KORPUSY REFERENCYJNE, KORPUSY RÓWNOLEGŁE, EKWIWALENCJA FRAZEOLOGICZNA. Piotr Pęzik Uniwersytet Łódzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KORPUSY REFERENCYJNE, KORPUSY RÓWNOLEGŁE, EKWIWALENCJA FRAZEOLOGICZNA. Piotr Pęzik Uniwersytet Łódzki"

Transkrypt

1 KORPUSY REFERENCYJNE, KORPUSY RÓWNOLEGŁE, EKWIWALENCJA FRAZEOLOGICZNA Piotr Pęzik Uniwersytet Łódzki

2 POTRZEBY TŁUMACZY Witam, od pewnego czasu szukam jakiegokolwiek słownika internetowego dot. kolokacji w j. polskim, czy ktoś mógłby mi pomóc? Czy taki słownik w ogóle istnieje? Myślę,że byłby on bardzo przydatny przy tłumaczeniu na język polski :) niekiedy tłumaczy się teksty nie wiedząc wcale, że dana kolokacja nie istnieje (KarolinaS) Kolokator pojawił się już właśnie na podanej wcześnien stronie: Narodowy Korpus Języka Polskiego.Wspaniała rzecz! KOLOKATOR (http://nkjp.uni.lodz.pl/collocations.jsp) Cudowna strona, właśnie czegoś takiego szukałam! Dziękuję:D (Joanna Ch.) A nie wystarczyłby słownik frazeologizmów? (Adriano) Smutne, że tzw. tłumacze z tego forum nie widzą różnicy pomiędzy kolokacją a frazeologizmem (Janko Muzykant) Istnieją dwa poglądy na temat tego czym są kolokacje. Dla jednych są to wyłącznie połączenia wyrazowe, które nie są idiomami, inni natomiast dzielą je na DWIE grupy: na połączenia utrwalone semantycznie (frazemy) należące do frazeologii i połączenia doraźne (syntaktyczne, gramatyczne), zwane też produktami języka. Mam nadzieję, że nieścisłość została już wyjaśniona. Jo_asia

3 ROLA PAMIĘCI W UŻYCIU JĘZYKA The central fact to which any significant linguistic theory must address itself is this: a mature speaker can produce a new sentence of his language on the appropriate occasion, and other speakers can understand it immediately, though it is equally new to them. (Chomsky 1964:1) It is evident that rote recall is a factor of minute importance in ordinary use of language, that a minimum of the sentences that we utter is learnt by heart as such -- that most of them, on the contrary, are composed on the spur of the moment and that one of the fundamental errors of the old science of language was to deal with all human utterances, as long as they remain constant to the common usage, as if something merely reproduced from memory (Chomsky 1964:8), (Paul 1886). Sentences appear "for the first time in the history of the universe (Pinker 2007:9).

4 ROLA PAMIĘCI W UŻYCIU JĘZYKA Speakers do at least as much remembering as they do putting together. (Bolinger 1979) All the evidence points to an underlying rigidity of phraseology, despite a rich superficial variation (Sinclair 1991)

5 FUNKCJE FRAZEOLOGII W JĘZYKU Użycie gramatyczne nie zawsze jest użyciem idiomatycznym Sen czterolatka: Potwór spadł z wysoka i zrobiła mu się krew. Frazem i syntagma

6 ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

7 FUNKCJE FRAZEOLOGII Phrasemes( Referen,al( Textual( Communica,ve( ((,( Complex( preposi,ons,( Complex( conjunc,ons,( Linking(adverbials,( Textual(sentence( stems,(lexical' bundles(( Speech(act(&( aa,dunal(formulae,( Proverbs,( Commonplaces,( Slogans,(Idioma,c( sentences,( Quota,ons,(Jokes,' Internet'memes,' Prayers( (Burger 1998), (Granger & Paquot 2004)

8 FRAZEMATYKA Frazematyka Chlebdy jako syntetyczne ujęcie ścierania się czynników twórczych i odtwórczych w języku Co w naszych wypowiedziach jest cudze, przywoływane z zewnątrz, przejmowane od kogoś czy powtarzane za kimś (a więc co jest odtwarzane, reprodukowane), co zaś naprawdę własne, tj. indywidualne, niepowtarzalne? (Chlebda 1991) Kierunek postępowania badawczego jest we frazematyce odmienny niż w teorii standardowej: do języka i jego jednostek wielowyrazowych dociera się poprzez analizę zespołu wielkich kontekstów historycznych, kulturowych, społecznych w których nieustannie ścierają się z sobą czynniki odtwórcze (przejmowane) i twórcze (tworzone). Frazematyka jest organicznie w ten zespół kontekstów wpisana, stanowiąc werbalną, realizującą się w tekstach ludzkich wypowiedzi, kondensację procesów i mechanizmów odtwórczości/twórczości wszelkich działań człowieka. (Chlebda 1991)

9 DWIE ZAGADKI Bez uwzględnienia roli formuliczności nie można zrozumieć, w jaki sposób osiągamy: Native-like fluency : do kilku słów na sekundę w języku konwersacyjnym Native-like selection : selekcja nielicznych kombinacji idiomatycznych z licznego zbioru kombinacji gramatycznych (Pawley & Syder 1983)

10 FRAZEOLOGIA JAKO PAMIĘĆ PODRĘCZNA Locality Principle: People gather the most useful objects close around them to minimize the time and work of using them. (P. Denning) Użycie frazemu jako cache hit. Z punktu widzenia nadawcy jest to również użycie łatwiejsze, bo wymaga mniej wysiłku włożonego w kompozycyjne generowanie języka. Komunikat jest też bardziej odporny na zakłócenia. Odbiorca zaś wkłada mniej wysiłku w interpretację komunikatu, ponieważ frazemy mają zazwyczaj skonwencjonalizowane znaczenia i pojawiają się w typowych dla siebie kontekstach. Użycie syntagmy można opisać jako przypadek cache miss.

11 ROZMIARY PAMIĘCI PODRĘCZNEJ Tysiące idiomów czystych i figuratywnych zaświadczonych w słownikach Dziesiątki tysięcy kolokacji z wyrazem uwięzionym oraz kolokacji ograniczonych (restricted collocations, por. Mielczuk 1998) Setki tysięcy kolokacji otwartych i tzw. open-ended collocations (Cowie, Mackin, and McCaig 1993)

12 HASK pelcra.clarin-pl.eu/hask_pl pelcra.clarin-pl.eu/hask_en

13 PAMIĘĆ TŁUMACZA Tłumacz komponuje/generuje/produkuje tekst tłumaczenia Na poziomie fraz, a także tzw. łańcuchów kolokacyjnych tłumacz poszukuje i przywołuje z pamięci gotowe frazemy, których następnie używa jako translatów dla napotkanych w oryginale translandów (por. Bogusławski 1988, Chlebda 2011) W ten sposób zapewnia minimalny poziom ekwiwalencji frazeologicznej pomiędzy oryginałem a tłumaczeniem

14 PAMIĘTANIE A PRZYPOMINANIE Tłumacz, jako rodzimy użytkownik języka docelowego pamięta miliony frazemów Tłumacz inaczej niż działający w innych kontekstach użycia użytkownicy języka docelowego musi również przypominać sobie niektóre z milionów frazemów jako potencjalne ekwiwalenty frazemów z oryginału

15 TOROWANIE FRAZEOLOGICZNE

16 PRZYPOMINANIE Tłumacz inaczej niż działający w innych kontekstach użycia użytkownicy języka docelowego musi również przypominać sobie niektóre z milionów frazemów W procesie tłumaczenia brakuje istotnej części językowego i niejęzykowego kontekstu użycia frazemów

17 ADJ + NOS eh=11893b6a18cd0838e62d6b4cdd0b27c3

18 FRAZEM SYNTAGMA Istnieje ryzyko odwzorowania frazemu z oryginału na syntagmę w tłumaczeniu Pojedyncze odwzorowania frazem-syntagma są niegroźne, czasem wręcz nieuniknione

19 NIEDOSTATECZNY POZIOM EKWIWALENCJI W oryginale występują liczne frazemy przetwarzane przez odbiorców tekstu w trybie cache-hit W tłumaczeniu występują gramatyczne ale nie idiomatyczne syntagmy W dużych ilościach syntagmy znacząco obniżają komunikatywność tłumaczenia, zwiększają wysiłek kognitywny potrzebny do zrozumienia tekstu Czytelnicy muszą operować w trybie cache-miss

20 ROLA KORPUSÓW K. referencyjny może wspomagać proces przywoływania z pamięci tysięcy kontekstów użycia związków wyrazowych o bardzo różnym stopniu kompozycyjności i utrwalenia, od idiomów czystych po otwarte kolokacje KRef i ich pochodne pomagają weryfikować translaty (Chlebda 2011) słownikowe Korpusy Równoległe i tzw. pamięci tłumaczeniowe. pomagają weryfikować translaty słownikowe i tekstowe. Nie tylko wspomagają, ale też zastępują pamięć tłumacza

21 FRAZEM FRAZEM https://www.youtube.com/watch? v=sbvmkwngufi&feature=youtu.be&t=190 just blew my mind powaliło mnie na kolana

22 BLOW ONE S MIND COCA Corpus 1 This is the painting that blew everyone 's mind. [CBS_Morning] 2 His expression at the finale indicates a lot more than the fact that you completely 3 as many numbers on a square of unit side as there are on the side, so -- and that blew his mind, say experts. [Cosmopolitan] blew his mind. [NPR_Science] 4 And a word blew into my mind, blew as a fire does, fierce and crackling hot : <Kara.> And an answering word formed in my mind 5 what really blew my mind was when I walked out -- because we could n't stay there. [Flight of the Dragon Kyn] [Ind_Geraldo]

23 POWALIĆ KOGOŚ NA KOLANA 1 Górnicze Marklowice chcą powalić Europę na kolana. Trybuna Śląska 2 3 Zamiast więc błysnąć przed prezesem i O przyszłości gminnego zakładu zdecyduje to, czy powalić go na kolana powali na kolana, bo przecież miał taki zamiar, to sam oberwał w szczękę i robił wielkie oczy ze zdziwienia, że powalon został. i zaproponuje ceny poniżej kosztów świadczonej usługi. Blog Polonka54 Gazeta Poznańska 4 Agnieszka zapytana o to, czy trudno było powalić na kolana takiego kolosa jak Petertil, wesoło odpowiada A jak pan myśli Gazeta Wrocławska 5 Wątpię, by współczesnych czytelników jakakolwiek powalić na kolana. Gazeta Wyborcza NKJP

24 FRAZEM SYNTAGMA

25 FRAZEMY W ORYGINALE

26 FRAZEMY W ORYGINALE

27 PRZYKŁAD TŁUMACZENIA O: Why political orthodoxy must not silence scientific argument. T: Dlaczego ortodoksja polityczna nie może uciszyć kłótni naukowej.

28 POLITICAL ORTHODOXY 1 2 the intellectual foundation that would later enable him to challenge the slightly uneasy about it because he could be perceived as following a COCA political [Houston of both the left and the right. orthodoxy Chronicle] political orthodoxy rather than thinking for himself. [Too Soon to Tell] 3 Defining political orthodoxy as exclusively liberal has brought a pleasant bonus to the sort of [Too Soon to Tell] 4 hey were used to help motivate troops and maintain a high level of combat readiness and political orthodoxy. [Armed Forces & Society (Transaction Publishers)] 5 should be measured as a normative matter by a person 's adherence to a particular political orthodoxy. [Harvard Journal of Law & Public Policy]

29 ORTODOKSJA POLITYCZNA NKJP

30 NAUKOWE KŁÓTNIE - Co roku spotykamy się - my, właściciele ośrodków wczasowych, i władze samorządowe. Od kilku lat trwają badania, dyskusje i naukowe kłótnie na temat tego, jak zwalczyć sinice - dziwi się Joachim Gorus. (NKJP, Nowa Trybuna Opolska, 2006) 1 wystąpienie na 1.5 miliarda słów. Syntagma?

31 SPÓR/DEBATA NAUKOWA

32 FRAZEM?

33 DROGOWY GNIEW

34 GNIEW NA DRODZE

35 AGRESJA NA DRODZE Ekwiwalent tekstowy, czy słownikowy?

36 ROAD RAGE

37 KIEDY KORPUS NIE NADĄŻA Product placement Kryptoreklama (783 wystąpienia w NKJP) Audycja zawiera(ła) lokowanie produktu (0 wystąpień w NKJP)

38 KORPUSY RÓWNOLEGŁE Pełnią rolę pamięci tłumaczeniowych Faktyczne, a nie tylko możliwe translaty Powinny umożliwiać dużo bardziej zaawansowaną analizę lingwistyczną danych niż zwykłe pamięci tłumaczeniowe Możliwość definiowania przeszukiwanych zbiorów

39 NARZĘDZIA Wyszukiwarka PELCRA dla NKJP (nkjp.uni.lodz.pl) Wyszukiwarka SlopeQ dla NKJP: Słowniki kombinatoryczne HASK PL i HASK EN Wyszukiwarka SlopeQ dla BNC: Wyszukiwarka Paralela

40 SLOPEQ DLA NKJP Nowa wyszukiwarka dla danych NKJP (nkjp.uni.lodz.pl) Bogatsza składnia, lepsze wizualizacje, lepsze wyszukiwanie metadanych Fasety wyszukiwania Eksport danych, dostęp programistyczny

41 KONKORDANCJE

42 KWIC KeyWords In Context Liczba trafień podana w zdaniach Dokładna liczba wystąpień liczona na pobranej próbce Domyślny zestaw kolumn metadanych może być zmieniony Do 10 tys. konkordancji na stronie lub w formacie JSON, do 100 tys. w arkuszu Excela Pełne wyniki dostępne przez stronnicowanie

43 EXCEL # Left Match Right Source Text Id Nkjp Id Do pół litra wody wsypać po łyżeczce różnych aromatycznych przypraw, takich jak : " Jarzynka " albo " Vegeta " We, sól wróżeniu, pieprz według ziołowy dawnej, wiedzy druidów pomocne były : byli - ca pospolita, cykoria podróżnik, jałowiec Gdy mięso, jesion będzie, krwawnik rumiane, pospolity dorzucić, czosnek nie obrany, cebule poćwiartowane, tymianek tymianek. albo oregano, kilka suszonych grzybków, 2-3 ząbki czosnku drobno pokrojone i wszystko tymianek i pokruszony liść laurowy. Wegetariańskie okruchy Kod druidów i sekrety celtów Panorama Mazurska 5eGx9 4BMEg 4j9nz IJPPAN_k IJPPAN_k PWN_ kwaśne owoce, tymianek 5 6 Wsypać do garnka z większą ilością wody, dosypać pół szklanki kaszy, ryżu lub makaronu, przyprawić czosnkiem 50 dag łopatki i ziołami wołowej ( np. 50 ziołowy dag łopatki baraniej 50 dag łopatki wieprzowej 1 kg ziemniaków 25 dag cebuli czosnek pieprz sól tymianek tymianek, lipa, lukrecja, imbir herbata naturalna, albo majeranek, listek laurowy i angielskie ziele ). natka pietruszki 1 / 2 l białego wina mąka woda Trybuna Śląska Wegetariańskie okruchy Polityka 4pqon 5eGx9 6zRoA 7 Z przypraw - szałwia i tymianek. Dziennik Polski 6npgLq IJPPAN_PolPr_ TS01156 IJPPAN_k IJPPAN_p IPIPAN_ Majeranek, tymianek 9 Dodać tymianek czy bazylia poprawiają smak zarówno góralskiej kwaśnicy jak i włoskiego spaghetti., pietruszkę, liść laurowy i listki selera, po czym przykryć i gotować 1 / 2-1 godziny aż groszek będzie Trybuna Śląska Trybuna Śląska 6RMrE 8Ryey IJPPAN_PolPr_ TS00250 IJPPAN_PolPr_ TS00902

44 FASETY Pełne wyniki są agregowane po metadanych Podawane są wielkości całkowite każdej kategorii Istnieje możliwość filtrowania kolejnych wyników po fasetach Aktualnie wyświetlane fasety: kanał, typ funkcjonalny, auto kategorie wiki

45 AUTO KATEGORIE

46 AUTO KATEGORIE

47 AUTO KATEGORIE

48 WIZUALIZACJA FASET

49 OPCJE WYSZUKIWANIA Składnia DisMax dla metadanych Wielostopniowe sortowanie (głębokie) Podkorpus Grupowanie/próbkowanie

50 WIZUALIZACJA FASET Na wykresach podane są częstości znormalizowane (w tabeli również zwykłe) Możliwe jest pobranie wykresu w formacie wektorowym Możliwe kolejne fasety (słowa kluczowe, autorzy, itd.)

51 SKŁADNIA Zapytania o formy Zapytania o lematy Zapytania o części mowy

52 WARIANTYWNOŚĆ FRAZEMÓW JJ+EST EVER TO WALK THE EARTH

53 ADJ:SUP + SUBST + KIEDYKOLWIEK <LEMMA=CHODZIĆ> PO ZIEMI

54 ZAPYTANIA (ever to walk earth planet)=3 (kiedykolwiek po ziemi)=4 (kiedykolwiek <lemma=chodzić> po ziemi)=2 (kiedykolwiek <pos=verb.+> po ziemi)=4

55 JJ+EST EVER TO WALK THE EARTH

56 (KIEDYKOLWIEK PO ZIEMI)=4

57 OPEN-ENDED COLLOCATIONS (Cowie, Mackin, and McCaig 1993), walencja O: The SMOS spacecraft launched on Monday to study the Earth s water cycle has passed a key mission milestone. T: Wystrzelony w poniedziałek statek kosmiczny SMOS (ang. Soil Moisture and Ocean Salinity) mający na celu obserwację obiegu wody na Ziemi osiągnął już najważniejszy etap swej misji.

58 MIEĆ NA CELU <lemma=mieć> na celu mieć** na celu poprawka, zmiana, ustawa, projekt, działanie, nowelizacja, akcja, przedsięwzięcie, rozwiązanie, spisek, ćwiczenia, spotkanie działanie/czynność

59 HASK słowniki kombinatoryczne wygenerowane z BNC i NKJP Przykłady zapytań: kawa herbata straszny, przerażający (kolozaurus) zamożny, majętny (kolozaurus) francuski, rosyjski, niemiecki, grecki (kolozaurus)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3 CHAPTER 3 WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 JAKI JEST SENS ŻYCIA? Q: U.G., I have read a statement that is attributed to you. It says that nature is not interested in creating a perfect being, but

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Hołowczyc. Sztuka polegania na innych SOHNEMANN. życie w wymiarze MATRIX. Michał Jeliński Słodki smak zwycięstwa

Hołowczyc. Sztuka polegania na innych SOHNEMANN. życie w wymiarze MATRIX. Michał Jeliński Słodki smak zwycięstwa WSZYSTKO O e-biznesie SIERPIEŃ 2012 Foto: Materiały prasowe / holek.pl infoshare od kuchni Dzielić się wiedzą NICK SOHNEMANN życie w wymiarze MATRIX Krzysztof Hołowczyc Sztuka polegania na innych Michał

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.17 s.20 s.22 s.25 s.29

s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.17 s.20 s.22 s.25 s.29 1 2 SPISTREŚCI Spis treści Od redakcji AKTUALNOŚCI Central Banks on the Offensive? Monetary mistification ZARZĄDZANIE Czy zysk musi być celem firmy? POLITYKA Słonie i osły czyli o różnicach i podobieństwach

Bardziej szczegółowo

Pogoda jako domena źródłowa wyrażeń metaforycznych oznaczających obecność lub brak problemów w języku angielskim

Pogoda jako domena źródłowa wyrażeń metaforycznych oznaczających obecność lub brak problemów w języku angielskim Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard Volume II, Number 1/2011 www.avant.edu.pl Pogoda jako domena źródłowa wyrażeń metaforycznych oznaczających obecność lub brak problemów

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe umiejętność słuchania, możliwość kreowania

Radio internetowe umiejętność słuchania, możliwość kreowania Radio internetowe umiejętność słuchania, możliwość kreowania Szymon Nożyński This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia. Citation: Nożyński, S. (2012). Radio internetowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć Mody w Edytorze Map Original War.

Jak tworzyć Mody w Edytorze Map Original War. Autor: Daniel ''zone'' Gabryś e-mail: o2code@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Jak tworzyć Mody w Edytorze Map Original War. Wersja Kursu: 1.1 Zgodność z wersją Edytora: 2.2 lub nowszą 1 Spis Treści:

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world Kuratorium CURATORIUM zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Wszystkie obcości świata Every otherness in the world W katalogu wystawy Le monde à l Envers 1, prezentowanej w niedawno otwartym Muzeum

Bardziej szczegółowo

Wynik Jakości od A do Z

Wynik Jakości od A do Z Wynik Jakości od A do Z Krótki przewodnik dla reklamodawców Google AdWords By Przemysław Modrzewski AdWords Certified Trainer www.marketinglab.pl Drogi czytelniku, Ciszę się, że skorzystałeś z możliwości

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo