ɣ Automatyczne rozpoznawanie i obróbka wewnętrznych i zewnętrznych przycięd rur z obsługą osi obrotu (rura zamocowana jest w szczękach obrotowej osi) Ɣ Automatyczne przeliczanie ścieżki narzędzia w przypadku zmian geometrii modelu 6 osiowe cięcie rur Symulacja Ɣ W pełni zintegrowany Symulator Bryłowy uwzględniający kinematykę maszyny Ɣ Automatyczne sprawdzanie kolizji i unikanie kolizji dla obróbki i pozycjonowania

20 PEPS Wykrawanie/ Wykrawanie 2-Osiowe Laserem, Plazmą i Wodą Wiele małych części, skomplikowane kształty, krótkie czasy dostawy, to wszystko wymaga szybkiego i wydajnego rozwiązania programem NC. Z pomocą PEPS Expert Machining System możliwe jest automatyczne generowanie programów NC dla obrabiarek NC dowolnego producenta Ɣ Półautomatyczny rozkład (Cluster Nesting) z automatycznym sprawdzaniem odległości części, parowaniem, i grupowaniem części (opcjonalnie) Ɣ Automatyczny rozkład (Random Shape Nesting) przez definiowanie parametrów rozłożenia takich jak: liczba części, odległości pomiędzy, kąt obrotu, itp. (opcjonalnie) Ɣ Expert System dla automatycznych obliczeo obróbki Ɣ Automatyczne obliczanie mikro połączeo i zakładek Ɣ Automatyczne rozpoznawanie specjalnego kształtu narzędzi Ɣ Automatyczne tworzenie dojśd WŁ/WYŁ (Laser/Plazma/Woda) Ɣ Pętle dla zewnętrznych naroży (Laser/Plazma/Woda) Ɣ Automatyczne rozróżnianie pomiędzy laserem i wypychaczem przez kolor elementu

21 PEPS Wykrawanie/ Wykrawanie 2-Osiowe Laserem, Plazmą i Wodą Ɣ Automatyczna zmiana położenia na arkuszu Ɣ Realistyczna symulacja obróbki Ɣ Obsługa rynny do usuwania części/odpadu Ɣ Obsługa ładowania arkusza i narzędzi stogowania części (opcjonalnie) Ɣ Automatyczna konfiguracja magazynu narzędzi Ɣ Zarządzanie różnymi magazynami narzędzi Ɣ Obsługa kompozytowych obrabiarek Ɣ Obróbka zorientowana na obiekt i definicja geometrii. Jakiekolwiek zmiany obróbki lub geometrii automatycznie zmienią wszystkie podobne części. Ɣ Wypuszczanie programu NC sekwencyjnie lub nie Ɣ Baza danych technologii i Narzędzi Ɣ Menadżer Programów i zarządzanie arkuszem odpadu (opcjonalnie) Ɣ Menadżer zadao (opcjonalnie) Ɣ Możliwe połączenie z systemami PPS Ɣ Automatyczne tworzenia arkusza ustawczego Ɣ Automatyczne obliczanie czasu pracy Expert automatycznego wykrawania

22 Toczenie od 2 do 50 osi Wraz z wprowadzeniem narzędzi napędzanych oraz dodatkowych osi, toczenie stało się kompletnym sposobem obrabiania części. Zintegrowanie modułu toczenia do PEPS plus w pełni zintegrowana symulacja dla całkowitej obróbki maszyn CNC, skutkuje bardzo efektywnym rozwiązaniem tego problem. PEPS pokazuje pełną symulacje obrabiarki, która pozwala zasymulowad wszystkie operacje obróbki, przedstawid ewentualne kolizje na poszczególnych operacjach. Redukuje to czas programowania oraz obróbki, co redukuje koszty I zabezpiecza przed kolizjami. Ɣ Wielokanałowe programowanie do 10 kanałów oraz 50 osi Ɣ Rzeczywista symulacja kinematyki maszyny 3D oraz sprawdzenie kolizyjności Ɣ Obróbka na powierzchniach 3D oraz Bryłach (opcjonalnie) Ɣ Obróbka w osiach C, B oraz Y na rozwojowych osiach C lub Płaszczyznach czołowych, Wierceniu, Kieszeniowaniu, Profilowaniu, Grawerowaniu, Frezowaniu spiralnym oraz rowkowaniu Ɣ Obróbka dwu głowicowa oraz obróbka ruchomymi głowicami oraz z konikiem Ɣ Automatyczne tworzenie uchwytów, zacisków, głównego i pomocniczego wrzeciona oraz konika itp. Ɣ Toczenie, planowanie czoła oraz swobodne toczenie Ɣ Zintegrowane standardu podcięd oraz kształty gwintów detali Ɣ Obróbki promieniowe, Rowkowanie osiowe, Odcinanie Ɣ Cykle obróbki zgrubnej - zewnętrzne, wewnętrzne, czołowe i tylne Ɣ Profilowanie - zewnętrzne, wewnętrzne, czołowe i tylne Ɣ Profilowanie z różnymi posuwami, prędkościami oraz tolerancjami DIN Ɣ Cykle czołowe zgrubne Ɣ Obszerne wiercenia, gwintowania, rowkowanie i Cykle wytaczania Ɣ Cykle kształtowe mogą byd generowane, jako cykle kształtowe lub podstawowe ścieżki Ɣ Zintegrowana baza danych narzędzi wraz z przeglądarką Ɣ Możliwośd programowania automatycznego transport materiału Ɣ Parametryczne programowanie rodziny produktu Ɣ Automatyczne tworzenie graficznych arkuszy technologicznych Ɣ Możliwośd pomiaru podczas symulacji obróbki Ɣ Generowanie czasów obróbki dla poszczególnego narzędzia w arkuszach EXCELa(opcjonalnie) Ɣ Specjalne Makro dla obróbki wałów krzywkowych (opcjonalnie) Ɣ Dodatkowy moduł obróbki 5 osiowej ciągłej powierzchni 3D (opcjonalnie)

23 Dodatkowe moduły Moduł kół zębatych PEPS Kształt ewolwenty może byd zdefiniowany poprzez wypełnienie pól dialogowych. Przez zmianę Współczynnik, średnicę skoku, Grubośd zęba oraz tocznośd, Promieo lub faza głów oraz stup zęba na ewolwencie może byd łatwo modyfikowana. PEPS posiada wszystkie dane wymiarowe do wykonania oraz inspekcji koła. PEPS QUICK-SCAN QUICK-SCAN jest modułem programowym dla skanowania niezwymiarowanych rysunków, szkiców lub części, z pomocą płaskiego skanera, skanera Fotograficznego lub Kamery wideo. PEPS Moduł narzędzi kształtowych Moduł narzędzi kształtowych oblicza niezbedną geometrię dla automatycznego cięcia drutowego narzędzia do toczenia, przez wprowadzenie kombinacji Górnych, Bocznych oraz przednich kątów przystawienia. Moduł akceptuje finalna geometrię niezbędna do toczenia detalu I oblicza geometrie narzędzia przez analizę kątów skrawania oraz prześwitu. PEPS Moduł CA M PEPS moduł CAM oferuje wiele możliwości obliczania I definiowania typów kształtu na profilach CAM. Ɣ Automatyczne śledzenie profilu Ɣ Tworzenie linii I łuków zgodnych z tolerancją Ɣ Automatyczne tworzenie połączeo stycznych Ɣ Generowanie DXF importowanych skanów dla PEPS

24 Specjalne Makra/System DNC PEPS Specialne Makra Ɣ Automatyczne generowanie retencji rowków ślimakowych na aperturach stożkowych i równoległych pras (wire EDM) Ɣ Manipulacja łukami wewnątrz profilu dla wycinania drutowego Ɣ Możliwośc obróbki oddzielnych części profilu z różną ilością cięd (Wire EDM). Ɣ Obróbka specjalna na profilach Ɣ Możliwośd wygenerowania profilu jako listy koordynatów punktów Ɣ Obróbka rowków spiralnych 3D dla modułu toczenia Ɣ Generowanie pierścieni 3D Circlip dla modułu frezowania SolidCut 3D Ɣ Kompensacja skurczu Ɣ Odwijanie geometrii na stożku Ɣ Obróbka wałów krzywkowych (Toczenie) System DNC dla MS -Windows Bezpieczny transfer danych CNC pomiędzy serwerem a sterownikiem obrabiarki. Ɣ Transfer danych CNC poprzez Intranet Ɣ Transfer danych CNC poprzez światłowód Ɣ Transfer danych CNC poprzez radio Ɣ Łatwa integracja z siecią Ɣ Symulacja taśm papierowych Ɣ Użycie protokołów programowych dla połączeo DNC (np. Heidenhain, Deckel Maho, Mazak, AGIE, CHARMILLES) Ɣ Bezpośrednie odwołania do plików programów NC ze sterownika CNC Ɣ Wsparcie standardowych oraz inteligentnych Interfejsów Ɣ Przekazywanie informacji maszynowych przez SMS lub (opcjonalnie)

25 CA M M AN/JOBM AN NC-Program- oraz CAD- Menadżer rysunków CAMMAN to potężny system zarządzania danymi administrowania programami NC i rysunkami CAD w tym interfejsami SAP i ERP. CAMMAN zapewnia łatwy dostęp do istniejących plików danych i pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji, np. numer rysunku, numer zamówienia, numer projektu, numer wersji, klient, komentarz, data, programista, maszyny, jak również poświadczeo bezpieczeostwa dla systemów DNC. Wybór plików jest obsługiwany przez zintegrowaną przeglądarkę plików 3D. Korzystając z systemu zarządzania danymi CAMMAN, projektant, programista i operator maszyn korzysta z bazy danych. Pozwala to uniknąd dublowania plików oraz błędów. CAMMAN gwarantuje użytkowniką długoterminowym Informacje o tworzeniu kopii zapasowych. Jest to łatwy I tani sposób na indywidualne dostosowanie i podłączenie do istniejącej bazy danych. Menadżer zadao w połączeniu z automatycznym rozmieszczaniem (Nesting) Menadżer zadao JOBMAN automatycznie tworzy listy dla rozmieszczania zleceo. Części z tego samego materiału i grubości są wybierane przez JOBMAN i przeniesione do Modułu Rozmieszczania losowych kształtów. Części są automatycznie wybierane z wszystkich dostępnych zleceo, a następnie rozmieszczane na arkuszu. Z JOBMAN mamy gwarancje, że wszystkie części zamówienia są wykonane z odpowiedniego materiału w odpowiednim czasie i nie brakuje części. Inter fejsy do system PEPS Dla CAMMAN oraz JOBMAN istnieje kilka interfejsów do wszystkich systemów ERP/PPS np. SAP, 3R Sigma, Zwicker, Schubert, itp. I sa dostępne opcjonalni

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do nowej wersji systemu - 3Shape s Dental System 2012!

Zapraszamy do nowej wersji systemu - 3Shape s Dental System 2012! Przeczytaj o najnowszej wstawce programowej Zapraszamy do nowej wersji systemu - s Dental System 2012! Nowy Dental System 2012 wprowadza firmę do globalnego grona twórców najbardziej innowacyjnego i najlepiej

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Autor: Andrzej We³yczko ISBN:

Bardziej szczegółowo

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks Duże złożenia Poradnik dla użytkowników SolidWorks Poradnik ten przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników SolidWorks, którzy chcą zoptymalizowad wydajnośd swoich złożeo oraz rysunków. Zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Innowacja wywodząca się z tradycji. Paleta produktów. ELOoffice ELOprofessional ELOenterprise

Innowacja wywodząca się z tradycji. Paleta produktów. ELOoffice ELOprofessional ELOenterprise System ELO jest przeznaczony do kompleksowego zarządzania dokumentami. Obsługuje wiele formatów dokumentów skanowanych typu TIF, JPG, jak i elektronicznych typu MS Office, Open Office, PDF i inne. Pozwala

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI

NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI FORM 20 FORM 30 NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI 2 Spis treści Cechy główne Konstrukcja mechaniczna Sterowanie 4 6 10 Generator Przygotowanie drążenia GF Machining Solutions 12 13 14 FORM 20 FORM

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 10. Nowości i udoskonalenia. Spis treści

STATISTICA 10. Nowości i udoskonalenia. Spis treści STATISTICA 10 Nowości i udoskonalenia Spis treści 1. Wydajność... 2 2. Współpraca z innymi systemami... 2 2.1. SharePoint... 2 2.2. Office 2010... 2 2.3. OLAP... 2 2.4. STATISTICA PI Connector... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo