ANNALES. Danuta Leszczyńska, Jerzy Grabiński. Kiełkowanie zbóż w układach mieszanych aspekt allelopatyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANNALES. Danuta Leszczyńska, Jerzy Grabiński. Kiełkowanie zbóż w układach mieszanych aspekt allelopatyczny"

Transkrypt

1 ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 24 Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG ul. Czartoryskich 8, 24-1 Puławy, Poland Danuta Leszczyńska, Jerzy Grabiński Cereals germination in mixture stand allelopathic aspect ABSTRACT. The growth and development of plants in natural or formed ecosystems is frequently modified by physical and chemical processes due to the influence of neighboring plants. The present studies were aimed at describing the allelopathic interspecies interactions in mixture crops. It is assumed that dominance of a certain crop species in a field may be explained by their strong allelopathic potential against the neighboring species. The preliminary inter-crop influences were researched in laboratory of tests performed on Petri dishes. These tests allowed determination of allelopathic effects of tested grain species on germination energy and the germinating ability of seeds of other grain crop species as well as on the length of root and aerial parts of their seedlings. Four grain crop species were tested, including barley, oat, wheat and triticale. Results of the experiments showed that some crop species when grown in a mixture with other crops affect their germination energy and seedling growth. KEY WORDS: allelopathy, cereal mixture, germination Zasiewy mieszane zbóż są w Polsce bardzo popularne. Ich areał w roku 23 sięgał prawie 1,5 mln ha. W praktyce najczęściej komponentami mieszanek jest jęczmień i owies, ale nie należą do rzadkości mieszanki z jarymi formami pszenicy czy pszenżyta. Wykorzystywane w mieszankach gatunki różnią się dość znacznie rytmem rozwojowym, co powoduje występowanie zjawiska dominacji jednego gatunku nad drugim [Taylor 1978; Rudnicki, Wasilewski 1993; Rud- Annales UMCS, Sec. E, 24, 59, 4,

2 1978 nicki 1994]. Jak podają Noworolnik i Rybicki [1994] konkurencyjność danego gatunku jest tym większa, im mniejszy jest jego udział w mieszance. Na ogół panuje zgodność co do tego, że rozwój roślin w ekosystemach naturalnych czy kontrolowanych zależy nie tylko od związanych z konkurencją procesów fizycznych, ale także od procesów indukowanych chemicznie. Polegają one na tym, że roślina donor wydziela do środowiska substancje chemiczne, wpływające ujemnie lub dodatnio na rozwój organizmów sąsiadujących akceptorów [Wójcik-Wojtkowiak i in. 1998; Oleszek i in. 21]. Zjawisko to określa się mianem allelopatii. Efektem zjawiska allelopatii może być zmiana w wysokości uzyskiwanych plonów, jak również jakości wyprodukowanej masy roślinnej. Celem badań było określenie roli jaką w mieszankach zbożowych odgrywa zjawisko allelopatii w fazie kiełkowania ziarniaków. METODY Badania laboratoryjne przeprowadzono na szalkach Petriego o średnicy 15 cm. Uwzględniono ziarniaki zbóż jarych, tj. jęczmienia odmiana STH 411, owsa siewnego Stoper, pszenicy Opatka i pszenżyta MAH 299. Badania prowadzono w trzech seriach z czterema powtórzeniami. Zastosowano układy dwuskładnikowe mieszanek wymienionych gatunków (jęczmień + owies, jęczmień + pszenica, jęczmień + pszenżyto, owies + pszenica, owies + pszenżyto, pszenica + pszenżyto). Na każdej płytce umieszczano na bibule chromatograficznej 2 ziarniaków (1 ziarniaków jednego gatunku + 1 ziarniaków drugiego gatunku). Kontrolę stanowiły zasiewy jednogatunkowe ( czyste 2 ziarniaków jednego gatunku). Wilgotność bibuły w szalkach była utrzymywana przez zwilżanie jej wodą destylowaną. Przez cały okres kiełkowania utrzymywano temperaturę 2 C. Oceniono liczbę kiełkujących ziarniaków po upływie 4 i 8 dni (owsa po 5 i 1 dniach). Przeprowadzono analizę biometryczną siewek po upływie 8 dni od daty umieszczenia ziarniaków na płytkach. Określono najdłuższy korzeń siewki i całkowitą suchą masę korzeni każdego z badanych gatunków, wysiewanych oddzielnie oraz będących w dwuskładnikowych mieszankach. Uwzględniono także długość siewki, mierzoną od ziarniaka do wierzchołka pierwszego liścia (na rycinach umownie nazwano tę część kiełkiem). Po pomiarze odcięto wymienioną zieloną część, wysuszono i wyrażono suchą masą. Uzyskane dane opracowano statystycznie, określając istotność różnic testem Tukeya. WYNIKI Badania wykazały, że żaden z gatunków nie reagował istotnymi zmianami energii i zdolności kiełkowania na sąsiedztwo nasion innych gatunków (ryc. 1 4).

3 % po 4 dniach after 4 days 3 2 po 8 dniach after 8 days 1 jęczmień + owies barley + oat jęczmień + pszenica barley + wheat jęczmień + jęczmień pszenżyto 1% barley barley + 1% triticale % Rycina 1. Energia oraz zdolność kiełkowania ziarniaków jęczmienia w różnych mieszankach i siewie czystym Figure 1. Germination energy and germination ability of barley seeds in mixture and pure stands po 4 dniach after 4 days po 8 dniach after 8 days pszenica + jęczmień wheat + barley pszenica + owies wheat + oat pszenica + pszenżyto wheat + triticale pszenica 1% wheat 1% % Rycina 2. Energia oraz zdolność kiełkowania ziarniaków pszenicy w mieszankach i siewie czystym Figure 2. Germination energy and germination ability of wheat seeds in mixture and pure stands po 4 dniach after 4 days owies + owies + owies + jęczmień pszenica pszenżyto oat + barley oat + wheat oat + triticale owies 1% oat 1% po 8 dniach after 8 days Rycina 3. Energia oraz zdolność kiełkowania ziarniaków owsa w różnych mieszankach i siewie czystym Figure 3. Germination energy and germination ability of oat seeds in mixture and pure stands

4 % r.n. po 4 dniach after 4 days po 8 dniach after 8 days pszenżyto + pszenżyto + pszenżyto + jęczmień owies pszenica triticale + triticale + oat triticale + barley wheat pszenżyto 1% triticale 1% Rycina 4. Energia oraz zdolność kiełkowania ziarniaków pszenżyta w mieszankach i siewie czystym Figure 4. Germination energy and germination ability of triticale seeds in mixture and pure stands 18 NIR,5,76 LSD.5.76 NIR,5,98 LSD jęczmień+ owies barley + oat cm 12 jęczmień + pszenica barley + wheat 9 6 jęczmień + pszenżyto barley + triticale 3 jęczmień 1% barley 1 % długość kiełków length of długość korzeni length of roots Rycina 5. Wpływ sąsiedztwa gatunków zbóż na długość kiełków i korzeni jęczmienia Figure 5. Effect of the neighbourhood of cereal species on the length of and roots of barley NIR,5 1,8 LSD NIR,5 1,9 LSD pszenica + jęczmień wheat + barley cm 12 1 pszenica + owies wheat+ oat 8 6 pszenica + pszenżyto wheat + triticale 4 2 pszenica 1% wheat 1% długość kiełków length of długość korzeni length of roots Rycina 6. Wpływ sąsiedztwa gatunków zbóż na długość kiełków i korzeni pszenicy Figure 6. Effect of the neighbourhood of cereal species on the length of and roots of wheat

5 13 NIR,5 2, NIR,5 2,6 12,5 LSD.5 2. LSD owies + jęczmień owies + barley 12 cm 11,5 owies + pszenica oat+ wheat 11 1,5 owies + pszenżyto oat + triticale 1 9,5 9 długość kiełków length of długość korzeni length of roots owies 1% oat 1% Rycina 7. Wpływ sąsiedztwa gatunków zbóż na długość kiełków i korzeni owsa Figure 7. Effect of the neighbourhood of cereal species on the length of and roots of oat 2 ni ns 18 NIR,5 3, LSD pszenżyto + jęczmień triticale + barley 14 cm 12 pszenzyto + pszenica triticale + wheat pszenżyto + owies triticale + oat 4 2 długość kiełków length of długość korzeni length of roots pszenżyto 1% triticale 1% Rycina 8. Wpływ sąsiedztwa gatunków zbóż na długość kiełków i korzeni pszenżyta Figure 8. Effect of the neighbourhood of cereal species on the length of and roots of triticale,14,12 NIR,5,57 NIR,5,857 LSD.5.57 LSD.5.857,1 ę, g per 1 seedling jęczmień + owies barley + oat,8 jęczmień + pszenica barley + wheat g na 1 siewk,6,4 jęczmień + pszenżyto barley + triticale,2 sucha masa kiełków dry matter of sucha masa korzeni dry matter of roots jęczmień 1% barley 1% Rycina 9. Wpływ sąsiedztwa gatunków zbóż na suchą masę kiełków i korzeni jęczmienia Figure 9. Effect of the neighbourhood of cereal species on dry matter of and roots of barley

6 1982,16,14 NIR,5 2,1 LSD NIR,5 3,3 LSD.5 3.3,12 ę, g per 1 seedling pszenica +j ęczmień wheat + barley,1,8 pszenica + owies wheat + oat g na 1 siewk,6,4,2 pszenica + pszenżyto wheat + triticale sucha masa kiełków dry matter of sucha masa korzeni dry matter of roots pszenica 1% 1% wheat Rycina 1. Wpływ sąsiedztwa gatunków zbóż na suchą masę kiełków i korzeni pszenicy Figure 1. Effect of the neighbourhood of cereal species on dry matter of and roots of wheat,9 NIR,5,15,8 LSD.5.15 ni ns owies + jęczmień oat + barley,7,6 g,5 owies+ pszenica oat + wheat,4,3 owies + pszenżyto oat + triticale,2,1 sucha masa kiełków dry matter of sucha masa korzeni dry matter of roots owies 1% oat 1% Rycina 11. Wpływ sąsiedztwa gatunków zbóż na suchą masę kiełków i korzeni owsa Figure 11. Effect of neighboring of cereal species on dry matter of and roots of oat,14 NIR,5,23 LSD.5.23,12 NIR,5,18 LSD.5.18 pszenżyto + jęczmień triticale + barley,1 g,8 pszenżyto + pszenica triticale + wheat,6,4 pszenżyto + owies triticale + oat,2 sucha masa kiełków dry matter of sucha masa korzeni dry matter of roots pszenżyto 1% triticale 1% Rycina 12. Wpływ sąsiedztwa gatunków zbóż na suchą masę kiełków i korzeni pszenżyta Figure 12. Effect of neighboring of cereal species on dry matter of and roots of triticale

7 1983 Każda z czterech pierwszych rycin opisuje proces kiełkowania dla danego gatunku. Rycina 1 odnosi się do jęczmienia w układzie czystym oraz w układach mieszanych, ale dotyczy tylko jęczmienia, tzn. dwa pierwsze słupki wyrażają energię kiełkowania po 4 dniach i zdolność kiełkowania po 8 dniach, ale tylko jęczmienia będącego w otoczeniu owsa. Kiełki jęczmienia rosnące w sąsiedztwie kiełkujących ziarniaków owsa, pszenicy oraz pszenżyta były istotnie krótsze o 15 25% od kiełków jęczmienia rosnących w siewie czystym (ryc. 5). U pszenicy negatywny wpływ sąsiedztwa stwierdzono tylko w przypadku jęczmienia, natomiast wpływ owsa i pszenżyta na badany gatunek okazał się nieistotny (ryc. 6). Owies siewny niekorzystnie reagował na sąsiedztwo pszenicy i pszenżyta (w stosunku do obiektu kontrolnego) oraz w mniejszym stopniu na sąsiedztwo kiełkującego jęczmienia (ryc. 7). Na długość kiełków pszenżyta nie wpływało sąsiedztwo pozostałych ziarniaków, z wyjątkiem obiektu z pszenicą, na którym zaznaczyła się tendencja do większej długości omawianej cechy (ryc. 8). Korzenie jęczmienia w siewie czystym były istotnie dłuższe niż w układach mieszankowych (ryc. 5). Najsilniejszą redukcję systemu korzeniowego stwierdzono w przypadku łącznego wysiewu jęczmienia z pszenżytem. Istotnie krótsze korzenie pszenicy stwierdzono w mieszance z jęczmieniem, różnice długości korzeni w pozostałych układach mieszanych i siewie czystym były nieistotne (ryc. 6). Stwierdzono istotnie krótsze korzenie owsa rosnącego z pszenżytem w stosunku do owsa w układzie tzw. czystym (ryc. 7). Najdłuższe korzenie charakteryzowały pszenżyto będące w sąsiedztwie pszenicy, ale istotne różnice w tym zakresie dotyczyły tylko wymienionej mieszanki i pszenżyta w siewie czystym (ryc. 8). Sucha masa kiełków i korzeni podlegała podobnej zmienności jak ich długość (ryc. 9 12). Przeprowadzone badania wykazały, że występuje zróżnicowane oddziaływanie międzygatunkowe ziarniaków zbóż na etapie kiełkowania w mieszankach w odniesieniu do zasiewów czystych, na co niewątpliwie ma wpływ zjawisko allelopatii. Pełne potwierdzenie faktu występowania zjawiska allelopatii w zasiewach mieszanych nastąpi po wydzieleniu związków chemicznych wpływających na to zjawisko. Badania z tego zakresu są w końcowym etapie i zostaną opublikowane w kolejnych pracach. Uzyskane wyniki częściowo potwierdzają rezultaty badań Jaskulskiego [1996], które wykazały, że na ogół ziarniaki danego gatunku najlepiej kiełkują w pobliżu kiełkujących ziarniaków tego samego gatunku. W przeprowadzonych badaniach fakt ten nie został potwierdzony w przypadku pszenżyta.

8 1984 WNIOSKI 1. Energia i zdolność kiełkowania ziarniaków jęczmienia, owsa siewnego, pszenicy i pszenżyta w mieszankach i w siewach czystych nie różniła się istotnie. 2. Badania wykazały, że skład gatunkowy mieszanek miał wpływ na długość i masę kiełków i korzeni wytworzonych przez ziarniaki badanych zbóż. 3. Pełne wyjaśnienie zjawiska allelopatii w układach mieszanych zbóż nastąpi po przeanalizowaniu wydzielin korzeniowych, co będzie przedmiotem kolejnej publikacji naukowej. PIŚMIENNICTWO Jaskulski D Reakcja kiełkujących zbóż na wydzieliny ziarniaków zbóż w okresie kiełkowania. Mat. Konf. Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii. IUNG, K1, Puławy, Noworolnik K., Rybicki J Porównanie plonowania mieszanek owsa z jęczmieniem jarym o różnym składzie komponentów z czystymi zasiewami obu gatunków. Biul. Inst. Hod. Rośl. 19, Oleszek W., Głowniak K., Leszczyński B. 21. Biochemiczne oddziaływania środowiskowe. AM w Lublinie. Rudnicki F., Wasilewski P Badania nad uprawą jarych mieszanek zbożowych. Cz. 1. Wydajność mieszanek o różnym udziale jęczmienia, owsa i pszenicy. Rocz. AR w Poznaniu, Rol. 41, Rudnicki F Biologiczne aspekty uprawy zbóż w mieszankach. Mat. Konf. Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych. AR w Poznaniu, Taylor B.R Studies on a barley-oats mixture. J. Agric. Sci. 91, Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W Allelopatia. AR w Poznaniu. Badania wykonano w r amach realizacji projektu badawczego 5PO6B finansowanego przez KBN.

WPŁYW SĄSIEDZTWA ZIARNIAKÓW ZBÓŻ NA ICH ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA I POCZĄTKOWY WZROST

WPŁYW SĄSIEDZTWA ZIARNIAKÓW ZBÓŻ NA ICH ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA I POCZĄTKOWY WZROST Fragm. Agron. 28(4) 2011, 39 44 WPŁYW SĄSIEDZTWA ZIARNIAKÓW ZBÓŻ NA ICH ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA I POCZĄTKOWY WZROST Leszek Majchrzak Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu leszmaj@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXII (2) SECTIO E 27 Katedra Uprawy Roli i Rolin Akademii Rolniczej w Poznaniu, ul. Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004

NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 JERZY KSIĘŻAK Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ wydzielin korzeni siewek owsa i eksudatów

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE OWSA ROSNĄCEGO W MIESZANKACH IW SIEWIE CZYSTYM W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA AZOTOWEGO

PLONOWANIE OWSA ROSNĄCEGO W MIESZANKACH IW SIEWIE CZYSTYM W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA AZOTOWEGO ŻYWNOŚĆ l(18)supl, 1999 TADEUSZ MICHALSKI, ROBERT IDZIAK PLONOWANIE OWSA ROSNĄCEGO W MIESZANKACH IW SIEWIE CZYSTYM W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA AZOTOWEGO Streszczenie W latach 1996-1997 porównywano rozwój

Bardziej szczegółowo

USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA. Wstęp. Materiał i metody

USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (7) HANNA SZAJSNER, DANUTA DROZD USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA Z atedry Hodowli Roślin

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów

Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów NR 236 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 ANDRZEJ OLEKSY ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) DANUTA DROZD, HANNA SZAJSNER REACJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ Z atedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OCENA POTENCJAŁU ALLELOPATYCZNEGO RESZTEK POŻNIWNYCH, SAMOSIEWÓW RZEPAKU OZIMEGO ORAZ GLEBY PO JEGO UPRAWIE

OCENA POTENCJAŁU ALLELOPATYCZNEGO RESZTEK POŻNIWNYCH, SAMOSIEWÓW RZEPAKU OZIMEGO ORAZ GLEBY PO JEGO UPRAWIE Fragm. Agron. 28(2) 2011, 79 87 OCENA POTENCJAŁU ALLELOPATYCZNEGO RESZTEK POŻNIWNYCH, SAMOSIEWÓW RZEPAKU OZIMEGO ORAZ GLEBY PO JEGO UPRAWIE Krzysztof Różyło, Edward Pałys Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13 e-mail: sylwia.andruszczak@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój,

Bardziej szczegółowo

Porównanie plonowania i elementów struktury plonu owsa uprawianego w różnych warunkach klimatyczno-glebowych

Porównanie plonowania i elementów struktury plonu owsa uprawianego w różnych warunkach klimatyczno-glebowych NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 KINGA SZAREK KAZIMIERZ KLIMA Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Porównanie plonowania i elementów struktury

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW OCENY WARTOŚCI SIEWNEJ ZIARNA ZBÓŻ Z PLANTACJI NASIENNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH

ANALIZA WYNIKÓW OCENY WARTOŚCI SIEWNEJ ZIARNA ZBÓŻ Z PLANTACJI NASIENNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH Fragm. Agron. 30(2) 2013, 123 133 ANALIZA WYNIKÓW OCENY WARTOŚCI SIEWNEJ ZIARNA ZBÓŻ Z PLANTACJI NASIENNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2005 2010 Janusz Prusiński 1, Ewa Jendrzejczak 1, Karolina Barca

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Feliks Ceglarek, Robert Rudziński, Danuta Buraczyńska

ANNALES. Feliks Ceglarek, Robert Rudziński, Danuta Buraczyńska ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 004 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland Feliks

Bardziej szczegółowo

NR 225 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003

NR 225 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 NR 225 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 JOANNA JODEŁKA KAZIMIERZ JANKOWSKI GRAŻYNA ANNA CIEPIELA Zakład Łąkarstwa, Akademia Podlaska w Siedlcach Wpływ allelopatyczny jastrzębca kosmaczka

Bardziej szczegółowo

NR 260/261 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2011

NR 260/261 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2011 NR 260/261 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2011 SYLWIA KACZMAREK 1 KINGA MATYSIAK PRZEMYSŁAW KARDASZ 1 Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ROŚLIN OWSA O ZRÓŻNICOWANYM OKRESIE DOJRZEWANIA W MIESZANCE Z JĘCZMIENIEM JARYM

ROZWÓJ ROŚLIN OWSA O ZRÓŻNICOWANYM OKRESIE DOJRZEWANIA W MIESZANCE Z JĘCZMIENIEM JARYM FRAGM. AGRON. 26(2) 9, 116 125 ROZWÓJ ROŚLIN OWSA O ZRÓŻNICOWANYM OKRESIE DOJRZEWANIA W MIESZANCE Z JĘCZMIENIEM JARYM AGNIESZKA STOKŁOSA, KATARZYNA STĘPNIK Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych kwiecień, 2013 roku Plan spotkania:. 1. Podsumowanie sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż jarych i roślin strączkowych w sezonie wiosna 2013 roku. 2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 3 KATARZYNA PANASIEWICZ, AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WILGOTNOŚCI ZIARNIAKÓW I NACISKU PIONOWEGO NA ICH ENERGIĘ I ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA *

WPŁYW WILGOTNOŚCI ZIARNIAKÓW I NACISKU PIONOWEGO NA ICH ENERGIĘ I ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 12: Z. 2(137) T. 2 S. 1-9 ISSN 29-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org WPŁYW WILGOTNOŚCI ZIARNIAKÓW I NACISKU PIONOWEGO NA

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIE NASILENIA WYSTĘPOWANIA CHORÓB GRZYBOWYCH W MIESZANKACH ZBÓŻ JARYCH

OGRANICZENIE NASILENIA WYSTĘPOWANIA CHORÓB GRZYBOWYCH W MIESZANKACH ZBÓŻ JARYCH Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1) 2008 OGRANICZENIE NASILENIA WYSTĘPOWANIA CHORÓB GRZYBOWYCH W MIESZANKACH ZBÓŻ JARYCH ANNA TRATWAL 1, JADWIGA NADZIAK 2 1 Instytut Ochrony Roślin

Bardziej szczegółowo

PLON I SKŁAD CHEMICZNY NASION MIESZANEK STRĄCZKOWO-ZBOŻOWYCH

PLON I SKŁAD CHEMICZNY NASION MIESZANEK STRĄCZKOWO-ZBOŻOWYCH FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 15 24 PLON I SKŁAD CHEMICZNY NASION MIESZANEK STRĄCZKOWO-ZBOŻOWYCH DANUTA BURACZYŃSKA, FELIKS CEGLAREK Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska w Siedlcach buracz@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Porównanie reakcji nasion różnych odmian pszenicy i pszenżyta na promieniowanie laserowe

Porównanie reakcji nasion różnych odmian pszenicy i pszenżyta na promieniowanie laserowe NR 226/227/1 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 DANUTA DROZD HANNA SZAJSNER Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademia Rolnicza, Wrocław Porównanie reakcji nasion różnych odmian

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA PRODUKCYJNOŚCI I WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA ZBÓŻ JARYCH UPRAWIANYCH W MIESZANKACH

OCENA PRODUKCYJNOŚCI I WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA ZBÓŻ JARYCH UPRAWIANYCH W MIESZANKACH Fragm. Agron. 28(4) 2011, 116 122 OCENA PRODUKCYJNOŚCI I WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA ZBÓŻ JARYCH UPRAWIANYCH W MIESZANKACH Renata Tobiasz-Salach, Dorota Bobrecka-Jamro, Ewa Szpunar-Krok Katedra Produkcji

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja i optymalizacja metod i systemów upraw polowych roślin na cele żywnościowe. Zadanie realizowane przez zespół SPOJPR oraz COBORU

Weryfikacja i optymalizacja metod i systemów upraw polowych roślin na cele żywnościowe. Zadanie realizowane przez zespół SPOJPR oraz COBORU SPRAWOZDANIE KOŃCOWE za 2015 ROK COBORU PW IHAR-PIB na lata 2015-2020: "Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

2

2 Acta Agrophysica, 2004, 3(3), WSTĘPNE BADANIA WPŁYWU STAŁEGO I ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA SZYBKOŚĆ WZROSTU KIEŁKÓW PSZENICY Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski, Zbigniew Segit 2, Krystyna

Bardziej szczegółowo

Określenie przydatności odmian do uprawy w zasiewach mieszanych pszenicy ozimej

Określenie przydatności odmian do uprawy w zasiewach mieszanych pszenicy ozimej NR 264 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 JADWIGA NADZIAK 1 ANNA TRATWAL 2 1 Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, Oddział Bąków 2 Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań Określenie

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Robert Idziak, Tadeusz Michalski

ANNALES. Robert Idziak, Tadeusz Michalski ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 1 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 004 Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul. Mazowiecka 45/46, 60-63 Poznań, Poland Robert Idziak, Tadeusz Michalski

Bardziej szczegółowo

Wpływ mieszanek strączkowo zbożowych na zachwaszczenie łanu

Wpływ mieszanek strączkowo zbożowych na zachwaszczenie łanu PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 53 (1) 2013 Effect of legume cereal mixtures for weed infestation Wpływ mieszanek strączkowo zbożowych na zachwaszczenie łanu Wiesław Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie Warszawa, 10 stycznia 2017 r. BAS- WASGiPU - 2404/16 Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

ul. Cybulskiego 34, Wrocław 2 Instytut InŜynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza

ul. Cybulskiego 34, Wrocław   2 Instytut InŜynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza Acta Agrophysica, 2004, 4(3), 809-813 OCENA EFEKTU POŁĄCZENIA DWU SPOSOBÓW POPRAWY WARTOŚCI SIEWNEJ NASION PSZENICY Hanna Szajsner 1, Danuta Drozd 1, Jerzy Bieniek 2 1 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa,

Bardziej szczegółowo

SEED GERMINATION AND INITIAL GROWTH OF WINTER RAPE WATERED WITH EXTRACTS FROM CROP RESIDUES, SELF-SEEDINGS, AND SOIL AFTER WINTER RAPE CULTIVATION

SEED GERMINATION AND INITIAL GROWTH OF WINTER RAPE WATERED WITH EXTRACTS FROM CROP RESIDUES, SELF-SEEDINGS, AND SOIL AFTER WINTER RAPE CULTIVATION Acta Sci. Pol., Agricultura 10(4) 2011, 135-142 SEED GERMINATION AND INITIAL GROWTH OF WINTER RAPE WATERED WITH EXTRACTS FROM CROP RESIDUES, SELF-SEEDINGS, AND SOIL AFTER WINTER RAPE CULTIVATION Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM

PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), 141 147 KAZIMIERZ KLIMA, TEOFIL ŁABZA PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

SIEWY MIESZANE ZBÓŻ OZIMYCH MOŻLIWOŚCIĄ ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI BIOMASY DLA CELÓW ENERGETYCZNYCH

SIEWY MIESZANE ZBÓŻ OZIMYCH MOŻLIWOŚCIĄ ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI BIOMASY DLA CELÓW ENERGETYCZNYCH I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 4(147) T.1 S. 73-78 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org SIEWY MIESZANE ZBÓŻ OZIMYCH MOŻLIWOŚCIĄ ZWIĘKSZENIA

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin e-mail: harell@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE MIESZANEK W WARUNKACH GÓRSKICH W ZALEśNOŚCI OD UDZIAŁU KOMPONENTÓW

PLONOWANIE MIESZANEK W WARUNKACH GÓRSKICH W ZALEśNOŚCI OD UDZIAŁU KOMPONENTÓW Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2) 2004, 187-193 PLONOWANIE MIESZANEK W WARUNKACH GÓRSKICH W ZALEśNOŚCI OD UDZIAŁU KOMPONENTÓW Kazimierz Klima, Kinga Szarek 1 Akademia Rolnicza w Krakowie Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

Grażyna Wielogórska*, Elżbieta Turska* W REJONIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ POLSKI

Grażyna Wielogórska*, Elżbieta Turska* W REJONIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ POLSKI Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 42, 2010 r. Grażyna Wielogórska*, Elżbieta Turska* OCENA STOSOWANIA HERBICYDÓW W uprawach zbóż W REJONIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ POLSKI THE EVALUATION OF HERBICIDES

Bardziej szczegółowo

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 142 2006 ANDRZEJ OLEKSY, ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie PLON I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE PSZENŻYTA I PSZENICY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I GĘSTOŚCI SIEWU NA PLONOWANIE OWSA NAGOZIARNISTEGO

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I GĘSTOŚCI SIEWU NA PLONOWANIE OWSA NAGOZIARNISTEGO ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), 197 204 DANUTA LESZCZYŃSKA, KAZIMIERZ NOWOROLNIK WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I GĘSTOŚCI SIEWU NA PLONOWANIE OWSA NAGOZIARNISTEGO S t r e s z c z e n i e Badania

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu NR 25 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Dynamika wzrostu roślin pszenżyta

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POBIERANIA I WYKORZYSTANIE AZOTU W MIESZANKACH JĘCZMIENIA JAREGO Z GROCHEM SIEWNYM

DYNAMIKA POBIERANIA I WYKORZYSTANIE AZOTU W MIESZANKACH JĘCZMIENIA JAREGO Z GROCHEM SIEWNYM Fragm. Agron. 28(3) 2011, 100 111 DYNAMIKA POBIERANIA I WYKORZYSTANIE AZOTU W MIESZANKACH JĘCZMIENIA JAREGO Z GROCHEM SIEWNYM Magdalena Podgórska-Lesiak, Piotr Sobkowicz, Agnieszka Lejman Katedra Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ gęstości i terminu siewu na wielkość i strukturę plonu ziarna odmian jęczmienia jarego Komunikat

Wpływ gęstości i terminu siewu na wielkość i strukturę plonu ziarna odmian jęczmienia jarego Komunikat NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 KAZIMIERZ NOWOROLNIK DANUTA LESZCZYŃSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Wpływ gęstości

Bardziej szczegółowo

Plonowanie oraz wartość paszowa ziarna owsa nagoziarnistego w siewie czystym i mieszanym

Plonowanie oraz wartość paszowa ziarna owsa nagoziarnistego w siewie czystym i mieszanym NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 EDWARD WRÓBEL TADEUSZ KRAJEWSKI MAREK KRAJEWSKI Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Plonowanie oraz wartość

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ZBÓŻ OZIMYCH NA UPRAWĘ W MIESZANKACH DWU I TRZYSKŁADNIKOWYCH

REAKCJA ZBÓŻ OZIMYCH NA UPRAWĘ W MIESZANKACH DWU I TRZYSKŁADNIKOWYCH Fragm. Agron. 30(2) 2013, 52 58 REAKCJA ZBÓŻ OZIMYCH NA UPRAWĘ W MIESZANKACH DWU I TRZYSKŁADNIKOWYCH Szymon Czarnocki, Andrzej Niemirka, Józef Starczewski Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA, ENERGETYCZNA I EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ UPRAWY OWSA I JĘCZMIENIA JAREGO NA GLEBIE LEKKIEJ

ROLNICZA, ENERGETYCZNA I EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ UPRAWY OWSA I JĘCZMIENIA JAREGO NA GLEBIE LEKKIEJ ŻYWNOŚĆ l(18)supl, 1999 EDWARD WRÓBEL, WOJCIECH BUDZYŃSKI, BOGDAN DUBIS ROLNICZA, ENERGETYCZNA I EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ UPRAWY OWSA I JĘCZMIENIA JAREGO NA GLEBIE LEKKIEJ Streszczenie W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ROLA NOWEGO REGULATORA WZROSTU SANISAL W WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU PLONOTWÓRCZEGO ROŚLIN UPRAWNYCH

ROLA NOWEGO REGULATORA WZROSTU SANISAL W WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU PLONOTWÓRCZEGO ROŚLIN UPRAWNYCH Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 ROLA NOWEGO REGULATORA WZROSTU SANISAL W WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU PLONOTWÓRCZEGO ROŚLIN UPRAWNYCH KINGA MATYSIAK Instytut Ochrony Roślin

Bardziej szczegółowo

BIAŁKO W MIESZANKACH ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO Z ŻYTEM JARYM UPRAWIANYCH NA ZIELONĄ MASĘ

BIAŁKO W MIESZANKACH ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO Z ŻYTEM JARYM UPRAWIANYCH NA ZIELONĄ MASĘ Fragm. Agron. 31(2) 2014, 64 73 BIAŁKO W MIESZANKACH ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO Z ŻYTEM JARYM UPRAWIANYCH NA ZIELONĄ MASĘ Anna Płaza 1, Barbara Gąsiorowska, Artur Makarewicz Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin,

Bardziej szczegółowo

Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego i jego wpływ na plonowanie zbóż w województwie mazowieckim

Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego i jego wpływ na plonowanie zbóż w województwie mazowieckim NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 JÓZEF STARCZEWSKI MAGDA TOCZYSKA GRAŻYNA WIELOGÓRSKA ELŻBIETA TURSKA Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska, Siedlce Produkcja

Bardziej szczegółowo

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Marian ranek, Józef Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego

Bardziej szczegółowo

Wpływ zasolenia na kiełkowanie i wzrost siewek linii wsobnych żyta ozimego Komunikat

Wpływ zasolenia na kiełkowanie i wzrost siewek linii wsobnych żyta ozimego Komunikat NR 6/7/ BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 003 DOROTA DEC 1 HELENA KUBICKA 1, MARLENA KOPROWICZ 1 1 Katedra Podstaw Produkcji Rolniczej, Politechnika Białostocka Ogród Botaniczny CZRB PAN,

Bardziej szczegółowo

PERFORMANCE OF MULTI-COMPONENT MIXTURES OF SPRING CEREALS. PART 1. YIELDS AND YIELD COMPONENTS. Piotr Sobkowicz, Ewa Tendziagolska, Agnieszka Lejman 1

PERFORMANCE OF MULTI-COMPONENT MIXTURES OF SPRING CEREALS. PART 1. YIELDS AND YIELD COMPONENTS. Piotr Sobkowicz, Ewa Tendziagolska, Agnieszka Lejman 1 ISSN 1644-0625 ISSN 2300-8504 (online) www.agricultura.acta.utp.edu.pl Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(2) 2016, 25-35 PERFORMANCE OF MULTI-COMPONENT MIXTURES OF SPRING CEREALS. PART 1. YIELDS AND YIELD

Bardziej szczegółowo

Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym

Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 WŁADYSŁAW SZEMPLIŃSKI Katedra Produkcji Roślinnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOREGULATORA KELPAK NA PLONOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH

WPŁYW BIOREGULATORA KELPAK NA PLONOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 WPŁYW BIOREGULATORA KELPAK NA PLONOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH KINGA MATYSIAK, KAZIMIERZ ADAMCZEWSKI Instytut Ochrony Roślin Miczurina 20,

Bardziej szczegółowo

Hanna Szajsner, Danuta Drozd

Hanna Szajsner, Danuta Drozd Acta Agrophysica, 2007, 9(3), 783-790 REAKCJA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO NA PROMIENIOWANIE LASEROWE Hanna Szajsner, Danuta Drozd Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Przyrodniczy Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WODY MAGNETYZOWANEJ NA ENERGIĘ, ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA ORAZ MASĘ SIEWEK WYBRANYCH GATUNKÓW ZIÓŁ

WPŁYW WODY MAGNETYZOWANEJ NA ENERGIĘ, ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA ORAZ MASĘ SIEWEK WYBRANYCH GATUNKÓW ZIÓŁ INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Wpływ wody magnetyzowanej... Nr 2/I/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 215 224 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN. Wstęp

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) MIROSŁAW KONOPIŃSKI WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Zachwaszczenie zbóż ozimych w stanowisku po zbożach jarych i ugorze

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Zachwaszczenie zbóż ozimych w stanowisku po zbożach jarych i ugorze ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 0 Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Kordeckiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem

Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 KAZIMIERZ NOWOROLNIK DANUTA LESZCZYŃSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Porównanie reakcji

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF WATER EXTRACTS FROM Galium aparine L. AND Matricaria maritima SUBSP. inodora (L.) DOSTÁL ON GERMINATION OF WINTER RYE AND TRITICALE

THE INFLUENCE OF WATER EXTRACTS FROM Galium aparine L. AND Matricaria maritima SUBSP. inodora (L.) DOSTÁL ON GERMINATION OF WINTER RYE AND TRITICALE Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2) 2011, 75-85 THE INFLUENCE OF WATER EXTRACTS FROM Galium aparine L. AND Matricaria maritima SUBSP. inodora (L.) DOSTÁL ON GERMINATION OF WINTER RYE AND TRITICALE Ewa Kwiecińska-Poppe,

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF SEED DRESSING ON HEALTHINESS OF BARLEY, WHEAT AND RAPE IN EARLY DEVELOPMENT STAGES

THE EFFECT OF SEED DRESSING ON HEALTHINESS OF BARLEY, WHEAT AND RAPE IN EARLY DEVELOPMENT STAGES Joanna HOROSZKIEWICZ JANKA, Ewa JAJOR Instytut Ochrony Roślin, Poznań THE EFFECT OF SEED DRESSING ON HEALTHINESS OF BARLEY, WHEAT AND RAPE IN EARLY DEVELOPMENT STAGES Summary The aim of the study was to

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Agric., Aliment., Pisc., Zootech.

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 276 (13), 47 54 Józef STARCZEWSKI 1, Antoni BOMBIK 2, Szymon CZARNOCKI

Bardziej szczegółowo

I A. Cykl rozwojowy buraka cukrowego B. Odmiany hodowlane buraka - krótka charakterystyka C. Jakie rodzaje dojrzałości można rozróżnić u buraka

I A. Cykl rozwojowy buraka cukrowego B. Odmiany hodowlane buraka - krótka charakterystyka C. Jakie rodzaje dojrzałości można rozróżnić u buraka I A. Cykl rozwojowy buraka cukrowego B. Odmiany hodowlane buraka - krótka charakterystyka C. Jakie rodzaje dojrzałości można rozróżnić u buraka cukrowego D. Wymagania klimatyczne i glebowe buraka cukrowego

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE OWSA W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH ZE ZBO AMI JARYMI

PLONOWANIE OWSA W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH ZE ZBO AMI JARYMI FRAGMENTA AGRONOMICA 2007 (XXIV) NR 4(96) PLONOWANIE OWSA W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH ZE ZBO AMI JARYMI RENATA TOBIASZ-SALACH, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, JAN BUCZEK Katedra Produkcji Roœlinnej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANNALES UMCS. Zawartość składników pokarmowych w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę

ANNALES UMCS. Zawartość składników pokarmowych w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę ANNALES UMCS VOL. LXX (3) SECTIO E AGRICULTURA 2015 Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce e-mail: makarewicz@ap.siedlce.pl ARTUR MAKAREWICZ,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW

WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW DARIUSZ ROPEK 1, BOGDAN KULIG

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009

NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 9 KRYSTYNA KOLASIŃSKA Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików Wartość siewna i reakcja ziarniaków

Bardziej szczegółowo

Kiełkowanie nasion i wzrost siewek krajowych odmian soi (Glycine max (L.) Merr.) w warunkach suszy

Kiełkowanie nasion i wzrost siewek krajowych odmian soi (Glycine max (L.) Merr.) w warunkach suszy NR 223/224 IULETYN INSTYTUTU HODOWLI I KLIMTYZCJI ROŚLIN 2002 SŁWOMIR MICHŁEK EDWRD OROWSKI Katedra Fizjologii Roślin kademia Rolnicza w Lublinie Kiełkowanie nasion i wzrost siewek krajowych odmian soi

Bardziej szczegółowo

NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001

NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 SZYMON DZIAMBA 1 MICHAŁ DZIAMBA JOANNA DZIAMBA 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ przedsiewnej biostymulacji

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH

PRODUKCJA ZBÓŻ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH Fragm. Agron. 30(2) 2013, 153 161 PRODUKCJA ZBÓŻ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2002 2011 Renata Tobiasz-Salach, Ewelina Janowska-Miąsik, Dorota Bobrecka-Jamro Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BILANS BIOMASY ROLNEJ (SŁOMY) NA POTRZEBY ENERGETYKI 1

BILANS BIOMASY ROLNEJ (SŁOMY) NA POTRZEBY ENERGETYKI 1 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2010 Agnieszka Ludwicka, Anna Grzybek Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie BILANS BIOMASY ROLNEJ (SŁOMY) NA POTRZEBY ENERGETYKI 1 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty u nowych odmian owsa

Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty u nowych odmian owsa NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ dawek azotu na plon ziarna i jego komponenty

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Ewa Tendziagolska, Danuta Parylak. Sposób uprawy roli pod pszenżyto ozime w monokulturze a nasilenie chorób podstawy źdźbła

ANNALES. Ewa Tendziagolska, Danuta Parylak. Sposób uprawy roli pod pszenżyto ozime w monokulturze a nasilenie chorób podstawy źdźbła ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 3 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 5, 5-375 Wrocław, Poland

Bardziej szczegółowo

Ocena tolerancyjności na glin siewek mieszańców BC 1 (Avena sativa L. Avena fatua L.) Avena sativa L.

Ocena tolerancyjności na glin siewek mieszańców BC 1 (Avena sativa L. Avena fatua L.) Avena sativa L. NR 252 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 ANNA SKRZYPIK ROMAN PRAŻAK MARIA CHRZĄSTEK Katedra Biologii Roślin, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych NR 228 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 PIOTR NIERÓBCA JERZY GRABIŃSKI Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Architektura łanu żyta

Bardziej szczegółowo

Działania prowadzone w ramach zadania

Działania prowadzone w ramach zadania ZAD. 7.1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA RYNKU NASIENNEGO ORAZ TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W SEKTORZE HODOWLANO NASIENNYM ROŚLIN UPRAWNYCH. PW Ulepszanie Roślin

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) EWA REKOWSKA WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

ogółem pastewne jadalne

ogółem pastewne jadalne Znaczenie roślin strączkowych w polskim rolnictwie Powierzchnia uprawy Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat ulegała dużym zmianom, największą powierzchnię, (ponad

Bardziej szczegółowo

The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures. Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych

The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures. Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 (1) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-002 The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY UPRAWY OWSA W WOJEWÓDZTWIE ZAMOJSKIM

STAN I PERSPEKTYWY UPRAWY OWSA W WOJEWÓDZTWIE ZAMOJSKIM ŻYWNOŚĆ l(18)supl., 1999 BOGDAN KOŚCIK, ALINA KO WALCZYK-JUŚKO STAN I PERSPEKTYWY UPRAWY OWSA W WOJEWÓDZTWIE ZAMOJSKIM Streszczenie W okresie od 1975 do 1996 roku areał uprawy owsa w woj. zamojskim zmniejszył

Bardziej szczegółowo

REAKCJA JĘCZMIENIA JAREGO ORAZ WSIEWEK KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI NA NAWOŻENIE AZOTEM

REAKCJA JĘCZMIENIA JAREGO ORAZ WSIEWEK KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI NA NAWOŻENIE AZOTEM FRAGM. AGRON. 28(1) 2011, 5061 REAKCJA JĘCZMIENIA JAREGO ORAZ WSIEWEK KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI NA NAWOŻENIE AZOTEM PIOTR SOBKOWICZ, AGNIESZKA LEJMAN Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów

Bardziej szczegółowo

OCENA STANOWISK PO WIELOLETNICH MONOKULTURACH BURAKA CUKROWEGO, GROCHU PASTEWNEGO I JĘCZMIENIA JAREGO. Mariusz Piekarczyk, Teresa Rajs, Teofil Ellmann

OCENA STANOWISK PO WIELOLETNICH MONOKULTURACH BURAKA CUKROWEGO, GROCHU PASTEWNEGO I JĘCZMIENIA JAREGO. Mariusz Piekarczyk, Teresa Rajs, Teofil Ellmann Agricultura 2(2) 2003, 149-155 OCENA STANOWISK PO WIELOLETNICH MONOKULTURACH BURAKA CUKROWEGO, GROCHU PASTEWNEGO I JĘCZMIENIA JAREGO Mariusz Piekarczyk, Teresa Rajs, Teofil Ellmann Streszczenie. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, ROBERT ROSA, JOLANTA FRANCZUK, ANNA ZANIEWICZ-BAJKOWSKA, EDYTA KOSTERNA NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLONOWANIA I CECH MORFOLOGICZNYCH ROŚLIN OWSA OPLEWIONEGO UPRAWIANEGO W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM NA TERENIE POWIATU SANOCKIEGO

PORÓWNANIE PLONOWANIA I CECH MORFOLOGICZNYCH ROŚLIN OWSA OPLEWIONEGO UPRAWIANEGO W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM NA TERENIE POWIATU SANOCKIEGO ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), 148 159 TADEUSZ ZAJĄC, ANDRZEJ OLEKSY GRZEGORZ PIŃCZUK, ROBERT WITKOWICZ PORÓWNANIE PLONOWANIA I CECH MORFOLOGICZNYCH ROŚLIN OWSA OPLEWIONEGO UPRAWIANEGO

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ)

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ) Jerzy Grabiński Produkcja zbóż w Polsce-stan obecny i perspektywy Według szacunków GUS produkcja zbóż w Polsce w 29 roku wyniosła 29,8 mln ton i była o 7,8% wyższa niż w roku poprzednim. Taka produkcja

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE OWSA NAGOZIARNISTEGO I BOBIKU UPRAWIANYCH W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH

PLONOWANIE OWSA NAGOZIARNISTEGO I BOBIKU UPRAWIANYCH W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH FRAGM. AGRON. 26(2) 2009, 145 151 PLONOWANIE OWSA NAGOZIARNISTEGO I BOBIKU UPRAWIANYCH W SIEWIE CZYSTYM I W MIESZANKACH EWA SZPUNAR-KROK, DOROTA BOBRECKA-JAMRO, RENATA TOBIASZ-SALACH Katedra Produkcji

Bardziej szczegółowo

COMPARISON OF FLORASULAM + 2,4-D APPLICATION EFFECT IN WHEAT, BARLEY AND OAT CULTIVATED IN MONOCROPS AND IN TWO-SPECIES MIXTURES*

COMPARISON OF FLORASULAM + 2,4-D APPLICATION EFFECT IN WHEAT, BARLEY AND OAT CULTIVATED IN MONOCROPS AND IN TWO-SPECIES MIXTURES* Comparison of florasulam... 29 Acta Sci. Pol.,, 29-37 COMPARISON OF FLORASULAM + 2,4-D APPLICATION EFFECT IN WHEAT, BARLEY AND OAT CULTIVATED IN MONOCROPS AND IN TWO-SPECIES MIXTURES* Sylwia Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

Ocena interakcji rodów pszenżyta jarego i żyta jarego ze środowiskiem Komunikat

Ocena interakcji rodów pszenżyta jarego i żyta jarego ze środowiskiem Komunikat NR 230 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 WŁADYSŁAW KADŁUBIEC 1 JAROSŁAW BOJARCZUK 2 1 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza we Wrocławiu 2 Hodowla Roślin Smolice

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W REJONIE POLSKI ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

STOSOWANIE KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W REJONIE POLSKI ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Fragm. Agron. 30(2) 2013, 112 122 STOSOWANIE KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W REJONIE POLSKI ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Marzena Lisowska 1, Antoni Bombik 2, Katarzyna Rymuza

Bardziej szczegółowo

EFEKTY UPRAWY JARYCH MIESZANEK ZBOśOWYCH I ZBOśOWO-STRĄCZKOWYCH NA GLEBIE

EFEKTY UPRAWY JARYCH MIESZANEK ZBOśOWYCH I ZBOśOWO-STRĄCZKOWYCH NA GLEBIE Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1) 2004, 149-156 EFEKTY UPRAWY JARYCH MIESZANEK ZBOśOWYCH I ZBOśOWO-STRĄCZKOWYCH NA GLEBIE KOMPLEKSU śytniego DOBREGO Karol Kotwica, Franciszek Rudnicki Akademia Techniczno-Rolnicza

Bardziej szczegółowo