The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4"

Transkrypt

1 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A., Panem Rafałem Działowskim strona 4

2 10% DISCOUNT Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering and special offer to companies

3 Publishing House: Counselor s.c. ul. Jugosłowiańska 15 lok Warszawa NIP: , Regon: Editor-in-chief: Sara Tataw Editorial board: Łukasz Komarewicz Boris Ayuk T. William Bay Translation: Jesper Matsen Matti Jalkanen Subscription: Poland: 80 PLN/yearly Abroad: 30 EUR/yearly -and-opportunities.com Photos: 123rf.com Type setting and make up: Sebastian Rabczyński The Publishing House doesn t take any responsibility of the content of published advertisements received from the advertisers. All materials received by the editorial office are not given back to the senders if they are not set under a special order. Redakcja nie zwraca fotografii oraz tekstów, które nie zostały zamówione, a także zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Contents / Spis treści Exclusive topic The key to success by Rafał Działowski The Exclusive Interview with the President of Tarnów Industrial Cluster S.A... 4 Outsourcing Kraków still number one in Poland CBRE Group, Inc. Ranks #3 Among All Outsourcing Firms Globally...14 Business news FIFA World Cup Sweden third in Global Innovation Index...18 Room to move about IT Comarch Product and Service Catalog Solution for Telecoms Featured in Gartners Report Huawei TE60 Professional HD video conferencing Real estate London Remains World s Most Expensive Office Market will bring further records on the polish industrial and logistic market EMEA retail property investment trends Q Fundamental Changes in Supply Chain, Consumer Demand and Investor Interest Drive Warehouse Market to New Heights Building B of Kapelanka 42 complex commissioned for use Central & Eastern Europe Leads Shopping Centre Development Activity Local brands and products Finnair S.A.: Reveals cabin design for next-generation Airbus A350 XWB aircraft Copenhagen Airport rated Europe s most efficient airport Travel and leisure No. 3/2014 Hilton Worldwide Introduces New Brand: Business Vocabulary Pedalling trend Tactile combined with solar energy

4 The key to success by Rafał Działowski The Exclusive Interview with the President of Tarnów Industrial Cluster S.A., Mr Rafał Działowski Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A., Panem Rafałem Działowskim 4

5 exclusive topic Tarnów Industrial Cluster S.A. is important for the region and sub region of Tarnów s institution business environment, which since 1999 has been working on the development of entrepreneurship. Among the 37 shareholders were: Municipality of Tarnów (as a majority shareholder), the municipalities of the former province of Tarnów, Nitrogen Plant S.A., Mechanical Plant Tarnów S.A. Chamber of Commerce in Tarnów and the Chamber of Crafts and Small and Medium Entrepreneurship. This extremely valuable economic initiative, which affects not only the activation and popularization of the region as an ideal place for investment (both domestic and foreign) but actually brings about a reduction in unemployment in the area covered by the activities of the cluster, chaired by the President Rafał Działowski, who will tell us more about this project. Editorial: Working 24 hours a day, constantly searching for new solutions and concepts that will make Tarnów Industrial Cluster S.A. be even better recognized on the economic map not only in Poland but also Europe and the implementation of modern and often very innovative business projects, whether it is an adequate synopsis of the day to day operations? Rafał Działowski: Indeed, I am a person who is constantly looking for new and better solutions that will affect not only the success of the cluster, but also contribute to the development of the whole region. Immediately after taking office I made a thorough reorganization of the structure of the Cluster. As President of the Board of Cluster I had to choose between continuation and reorganization. I chose the latter. First of all, I set to work with professionals. The cluster was divided into distinct vertical cell with self-oriented implementation of the tasks set by me and their objectives. I have identified among others a separate Department of Investment and Development and the head of this department is my friend from the Polish Academy of Sciences - Mr Krzysztof G. Kron, - where we re both graduate students at the Institute of Economic Sciences. Mr Krzysztof G. Kron Director with extensive professional experience in the organization and realization of investments in large size - both for established companies domestic and foreign - very efficiently directs subordinate team of professionals in the field of engineering, planning and economics. The relevant policies adopted by the IR team in conjunction with its numerous personal contacts helped to attract to Tarnów many significant investors. With some already signed letters of intent with other ongoing conversations and negotiations. We still have a long way to go. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. to ważna dla regionu i subregionu tarnowskiego instytucja otoczenia biznesu, która od 1999 roku działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Wśród 37 akcjonariuszy znalazły się m.in.: Gmina Miasta Tarnowa (jako akcjonariusz większościowy), gminy byłego województwa tarnowskiego, Zakłady Azotowe S.A., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Izba Przemysłowo- -Handlowa w Tarnowie, a także Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Tej niezwykle cennej inicjatywnie gospodarczej, która wpływa nie tylko na aktywizację i popularyzację regionu, jako miejsca idealnego dla inwestycji (zarówno krajowych jak i zagranicznych), ale realnie powoduje zmniejszenie bezrobocia na obszarze objętym działalnością klastera, przewodniczy Prezes Rafał Działowski, który przybliży nam samą ideę tego przedsięwzięcia. Redakcja: Praca 24 godziny na dobę, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i koncepcji, które spowodują, że Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. będzie jeszcze lepiej rozpoznawalny na mapie gospodarczej, nie tylko Polski ale Europy, realizacja nowoczesnych i często bardzo innowacyjnych projektów biznesowych, czy to odpowiednie streszczenie Pana codziennych działań? Rafał Działowski: Rzeczywiście, jestem osobą, która nieustannie poszukuje nowych i lepszych rozwiązań, które wpłyną nie tylko na sukces klastera, ale także przyczynią się do rozwoju całego regionu. Zaraz po objęciu stanowiska dokonałem gruntownej reorganizacji struktury Klastera. Jako Prezes Zarządu Klastera miałem do wyboru kontynuację lub reorganizację. Wybrałem to drugie. Przede wszystkim postawiłem na współpracę z profesjonalistami. Klaster podzieliłem na pionowe odrębne samodzielne komórki zorientowane na realizację stawianych przeze mnie zadań i celów. Wyodrębniłem m.in. odrębny Dział Inwestycji i Rozwoju, w którym obowiązki Dyrektora powierzyłem mojemu przyjacielowi z Polskiej Akademii Nauk Panu Krzysztofowi G. Kron, gdzie obydwaj jesteśmy doktorantami w Instytucie Nauk Ekonomicznych. Pan Dyrektor Krzysztof G. Kron mając bogate doświadczenie zawodowe w organizacji oraz realizacji inwestycji w dużym rozmiarze zarówno dla uznanych podmiotów krajowych jak i zagranicznych, - bardzo sprawnie kieruje podległym mu zespołem profesjonalistów w zakresie inżynierii, planowania oraz ekonomii. Właściwe ukierunkowanie przez niego zespołu IR w połączeniu z jego licznymi kontaktami osobistymi pozwoliło na przyciągnięcie do Tarnowa wielu znaczących inwestorów. Z niektórymi już podpisaliśmy listy intencyjne, z innymi toczą się rozmowy i negocjacje. Przed nami jeszcze długa droga. Na pewno jest to nowa jakość i szansa dla Miasta Tarnowa gdyż jesteśmy pasjonatami realizacji misji Klastera. Krzysztof G. Kron Investment Director of TKP S.A., Wiesław Żyznowski - CEO of MM S.A., Henryk Ostrowski Project Coordinator from MM S.A., Robert Wardzała Envoy in Polish Parliament, Head of PO in Tarnów, Rafał Działowski CEO of TKP S.A., Grzegorz Światłowski Chairman of Tarnów City Council Krzysztof G. Kron - Dyrektor ds. Inwestycji TKP S.A., Wiesław Żyznowski -Prezes Zarządu MM S.A., Henryk Ostrowski - Koordynator Projektu MM S.A., Robert Wardzała - Poseł na Sejm RP, przewodniczący PO w Tarnowie, Rafał Działowski - Prezes Zarządu TKP S.A., Grzegorz Światłowski -Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa 5

6 exclusive topic This is certainly a new quality and a chance for the city of Tarnów because we are passionate about the mission Cluster. Editorial: Before becoming president of Tarnów Industrial Cluster S.A., you held senior positions in a number of renowned companies, among others, was director in the company Zelmer. You are a graduate of the Jagiellonian University, Faculty of Management and Social Communication, also completed postgraduate studies at the prestigious School of Social Psychology in Warsaw Negotiation and Mediation direction, and now you are a PhD student at the Institute of Economics and final year student of the Faculty of Law at the European School of law and Administration in Warsaw. How do all these work experiences and theoretical knowledge influence the decisions taken in the day to day business? Rafał Działowski: Experience and training is extremely valuable and important when it comes to such serious investments that create an image of the entire Wiesław Żyznowski CEO of MM S.A., Rafał Działowski CEO of TKP S.A. Wiesław Żyznowski - Prezes Zarządu MM S.A., Rafał Działowski - Prezes Zarządu TKP S.A. region, not only in Poland but also beyond our borders. I draw from my experiences but also try to create new opportunities and put the bar higher and higher in pursuit of the best results. Cluster activity translates into not only the economic picture of Tarnów, Redakcja: Przed objęciem stanowiska Prezesa Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. pełnił Pan funkcje kierownicze w wielu renomowanych firmach, między innymi był Pan Dyrektorem ds. kluczowych klientów w firmie Zelmer. Jest Pan absolwentem President of Tarnów - Henryk Słomka - Narożański while talking to Mr Rafał Działowski - CEO of TKP S.A. and Mr Lesław Paciorek - CEO of Leier Polska and Mr Wojciech Daniel - CEO of TTBS Prezydent Tarnowa Henryk Słomka - Narożański w rozmowie z Prezesem TKP S.A. Rafałem Działowskim, Prezesem Leier Polska Lesławem Paciorkiem oraz Prezesem TTBS Wojciechem Danielem XIV Economic Forum of Small and Middle Size Enterprises: Mr Robert Wardzała Envoy in Polish Parliament, Chairman of PO in Tarnów and Mr Rafał Działowski CEO of TKP S.A. XIV Forum Gospodarcze MiŚP, Pan Robert Wardzała Poseł na Sejm RP, Przewodniczący PO w Tarnowie oraz Pan Rafał Działowski Prezes TKP S.A. Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ukończył Pan również studia podyplomowe w prestiżowej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Negocjacje i Mediacje, a obecnie jest Pan doktorantem w INE PAN oraz studentem ostatniego roku na Wydziale Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Jak te wszystkie doświadczenia zawodowe i wiedza teoretyczna wpływają na podejmowane przez Pana decyzje biznesowe? Rafał Działowski: Doświadczenie zawodowe jest niezwykle cenne i ważne gdy w grę wchodzą tak poważne inwestycje, które kreują wizerunek całego regionu, nie tylko w Polsce, ale także poza naszymi granicami. Czerpię ze swoich dotychczasowych doświadczeń ale niezmienne staram się tworzyć nowe projekty i stawiam sobie coraz wyżej poprzeczkę w dążeniu do osiągania jak najlepszych rezultatów swojej pracy. Działalność Klastera przekłada się bowiem nie tylko obraz gospodarczy Tarnowa. Jest to także sukces jego mieszkańców, którzy znajdują XIV Economic Forum of Small and Middle Size Enterprises: Mr Rafał Działowski - CEO TKP S.A. and Mr Władysław Kosiniak-Kamysz Minister of Labour and Social Policy XIV Forum Gospodarcze MiŚP, Pan Rafał Działowski Prezes TKP SA oraz Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej 6

7 exclusive topic it is also the success of its residents who are employed here. Do not forget about the satisfaction of investors who operate in a friendly environment for themselves and develop their businesses here. Everyone is so happy and for this reason I am very pleased. Editorial: What is the most important goal on the context of its regional policy? Rafał Działowski: I am the President of a large and extremely important enterprise for the region s, obviously I care about the success of Tarnów Industrial Cluster S.A. but my daily activities are directed primarily at the economic activation of Tarnów and the region, as well as the creation of new jobs. It is at this moment the most important goal that guided me when making any decisions on new investments and projects. Editorial: Mr President, why entrepreneurs should invest just in Tarnów? Rafał Działowski: Tarnów Industrial Cluster S.A. is one of the most prominent clusters in Poland. Our cluster brings together companies from the chemical industry, construction and electrical and industrial machinery and equipment for production. The biggest strength of relationship, however, is working with the city and the availability of investment areas and attracting investors to Tarnów. The aim of the company is to create conditions for comprehensive regional economic development and job creation. Cluster pursues its goal through the creation of regional industrial parks, technology parks, investment zones, zones of economic activity and other forms aimed at generating synergies, optimizing interconnections and the use of land for setting up and running a business. In the area of Tarnów Tarnów s sub, the Special Economic Zone in Kraków. Administrator subzone in Tarnów is the Tarnów Industrial Cluster S.A. Entrepreneurs investing in Special Economic Zone may in addition to various incentives and support measures and subsidies - obtain public aid granted in the form of exemption from income tax. The Company, as an institution the business environment offers both newly created entities and running a wide range of support services. Helping local small and medium-sized businesses serving them free advice: organizational, legal and technical, is looking for partners for cooperation and promotes small enterprises - reaching out with information about companies to potential partners. Editorial: Are the projects implemented by the State, subsidized in some way by EU funds? Rafał Działowski: Tarnów Industrial Cluster has received more than 20 million PLN in the framework of co-financing the project Development of Economic Activity Zone in Tarnów - stage III. Support from the Małopolska Regional Development Programme will help to prepare the optimal conditions for business start-ups and equip zone in the infrastructure that will make Tarnów Industrial Cluster offer more attractive to investors. tutaj zatrudnienie. Nie zapominajmy o zadowoleniu inwestorów, którzy działają w przyjaznym dla siebie otoczeniu i tu rozwijają swoje firmy. Wszyscy są więc zadowoleni i z tego powodu bardzo się cieszę. Redakcja: Na czym najbardziej Panu zależy w ramach prowadzonej polityki regionalnej? Rafał Działowski: Jestem Prezesem dużej i niezwykle ważnej dla regionu instytucji, w oczywisty sposób zależy mi więc na sukcesie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. ale moje codzienne działania skierowane są przede wszystkim na aktywizację gospodarczą Tarnowa oraz regionu, a także tworzenie nowych miejsc pracy. To w tej chwili najważniejszy cel, który przyświeca mi przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących nowych inwestycji i projektów. Redakcja: Panie Prezesie, dlaczego przedsiębiorcy winni inwestować właśnie w Tarnowie? Rafał Działowski: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. to jeden z najbardziej znanych klasterów w Polsce. Nasz Klaster skupia przedsiębiorstwa z branży chemicznej, budowlanej i elektrycznej oraz przemysłu maszyn i urządzeń do produkcji. Największą siłą klastera jest jednak współpraca z miastem i dysponowanie terenami inwestycyjnymi oraz przyciąganie inwestorów do Tarnowa. Celem działania Spółki jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju gospodarczego regionu oraz powstawania miejsc pracy. Klaster realizuje swój cel poprzez tworzenie w regionie parków przemysłowych, parków technologicznych, stref inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej oraz innych form mających na celu wytworzenie efektu synergii, optymalizację wzajemnych powiązań oraz wykorzystanie terenów pod zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Na terenie Tarnowa znajduje się Tarnowska Podstrefa, Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie. Administratorem Podstrefy w Tarnowie jest właśnie Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. Przedsiębiorcy inwestujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej mogą oprócz rożnych ulg i działań pomocowych oraz dofinansowań - uzyskać pomoc publiczną przyznawaną w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Spółka jako instytucja otoczenia biznesu oferuje zarówno nowo powstającym podmiotom jak i działającym, szeroki zakres usług wspierających. Pomaga lokalnym małym i średnim firmom służąc im bezpłatnym doradztwem: organizacyjnym, technicznym i prawnym, poszukuje partnerów do współpracy oraz promuje drobną przedsiębiorczość - docierając Wiesław Żyznowski CEO of MM S.A., Robert Wardzała - Envoy in Polish Parliament, Chairman of PO in Tarnów, Rafał Działowski CEO of TKP S.A. Wiesław Żyznowski Prezes Zarządu MM SA, Robert Wardzała Poseł na Sejm RP przewodniczący PO w Tarnowie, Rafał Działowski Prezes Zarządu TKP S.A. 7

8 exclusive topic Rafał Działowski: Korzyści są niezaprzeczalne. Z końcem czerwca 2015 roku powstanie w Tarnowskim Klasterze Przemysłowym Inkubator Przedsiębiorczości, w którym działalność gospodarczą będzie mogło prowadzić kilkudziesięciu przedsiębiorców. Do ich dyspozycji będą pomieszczenia budynków biurowych i hala produkcyjna o łącznej powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych, w pełni wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną (sieć teleinformatyczna, prąd, gaz, kanalizacja itp.) oraz klimatyzację. Większa część powierzchni zostanie przeznaczona na działalność produkcyjną. Na pomieszczenia biurowe wykorzystane zostaną budynki o powierzchni około 2 tys. metrów kwadratowych, w której ulokowanych zostanie m.in. kilkadziesiąt stanowisk biurowych w formie coworking owej Jest to praktyka odpowiadająca obowiązującym dzisiaj trendom na rynku firm w początkowej fazie rozwoju. Henryk Słomka-Narożański President of Tarnów, Roman Ciepiela Deputy Marshal of Małopolska, Rafał Działowski CEO of TKP S.A. Henryk Słomka-Narożański Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela Wicemarszałek Małopolski, Rafał Działowski Prezes Zarządu TKP S.A. Editorial: What are the real benefits of this title will receive an entrepreneur? Rafał Działowski: The benefits are undeniable. From the end of June 2015 years created in Tarnów Industrial Cluster Incubator, in which economic activity could yield dozens of entrepreneurs. Available to them will be room office buildings and production hall with a total area of 10 thousand square meters, fully equipped with the necessary technical infrastructure (network data communications, electricity, gas, sewer, etc...) and air conditioning. The greater part of the surface will be used for productive activities. At the office space will be used buildings with an area of about 2 thousand square meters, which will be located, among others, several tens of offices in the form of co-working, this practice corresponds to the current market trends, especially for companies in the early stages of development. The implementation of the third stage will be built in a SAG way that will enhance the connection area of the A4 motorway. On the SAG also created a few kilometres of the sewage system and water supply, internal roads will be built, gas network and lighting. As a result, this will enable the improvement of investment attractiveness of the area, which is also of paramount importance for the development of the Cluster. Competition today is very high. In various parts of the country for investors await fully developed plot, production and office space fully equipped. To rely on the market, we offer investors at least comparable terms. The implementation of the third stage of expansion SAG is regarded as an important step on the way of expanding the activities of TKP, whose main objective is to attract investors creating new jobs. Effective realization of this goal requires, however, a parallel take other actions. The closest my plans therefore include primarily the acquisition of new sites and improve the technical condition of the property owned construction TKP S.A. The condition for their implementation is the cooperation with neighbouring municipalities who are shareholders Cluster and with an in areas with large surface. At the same time purchasing plans for the cluster require increased revenues, and gain new, external sources of financing. One of the possible ways of obtaining money for further investments may be, for example. launch photovoltaic farm and gas station. Editorial: What kind of support from the outside can you count, as President of such an important institution for the region? z informacjami o firmach do potencjalnych partnerów. Redakcja: Czy projekty realizowane przez Państwa, dofinansowywane są w jakiś sposób przez środki unijne? Rafał Działowski: Tarnowski Klaster Przemysłowy otrzymał ponad 20 mln zł w ramach dofinansowania projektu Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie etap III. Wsparcie z Małopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego pozwoli przygotować optymalne warunki dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i wyposaży strefę w infrastrukturę, która uczyni ofertę Tarnowskiego Klastera Przemysłowego bardziej atrakcyjną dla inwestorów. Redakcja: Jakie realne korzyści z tego tytułu uzyskają przedsiębiorcy? Dzięki realizacji III etapu SAG wybudowana zostanie droga, która poprawi połączenie strefy z autostradą A4. Na terenie SAG-u powstanie także kilka kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowane zostaną drogi wewnętrzne, sieć gazowa i oświetlenie. W efekcie umożliwi to poprawę atrakcyjności inwestycyjnej strefy, co ma także kapitalne znaczenie dla rozwoju Klastera. Konkurencja jest dzisiaj bardzo duża. W różnych częściach kraju na inwestorów czekają w pełni uzbrojone działki, hale produkcyjne i powierzchnie biurowe w pełni wyposażone. Chcąc liczyć się na rynku, musimy oferować inwestorom co najmniej porównywalne warunki. Realizacja III etapu rozbudowy SAG traktowana jest jako ważny krok na drodze dynamizowania działalności TKP, którego głównym celem jest pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsce pracy. Skuteczna realizacja tego celu wymaga jednak równoległego podejmowania innych działań. Najbliższe moje plany obejmują zatem przede wszystkim pozyskanie nowych terenów i poprawę stanu technicznego nieruchomości budowlanych będących własnością TKP S.A. Warunkiem ich realizacji jest współpraca z ościennymi gminami będącymi udziałowcami Klastera i dysponującymi terenami o dużej powierzchni. Równocześnie zakupowe plany klastera wymagają zwiększenia przychodów spółki oraz pozyskanie kolejnych, zewnętrznych źródeł finansowania. Jednym z możliwych sposobów na pozyskanie pieniędzy na kolejne inwestycje może być np. uruchomienie farmy fotowoltaicznej i stacji benzynowej. Redakcja: Na jakie wsparcie z zewnątrz może Pan liczyć, jako Prezes tak ważnej dla regionu instytucji? 8

9 exclusive topic Rafał Działowski: The key here is the care and above-average commitment of Mr Robert Wardzała - Envoy of the Polish Parliament Head of PO in Tarnów, which enables and supports the expansion and acceleration of activities for Cluster also well understood by parliamentary lobbying. It is thanks to people like Mr Robert Wardzała, Envoy in Polish Parliament that there is a slowly growing interest in investing in Tarnów. Considerable importance should be given also to the Authorities of the City and Region as a whole. I will also mention people like Mr President Henryk Słomka - Narożański and Deputy Marshal of the Malopolska Region Mr Roman Ciepiela. Editorial: What are the new developments you are working on? Rafał Działowski: We are currently finalizing discussions with the industry call centre. In this case we are talking about employment in the region for 100 people. We will be signing a letter of intent in this case in the coming weeks. The successful finalization of these negotiations should start investing, which will give the work a total of more than 500 people. We also plan to expand already existing within the company LENZE Industrial Cluster. Here you have the lead the final negotiations. As a result of this investment will also work about 100 additional people. Moreover, I plan to conclude a notary deed of one of Polish companies in the field of mechatronics, which will soon want to invest in Tarnów. We conclude discussions and findings of Tarnów Company Wia-Lan on the construction of a new logistics centre. The implementation stage of the project will involve the creation of 30 new jobs. The implementation of the next phases of the project will result in a further increase in employment. On August 18 we signed with Mr Wieslaw Żyznowski, CEO of Mercator Medical S.A. a letter of intent to run in Tarnów a new production plant of the medical industry. This new factory may be able to employ about 210 to 250 people depending on the degree of automation of production. As a result, the next phase of the project would be similar to the number of available jobs. In July, a similar letter of intent was signed with, Mr Piotr Urbański from the company Cuisine Brawaty. The company plans to launch in Tarnów production of convenience foods, which will provide jobs for approx. 40 people. So, really happens a lot. I try to intensify these activities even more in order to achieve the greatest benefit for the city of Tarnów. I do not hide that it gives me a great satisfaction. Thank you for the interview and we wish you a continued career success! More information about Tarnów Industrial Cluster S.A please visit: Rafał Działowski: Kluczowa jest opieka i ponadprzeciętne zaangażowanie się Pana Roberta Wardzały, - Posła na Sejm RP przewodniczącego struktur Platformy Obywatelskiej w Tarnowie, który umożliwia i wspomaga rozszerzenie i zdynamizowanie działalności dla Klastera także poprzez dobrze rozumiany lobbing parlamentarny. To właśnie dzięki takim ludziom jak poseł PO, Robert Wardzała - zainteresowanie inwestowaniem w Tarnowie powoli rośnie. Niebagatelną wagę ma tu także duża przychylność Władz Miasta i Województwa. Należy tu w pierwszej kolejności wymienić takie osoby jak Pan Prezydent Henryk Słomka - Narożański, czy Pan Wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela. Redakcja: Nad jakimi nowymi inwestycjami obecnie Pan pracuje? Rafał Działowski: Obecnie finalizuję rozmowy z firmą z branży call center. W tym przypadku rozmawiamy o zatrudnieniu w okolicach 100 osób. W ciągu najbliższych tygodni ma być podpisany list intencyjny w tej sprawie. Pomyślna finalizacja tych negocjacji powinna uruchomić inwestycje, które dadzą pracę w sumie ponad 500 osobom. Rozbudowę planuje także istniejąca już na terenie Klastera Przemysłowego firma LENZE. Tutaj już także prowadzę finalne negocjacje. Wskutek tej inwestycji pracę znajdzie także około 100 dodatkowych osób. Planuję ponadto zawarcie aktu notarialnego z jedną z polskich firm z dziedziny XIV Economic Forum of Small and Middle Size Enterprises: Mrs Krystyna Latała Vice President of Tarnów, Mr Rafał Działowski CEO of TKP S.A., Mr Krzysztof G. Kron Investment Director in TKP S.A. XIV Forum Gospodarcze MiŚP, Pani Krystyna Latała Wiceprezydent Tarnowa, Pan Rafał Działowski Prezes TKP S.A., Pan Krzysztof G. Kron Dyrektor ds. Inwestycji TKP SA XIV Economic Forum of Small and Middle Size Enterprises: Mr Roman Ciepiela Deputy Marshal Of Małopolska and Mr Rafał Działowski CEO of TKP S.A. XIV Forum Gospodarcze MiŚP, Pan Roman Ciepiela Vce-Marszałek Małopolski oraz Pan Rafał Działowski Prezes TKP S.A. mechatroniki, która niebawem chce zainwestować w Tarnowie. Kończymy rozmowy i ustalenia z Tarnowską firmą Wia-Lan na temat budowy ich nowego centrum logistycznego. Zrealizowanie I etapu inwestycji będzie się wiązało z utworzeniem 30 nowych miejsc pracy. Zrealizowanie następnych etapów inwestycji spowoduje kolejny wzrost zatrudnienia. 18 sierpnia podpisałem z Panem Wiesławem Żyznowskim, Prezesem Zarządu Mercator Medical S.A., - list intencyjny w sprawie uruchomienia w Tarnowie nowego zakładu produkcyjnego z branży medycznej. W tej nowej fabryce pracę może znaleźć na początek od 210 do 250 osób w zależności od stopnia automatyzacji produkcji. W efekcie kolejnego etapu inwestycji do dyspozycji byłaby podobna liczba miejsc pracy. W lipcu podobny list intencyjny podpisał ze mną Pan Piotr Urbański ze spółki Kuchnia Brawaty. Firma ta planuje uruchomienie w Tarnowie produkcji wyrobów garmażeryjnych, przy której pracę znaleźć może ok. 40 osób. Czyli naprawdę dzieje się dużo. Staram się intensyfikować te działania jeszcze bardziej, aby osiągnąć jak największą korzyść dla Miasta Tarnowa. Nie ukrywam, iż sprawia mi to wielką satysfakcję. Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów zawodowych! Więcej informacji o Tarnowskim Klasterze Przemysłowym znajdziecie Państwo na stronie: 9

10 KRAKÓW WCIĄŻ NUMEREM 1. W POLSCE Kraków still number one in Poland 10

11 outsourcing Krakow has once again been recognized as Poland s top business service sector destination. Wynika z najnowszego raportu ABSL Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014 The latest ABSL report confirms Krakow s attractiveness for foreign investment, with foreign-capital service centers in the city now employing 30,600 specialists. Moreover, in 2014, Tholons Top 100 Outsourcing Destinations report identified the city as the most attractive European destination for business service sector investment. According to ABSL data, foreign-capital service centers employ 128,000 specialists across the country, with Poland s largest business service sector hub located in Krakow. The city is the leader in the employment category 30,600 specialists work in the city s 85 foreign capital service centers. This is an increase of more than 5,000 year-on-year, meaning that Krakow also comes top in terms of employment growth. - 24% of sector employees in Poland are employed by foreigncapital service centers in Krakow. It means that the city generates a quarter of the sector s jobs across the country an impressive result says Marek Grodziński, Vice President ABSL, Vice President, Head of European BPO Delivery Centers Moreover, another several thousand people work in Polishcapital service centers offering, among others, IT outsourcing services. According to the ABSL report, in the last 12 months, a record 14 new foreign-capital centers have been set up in Poland, including Kraków po raz kolejny okazał się liderem sektora usług dla biznesu w Polsce. Jak wynika z najnowszego raportu ABSL, zlokalizowane w stolicy Małopolski centra usług z zagranicznym kapitałem zatrudniają 30,6 tys. specjalistów. Dane ABSL potwierdzają atrakcyjność Krakowa dla inwestorów zagranicznych. W tym roku miasto zostało również ogłoszone najatrakcyjniejszą europejską lokalizacją dla projektów z branży usług (Ranking 2014 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations). Według raportu ABSL w centrach usług biznesowych z zagranicznym kapitałem w całym kraju pracuje już 128 tys. specjalistów. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku, branża urosła o 50%. Od początku 2013 r. w całym kraju przybyło 66 nowych centrów usług zlokalizowanych w największych polskich aglomeracjach. 60% z nich utworzyli nowi inwestorzy. Największym ośrodkiem sektora usług dla biznesu w Polsce jest Kraków. Miasto zajmuje pozycję lidera pod względem zatrudnienia w 85 zlokalizowanych tu centrach usług z zagranicznym kapitałem pracuje już 30,6 tys. specjalistów. To o ponad 5 tys. więcej niż rok temu. Oznacza to, że Kraków zajmuje również pierwsze miejsce, jeśli chodzi o największy wzrost liczby pracowników. - 24% pracowników sektora w Polsce zatrudnionych jest przez zagraniczne centra działające w stolicy Małopolski. Krakowskie 11

12 outsourcing O ABSL ABSL to największa organizacja branżowa w regionie Europy Środkowo Wschodniej zrzeszająca najważniejszych inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Związek powstał 21 maja 2009 r. z inicjatywy największych firm działających w branży takich, jak Capgemini, Hewlett Packard, IBM, Infosys, Thomson Reuters, UBS oraz wielu innych. ABSL jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk wewnątrz branży. Partnerami ABSL są wiodące, zarówno polskie, jak i europejskie organizacje branżowe. Związek współpracuje również z Ministerstwem Gospodarki oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), przedstawicielami miast oraz regionów oraz agencjami wspierającymi inwestorów zagranicznych. Organizacja zrzesza centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) i firmy wspierające rozwój sektora. Obecnie Członkami ABSL jest ponad 100 wiodących firm sektora oraz ponad 250 managerów wyższego szczebla z 15 polskich miast. centra generują więc ¼ miejsc pracy w branży usług dla biznesu w całym kraju to imponujący wynik mówi Marek Grodziński, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Europejskiej Sieci Centrów BPO Capgemini. Ponadto, kolejne tysiące osób pracują w polskich centrach usług dla biznesu, zajmujących się m.in. outsourcingiem procesów IT. Jak wskazują wyniki raportu ABSL, przez ostatni rok to w Krakowie otworzyło się 14 nowych centrów usług z zagranicznym kapitałem, m.in. GE Healthcare, Lundbeck, RWE czy Samsung. To najlepszy wynik w skali całego kraju. - Jednym z kluczowych zasobów tego miasta jest szeroki dostęp do dobrze wykształconych specjalistów, w tym także ekspertów z ugruntowanym doświadczeniem m.in. w pracy w sektorze usług biznesowych - mówi Michał Stępień, Wiceprezes ABSL, General Manager, UBS Kraków. Zwiększenie zatrudnienia zapowiadają też firmy wcześniej działające w mieście. np. Capgemini poszukuje około 100 osób z dobrą znajomością języka niemieckiego na stanowiska związane z finansami, księgowością, outsourcingiem procesów HR, jak i wsparciem IT. Wraz ze zwiększającym się zatrudnieniem zmienia się również charakter ofert pracy - coraz częściej centra usług poszukują wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 12

13 outsourcing GE Healthcare, Lundbeck, RWE, Samsung. Existing centers across Poland also continue to expand. This trend is illustrated by Capgemini, which is looking for 100 employees with German language competence to manage processes connected with finance and accounting, HR outsourcing and IT support. Employment growth is accompanied by changes in the nature of job offers - more and more service centers are looking for highly-qualified specialists to be employed in the sector s range of increasingly advanced services. - The vast majority of centers offers its clients a multifunctional support, including operations that require knowledge and high competence. To deliver such processes efficiently, centers have to employ the best and most competent candidates. says Piotr Dziwok, Vice President ABSL, General Manager of Shell Business Service Centre Kraków, Country Chair of Shell Polska. The business services sector in Poland 2014 report was presented at the 5th ABSL Conference in Poznań. It is the only comprehensive research on the sector in Poland. The ABSL Report was prepared in cooperation with JLL, PwC, Baker & McKenzie and HAYS Poland. - Zdecydowana większość centrów operacji dla biznesu oferuje swoim klientom wielofunkcyjne wsparcie, w tym operacje oparte na wiedzy, wymagające wysokich kompetencji. Aby efektywnie realizować te procesy, centra muszą zatrudniać najlepszych pracowników z najwyższymi kwalifikacjami mówi Piotr Dziwok, Wiceprezes ABSL, Prezes Zarządu Shell Polska, Dyrektor Generalny Shell Business Service Centre Kraków. Wiodącą pozycję miasta potwierdzają też rankingi międzynarodowych firm badawczych. Doskonałe warunki dla inwestorów Kraków ma wiele atutów, które przyciągają inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. W mieście zainwestowali już, m.in. Brown Brothers Harriman, Capgemini, Cisco, Euroclear, HSBC, IBM, Luxoft, Rolls-Royce, Shell i State Street. Dla międzynarodowych korporacji ważna jest m.in. rozwinięta infrastruktura komunikacyjna i biurowa. - Kraków jest drugim po Warszawie, największym rynkiem biurowym w kraju. W budowie obecnie jest ponad mkw., a do końca roku całkowite zasoby biurowe stolicy Małopolski wzrosną z do ponad mkw. Tak dynamiczny rozwój rynku w jest generowany przez firmy z sektora usług dla biznesu, zarówno debiutujące w Krakowie, jak i rozszerzające już istniejące struktury. Z naszych analiz wynika, że międzynarodowe firmy z branży zajmują ok 50% zasobów biurowych w mieście komentuje Rafał Oprocha, Dyrektor Oddziału JLL w Krakowie i Katowicach. Firmy sektora usług wymagają nowych standardów przestrzeni biurowej. Szczególnie ważna jest dla nich dobra lokalizacja - dostęp do komunikacji miejskiej i dróg rowerowych, obecność punktów usługowych, a niekoniecznie umiejscowienie w samym centrum miasta. Liczy się także elastyczność powierzchni (centrum usług może bowiem praktycznie z dnia na dzień podpisać duży kontrakt) oraz optymalizacja kosztów. Przykładem krakowskiego projektu, który spełnia te potrzeby jest budynek biurowy Kapelanka 42 realizowany przez firmę Skanska Property Poland. Raport Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, opublikowany w czasie V Konferencji ABSL w Poznaniu, to jedyne w Polsce kompleksowe opracowanie dotyczące sektora nowoczesnych usług dla biznesu w naszym kraju. Raport cieszy się dużą popularnością zarówno wśród przedstawicieli branży, mediów, jak i globalnych grup analitycznych, m.in. Everest Group. Raport ABSL powstał we współpracy z firmami JLL, PwC, Baker & McKenzie i HAYS Poland. 13

14 outsourcing CBRE NA 3 MIEJSCU W RANKINGU IAOP POŚRÓD NAJLEPSZYCH FIRM OUTSOURCINGOWYCH NA ŚWIECIE CBRE Group, Inc. Ranks #3 Among All Outsourcing Firms Globally CBRE Maintains Position as Top Commercial Real Estate Services Firm in IAOP Global Outsourcing 100 CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) today announced that it has been recognized as a top three outsourcing services provider in the world for 2014, and is once again the highest-ranked commercial real estate services company, according to the International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) Global Outsourcing 100. CBRE is the first commercial real estate services firm to be ranked in the top three. The Global Outsourcing 100 ranks the top outsourcing service providers across all industries. The rankings are determined by an independent panel of judges based on characteristics such as size and growth rate, customer references, demonstrated competencies, and management capabilities. The IAOP panel credited CBRE with particular strengths in global presence, employee management and executive leadership. We are very proud of our continued strong performance on the IAOP ranking the premier benchmark against which all outsourcing service providers are measured. Our number three ranking this year is testament to the success of our people in creating significant value and delivering superior results for clients around the world. We thank our clients for entrusting us with their real estate portfolios, said Bill Concannon, CBRE s chief executive officer of Global Corporate Services. Debi Hamill, IAOP CEO, added that the companies named on these lists have demonstrated their expertise following a rigorous, independently judged process and represent the top in the industry. CBRE została najwyżej notowaną firmę z sektora usług doradczych na rynku nieruchomości na świecie w rankingu IAOP Global Outsourcing 100 CBRE informuje, że zajęła 3 miejsce pośród najlepszych na świecie firm outsourcingowych i po raz kolejny została najwyżej notowaną firmą doradczą z sektora nieruchomości według rankingu 2014 IAOP Global Outsourcing 100. CBRE jest pierwszą firmą doradczą z sektora nieruchomości, która kiedykolwiek znalazła się w pierwszej trójce tego prestiżowego rankingu. IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) to Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Firm Outsourcingowych. Lista IAOP Global Outsourcing 100 zawiera najlepszych na świecie dostawców usług outsourcingowych i jest oparta na aplikacjach otrzymanych i ocenianych przez niezależne Jury wybrane przez IAOP. Przy ocenie firm Jury kierowało się takimi kryteriami jak wielkość i wzrost stawek, referencje od klientów, kompetencje oraz umiejętności zarządzania. Maciej Piwowarczyk, Dyrektor Zarządzający CBRE Corporate Outsourcing na region EMEA, powiedział: Trzecie miejsce CBRE to potwierdzenie nie tylko naszej wiedzy, potencjału ludzi ale i zaufania, którym darzą nas klienci - wiodący gracze w swoich branżach. Jesteśmy dumni z uzyskania tak wysokiej pozycji, zwłaszcza że centrum usług w Warszawie odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w skali światowej. Zgodnie z wizją World Class Company naszego prezesa Boba Sulentica, mocno wierzę, że to tylko kolejny krok na naszej drodze do najwyższego miejsca na podium. 14

15 outsourcing About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial real estate services and investment firm (in terms of 2013 revenue). The Company has approximately 44,000 employees (excluding affiliates), and serves real estate owners, investors and occupiers through approximately 350 offices (excluding affiliates) worldwide. CBRE offers strategic advice and execution for property sales and leasing; corporate services; property, facilities and project management; mortgage banking; appraisal and valuation; development services; investment management; and research and consulting. Please visit our website at About IAOP The International Association of Outsourcing Professionals (IAOP ) is the global, standard-setting association and advocate for outsourcing professionals and the organizations they support. With more than 120,000 members and affiliates worldwide, IAOP helps companies increase their outsourcing success rate, improve their outsourcing ROI, and expand the opportunities for outsourcing across their businesses. To learn more, visit Maciej Piwowarczyk, Head of EMEA Shared Service Centre, CBRE Corporate Outsourcing, said: The fact that CBRE, being a number one in real estate industry, in 2014 moved to a 3rd place among all global outsourcing companies of such prestigious ranking, is the acknowledgement of not only our expertise, capability of our people as well as trust of our clients, leading players in their industry, but also makes me and the leadership Team proud especially that Warsaw outsourcing center is playing more and more important role in our global platform delivery. In sync with our CEO Bob Sulentic World Class Company vision, I strongly believe that it is only a next step in our journey to number 1. CBRE provides a broad range of commercial real estate services on a global basis. The company was responsible for more than $223.2 billion of property sales and lease transactions in 2013, and managed more than 3.5 billion sq. ft. (including properties managed by affiliates) of commercial properties and corporate facilities as of December 31, The Company signed a record 210 long-term outsourcing contracts with occupiers in 2013, and signed another 63 in the first quarter of CBRE oferuje szeroki wachlarz usług na rynku nieruchomości komercyjnych na całym świecie. W 2013 roku CBRE przeprowadziła globalne transakcje sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości o łącznej wartości ponad 223,2 miliarda USD oraz zarządzała nieruchomościami komercyjnymi o łącznej powierzchni ponad 325 milionów m kw. (w tym nieruchomości zarządzane przez firmy stowarzyszone). W roku 2013 CBRE podpisała z najemcami rekordową liczbę 210 długoterminowych umów na usługi outsourcingowe oraz kolejne 63 w pierwszym kwartale 2014 r. CBRE to największa na świecie firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych (pod względem przychodów za rok 2013), a także jedna z 500 wiodących firm świata według rankingów magazynu Fortune oraz agencji ratingowej Standard & Poor s. CBRE, z siedzibą główną w Los Angeles, zatrudnia około pracowników i obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości w ponad 350 biurach na całym świecie (nie wliczając firm stowarzyszonych i partnerskich). Zakres usług świadczonych przez CBRE obejmuje: doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 15

16 business news 16

17 business news 17

18 business news SZWECJA NA TRZECIM MIEJSCU W RANKINGU GLOBAL INNOVATION INDEX Sweden third in Global Innovation Index Sweden has been ranked as the third most innovative country in the world, a step down from last year, according to the 2014 Global Innovation Index. Szwecja została uznana za trzeci najbardziej innowacyjny kraj na świecie w rankingu Global Innovation Index Being awarded the bronze medal in the Global Innovation Index (GII) is a demotion from the runner-up position the country held for the last four years, the main reason behind it being a drop in inputs this year. The report, published by INSEAD, the leading international business school, and the World Intellectual Property Organization Ta wysoka pozycja jednocześnie oznacza spadek w rankingu z miejsca drugiego, które przez ostatnie 4 lata zajmowała Szwecja za przyczynę tego spadku uznaje się obniżenie nakładów na innowacyjność w bieżącym roku. Wszystkie państwa skandynawskie zajęły w rankingu wysokie pozycje: tuż za Szwecją, na miejscu 4. znalazła się Finlandia, Dania na miejscu 8., a Norwegia na 14. Najbardziej innowacyjnym krajem na świecie, podobnie jak w roku ubiegłym, została Szwajcaria. Polska zajęła w rankingu pozycję 45. Raport przygotowany i opublikowany przez INSEAD, wiodącą międzynarodową szkołę biznesu wraz 18

19 business news (WIPO), a specialized agency of the United Nations, ranked 143 countries/economies on the basis of their innovation capabilities and results. Innovation is measured by tallying elements of the national economy which embody innovative activities over seven components: institutions, human capital and research, infrastructure, market sophistication, business sophistication, knowledge and technology outputs, and creative outputs. Sweden were particularly prominent in the areas Research and development and Knowledge and technology outputs, the report stating that the country was one of the five economies at the efficiency frontier. Furthermore, according to the GII s depiction of a perfect world for innovation, Sweden would be the country in charge of information technologies, an industry associated with computer hardware and software, telecom equipment and e-commerce. The top twenty innovative countries in the world 1. Switzerland (Number 1 in 2013) 2. United Kingdom (3) 3. Sweden (2) 4. Finland (6) 5. Netherlands (4) 6. United States of America (5) 7. Singapore (8) 8. Denmark (9) 9. Luxembourg (12) 10. Hong Kong (China) (7) 11. Ireland 12. Canada 13. Germany 14. Norway 15. Israel 16. Korea 17. Australia 18. New Zealand 19. Iceland 20. Austria Read the full story: www. globalinnovationindex.org Photo: Lena Granefelt/imagebanksweden.se z wyspecjalizowaną agencją ONZ - Światową Organizacją Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization - WIPO) bada wyniki gospodarcze i zdolność innowacyjną na podstawie danych ze 143 krajów. Innowacyjność jest mierzona za pomocą wskaźników gospodarki związanych z innowacyjnymi działaniami na obszarach takich jak między innymi: instytucje, kapitał ludzki, badania, infrastruktura, poziom wyrafinowania rynku, poziom uzyskanej wiedzy i technologii oraz kreatywne rozwiązania. Szwecja uzyskała szczególnie wysokie notowania w obszarze badania i rozwój oraz wiedza i technologia. Raport stwierdza także, że szwedzka gospodarka jest jedną z pięciu na granicy efektywności. Ponadto wyniki raportu wskazały, że Szwecja jest wiodącym krajem w zakresie technologii informacyjnych, przemysłu związanego ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, sprzętu telekomunikacyjnego i e-commerce. Najbardziej innowacyjne gospodarki na świecie (pierwsze 20 miejsc): 1. Szwajcaria 2. Wielka Brytania 3. Szwecja 4. Finlandia 5. Holandia 6. USA 7. Singapur 8. Dania 9. Luksemburg 10. Hong Kong (Chiny) 11. Irlandia 12. Kanada 13. Niemcy 14. Norwegia 15. Izrael 16. Korea 17. Australia 18. Nowa Zelandia 19. Islandia 20. Austria Źródło: Zdjęcie: Lena Granefelt/imagebanksweden.se 19

20 business news WIĘCEJ PRZESTRZENI Room to move about How do you get employees to feel better and perform better? Creating an activity-based environment can be one smart solution. Jak sprawić, by pracownicy mieli lepsze samopoczucie i lepiej pracowali? Jednym z rozwiązań jest stworzenie środowiska pracy opartego na aktywności. When the first activity-based workplaces were launched many people were doubtful and immediately intimidated. Would they really work? People are used to having their own desk, as it offers security and an identity. It was therefore very positive when we realised how good activity-based workplaces were, says Christina Bodin Danielsson, architect and PhD in architecture at Stockholm University and the Royal Institute of Technology. There are numerous examples of how an initial suspicion soon gives way to enthusiasm resulting in increased creativity and satisfaction. When Microsoft in Amsterdam in 2010 opted to go from a traditional office space to an activitybased environment there was some substantial initial resistance. Nobody had their own desk or chair, not even the top managers. After six months none of the employees wanted to return to the old way of working. But to get an activity-based working environment to work, staff must have access to a technology that makes them mobile. They should be able to work wherever, whenever. Right now we are seeing a lot of interest in our activity-based concept which we call Next Office, ABW, says Henrik Axell, Concept Developer at Kinnarps. Many people like the benefits and want to rearrange the office straight away. But it is important to remember to carry out an analysis before making any changes. It is not just about rearranging the office using a number of different environments, but the organisation has to work using the activity-based approach Pierwsze miejsca pracy oparte na aktywności budziły u wielu osób wątpliwości i konsternację. Czy rzeczywiście będą działać? Ludzie są przyzwyczajeni do swojego biurka, które zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i nadaje tożsamość. Tym bardziej należy się cieszyć z tego, że uświadomiliśmy sobie, jak dobre są miejsca pracy oparte na aktywności mówi dr Christina Bodin Danielsson, wykładowczyni architektury na Uniwersytecie Sztokholmskim i w Królewskim Instytucie Technologii. Znanych jest wiele przykładów tego, jak początkowa podejrzliwość ustępuje entuzjazmowi, przyczyniając się do wzrostu kreatywności i zadowolenia. Kiedy w 2010 roku amsterdamski oddział Microsoftu podjął decyzję o zamianie tradycyjnej przestrzeni biurowej na środowisko oparte na aktywności, początkowo napotkał na opór ze strony pracowników. Nikt nie miał własnego biurka ani fotela, nawet członkowie wyższego kierownictwa. Po sześciu miesiącach żaden z pracowników nie chciał powrotu do starego sposobu pracy. Aby jednak środowisko pracy oparte na aktywności było skuteczne, pracownicy muszą mieć dostęp do technologii, która zapewni im mobilność. Powinni móc pracować w każdym miejscu i o każdej porze dnia. Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie naszą koncepcją pracy opartej na aktywności, którą nazwaliśmy Next Office mówi Henrik Axell, specjalista ds. koncepcji w Kinnarps. Wiele osób docenia zalety tego rozwiązania, więc chciałoby się od razu zabrać za reorganizację biura. Ważne jest jednak, aby przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian przeprowadzić analizę. Nie chodzi tylko o reorganizację biura poprzez wprowadzenie różnego rodzaju środowisk pracy nowa 20

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie RYNEK BIUROWY 017 Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY.

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY. 017 Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków akademickich i nowoczesne technologie. Rzeszów staje

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Wrocław zwiększa swoją rolę jako centrum dla technologii informacyjnych a także jako ważne centrum finansów oraz usług BPO i SSC.

Wrocław zwiększa swoją rolę jako centrum dla technologii informacyjnych a także jako ważne centrum finansów oraz usług BPO i SSC. 017 Wrocław zwiększa swoją rolę jako centrum dla technologii informacyjnych a także jako ważne centrum finansów oraz usług BPO i SSC. Najbardziej dogodne lokalizacje dla biznesu i powierzchnie biurowe

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC.

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. 017 Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. Górny Śląsk cechuje się znakomitymi zasobami ludzkimi, świetnymi powierzchniami biurowymi oraz może się pochwalić

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

NOWE MIEJSCA PRACY ŁÓDŹ 2010-2012. Autorzy: Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi

NOWE MIEJSCA PRACY ŁÓDŹ 2010-2012. Autorzy: Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi NOWE MIEJSCA PRACY ŁÓDŹ 2010-2012 Autorzy: Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi Wprowadzenie 2 Dzięki wyjątkowo dobremu klimatowi biznesowemu, dobrze wykształconej kadrze, a także bliskości stolicy,

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych.

Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. RYNEK BIUROWY 017 Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. Główne strefy biurowe Warszawy są położone w centrum

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo