... AE/ZP-27-86/15 Tarnów,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... AE/ZP-27-86/15 Tarnów,"

Transkrypt

1 ... AE/ZP-27-86/15 Tarnów, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-86/15 w zakresie Pakietów Nr: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 50,52 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz łat naczyniowych, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej wybrane zostały oferty Firm : 1/ Bafarm Sp. z o.o. ul. Kościuszki 27A, Tychy, woj. śląskie w: Pakiecie Nr 12 Cena wybranej oferty: 6 024,24 zł (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote 24/100), w tym cena netto: 5 578,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych Pakiecie Nr 39 Cena wybranej oferty: ,76 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 76/100), w tym cena netto: 9 372,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 2/ COVIDIEN Polska Sp. z o.o., ul. Polna 11, Warszawa, woj. mazowieckie w: Pakiecie Nr 15 Cena wybranej oferty: 5 356,80 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 80/100), w tym cena netto: 4 960,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych Pakiecie Nr 21 Cena wybranej oferty: ,40 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 40/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 3/ NZ Techno Sp. z o.o. ul. Berneńska 5a, Warszawa, woj. mazowieckie w: Pakiecie Nr 16 Cena wybranej oferty: ,60 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset jedenaście złotych 60/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 4/ Bio Lead- Lok B, Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 22, Józefów, woj. mazowieckie w: Pakiecie Nr 46 Cena wybranej oferty: 972,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100), w tym cena netto: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych

2 5/ Biameditek Spółka z o.o., ul. Składowa 12, Białystok, woj. podlaskie w: Pakiecie Nr 37 Cena wybranej oferty: 671,33 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 33/100), w tym cena netto: 621,60 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden złotych 60/100). Pakiecie Nr 38 Cena wybranej oferty: 88,02 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych 02/100), w tym cena netto: 81,50 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych 50/100). 6/ PROMED S.A. ul. Krajewskiego 1B, Warszawa, woj. mazowieckie w: Pakiecie Nr 17 Cena wybranej oferty: 3 909,60 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych 60/100), w tym cena netto: 3 620,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych 7/ ARTERIAE Sp. z o.o. Sp. K, ul. Jaracza 19, Łódź, woj. łódzkie w: Pakiecie Nr 14 Cena wybranej oferty: 2 021,76 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych 76/100), w tym cena netto: 1 872,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt dwa złote 8/ BARD Poland Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, Warszawa, woj. mazowieckie w: Pakiecie Nr 50 Cena wybranej oferty: ,00zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych 00/100), w tym cena netto: ,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 9/ DUTCHMED PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14, Bydgoszcz, woj. kujawskopomorskie w: Pakiecie Nr 45 Cena wybranej oferty: 2 808,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiem złotych 00/100), w tym cena netto: 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych Pakiecie Nr 49 Cena wybranej oferty: 1 537,50 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych 50/100), w tym cena netto: 1 250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 10/ Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie w: Pakiecie Nr 52 Cena wybranej oferty: ,22 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset cztery złote 22/100), w tym cena netto: ,50 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100). 11/ Sorimex Sp. z o.o. Sp. k, ul. Równinna 25, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie w: Pakiecie Nr 27 Cena wybranej oferty: ,20 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 20/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto piętnaście złotych

3 12/ Unitech Surgical Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69/9, Kraków, woj. małopolskie w: Pakiecie Nr 18 Cena wybranej oferty: ,20 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto siedem złotych 20/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych Pakiecie Nr 19 Cena wybranej oferty: ,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych 13/ CellBion Katarzyna Wasilewska ul. Piltza 43/28, Kraków, woj. małopolskie w: Pakiecie Nr 20 Cena wybranej oferty: ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100), w tym cena netto: ,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 14/ AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna, ul. Przyrodników 1C, Gdańsk, woj. pomorskie w: Pakiecie Nr 36 Cena wybranej oferty: 1 819,80 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewiętnaście złotych 80/100), w tym cena netto: 1 685,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 15/ EUMed Sp. z o.o. ul. Chłopickiego 50, Warszawa, woj. mazowieckie w: Pakiecie Nr 31 Cena wybranej oferty: 9 075,78 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 78/100), w tym cena netto: 8 403,50 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzy złote 50/100). 16/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ANMAR" Sp. z o.o., Sp.k., ul. Strefowa 22, Tychy, woj. śląskie w: Pakiecie Nr 24 Cena wybranej oferty: 5 546,10 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 10/100), w tym cena netto: 5 135,28 zł (słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 28/100). 17/ ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, Zabrze, woj. śląskie w: Pakiecie Nr 28 Cena wybranej oferty: 1 276,13 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 13/100), w tym cena netto: 1 181,60 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt jeden złotych 60/100). Pakiecie Nr 32 Cena wybranej oferty: 8 033,90 zł (słownie: osiem tysięcy trzydzieści trzy złote 90/100), w tym cena netto: 7 438,80 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 80/100).

4 18/ Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska, woj. warmińskomazurskie w: Pakiecie Nr 10 Cena wybranej oferty: 3 978,72 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 72/100), w tym cena netto: 3 684,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote Pakiecie Nr 25 Cena wybranej oferty: 1 246,64 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści sześć złotych 64/100), w tym cena netto: 1 154,30 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt cztery złote 30/100). 19/ POLMIL Sp. z o.o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, Bydgoszcz, woj. kujawskopomorskie w: Pakiecie Nr 41 Cena wybranej oferty: 2 117,88 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemnaście złotych 88/100), w tym cena netto: 1 961,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 20/ Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o., Al.. Spółdzielczości Pracy 38, Lublin woj. lubelskie w: Pakiecie Nr 1 Cena wybranej oferty: 6 929,82 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 82/100), w tym cena netto: 6 416,50 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 50/100). 21/ Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o. (Lider), ul. Krzemieniecka 120, Wrocław, woj. dolnośląskie oraz PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, Łódź, woj. łódzkie Pakiecie Nr 43 Cena wybranej oferty: 3 580,20 zł (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 20/100), w tym cena netto: 3 315,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta piętnaście złotych Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryteria, z uwzględnieniem ich wagi. Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane mogą być zawarte zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w Pakietach Nr: 14, 17, 20, 31, 43, 46, 49, 50 po dniu 14 marca 2016 r., natomiast w Pakietach Nr: 1, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 45 po dniu 24 marca 2016 r. W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

5 Nr oferty I II III IV V VI VII VIII IX XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy Esvico Sp. z o.o., ul. Chmieleniecka 15, Bożepole Wielkie, woj. pomorskie OPTIMED PRO-OFFICE Piotr Szewczyk ul. Forteczna, bud. Fort 47a, Węgrzce, woj. małopolskie Bafarm Sp. z o.o. ul. Kościuszki 27A, Tychy, woj. śląskie "SKAMEX" Sp. z o.o., Sp.k., ul.częstochowska 38/52, Łódź, woj. łódzkie COVIDIEN Polska Sp. z o.o., ul. Polna 11, Warszawa, woj. mazowieckie NZ Techno Sp. z o.o. ul. Berneńska 5a, Warszawa, woj. mazowieckie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL- POZNAŃ Sp. z o.o., Os. Rusa 64/6, Poznań, woj. wielkopolskie Bio Lead- Lok B, Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 22, Józefów, woj. mazowieckie Biameditek Spółka z o.o., ul. Składowa 12, Białystok, woj. podlaskie PROMED S.A. ul. Krajewskiego 1B, Warszawa, woj. mazowieckie ARTERIAE Sp. z o.o. Sp. K, ul. Jaracza 19, Łódź, woj. łódzkie BARD Poland Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, Warszawa, woj. mazowieckie DUTCHMED PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14, Bydgoszcz, woj. kujawsko- pomorskie Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomysl, woj. wielkopolskie Sorimex Sp. z o.o. Sp. k, ul. Równinna 25, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, Bełchatów, woj. łódzkie Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę Pakiet Nr 27 Pakiet Nr 18, 19 Pakiet Nr 12, 39 Pakiet Nr 10, 36, 38, 39 Pakiet Nr 15, 21 Pakiet Nr 16, 45 Pakiet Nr 32 Pakiet Nr 27, 46 Pakiet Nr 15, 37, 38 Pakiet Nr 15, 17, 37, Pakiet Nr 14 Pakiet Nr 50 Pakiet Nr 16, 45, 49 Pakiet Nr 52 Pakiet Nr 24, 25, 27 Pakiet Nr 25

6 XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXIII XXXIV XXXV Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A. Wrocław - Oddział Kraków, ul. Balicka 117, Kraków, woj. małopolskie Medicom Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej- Curie 34, Zabrze, woj. śląskie Unitech Surgical Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69/9, Kraków, woj. małopolskie CellBion Katarzyna Wasilewska ul. Piltza 43/28, Kraków, woj. małopolskie Aero-Medika Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, Warszawa, woj. mazowieckie AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna, ul. Przyrodników 1C, Gdańsk, woj. pomorskie EUMed Sp. z o.o. ul. Chłopickiego 50, Warszawa, woj. mazowieckie ROVERS POLSKA Sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, Piaseczno, woj. mazowieckie Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ANMAR" Sp. z o.o., Sp.k., ul. Strefowa 22, Tychy, woj. śląskie ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, Zabrze, woj. śląskie Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie SKÓRSKA BHP - Beata Skórska, ul. 1 Maja 9, Lublin, woj. lubelskie POLMIL Sp. z o.o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o., Al.Spółdzielczości Pracy 38, Lublin woj. lubelskie Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o. (Lider), ul. Krzemieniecka 120, Wrocław, woj. dolnośląskie oraz PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, Łódź, woj. łódzkie Pakiet Nr 1, 25, 27, 36, Pakiet Nr 24, 36 Pakiet Nr 18, 19 Pakiet Nr 20 Pakiet Nr 32 Pakiet Nr 21, 36 Pakiet Nr 31 Pakiet Nr 41 Pakiet Nr 24, 27 Pakiet Nr 24, 25, 27, 28, 32, 39, 41 Pakiet Nr 10, 25, 27 Pakiet Nr 32, 36 Pakiet Nr 12, 28, 39, 41 Pakiet Nr 1, 10, 12, 36, 41 Pakiet Nr 43 Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

7 Pakiet Nr 1 Oferta Nr XX 386,80 0,00 386,80 Oferta Nr XXXIV 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 10 Oferta Nr IV 429,80 0,00 429,80 Oferta Nr XXX 490,00 10,00 500,00 Oferta Nr XXXIV 434,15 10,00 444,15 Pakiet Nr 12 Oferta Nr III 490,00 10,00 500,00 Oferta Nr XXXIV 343,15 10,00 353,15 Pakiet Nr 14 Oferta Nr XIV 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 15 Oferta Nr V 490,00 10,00 500,00 Oferta Nr IX 449,40 10,00 459,40 Oferta Nr XIII 241,30 10,00 251,30 Pakiet Nr 16 Oferta Nr VI 490,00 10,00 500,00 Oferta Nr XVI 454,85 0,00 454,85 Pakiet Nr 17 Oferta Nr XIII 490,00 10,00 500,00

8 Pakiet Nr 18 Oferta Nr II 437,05 10,00 447,05 Oferta Nr XXII 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 19 Oferta Nr II 395,50 10,00 405,50 Oferta Nr XXII 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 20 Oferta Nr XXIII 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 21 Oferta Nr V 490,00 10,00 500,00 Oferta Nr XXV 286,35 10,00 296,35 Pakiet Nr 24 Oferta Nr XVIII 449,95 10,00 459,95 Oferta Nr XXI 422,35 0,00 422,35 Oferta Nr XXVIII 490,00 10,00 500,00 Oferta Nr XXIX 450,30 10,00 460,30 Pakiet Nr 25 Oferta Nr XVIII 459,35 10,00 469,35 Oferta Nr XX 445,95 0,00 445,95 Oferta Nr XXIX 460,90 10,00 470,90 Oferta Nr XXX 490,00 10,00 500,00

9 Pakiet Nr 27 Oferta Nr I 467,00 10,00 477,00 Oferta Nr VIII 434,45 10,00 444,45 Oferta Nr XVIII 490,00 10,00 500,00 Oferta Nr XX 423,55 0,00 423,55 Oferta Nr XXVIII 403,35 10,00 413,35 Oferta Nr XXIX 406,15 10,00 416,15 Oferta Nr XXX 434,45 10,00 444,45 Pakiet Nr 28 Oferta Nr XXIX 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 31 Oferta Nr XXVI 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 32 Oferta Nr VII 438,25 10,00 448,25 Oferta Nr XXIV 449,25 10,00 459,25 Oferta Nr XXIX 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 36 Oferta Nr IV 226,90 0,00 226,90 Oferta Nr XX 478,65 0,00 478,65 Oferta Nr XXI 366,95 0,00 366,95 Oferta Nr XXV 490,00 10,00 500,00 Oferta Nr XXXIV 348,05 10,00 358,05 Pakiet Nr 37 Oferta Nr IX 490,00 10,00 500,00 Oferta Nr XIII 453,25 10,00 463,25 Pakiet Nr 38 Oferta Nr IV 319,50 0,00 319,50 Oferta Nr IX 490,00 10,00 500,00

10 Pakiet Nr 39 Oferta Nr III 490,00 10,00 500,00 Oferta Nr IV 455,85 0,00 455,85 Oferta Nr XXIX 489,45 10,00 499,45 Oferta Nr XXIX 485,80 10,00 495,80 Pakiet Nr 41 Oferta Nr XXVII 318,20 0,00 318,20 Oferta Nr XXXIII 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 43 Oferta Nr XXXV 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 45 Oferta Nr VI 451,75 10,00 461,75 Oferta Nr XVI 490,00 0,00 490,00 Pakiet Nr 46 Oferta Nr VIII 490,00 10,00 500,00 Pakiet Nr 49 Oferta Nr XVI 490,00 0,00 490,00 Pakiet Nr 50 Oferta Nr XV 490,00 0,00 490,00 Pakiet Nr 52 Oferta Nr XVII 490,00 10,00 500,00 Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania - sprawa AE/ZP-27-86/15 Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej tel.(014) fax(014) NIP REGON Bank Spółdzielczy w Rymanowie

11 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz łat naczyniowych, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, iż: - na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, Bełchatów, woj. łódzkie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV.2.3 SIWZ Zamawiający wymagał załączenia do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna że warunek został spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż: 1055 PLN (Pakiet Nr 25) związaną z przedmiotem zamówienia, tj. odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca załączył do oferty wykaz dostaw, których całkowita wartość w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - zgodnie ze złożonym w dniu r. wyjaśnieniem wynosiła: poz. 1 wykazu - 694,22 zł, poz. 2 wykazu - 155,52 zł. tj. mniej niż wartość wymagana przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca wezwany również w trybie art.26 ust. 3 Pzp o uzupełnienie dokumentów z pkt IV SIWZ nie uzupełnił wykazu dostaw oraz dowodów w celu oceny spełniania przez Wykonawcę tych warunków w związku z czym został wykluczony z postępowania. - na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SKÓRSKA BHP Beata Skórka, ul.1 Maja 9, Lublin, woj. lubelskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV. 3.5 i 3.7 SIWZ - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żądał do oferty oryginału lub kopii aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załączył do oferty kopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy dla Pani Beaty Skórskiej, natomiast nie załączył w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp. Wezwany przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca przedłożył w dniu r. pismo, do którego załączył kopię dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, a zatem nie wypełnił obowiązku określonego w przywołanym przepisie ustawy Pzp i SIWZ w związku z czym został wykluczony z postępowania. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-86/15 Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku

12 oraz łat naczyniowych, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, iż: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 25 przez Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, Bełchatów, woj. łódzkie. Jak w uzasadnieniu do wykluczenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 32 i 36 przez SKÓRSKA BHP - Beata Skórska, ul. 1 Maja 9, Lublin, woj. lubelskie. Jak w uzasadnieniu do wykluczenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 12 przez POLMIL Sp. z o.o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, Bydgoszcz, woj. kujawskopomorskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1do SIWZ (Formularz Cenowy) Zamawiający wymagał zaoferowania w Pakiecie Nr 12 w poz. 3 okularów do fototerapii dla noworodków, obwód głowy cm oraz cm, wykonanych z miękkiego, lekkiego i porowatego materiału, elastycznego na całej długości oraz przewiewnego, wzór w kształcie litery "Y", zapewniający stabilność na głowie i twarzy noworodka, z regulowanymi zakładkami, natomiast Wykonawca zaoferował w wymienionej pozycji okularki typu opaska na oczy i czepek z tyłu głowy, co wynika z załączonych do oferty materiałów informacyjnych. W związku powyższym oferta w Pakiecie Nr 12 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 28 przez POLMIL Sp. z o.o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, Bydgoszcz, woj. kujawskopomorskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) Zamawiający wymagał zaoferowania w Pakiecie Nr 28 w poz. 2 kanek doodbytniczych dla dorosłych jednorazowego użytku, sterylnych, 10 mm x mm, natomiast Wykonawca zaoferował w wymienionej pozycji kanki o nr katalogowym firmyn Galmed, które mają długość 600 mm (a nie jak wymagał Zamawiający mm), co wynika z załączonych do oferty materiałów informacyjnych. W związku powyższym oferta w Pakiecie Nr 28 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 41 przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, Zabrze, woj. śląskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1do SIWZ (Formularz Cenowy) Zamawiający wymagał zaoferowania w Pakiecie Nr 41w poz. 1 szczoteczek cytologicznych jednorazowego użytku, o asymetrycznej budowie wachlarzamiotełki, umożliwiającej pobranie rozmazu jednocześnie z szyjki macicy, kanału szyjki, tarczy i strefy transformacji, wykonanej z giętkiego, nie kaleczącego materiału, właściwie wyprofilowanymi włoskami: centralne włoski dłuższe od włosków zewnętrznych. Zgodnie z wyjaśnieniem Wykonawcy zaoferowana w wymienionej pozycji szczoteczka umożliwia pobranie rozmazu z: szyjki macicy, kanału szyjki oraz sfery transformacji. W związku powyższym oferta w Pakiecie Nr 41 została odrzucona. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 41 przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, Lublin woj. lubelskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 1do SIWZ (Formularz Cenowy) Zamawiający wymagał zaoferowania w Pakiecie Nr 41 w poz. 1 szczoteczek cytologicznych jednorazowego użytku, o asymetrycznej budowie wachlarza-miotełki, umożliwiającej pobranie rozmazu jednocześnie z szyjki macicy, kanału szyjki, tarczy i sfery transformacji, wykonanej z giętkiego, nie kaleczącego materiału, właściwie wyprofilowanymi włoskami:

13 centralne włoski dłuższe od włosków zewnętrznych, natomiast. Zgodnie z wyjaśnieniem Wykonawcy zaoferowana w wymienionej pozycji szczoteczka ma budowę półwachlarza. W związku powyższym oferta w Pakiecie Nr 41 została odrzucona. Otrzymują: 1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty, 2. Strona internetowa Zamawiającego, 3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego, 4. a/a

... AE/ZP-27-10/17 Tarnów,

... AE/ZP-27-10/17 Tarnów, ....... AE/ZP-27-10/17 Tarnów, 2017-06 -23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-4, 6, 8-14, 16-20, 22-24, 26-38, 40-43, 45, 47, 50-52 - sprawa AE/ZP-27-10/17 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-86/15 Tarnów,

AE/ZP-27-86/15 Tarnów, . AE/ZP-27-86/15 Tarnów, 2016-02-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-86/15 w zakresie Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 29, 30, 33, 34, 35, 47, 51 Zgodnie z art. 92

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14

AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14 . AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/16 Tarnów,

AE/ZP-27-16/16 Tarnów, ...... AE/ZP-27-16/16 Tarnów, 2016-04-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-16/16 w zakresie Pakietu Nr 1-27 oraz Pakietu Nr 31-34. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; sprawa AE/ZP-27-12/17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; sprawa AE/ZP-27-12/17 ... AE/ZP-27-12/17 Tarnów, 2017-04-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; 23-25 - sprawa AE/ZP-27-12/17 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej:

Bardziej szczegółowo

, , , ,00 COVIDIEN

, , , ,00 COVIDIEN . AE/ZP-27-46/11 Tarnów, 2011-09-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-46/11 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-59/16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-59/16 ... AE/ZP-27-59/16 Tarnów, 2016-05- 31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-59/16 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-56/13

... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-56/13 ...... AE/ZP-27-56/13 Tarnów, 2013-10-11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-56/13 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-86/16 Tarnów,

AE/ZP-27-86/16 Tarnów, www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408 Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 AE/ZP-27-86/16 Tarnów, 2016-10 - 06 Informacja

Bardziej szczegółowo

... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-27/16

... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-27/16 ..... AE/ZP-27-27/16 Tarnów, 2016-03-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-27/16 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT PN/3/2017 Sandomierz, 2017-01-31 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak postępowania: PN/3/2017.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14 ......... AE/ZP-27-10/14 Tarnów, 2014-03- 07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-20/10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-20/10 .... AE/ZP-27-20/10 Tarnów, 2010-07-06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-20/10 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

... AE/ZP-27-44/14 Tarnów, 2014-06-23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-44/14

... AE/ZP-27-44/14 Tarnów, 2014-06-23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-44/14 ...... AE/ZP-27-44/14 Tarnów, 2014-06-23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-44/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-51/12 Tarnów, 2012-07-05

AE/ZP-27-51/12 Tarnów, 2012-07-05 . AE/ZP-27-51/12 Tarnów, 2012-07-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-51/12 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14

AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14 . AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

AE/ZP /12 Tarnów, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP /12

AE/ZP /12 Tarnów, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP /12 .... AE/ZP-27-109/12 Tarnów, 2013-02-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-109/12 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert Znak: ZP/PRZET/27/6/2016 Wadowice, dnia 08.12.2016r. Informacja z otwarcia ofert W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333 / 85 PN/ 2013 Olsztyn, 13 grudnia 2013 r.

DZPZ/ 333 / 85 PN/ 2013 Olsztyn, 13 grudnia 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia r.

DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia r. DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia 2.09.2012 r. Szanowni Wykonawcy, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia, Ŝe w związku z postępowaniem nr DZ/271/ 94 /2012 na dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011 Kraków, dnia 16 lutego 2012r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP 271-208/2011 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011 Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków DZ- 271 /133// 2011 Kraków, dnia 21.01.2011 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NR 133/DZ/2010 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, Ŝe w związku z postępowaniem

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa, ul. Madalińskiego 25

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa, ul. Madalińskiego 25 Dział Zamówień Publicznych Warszawa, dn. 22.04.2016 r. i Zaopatrzenia tel. 22 4502284 Szp. Sp./ 1088 /16/DZP Strona internetowa Szpitala Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

DZ- 271/94/ 440 /2016 Kraków, dnia r.

DZ- 271/94/ 440 /2016 Kraków, dnia r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Biuro Dyrektora Szpitala tel. 12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljpkrakow.pl www.szpitaljpkrakow.pl DZ-

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 8. maja 2014 roku ZP/05/2014 Internet/Tablica ogłoszeń Dotyczy: postępowania opublikowanego na portalu BZP pod nr 112024-2014 z dnia 02. 04. 2014 r. na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 22.06.2015 r. SPSSZ - V/174/2015 Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15

Bardziej szczegółowo

ZP/ /16 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZP/ /16 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZP/383-380/16 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Lublin, 18.08.2016 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego (Znak sprawy 34/16) Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, Powiat zamojski, Województwo lubelskie. REGON: 000291049, klasa działalności wg PKD: 86.10.Z, NIP

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, 28.01.2015 r. SPSSZ V / 43 / 2015 Wg rozdzielnika O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów tel. 76 837 32 16, fax 76 837 33 77 e-mail: szpital@szpital.glogow.pl ; http://www.szpital.glogow.pl REGON: 000308784, NIP 693-21-75-190,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SPS V/ 33 /06 Grodzisk Mazowiecki 06.0.06 Wg rozdzielnika O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/9/D/6 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/028/2015/247 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/028/2015/247 Rzeszów, SzW2 ZP/250/028/2015/247 Rzeszów, 2015.07.08. wg rozdzielnika Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, r. SPSZZ - V /274/ 2015

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, r. SPSZZ - V /274/ 2015 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, 13.11.2015 r. SPSZZ - V /274/ 2015 Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/46/D/2015

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 12-05-2011r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. 113,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r.

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r. DZ 271/4/266/2012 ul. Prądnicka 80, 1-202 Kraków Kraków, dn. 28.06.2011 r. Ogłoszenie o wyborze ofert w postępowaniu nr DZ 271/4/2012 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 23-05-2012r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. 113,

Bardziej szczegółowo

Nr oferty: 3 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Nr oferty: 3 Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska Uzasadnienie odrzucenia oferty: Prudnik, 18.03.2016r. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ NR 1, 6, 11, 12, 14 i 18 ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ NR 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamość: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku nr sprawy 11/PN/2012. Numer ogłoszenia: 222460-2012; data zamieszczenia: 27.06.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DZ- 271/28/ 170 / 2015 Kraków, dnia r.

DZ- 271/28/ 170 / 2015 Kraków, dnia r. DZ- 271/28/ 170 / 2015 Kraków, dnia 30.03.2015 r. Szanowni Wykonawcy, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia, że w związku z postępowaniem nr DZ/271/28/2015 na dostawę różnych wyrobów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 ZP/15/2015 Włocławek, dnia 4. września 2015 r. Internet / Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/15/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Gdańsk, dnia 02.07.2010 r. L.Dz. 03/2010/DN/BZPU-1 WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Wybór najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

3/ SALUS INTERNATIONAL

3/ SALUS INTERNATIONAL .... AE/ZP-27-83/11 Tarnów, 2012-02-23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 32 - sprawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; Świdnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; Świdnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik REGON 431010878 NIP 712-24-83-842 tel. ( 81) 751 42 15 fax ( 81) 751 27 49 www.spzozswidnik.pl BGŻ S.A.

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SPSSZ -V/90 /2011 Wg rozdzielnika POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SPSSZ -V/90 /2011 Wg rozdzielnika POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o.

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów tel. 76 837 32 16, fax 76 837 33 77 e-mail: szpital@szpital.glogow.pl ; http://www.szpital.glogow.pl REGON: 000308784, NIP 693-21-75-190,

Bardziej szczegółowo

! 1 SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4

! 1 SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 ~~~:i~ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ~~ ~('~ WOJEWÓDZKI! 1 SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 ~ : AL. LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM "ł.;; ~~'If ~~ TEL. 281 w 02 71 9 FAX 281-02 70. NIP: 626 25-10-567

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 Sieradz, dn. 23.02.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 września 2015r.

Zamość, dnia 11 września 2015r. Zamość, dnia 11 września 2015r. AG.ZP.3320.26. 09315.15 dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, uzyskanej punktacji, unieważnieniu postępowania w zadaniach nr 2, 9, 18, 24, 25, 27,

Bardziej szczegółowo

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 524-26-88-913 REGON

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Warunki płatności

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Warunki płatności oznaczenie sprawy DZPZ/ 333/7 UE PN/ 2011 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie UL. śołnierska 18 10-561 Olsztyn Zbiorcze zestawienie ofert Pieczę zamawiającego Numer oferty Nazwa (firma) i adres

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4a; 59-300 Lubin.

Zadanie 2 J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4a; 59-300 Lubin. Zamość, dnia 15 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 45/ / 13 Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zadaniu 13. ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12 Samodzielny Publiczny Człuchów, dnia 24.07.2012 r. Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szczecińska 16 77-300 CZŁUCHÓW tel. (059) 834 22 81 fax (059) 834 24 59 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin tel. (0-91) do 88 fax

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin tel. (0-91) do 88 fax Znak sprawy: ZP/220/107/14 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13 Szczecin, dn. 04-02-2015 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów www.szpital-chrzanow.pl e-mail: sekretariat@spch.home.pl Misja Szpitala: SKUTECZNIE LECZYĆ, OTOCZYĆ OPIEKĄ, NATCHNĄĆ NADZIEJĄ. Centrala (032)

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 17. kwietnia 2015 r. ZP/06/2015 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.12.102.2015 Tarnobrzeg, dn. 06.05.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WSz II.4.291.12.102.2015 Tarnobrzeg, dn. 06.05.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WSz II.4.291.12.102.2015 Tarnobrzeg, dn. 06.05.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 179074-2014 z dnia 2014-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świętochłowice Zakres zamówienia obejmuje 21 pakietów - Załącznik nr 1. Pakiet 1. Różne wyroby medyczne Pakiet

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 Sieradz, dn. 10.05.2016 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej Sieradz INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej Sieradz INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Szpital W ojew ódzki im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej 7 98-200 Sieradz Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 Sieradz, dn. 04.02.2014 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Kraków, dnia 27.09.2011 r. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-121/2011 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dyrekcja Szpitala

Bardziej szczegółowo

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 524-26-88-913 REGON

Bardziej szczegółowo

dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i o unieważnieniu postępowania w zadaniach 10, 11, 24.

dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i o unieważnieniu postępowania w zadaniach 10, 11, 24. Zamość, dnia 13 czerwca 2016 r. AG.ZP.3320.20.06148.16 dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i o unieważnieniu postępowania w zadaniach 10, 11, 24. ul. Aleje Jana

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w likwidacji 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kraków, dnia 27.05.2013r. DZP i Z 271-82/2013 Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie os.

Bardziej szczegółowo

J.Chodacki, A.Misztal "MEDICA" Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 63-400 Nowy Tomyśl

J.Chodacki, A.Misztal MEDICA Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 63-400 Nowy Tomyśl Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 5-55 tel. 071 12 09 20, 12 14 98 Trzebnica, 18.04.2014 r. postępowania: ZP/4/2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP. 261.4.2017 Lubaczów, dnia 17.05.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Warszawa dnia 05.09.2008 r.

Warszawa dnia 05.09.2008 r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

* pakiet nr 1 AKME Sp. zx o.o., Sp.K., ul. Poloneza 89B, Warszawa. * pakiet nr 2 SKAMEX Sp. z o.o., Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, Łódź

* pakiet nr 1 AKME Sp. zx o.o., Sp.K., ul. Poloneza 89B, Warszawa. * pakiet nr 2 SKAMEX Sp. z o.o., Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, Łódź Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa tel/fax 34/367-37-53, e-mail:szp@data.pl Częstochowa, dn.25.10.2013 r. dot. przetargu nieograniczonego:

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił:

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w likwidacji 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia PRZP-251/28/2012

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia PRZP-251/28/2012 Przewozy Regionalne sp. z o.o. Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Stanisława Małachowskiego 9, 50-084 Wrocław tel.: 782 452 349 fax: (71) 717 55 09 prwrzp@p-r.com.pl Nr postępowania: PRZP-251/28/

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 1 z 6 2015-10-12 12:22 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 221834-2015 z dnia 2015-08-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nisko Dostawa materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych ZP/I/15/6 Białystok, dn. 12.01.2015r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych Działając na podstawie art. 92 i 93 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnej w Lubaczowie Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/5/2016 Lubaczów, dn

Zdrowotnej w Lubaczowie Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/5/2016 Lubaczów, dn Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/5/2016 Lubaczów, dn. 29.04.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ O WYKONAWCACH,

Bardziej szczegółowo

zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285,

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony

Miejski Szpital Zespolony Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 NIP 739-29-55-802 tel./fax (89) 532 63 49 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl OLSZTYN, DN. 03.01.2017 R. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOT.

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/027/2016/163 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/027/2016/163 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/027/2016/163 Rzeszów, 2016.05.05 wg rozdzielnika Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SPSSZ V / 45 / 6 Grodzisk Mazowiecki 7.6.6 Wg rozdzielnika O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/6/D/6 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak: ZP.271-428.5/2015 Kraków, dnia 28.10.2015 r. Do uczestników

Bardziej szczegółowo

DZ- 271/108/ 522 /2016 Kraków, dnia r.

DZ- 271/108/ 522 /2016 Kraków, dnia r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Biuro Dyrektora Szpitala tel. 12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo