Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie"

Transkrypt

1 opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/ Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna: Dariusz Młynarczyk Albert Borowski Wiceprzewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych Stowarzyszenie Elektryków Polskich 0

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Charakterystyka rynku Segmentacja rynku ISP świadczenie usług dostępu do Internetu Świadczenie usług kolokacji Hosting Handel elektroniczny, transakcje, płatności, mikropłatności e-learning e-praca e-government Sieci bezprzewodowe, produkty i urządzenia łączności bezprzewodowej Bezpieczeństwo w sieci Protokoły i standardy PKI - Infrastruktura Kluczy Publicznych Co to jest PKI? Podpis elektroniczny Certyfikaty, oprogramowanie, produkty Ustawa o podpisie elektronicznym VPN prywatne sieci wirtualne Trendy na rynku IT Statystyki Prezentacje graficzne danych Opinie ekspertów z branży IT Statystyki wykorzystania Internetu w działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Podsumowanie Bibliografia i źródła Wydawnictwa Strony internetowe

3 1. Wprowadzenie Lata dynamicznego rozwoju, spowodowanego szybkim wzrostem PKB oraz przemianami strukturalnymi polska gospodarka niestety ma już za sobą i nadal tkwi na krawędzi recesji. Postępująca fiskalizacja i rosnące potrzeby budżetu państwa zmniejszają ilość środków dostępnych dla przedsiębiorstw. Maleje wiarygodność kredytowa przedsiębiorstw, banki zmuszone są do tworzenia rezerw pod złe kredyty i oferują relatywnie wysokie ich oprocentowanie. To z kolei zniechęca przedsiębiorców do inwestowania a klientów indywidualnych do utrzymywania wysokiego poziomu konsumpcji. 1 Gorsze wyniki przedsiębiorstw wynikające ze spadku koniunktury w gospodarce spowodowały obniżenie nakładów na inwestycje, w tym także na informatykę. 2 Przedsiębiorstwa oszczędzając decydują się na zakup z zewnątrz wyłącznie usług o wysokiej wartości dodanej, od dostawców, których doświadczenie znacznie wykracza poza ogólnie dostępną wiedzę. 3 Systemy zintegrowanego zarządzania klasy ERP stają się dla firm równoprawnym narzędziem zwiększania swojej konkurencyjności i traktowane są tak samo, jak inwestycje w środki produkcji. 4 Niemniej jednak sukcesy osiągnięte w zakresie nowej bankowości przez Intelligo i mbank pozwalają przypuszczać, że branża IT stanie się również w Polsce stymulatorem procesów gospodarczych i pozwoli na podniesienie efektywności działania naszych przedsiębiorstw. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest dziś jakość świadczonych usług, poparta znajomością marki. Największą szansę na przetrwanie mają firmy, które wykorzystają wszystkie dostępne narzędzia wspomagające działalność przedsiębiorstwa, w tym systemy CRM, e-commerce, mobile sales. 1 Na podstawie: D. Odzioba, ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Warsaw Business Journal Book of Lists 2003, Warszawa, 2003, s Na podstawie: S. Nakonieczny, Postęp technologiczny wyprzedza sprzedaż - Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9/2002, s Na podstawie: A. Głowacki, DGA S.A., Warsaw Business Journal Book of Lists 2003, Warszawa, 2003, s Na podstawie: A. Sadzik, Ster-Projekt S.A., Warsaw Business Journal Book of Lists 2003, Warszawa, 2003, s

4 2. Charakterystyka rynku Kondycja branży IT w Polsce jest pochodną sytuacji gospodarczej kraju i bardzo silnie skorelowana jest z potencjałem inwestycyjnym polskich przedsiębiorstw. Pogorszenie sytuacji gospodarczej pociąga za sobą spadek wartości inwestowanych przez przedsiębiorców środków, w tym środków związanych z inwestycjami w infrastrukturę teleinformatyczną. Nie oznacza to oczywiście, że spadły potrzeby przedsiębiorstw związane z modernizacją ich zaplecza informatycznego, jednak dekoniunktura gospodarcza obecnie dotyka najbardziej producentów i dystrybutorów sprzętu teleinformatycznego, powodując spadek cen i zmniejszanie się możliwych do osiągnięcia marż. Dodatkowo najwięksi producenci sprzętu są zmuszeni do konkurowania z małymi firmami montującymi komputery dla małych przedsiębiorstw i rynku detalicznego. Rynek oprogramowania wykazuje nieco większą odporność na spadek koniunktury w gospodarce. W pewnej części wynika to z nasilonej walki z piractwem, w części ze wzrostu popytu na oprogramowanie finansowe i bankowe oraz aplikacje internetowe. Najmniej wrażliwy na spadek koniunktury gospodarczej jest sektor usług informatycznych. Szacuje się, że jego wartość wzrosła w 2002 roku o 10% do 12%. Pewien wpływ na ten obraz sektora usług informatycznych ma fakt, że w obliczu kryzysu gospodarczego część firm działających dotychczas w innych sektorach branży IT wprowadziło do swojej oferty różnego rodzaju usługi informatyczne, np. usługi internetowe. W samym sektorze usług informatycznych największą dynamikę wzrostu wykazują usługi outsourcingu w zakresie dzierżawy łącz, sprzętu, infrastruktury i oprogramowania. Szacuje się, że w 2002 roku dynamika wzrostu wartości outsourcingu informatycznego wzrosła o około 30%. Wartość całego rynku IT w Polsce w 2002 roku szacowana jest na 3,1 3,25 mld USD. 5 5 Na podstawie: Z. Zwierzchowski, Wolniej niż gospodarka, Rzeczpospolita, Lista 500 wyniki w 2002 r., s. 63, 64. 3

5 Tab. 1. Polski rynek IT w latach [mld USD] rok * mld USD * - średnia arytmetyczna wartości z różnych oszacowań Źródło: J. Molga, Polski rynek informatyczny w 2001 r., Raport Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, tom I, s. 4. Z. Zwierzchowski, Wolniej niż gospodarka, Rzeczpospolita, Raport Lista 500 wyniki 2002 r., Presspublica, Warszawa, 2003, s. 63. Rys. 1. Polski rynek IT w latach [mld USD] [mld USD] * Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Molga, Polski rynek informatyczny w 2001 r., Raport Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, tom I, s. 4. Z. Zwierzchowski, Wolniej niż gospodarka, Rzeczpospolita, Raport Lista 500 wyniki 2002 r., Presspublica, Warszawa, 2003, s. 63. Tab. 2. Polski rynek systemów ERP [mln USD] rok * [mln USD] 88,5 104,3 119,0 * - prognozy Źródło: A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online,

6 Rys. 2. Polski rynek systemów ERP [mln USD] 140,0 119,0 120,0 100,0 88,5 104,3 [mln USD] 80,0 60,0 40,0 20,0 0, * Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online, Tab. 3. Polski rynek usług IT [mln USD] rok * [mln USD] 726,1 802,5 889,9 * - prognozy Źródło: A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online,

7 Rys. 3. Polski rynek usług IT [mln USD] 1 000,0 900,0 800,0 726,1 802,5 889,9 700,0 [mln USD] 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, * Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online, Tab. 4. Polski rynek aplikacji biznesowych CRM, SCM, Zarządzania Wiedzą, itp. [mln USD] rok * [mln USD] 121,3 134,1 151,6 * - prognozy Źródło: A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online,

8 Rys. 4. Polski rynek aplikacji biznesowych CRM, SCM, Zarządzania Wiedzą, itp. [mln USD] 151,6 [mln USD] 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 121,3 134,1 0, * Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online,

9 3. Segmentacja rynku 3.1. ISP świadczenie usług dostępu do Internetu Skrót ISP (ang. Internet Service Provider) oznacza: Firmę sprzedającą usługi telekomunikacyjne umożliwiające połączenie z siecią Internet (np. przez zwykły dostęp telefoniczny, dostęp łączem dzierżawionym, ISDN, ATM). Dostawcę usług sieci Internet, np. takich jak poczta elektroniczna lub protokół przesyłania plików. 6 W 2001 roku w Polsce tego typu usługi świadczyły 62 podmioty gospodarcze. Wartość rynku tych usług wyniosła w 2001 roku ponad 630 mln zł i wzrosła o prawie 300% w porównaniu do roku Telekomunikacja Polska miała w 2001 roku prawie 60% udział w rynku usług ISP. Telekomunikacja Polska wraz z Internet Partners oraz NASK zajęli ponad 80% tego rynku pozostałe 59 podmiotów podzieliło między siebie pozostałe 19% udziału w rynku. Na rynku usług dostępowych dla klientów indywidualnych i mikrofirm Telekomunikacja Polska nie ma praktycznie żadnej konkurencji, jedynym konkurentem na tym polu jest OnetKonekt z własnym numerem dostępowym Tab. 5. Rynek usług internetowych ISP w Polsce w latach [tys. zł] Przychody ze sprzedaży usług ISP [tys. zł] Dynamika Firma 2001/ TP S.A % 59% Internet Partners % 12% NASK % 10% Pozostali % 19% Razem % 100% Źródło: T. Kulisiewicz, Spokojny wzrost w Internecie, Raport Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, tom II, s. 23. Udział w rynku w 2001 r. 6 Na podstawie: Słownik Encyklopedyczny, INFORMATYKA, Wydawnictwo Europa. 8

10 Rys. 5. Struktura rynku usług internetowych ISP w Polsce w 2001 r. [tys. zł] Internet Partners 12% NASK 10% Pozostali 19% TP S.A. 59% Źródło: T. Kulisiewicz, Spokojny wzrost w Internecie, Raport Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, tom II, s. 23. Niezależni ISP nie mają większych szans na konkurowanie z Telekomunikacją Polską w obszarze uruchamiania własnych ogólnopolskich numerów dostępowych do Internetu. Ich wysiłki koncentrują się na świadczeniu pozostałych usług WWW, hostingu, udostępnianiu stałych łącz i usługi integracyjne Świadczenie usług kolokacji Świadczenie usług kolokacji polega na odpłatnym udostępnianiu klientom odpowiednio wyposażonego, przygotowanego i zabezpieczonego miejsca do umieszczania w nim składników infrastruktury informatycznej klienta, np. serwerów itp. Dla klienta jest to forma outsourcingu, gdyż przenosi on na usługodawcę ciężar zapewnienia odpowiednich warunków i zapewnienia bezpieczeństwa pracy znajdujących się w kolokacji urządzeń. Kolokacja stwarza możliwość umieszczenia infrastruktury informatycznej klienta w nowoczesnych centrach przetwarzania danych potocznie nazywanych farmami serwerów wyposażonych zazwyczaj w klimatyzację, zabezpieczenia antywłamaniowe i przeciwpożarowe, dodatkowe zasilanie awaryjne oraz dostęp do sieci kilku niezależnych operatorów w celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa 7 Na podstawie: T. Kulisiewicz, Spokojny wzrost w Internecie, Raport Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, tom II, s

11 i niezawodności pracy powierzonych urządzeń oraz nieprzerwanego dostępu klienta do własnych zasobów. Oznaczać to również powinno optymalizację kosztów związanych z konserwacją i obsługą serwerów oraz zrezygnowania przez klienta z konieczności utrzymywania własnej serwerowi. Zazwyczaj z usług kolokacji korzystają: Dostawcy usług internetowych (ISP, ASP, twórcy serwisów i aplikacji). Firmy i instytucje wykorzystujące Internet na potrzeby swojej działalności Hosting Świadczenie usług hostingu polega na odpłatnym udostępnianiu klientowi sprzętu informatycznego za pośrednictwem łącz dzierżawionych. W zależności od swoich potrzeb klient może skorzystać z usługi hostingu dedykowanego lub hostingu wirtualnego. Hosting dedykowany polega na dzierżawie klientowi całych urządzeń. Hosting współdzielony oferowany jest klientom, którzy nie potrzebują udostępnienia w całości oddzielnego serwera. Korzystanie z usług hostingu pozwala klientowi na uniknięcie inwestycji związanych z zakupem własnego serwera i daje mu dostęp do najnowocześniejszego sprzętu za ułamek jego ceny. Ponadto klient zwolniony jest z zadań związanych z jego rozbudową, konserwacją i zapewnieniem bezpieczeństwa danych. Hosting może obejmować tylko sprzęt komputerowy lub sprzęt komputerowy wraz z systemami operacyjnymi oraz dodatkowym oprogramowaniem - usługa obejmuje wtedy również instalację dostarczanego systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania. Hosting jest formą outsourcingu i stwarza klientowi możliwość optymalizacji kosztów inwestycji w informatykę. Z usług hostingu najczęściej korzystają dostawcy usług internetowych (ISP, ASP, twórcy serwisów i aplikacji) oraz firmy i instytucje wykorzystujące aktywnie Internet w swojej działalności. 8 Na podstawie: - usługi - kolokacja, Incenti S.A. 10

12 Udostępniany w usłudze hostingu sprzęt informatyczny ulokowany jest w odpowiednio wyposażonym i zabezpieczonym miejscu, zwanym Data Center. W szczególności dotyczy to rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo oraz poprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej w zakresie zasilania, gazo- i pyłoszczelności oraz stałej, optymalnej temperatury serwerowni: Gwarantowane zasilanie realizowane łączem do dwóch lub więcej niezależnych stacji transformatorowych, często dodatkowym zabezpieczeniem jest generator oraz zasilacze awaryjne. Klimatyzacja często z zapasowym systemem chłodzenia, który uruchamia się automatycznie w przypadku awarii systemu podstawowego. Łącza telekomunikacyjne najczęściej bardzo szybkie połączenie z siecią Internet realizowane przez dwóch lub więcej niezależnych dostawców Internetu. System wykrywania pożaru, automatycznego gaszenia pożaru gazem, ustalona akcja gaśniczą ze strażą pożarną. Całodobowy monitoring pomieszczeń oraz bezpośredniego otoczenia. System antywłamaniowy. Odpowiednie procedury zarządzania zasobami informatycznymi oraz komunikowania się z klientem, gwarantujące odpowiednie zarządzanie zmianami oraz problemami i odpowiednio szybką reakcję na zdarzenia. Wraz z usługami hostingu świadczone są usługi dodatkowe, które najczęściej obejmują: Backup danych zautomatyzowany system tworzenia kopii archiwalnych umożliwiający tworzenie kopii zapasowych danych bez przerw w pracy systemu klienta. Wykonane kopie mogą być przechowywane w bibliotece taśmowej, w kasie pancernej, w skrytce bankowej, mogą być także wysyłane do siedziby klienta. Raportowanie - sporządzanie okresowych raportów z prac systemu zawierających informację o dostępności systemu, podstawowych parametrach wydajnościowych, wykorzystania dysków, informacje o stanie bezpieczeństwa systemu, wykonywaniu kopii archiwalnych, raporty z incydentów, przeprowadzonych zmian oraz propozycje przyszłych zmian w konfiguracji systemu. Zarządzanie zasobami klienta. 11

13 Doradztwo prognozowanie stopnia wykorzystania zasobów informatycznych w przyszłości i doradzanie klientowi w zakresie przyszłych inwestycji Handel elektroniczny, transakcje, płatności, mikropłatności W Internecie można kupić praktycznie wszystko. Największym powodzeniem wśród polskich internautów dokonujących zakupów w sieci w roku 2002 cieszyły się: Usługi turystyczne (bilety lotnicze, wycieczki). Książki, płyty CD i DVD. Multimedia. Usługi IT (hosting, konta i www). Oprogramowanie. Prenumerata. Kosmetyki. Transakcje dokonywane podczas zakupów przez Internet są autoryzowane w odpowiednich centrach autoryzacyjnych. Centra te prowadzą autoryzację on-line, tzn. w czasie rzeczywistym oraz rozliczają transakcje przeprowadzane przy użyciu kart płatniczych. Podczas autoryzacji sprawdzane są termin ważności karty oraz wysokość dostępnych na karcie środków oraz inne informacje, np. kod CVV2/CVC2 zwiększające bezpieczeństwo transakcji. Autoryzacja on-line w Internecie daje natychmiastowy wynik oraz blokuje określoną kwotę na karcie użytkownika karty. Dane o kartach użytych do transakcji nie trafiają do obsługi sklepu. Proces autoryzacji transakcji i samo połączenie internetowe zabezpieczane są protokołami szyfrującymi SSL i SET. Największym centrum autoryzacyjnym dla sklepów internetowych w Polsce jest ecard S.A. Karty płatnicze są wydawane ich posiadaczom (firmom i osobom fizycznym) przez ich banki, we współpracy z organizacjami płatniczymi. Najpopularniejszymi w Polce organizacjami płatniczymi są Visa i MasterCard/Europay. 9 Na podstawie: - usługi - hosting, Incenti S.A. 12

14 Ze względu na sposób rozliczania transakcji karty płatnicze dzielą się na: Karty kredytowe pozwalające na dokonywanie zakupów w trakcie okresu rozliczeniowego do określonego limitu przy użyciu środków finansowych banku-wystawcy karty. Po okresie rozliczeniowym, np. po 1 miesiącu użytkownik karty kredytowej musi uregulować swoje zobowiązania wobec banku. Odsetki są naliczane przez bank tylko od niespłaconych w terminie kwot zobowiązań użytkownika karty wobec banku, zaś niespłacone zobowiązania przechodzą do salda następnego okresu rozliczeniowego. Karty obciążeniowe pozwalające na dokonywanie zakupów w trakcie okresu rozliczeniowego do określonego limitu bez angażowania własnych środków pieniężnych. Karty obciążeniowe są powiązane bezpośrednio z kontem osobistym użytkownika. Konto to jest automatycznie obciążane przez bankwystawcę na koniec okresu rozliczeniowego kwotą zadłużenia na karcie oraz prowizją z reguły na poziomie 1% wartości przeprowadzonych w okresie rozliczeniowym transakcji. Karty debetowe podobnie jak karty obciążeniowe są powiązane z kontem osobistym użytkownika. Jednak transakcje są nie są rozliczane cyklicznie, lecz datami transakcji. Karty płatnicze dzielą się także na: Elektroniczne płaskie. Najpopularniejsze w Polsce karty tego typu to karty debetowe Visa Electron i Maestro. Wypukłe embosowane, wytłaczane. Najpopularniejsze w Polsce karty tego typu to karty kredytowe i obciążeniowe Visa i MasterCard/Europay. Ze względu na przyznany maksymalny limit miesięcznych wydatków klasyfikuje się karty jako: Classic. Silver. Gold. Platinium. 13

15 Najnowszy pod kątem technologicznym podział kart to podział na: Karty tradycyjne. Karty wirtualne są one odpowiednikami zwykłych kart płatniczych i służą do przeprowadzania transakcji w Internecie. Mogą one mieć postać zwykłej karty plastikowej, pozbawionej jednak paska magnetycznego, chipu i hologramu organizacji płatniczej albo wydruku zawierającego dane na temat karty. Najczęściej karty wirtualne są wydawane przez bank-iwystawców jako karty debetowe z natychmiastowym obciążaniem rachunku użytkownika karty w momencie dokonywania transakcji. Tego typu karty nie mogą być używane w tradycyjnych terminalach płatniczych w sklepach i punktach usługowych. Karty wirtualne honorowane są także przy zawieraniu transakcji typu MOTO (Mail Order / Telephone Order). Transakcje typu Mail Order polegają na podaniu numeru karty na formularzu zamówienia przesyłanym do sklepu zwykłą pocztą. W przypadku zawierania transakcji typu Telephone Order użytkownik podaje numer karty pracownikowi Call Center sklepu. 10 W 2002 roku ecard S.A. dokonał autoryzacji transakcji na kwotę 22,9 mln zł, co w porównaniu do roku 2001 (4,7 mln zł) stanowi pięciokrotny wzrost. Czterokrotnie wzrosła ilość transakcji. Wzrosła też średnia wartość pojedynczej transakcji. W 2002 roku w Polsce dokonano autoryzacji transakcji internetowych na około 29 mln zł. W 2002 roku w Polsce działało około 700 e-sklepów. 11 Tab. 6. Transakcje internetowe autoryzowane przez ecard rok /2001 ilość transakcji [tys.] 24, % kwota transakcji [mln zł] 4,7 22,9 487% średnia wartość 1 transakcji [zł] % Źródło: dnia Na podstawie: dnia Źródło: dnia

16 Rys. 6. Ilość transakcji internetowych autoryzowanych przez ecard % Ilość transakcji [tys.] ,6 100% Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie dnia Rys. 7. Wartość transakcji internetowych autoryzowanych przez ecard ,9 487% 25 [mln zł] ,7 100% Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie dnia

17 Rys. 8. Średnia jednostkowa wartość transakcji internetowych autoryzowanych przez ecard % % [zł] Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie dnia System mikropłatności pozwala na dokonywanie w serwisach internetowych bezpiecznych płatności małych kwot za wybrane artykuły bez użycia kart kredytowych. Działanie systemu opiera się stworzeniu u operatora usługi wirtualnego pseudokonta zwanego mikrokontem, z którego można robić przelewy kwot począwszy już od jednego grosza. System działa bezprowizyjnie dla kupującego, dlatego możliwe i opłacalne stało się uiszczanie tak małych kwot. Mikrokonto można zasilać zwykłym przelewem, wpłatą na poczcie lub za pomocą karty kredytowej. Wszelkie transakcje obsługiwane są przez operatora usługi e-learning Technologie informatyczne dają ogromne możliwości wykorzystania ich w nauczaniu. Dotyczy to zarówno sfery edukacji akademickiej jak i obszaru szkoleń i doskonalenia umiejętności przez pracowników. 12 źródło: dnia

18 E-learning jest techniką szkolenia wykorzystującą wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/video, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. E-learning można podzielić na cztery kategorie, od najbardziej podstawowych do zaawansowanych: Bazy danych - jest to jego najprostsza forma, często spotykana w Internecie (np. bazy danych, zawierające wyjaśnienia problemów z oprogramowaniem, wraz z instrukcjami, pozwalającymi zrealizować określone zadania, czy też encyklopedie multimedialne). Support online - forma e-learningu funkcjonująca w podobny sposób jak bazy danych. Działa on poprzez różnego rodzaju forum, chat rooms, biuletyny, e lub system komunikatów informacyjnych. Jest bardziej interaktywny niż bazy danych, oferuje możliwość uzyskania dokładniejszych informacji jak i szybsze reakcje na zgłaszane zapytania. Szkolenia asynchroniczne - najbardziej znana forma e-learning, niezależnie od sposobu dostępu, pozwala na naukę we własnym tempie, umożliwia kontakt z instruktorami poprzez grupy dyskusyjne, e i biuletyny lub może być od nich całkowicie niezależny zawierając odwołania do materiałów źródłowych. Szkolenia synchroniczne - to szkolenia prowadzone w czasie rzeczywistym przez instruktora, każdy dołącza się o określonej porze i komunikuje się z instruktorem i innymi uczestnikami szkolenia, można podnieść ''wirtualną'' rękę i spytać lub odpowiedzieć, cały czas widzi się ''wirtualną'' tablicę, ten rodzaj szkolenia przeprowadza się zazwyczaj przez Internet, Intranet lub wideokonferencje. 13 Wartość rynku e-learning w Europie do 2004 roku szacowana jest na 4 mld USD. Pomimo tak dużego potencjału wiele firm nie dowierza tej nowoczesnej formie edukacji. Analitycy z firmy badawczej Mummert+Partner uważają, że boom na e-learning rozpocznie się pomiędzy 2004 a 2006 rokiem, a dzięki e-learning firmy będą w stanie zaoszczędzić do 30% kosztów przeznaczonych na dokształcanie. 13 Źródło: Czym jest e-learning, dnia w oparciu o pracowanie DataGroup S.A. 17

19 W Polsce e-learning jest jeszcze w fazie wczesnego rozwoju. Świadczeniem usług z nią związanych interesują się dostawcy technologii, ośrodki szkoleniowe, przedstawicielstwa zagranicznych firm, specjalizujących się w kompleksowych usługach, związanych z edukacją na odległość. O sprzedaży czy udostępnianiu własnych narzędzi myślą również niektóre szkoły i uczelnie. Tym segmentem rynku interesuje się też kilku polskich integratorów, a także wiele małych firm i ośrodków edukacyjnych, specjalizujących się w kursach zarówno IT, jak i biznesowych, które liczą, że za kilka lat e-learning stanie się pokaźnym źródłem ich przychodów. Wszystkie te organizacje szukają dla siebie miejsca na rynku e-learning. W niewielu przypadkach Internet jest rzeczywistym medium wykorzystywanym do prowadzenia szkoleń, w większości oferta polega instalowaniu aplikacji e-learning w sieciach intranetowych korporacji, które są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników. Na taki stan rzeczy wpływ ma wciąż wysoki koszt dostępu do sieci Internet oraz fakt, że największe sieci teleinformatyczne w Polsce są słabo przygotowane do transmisji danych multimedialnych wysokiej jakości. W takiej sytuacji najprostszym, najtańszym i najbardziej niezawodnym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu w siedzibie firmy, która chce wyszkolić personel. 14 Jedną z najważniejszych i najtrudniejszych do rozwiązania kwestii jest właściwe zaprojektowanie systemu e-learning, tak aby zachować właściwe proporcje i relacje pomiędzy człowiekiem (twórcą i użytkownikiem) a technologią. Za stosowaniem tego typu formy kształcenia i doskonalenia umiejętności w Polsce przemawiają: Zmiany w gospodarce, wymuszające na pracownikach konieczność ciągłego doskonalenia i nabywania wyższych kwalifikacji. Lawinowy wzrost bezrobocia wśród młodzieży. Jest to oczywiście spowodowane obecną sytuacją gospodarczą i niedoborem miejsc pracy, niemniej jednak przyczyną najważniejszą jest fakt, że ogromna część tej młodzieży nie posiada wykształcenia na miarę naszych czasów. Aby zwiększyć 14 E-learning - ogólny zarys sytuacji na rynku, dnia , na podstawie opracowania DataGroup S.A. 18

20 swoje szanse na znalezienie dobrej pracy należy to wykształcenie uzupełniać lub też całkowicie zmieniać swoje kwalifikacje. Firmy potrzebują pracowników z coraz wyższymi kwalifikacjami. Zjawisko to zintensyfikuje się po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i nasze przedsiębiorstwa zaczną funkcjonować w jeszcze bardziej konkurencyjnym środowisku. Niezastąpionym narzędziem do rozwiązywania tych problemów jest, e-learning czyli nauka na odległość, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia branży IT, korzystająca z Internetu jako medium odbioru i przekazu. Współczesne technologie dostarczają nowych źródeł zasobów i baz danych (Internet), nowych możliwości komunikacji (poczta elektroniczna, videokonferencje) i coraz efektowniejszych narzędzi pracy (coraz wydajniejsze komputery, nowe oprogramowanie). Aby e-learning sprostał stawianym przed nim oczekiwaniom powinien spełnić kilka istotnych warunków: Student (lub inny uczestnik systemu) powinien być samodzielny i odpowiedzialny. System powinien być ukierunkowany na użytkownika, a nie na technologię. Powinien dawać użytkownikowi poczucie, że po drugiej stronie jest jednak człowiek a nie tylko bezduszna maszyna. System powinien być elastyczny w dostosowywaniu do indywidualnych potrzeb, preferencji i możliwości użytkownika. System powinien być prawdziwie interaktywny, dawać możliwość kontaktu z wykładowcą i innymi uczestnikami systemu, czyli tworzyć jak najlepszy substytut rzeczywistego świata studenckiego czy środowiska szkoleniowego. Systemy e-learning mają jeszcze jedną bardzo istotną zaletę dają realną możliwość wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim tym, którzy nie mogą studiować w sposób tradycyjny: Zdolnych ludzi z każdego zakątka Polski. Niepełnosprawnych. 19

21 Budowa efektywnego systemu e-learning wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych zarówno w infrastrukturę jak i w systemy kontroli jakości kształcenia. Koszt jednostkowy kształcenia w systemie e-learning spada znacząco przy większej liczbie użytkowników systemu e-praca E-praca (telepraca) - każda działalność w firmie, która wymaga przetwarzania danych i przesyłania ich za pomocą łączy telekomunikacyjnych, wykonywana poza główną siedzibą przedsiębiorstwa. 16 Cechą charakterystyczną telepracy jest więc wykonywanie jej poza siedzibą pracodawcy przy użyciu nowoczesnej technologii elektronicznej - najczęściej Internetu. Rada Ministrów przyjęła 4 lutego 2003 r. dokument pt. "Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku". Jest to dokument, określający politykę państwa w stosunku do sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) z uwzględnieniem zmian, które nastąpią po akcesji Polski do Unii Europejskiej i kierunków określonych w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw, podpisanej przez Polskę w kwietniu 2002 r. W ramach realizacji Kierunków działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku planuje się między innymi wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy oraz nowych form zatrudniania np. pracy czasowej i telepracy, w tym również na obszarach wiejskich. Rządowy projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy, ułatwia wprowadzenie telepracy poprzez zapis: "o wykonywaniu pracy poza zakładem pracy". 17 E-praca (telepraca) jest niewątpliwie formą przeciwdziałania bezrobociu. W systemie telepracy można wykonywać wiele zadań: Prace programistyczne, rozwój i obsługa programów komputerowych - jest to najczęstsza funkcja związana z e-pracą (59%) Na podstawie: Prof. dr hab. J. Kalisiak, Wyzwania XXI wieku, Zarządzanie Zmianami nr 3/2002, Wyższa Szkoła Zarządzania The Polish Open University, Pret S.A., Warszawa, 2002, s Źródło: E-praca zdobywa Europę, Źródło: Program działań wobec małych i średnich przedsiębiorstw,

22 Tłumaczenia. Działalność marketingową. Telepraca zwiększa elastyczność zatrudnienia, pozwala zaktywizować osoby niepełnosprawne i wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn wolą lub muszą przebywać w domu. Dzięki temu systemowi pracy, pracodawca może m.in. zmniejszyć koszty pracy poprzez ograniczenie powierzchni biurowej niezbędnej do prowadzenia działalności, a także zwiększyć wydajność pracy m.in. przez zmniejszenie absencji chorobowej. Telepracę można wykonywać w ramach stosunku pracy lub na własny rachunek. W polskich warunkach jest to zazwyczaj praca wykonywana w domu, dlatego niektórzy proponują stosowanie umowy o pracę nakładczą jako podstawę prawną świadczenia telepracy. W Polsce największą przeszkodą w propagowaniu idei telepracy jest bariera psychiczna występująca zarówno u pracodawców, jaki i pracowników. Dlatego też Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zamierza popularyzować tę formę zatrudnienia. W Polsce Fundacja Fuga Mundi propaguje tę formę zatrudnienia reprezentując środowisko osób niepełnosprawnych, a Fundacja Centrum Promocji Kobiet upowszechnia telepracę jako szansę pracy dla kobiet. 19 Z sondażu przeprowadzonego w 2001 roku przez Instytut Studiów nad Zatrudnianiem w 18 krajach Europy (w tym Polska, Czechy, Węgry) wynika, że z pewnych form e-pracy korzysta tam 49% firm Źródło: E-praca zdobywa Europę, Źródło: Program działań wobec małych i średnich przedsiębiorstw, Źródło: E-praca zdobywa Europę,

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Biznes w Sieci Wiosna 2013

Biznes w Sieci Wiosna 2013 Biznes w Sieci Wiosna 2013 BIZNES W SIECI Motorem postępu często bywa lenistwo lub pieniądze. W przypadku sieci mamy do czynienia z jednym i z drugim. Gospodarka internetowa - warstwy Narzędzia - Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w domu. e-poradnik

Jak zarabiać w domu. e-poradnik e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Jak zarabiać w domu 25 pomysłów na zarabianie w domu Firma, praca na zlecenie czy chałupnictwo Jak płacić niższe podatki Jakie są zasady zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo