Usługi w obszarze baz danych Oracle. INTRACARE Sp. z o.o., Warszawa ul. Gwiaździsta 69F,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi w obszarze baz danych Oracle. INTRACARE Sp. z o.o., 01-651 Warszawa ul. Gwiaździsta 69F, 22 203 63 60 www.intracare.pl"

Transkrypt

1 Usługi w obszarze baz danych Oracle INTRACARE Sp. z o.o., Warszawa ul. Gwiaździsta 69F,

2 Optymalizacja wydajności audyt, strojenie SQL i silnika, rekonfiguracje systemów Migracje i upgrade y zmiana platform systemowej, wersji silnika, patchowanie (PSU, one-off) Optymalizacja backupu Testy backup & recovery, konfiguracja nowych narzędzi Konsolidacja baz danych Łączenie baz danych w celu optymalizacji dostępu i licencji Monitoring baz danych Implementacja monitoringu przy pomocy Oracle Grid Control lub Zabbix Outsourcing utrzymania Przejęcie w utrzymanie infrastruktury (usługi SLA-based)

3 Wraz z rozwojem systemu rośnie jego obciążenie zmniejszające bezpieczeństwo bazy danych i powodujące spadek jej wydajności, a czasem dostępności, Optymalizacja podsystemu dyskowe, silnika i top zapytań SQL powoduje wzrost wydajności zwiększając jej bezpieczeństwo, Zapewnia lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów sprzętowych i pakietów licencji

4 ANALIZA stanu bieżącego wynik AUDYTU decyzja KLIENT dobór rozwiązań INTRACARE implementacja INTRACARE monitorowanie INTRACARE

5 Proces optymalizacji baz danych nie może być przeprowadzany automatycznie, Proces optymalizacji musi być dokonywany przez uprawnioną osobę, posiadającą wiedzę i certyfikaty Oracle, W procesie optymalizacji baz danych wykorzystywane są narzędzia opracowane przez osobę dokonującą optymalizacji

6 Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów, Wzrost wydajności systemu, Tańszy sposób na zwiększenie wydajności ( w porównaniu z zakupem nowego sprzętu i licencji ), Relatywnie szybki efekt, Najlepsze efekty dla najdłużej trwających procesów, Brak przestoju systemów, Proces bezpieczny i odwracalny, Usuwa przyczyny i skutki spadku wydajności, Obiektywny charakter procesu optymalizacji

7 Punkty pomiaru stanowiące oś audytu: TOP SQLs ekosystem aplikacji podłączonych do baz danych odpowiada za młot Kowadło to konfiguracja systemu operacyjnego i podsystemu dyskowego (np. SAN Storage) Pomiędzy młotem i kowadłem znajduje się silnik bazy danych, który może być przekonfigurowany i/lub lepiej zparametryzowany

8 Koncept tuning by layers dla bazy danych Oracle zaproponowany przez Steve a Adamsa. Rozwinięciem metodycznym zajął się Guy Harrison w swoim podręczniku Oracle Performance Survival Guide A Systematic Approach to Database Optimization. W procesie top-down: optymalizacja zapytań SQL i designu bazy danych (partycje, indeksy itd). minimalizacja rywalizacji o blokady, zatrzaski (ang. latches) i bufory w ostatnim kroku optymalizacja logicznego I/O do pamięci operacyjnej oraz fizycznego I/O do podsystemu dyskowego.

9 Kwestionariusz z pytaniami (wypełnia klient) pozyskanie danych o bazach danych i ekosystemie aplikacji, a także o kluczowych problemach wydajnościowych w infrastrukturze IT klienta Analiza danych z raportów Oracle AWR/ASH lub Statspack Klient dla wybranych baz udostępnia raporty AWR/ASH lub Statspack celem analizy kluczowych problemów w bazie danych (od poziomu TOP SQL do warstwy systemu operacyjnego i podsystemów dyskowych) Raport audytowy Wykryte problemy w obszarze zapytań SQL, konfiguracji silnika, a także konfiguracji całej infrastruktury, w której pracują bazy. Wstępne propozycje rozwiązań oraz rekomendacje zmian i rekonfiguracji

10 Optymalizacja wydajności audyt, strojenie SQL i silnika, rekonfiguracje systemów Migracje i upgrade y zmiana platform systemowej, wersji silnika, patchowanie (PSU, one-off) Optymalizacja backupu Testy backup & recovery, konfiguracja nowych narzędzi Konsolidacja baz danych Łączenie baz danych w celu optymalizacji dostępu i licencji Monitoring baz danych Implementacja monitoringu przy pomocy Oracle Grid Control lub Zabbix Outsourcing utrzymania Przejęcie w utrzymanie infrastruktury (usługi SLA-based)

11 Oracle nie utrzymuje wsparcia dla swoich baz danych w nieskończoność. Zgodnie z dokumentem support/library/lifetime- support-technology pdf każda z wersji prędzej czy później wymaga upgrade u w celu zachowania wsparcia producenta Brak Premier Support oznacza brak możliwości zgłaszania błędów!

12 Firma Oracle w przeciągu ostatnich kilku lat zmieniła zasadniczo strategię rozwoju swoich produktów stawiając na własne systemy (Oracle Linux, Solaris) jako platforma dla baz danych rozwiązania typu hardwaresoftware appliance (Exadata, Database Machine). Budowie strategii chmury IaaS/SaaS, gdzie produkty bazodanowe są sprzedawane jako usługa.

13 Jednocześnie firma Oracle mocno ograniczyła współpracę z wieloletnimi partnerami: zakończono wsparcie dla systemów HP-UX, IRIX RedHat Enterprise Linux i jego pochodna Oracle Enterprise Linux są pierwszym portem nowych wersji każdy inny system Unix jest dalej Między firmami Oracle i Microsoft zacieśnia się rywalizacja na wszystkich polach dlatego należy oczekiwać, że Oracle nie będzie w przyszłości promował rozwiązań Oracle RDBMS over Windows innych niż w chmurze Windows Azure.

14 Firma Oracle co kwartał wypuszcza patche CPU (Critical Patch Update) i PSU (Patchset Updates). Poniżej uzasadnienie konieczności wgrywania najnowszych uaktualnień. To kwestia bezpieczeństwa!!!

15 Inwentaryzacja baz i ekosystemu aplikacji Projekt techniczny docelowej bazy danych Plan projektu upgrade u lub migracji Przetestowane aplikacje z nową wersją!!! Zbudowanie laboratorium i testy aplikacji po migracji lub upgradzie Wypracowana bezpieczna procedura migracyjna Migracja lub upgrade na produkcji zgodnie z procedurą z laboratorium Troubleshooting po wdrożeniu aż do ustabilizowania systemu Outsourcing

16 Optymalizacja wydajności audyt, strojenie SQL i silnika, rekonfiguracje systemów Migracje i upgrade y zmiana platform systemowej, wersji silnika, patchowanie (PSU, one-off) Optymalizacja backupu Testy backup & recovery, konfiguracja nowych narzędzi Konsolidacja baz danych Łączenie baz danych w celu optymalizacji dostępu i licencji Monitoring baz danych Implementacja monitoringu przy pomocy Oracle Grid Control lub Zabbix Outsourcing utrzymania Przejęcie w utrzymanie infrastruktury (usługi SLA-based)

17 Czy regularnie backupujesz swoje bazy danych na bezpieczny nośnik (np. taśma lub osobny storage)? Kiedy ostatni raz odtwarzałeś całą bazę z backupu po awarii lub z innych powodów?

18 Większość pytanych wykonuje backup regularnie np. codziennie, ale ogromny odsetek pytanych nigdy nie przeprowadziła testów odtwarzania baz dokumentując dzięki temu bezpieczną procedurę restore & recovery

19 Inwentaryzacja baz danych i obecnego rozwiązania do ich backupu Projekt techniczny nowego systemu backupowego (Recovery Manager + ) Plan testów odtwarzania (scenariusze) Zbudowanie laboratorium i testy odtwarzania Wypracowana bezpieczna procedura backup & recovery Uruchomienie produkcyjne przetestowanego systemu backupowego Troubleshooting po wdrożeniu aż do ustabilizowania systemu Outsourcing

20 Optymalizacja wydajności audyt, strojenie SQL i silnika, rekonfiguracje systemów Migracje i upgrade y zmiana platform systemowej, wersji silnika, patchowanie (PSU, one-off) Optymalizacja backupu Testy backup & recovery, konfiguracja nowych narzędzi Konsolidacja baz danych Łączenie baz danych w celu optymalizacji dostępu i licencji Monitoring baz danych Implementacja monitoringu przy pomocy Oracle Grid Control lub Zabbix Outsourcing utrzymania Przejęcie w utrzymanie infrastruktury (usługi SLA-based)

21 Współczesne IT to zwykle środowisko złożone i heterogeniczne Osobny system do obsługi kadr, sprzedaży, F-K oraz nowe projekty hurtowni danych często wszystkie te aplikacje mają osobne bazy danych Oracle. Dodatkowym kosztem są środowiska testowe i developerskie, których poziom wykorzystania jest niewielki, bo aplikacje zmieniają się w cyklach

22 Proponujemy zbudowanie wspólnej bazy danych i migrację schematów w celu oszczędności w zakresie hardware oraz licencji W przypadkach rozwiązań wysokodostępnych istnieje możliwość uruchomienia dotychczasowych instancji w jednym klastrze Real Application Cluster (RAC) Dla środowisk pomocniczych (test, devel, Q&A) proponujemy uruchomienie w środowisku dostawców chmury obliczeniowej środowisko uruchamiane na życzenie, w okresach bez zmian aplikacji płacimy tylko postojowe. W efekcie CAPEX zastępuje OPEX.

23 Inwentaryzacja baz danych i infrastruktury IT Projekt techniczny nowego skonsolidowanego systemu Plan konsolidacji baz danych Przetestowane aplikacje ze skonsolidowaną bazą!!! Konsolidacje testowe i testy aplikacji po konsolidacji Konsolidacja produkcyjna w oparciu o wypracowane procedury Wypracowana bezpieczna procedura konsolidacji Troubleshooting po konsolidacji aż do ustabilizowania systemu Outsourcing

24 Optymalizacja wydajności audyt, strojenie SQL i silnika, rekonfiguracje systemów Migracje i upgrade y zmiana platform systemowej, wersji silnika, patchowanie (PSU, one-off) Optymalizacja backupu Testy backup & recovery, konfiguracja nowych narzędzi Konsolidacja baz danych Łączenie baz danych w celu optymalizacji dostępu i licencji Monitoring baz danych Implementacja monitoringu przy pomocy Oracle Grid Control lub Zabbix Outsourcing utrzymania Przejęcie w utrzymanie infrastruktury (usługi SLA-based)

25 Czy wiesz ile razy w ciągu ostatniego roku w Twoich bazach nastąpiło przepełnień przestrzeni tabel? Czy wiesz ile było awarii funkcji silnika (błędy ORA- 600, ORA-7445)? A może Twoja baza stanęła na zdarzeniu archiver stack (przepełnienie filesystemu na logi archiwalne)? Czy kontrolujesz i reagujesz na incydenty?

26 Proponujemy zbudowanie rozwiązania informatycznego do monitoringu Twojej infrastruktury bazodanowej Możemy do tego celu wykorzystać narzędzie OpenSource jak Zabbix lub zaimplementować narzędzia firmy Oracle (OEM/Oracle Grid Control) Możemy też dokonać integracji monitoringu z Twoim systemem śledzenia zgłoszeń (np. Remedy lub ServiceDesk/ServiceManager) Wykrycie incydentów to droga do uniknięcia awarii i redukcja kosztów utrzymania! Możesz umawiać się z biznesem na SLA, bo potrafisz je już mierzyć!

27 Inwentaryzacja baz danych i infrastruktury IT Inwentaryzacja wymagań dla monitorowania (SLA, metryki itp) Projekt techniczny systemu monitorowania Implementacja systemu monitorowania Integracja z systemem śledzenia zgłoszeń System monitorowania oddany w ręce Twoich administratorów Outsourcing

28 Optymalizacja wydajności audyt, strojenie SQL i silnika, rekonfiguracje systemów Migracje i upgrade y zmiana platform systemowej, wersji silnika, patchowanie (PSU, one-off) Optymalizacja backupu Testy backup & recovery, konfiguracja nowych narzędzi Konsolidacja baz danych Łączenie baz danych w celu optymalizacji dostępu i licencji Monitoring baz danych Implementacja monitoringu przy pomocy Oracle Grid Control lub Zabbix Outsourcing utrzymania Przejęcie w utrzymanie infrastruktury (usługi SLA-based)

29 W swojej infrastrukturze IT poczyniłeś już wszystkie optymalizacje: Bazy danych Oracle są supportowane przez producenta i dostosowane do aplikacji Oracle jest backupowalny i odtwarzalny Konsolidacja za Tobą - nie ma nadmiaru mocy obliczeniowej względem baz danych. Monitorujesz i redukujesz incydenty... Co dalej?

30 Podpiszmy umowę SLA o zdefiniowanym zakresie i poziomie usługi. Nasze zespoły kompetencyjne będą monitorować i nadzorować Twoje bazy danych A Twój personel będzie mógł skupić się na aplikacjach i biznesie.

31 Możesz też zrezygnować z kupowania nowego hardware u. W ramach umowy SLA możemy przenieść i zarządzać Twoją infrastrukturą IT (bazy danych) w chmurze obliczeniowej. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowej mocy w chmurze po prostu przesuniemy kilka suwaków!

32 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Krzysztof Maj Key Account manager Tel Mail: Łukasz Feldman Senior Oracle DBA Tel Mail: "INTRACARE Sp. z o.o." ul. Gwiaździsta 69F, Warszawa Tel Mail:

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena.

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena. ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT www.atena.pl IT ROZWIĄZANIA USŁUGI ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z. o.o. 1 AATENA

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET OPOLSKI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Instytut Matematyki i Informatyki. mgr. Artur Buła

UNIWERSYTET OPOLSKI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Instytut Matematyki i Informatyki. mgr. Artur Buła Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING IT. www.atena.pl. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

OUTSOURCING IT. www.atena.pl. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. OUTSOURCING IT Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie integracja outsourcing

oprogramowanie integracja outsourcing oprogramowanie integracja outsourcing Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo