Rozeznanie rynku dotyczące ceny na świadczenie usługi cateringu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozeznanie rynku dotyczące ceny na świadczenie usługi cateringu"

Transkrypt

1 Rozeznanie rynku dotyczące ceny na świadczenie usługi cateringu Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny na usługę cateringową w zakresie dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie, ul. Prymasa Wyszyńskiego 10, Strzałkowo OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu na potrzeby stołówki szkolnej gorącego posiłku: obiadu, śniadania, podwieczorku. Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć: 1) śniadań - od 40 do 70 2) obiadów - od 80 do od 100 do powyżej 200 3) podwieczorków - od 20 do 40 W przypadku, gdy dostawa obiadów, śniadań i podwieczorków będzie mniejsza niż planowana przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych porcji obiadów, śniadań, podwieczorków danego dnia według zamówień uczniów. Liczba posiłków uzależniona jest od frekwencji dzieci w Szkole Podstawowej w Strzałkowie. O liczbie śniadań na dany dzień Zamawiający będzie informował do godziny w dniu poprzedzającym wykonanie usługi, a o liczbie obiadów i podwieczorków w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do godziny Zatem liczba śniadań, obiadów i podwieczorków może różnić się między sobą. Posiłki powinny być dostarczane do budynku Szkoły Podstawowej i budynku Gimnazjum w Strzałkowie w następujących godzinach: 8 30 dostawa śniadania dostawa obiadu z podwieczorkiem do budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie dostawa obiadu do budynku Gimnazjum w Strzałkowie

2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki wydane dzieciom zgodnie z zapotrzebowaniem. CZAS TRWANIA UMOWY: Dostawa posiłków odbywać się będzie od 4 września 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania tej samej stawki żywieniowej przez cały okres trwania umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia dekadowy jadłospis z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania jakości posiłków zgodnie z przedstawionym jadłospisem. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i żywności (Dz. U. z poz. 35) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z roku poz. 1154). Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Dzienny jadłospis powinien obejmować: - śniadanie: zupa mleczna lub potrawy mleczne i mlekopochodne, urozmaicone kanapki z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego: żytnie, mieszane, wędliny, sery, jajka, pasty rybne i serowe, które będą podawane z warzywami oraz kanapki dostarczające energii z dżemem, miodem, konfiturą i serkami owocowymi. - obiad: zupa (250ml) oraz drugie danie, w tym produkt węglowodanowy (200g), ziemniaki, kasza, ryż, makaron, bądź kluski śląskie, kopytka, produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego gotowy 80g (mięso np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp., bądź ryba gotowa 80g), surówka, jarzyny gotowane lub owoc 100g. - podwieczorek: kanapki z ciemnego pieczywa, jogurty, soki owocowe, desery mleczne, kisiele, galaretki, domowe wypieki dla dzieci, muffinki, ciasta z owocami,

3 drożdżówki, owoce i warzywa. Kanapki lub ciasto własnego wyrobu; owoc sezonowy z deserem, jogurty naturalne (min. 150g) z owocem, racuchy z jabłkiem, knedle z owocami. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić wartość energetyczną, wielkość posiłków oraz normy produktów dla uczniów w wieku 5 16 lat. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: - jadłospis powinien być urozmaicony; potrawy powinny być lekkostrawne przygotowane z surowców wysokiej jakości. - obiad powinien dostarczać 30% całodziennego zapotrzebowania energetycznego, śniadanie 30%, podwieczorek 10% zgodnie z aktualnymi normami żywienia przy wyliczeniu średnioważonej normy dla danej grupy uczniów; - porcja ryb co najmniej raz w tygodniu; - w procesie przygotowania posiłku należy stosować sól o obniżonej zawartości sodu, sól nie może być stosowana po procesie przygotowania posiłku (do dosalania); - w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone, duszone, nie więcej niż jedna porcja potrawy smażonej w tygodniu szkolnym (od poniedziałku do piątku); - zioła lub przyprawy świeże lub suszone niezawierające sodu/soli nie wolno stosować m.in. mieszanek przyprawowych z solą i glutaminianem sodu typu Warzywko czy Vegeta; - zupy, sosy oraz potrawy sporządzane z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników; - warzywa surowe lub przetworzone, z wyłączeniem warzyw suszonych, przygotowane do bezpośredniego spożycia, bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008; w przypadku przetworzonych o niskiej zawartości sodu/soli, tj. zawierające nie więcej niż 0,12 g sodu lub równoważnej ilości soli na 100 g lub na 100 ml środka spożywczego lub o obniżonej zawartości sodu/soli, tj. obniżenie zawartości sodu lub wartości równoważnej dla soli wynosi co najmniej 25% w porównaniu z podobnym produktem, z wyłączeniem produktów poddanych naturalnej fermentacji mlekowej, takich jak: kwaszona kapusta oraz kwaszone ogórki; - tłuszcze spożywcze oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane lub ich mieszanki; w przypadku smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonasyconych poniżej 40%);

4 Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny i zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę jakości wykonywanych usług np. kontroli wagi posiłków. Transport posiłków powinien odbywać się środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia stołówki w budynku szkoły podstawowej i budynku gimnazjum realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. Posiłki dostarczane będą przez Wykonawcę w naczyniach jednorazowego użytku, zupy natomiast w termosie (miseczki i łyżki do zupy w zestawie). Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków uczniom korzystającym z usług stołówki szkolnej. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję we właściwych pomieszczeniach termosów i opakowań, w których dostarczone będą posiłki zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP. W przypadku naruszenia przepisów dyrektor ma prawo, bez zachowania okresu wypowiedzenia określonego w umowie i bez odszkodowania rozwiązać umowę z Wykonawcą. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie ul. Prymasa Wyszyńskiego 10, Strzałkowo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: do 2 czerwca 2017r. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego całotygodniowy przykładowy jadłospis należy podać stawkę dzienną

5 za jeden obiad, śniadanie i podwieczorek. Przykładowe tygodniowe menu stanowi załącznik nr 1 do rozeznania. Ofertę cenową należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do rozeznania rynku dotyczącego ceny na świadczenie usługi cateringu. Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen jednostkowych posiłków brutto. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz j.t.), ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Oferta powinna zawierać: 1. Formularz ofertowy załącznik nr 2 Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie p. Krystyna Kuropaczewska tel Strzałkowo, dnia r.

2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 556782-N-2017 z dnia 2017-07-24 r. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie: azświadczenie usług cateringu w zakresie dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ: Osowiec, 10.03.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy

WZÓR UMOWY. Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy WZÓR UMOWY Umowa... zawarta w dniu... roku pomiędzy Nabywcą: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP: 813-00-08-613 Szkoła Podstawowa nr 24 35-602 Rzeszów, ul. Czajkowskiego 11 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego Kamienna Góra tel , e.mail:

Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego Kamienna Góra tel , e.mail: ZOJG. D.361-4/16 Kamienna Góra, dnia 11.07.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: (wartość zamówienia nie przekracza ,00 euro)

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: (wartość zamówienia nie przekracza ,00 euro) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel NIP 717 12 60 929 Fax 81 / 827 73 25 e-mail: gopschodel@op.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.: (wartość zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 UMOWA NR... zawarta w dniu... roku pomiędzy Nabywcą: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP: 813-00-08-613 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 35-036 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

Ogrodniczki, r.

Ogrodniczki, r. Ogrodniczki, 21.07.2017 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach ul. Zagórna 7 16-030 Supraśl tel. +48 85 718 31 47 sp_ogrodniczki@wp.pl www.spogrodniczki.com ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1

WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY 1 W żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży w jednostkach systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Zawarta w dniu. sierpnia 2017 r. w Kamiennej Górze pomiędzy: Gminą Kamienna Góra z siedzibą przy ul. Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty ,00 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty ,00 euro SP24.26.261/1/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000,00 euro I. Nazwa i adres Zamawiającego: Nazwa: Gmina Miasto Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Ogrodniczki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogrodniczki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ogrodniczki, dnia 03.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. ... NIP:...REGON.. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą

PROJEKT UMOWY NR. ... NIP:...REGON.. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą PROJEKT UMOWY NR Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 13/2016 z dnia 20.12.2016r. zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:... NIP:...REGON.. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą a Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 227403-2013 z dnia 2013-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 25 dzieci

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza 34 500 Zakopane, ul. Harenda 21 tel/fax 1820682 77 sp9zakopane@poczta.onet.pl www.sp9zakopane.

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza 34 500 Zakopane, ul. Harenda 21 tel/fax 1820682 77 sp9zakopane@poczta.onet.pl www.sp9zakopane. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza 34 500 Zakopane, ul. Harenda 21 tel/fax 1820682 77 sp9zakopane@poczta.onet.pl www.sp9zakopane.pl - WZÓR - UMOWA Zawarta w dniu 2015 roku w Zakopanem pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia Zasady układania jadłospisów, zmiany w wykorzystywanych dotychczas produktach spożywczych, obliczanie wartości odżywczej posiłku, przykładowy jadłospis dr inż. Paulina Liszka dr inż. Mirosław Pysz Krakowska

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 16, Czerwińsk nad Wisłą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 16, Czerwińsk nad Wisłą Czerwińsk nad Wisłą 9 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 16, 09 150 Czerwińsk nad Wisłą Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337844-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337844-2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Oleśnica: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów oleśnickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w ilości szacunkowej ok. 170

Bardziej szczegółowo

Waśniów, dnia r.

Waśniów, dnia r. Waśniów, dnia 01.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 dotyczące zaproszenia do złożenia oferty cenowej na usługę polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu gorących jednodaniowych posiłków

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych

Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych Nowe prawo dotyczące żywienia w placówkach oświatowych Żywienie dzieci i młodzieży w świetle przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. Akty prawne 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Numer sprawy: RB.IVP.271.68.2015 BRAŃSZCZYK, 09.12.2015r ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, woj. dolnośląskie, tel. 75 721 14 94, fax. 75 721 14 94. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328678-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leśna ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j... Termin składania ofert: 2015-12-14 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ Złotoryja, 08.07.2016r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi pl. Niepodległości 7 59 500 Złotoryja NIP 694 13 03-546 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem

zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem zadanie pn.: Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,przedszkolak z kapitałem współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183691-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183691-2015r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 183691-2015 z dnia 2015-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce 1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie żywienia w placówkach nauczania i wychowania w świetle nowych przepisów

Prowadzenie żywienia w placówkach nauczania i wychowania w świetle nowych przepisów Prowadzenie żywienia w placówkach nauczania i wychowania w świetle nowych przepisów Piotr Pokrzywa Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10 62-420 Strzałkowo Znak sprawy: SP 271/23/2017 Strzałkowo, 24.07.2017r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku UMOWA Nr 1/2014 zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku pomiędzy: Zespołem Szkół w Starym Folwarku NIP: 844-22-91-547, REGON: 200224383 w imieniu, której działa: Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: sp9leszno.interbit.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: sp9leszno.interbit.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Leszno: Przygotowywanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego; ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 57

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 33, Kargowa, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 33, Kargowa, woj. lubuskie, tel , faks OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI NIEPRIORYTETOWE, USŁUGA RESTAURACYJNA (DOSTARCZENIE POSIŁKÓW UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KARGOWEJ) ZGODNIE Z ART. 5 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r.

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące żywienia w stołówkach i asortymentu w sklepikach szkolnych szansą na poprawę sposobu żywienia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak

Bardziej szczegółowo

ZSP UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

ZSP UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy: Zespołem Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Tychach, z siedzibą przy ul Pogodnej 37, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=145112 Ostrów Mazowiecka: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość

załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach Strona1 Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18-100 Łapy NIP: 966-05-91-331 O.26.31.2015.ŁR Łapy, dnia 07.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy ul. Główna 50, 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Umowa nr

Załącznik nr 3. Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Zawarta w dniu.w Starej Wsi pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Starej Wsi, ul. Mickiewicza 1, 05-430 Stara Wieś, reprezentowanym przez: dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starej

Bardziej szczegółowo

Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu Zakątek przyjazny dziecku.

Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu Zakątek przyjazny dziecku. Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu Zakątek przyjazny dziecku. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości (netto) 30 000 euro w Bursie Szkolnej w Kolnie Bursa Szkolna w Kolnie Kolno,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. Umowa Nr /2012. zawarta dnia...pomiędzy:

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. Umowa Nr /2012. zawarta dnia...pomiędzy: Załącznik nr 1 do Specyfikacji zawarta dnia...pomiędzy: Umowa Nr /2012 Przedszkolem nr 85 w Lublinie, ul. Onyksowa 8 zwanymi dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Bożenę Mazur Dyrektora Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie, dostarczanie i wydanie gorących pełnych obiadów uczniom i innym osobom w szkołach na terenie gminy Gostyń w okresie od 03.01.2017r. do 31.12.2017r.

Bardziej szczegółowo

Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach

Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach ZAPYTANIE OFERTOWE nr OPS/1/2017 w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych Zapraszam do złożenia oferty na usługę: Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na zamówienie o wartości mniejszej niż 30 000 euro

Zapytanie ofertowe. Na zamówienie o wartości mniejszej niż 30 000 euro Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gawłuszowicach 39-307 Gawłuszowice 5 Gawłuszowice, 25 listopada 2015r. Zapytanie ofertowe Na zamówienie o wartości mniejszej niż 30 000 euro Przygotowaniu, dostarczenie i wydanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.UE

Umowa nr ZP.UE Umowa nr ZP.UE.272...2013 W dniu.. 2013 r. pomiędzy Gminą Andrespol ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol NIP:728-255-36-75 Regon 472057744 zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 1. Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie.

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 1. Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie. Zapytanie ofertowe nr 1/ZSK/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na prowadzenie stołówki w Gimnazjum nr 19 w Lublinie ul. Szkolna 6

REGULAMIN KONKURSU OFERT na prowadzenie stołówki w Gimnazjum nr 19 w Lublinie ul. Szkolna 6 REGULAMIN KONKURSU OFERT na prowadzenie stołówki w Gimnazjum nr 19 w Lublinie ul. Szkolna 6 1 Postanowienia ogólne. 1.Konkurs ogłasza Gimnazjum nr 19 poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014

ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014 ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014 Zawarta w Kadzidle, dnia... pomiędzy : Gmina Kadzidło Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: działającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie prowadzenia stołówki szkolnej w budynku Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie prowadzenia stołówki szkolnej w budynku Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie prowadzenia stołówki szkolnej w budynku Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie prowadzenia stołówki szkolnej w budynku Gimnazjum nr 4 im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaktorow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaktorow.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaktorow.pl Międzyborów: Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

IZP Sulejówek, dnia r.

IZP Sulejówek, dnia r. IZP.271.13.2014 Sulejówek, dnia 03.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/POKL.09.01.02/2012 Wyżywienie uczestników zajęć prowadzonych w ramach projektu Równy start w przyszłość realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Żywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Resku w latach

Żywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Resku w latach Znak sprawy: PMR 1/2017 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Resku reprezentowane przez Dyrektora Marzannę Knap, ul. 1-go Maja 6, 72-315

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 26.10.2015r. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Żywienie, szczególnie zbiorowe, nie powinno być realizowane w sposób doraźny. Jest to istotny problem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis zamówienia 1) Zamówienie obejmuje dostawę dziennie 30 zestawów wyżywienia (śniadanie, zupa, II danie oraz deser/podwieczorek) dla dzieci w żłobku

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski 26-900 Kozienice Tel. (48) 614-25-56 Kozienice 13.06.2017r. Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dwudaniowych w okresie od podpisania umowy

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE CENOWE. na realizację usługi cateringowej w ramach szkoleń

ROZPOZNANIE CENOWE. na realizację usługi cateringowej w ramach szkoleń BEST COMPLEX Biuro Projektu ul. Żeromskiego 94 pok. 316 26-600 Radom Tel. 600 677 657 Mail: b_c@onet.pl Radom, dn. 18.10.2016 r. ROZPOZNANIE CENOWE na realizację usługi cateringowej w ramach szkoleń I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH. zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH. zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH zawarta w Tychach w dniu... pomiędzy:. reprezentowanym przez:., zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, (umowy zawierane przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 43-400 Cieszyn ul. Liburnia 2 asystent Teresa Kopiec asystent Halina Dziadek st. asystent Czesława Lis Żywienie i aktywność fizyczna mają wpływ na rozwój psychofizyczny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ EURO Dragacz, dnia 2.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 30 000 EURO 1. Zamawiający: Gmina Dragacz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu. 2. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. /..wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr...adres.

UMOWA Nr. /..wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr...adres. UMOWA Nr zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie, w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016r.

Bardziej szczegółowo

Znak: GOPS 271/1/2017 Rzezawa, dnia 11 sierpień 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak: GOPS 271/1/2017 Rzezawa, dnia 11 sierpień 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: GOPS 271/1/2017 Rzezawa, dnia 11 sierpień 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowania i dostarczenia posiłków ( usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół/przedszkoli na terenie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KOŚCIUSZKI 77/4 66-540 STARE KUROWO Tel. 95 781 95 78, fax 95 781 95 82, e-mail opskurowo@interia.pl

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KOŚCIUSZKI 77/4 66-540 STARE KUROWO Tel. 95 781 95 78, fax 95 781 95 82, e-mail opskurowo@interia.pl OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KOŚCIUSZKI 77/4 66-540 STARE KUROWO Tel. 95 781 95 78, fax 95 781 95 82, e-mail opskurowo@interia.pl Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z przedszkola oraz uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

do uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2013 w dniach,

do uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2013 w dniach, PI..N ' -.KT-KUW1E i,' lektorów, u i ' Yt.HrZaw i - 0-46/ 355 24 U Jaktorów: Przygotowanie i dostarczenie posiłków do uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2013 w dniach,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wola Mysłowska, dn r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wola Mysłowska, dn r. Wola Mysłowska, dn. 08.08.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro ZAPYTANIE OFERTOWE W sprawie

Bardziej szczegółowo

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dożywianie dzieci w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Krosno Odrzańskie, Znak sprawy: OPS Zapytanie ofertowe

Krosno Odrzańskie, Znak sprawy: OPS Zapytanie ofertowe Krosno Odrzańskie, 2016 12-02 Znak sprawy: OPS.570.13.2016 Zapytanie ofertowe W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP: 926-15-19-119 zapraszam

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Igołomia: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/1/2013. reprezentowaną przez

UMOWA NR ZP/1/2013. reprezentowaną przez Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ publicznego pod nazwą: Świadczenie usług cateringu obiadów do stołówki Zespołu Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu roku w Zakopanem

UMOWA. zawarta w dniu roku w Zakopanem Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... 2017 roku w Zakopanem pomiędzy Gminą Miasto Zakopane - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzówny z siedzibą w Zakopanem ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł.

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł. Czechowice Dziedzice 28.11.2016 r Zapytanie ofertowe Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień ul. Zacisze 28, 43-502 Czechowice Dziedzice, tel. 32 215 81 72 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia ZP-340-340-1/PS/10 Wielka Wieś, 20.08.2010r OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Dot. postępowania przetargowego poniżej 193.000 euro pod nazwą Usługa catering dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.07.2013 r. Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. 1.Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Ukcie Ukta 70 12-220 Ruciane-Nida 2.

Bardziej szczegółowo

; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lipusz: Sukcesywna dostawa posiłków w ramach dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej w Lipuszu i Gimnazjum w Lipuszu w 2016 roku. Numer ogłoszenia: 354528-2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu. w Dubiecku pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu. w Dubiecku pomiędzy: Załącznik nr 4- Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu. w Dubiecku pomiędzy: 1. Gminą Dubiecko z siedzibą w Dubiecku, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, NIP 795-23-11-403, zwaną w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA NR.

Załącznik nr 4 UMOWA NR. Załącznik nr 4 UMOWA NR. zawarta w dniu... pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwieńsku NIP 973-06-64-467 REGON 971270160 reprezentowanym przez Kierownika Beatę Przymus zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Województwo Małopolskie

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Województwo Małopolskie Przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sękowej, oddziału zamiejscowego w Męcinie Wielkiej, Zespołu Szkół w Siarach, Niepublicznych Szkół w Bodakach i Krzywej oraz

Bardziej szczegółowo

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE nr../2012 w spawie wyłonienia Wykonawcy dostawy posiłków do żłobka w Szprotawie Zamawiający: Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, ul. Głogowska 1, 67-124 Nowe Miasteczko, Tel. 68

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na świadczenie usług cateringowych dla Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska

Umowa nr na świadczenie usług cateringowych dla Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska Załącznik nr 3 Wzór umowy Umowa nr na świadczenie usług cateringowych dla Akademia Małego Inżyniera Małgorzata Orłowska zawarta w dniu 2016 r. w Rzeszowie pomiędzy: Akademia Małego Inżyniera Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I Nazwa i adres zamawiającego:

ZAPYTANIE OFERTOWE. I Nazwa i adres zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, Przyrów, ul. Częstochowska 7 NIP: ; REGON:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, Przyrów, ul. Częstochowska 7 NIP: ; REGON: Przyrów, dnia 05.08.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE,,Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do szkół: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej na terenie

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 Rzeszów, 11.08.2017 Zapytanie ofertowe nr 3/2017 na usługi dostarczania posiłków do Niepublicznego Przedszkola Niebieski Motylek w Rzeszowie 1. Nazwa i adres Zamawiającego Niepubliczne Przedszkole Niebieski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE września 2015r. 24 czerwca 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE września 2015r. 24 czerwca 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro. Świątki, dnia 24 czerwiec 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE. Gmina Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno tel. 059 810 67 10 NIP: 499-052-36-66 REGON: 770979909

I. SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE. Gmina Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno tel. 059 810 67 10 NIP: 499-052-36-66 REGON: 770979909 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostawy gorących posiłków do przedszkola w Gwiazdowie na potrzeby projektu EDUKACJA PRZEDSZKOLNA DROGĄ DO SUKCESU W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Świadczenie usług całodziennego żywienia dla młodzieży przebywającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kamienkr.pl; www.mgops.kamienkr.pl Kamień Krajeński: Świadczenie usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Uścimów.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Uścimów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie Stary Uścimów 37 21-109 Stary Uścimów Stary Uścimów, dnia 6.09.2016 r. Znak: OPS.271.1.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP

UMOWA Nr ZP CZĘŚĆ II SIWZ UMOWA Nr ZP. 272.2017 zawarta w dniu. roku w Nowogrodźcu pomiędzy Gminą Nowogrodziec Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu, ul. Kolejowa 46, 59-730 Nowogrodziec, NIP 612-163-62-66 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/3.1.1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/3.1.1/2017 Białystok, 25.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/3.1.1/2017 KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ 1 z 6 13.08.2012 18:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: DOŻYWIANIE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku, a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego z dnia. znak sprawy:.

UMOWA.. - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku, a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego z dnia. znak sprawy:. ZP-341/1/2015 UMOWA.. zawarta w dniu pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielbarku, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Urszulę Stryjewską NIP: 7451445185 REGON: 004453810

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p...

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p... U M O W A nr.(wzór) Załącznik nr 4 Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr ZO/06/07/2014 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE. - 01 września 2014r. 26 czerwca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE. - 01 września 2014r. 26 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro. Świątki, dn 12.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Umowa zawarta w dniu r. w Radlinie pomiędzy: Firmą... z siedzibą w...,

Wzór Umowy. Umowa zawarta w dniu r. w Radlinie pomiędzy: Firmą... z siedzibą w..., Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr OR.371.3.2016 Wzór Umowy Umowa zawarta w dniu. 2016 r. w Radlinie pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Radlinie, 44-310 Radlin, ul. Solskiego 15,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI

UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI UMOWA NA DOŻYWIANIE DZIECI Zawarta w dniu. pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie reprezentowanym przez: Dyrektora Dorotę Giczewską zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo