Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 4 Rozdział 4 Wytyczne do projektowania szeroko rozumianej technologii sceny 5 Rozdział 5 Dokumentacja projektowa 6 Rozdział 6 Inne dokumenty i opracowania 7 Rozdział 7 Program Funkcjonalno-Użytkowy 8 Rozdział 8 Przedmiary Robót 1 z 142

2 I. OGÓLNY OPIS ROBÓT 1. Lokalizacja Robót ROZDZIAŁ 1 Narodowe Forum Muzyki oraz Parking Podziemny pod powierzchnią Placu Wolności we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu powstaje na terenie Placu Wolności we Wrocławiu na działkach określonych w Pozwoleniu na Budowę Decyzja nr 299/2008 z dnia z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem późniejszych decyzji o podziałach nieruchomości położonych we Wrocławiu przy Placu Wolności 1 i ul. Świdnickiej we Wrocławiu. 2. Opis zakresu i celu inwestycji Dokończenie budowy Narodowego Forum Muzyki I Parkingu Podziemnego : Inwestycja pod nazwą Dokończenie budowy Narodowego Forum Muzyki i Parkingu Podziemnego składa się z dwóch elementów: Dokończenie budowy budynku Narodowego Forum Muzyki przy Placu Wolności we Wrocławiu, Dokończenie budowy Parkingu Podziemnego pod powierzchnią Placu Wolności wraz z zagospodarowaniem terenu Placu Wolności we Wrocławiu. Narodowe Forum Muzyki jest w zakresie wszystkich swoich podstawowych funkcji przeznaczone do korzystania dla gości, dostępne dla osób niepełnosprawnych w tym w również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do wszystkich poziomów foyer oraz wszystkich poziomów Parkingu Podziemnego zapewniony jest przez windy. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są wszystkie sale kameralne oraz poziom 0 i poziom - 1 głównej Sali Koncertowej. Przedmiot zamówienia Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, ze względu na planowane, częściowe finansowanie przedsięwzięcia z Programu oraz z wkładu własnego Beneficjenta, którym jest Gmina Wrocław, podzielony został na dwie części: Budynek Narodowego Forum Muzyki Parking Podziemny i zagospodarowanie Placu. Podział ten stanowi podstawę, dla Wykonawcy, do sposobu wykazywania odrębnie kosztów wynagrodzenia odpowiednio dotyczących Budynku NFM oraz kosztów wynagrodzenia dotyczących Parkingu i zagospodarowania Placu, a także do sporządzania odpowiednich raportów. Wykonawca, w czasie sporządzania rozliczania kosztów oraz przygotowywania odpowiednich raportów, sprawozdań i faktur, o których mowa w niniejszym ST-00, powinien uwzględniać aktualne wskaźniki monitoringu rzeczowego i finansowego. Na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS /08-00 z dnia , z późniejszymi aneksami, planowane jest współfinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu , XI oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Część pierwsza - Budynek NFM 2 z 142

3 Część przedmiotu zamówienia finansowana jest z budżetu Gminy Wrocław, a część ze środków Programu Na część pierwszą składają się koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, które muszą być odpowiednio ujęte w harmonogramach oraz raportach. Koszty zadania budowy budynku Narodowego Forum Muzyki objęte są zakresem umowy, o której mowa powyżej i stanowią Koszty Projektowe. Część druga Parking Podziemny i zagospodarowanie Placu Pozostały zakres przedmiotu zamówienia tutaj opisany, finansowany jest z budżetu Gminy Wrocław. Koszty zadania budowy Parkingu i zagospodarowania Placu stanowią Koszty Pozaprojektowe. Decyzją Prezydenta Wrocławia z dnia zostały ustalone środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. Podstawą do wydania powyższej zgody był również Raport o oddziaływaniu na środowisko Inwestycji pn. Budowa budynku Sali koncertowej przy placu Wolności we Wrocławiu oraz parkingu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu Placu Wolności., opracowany na zlecenie Projektanta przez biuro BMT Polska. 3. Opis Projektu Budynek Narodowego Forum Muzyki składa się z trzech zasadniczych części: głównej Sali Koncertowej, foyer dostępnego dla widzów skomunikowanego z małymi salami koncertowymi (kameralnymi) A, B, C w podziemiach budynku i na drugiej kondygnacji nadziemnej oraz zaplecza biurowo-technicznego dla obsługi, muzyków, pracowników oraz gości. Kondygnacje podziemne obiektu, wyłączając foyer dwóch sal kameralnych pod częścią wejściową, w całości przeznaczone są na pomieszczenia techniczne. Kształt obiektu wynika bezpośrednio z jego funkcji. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków akustycznych Konsultant Zamawiającego ds. akustyki firma ARTEC, stworzyła podstawowe wytyczne architektoniczne. Kształt wnętrza Sali Koncertowej jest bezpośrednim wynikiem studium rozprzestrzeniania się dźwięku w przestrzeni zamkniętej. Dookoła znajdują się puste przestrzenie tzw. komory akustyczne, które mają za zadanie zwiększyć objętość akustyczną sali. Zastosowanie specjalnych otwieranych wrót do tych przestrzeni oraz podwieszanych wewnątrz ekranów umożliwia odpowiednią regulację i sterowanie dźwiękiem w zależności od rodzaju koncertu. W celu jak najlepszego odbicia dźwięku wszystkie ściany w założeniu są ścianami pełnymi. Jednocześnie zastosowanie specjalnych chowanych, przesuwnych kurtyn tekstylnych o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku, umożliwia szybką zmianę komfortu akustycznego Sali Koncertowej i tym samym dostosowanie jej wnętrza do koncertów, w których wykorzystuje się elektroniczne wzmocnienie dźwięku. Wokół Sali Koncertowej rozmieszczone są pomieszczenia techniczne dla obsługi wszelkiego rodzaju koncertów oraz spektakli jak reżyserki, pomieszczenia nagrań czy kabiny tłumaczeń. Nad salą podwieszony będzie specjalny sufit akustyczny (canopy) odbijający dźwięk. Jego kształt, podział na kilkanaście niezależnych elementów oraz możliwość ich niezależnej regulacji w pionie pozwoli również na dostosowanie kubatury Sali Koncertowej stosownie do potrzeb przedstawienia. W suficie tym znajdą się również elementy oświetlenia i nagłośnienia. Kondygnacja bezpośrednio nad Salą Koncertową przeznaczona jest w całości na technikę canopy i elementów podwieszanych takich jak dodatkowe oświetlenie, nagłośnienie, ekrany i dekoracje. Wszystkie urządzenia techniczne obsługujące Salę Koncertową znajdują się w podziemiach i są zlokalizowane poza 3 z 142

4 obszarem Sali. Bezpośrednio pod widownią i sceną jest jedynie przestrzeń plenum z systemem wentylacji oraz pomieszczenia łączności i pomieszczenia techniczne podnośników sceny. Scenę mającą elementy podnoszone mechanicznie, można ustawiać w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb. Powiększają one widownię lub scenę, albo balkon chóru. Za sceną znajduje się przestrzeń przeznaczona dla organów. Sala oprócz głównego poziomu widowni, na którym zasiąść może ok. 860 osób ma również trzy poziomy balkonów. W sumie liczba miejsc wyniesie ok Cały budynek Sali Koncertowej to w założeniu niezależna konstrukcja. Jest ona w całości oddylatowana od reszty obiektu i wykonana w technologii box in box umożliwiającej eliminację dźwięków powietrznych i materiałowych oraz zapewniającej całkowitą likwidację wpływu rezonansu gruntu przy zastosowaniu elastycznego podparcia (tzw. wibroizolatory) konstrukcji sal. Foyer Jest to przestrzeń w całości ogólnodostępna, która łączy funkcję podstawową obiektu z uzupełniającymi. Monumentalne wejście od strony placu o szerokości około 13 m i wysokości około 20 m wprowadza gości do wnętrza foyer między dwoma ścianami elewacji, które wnikają do środka budynku. Wejście naprowadza bezpośrednio na frontową ścianę Sali Koncertowej. Poziom wejściowy jest jednocześnie poziomem pierwszego balkonu Sali Koncertowej. Po lewej stronie wejścia znajduje się kafeteria z pomieszczeniami zaplecza oraz toalety publiczne, po prawej kasy i informacja. Na tym poziomie, przy północnej elewacji znajduje się sklepik z pamiątkami, instrumentami i płytami, dostępny bezpośrednio z ulicy oraz z wnętrza obiektu. Główna przestrzeń foyer ma formę atrialną, a szerokie osiowe schody wejściowe prowadzą bezpośrednio na główną kondygnację Sali Koncertowej, czyli na poziom -1 względem poziomu Placu Wolności. Po obu stronach wejścia symetrycznie zlokalizowane schody prowadzą na kondygnacje wyższe. Dwie windy po prawej stronie foyer zapewniają dostęp do wszystkich poziomów osobom niepełnosprawnym. Poziom -1 ma bezpośrednie połączenie z garażem podziemnym zlokalizowanym pod placem. Przestrzeń pod schodami głównymi to szatnie. Przy prawym wejściu z parkingu znajdują się toalety publiczne, przy lewym pomieszczenia techniczne personelu Sali Koncertowej. Po lewej stronie Sali Koncertowej znajduje się niewielki bar. Na poziomie drugiego balkonu foyer znajduje się tzw. Salon VIP z niezależnym wejściem z zewnątrz oraz toalety publiczne. Na poziomie trzeciego balkonu zlokalizowana została niewielka sala kameralna o powierzchni 230,5 m2 (Sala Kameralna C). Kubatura tej sali zajmuje wysokość trzech kondygnacji, co pozwala na uzyskanie 10m wysokości netto. Sala ma spełniać rolę zarówno sali prób, sali koncertowej jak i przestrzeni konferencyjnej, dlatego też posiada kilka technicznych pomieszczeń towarzyszących umożliwiających przeprowadzenie różnego typu imprez. Jest to ostatni poziom (+2), z którego widz może dostać się do przestrzeni Sali Koncertowej. Na poziomie +3 z foyer dostępne są jedynie niewielkie pomieszczenia biurowe do wynajęcia na potrzeby imprezy oraz dział marketingu i sponsoringu. Piętro wyżej, czyli na ostatniej kondygnacji znajduje się niewielka biblioteka tematyczna z widokiem na Promenadę oraz mała kafeteria z widokiem na płytę Placu Wolności. Na głównym poziomie Sali Koncertowej (-1) zlokalizowane na ścianie frontowej schody prowadzą dwie kondygnacje poniżej (-3) do foyer dwóch dodatkowych Sal Kameralnych. Obie zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić w nich jak najlepszy komfort akustyczny. Obie mają niezależne konstrukcje z przekładką akustyczną oraz podwójne ściany. Jedna ma powierzchnię 450 m2 (Sala Kameralna A) i tym samym jest w stanie pomieścić całą orkiestrę symfoniczną. Powierzchnia drugiej to 244,5 m2 (Sala Kameralna B). Obie mogą służyć do imprez najróżniejszego typu od prób orkiestr, poprzez koncerty wszelkiego typu muzyki, do spotkań, konferencji, a także projekcji filmów. W foyer przy salach znajdują się szatnie i toalety. Część zaplecza biurowo-technicznego 4 z 142

5 Ta cześć budynku znajduje się bezpośrednio za korpusem głównej Sali Koncertowej. Posiada niezależne wejście z poziomu ulicy Krupniczej i dwa wewnętrzne piony komunikacyjne. Jest to przestrzeń przeznaczona dla muzyków i personelu obsługi Sali Koncertowej oraz administracji całego obiektu. Poziom parteru i pierwsze piętro to głównie pomieszczenia garderób dla muzyków i orkiestr. Dodatkowo na poziomie parteru znajduje się pomieszczenie wypoczynku oraz tzw. Zielony Pokój miejsce gdzie muzycy spotykają się z dziennikarzami, VIPami i fanami. Na poziomie +1 dla muzyków przewidziane zostało pomieszczenie niedużej kafeterii, które piętro wyżej posiada antresolę. Kondygnacja +2 to przede wszystkim piętro solistów, dyrygentów i gwiazd. Znajduje się na nim 6 apartamentów z własnymi łazienkami, instrumentami i pomieszczeniami odpoczynku oraz kilka mniejszych szatni dla artystów. Kondygnacje pozostałe (+3 i +4) to typowe kondygnacje biurowe dla dyrekcji, administracji i obsługi technicznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie obiektu. Oba piętra posiadają pomieszczenia sanitarne i nieduże salki konferencyjne. Wszystkie poziomy łączą dwie klatki schodowe i dwie windy. Z tej części budynku prowadzą niezależne wejścia dla artystów do przestrzeni sceny i na balkony chóru. Część biurowa na każdej kondygnacji ma bezpośrednie połączenie z przestrzenią foyer. Parking Podziemny Trójkondygnacyjny Parking Podziemny został zaprojektowany pod powierzchnią Placu, jako element miejskiej sieci parkingów. Ściany zewnętrzne parkingu oraz podziemia Budynku NFM wykonano w technologii ścian szczelinowych. Wjazd i wyjazd z parkingu są elementami łączącymi Plac z miejskim układem komunikacyjnym. Gabaryty zjazdów rampowych oraz wysokość użytkowa pierwszej kondygnacji parkingowej zapewniają możliwość przejazdu dla pojazdów wymagających skrajni o wysokości 4,50 m. Ze względu na przyjęte założenia programowe, zaprojektowana największa Sala Kameralna A na poziomie 3, chociaż funkcjonalnie przynależna Budynkowi NFM, lokalizacyjnie znajduje się w strefie Parkingu Podziemnego. Wyjścia z Parkingu Podziemnego są również wykorzystywane pośrednio, jako wyjścia z Budynku NFM. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Budynek Narodowego Forum Muzyki wykonano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, jako układ szkieletowy mieszany, składający się zarówno ze stropów płytowo - słupowych (bezgrzybkowych), jak i opartych na układach podłużnych i poprzecznych ścian nośnych żelbetowych oraz podciągach. Względy akustyczne determinowały konieczność wydzielenia od głównej konstrukcji Sali Koncertowej dwóch skrzyń sal prób oraz pozostałej części budynku. Dylatacje przecinają całą konstrukcję od wierzchu fundamentów aż do przekrycia budynku. Budynek posadowiono na płycie fundamentowej, rolę ścian zewnętrznych poniżej poziomu 0,00 pełnią ściany szczelinowe. Przekrycie Sali Koncertowej o rozpiętości około 39 m, realizowano poprzez mieszaną konstrukcję stalowo żelbetową, opartą na układzie ażurowych elementów kratownicowych w przestrzeni technologicznej ponad Salą Koncertową. Trzony klatek schodowych oraz wind wykonano, jako żelbetowe monolityczne, celem dodatkowego usztywnienia przestrzennego budynku i przeniesienia obciążeń poziomych. Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne w Budynku NFM spełniają wyjątkowo ostre wymagania odnoszące się do izolacyjności akustycznych przegród projektowanych w budynku. Konstrukcja oddylatowanych sal kameralnych A i B oraz Sali Koncertowej opiera się na płycie fundamentowej pośrednio, za pomocą specjalnych wibroizolatorów. Tak zawieszona w powietrzu skrzyniowa konstrukcja nośna dawać będzie optymalne efekty akustyczne (tłumienie wszelkich oddziaływań zewnętrznych). 5 z 142

6 Z uwagi na znaczną głębokość posadowienia budynku oraz konieczność akustycznego wyizolowania Sali Koncertowej a także pełną dylatacją konstrukcyjną w rejonie graniczenia budynku z obszarem Fosy Miejskiej zastosowano kotwienia ścian szczelinowych na zewnątrz obiektu w całości lub części zamierzenia. Płytę fundamentową wykonano, jako ciągłą płytę wieloprzęsłową, opartą na podłożu sprężystym. Sprężystość podłoża zróżnicowano w zależności od niejednorodności warstw geotechnicznych. Stropy międzykondygnacyjne oraz stropodach wykonano, jako płyty wieloprzęsłowe oparte na słupach lub ścianach żelbetowych za pośrednictwem podciągów lub bezpośrednio. Słupy wykonano, jako wielokondygnacyjne, utwierdzone w płycie fundamentowej oraz stropach poszczególnych kondygnacji. Trójkondygnacyjny Parking Podziemny, jaki został zaprojektowany pod całą powierzchnią Placu, również wykonano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, szkieletowej płytowo - słupowej, z wykorzystaniem zewnętrznych ścian szczelinowych. Posadowienie Parkingu Podziemnego realizowano poprzez płytę fundamentową. W elementach budowli położonych poniżej poziomu wód gruntowych, wykonano przeciwwodne uszczelnienia systemowe w przerwach roboczych. Ściany zewnętrzne nadziemne budynku wykonano, jako warstwowe, żelbetowe i stalowo-żelbetowe z warstwą izolacji termicznej z płyt z twardej wełny mineralnej. Na ścianie stelaż z profili pod okładzinę zewnętrzna z płyt okładzina z paneli z tworzyw sztucznych z warstwą fakturową z naturalnego forniru. Na fasadzie frontowej szklenie w strefie wejścia ściana systemowa podwieszana do konstrukcji stalowej. Okna kondygnacji nadziemnych aluminiowe powlekane proszkowo szklenie szkłem zespolonym o podwyższonych parametrach akustycznych. Drzwi zewnętrzne szklane pełne ze szkła bezpiecznego systemowe jak fasada w strefie wejścia, drzwi zewnętrzne pozostałe aluminiowe lub stalowe antywłamaniowe. Ściany kondygnacji podziemnych wyprawiane od wewnątrz tynkiem cementowo wapiennym. Ściana zewnętrzna od strony promenady, żelbetowa, wylewana z okładziną z blachy zabezpieczoną w trwały sposób przeciwko wpływom warunków atmosferycznych, zapewniający trwałe utrzymanie barwy zewnętrznej, na stelażu stalowym z warstwą izolacji termicznej z twardych płyt z wełny mineralnej. Płaskie powierzchnie dachu: na warstwach wełny mineralnej z wyprofilowanym spadkiem wykończenie zewnętrzne z folii. Wpusty deszczowe ciśnieniowe wewnętrzne - systemowe. Attyki dachu obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Ściany wewnętrzne oddzielenia pożarowego żelbetowe, wylewane lub murowane z cegły pełnej lub bloczków ceramicznych.w przypadku ścian murowanych o deklarowanej odporności ogniowej, jeżeli wymagają tego stosowne dokumenty dopuszczające dany materiał do stosowania, wymagane jest dodatkowo tynkowanie powierzchni ścian. Ściany wewnętrzne wydzieleń funkcjonalnych murowane z cegły, bloczków ceramicznych lub wykonane z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu z profili stalowych wzmocnionych. W pomieszczeniach mokrych płyty wodoodporne. Wyprawy gipsowe lub cementowo wapienne malowane. Ściana frontowa foyer w okładzinie z czarnego polerowanego materiału syntetycznego (zaawansowana mieszanka naturalnych minerałów, pigmentów i czystego polimeru akrylowego). W salach koncertowych ruchome kurtyny akustyczne z tkanin welurowych. 6 z 142

7 Okładziny akustyczne sal koncertowych o specjalnych parametrach akustycznych na własnych systemowych stelażach. Okładziny z tkanin, kamienia i drewna impregnowanego. Na fragmentach wyprawy tynkarskie malowane. Sufity pomieszczeń o podwyższonych parametrach akustycznych wykończone okładzinami z wełny mineralnej w tym panelowymi na własnym stelażu systemowym. Sufity pomieszczeń pomocniczych gładkie z wyprawą gipsową lub cementowo-wapienną, w pomieszczeniach o podwyższonych parametrach akustycznych sufity podwieszane systemowe akustyczne na profilach stalowych ocynkowanych i powlekanych proszkowo. Posadzka foyer, poziomów komunikacji publicznej kamienna na warstwie izolacji akustycznej z pianki poliuretanowej twardej. Podłogi sal koncertowych (w tym na poziomach balkonów) drewniane, akustyczne, klejone do wylewek betonowych lub na stelażu z ożebrowania (legary drewniane). Podłogi pomieszczeń biurowych i pomocniczych drewniane (parkiety) lub wykładzina dywanowa. Posadzki pomieszczeń sanitarnych ceramika lub gresy. W pomieszczeniach toalet publicznych płyty kamienne. Posadzki pomieszczeń technicznych cementowe utwardzone lub malowane farbami chlorokauczukowymi. Drzwi przeciwpożarowe: ościeżnica standardowa ocynkowana i gruntowana, listwa ochraniająca przed pożarem w skrzydle dwustronna, zamki systemowe. Skrzydło z płyty z wełny mineralnej z filcem dwustronnym obite blachą. Powierzchnia skrzydła ocynkowana i gruntowana, malowana na kolor. Drzwi do pomieszczeń technicznych rozwierane, stalowe wyposażone w samozamykacze. Skrzydła i futryny powlekane powłoka poliestrową. Drzwi do pomieszczeń biurowych i sanitariatów drewniane o podwyższonych parametrach akustycznych w okleinie fornirowanej. Drzwi do pomieszczeń o podwyższonych parametrach akustycznych w konstrukcji i wykończeniu specjalnym, w okleinie drewnianej lub malowane na zadany kolor. Rozwiązania funkcjonalne Placu Warstwę górną nawierzchni Placu zaprojektowano z kostki granitowej regularnej (ciętej) oraz płyt z konglomeratu betonowo- kamiennego. Została ona ukształtowana w oparciu o spadki, z jednej strony ograniczone do minimum, a z drugiej strony pozwalające na odprowadzenie wód opadowych z całej powierzchni do odpływów zlokalizowanych w strefach wejść do Parkingu Podziemnego. Układ komunikacyjny opiera się o wprowadzenie ruchu kołowego pod powierzchnię Placu, do podziemnego trójkondygnacyjnego Parkingu. W założeniach Plac Wolności ma w przyszłości spełniać rolę placu miejskiego przeznaczonego pod różnego typu imprezy plenerowe. Generalnie Plac ma być dostępny tylko dla pieszych z dopuszczeniem jedynie ruchu samochodów specjalnych (Straż Pożarna, Pogotowie, Taxi) oraz ruchu technicznego na czas organizacji imprez plenerowych. Przejazd w założeniu posiada dwa pasy, z których jeden to pas techniczny dostosowany do ruchu tirów (obsługujących wyłącznie dostawy dla potrzeb NFM) i postoju autokarów (wyłącznie dla widzów NFM), drugi będzie traktowany, jako wjazd i wyjazd z Parkingu Podziemnego, a także, jako dojazd transportowo-techniczny do NFM. Niemniej jednak spełnia on wszelkie wymogi drogi miejskiej. Dodatkowo, garażowa kondygnacja poziomu wjazdu ma wysokość dostosowaną do transportu małych samochodów dostawczych i karetek pogotowia. Ten poziom ma bezpośrednie połączenie z budynkiem NFM. 7 z 142

8 Parking pod Placem posiada 3 poziomy (półpoziomy) parkingowe, zaprojektowane w taki sposób, aby ich wewnętrzne połączenie komunikacja międzypiętrowa odbywała się w oparciu o rampy pomiędzy nimi. Rozwiązania takie pozwalają na znaczne oszczędności powierzchni przeznaczonej na komunikację pionową, poprawiają również zasadniczo efektywność parkingu i dodatkowo umożliwiają wjazd na poziom -1.5/-1 małym samochodom dostawczym i karetkom. W konsekwencji, uwzględniając dodatkową powierzchnię uzyskaną z włączenia terenu rezerwowego pod sieci, uzyskano w sumie około 660 miejsc parkingowych. Meble i wyposażenie Roboty, obejmują wyposażenie budynku w meble i wyposażenie, min. w.: wyposażenie FOYER w szafy przesuwne, lustra, wieszaki, siedziska, kosze na śmieci; wyposażenie wnętrz baru i drink baru w kanapy, stoliki, taborety, kosze na śmieci; wyposażenie wnętrza bistro na poziomie 0 w stoliki barowe, krzesła, stoły prostokątne, wieszaki, kosze na śmieci; wyposażenie wnętrz kas w fotele, kosze na śmieci; wyposażenie wnętrza sklepu w meble, fotele, kosze na śmieci; wyposażenie salonu dla VIP-ów w lustro, fotele, stoły prostokątne, wieszaki, kosze na śmieci; wyposażenie kafeterii na poz. +4 w krzesła, stoły prostokątne, wieszaki, kosze na śmieci; wyposażenie bufetu na poziomie +4 w krzesła, stoły prostokątne, wieszaki, kosze na śmieci; krzesła do Sali A, B i C, wyposażenie toalet w drobny osprzęt typu dozowniki do mydła lub piany, suszarki do rąk, dystrybutory do ręczników, dystrybutory do papieru toaletowego, różnego rodzaju kosze na odpady, haczyki, itp.; wyposażenie pomieszczeń służbowych w stoły, stoliki, fotele, krzesła, biurka, szafy ubraniowe, kanapy wyposażenie szatni; wyposażenie technologii sceny. II. OPIS WYKONANYCH ROBÓT 1. Branża konstrukcyjna Uwagi ogólne: Po przerwaniu robót przez uprzedniego wykonawcę, Inżynier wykonał przeglądy niezbędne, aby dokonać uzgodnienia lub ustalenia wartości Robót, Dostaw i Dokumentów Wykonawcy oraz wszelkich innych kwot należnych uprzedniemu Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem. W wyniku tych inspekcji możliwe stało się, na potrzeby niniejszego przetargu, określenie ilości Robót pozostałych jeszcze do wykonania, prac naprawczych oraz prac uzupełniających. Te ilości znajdują się w Przedmiarze. Należy zaznaczyć, że przeglądy przeprowadzone przez Inżyniera odzwierciedlają stan obiektów w czasie ich przeprowadzania to jest od do Oznacza to, że stan obiektów do czasu udostępnienia Terenu Budowy Wykonawcy może ulec zmianie. Wyniki przeglądów Inżyniera mogą być, na życzenie Wykonawcy, udostępnione po zawarciu Kontraktu dla celów referencyjnych. 8 z 142

9 Wykonawca winien dokonać przeglądu stanu technicznego wszystkich konstrukcji wykonanych w całości lub fragmentarycznie. Generalnie na obiektach zostały zakończone roboty konstrukcyjne. Do wykonania pozostało niewiele elementów związanych z przyjętą przez poprzedniego wykonawcę technologią wykonywania robót, specyfiką wykonanych robót, pracą konstrukcji, niedokończeniem części robót, drobnymi błędami w wykonawstwie, w tym: 1.1 W tunelu (rampie przejazdowej) zakończono główne roboty żelbetowe, do wykonania oraz robót naprawczych lub uzupełniających pozostało: a) rampa wyjazdowa od strony Opery dokończenie około 68 m 2, b) dokończenie rampy wjazdowej w miejscu po dźwigu w ilości około 85 m 2, c) płyta fundamentowa tunelu do Parkingu Podziemnego w osiach Gt - gm na powierzchni płyty skuto górną otulinę zbrojenia, będzie wymagała naprawy w uzgodnieniu z Projektantem, d) rampa zjazdowa do garażu w rejonie osi R - na powierzchni płyty skuto górną otulinę zbrojenia, będzie wymagała naprawy w uzgodnieniu z Projektantem, e) żelbetowe koryta odwodnienia liniowego, f) na ścianach szczelinowych występują nieliczne sączenia, przecieki, które będą wymagały miejscowych uszczelnień a następnie poprawek wykończeniowych, g) na oczepie żelbetowym występują przecieki, sączenia, szczególnie na łączeniach oczepu ze ścianą żelbetową oraz na przerwach dylatacyjnych. 1.2 W parkingu podziemnym zakończono całość głównych robót żelbetowych. Do wykonania oraz robót naprawczych lub uzupełniających pozostało: a) słupy dylatacyjne w Parkingu Podziemnym w osi gegf/g12 na poziomie -2,5 najprawdopodobniej w trakcie betonowania nastąpiło wciągnięcie wełny mineralnej do wnętrza słupa sąsiedniego, będą wymagały naprawy w uzgodnieniu z Projektantem, b) na słupach i ścianach żelbetowych, które pozostają widoczne, występują uszkodzenia spowodowane otarciami, drobnymi uszkodzeniami, graffiti wystąpi konieczność ich usunięcia i doprowadzenia powierzchni betonu do wyglądu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego, c) wykonano wszystkie klatki schodowe żelbetowe, mogą wystąpić konieczności lokalnych korekty geometrii stopni, d) na ścianach szczelinowych występują nieliczne sączenia, przecieki, które będą wymagały miejscowych uszczelnień a następnie poprawek wykończeniowych, e) na oczepie żelbetowym występują przecieki, sączenia, szczególnie na łączeniach oczepu ze ścianą żelbetową oraz na przerwach dylatacyjnych, f) w płycie dennej parkingu na poziomach -3 i -2,5 występują przecieki, sączenia z płyty dennej, ich usuwanie zostało przerwane w związku z przerwaniem Kontraktu. Należy przewidzieć ich uszczelnienie oraz usunięcie pozostawionych miejscowo pakerów, g) w wielu miejscach występują zawilgocenia wełny mineralnej stanowiącej dylatacje poziome i pionowe elementów konstrukcyjnych wystąpi konieczność jej osuszenia, odgrzybienia lub też wymiany, 9 z 142

10 h) na stropie parkingu, na poziomie płyty wierzchniej placu rozpoczęto wykonywanie docelowej izolacji dylatacji. Ze względu na niezakończone prace, panujące warunki atmosferyczne oraz transport poziomy materiałów może się okazać za konieczne jej usunięcie i ponowne wykonanie. 1.3 W budynku NFM zakończono całość głównych robót żelbetowych włącznie z kopułą dachu nad salą główną. Do wykonania oraz robót naprawczych lub uzupełniających pozostało: a) zamknięcie otworów rewizyjnych w stropach w ilości około 30 m 2, b) zamknięcie otworów rewizyjnych w ścianach żelbetowych w ilości około 40 m 2, c) słup żelbetowy okrągły na budynku w osi on9-s4, wykonana ekspertyza Politechniki Wrocławskiej, słup będzie wymagał wzmocnienia w uzgodnieniu z Projektantem, d) może wystąpić konieczność miejscowych napraw powierzchni betonu, polegających na szlifowaniu krawędzi ścian, słupów, balustrad żelbetowych, powierzchni ścian i słupów, zaślepieniu otworów po ankrach, uzupełnieniu ubytków, e) wykonano wszystkie klatki schodowe żelbetowe, może wystąpić konieczność lokalnych korekt geometrii stopni. f) w płycie dennej budynku na poziomie -3 występują przecieki płyty dennej, ich usuwanie zostało przerwane w związku z zerwaniem Kontraktu, g) na budynku pojawiają się lokalne sączenia, przecieki ścian szczelinowych, wystąpi konieczność ich usunięcia, h) w wielu miejscach występują zawilgocenia wełny mineralnej stanowiącej dylatacje poziome i pionowe elementów konstrukcyjnych wystąpi konieczność jej osuszenia, odgrzybienia lub też wymiany, i) przy wykonywaniu otworów pod instalacje należy przyjąć ich wykonywanie, jako wiercenie bez udaru. Otwory większe niż 100mm wymagają konsultacji z Projektantem. 2. Branża sanitarna Uwagi ogólne: Po przerwaniu robót przez uprzedniego wykonawcę, Inżynier wykonał przeglądy niezbędne, aby dokonać uzgodnienia lub ustalenia wartości Robót, Dostaw i Dokumentów Wykonawcy oraz wszelkich innych kwot należnych uprzedniemu Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem. W wyniku tych przeglądów możliwe stało się, na potrzeby niniejszego przetargu, określenie ilości Robót pozostałych jeszcze do wykonania, prac naprawczych oraz prac uzupełniających. Te ilości znajdują się w Przedmiarze. Należy zaznaczyć, że przeglądy przeprowadzone przez Inżyniera odzwierciedlają stan obiektów w czasie ich przeprowadzania to jest od r. do r. Oznacza to, że stan obiektów do czasu udostępnienia Terenu Budowy Wykonawcy może ulec zmianie. Wyniki przeglądów Inżyniera mogą być, na życzenie Wykonawcy, udostępnione po zawarciu Kontraktu dla celów referencyjnych. Wykonawca winien dokonać przeglądu stanu technicznego wszystkich istniejących instalacji wykonanych w całości lub fragmentarycznie. 2.1 Przyłącza Przyłącze cieplne jest wykonane w całości. 10 z 142

11 2.1.2 Przyłącza wodno kanalizacyjne i hydranty zewnętrzne Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej od strony ul. Krupniczej zostały wykonane i wprowadzone do budynku Narodowego Forum Muzyki. Przyłącza do hydrantów zewnętrznych zostały wpięte do istniejącego rurociągu z zasuwą i odcinkiem rury. Należy je uzupełnić o montaż kolan stopowych i hydrantów ozdobnych. Zadaniem nowego Wykonawcy jest również, po zgłoszeniu dokonaniu stosownych przeglądów, uzupełnień i napraw, zgłoszenie Robót do inspekcji Inżyniera Przyłącza kanalizacji deszczowej Wykonano trzy przyłącza kanalizacji deszczowej. Jedno dla odwodnienia dachu budynku Narodowego Forum Muzyki, a drugie dla odwodnienia Placu nad Parkingiem Podziemnym. Przyłącza te są połączone z instalacją deszczową wewnętrzną. Przejścia rurociągów przez ścianę szczelinową zostały uszczelnione.. Zadaniem nowego Wykonawcy jest również, po zgłoszeniu dokonaniu stosownych przeglądów, uzupełnień i napraw, zgłoszenie Robót do inspekcji Inżyniera Przełożenie kanalizacji deszczowej Wykonano jedną studnię na istniejącej sieci oraz odcinek nowej sieci zakończony studnią od strony Opery Dolnośląskiej. Instalację należy dokończyć poprzez przeprowadzenie jej przez Parking Podziemny i włączenie do istniejącej studni przy fosie miejskiej. 2.2 Budynek Narodowego Forum Muzyki Instalacje przeciwpożarowa a) Instalacja hydrantowa Wykonano ok. 70% orurowania poziomego wraz armaturą oraz piony hydrantowe. Przed przystąpieniem do kontynuacji robót instalacja wymaga przeprowadzenia oględzin w celu określenia ewentualnych uszkodzeń po okresie zimowym. Ponadto należy sprawdzić szczelność rurociągów i stan armatury. b) Instalacja tryskaczowa Na poziomach -3, -2, -1, 0 zostało wykonane rozprowadzenie głównych rurociągów z armaturą oraz orurowanie wraz z montażem tryskaczy dla przestrzeni międzystropowej. Instalację tę należy uzupełnić w niewielkim stopniu w rury rozprowadzające do tryskaczy górnych i tryskacze. Wykonano także dwa piony wraz z regulatorami przepływu dla kondygnacji wyższych. Przed przystąpieniem do kontynuacji robót instalacja wymaga przeprowadzenia oględzin w celu określenia ewentualnych uszkodzeń po okresie zimowym. Ponadto należy sprawdzić szczelność rurociągów i stan armatury Instalacja kanalizacji sanitarnej Rurociągi kanalizacji podposadzkowej wykonane zostały w całości wraz z przepompownią ścieków. Należy uzupełnić na nich rewizje z blachy nierdzewnej. Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna (poziomy, piony) została wykonana w około 60 %. Część szachtów jest już zamurowana. Zamontowano większość wpustów w pomieszczeniach technicznych. Na części z nich należy uzupełnić ruszt Instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej 11 z 142

12 Wykonane zostały rurociągi główne odprowadzające na poziomie -1 (spięte z kanalizacją zewnętrzną) i piony w szachtach wraz z izolacją, którą należy uzupełnić w niewielkim stopniu. W ok. 95 % wykonano rozprowadzenie rurociągów z izolacją na poziomie +4 i nieizolowane na poziomie +5 (dach) Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji a) Rurociągi Rozprowadzono rurociągi poziome z armaturą (ocynkowane, nierdzewne i PEXc/Al/PE) na poziomach - 1 i -2 co stanowi około 30 % całości orurowania poziomego. Większość rur jest zaizolowana, lecz stan izolacja należy zbadać a miejscami wymaga ona uzupełnienia. Wykonano także około 70 % pionów z izolacją, które częściowo są już zamurowane. Na pionach należy uzupełnić kilka zaworów odcinających instalację w sanitariatach. b) Instalacja do wyposażenia sanitarnego Zamontowano 65 % stelaży do wyposażenia sanitarnego (muszle, umywalki, pisuary). Część stelaży do muszli i pisuarów (w sanitariatach dla publiczności) ma podłączoną instalację wodno-kanalizacyjną i szachty są zamurowane. Należy zbadać stan i szczelność podłączeń Instalacje grzewcze i chłodnicze a) Węzeł cieplny jest wykonany całkowicie. b) Instalacja centralnego ogrzewania Wykonano jeden pion c. o. wraz z izolacją bez połączenia z poziomem (od pl. Wolności). Szacht jest już zamurowany. c) Instalacja ciepła technologicznego CT (nagrzewnice central wentylacyjnych) Wykonano rurociągi z armaturą i izolacją od węzła cieplnego do wentylatorni (około 90 % całości). Podłączone są wraz z pompami centrale wentylacyjne N2.3/W2.3 zima i lato, N8/W8 (wentylatornia 1 poziom -3 i -2), N2.1/N2.1 zima i lato, N2.2/N2.2 zima i lato ( wentylatornia 1 poziom -3 i -2), N28/W28, N1/W1, (wentylatornia 3 poziom -3 i -2). Pozostałe wykonane dotychczas węzły regulacyjne przy centralach będą wymagały zamontowania pomp obiegowych ze względu na wprowadzone do projektu uzupełnienia i zaworów regulacyjnych dwudrogowych. Zamontowane są częściowo rury na pionie G. d) Instalacja ciepła technologicznego CF (klimakonwektory) Na poziomach -2 i -3 wykonano rozprowadzenie rurociągów z armaturą (około 80 %) w dużej części zaizolowanych oraz jeden pion z armaturą i izolacją (nr 1). Zamontowane są częściowo rury na pionie nr 3 e) Instalacja wody lodowej WL (chłodnice central wentylacyjnych) Na poziomach -2 i -3 wykonano rozprowadzenie rurociągów z armaturą (około 80%) i izolacją oraz kilka węzłów regulacyjnych, które należy doposażyć w zawory regulacyjne dwudrogowe. Zamontowane są częściowo rury na pionie G. f) Instalacja wody lodowej WF (klimakonwektory) 12 z 142

13 Na poziomach -2 i -3 wykonano rozprowadzenie rurociągów z armaturą w większości zaizolowanych (około 80 %) oraz jeden pion z armaturą i izolacją (nr 1). Zamontowane są częściowo rury na pionie nr Instalacja wentylacji i klimatyzacji a) Centrale wentylacyjne i wentylatory W wentylatorniach na poziomach -3 i -2 zostały posadowione na fundamentach wszystkie centrale wentylacyjne, za wyjątkiem central N23 oraz N/W27 które należy ustawić we właściwej lokalizacji. Są one zabezpieczone z zewnątrz folią, nie zawsze dostatecznie szczelnie i wymagają oczyszczenia, a także wyposażenia w filtry i drobny osprzęt. Centrale N1/W1, N2.1/N2.1, N2.2/N2.2, N8/W8, N28/W28, zostały wyposażone w automatykę w zakresie ciepła technologicznego i przygotowane do tymczasowego uruchomienia. W wentylatorniach zostały także zamontowane wentylatory nawiewne i wywiewne obsługujące transformatorownię oraz wentylatory nawiewu pożarowego. b) kanały wentylacyjne i przepustnice: Na poziomach -3, -2, i -1 wykonano częściowo instalację kanałową z izolacją (cieplną i p. poż.) i kanały z wewnętrzną obudową akustyczną (korytarze, przestrzenie pod salą główną, sale kameralne A i B, wentylatornia nr 1, część sanitariatów i pomieszczeń technicznych). Dotychczas zamontowano w przybliżeniu 18 % wszystkich kanałów przewidzianych w obiekcie. Kanały na poziomie -3 pod salą główną są znacznie zabrudzone z zewnątrz, jak również na nieszczelnie zamkniętych końcówkach od strony wewnętrznej (z izolacją akustyczną). Wykonana izolacja cieplna i p. poż. wymaga poprawek kosmetycznych (wymiana lub doklejenie taśmy aluminiowej, uzupełnienie zaślepek na szpilkach). Izolacja p. poż. w niektórych miejscach wykazuje spęcznienie. c) Tłumiki Z uwagi na to, że parametry akustyczne centrali wentylacyjnych zamontowanych w Budynku Narodowego Forum Muzyki mogą odbiegać od deklarowanych przez producenta, należy przeprowadzić analizę skuteczności tłumienia zaprojektowanych tłumików, w celu osiągniecia zakładanego przez Konsultanta Akustyki poziomu głośności pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji. W salach kameralnych A i B wbudowane są w instalację przepustnice wielopłaszczyznowe przystosowane do montażu siłownika. 2.3 Parking Podziemny Instalacje p. poż. a) Instalacja hydrantowa Zostało wykonane prawie kompletne orurowanie oraz zamontowano skrzynki hydrantowe (w 50%), które wymagają wyposażenia w węże pożarnicze i gaśnice. Przed przystąpieniem do kontynuacji robót instalacja wymaga przeprowadzenia oględzin w celu określenia ewentualnych uszkodzeń po okresie zimowym. Ponadto należy sprawdzić szczelność rurociągów i stan armatury. b) Instalacja tryskaczowa Zostało wykonane dla każdej sekcji prawie kompletne orurowanie wraz z montażem tryskaczy oraz 90% przyłącza dla straży pożarnej. Przed przystąpieniem do kontynuacji robót instalacja wymaga 13 z 142

14 przeprowadzenia oględzin w celu określenia ewentualnych uszkodzeń po okresie zimowym. Ponadto należy sprawdzić szczelność rurociągów Instalacja kanalizacyjna a) Instalacja odprowadzenia ścieków Rurociągi kanalizacji podposadzkowej wykonane zostały w całości wraz z separatorem węglowodorów i pompami. Należy uzupełnić na nich rewizje z blachy nierdzewnej oraz dokonać przeglądu jej drożności. Zostały wykonane w całości rurociągi żeliwne oraz zamontowane i podłączone wszystkie wpusty na poziomach -0,5-1, -1,5 i -2. Na poziomie -2,5 i -3, część dotychczas zamontowanych wpustów jest niekompletna, należy je uzupełnić o nasadę regulowaną z rusztem żeliwnym. Należy także wykonać zabezpieczenia p. poż. na przejściach przez przegrody budowlane. Rurociągi w niektórych miejscach będą wymagały oczyszczenia z zewnątrz (zacieki, znaczne zabrudzenia, zadrapania). b) Instalacja kanalizacji deszczowej (odwodnienie Placu) Została wykonana instalacja z rur żeliwnych (w 95%), włączona do separatora umieszczonego na poziomie -1 i wyprowadzona na zewnątrz. Stalowy separator wymaga uzupełnienia w szczelne pokrywy pracujące pod ciśnieniem. Należy wykonać zabezpieczenia p. poż. na przejściach przez przegrody budowlane Instalacja wentylacji Zostały zamontowane wszystkie wentylatory. Kanały wentylacyjne wraz z kratkami zostały zamontowane w 98%. W większości są zaizolowane p. poż. (w ok.90%). Izolacja ta wymaga uzupełnienia w miejscach dylatacji, w dużej części naprawy kosmetycznej (wymiana lub doklejenie taśmy aluminiowej, uzupełnienie zaślepek na szpilkach) oraz w miejscach znacznego zniszczenia wymiany. Część izolacji p. poż. na kanałach wykazuje spęcznienie na skutek zawilgocenia. Decyzja o jej wymianie zależy od tego, czy spełnia ona wymagania p. poż. 3. Branża elektryczna Uwagi ogólne: Po przerwaniu robót przez uprzedniego wykonawcę, Inżynier wykonał przeglądy niezbędne aby dokonać uzgodnienia lub ustalenia wartości Robót, Dostaw i Dokumentów Wykonawcy oraz wszelkich innych kwot należnych uprzedniemu Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem. W wyniku tych przeglądów możliwe stało się, na potrzeby niniejszego przetargu, określenie ilości Robót pozostałych jeszcze do wykonania, prac naprawczych oraz prac uzupełniających. Te ilości znajdują się w Przedmiarze. Należy zaznaczyć, że przeglądy przeprowadzone przez Inżyniera odzwierciedlają stan obiektów w czasie ich przeprowadzania to jest od r. do r. Oznacza to, że stan obiektów do czasu udostępnienia Terenu Budowy Wykonawcy może ulec zmianie. Wyniki przeglądów Inżyniera mogą być, na życzenie Wykonawcy, udostępnione po zawarciu Kontraktu dla celów referencyjnych. Wykonawca winien dokonać przeglądu stanu technicznego wszystkich istniejących instalacji wykonanych w całości lub fragmentarycznie. 3.1 Stacja transformatorowa 14 z 142

15 3.1.1 Pomieszczenia TAURON: przyłącze SN (pomieszczenie nr: -1.17,1) i rozdzielnia SN Energia PRO (pomieszczenie nr: -2.15,08,03:) a) wykonano instalację oświetlenia i siły; Prace budowlane zakończono w sposób umożliwiający rozpoczęcie prac montażowych będących w zakresie TAURON-u wprowadzenie kabli średniego napięcia, montaż rozdzielnicy RSN (20kV), podłączenie kabli do rozdzielni RSN od strony zasilania; b) w pomieszczeniu tym pozostało do wykonania w zakresie Wykonawcy: wentylacja, wymiana drzwi na docelowe EI60, skrzynka w elewacji na poziomie 0 zakończenie rury do kabli pomiarowych, po zakończeniu montażu stacji transformatorowej i podaniu napięcia docelowego wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i natężenia oświetlenia Pomieszczenia użytkownika (NFM): rozdzielnia SN-NFM (pomieszczenie nr: -2, 15,08,2), komory transformatorowe (pomieszczenie nr: -2.15,08,1 i pomieszczenie nr: -3.15,08,1), rozdzielnie główne NN- NFM (pomieszczenie nr: -2.15,08,1 i pomieszczenie nr-3.15,08,1): a) rozdzielnia średniego napięcia SN-NFM (pomieszczenie nr:-2.15,08,2) rozpoczęto montaż podłogi podniesionej i ustawiono stelaż, brak płyt podłogowych, b) komory transformatorowe (pomieszczenie nr: -2.15,08,1 i pomieszczenie nr: -3.15,08,1) wykonane nadproża drzwi do komór transformatorowych mogą być za nisko osadzone; Wykonawca musi to sprawdzić po wybraniu producenta transformatorów i ewentualnie podnieść je. 3.2 Budynek Narodowego Forum Muzyki Trasy kablowe: a) wykonano wszystkie odcinki pionowe w szachtach, b) wykonano następujące trasy poziome: na poziomoe -1 w magazynie sceny (pomieszczenie nr: -1.8,02), pomieszczeniu odbiorczym (pomieszczenie nr: -1.13,02), komunikacja (pomieszczenie nr: -1.9,08,1), na poziomie -2 w strefie pod schodami wejściowymi (hol główny), na korytarzach w okolicach stacji transformatorowej, na poziomie -3 na korytarzach w okolicach stacji transformatorowej Instalacja oświetlenia podstawowego: a) wykonano oświetlenie: na poziomie -1 w magazynie sceny (pomieszczenie nr: -1.8,02), pomieszczeniu odbiorczym (pomieszczenie nr: -1.13,02), na poziomie -3 przestrzeń fundamentów (pomieszczenie nr: -3.15,12,7) i wentylatornia 4 (pomieszczenie nr: -3.15,08,2), b) rozpoczęto montaż instalacji podtynkowej w pomieszczeniach na kondygnacjach: 15 z 142

16 na poziomie +1 przewód pomiędzy puszką (wyłącznik), a sufitem podwieszonym (bez pomieszczeń technicznych) co stanowi 80% tych robót, na poziomie 0 przewód pomiędzy puszką (wyłącznik), a sufitem podwieszonym (bez pomieszczeń technicznych) w całości, na poziomie -1 drink bar (pomieszczenie nr: -1.3,02,1), na poziomie -3 komunikacja (pomieszczenie nr: -3.9,08,3) Instalacja siły: a) rozpoczęto montaż instalacji podtynkowej w pomieszczeniach na kondygnacjach: na poziomie +1 przewód pomiędzy puszką (wyłącznik), a sufitem podwieszonym (bez pomieszczeń technicznych) co stanowi 80% tych robót, na poziomie 0 przewód pomiędzy puszką (gniazdo) a sufitem podwieszonym (bez pomieszczeń technicznych) 100%, na poziomie -1 drink bar (pomieszczenie nr: -1.3,02,1), na poziomie -3 komunikacja (pomieszczenie nr: -3.9,08,3), b) puszki wykonano na wysokości 0,3m część gniazd trzeba będzie przesunąć. c) rozpoczęto montaż instalacji natynkowej na poziomie -3 gniazda remontowe w pomieszczeniu przestrzeni fundamentów (pomieszczenie nr: -3.15,12,7). 3.3 Parking Podziemny Trasy kablowe (poziome i pionowe) zostały wykonane w 95%, brak krótkich odcinków tras na ścianach przy zejściu kabli / przewodów do rozdzielnic Instalacja oświetlenia podstawowego a) oprawy oświetleniowe zostały zamontowane i podłączone w ok. 95%, b) okablowanie wykonano w ok. 90% Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego a) ułożono kable tylko na klatkach schodowych, b) brak opraw Instalacja siły a) ułożono zasilanie wind, b) ułożono zasilanie gniazdek na dolnym poziomie klatek schodowych. 3.4 Zagospodarowanie Terenu Budowy Trasy kablowe prowizoryczne Instalacja oświetlenia a) Budynek Narodowego Forum Muzyki oświetlenie prowizoryczne budowy, zasilenie z rozdzielnic budowlanych, 16 z 142

17 b) Parking Podziemny wykorzystano zainstalowane oświetlenie podstawowe, zasilanie z rozdzielnic budowlanych Instalacja siły a) zasilone rozdzielnice budowlane wyposażone w gniazda 1 fazowe i 3 fazowe, b) zasilone prowizorycznie pompy w seperatorach odwodnienie budynku, c) zasilone kontenery zaplecza budowy Rozdzielnice budowlane dostępny schemat zasilania. 4. Branża niskoprądowa Uwagi ogólne: Po przerwaniu robót przez uprzedniego wykonawcę, Inżynier wykonał przeglądy niezbędne, aby dokonać uzgodnienia lub ustalenia wartości Robót, Dostaw i Dokumentów Wykonawcy oraz wszelkich innych kwot należnych uprzedniemu Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem. W wyniku tych przeglądów możliwe stało się, na potrzeby niniejszego przetargu, określenie ilości Robót pozostałych jeszcze do wykonania, prac naprawczych oraz prac uzupełniających. Te ilości znajdują się w Przedmiarze. Należy zaznaczyć, że przeglądy przeprowadzone przez Inżyniera odzwierciedlają stan obiektów w czasie ich przeprowadzania to jest od r. do r. Oznacza to, że stan obiektów do czasu udostępnienia Terenu Budowy Wykonawcy może ulec zmianie. Wyniki przeglądów Inżyniera mogą być, na życzenie Wykonawcy, udostępnione po zawarciu Kontraktu dla celów referencyjnych. Wykonawca winien dokonać przeglądu stanu technicznego wszystkich istniejących instalacji wykonanych w całości lub fragmentarycznie. 4.1 Automatyka W Parkingu Podziemnym na poziomach -0,5, -1, -1,5, -2, -2,5 i -3 wykonano w 80% instalację systemu detekcji CO i LP. Ułożono przewody LiYCY 4 x 0.75 mm 2 oraz YDYżo 2 x 2,5 mm 2.Stwierdzono konieczność ponownego montażu przewodów i rurek RL na odcinkach uszkodzonych lub zdemontowanych podczas prac tynkarskich i uszczelniających ściany Należy dokończyć instalację doprowadzając przewody do tablic ostrzegawczych oraz poprawić montaż na kilku odcinkach Stwierdzono miejsca, które nie są objęte detekcją. Należy ponownie zweryfikować lokalizację oraz ilości detektorów CO i LPG w stosunku do projektu. 4.2 Teletechnika W Parkingu Podziemnym na poziomach -2 i -3 zamontowano w 90% koryta kablowe K 50 i K100 instalacji niskoprądowych i automatyki W Parkingu Podziemnym na poziomach -3,-2, -2.5,-1.5 zamontowano w 80% okablowanie systemu DSO na uchwytach do stropu. Na kilku odcinkach należy instalację uzupełnić o brakujące uchwyty oraz usunąć kolizję z kanałami wentylacyjnymi W budynku Narodowego Forum Muzyki na poziomach +1 i +2 zamontowano w 80% okablowanie systemu DSO na uchwytach do stropu. Należy instalację uzupełnić o brakujące uchwyty. Stwierdzono pozostawione zapasy przewodów, jednak nie są one zrolowane i odpowiednio zabezpieczone przed 17 z 142

18 zniszczeniem lub niskimi temperaturami. Stwierdzono brak doprowadzenia przewodów DSO do głośników zlokalizowanych na foyer na poziomach +1 i +2. Są pozostawione zapasy po około 20 m.wykonawca musi rozwiązać problem związany ze sposobem montażu oraz prowadzenia kabli w foyer do głośników. Na poziomie +2, gdzie przewody DSO zostały obcięte należy te przewody wymienić na nowe W Parkingu Podziemnym na poziomach -1, -2, -2,5 i -3 ułożono w 60% przewody instalacji p. pożarowej SAP w rurkach RL na stropie oraz korytkach BAKS. Należy wymienić odcinki uszkodzone i obcięte, zabezpieczyć wszystkie krzyżówki kabli SAP za pomocą puszek systemowych oraz zmienić lokalizację trzech błędnie zlokalizowanych czujek oraz doprowadzić przewody SAP do modułów siłowników klap w kanałach wentylacyjnych wraz z montażem modułów Na klatkach schodowych w Parkingu Podziemnym wykonano okablowanie systemu DSO i SAP. W większości stwierdzono zamoknięte przewody pod wełną mineralną oraz ucięte końcówki kabli (pozostawionych zapasów). Należy wykonać pomiary stwierdzające przydatność tych przewodów do dalszego montażu, ponieważ ich jakość jest niedostateczna i nie będzie spełniała wymagań projektowych W pomieszczeniu TAURON wykonano okablowanie instalacji SAP. Stwierdzono błędne rozmieszczenie czujek pożarowych oraz za małą ilość, niezgodną z przepisami. i Należy zweryfikować ponownie ilości oraz lokalizację czujek i skorygować instalację SAP. 5. Technologia sceny Uwagi ogólne: Po przerwaniu robót przez uprzedniego wykonawcę, Inżynier wykonał przeglądy niezbędne, aby dokonać uzgodnienia lub ustalenia wartości Robót, Dostaw i Dokumentów Wykonawcy oraz wszelkich innych kwot należnych uprzedniemu Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem. W wyniku tych przeglądów możliwe stało się, na potrzeby niniejszego przetargu, określenie ilości Robót pozostałych jeszcze do wykonania, prac naprawczych oraz prac uzupełniających. Te ilości znajdują się w Przedmiarze. Należy zaznaczyć, że przeglady przeprowadzone przez Inżyniera odzwierciedlają stan obiektów w czasie ich przeprowadzania to jest od r. do r. Oznacza to, że stan obiektów do czasu udostępnienia Terenu Budowy Wykonawcy może ulec zmianie. Wyniki przeglądów Inżyniera mogą być, na życzenie Wykonawcy, udostępnione po zawarciu Kontraktu dla celów referencyjnych. Wykonawca winien dokonać przeglądu stanu technicznego wszystkich istniejących instalacji wykonanych w całości lub fragmentarycznie. Zamawiający posiada częściową dokumentację wykonawczą w zakresie technologii sceny uzgodnioną przez Projektanta oraz Konsultanta Akustyki, obejmującą zakres opisany w Wytycznych Technologii Sceny FK (projekt ten został załączony do materiałów przetargowych do informacji). Wykonawca może projektować technologię sceny z użyciem załączonej częściowej dokumentacji. Wykonawca może również zaprojektować od nowa technologię sceny, zgodnie z załączonymi Wytycznymi do projektowanie szeroko rozumianej technologii sceny i będzie zobowiązany do ponownego uzyskania uzgodnienia z Konsultantem Akustycznym i Projektantem w Czasie na Wykonanie. Zwraca się uwagę, że wszystkie roboty związane z technologią sceny zostały wykonane z uwzględnieniem wymogów projektu technologii sceny wykonywanego przez uprzedniego wykonawcę. Dotyczy to również otworowania wykonanego na potrzeby techniki canopy i elementów podwieszanych takich jak dodatkowe oświetlenie, nagłośnienie, ekrany i dekoracje. 18 z 142

19 5.1 W obrębie Sali Koncertowej oraz na poziomach -1 i -2 w ciągach komunikacyjnych budynku Narodowego Forum Muzyki częściowo zamontowano drabiny kablowe BAKS D600, D500, D400, D300, D200 i D Sala Kameralna A: a) wykonano częściowo trasy kablowe systemu dźwiękowego, b) pomiędzy kanałami wentylacyjnymi, a podkonstrukcją sufitu podwieszonego zamontowano drabiny kablowe D200 i D500, c) poniżej podkonstrukcji sufitu podwieszonego zamontowano poziome drabiny kablowe D400, d) zamontowano częściowo pionowe drabiny kablowe D200, D500 i D Sala Kameralna B: a) zamontowano w 100% trasy kablowe, b) wykonano częściowo instalację SAP (do czujek p. poż. oraz do wskaźników zadziałania). 5.4 Zamontowano częściowo trasy kablowe: a) w pomieszczeniach przyległych do Sali Kameralnej B, takich jak reżyserka dźwięku, oświetlenia, pomiaru sygnału nagłośnienia, b) w obszarze wnetylatorni na poziomie -3, c) w ciągach komunikacyjnych łączących Salę Kameralną A z Salą Kameralna B. 5.5 W ciągach komunikacyjnych na poziomie -3, -2 i -1 w budynku Narodowego Forum Muzyki ułożono w 95 % przewód OWY 2 x 1,5 mm 2 do podłączenia głośników sufitowych i naściennych systemu rozgłoszeniowego (systemu odsłuchu kontrolnego i systemu przywoławczego dla publiczności). W pomieszczeniu Nr na poziomie -1 przewód OWY 2 x 1.5 mm 2 ułożono w rurkach RL. Zostawiono zapasy przewodów odchodzących i przychodzących w każdej lokalizacji głośnika po 3,5 m. 5.6 W garderobach na poziomie 0, +1 i +2 zamontowano w 90 % puszki przyłączy monitorów podglądu sceny (MV) oraz puszki regulatorów głośności z wyborem źródła (VC). Przyłącze monitorów składa się z trzech puszek p/t Legrand i zamontowano je na wysokości 250 cm nad podłogą żelbetową na poziomie 0 oraz 260 cm na poziomach +1 i +2. Na wysokości 140 cm zamontowano puszki regulacji głośników. 5.7 Na budynku w związku z przerwaniem Robót nie dokończono prac związanych z konstrukcją stalową sufitów sal A, B, C oraz Sali Głównej. W przypadku pozostawienia i wykorzystania istniejącej konstrukcji wymagane będą prace polegające na poprawkach malarskich. 5.8 Na Sali Głównej zamontowano drzwi do komór akustycznych, drzwi wykonane w stanie surowym rama stalowa malowana podkładowo wypełniona betonem. 5.9 Wykonano częściowo otworowanie w konstrukcji obiektu na potrzeby realizacji zakresu technologii sceny na bazie wykonanego projektu technologii sceny. Wykonane prace podlegają weryfikacji przez przyszłego Wykonawcę. Wykonanie nowych otworów na potrzeby realizacji zakresu technologii sceny wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Projektanta. 6. Roboty wykończeniowe Uwagi ogólne: 19 z 142

20 Po przerwaniu robót przez uprzedniego wykonawcę, Inżynier wykonał przeglądy niezbędne aby dokonać uzgodnienia lub ustalenia wartości Robót, Dostaw i Dokumentów Wykonawcy oraz wszelkich innych kwot należnych uprzedniemu Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem. W wyniku tych przeglądów możliwe stało się, na potrzeby niniejszego przetargu, określenie ilości Robót pozostałych jeszcze do wykonania, prac naprawczych oraz prac uzupełniających. Te ilości znajdują się w Przedmiarze. Należy zaznaczyć, że przeglądy przeprowadzone przez Inżyniera odzwierciedlają stan obiektów w czasie ich przeprowadzania to jest od r. do r. Oznacza to, że stan obiektów do czasu udostępnienia Terenu Budowy Wykonawcy może ulec zmianie. Wyniki przeglądów Inżyniera mogą być, na życzenie Wykonawcy, udostępnione po zawarciu Kontraktu dla celów referencyjnych. Wykonawca winien dokonać przeglądu stanu technicznego wszystkich robót wyszczególninych poniżej, wykonanych w całości lub fragmentarycznie. 6.1 Budynek Narodowego Forum Muzyki Na obiekcie w części budynku rozpoczęto wykonywanie podłoży pod posadzki ich stopień zaawansowania można oszacować na 10%. Może wystąpić konieczność wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz badań wytrzymałościowych, które mogą mieć ewentualnie wpływ na decyzję o ich pozostawieniu, usunięciu w części lub całości W części pomieszczeń wykonano warstwy izolacyjne pod podłoża oraz rozłożono siatki zbrojeniowe. Ze względu na zatrzymanie budowy może wystąpić konieczność ich usunięcia, utylizacji i ponownego wykonania Na budynku nie rozpoczęto prac związanych w warstwami wierzchnimi posadzek. Ze względu na fakt, że na części fundamentów są już posadowione urządzenia, należy przewidzieć utrudnienia w wykonaniu warstw wykończeniowych posadzek W znacznym stopniu wykonane są ściany murowe wraz z trzpieniami i wieńcami ich stopień zaawansowania wynosi około 70% W ścianach murowanych komór stacji trafo należy przewidzieć podniesienie wysokości światła otworu drzwiowego jest to zależne od przyjętego typu transformatora. W przypadku zmiany wysokości otworów niezbędne będzie wykonanie nowych nadproży Wykonano pomieszczenie przyłącza energetycznego oraz pomieszczenia rozdzielni SN. W pomieszczeniach należy przewidzieć zamontowanie drzwi wejściowych o wymaganej odporności ogniowej oraz drobnych prac związanych z poprawkami malarskimi ścian, stropów, konstrukcji pomostu, kratek typu Wema, ogólne sprzątanie w tym przestrzeni pod podłogą podniesioną. Według inspekcji Tauron, pomieszczenie nadaje się w krótkim okresie czasu do przekazania do wyposażenia Roboty tynkarskie wykonane w zakresie około 30%. Szczególne duże zaawansowanie znajduje się na poziomach podziemnych. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na wpływy atmosferyczne w okresie jesienno zimowym, może zaistnieć konieczność miejscowego odkucia zamoczonych i uszkodzonych tynków oraz ponownego ich wykonania. Ponadto konieczne będzie wykonanie prac polegających na doprowadzeniu wykonanych tynków do jakości jak dla tynków odpowiadającym tynkom kategorii IV Rozpoczęto wykonywanie prac malarskich ścian i stropów. Ze względu na liczne uszkodzenia, otarcia, zabrudzenia należy przewidzieć ich ponowne malowanie. 20 z 142

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo