S P I S T R E S C I. L.P. TEMAT Strona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P I S T R E S C I. L.P. TEMAT Strona"

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E S C I L.P. TEMAT Strona 1 Działalność organizacyjna 3 2 Koła Okręgu 9 3 Odznaczenia związkowe 10 4 Działalność sportowa 12 5 Działalność młodzieżowa 17 6 Zagospodarowanie wód 19 7 Ochrona wód 32 8 Działalność finansowa 36 2

4 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I. Zarząd Okręgu PZW w Lublinie w kadencji W dniu 21 kwietnia 2013 roku zgodnie z 41 ust 2 oraz 46 ust 3 Statutu PZW odbył się XXX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu lubelskiego w którym uczestniczyło 83 delegatów z pośród 90 wybranych na Walnych Zgromadzeniach Sprawozdawczo-Wyborczych Członków Kół. Na Zjeździe dokonano wyboru nowych władz Okręgu, w tym Prezesa Zarządu Okręgu oraz 22 osobowy skład Zarządu Okręgu, a Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu w dniu roku ukonstytuował się w sposób następujący: Foto. Prezydium XXX OZD L.P. Nazwisko i imię Funkcja Delegat z koła 1. SADOWSKI Zbigniew Prezes ZO Lublin Elektrostal 2. OLECH Jan W-ce prezes ds. gospodarki rybackiej Lublin Czechów 3. JUCHNIEWICZ Stanisław W-ce prezes ds. ochrony wód WSK Świdnik 4. KOSIEWSKI Edward W-ce prezes ds. sportu Puławy Miasto 5. KRYSTECKI Krzysztof W-ce prezes ds. młodzieży Łuków Miasto 6. SAŁEK Krzysztof Skarbnik Lublin MPWiK 7. HARASIM Marek Sekretarz OSW Rogóźno 8. KAZANOWSKI Tomasz Członek Prezydium ZO Poniatowa 9. TREMBACZOWSKI Andrzej - - Lublin LSM Fart 10. BOROWSKI Bogusław Członek Zarządu Okręgu Lublin Barrakuda 3

5 11. GRZESIUK Paweł - - Lubartów Staw 12. KAMOLA Tadeusz - - Dęblin Miasto 13. KWIECIŃSKI Edward - - Firlej 14. LIS Władysław - - Kazimierz 15. MIROSŁAW Piotr - - Nałęczów 16. PASTUSZKO Władysław - - Urzędów 17. PIOTROWSKI Krzysztof - - Dęblin Start 18. ROCZNIAK Leszek - - Zagłębocze 19. SKIBIŃSKI Andrzej - - Lublin Selekt 20. STACHNIAK Waldemar - - Lublin Daewoo 21. TANIKOWSKI Stanisław - - Lublin Lin Czuby 22. TĘCZA Wojciech - - Lublin CRH Żagiel 23. ZBYTNIEWSKI Wiesław - - Kraśnik FŁT Foto. XXX OZD Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu lubelskiego PZW w okresie kadencji pełnił Kol. Jerzy Leus. W okresie 4-ro letniej kadencji nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Okręgu, a mianowicie; Ze względu na skutek śmierci, w okresie kadencji odeszli z naszych szeregów następujący Kol. Kol. Wojciech Tęcza delegat koła PZW Lublin CRH Żagiel Kol. Władysław Lis delegat koła PZW Kazimierz Kol. Bogusław Borowski delegat koła PZW Lublin Barrakuda 4

6 Ponadto w 2015 roku, Kol. Zbigniew Sadowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Okręgu. W związku z powyższym w dniu 7 listopada 2015 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Okręgowy poświęcony wyborowi prezesa Zarządu Okręgu, a na Prezesa Zarządu Okręgu delegaci wybrali Kol. Edwarda Kosiewskiego delegata koła PZW Puławy Miasto. Zarząd Okręgu został uzupełniony w wakujące miejsca, Kolegami którzy byli kolejnymi kandydatami do Zarządu Okręgu z listy Komisji Skrutacyjnej XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów i są to Kol.; Kol. Piotr Zawada delegat z koła PZW Markuszów Kol. Piotr Zieleniak delegat z koła PZW Lublin Bystrzyca Kol. Wacław Szuryga delegat z koła PZW Uściwierz Kol. Ryszard Szawłowski delegat z koła PZW Lublin Miasto Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Okręgu po NZO dokonano także zmian w składzie Prezydium Zarządu Okręgu, powierzając funkcję wiceprezesa ZO ds. gospodarki rybacko-wędkarskiej dla Kol. Andrzeja Trembaczowskiego oraz połączono funkcje wiceprezesa ZO ds. sportu i młodzieży, powierzając ją dla Kol. Krzysztofa Krysteckiego. Zjazd Okręgowy dokonał także wyboru 4-rech delegatów na XXX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w osobach: Kol. Zbigniewa Sadowskiego koło PZW Lublin Elektrostal Kol. Edwarda Kosiewskiego koło PZW Puławy Miasto Kol. Marka Harasima koło PZW OSW Rogóźno Kol. Krzysztofa Krysteckigo koło PZW Łuków Miasto Foto. Prezydium Zarządu Głównego PZW 5

7 Krajowy Zjazd Delegatów PZW który odbył się w dniach października 2013 roku w Spale dokonał wyboru nowych władz centralnych PZW, a z wyżej wymienionych delegatów wszyscy Koledzy zostali wybrani w skład Zarządu Głównego oraz organów kontrolnych i tak : Kol. Zbigniew Sadowski na członka ZG oraz jego Prezydium (rezygnacja w 2015 roku) Kol. Krzysztofa Krysteckiego na członka ZG, a od 2016 roku jego Prezydium Kol. Edwarda Kosiewskiego na członka GKR Kol. Marek Harasim na członka GSK z funkcją przewodniczącego Wzorem lat ubiegłych, celem szerszego udziału członków społecznych w pracach Okręgu, a tym samym uczestniczenia szerszego grona działaczy w realizacji zadań i celów statutowych PZW, Zarząd Okręgu uchwałą Nr 8/2013 na posiedzeniu w dniu roku powołał 7-em komisji problemowych w tym: 1. Komisję zagospodarowania wód przewodniczący Kol. Jan Olech 2. Komisję ryb łososiowatych przewodniczący Kol. Andrzej Trembaczowski. 3. Komisję ochrony wód przewodniczący Kol. Stanisław Juchniewicz. 4. Komisję sportową (OKS) przewodniczący Kol. Edward Kosiewski 5. Komisję młodzieżową przewodniczący Kol. Krzysztof Krystecki. 6. Komisję organizacyjną i odznaki przewodniczący Kol. Marek Harasim. 7. Komisję budżetową przewodniczący Kol. Krzysztof Sałek. Powołane w/w komisje problemowe stanowiły ciało opiniodawczo-doradcze, a działalność ich nadzorowana była przez Prezydium Zarządu Okręgu, natomiast w sprawach wyższej rangi decyzje podejmowane były na posiedzeniach Zarządu Okręgu. II. Działalność Zarządu Okręgu w kadencji W toku minionej kadencji Zarząd Okręgu działalność swoją opierał i realizował na podstawie przyjętej uchwały programowej oraz wnioskach przyjętych w m-cu kwietniu 2013 roku przez XXX Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Lublinie, oraz uchwale programowej XXX Krajowego Zjazdu Delegatów PZW jak i wytycznych ZG PZW w Warszawie. Realizacja poszczególnych zadań wynikających z wyżej cytowanych uchwał, wniosków i wytycznych Zarządu Głównego odbywały się zawsze przy poszanowaniu zasad demokracji wewnątrz związkowej jak i samorządności oraz dyscyplinie finansowej. Z przyjętych uchwał i wniosków przez XXX OZD PZW w Lublinie, zostały zrealizowane wszystkie. Natomiast wnioski zgłoszone pod adresem Zjazdu Krajowego nie znalazły uznania u większości delegatów podczas obrad i zostały odrzucone przez Zjazd Krajowy. W omawianym okresie 4-ro letniej kadencji, Zarząd Okręgu odbył 19 swoich posiedzeń w tym 4 z udziałem prezesów Zarządu Kół, a wszystkie posiedzenia odbywały się zgodnie z ustalonymi kwartalnymi planami pracy przy frekwencji zapewniającej ich prawomocność. Na posiedzeniach Zarządu Okręgu w okresie kadencji podjętych zostało 189 uchwał regulujące działalność Okręgu, a dotyczyły one między innymi takich zagadnień jak; przyjęcia budżetu Zarządu Okręgu i kół na dany rok kalendarzowy przyjęcia bilansu i sprawozdania finansowego za poszczególny rok sprawozdawczy ustalaniu składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok kalendarzowy przyjęcia podziału % składki członkowskiej dla Okręgu i kół 6

8 ustalaniu podziału 4 % w składce na ochronę i zagospodarowanie wód dla kół zatwierdzenia wysokości diet społecznych dla skarbników kół ustalania zasad funkcjonowania pola namiotowego nad jeziorem Czarnym Sosnowickim ustalaniu zasad funkcjonowania łowisk specjalnych prowadzonych przez koła zatwierdzania wysokości składek na łowiska prowadzone przez koła zatwierdzania Regulaminów łowisk prowadzonych przez koła starania się o środki Unijne ochrony i zagospodarowania wód współpracy w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej zasad podpisywania porozumień międzyokręgowych w ramach tz. Ściany Wschodniej sportu wędkarskiego w tym także organizacji imprez ogólnokrajowych (Mistrzostwa Polski) młodzieży organizacja Olimpiad organizacyjnej w tym wniosków na odznaczenia związkowe bieżącej działalności Okręgu i kół ośrodków zarybieniowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonania materiałów promocyjnych Okręgu dofinansowania kół Foto. Konkurs wiedzy ekologiczno wędkarskiej. 7

9 Natomiast w okresie kadencji Prezydium Zarządu Okręgu odbyło 31 swoich posiedzeń na których zostało podjętych 228 uchwał. Prezydium podejmowało decyzje w imieniu Zarządu Okręgu pomiędzy jego posiedzeniami, a Prezydium ze swych prac każdorazowo zdawało relacje na posiedzeniach Zarządu Okręgu, przedstawiając między innymi do zatwierdzenia podjęte uchwały. We wszystkich posiedzeniach Zarządu Okręgu i jego Prezydium uczestniczyli przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Dużą pomoc w pracach Zarządu Okręgu stanowiły wspomniane powyżej komisje problemowe, które jako ciało opiniodawczo-doradcze przygotowywały wiele projektów i zadań do realizacji w poszczególnych naszych działach statutowych. Foto. Rybomania 2016 Nadmienić należy także, że wiele zadań w Okręgu nie byłoby możliwe do zrealizowania bez współpracy z samorządami województwa lubelskiego, instytucjami i podmiotami prawnymi takimi jak: Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Starostwami Powiatowymi Urzędem Miasta w Lublinie Departamentem Ochrony Środowiska Urzędami Miast i Gmin Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Lublinie Agencją Nieruchomości Rolnych w Lublinie Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Lokalną Grupą Rybacką w Lubartowie Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie Państwowym Instytutem Weterynarii Zakładem Chorób Ryb w Puławach Powiatowymi Lekarzami Weterynarii Gospodarstwami Rybackimi 8

10 Dalsza współpraca Okręgu lubelskiego w ramach tz. Ściany Wschodniej umożliwiała wypracowanie nam wspólnego stanowiska w sprawach wzajemnych porozumień międzyokręgowych które z kolei umożliwiały swobodne przemieszczenie się członków umawiających się Okręgów za jedną opłatą wniesioną w macierzystym Okręgu. Ponadto analizowano wzajemną współpracę w zakresie ochrony na wodach graniczących oraz wspólnej działalności sportowej. Zarząd Okręgu podejmował działania inwestycyjne mające na celu powiększenie majątku Okręgu, a działania te dotyczyły między innymi zakupów inwestycyjnych Szersze informacje z realizacji zadań w poszczególnych działach statutowych w kadencji omówione są poniżej w dalszej części niniejszych materiałów. Foto. Nasze wody III. Stan organizacyjny Okręgu w kadencji Na koniec kadencji w 73 kołach terenowych Okręgu lubelskiego zrzeszonych jest członków. W porównaniu do ostatniego roku poprzedniej kadencji, liczba członków w Okręgu lubelskim zwiększyła się o 219 osób. Ponadto ze względu na małą ilość członków, likwidacji uległo w okresie kadencji 3 koła i pod koniec 2016 roku kolejne 3 koła. Stwierdzić należy, że wzrost liczby członków nastąpił pomimo naturalnego zjawiska odchodzenia wędkarzy starszego pokolenia, na skutek śmierci lub relatywnego obniżania się ich standardu życia oraz wyjazdu sporej grupy naszych członków poza granice kraju w poszukiwaniu pracy. Mimo wszystko możemy powiedzieć, że wzrost liczby członków spowodowany jest coraz bardziej atrakcyjnymi łowiskami w naszym Okręgu. 9

11 Natomiast jak przedstawiał się stan liczebny członków kół w poszczególnych latach sprawozdawczych kadencji obrazuje nam poniższa tabela. Ilość członków w poszczególnych latach L.P. Koła PZW Uwagi 1 Baranów Bychawa Chodel Dęblin Borki Fajsławice Garbów Rozwiązanie koła 8 Annopol Firlej Kazimierz Kock Kraśnik FŁT Kraśnik Miasto Kurów Lubartów Miasto Lublin Sipma Lublin Uniwersytet Przyrodn Lublin Elektromontaż Rozwiązanie koła 19 Lublin Energetyk Rozwiązanie koła 20 Jeziorzany Lublin Daewoo Lublin Barrakuda Lublin Medyk Lublin LSM-FART Lublin Poczta Polska Rozwiązanie koła 26 Lublin Miasto Lublin Policja Lublin MPK Lubartów Staw Lublin CRH Żagiel Lublin Politechnika Wilków Lublin Selekt Lublin Spółdzielca Kraśnik Zarzecze Lublin Elektrostal Lublin Kolejarz Łęczna Markuszów Michów Milejów Nałęczów Opole Ostrów Lubelski

12 45 Piaski Poniatowa Puławy Azoty Puławy Biowet Rozwiązanie koła 49 Puławy Miasto Lublin Lin - Czuby Ryki Stężyca Świdnik Miasto WSK Świdnik Trawniki Ułęż Lubartów Huta Szkła Urzędów Bogdanka Uściwierz Uścimów Lublin Bystrzyca Łuków Miasto Łuków Kolejarz Lublin Czechów OSW Rogóźno Lublin MPWiK Mełgiew Bełżyce Siedliszcze Ryki Czysta Woda Lublin Haczyk Dęblin Start Zagłebocze Zakrzówek Lublin Areszt Śledczy Rozwiązanie koła OGÓŁEM

13 Foto. Nasze wody Dla statystyki podajemy także liczbę członków opłacających poszczególne składki członkowskie w okresie kadencji Okres kadencji Wyszczególnienie Liczba członków na dzień danego roku sprawozdawczego Członkowie zwyczajni Członkowie opłacający składkę ulgową Członkowie opłacający składkę uczestnika Członkowie Honorowi PZW IV. Koła PZW w Okręgu lubelskim. Na koniec kadencji w Okręgu lubelskim działalność swoją prowadziło 73 koła terenowe z czego to: koła miejskie 27 koła miejsko-gminne 11 koła gminne 17 koła środowiskowe 12 koła zakładowe

14 Działalność kół w głównej mierze oparta była na planach pracy przyjmowanych na corocznych Walnych Zgromadzeniach Członków Kół z których wynikają takie zagadnienia jak; działalność organizacyjna działalność finansowa działalność sportowa działalność młodzieżowa działalność w ochronie wód działalność w zagospodarowaniu wód dotyczy to kół prowadzących łowiska Środki finansowe na pokrycie kosztów w w/w działalności koła PZW otrzymują i pozyskują z następujących źródeł: odpisu % od składki członkowskiej pomniejszonej o wypłatę diet dla skarbnika odpisu % od składki na ochronę i zagospodarowanie wód wpisowego opłaty za egzamin na kartę wędkarską opłat startowego na zawodach wędkarskich dotacji z Zarządu Okręgu na jubileusze, działalność młodzieżową dotacji od sponsorów W okresie 4-ro letniej kadencji do wyróżniających się kół w zakresie realizacji zadań i celów statutowych, które prowadziły między innymi działalność w pracy z młodzieżą, w ochronie wód, oraz zagospodarowaniu wód należały: Foto. Edukacja dzieci poprzez sport W pracy z młodzieżą; koło Lublin Lin Czuby, Kock, OSW Rogóźno, Puławy Miasto, Lublin Haczyk, Kraśnik FŁT, Kraśnik Miasto. W zagospodarowaniu wód; koło OSW Rogóźno, Zagłębocze, Poniatowa, Bychawa, Mełgiew, Kurów, Opole Lubelskie, Markuszów, Puławy Azoty, Lubartów Staw, Łuków Miasto i Łuków Kolejarz. 13

15 W ochronie wód; Annopol, Lublin Miasto, Puławy Azoty, Puławy Miasto, OSW Rogóźno, Uściwierz, Kock, Uścimów, Łuków Miasto, Łuków Kolejerz. Są to koła które w okresie jednego roku przeprowadziły powyżej 10 akcji w terenie wraz z innymi służbami. Działalność sportową prowadzą wszystkie koła organizując zarówno zawody statutowe jak i towarzyskie. Foto. Okazy naszych wód Pełny zakres przyjętych do realizacji zadań jest możliwy jedynie tylko w kołach o dużej liczebności członków, dlatego też możemy stwierdzić, że tylko takie koła są w stanie wypełniać statutowe powinności wobec swoich członków. Dużą pomoc w realizacji zadań statutowych spełnia także Internet, a w nim Portal wędkarski PZW. Większość kół w naszym Okręgu posiada dostęp do swojej prezentacji na tym portalu, na których publikuje swoją działalność, tym samym członek ma możliwość śledzenia bieżących wydarzeń w kole. Szkoda, że nie wszyscy z tego udogodnienia korzystają, gdyż część kół pomimo otrzymania dostępu nie wykazuje specjalnej troski o wizerunek koła i jego strony internetowej lub informacje umieszczone na stronie są niezgodne z rzeczywistością i nie są aktualizowane na bieżąco. W wielu kołach pomimo przyjętych do realizacji planów i zadań, występują niedociągnięcia i nieprawidłowości, a dotyczą one przede wszystkim: nieregularnego odbywania swoich posiedzeń brak protokółów z odbytych posiedzeń nieterminowego rozliczania się skarbników z pobranych znaków wartościowych złego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczanie środków finansowych na działalność nie mającą nic wspólnego z działalnością statutową nieterminowego przesyłania swojej dokumentacji do biura ZO brak kontroli ze strony organów kontrolnych koła Stwierdzić możemy, że działalność w takich kołach sprowadza się niejednokrotnie tylko do przyjmowania opłat za składki od swoich członków. 14

16 Nadmienić należy, że cała działalność poszczególnych kół uzależniona jest od tego jakich działaczy wybrano do Zarządu i organów kontrolnych. Są wśród nas i tacy działacze (jednostki), którzy stoją na uboczu, narzekają, krytykują widząc tylko złe strony nie próbując wnieść coś konstruktywnego. Mimo wszystko, koła posiadają dużą liczbę wysoko etycznych członków oraz dysponują głęboko zaangażowanym i sprawdzonymi działaczami społecznymi. Foto. Spotkanie Lubelskich Pstrągarzy DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI ORGANIZACYJNEJ i ODZNAKI. I. Działania organizacyjne komisji. Zadaniem przedmiotowej komisji jest zajmowanie się całokształtem działalności organizacyjnej Okręgu i kół oraz opiniowaniem wniosków na odznaczenia związkowe. W 2007 roku Zarząd Okręgu przyjął nowy Regulamin przyznawania odznaczeń związkowych dla członków PZW naszego Okręgu na podstawie którego przyznawane są limity odznaczeń. Komisja w omawianym okresie odbyła 8 swoich posiedzeń, a działania swoje opierała na przepisach Regulaminu Komisji zatwierdzonego uchwałą Zarządu Okręgu, zajmując się w okresie kadencji między innymi następującą tematyką: 15

17 1. W zakresie organizacyjnym: przygotowywaniem posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu analizą całokształtu działalności organizacyjnej kół analizą wniosków i uchwał napływających z kół po Walnych Zgromadzeniach, a następnie przekazywanie ich zgodnie z tematyką pozostałym komisjom problemowym opiniowaniem wniosków na dotacje z okazji jubileuszy kół przygotowanie materiałów na XXXI OZD PZW w Lublinie 2. W zakresie odznaczeń: przyznawaniem limitów dla kół i władz Okręgu na odznaczenia związkowe opiniowanie nadesłanych wniosków na odznaczenia i przedstawiania ich do zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu Okręgu ustalaniem limitów przyznawania medalu Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny W okresie całej kadencji limit przyznawanych odznaczeń (Srebrnej, Złotej i Złotej z Wieńcami) dla naszego Okręgu wynosił 2,6 do 2,8 promila w stosunku do ilości członków na koniec danego roku sprawozdawczego, a limit dla Okręgów ustalany jest przez ZG PZW w Warszawie. Natomiast wyróżnienie medalem Za Zasługi dla Wędkarstwa przyznawanego przez ZG PZW limitowano nie więcej jak średnio jedno na koło. Wyróżnienie medalem Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny przyznawano na podstawie obowiązującego Regulaminu w Okręgu lubelskim. W okresie kadencji wpłynęło do komisji 271 wniosków na odznaczenia związkowe (Srebrne, Złote i Złote z Wieńcami Odznaki PZW), natomiast pozytywnie rozpatrzono i zaopiniowano 233 wnioski. Komisja rozpatrując i opiniując wnioski na odznaczenia, medale i inne wyróżnienia kierowała się następującymi kryteriami: obowiązującymi Regulaminami w zakresie przyznawania odznaczeń limitem przyznanych odznaczeń stażem członkowskim w PZW stażem we władzach i organach PZW W 2008 roku ZG PZW w Warszawie wprowadził nowe odznaczenie związkowe: 1. Medal Za zasługi dla PZW przyznaje ZG PZW w Warszawie, a odznaczenie może być przyznane okręgom i kołom, które wniosły szczególny wkład na rzecz PZW w okresie nie mniejszym jak 25 lat. 2. Medal Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego odznakę przyznaje się osobom nie będącym członkami PZW oraz instytucjom za szczególne zasługi dla polskiego wędkarstwa i działalności na rzecz PZW. 16

18 L.P. Liczba nadanych odznaczeń i wyróżnień przez ZG PZW oraz przez ZO PZW dla działaczy z kół w kadencji Odznaczenia i Kadencja wyróżnienia RAZEM Srebrna Odznaka PZW Złota Odznaka PZW Złota Odznaka z Wieńcami PZW Medal Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Medal Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny Ogółem Ponadto obradujący w październiku 2013 roku XXX Krajowy Zjazd Delegatów PZW na wniosek XXX OZD PZW w Lublinie przyznał odznakę Honorowego Członka PZW którą otrzymali: 1. Kol. Edward Kosiewski koło PZW Puławy Miasto 2. Kol. Adam Biaduń koło PZW Bychawa Powyższe odznaczenie nadawane jest tylko przez Zjazd Krajowy. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA Sport wędkarski w Polskim Związku Wędkarskim stał się nieodzownym elementem działalności, zyskując coraz większą popularność w naszym środowisku. Od kilku lat jesteśmy w strukturach Polskich Związków Sportowych (jako dyscyplina sportu nie olimpijskiego) podlegając przepisom ustawy o Kulturze Fizycznej. Aktualnie Związek nasz nie spełnia wymogów wynikających z cytowanej wyżej ustawy o Kulturze Fizycznej, dlatego też prawdopodobnie PZW zostanie wykreślony (usunięty) ze struktur Związków Sportowych. Całokształt zadań z zakresu sportu wędkarskiego w Okręgu lubelskim realizowany był poprzez komisję sportową powołaną przez Zarząd Okręgu. I. Organizacyjne działania komisji sportowej. W omawianym okresie 4-ro letniej kadencji Komisja sportowa odbyła 6 swoich posiedzeń które poświęcone były takim zagadnieniom jak: opracowaniu budżetu jednostkowego dla poszczególnych dyscyplin wędkarskich w tym; - dla zawodów na szczeblu okręgowym - dla zawodów na szczeblu krajowym składaniu wniosków o dotację do Urzędu Marszałkowskiego opracowywaniu kalendarzy imprez sportowych podziałowi środków finansowych dla klubów które uczestniczyły w zawodach z cyklu Grand-Prix Polski ustalaniu organizatorów zawodów wędkarskich z cyklu Grand-Prix Okręgu lubelskiego 17

19 pozyskiwaniem sponsorów oraz dodatkowych środków finansowych ustalaniu składów sędziowskich na poszczególne zawody przeprowadzaniu egzaminów na sędziów klasy podstawowej i okręgowej przeprowadzono weryfikację sędziów klasy krajowej Komisja sportowa odpowiedzialna była za organizację wszystkich Mistrzostw Okręgu w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach oraz imprez krajowych zleconych do organizacji przez ZG PZW. Od kilku lat Okręgowa Komisja Sportwa wspólnie z Urzędem Miasta Lublina organizują Maraton Leszczowy na Zalewem Zemborzyckim w ramach Eko-Pikniku. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi wszystkich zawodów jakie były organizowane w Okręgu, posiadamy przeszkolonych sędziów wędkarskich w tym: sędziów klasy krajowej 15 sędziów klasy okręgowej 72 sędziów klasy podstawowej 141 Po wprowadzeniu reform do zasad organizacji sportu wędkarskiego w PZW, sport możemy podzielić na: amatorski który organizowany jest na szczeblu kół kwalifikowany organizowany od zawodów okręgowych do zawodów krajowych W związku z wprowadzeniem reform, Okręg (OKS) bezpośrednio był zaangażowany tylko na wysyłaniu zawodników na zawody rangi Mistrzostw Polski, natomiast na pozostałych zawodach w tym między innymi z cyklu Grand-Prix Polski, Okręg reprezentowany był przez kluby wędkarskie które zapewniły sobie prawo startu w tych zawodach. II. Zawody wędkarskie na szczeblu okręgowym w kadencji Foto. Okazy naszych wód 18

20 1. Mistrzostwa Okręgu w dyscyplinie podlodowej. Zajęte miejsce Klasyfikacja indywidualna I Jurkiewicz Daniel - koło Kock - - II Wilczyński - Krystian koło L-n Bystrzyca - - III Parol Andrzej koło - Lubartów Miasto - - Klasyfikacja drużynowa Zajęte miejsce I Kock II Opole Sazan III Lubartów Miasto Zawody podlodowe w latach nie odbyły się ze względu na złe warunki pogodowe oraz brak odpowiedniej pokrywy lodowej. Foto. Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów rz. Wisła 19

21 3. Mistrzostwa Okręgu w dyscyplinie spławikowej. 4. Zajęte miejsce Kategoria Kobiet I II Krystecka Magdalena Łuków Miasto Jabłońska Natalia Puławy Miasto Jabłońska Natalia Puławy Azoty Włodarczyk Aleksandra OSW Rogóźno Plak Paulina Opole Sazan Szymańska Danuta Puławy Azoty III Guz Anna Kock Plak Paulina Opole Zalewska Joanna Sazan Lublin Haczyk Kategoria Kadetów I Hunek Szymon Hunek Szymon Podstawka Artur OSW Rogóźno OSW Rogóźno Lublin Selekt II Guz Maciej Kock Filiks Marcin Obel Wiktoria Dęblin Start Dęblin Start III Michalska Knap Piotr Lublin Wasilewski Michał Weronika OSW Lin Czuby Łuków Miasto Rogóźno I II III I II III I II III I Maruszak Maciej Ryki Czysta Woda Gałka Artur Lublin Selskt Ptasznik Marcin Lublin Selekt Tarczyński Łukasz Bełżyce Paprocki Ernest Opole Drabik Piotr Bogdanka Gębała Paweł WSK Świdnik Cękalski Marcin Lublin Lin Czub Kot Bogumił Lublin Selekt Sobolewski Andrzej Kock Kategoria Juniorów U 18 Gorzkowski Mateusz WSK Świdnik Błąszczyk Grzegorz Lublin Haczyk Maruszak Maciej Ryki Czysta Woda Kojtych Przemysław Lublin Barrakuda Błaszczyk Grzegorz Lublin Haczyk Hunek Szymon OSW Rogóźno Kategoria Juniorów U 23 Krasucki Dominik Józefczuk Konrad OSW Rogóźno OSW Rogóźno Kowalski Rafał Sobolewski WSK Świdnik Bartłomiej Kock Juzefczuk Konrad OSW Rogóźno Maciejewski Wojcoiech OSW Rogóźno Kategoria Seniorów Staroń Sławomir Brzana Wojciech Puławy Azoty Lublin Czechów Górecki Kamil Wasil Andrzej Boland Lublin Lublin Haczyk Cękalski Marcin Jasik Dariusz Milo Lublin Puławy Miasto Kategoria Weteranów 55 + Niećko Tomasz Sadowski Jan OSW Lublin Selekt Rogóźno Jabłoońska Natalia Puławy Azoty Zalewska Joanna Lublin Haczyk Kruk Krystyna Puławy Miasto Obel Wiktoria Poniatowa Kalita Kamil Wików Zwierucha Jagoda Lublin Haczyk Bordzoł Kacper OSW Rogóźno Hunek Szymon OSW Rogóźno Maruszak Maciej Ryki Czysta Woda Gałka Artur Lublin Selekt Maciejewski Wojciech OSW Rogóźno Sobolewski Bartłomiej Kock Brzana Wojciech Lublin Czechów Kuna Jacek Lublin Lin Czuby Jasik Mariusz Puławy Miasto Sadowski Jan OSW Rogóźno 20

22 II III Sadowski Jan OSW Rogóźno Nieścior Stanisław Lublin Selekt Magnuszewski Piotr Lublin Haczyk Sadowski Jan OSW Rogóźno Magnuszewski Piotr Lublin Haczyk Niećko Tomasz Lublin Selekt Kowalski Jerzy WSK Świdnik Szumski Mieczysław Lublin Selekt Foto. Muchowe Mistrzostwa Okręgu j. Myczkowce 3. Mistrzostwa Okręgu w dyscyplinie muchowej. Zajęte miejsce Kategoria seniorów I Zieleniak Piotr Lublin Bystrzyca Bąk Ryszard Lublin Bystrzca Zieleniak Piotr Lublin Bystrzyca Bąk Ryszard Lublin Bystrzyca II Gołofit Grzegorz Skałuba Sławomir Gołofit Grzegorz Kłysiak Marcin III I II III Lublin LSM Fart Monik Krzysztof Lublin Barrakuda Rudzki Kacper Bełżyce - Lublin Bystrzca Lublin Bystrzyca Zieleniak Piotr Paszko Przemysław Lublin Bystrzyca Lublin Bystrzyca Kategoria juniorów Rudzki Kacper Merkisz Aleksander Bełżyce Lublin Elektrostal Kurnicki Michał Kurnicki Michał Lublin Bystrzyca Zakrzówek - - Lublin Bystrzyca Irsak Mateusz Lublin Bystrzyca Kurnicki Michał Zakrzówek Rudzki Kacper Bełżyce Rudzki Kacper Bełżyce - 21

23 4. Mistrzostwa Okręgu w dyscyplinie spinningowej. Zajęte miejsce Kategoria seniorów I Włądziński Leszek Komar Marcin Ryki Bobel Andrzej Lublin Guz Marian Puławy II III I II III Trawniki Konar Marcin Ryki Guz Marian Puławy Azoty Filipek Piotr Stężyca Kostecki Jacek Stężyca Maciąg Cezary Pułąwy Azoty Guz Marian Puławy Azoty CRH Żagiel Michałkiewicz Grzegorz Lublin Barrakuda Azoty Pykacz Sławomir Puławy Azoty Jusiak Krzysztof Trawniki Sermanowicz Paweł Łęczna Kategoria juniorów Filipek Piotr Stężyca Maciąg Cezary Puławy Azoty Zieliński Jarosław Wasilewski Szymon Lublin CRH Żagiel Stężyca - - Krół Oskar Lublin Selekt Giza Grzegorz Lublin Lin C\zuby Niesklasyfikowany Foto. Spinningowe Mistrzostwa Okręgu rz. Wisła 22

24 5. Mistrzostwa Okręgu w dyscyplinie rzutowej. Zajęte miejsce Kategoria seniorów i kobiet I Makaruk Natalia Makaruk Natalia Lublin Lin Czuby Lublin Lin Czuby - - II Kłysiak Marcin Michałowska Edyta Lublin Lin Czuby - - III Lublin Bystrzyca Walesiak Marcin Lublin Lin Czuby Tanikowski Mateusz Lublin Lin Czuby - - Kategoria Juniorów I - Guziak Karol Lublin Lin Czuby - - II - Michałowska Edyta Lublin Lin Czuby - - III - Knap Paulina Lublin Lin Czuby - - Kategoria Kadetów I - Sikora Mikołaj Kock - II - Sikora Mateusz Kock - - III - Knap Piotr Lublin Lin Czuby - - III. Zawody na szczeblu krajowym. Z chwilą wejścia w życie reform w sporcie kwalifikowanym, Okręg lubelski na zawodach z cyklu Gran-Prix Polski reprezentowany był przez kluby wędkarskie które nie odniosły znaczących sukcesów w minionej kadencji. Natomiast w Mistrzostwach Polski Okręg lubelski reprezentowany był przez Mistrzów Okręgu w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach wędkarskich, a do znaczących osiągnięć w okresie kadencji można zaliczyć: Foto. Spławikowe Mistrzostwo Polski Juniorów Szymon Hunek II miejsce 23

25 w 2013 roku III miejsce drużynowe w Muchowych Mistrzostwach Polski w 2014 roku III miejsce indywidualnie Kol. Szymona Hunka w M P Kadetów w 2014 roku III miejsce Kol. Natalii Jabłońskiej w końcowej klasyfikacji GPX Polski w 2014 roku II miejsce Kol. Ryszarda Bąka w Muchowych MP seniorów w 2014 roku I miejsce Kol. Kacpra Rudzkiego w Muchowych M P juniorów w 2014 roku I miejsce drużynowo w Muchowych M P w 2014 roku III miejsce Kol. Grzegorza Gołofita w końcowej klasyfikacji muchowego GPX Polski w 2014 roku II miejsce drużynowo kobiet w Rzutowych Mistrzostwach Polski w 2014 roku III miejsce drużynowo w Rzutowym Pucharze Polski w 2015 roku IV miejsce Kol. Natalii Jabłońskiej w końcowej klasyfikacji GPX Polski w 2016 roku I miejsce indywidualnie Kol. Kacpra Rudzkiego w Muchowych Mistrzostwach Polski juniorów w 2016 roku II miejsce indywidualnie Kol. Szymona Hunka w Spławikowych Mistrzostwach Polski juniorów U 18 w 2016 roku II miejsce w końcowej klasyfikacji spławikowego GPX Kol. Szymona Hunka w kategorii juniorów U 18 w 2016 roku dwukrotnie II miejsce drużynowo w Rzutowym Pucharze Polski Okręg lubelski w okresie kadencji miał swoich przedstawicieli także w kadrach narodowych PZW w tym; Dyscyplina spławikowa: Kol. Natalia Jabłońska w kategorii kobiet Kol. Szymon Hunek w kategorii junioró U 18 Dyscyplina muchowa: Kol. Kacper Rudzki w kategorii juniorów Kol. Grzegorz Gołofit w kategorii seniorów Kol. Piotr Zieleniak w kategorii seniorów Dyscyplina rzutowa: Kol. Paulina Knap w kategorii juniorek Kol. Natalia Makaruk w kategorii seniorek 24

26 Foto. Rzutowy Puchar Polski drużyna ZO PZW Lublin Foto. Piotr Zieleniak. Indywidualny i drużynowy mistrz Europy w wędkarstwie muchowym. 25

27 W 2016 roku reprezentanci naszego Okręgu startujący w zawodach międzynarodowych odnieśli znakomite wyniki w tym; Kol. Natalia Jabłońska została drużynową Mistrzynią Świata w dyscyplinie spławikowej Kol. Piotr Zieleniak został indywidualnym i drużynowym Mistrzem Europy w dyscyplinie muchowej IV. Pozostałe zawody na szczeblu okręgowym. W okresie kadencji w Okręgu lubelskim oprócz zawodów statutowych organizowano dodatkowo między innymi następujące zawody wędkarskie: 1. Dyscyplina podlodowa. towarzyskie zawody o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu ( tylko w 2013 roku) organizator ZO 2. Dyscyplina spławikowa. Maraton Leszczowy na Zalewie Zemborzyckim organizator ZO przy udziale Urzędu Miasta Lublina zawody z cyklu Grand-Prix Okręgu lubelskiego organizatorzy koła/kluby, a od 2016 roku Liga kół organizatorzy koła. 3. Dyscyplina spinningowa. zawody z cyklu Grand-Prix Okręgu lubelskiego organizator kluby towarzyskie zawody o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu organizator ZO 4. Dyscyplina muchowa. Zawody z cyklu Grand-Prix Okręgu lubelskiego organizator koła/kluby 5. Dyscyplina rzutowa. towarzyskie zawody o Puchar Wiceprezesa ds. młodzieży organizator ZO DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWA I. Organizacyjne działania komisji młodzieżowej. Komisja młodzieżowa działalność swoją opierała na podstawie przyjętego przez Zarząd Okręgu Regulaminie oraz wytycznych ZG PZW w Warszawie. W okresie 4-ro letniej kadencji komisja odbyła 8 swoich posiedzeń na których ustalała i omawiała zgodnie z wcześniej przyjętymi planami pracy następujące zagadnienia; organizację wiedzy ekologiczno wędkarskiej organizację zawodów z okazji Dnia Dziecka organizację zawodów na zakończenie wakacji szkolenie w zakresie wędkarstwa rzutowego w ramach zawodów rzutowych szkolenie na instruktorów wędkarstwa młodzieżowego analizowała działalność młodzieżową w kołach ustalała młodzieżową reprezentację Okręgu na imprezy centralne Olimpiady Młodzieżowe 26

28 Foto. Komisja młodzieżowa zakończenie wakacji Komisja współpracowała z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Lublina, Redakcją Kuriera Lubelskiego oraz samorządami, a współpraca ta dotyczyła przede wszystkim wsparcia przy organizacji zawodów młodzieżowych. W celu pozyskania szerszego grona młodzieży na wniosek komisji, Zarząd Okręgu prowadził corocznie promocje dla młodzieży, a w jej wyniku wzrastała liczba członków uczestników. II. Zawody dla młodzieży. 1. Konkurs wiedzy ekologiczno-wędkarskiej. Zajęte miejsce Kategoria do 12 lat I Wojciech Kubak Stężyca II Maciej Wojtyś Dęblin Start III Jakub Jurkiewicz Kock Kategoria lat I Weronika Michalska OSW Rogóźno II Szymon Wasilewski Stężyca III Marcin Filiks Dęblin Start

29 Kategoria lat I Daniel Fikipek Dęblin Start II Marta Kowalczyk Kock III Mateusz Tanikowski Lublin Lin Czuby W kolejnych latach odstąpiono od organizacji konkursów wiedzy ekologicznowędkarskiej ze względu na małe zainteresowanie kół. 2. Zawody z okazji Dnia Dziecka. Zajęte miejsce Kategoria do lat 12 I Paweł Szumski Lublin Energetyk Guz Patryk Kock Damian Gorgol Wilków Witold Zuchora Kock II Jakub Jurkiewicz Kuś Michał Wilków Natalia Szlachta Jagoda Zawierucha Kock Lublin Miasto III Julia Poleszak Cieślak Mateusz Karolina Chodel Chodel Ptasińska Chodel Kategoria lat I Szymon Kurek Hunek Szymon OSW Jakub Bogusz OSW Rogóźno Rogóźno Łuków Miasto II Jakub Buczek Jurkiewicz Jakub Kock Łukasz Kalita Lublin Selekt Wilków III Maciej Guz Kock Bogusz Karol Firlej Paweł Szumski Lublin Energetyk Kategoria lat I Kacper Bordzoł Przemysław Kojtych Oska Partyka OSW Rogóźno Borki Kock II Michał Rubaj Lublin Paulina Knap Lublin Mikołaj Sikora Lin Czuby Lin Czuby Kock III Przemysław Kojtych Arkadiusz Rydzio Daniel Kowalski Borki Firlej Opole Sazan Lublin Haczyk Natalia Szlachta Lublin Miasto Karol Skałęcki Lublin U P Patryk Guz Kock Kacper Gołębiowski Lublin Elektrostal Piotr Knap Lubl;in Lin Czuby Mikołaj Sikora Kock Krzysztof Kamiński Poniatowa 3. Zawody na zakończenie wakacji. Zajęte miejsce Kategoria do 12 lat I Julia Poleszak Chodel Kuś Michał Wilków Julia Poleszak Chodel Witold Zuchora Kock II Kaja Franaszczyk Zawierucha Jagoda Jagoda Zawierucha Nadia Głowacka Chodel Lublin Miasto Lublin Haczyk III Patryk Guz Kock Dawid Borej Lublin Wiktoria Obel Lin Czuby Poniatowa Kategoria lat I Natalia Hirsch WSK Artur Podstawka Jakub Bogusz Świdnik Lublin Elektrostal Łuków Miasto Lublin Barrakuda Natalia Szlachta Lublin Miasto Oliwia Szlachta Lublin Miasto 28

30 II III I II III Weronika Michalska OSW Rogóźno Marcin Filiks Dęblin Start Michał Rubaj Lublin Lin Czuby Mateusz Pogoda Chodel Paweł Mikusek Dęblin Start Mikołaj Sikora Kock Kaja Franaszczyk Chodel Jakub Jurkiewicz Kock Hubert Dzięsław Chodel Kategoria lat Konrad Nicpoń Kock Piotr Knap Lublin Lin Czuby Bartłomiej Ptasiński Kacper Hałas Opole Chodel Sazan Wiktor Czapka Adrian Worobij Wilków Lublin Selekt Marcel Antas Markuszów Karol Skałecki Lublin U P Piotr Knap Lublin Lin Czuby Cezary Kustra Puławy Miasto Wiktor Zakrzewski Puławy Miasto Powyższe formy pracy z młodzieżą cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co było widoczne w czasie organizacji imprez poprzez liczny udział młodych dziewcząt i chłopców w wieku do 16 lat. Mimo wielu aspektów zadawalających, widoczne są jeszcze duże luki, których bez udziału kół terenowych nie uda się załatwić. Dlatego też realizując wszelkiego rodzaju formy pracy z młodzieżą potrzebna jest większa aktywność kół oraz Kolegów działaczy w terenie, na co zwracamy wszystkim szczególną uwagę. GOSPODARKA RYBACKO-WĘDKARSKA OKRĘGU W Polskim Związku Wędkarskim jest to podstawowy i najważniejszy dział naszych statutowych powinności, który powinien zapewnić naszym członkom możliwości swobodnego wędkowania celem pozyskania dóbr wody jakim są ryby jak i obcowania z przyrodą nad czystymi wodami. W kraju zostały unormowane akty prawne określające prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej, a poszczególne wody zostały podzielone na obwody rybackie. Gospodarkę rybacko-wędkarską mamy opartą na cywilnoprawnych umowach rybackiego użytkowania wód, a gospodarowanie ich zasobami odbywa się na podstawie operatów rybackich dla poszczególnych obwodów. W myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi właścicielem i zarządcą wód śródlądowych w imieniu skarbu państwa stały się Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, które na podstawie ustawy Prawo Wodne ogłaszały konkursy przetargi na dzierżawę poszczególnych obwodów rybackich. Od 2005 roku Okręg lubelski użytkuje i gospodaruje na wodach śródlądowych w myśl wyżej wymienionych przepisów prawnych, a okres użytkowania wód na podstawie podpisanych umów z RZGW w Warszawie w Okręgu lubelskim obowiązuje do 2034 roku. Pozostałe wody dzierżawione przez Okręg użytkujemy także na podstawie umów od innych podmiotów, a okres rybackiego ich użytkowania obowiązuje w okresach 3 i 10 letnich. Skończył się także okres użytkowania przez PZW wód nieodpłatnie, aktualnie Okręg płaci tz nuty dzierżawne za wszystkie wody jako rybacki użytkownik, a umowy dzierżawne mamy podpisane między innymi z takimi podmiotami jak: 29

31 RZGW w Warszawie ANR w Lublinie WZMiUW w Lublinie Starostwami Powiatowymi które w 2012 roku przejęły niektóre wody od ANR w Lublinie Urzędami Miast Urzędami Gmin Dodatkowym znaczącym obciążeniem dla Okręgu są koszty związane z konserwacją i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych dotycz to zbiorników. Foto. Zarybienie węgorzem W celu prawidłowej realizacji zadań w zakresie prowadzenia gospodarki rybackowędkarskiej, koordynatorem tych prac z ramienia Zarządu Okręgu w tym przedmiocie były odpowiedzialne dwie komisje: 1. Komisja gospodarcza wody nizinne. 2. Komisja ryb łososiowatych wody górskie. Z realizacji zadań w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackowędkarskiej, które wynikają z zapisów operatów rybackich na poszczególne obwody rybackie dotyczy to zarybienia i odłowów, składamy (obowiązek) rok rocznie sprawozdanie do RZGW w Warszawie. Ponadto w okresie kadencji jesteśmy kontrolowani przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski, a kontrolą objęte były wszystkie obwody rybackie w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej, a tym samym realizacja zapisów wynikających z operatów rybackich. 30

32 I. Organizacyjne działania komisji. Przedmiotowe komisje przy udziale pracowników biura ZO (ichtiologów) w okresie kadencji zajmowały się następującymi zagadnieniami: przygotowywaniem materiałów do zmiany operatów rybackich dla których skończył się 10-cio letni okres rybackiego użytkowania uczestniczeniem w rozprawach wodno-prawnych ustalaniem harmonogramów prowadzonego zarybienia analizą zgodności zarybienia z operatami rybackimi analizą pracy własnych ośrodków zarybieniowych wraz z monitorowaniem prowadzonych odłowów prowadzeniem odłowów kontrolno-odchwaszczających ustalaniem współpracy z ośrodkami i zakładami rybackimi w zakresie pozyskiwania materiału zarybieniowego analizowano zasadność wprowadzania obostrzeń w wędkowaniu na niektórych wodach uczestniczeniu w wielu spotkaniach i naradach poświęconych gospodarce rybacko wędkarskiej organizowaniem i monitorowaniem sprzątania nabrzeży wód prowadzeniem analizy złowionych ryb na podstawie rejestrów połowów prowadzonych przez członków PZW prowadzeniem monitorowania wód pod kątem prowadzonych prac melioracyjnych przez RZGW oraz WZMiUW na dzierżawionych wodach Wszystkie ustalenia i propozycje komisji przedstawiane były w formie wniosków do ewentualnego przyjęcia ich i zatwierdzenia na posiedzeniach Zarządu Okręgu. Foto. Zarybienie pstrągiem 31

33 II. Wody Okręgu lubelskiego w kadencji Ogólna powierzchnia użytkowanych wód na podstawie umów dzierżawnych na koniec kadencji wyniosła 7.156,10 ha lustra wody, a ilość poszczególnych wód obrazuje nam poniższa tabela: L.P. Ogólna powierzchnia w ha Rodzaje wód 1 Rzeki + Zalew Zemborzycki i jezioro Kunów 5.482,40 2 Jeziora 884,80 3 Zbiornik zaporowe 725,67 4 Pozostałe wody (drobne) 63,23 W powyższym zestawieniu nie są ujęte wody o pow. 44,92 ha, które są łowiskami specjalnymi prowadzonymi przez koła PZW na podstawie udzielonych im pełnomocnictw przez Zarząd Okręgu w tym: 1. Zbiornik Podzamcze w Bychawie 10,10 ha 2. Stawy Olesin w Gminie Kurów 9,50 ha 3. Staw w Markuszowie 4,12 ha 4. Zbiorniki I i II w Mełgwi 2,60 ha 5. Staw Pałacowy w Lubartowie 4,00 ha 6. Łowisko w Opolu Lubelskim 12,50 ha 7. Łowisko Piaski 0,40 ha 8. Łowisko Fajsławice 1,70 ha III. Zarybienia wód Okręgu lubelskiego w kadencji W omawianym okresie do wód administrowanych przez Okręg lubelski wpuszczono szt materiału zarybieniowego w postaci wylęgu żerującego, narybku letniego i narybku jesiennego oraz kg materiału zarybieniowego w postaci kroczka, dwulatków i tarlaków. Całość materiału zarybieniowego pochodzi z wyspecjalizowanych ośrodków zarybieniowych PZW jak i innych gospodarstw rybackich z którymi Okręg współpracuje od kilku lat. 32

34 Foto. Jesienne zarybienia 1. Rzeka Wisła. Szczupak n. l. szt Sandacz n. l. szt Jaź n. l. szt Kleń n. l. szt Świnka n. l. szt Certa n. l. szt Boleń n. l. szt Miętus wylęg szt Szczupak n. j. kg Brzana n. j. szt Jaź kroczek kg Sum kroczek kg Lin kroczek kg Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Rzeka Chodelka. Miętus wylęg szt Pstrąg potokowy n.j. szt Szczupak n. j. kg Jaź kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg

35 Sum kg Karp kroczek kg Rzeka Wyżnica + Urzedówka. Miętus wylęg szt Kleń n. l. szt Szczupak n. j. kg Jaź kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kg Karp kg Pstrąg potokowy n.j. szt Rzeka Kurówka. Kleń n. l. szt Miętus wylęg szt Szczupak n. j. kg Jaź kroczek kg Rzeka Bystra. Kleń n. l. szt Pstrąg potokowy n.j. szt Lipień n. j. szt Jaź kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kg Karp kg ,5 Szczupak n. j. kg Rzeka Tyśmienica + Piwonia + Bystrzyca Północna. Brzana narybek letni szt Miętus wylęg szt Kleń n. l. szt Szczupak n. l. szt Jaź kg Szczupak n. j. kg Sum kg Karaś pospolity kg Lin kg Karp kroczek kg

36 7. Rzeka Wieprz obwód Nr 4 Certa szt Miętus wylęg szt Kleń n. l. szt Brzana n. l. szt Świnka n. l. szt Boleń n. l. szt Jaź kroczek kg Sum kroczek kg Szczupak n. j. kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Karp kroczek kg Rzeka Wieprz obwód Nr 5 + jezioro Kunów. Miętus wylęg szt Kleń n. l. szt Brzana n. l. szt Boleń n. l. szt Jaź kroczek kg Sum kroczek kg Sandacz n. l. szt Szczupak n. l. szt Szczupak n. j. kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Karp kroczek kg Węgorz kg Rzeka Bystrzyca Nr 1. Brzana n. l. szt Kleń n. l. szt Świnka n. l. szt Pstrąg potokowy n.j szt Lipień n. j. szt Jaź kroczek kg Rzeka Bystrzyca Nr 2 + Zalew Zemborzycki + Krężniczanka. Szczupak wylęg szt Szczupak n. l. szt Sandacz n. l. szt

37 Boleń n. l. szt Pstrąg potokowy n.j. szt Szczupak n. j. kg Sum kroczek kg Jaź kroczek kg Lin kroczek kg Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Kleń n. l. szt Okoń kg Rzeka Bystrzyca Nr 3 + Ciemięga. Brzana n. l. szt Boleń n. l. szt Szczupak n. l. szt Świnka n. l. szt Pstrąg potokowy n.j. szt Jaź kroczek kg Szczupak n. j. kg Jezioro Białkowskie. Szczupak n. l. szt Szczupak n. j. kg Węgorz kg Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Lin kroczek kg Jaź kroczek kg Jezioro Bikcze. Szczupak n. l. szt Szczupak n. j. kg Lin kroczek kg Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Jaź kroczek kg Węgorz obsadowy kg

38 13. Jezioro Białe Uścimowskie. Szczupak n. l. szt Szczupak n. j. kg Sandacz kg Jaź kroczek kg Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Lin kroczek kg Węgorz obsadowy kg Jezioro Uściwierz. Szczupak n. l. szt Szczupak n. j. kg Sandacz kg Sum kg Węgorz obsadowy kg Jaź kroczek kg Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Lin kg Jezioro Firlej. Szczupak n. l. szt Szczupak n. j. kg Sandacz n. j. kg n. l. Węgorz obsadowy kg Jaź kroczek kg Lin kroczek kg Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Jezioro Rogóźno. Szczupak n. l. szt Sieja n. j. szt Szczupak n. j. kg Lin kroczek kg Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Jaź kroczek kg Węgorz obsadowy kg Troć jeziorowa szt

39 Koszty utrzymania w/w jeziora Rogóźno (dzierżawa + zarybienia) ponosi w 100% koło OSW Rogózno. Foto. Zarybienie linem 17. Zbiornik Dratów. Szczupak n. l. szt Szczupak n. j. kg Sum kg Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Jezioro Maśluchowskie. Szczupak n. j. kg Szczupak n.l. szt Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Węgorz obsadowy kg Okoń kg Sum kg Jaź kg

40 19. Jezioro Zagłębocze. Szczupak wylęg żer. szt Szczupak n. j. kg Lin kroczek kg Karaś pospolity kg Sielawa wylęg szt Sieja wylęg szt Okoń narybek kg Koszty utrzymania w/w jeziora (dzierżawa + zarybienia) ponosi koło PZW Zagłębocze. 20. Jezioro Czarne Sosnowickie. Szczupak wylęg żer. szt Szczupak n. j. kg Lin kroczek kg Karaś pospolity kg Sum 2-latek kg Karp kroczek kg Jezioro Piaseczno. Szczupak n. l. szt Szczupak n. j. kg Lin kg Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Węgorz obsadowy kg Sieja wylęg szt Sielawa wylęg szt Sum 2-latki kg Zbiornik Krzczeń. Karp kroczek kg Lin kg Karaś pospolity kg Szczupak n. j. kg Sum 2-latki kg Okoń kg

41 23. Zbiornik Mytycze. Szczupak n. j. kg Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Jezioro Miejskie. Szczupak n. j. kg Sandacz n. j. kg Sum krozcek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Jaź kroczek kg Karp kroczek kg Węgorz obsadowy kg Zbiornik Zimna Woda. Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Jaź kroczek kg Brak zarybienia w 2016 roku ze względu na planowany remont zbiornika w 2017 roku. 26. Zbiornik Poniatowa. Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Boleń n. l. szt Staw Parkowy Nałęczów. Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Jaź kg Karaś srebrzysty kg Płaoć kg Szczupak kg Od 2016 roku zarybienie Stawu Parkowego w Nałęczowie zostało ujęte w operacie rybackim obwodu Nr 1 rzeki Bystrej. 40

42 27. Staw Wola Rudzka. Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Zarybienie w/w stawu z lat ujęte zostało w operacie rybackim obwodu Nr 1 rzeki Chodelki. 28. Zbiornik Pomorze Opole. Karp kroczek kg Zbiornik Chodel. Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Karaś srebrzysty kg Staw Parkowy Dęblin. Karp kroczek kg Karp n. l Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Karaś srebrzysty kg Zbiornik Bełżyce. Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Szczupak n. j. kg Karaś srebrzysty kg Okoń kg Płoć kg Zbiornik Budzyń. Karp kroczek kg Karaś pospolity kg Lin kroczek kg Szczupak n. l. szt Szczupak n. j. kg

43 Płoć kg Okoń kg Zbiornik Skorczyce. Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Lin kroczek kg Sum 2-latki kg Szczupak n. l. kg Szczupak n. j. kg Jaź kroczek kg Sandacz n. j. kg Zbiornik Nowodwór. Asortyment J/m Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Lin kroczek kg Jaź kroczek kg Karaś srebrzysty kg Zbiornik Majdan Zahorodyński. Asortyment J/m Karaś pospolity kg Karp kroczek kg Lin kg Sum 2-latek kg Szczupak n. j. kg Szczupak n. l. szt Okoń kg Węgorz obsadowy kg Należy pamiętać, że nieodzowny elementem w prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej stały się rejestry połowu ryb prowadzone przez wędkarzy. Gospodarka rybacko-wędkarska, to nie tylko zarybiania ale i odłowy które obrazują nam presję wędkarską na poszczególnych wodach (obwodach). Ponadto w sprawozdaniach składanych w RZGW musimy wykazać także ilość pozyskanych ryb jest to obowiązek wynikający z zapisów umów dzierżawnych. Obowiązek prowadzenie przez członków PZW rejestru połowu ryb wprowadziła w 2009 roku uchwała XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZW. 42

44 Natomiast jak przedstawiała się rejestracja połowów i zwroty rejestrów w latach obrazuje nam poniższa tabelka. Dane z roku 2016 znane będą w roku Rok Ilość wydanych rejestrów Ilość zwróconych rejestrów % Ilość prawidłowo Ilość ryb z rejestrów (kg) wypełnionych , , , Razem , Wywiązywanie się przez nasz Okręg z nakładów rzeczowych oraz finansowych w poszczególnych obwodach rybackich oraz innych wodach, stanowi o naszej wiarygodności wobec podmiotów z którymi mamy podpisane umowy. Od 2015 roku Okręg lubelski ponownie musiał opracować nowe operaty rybackie dla wszystkich obwodów użytkowanych w ramach dzierżawy od RZGW, ponieważ upłynął już 10-cio letnim okresie ich użytkowania, a jest to wymóg ustawowy jaki ciąży na użytkowniku. IV. Produkcja i odłów materiału zarybieniowego w Ośrodkach własnych. Zarząd Okręgu PZW w Lublinie posiada dwa własne ośrodki zarybieniowe w miejscowości Dębica Gmina Ostrówek i Siedliszczki Gmina Piaski o łącznej powierzchni użytkowej 94,54 ha gruntów i powierzchni produkcyjnej stawów 55,20 ha. W okresie kadencji Zarząd Okręgu starał się odchodzić od produkcji karpia, karasia srebrzystego na rzecz produkcji ryb cennych wędkarsko w tym między innymi ryb drapieżnych i reofilnych. Natomiast jak przedstawiała się produkcja finalna w poszczególnych latach w ośrodkach Dębica i Siedliszczki razem, obrazuje nam poniższa tabelka. Produkcja i odłów ryb w ośrodkach własnych. L.P. Ogółem Amur kg Jaź narybek letni szt Jaź 2-latek kg Karaś pospolity kg Karaś srebrzysty kg Karp narybek szt Karp kroczek kg Karp handlowy kg Lin kroczek kg Okoń kg Sandacz narybek je. kg Sandacz narybek le. szt Sum kroczek kg Szczupak narybek je kg Tołpyga kg RAZEM szt kg

45 OCHRONA WÓD Jednym z zasadniczych problemów w działalności Polskiego Związku Wędkarskiego jest ochrona administrowanych wód przed kłusownictwem sieciowym które od wielu lat jest największym problemem, oraz przeciwdziałaniu szkodliwym zanieczyszczeniom. Pomimo wzrostu ilości przeprowadzonych akcji, w dalszym ciągu obserwuje się niepokojąco dużą ilość przypadków kłusownictwa sieciowego, które pozbawia nasz Związek ogromnej ilości ryb. Pozytywne rozwiązywanie tych problemów możliwe jest i uwarunkowane efektywnością pracy zarówno straży etatowej Okręgu jak i SSRyb w Powiatach przy współpracy z PSRyb i Policją. Rolę koordynatora i inspiratora pracy w zakresie ochrony i zwalczania kłusownictwa na administrowanych wodach w Okręgu lubelskim, pełni komisja ds. ochrony wód powołana przez Zarząd Okręgu. I. Organizacyjne działania komisji ochrony wód. Komisja ochrony wód w okresie kadencji pracowała w 6-cio osobowym składzie powołanej na podstawie uchwały Zarządu Okręgu. W okresie kadencji komisja odbyła 16 swoich posiedzeń na których analizowano i ustalano następującą problematykę: opracowywano kwartalne i roczne plany działań w ochronie wód analizowano kwartalne wyniki w pracy na rzecz ochrony wód analizowano najbardziej zagrożone tereny-akweny wód pod kątem kłusownictwa sieciowego rozpatrywano wnioski kół dotyczące zagrożeń kłusowniczych na naszych wodach ustalano i organizowano szkolenia dla SSRyb w powiatach organizowano spotkania z komendantami Powiatowymi SSRyb współpracowano z PSRyb i Policją Foto. Okręgowa Straż Rybacka 44

46 W celu doposażenia straży w sprzęt, Okręg Lubelski pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach przynależności do Lokalnej Grupy Rybackiej za które zakupiono; samochód terenowy TOYOTA HILUX łodzie szt 2 ponton szt 1 przyczepki do przewozu łodzi szt 2 silniki spalinowe szt 3 noktowizory szt 2 krótkofalówki szt 4 Ponadto za pozyskane środki unijne przeprowadzono szkolenia w tym; szkolenie dla SSRyb szkolenie na uprawnienia motorowodne Z w/w szkoleń skorzystało 75 strażników SSRyb (szkolenia były limitowane ilością uczestników) z terenu działalności naszego Okręgu. II. Wody i zagrożenia. Ogółem na terenie działalności Okręgu lubelskiego po zmianach, ochroną wód objętych było 7.156,10 ha lustra wód powierzchniowych płynących i stojących. Podsumowując wieloletnie materiały, doświadczenia jak i opinie napływające z kół uznano, że zagrożenia pod względem kłusownictwa sieciowego występują praktycznie na wszystkich wodach będących w naszym użytkowaniu, a nasilenie kłusownictwa następuje w większości zaraz po dokonanych zarybieniach dotyczy to w głównej mierze pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego. Foto. Kłusownictwo 45

47 Coraz więcej mamy także przypadków naruszania przepisów Regulaminu amatorskiego połowu ryb przez członków PZW, a odzwierciedleniem tego jest ilość spraw kierowanych do Sądów Koleżeńskich Kół przez SSRyb, oraz do Sądów Rejonowych kierowanych przez Policję. Poprawę w/w stanu rzeczy jak i rozwiązanie problemu kłusownictwa sieciowego będzie możliwe jedynie pod warunkiem jeszcze bardziej efektywnej pracy poszczególnych straży jak organów państwowych w tym PSRyb oraz Policji. III. Działalność Straży Etatowej Okręgu. Etatowa straż Okręgu w okresie kadencji pracowała w 6 osobowym składzie, realizując swoje zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez komisję ochrony wód i miesięcznych harmonogramach pracy w rozbiciu na wody nizinne i górskie w których uwzględniano właśnie najbardziej zagrożone tereny pod względem kłusowniczym mając do dyspozycji taki sprzęt jak; samochód marki Toyota Hilukx samochód marki Nisan Nawara Quad przyczepki do przewozu łodzi przyczepka do przewozu sprzętu łodzie z silnikami spalinowymi łódź motorówka ponton telefony komórkowe i krótkofalówki noktowizory lornetki Ponadto Okręg przekazał do dyspozycji SSRyb kół sprzęt taki jak; dla koła PZW Lubartów Staw - przyczepka do przewozu łodzi - łódź - silnik spalinowy dla koła PZW Kock - łódź - silnik spalinowy dla koła PZW Uścimów - przyczepka do przewozu łodzi - łódź + wiosła Nadal dużą pomoc i wsparcie etatowa straż Okręgu otrzymuje ze strony PSRyb i Policji, a w szczególności Komend Powiatowych Policji w Puławach, Rykach, Lubartowie i Łęcznej. 46

48 Foto. To zostawiamy nad wodą IV. Działalność SSRyb w powiatach. Społeczna Straż Rybacka powołana przez Starostwa Powiatowe na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku, natomiast zakres działalności SSRyb oparty jest na przepisach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 roku oraz Regulaminach przyjętych przez Rady Powiatów. Na tej podstawie łącznie w 10 Powiatach na terenie działalności naszego Okręgu po przeprowadzonej weryfikacji zrzeszonych jest w grupach terenowych kołach 291 strażników SSRyb którzy w całości wywodzą się spośród członków naszego Związku. Koordynatorem i zarówno inspiratorem działalności poszczególnych grup terenowych SSRyb w poszczególnych powiatach są Komendanci Powiatowi SSRyb. Praca społecznej straży w głównej mierze ukierunkowana jest na kontrolę naszych członków w zakresie przestrzegania Regulaminu amatorskiego połowu ryb w PZW. Natomiast zwalczanie kłusownictwa sieciowego na wodach administrowanych przez Okręg lubelski przez poszczególne grupy SSRyb uzależnione jest od posiadania własnego sprzętu pływającego. V. Wyniki działalności straży etatowej i SSRyb. Działalność i wyniki osiągnięte przez poszczególne grupy terenowe SSRyb oparte zostały na materiałach i dokumentach przesłanych na adres Biura ZO PZW. Natomiast jak przedstawiają się wyniki tej działalności w zakresie zdeponowanego sprzętu przez straż etatową Okręgu i SSRyb w poszczególnych powiatach obrazuje nam poniższa tabelka: 47

WYKONANIE PLANU ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH. ROK I. Wody dzierżawione od RZGW.

WYKONANIE PLANU ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH. ROK I. Wody dzierżawione od RZGW. WYKONANIE PLANU ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH. ROK I. Wody dzierżawione od RZGW. 1. Obwód rybacki rzeki Wisły Nr 1 3.727,10 ha Szczupak narybek letni szt. 150.000 150.000 Szczupak

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH ROK 2015 I. Wody dzierżawione od RZGW.

REALIZACJA ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH ROK 2015 I. Wody dzierżawione od RZGW. REALIZACJA ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH ROK 2015 I. Wody dzierżawione od RZGW. 1. Obwód rybacki rzeki Wisły Nr 1. Gatunek Rodzaj Jednostka Boleń 1 l szt. 40000 Brzana 1 l szt.

Bardziej szczegółowo

ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO. I. Wody dzierżawione od RZGW.

ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO. I. Wody dzierżawione od RZGW. ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO I. Wody dzierżawione od RZGW. 1. Obwód rybacki rzeki Wisły Nr 1 3.727,10 ha Szczupak narybek letni szt. 150.000 150.000 Szczupak narybek jesienny kg 300 300 Sandacz narybek

Bardziej szczegółowo

Protokół z sektora "A" - I tura

Protokół z sektora A - I tura Status zawodnika Numer startowy Punkty karne Protokół z sektora "A" - I tura Zawodów podlodowych o "Mistrzostwo Okręgu" zorganizowanych przez ZO PZW Lublin rozegranych w dniu 04-05.02.2017 r.na jez. Maśluchy

Bardziej szczegółowo

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin 2013 rok

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin 2013 rok Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin 2013 rok L.p. Koło /Klub PZW Nazwisko i Imię KLASYFIKACJA SENIORÓW Zemborz. Dratów Puławy Bychawa ZAJĘTE MIEJSCA W SEKTORACH 1 T 2 T 1 T 2 T 1 T 2 T 1 T 2 T 1 T

Bardziej szczegółowo

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin DRUŻYNA

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin DRUŻYNA Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin 2017 - DRUŻYNA Miejsce Drużyna Miejsc Miejsc 1 Sensas Lublin I 1 1 5 2 6 1 52,5 16 2 Stynka Lerby Team 3 10 1 7 5 7 88 33 3 Milo Matchpro Lin Czuby 2 2 6 6 9 9 85

Bardziej szczegółowo

SPŁAWIKOWA KLASYFIKACJA GRAND PRIX OKRĘGU LUBLIN w 2016 roku - SENIORZY

SPŁAWIKOWA KLASYFIKACJA GRAND PRIX OKRĘGU LUBLIN w 2016 roku - SENIORZY L.p. Koło, SPŁAWIKOWA KLASYFIKACJA GRAND PRIX OKRĘGU LUBLIN w 2016 roku - SENIORZY Nazwisko i Imię Burmistrza m. Zalewu Zemborzyckiego Bychawy Zalewu Budzyń Krzczenia I tura II tura I tura II tura I tura

Bardziej szczegółowo

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin DRUŻYNA

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin DRUŻYNA Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin 2017 - DRUŻYNA Miejsce Drużyna Miejsc Miejsc 1 Sensas Lublin I 1 1 5 2 31 9 2 Milo Matchpro Lin Czuby 2 2 6 6 51 16 3 Stynka Lerby Team 3 10 1 7 57 21 4 WSK Świdnik

Bardziej szczegółowo

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin DRUŻYNA

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin DRUŻYNA Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin 2017 - DRUŻYNA Miejsce Drużyna Miejsc Miejsc 1 Sensas Lublin I 1 1 5 22 7 2 Milo Matchpro Lin Czuby 2 2 6 34 10 3 WSK Świdnik 4 5 2 42 11 4 Sars Haczyk 7 3 3 44

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja indywidualna seniorów. Tura 1 Tura 2 RAZEM. Zajęte miejsce. zawodnika. Status. Suma zajętych miejsc. Punktów [gram]

Klasyfikacja indywidualna seniorów. Tura 1 Tura 2 RAZEM. Zajęte miejsce. zawodnika. Status. Suma zajętych miejsc. Punktów [gram] Zawody Spławikowe o Puchar Puław" organizowane przez Koło Azoty Puławy i Koło Puławy Miasto rozegrane w dniach 24-25.08.2013r. na rz. Wiśle w Wólce Profeckiej oraz ZZA Osadnik Klasyfikacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 88/2015. 2. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie.

Uchwała Nr 88/2015. 2. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie. Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Okręgu z dnia 21 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia uchwał podjętych na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu. Po zapoznaniu się z materiałami i wyjaśnieniami dotyczącymi uchwał

Bardziej szczegółowo

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin Puchar Klubu Sars Haczyk Lublin Dratów, Klasyfikacja drużynowa. Pkt. sekt.

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin Puchar Klubu Sars Haczyk Lublin Dratów, Klasyfikacja drużynowa. Pkt. sekt. Klasyfikacja drużynowa Zajęte miejsce 1 Drużyna Mivardi Ryba Bełżyce Pkt. sekt 7 6 540 2 Sensas Lublin I 9 13 740 3 Łuków Miasto 9 6 990 4 Barrakuda 10 7 940 5 Selekt Lublin 16 3 350 Stano wisko A1-3 B2-14

Bardziej szczegółowo

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin Puchar Grand Prix Zaprzyjaźnionych Kół i Klubów Zalew Zemborzycki, Pkt. sekt.

Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin Puchar Grand Prix Zaprzyjaźnionych Kół i Klubów Zalew Zemborzycki, Pkt. sekt. Zajęte miejsce Drużyna Pkt. sekt 1 Sensas Lublin I 3 24 185 2 Milo Matchpro Lin Czuby 10 5 325 3 Stynka Lerby Team 13 5 820 4 WSK Świdnik 15 12 355 5 Sensas Lublin II 15 6 875 Stano wisko A2 19 B1 7 C2

Bardziej szczegółowo

Grand Prix Okręgu Lubelskiego 2011

Grand Prix Okręgu Lubelskiego 2011 Grand Prix Okręgu Lubelskiego 2011 Puchar Lublina Zalew Zemborzycki 10-11.09 Klasyfikacja indywidualna senior I TURA II TURA Razem 1. Kasprzak Marcin Team Colmic Catfish 6 690 1 6 935 3 13 625 4 1 2. Winiarski

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno na 2017 roku

Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno na 2017 roku Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno na 2017 roku Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Koła w dniu 18.12.2016 W działalności organizacyjnej:

Bardziej szczegółowo

Lubelska Liga Spławikowa Puchar Klubu Sensas Lublin" r. Zalew Zemborzycki

Lubelska Liga Spławikowa Puchar Klubu Sensas Lublin r. Zalew Zemborzycki L.p. Drużyna Klasyfikacja drużynowa Tura 1 Tura 2 RAZEM sektor. sektor. 1 Stynka Lerby Team I 17 450 12,0 15 275 18,0 32 725 30,0 1 2 Sensas Lublin 14 080 19,0 12 990 19,0 27 070 38,0 2 3 SARS Haczyk I

Bardziej szczegółowo

Stan członków koła PZW na koniec roku 1994 wynosił 404 wędkarzy.

Stan członków koła PZW na koniec roku 1994 wynosił 404 wędkarzy. Zarybianie wód koła w 1994 roku. - karp kroczek 350 kg - karp handlowy 250 kg - karaś kroczek 100 kg - amur kroczek 50 kg - lin kroczek 50 kg - pstrąg potokowy 2000 szt. - pstrąg tęczowy 1000 szt. Stan

Bardziej szczegółowo

Zajęte miejsce 1 OSW ROGÓŻNO SADOWSKI JAN I ,0 2 OSW ROGÓŻNO DRABIK ADAM I ,0 3 ŚWIDNIK WSK TYMICKI KRZYSZTOF I ,0

Zajęte miejsce 1 OSW ROGÓŻNO SADOWSKI JAN I ,0 2 OSW ROGÓŻNO DRABIK ADAM I ,0 3 ŚWIDNIK WSK TYMICKI KRZYSZTOF I ,0 Numer stanowiska Protokół z sektora "A" - I tura L.p. Okręg, Klub PZW Nazwisko i Imię Punkty karne 1 OSW ROGÓŻNO SADOWSKI JAN I 2 5 520 1,0 2 OSW ROGÓŻNO DRABIK ADAM I 9 2 495 2,0 3 ŚWIDNIK WSK TYMICKI

Bardziej szczegółowo

Grand Prix Okręgu Lubelskiego 2011

Grand Prix Okręgu Lubelskiego 2011 Grand Prix Okręgu Lubelskiego 2011 Puchar Burmistrza Łukowa Zimna Woda, Łuków 16-17.04 Klasyfikacja indywidualna senior I TURA II TURA Razem 1. Kasprzak Marcin Team Colmic Catfish 4 140 1 1 960 5 6 100

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach

Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 17.12.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach Na podstawie 46 pkt. 11 Statutu PZW z dn. 19.10.2007 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 17 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 68/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 17 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 68/14 w sprawie przekazywania corocznie 5 szt. karpia dla p.p. Andrzeja Nadolnego i Zbigniewa Pelca. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia corocznie przekazywać po 5 sztuk

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu w dniu roku W sobotę 9 grudnia o godz. 8:30 w siedzibie Okręgu przy ul Bławatnej w Radomiu odbyło

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu w dniu roku W sobotę 9 grudnia o godz. 8:30 w siedzibie Okręgu przy ul Bławatnej w Radomiu odbyło Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu w dniu 9.12.2017 roku W sobotę 9 grudnia o godz. 8:30 w siedzibie Okręgu przy ul Bławatnej w Radomiu odbyło się krótkie posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu, w którym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJIĘ REWIZYJNĄ W DNIU 06.04.2017r. Szanowni Delegaci

Bardziej szczegółowo

Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia r. w sprawie ustalenia zasad nagradzania wędkarzy za prace społeczne wykonywane na rzecz okręgu.

Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia r. w sprawie ustalenia zasad nagradzania wędkarzy za prace społeczne wykonywane na rzecz okręgu. z dnia 16.01.2017 r. w sprawie ustalenia zasad nagradzania wędkarzy za prace społeczne wykonywane na rzecz okręgu. Zarząd Okręgu PZW, na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW ustala następujące zasady nagradzania

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r.

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r. UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r. UCHWAŁA NR 97/Z.O./2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Z.O. Maz. PZW. Na podstawie 47 p. 1 Statutu PZW Zarząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12/2014. Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r.

Uchwała nr 12/2014. Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r. Uchwała nr 12/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z gospodarki rybacko wędkarskiej za 2013r. 1. Na podstawie Statutu PZW 46 pkt. 1 Zarząd Okręgu przyjmuje do wiadomości i zatwierdza sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

- Rok 1997 - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się dn. 02.03.1997r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie.

- Rok 1997 - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się dn. 02.03.1997r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie. - Rok 1997 - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się dn. 02.03.1997r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie. Skład Zarządu Koła 1. Tomasz Kutwin prezes 2. Mieczysław Ciszewski vce prezes

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 201/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 lipca 2017 roku

Uchwała Nr 201/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 lipca 2017 roku Uchwała Nr 201/2017 w sprawie zmiany składu kadry seniorów w wędkarstwie rzutowym na rok 2017 a mianowicie: uzupełnienie składu kadry mężczyzn i rozszerzenie składu kadry kobiet. Na podstawie 63 pkt 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia r.

UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia r. UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia 28.11.2011 r. w sprawie: wprowadzenia w życie tabeli składek członkowskich okręgowych na 2012 r. oraz zakresu i zasad

Bardziej szczegółowo

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE Rzeka Odra - Szczecin 2017 Łowisko Sicina w Pyrzycach Okręg PZW w Szczecinie działa w granicach administracyjnych dawnego województwa szczecińskiego. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

OKRĘG MAZOWIECKI Koło PZW nr 34 w Komorowie PLAN PRACY NA 2012 ROK.

OKRĘG MAZOWIECKI Koło PZW nr 34 w Komorowie PLAN PRACY NA 2012 ROK. 1 OKRĘG MAZOWIECKI Koło PZW nr 34 w Komorowie PLAN PRACY NA 2012 ROK. Lp. Przedsięwzięcie Termin realizacji Odpowiedzialny Współuczestniczący 1. 2. 3. 4. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO - FINANSOWA 1. 2. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zarybienie wód koła: amur kroczek 120 kg amur kroczek 30 kg Karp kroczek 300 kg, lin narybek 70 kg

Zarybienie wód koła: amur kroczek 120 kg amur kroczek 30 kg Karp kroczek 300 kg, lin narybek 70 kg Zarybienie wód koła: 91-04-26 amur kroczek 120 kg 91-10-29 amur kroczek 30 kg Karp kroczek 300 kg, lin narybek 70 kg W dniach 19-21 listopada 1991 została spuszczona woda ze zbiornika w Mostkach. Odłowiono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO od 2017

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO od 2017 REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO od 2017 1. Zawody spinningowe na zlecenie Zarządu Okręgu przeprowadzają Kluby Wędkarstwa Sportowego oraz Koła PZW działające

Bardziej szczegółowo

Okręgowy Kalendarz Zawodów i Imprez Wędkarskich na rok 2014

Okręgowy Kalendarz Zawodów i Imprez Wędkarskich na rok 2014 BIULETYN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 1/2014 (6), Radom 18.01.2014r. Okręgowy Kalendarz Zawodów i Imprez Wędkarskich na rok 2014 Koleżanki i Koledzy, Zawodnicy, Organizatorzy i Wędkarze,

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 141/2015. Powoluje si? Komitet Honorowy Rzutowych Mistrzostw Polski i w jego sklad zaprasza sie;

Uchwala Nr 141/2015. Powoluje si? Komitet Honorowy Rzutowych Mistrzostw Polski i w jego sklad zaprasza sie; Uchwala Nr 141/2015 Prezydium Zarzadu Okrfgu PZW w Lublinie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie powolania komitetu honorowego i organizacyjnego Rzutowych Mistrzostw Polski. Na zlecenie ZG PZW w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania Mistrzów Okręgu w latach 2013-2017.

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania Mistrzów Okręgu w latach 2013-2017. Radom, dnia. r. Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu z dnia.. r. Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania Mistrzów Okręgu w latach 2013-2017. Zasady rozgrywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/17 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 16 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 25/17 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 16 listopada 2017 r. Uchwała Nr 25/17 w sprawie likwidacji wędkarskich klubów sportowych Na podstawie 48 ust. 2 w oparciu o 47 pkt 16 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu z dniem podjęcia uchwały likwiduje wszystkie wędkarskie

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

sumie miejsc decyduje większa suma punktów zawodników drużyny. Przy dalszej równości przyznaje się miejsca ex aequo.

sumie miejsc decyduje większa suma punktów zawodników drużyny. Przy dalszej równości przyznaje się miejsca ex aequo. Część I 1. RODZAJ ZAWODÓW 1.1. 1.3. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach wiekowych: seniorów (mężczyzn, kobiet), młodzieży (juniorów, juniorek) oraz kadetów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu I. Postanowienia ogólne 1. Sportowy Klub Wędkarstwa Muchowego w Opolu, zwany dalej klubem, tworzony jest na podstawie 45 pkt. 9 Statutu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje:

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje: R E G U L A M I N P O D O K R Ę G U Na podstawie 32 ust. 6 w związku z 59 63 postanawia się, co następuje: I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Śląski Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2015 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r. w sprawie planu członków na 2016 rok

Uchwała nr 96/2015 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r. w sprawie planu członków na 2016 rok Uchwała nr 96/2015 w sprawie planu członków na 2016 rok 1. Ustala się do preliminarza budżetowego na 2016 rok plan członków na poziomie 19 000 członków. Skarbnik ZO PZW Andrzej Siódmak Uchwała nr 97/2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z działalności Koła nr -... w roku 20. Wykonanie. działalność Pozycja. Rodzaj działania Liczba. punktów.

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z działalności Koła nr -... w roku 20. Wykonanie. działalność Pozycja. Rodzaj działania Liczba. punktów. UCHWAŁA NR 7/Z.O./06 Zarządu Okręgu Maz. PZW z października 06 r., w sprawie zmian w tabeli punktowej, objaśnieniach do tabeli Sprawozdania z działalności Koła PZW Okręgu Mazowieckiego oraz w regulaminie

Bardziej szczegółowo

80 LAT KOŁA WĘDKARSKIEGO NR 9 W CHORZOWIE HISTORIA, PRZEMIANY, AKTUALNOŚCI

80 LAT KOŁA WĘDKARSKIEGO NR 9 W CHORZOWIE HISTORIA, PRZEMIANY, AKTUALNOŚCI 1928 2008 80 LAT KOŁA WĘDKARSKIEGO NR 9 W CHORZOWIE HISTORIA, PRZEMIANY, AKTUALNOŚCI ROK 2008 80-LAT zorganizowanego wędkarstwa w Chorzowie Organizowanie związku wędkarskiego w Chorzowie. Inicjatywa wąskiego

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Załącznik Nr 12 Zaświadczenie lekarskie Warszawa, dnia r. ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że Ob... syn.. ur. dnia w..., zamieszkały w przy ul. nr m.., legitymujący się dowodem osobistym seria..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Okręgu PZW w Rzeszowie z dnia r.

Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Okręgu PZW w Rzeszowie z dnia r. Uchwała Nr 20/2011 w sprawie: zatwierdzenia diety dla skarbników Kół Zarząd Okręgu PZW w Rzeszowie postanawia na podstawie 46 pkt. 20 Statutu PZW zatwierdzić dietę dla skarbników Kół zgodnie z poniŝszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 13/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 133 Staw CMC Zawiercie Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ RADY POWIATU RYCKIEGO 1 TURA LUBELSKIEJ LIGI SPŁAWIKOWEJ POLSKA LIGA WĘDKARSTWA SPŁAWIKOWEGO, KANAŁ STĘŻYCKI

PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ RADY POWIATU RYCKIEGO 1 TURA LUBELSKIEJ LIGI SPŁAWIKOWEJ POLSKA LIGA WĘDKARSTWA SPŁAWIKOWEGO, KANAŁ STĘŻYCKI PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ RADY POWIATU RYCKIEGO 1 TURA LUBELSKIEJ LIGI SPŁAWIKOWEJ POLSKA LIGA WĘDKARSTWA SPŁAWIKOWEGO, 12.04.2015 KANAŁ STĘŻYCKI DRUŻYNA Nazwisko i Imię sektor stanowisko WYNIK ZAWODNIKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW Środa Wlkp. za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW Środa Wlkp. za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW Środa Wlkp. za 2014 rok. ----------------------------------------------------------------------- Szanowni goście, koledzy wędkarze. Działalność ogólno organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PRELIMINARZA BUDśETOWEGO KÓŁ NA 2013 R.

ZAŁOśENIA DO PRELIMINARZA BUDśETOWEGO KÓŁ NA 2013 R. OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 00-831 Warszawa ul. Twarda 42 tel/fax 620-51-96 tel.: 620-50-83, 654-57-05 Regon 011508827 NIP 527-10-20-661 konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 strona:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 53/Prezydium/2017 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 28/08/2017

UCHWAŁA Nr 53/Prezydium/2017 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 28/08/2017 UCHWAŁA Nr 53/Prezydium/2017 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 28/08/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących procedur zarybieniowych 1 Zarząd Okręgu PZW z siedzibą w Opolu zatwierdza

Bardziej szczegółowo

Traci moc uchwała nr 27/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia r.

Traci moc uchwała nr 27/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 63/2015 w sprawie: zmiany gospodarza łowiska licencyjnego Górnik nr 808 oraz zatwierdzenia jego regulaminu Na podstawie 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. Zarząd Okręgu PZW w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216 Uchwała nr 14/2015 w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216 Na podstawie 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2013 Podstawę niniejszego raportu stanowiło 7851 rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Herkules nr 113 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230 Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 21.02.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA LIGA WĘDKARSTWA SPŁAWIKOWEGO - LUBELSKIE 1 TURA ZALEW ZEMBORZYCKI,

POLSKA LIGA WĘDKARSTWA SPŁAWIKOWEGO - LUBELSKIE 1 TURA ZALEW ZEMBORZYCKI, WYNIK ZAWODNIKA RAZEM DRUŻYNA Nazwisko i Imię sektor stanowisko Miejsce w sektorze zajęte miejsca SARS HACZYK GARDONS TEAM ZAMOJSKIE SPŁAWIKI SENSAS LUBLIN NIEĆKO TOMASZ A 5 5 090 1,0 NIEĆKO PRZEMYSŁAW

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015

Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015 Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015 Pokrycie W sumie zdano 3827 rejestrów z czego: wypełnione 3355 Puste 558 Stanowiło to ok 62% wydanych rejestrów. Presja W sumie wędkarze byli nad wodą 58411

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2011 Podstawę niniejszego raportu stanowiło 6578 rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 215/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 8 marca 2017 r. w sprawie modernizacji ośrodka zarybieniowego w Dąbrówce Kościelnej

Uchwała Nr 215/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 8 marca 2017 r. w sprawie modernizacji ośrodka zarybieniowego w Dąbrówce Kościelnej Uchwała Nr 215/2017 w sprawie modernizacji ośrodka zarybieniowego w Dąbrówce Kościelnej Na podstawie 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 22 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia wydzielić na inwestycję

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 416 Zacisze Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

POLSKA LIGA WĘDKARSTWA SPŁAWIKOWEGO - LUBELSKIE 2 TURA RZEKA BUG, DOROHUSK,

POLSKA LIGA WĘDKARSTWA SPŁAWIKOWEGO - LUBELSKIE 2 TURA RZEKA BUG, DOROHUSK, WYNIK ZAWODNIKA RAZEM DRUŻYNA Nazwisko i Imię sektor stanowisko Miejsce w sektorze zajęte miejsca ZAMOJSKIE SPŁAWIKI SARS HACZYK IV SENSAS LUBLIN BUCZEK PIOTR A 1 2 950 3,0 BĘDZIEJEWSKI MARCIN B 8 5 730

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

XXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWY w CASTINGU o PUCHAR PREZESA OKRĘGU PZW w KIELCACH Busko-Zdrój - 5 kwietnia 2014 r.

XXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWY w CASTINGU o PUCHAR PREZESA OKRĘGU PZW w KIELCACH Busko-Zdrój - 5 kwietnia 2014 r. XXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWY w CASTINGU o PUCHAR PREZESA OKRĘGU PZW w KIELCACH Busko-Zdrój - 5 kwietnia 2014 r. WYNIKI ZAWODÓW Sponsorzy: 1. Gmina Busko-Zdrój (wsparcie zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych nr 737 Moczury i nr 738 Zacisze Na podstawie 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 01/2015, Radom r.

KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 01/2015, Radom r. Strona1 KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 01/2015, Radom 12.01.2015 r. Zasady rozgrywania zawodów okręgowych w 2015 r. Zasady wyłaniania Mistrzów Okręgu w 2015 r. Zasady rozgrywania

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego Żwirek z dnia 6 marca 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego Żwirek z dnia 6 marca 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego Żwirek z dnia 6 marca 2016 roku Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie, o godz. 15.00. 1. Otwarcie Zebrania Zebranie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki Uchwała nr 11/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 45/2015 w sprawie: zmiany nazwy i numeru łowiska oraz zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Ciągowice nr 104 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Działaczy Młodzieżowych Spała 2015

Ogólnopolska Konferencja Działaczy Młodzieżowych Spała 2015 Działaczy Młodzieżowych Spała 2015 Spała 2015 Ilość Kadry szkolącej ogólnie Kraj 1400 1200 1102 1231 1131 1213 1000 800 Inspektorzy Instruktorzy 600 400 351 329 298 258 200 0 2011 2012 2013 2014 Spała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016. z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS w Łagowie Lubuskim dnia 6 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016. z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS w Łagowie Lubuskim dnia 6 października 2016 r. ZARZĄD Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 tel. 95 738 68 69 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Obecni: PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO. 1. Zebranie rozpoczęło się w świetlicy Odra dnia r. o godzinie 10,15 w drugim terminie.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO. 1. Zebranie rozpoczęło się w świetlicy Odra dnia r. o godzinie 10,15 w drugim terminie. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO NR 126 ODRA 1. Zebranie rozpoczęło się w świetlicy Odra dnia 15.12.2013.r. o godzinie 10,15 w drugim terminie.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PUCHARU POLSKI 2013

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PUCHARU POLSKI 2013 KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PUCHARU POLSKI 2013 MĘŻCZYŹNI Punkty Wynik Punkty Wynik Punkty Wynik Punkty Wynik Wynik 1 OKW Marek Noga 77 2052,845 5 18 495,645 21 528,030 18 504,455 20 513,105 18 507,255 2

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2015 1 Opracowanie opiera się na analizie 7 841 rejestrów połowów, zamieszczonych w zezwoleniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA PZW "SZUWAREK" W NOWEJ SARZYNIE za okres od 01.stycznia 2007 r. do 31.grudnia 2007r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA PZW SZUWAREK W NOWEJ SARZYNIE za okres od 01.stycznia 2007 r. do 31.grudnia 2007r. Nowa Sarzyna, dnia 24.lutego 2008 r. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA PZW "SZUWAREK" W NOWEJ SARZYNIE za okres od 01.stycznia 2007 r. do 31.grudnia 2007r. Szanowni Koledzy! Drodzy Goście! W dniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZW W BRODACH W 2015 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZW W BRODACH W 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZW W BRODACH W 2015 r. I. Działalność organizacyjna. Koło PZW w Brodach liczyło na dzień 31.12.2015 r. 809 wędkarzy. Liczba członków naszego Koła pozostała na tym samym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 5/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 5/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 813 Zalew Pniowiec. Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 20 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 20 lutego 2015 r. Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Okręgu PZW w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Okręgu PZW Na podstawie 20 ust. 1 w związku z 46 pkt. 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu postanawia: 1. W związku z zdekompletowaniem

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, 15.12.2013r. Protokół

Sosnowiec, 15.12.2013r. Protokół Sosnowiec, 15.12.2013r. Protokół z Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Koła PZW Nr 55 Sosnowiec Niwka z działalności w 2013 roku, odbytym w dniu 15.12.2013r. I termin - 9 30 II termin - 10 00 w lokalu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 w sprawie: wysokośc diety dla działaczy na 2017 Na podstawie 46 pkt 10 uchwala się co następuje: Zarząd Okręgu podjął uchwałę że wysokość diet dla działaczy PZW na 2017 rok pozostaną w wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 Uchwała nr 44/2015 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2017.

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2017. Załącznik nr 2 do uchwały nr 79/2016 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2016 r. Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2017. Okręgowy Kapitanat Sportowy w Katowicach przesyłając część

Bardziej szczegółowo

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO l Honorowe godności i wyróżnienia Część D.V str. 1 l D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO I. CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 1. Nadawanie godności

Bardziej szczegółowo

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2018

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 90/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2017 r. Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2018 Okręgowy Kapitanat Sportowy w Katowicach przesyłając część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie dokonania oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Brda

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE na XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo