FILOLOGIA ANGIELSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO FORMAT EGZAMINÓW. STUDIA I STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FILOLOGIA ANGIELSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO FORMAT EGZAMINÓW. STUDIA I STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 2"

Transkrypt

1 FILOLOGIA ANGIELSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO FORMAT EGZAMINÓW STUDIA I STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 2 STUDIA II STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 1 Strona 1 z 7

2 STUDIA I STOPNIA EGZAMIN OSIĄGNIĘĆ PO ROKU II (2BA) Egzamin [osiągnięć] składa się z 3 komponentów: - komponent gramatyczno-leksykalny: czas 60 min zakres materiału: General English 2BA oraz Practical Grammar 2BA forma: zadania testowe [80 pkt] w tym: [10] słowotwórstwo [40] test wielokrotnego wyboru (gramatyczno-leksykalne) [10] luki otwarte (gramatyczno-leksykalne) [20] transformacje (gramatyczne) - komponent Academic Writing: czas 90 min zakres materiału: Academic Writing 2BA forma: expository/argumentative essay [ słów] - komponent ustny: czas 15 min egzamin odbywa się w parach zakres materiału: General English 2BA oraz Pronunciation 1BA i 2BA forma: rozmowa w oparciu o przeczytany fragment tekstu związanego z blokami tematycznymi General English 2BA Każdy komponent oceniany jest osobno. Ocena z egzaminu jest średnią ocen z 3 komponentów. Niezaliczenie jednego z komponentów powoduje ocenę niedostateczną z egzaminu. W sesji wrześniowej student powtarza jedynie niezaliczony komponent. Strona 2 z 7

3 Egzaminu ustny PNJA - Kryteria oceny studia I stopnia rok 2 Aby uzyskać ocenę pozytywną należy otrzymać przynajmniej 3 punkty z każdego z ocenianych elementów. PUNKTY 5 WYMOWA - całkowicie poprawna wymowa (wszystkie samogłoski, th, engma) ZASÓB STRUKTUR I GRAMATYCZNA - brak błędów gramatycznych (oprócz articles i jednorazowych) - brak jakichkolwiek błędów w - brak błędów w ZASÓB I SŁOWNICTWA - bardzo bogate słownictwo, w tym idiomy czasowniki frazalne fixed expressions - słownictwo używane poprawnie i naturalnie PŁYNNOŚĆ I STRUKTURA WYPOWIEDZI - chętnie i biegle rozwija wypowiedź - wypowiedź spójna i logiczna - częste i naturalne zastosowanie zwrotów i wyrazów łączących 4 - poprawna, drobne błędy przy trudniejszych słowach (wszystkie samogłoski, th, engma) - poprawna bez wyszukanych form i struktur - brak jakichkolwiek błędów w - brak rażących błędów w - dosyć bogate słownictwo, w tym przykłady idiomów czasowników frazalnych fixed expressions - nie zawsze właściwe użycie zaawansowanych słów w - generalnie chętnie wypowiada się - wypowiedzi generalnie spójne i logiczne - zastosowanie zwrotów i wyrazów łączących w których mogą wystąpić pojedyncze błędy 3 - generalnie poprawna, drobne błędy (wszystkie samogłoski, th, engma) - zachowawcza i koncentracja na poprawności - brak błędów w - brak rażących błędów w - generalnie poprawne, ale - nieurozmaicone, natomiast pozwalające na - unikanie powtórzeń - mogą wystąpić próby użycia bardziej zaawansowanego, ale zawierają błędy - false friends - wypowiedzi generalnie spójne i logiczne, ale mogą wystąpić zakłócenia - zastosowanie niektórych zwrotów i wyrazów łączących w których mogą wystąpić pojedyncze błędy Strona 3 z 7

4 2 - rażące błędy w wymowie (brak angielskich głosek, np. engma, th, polskie samogłoski) - poważne błędy gramatyczne w (subject-verb, użycia czasów, conditionals, prepositions, reported speech, ) - zbyt ubogi zasób niewystarczający do swobodnego sformułowania wypowiedzi - wypowiada się z ograniczoną swobodą -wypowiedzi generalnie spójne i logiczne, ale występują zakłócenia rażące i częste błędy w wymowie (brak angielskich głosek, np. engma, th, polskie samogłoski) - rażące i nagminne błędy w wymowie (brak angielskich głosek, np. engma, th, polskie samogłoski) - częste i rażące błędy w (subject-verb, użycia czasów, conditionals, prepositions, reported speech, ) poważne i nagminne błędy gramatyczne w (subject-verb, użycia czasów, conditionals, prepositions, reported speech, ) - liczne błędy w zakresie doboru, kolokacji i rejestru uniemożliwiający formułowanie wypowiedzi na tematy znane - nie rozwija wypowiedzi - wypowiedź nie jest spójna, poszczególne zdania nie pozostają w porządku logicznym - wypowiedź składa się z pojedynczych zdań prostych, Skala ocen: 0-11/20 pkt. < 60% (ocena 2.0) 12/20 pkt. = 60 % (ocena 3.0) 13/20 pkt. = 65 % (ocena 3.0) 14/20 pkt. = 70% (ocena 3.5) 15/20 pkt. = 75 % (ocena 3.5) 16/20 pkt. = 80 % (ocena 4.0) 17/20 pkt. = 85% (ocena 4.5) 18/20 pkt. = 90 % (ocena 4.5) 19/20 pkt. = 95 % (ocena 5.0) 20/20 pkt. = 100 % (ocena 5.0) Strona 4 z 7

5 STUDIA II STOPNIA EGZAMIN OSIĄGNIĘĆ PO ROKU I (1MA) Egzamin [osiągnięć] składa się z trzech komponentów: komponent gramatyczno-leksykalny: czas 60 min zakres materiału: General English 1MA forma: zadania testowe [80 pkt] w tym: [10] słowotwórstwo [40] test wielokrotnego wyboru (zagadnienia gramatyczno-leksykalne) [10] luka otwarta [20] transformacje gramatyczne - komponent Academic Writing: czas 90 min zakres materiału: Academic Writing 1MA forma: expository/argumentative essay [ słów] - komponent ustny: czas 15 min egzamin odbywa się w parach zakres materiału: General English 1MA oraz Pronunciation 1MA forma: rozmowa w oparciu przeczytany fragment tekstu związanego z blokami tematycznymi General English 1MA Każdy komponent oceniany jest osobno. Ocena z egzaminu jest średnią ocen z 3 komponentów. Niezaliczenie jednego z komponentów powoduje ocenę niedostateczną z egzaminu. W sesji wrześniowej student powtarza jedynie niezaliczony komponent. Strona 5 z 7

6 Egzaminu ustny PNJA - Kryteria oceny studia niestacjonarne II stopnia rok 1 Aby uzyskać ocenę pozytywną należy otrzymać przynajmniej 3 punkty z każdego z ocenianych elementów. PUNKTY 5 WYMOWA - całkowicie poprawna wymowa poszczególnych głosek (w tym słabe i mocne formy) - całkowicie poprawny akcent wyrazowy - przykłady świadomego i efektywnego użycia intonacji celem wydobycia i podkreślenia znaczenia (np. emfaza, ironia) ZASÓB STRUKTUR I GRAMATYCZNA - szeroki zakres struktur gramatycznych, w tym bardzo zaawansowane (np. inwersja, mieszane okresy warunkowe, cleft sentences ) - mogą wystąpić pojedyncze i samodzielnie skorygowane błędy w bardziej zaawansowanych strukturach ZASÓB I SŁOWNICTWA - bardzo bogate słownictwo, w tym idiomy czasowniki frazalne związki frazeologiczne ( fixed expressions ) - słownictwo używane poprawnie i naturalnie (kolokacja, rejestr) PŁYNNOŚĆ I STRUKTURA WYPOWIEDZI - chętnie i biegle rozwija wypowiedź - wypowiedź spójna i logiczna (z wyjątkiem nieuniknionych w spontanicznej wypowiedzi ustnej zawahań i zmian struktury) - częste i naturalne i zastosowanie wielu zwrotów i wyrazów łączących adverbials) - generalnie chętnie wypowiada się 4 - całkowicie poprawna wymowa poszczególnych głosek (w tym słabe i mocne formy) - ogólnie poprawny akcent wyrazowy (z wyjątkiem pojedynczych błędów w trudniejszych słowach) - intonacja poprawna w większości przypadków, z wyjątkiem nielicznych błędów - dosyć szeroki zakres struktur, w tym niektóre zaawansowane - struktury generalnie poprawne (mogą wystąpić pojedyncze błędy w bardziej zaawansowanych strukturach) - dosyć bogate słownictwo, w tym przykłady idiomów czasowników frazalnych związków frazeologicznych ( fixed expressions ) - nie zawsze właściwe użycie bardziej zaawansowanych słów w (kolokacja, rejestr) - wypowiedzi generalnie spójne i logiczne - zastosowanie szeregu zwrotów i wyrazów łączących adverbials) w których mogą wystąpić pojedyncze błędy 3 - poprawna wymowa poszczególnych głosek z wyjątkiem pojedynczych (niesystematycznych, nie powtarzających się) błędów - ogólnie poprawny akcent wyrazowy (z wyjątkiem pojedynczych błędów) - intonacja może być czasem niepoprawna, ale nie wpływa negatywnie na zrozumienie komunikatu - realizacja zachowawcza i koncentracja na poprawności (unikanie zaawansowanych struktur) - mogą wystąpić próby użycia bardziej zaawansowanych struktur, ale są one generalnie zastosowane błędnie/nienaturalnie - brak rażących błędów w - generalnie poprawne, ale - nieurozmaicone, natomiast pozwalające na - unikanie powtórzeń - mogą wystąpić próby użycia bardziej zaawansowanego, ale zawierają błędy - generalnie chętnie wypowiada sie, ale wymaga pomocy w postaci pytań, naprowadzania itd; - wypowiedzi generalnie spójne i logiczne, ale mogą wystąpić zakłócenia - zastosowanie niektórych zwrotów i wyrazów łączących adverbials) w których mogą Strona 6 z 7

7 wystąpić pojedyncze błędy 2 dosyć częste błędy w: - wymowie poszczególnych dźwięków (błędy o charakterze systematycznym, w tym w szczególności: /th/, /ng/, polskie samogłoski, ubezdźwięcznianie w ramach minimal pairs ) - akcencie wyrazowym - intonacji - rażące błędy gramatyczne w - zbyt ubogi zasób niewystarczający do swobodnego sformułowania wypowiedzi - false friends - wypowiada się z ograniczoną swobodą -wypowiedzi generalnie spójne i logiczne, ale występują zakłócenia - zastosowanie ubogiego zakresu zwrotów i wyrazów łączących adverbials), w których wystąpić pojedyncze błędy rażące i dosyć częste błędy w: 1 - wymowie poszczególnych dźwięków (błędy o charakterze systematycznym, w tym w szczególności: /th/, /ng/, polskie samogłoski, ubezdźwięcznianie w ramach minimal pairs ) - akcencie wyrazowym - częste i rażące błędy w - liczne błędy w zakresie doboru, kolokacji i rejestru - nie rozwija wypowiedzi - wypowiedź nie jest spójna, poszczególne zdania nie pozostają w porządku logicznym - brak zastosowania, bądź błędne stosowanie zwrotów i wyrazów łączących - intonacji 0 praktycznie w każdym zdaniu pojawiają się rażące i bardzo częste błędy w: - wymowie poszczególnych dźwięków (błędy o charakterze systematycznym, w tym w szczególności: /th/, /ng/, polskie samogłoski, ubezdźwięcznianie w ramach minimal pairs ) - akcencie wyrazowym - bardzo częste i rażące błędy w uniemożliwiający formułowanie wypowiedzi na tematy znane - liczne błędy w zakresie doboru, kolokacji i rejestru - wypowiedź ograniczona do odpowiedzi na zadane pytania - wypowiedź składa się z pojedynczych zdań prostych, niepołączonych/poprzedzonych elementami łączącymi - intonacji Skala ocen: 0-11/20 pkt. < 60% (ocena 2.0) 12/20 pkt. = 60 % (ocena 3.0) 13/20 pkt. = 65 % (ocena 3.0) 14/20 pkt. = 70% (ocena 3.5) 15/20 pkt. = 75 % (ocena 3.5) 16/20 pkt. = 80 % (ocena 4.0) 17/20 pkt. = 85% (ocena 4.5) 18/20 pkt. = 90 % (ocena 4.5) 19/20 pkt. = 95 % (ocena 5.0) 20/20 pkt. = 100 % (ocena 5.0) Strona 7 z 7

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W nauczaniu języka obcego ćwiczone są następujące sprawności: - ustna, - pisemna, -rozumienie ze słuchu, -rozumienie tekstu czytanego, Zasady oceniania - uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji, jako podstawa uczenia się

Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji, jako podstawa uczenia się K. Sochacka Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji 95 Krystyna Sochacka zakład psychologii społecznej i rozwoju człowieka wydział pedagogiki i psychologii uniwersytet w białymstoku Rozumienie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonujący i obowiązujący w Polsce system edukacji określa czas nauki w szkole podstawowej, który przypada między 7 a 12 rokiem życia dziecka.

Funkcjonujący i obowiązujący w Polsce system edukacji określa czas nauki w szkole podstawowej, który przypada między 7 a 12 rokiem życia dziecka. Rozwój mowy u dziecka w wieku wczesnoszkolnym Funkcjonujący i obowiązujący w Polsce system edukacji określa czas nauki w szkole podstawowej, który przypada między 7 a 12 rokiem życia dziecka. Mowie dzieci

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej Wspólny przewodnik praktyczny przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej PL Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo