2.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości emisji wykorzystano do obliczeń modelowych za 2005 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości emisji wykorzystano do obliczeń modelowych za 2005 r."

Transkrypt

1 2.3. Eisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości eisji wykorzystano do obliczeń odelowych za 2005 r. przeprowadzono w oparciu o wszystkie ożliwe do uzyskania inforacje, które stanowiły: ankietyzacja podiotów gospodarczych i instytucji dane wykorzystano do określenia eisji ze źródeł punktowych, dane z Głównego Urzędu Statystycznego, w ty dane ze spisu powszechnego - wykorzystane głównie do uzyskania inforacji niezbędnej do obliczenia eisji powierzchniowej z obszarów poszczególnych gin (liczba ludności, sposób ogrzewania), inforacje nadesłane przez Zarządy Dróg dotyczące natężenia ruchu drogowego dane wykorzystano do obliczeń eisji zanieczyszczeń z transportu saochodowego (eisja liniowa). Zbiorcze zestawienie wielkości poszczególnych rodzajów eisji na obszarach stref (agloeracja/powiat) oraz eisję całkowitą dla województwa zachodniopoorskiego, przyjętą do obliczeń odelowych w ocenie za 2005 r., przedstawiono w tabelach 2.1. i 2.1a. Udziały poszczególnych rodzajów eisji w eisji całkowitej podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, dla obszarów poszczególnych stref przedstawiono na wykresach , natoiast porównanie wartości eisji w 2005 r. z rokie 2004 przedstawiono na wykresach Istotna zianą, w porównaniu do roku 2004, było przeprowadzenia w roku 2005 inwentaryzacji eisji ze źródeł punktowych na dużo szerszą skalę. Uwzględniona została o wiele większa liczba podiotów, które zostały objęte ankietyzacją dzięki teu zinwentaryzowanych zostało 2588 eitorów, podczas gdy w roku 2004 było to tylko 949 eitorów. Z tego też faktu wynika wzrost eisji CO i pyłu. Natoiast spadek eisji SO 2 i NO 2 przy jednoczesny ponad 150% wzroście liczby zinwentaryzowanych eitorów świadczy o wyraźnie spadkowy trendzie obydwóch zanieczyszczeń. Analiza danych, przedstawionych w tabelach pozwala na stwierdzenie, iż: 1) Eisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych uwzględniona w ocenie za 2005 r., w porównaniu z eisją uwzględnioną w ocenie za rok 2004, uległa ziano. W przypadku SO 2 nastąpił spadek o 17%, eisja NO 2 zniejszyła się o 9%. Zwiększeniu uległa natoiast eisja CO (o 4%), i pyłu (o 16%). 2) Przedstawione w tabelach 2.1 i 2.1a wielkości eisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej ze źródeł powierzchniowych (związanych przede wszystki z ogrzewanie ieszkań), uwzględnione w obliczeniach za rok 2005, w porównaniu z eisją za 2004 r. są znacznie wyższe. I, w roku 2005 eisja SO 2 wzrosła aż o 42%, eisja NO 2 o 39%, eisja CO aż o 213%, zaś pyłu o 7%. Przyczyną tego nie jest jednak obiektywny wzrost eisji ze źródeł powierzchniowych, lecz podobnie jak w przypadku eisji punktowej, związane jest to z pozyskanie w 2005 r. większej ilości bardziej szczegółowych danych eisyjnych, w porównaniu do roku ) W przypadku eisji liniowej kontynuowana była współpraca z Powiatowyi Zarządai Dróg w zakresie pozyskiwania inforacji o natężeniu ruchu saochodowego na drogach w poszczególnych powiatach. Otrzyane dane o natężeniu ruchu pojazdów z różnych punktów województwa, jak i agloeracji szczecińskiej uożliwiły zaktualizowanie bazy eisyjnej. W przypadku wszystkich zanieczyszczeń poza pyłe nastąpił nieznaczny spadek ich eisji w odniesieniu do roku 2004 (18% dla SO 2, 21% dla NO 2 i 22% dla CO). Natoiast eisja pyłu wzrosła aż o 115%, przy czy ponad 3-krotny wzrost eisji pyłu nastąpił w agloeracji szczecińskiej. W porównaniu do roku 2004 łączne eisje poszczególnych zanieczyszczeń zieniły się. Eisje SO 2 i NO 2 zalały (SO 2 o 13% a NO 2 o 4%), natoiast eisje CO i pyłu wrosły (CO o 38% zaś pyłu o 12%). Dla poszczególnych zanieczyszczeń udziały konkretnych typów eisji w eisji całkowitej z województwa są następujące: dwutlenek siarki we wszystkich strefach wpływ eisji z transportu saochodowego był nieznaczny lub nie występował. W powiatach: policki, gryfiński, goleniowski, szczecinecki, świnoujski grodzki, koszaliński grodzki i w Szczecinie (agloeracji) w eisji całkowitej SO 2 przeważała eisja ze źródeł punktowych. W pozostałych 11 powiatach przeważała eisja ze źródeł powierzchniowych 15

2 Udziały wszystkich typów eisji w eisji całkowitej SO 2 w 2005 r. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Szczecin - grodzki Koszalin - grodzki Świnoujście - grodzki Udział poszczególnych eisji SO 2 białogardzki choszczeński drawski goleniowski punktow a pow ierzchniow a liniow a gryficki gryfiński kaieński kołobrzeski koszaliński łobeski yśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczeciniecki świdwiński wałecki dwutlenek azotu w przypadku tego zanieczyszczenia doinowała eisja liniowa. Wyjątkie były powiaty Szczecin-grodzki, Świnoujście-grodzki i policki gdzie przeważający udział iała eisja ze źródeł punktowych; natoiast w powiecie pyrzycki najwięcej zanieczyszczeń NO 2 pochodziło z eisji powierzchniowej. W pozostałych powiatach doinowała eisja liniowa. Udziały wszystkich typów eisji w eisji całkowitej NO 2 w 2005 r. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Szczecin - grodzki Koszalin - grodzki Świnoujście - grodzki białogardzki choszczeński Udziały poszczególnych typów eisji NO 2 drawski goleniowski gryficki punktow a pow ierzchniow a liniow a gryfiński kaieński kołobrzeski koszaliński łobeski yśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczeciniecki świdwiński wałecki tlenek węgla w przypadku tego zanieczyszczenia nastąpiło największe zróżnicowanie w udziale poszczególnych typów eisji. Najwyższe wartości eisji ze źródeł liniowych występowały w powiatach: Szczecinie-grodzki, Koszalinie-grodzki, kaieński i wałecki. Przewaga eisji ze źródeł punktowych iała iejsce w powiatach: Świnoujściegrodzki, choszczeński i yśliborski. W pozostałych powiatach przeważała eisja ze źródeł powierzchniowych. 16

3 Udziały wszystkich typów eisji w eisji całkowitej CO w 2005 r. 100% Udziały poszczególnych typów eisji CO 80% 60% 40% 20% 0% Szczecin - grodzki Koszalin - grodzki Świnoujście - grodzki białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński punktow a pow ierzchniow a liniow a kaieński kołobrzeski koszaliński łobeski yśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczeciniecki świdwiński wałecki pył największe udziały eisji ze źródeł punktowych wystąpiły w powiatach: policki i świnoujski grodzki. W pozostałych powiatach przeważała eisja ze źródeł punktowych. Najwyższe wartości eisji pyłu ze źródeł liniowych iały iejsce w powiatach: Szczeciniegrodzki i Koszalinie-grodzki Udziały wszystkich typów eisji w eisji całkowitej pyłu w 2005 r. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Szczecin - grodzki Koszalin - grodzki Św inoujście - grodzki białogardzki choszczeński Udziały poszczególnych typów eisji pyłu draw ski goleniow ski gryficki gryfiński kaieński kołobrzeski koszaliński łobeski yśliborski policki pyr punktow a pow ierzchniow a liniow a zycki sław ieński stargardzki szczeciniecki św idw iński w ałecki benzen, ołów znaczące w ocenie jakości powietrza eisje pochodziły wyłącznie ze źródeł liniowych (transport saochodowy). Inwentaryzacja w 2005 r. nie obejowała eitorów punktowych i powierzchniowych dla tych zanieczyszczeń, 17

4 Tabela 2.1. Zestawienie rodzajów i wielkości eisji SO 2, NO 2 i CO w poszczególnych strefach województwa zachodniopoorskiego według danych za 2005 r. lp. Nazwa strefy - powiaty Eisja dwutlenku siarki SO 2 [Mg/rok] Eisja dwutlenku azotu NO 2 [Mg/rok] Eisja tlenku węgla CO [Mg/rok] punktowa powierzchniowa liniowa sua eisji punktowa powierzchniowa liniowa sua eisji punktowa powierzchniowa liniowa sua eisji 1 Szczecin gr. (agl) 6940, ,550 53, , , , , ,968 2 Koszalin (gr) 549,113 95,495 46, , ,801 68, , ,439 3 Świnoujście(gr) 243,372 57,957 3, , ,912 36,409 45, , , , , ,481 4 białogardzki 2, ,618 7, ,065 0,842 99, , ,043 7, , , ,057 5 choszczeński 128, ,512 14, ,303 11,146 95, , ,809 6 drawski 77, ,617 21, ,101 32, , , ,583 7 goleniowski 583, ,004 23, ,021 90, , , ,233 8 gryficki 56, ,679 18, ,000 19, , , ,807 9 gryfiński 3356, ,792 23, , , , , , kaieński 29, ,506 18, ,548 84, , , , kołobrzeski 121, ,921 15, ,173 6, , , , koszaliński 75, ,951 24, ,373 27, , , , łobeski 104, ,657 8, ,806 32,376 83, , , , , , , yśliborski 95, ,113 12, ,420 58, , , , policki 4010, ,925 4, , ,822 98,170 69, , , , , , pyrzycki 26, ,081 3, ,006 16,061 75,584 52, , , , , , sławieński 26, ,221 14, ,510 32, , , , stargardzki 229, ,816 16, , , , , , szczecinecki 335, ,150 21, , , , , , świdwiński 24, ,455 9, ,828 9, , , , , , , , wałecki 175, ,688 23, ,681 62, , , ,894 raze województwo zachodniopoorski 911, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,840 89, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,426 18

5 Tabela 2.1a. Zestawienie rodzajów i wielkości eisji pyłu, benzenu i ołowiu w poszczególnych strefach województwa zachodniopoorskiego według danych za 2005 r. lp. Nazwa strefy - Eisja pyłu [Mg/rok] Eisja Eisja powiaty punktowa powierzchniowa liniowa sua eisji benzenu 1) [Mg/rok] ołowiu 1) [Mg/rok] 1 Szczecin gr. (agl) 891, , , ,705 44,8 0,500 2 Koszalin (gr) 223, ,092 35, ,017 14,6 0,144 3 Świnoujście(gr) 683, ,915 2, ,090 1,0 0,010 4 białogardzki 15, ,506 6, ,343 2,3 0,022 5 choszczeński 197, ,760 12, ,748 3,9 0,037 6 drawski 225, ,659 17, ,383 5,9 0,056 7 goleniowski 636, ,887 19, ,981 7,4 0,075 8 gryficki 96, ,811 14, ,581 5,8 0,059 9 gryfiński 371, ,422 18, ,464 7,2 0, kaieński 33, ,760 14, ,451 6,2 0, kołobrzeski 67, ,190 12, ,886 4,1 0, koszaliński 143, ,250 20, ,781 6,9 0, łobeski 154, ,203 7, ,242 2,4 0, yśliborski 223, ,630 10, ,694 3,5 0, policki 1013, ,103 3, ,553 1,7 0, pyrzycki 31, ,318 3, ,713 1,0 0, sławieński 29, ,737 12, ,493 4,4 0, stargardzki 128, ,448 14, ,722 4,2 0, szczecinecki 412, ,780 18, ,329 5,5 0, świdwiński 90, ,248 7, ,425 2,6 0, wałecki 59, ,214 21, ,212 5,6 0,050 raze województwo zachodniopoorskie 3932, , , , ,440 1) ze względu na brak danych o punktowych i powierzchniowych źródłach eisji benzenu i ołowiu, do obliczeń wykorzystano dane dotyczące eisji tych zanieczyszczeń wyłącznie ze źródeł liniowych (transport saochodowy) 3. Opis systeu oceny, etody zastosowane w rocznej ocenie jakości powietrza dla stref województwa zachodniopoorskiego za 2005 r. Roczną ocenę jakości powietrza za rok 2005 dla poszczególnych stref województwa zachodniopoorskiego wykonano w oparciu o funkcjonujący w roku 2005 syste poiarów i ocen, który szczegółowo został określony w Prograie onitoringu środowiska w województwie zachodniopoorski w latach , opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, a zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na syste ten składały się następujące etody: poiary, w ty: poiary autoatyczne w stałych punktach, poiary anualne w stałych punktach, poiary pasywne w stałych punktach obliczenia z wykorzystanie ateatycznych odeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu do oceny wykorzystano też inne etody, w ty: analogia do stężeń poierzonych w inny obszarze, etody szacowania W Tabeli 3.1. (ochrona zdrowia) i Tabeli 3.2. (ochrona roślin) przedstawiono etody oceny jakości powietrza zastosowane w 2005 r. dla każdej strefy województwa zachodniopoorskiego i ich zgodność/bądź nie z oceną wstępną. 19

6 Poiary W roku 2005 zaszły istotne ziany w systeie poiarowy zanieczyszczeń powietrza, szczególnie dotyczący Szczecina. Fakt ten jest ważny z tego względu, iż z całego obszaru województwa, to właśnie w Szczecinie, jak w każdej agloeracji iejskiej, występują największe zagrożenia związane z przekraczanie obowiązujących standardów jakości powietrza. W ieście uruchoiono 3 nowe autoatyczne stacje: w prawobrzeżnej części iasta (ul. Andrzejewskiego), w rejonie Pl. Rodła, w części północnej iasta (ul. Łączna). Stacja ta, zlokalizowana na granicy Szczecina z Policai, stanowi.in. kontrolę zanieczyszczeń eitowanych z Z.Ch. Police. W systeie poiarowy, oprócz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyły że: Inspekcja Sanitarna (WSSE w Szczecinie) oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra. Na syste ten złożyły się: poiary autoatyczne w stałych punktach obsługiwane przez WIOŚ w Szczecinie 4 stacje; poiary anualne ciągłe pyłu PM10 obsługiwane przez WIOŚ w Szczecinie 2 stacje (na 1 stanowisku wykonywane były poiary stężeń Pb); poiary autoatyczne Zespołu Elektrowni Dolna Odra funkcjonujące w raach sieci lokalnej 3 stacje; poiary anualne ciągłe i okresowe Inspekcji Sanitarnej (WSSE w Szczecinie) 8 stacji; poiary pasywne SO 2 i NO 2 wykonywane w cyklach iesięcznych przez WIOŚ Szczecin w 40 punktach. Poiarai objęte były wszystkie strefy województwa; poiary pasywne benzenu wykonywane okresowo przez WIOŚ Szczecin w 24 punktach. Poiary obejowały wszystkie strefy województwa; Lokalizację punktów poiarowych przedstawiono oraz wyniki poiarów przedstawiono w załączniku Nr 1 (Mapa 1, tabele 1 11). Obliczenia z wykorzystanie ateatycznych odeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu Podstawę do obliczeń stanowiła zarówno baza danych o eisjach zanieczyszczeń na obszarach poszczególnych stref jak też warunki eteorologiczne występujące w 2005 r. Inwentaryzację źródeł, z których wielkości eisji wykorzystano do obliczeń odelowych za 2005 r. przeprowadzono w oparciu o wszystkie ożliwe do uzyskania inforacje, które stanowiły: ankietyzacja podiotów gospodarczych i instytucji dane wykorzystano do określenia eisji ze źródeł punktowych, dane z Głównego Urzędu Statystycznego, w ty dane ze spisu powszechnego - wykorzystane głównie do uzyskania inforacji niezbędnej do obliczenia eisji powierzchniowej z obszarów poszczególnych gin (liczba ludności, sposób ogrzewania), inforacje nadesłane przez Zarządy Dróg dotyczące natężenia ruchu drogowego dane wykorzystano do obliczeń eisji zanieczyszczeń z transportu saochodowego (eisja liniowa). Podobnie jak w poprzednich latach, do obliczeń zastosowano odel Calet/Calpuff. W przypadku stref, dla których brak jest danych poiarowych i które w wyniku klasyfikacji otrzyały klasę A obliczenia odelowe stanowią jedyne udokuentowanie wyników oceny bieżącej. W obliczeniach odelowych uwzględniono dokładność etody wynosząca 50%. Należy ponadto zauważyć, iż przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń za 2005 r. pozwoliły na uzyskanie inforacji o obszarach przekroczeń dopuszczalnych wartości przez stężenia pyłu PM10 na obszarze Szczecina. W wyniku klasyfikacji stref, przedstawionej w punkcie 4 raportu, ze względu właśnie na to zanieczyszczenie Szczecinowi przypisana została łączna klasa C, która oznacza konieczność opracowania prograu ochrony powietrza (POP). W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń za rok 2005 wykorzystano dane eteorologiczne ze stacji synoptycznych, aerologicznych i gridowych. 20

7 Oprócz tego do obliczeń wykorzystano dane o eteorolog pozyskane z odelu UMPL z ICM w Warszawie. Ilość i rozieszczenie stanowisk eteorologicznych w odelu UMPL jest bardziej równoierne i dużo gęstsze niż rzeczywistych stanowisk poiarowych IMGW, co pozwala na dużo lepsze rozpoznanie sytuacji eteorologicznej w województwie. Rozieszczenie wirtualnych stanowisk eteorologicznych z inforacja nazieną według odelu UMPL (ICM) Rozieszczenie wirtualnych stanowisk eteorologicznych z inforacja aerologiczną według odelu UMPL (ICM) Wyniki obliczeń odelowych znajdują się w wojewódzkiej bazie danych w Wojewódzki Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie. W Załączniku Nr 2 do raportu przedstawiono kartograficzną dokuentację wyników odelowania apy rozkładów wybranych paraetrów statystycznych, wykonane zgodnie z Załącznikie 2 p. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania inforacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. W Załączniku Nr 3 do raportu przedstawiono kartograficzną dokuentację inwentaryzacji zanieczyszczeń powietrza na potrzeby oceny jakości powietrza za 2005 r. 21

8 Tabela 3.1. Metody oceny jakości powietrza stosowane w 2005 r. dla poszczególnych zanieczyszczeń, dla każdej strefy województwa zachodniopoorskiego i ich zgodność/bądź nie z oceną wstępną - ochrona zdrowia SO 2 NO 2 PM10 Pb C 6 H 6 CO O 3 Lp. Nazwa strefy powiaty Kod strefy Wyagana Wyagana Wyagana Wyagana Wyagana Wyagana Wyagana 1 SZCZECIN gr. agl KOSZALIN gr ŚWINOUJŚCIE gr białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kaieński kołobrzeski koszaliński łobeski yśliborski , nie,, nie, nie nie nie ip, ip, nie nie nie ip, nie,, pa pa nie pa ia pa ia pa ia pa ia pa ia pa ia pa ia pa pa pa ia pa ia pa ia pa ia pa ia 22

9 SO 2 NO 2 PM10 Pb C 6 H 6 CO O 3 Lp. Nazwa strefy powiaty Kod strefy Wyagana Wyagana Wyagana Wyagana Wyagana Wyagana Wyagana 15 policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki nie p nie ip, nie nie nie pa ia pa ia pa ia pa ia pa ia pa ia pa ia Objaśnienia: pa poiary autoatyczne w stałych punktach p poiary anualne w stałych punktach pp poiary pasywne w stałych punktach obliczenia z wykorzystanie ateatycznych odeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu ip poiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny i wyniki odelowania nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny do zaliczenia strefy do klasy B i C ia analogia do stężeń poierzonych w inny obszarze io analogia do stężeń poierzonych w dany obszarze w inny okresie inne etody szacowania 23

10 Tabela 3.2. Metody oceny jakości powietrza stosowane w 2005 r. dla poszczególnych zanieczyszczeń, dla każdej strefy województwa zachodniopoorskiego i ich zgodność/bądź nie z oceną wstępną - ochrona roślin SO 2 NO x O 3 Lp. Nazwa strefy powiaty Kod strefy Wyagana Wyagana Wyagana 1 białogardzki ia, ia, pa ia 2 choszczeński ia, ia, pa ia 3 drawski ia, ia, pa ia 4 goleniowski ia, ia, pa ia 5 gryficki ia, ia, pa ia 6 gryfiński , pa pa 7 kaieński ia, ia, pa ia 8 kołobrzeski , ia, ia, pa ia 9 koszaliński ia, ia, pa ia 10 łobeski ia, ia, pa ia 11 yśliborski , ia, ia, pa ia 12 policki , ia, ia,, ia, pa ia 13 pyrzycki , ia, nie ia, pa ia 14 sławieński ia, ia, pa ia 15 stargardzki , pp ia, pa ia 16 szczecinecki 1) , pp ia, pa ia 17 świdwiński , ia, ia, pa ia 18 wałecki ia, ia, pa ia Objaśnienia: pa poiary autoatyczne w stałych punktach p poiary anualne w stałych punktach pp poiary pasywne w stałych punktach obliczenia z wykorzystanie ateatycznych odeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu ip poiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny i wyniki odelowania nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny do zaliczenia strefy do klasy B i C ia analogia do stężeń poierzonych w inny obszarze io analogia do stężeń poierzonych w dany obszarze w inny okresie inne etody szacowania 24

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl OCENA WSTĘPNA JAKOŚCI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2006 Szczecin, Listopad 2005 SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych. Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3. Ocena zanieczyszczenia receptorów

Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych. Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3. Ocena zanieczyszczenia receptorów Załącznik Nr 3 Pakiet "OPERAT FB" v. 6.5.6/2013 r. - oprograowanie do odelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atosferyczny dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące etodykę

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Str. Wst p Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jako ci powietrza za 2008 r Województwo zachodniopomorskie... 9

Str. Wst p Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jako ci powietrza za 2008 r Województwo zachodniopomorskie... 9 Spis treści Wstęp... 5 1. Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jakości powietrza za 2008 r... 6 1.1. Kryteria oceny jakości powietrza wykonywanej w roku 2009 za rok 2008... 6 2. Województwo zachodniopomorskie...

Bardziej szczegółowo

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2013 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ]

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ] Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa go na lata 2014 2020 Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Priorytet/Działanie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Obserwatorium Integracji Społecznej OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wykres 1. Liczba osób niepełnosprawnych wg grup wiekowych na 1000 mieszkańców 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1 Q3 2016 Województwo zachodniopomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz Natalia Bykowszczenko

Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz Natalia Bykowszczenko Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Małgorzaty Landsberg-Uczciwek Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

III. Ocena jakości powietrza

III. Ocena jakości powietrza III. Ocena jakości powietrza III.1. Emisja Pod pojęciem emisji rozumie się wprowadzanie do powietrza, bezpośrednio lub pośrednio, substancji powstających w wyniku działalności człowieka. Rodzaje i ilość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wrzesień, 2015 W województwie zachodniopomorskim w 2013 roku świadczenia

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września 2004 2007 r. PROCES DOSTOSOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPO- MORSKIM 3.1. Specyfika społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego Podjęcie próby opracowania

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU MIESZKAŃ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 1999 I 2008

ANALIZA RYNKU MIESZKAŃ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 1999 I 2008 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 26 Anna Gdakowicz Uniwersytet Szczeciński ANALIZA RYNKU MIESZKAŃ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 1999 I 28 STRESZCZENIE Województwo

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku Opracowanie raportu: Alicja Pliszko Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Lp. SZKOŁA POWIAT SBP PR Kosz. PS PN TS SLLA Sz-y DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ i CH RAZEM 1. I LO Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Małgorzata Landsberg-Uczciwek

Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Małgorzata Landsberg-Uczciwek Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Małgorzata Landsberg-Uczciwek Naczelnik Wydziału Renata Rewaj Główny specjalista d/s monitoringu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CELE I ZADANIA PMŚ STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ BLOK: PRESJE. BLOK: STAN

WSTĘP CELE I ZADANIA PMŚ STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ BLOK: PRESJE. BLOK: STAN SPIS TREŚCI strona WSTĘP......3 1. CELE I ZADANIA PMŚ...3 2. STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ...4 3. BLOK: PRESJE......5 4. BLOK: STAN...9 4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...9 4.1.1. Monitoring chemizmu

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( )

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( ) Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 LUBELSKIE 147 556,00 37,68 2 ŁÓDZKIE 174 325,00

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( )

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( ) Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek 25-59 lat, raz na 3 lata - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa województwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy PR Kosz. PS TS SLLA BR PN Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M K M K M K M RAZEM 1. I LO Kołobrzeg kołobrzeski

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul.

ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul. Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" białogardzki Białogard białogardzki Białogard białogardzki Białogard białogardzki Białogard białogardzki

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Szczecin 2011 Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

BADANIE KOINTEGRACJI POWIATOWYCH STÓP BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

BADANIE KOINTEGRACJI POWIATOWYCH STÓP BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Barbara Batóg Uniwersytet Szczeciński BADANIE KOINTEGRACJI POWIATOWYCH STÓP BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OPERATORZY FINANSOWI W WOJEWODZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM DZIAŁANIE 6.2 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Termin(y) rekrutacji

OPERATORZY FINANSOWI W WOJEWODZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM DZIAŁANIE 6.2 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Termin(y) rekrutacji L.p Nazwa/Tytuł projektu Termin(y) rekrutacji Adresaci szkolenia/pomocy Nazwa i adres projektodawcy 1. Fabryka sukcesu powiat łobeski: styczeń 2013 r. Mieszkańcy powiatów: kamieńskiego, gryfickiego oraz

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów)

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów) Biblioteka wojewódzka 405413 1 0 1142804 282 39540 7804 2 172731 13688 3 263454 65 303526 75 MBP Szczecin Dyrekcja 405413 35 0 615820 152 26884 22194 5 453311 56666 14 872694 215 52066 13 powiat Szczecin

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, A TAKŻE ZAKRES REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ODDZIAŁYWAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Bardziej szczegółowo

VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection Wstęp Fotografia VI.1. Elektrownia wiatrowa w województwie zachodniopomorskim (źródło: WIOŚ w Szczecinie) O stanie czystości powietrza decyduje zawartość w nim różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 Grudzień 2011 REDAKTOR WYDANIA MAŁGORZATA LANDSBERG UCZCIWEK OPINIUJĄCY ANDRZEJ MILUCH, SŁAWOMIR KONIECZNY OPRACOWANO W WYDZIALE MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie

Bardziej szczegółowo

w województwie małopolskim w 2005 roku

w województwie małopolskim w 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2005 roku Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska atwierdził Autorzy: Barbara Pająk

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2011 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w 2009 roku 4. Wykresy 5.

1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w 2009 roku 4. Wykresy 5. 1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w roku 4. Wykresy 5. Komentarz 1. akty prawne W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 21 ROKU Ocenę stanu jakości powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 21 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Białogard 320101 1 Białogard 320102 2 Karlino 320103 3 Karlino miasto 320103 4 Karlino obszar wiejski 320103 5 Tychowo 320104 3 Tychowo miasto 320104

Bardziej szczegółowo

Osoby niepełnosprawne na Pomorzu Zachodnim Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej

Osoby niepełnosprawne na Pomorzu Zachodnim Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej Osoby niepełnosprawne na Pomorzu Zachodnim Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

Do udziału w projekcie zaprasza: Prezes Jan Bednarek wraz z Wydziałem Szkolenia Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej

Do udziału w projekcie zaprasza: Prezes Jan Bednarek wraz z Wydziałem Szkolenia Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Do udziału w projekcie zaprasza: Prezes Jan Bednarek wraz z Wydziałem Szkolenia Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Do udziału w projekcie zaprasza: Prezes Jan Bednarek wraz z Wydziałem Szkolenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 0.04.2010 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015 PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015 60.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze słowa skierowany do młodzieży szkół średnich i dorosłych)

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo