Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000"

Transkrypt

1 Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000 Cele Zaplanować instalację Sprawdzić, czy na serwerze są zainstalowane programy, których używamy Zainstalować bazy danych Oracle 10g na serwerze, który pracuje pod systemem operacyjnym Windows 2000 Skonfigurować OEM Zainstalować klienta Oracle na stacjach roboczych Skonfigurować za pomocą Net Configuration Assistant połączenie do bazy danych Utworzyć użytkownik student Otworzyć konto Scott i zmienić jego hasło 1

2 Co nie zrobimy? Nie zainstalujemy bazy w wersji Real Application Cluster (RAC) Nie zainstalujemy bazy na Windows XP Nie zainstalujemy bazy na Windows 2003 Nie zainstalujemy bazy na Windows pod AMD 64 / Intel Itanium Nie zainstalujemy bazy przy użyciu Ms Active Directory Nie będziemy rozważać co zrobić aby usunąć Oracle po nieudanej instalacji O procesie instalacji Proces instalacji bazy danych Oracle wymaga uprawnienia administratora systemu operacyjnego w celu utworzenia grup i użytkowników oraz zmiany w ustawieniach (konfiguracji) serwera. W dużych firmach zazwyczaj administrator serwera jest inna osoba niż administrator bazy danych Oracle. Proces instalacji wymaga współpracy między administratorem serwera, administratorem sieci (Ms Active Directory, Novell, Linux) oraz administratorem bazy danych Oracle. 2

3 Co zainstalować na serwerze? Jakie programy powinny być zainstalowane na serwerze? Program WinZip Gadu-gadu Adobe Acrobat Reader Mozilla Firefox Qslice VNCServer OpenSSH WinSCP Uwagi Planowanie instalacji Sprawdzić w Metalinku macierzy certyfikacji Oracle dla wybranego systemu operacyjnego Jakie poprawki do systemu są wymagane? Jakie dodatkowe programy należy zainstalować? Więcej o planowanie instalacji Jak zaimplementować Oracle Enterprise Server, s w Joe Grene, Oracle 8 Server, Księga Eksperta, Helion,

4 Planowanie instalacji Jak duża baza planujemy mieć? Jaka jest liczba planowanych użytkowników? Jaki będzie roczny wzrost wielkości bazy? Jakie są wymagania w stosunku do dostępności bazy? Czy przewidujemy budować bazy dostępnej 24*7-24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu? Jak długi przestój możemy zaakceptować? Jaki system dysków będzie używany /SCSI, SATA, macierze dyskowe/? Jakie inne aplikacje będą działać na serwerze gdzie planujemy instalować bazy Oracle 10g? Jaka globalna nazwa dla bazy danych? Jaki system nazewnictwa /lokacja_system_operacyjny_typ_bazy/? Jaka wielkość bloku planujemy używać? (ograniczenie wielkości bloku do 16kB) Planowanie instalacji - opcje wyboru Przy studiowaniu dokumentacji i planowaniu instalacji jest dobrze stosować macierzy i drzewa decyzyjne w celu reprezentacji graficznej różnych opcji wyboru. Przykład macierzy wyboru Testowa Produkcyjna Typ Instalacji Windows 2000 System Operacyjny Windows XP Windows

5 Planowanie instalacji - opcje wyboru I tak na przykład przy systemie operacyjnym Windows 2000 możemy mieć następujących wersji systemu operacyjnego: Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows 2000 Server Advanced Edition Windows 2000 Server Data Center Edition z opcją 4GT - 4 GB RAM Tuning - 3 GB dla Oracle Czynności wykonywane przed instalacją Export rejestrów Windows Kopia systemu w celu przywrócenia rejestrów i stanu systemu przed instalację bazy danych Oracle Konfiguracja dysków RAID?? Określenie wielkości pliku wymiany - SWAP = 3 * RAM. Zarejestrować się na OTN - Oracle Technology Network Pobrać bazy z (3 CD, do instalacji na serwerze jest wymagane CD 1, a do instalacji na stacjach roboczych CD 3) Utworzyć katalog roboczy, w którym będzie rozpakowane oprogramowanie Oracle w celu nie korzystania podczas instalacji z CD- Rom (DVD-Rom) - szybsza instalacja z twardego dysku. 5

6 Czynności wykonywane przed instalacją Zapoznać się z ostatnich zmian w dokumentacji - przeczytać pliku Release Notes w Disk1 \ doc \ relnotes.101 \ b10132.pdf Oracle Database Release Notes 10g Release 1 ( ) for Windows Part No. B March 2004 Zapoznać się z dokumentacji dotyczącej instalacji - przeczytać pliki Installation Guide oraz Quick Installation Guide Disk1 \ doc \ install.101 \ b10130.pdf Disk1 \ doc \ install.101 \ b13669.pdf - Oracle Database Installation Guide 10g Release 1 ( ) for Windows Part No. B Oracle Database Quick Installation Guide 10g Release 1 ( ) for Windows Part No. B March 2004 Czynności wykonywane przed instalacją - przeczytać pliki, które się znajdują w katalogu doc E:/doc/readme.101/README_rdbms.htm Oracle Database Readme 10g Release 1 (10.1) Part No. B E:/doc/readme.101/README_sqlplus.htm SQL*Plus Release Notes Release 10.1Part Number B E:/doc/readme.101/README_EM.htm Oracle Enterprise Manager 10g Database Control Release Readme E:/doc/readme.101/README_OracleNet.htm Oracle Net Services README Release 1 (10.1) E:/doc/readme.101/README_srvm.txt Oracle Server Management Readme File Release E:/doc/readme.101/README_spatial.txt Oracle10g Spatial Release Release 6

7 Czynności wykonywane przed instalacją Przeczytać informację dotyczącą instalację umieszczoną na Forum Oracle: Comunity Forums Przeczytać informację dotyczącą instalację umieszczoną na strony Oracle poświęconą dokumentację: Znaleźć odpowiedzi na pytania, które powstały przy czytaniu dokumentacji. Comunity Forums Czynności wykonywane przed instalacją Opracować dokument w którym będzie opisana instalacja bazy danych Oracle globalna nazwa bazy danych folder Oracle Home SID bazy danych grupy dysków i system plików system kodowania hasła dla sys, system, dbsnmp adres i port Oracle Enterprise Manager adres i port isqlplus adres i port Oracle Agent 7

8 Czynności wykonywane przed instalacją Tworzenie grup - ORA_DBA - ORA_OPER Tworzenie użytkownika oracle Przepisywanie członków do grup - Administratorzy - dodać użytkownika Oracle - ORA_DBA, ORA_OPER dodać użytkowników - Zarządzanie NT (NT Authority /System) - System - Oracle Administrator Nadawanie pęlnych uprawnień do dysków i katalogów gdzie będzie zainstalowana baza danych Oracle Usługi uruchomione na serwerze Windows przy zainstalowanych bazy Oracle i serwera aplikacji Names in e nglish S ta rtup Type WIN_IAS _P RD S ta tus Nazwa usługi WIN_IA S _P RD S ta tus WORA Za wia domie nie o zda rze niu s ys te mowym S ta rte d Automa tic Ale rte r Za rzą dza nie Application management a plika cja mi Ma nua l Ati HotKe y P olle r S ta rte d Automa tic Aktua liza cje a utoma tyczne Ma nua l Automatic Updates Ba ckground Inte llige nt Tra ns fe r S e rvice s Ma nua l Ba ckup Exe c Age nt Brows e r S ta rte d Automa tic Ba ckup Exe c De vice & Media Service Started Automatic Backup Exec Job Engine Started Automatic Ba ckup Exe c Na ming S e rvice s S ta rte d Automa tic S ta rtup Type WORA Log on As Uwa gi 8

9 Usługi uruchomione na serwerze Windows przy zainstalowanych bazy Oracle i serwera aplikacji Usługi uruchomione na serwerze Windows przy zainstalowanych - bazy Oracle i - serwera aplikacji Oracle są umieszczone w pliku Uruchomione usługi na serwerze Windows Wymagania w stosunku do serwera Pamięć operacyjna > 256MB Na 256mb i Celeron 333 trzeba mieć cierpliwość w celu uczenia się Oracle Mój Komputer/Prawy przycisk myszy/ Zarządzaj/Narzędzia Systemowe/ Informacja o systemie/podsumowanie Systemu Wolne miejsce na dysku / bez wykorzystywania opcji RMAN/ na dysku C 80 MB w Program Files jest tworzony folder Oracle w którym są umieszczane pliki Oracle Inventory i logi (pliki opisujące przebiegu instalacji) na dysku MB Oracle wymaga zainstalowania Service Pack 2 w Windows 2000 (Obecnie jest Service Pack 4) 9

10 Uwagi dotyczące procesu instalacji Instalacja bazy danych Oracle jest dokonywana przy użyciu Oracle Universal Installer. Oracle Universal Installer wykorzystuje Java Virtual Machine i dlatego przebieg instalacji i ekrany instalacji są bliskie (jednakowe) na wszystkie platformy i systemy operacyjne. Najpierw Oracle Universal Installer uruchamia Java Virtual Machine, która: sprawdza czy są spełnione wymagania dotyczące systemu operacyjnego, sprzętu (pamięć, plik wymiany (SWAP), typ i szybkość procesora) instaluje Oracle Inventory steruje procesu instalacji. Uwagi dotyczące procesu instalacji Instalację można dokonać z: CD-Rom DVD-Rom komputera w sieci: twardego dysku serwera. Instalację można przeprowadzać - monitorować i sterować: bezpośrednio na serwerze z stacji roboczej poprzez użyciu programu VNC, tightvnc lub inny podobny (VNCServer i VNCViewer) 10

11 Proces instalacji Oracle Home c:\oracle\wntest DataBase Name WNTEST Proces instalacji Create Starter Database 720 MB /Tworzy startowa baza danych/ Global Database Name /Wprowadzamy globalnej nazwy dla bazy danych/ WNTEST Database Password (used for sys, system, sysman, dbsnmp accounts) /Wspólne Hasło dla kont użytkowników sys, system, sysman, dbsnmp/ test Advanced Installation 11

12 Proces instalacji Proces instalacji Specify File Locations /Określić polożenie plików/ Source /Źródło/ / Pełna ścieżka do pliku zawierającego informację o produktach, których chcemy instalować/ E:\Disk1\stage\products.xml Destination / Docelowy instalacja (Oracle Home - główny katalog/ Name / Nazwa / WNTEST Path / Ścieżka dostępu, Katalog docelowy / C:\oracle\product\10.1.0\WNTEST /OFA/ lub C:\oracle\WNTEST 12

13 Optimal Flexible Architecture OFA - jak rozmieścić oprogramowanie Wprowadza reguły, standardy w rozmieszczeniu i organizacji produktów Oracle Stosowanie wtedy, kiedy mamy kilku produktów w kilku wersjach na tym samym serwerze ma sens OFA - baza danych Oracle 9i - produkcyjna - baza danych Oracle 10g - (instancja) testowa - baza infrastruktury dla produkcyjnego serwera aplikacji 9i - produkcyjny serwer aplikacji 9i - baza infrastruktury dla testowego serwera aplikacji 10g - testowy serwer aplikacji 10g Zapewnia łatwiejsza administracja kilku... baz przez kilku administratorów Zapewnia łatwiejsza aktualizacja bazy Optimal Flexible Architecture OFA - jak rozmieścić oprogramowanie Oracle \ product \ \ WNTEST \ oradata \ WNTEST - pliki bazy i pliki z danymi \ HTML_DB \ flash_recovery_area \ admin \ WNTEST \ udump pliki śledzenia (trace files) \ pfile init.ora \ create lockaccount - które konta są zablokowane postdbcreation \ cdump \ bdump 13

14 Optimal Flexible Architecture OFA - jak rozmieścić oprogramowanie Używając polecenia Start \ Uruchom \ cmd: - tree możemy zobaczyć drzewo katalogów Oracle - dir >list utworzyć list katalogów Oracle Katalogi w katalogu Oracle \ product \ \ WNTEST są następujące admin dm md oo4o relnotes as s is tants doc mes g OP atch s lax BIN has mgw opmn s qlj cdata hs micros of-rxiife_wntes T oraconfig s qlplus cfgtoollogs ins tall MMC S nap-ins oracore s rvm com inventory NETWORK oradata s ys man config javavm nls ord uix cs s jdbc oc4j oui ultras earch ctx jdk OCI owm wwg databas e jlib ODBC perl xdk dbs jre ODP.NET pls ql demo ldap olap precomp diagnos tics LIB oledb RDBMS Optimal Flexible Architecture OFA - jak rozmieścić oprogramowanie Więcej o Optimal Flexible Architecture OFA można znaleźć w: Joe Grene, Oracle 8 Server, Księga Eksperta, Helion, 2000, Optimal Flexible Architecture, czyli jak rozmieścić RDBMS Oracle na dysku, s Kevin Loney, Marlene Theriault, Oracle 8i Podręcznik administratora baz danych, Helion, 2000, Położenie plików, s

15 Proces instalacji - wybór wersji bazy danych Proces instalacji - wybór wersji bazy danych Select Installation Type / Wybieramy jaki typ instalacji chcemy zrobić - jaką wersją bazy danych chcesz zainstalować / Enterprise Edition 828 MB Standard Edition /Standard Edition One/* Personal Edition Custom /Dostosowana do indywidualnych potrzeb Według naszych wymagań / The system require Service Pack 1 or higher /System Windows 2000 wymaga zainstalowaniu dodatków aktualizujących systemu operacyjnego/ * Oracle Standard Edition One (SEO) - Oracle SEO is specially-priced for single CPU servers. Don Burleson, What are the Oracle prices?, 15

16 Proces instalacji - wybór wersji bazy danych Różnice między poszczególnych wersji bazy danych są opisane w dokumencie Oracle Database 10g Product Family, An Oracle White Paper, Jan Wnioski z analizy rozwoju baz danych firmy Oracle - z rozwojem bazy danych, kolejnych wersji cechy, które występują w Enterprise Edition przychodzą do Standard Edition; - Standard Edition One jest ukierunkowana na klientów, którzy używały lub zamierzają używać baza w małych grupach roboczych na jednoprocesorowym serwerze. Przeanalizować jaki typ (wersja) bazy danych firma potrzebuje w celu optymalizacji wydatków na technologii informatycznych Proces instalacji - wybór wersji bazy danych O cenach katalogowych poszczególnych wersji produktów firmy Oracle zobacz na stronach: * Don Burleson, What are the Oracle prices?, 16

17 Proces instalacji Proces instalacji Specify Database Configuration Options /Wybierz typ konfiguracji bazy danych/ DataBase Name WNTEST Oracle System Identifier (SID) WNTEST DataBase Character Set /System Kodowania/ EE8MSWIN Unicode 3?? Create a Starter Databse /Utworzyć startowa, wyjściowa baza danych z przykładowymi schematami/ Zainstalować tylko oprogramowania bez tworzenia bazy danych. Następne baza danych będzie utworzona za pomocą DBCA Data Base Creation Assistant 17

18 Proces instalacji W naszym przypadku po zainstalowaniu oprogramowania Oracle Universal Installer uruchomi Oracle Data Base Configuration Assistant (ODCA) w celu utworzenia startowej bazy danych z przykładowymi schematami po czym uruchomi Net configuration Assistant. ODCA używa templaty (szablony) na podstawie, których tworzy bazę danych. Można przy pierwszym uruchomieniu zmodyfikować szablon a następne uruchomić i z tak utworzonego szablonu wykreować bazy danych. Proces instalacji 18

19 Proces instalacji General Purpose /OLTP i DSS - ogólnego przeznaczenia/ Advanced /Zaawansowane/ Proces instalacji Log of Installation /Informacje - logi o przebiegu procesu instalacji/ C:\Program Files\Oracle\Inventory\logs\installActions _ PM.log 77% of Install Warning Failed to intialize OCR - Ok OS error in starting Oracle CSService - Ignore Ocssd help Ocssd stop 19

20 Proces instalacji Proces instalacji 20

21 Proces instalacji Proces instalacji 21

22 Proces instalacji Proces instalacji 22

23 Proces instalacji Wybieramy przycisk OK w celu kontynuacji instalacji. Proces instalacji 23

24 Proces instalacji Wybieramy Ignore w celu kontynuacji instalacji. Proces instalacji 24

25 Proces instalacji Ten błąd oznacza, że nie jest uruchomiona usługa Oracle. W tym celu należy wybrać Start \ Ustawienia \ Panel Sterowania \ Narzędzia Administracyjne \ Usługi. Szukamy usługi z nazwy Oracle<SID> OracleService<SID> OracleDBConsole<SID>. Wybieramy kolejno te usługi i z opcje, które się pojawiają przy naciśnięciu prawym przyciskiem myszy wybieramy URUCHOM. Po uruchomieniu usługi wybieramy Ok w celu kontynuacji instalacji. Proces instalacji 25

26 Proces instalacji Koniec instalacji 26

27 Po instalacji Sprawdzić pliki logów (pliki dzienników) c:\program Files\Oracle\Inventory\logs installactions _ pm *** End of Installation Page*** The installation of Oracle Database 10g was successful. Po instalacji Nadanie praw Oracle do katalogu Oracle_Homes i tam gdzie są pliki bazy oraz flash_recovery_area Uruchomić w przeglądarki Oracle Enterprise Manager (OEM) i połączyć się z bazę danych jako SYSDBA. lub Sprawdzić czy baza jest wystartowana Sprawdzić Database Credentials Ustawić Database Credentials... 27

28 Po instalacji Co zrobić w tej sytuacji? W Windows w polskiej wersji należy: Start \ Ustawienia \ Panel Sterowania \ Narzędzia Administracyjne \ Zasady Zabezpieczeń Lokalnych \ Ustawienia Zabezpieczeń \ Zasady Lokalne \ Przypisywanie Praw Użytkownika \ Logowanie w trybie wsadowym dodać użytkowników Oracle, Administrator 28

29 Co zrobić w tej sytuacji? W Windows w oryginalnej (w języku angielskim) wersji należy: \ Select Control Panel \ Select Administrative Tools \ Select Local Security Policy \ Select "User Rights Assignment \ Select "Logon as a Batch Job \ Add the Users (Oracle, Administrator) Po instalacji Instalacja na stacjach roboczych Oracle Client Konfiguracja za pomocą Net Configuration Assistant połączenia do serwera z bazy danych Oracle Utworzenie kont użytkowników z ograniczonymi prawami dostępu do bazy danych Odblokowanie kont zablokowanych po instalacji bazy i zmiana haseł (Scott) Łączenie się do bazy za pomocą SQL Plus Łączenie się za pomocą isqlplus lub Tworzenie przestrzeni tabel (tablespaces) dla użytkowników. Modyfikacja parametrów bazy danych 29

30 Uwagi dotyczące instalacji bazy danych Oracle 9i Baza danych Oracle 9i można zainstalować również pod systemem operacyjnym Windows 98 Podsumowując Łączny czas instalacji 180 minut: - Systemu operacyjny Windows 2000 Server - Sterowniki - Aktualizacja systemu - Service Pack 4 - Konfiguracja systemu Windows dla Oracle - Baza danych Oracle - Konfiguracja bazy danych do celów zarządzania za pomocą Oracle Enterprise Manager - Dodać Custom Installation 30

31 Zadania dotyczące następnym laboratorium Zapoznać się z prezentacjami na stronie Zaawansowane Bazy Danych Przynieść puste CD w celu nagrania materiałów dotyczących instalacji Oracle 9i (10g) na Windows 2000 Przeczytać na temat języka SQL Literatura Więcej o planowanie instalacji Jak zaimplementować Oracle Enterprise Server, s w Joe Grene, Oracle 8 Server, Księga Eksperta, Helion, 2000 Kevin Loney, Marlene Theriault, Oracle 8i Podręcznik administratora baz danych, Helion, 2000 David Austin, Poznaj Oracle 8, Mikom, 1998 Marlene Theriault, Rachel Carmichael, James Viscusi, Oracle DBA. Administrowanie bazą danych, Read Me, 2000, 31

32 Zasoby 32

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 139 27-10-2014 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Microsoft SQL Server 2012 należy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 4.1

Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 4.1 SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Uproszczona instalacja SAS Forecast Server 4.1 W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Zespołem, telefonicznie na numer (22) 5604666 lub elektronicznie pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pomoc instalatora aplikacji Asseco WAPRO Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pobierz Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) Express (online) Pytania i odpowiedzi (online) Instalacja Microsoft

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9 Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR Wersja dokumentu 1.0 Strona 1/9 Spis treści 1. Instalacja binariów bazy danych... 3 2. Tworzenie struktury bazy... 5 2. Instalacja aplikacji ADR...

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Jak usunąć instalacji bazy danych Oracle z systemu Windows 2000

Jak usunąć instalacji bazy danych Oracle z systemu Windows 2000 Jak usunąć instalacji bazy danych Oracle z systemu Windows 2000 Kiedy używać tę procedurę Jeżeli przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania Oracle nie zrobiliśmy kopię stanu systemu Windows 2000. Wtedy,

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z plików pobranych z serwera FTP W poradzie opisano, jak pobrać z serwera FTP pliki instalacyjne bezpłatnej wersji programu

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wskazanej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemu operacyjnego Windows XP Professional SP2 dla poprawnej współpracy z oprogramowaniem Wonderware

Konfiguracja systemu operacyjnego Windows XP Professional SP2 dla poprawnej współpracy z oprogramowaniem Wonderware Informator Techniczny nr 73 26-10-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja systemu operacyjnego Windows XP Professional SP2 dla poprawnej współpracy z oprogramowaniem Wonderware Instalacja komponentów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help. E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.pdf 1. Wprowadzenie do instalacji... 3 2. Wymagania... 4 Sprzęt...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 150 12-01-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware InTouch 2014 R2 UWAGA! Informator przedstawia procedurę instalacji tylko dla aplikacji opartych

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 Uwaga: INSTALACJA NOWEJ PLATFORMY JAVA SE Wygląd stron WWW pobieranych z serwera może być inny (aktualizacje), od tych pokazanych w instrukcji, ponieważ instrukcja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

1. Adresy do połączenia: System KSI SIMIK oraz Oracle Discoverer są dostępne pod następującymi adresami:

1. Adresy do połączenia: System KSI SIMIK oraz Oracle Discoverer są dostępne pod następującymi adresami: Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z KSI SIMIK 07-13 oraz Oracle Discoverer Spis treści: 1. Adresy do połączenia:... 1 2. Ustawienia przeglądarki (dotyczy korzystania z KSI SIMIK 07-13 oraz

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instalacja PS Bonus Pack Przed przystąpieniem do instalacji PS Bonus Pack należy wcześniej zainstalować program

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

klikamy Next 4. Wybieramy zgodność z systemem Virtual Machine hardware compatibility z listy zaznaczamy Workstation 6 Next 5.

klikamy Next 4. Wybieramy zgodność z systemem Virtual Machine hardware compatibility z listy zaznaczamy Workstation 6 Next 5. Instalacja Novell NetWare 5 przygotowanie do instalacji 1. Włożyć płytę do napędu 2. Wybieramy New Virtual Machine ( uruchamiamy ją) 3. Wybieramy typ instalacji Custom (what type of configuration do you

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows XP Ustawienia kont użytkowników

Temat: Windows XP Ustawienia kont użytkowników Instrukcja krok po kroku - Ustawienia kont użytkowników. Strona 1 z 8 Temat: Windows XP Ustawienia kont użytkowników Logowanie do konta lokalnego Administrator Zarządzanie kontami lokalnymi metoda I Start

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wskazanej czynności? Daj nam znać. W celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 4 Instalacja serwera bazy danych Oracle 10g na komputerach z procesorami 32-bitowymi obsługiwanych przez system operacyjny Windows

Bardziej szczegółowo

MikroTik Serwer OpenVPN

MikroTik Serwer OpenVPN MikroTik Serwer OpenVPN Generowanie certyfikatów na systemie Debian. Instalujemy OpenVPN, następnie przechodzimy do katalogu ze skryptami: cd /usr/share/openvpn/easyrsa edytujemy plik vars ustawiając kraj,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SAP BASIS Architektura systemu klient Server

SAP BASIS Architektura systemu klient Server SAP BASIS Architektura systemu klient Server Platformy systemowe: Microsoft Windows Server, UNIX, Linux Platformy bazodanowe: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 System SAP WSB: System operacyjny: Windows

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Grudziądz, 2011 Wojciech Boruciński Pojęcia: SID Przygotowanie systemu do klonowania Wykonanie obrazu

Bardziej szczegółowo

Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7

Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Tematyka spotkania Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo