SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32, Nysa Tel.: , Fax.: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 3/RCGO/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy Dostawa, montaż i uruchomienie części instalacji i urządzeń do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych w technologii firmy Hantsch (lub równoważnej) na obiekcie kompostowni na Składowisku Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach Zamówienie realizowane w ramach Projektu: Budowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami Nysa" Spis treści: 1. Opis przedmiotu zamówienia Opis technologii Biodôme firmy HANTSCH Opis wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych opisanym Dokumenty potwierdzające dostawę instalacji i urządzeń o wymaganych parametrach Dokumenty, które Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy Wykaz załączników do OPZ.... 7

2 1. Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie części instalacji i urządzeń do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych w technologii firmy Hantsch (lub równoważnej) na obiekcie kompostowni na Składowisku Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn.: Budowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami Nysa. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje; dostawę (kupno) wraz montażem, części instalacji i urządzeń do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych w technologii firmy Hantsch (lub równoważnej) na nowo wybudowanym obiekcie kompostowni na Składowisku Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach w skład której wchodzą: 1) przewody wyciągowe zużytego powietrza łączące komory bioreaktorów z biofiltrem, 2) przewody napowietrzające ciepłego powietrza, odbierające powietrze z przestrzeni między membranami zadaszenia do połączenia z wentylatorami, 3) wentylatory biofiltru, 4) biofiltr kominowy pionowy, w skład którego wchodzi płuczka i biofiltr, zespolone w pojedynczym urządzeniu, 5) bramy do tuneli bioreaktorów, 6) stalowe konstrukcje wsporcze i przykrycia dachów podwójną warstwą membrany nad tunelami bioreaktorów. 3. Informacje dodatkowe. Na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach prowadzone są roboty budowlane polegające na budowie płyty pod kompostownię wraz z niwelacją terenu, systemem odwadniania i zbiornikiem odcieków, które obejmują część budowlaną oraz część technologiczną instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych, realizowanej na podstawie rozwiązań projektowych firmy Hantsch, w zakresie: wykonania robót ziemnych, wykonania instalacji wod.-kan. (zasilanie biofiltra w wodę, kanalizacja deszczowa), wykonania kanalizacji technologicznej, doprowadzenia zasilania elektrycznego, wykonania robót żelbetowych (konstrukcja bioreaktorów, posadowienie biofiltra, sterowni), dostawy i montażu przewodów napowietrzających w podłodze bioreaktorów, dostawy i montażu wentylatorów, wykonania instalacji elektrycznej dotyczącej procesu kompostowania i oświetleniowej, dostawy wyposażenia technologicznego (czujniki i sondy), dostawy i montażu urządzeń sterujących procesem (oprogramowanie i komputer), dostawy i montażu pomieszczenia technicznego (sterowni), termin ukończenia robót budowlanych oraz części instalacji technologicznej jest planowany na dzień r. 4. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca będzie zobowiązany do: a) wykonanie zamówienia z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy dostawie i montażu instalacji objętej przedmiotem zamówienia, b) zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, także poza normalnymi godzinami pracy, w tym kierownika dostawy po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację przedmiotu zamówienia, c) zaplanowania, przygotowania i wykonania instalacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, d) wykonania dokumentacji użytkownika, zawierającej zwięzły opis i zasady korzystania z dostarczonej instalacji i urządzeń lub dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim, e) zaplanowania i przeprowadzenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, odpowiednich szkoleń dla pracowników Zamawiającego, którzy będą obsługiwać instalację, f) zapewnienia wsparcia i konsultacji ze strony firmy udostępniającej technologię w zakresie prawidłowego montażu instalacji i urządzeń objętych zastrzeżoną technologią lub patentem. Domaszkowicach. Nr ref. 3/RCGO/2012 2

3 5. Instalacja do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych musi spełniać warunki projektu rozporządzenia o mechaniczno-biologicznych zakładach (zamknięte tunele z wymuszonym napowietrzaniem, odciąganiem i oczyszczaniem powietrza procesowego na biofiltrze) - strona wersja z dnia r. 2. Opis technologii Biodôme firmy HANTSCH. 1. Krótki opis technologii. Podstawowym elementem jest system napowietrzania gwarantujący równomierne napowietrzanie pryzm w tunelach (maksymalny spadek ciśnienia do 5%). Specjalnie rozwiązanie pozwala na bezawaryjną obsługę bez potrzeby specjalnych zabiegów czyszczenia systemu napowietrzania. System jednocześnie stanowi odprowadzenie odcieków w tunelu. Powietrze wtłaczane jest za pomocą wentylatorów. Wtłaczane jest powietrze podgrzane (ujęcie pomiędzy membranami dachowymi, podgrzane termofilowym procesem stabilizacji tlenowej), przez co proces jest stabilniejszy i krótszy. Proces regulowany jest za pomocą sond tlenowych. Pozwala to na przyspieszenie procesu i optymalizację kosztów związanych z poborem prądu przez wentylatory. Wszystkie wyniki całego procesu rejestrowane są w systemie komputerowym w specjalnie opracowanym programie komputerowym (pełna ewidencja i dokumentacja procesu). Tunele (boksy) stanowią reaktor zamknięty, w którym następuje stabilizacja i higienizacja wsadu. Tunele pozwalają na oszczędność miejsca (znacznie skracają proces dojrzewania na pryzmach). Wsad dostarczany jest do tuneli przy pomocy ładowarki kołowej (optymalizacja kosztów). Dach wykonany jest w konstrukcji stalowej osłoniętej podwójną warstwą specjalnej membrany. Kolejnym elementem, który gwarantuje spełnienie wymagań prawnych oraz zminimalizowanie uciążliwości dla ludzi i środowiska jest system ujęcia powietrza poprocesowego i jego oczyszczenia w biofiltrze. Powietrze z tuneli będzie zasysane i kierowane do biofiltra. Ujęte powietrze zostanie przepuszczone przez naturalny biofiltr zintegrowany z płuczką (biofiltr pionowy). Ostatnim elementem procesu jest dojrzewanie kompostu w pryzmach na placu kompostowym. 2. Zasada działania. Odpowiednio przygotowane odpady stabilizowane są w tunelach Biodôme z wykorzystaniem opatentowanej i trwałej technologii. Ten etap odbywa się poprzez wtłaczanie powietrza za pomocą płyty aeracyjnej, sterowanej w oparciu o parametry takie jak zawartość tlenu, temperatura oraz wilgotność wsadu. Opatentowana technologia zastosowana w tunelach Biodôme polega na odseparowaniu i zminimalizowaniu ilości gazu wonnego wydzielanego przez odpady za pomocą instalacji modułowej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie chemiczne. Technologia ta eliminuje ryzyko skorodowania tradycyjnej szkieletowej konstrukcji nośnej, pozostając odporną na działanie śniegu i deszczu. Przy zastosowaniu niniejszego rozwiązania można zredukować do 25 % objętość powietrza, które należy poddać przeróbce przy koszcie tunelów betonowych ograniczonym o 30 %. Powietrze recyrkulowane z hal przetwarzania wstępnego jest wdmuchiwane w materiał. Najpierw przepływa ono przez podwójną powłokę tuneli Biodôme, gdzie ulega podgrzaniu wstępnemu przez promieniowanie słoneczne oraz ciepło odzyskane z procesu, a następnie poprzez kopułowy wymiennik ciepła Biodôme oraz płytę grzewczą Biodôme (opcjonalnie). W zależności od natężenia odorów w wytwarzanych gazach, powietrze w tunelach Biodôme oczyszczane jest w fizyczno-chemicznej i / lub biologicznej stacji dezodoryzacji. Reasumując, proponowana technologia Biodôme wyróżnia się pewnością prowadzenia procesu, gwarancją spełnienia wymagań krajowych i unijnych. Proces prowadzony w reaktorach zamkniętych (tunelach) cechuje się najlepszymi wynikami i pełną gwarancją systemu przy minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Technologia Biodôme ze względu na ujęcie i oczyszczenie powietrza poprocesowego jest technologią w pełni zamkniętą, maksymalnie ograniczającą emisje odorów i innych zanieczyszczeń do powietrza. Technologia Biodôme poprzez swoje rozwiązania (takie jak np. wysokosprawny i unikatowy system napowietrzania, wtłaczanie podgrzanego powietrza, sterowanie procesu na Domaszkowicach. Nr ref. 3/RCGO/2012 3

4 podstawie zawartości tlenu w materiale, rozwiązania ewidencji i dokumentacji w programie komputerowym itp.) wyróżnia się zdecydowanie wśród technologii tunelowych. Prostota systemu nie generuje dużych nakładów inwestycyjnych oraz zapewnia bardzo niskie koszty eksploatacyjne. Potwierdzeniem skuteczności i efektywności technologii są posiadane referencje. 3. Dane technologiczne. 1) rodzaj odpadów do stabilizacji tlenowej: frakcja 0-80 mm z odpadów komunalnych wydzielonych na sicie obrotowym, 2) ilość odpadów: Mg rocznie, 3) gęstość odpadów frakcji 0-80 mm: kg/m3, 4) warunki: spełnienie wytycznych oraz projektu rozporządzenia o mechanicznobiologicznych zakładach (zamknięte tunele z wymuszonym napowietrzaniem, odciąganiem i oczyszczaniem powietrza procesowego na biofiltrze), 5) długość procesu: załadunek tunelu 1 dzień, stabilizacja w tunelu 2 tygodnie, wyładunek z tunelu 1 dzień, dojrzewanie na pryzmach 6-8 tygodni, 6) ilość tuneli: 3 szt. 7) szerokość wewnętrzna tuneli: 8,7 m - 9,2 m, 8) długość tuneli: 17,0 m 23,0 m, 9) wysokość deponowania w tunelu: założono średnio 2,3 m, 10) kubatura odpadów do stabilizacji w 1 tunelu: ok. 400 m3, 11) przewidywana ilość kanałów napowietrzających w tunelu: 6 szt. 12) ilość wentylatorów (napowietrzających): 3 szt. 13) biofiltr: pionowy np. średnicy 4,0 m i wysokości 10,0 m z płuczką wodną (zraszaniem), 14) moc przyłączeniowa (wentylatory do napowietrzania i odciągnięcia powietrza do biofiltra): ok kW, 15) ilość odpadów na placu dojrzewania stabilizatu jednorazowo: m3 (6-8 tygodni), 16) założenia do wielkości pryzm na placu: przekrój 6,25m2, szerokość ok. 5,0 m (przerzucanie za pomocą ładowarki lub przerzucarki), 17) powierzchnia placu zajęta przez pryzmy: m2, 18) wskaźnik zapotrzebowania na plac (transport): przyjęto 1,5 19) powierzchnia placu dojrzewania: 3750 m m2, 20) powierzchnia placu przed tunelami: ok. 300 m2 (30x10m), 21) zaleca się założyć plac przyjęcia odpadów do stabilizacji (czasowe magazynowanie): ok. 400 m2 (20 m x 20 m) oraz plac doczyszczania stabilizatu ok. 400 m2 (20 m x 20 m). 22) powierzchnie, podsumowanie: tunele zamknięte: 600 m2 plac przed tunelami: 300 m2 plac dojrzewania m2 plac rozładunku: 400 m2 plac doczyszczania 400 m2 Łącznie: m2 3. Opis wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych opisanym. 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 1) z uwagi na to, że rozwiązania budowlane kompostowni wraz z jej posadowieniem, geometrią kubaturą, wydajnością i pozostałymi parametrami zostały wcześniej zaprojektowane i są aktualnie realizowane w ramach roboty budowlanej, która obejmuje część budowlaną oraz część instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych realizowanej na podstawie rozwiązań projektowych firmy Hantsch, jest więc uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia podanie przez Zamawiającego pochodzenia i patentów pozostałej części technologicznej zamawianej instalacji, 2) w związku z tym, że niektóre elementy technologii opracowanej przez firmę Hantsch są chronione patentami (np.: opatentowana technologia zastosowana w tunelach Biodôme ), Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a co za tym idzie, na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza dostawę, Domaszkowicach. Nr ref. 3/RCGO/2012 4

5 montaż i uruchomienie części instalacji i urządzeń do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych w technologii firmy Hantsch, lub w technologii równoważnej, 2. Opis wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych opisanym, poprzez wskazanie parametrów technicznych, cech jakościowych oraz parametry użytkowe i funkcjonalne w przypadku dostawy przedmiotu zamówienia w technologii równoważnej: 1) warunki funkcjonowania instalacji i urządzeń: a. rozwiązanie powinno być w pełni dostosowane do istniejących rozwiązań konstrukcyjnych ścian i placu, a. długość procesu: załadunek tunelu 1 dzień, stabilizacja w tunelu 2 tygodnie, wyładunek z tunelu 1 dzień, dojrzewanie na pryzmach 6-8 tygodni, b. wysokość kompostowania w tunelach max. 3,0 m, c. wymiana powietrza w zamkniętym tunelu minimum 3 krotnie na godzinę (pomiędzy kompostem a dachem), d. z uwagi na możliwość zamarznięcia skondensowanej pary wodnej w temperaturze poniżej 0 C należy zapewnić ochronę przed tym zjawiskiem dla całego systemu ekstrakcyjnego, 2) gospodarka powietrzem: a. minimalna wysokość wyrzutu powietrza przy wyjściu z biofiltra co najmniej 10 m, b. prędkość wyrzutu powietrza z biofiltru powinna wynosić co najmniej 10m/sek, a. wymaga się zasysania ciepłego powietrza, które powinno być recyrkulowane (wdmuchane) przez podłogę napowietrzającą, bez dodatkowych urządzeń (typu podgrzewanie powietrza ze źródeł konwencjonalnych), b. każdy tunel niezależnie powinien być wyposażony w sieć wyciągową wykonaną z polipropylenu, która prowadzi do instalacji oczyszczania powierza, c. w okresie zimowym powietrze wdmuchiwane do tuneli powinno być wstępnie podgrzane do co najmniej + 5 C, d. wymiana powietrza w produkcie tj. masie kompostowanej co najmniej 7-mio krotna na godzinę, 3) przewody wyciągowe zużytego powietrza łączące komory bioreaktorów z biofiltrem: a. materiał kanałów: polipropylen, b. materiał obejm: stal malowana albo ocynkowana, c. materiał wsporników: stal malowana albo ocynkowana, d. materiał połączeń śrubowych: stal nierdzewna a. kanały łączące wentylator z płuczką i płuczkę z biofiltrem właściwym wykonane powinny być z odcinków o stopniowanym przekroju. 4) wentylatory biofiltru: a. materiał obudowy: PP, b. materiał wirnika: PP, c. zabezpieczenie konstrukcji: farba epoksydowa, d. napęd: bezpośredni, e. prędkość zewnętrzna: 1203 obr./min. +/-10% (prędkość max: 1350 obr./min.) f. temperatura maksymalna medium: 60 C, b) wymagane cechy jakościowe: Domaszkowicach. Nr ref. 3/RCGO/2012 5

6 a. obudowy wentylatorów powinny być wykonane z tworzywa sztucznego chemoodpornego i być przystosowane do pracy na wolnym powietrzu (mrozoodporność), c) wymagane parametry użytkowe i funkcjonalne: b. uciążliwość hałasowa: max. 80 db(a) w odległości 1 m w obszarze wolnym, z połączeniami przed i po, 5) biofiltr kominowy pionowy, w skład której wchodzi płuczka i biofiltr, zespolone w pojedynczym urządzeniu: a. średnica biofiltru: 4,00 metry +/- 20%, b. wysokość biofiltru: > 10 metrów +/- 20%, b) wymagane cechy jakościowe: a. wypełnienie biofiltra (grubość warstwy kontaktu z czasem styku powyej 30 sek.) max 1,7 m, c) wymagane parametry użytkowe i funkcjonalne: a. należy przewidzieć instalacje oczyszczania powierza, w skład której wchodzi biopłuczka i biofiltr zespolone w pojedynczym urządzeniu. tzw. biofiltrze, b. zastosowanie płuczki wodnej przed przejściem powietrza przez biofiltr, c. powietrze powinno przepływać przez kolumnę wykonaną z siatki ażurowej, która stanowi rdzeń biofiltru, d. materiał filtracyjny powinien znajdować się między rdzeniem a konstrukcją z włókna szklanego, e. oczyszczane powietrze powinno rozkładać się równomiernie po całej wysokości biofiltru i być odprowadzane przez otworzy o średnicy 30 mm +/-20% wykonane na całej powierzchni biofiltru, f. biofiltr powinny stanowić organiczne materiały filtrujące (kora kalibrowana 20 / 40 mm), g. wymiana biomasy nie częściej niż raz na pięć lat, 6) bramy do tuneli bioreaktorów: a. bramy otwierane, dwudzielne, szczelne, odporne na działanie NH 3 w stężeniu pow. 400 ppm, a. bramy otwierane do zewnątrz, ręcznie, b. wszelkie elementy metalowe typu zawiasy powinny być umieszczone na zewnątrz, 7) stalowe konstrukcje wsporcze i przykrycia dachów podwójną warstwą specjalnej membrany nad tunelami bioreaktorów: a) wymagane parametry użytkowe i funkcjonalne: a. dach o konstrukcji stalowej powinien być odporny na oddziaływanie NH3 w stężeniu 400 ppm. (grubość galwanizacji min 150 mikr., min.2 kąpiele galwaniczne) nie dopuszcza się wykonania dachu w konstrukcji żelbetowej lub drewnianej. b. konstrukcja dachu powinna być odporna na działalność wilgoci 95 %. c. dach w konstrukcji stalowej pokryty dwiema warstwami membrany nieprzepuszczalnej, d. dach wykonany w konstrukcji umożliwiające prace w porze dziennej bez konieczności oświetlenia sztucznego. 3. Za instalację równoważną opisanej przez Zamawiającego zostanie uznana tylko ta, która spełni co najmniej wymagane parametry techniczne, cechy jakościowe oraz parametry użytkowe i funkcjonalne opisane w pkt OPZ lub posiada parametry lepsze od wymaganych. 4. W przypadku dostawy urządzeń i instalacji w technologii równoważnej w stosunku do opisanej przez Zamawiającego, na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek: Domaszkowicach. Nr ref. 3/RCGO/2012 6

7 1) zmiany projektu budowlanego instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych w technologii firmy Hantsch w zakresie dostosowania jej do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, 2) wykonanie niezbędnych robót budowlanych dostosowujących wykonane roboty budowlane oraz część wykonanej instalacji technologicznej do zaproponowanej przez Wykonawcę technologii równoważnej, 3) zmianę pozwolenia budowlanego w zakresie dokonanych przez Wykonawcę zmian w projekcie budowlanym. 5. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie swojej oferty koszty wszystkich zmian dokumentacji projektowej oraz koszty wszystkich niezbędnych robót budowlanych, dostaw i usług, które wynikają z dostawy przedmiotu zamówienia w technologii równoważnej do opisanej przez Zamawiającego. 4. Dokumenty potwierdzające dostawę instalacji i urządzeń o wymaganych parametrach. 1. Wykonawca w celu potwierdzenia dostawy instalacji i urządzeń do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych o wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych, cechach jakościowych oraz parametrach użytkowych i funkcjonalnych, jest zobowiązany wypełnić i dołączyć do oferty Załącznik Nr 1a do Części I SIWZ - IDW - Tabelę parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. 2. Wykazanie równoważności zaoferowanej instalacji technologicznej spoczywa na Wykonawcy. W celu wykazania równoważności Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty; 1) Załącznik Nr 1a do Części I SIWZ - IDW - Tabelę parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, 2) dokumentację techniczną, która jednoznacznie potwierdzi, że zaoferowana instalacja technologiczna spełnia co najmniej wszystkie wymagane parametry techniczne, cechy jakościowe oraz parametry użytkowe i funkcjonalne, wskazanie w pkt OPZ lub posiada parametry lepsze od wymaganych. 3. Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych parametrów technicznych, cech jakościowych oraz parametrów użytkowych i funkcjonalnych wskazanych w pkt OPZ lub w przypadku dostawy instalacji równoważnej, nie dołączenie do oferty dokumentacji technicznej, która jednoznacznie potwierdzi, że zaoferowana przez Wykonawcę instalacja technologiczna spełnia co najmniej wszystkie wymagane parametry techniczne, cechy jakościowe oraz parametry użytkowe i funkcjonalne, wymagane przez Zamawiającego lub posiada parametry lepsze od wymaganych, będzie podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 4. Zamawiający zaleca bardzo dokładne wypełnienie Załącznika Nr 1a do Części I SIWZ - IDW - Tabelę parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Dokumenty, które Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy. 1. Zamawiający po podpisaniu umowy, udostępni Wykonawcy dokumentację projektową kompostowni na terenie RCGO w Domaszkowicach. 6. Wykaz załączników do OPZ. 1. Załącznik Nr 1 - PB Rys 01 Rzut i przekroje kompostowni w technologii Hantsch. Domaszkowicach. Nr ref. 3/RCGO/2012 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ 1. Lokalizacja terenu przewidzianego pod inwestycję: Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania... 3

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania... 3 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 1.0 Przedmiot opracowania... 3 2.0 Podstawa opracowania... 3 3.0 Zakres opracowania... 3 4.0 Wyszczególnienie instalacji projektowanych w kompostowni... 3 5.0. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot o którym mowa w art.3 ust.1 pkt3 ustawy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot o którym mowa w art.3 ust.1 pkt3 ustawy. Włoszczowa: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO KOMPOSTERA MOBILNEGO DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH WRAZ Z BIOFILTREM POWIETRZA PROCESOWEGO Numer ogłoszenia: 148174-2015; data

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386565-2016:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA Poznań 01.10.2014 r. Mateusz Grudzina Technolog Zasięg obsługi ZZO Nowy Dwór ZZO Nowy Dwór to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 pkt.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH

SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH PODSTAWOWE CECHY TECHNOLOGII jest technologią zamkniętą z wymuszonym napowietrzaniem wsadu oraz z filtrowaniem powietrza procesowego umożliwiającym: ochronę przed

Bardziej szczegółowo

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA Opracował: Mateusz Grudzina technolog ZZO Nowy Dwór Ogólnopolska konferencja Bioodpady 1-2 października 2014r. Poznań - Berlin KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania obejmującego budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż technologii kompostowania w postaci sterowania i zarządzania wybudowaną kompostownią odpadów na terenie Zakładu/Instalacji przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW Wykaz wykonanych zamówień Wykaz zdolności personelu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Jednolity europejski

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ. Bielsko - Biała, dnia 25 luty 2015 r.

Wyjaśnienia do SIWZ. Bielsko - Biała, dnia 25 luty 2015 r. Bielsko - Biała, dnia 25 luty 2015 r. Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Zabudowa istniejącego placu dojrzewania, magazynowania i obróbki końcowej kompostu/stabilizatu

Bardziej szczegółowo

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Radomsko, 09.03.2015 r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy Załącznik nr 2 do umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest budowa przez Wykonawcę kompostowni odpadów w technologii wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy zakładu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SOPZ Lista kontrolna Propozycja listy kontrolnej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. zawarta w dniu. roku pomiędzy: zwanym dalej Inwestorem a. zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści:

Projekt umowy. zawarta w dniu. roku pomiędzy: zwanym dalej Inwestorem a. zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści: Projekt umowy zawarta w dniu. roku pomiędzy: zwanym dalej Inwestorem a.... zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści: Preambuła 1 1. Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski. Dr inż. Emilia den Boer Politechnika wrocławska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski. Dr inż. Emilia den Boer Politechnika wrocławska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna III etap ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-biologicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: Budowa ZZiUO w m. Julków gm. Skierniewice /2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zarząd Spółki EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 Wypełnioną i podpisaną ankietę (dokument zeskanowany) prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 r. na adres:

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Biologiczne suszenie Warszawa, 5.03.2012 Celem procesu jest produkcja paliwa alternatywnego z biodegradowalnej frakcji wysegregowanej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Przykładowa Instalacja do kompostowania

Przykładowa Instalacja do kompostowania Firma GORE oferuje kompletne rozwiązania dla zagospodarowania różnych strumieni odpadów biodegradowalnych w tym sadów ściekowych, odpadów zielonych, odpadów selektywnie zebranych u źródła oraz odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Informacja o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ 4949. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast ZGO S.A. w Bielsku- Białej jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Polkowice 21.10.2015 r. Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Krośniewice, 28.03.2011 r. RRiRG.271.3.12.2011.ZP WYKONAWCY - wszyscy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.: "WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ

ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ Zalegający śnieg lub woda deszczowa mogą być uciążliwe dla zarządców oraz użytkowników dróg, ulic, parkingów i garaży

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ)

DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ) DANE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO DO OCHRONY STAŁYM URZĄDZENIEM GAŚNICZYM GAZOWYM (SUG-G). GAZ GAŚNICZY:... (PODAĆ RODZAJ) Strona 1 z 5 I. DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE: DATA PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ:...

Bardziej szczegółowo

WDVOS i WDVOSC WENTYLATORY DACHOWE Z PIONOWYM WYPŁYWEM POWIETRZA

WDVOS i WDVOSC WENTYLATORY DACHOWE Z PIONOWYM WYPŁYWEM POWIETRZA DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVOS i WDVOSC Wentylatory dachowe z pionowym wypływem powietrza WDVOS i WDVOSC charakteryzują się nowoczesną stylistyką, która była możliwa do osiągnięcia przez wykonanie

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RF przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA FERMENTACJI FRAKCJI MOKREJ (BioPV)

TECHNOLOGIA FERMENTACJI FRAKCJI MOKREJ (BioPV) TECHNOLOGIA FERMENTACJI FRAKCJI MOKREJ (BioPV) FERMENTACJA W BIOREAKTORACH FRAKCJI MOKREJ ODPADÓW ORGANICZNYCH TECHNOLOGIA FERMENTACJI BioPV. FERMENTACJA FRAKCJI MOKREJ ODPADÓW ORGANICZNYCH Firma Sutco

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja przebudowy i rozbudowy

Koncepcja przebudowy i rozbudowy Koncepcja przebudowy i rozbudowy Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Cześć mechaniczna: Kraty Piaskownik poziomy podłużny bez usuwania tłuszczu Osadniki wstępne Imhoffa Część biologiczna: Złoża biologiczne

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ

Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ Podstawa opracowania Przykładowa lista analizowanych materiałów: Ponad 1000 stron dokumentacji!!! Pismo Burmistrza Wołomina z 16.09.2011 do

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RFHV

wentylatory dachowe RFHV Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RFHV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów,

Bardziej szczegółowo

Wentylacja bezkanałowa z odzyskiem ciepła.

Wentylacja bezkanałowa z odzyskiem ciepła. Wentylacja bezkanałowa z odzyskiem ciepła www.flowair.com 105 Wydajność [m³/h] 150 1200 Sprawność odzysku ciepła [%] 74 94 Moc odzysku ciepła [kw] 3 15 Masa [kg] 65,0 67,5 Obudowa EPP (spieniony polipropylen)

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Posadzka w modułach ma wzdłużny spadek do wejścia modułu. Od wejścia rozciąga się przeciwspadek.

Posadzka w modułach ma wzdłużny spadek do wejścia modułu. Od wejścia rozciąga się przeciwspadek. Opis wykonania części budowlanej 1. Podstawowe założenia dla etapu roboty budowlane przy realizacji zadania kompostowni w systemie statycznym w modułach żelbetowych w połączeniu z zastosowaną technologią.

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny system odpylania

Energooszczędny system odpylania Energooszczędny system odpylania Oddział Cukrownia Nakło Mirosław Kowalski Zakopane 12-13.05.2014r. Instalacja odpylania pakowni Cukrownia Nakło 2 Budowa i zasada działania urządzenia filtrującego 1) Komora

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań Moduł fermentacji jako część składowa zakładu MBP Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: architektura

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: architektura Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 3 ARCHITEKTURA BUDYNEK KOMPOSTOWNI INTENSYWNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe oddymiające WOD są mi dwufunkcyjnymi. Przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń oraz usuwania gorących gazów, dymu oraz ciepła w przypadku pożaru

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe dachowe RUFO

Wentylatory promieniowe dachowe RUFO Wentylatory promieniowe dachowe RUFO Zastosowanie Przeznaczone do montażu na dachu budynku, dla pomieszczeń sanitarnych, do barów, sklepów, hal przemysłowych itp. Wentylatory dachowe RUFO pracują jako

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zbigniew Grabowski mgr Paweł Kopieć

dr inż. Zbigniew Grabowski mgr Paweł Kopieć STRESZCZENIE opracowania prezentującego możliwości zmniejszenia uciążliwości odorowych Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. w Gdańsku związanych z funkcjonowaniem ciągu technologicznego kompostowania odpadów

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 ZAŁACZNIK A8 - ARKUSZ OCENY RYZYKA

Strona 1 z 6 ZAŁACZNIK A8 - ARKUSZ OCENY RYZYKA Załącznik A8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Kompleksowego Ubezpieczenia Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Nr Sprawy ZGOK.P/3/2017

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-12(3)-EFK/15 Poznań, dnia 26.03.2015 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznych myjni dezynfektorów, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Stanisław Zimroz. Kod pocztowy Województwo śląskie. Faks (033) Adres internetowy (URL)

Stanisław Zimroz. Kod pocztowy Województwo śląskie. Faks (033) Adres internetowy (URL) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi X SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1 OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa IMP POLOWAT Sp. z o.o. Adres ul. Konwojowa 96 Miejscowość Bielsko-Biała Telefon

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU Załącznik nr 1 Dostawa i montaż odciągów spalin w garażu Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu, JRG nr 1 Azoty ul. Mostowa 33 Zamówienie obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Gdańsk, 15.01.2015 r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie dokumentacji centralnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica:

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica: Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica: Cz.III. 1. Czynnik chłodniczy - R 134a jako wymóg czy może być inny? Odp.1. Zamawiający informuje, że zastosowanie innego czynnika chłodniczego

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCYJNY ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO

PROGRAM INWESTYCYJNY ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO PROGRAM INWESTYCYJNY ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO ROZWIĄZANIA OGRANICZAJĄCE UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWĄ PAŹDZIERNIK, 2016 r. NAJWAŻNIEJSZE FAKTY ZAKŁAD UTYLIZACYJNY ZREDUKUJE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWE 1. Zasięg i intensywność

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych

Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych BIOWĘGIEL W POLSCE: nauka, technologia, biznes 2016 Serock, 30-31 maja 2016 Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.* dr inż.

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Budowa Centrum B + R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w formule zaprojektuj i wybuduj

Budowa Centrum B + R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w formule zaprojektuj i wybuduj Postępowanie przetargowe 67/P/2017 Tarnów, dn. 11.05.2017 r. Budowa Centrum B + R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w formule zaprojektuj i wybuduj Pytanie nr 06: Odpowiedź nr 06 w kolorze czerwonym Prosimy

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska r. SZP /PN/2014 L.dz. 896/14 Wykonawcy

Biała Podlaska r. SZP /PN/2014 L.dz. 896/14 Wykonawcy SZP 232 145/PN/2014 L.dz. 896/14 Wykonawcy Biała Podlaska 14.04.2014 r. Dotyczy: postępowania pt.: Dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz przeszkolenie z obsługi tunelu aerodynamicznego zamawianego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/8 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2/8 Spis treści 1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 3 2 Opis techniczny... 3 3 Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy... 7 4 Wymagania dotyczące dostawy katalizatorów

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Wilo-Drain 20 TP 80/TP 100 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q/m³/h H/m Budowa Pompa zatapialna do ścieków do zastosowań przemysłowych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski,

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski, Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych Marcin Chełkowski, 05.02.2015 Osady ściekowe Różne rodzaje osadów ściekowych generowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Źródło:

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

KOMPOSTOWANIE versus FERMENTACJA

KOMPOSTOWANIE versus FERMENTACJA 1 Strefa RIPOK na KOMPOSTOWANIE versus FERMENTACJA Poznań, r. Andrzej Krzyśków, progeo sp. z o.o., Wrocław Kompostowanie - fermentacja - stabilizacja PROCES TLENOWY KOMPOSTOWANIE - odpadów zbieranych selektywnie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rowach poprzez zastosowanie fotowoltaiki.

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rowach poprzez zastosowanie fotowoltaiki. Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rowach poprzez zastosowanie fotowoltaiki. Projekt Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka realizowany

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

WKp WENTYLATORY KANAŁOWE

WKp WENTYLATORY KANAŁOWE WKp WENTYLATORY KANAŁOWE BUDOWA Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej, kołnierze z profilu P-20, zapewniające zintegrowanie z poszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkości. Wirnik bębnowy

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie na przedstawienie oferty

Zapytanie na przedstawienie oferty Fabryka Okuć Kuczyński Sp. z o. o. Sp. k. Bierze udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA KONTENEROWEJ SPRĘŻARKOWNI POWIETRZA KLASY MEDYCZNEJ NA TEREN SPSK-2 DLA BUDYNKU NR 18 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE Zamawiający: POMORSKI UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III Sulmierzyce dnia 5 września 2013r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.17.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 71 (11) Odpowiedź: Pytanie 141 (4) Odpowiedź:

Pytanie 71 (11) Odpowiedź:  Pytanie 141 (4) Odpowiedź: Pytanie 71 (11) W SIWZ cz.i IDW w pkt VI Opis Przedmiotu Zamówienia ujęto zapis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom IV SIWZ Dokumentacja Projektowa, a w szczególności Projekt Budowlany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Zaufanie, Tradycja, Ekologia

Zaufanie, Tradycja, Ekologia Zaufanie, Tradycja, Ekologia Historia i krótki opis działalności Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstało w dniu 01.01.1993 r. w wyniku przekształcenia paostwowego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF wentylatory dachowe RF 125 355-315 630 Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków niemieszkalnych (SWNM*), o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza.

Bardziej szczegółowo