IBM Storwize V7000 Rewolucja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM Storwize V7000 Rewolucja"

Transkrypt

1 IBM Innovation Center IBM Storwize V7000 Rewolucja 2010 IBM Corporation

2 Agenda Storwize V7000 Informacje podstawowe Komponenty Architektura (SAS) i okablowanie Konfiguracja podstawowa Planowanie instalacji 2

3 Storwize V7000 Informacje podstawowe 3

4 IBM Disk Portfolio 4Q2010 Enterprise Midrange Entry DS8000 For clients requiring: Advanced disaster recovery with 3-way mirroring and System z GDPS support Continuous availability, no downtime for upgrades Best-in-class response time for OLTP or transaction workloads, flash optimization Single system capacity scalable to the PB range DS5000 For clients requiring: Good cost/performance, generalpurpose storage Need to add capacity to existing configuration 10s of TB of capacity Block XIV For clients requiring: Breakthrough ease of use and management High utilization with automated performance ( hot spot ) management Virtually unlimited snapshots Advanced self-healing architecture Storwize V7000 For clients requiring: 10s of TB of rack-mounted storage with sophisticated software functions Breakthrough ease of use and management Non-disruptive migration from, or virtualization of, existing disk DS3000 For clients requiring: SMBs or branch office locations; cost sensitive; start at as small as 100s GB, up to low TB capacity File SONAS For clients requiring: Massive I/O, backup, or restores Consolidation, or scale large numbers of clusters N series For clients requiring: NAS storage Simple two-site high availability Storage Optimizers SVC, ProtecTIER, Information Archive, Storwize Appliances For clients requiring optimization of storage costs: Storage technologies that add function, performance, ease of use, or efficiency to new or existing storage

5 Storwize V7000 Modularna architektura 5 Oprogramowanie doskonale znane z macierzy z rodziny DS oraz nowe funkcjionalności Software (znany z DS8000 oraz z SVC) RAID 0, 1, 5, 6, 10 Storage Virtualization (wewnętrzna i zewnętrzna) Doskonała, bezpieczna migracja danych w trybie online Global & Metro Mirror (Multi-site) FlashCopy (256 targets,cascaded,incremental,space Eff.) Thin Provisioning Software (nowe funkcjionalności) Nowe GUI (Easy-to-use, web based, takie samo jak w XIV) Easy Tier TM SSD RAID & RAS Dodatkowa skalowalność Lepsze, mocjejsze kontrolery, jeszcze większa kompatybilnść Integracja z IBM Systems Director Jeszcze lepsza integracja z TPC, FCM i wsparcie TSM

6 Storwize V7000 Zaawansowana funkcjonalność i niezawodność Easy Tier SSD Wirtualizacja (takŝe systemów dyskowych nie-ibm ) Pełna integracja ze środowiskiem IT IBM FlashCopy Manager dla DB2, Oracle, SQL Server, Exchange, SAP Kompatybilność z Tivoli Storage Productivity Center oraz rodziną TSM Kompatybilność z IBM Systems Director Jeszcze łatwiejsza implementacja i zarządzanie Bardzo prosty intuicyjny interfejs administratora Bardzo dobry stosunek rozmiaru (2U) do pojemności 6

7 Storwize V7000 Dotychczas było: Obecnie wykorzystując: Storwize V7000 Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server TPC TPC FCM FCM TPC TPC FCM FCM TPC TPC FCM FCM SVC V5.1 SW Takie samo oprogramowanie Storwize V7000 SW Storwize V7000 IBM SVC V6.1 SW 7 HDS EMC IBM SVC jest zainstalowane pomiędzy hostami a macierzami dyskowymi róŝnych producentów. SVC odpowiada za wirtualizację i zaawansowane funkcje oraz usługi kopiujące TPC i FlashCopy Manager są zintegrowane z SVC dla zwiększenia funkcjionalności EMC HDS HDS EMC Nowy system dyskowy z wewnętrzną wirtualizacją i fukcjionalnościami SVC zapewnia te same moŝliwości co SVC kiedyś SVC w dalszym ciągu pozostaje w ofercie IBM i daje moŝliwość zwirtualizowania systemów nie-ibm Storwize V7000

8 V Komponenty 8

9 Definicje: Control enclosure (Obudowa kontrolerów) Node canister (Kontroler) Expansion enclosure (Półka rozszerzeń) Expansion canister (Kontroler półki rozszerzeń) SAS Chain (Okablowanie) Physical link (kabel SAS) SBOD Cluster Managed Disk (MDisk) Element macierzy który zawiera midplane (wewnętrzną architekturę) i wszystkie wyprowadzenia niezbęde do podłączenia kontrolerów, dysków, modułów zasilaczy z układami chłodzenia. W obudowie instaluje się kontrolery oraz dyski twarde Kontroler najwaŝniejsza część macierzy dyskowej zawierająca uklady elektroniczne realizujące główne zadania stojące przed systemem dyskowym. Zawiera takŝe interfejsy hostów i interfejsy podłączeniowe do półek z dyskami. Moduł w którym instaluje się dodatkowe dyski twarde. Wszystkie elementy są redundantne. Urządzenie funkcjonalnie i fizycznie podobne do kontrolera. Spełniające podobną rolę tyle, Ŝe zamontowane w półce dyskowej. Jego głównym zadaniem jest komunikacja z kontrolerem w macierzy. Macierz powinna być okablowana według ściśle określonego schematu. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostępu do danych. KaŜdy pojedynczy kabel SAS zawiera 4 Ŝyły kaŝde pracujące z prędkością 6Gbps. Switched Bunch of Disks Dwa kontrolery w jednej obudowie LUN (SCSI logical unit) zbudowany na wewnętrznych lub zewnętrznych grupach RAID 9

10 Definicje: Internal storage (pojemność wewętrzna) External storage (pojemność zewnętrzna) Storage pool Volume Events (zdarzenie) Host mapping (Mapowanie hostów) Thin provisioning Pojemność wewnętrzna jest to pojemność wynikająca z zainstalowanych w urządzeniu dysków (zarówno dysków zainstalowanych w obudowie kontrolera jak i w półkach podpiętych do niego) LUN zbudowane na zewnętrznych macierzach dyskowych. Ta pojemność jest zwirtualizowana przez V7000 i jest zarządzana bezpośrednio z macierzy Zbiór zbudowany z MDisks zapewniający realną pojemność dla danych SVC: Managed Disk Group (MDG) Przestrzeń widoczna dla hostów (systemy operacyjnę własnie ją widzą jako fizyczny dysk) SVC: Virtual Disk (VDisk) Wiadomośc, błąd informacja jaka pojawia się w logach i moŝe wywołać alarm. MoŜe to takŝe być informacja dla administratora o poprawności działania systemu SVC: Errors Przypisanie które hosty mają prawa dostępu do odpowiednich wolumenów SVC: VDisk to host mapping MoŜliwośc zdefiniowania wolumenu, którego logiczna pojemnośc będzie większa niŝ fizycznasvc: Space-Efficient (SE) VDisk 10

11 Storwize V7000 co to jest? Storwize V7000 nowoczesny system dyskowy klasy midrange. Bazuje na technologii SVC Wykonany w architekturze SAS SSD, 10K SAS i Nearline SAS Maximum 240x2,5 napędów dyskowych Maximum 120x3,5 napędów dyskowych Skalowalność napędów dyskowych (w załeŝności od kombinacji) Pełna redundancja 8GB pamięci cache per kontroler (per macierz aŝ 16GB pamięci cache) Interfejsy dysków 8 portów 8 Gbps FC 4 porty 1 Gbps iscsi 11

12 Storwize V7000 co to jest? Fizycznie Storwize V7000 skłąda się z... Obudowa kontrolera, która zawiera: Dwa kontrolery Dwa PSU (Power Supply Units) KaŜdy kontroler zawiera baterię 24 x 2.5 napędów dyskowych 12 x 3.5 napędów dyskowych MoŜliwośc rozbudowy do 9 modułów rozszerzeń, gdzie kaŝdy zawiera: Miejsce na dwa moduły kontrolerów Dwa PSU (Power Supply Units) Półka rozszerzeń nie zawiera baterii 24 x 2.5 napędów dyskowych 12 x 3.5 napędów dyskowych Obudowy z 12 i 24 dyskami mogą być jednocześnie podłączone do jednego systemu 12

13 Storwize V7000 Kontroler B. Jest on umieszczony poniŝej kontrolera A i jest zamontowany do góry nogami Obudowa kontrolera widok z tyłu /124 Moduł Moduły chłodzący PSU czyli jest moduły integralną częścią zasilające, modułu zawierają zasilającego. zasilacze, Drugi wentylatory moduł chłodzący oraz baterię. jest instalowany Podobnie jak w przypadku do góry nogami kontrolerów są instalowane do góry nogami Kontroler A. Moduł pseudokontrolera B w pólce dyskowej. Podobnie jak w przypadku kontrolerów jest instalowany do góry nogami. Półka - widok z tyłu /224 Moduł PSU (power supply unit) półki dyskowej nie zawiera baterii. Moduł chłodzący jest integralną częścią modułu z zasilającego. Wymienialny na gorąco. Moduł pseudokontrolera A w półce dyskowej. 13

14 Storwize V7000 Miejsce na dodatkowe porty FC lub porty 10Gig Ethernet* Cztery porty 8Gbps FC *dostępne w niedalekiej przyszłości Dwa gige 6Gbps porty SAS i porty dwa do podłączenia porty USB półek rozszerzeń. Obudowa kontrolera widok z tyłu /124 Cztery Miejsce Dwa 6Gbps gige porty na porty dodatkowe SAS 8Gbps i porty dwa FC do porty podłączenia porty FC lub USBporty półek 10Gig rozszerzeń. Ethernet* *dostępne w niedalekiej przyszłości Dwa porty 6Gbps SAS słuŝące do podłączenia półki rozszerzeń. Półka widok z tyłu /224 Dwa porty 6Gbps SAS słuŝące do podłączenia półki rozszerzeń. Dwa porty 6Gbps SAS słuŝące do podłączenia półki rozszerzeń. Dwa porty 6Gbps SAS słuŝące do podłączenia półki rozszerzeń. 14

15 Storwize V7000 dwa modele Obudowa 12 x 3.5 LFF /212 Obudowa 24 x 2.5 SFF /224 15

16 Storwize V7000 kontrolki... W celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia kaŝdy slot dyskowy musi być obsadzony przez dysk lub odpowiednią nakładkę. Lewy panel jest identyczny dla obudowy kontrolera i w półki dyskowej. Zawiera on kontrolki, które informują o stanie komponentu. Wyświetlacz LCD pokazuje ID pólki, który jest automatycznie nadawany przez system. Prawy panel półki/obudowy kontrolera róŝni się w zaleŝności od modelu. W celu łatwiejszej idntyfikacji napedów dyskowych naniesione zostały informacje o numeracji. LEDs: 124 / 224 Pozycja Kolor Wygląd Za co odpowiada Górna ikona Definicja Zielony Ikona zasilania Zasilanie Wskazuje, Ŝe moduł jest zasilany Środkowa ikona Dolna ikona Bursztynowy Znak wykrzyknika Błąd Wskazuje, Ŝe wystąpił błąd sprzętowy Niebieski Ikona latarnii Identyfikacja Wykorzystywana do identyfikacji przez serwis IBM 112 /

17 Storwize V7000 kontrolki, cd... Pozycja Kolor Symbo l Na górze lub po prawej Zielony - Pracuje poprawnie Nazwa Stan LED Wykorzystanie Wyłączona Włączona Nie gotowy (brak zasilania) Gotowy do uŝycia Migająca Gotowy i aktyny I/O Na dole lub po lewej Bursztyn owy - Wystąpił błąd Wyłaczona Brak błędu na urządzeniu. Wszystko pracuje poprawnie. Włączona Wystąpił błąd Migająca Dysk jest identyfikowany (niekoniecznie musi oznaczać błąd) 17

18 Storwize V dyski Typ dysku Producent Nazwa dysku Pojemność SSD STEC Hikari 300GB (MLC) Model 124 / 224: 2.5" Small Form Factor (SFF) 10K RPM Seagate Seagate Firefly Firestorm 300GB 450, 600GB Obecnie nie ma przeciwskazań co do mieszania róŝnych typów dysków w obrębie jednej półki dyskowej Model 112 / 212: 3.5" Large Form Factor (LFF) 15K RPM 7.2K RPM NL SAS Nie ma ich obecnie w ofercie Seagate Muskie 2TB 18

19 Obudowa kontrolera (z Midplane) SBB 2.0 (Storage Bridge Bay Working Group) rozmiar 2U Jest identyczna dla: Dwóch modeli modułów podstawowych (12 i 24 dyski) Dwóch modeli półek rozszerzeń (12 i 24 dyski) Obudowa zawiera Miejsce na dwa zasilacze i moduły chłodzące Lewy slot jest pod PSU 1 Prawy slot jest pod PSU 2 Moduły PSU 1 i PSU 2są identyczne Miejsca na 2 kontrolery W środkowej części są miejsca na kontrolery montowane jeden nad drugim Górny kontroler to kontroler nr 1 natomiast dolny to kontroler nr 19

20 Kontroler - budowa kontroler Intel Jasper Forest quad core 64-bit CPU 16 GB pamięci cache 2 x 8GB DIMM s Cztery porty 2/4/8 Gbps FC Wykorzystywane opcjonalnie do podłaczenia zewnętrznego storage lub serwerów Dwa porty USB 2.0 ports Dwa porty 10/100/1000 Mbps Ethernet Port 1 (wymagany) Port 2 (opcjonalnie) Dwa porty 6 Gbps SAS Wykorzystywane do podłączenia półek z dodatkowymi dyskami Dodatkowe porty (obecnie ma ma moŝliwości wykorzystania. W przyszłości będzie moŝna tam zamontowac dodatkowe porty FC lub 10 Gbit Ethernet) 20

21 Kontroler - architektura Interfejsy SBB słuŝące do podłaczenia dodatkowych półek dyskowych Intel Jasper Forest quad core CPU 2.1 GHz 8GB pamięci cache (wykorzystuje dwie kości kaŝda po 4GB DIMM) 32GB wewnętrznej pamięci cache dla oprogramowania zarządzającego Storwize V IBM Corporation 21

22 Kontroler kontrolki... Kontrolka prędkości FC - stan Kontrolka połączenia FC - stan Oznaczenie Wyłączona Wyłączona Nieaktywny Wyłączona Włączona lub migająca Aktywny, niska prędkość (2 Gb/s) Migająca Włączona lub migająca Aktywny, średnia prędkość (4 Gb/s) Włączona Włączona lub migająca Aktywny, wysoka prędkość(8 Gb/s) Ethernet LED Kolor Oznaczenie Link state Zielony Włączony, gdy jest połączenie Aktywność śółty Migająca, gdy dane są transferowane Kontrolka przy portach SAS Wyłączona Migająca Włączona Oznaczenie Nie ma podłaczenia Półka jest podłaczona, dane są transferowane Półka jest podłączona 22

23 Kontroler kontrolki... Pozycja Kolor Symbol Nazwa Stan LED Oznaczenie Po lewej Zielony Pulsujący Status klastra Włączony Migający Wyłączony Kontroler jest w trybie aktywnym. W tym stanie nie nalezy mieniać kontrolera Kontroler jest w stanie serwisowym. Zablokowane operacje I/O. MoŜna wymieniać Nie ma zasilania doprowadzonego do kontrolera. W środku Burszty nowy Wykrzyknik Błąd Włączony Kontroler jest w trybie serwisowym lub wystąpił błąd uniemoŝliwiający korzystanie z urządzenia. Konieczne jest podjęcie działań serwisowych. Migający Wyłączony Kontroler jest identyfikowany przez system. MoŜe/nie musi występować błąd. Kontroler jest w trybie aktywnym Po prawej 23 Zielony Zasilanie Zasilanie Wyłączony Brak zasilania Wolno miga Szybko miga Włączony Zasilanie jest, ale system został wyłączony Kontroler jest w trybie samo-testowania (POST) Kontroler jest właczony, działa poprawnie

24 Moduł rozszerzeń dodatkowa półka dyskowa 2010 IBM Corporation Dwa porty 6 Gbps SAS Wykorzystanie 1 portu jest obowiązkowe Wykorzystanie drugiego portu jest opcjionalne tylko w przypadku gdy podłączamy drugą półkę Port diagnostyczny/serwisowy Obecnie nie moŝna z niego korzystać 24

25 Moduł rozszerzeń dodatkowa półka dyskowa 2010 IBM Corporation Interfejs SBB łączy półkę z obudową kontrolera 25

26 Moduł rozszerzeń kontrolki... Expansion Canister LEDs SAS Port LEDs same as node canister Pozycja Kolor Symbol Nazwa LED Opis Na górze Zielony Pulsuje Status Wyłączony Nie aktywny Włączony Aktywny Migający VPD Błąd Na dole Burszty -nowy Wykrzyknik Błąd Wyłączony Brak błędu/identyfikacji Włączony Wystąpił błąd Migający Następuje identyfikacja 26

27 Power Supply Unit (PSU) moduł zasilający Dwa PSU zapewniają pełną redundację Moc 764watt Aby zapewnić bezpieczeństwo dla metadanych Storwize V7000 oferuje podtrzymanie bateryjne 27 Jeden PSU - dwa wentylatory W przypadku gdy jeden zawiedzie układ chłodzenia w PSU macierz będzie korzystała z drugiego PSU. Nie spowouje to utraty wydajności. Wymiana PSU musi nastąpić w czasie krótszym niŝ 5 minut po tym czasie moŝe dojśc do przegzania urządzenia i system automatycznie się wyłączy Oprócz podtrzymania bateryjnego, w przypadku utraty zasilania dane z pamięci cache zostają zapisane na nieulotną pamięć. Czas ładowania baterii wynosi ok. 1 godziny Storwize V7000 nie uruchomi się, jeŝeli baterie nie będą posiadały wystarczającej ilości zasilania umoŝliwiającej podtrzymanie danych w przypadku awarii Pobór mocy dodatkowej półki 580 watt Pólka dyskowa nie posiada baterii.

28 Power Supply Unit moduł zasilający PSu w obudowie kontrolera zawiera baterię, która w przypadku awarii pozwala podtrzymać dane w pamięci cache a następnie zapisać je na dysk typu flash Aby system mógł poprawnie działać bateriie musza być naładowane do pełna. 28

29 PSU Kontrolki... PSU - moduł dodatkowy Shaded area below only applicable to Control Enclosure PSU PSU moduł Podstawowy kontrolera 29 Pozycja Kolor Symbol Nazwa LED Opis Lewa góra Prawa góra Lewy środek Prawy środek Lewy dół Prawy dół Burszty -nowy Zielony Burszty -nowy Burszty -nowy Burszty -nowy Zielony AC current Power symbol Fan symbol DC Symbol Battery symbol Different battery symbol Brak zasilania AC OFF ON OK brak zasilania ac Zasilanie Ok On Moduły zasilające OK Uszkodzenie wentylatora Brak zasilania DC Bateria uszkodzona Off Migający Off On Off On Off On Moduły zasilające nie dostarczają prądu do systemu Zasilanie ac OK, ale zasilanie systemy wyłaczone Wentylator OK Awaria wentylatora PSU OK PSU Awaria Bateria OK Bateria zepsuta Bateria OK On Bateria OK Off Bateria zepsuta

30 Architektura SAS oraz okablowanie 30

31 SAS 1.0 and 2.0 Chipset Most mainstream vendors are comfortable using SAS 1.0 in smaller SMB environments where fewer than fifty drives are involved. SAS 1.0 is attractive due to it s lower price, but that price is achieved by excluding some of the important features found in more robust FC drives. Some vendors are starting to promote SAS 2.0 drives in an effort to make their systems appear to be SAS 2.0-Ready but aren t fully compliant. Other storage vendors are waiting on more than just SAS 2.0 drives and are waiting on SAS 2.0 chipsets before implementing SAS in the midrange and enterprise systems SAS 2.0 chipsets bring the potential for true robustness & fault tolerance, missing in SAS 1.0 chips SAS 2.0 chipsets bring full-featured error reporting & integrity checking which are missing in SAS 1.0 chips Storwize V7000 has a SAS 2.0 6Gb/s chipset and runs at 6Gbps only Serviceability Feature 4Gb/s FC Support 3Gb/s SAS 1.0 3Gb/s SAS 2.0 Pure 6Gb/s SAS 2.0 Drive Channel Health Monitoring YES YES YES YES Collect All Port Statistics YES YES YES YES Retrieve Drive Diagnostic Data YES YES YES YES Cabling Error Mis-Wire Detection and Notification YES YES YES YES Degraded Wide Port Notification N/A YES YES YES Automatically Disable Faulty Port YES YES YES YES Drive Channel Initialization Storm Protection YES NO NO YES Maintain History of Port Statistics YES NO NO YES Proactive Drive Health Monitoring YES NO NO YES SATA Drive SMART Event Polling YES NO NO YES Slow PHY Speed Detection YES NO NO YES Drive Port Fault Protection YES NO NO YES Controller FRU Fault Isolation Diagnostics T10 PI and 520B Support with Recovered Error Limits Improved Redundant Drive Path Fault Tolerance Controller to Controller Channel Fault Protection YES NO NO YES Yes NO NO YES NO NO NO YES NO NO NO YES 31

32 SAS Controllers and Expanders Node canister SBB interface connects to enclosure chassis midplane 32

33 SAS Controllers and Expanders Expansion Canister SBB interface connects to enclosure chassis midplane 33

34 SAS Controllers and Expanders Chain 2 Chain 1 A string of enclosures on a SAS chain are connected via two Strands Each Strand is an independent SAS domain (network) providing redundancy to the enclosures and associated disk drives 34

35 SAS Controllers and Expanders Via SAS Expander A SAS Expander is basically a switch with point to point connection to every drive in the enclosure Two Expanders per enclosure One per canister allowing access to a given disk drive per a SAS chain by either node canister for redundancy 35

36 SAS Ports and Cables SAS Port Phy Physical Link SAS Cable SAS Port Phy Phy LEDs Phy Phy Phy Phy Phy Phy SAS Connector Example Only 36 A phy contains a transceiver (transmitter + receiver) A physical link connects two phys and contains a pair of wires for full duplex transmission at 6 Gbps A SAS port on the Storwize V7000 contains four phys A SAS cable contains four physical links or lanes with total transmission bandwidth of 24 Gbps

37 SAS Ports and Cables SAS cable comprised of four individual wire pairs providing the physical links Each SAS lane/phy is 6Gbps Path to drives is a single lane and there are redundant paths to drives Links 2, 3 and 4 are utilized when concurrent I/Os overload the previous link A single SAS 2.0 port delivers up to 24Gb/s throughput 37

38 SAS Ports and Cabling On each expansion canister, port 12 is the the cable-in cable-out port port from to the control next expansion enclosure enclosure or another in expansion the chain. enclosure Notice the for arrow a given on chain. the label Notice the indicates arrow on this the is label a cable-out indicates port. this is a cable-in port. NOTE: On the expansion enclosures NOTE: the On port the numbers expansion have enclosures no relationship the port numbers to the SAS have chain no relationship numbering. to the SAS chain numbering. Control Enclosure Rear View /124 Expansion Enclosure Rear View /224 Notice that port 1 and port 2 are reversed on the bottom node canister as this canister is installed upside down IBM Corporation On the control enclosure port 1 equates to SAS chain 1 and port 2 equates to SAS chain 2 on each of the node canisters. The arrows on the labels indicate that you cableout from the port to expansion enclosures enclosures in the in the chains. chains. Notice that port 1 and port 2 are reversed on the bottom node canister as this canister is installed upside down. 38

39 SAS Ports and Cabling Control Enclosure Rear View /124 Expansion Enclosure Rear View /224 39

40 SAS Ports and Cabling SAS cables always connect from one top enclosure canister to another top enclosure canister and from one bottom enclosure canister to another bottom enclosure canister in a SAS Chain Never connect the top canister of one enclosure to the bottom canister of another enclosure or vice versa Errors will be logged indicating the system is miss cabled Expansion Enclosure An expansion enclosure connects to only one SAS chain No restrictions on which SAS chain an enclosure connects to Can connect 5 enclosures to chain 1 before adding any to chain 2 Not recommended for RAID 10 as code tries to use drives from both chains for enclosure loss protection and/or SAS chain failure protection Intermix of 12 or 24 drive enclosures on same chain supported 40

41 SAS Ports and Cabling Drives in Control Enclosure are part of SAS Chain 2 SAS Chain 2 SAS Chain 1 Supported but now we would have 3 enclosures on SAS Chain 2 and only one on SAS Chain 1 Since each SAS Chain currently has only one enclosure we could add this second expansion enclosure to either Chain 41

42 Expansion and Cabling 42 Announce will state support for 9 expansion enclosures but at GA only 4 initially supported until later in year Cabling: logical layout Cabling: physical layout

43 SAS Network Monitoring A new software component has been created to interface with the enclosure hardware and to monitor and isolate fault conditions This new component has been designed and implemented using knowledge gained from the SES and RAID adapter components in the DS8000 The component will provide various functions including: Police configuration rules including correct SAS cabling If cabling is incorrect when system initially configured or when expansion enclosures are added the system will not allow configuration of drives for use by system until corrected Ensure that the correct level of firmware is installed on all hardware components If a new piece of hardware is installed and managed, it will be automatically upgraded/downgraded to the supported level If I/O errors are experienced between node canisters and drives, it will analyze multiple independent errors to identify the faulty component in the network If the system identifies a faulty piece of hardware, it will disable that hardware unless doing so will cause a loss of access to data Monitor hardware components for reported faults and log events to indicate the requirement for HW replacements 43

44 Service Assistant Service Mode Maintenance Mode 44

45 Service Assistant Overview There is a new Service Assistant GUI and CLI which can be used to service a node even if it is not a cluster member 45 This interface provides full remote access to information and tasks available on the SVC front panel interface today including: Status information about the Fibre channel, Ethernet and the node itself Basic configuration information (E.g. IP addresses) Service tasks (E.g. Restarting CIMOM, GUI, Easy Tier, SLP or changing WWNN) Details of node error codes plus hints about what to do to fix the error Recovery tasks (E.g. Tier 3 recovery) Service Assistant GUI is a lightweight web interface which is available via a Service Assistant IP address on each node canister s Ethernet port 1 It can also be accessed via the cluster IP address: https// /service Service Assistant interfaces are able to view status and run service actions on other nodes as well as the currently logged in node Service Assistant can only be accessed using the superuser account Configuration: Each node can have a single Service Assistant IP address on Ethernet port 1 Strongly recommended these IP addresses are configured on all Storwize V7000 node canisters

46 Service Mode Replaced with Service State The SVC service mode in versions prior to the Storwize V7000 and V6.1 allowed access to VPD, logs and dump data on a SVC node when it was not part of the cluster It also provided a method of forcing the installation of a different version of software if required There were occasions when a node could not be managed as part of the cluster and must be set into service mode While in service mode the node did not operate as part of the SVC cluster Therefore, the cluster would be in degraded mode The IP address used to access a node that was in service mode was configured as part of initial cluster configuration The service mode IP address was set for Ethernet port 1 46

47 Hardware Error Reporting during Boot Since there no longer is a service mode with the Storwize V7000, nodes will now be put into service state under the following conditions: If the node detects a critical hardware or software fault The user can manually set service state if it is desirable to prevent the node from joining a cluster Service Assistant is used to do this When a node is in service state it will not join a cluster The cluster svcinfo lsnode view will be able to differentiate between a missing node and a node in the service state All boot failure scenarios will become critical node errors This will alter some of the numbers that you may be familiar with on SVC The Storwize V7000 software will be started under all possible scenarios; however... A node will not join the cluster if a critical node error exists There are a set of non-critical errors that may occur during boot which do not prevent the nodes from joining the cluster E.g. One power supply not operational won t prevent the cluster from booting The software will raise an error in the cluster error log to indicate that the node has a critical error if communication with the cluster is possible Assuming communication with the cluster is possible the cluster can call home to IBM and notify administrators about the hardware fault 47

48 Hardware Error Reporting during Boot SVC node hardware has a front panel that displays various Booting, Failed and Node Error codes on the front panel which indicate faults which prevent the node from joining a cluster 578 A 578 error indicates a node can not join the cluster as it has lost it s cluster state information With Storwize V7000 there is no front panel display Thus one of the reasons for the new Service Assistant function 48

49 Service Assistant Login Panel Can access tool via IP network or by connecting laptop to Ethernet port 1 on a node canister using standard Ethernet cable and configuring laptop IP to be on network of cluster 2010 IBM Corporation 49

50 Service Assistant Main Menu Enter service state option Since there is no physical display on a node canister to display event codes, similar to the SVC front panel, the Service Assistant provides this functionality. Can restart these services: CIMOM GUI/Webserver Easy Tier SLPD 50

51 Maintenance Mode Maintenance mode is a new mechanism for preventing unnecessary messages being sent to IBM and administrators Maintenance mode is designed to be used by the Directed Maintenance Procedures (DMPs) rather than the administrator directly The Directed Maintenance Procedures (DMPs) may direct the administrator to perform hardware actions which will look like an error to the system E.g. Removing a drive from an enclosure Under these scenarios it is not helpful to send call home s to IBM and event notifications to administrators To address this issue Storwize V7000 has the concept of a maintenance mode which is set by modifying the I/O group properties svctask chiogrp -maintenance yes Maintenance mode only applies to errors in the SAS domain and the Storwize V7000 hardware The Directed Maintenance Procedures (DMPs) will control maintenance mode without any need for administrator action 51

52 Maintenance Mode While in maintenance mode... New unrelated events are entered into the SVC event log as they occur A specific subset of events will not call home or administrators unless they are still unfixed when exiting maintenance mode The events which are subject to maintenance mode will all be autofixed when the issue is resolved This provides a basic audit trail of actions take by the administrator during maintenance mode without unnecessary alerts being created An I/O group will exit maintenance mode... When a CLI command is run to disable it svctask chiogrp maintenance no Or when a 30 minutes timeout expires Re-entering maintenance mode restarts the 30 minute clock The DMPs will set maintenance mode every time the user clicks Next on the DMP panels 52

53 Initial Configuration 53

54 Initial Configuration Physical requirements: Enclosures racked and SAS cabling completed Fibre Channel: Zero FC connections in a iscsi only environment with no external storage to virtualize FC connections for external virtualized storage and/or FC attached servers LAN Network Two connections, one to port 1 on each node canister for management required Redundant power connections for each enclosure Enclosures powered on Node canister PSU batteries charged > 50% for system to boot USB memory stick with Initial Setup Tool executable Provided with system If USB sticks not allowed on premises due to security then the initial configuration can be performed using the Service Assistant Requires laptop to connect to Ethernet port 1 on one of the node canisters Logical requirements: Three IP addresses required One for the cluster and one for each node canister for Service Assistant Subnet Mask and Gateway addresses are known 54

55 Initial Configuration Initial Setup - Initialization Tool Small Windows application on USB key Initialization Tool asks for: Cluster IP address Subnet Mask Network Gateway Tool creates a small text file on USB key Example file: satask mkcluster -clusterip gw mask Plug USB key in either node canister s USB port System will... Automatically execute the file Delete the file after execution Write a response file (html) to the USB Key This procedure protects the customer from... Accidential cluster creation (file is only available one time) Unexpected activities if USB key not removed Unexpected cluster creation as cluster will not allow a cluster create action if there is already a cluster configured 55

56 Fresh New User Interface Based on XIV GUI System recommendations Visual task flow guidance Integrated video instruction Link to more information if needed System status always available 56

57 IBM Corporation

58 IBM Corporation

59 Hardware Installation Planning 59

60 Rack Layout A 19 inch rack with 2-20U free for enclosure installation Suggested enclosure rack layout is to install the control enclosure such that 4-5 expansion enclosures can be installed above and 4-5 below it Enclosures come standard with power cords configured with IEC-320 C13/14 connections to attach to standard rack PDUs Enclosure to floor outlet country specific power cords are available if required Two power cords per enclosure are required 60

61 Network Cable Requirements Two Ethernet cable drops minimum Four preferred for management access redundancy and/or for iscsi host access Note that iscsi storage attachment is not currently supported Verify that the default IP address configured on Ethernet port 1 on each of the node canisters will not conflict with existing IP addresses on the LAN before connecting LAN cables on top node canister one and on bottom node canister two Can use thumb drive initialization tool to change addresses if a conflict Otherwise can change them during EZsetup configuration process Eight fibre channel cable drops if connection to a SAN is required Unlike SVC, Storwize V7000 doesn t require a SAN allowing iscsi host use only Node canisters communicate across midplane in the control enclosure Two SAS cables required for each expansion enclosure installed Cables orderable in one, three and six meter lengths 61

62 SAN Configuration Example cc 62

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR 1 ZAKUP I DOSTAWA SERWERÓW

CZĘŚĆ NR 1 ZAKUP I DOSTAWA SERWERÓW Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW, URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WARUNKI REALIZACJI Minimalne parametry techniczne, jakie muszą spełniać serwery, urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm.

Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm. Jakub Roguski Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm. The Business Case (Zazwyczaj koszty zakupu to niewielka część TCO) TCO For modern IT platforms, 30% of the total

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR

Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR Wersja 2.6 Data publikacji oryginału: 28-04-2013 Data publikacji tłumaczenia: ~31-07-2013 Wersje pojazdów: XR5 1.9 / XR1 1.11 / XR2 1.6 To oprogramowanie jest darmowe

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Infolinia techniczna: (+48) 22 583 43 81 01

Infolinia techniczna: (+48) 22 583 43 81 01 NETGEAR Poland Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa tel. (+48) 22 630 66 40 fax (+48) 22 630 66 41 www.netgear.pl www.readynas.pl www.netgearclub.pl e-mail: sales_pl@netgear.com Infolinia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 00-950 WARSZAWA UL.

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code... W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość

Bardziej szczegółowo

Seria biznesowa. TurboNAS. www.qnap.pl. ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji serwerów dzięki iscsi/ip SAN i NAS

Seria biznesowa. TurboNAS. www.qnap.pl. ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji serwerów dzięki iscsi/ip SAN i NAS TurboNAS Seria biznesowa ÎÎCentralne magazynowanie danych i współdzielenie plików ÎÎCentrum kopii zapasowych dla firm ÎÎPrywatny serwer chmury dla łatwej decentralizacji ÎÎKompletne rozwiązanie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Unified Fabric bezpieczne i niezawodne przełączanie w Data Center

Unified Fabric bezpieczne i niezawodne przełączanie w Data Center Unified Fabric bezpieczne i niezawodne przełączanie w Data Center Radosław Machała 03.10.2013 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1 Wstęp Nexusy w architekturze współczesnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 10 marca 2011 V1.1 1/ 47 Spis treści 1 Wprowadzenie Plan wykładu 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Ludosław Drelichowski University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Grzegorz Oszuścik Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Evaluation of the efficiency

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 2/2008 (Tom 15) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo