Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy"

Transkrypt

1 Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ) wrzesień 2011 NR DOPUSZCZENIA: PROGRAM NAUCZANIA: [III etap edukacyjny: poziom III.0 zakres podstawowy, poziom III.1 zakres rozszerzony] ROK SZK.: KLASA/ GRUPA: NAUCZYCIEL:

2 PLAN WYNIKOWY Express Publishing: Egzamin gimnazjalny Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony MODUŁ Module 1 CZŁOWIEK (NPP WS 1.1) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat danych personalnych z wykorzystaniem czasowników to be, to have (got) oraz przymiotników (stopniowanie) i przysłówków opisywanie wyglądu zewnętrznego: ubrania, odzieŝ, z wykorzystaniem przymiotników opisujących wygląd oraz czasów teraźniejszych: Present Simple, Present Continuous opisywanie charakteru i uzasadnianie swojej opinii na temat innych osób z wykorzystaniem przymiotników opisujących osobowość, uczucia i emocje, zainteresowania, imiesłowów czynnych (np. terrifying), imiesłowów biernych (np. terrified), czasowników i przymiotników z przyimkami (np. be keen on, fond of, crazy about) zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o róŝnych rodzajach ubrań i dobrać rodzaj ubrania do osoby typ zadania: zrozumieć pięć krótkich tekstów typ zadania: wybór SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć ogłoszenia trzech młodzieŝowych zespołów teatralnych i dobrać właściwe ogłoszenia do podanych pytań typ zadania: zrozumieć cztery krótkie teksty typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań typ zadania: uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami typ zadania: wybór POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: zrozumieć dwa krótkie teksty opisujące, jak ubrani są Ann i Jim zrozumieć zdania opisujące cechy charakteru róŝnych osób i wybrać jedno z trzech podanych słów typ zadania: wybór zrozumieć zdania opisujące uczucia i emocje i wybrać właściwy imiesłów opisać osoby na ilustracji wiek, wzrost, budowa, włosy, oczy, znaki szczególne, wygląd opisać, jak zazwyczaj ubiera się latem i zimą, a jak jest ubrany dzisiaj zadać pytania o dane osobowe i na takie pytania odpowiedzieć rozmawiać na temat znajomych i rodziny opowiedzieć o tym, co go ostatnio przestraszyło, zasmuciło itd. zrozumieć dwa teksty (opis incydentu i hobby) typ zadania: wybór zrozumieć informacje na temat czterech osób i pięciu klubów internetowych i dobrać osoby do klubów odpowiadających ich zainteresowaniom typ zadania: WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać do kolegi/ koleŝanki z Anglii o poznanej na obozie ciekawej osobie umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: stworzyć i opisać postaci pozytywnego i negatywnego bohatera powieści wygląd zewnętrzny, ubranie, charakter opowiedzieć, do którego z podanych zespołów teatralnych dołączyłby i dlaczego opowiedzieć o swoim wyborze klubu internetowego napisać kilka zdań na temat tego, do którego klubu internetowego przystąpiłby i dlaczego

3 Module 1 CZŁOWIEK (NPP WS 1.1) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: MÓWIENIE c.d.: opowiedzieć o najchętniej noszonych ubraniach podać osiem przymiotników opisujących cechy charakteru i wyjaśnić ich znaczenie za pomocą synonimów, antonimów lub przykładowych zdań opowiedzieć koledze/ koleŝance o włamaniu do domu sąsiada i składaniu zeznań na policji w charakterze świadka przyporządkować wyrazy do podanych nagłówków (wiek, wzrost, budowa itd.) uzupełnić tabelki wyrazami słuŝącymi do opisu ubrania wypełnić formularz dane personalne dobrać przymiotniki o przeciwstawnych znaczeniach uzupełnić zdania podanymi wyrazami przyporządkować zainteresowania do odpowiedniej kategorii (indoor, outdoor) REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.1, 1.14, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 7.2, 8.1, 9, 10, 12, , 1.15, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.8, 7.6, 8.1, 9, 10, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

4 Module 2 DOM (NPP WS 1.2) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: opisywanie typu, wyglądu i wyposaŝenia mieszkania, domu, pokoju, miejsca zamieszkania, obiektów znajdujących się w mieście z wykorzystaniem przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu, form dzierŝawczych, struktury there is/ there are, przyimków miejsca, kierunku i czasu opisywanie czynności wykonywanych w domu, mieszkaniu, pokoju z wykorzystaniem czasów Past Simple i Past Continuous SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o domach i dobrać ulubione typy domów do osób typ zadania: zrozumieć pięć krótkich nagrań i wybrać odpowiedzi na podane pytania typ zadania: wybór zrozumieć trzy ogłoszenia o domach/ mieszkaniach do wynajęcia i dobrać opisy do podanych pytań typ zadania: zrozumieć cztery krótkie teksty typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych/ podanych pytań typ zadania: uzupełnić dialogi, wybierając właściwe odpowiedzi typ zadania: wybór uzupełnić luki w tekście podanymi słowami typ zadania: odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca zamieszkania: typ budynku, liczba pokoi, wyposaŝenie pokoju ucznia opowiedzieć, jakie przedmioty znajdują się w jakim pomieszczeniu oraz jakie urządzenia znajdują się w jej/ jego domu/ mieszkaniu wymienić obiekty znajdujące się w jej/jego miejscu zamieszkania opisać miejsce zamieszkania i miejsce spędzenia wakacji opowiedzieć o tym, kto w jej/ jego rodzinie wykonuje określone czynności porównać salon w domu państwa Smith z podobnym pokojem w jej/ jego domu/ mieszkaniu opowiedzieć o miejscu, w którym wolałby mieszkać (na podstawie napisanych zdań) opowiedzieć o Ŝyciu w jurcie (na podstawie napisanych zdań) zrozumieć dwa teksty (zakup wyposaŝenia mieszkania i opis preferowanego miejsca zamieszkania) typ zadania: wybór zrozumieć tekst na temat włamań do domów nagłówków do akapitów uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów uzupełnić zdania odpowiednimi formami wyrazów z nawiasów układanie fragmentów zdań WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać do kolegi/ koleŝanki z Anglii o przeprowadzce i nowym pokoju POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: odpowiedzieć na pytanie o intencje autora tekstu na temat włamań i wyrazić opinię na temat tekstu opowiedzieć o tym, jak uchronić swój dom przed włamaniem (na podstawie tekstu)

5 Module 2 DOM (NPP WS 1.2) c.d. UCZEŃ ZNA : POZIOM PODSTAWOWY POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: podpisać ilustracje: typy budynków, pomieszczenia, wyposaŝenie dopasować do siebie części wyrazów/ wyraŝeń wstawić czasowniki w celu utworzenia nazw czynności wykonywanych w domu wstawić przyimki w opisie salonu w domu państwa Smith napisać krótkie ogłoszenie o wynajęciu komuś swojego domu/ mieszkania napisać kilka zdań na temat miejsca, w którym wolałby mieszkać napisać kilka zdań na temat Ŝycia w jurcie POZIOM ROZSZERZONY REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.2, 1.7, 1.14, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 9, 10, 12, , 1.15, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.7, 7.4, 9, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

6 Module 3 SZKOŁA (NPP WS 1.3) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: mówienie o przedmiotach nauczania (słowa typu Maths, Chemistry, Physics), zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych opisywanie kolegów i koleŝanek z klasy z wykorzystaniem przymiotników (np. gifted, patient), liczebników głównych i porządkowych, a takŝe nauczycieli z wykorzystaniem przymiotników (np. strict, demanding, tolerant) mówienie o przyborach szkolnych, typach szkół, pomieszczeniach szkolnych (z wykorzystaniem rzeczowników typu: library, canteen, ICT suite) i Ŝyciu szkolnym (z wykorzystaniem czasów Past Simple vs. Present Perfect, Past Perfect) SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o przedmiotach nauczania i dobrać ulubione przedmioty nauczania do osób typ zadania: zrozumieć monolog Pauli o doświadczeniach związanych z edukacją typ zadania: T/ F zrozumieć ogłoszenie na temat obozu typu e-camp typ zadania: T/ F zrozumieć trzy krótkie teksty i dobrać zdania podsumowujące kaŝdy z nich typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań typ zadania: dobrać reakcje w j.ang. do sytuacji w j.pol. typ zadania: wybór uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami typ zadania: wybór uzupełnić luki w tekście podanymi słowami typ zadania: dobrać nazwy przedmiotów nauczania do ich opisów uzupełnić luki w zdaniach podanymi wyrazami dobrać nazwy przyborów szkolnych do ich definicji uzupełnić zdania właściwymi wyrazami wybór jednej z trzech opcji wyszukać synonimy podanych wyrazów/ wyraŝeń rozmawiać na temat podobieństw/ róŝnic między systemem edukacji w Anglii i Polsce opisać typowy dzień w szkole i porównać go z typowym dniem kolegi/ koleŝanki zrozumieć opowiadanie Jenny o szkole typ zadania: T/ F zrozumieć informacje o osobach i opisy klubów oraz dobrać właściwy klub do kaŝdej z osób typ zadania: sparafrazować zdania transformacje ze słowem kluczem WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać list z obozu sportowego w USA do kolegi/ koleŝanki z Anglii POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: wyszukać synonimy w opisach klubów przedstawić klasie swój wybór klubu (na podstawie napisanych zdań) napisać kilka zdań na temat klubu, do którego chciałby przystąpić

7 Module 3 SZKOŁA (NPP WS 1.3) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: MÓWIENIE c.d.: zadać pytania i udzielić odpowiedzi do tekstu o obozie typu e-camp opowiedzieć o szkole zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę; zajęcia, w których uczestniczy i czy je lubi; zajęcia, jakie chętnie widziałby w swojej szkole podpisać ilustracje: nazwy przedmiotów nauczania i przyborów szkolnych napisać kilka zdań na temat (nie)lubianych przedmiotów nauczania z podaniem wyjaśnienia takiego stanu rzeczy przyporządkować nazwy miejsc do odpowiedniej kategorii (inside/ outside school) napisać dwa powody za i przeciw wyjazdowi na obóz typu e-camp uzupełnić luki w zdaniach podanymi słowami REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.3, 1.5, 1.14, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 9, 12, , 1.15, 2.3, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.5, 4.7, 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 7.6, 7.7, 9, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

8 Culture I elementy słownictwa opisującego geografię (np. northwest of, mild climate, variety of landscapes), flagę (np. the Stars and Stripes), ludność, stolice, języki urzędowe, waluty, święta państwowe (np. St. Patrick s Day), potrawy (np. Irish stew, roast turkey), atrakcje turystyczne (np. landmarks, the Cliffs of Moher) Republiki Irlandii i USA THE REPUBLIC OF IRELAND / THE USA AT A GLANCE (NPP III.0 WS 1.14; NPP III.1 WS 1.15 ) zrozumieć tekst o Republice Irlandii i wyszukać informacje typ zadania: T/ F zrozumieć tekst o USA i wyszukać informacje typ zadania: odpowiadanie na pytania zebrać informacje na temat Irlandii i USA (ICT: technologie informacyjno-komunikacyjne) odpowiedzieć na pytanie: What do you know about Ireland? oraz na podane pytania dotyczące USA dokonać prezentacji zebranych informacji na temat Irlandii i USA dobrać przymiotniki i rzeczowniki w celu utworzenia wyraŝeń utworzyć zdania na temat Irlandii i USA z wykorzystaniem podanych wyraŝeń

9 Module 4 PRACA (NPP WS 1.4) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: opisanie popularnych zawodów (słowotwórstwo przyrostki: -er, -ist, -ian, -or), czynności związanych z wykonywanymi zawodami (wyraŝenia typu fly planes, make bread), miejsc pracy (słowa typu hospital, court, salon) [zaimki wskazujące (this, that, these, those)], cech potrzebnych do wykonywania zawodów (np. fashion designer creative, athlete fit), warunków pracy i zatrudnienia (wyraŝenia typu job advert, well-paid, part-time, apply, vacancy, find a job, be at work, gain, win, earn [liczba mnoga, kolokacje z work i job; czasy przyszłe Future Simple, be going to, Present Continuous with future meaning, zdania czasowe wyraŝenia czasu: while, before, after, until/ till, as, when, whenever, once, as soon as, as long as, by the time, etc.] SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o pracy na wakacje i dobrać prace do osób typ zadania: zrozumieć pięć krótkich nagrań i wybrać właściwe odpowiedzi na pytania typ zadania: wybór zrozumieć cztery krótkie teksty i dobrać teksty do zdań (rozpoznać rodzaj tekstu) typ zadania: zrozumieć ogłoszenia o pracy i wybrać właściwe odpowiedzi na pytania typ zadania: zrozumieć list i uzupełnić luki brakującymi zdaniami typ zadania: ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwą reakcję w j.ang. do sytuacji w j.pol typ zadania: wybór uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami typ zadania: wybór uzupełnić luki w tekstach podanymi słowami typ zadania: dopasować wyrazy w celu utworzenia poprawnych nazw zawodów dobrać nazwy zawodów do czynności związanych z ich wykonywaniem dopasować miejsca pracy do zawodów uzupełnić luki w zdaniach podanymi wyrazami uzupełnić zdania właściwymi wyrazami, wybierając jedną z dwóch/ trzech opcji odgadnąć nazwy zawodów na podstawie przeczytanych opisów zrozumieć dwa nagrania (nowa praca Cindy i opowiadanie Miriam o pacy) typ zadania: wybór zrozumieć informacje o czterech osobach i pięć ogłoszeń o pracy oraz wybrać prace dla kaŝdej z osób typ zadania: uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów uzupełnić zdania z wykorzystaniem wyrazów podanych w nawiasach typ zadania: układanie fragmentów zdań uzupełnić zdania poprzez tłumaczenie fragmentów w nawiasach na j. ang. typ zadania: tłumaczenie fragmentów zdań WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać do kolegi/ koleŝanki z Anglii o pracy na wakacje POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: napisać ogłoszenie o pracy dla kelnerów w kawiarni dobrać wyrazy w celu utworzenia wyraŝeń uzupełnić diagram wyrazami z tekstów

10 Module 4 PRACA (NPP WS 1.4) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: rozmawiać na temat sposobu zarabiania na Ŝycie przez rodziców wypowiedzieć się na temat zawodów, które chciałby wykonywać i dlaczego zadać pytania i udzielić odpowiedzi na temat zawodów i miejsc pracy zbudować kilkuzdaniową wypowiedź o jakimś zawodzie; odgadnąć, jaki to zawód zbudować wypowiedź na temat: Which job would be ideal for: a university student, a parent with young children, an unmarried person? Why? PISANIE podpisać ilustracje: nazwy zawodów stworzyć nazwy zawodów (przyrostki) i uzupełnić tabelki uzupełnić zdania dotyczące zawodów tworzyć kolokacje z uŝyciem work oraz job uzupełnić diagramy czasownikami: be, get i have dobrać wyróŝnione wyrazy do ich synonimów REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.4, 1.14, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 9, 12, , 1.15, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.5, 4.5, 4.7, 5.1, 6.4, 7.2, 7.6, 9, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

11 Module 5 śycie RODZINNE I TOWARZYSKIE (NPP WS 1.5) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: opisywanie członków rodziny opisywanie drzewa genealogicznego mówienie o relacjach rodzinnych i międzyludzkich (słowa typu partner, siblings, workmate) opisywanie okresów Ŝycia opisywanie uroczystości (słowa typu wedding, funeral) opisywanie czynności Ŝycia codziennego (np. tryb rozkazujący; czasowniki modalne: can/ could/ be able to/ will, must/ mustn t, have to/ don t have to, should) opisywanie form spędzania czasu wolnego (np. scary films, fizzy drinks, fancy dress costumes, cash prizes, entrance fee, local charity) wyraŝanie propozycji: let s/ shall mówienie o konfliktach i problemach (np. split up, divorce, make up with each other) SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć monolog Stevena na temat fotografowania typ zadania: zadanie T/ F zrozumieć pięć krótkich nagrań i wybrać właściwe odpowiedzi na pytania typ zadania: wybór zrozumieć tekst o Halloween typ zadania: zadanie T/ F zrozumieć cztery teksty i wyszukać informacje typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: uzupełnić dialogi, wybierając właściwe odpowiedzi typ zadania: wybór dobrać odpowiedzi do podanych pytań typ zadania: uzupełnić luki w tekstach podanymi słowami typ zadania: dopasować wyrazy do ich definicji uzupełnić zdania właściwymi wyrazami, wybierając jedną z trzech opcji dopasować Ŝyczenia do okoliczności uzupełnić luki w tekstach/ zdaniach podanymi wyrazami dobrać wyrazy w celu utworzenia wyraŝeń/ kolokacji wyszukać w tekstach wyrazy o podanym znaczeniu zrozumieć dwa nagrania (rozmowa o prezencie i monolog Leonarda o spędzaniu czasu wolnego) typ zadania: wybór zrozumieć tekst na temat zabawy sylwestrowej i dobrać nagłówki do akapitów typ zadania: uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów sparafrazować zdania WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać początek i zakończenie a napisać do kolegi/ koleŝanki z Anglii o wizycie kolegi/ koleŝanki z Niemiec POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: ustalić, kto z kolegów/ koleŝanek podziela opinię ucznia na temat uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym streścić informacje zawarte w tekście na temat organizacji zabaw sylwestrowych dobrać wyróŝnione wyrazy do ich synonimów

12 Module 5 śycie RODZINNE I TOWARZYSKIE (NPP WS 1.5) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: odpowiedzieć na pytanie: What do you usually/ never/ sometimes do in your free time? opowiedzieć o swoim typowym dniu oraz ustalić, kto z kolegów/ koleŝanek wykonuje te same rutynowe czynności odczytać klasie napisane porównanie swoich ostatnich urodzin z urodzinami Tima uzupełnić zdania (opis drzewa genealogicznego) uzupełnić tabelę (członkowie rodziny) uzupełnić zdania podanymi wyrazami/ wyraŝeniami stworzyć kolokacje z uŝyciem do, make oraz have napisać kilka zdań zawierających porównanie swoich ostatnich urodzin z urodzinami Tima REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY* 1.5, 1.14, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 5.1, 5.3, 7.2, 9, 12, , 1.15, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.6, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 6.4, 9, 12, 13

13 Module 6 śywienie (NPP WS 1.6) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: rozmawianie o pojemności i ilości artykułów spoŝywczych [(np. a box of cereal, a slice of pizza); rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; określniki: some/ any/ no, a lot of/ lots of, much/ many, how much/ how many, too many/ too much, a few/ few, a little/ littte] rozmawianie o przyborach kuchennych (np. whisk, grater) rozmawianie o przygotowaniu posiłków (np. chop, stir, stew, mash, stir-fry, drain, two-course meal, cookery competition, meat dish, etc.) rozmawianie o potrawach i napojach [(np. scrambled eggs, still water); przymiotniki (stale, fatty, spicy, bland, hot, etc.)] rozmawianie o przepisach kulinarnych rozmawianie o lokalach gastronomicznych (np. czasowniki: pay, order, pass, book, lay, etc.) rozróŝnianie znaczenia par wyrazów: rare/ raw, part/ helping, complete/ full, lonely/ alone SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o ulubionych potrawach i dobrać osoby do ich ulubionych potraw typ zadania: zrozumieć pięć krótkich nagrań i wybrać właściwe odpowiedzi na pytania typ zadania: wybór zrozumieć cztery krótkie teksty na tabliczkach informacyjnych i dobrać do nich podane zdania typ zadania: zrozumieć opisy trzech konkursów kulinarnych, wyszukać informacje i dobrać pytania do opisów typ zadania: ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: uzupełnić dialogi, wybierając właściwe odpowiedzi typ zadania: wybór dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań typ zadania: uzupełnić luki w tekstach podanymi słowami typ zadania: dopasować nazwy przyborów kuchennych do odpowiednich czynności uzupełnić zdania właściwymi wyrazami, wybierając jedną z dwóch/ trzech opcji uzupełnić luki w zdaniach podanymi przymiotnikami, czasownikami dobrać nazwy miejsc do podanych definicji uzupełnić dialog właściwymi słowami, wybierając jedną z dwóch opcji dobrać wyrazy i stworzyć kolokacje; dobrać wyróŝnione słowa w tekstach do podanych znaczeń zrozumieć dwa nagrania (rozmowa o przyjęciu i wiadomość dla Kena od Boba) typ zadania: wybór zrozumieć tekst na temat soli i dobrać nagłówki do akapitów typ zadania: uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać list do kolegi/ koleŝanki z Anglii o przyjęciu urodzinowym ojca POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: wyszukać w tekście słowa o podanych znaczeniach wyszukać w Internecie informacje na temat soli (ICT) uzupełnić luki w liście podanymi wyrazami zaprezentować zebrane informacje na temat soli

14 Module 6 śywienie (NPP WS 1.6) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: opowiedzieć, które produkty lubi jeść, a których nie ułoŝyć zdania wyjaśniające, do czego słuŝą przybory kuchenne opowiedzieć o swoim ulubionym lokalu gastronomicznym i ulubionej potrawie tam serwowanej opowiedzieć o tradycyjnej polskiej potrawie opowiedzieć o swojej ulubionej potrawie, jej składnikach i sposobie przygotowania udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące tekstów sporządzić notatki i zaprezentować informacje na temat konkursów kulinarnych w Polsce (ICT) odegrać dialog w restauracji składanie zamówienia odgadnąć, w jakich miejscach mogłyby się znaleźć przygotowane tabliczki informacyjne zaprezentować (na podstawie notatek) informacje na temat festynów Ŝywności w Polsce przyporządkować nazwy artykułów spoŝywczych do odpowiednich kategorii uzupełnić wyraŝenia/ zdania podanymi wyrazami przygotować krótkie teksty na tabliczki informacyjne REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.6, 1.14, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 9, 10, 12, , 1.15, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.6, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 9, 10, 11, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

15 Module 7 ZAKUPY I USŁUGI (NPP WS 1.7) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: opisywanie rodzajów sklepów (np. stationer s), części sklepów (np. fitting room), produktów w nich dostępnych (np. pencils), usług (np. dry cleaner s, hairdresser s) rozróŝnianie wyrazów bliskoznacznych związanych z transakcjami kupna i sprzedaŝy (np. cost, price, lend, borrow) z wykorzystaniem przedimków: a/ an/ the i określników: some, any, no, every i ich złoŝeń dopasowywanie reklam i ogłoszeń do towarów (np. The zip is broken) rozmowę na temat rodzajów ogłoszeń i sposobów reklamy (np. slogan, commercial), typów sklepów i punktów usługowych reklamowanie wadliwych towarów SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć pięć krótkich tekstów typ zadania: wybór zrozumieć rozmowę dwóch osób dotyczącą przygotowania przyjęcia typ zadania: zrozumieć ogłoszenie sklepu papierniczego typ zadania: T/F zrozumieć cztery krótkie teksty typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwe reakcje w j.ang. do przedstawionych sytuacji w j.pol. typ zadania: wybór dobrać właściwe odpowiedzi do podanych pytań typ zadania: dobrać właściwe wyrazy do luk w tekście typ zadania: uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami typ zadania: wybór dobrać punkty usługowe do podanych wypowiedzi uzupełnić luki w zdaniach/ dialogu podanymi wyrazami uzupełnić zdania właściwymi słowami, wybierając jedną z dwóch opcji połączyć wyrazy i utworzyć kolokacje dobrać napisy do sklepów zakreślić słowa niepasujące do pozostałych wyszukać w tekście słowa/ wyraŝenia o podanych znaczeniach powiedzieć, jakie produkty moŝna kupić w podanych sklepach utworzyć zdania, jakie moŝna usłyszeć w sklepach i odgadywać, o jakie sklepy chodzi zrozumieć dwa teksty (rozmowa o zamieszczeniu ogłoszenia i monolog Emmy o ubraniach) typ zadania: wybór zrozumieć tekst poświęcony tematyce zakupów boŝonarodzeniowych i dobrać nagłówki do akapitów typ zadania: uzupełnić zdania z wykorzystaniem wyrazów podanych w nawiasach typ zadania: układanie fragmentów zdań uzupełnić luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów typ zadania: uzupełnianie luk WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać do kolegi/ koleŝanki z Anglii na temat nowootwartego centrum handlowego POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: dobrać wyróŝnione w tekście wyrazy do ich synonimów przekazać informacje klasie (na podstawie napisanych zdań) napisać kilka zdań na temat przeczytanego tekstu o zakupach (intencje autora tekstu, czego się dowiedział)

16 Module 7 ZAKUPY I USŁUGI (NPP WS 1.7) c.d. POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: MÓWIENIE c.d.: udzielić odpowiedzi na pytania (po uzupełnieniu w nich luk) rozmawiać z kolegą/ koleŝanką na temat zakupów przed rozpoczęciem roku szkolnego rozmawiać z kolegą/ koleŝanką na temat zakupów (sporządzanie listy zakupów, najczęściej kupowane towary) pisać zdania o tym, jakie produkty moŝna kupić w podanych sklepach uzupełnić zdania podanymi wyrazami REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.7, 1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 7.2, 9, 12, , 1.15, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 7.6, 9, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*

17 Culture II elementy słownictwa opisującego geografię (np. the Indian Ocean, the Pacific Ocean, Green hills, sea cliffs), faunę (np. kangaroo, koala), flagę (np. six white stars and a Union Jack, a red dragon on a green and white background), ludność, stolice, języki urzędowe, waluty, święta państwowe (np. Australia Day, St David s Day), potrawy (np. cawl), atrakcje turystyczne (np. coral reef, Conwy Castle) Australii i Walii AUSTRALIA / WALES AT A GLANCE (NPP III.0 WS 1.14; NPP III.1 WS 1.15 ) zrozumieć tekst o Australii i wyszukać informacje typ zadania: T/ F dopasować wyróŝnione w tekście słowa do podanych znaczeń zrozumieć tekst o Walii i wyszukać informacje typ zadania: odpowiadanie na pytania zebrać informacje na temat Irlandii i USA (ICT: technologie informacyjno-komunikacyjne) opowiedzieć o trzech rzeczach, które moŝna znaleźć w tekście na temat Australii odpowiedzieć na podane pytania dotyczące Walii dokonać prezentacji zebranych informacji na temat Australii i Walii dopasować słowa, tworząc odpowiednie kolokacje i utworzyć z nimi zdania na temat Walii

18 Module 8 PODRÓśOWANIE I TURYSTYKA (NPP WS 1.8) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: nazywanie i opisanie środków transportu (np. plane, doubledecker bus) opisanie sposobów podróŝowania (catch a train, lose one s way) opisanie typów wakacji (np. safari, activity holiday), czynności wykonywanych podczas wakacji z wykorzystaniem formy gerundium lub bezokolicznika (np. canoeing, scuba diving) oraz sprzętu wakacyjnego (swimsuit, backpack) zakup biletu, przejście przez odprawę celną oraz wynajęcie pokoju w hotelu orientację w terenie (np. turn, walk) zrozumieć opowieść Jacka o wakacjach typ zadania: T/ F zrozumieć pięć krótkich tekstów typ zadania: wybór zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o wakacjach typ zadania: SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć list i uzupełnić cztery luki w tekście brakującymi zdaniami typ zadania: zrozumieć tekst dotyczący Olympia Sports Camp i dobrać nagłówki do akapitów typ zadania: ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: dobrać właściwe odpowiedzi do podanych pytań typ zadania: dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań - typ zadania: uzupełnić luki w tekstach podanymi słowami typ zadania: uzupełnić luki w dialogu podanymi słowami typ zadania: wybór dobrać środki transportu do podanych zdań uzupełnić luki w zdaniach/ dialogach podanymi wyrazami uzupełnić zdania właściwymi słowami, wybierając jedną z trzech opcji dopasować dialogi do miejsc, w których się one odbywają dobrać wyróŝnione w tekście wyrazy do podanych synonimów rozmawiać z kolegą/ koleŝanką o swoich ostatnich wakacjach wskazać drogę na podstawie mapki (dialogi) zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o wakacjach typ zadania: T/ F zrozumieć informacje na temat czterech osób i pięciu miejsc wakacyjnego wypoczynku oraz dobrać osoby do miejsc najbardziej im odpowiadających typ zadania: uzupełnić zdania poprzez tłumaczenie fragmentów w nawiasach na j. ang. typ zadania: tłumaczenie fragmentów zdań WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać list do kolegi/koleŝanki z Kanady na temat wycieczki POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: dobrać wyrazy i utworzyć kolokacje dobrać wyróŝnione w tekstach wyrazy do podanych synonimów przekazać informacje klasie (na podstawie napisanych zdań)

19 Module 8 PODRÓśOWANIE I TURYSTYKA (NPP WS 1.8) POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI c.d.: MÓWIENIE c.d.: opowiedzieć o ostatnich wakacjach letnich opowiedzieć o najpopularniejszym polskim kurorcie przeprowadzić rozmowę telefoniczną na temat wakacji w Olympia Sports Camp podpisać ilustracje nazwami środków transportu dopisać słowa do diagramów dopisać zakończenia do podanych początków zdań napisać akapit na temat ostatnich wakacji letnich (sposób ich spędzenia, gdzie, z kim, wykonywane czynności) napisać kilka zdań na temat miejsc, które chciałby odwiedzić i dlaczego REALIZACJA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (NPP) I WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH (WS) 1.8, 1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3, 6.3, 9, 12, , 1.15, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 6.2, 6.3, 6.4, 6.11, 8.3, 9, 12, 13 ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY *

20 Module 9 KULTURA (NPP WS 1.9) słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na: rozróŝnianie pomiędzy sztukami widowiskowymi (performing arts) a sztukami pięknymi (fine arts) ogólną rozmowę o malarstwie (słowa typu background, sketch), muzyce (słowa typu opera, charts), instrumentach (np. saxophone, violin), teatrze (słowa typu stage, rehearsal, act), literaturze (słowa typu biography, historical drama), filmie (typy filmów, np. musical, animated film) ocenę typów muzyki (np. relaxing, calming, fast) recenzję filmów (np. soundtrack, gripping) z wykorzystaniem zaimków względnych w funkcji podmiotu i dopełnienia (np. A film which I would like to describe.) SPRAWNOŚCI EGZAMINACYJNE: zrozumieć pięć krótkich tekstów typ zadania: wybór zrozumieć rozmowę dwojga przyjaciół o muzyce i dobrać odpowiednie rodzaje muzyki do osób typ zadania: zrozumieć trzy krótkie teksty i wybrać trafne podsumowanie kaŝdego z nich typ zadania: wybór zrozumieć cztery krótkie teksty (wyszukać informacje) typ zadania: wybór ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH: uzupełnić dialogi poprzez wybranie właściwej odpowiedzi typ zadania: wybór wybrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań typ zadania: wybór dobrać właściwe odpowiedzi do usłyszanych pytań typ zadania: uzupełnić luki w tekstach podanymi słowami typ zadania: uzupełnić luki w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami dopasować fragmenty do rodzajów ksiąŝek oraz tytuły filmów do gatunków filmowych uzupełnić zdania, wybierając jedną z dwóch opcji odpowiedzieć na pytania dotyczące ksiąŝek wymyślić wypowiedzi, które pasowałyby do podanych odpowiedzi zrozumieć dwa teksty (rozmowa o oglądaniu programu TV i monolog nastolatka o grze na perkusji) typ zadania: wybór zrozumieć tekst na temat fotografowania i dobrać nagłówki do akapitów typ zadania: uzupełnić zdania z wykorzystaniem wyrazów podanych w nawiasach typ zadania: układanie fragmentów zdań uzupełnić luki w tekście ( ) odpowiednimi formami podanych wyrazów typ zadania: uzupełnianie luk WYPOWIEDŹ PISEMNA: napisać do kolegi/ koleŝanki z USA na temat niedawno oglądanego filmu w telewizji POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: umiejętności dla poziomu podstawowego oraz: dobrać wyróŝnione w tekście wyrazy do podanych znaczeń wypowiedzieć się (na podstawie przeczytanego tekstu) na temat intencji autora tekstu oraz tego, czego dowiedział się z tekstu

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

Język angielski rozkład materiału w r.szk. 2016/2017 Klasy III gimnazjum

Język angielski rozkład materiału w r.szk. 2016/2017 Klasy III gimnazjum Język angielski rozkład materiału w r.szk. 2016/2017 Klasy III gimnazjum Podręcznik: English Plus 4 Program naucz j. ang w szkołach gimnazjalnych III.1 Nauczyciele: Marzena Tomankiewicz, Monika Szczepańska-

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 1 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013 KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 dla klas VI z języka angielskiego na rok szkolny 2012/2013 JOANNA BRZYSKA WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA - STARLAND 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Powyższe kryteria oceniania nie uwzględniają oceny niedostatecznej i celującej. 1. Ocena niedostateczna uczeń otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN

New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PODRĘCZNIKA New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Podręcznik: MY PROFESSION Rozdział 1-Unit1 HOME Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V PROGRAM : Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 4 6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Magdalena Kębłowska. DKOS

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Podręcznik: New Opportunities Intermediate

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Podręcznik: New Opportunities Intermediate ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Podręcznik: New Opportunities Intermediate celujący: - poziom ucznia wykracza poza podstawę programową i materiał realizowany na zajęciach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

JĘZYKA WEDŁUG EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - A1 ZAKRES FUNKCJI I SYTUACJI JĘZYKOWYCH

JĘZYKA WEDŁUG EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - A1 ZAKRES FUNKCJI I SYTUACJI JĘZYKOWYCH JEZYK ANGIELSKI Etap rejonowy POZIOM JĘZYKA WEDŁUG EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - A1 ZAKRES FUNKCJI I SYTUACJI JĘZYKOWYCH Przywitanie się i poŝegnanie Przedstawienie siebie, znajomych,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Total English Pre-Intermediate

Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Pre-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Realizowany program: w klasach IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Global Elementary Plan Wynikowy

Global Elementary Plan Wynikowy Global Elementary Plan Wynikowy Rozdział 1 ze Umiejętności ucznia operuje nazwami liter alfabetu operuje powszechnymi angielskimi słowami operuje liczbami od 1 do 99 oraz liczebnikami porządkowymi operuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 KLASA III B 1 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA i SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Ogólny zakres materiału dla szkoły podstawowej klasa II oraz III

Ogólny zakres materiału dla szkoły podstawowej klasa II oraz III Ogólny zakres materiału dla szkoły podstawowej klasa I 1. Vocabulary ( słownictwo) - słówka zawarte w podręczniku Fairyland1: - kolory - liczby 1-10 - przybory szkolne - dom - zabawki - moja twarz Słownictwo

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

English Plus 3 Wymagania edukacyjne

English Plus 3 Wymagania edukacyjne English Plus 3 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

English Plus 1 Wymagania edukacyjne

English Plus 1 Wymagania edukacyjne English Plus 1 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT Lekcja 1 Nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie Przyimki miejsca Lekcja 2 Zaimki osobowe Zaimki dzierŝawcze Forma dzierŝawcza s WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo