ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa"

Transkrypt

1 ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r.

2 Spis treści Streszczenie... 2 Co to jest chmura obliczeniowa... 2 Usługi dostarczane w chmurze... 3 Modele zastosowań i specyfika chmury hybrydowej... 4 Usługi chmury w Polsce... 7 Postawy użytkowników potencjalnych i obecnych... 9 Opinie potencjalnych i obecnych użytkowników chmury hybrydowej Kierunki rozwoju chmury hybrydowej

3 Streszczenie Opracowanie jest przeglądem rozwiązań chmury obliczeniowej, stopnia upowszechnienia usług chmury oraz potencjalnych kierunków i tempa rozwoju. Zwłaszcza z wyników badań ankietowych wynika, że Polska jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju chmury obliczeniowej, w tym chmury hybrydowej. Jednak świadomość potencjalnych użytkowników na temat możliwości, korzyści, a także zagadnień, z którymi trzeba się będzie zmierzyć przy migracji IT do modelu usługowego opartego na chmurze, jest już dość wysoka. Daje to szanse powtórzenia w Polsce w tej dziedzinie scenariusza rozwoju, który obserwowany był już w kilku innych sferach: wykorzystania swoistej renty zapóźnienia, dającej możliwość odczekania, aż oferowane przez dostawców rozwiązania będą już ustabilizowane i dostatecznie dojrzałe. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w sposób, który pozwoli na pominięcie pewnych etapów rozwoju i szybsze doścignięcie państw uznawanych za liderów pod względem wykorzystania najnowszych technologii w obszarze IT. Co to jest chmura obliczeniowa Według najpopularniejszej i najprecyzyjniejszej definicji, sformułowanej przez National Institute of Standards and Technology 1 Przetwarzanie w chmurze to model pozwalający na wszechobecny, wygodny dostęp poprzez sieć do współdzielonej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowej, aplikacji oraz usług), które w błyskawiczny sposób mogą zostać dostarczone i zwolnione, przy minimalnym zaangażowaniu lub interakcji z dostawcą usług 2.. Model ten charakteryzuje pięć podstawowych cech : Dostępność na żądanie oraz samoobsługa (ang. on-demand self-service) użytkownik może samodzielnie pozyskiwać potrzebne mu zasoby informatyczne automatycznie, bez konieczności obsługi tego procesu przez personel dostawcy usług; Dostęp przez sieci szerokopasmowe (ang. broad network access) dostęp z wykorzystaniem standardowych mechanizmów dostępu IP z komputerów lub urządzeń typu cienki klient (smartfony, tablety, laptopy, stacje robocze typu desktop); Tworzenie puli zasobów (ang. resource pooling) zasoby (moc obliczeniowa, pamięć operacyjna i masowa, przepustowość sieci dostępowej) dostawcy usług są grupowane w pule i konfigurowane w taki sposób, by efektywnie obsługiwać wielu klientów w modelu multi tenant (wielu dzierżawców zasobów). Zasoby fizyczne i wirtualne są dynamicznie przydzielane poszczególnym użytkownikom w zależności od ich bieżących potrzeb. Użytkownik nie wie (i nie obchodzi go), które jego zasoby znajdują się w jakiej lokalizacji zarządzać lokalizacją zasobów może nie na poziomie urządzeń, ale na wyższym poziomie wirtualizacji, np. określając kraj, region lub konkretne centrum danych jeśli ma taką potrzebę; Błyskawicznie realizowana elastyczność usług (ang. rapid elasticity) zasoby są udostępniane, zwalniane i przydzielane ponownie w sposób elastyczny, w niektórych przypadkach automatycznie, odpowiednio do chwilowego zapotrzebowania użytkownika. Z jego punktu widzenia wielkości czy parametry tych zasobów wydają się nieograniczone i możliwe do wykorzystania w dowolnym momencie w dowolnej ilości; 1 P. Mell., T. Grance, The NIST Definition of Cloud Computing (NIST Special Publication , September 2011) 145/SP pdf (dostęp ) 2 2

4 Mierzalność usług (ang. measured service) system automatycznie zarządza zasobami optymalizując ich wykorzystanie, umożliwiając opomiarowanie i rozliczanie w stronę użytkownika na poziomie abstrakcji odpowiednim dla danego typu usługi (rozliczenie za wykorzystaną moc obliczeniową, zajętość pamięci, pasma dostępu do sieci, za liczbę aktywnych kont użytkownika itp.). Wykorzystanie zasobów jest monitorowane, zarządzane, kontrolowane i raportowane w sposób przejrzysty zarówno dla dostawcy, jak i dla użytkownika usług. Na potrzeby statystyki publicznej definicję chmury obliczeniowe opublikował GUS 3 w ślad za Eurostatem. Według tej definicji Przez korzystanie z usług chmury obliczeniowej rozumiemy korzystanie ze skalowalnych usług ICT za pomocą Internetu. Usługi mogą obejmować dostęp do oprogramowania, korzystanie z określonej mocy obliczeniowej, przechowywanie danych. Wymienione usługi : dostarczane są przy wykorzystaniu serwerów usługodawcy, mogą być skalowalne w górę lub w dół (skalować można na przykład liczbę użytkowników czy też ilość przechowywanych danych), mogą być zmieniane lub dostosowywane na własne żądanie (ang. on-demand self-service) tzn. bez konieczności ingerencji usługodawcy, mogą podlegać formom płatności takim jak abonament lub płatność elastyczna dostosowana do ilości i rodzaju zakupionych usług. Usługi dostarczane w chmurze Wśród różnych produktów i usług dostarczanych przez operatorów centrów danych udostępniania powierzchni kolokacyjnej do instalacji własnych serwerów użytkownika, wynajmowania użytkownikowi serwerów sprzętowych lub wirtualnych, świadczenie różnych usług zarządzanych (usługi łączności i zarządzania prywatnymi sieciami wirtualnymi (VPN), udostępnianie aplikacji użytkowych w modelu ASP, zarządzanie usługami biznesowymi, bezpieczeństwem i ciągłością przetwarzania) szczególne miejsce zajmują usługi świadczone jako platformy usługowe w modelu chmurowym. Podstawowe modele dostarczania usług to : IaaS (Infrastructure-as-a-Service) udostępnianie infrastruktury: zasobów powierzchni kolokacyjnej, pamięci masowej, mocy obliczeniowej, przepustowości sieci, innych zasobów informatycznych, użytkownik może z ich wykorzystaniem uruchamiać swoje oprogramowanie włącznie z wirtualizowanymi systemami operacyjnymi, ma też możliwość konfigurowania niektórych elementów środowiska sieciowego, np. zabezpieczeń typu firewall, systemów autoryzacji itp.. PaaS (Platform-as-a-Service) udostępnianie platform: użytkownik wdraża i eksploatuje na platformie dostawcy usługi PaaS własną aplikację (stworzoną przez jego własny dział informatyki lub zakupioną od dostawcy zewnętrznego), korzystając ze środowisk deweloperskich i aplikacyjnych oraz narządzi dostarczanych przez dostawcę usługi PaaS i mogąc konfigurować samą aplikację, a także w pewnym zakresie jej środowisko systemowe; SaaS (Software-as-a-Service) udostępnianie aplikacji: użytkownik korzysta z aplikacji oferowanych mu w chmurze przez dostawcę usług, nie zajmując się zarządzaniem infrastrukturą i środowiskiem, w którym 3 Definicja na potrzeby sprawozdania SSI 01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, htm (dostęp ) 3

5 działają te aplikacje, ani też ich personalizacją, z wyjątkiem podstawowego skonfigurowania do jego potrzeb. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku można prześledzić różnicę między korzystaniem z aplikacji w modelu ASP a korzystaniem w modelu SaaS. W modelu ASP użytkownik ma sztywno przydzielone zasoby potrzebne do uruchamiania aplikacji (zgodnie z zawartą umową: najczęściej według określonego harmonogramu, z określoną dostępnością itp.). W modelu SaaS użytkownik korzysta na podstawie umowy z aplikacji w takim zakresie, jaki jest mu potrzebny w danej chwili, użytkując takie zasoby mocy obliczeniowej i pamięci, jakie są wymagane w danym momencie. W modelu chmury najczęściej realizowane są następujące usług i grupy usług: komunikacja elektroniczna (poczta, komunikatory, audio- i wideokonferencje, WWW oraz systemy współpracy zdalnej), w szczególności rozwiązania komunikacji zintegrowanej (Unified Communications), przechowywanie i współdzielenie plików, łącznie z systemami archiwizacji oraz wykonywania kopii bezpieczeństwa, systemy ERP (m.in. rachunkowość i fakturowanie, zarządzanie zasobami osobowymi, magazynowymi i finansowymi), systemy CRM (zarządzanie kontaktami), SCM (zarządzania łańcuchem dostaw), systemy bilingowe, zarządzanie bezpieczeństwem (autoryzacja użytkowników, wykrywanie i zwalczania nieuprawnionych ingerencji zewnętrznych), zarządzanie projektami, obiegiem dokumentów, czasem i zadaniami pracowników i partnerów, systemy intranetowe i portalowe (zarządzanie treścią WWW, sklepy internetowe i inne aplikacje e- handlu), systemy logistyczne, zarządzania flotami i zasobami transportowymi, systemy informacji przestrzennej (GIS), systemy paszportyzacji infrastruktur sieciowych aplikacje mobilne i platformy tworzenia takich aplikacji, usługi e-administracji, e-learning i e-edukacja dostarczania treści, zarządzanie procesem nauczania, specjalistyczne systemy dziedzinowe, np. dla systemów M2M (komunikacji międzymaszynowej) oraz Internetu Rzeczy (IoT Internet-of-Things), w tym telemetria medyczna telemetria przemysłowa i medyczna. Wraz z rozwiązaniami chmurowymi szybko rozwija się rynek specjalistycznych aplikacji wirtualizacyjnych, zarządzania zasobami i usługami chmury oraz oprogramowania obsługującego migrację dotychczas wykorzystywanych systemów użytkowych do modelu chmurowego. Modele zastosowań i specyfika chmury hybrydowej Podstawowe modele wdrożeniowe chmury obliczeniowej to: Chmura prywatna cała infrastruktura budowana jest tylko dla konkretnej, pojedynczej organizacji instytucji czy firmy. Pula zasobów oraz jej usługi udostępniane są użytkownikom wchodzącym w skład tej organizacji, np. poszczególnym działom, oddziałom, jednostkom biznesowym. Sama infrastruktura techniczna chmury (centrum danych, serwery itp.) może być własnością tej organizacji, dla której działa, może być tylko przez nią zarządzana pozostając własnością dostawcy, dostawca lub odbiorca usług może też wynająć stronę trzecią jako operatora chmury obliczeniowej lub niektórych jej elementów. Infrastruktura techniczna chmury może być zlokalizowana w pomieszczeniach dostawcy, odbiorcy lub 4

6 strony trzeciej, ale najistotniejszą cechą jest to, iż chmura wykorzystywana jest tylko i wyłącznie przez instytucję czy firmę dla której jest przeznaczona; Chmura publiczna usługi chmury są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników (klientów), właścicielem i/lub operatorem infrastruktury może być firma komercyjna, administracja publiczna, instytucja naukowa (np. uczelnia) lub konsorcjum czy inna forma współpracy wymienionych organizacji; Chmura społecznościowa infrastruktura chmurowa wykorzystywana np. przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (np. konsumenckie) i inne organizacje wykorzystujące ją dla wspólnych celów; właścicielem i/lub operatorem mogą być te organizacje lub strona trzecia, komercyjna lub niekomercyjna, z której zasobów skorzystała której społeczność lub której powierzyła operowanie chmurą; Chmura hybrydowa na jej strukturę składają się oddzielne infrastruktury (dwie lub więcej np. prywatna, publiczna i społecznościowa), które są powiązane ze sobą tylko poprzez rozwiązania techniczne, standardowe lub własne (zamknięte). Zazwyczaj rozwiązania techniczne chmury hybrydowej umożliwiają przenoszenie danych, a nawet aplikacji między chmurami wchodzącymi w skład chmury hybrydowej zwłaszcza wtedy, gdy wymaga tego gwałtowny wzrost obciążenia jednej z chmur (tzw. cloud bursting). Rysunek 1. Definicja chmury według NIST źródło: Wybór jednego z tych powyższych modeli zastosowań zależy od preferencji i możliwości użytkownika. Jeśli bierze się pod uwagę wyłącznie koszt pozyskania zasobów i ich utrzymania, to najtańsze m.in. w wyniku ekonomii skali, związanej z upowszechnieniem się takich rozwiązań jest korzystanie z chmury publicznej. Według opinii użytkowników i dostawców chmura publiczna jest najkorzystniejsza dla użytkowników masowych o umiarkowanych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa danych, a więc 5

7 np. dla indywidualnych konsumentów. Z kolei najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz całościową kontrolę nad infrastrukturą chmurową dają chmury prywatne, ale za najwyższą cenę. W rzeczywistości gospodarczej i w działaniu administracji publicznej najczęstsze są wymagania i potrzeby zróżnicowane część zadań wymaga podwyższonych standardów dostępności i bezpieczeństwa, dla innych zastosowań w tej samej organizacji wystarczy stopień niższy, natomiast ważniejsze są koszty. Takie zróżnicowane potrzeby, zwykle występujące w dużych organizacjach, najlepiej zaspokajają rozwiązania chmury hybrydowej. Cechy modelu hybrydowego powodują, że rozwiązania takie stosowane są np. w usługach multimedialnych, wymagających częstego transferu dużych plików i strumieni danych audiowizualnych między chmurą operatora (np. nadawcy telewizyjnego, portalu) a otoczeniem zewnętrznym (użytkownikami serwisów multimedialnych). Rysunek 2. Problem wyboru właściwego modelu chmury Obserwowany silny wzrost popularności rozwiązań chmurowych wynika z chęci optymalizacji kosztów infrastruktury IT zarówno kosztów inwestycyjnych (CAPEX), jak i eksploatacyjnych (OPEX). Tendencje do optymalizacji kosztów są pochodną nacisku na koszty IT w rezultacie niekorzystnych zjawisk ekonomicznych w wiodących gospodarkach, zwłaszcza w USA po 2008 r. Dodatkowe naciski, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, wynikają z chęci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (tzw. Green IT) oraz ogólnej tendencji do optymalizacji zużycia energii. Z samej idei oraz charakterystyk chmur obliczeniowych wynika z jednej strony możliwość istotnych oszczędności będących rezultatem możliwości wykorzystywania tylko tych zasobów i tylko w takiej ilości i jakości, jaka jest potrzebna użytkownikowi w danym momencie. Z drugiej strony chmurowa infrastruktura IT może być daleko bardziej elastyczna w przypadkach zmiany nie tylko chwilowego obciążenia, ale i zmian charakterystyk i modeli procesów biznesowych użytkownika, reagującego na zmiany popytu na jego produkty i usługi, czy zmiany struktury firmy (np. w rezultacie fuzji i przejęć). Zmiana w takich przypadkach infrastruktury IT i architektury informatycznej firmy nie jest ani łatwa, ani tania, dochodzą do tego aspekty okresów amortyzacji własnej infrastruktury IT, w którą zainwestowano. Ogólnie można powiedzieć, że rozwiązania chmury obliczeniowej zdejmują z użytkowników ciężar rozbudowy i modernizacji 6

8 infrastruktury IT we własnym zakresie, są też szczególnie korzystne dla takich użytkowników, którzy w swojej działalności odnotowują bardzo duże skoki obciążenia np. sklepy internetowe w okresie wzmożonych zakupów przedświątecznych, administracja skarbowa w okresie rozliczania deklaracji podatkowych itp. Warunkami podstawowymi rozwoju usług chmurowych są: dostateczna gęstość i zasięg szybkich sieci szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych, dostępność wydajnych i niedrogich serwerów, zazwyczaj serwerów kasetowych (blade). Nie jest warunkiem koniecznym dysponowanie wydajnym oprogramowaniem wirtualizacyjnym, ale daje ono możliwość budowy przy jego użyciu chmury obliczeniowej z komercyjnych, zunifikowanych elementów sprzętowych i software'owych, co istotnie upraszcza tworzenie infrastruktur chmurowych. Zagadnieniem bardzo ważnym jest przenaszalność, czy szerzej możliwość dostosowania aplikacji do pracy w środowisku chmurowym oraz interoperacyjność i przenaszalność aplikacji już działających w chmurze. Wraz z bezpieczeństwem przetwarzania danych (m.in. autoryzacji dostępu i szczelności zasobów) zagadnienia te są uważane obecnie za kluczowe dla dalszego upowszechniania się rozwiązań chmurowych. Kwestie bezpieczeństwa są bowiem obecnie podnoszone wśród potencjalnych użytkowników chmury jako główna bariera powstrzymująca ich przed przeniesieniem przetwarzania do rozwiązań chmurowych. W przypadku chmury hybrydowej podnoszone są też kwestie współdziałania na potrzeby tej samej organizacji puli zasobów, które muszą wypełniać nie do końca spójne kryteria dotyczące chmury publicznej i prywatnej. Choć struktury hybrydowe mogą być dla danego typu organizacji rozwiązaniem optymalnym i najlepiej zaspokajającym potrzeby użytkownika, to jednak uważane są za trudniejsze do zaprojektowania i wdrożenia (a także przeprowadzenia migracji rozwiązań zewnętrznych do chmury) oraz do optymalizacji. Wymagają też dodatkowego nakładu pracy na odpowiednie rozdzielenie wirtualnych zasobów oraz określenie i przestrzeganie reguł przenoszenia danych i aplikacji między chmurą prywatną i publiczną, a także między otoczeniem zewnętrznym a chmurą hybrydową. Usługi chmury w Polsce Sektor przetwarzania w chmurze jest w Polsce we wstępnej fazie rozwoju. Według raportu Audytela Rynek operatorów datacenter w Polsce edycja 2013 dopiero od lat można zaobserwować przyspieszenie wolnego początkowo tempa rozwoju. Wejście Polski do UE oznaczało rozwój usług ICT dla klientów z krajów UE, na rynku krajowym wzrosło zainteresowanie outsourcingiem, a jednocześnie rosła gęstość dostępów szerokopasmowych, a z nią rynek usług związanych z Internetem (e-handel, e- bankowość, e-administracja). Od 2010 r. można zauważyć szybki rozwój ośrodków przetwarzania danych i świadczenia usług w chmurze (w wielu przypadkach ze środków UE). Według analiz Audytela oraz PMR ( Rynek centrów przetwarzania danych w Polsce 2013 oraz Rynek centrów przetwarzania danych w Polsce 2014 ) głównymi dostawcami usług datacenter oraz usług przetwarzania w chmurze było w połowie 2014 r. ok. 70 firm. Łączna powierzchnia kolokacyjna (gromadząca infrastrukturę informatyczną, energetyczną, chłodzeniową, zabezpieczenie ciągłości pracy, w tym archiwizację i zabezpieczenia przeciwpożarowe itp.) szacowana była przez wspomniane firmy badawcze na ok. 48 tys. m 2 na koniec 2013 r. Pięciu głównych uczestników polskiego rynku datacenter dysponuje łącznie 30% powierzchni kolokacyjnej, głównie w dużych serwerowniach o powierzchniach rzędu 1000 m2 netto. Niezależnie od charakteru usług chmurowych, dostępnych teoretycznie z dowolnego miejsca na świecie, rozkład obszarowy w zasadzie odwzorowuje rozmieszczenie głównych klientów: połowa z kilkudziesięciu działających lub budowanych centrów danych znajduje się w 7

9 Warszawie lub w aglomeracji warszawskiej, po kilka centrów rozmieszczonych jest w największych miastach wojewódzkich, w których są główne węzły szkieletowych i dystrybucyjnych sieci transmisji danych. Łączna wartość usług datacenter w Polsce w 2013 r. szacowana była przez PMR i Audytel na 1,0-1,1 mld zł przy wysokiej dynamice wzrostu. Ok. 40% tej wartości stanowiły usługi kolokacyjne, 31% sprzedaż energii dla użytkowników kolokacji, zaś 29% usługi zarządzane. Analitycy PMR i Audytela szacują, że do 2017 r. utrzyma się obserwowana od 2011 r. dynamika przekraczającą 10% każdego roku. Oznaczałoby to przyrost powierzchni kolokacyjnej z 48 tys. m 2 w 2013 r. do 77 tys. m 2 w 2017 r. Rynek usług chmurowych wykazuje (według danych PMR) jeszcze wyższą dynamikę: w latach wzrosty roczne przekraczały nawet 35%, zaś w roku 2013 wzrost wynosił ponad 28%. W rezultacie od 2008 do 2013 r. wartość rynku usług chmurowych w Polsce wzrosła z 62 mln do niemal 300 mln zł. IDC prognozuje utrzymanie się w najbliższym roku 30-procentowego tempa wzrostu usług chmurowych w Polsce. W rezultacie do 2016 r. wartość krajowego rynku cloud computingu ma przekroczyć 760 mln zł. Tempo wzrostu rynku usług chmurowych przekracza więc istotnie dynamikę przyrostu powierzchni kolokacyjnej i ogólnie usług data center. Naturalną reakcją rynkową jest lokowanie zasobów chmurowych zagranicą, ułatwione zarówno przez dużą wydajność łączy transgranicznych zwłaszcza na granicy z Niemcami, kluczowej z punktu widzenia lokalizacji zagranicznych centrów danych, jak i dostępności tych usług na terenie Unii Europejskiej (co dodatkowo upraszcza kwestie prawne dotyczące przechowywania danych poza granicami kraju). Przy założeniu zbliżonego do światowego udziału usług SaaS w rynku cloud computingu (60-70%) można szacować, że rynek SaaS w Polsce ma obecnie wartość ok. 200 mln zł. Jak wynika ze wspomnianych badań Audytela z końca 2013 r. wśród 50 największych krajowych użytkowników usług chmurowych dziesięciu z nich korzysta z SaaS (głównie z rozwiązań do zarządzania informacją i obiegiem dokumentów), zaś ośmiu planuje zwiększyć zakres zastosowań. Usługi chmurowe są obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku informatycznego na całym świecie. Według ocen Forrester Research wartość światowego rynku tych usług na świecie w 2011 r. wynosiła 40,7 mld USD, natomiast w r ma osiągnąć 240 mld USD, co oznacza 22-procentowy wzrost średnioroczny. Najwyższy udział w rynku usług cloud mają usługi w modelu SaaS w 2013 r. stanowiły one według IDC 63% globalnego rynku usług chmurowych. Już w roku 2017 r. wartość tego subsegmentu rynku ma przekroczyć 64 mld USD. Szacowanym przez IDC na poniżej 4% wzroście światowego całego rynku IT usługi udostępniania infrastruktury w modelu IaaS mają do 2020 r. wykazać wzrost rzędu 41%, rynek PaaS o 27%, podobnie zbliżony wzrost wykaże rynek zarządzania sieciami i bezpieczeństwem, natomiast wzrost rynku usług udostępniania oprogramowania w chmurze w modelu SaaS wynieść ma 17%. Różnice w tempie wzrostu spowodują przesunięcie udziałów subsegmentów IaaS, PaaS oraz SaaS do 2017 r. udział SaaS zmaleje do 58%. Choć początkowo chmura obliczeniowa postrzegana była jako rozwiązanie dla korporacji (głównie w modelu chmury prywatnej) oraz dla masowej obsługi klientów indywidualnych (chmura publiczna dużych dostawców usług), to obecnie widoczna jest tendencja do udostępniana usług chmury firmom coraz mniejszym, z segmentu MŚP. Firm tego sektora przeważnie nie stać na utrzymywanie własnej rozbudowanej infrastruktury informatycznej i wykwalifikowanego personelu. Technologie chmurowe pozwalają im na uniknięcie inwestowania we własne zasoby, umożliwiając korzystanie z nowoczesnych rozwiązań przy zoptymalizowanych kosztach operacyjnych przede wszystkim wykorzystywanie tylko takich zasobów, jakie potrzebne są do wykonywania bieżących zadań. 8

10 Postawy użytkowników potencjalnych i obecnych Postawy użytkowników chmury potencjalnych i obecnych widoczne są w wynikach badań prowadzonych głównie na zlecenie największych dostawców usług chmurowych. W badaniu EMC Forum Survey 2013, prowadzonym na uczestnikach EMC Forum, jakie odbywały się w 46 miastach na całym świecie w 2013 roku 4, zadawano pytania dotyczące osiągania celów biznesowych poprzez transformację IT. Jeden blok pytań dotyczył problematyki Big Data, drugi priorytetów biznesowych napędzających rozwój IT w firmach i wpływu inwestycji w informatykę na stopień osiągania celów firmy. W bloku tym były też pytania dotyczące poziomu zastosowań rozwiązań chmurowych, traktowanego jako miara dojrzałości stosowanych rozwiązań IT. W tabeli 1 zebrano odpowiedzi uczestników wspomnianych spotkań w miastach obszaru EMEA (posortowane według udziału wykorzystywania chmury hybrydowej), a także porównawczo wyniki dla kilku wybranych krajów i regionów. Widać z nich, że wśród respondentów mocno (od 50% do niemal 90%) jest już ugruntowane przekonanie o tym, iż w ciągu najbliższych 3 lat czynnikiem krytycznym dla rozwoju infrastruktury IT w firmach będzie automatyzacja usług data center, stanowiąca jedną z podstawowych cech chmury obliczeniowej. Przekonaniu temu towarzyszy dość wysoki udział (z niewielkimi wyjątkami przekraczający 50%) krytycznych aplikacji już zwirtualizowanych. Natomiast na wyraźnie wcześniejszym etapie rozwoju jest budowa centrów danych działających z wykorzystaniem rozwiązań Software Defined Data Center (SDDC), w zasadzie nie przekraczając 1/3 respondentów (z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej i Polski co wydaje się świadczyć o budowie w tych obu krajach bardzo nowoczesnych centrów danych, a co w przypadku Polski może być uważane za przejaw nadrabiania opóźnień przez przeskakiwanie wcześniejszych etapów rozwoju). Dla czołowej piątki (pod względem wykorzystywania chmury hybrydowej) widać korelację z wysokim stopniem wykorzystywania chmury prywatnej. Polska w tym rankingu udziału chmury hybrydowej jawi się jako obszar, który powinien być obiektem zainteresowania dostawców (podobnie jak Austria) udział chmury hybrydowej jest na razie niski, w obu wspomnianych krajach natomiast wysoki jest już udział chmury prywatnej. Nie są dostępne dane porównawcze za poprzednie lata, ale można przypuszczać, że i w Polsce, i w Austrii chmura hybrydowa będzie naturalnym krokiem rozszerzenia wykorzystywania usług chmurowych po osiągnięciu masy krytycznej zastosowań chmury prywatnej. 4 9

11 Tabela 1 Postawy użytkowników i upowszechnienie usług chmurowych lp kraje EMEA Zgadza się ze zdaniem, że automatyzacja datacenter będzie czynnikiem krytycznym rozwoju w ciagu najbliższych 3 lat Już stworzono SDDCenter Wirtualizuje krytyczne aplikacje Poczynione kroki transformacji IT w chmurę (chmura wykorzystywana) chmura publiczna chmura hybrydowa chmura prywatna 1 Holandia 74% 27% 50% 32% 41% 45% 2 Wielka Brytania 73% 21% 55% 36% 33% 47% 3 Włochy 81% 29% 58% 36% 33% 47% 4 Hiszpania 78% 28% 50% 28% 31% 37% 5 Arabia Saudyjska 83% 39% 52% 38% 30% 41% 6 Finlandia 65% 13% 65% 31% 30% 0% 7 Belgia i Luksemburg 78% 26% 50% 25% 29% 44% 8 RPA 83% 31% 62% 32% 29% 42% 9 Republiki bałtyckie 72% 31% 55% 29% 28% 37% 10 Zjednoczone Emiraty Arabskie 85% 31% 64% 30% 25% 42% 11 Pozostałe kraje skandynawskie *) 62% 22% 62% 25% 25% 22% 12 Izrael 78% 21% 54% 39% 24% 43% 13 Francja 75% 16% 53% 39% 24% 29% 14 Niemcy 69% 27% 70% 22% 23% 45% 15 Czechy 67% 27% 61% 20% 23% 39% 16 Szwecja 51% 26% 51% 21% 22% 32% 17 Katar 84% 33% 58% 36% 21% 43% 18 Austria 71% 29% 67% 29% 17% 43% 19 Turcja 87% 28% 61% 42% 16% 27% 20 Rosja 78% 31% 61% 11% 13% 28% 21 Polska 54% 36% 44% 17% 9% 41% Wybrane regiony i kraje pozaeuropejskie 1 Singapur 83% 3% 100% 4% 82% 2% 2 Hongkong 73% 14% 35% 11% 23% 36% 3 Ameryka Północna 82% 10% 50% 18% 18% 30% 4 Australia 72% 12% 38% 22% 16% 26% 5 Japonia 75% 8% 45% 40% 12% 44% *) poza Szwecją, dla której są odrębne wyniki źródło: EMC Forum Survey 2013 Przytoczone wyniki wybranych regionów i krajów pozaeuropejskich wskazują, że z wyjątkiem bardzo specyficznego kraju jakim jest Singapur (bogaty, niewielki, z bardzo scentralizowaną administracją rządową, ściśle regulującą życie gospodarcze i społeczne) pozostałe kraje, które są ogólnie w czołówce zastosowań i rozwoju IT na świecie (włącznie z USA i Kanadą, traktowaną w badaniu jako jednolity region Ameryki Północnej) ogólnie podchodzą do chmury obliczeniowej dość ostrożnie, zaś wirtualizacja i migracja do chmury ma jeszcze umiarkowany udział wśród respondentów z firm. We wrześniu 2014 r. badanie znajomości i stopnia wykorzystania usług w chmurze oraz podejścia użytkowników przeprowadził na zlecenie Comarchu zespół dr K. Kapery z krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na próbie 326 firm, głównie z sektora MŚP (Rysunek 3) 5. Ok. 65% ankietowanych przedsiębiorstw deklarowało korzystanie z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Zdecydowanie 5 Zbliżone były wyniki badania Nowoczesne IT w MŚP 2014 ( SME Modern IT Research 2014 ) przeprowadzonego przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoftu w marcu 2014 r. wśród niemal 6 tys. europejskich firm sektora MŚP. 10

12 najpopularniejszymi obecnie aplikacjami w modelu usługowym są poczta elektroniczna (38%) oraz przechowywanie (archiwizacja, backup) danych (36%). Według przedstawicieli firm uczestniczących w badaniu korzystanie z aplikacji w chmurze wyraźnie przyczynia się do osiągnięcia realnych korzyści, takich jak oszczędność czasu (51% firm korzystających z aplikacji w chmurze ), obniżenie wydatków na IT w firmie (40%), szybszy dostęp do danych firmowych (40%), wzrost mobilności użytkowników (40%). Choć prawie połowa respondentów uważa, że przechowywanie danych na zewnętrznych serwerach jest bezpieczniejsze niż przechowywanie ich na komputerach firmowych (47%) i nie zgadza się z twierdzeniem, że korzystanie z aplikacji w modelu usługowym wiąże się z dużym ryzykiem (42%), to jednak główne obawy firm wiążą się z bezpieczeństwem danych firmowych (50% ankietowanych), poufnością danych firmowych (48%) oraz brakiem kontroli nad danymi firmowymi (45%). Rysunek 3 Deklarowane wykorzystanie usług chmurowych w Polsce 65% 51% 39% 38% 30% 36% Ipsos MORI 23% 21% Comarch wykorzystanie w pracy poczta elektroniczna wymiana plików backup W odpowiedziach firm nie korzystających do tej pory z rozwiązań w chmurze dominują przede wszystkim wskazania na brak potrzeby (45% firm nie korzystających), brak wiedzy niezbędnej do korzystania z tego typu aplikacji (34%) oraz troska o bezpieczeństwo i poufność danych firmowych (32%) (Rysunek 4). Ogólnie jednak opinie są pozytywne: zdecydowana większość respondentów zgadza się z twierdzeniami, że chmura obliczeniowa to bardzo szybko rozwijająca się technologia (79% odpowiedzi twierdzących oraz 4% odpowiedzi przeczących), która umożliwia firmom elastyczne korzystanie z narzędzi informatycznych (76% odpowiedzi twierdzących oraz 5% przeczących oraz zwiększa możliwości działania i rozwoju firm (65% odpowiedzi twierdzących oraz 8% przeczących). Dodatkowo prawie połowa respondentów uważa, że chmura obliczeniowa pozwala firmom na osiągnięcie oszczędności finansowych (45%). 11

13 Rysunek 4 Główne bariery wdrażania usług chmurowych brak środków 27% brak potrzeby 45% obawy o bezpieczeństwo danych 32% źródło: badanie dla Comarch brak wiedzy 34% W świetle badania optymistycznie prezentują się perspektywy rozwoju usług chmurowych w Polsce. Ponad połowa respondentów deklaruje, że w przyszłości reprezentowane przez nich firmy zamierzają w większym stopniu korzystać z aplikacji w modelu usługowym (53%). Wiedza na temat chmury obliczeniowej jest już dość powszechna: zaledwie 9% badanych deklarowało, że nie zna żadnych rozwiązań dostępnych w modelu chmury obliczeniowej, tylko 14% nie rozumie zagadnienia chmury obliczeniowej. Sam termin chmura obliczeniowa w pierwszej kolejności utożsamiany jest z dostępem do aplikacji i danych firmowych z dowolnego urządzenia i miejsca (77%), a w zdecydowanie mniejszym stopniu z korzystaniem z dowolnego oprogramowania na zewnętrznym serwerze (48%), czy też z dostępem do zewnętrznych serwerów lub maszyn (32%). Przedstawiciele badanych firm najczęściej deklarują większe zaufanie do polskich niż zagranicznych dostawców aplikacji w modelu chmury obliczeniowej (48%). Badanie przeprowadzone w czerwcu-lipcu 2014 r. przez ICAN Research/HBR na zlecenie Orange Polska pokazuje z kolei relatywnie niskie wykorzystanie chmury (24% w próbie 310 respondentów z dużych firm i korporacji). Rozbieżność w stosunku do pozostałych badań rynkowych wynika prawdopodobnie z różnic w definicji chmury. W badaniu zadano pytania dotyczące modelu wykorzystywanej chmury. Na chmurę prywatną wskazało 67% ankietowanych, na chmurę publiczną 25%, natomiast z chmury hybrydowej korzystało zaledwie 11% badanych firm (Rysunek 5.). W układzie działów gospodarki chmura najczęściej wykorzystywana jest w firmach produkcyjnych (32%). W firmach usługowych korzysta z niej 26% badanych firm, zaś najmniejsze zainteresowanie chmurą wykazują firmy handlowe (14%). Warto zauważyć, że we wszystkich działach największym zainteresowaniem cieszy się chmura prywatna w firmach produkcyjnych korzysta z niej 74% badanej populacji firm, w usługach ok. 65%, natomiast w handlu ok. 55%. Co ciekawe: największe zainteresowanie chmurą publiczną wykazują firmy handlowe (45% wskazań), w firmach usługowych wskaźnik ten wynosi 23%, zaś w produkcyjnych ok. 19%. Na razie najmniejszym zainteresowaniem cieszy się chmura hybrydowa relatywnie największym uznaniem cieszy się ona wśród firm usługowych (15%), w przypadku firm produkcyjnych 12

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Nowa twarz. Business Intelligence

Nowa twarz. Business Intelligence Nowa twarz Business Intelligence 1 Spis treści Liczba na torturach Robert Jesionek 3 Excel Rulez! Luiza Warno, Orange, Paryż 4 Od BI do Big Data Tomasz Słoniewski, IDC CEMA 8 Subiektywny przegląd rynku

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo