Informacje o kliencie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o kliencie"

Transkrypt

1 Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27 tys. osób. KGHM Polska Miedź S.A. posiada udziały bezpośrednio w 20 podmiotach, działających w różnych obszarach produkcyjno-usługowych. Firma jest organizacją o znaczeniu strategicznym dla gospodarki państwa. Rok 2006 to rekordowe wyniki produkcyjne i rekordowy zysk prawie 3,4 mld zł i perspektywa ciągłego rozwoju i wzrostu wartości Spółki. Korzyści Wdrożenie mechanizmów systemowego zarządzania usługami IT. Zorientowanie działań O/COPI na potrzeby i oczekiwania Oddziałów KGHM. Poprawa jakości raportowanych danych. Zwiększenie elastyczności zarządzania i dokumentowania (możliwość wprowadzania szybkich zmian - Smart) Zmniejszenie obciążenia pracowników COPI Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji KGHM podnosi skuteczność i efektywność zarządzania usługami IT wdrażając ISO/IEC 20000:2005 i narzędzia informatyczne Smart Mieliśmy dobrze zbudowane mechanizmy zarządzania usługami IT lecz szukaliśmy systemowego rozwiązania do zbudowania organizacji usługowej IT, z procesowym zarządzaniem. System ISO i narzędzia Smart, wdrożone przez PBSG, świetnie się sprawdzają w tym zakresie. Mariusz Nosal, Dyrektor Oddziału COPI, KGHM Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji KGHM odpowiada m.in. za koordynację i zarządzanie usługami informatycznymi wykorzystywanymi przez Oddziały KGHM, program obniżki kosztów, eksploatację wdrożonego systemu mysap ERP 2005, prowadzenie projektów oraz analizę i promowanie nowych trendów w informatyce. Zadaniami Oddziału jest efektywne wykorzystanie zasobów teleinformatycznych, w aktywnym wspomaganiu zarządzania procesami biznesowymi Spółki. Celem nadrzędnym Oddziału jest zbudowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informacji zarządczej, którego zadaniem jest wspomaganie procesów decyzyjnych w Spółce i w Grupie Kapitałowej na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Mimo tego, że struktura zarządzania Oddziałem została dobrze wdrożona, brakowało odpowiedniego narzędzia organizacyjnego, które wspierałoby cały proces zarządczy. Problemy pojawiały się w bieżących działaniach operacyjnych, które zabierały mnóstwo czasu, oraz w braku systemowych rozwiązań, co powodowało nieporozumienia między pracownikami i potrzebę ciągłych uzgodnień, a także opóźnienia w realizacji projektów. W 2007 roku KGHM/O COPI nawiązał współpracę z PBSG. Jej celem była m.in. konsolidacja procesów zarządzania usługami IT na jednej bazie dokumentacyjnej z automatycznymi mechanizmami monitorowania oraz nadzorowania wszystkich procesów. W wyniku tej współpracy, w ciągu 8 miesięcy PBSG wdrożyło system zarządzania jakością usług IT wg. ISO 20000, który przeszedł pozytywny proces certyfikacji, dokonany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, a Spółka KGHM Polska Miedź SA otrzymała pierwszy w Polsce akredytowany certyfikat, potwierdzający najwyższą jakość usług IT ISO/IEC

2 Osiągnięcia i certyfikaty: 2001 r. - oddanie do użytku Centrum Przetwarzania Danych (DC), 2003 r. - start produktywny systemu SeviceDesk, 2004 r. uzyskanie certyfikatu Ośrodka Specjalizacji Klienta SAP, 2006 r. uzyskanie przedłużenia certyfikatu Ośrodka Specjalizacji Klienta SAP na kolejne dwa lata, 2006 r. uruchomienie usługi Active Directory systemu operacyjnego MS Windows 2003, 2006 r. - upgrade systemu SAP do wersji mysap ERP 2005, 2006 r. - oddział wprowadził technologię MPLS, 2007 r. pierwszy w Polsce certyfikat ISO Sytuacja KGHM O/COPI jest jednym z największych przemysłowych ośrodków informatycznych w Polsce. Jest Oddziałem KGHM Polska Miedź SA, powołanym w kwietniu 2001 r. Powstał na bazie zasobów kadrowosprzętowych oddziałowych służb informatycznych. Przewodnim dokumentem określającym zadania i sposób funkcjonowania COPI jest Strategia informatyzacji KGHM Polska Miedź S.A. na lata , oparta na wytycznych zawartych w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na lata Podstawę działalności Oddziału stanowią: standaryzacja w zakresie zasobów teleinformatycznych i ich obsługi, procesowe podejście do informatyzacji Spółki oraz postanowienia polityki bezpieczeństwa informacyjnego. O/COPI administruje i bierze czynny udział w rozwoju wszystkich kluczowych dla Spółki systemów informacyjnych. Przykładami są takie systemy jak: zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem mysap ERP 2005, System Archiwizacji i Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Centralny System Bilansowania i Rozliczenia Energii Elektrycznej, System Informacji o Terenie itp. COPI świadczy usługi w zakresie dostępu do poczty elektronicznej, Internetu, Intranetu, transmisji i przetwarzania danych oraz odpowiada za bezpieczeństwo teleinformatyczne we wszystkich Oddziałach Spółki. O/COPI eksploatuje jedną z największych w Polsce instalację systemu mysap ERP System ten pozwala na bieżącą analizę działalności, planowanie i wspieranie procesów decyzyjnych w Spółce. Należy podkreślić, że jest on ciągle rozwijany, czego przykładem jest wdrożenie nowych aplikacji z obszaru Hurtowni Danych i narzędzi klasy Business Intelligence. Otwierają one nowe możliwości w zakresie szybkiego docierania do informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. O/COPI wspiera techniczne i technologiczne funkcjonowanie Centrum Usług Księgowych KGHM oraz elektroniczny obieg dokumentów księgowych. Istotne dla sposobu świadczenia usług informatycznych było uruchomienie w COPI centralnego systemu obsługi zgłoszeń serwisowych (Service Desk), który gwarantuje terminowe i kompetentne rozwiązywanie zaistniałych problemów. Jest on stale doskonalony, a jego wdrożenie miało znaczny wpływ na uzyskanie przez Oddział w roku 2004 certyfikatu Ośrodka Specjalizacji Klienta SAP. Rys.1 Schemat poglądowy systemu Service Desk COPI dysponuje Centrum Przetwarzania Danych (Data Center), w którym realizowane są wszystkie procesy przetwarzania i przechowywania danych. Zastosowana do wykonania serwerowni technologia Lampertz spełnia najwyższe, światowe standardy w zakresie bezpieczeństwa fizycznego sprzętu i danych, chroniąc je przed takimi zagrożeniami jak: ogień, woda, czynniki mechaniczne i pola elektromagnetyczne oraz dostęp osób nieupoważnionych. Korporacyjna sieć światłowodowa (WAN), łącząca wszystkie Oddziały Spółki, wykorzystywana jest zarówno do obsługi systemów informatycznych jak i do celów telekomunikacyjnych. Styk ze światem zewnętrznym odbywa się poprzez Centralny Węzeł Internetowy, wyposażony

3 Kierownik Projektu, COPI: Chociaż od wydania normy ISO/IEC minęło 2 lata, nowy standard spotkał się z ciepłą reakcją rynku. Potrzeba odpowiedniego zarządzania IT a zwłaszcza brak odpowiednich narzędzi zarządczych w tym zakresie spowodował, że norma już w pierwszych dniach po opublikowaniu znalazła się w naszym centrum zainteresowania. Już w chwili obecnej w Polsce realizowanych jest szereg projektów z tego zakresu co każe sądzić, że w niedalekiej przyszłości ISO/IEC będzie nie tylko standardem dla firm dostarczających usługi IT (np. centra outsourcingowe), ale często stosowanym rozszerzeniem do klasycznych systemów np. ITIL pozwalających na efektywne i skuteczne zarządzanie IT. Jan Krawiec, Kierownik Działu Koordynacji Usług w Oddziałach, KGHM O/COPI w specjalistyczne urządzenia, oprogramowanie filtrujące i zabezpieczające dostęp do zasobów informacyjnych Spółki. O/COPI posiada telefoniczną centralę tranzytową, która zarządza ruchem telefonicznym wewnątrz Spółki oraz połączeniami realizowanymi za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych. O/COPI świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych w zakresie kolokacji urządzeń IT, administrowania serwerów oraz składowania i przechowywania danych. Intensywny wzrost KGHM spowodował konieczność tworzenia coraz bardziej skomplikowanych modeli informatycznych, które pozwalałyby na pełną automatyzację procesów decyzyjnych. Z wciąż rosnącą ilością danych opisujących infrastrukturę informatyczną oraz usługi IT radzono sobie na kilka sposobów tworząc tymczasowe, wycinkowe rozwiązania organizacyjne lub rozpoczynając duże projekty oparte na dobrych praktykach ITIL, z rozbudowaną strukturą funkcji organizacyjnych. Niestety, utrzymywanie takiego rozwiązania w kolejnych etapach procesu zarządczego okazywało się coraz mniej efektywne. Problemy, jakie się pojawiały dotyczyły m.in.: szybko zmieniających się rozwiązań biznesowych i wymagań co do funkcjonalności, które bardzo wydłużały czas modyfikacji i zaburzały budżety przedsięwzięć. Co więcej, większość wdrożonych mechanizmów zarządczych i organizacyjnych była zbyt mało elastyczna w porównaniu do realnych potrzeb klienta. W tej sytuacji KGHM/O COPI zaczął rozważać zastosowanie rozwiązania, które w najprostszy a jednocześnie najbardziej efektywny sposób rozwiązałoby problem. W grudniu 2005r. Międzynarodowa Organizacja ISO wydała standard w zakresie zarządzania jakością usług IT oparty na ITIL ISO/IEC 20000:2005. W trakcie analizy wymagań standardu kierownictwo Oddziału podjęło decyzję o wdrożeniu ISO Obecnie okazało się, że decyzja ta była najlepsza z tego względu, że: Rozwiązano problem oceny możliwości analitycznych realizowanych procesów i aktualizacji procedur, w różnych, szybko zmieniających się technologiach. W tym celu do rozwiązania tego problemu został użyty Smart Architect wraz z Smart Portal, Oddział COPI posiadał już podstawy przygotowania merytorycznego (ITIL), wspomagającego wdrożenie całego systemu. W trakcie prac analitycznych jako podstawowy cel wdrożenia systemu ISO postawiono skrócenie czasu procesu budżetowania usług o min. 30%. Cel ten miał zostać osiągnięty dzięki: systemowemu dostępowi do danych a przez to szybszemu przygotowaniu raportów i analiz lub wykonywaniu zmian, modyfikacji w dokumentacji; szybszemu uzyskaniu wyników cząstkowych poprzez system monitorowania w procesie audytów wewnętrznych; zniwelowaniu ryzyka nieobecności pracowników dzięki umieszczeniu informacji o realizacji procedur w jednej, centralnej bazie danych Smart. Rozwiązanie W ciągu 15 miesięcy od rozpoczęcia audytu przedwdrożeniowego do procesu certyfikacji stworzono rozwiązanie, które zrealizowało stawiane przed nim cele. Zastosowane rozwiązanie oparto na ISO ITIL i oprogramowaniu Smart. Dokumentacja opracowana została wspólnie z konsultantami PBSG przez pracowników Oddziału COPI. Interfejsem użytkownika jest Smart Architect, który komunikuje się bezpośrednio z bazą danych, co sprawia, że dane są spójne, zawsze aktualne i nie ma problemu z mnożącymi się wersjami dokumentów. Dzięki dopracowanej koncepcji biznesowej ze strony Oddziału możliwe było bardzo szybkie opracowanie i sparametryzowanie procesów w postaci mapy procesów i reguł biznesowych wraz ze wskaźnikami, które stały się podstawą oceny skuteczności i efektywności usług IT, świadczonych przez Oddział. Rys.2 Schemat procesu w Smart Portal

4 System zarządzania dokumentacją i dostępem do informacji - Smart Portal wykorzystany jest obecnie jako źródło o uprawnieniach poszczególnych pracowników do określonych danych i raportów. Całe zaproponowane rozwiązanie informatyczne zostało przyjęte także w obszarze standardów polityki bezpieczeństwa KGHM. Dzięki takiej architekturze: każdy z pracowników widzi tylko swoje procedury, a praca grupowa ulega przyśpieszeniu, dane w systemie dostępne są dla użytkowników w postaci schematów procesów i tabel, dzięki czemu możliwe jest generowanie raportów w dowolnych formatach, ewentualne zmiany (np. co do prezentacji danych, stosowanych miar, formuł lub algorytmów itp.) są łatwe o międzynarodowy standard ISO Przygotowana usługa zawierała prace począwszy od przygotowania i przeprowadzenia audytów wstępnych, poprzez opracowanie metodyki analizy ryzyka, opracowanie mechanizmów zarządzania ryzykiem, opracowanie niezbędnej dokumentacji na przeprowadzeniu szkoleń dla audytorów i realizacji końcowych audytów skończywszy. Pierwszym etapem rozpoczynającym realizację projektu była analiza dokumentacji, dostarczonej przez KGHM. Konsultanci PBSG zapoznali się z wszystkimi dostępnymi regulacjami wewnętrznymi, mającymi wpływ na obszar informatyki. Określili także strategiczne cele, w zakresie obsługi informatycznej oraz przeanalizowali wyniki i wnioski z wcześniejszych audytów. Szczególna uwaga Rys.3 Etapy projektu do wprowadzenia - w Panelu Administracyjnym, którym zarządza osoba odpowiedzialna za utrzymywanie całego rozwiązania od strony biznesowej, w chwili obecnej rozwiązanie obsługuje ok tyś użytkowników w całej Grupie Kapitałowej. Etapy projektu W ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy do procesu certyfikacji stworzono rozwiązanie, które zrealizowało stawiane przed nim cele. Zastosowane rozwiązanie oparto na ISO ITIL i oprogramowaniu Smart. PBSG zrealizowała swoje usługi w zakresie opracowania, wdrożenia i przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania jakością usług IT KGHM O/COPI w oparciu została zwrócona na identyfikację wewnętrznych wymagań w zakresie świadczonych usług informatycznych. W kolejnym kroku konsultanci przeprowadzili audyt mechanizmów zarządzania obszarem IT w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Obok audytu procesowego, konsultanci zapoznali się także z rozwiązaniami informatycznymi wykorzystywanymi podczas rozwoju systemów i aplikacji (platforma sprzętowa, wykorzystane technologie) czynnik ten mógł mieć istotny wpływ w zakresie oceny procesów planowania usług oraz zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania. Przeprowadzono także dwa typy szkoleń wstępnych: dla kierownictwa oraz dla pracowników. Celem szkolenia dla kierownictwa było wskazanie mechanizmów nadzorowania i zarządzania usługami IT. Szkolenie dla pracowników skoncentrowało się na prezentacji wdrażanych mechanizmów organizacyjnych, od strony ich

5 Zarządzanie procesami: Korzystanie z narzędzi Smart ma jedną podstawową zaletę jest intuicyjne i zrozumiałe dla pracowników Tadeusz Małoń, Dyrektor ds. Technologii Przetwarzania Informacji, KGHM O/COPI codziennego stosowania. Dodatkowo oba typy szkoleń wzbogacone zostały prezentacją wybranych wyników i wniosków z przeprowadzonych audytów wstępnych. Najważniejszym etapem wdrożenia systemu zarządzania IT było opracowanie i zbudowanie mechanizmów identyfikacji i doskonalenia usług. Zgodnie z wymaganiami normy oraz metodyką pracy PBSG, etap rozpoczął się od zaproponowania przez konsultantów katalogu usług zbudowanego na podstawie wyników i wniosków z audytu wstępnego. Katalog usług określał najważniejsze usługi świadczone przez obszar IT klientom wewnętrznym oraz zewnętrznym. Na podstawie katalogu opracowano karty poszczególnych usług. Dla każdej usługi określono jej głównego użytkownika i uzgodniono z nim zapisy karty. Wszystkie powyższe działania wynikały z opracowanej podczas projektu procedury. Ponieważ nie wszystkie usługi mają charakter prac powtarzalnych i utrzymaniowych, w niektórych przypadkach zaistniała potrzeba opracowania umów SLA dodatkowo standaryzujących wymagania biznesowe dla strony IT. Umowy określają nie tylko podział obowiązków, ale również mają przedstawiać parametry świadczonych usług wraz z zasadami ich pomiaru (wskaźniki) a także wzajemne rozliczenia departamentów. Dla każdej usługi określone zostały wskaźniki definiujące poprawność jej realizacji np. terminy realizacji zgłoszeń serwisowych, gwarancje związane z ciągłością funkcjonowania systemu informatycznego itp. Dla każdego wskaźnika zdefiniowano zasady pomiaru takie jak: częstotliwość, wybrana metoda czy wartości oczekiwane i zasady eskalacji w przypadku ich przekroczenia. W dalszej kolejności uszczegółowiono i sformalizowano zasady raportowania obowiązujące w ramach obszaru informatyki. Częstotliwość, zakres oraz odpowiedzialności związane z raportowaniem poziomu usług wynikały z zatwierdzonej procedury. Finalnym etapem budowy mechanizmów zarządzania procesami IT było opracowanie planu doskonalenia usług. Dokument ten omawia czynności, jakie powinny zostać zrealizowane w celu utrzymania lub zwiększenia jakości usług. Propozycje zmian dotyczyły zarówno nowych mechanizmów organizacyjnych, czyli zasad postępowania takich jak procedury czy instrukcje, jak również rozwiązań technicznych lub informatycznych. W planie doskonalenia usług zamieszczona została także informacja o ewentualnych nakładach finansowych i czasowych potrzebnych do realizacji poszczególnych zadań. Wszystkie dokumenty opracowane w tym etapie zostały zatwierdzone przez przedstawicieli KGHM O/COPI przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych. Realizacja planu doskonalenia usług w dużej części sprowadzała się do opracowania nowych i zaktualizowania istniejących dokumentów wewnętrznych, takich jak procedury i instrukcje. Konsultanci PBSG wspierali pracowników COPI w tym zadaniu poprzez uczestnictwo w spotkaniach zespołów zadaniowych oraz przedkładanie propozycji poszczególnych procedur i instrukcji a także opiniowanie dokumentów uzgodnionych przez przedstawicieli KGHM. Obecnie opracowana dokumentacja jest w pełni spójna, kompletna oraz odpowiada specyfice KGHM O/COPI. Etap ten zakładał także opracowanie całej dokumentacji wymaganej normą ISO 20000, obejmującej w szczególności definicje następujących procesów: zarządzanie poziomem usług IT, w tym raportowanie jakości usług, zarządzanie bezpieczeństwem, dostępnością oraz ciągłością działania, budżetowanie i rozliczanie kosztów IT, zarządzanie relacjami z otoczeniem, zarządzanie incydentami i problemami, zarządzanie konfiguracją, zmianą oraz wydaniem. Aby przyspieszyć i poprawić skuteczność wdrożenia zatwierdzonej dokumentacji, konsultanci PBSG przeprowadzili serię szkoleń dla wybranych grup pracowników. Celem szkoleń było zapoznanie z nowymi i zmienionymi procedurami (np. związanymi z pomiarem wskaźników SLA). Wartościowym elementem szkoleń było omówienie nowych zasad na konkretnych przykładach z życia organizacji. Trenerzy przedstawili także, w jaki sposób wprowadzane zmiany wpływają na poprawę jakości usług IT oraz zlikwidowanie słabości zidentyfikowanych podczas audytów wstępnych. Zgodnie z normą ISO oraz tzw. pętlą ciągłego doskonalenia PDCA, kolejnym krokiem po implementacji planu doskonalenia usług była ocena skuteczności podjętych działań. Narzędziem do realizacji tego celu są audyty wewnętrzne. Zanim jednak audyty zostały przeprowadzone konieczne było przeszkolenie osób, mających być w

6 Opinia PBSG: Każda organizacja jest inna i wymaga innych mechanizmów do skutecznego zarządzania. Postęp techniki oraz upowszechnienie technologii informatycznych spowodował, że obecnie w prawie każdej organizacji istnieje obszar odpowiadający za koordynację informatyki. Struktury IT tworzą bardzo często oddzielne jednostki organizacyjne oraz mają bezpośredni wpływ na poprawność realizacji większości procesów biznesowych. Z tego też względu są to obszary wymagające szczególnej uwagi ze strony najwyższego kierownictwa. Marcin Rojszczak, Członek Zarządu, PBSG przyszłości audytorami wewnętrznymi z zasad dotyczących realizacji prawidłowych audytów oraz ze szczegółowych wymagań normy ISO Ponieważ audyty wewnętrzne muszą być przeprowadzane okresowo także po zakończeniu projektu, konsultanci PBSG pełnili rolę doradcy podczas audytów. W ten sposób wiedza dotycząca zasad organizacji i przeprowadzania audytów wewnętrznych pozostała w organizacji. Wynikiem audytu jest pisemny raport. Kolejnym etapem procesu wdrożenia systemu zarządzania usługami IT było przeprowadzenie ponownej oceny poziomu świadczonych usług. W tym celu wykorzystane zostały wyniki audytu wewnętrznego uzupełnione wnioskami z realizacji planu doskonalenia usług. Celem okresowej oceny jest identyfikacja bieżących parametrów świadczonych również sprawozdanie z realizacji planu doskonalenia usług zostały przedstawione do przedyskutowania na tzw. przeglądzie zarządzania. Jest to okresowe spotkanie najwyższego kierownictwa, którego celem jest omówienie bieżących spraw związanych z poziomem usług IT oraz wyznaczenie kierunków rozwoju systemu. Ostatnim etapem projektu była jego ocena przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną. Przedmiotem oceny był sposób zdefiniowania, udokumentowania oraz wdrożenia systemu ISO a w szczególności spełnienie wszystkich wymagań normy w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonego audytu, jednostka wydała rekomendację do wystawienia certyfikatu ISO Certyfikat taki jest rozpoznawalnym międzynarodowo dowodem zarządzania poziomem usług IT na najwyższym usług a także określenie, czy działania przyjęte do realizacji w planie okazały się skuteczne i efektywnie zwiększyły jakość usług IT. Końcowym dokumentem z realizacji etapu jest nowy plan doskonalenia usług IT, określający działania jakie powinny zostać zrealizowane do kolejnej, okresowej oceny. Wyniki audytów wewnętrznych, jak poziomie. Zewnętrzna certyfikacja była także najlepszą weryfikacją pracy PBSG nad budową systemu oraz przygotowaniem pracowników KGHM do jego samodzielnego utrzymania i doskonalenia.

7 Informacje: Bliższe informacje dotyczące działalności i oferty KGHM można znaleźć na stronie: Bliższe informacje dotyczące PBSG Sp. z o.o. można znaleźć na stronie: Bliższe informacje dotyczące narzędzi Smart można znaleźć na stronie: Korzyści Lepsza kontrola wskaźników Dzięki centralizacji procesów zarządczych pozyskiwane dane o procesach są lepszej niż dotychczas jakości co z kolei umożliwia podejmowanie bardziej skutecznych działań operacyjnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że poprzez wyraźne zdefiniowanie elementów procesu wyeliminowana została znaczna część ludzkich błędów. Dodatkowo, wprowadziwszy uprawnienia dostępu do określonych grup informacji zwiększyła się przejrzystość odpowiedzialności za jakość danych a jednocześnie zniknęła możliwość wprowadzenia błędnych danych )nie tam gdzie trzeba lub nie przez te osoby, które powinny=. Rozwiązanie Smart pozwala też na szybsze i dokładniejsze dotarcie do wzmaganych regulacji. Dzięki wprowadzonym uprawnieniom możliwa jest praca wielu użytkowników nad dokumentacją a dane po wprowadzeniu są od razu dostępne dla innych pracowników. Pozwala to na znacznie szybszą aktualizację dokumentacji systemowej. Ekonomia systemu, który rozwiązywał problem Zastanawiając się nad wyborem najlepszego rozwiązania do usprawnienia bieżącego funkcjonowania, KGHM O/COPI miał do wyboru alternatywę: realizować dotychczasowy projekt związany z wdrożeniem ITIL, który będzie następnie dopasowywany do potrzeb lub wybrać takiego partnera technologicznego i zarządczego, który odzwierciedli obowiązujące reguły biznesowe Oddziału w nowym systemie. Ze względu na realizowaną strategię (w tym również informatyczną) KGHM zdecydował się na wdrożenie międzynarodowej normy i sprawdzonych narzędzi informatycznych Smart ze względu na kilka elementów, z których najważniejszymi były: Znajomość wymagań ISO przez pracowników a w tym nie tylko umiejętność poruszania się po standardzie ale, co za tym idzie, praktycznie minimalne koszty szkoleń pracowników, minimalne koszty utrzymywania systemu oraz likwidację odwiecznego problemu wszystkich departamentów IT: aktualności dokumentacji systemowej. Co najmniej kilkukrotnie niższe koszty wdrożenia normy ISO w porównaniu do innych, gotowych dobrych praktyk czy systemów zarządzania. Wiarygodny doradca PBSG wyposażony w odpowiednią technologię oraz posiadający duże doświadczenie w zakresie zarządzania, gwarantował wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami KGHM. Niebagatelną kwestią było również elastyczne podejście do powstających w trakcie projektu zmian oraz umiejętności komunikacyjne w prowadzeniu całego projektu. Przyjazny Smart Dokumentacja systemu w opracowanym rozwiązaniu uzyskała nowy wymiar pracownicy odkryli, że narzędzie realizuje o wiele bogatsze funkcje niż pierwotnie sądzili. Co więcej, nowe możliwości dotyczą nie tylko analityki (eksploracji danych) ale również wspomagają pracę grupową nad wspólnie tworzonymi dokumentami. Dzięki nowemu systemowi gromadzenia i dostępowi do danych i dokumentacji zniknęła konieczność pobierania setek plików i raportów ze serwerów zamiast tego w wydajny i prosty sposób dane są dostępne z jednego miejsca dla wszystkich uczestników procesu. Zmniejszenie obciążenia pracowników Wraz z wdrożeniem systemu ISO pracownicy KGHM O/COPI mniej czasu poświęcają na zaspokajanie bieżących potrzeb w zakresie raportowania, modyfikowania ustalonych standardów postępowania oraz ich dystrybuowania. Smart zapewnia zarządzalne środowisko dokumentowania i raportowania ze zdefiniowanym poziomem ochrony, dystrybuowaniem oraz zdalnym dostępem 2007 PBSG Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze studium przypadku służy wyłącznie celom informacyjnym. Przedruk dopuszczalny za zgodą PBSG Sp. z o.o.

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Kielce podnosi bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, zgodnie z ISO/IEC 27001 i przeciwdziała zagrożeniom korupcyjnym wg SPZK.

Urząd Miasta Kielce podnosi bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, zgodnie z ISO/IEC 27001 i przeciwdziała zagrożeniom korupcyjnym wg SPZK. Studium przypadku Branża: Administracja Publiczna Informacje o kliencie Kielce - położone w sercu Gór Świętokrzyskich stanowią gospodarcze i turystyczne centrum województwa świętokrzyskiego. Liczą ok.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

proste, migawkowe badanie IT w Twojej organizacji realizowane z trzech kluczowych perspektyw: działu IT, Twojego podstawowego biznesu oraz działu

proste, migawkowe badanie IT w Twojej organizacji realizowane z trzech kluczowych perspektyw: działu IT, Twojego podstawowego biznesu oraz działu zanim zaproponujemy konkretne rozwiązanie, poznajemy specyfikę Twojej firmy i Twoje cele biznesowe. poznajemy punkt widzenia nie tylko IT, ale przede wszystkim osób odpowiedzialnych za podstawowy biznes

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r. System antyfraudowy w praktyce marcin zastawa wiceprezes zarządu Warszawa, 20-21 października 2006r. agenda spotkania struktura systemu zarządzania w organizacji koncepcja systemu antyfraudowego wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 + 3 kroki w przód = ISO 27001. ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. copyright (c) 2007 DGA S.A. All rights reserved.

ISO 9001 + 3 kroki w przód = ISO 27001. ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. copyright (c) 2007 DGA S.A. All rights reserved. ISO 9001 + 3 kroki w przód = ISO 27001 ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. O NAS Co nas wyróŝnia? Jesteśmy I publiczną spółką konsultingową w Polsce! 20 kwietnia 2004 r. zadebiutowaliśmy na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r.

Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r. Usługi IT jak skutecznie z nich korzystać? Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r. AGENDA I II III IV Model usługowy funkcjonowania IT Przykład podejścia usługowego Najlepsze praktyki w

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji 2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Efektywny back-office. Warszawa, r.

Efektywny back-office. Warszawa, r. Efektywny back-office Warszawa, 06.09.2016 r. Dlaczego to trwa tyle czasu? Co się dzieje z moją sprawą? i dlaczego nic się nie dzieje Kolejny raz muszę robić te nudne sprawozdania, które są takie same

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis:

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK333S Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3 Opis: Jest to trzydniowe szkolenie przeznaczone dla kierowników działów informatycznych oraz osób, które ubiegają się

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF w zakresie zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach www.bakertilly.pl WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej.

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. dojrzałości jednostki Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. Zgodnie z zapisanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. standardem nr 20 1 : Zaleca się przeprowadzenie co najmniej

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych

Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych Opracowanie z cyklu Polskie przepisy a COBIT Podstawowe pytania o bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo w jednostkach sektora finansów publicznych Czerwiec 2016 Opracowali: Joanna Karczewska

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. w Piotrkowie Trybunalskim

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. w Piotrkowie Trybunalskim WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 97 l^dob^soi"' 5 "' Regulamin organizacyjny ip 4 7 4 7u^8 5 4 6 37^^^^ ieg0 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016 STRATEGICZNE MYŚLENIE - KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016 CELE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Określenie celów strategicznych i operacyjnych dla organizacji. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi system BITIS itsm

Zarządzanie usługami informatycznymi system BITIS itsm usługami informatycznymi system BITIS itsm dr inż. Janusz Dorożyński główny specjalista, pełnomocnik zarządu janusz.dorozynski@zeto.bydgoszcz.pl ZETO Bydgoszcz SA 45 lat aktywności na polskim rynku informatycznym

Bardziej szczegółowo

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl KPMG LINK 360 Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi KPMG.pl KPMG LINK 360 umożliwia wygodne zarządzanie procesami podatkowymi i księgowymi. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za obowiązki podatkowe

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji

Efektywne przetwarzanie informacji Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Prowadzący Michał Jaskólski dyrektor sprzedaży i marketingu rozwiązania IT Wsparcie Jakub Michalak konsultant biznesowy www.xsystem.pl

Bardziej szczegółowo

Niniejsze sprawozdanie z przejrzystości spełnia wymogi Ustawy i obejmuje rok obrotowy zakończony dnia roku.

Niniejsze sprawozdanie z przejrzystości spełnia wymogi Ustawy i obejmuje rok obrotowy zakończony dnia roku. Sprawozdanie z przejrzystości działania AUDYTOR Kancelaria biegłego rewidenta Zofia Elżbieta Jabłecka za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. AUDYTOR Kancelaria biegłego rewidenta Zofia Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo