Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie"

Transkrypt

1 opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/ Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna: Dariusz Młynarczyk Albert Borowski Wiceprzewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych Stowarzyszenie Elektryków Polskich 0

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Charakterystyka rynku Segmentacja rynku ISP świadczenie usług dostępu do Internetu Świadczenie usług kolokacji Hosting Handel elektroniczny, transakcje, płatności, mikropłatności e-learning e-praca e-government Sieci bezprzewodowe, produkty i urządzenia łączności bezprzewodowej Bezpieczeństwo w sieci Protokoły i standardy PKI - Infrastruktura Kluczy Publicznych Co to jest PKI? Podpis elektroniczny Certyfikaty, oprogramowanie, produkty Ustawa o podpisie elektronicznym VPN prywatne sieci wirtualne Trendy na rynku IT Statystyki Prezentacje graficzne danych Opinie ekspertów z branży IT Statystyki wykorzystania Internetu w działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Podsumowanie Bibliografia i źródła Wydawnictwa Strony internetowe

3 1. Wprowadzenie Lata dynamicznego rozwoju, spowodowanego szybkim wzrostem PKB oraz przemianami strukturalnymi polska gospodarka niestety ma już za sobą i nadal tkwi na krawędzi recesji. Postępująca fiskalizacja i rosnące potrzeby budżetu państwa zmniejszają ilość środków dostępnych dla przedsiębiorstw. Maleje wiarygodność kredytowa przedsiębiorstw, banki zmuszone są do tworzenia rezerw pod złe kredyty i oferują relatywnie wysokie ich oprocentowanie. To z kolei zniechęca przedsiębiorców do inwestowania a klientów indywidualnych do utrzymywania wysokiego poziomu konsumpcji. 1 Gorsze wyniki przedsiębiorstw wynikające ze spadku koniunktury w gospodarce spowodowały obniżenie nakładów na inwestycje, w tym także na informatykę. 2 Przedsiębiorstwa oszczędzając decydują się na zakup z zewnątrz wyłącznie usług o wysokiej wartości dodanej, od dostawców, których doświadczenie znacznie wykracza poza ogólnie dostępną wiedzę. 3 Systemy zintegrowanego zarządzania klasy ERP stają się dla firm równoprawnym narzędziem zwiększania swojej konkurencyjności i traktowane są tak samo, jak inwestycje w środki produkcji. 4 Niemniej jednak sukcesy osiągnięte w zakresie nowej bankowości przez Intelligo i mbank pozwalają przypuszczać, że branża IT stanie się również w Polsce stymulatorem procesów gospodarczych i pozwoli na podniesienie efektywności działania naszych przedsiębiorstw. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest dziś jakość świadczonych usług, poparta znajomością marki. Największą szansę na przetrwanie mają firmy, które wykorzystają wszystkie dostępne narzędzia wspomagające działalność przedsiębiorstwa, w tym systemy CRM, e-commerce, mobile sales. 1 Na podstawie: D. Odzioba, ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Warsaw Business Journal Book of Lists 2003, Warszawa, 2003, s Na podstawie: S. Nakonieczny, Postęp technologiczny wyprzedza sprzedaż - Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9/2002, s Na podstawie: A. Głowacki, DGA S.A., Warsaw Business Journal Book of Lists 2003, Warszawa, 2003, s Na podstawie: A. Sadzik, Ster-Projekt S.A., Warsaw Business Journal Book of Lists 2003, Warszawa, 2003, s

4 2. Charakterystyka rynku Kondycja branży IT w Polsce jest pochodną sytuacji gospodarczej kraju i bardzo silnie skorelowana jest z potencjałem inwestycyjnym polskich przedsiębiorstw. Pogorszenie sytuacji gospodarczej pociąga za sobą spadek wartości inwestowanych przez przedsiębiorców środków, w tym środków związanych z inwestycjami w infrastrukturę teleinformatyczną. Nie oznacza to oczywiście, że spadły potrzeby przedsiębiorstw związane z modernizacją ich zaplecza informatycznego, jednak dekoniunktura gospodarcza obecnie dotyka najbardziej producentów i dystrybutorów sprzętu teleinformatycznego, powodując spadek cen i zmniejszanie się możliwych do osiągnięcia marż. Dodatkowo najwięksi producenci sprzętu są zmuszeni do konkurowania z małymi firmami montującymi komputery dla małych przedsiębiorstw i rynku detalicznego. Rynek oprogramowania wykazuje nieco większą odporność na spadek koniunktury w gospodarce. W pewnej części wynika to z nasilonej walki z piractwem, w części ze wzrostu popytu na oprogramowanie finansowe i bankowe oraz aplikacje internetowe. Najmniej wrażliwy na spadek koniunktury gospodarczej jest sektor usług informatycznych. Szacuje się, że jego wartość wzrosła w 2002 roku o 10% do 12%. Pewien wpływ na ten obraz sektora usług informatycznych ma fakt, że w obliczu kryzysu gospodarczego część firm działających dotychczas w innych sektorach branży IT wprowadziło do swojej oferty różnego rodzaju usługi informatyczne, np. usługi internetowe. W samym sektorze usług informatycznych największą dynamikę wzrostu wykazują usługi outsourcingu w zakresie dzierżawy łącz, sprzętu, infrastruktury i oprogramowania. Szacuje się, że w 2002 roku dynamika wzrostu wartości outsourcingu informatycznego wzrosła o około 30%. Wartość całego rynku IT w Polsce w 2002 roku szacowana jest na 3,1 3,25 mld USD. 5 5 Na podstawie: Z. Zwierzchowski, Wolniej niż gospodarka, Rzeczpospolita, Lista 500 wyniki w 2002 r., s. 63, 64. 3

5 Tab. 1. Polski rynek IT w latach [mld USD] rok * mld USD * - średnia arytmetyczna wartości z różnych oszacowań Źródło: J. Molga, Polski rynek informatyczny w 2001 r., Raport Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, tom I, s. 4. Z. Zwierzchowski, Wolniej niż gospodarka, Rzeczpospolita, Raport Lista 500 wyniki 2002 r., Presspublica, Warszawa, 2003, s. 63. Rys. 1. Polski rynek IT w latach [mld USD] [mld USD] * Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Molga, Polski rynek informatyczny w 2001 r., Raport Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, tom I, s. 4. Z. Zwierzchowski, Wolniej niż gospodarka, Rzeczpospolita, Raport Lista 500 wyniki 2002 r., Presspublica, Warszawa, 2003, s. 63. Tab. 2. Polski rynek systemów ERP [mln USD] rok * [mln USD] 88,5 104,3 119,0 * - prognozy Źródło: A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online,

6 Rys. 2. Polski rynek systemów ERP [mln USD] 140,0 119,0 120,0 100,0 88,5 104,3 [mln USD] 80,0 60,0 40,0 20,0 0, * Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online, Tab. 3. Polski rynek usług IT [mln USD] rok * [mln USD] 726,1 802,5 889,9 * - prognozy Źródło: A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online,

7 Rys. 3. Polski rynek usług IT [mln USD] 1 000,0 900,0 800,0 726,1 802,5 889,9 700,0 [mln USD] 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, * Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online, Tab. 4. Polski rynek aplikacji biznesowych CRM, SCM, Zarządzania Wiedzą, itp. [mln USD] rok * [mln USD] 121,3 134,1 151,6 * - prognozy Źródło: A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online,

8 Rys. 4. Polski rynek aplikacji biznesowych CRM, SCM, Zarządzania Wiedzą, itp. [mln USD] 151,6 [mln USD] 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 121,3 134,1 0, * Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bielewicz, Powoli ale jednak do przodu, Computerworld Polska Online,

9 3. Segmentacja rynku 3.1. ISP świadczenie usług dostępu do Internetu Skrót ISP (ang. Internet Service Provider) oznacza: Firmę sprzedającą usługi telekomunikacyjne umożliwiające połączenie z siecią Internet (np. przez zwykły dostęp telefoniczny, dostęp łączem dzierżawionym, ISDN, ATM). Dostawcę usług sieci Internet, np. takich jak poczta elektroniczna lub protokół przesyłania plików. 6 W 2001 roku w Polsce tego typu usługi świadczyły 62 podmioty gospodarcze. Wartość rynku tych usług wyniosła w 2001 roku ponad 630 mln zł i wzrosła o prawie 300% w porównaniu do roku Telekomunikacja Polska miała w 2001 roku prawie 60% udział w rynku usług ISP. Telekomunikacja Polska wraz z Internet Partners oraz NASK zajęli ponad 80% tego rynku pozostałe 59 podmiotów podzieliło między siebie pozostałe 19% udziału w rynku. Na rynku usług dostępowych dla klientów indywidualnych i mikrofirm Telekomunikacja Polska nie ma praktycznie żadnej konkurencji, jedynym konkurentem na tym polu jest OnetKonekt z własnym numerem dostępowym Tab. 5. Rynek usług internetowych ISP w Polsce w latach [tys. zł] Przychody ze sprzedaży usług ISP [tys. zł] Dynamika Firma 2001/ TP S.A % 59% Internet Partners % 12% NASK % 10% Pozostali % 19% Razem % 100% Źródło: T. Kulisiewicz, Spokojny wzrost w Internecie, Raport Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, tom II, s. 23. Udział w rynku w 2001 r. 6 Na podstawie: Słownik Encyklopedyczny, INFORMATYKA, Wydawnictwo Europa. 8

10 Rys. 5. Struktura rynku usług internetowych ISP w Polsce w 2001 r. [tys. zł] Internet Partners 12% NASK 10% Pozostali 19% TP S.A. 59% Źródło: T. Kulisiewicz, Spokojny wzrost w Internecie, Raport Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, tom II, s. 23. Niezależni ISP nie mają większych szans na konkurowanie z Telekomunikacją Polską w obszarze uruchamiania własnych ogólnopolskich numerów dostępowych do Internetu. Ich wysiłki koncentrują się na świadczeniu pozostałych usług WWW, hostingu, udostępnianiu stałych łącz i usługi integracyjne Świadczenie usług kolokacji Świadczenie usług kolokacji polega na odpłatnym udostępnianiu klientom odpowiednio wyposażonego, przygotowanego i zabezpieczonego miejsca do umieszczania w nim składników infrastruktury informatycznej klienta, np. serwerów itp. Dla klienta jest to forma outsourcingu, gdyż przenosi on na usługodawcę ciężar zapewnienia odpowiednich warunków i zapewnienia bezpieczeństwa pracy znajdujących się w kolokacji urządzeń. Kolokacja stwarza możliwość umieszczenia infrastruktury informatycznej klienta w nowoczesnych centrach przetwarzania danych potocznie nazywanych farmami serwerów wyposażonych zazwyczaj w klimatyzację, zabezpieczenia antywłamaniowe i przeciwpożarowe, dodatkowe zasilanie awaryjne oraz dostęp do sieci kilku niezależnych operatorów w celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa 7 Na podstawie: T. Kulisiewicz, Spokojny wzrost w Internecie, Raport Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, tom II, s

11 i niezawodności pracy powierzonych urządzeń oraz nieprzerwanego dostępu klienta do własnych zasobów. Oznaczać to również powinno optymalizację kosztów związanych z konserwacją i obsługą serwerów oraz zrezygnowania przez klienta z konieczności utrzymywania własnej serwerowi. Zazwyczaj z usług kolokacji korzystają: Dostawcy usług internetowych (ISP, ASP, twórcy serwisów i aplikacji). Firmy i instytucje wykorzystujące Internet na potrzeby swojej działalności Hosting Świadczenie usług hostingu polega na odpłatnym udostępnianiu klientowi sprzętu informatycznego za pośrednictwem łącz dzierżawionych. W zależności od swoich potrzeb klient może skorzystać z usługi hostingu dedykowanego lub hostingu wirtualnego. Hosting dedykowany polega na dzierżawie klientowi całych urządzeń. Hosting współdzielony oferowany jest klientom, którzy nie potrzebują udostępnienia w całości oddzielnego serwera. Korzystanie z usług hostingu pozwala klientowi na uniknięcie inwestycji związanych z zakupem własnego serwera i daje mu dostęp do najnowocześniejszego sprzętu za ułamek jego ceny. Ponadto klient zwolniony jest z zadań związanych z jego rozbudową, konserwacją i zapewnieniem bezpieczeństwa danych. Hosting może obejmować tylko sprzęt komputerowy lub sprzęt komputerowy wraz z systemami operacyjnymi oraz dodatkowym oprogramowaniem - usługa obejmuje wtedy również instalację dostarczanego systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania. Hosting jest formą outsourcingu i stwarza klientowi możliwość optymalizacji kosztów inwestycji w informatykę. Z usług hostingu najczęściej korzystają dostawcy usług internetowych (ISP, ASP, twórcy serwisów i aplikacji) oraz firmy i instytucje wykorzystujące aktywnie Internet w swojej działalności. 8 Na podstawie: - usługi - kolokacja, Incenti S.A. 10

12 Udostępniany w usłudze hostingu sprzęt informatyczny ulokowany jest w odpowiednio wyposażonym i zabezpieczonym miejscu, zwanym Data Center. W szczególności dotyczy to rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo oraz poprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej w zakresie zasilania, gazo- i pyłoszczelności oraz stałej, optymalnej temperatury serwerowni: Gwarantowane zasilanie realizowane łączem do dwóch lub więcej niezależnych stacji transformatorowych, często dodatkowym zabezpieczeniem jest generator oraz zasilacze awaryjne. Klimatyzacja często z zapasowym systemem chłodzenia, który uruchamia się automatycznie w przypadku awarii systemu podstawowego. Łącza telekomunikacyjne najczęściej bardzo szybkie połączenie z siecią Internet realizowane przez dwóch lub więcej niezależnych dostawców Internetu. System wykrywania pożaru, automatycznego gaszenia pożaru gazem, ustalona akcja gaśniczą ze strażą pożarną. Całodobowy monitoring pomieszczeń oraz bezpośredniego otoczenia. System antywłamaniowy. Odpowiednie procedury zarządzania zasobami informatycznymi oraz komunikowania się z klientem, gwarantujące odpowiednie zarządzanie zmianami oraz problemami i odpowiednio szybką reakcję na zdarzenia. Wraz z usługami hostingu świadczone są usługi dodatkowe, które najczęściej obejmują: Backup danych zautomatyzowany system tworzenia kopii archiwalnych umożliwiający tworzenie kopii zapasowych danych bez przerw w pracy systemu klienta. Wykonane kopie mogą być przechowywane w bibliotece taśmowej, w kasie pancernej, w skrytce bankowej, mogą być także wysyłane do siedziby klienta. Raportowanie - sporządzanie okresowych raportów z prac systemu zawierających informację o dostępności systemu, podstawowych parametrach wydajnościowych, wykorzystania dysków, informacje o stanie bezpieczeństwa systemu, wykonywaniu kopii archiwalnych, raporty z incydentów, przeprowadzonych zmian oraz propozycje przyszłych zmian w konfiguracji systemu. Zarządzanie zasobami klienta. 11

13 Doradztwo prognozowanie stopnia wykorzystania zasobów informatycznych w przyszłości i doradzanie klientowi w zakresie przyszłych inwestycji Handel elektroniczny, transakcje, płatności, mikropłatności W Internecie można kupić praktycznie wszystko. Największym powodzeniem wśród polskich internautów dokonujących zakupów w sieci w roku 2002 cieszyły się: Usługi turystyczne (bilety lotnicze, wycieczki). Książki, płyty CD i DVD. Multimedia. Usługi IT (hosting, konta i www). Oprogramowanie. Prenumerata. Kosmetyki. Transakcje dokonywane podczas zakupów przez Internet są autoryzowane w odpowiednich centrach autoryzacyjnych. Centra te prowadzą autoryzację on-line, tzn. w czasie rzeczywistym oraz rozliczają transakcje przeprowadzane przy użyciu kart płatniczych. Podczas autoryzacji sprawdzane są termin ważności karty oraz wysokość dostępnych na karcie środków oraz inne informacje, np. kod CVV2/CVC2 zwiększające bezpieczeństwo transakcji. Autoryzacja on-line w Internecie daje natychmiastowy wynik oraz blokuje określoną kwotę na karcie użytkownika karty. Dane o kartach użytych do transakcji nie trafiają do obsługi sklepu. Proces autoryzacji transakcji i samo połączenie internetowe zabezpieczane są protokołami szyfrującymi SSL i SET. Największym centrum autoryzacyjnym dla sklepów internetowych w Polsce jest ecard S.A. Karty płatnicze są wydawane ich posiadaczom (firmom i osobom fizycznym) przez ich banki, we współpracy z organizacjami płatniczymi. Najpopularniejszymi w Polce organizacjami płatniczymi są Visa i MasterCard/Europay. 9 Na podstawie: - usługi - hosting, Incenti S.A. 12

14 Ze względu na sposób rozliczania transakcji karty płatnicze dzielą się na: Karty kredytowe pozwalające na dokonywanie zakupów w trakcie okresu rozliczeniowego do określonego limitu przy użyciu środków finansowych banku-wystawcy karty. Po okresie rozliczeniowym, np. po 1 miesiącu użytkownik karty kredytowej musi uregulować swoje zobowiązania wobec banku. Odsetki są naliczane przez bank tylko od niespłaconych w terminie kwot zobowiązań użytkownika karty wobec banku, zaś niespłacone zobowiązania przechodzą do salda następnego okresu rozliczeniowego. Karty obciążeniowe pozwalające na dokonywanie zakupów w trakcie okresu rozliczeniowego do określonego limitu bez angażowania własnych środków pieniężnych. Karty obciążeniowe są powiązane bezpośrednio z kontem osobistym użytkownika. Konto to jest automatycznie obciążane przez bankwystawcę na koniec okresu rozliczeniowego kwotą zadłużenia na karcie oraz prowizją z reguły na poziomie 1% wartości przeprowadzonych w okresie rozliczeniowym transakcji. Karty debetowe podobnie jak karty obciążeniowe są powiązane z kontem osobistym użytkownika. Jednak transakcje są nie są rozliczane cyklicznie, lecz datami transakcji. Karty płatnicze dzielą się także na: Elektroniczne płaskie. Najpopularniejsze w Polsce karty tego typu to karty debetowe Visa Electron i Maestro. Wypukłe embosowane, wytłaczane. Najpopularniejsze w Polsce karty tego typu to karty kredytowe i obciążeniowe Visa i MasterCard/Europay. Ze względu na przyznany maksymalny limit miesięcznych wydatków klasyfikuje się karty jako: Classic. Silver. Gold. Platinium. 13

15 Najnowszy pod kątem technologicznym podział kart to podział na: Karty tradycyjne. Karty wirtualne są one odpowiednikami zwykłych kart płatniczych i służą do przeprowadzania transakcji w Internecie. Mogą one mieć postać zwykłej karty plastikowej, pozbawionej jednak paska magnetycznego, chipu i hologramu organizacji płatniczej albo wydruku zawierającego dane na temat karty. Najczęściej karty wirtualne są wydawane przez bank-iwystawców jako karty debetowe z natychmiastowym obciążaniem rachunku użytkownika karty w momencie dokonywania transakcji. Tego typu karty nie mogą być używane w tradycyjnych terminalach płatniczych w sklepach i punktach usługowych. Karty wirtualne honorowane są także przy zawieraniu transakcji typu MOTO (Mail Order / Telephone Order). Transakcje typu Mail Order polegają na podaniu numeru karty na formularzu zamówienia przesyłanym do sklepu zwykłą pocztą. W przypadku zawierania transakcji typu Telephone Order użytkownik podaje numer karty pracownikowi Call Center sklepu. 10 W 2002 roku ecard S.A. dokonał autoryzacji transakcji na kwotę 22,9 mln zł, co w porównaniu do roku 2001 (4,7 mln zł) stanowi pięciokrotny wzrost. Czterokrotnie wzrosła ilość transakcji. Wzrosła też średnia wartość pojedynczej transakcji. W 2002 roku w Polsce dokonano autoryzacji transakcji internetowych na około 29 mln zł. W 2002 roku w Polsce działało około 700 e-sklepów. 11 Tab. 6. Transakcje internetowe autoryzowane przez ecard rok /2001 ilość transakcji [tys.] 24, % kwota transakcji [mln zł] 4,7 22,9 487% średnia wartość 1 transakcji [zł] % Źródło: dnia Na podstawie: dnia Źródło: dnia

16 Rys. 6. Ilość transakcji internetowych autoryzowanych przez ecard % Ilość transakcji [tys.] ,6 100% Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie dnia Rys. 7. Wartość transakcji internetowych autoryzowanych przez ecard ,9 487% 25 [mln zł] ,7 100% Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie dnia

17 Rys. 8. Średnia jednostkowa wartość transakcji internetowych autoryzowanych przez ecard % % [zł] Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie dnia System mikropłatności pozwala na dokonywanie w serwisach internetowych bezpiecznych płatności małych kwot za wybrane artykuły bez użycia kart kredytowych. Działanie systemu opiera się stworzeniu u operatora usługi wirtualnego pseudokonta zwanego mikrokontem, z którego można robić przelewy kwot począwszy już od jednego grosza. System działa bezprowizyjnie dla kupującego, dlatego możliwe i opłacalne stało się uiszczanie tak małych kwot. Mikrokonto można zasilać zwykłym przelewem, wpłatą na poczcie lub za pomocą karty kredytowej. Wszelkie transakcje obsługiwane są przez operatora usługi e-learning Technologie informatyczne dają ogromne możliwości wykorzystania ich w nauczaniu. Dotyczy to zarówno sfery edukacji akademickiej jak i obszaru szkoleń i doskonalenia umiejętności przez pracowników. 12 źródło: dnia

18 E-learning jest techniką szkolenia wykorzystującą wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/video, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. E-learning można podzielić na cztery kategorie, od najbardziej podstawowych do zaawansowanych: Bazy danych - jest to jego najprostsza forma, często spotykana w Internecie (np. bazy danych, zawierające wyjaśnienia problemów z oprogramowaniem, wraz z instrukcjami, pozwalającymi zrealizować określone zadania, czy też encyklopedie multimedialne). Support online - forma e-learningu funkcjonująca w podobny sposób jak bazy danych. Działa on poprzez różnego rodzaju forum, chat rooms, biuletyny, e lub system komunikatów informacyjnych. Jest bardziej interaktywny niż bazy danych, oferuje możliwość uzyskania dokładniejszych informacji jak i szybsze reakcje na zgłaszane zapytania. Szkolenia asynchroniczne - najbardziej znana forma e-learning, niezależnie od sposobu dostępu, pozwala na naukę we własnym tempie, umożliwia kontakt z instruktorami poprzez grupy dyskusyjne, e i biuletyny lub może być od nich całkowicie niezależny zawierając odwołania do materiałów źródłowych. Szkolenia synchroniczne - to szkolenia prowadzone w czasie rzeczywistym przez instruktora, każdy dołącza się o określonej porze i komunikuje się z instruktorem i innymi uczestnikami szkolenia, można podnieść ''wirtualną'' rękę i spytać lub odpowiedzieć, cały czas widzi się ''wirtualną'' tablicę, ten rodzaj szkolenia przeprowadza się zazwyczaj przez Internet, Intranet lub wideokonferencje. 13 Wartość rynku e-learning w Europie do 2004 roku szacowana jest na 4 mld USD. Pomimo tak dużego potencjału wiele firm nie dowierza tej nowoczesnej formie edukacji. Analitycy z firmy badawczej Mummert+Partner uważają, że boom na e-learning rozpocznie się pomiędzy 2004 a 2006 rokiem, a dzięki e-learning firmy będą w stanie zaoszczędzić do 30% kosztów przeznaczonych na dokształcanie. 13 Źródło: Czym jest e-learning, dnia w oparciu o pracowanie DataGroup S.A. 17

19 W Polsce e-learning jest jeszcze w fazie wczesnego rozwoju. Świadczeniem usług z nią związanych interesują się dostawcy technologii, ośrodki szkoleniowe, przedstawicielstwa zagranicznych firm, specjalizujących się w kompleksowych usługach, związanych z edukacją na odległość. O sprzedaży czy udostępnianiu własnych narzędzi myślą również niektóre szkoły i uczelnie. Tym segmentem rynku interesuje się też kilku polskich integratorów, a także wiele małych firm i ośrodków edukacyjnych, specjalizujących się w kursach zarówno IT, jak i biznesowych, które liczą, że za kilka lat e-learning stanie się pokaźnym źródłem ich przychodów. Wszystkie te organizacje szukają dla siebie miejsca na rynku e-learning. W niewielu przypadkach Internet jest rzeczywistym medium wykorzystywanym do prowadzenia szkoleń, w większości oferta polega instalowaniu aplikacji e-learning w sieciach intranetowych korporacji, które są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników. Na taki stan rzeczy wpływ ma wciąż wysoki koszt dostępu do sieci Internet oraz fakt, że największe sieci teleinformatyczne w Polsce są słabo przygotowane do transmisji danych multimedialnych wysokiej jakości. W takiej sytuacji najprostszym, najtańszym i najbardziej niezawodnym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu w siedzibie firmy, która chce wyszkolić personel. 14 Jedną z najważniejszych i najtrudniejszych do rozwiązania kwestii jest właściwe zaprojektowanie systemu e-learning, tak aby zachować właściwe proporcje i relacje pomiędzy człowiekiem (twórcą i użytkownikiem) a technologią. Za stosowaniem tego typu formy kształcenia i doskonalenia umiejętności w Polsce przemawiają: Zmiany w gospodarce, wymuszające na pracownikach konieczność ciągłego doskonalenia i nabywania wyższych kwalifikacji. Lawinowy wzrost bezrobocia wśród młodzieży. Jest to oczywiście spowodowane obecną sytuacją gospodarczą i niedoborem miejsc pracy, niemniej jednak przyczyną najważniejszą jest fakt, że ogromna część tej młodzieży nie posiada wykształcenia na miarę naszych czasów. Aby zwiększyć 14 E-learning - ogólny zarys sytuacji na rynku, dnia , na podstawie opracowania DataGroup S.A. 18

20 swoje szanse na znalezienie dobrej pracy należy to wykształcenie uzupełniać lub też całkowicie zmieniać swoje kwalifikacje. Firmy potrzebują pracowników z coraz wyższymi kwalifikacjami. Zjawisko to zintensyfikuje się po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i nasze przedsiębiorstwa zaczną funkcjonować w jeszcze bardziej konkurencyjnym środowisku. Niezastąpionym narzędziem do rozwiązywania tych problemów jest, e-learning czyli nauka na odległość, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia branży IT, korzystająca z Internetu jako medium odbioru i przekazu. Współczesne technologie dostarczają nowych źródeł zasobów i baz danych (Internet), nowych możliwości komunikacji (poczta elektroniczna, videokonferencje) i coraz efektowniejszych narzędzi pracy (coraz wydajniejsze komputery, nowe oprogramowanie). Aby e-learning sprostał stawianym przed nim oczekiwaniom powinien spełnić kilka istotnych warunków: Student (lub inny uczestnik systemu) powinien być samodzielny i odpowiedzialny. System powinien być ukierunkowany na użytkownika, a nie na technologię. Powinien dawać użytkownikowi poczucie, że po drugiej stronie jest jednak człowiek a nie tylko bezduszna maszyna. System powinien być elastyczny w dostosowywaniu do indywidualnych potrzeb, preferencji i możliwości użytkownika. System powinien być prawdziwie interaktywny, dawać możliwość kontaktu z wykładowcą i innymi uczestnikami systemu, czyli tworzyć jak najlepszy substytut rzeczywistego świata studenckiego czy środowiska szkoleniowego. Systemy e-learning mają jeszcze jedną bardzo istotną zaletę dają realną możliwość wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim tym, którzy nie mogą studiować w sposób tradycyjny: Zdolnych ludzi z każdego zakątka Polski. Niepełnosprawnych. 19

21 Budowa efektywnego systemu e-learning wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych zarówno w infrastrukturę jak i w systemy kontroli jakości kształcenia. Koszt jednostkowy kształcenia w systemie e-learning spada znacząco przy większej liczbie użytkowników systemu e-praca E-praca (telepraca) - każda działalność w firmie, która wymaga przetwarzania danych i przesyłania ich za pomocą łączy telekomunikacyjnych, wykonywana poza główną siedzibą przedsiębiorstwa. 16 Cechą charakterystyczną telepracy jest więc wykonywanie jej poza siedzibą pracodawcy przy użyciu nowoczesnej technologii elektronicznej - najczęściej Internetu. Rada Ministrów przyjęła 4 lutego 2003 r. dokument pt. "Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku". Jest to dokument, określający politykę państwa w stosunku do sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) z uwzględnieniem zmian, które nastąpią po akcesji Polski do Unii Europejskiej i kierunków określonych w Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw, podpisanej przez Polskę w kwietniu 2002 r. W ramach realizacji Kierunków działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku planuje się między innymi wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy oraz nowych form zatrudniania np. pracy czasowej i telepracy, w tym również na obszarach wiejskich. Rządowy projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy, ułatwia wprowadzenie telepracy poprzez zapis: "o wykonywaniu pracy poza zakładem pracy". 17 E-praca (telepraca) jest niewątpliwie formą przeciwdziałania bezrobociu. W systemie telepracy można wykonywać wiele zadań: Prace programistyczne, rozwój i obsługa programów komputerowych - jest to najczęstsza funkcja związana z e-pracą (59%) Na podstawie: Prof. dr hab. J. Kalisiak, Wyzwania XXI wieku, Zarządzanie Zmianami nr 3/2002, Wyższa Szkoła Zarządzania The Polish Open University, Pret S.A., Warszawa, 2002, s Źródło: E-praca zdobywa Europę, Źródło: Program działań wobec małych i średnich przedsiębiorstw,

22 Tłumaczenia. Działalność marketingową. Telepraca zwiększa elastyczność zatrudnienia, pozwala zaktywizować osoby niepełnosprawne i wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn wolą lub muszą przebywać w domu. Dzięki temu systemowi pracy, pracodawca może m.in. zmniejszyć koszty pracy poprzez ograniczenie powierzchni biurowej niezbędnej do prowadzenia działalności, a także zwiększyć wydajność pracy m.in. przez zmniejszenie absencji chorobowej. Telepracę można wykonywać w ramach stosunku pracy lub na własny rachunek. W polskich warunkach jest to zazwyczaj praca wykonywana w domu, dlatego niektórzy proponują stosowanie umowy o pracę nakładczą jako podstawę prawną świadczenia telepracy. W Polsce największą przeszkodą w propagowaniu idei telepracy jest bariera psychiczna występująca zarówno u pracodawców, jaki i pracowników. Dlatego też Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zamierza popularyzować tę formę zatrudnienia. W Polsce Fundacja Fuga Mundi propaguje tę formę zatrudnienia reprezentując środowisko osób niepełnosprawnych, a Fundacja Centrum Promocji Kobiet upowszechnia telepracę jako szansę pracy dla kobiet. 19 Z sondażu przeprowadzonego w 2001 roku przez Instytut Studiów nad Zatrudnianiem w 18 krajach Europy (w tym Polska, Czechy, Węgry) wynika, że z pewnych form e-pracy korzysta tam 49% firm Źródło: E-praca zdobywa Europę, Źródło: Program działań wobec małych i średnich przedsiębiorstw, Źródło: E-praca zdobywa Europę,

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 8 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych

Bardziej szczegółowo

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane 8 grudnia 1965 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - ZETO w Łodzi 1 listopada 1994 Centrum Komputerowe ZETO SA - prywatyzacja 2 Rankingi specjalistyczne 1. ComputerWorld

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) SSL --- Secure Socket Layer --- protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protokoły, takie jak HTTP, FTP, SMTP,

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO KARTY PŁATNICZE PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ROZLICZANIA TRANSAKCJI Debetowe wydawane do rachunku bankowego obciążają konto w momencie transakcji kwota transakcji nie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

SET (Secure Electronic Transaction)

SET (Secure Electronic Transaction) SET (Secure Electronic Transaction) Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie SET (Secure Electronic Transaction) [1] to protokół bezpiecznych transakcji elektronicznych. Jest standardem umożliwiający bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY. Uzyskanie certyfikatu. Klucze Publiczny i Prywatny zawarte są w Certyfikacie, który zazwyczaj obejmuje:

PODPIS ELEKTRONICZNY. Uzyskanie certyfikatu. Klucze Publiczny i Prywatny zawarte są w Certyfikacie, który zazwyczaj obejmuje: PODPIS ELEKTRONICZNY Bezpieczny Podpis Elektroniczny to podpis elektroniczny, któremu Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym nadaje walor zrównanego z podpisem własnoręcznym. Podpis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Stanowisko: Administrator systemu dla nowej e-usługi firmy Intellive

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Stanowisko: Administrator systemu dla nowej e-usługi firmy Intellive Zapytanie ofertowe Przedmiot: Stanowisko: Administrator systemu dla nowej e-usługi firmy Intellive Projekt: Stworzenie rozwiązania wspomagającego pewne i efektywne zakupy na aukcjach internetowych Data

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności alestruny.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN)

Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych. Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) Czym jest VPN? VPN(Virtual Private Network) jest siecią, która w sposób bezpieczny łączy ze sobą komputery i sieci poprzez wirtualne

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności SklepikDzieciecy.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Portale SSL VPN nowe możliwości dla biznesu Mariusz Stawowski, CISSP Efektywne prowadzenie biznesu wymaga swobodnego dostępu do informacji. Firmy starają się sprostać

Bardziej szczegółowo

System Express ELIXIR

System Express ELIXIR System Express ELIXIR wybrane aspekty bezpieczeństwa Tomasz Jończyk Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia Leszno, 15 marca 2013 roku 1 System Express ELIXIR System Express ELIXIR stanowi infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 5 -

Technologie informacyjne - wykład 5 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 5 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych. w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych. w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treści 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUŻY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC VPN... 3 4. METODY UWIERZYTELNIANIA...

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Pomagamy skutecznie zarządzać oraz pracować. ATsystem zapewnia efektywny i szybki dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia : 2013-05-06 zakup środków trwałych: Router (1szt.) Access Point (3szt.) Kontroler sieci bezprzewodowej (1szt.) na : zakup usług informatycznych: Wdrożenie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Księgowość online dla małych i średnich firm.

Księgowość online dla małych i średnich firm. Księgowość online dla małych i średnich firm. Raczkujące firmy potrzebują wsparcia silnego ramienia profesjonalisty. Jak wiadomo, głowa przedsiębiorcy zawsze pełna pomysłów, czasami musi zostać trochę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 Janmedia Interactive Sp. z o.o. Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 1. Postanowienia ogólne 1.1. Definicje używane w niniejszym dokumencie są

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon ZAŁĄCZNIK 2 Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon 1 Spis treści 1. Elementy Oprogramowania... 3 2. Obieg Pieniądza Elektronicznego... 5 3. Główne formy wykorzystania... 6 3.1. Wystawienie Instrumentu

Bardziej szczegółowo

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych.

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Uwierzytelnianie, autoryzacja i kontrola dostępu Funkcjonowanie internetu w dużej mierze opiera się na zaufaniu i kontroli

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

HIMALAYA-IT Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU. ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa

HIMALAYA-IT Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU. ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU HIMALAYA-IT ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa tel: +48 608 75.20.77 office@himalaya-it.com 1 W FUNKCJONOWANIU FIRMY Brak dostępu do aktualnych

Bardziej szczegółowo

Usługi Teleinformatyczne. System backup u On-Line STORIO MozyPro

Usługi Teleinformatyczne. System backup u On-Line STORIO MozyPro Usługi Teleinformatyczne System backup u On-Line STORIO MozyPro /mozy.html 1. CZYM JEST BACKUP ONLINE? Backup online jest jedną z form tworzenia kopii zapasowych. Ma on na celu ochronę danych przed ich

Bardziej szczegółowo

conjectmi Dane bezpieczeństwa technicznego

conjectmi Dane bezpieczeństwa technicznego conjectmi Dane bezpieczeństwa technicznego 00 W pigułce zasada podwójnych centrów przetwarzania danych skonfigurowanych na zasadzie działania awaryjnego nieprzerywane zasilanie redundantne agregaty prądotwórcze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013

Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013 Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013 Agenda 1. Wprowadzenie do wirtualnej tożsamości 2. Wirtualna tożsamość z perspektywy PKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds.

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. CC SEKAP. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu w jaki

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy Jaka część oprogramowania w firmie jest legalna? Gdzie zostało zainstalowane zakupione oprogramowanie? Czy jest ono w ogóle

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl?

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl? POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo