Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000"

Transkrypt

1 Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000 Cele Zaplanować instalację Sprawdzić, czy na serwerze są zainstalowane programy, których używamy Zainstalować bazy danych Oracle 10g na serwerze, który pracuje pod systemem operacyjnym Windows 2000 Skonfigurować OEM Zainstalować klienta Oracle na stacjach roboczych Skonfigurować za pomocą Net Configuration Assistant połączenie do bazy danych Utworzyć użytkownik student Otworzyć konto Scott i zmienić jego hasło 1

2 Co nie zrobimy? Nie zainstalujemy bazy w wersji Real Application Cluster (RAC) Nie zainstalujemy bazy na Windows XP Nie zainstalujemy bazy na Windows 2003 Nie zainstalujemy bazy na Windows pod AMD 64 / Intel Itanium Nie zainstalujemy bazy przy użyciu Ms Active Directory Nie będziemy rozważać co zrobić aby usunąć Oracle po nieudanej instalacji O procesie instalacji Proces instalacji bazy danych Oracle wymaga uprawnienia administratora systemu operacyjnego w celu utworzenia grup i użytkowników oraz zmiany w ustawieniach (konfiguracji) serwera. W dużych firmach zazwyczaj administrator serwera jest inna osoba niż administrator bazy danych Oracle. Proces instalacji wymaga współpracy między administratorem serwera, administratorem sieci (Ms Active Directory, Novell, Linux) oraz administratorem bazy danych Oracle. 2

3 Co zainstalować na serwerze? Jakie programy powinny być zainstalowane na serwerze? Program WinZip Gadu-gadu Adobe Acrobat Reader Mozilla Firefox Qslice VNCServer OpenSSH WinSCP Uwagi Planowanie instalacji Sprawdzić w Metalinku macierzy certyfikacji Oracle dla wybranego systemu operacyjnego Jakie poprawki do systemu są wymagane? Jakie dodatkowe programy należy zainstalować? Więcej o planowanie instalacji Jak zaimplementować Oracle Enterprise Server, s w Joe Grene, Oracle 8 Server, Księga Eksperta, Helion,

4 Planowanie instalacji Jak duża baza planujemy mieć? Jaka jest liczba planowanych użytkowników? Jaki będzie roczny wzrost wielkości bazy? Jakie są wymagania w stosunku do dostępności bazy? Czy przewidujemy budować bazy dostępnej 24*7-24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu? Jak długi przestój możemy zaakceptować? Jaki system dysków będzie używany /SCSI, SATA, macierze dyskowe/? Jakie inne aplikacje będą działać na serwerze gdzie planujemy instalować bazy Oracle 10g? Jaka globalna nazwa dla bazy danych? Jaki system nazewnictwa /lokacja_system_operacyjny_typ_bazy/? Jaka wielkość bloku planujemy używać? (ograniczenie wielkości bloku do 16kB) Planowanie instalacji - opcje wyboru Przy studiowaniu dokumentacji i planowaniu instalacji jest dobrze stosować macierzy i drzewa decyzyjne w celu reprezentacji graficznej różnych opcji wyboru. Przykład macierzy wyboru Testowa Produkcyjna Typ Instalacji Windows 2000 System Operacyjny Windows XP Windows

5 Planowanie instalacji - opcje wyboru I tak na przykład przy systemie operacyjnym Windows 2000 możemy mieć następujących wersji systemu operacyjnego: Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows 2000 Server Advanced Edition Windows 2000 Server Data Center Edition z opcją 4GT - 4 GB RAM Tuning - 3 GB dla Oracle Czynności wykonywane przed instalacją Export rejestrów Windows Kopia systemu w celu przywrócenia rejestrów i stanu systemu przed instalację bazy danych Oracle Konfiguracja dysków RAID?? Określenie wielkości pliku wymiany - SWAP = 3 * RAM. Zarejestrować się na OTN - Oracle Technology Network Pobrać bazy z (3 CD, do instalacji na serwerze jest wymagane CD 1, a do instalacji na stacjach roboczych CD 3) Utworzyć katalog roboczy, w którym będzie rozpakowane oprogramowanie Oracle w celu nie korzystania podczas instalacji z CD- Rom (DVD-Rom) - szybsza instalacja z twardego dysku. 5

6 Czynności wykonywane przed instalacją Zapoznać się z ostatnich zmian w dokumentacji - przeczytać pliku Release Notes w Disk1 \ doc \ relnotes.101 \ b10132.pdf Oracle Database Release Notes 10g Release 1 ( ) for Windows Part No. B March 2004 Zapoznać się z dokumentacji dotyczącej instalacji - przeczytać pliki Installation Guide oraz Quick Installation Guide Disk1 \ doc \ install.101 \ b10130.pdf Disk1 \ doc \ install.101 \ b13669.pdf - Oracle Database Installation Guide 10g Release 1 ( ) for Windows Part No. B Oracle Database Quick Installation Guide 10g Release 1 ( ) for Windows Part No. B March 2004 Czynności wykonywane przed instalacją - przeczytać pliki, które się znajdują w katalogu doc E:/doc/readme.101/README_rdbms.htm Oracle Database Readme 10g Release 1 (10.1) Part No. B E:/doc/readme.101/README_sqlplus.htm SQL*Plus Release Notes Release 10.1Part Number B E:/doc/readme.101/README_EM.htm Oracle Enterprise Manager 10g Database Control Release Readme E:/doc/readme.101/README_OracleNet.htm Oracle Net Services README Release 1 (10.1) E:/doc/readme.101/README_srvm.txt Oracle Server Management Readme File Release E:/doc/readme.101/README_spatial.txt Oracle10g Spatial Release Release 6

7 Czynności wykonywane przed instalacją Przeczytać informację dotyczącą instalację umieszczoną na Forum Oracle: Comunity Forums Przeczytać informację dotyczącą instalację umieszczoną na strony Oracle poświęconą dokumentację: Znaleźć odpowiedzi na pytania, które powstały przy czytaniu dokumentacji. Comunity Forums Czynności wykonywane przed instalacją Opracować dokument w którym będzie opisana instalacja bazy danych Oracle globalna nazwa bazy danych folder Oracle Home SID bazy danych grupy dysków i system plików system kodowania hasła dla sys, system, dbsnmp adres i port Oracle Enterprise Manager adres i port isqlplus adres i port Oracle Agent 7

8 Czynności wykonywane przed instalacją Tworzenie grup - ORA_DBA - ORA_OPER Tworzenie użytkownika oracle Przepisywanie członków do grup - Administratorzy - dodać użytkownika Oracle - ORA_DBA, ORA_OPER dodać użytkowników - Zarządzanie NT (NT Authority /System) - System - Oracle Administrator Nadawanie pęlnych uprawnień do dysków i katalogów gdzie będzie zainstalowana baza danych Oracle Usługi uruchomione na serwerze Windows przy zainstalowanych bazy Oracle i serwera aplikacji Names in e nglish S ta rtup Type WIN_IAS _P RD S ta tus Nazwa usługi WIN_IA S _P RD S ta tus WORA Za wia domie nie o zda rze niu s ys te mowym S ta rte d Automa tic Ale rte r Za rzą dza nie Application management a plika cja mi Ma nua l Ati HotKe y P olle r S ta rte d Automa tic Aktua liza cje a utoma tyczne Ma nua l Automatic Updates Ba ckground Inte llige nt Tra ns fe r S e rvice s Ma nua l Ba ckup Exe c Age nt Brows e r S ta rte d Automa tic Ba ckup Exe c De vice & Media Service Started Automatic Backup Exec Job Engine Started Automatic Ba ckup Exe c Na ming S e rvice s S ta rte d Automa tic S ta rtup Type WORA Log on As Uwa gi 8

9 Usługi uruchomione na serwerze Windows przy zainstalowanych bazy Oracle i serwera aplikacji Usługi uruchomione na serwerze Windows przy zainstalowanych - bazy Oracle i - serwera aplikacji Oracle są umieszczone w pliku Uruchomione usługi na serwerze Windows Wymagania w stosunku do serwera Pamięć operacyjna > 256MB Na 256mb i Celeron 333 trzeba mieć cierpliwość w celu uczenia się Oracle Mój Komputer/Prawy przycisk myszy/ Zarządzaj/Narzędzia Systemowe/ Informacja o systemie/podsumowanie Systemu Wolne miejsce na dysku / bez wykorzystywania opcji RMAN/ na dysku C 80 MB w Program Files jest tworzony folder Oracle w którym są umieszczane pliki Oracle Inventory i logi (pliki opisujące przebiegu instalacji) na dysku MB Oracle wymaga zainstalowania Service Pack 2 w Windows 2000 (Obecnie jest Service Pack 4) 9

10 Uwagi dotyczące procesu instalacji Instalacja bazy danych Oracle jest dokonywana przy użyciu Oracle Universal Installer. Oracle Universal Installer wykorzystuje Java Virtual Machine i dlatego przebieg instalacji i ekrany instalacji są bliskie (jednakowe) na wszystkie platformy i systemy operacyjne. Najpierw Oracle Universal Installer uruchamia Java Virtual Machine, która: sprawdza czy są spełnione wymagania dotyczące systemu operacyjnego, sprzętu (pamięć, plik wymiany (SWAP), typ i szybkość procesora) instaluje Oracle Inventory steruje procesu instalacji. Uwagi dotyczące procesu instalacji Instalację można dokonać z: CD-Rom DVD-Rom komputera w sieci: twardego dysku serwera. Instalację można przeprowadzać - monitorować i sterować: bezpośrednio na serwerze z stacji roboczej poprzez użyciu programu VNC, tightvnc lub inny podobny (VNCServer i VNCViewer) 10

11 Proces instalacji Oracle Home c:\oracle\wntest DataBase Name WNTEST Proces instalacji Create Starter Database 720 MB /Tworzy startowa baza danych/ Global Database Name /Wprowadzamy globalnej nazwy dla bazy danych/ WNTEST Database Password (used for sys, system, sysman, dbsnmp accounts) /Wspólne Hasło dla kont użytkowników sys, system, sysman, dbsnmp/ test Advanced Installation 11

12 Proces instalacji Proces instalacji Specify File Locations /Określić polożenie plików/ Source /Źródło/ / Pełna ścieżka do pliku zawierającego informację o produktach, których chcemy instalować/ E:\Disk1\stage\products.xml Destination / Docelowy instalacja (Oracle Home - główny katalog/ Name / Nazwa / WNTEST Path / Ścieżka dostępu, Katalog docelowy / C:\oracle\product\10.1.0\WNTEST /OFA/ lub C:\oracle\WNTEST 12

13 Optimal Flexible Architecture OFA - jak rozmieścić oprogramowanie Wprowadza reguły, standardy w rozmieszczeniu i organizacji produktów Oracle Stosowanie wtedy, kiedy mamy kilku produktów w kilku wersjach na tym samym serwerze ma sens OFA - baza danych Oracle 9i - produkcyjna - baza danych Oracle 10g - (instancja) testowa - baza infrastruktury dla produkcyjnego serwera aplikacji 9i - produkcyjny serwer aplikacji 9i - baza infrastruktury dla testowego serwera aplikacji 10g - testowy serwer aplikacji 10g Zapewnia łatwiejsza administracja kilku... baz przez kilku administratorów Zapewnia łatwiejsza aktualizacja bazy Optimal Flexible Architecture OFA - jak rozmieścić oprogramowanie Oracle \ product \ \ WNTEST \ oradata \ WNTEST - pliki bazy i pliki z danymi \ HTML_DB \ flash_recovery_area \ admin \ WNTEST \ udump pliki śledzenia (trace files) \ pfile init.ora \ create lockaccount - które konta są zablokowane postdbcreation \ cdump \ bdump 13

14 Optimal Flexible Architecture OFA - jak rozmieścić oprogramowanie Używając polecenia Start \ Uruchom \ cmd: - tree możemy zobaczyć drzewo katalogów Oracle - dir >list utworzyć list katalogów Oracle Katalogi w katalogu Oracle \ product \ \ WNTEST są następujące admin dm md oo4o relnotes as s is tants doc mes g OP atch s lax BIN has mgw opmn s qlj cdata hs micros of-rxiife_wntes T oraconfig s qlplus cfgtoollogs ins tall MMC S nap-ins oracore s rvm com inventory NETWORK oradata s ys man config javavm nls ord uix cs s jdbc oc4j oui ultras earch ctx jdk OCI owm wwg databas e jlib ODBC perl xdk dbs jre ODP.NET pls ql demo ldap olap precomp diagnos tics LIB oledb RDBMS Optimal Flexible Architecture OFA - jak rozmieścić oprogramowanie Więcej o Optimal Flexible Architecture OFA można znaleźć w: Joe Grene, Oracle 8 Server, Księga Eksperta, Helion, 2000, Optimal Flexible Architecture, czyli jak rozmieścić RDBMS Oracle na dysku, s Kevin Loney, Marlene Theriault, Oracle 8i Podręcznik administratora baz danych, Helion, 2000, Położenie plików, s

15 Proces instalacji - wybór wersji bazy danych Proces instalacji - wybór wersji bazy danych Select Installation Type / Wybieramy jaki typ instalacji chcemy zrobić - jaką wersją bazy danych chcesz zainstalować / Enterprise Edition 828 MB Standard Edition /Standard Edition One/* Personal Edition Custom /Dostosowana do indywidualnych potrzeb Według naszych wymagań / The system require Service Pack 1 or higher /System Windows 2000 wymaga zainstalowaniu dodatków aktualizujących systemu operacyjnego/ * Oracle Standard Edition One (SEO) - Oracle SEO is specially-priced for single CPU servers. Don Burleson, What are the Oracle prices?, 15

16 Proces instalacji - wybór wersji bazy danych Różnice między poszczególnych wersji bazy danych są opisane w dokumencie Oracle Database 10g Product Family, An Oracle White Paper, Jan Wnioski z analizy rozwoju baz danych firmy Oracle - z rozwojem bazy danych, kolejnych wersji cechy, które występują w Enterprise Edition przychodzą do Standard Edition; - Standard Edition One jest ukierunkowana na klientów, którzy używały lub zamierzają używać baza w małych grupach roboczych na jednoprocesorowym serwerze. Przeanalizować jaki typ (wersja) bazy danych firma potrzebuje w celu optymalizacji wydatków na technologii informatycznych Proces instalacji - wybór wersji bazy danych O cenach katalogowych poszczególnych wersji produktów firmy Oracle zobacz na stronach: * Don Burleson, What are the Oracle prices?, 16

17 Proces instalacji Proces instalacji Specify Database Configuration Options /Wybierz typ konfiguracji bazy danych/ DataBase Name WNTEST Oracle System Identifier (SID) WNTEST DataBase Character Set /System Kodowania/ EE8MSWIN Unicode 3?? Create a Starter Databse /Utworzyć startowa, wyjściowa baza danych z przykładowymi schematami/ Zainstalować tylko oprogramowania bez tworzenia bazy danych. Następne baza danych będzie utworzona za pomocą DBCA Data Base Creation Assistant 17

18 Proces instalacji W naszym przypadku po zainstalowaniu oprogramowania Oracle Universal Installer uruchomi Oracle Data Base Configuration Assistant (ODCA) w celu utworzenia startowej bazy danych z przykładowymi schematami po czym uruchomi Net configuration Assistant. ODCA używa templaty (szablony) na podstawie, których tworzy bazę danych. Można przy pierwszym uruchomieniu zmodyfikować szablon a następne uruchomić i z tak utworzonego szablonu wykreować bazy danych. Proces instalacji 18

19 Proces instalacji General Purpose /OLTP i DSS - ogólnego przeznaczenia/ Advanced /Zaawansowane/ Proces instalacji Log of Installation /Informacje - logi o przebiegu procesu instalacji/ C:\Program Files\Oracle\Inventory\logs\installActions _ PM.log 77% of Install Warning Failed to intialize OCR - Ok OS error in starting Oracle CSService - Ignore Ocssd help Ocssd stop 19

20 Proces instalacji Proces instalacji 20

21 Proces instalacji Proces instalacji 21

22 Proces instalacji Proces instalacji 22

23 Proces instalacji Wybieramy przycisk OK w celu kontynuacji instalacji. Proces instalacji 23

24 Proces instalacji Wybieramy Ignore w celu kontynuacji instalacji. Proces instalacji 24

25 Proces instalacji Ten błąd oznacza, że nie jest uruchomiona usługa Oracle. W tym celu należy wybrać Start \ Ustawienia \ Panel Sterowania \ Narzędzia Administracyjne \ Usługi. Szukamy usługi z nazwy Oracle<SID> OracleService<SID> OracleDBConsole<SID>. Wybieramy kolejno te usługi i z opcje, które się pojawiają przy naciśnięciu prawym przyciskiem myszy wybieramy URUCHOM. Po uruchomieniu usługi wybieramy Ok w celu kontynuacji instalacji. Proces instalacji 25

26 Proces instalacji Koniec instalacji 26

27 Po instalacji Sprawdzić pliki logów (pliki dzienników) c:\program Files\Oracle\Inventory\logs installactions _ pm *** End of Installation Page*** The installation of Oracle Database 10g was successful. Po instalacji Nadanie praw Oracle do katalogu Oracle_Homes i tam gdzie są pliki bazy oraz flash_recovery_area Uruchomić w przeglądarki Oracle Enterprise Manager (OEM) i połączyć się z bazę danych jako SYSDBA. lub Sprawdzić czy baza jest wystartowana Sprawdzić Database Credentials Ustawić Database Credentials... 27

28 Po instalacji Co zrobić w tej sytuacji? W Windows w polskiej wersji należy: Start \ Ustawienia \ Panel Sterowania \ Narzędzia Administracyjne \ Zasady Zabezpieczeń Lokalnych \ Ustawienia Zabezpieczeń \ Zasady Lokalne \ Przypisywanie Praw Użytkownika \ Logowanie w trybie wsadowym dodać użytkowników Oracle, Administrator 28

29 Co zrobić w tej sytuacji? W Windows w oryginalnej (w języku angielskim) wersji należy: \ Select Control Panel \ Select Administrative Tools \ Select Local Security Policy \ Select "User Rights Assignment \ Select "Logon as a Batch Job \ Add the Users (Oracle, Administrator) Po instalacji Instalacja na stacjach roboczych Oracle Client Konfiguracja za pomocą Net Configuration Assistant połączenia do serwera z bazy danych Oracle Utworzenie kont użytkowników z ograniczonymi prawami dostępu do bazy danych Odblokowanie kont zablokowanych po instalacji bazy i zmiana haseł (Scott) Łączenie się do bazy za pomocą SQL Plus Łączenie się za pomocą isqlplus lub Tworzenie przestrzeni tabel (tablespaces) dla użytkowników. Modyfikacja parametrów bazy danych 29

30 Uwagi dotyczące instalacji bazy danych Oracle 9i Baza danych Oracle 9i można zainstalować również pod systemem operacyjnym Windows 98 Podsumowując Łączny czas instalacji 180 minut: - Systemu operacyjny Windows 2000 Server - Sterowniki - Aktualizacja systemu - Service Pack 4 - Konfiguracja systemu Windows dla Oracle - Baza danych Oracle - Konfiguracja bazy danych do celów zarządzania za pomocą Oracle Enterprise Manager - Dodać Custom Installation 30

31 Zadania dotyczące następnym laboratorium Zapoznać się z prezentacjami na stronie Zaawansowane Bazy Danych Przynieść puste CD w celu nagrania materiałów dotyczących instalacji Oracle 9i (10g) na Windows 2000 Przeczytać na temat języka SQL Literatura Więcej o planowanie instalacji Jak zaimplementować Oracle Enterprise Server, s w Joe Grene, Oracle 8 Server, Księga Eksperta, Helion, 2000 Kevin Loney, Marlene Theriault, Oracle 8i Podręcznik administratora baz danych, Helion, 2000 David Austin, Poznaj Oracle 8, Mikom, 1998 Marlene Theriault, Rachel Carmichael, James Viscusi, Oracle DBA. Administrowanie bazą danych, Read Me, 2000, 31

32 Zasoby 32

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston WYDAJNOŚĆ BAZ DANYCH W SERWERACH Z DYSKAMI PÓŁPRZEWODNIKOWYMI FIRMY KINGSTON DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston osiągają wydajność na wat wyższą o 184% 91% więcej zamówień na minutę

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9

Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9 Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9 1 Instalacja Xpress Scan : Uwaga: - po instalacji systemu wymagany jest restart serwera na który jest instalowany system Xpress Scan - do instalacji

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System Protect Software

Instrukcja obsługi System Protect Software 2012/04/23 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 OBSŁUGIWANE PLATFORMY SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE... 3 SZYBKA KONFIGURACJA... 4 INSTALACJA I KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo