ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa"

Transkrypt

1 ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r.

2 Spis treści Streszczenie... 2 Co to jest chmura obliczeniowa... 2 Usługi dostarczane w chmurze... 3 Modele zastosowań i specyfika chmury hybrydowej... 4 Usługi chmury w Polsce... 7 Postawy użytkowników potencjalnych i obecnych... 9 Opinie potencjalnych i obecnych użytkowników chmury hybrydowej Kierunki rozwoju chmury hybrydowej

3 Streszczenie Opracowanie jest przeglądem rozwiązań chmury obliczeniowej, stopnia upowszechnienia usług chmury oraz potencjalnych kierunków i tempa rozwoju. Zwłaszcza z wyników badań ankietowych wynika, że Polska jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju chmury obliczeniowej, w tym chmury hybrydowej. Jednak świadomość potencjalnych użytkowników na temat możliwości, korzyści, a także zagadnień, z którymi trzeba się będzie zmierzyć przy migracji IT do modelu usługowego opartego na chmurze, jest już dość wysoka. Daje to szanse powtórzenia w Polsce w tej dziedzinie scenariusza rozwoju, który obserwowany był już w kilku innych sferach: wykorzystania swoistej renty zapóźnienia, dającej możliwość odczekania, aż oferowane przez dostawców rozwiązania będą już ustabilizowane i dostatecznie dojrzałe. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w sposób, który pozwoli na pominięcie pewnych etapów rozwoju i szybsze doścignięcie państw uznawanych za liderów pod względem wykorzystania najnowszych technologii w obszarze IT. Co to jest chmura obliczeniowa Według najpopularniejszej i najprecyzyjniejszej definicji, sformułowanej przez National Institute of Standards and Technology 1 Przetwarzanie w chmurze to model pozwalający na wszechobecny, wygodny dostęp poprzez sieć do współdzielonej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowej, aplikacji oraz usług), które w błyskawiczny sposób mogą zostać dostarczone i zwolnione, przy minimalnym zaangażowaniu lub interakcji z dostawcą usług 2.. Model ten charakteryzuje pięć podstawowych cech : Dostępność na żądanie oraz samoobsługa (ang. on-demand self-service) użytkownik może samodzielnie pozyskiwać potrzebne mu zasoby informatyczne automatycznie, bez konieczności obsługi tego procesu przez personel dostawcy usług; Dostęp przez sieci szerokopasmowe (ang. broad network access) dostęp z wykorzystaniem standardowych mechanizmów dostępu IP z komputerów lub urządzeń typu cienki klient (smartfony, tablety, laptopy, stacje robocze typu desktop); Tworzenie puli zasobów (ang. resource pooling) zasoby (moc obliczeniowa, pamięć operacyjna i masowa, przepustowość sieci dostępowej) dostawcy usług są grupowane w pule i konfigurowane w taki sposób, by efektywnie obsługiwać wielu klientów w modelu multi tenant (wielu dzierżawców zasobów). Zasoby fizyczne i wirtualne są dynamicznie przydzielane poszczególnym użytkownikom w zależności od ich bieżących potrzeb. Użytkownik nie wie (i nie obchodzi go), które jego zasoby znajdują się w jakiej lokalizacji zarządzać lokalizacją zasobów może nie na poziomie urządzeń, ale na wyższym poziomie wirtualizacji, np. określając kraj, region lub konkretne centrum danych jeśli ma taką potrzebę; Błyskawicznie realizowana elastyczność usług (ang. rapid elasticity) zasoby są udostępniane, zwalniane i przydzielane ponownie w sposób elastyczny, w niektórych przypadkach automatycznie, odpowiednio do chwilowego zapotrzebowania użytkownika. Z jego punktu widzenia wielkości czy parametry tych zasobów wydają się nieograniczone i możliwe do wykorzystania w dowolnym momencie w dowolnej ilości; 1 P. Mell., T. Grance, The NIST Definition of Cloud Computing (NIST Special Publication , September 2011) 145/SP pdf (dostęp ) 2 2

4 Mierzalność usług (ang. measured service) system automatycznie zarządza zasobami optymalizując ich wykorzystanie, umożliwiając opomiarowanie i rozliczanie w stronę użytkownika na poziomie abstrakcji odpowiednim dla danego typu usługi (rozliczenie za wykorzystaną moc obliczeniową, zajętość pamięci, pasma dostępu do sieci, za liczbę aktywnych kont użytkownika itp.). Wykorzystanie zasobów jest monitorowane, zarządzane, kontrolowane i raportowane w sposób przejrzysty zarówno dla dostawcy, jak i dla użytkownika usług. Na potrzeby statystyki publicznej definicję chmury obliczeniowe opublikował GUS 3 w ślad za Eurostatem. Według tej definicji Przez korzystanie z usług chmury obliczeniowej rozumiemy korzystanie ze skalowalnych usług ICT za pomocą Internetu. Usługi mogą obejmować dostęp do oprogramowania, korzystanie z określonej mocy obliczeniowej, przechowywanie danych. Wymienione usługi : dostarczane są przy wykorzystaniu serwerów usługodawcy, mogą być skalowalne w górę lub w dół (skalować można na przykład liczbę użytkowników czy też ilość przechowywanych danych), mogą być zmieniane lub dostosowywane na własne żądanie (ang. on-demand self-service) tzn. bez konieczności ingerencji usługodawcy, mogą podlegać formom płatności takim jak abonament lub płatność elastyczna dostosowana do ilości i rodzaju zakupionych usług. Usługi dostarczane w chmurze Wśród różnych produktów i usług dostarczanych przez operatorów centrów danych udostępniania powierzchni kolokacyjnej do instalacji własnych serwerów użytkownika, wynajmowania użytkownikowi serwerów sprzętowych lub wirtualnych, świadczenie różnych usług zarządzanych (usługi łączności i zarządzania prywatnymi sieciami wirtualnymi (VPN), udostępnianie aplikacji użytkowych w modelu ASP, zarządzanie usługami biznesowymi, bezpieczeństwem i ciągłością przetwarzania) szczególne miejsce zajmują usługi świadczone jako platformy usługowe w modelu chmurowym. Podstawowe modele dostarczania usług to : IaaS (Infrastructure-as-a-Service) udostępnianie infrastruktury: zasobów powierzchni kolokacyjnej, pamięci masowej, mocy obliczeniowej, przepustowości sieci, innych zasobów informatycznych, użytkownik może z ich wykorzystaniem uruchamiać swoje oprogramowanie włącznie z wirtualizowanymi systemami operacyjnymi, ma też możliwość konfigurowania niektórych elementów środowiska sieciowego, np. zabezpieczeń typu firewall, systemów autoryzacji itp.. PaaS (Platform-as-a-Service) udostępnianie platform: użytkownik wdraża i eksploatuje na platformie dostawcy usługi PaaS własną aplikację (stworzoną przez jego własny dział informatyki lub zakupioną od dostawcy zewnętrznego), korzystając ze środowisk deweloperskich i aplikacyjnych oraz narządzi dostarczanych przez dostawcę usługi PaaS i mogąc konfigurować samą aplikację, a także w pewnym zakresie jej środowisko systemowe; SaaS (Software-as-a-Service) udostępnianie aplikacji: użytkownik korzysta z aplikacji oferowanych mu w chmurze przez dostawcę usług, nie zajmując się zarządzaniem infrastrukturą i środowiskiem, w którym 3 Definicja na potrzeby sprawozdania SSI 01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, htm (dostęp ) 3

5 działają te aplikacje, ani też ich personalizacją, z wyjątkiem podstawowego skonfigurowania do jego potrzeb. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku można prześledzić różnicę między korzystaniem z aplikacji w modelu ASP a korzystaniem w modelu SaaS. W modelu ASP użytkownik ma sztywno przydzielone zasoby potrzebne do uruchamiania aplikacji (zgodnie z zawartą umową: najczęściej według określonego harmonogramu, z określoną dostępnością itp.). W modelu SaaS użytkownik korzysta na podstawie umowy z aplikacji w takim zakresie, jaki jest mu potrzebny w danej chwili, użytkując takie zasoby mocy obliczeniowej i pamięci, jakie są wymagane w danym momencie. W modelu chmury najczęściej realizowane są następujące usług i grupy usług: komunikacja elektroniczna (poczta, komunikatory, audio- i wideokonferencje, WWW oraz systemy współpracy zdalnej), w szczególności rozwiązania komunikacji zintegrowanej (Unified Communications), przechowywanie i współdzielenie plików, łącznie z systemami archiwizacji oraz wykonywania kopii bezpieczeństwa, systemy ERP (m.in. rachunkowość i fakturowanie, zarządzanie zasobami osobowymi, magazynowymi i finansowymi), systemy CRM (zarządzanie kontaktami), SCM (zarządzania łańcuchem dostaw), systemy bilingowe, zarządzanie bezpieczeństwem (autoryzacja użytkowników, wykrywanie i zwalczania nieuprawnionych ingerencji zewnętrznych), zarządzanie projektami, obiegiem dokumentów, czasem i zadaniami pracowników i partnerów, systemy intranetowe i portalowe (zarządzanie treścią WWW, sklepy internetowe i inne aplikacje e- handlu), systemy logistyczne, zarządzania flotami i zasobami transportowymi, systemy informacji przestrzennej (GIS), systemy paszportyzacji infrastruktur sieciowych aplikacje mobilne i platformy tworzenia takich aplikacji, usługi e-administracji, e-learning i e-edukacja dostarczania treści, zarządzanie procesem nauczania, specjalistyczne systemy dziedzinowe, np. dla systemów M2M (komunikacji międzymaszynowej) oraz Internetu Rzeczy (IoT Internet-of-Things), w tym telemetria medyczna telemetria przemysłowa i medyczna. Wraz z rozwiązaniami chmurowymi szybko rozwija się rynek specjalistycznych aplikacji wirtualizacyjnych, zarządzania zasobami i usługami chmury oraz oprogramowania obsługującego migrację dotychczas wykorzystywanych systemów użytkowych do modelu chmurowego. Modele zastosowań i specyfika chmury hybrydowej Podstawowe modele wdrożeniowe chmury obliczeniowej to: Chmura prywatna cała infrastruktura budowana jest tylko dla konkretnej, pojedynczej organizacji instytucji czy firmy. Pula zasobów oraz jej usługi udostępniane są użytkownikom wchodzącym w skład tej organizacji, np. poszczególnym działom, oddziałom, jednostkom biznesowym. Sama infrastruktura techniczna chmury (centrum danych, serwery itp.) może być własnością tej organizacji, dla której działa, może być tylko przez nią zarządzana pozostając własnością dostawcy, dostawca lub odbiorca usług może też wynająć stronę trzecią jako operatora chmury obliczeniowej lub niektórych jej elementów. Infrastruktura techniczna chmury może być zlokalizowana w pomieszczeniach dostawcy, odbiorcy lub 4

6 strony trzeciej, ale najistotniejszą cechą jest to, iż chmura wykorzystywana jest tylko i wyłącznie przez instytucję czy firmę dla której jest przeznaczona; Chmura publiczna usługi chmury są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników (klientów), właścicielem i/lub operatorem infrastruktury może być firma komercyjna, administracja publiczna, instytucja naukowa (np. uczelnia) lub konsorcjum czy inna forma współpracy wymienionych organizacji; Chmura społecznościowa infrastruktura chmurowa wykorzystywana np. przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (np. konsumenckie) i inne organizacje wykorzystujące ją dla wspólnych celów; właścicielem i/lub operatorem mogą być te organizacje lub strona trzecia, komercyjna lub niekomercyjna, z której zasobów skorzystała której społeczność lub której powierzyła operowanie chmurą; Chmura hybrydowa na jej strukturę składają się oddzielne infrastruktury (dwie lub więcej np. prywatna, publiczna i społecznościowa), które są powiązane ze sobą tylko poprzez rozwiązania techniczne, standardowe lub własne (zamknięte). Zazwyczaj rozwiązania techniczne chmury hybrydowej umożliwiają przenoszenie danych, a nawet aplikacji między chmurami wchodzącymi w skład chmury hybrydowej zwłaszcza wtedy, gdy wymaga tego gwałtowny wzrost obciążenia jednej z chmur (tzw. cloud bursting). Rysunek 1. Definicja chmury według NIST źródło: Wybór jednego z tych powyższych modeli zastosowań zależy od preferencji i możliwości użytkownika. Jeśli bierze się pod uwagę wyłącznie koszt pozyskania zasobów i ich utrzymania, to najtańsze m.in. w wyniku ekonomii skali, związanej z upowszechnieniem się takich rozwiązań jest korzystanie z chmury publicznej. Według opinii użytkowników i dostawców chmura publiczna jest najkorzystniejsza dla użytkowników masowych o umiarkowanych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa danych, a więc 5

7 np. dla indywidualnych konsumentów. Z kolei najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz całościową kontrolę nad infrastrukturą chmurową dają chmury prywatne, ale za najwyższą cenę. W rzeczywistości gospodarczej i w działaniu administracji publicznej najczęstsze są wymagania i potrzeby zróżnicowane część zadań wymaga podwyższonych standardów dostępności i bezpieczeństwa, dla innych zastosowań w tej samej organizacji wystarczy stopień niższy, natomiast ważniejsze są koszty. Takie zróżnicowane potrzeby, zwykle występujące w dużych organizacjach, najlepiej zaspokajają rozwiązania chmury hybrydowej. Cechy modelu hybrydowego powodują, że rozwiązania takie stosowane są np. w usługach multimedialnych, wymagających częstego transferu dużych plików i strumieni danych audiowizualnych między chmurą operatora (np. nadawcy telewizyjnego, portalu) a otoczeniem zewnętrznym (użytkownikami serwisów multimedialnych). Rysunek 2. Problem wyboru właściwego modelu chmury Obserwowany silny wzrost popularności rozwiązań chmurowych wynika z chęci optymalizacji kosztów infrastruktury IT zarówno kosztów inwestycyjnych (CAPEX), jak i eksploatacyjnych (OPEX). Tendencje do optymalizacji kosztów są pochodną nacisku na koszty IT w rezultacie niekorzystnych zjawisk ekonomicznych w wiodących gospodarkach, zwłaszcza w USA po 2008 r. Dodatkowe naciski, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, wynikają z chęci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (tzw. Green IT) oraz ogólnej tendencji do optymalizacji zużycia energii. Z samej idei oraz charakterystyk chmur obliczeniowych wynika z jednej strony możliwość istotnych oszczędności będących rezultatem możliwości wykorzystywania tylko tych zasobów i tylko w takiej ilości i jakości, jaka jest potrzebna użytkownikowi w danym momencie. Z drugiej strony chmurowa infrastruktura IT może być daleko bardziej elastyczna w przypadkach zmiany nie tylko chwilowego obciążenia, ale i zmian charakterystyk i modeli procesów biznesowych użytkownika, reagującego na zmiany popytu na jego produkty i usługi, czy zmiany struktury firmy (np. w rezultacie fuzji i przejęć). Zmiana w takich przypadkach infrastruktury IT i architektury informatycznej firmy nie jest ani łatwa, ani tania, dochodzą do tego aspekty okresów amortyzacji własnej infrastruktury IT, w którą zainwestowano. Ogólnie można powiedzieć, że rozwiązania chmury obliczeniowej zdejmują z użytkowników ciężar rozbudowy i modernizacji 6

8 infrastruktury IT we własnym zakresie, są też szczególnie korzystne dla takich użytkowników, którzy w swojej działalności odnotowują bardzo duże skoki obciążenia np. sklepy internetowe w okresie wzmożonych zakupów przedświątecznych, administracja skarbowa w okresie rozliczania deklaracji podatkowych itp. Warunkami podstawowymi rozwoju usług chmurowych są: dostateczna gęstość i zasięg szybkich sieci szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych, dostępność wydajnych i niedrogich serwerów, zazwyczaj serwerów kasetowych (blade). Nie jest warunkiem koniecznym dysponowanie wydajnym oprogramowaniem wirtualizacyjnym, ale daje ono możliwość budowy przy jego użyciu chmury obliczeniowej z komercyjnych, zunifikowanych elementów sprzętowych i software'owych, co istotnie upraszcza tworzenie infrastruktur chmurowych. Zagadnieniem bardzo ważnym jest przenaszalność, czy szerzej możliwość dostosowania aplikacji do pracy w środowisku chmurowym oraz interoperacyjność i przenaszalność aplikacji już działających w chmurze. Wraz z bezpieczeństwem przetwarzania danych (m.in. autoryzacji dostępu i szczelności zasobów) zagadnienia te są uważane obecnie za kluczowe dla dalszego upowszechniania się rozwiązań chmurowych. Kwestie bezpieczeństwa są bowiem obecnie podnoszone wśród potencjalnych użytkowników chmury jako główna bariera powstrzymująca ich przed przeniesieniem przetwarzania do rozwiązań chmurowych. W przypadku chmury hybrydowej podnoszone są też kwestie współdziałania na potrzeby tej samej organizacji puli zasobów, które muszą wypełniać nie do końca spójne kryteria dotyczące chmury publicznej i prywatnej. Choć struktury hybrydowe mogą być dla danego typu organizacji rozwiązaniem optymalnym i najlepiej zaspokajającym potrzeby użytkownika, to jednak uważane są za trudniejsze do zaprojektowania i wdrożenia (a także przeprowadzenia migracji rozwiązań zewnętrznych do chmury) oraz do optymalizacji. Wymagają też dodatkowego nakładu pracy na odpowiednie rozdzielenie wirtualnych zasobów oraz określenie i przestrzeganie reguł przenoszenia danych i aplikacji między chmurą prywatną i publiczną, a także między otoczeniem zewnętrznym a chmurą hybrydową. Usługi chmury w Polsce Sektor przetwarzania w chmurze jest w Polsce we wstępnej fazie rozwoju. Według raportu Audytela Rynek operatorów datacenter w Polsce edycja 2013 dopiero od lat można zaobserwować przyspieszenie wolnego początkowo tempa rozwoju. Wejście Polski do UE oznaczało rozwój usług ICT dla klientów z krajów UE, na rynku krajowym wzrosło zainteresowanie outsourcingiem, a jednocześnie rosła gęstość dostępów szerokopasmowych, a z nią rynek usług związanych z Internetem (e-handel, e- bankowość, e-administracja). Od 2010 r. można zauważyć szybki rozwój ośrodków przetwarzania danych i świadczenia usług w chmurze (w wielu przypadkach ze środków UE). Według analiz Audytela oraz PMR ( Rynek centrów przetwarzania danych w Polsce 2013 oraz Rynek centrów przetwarzania danych w Polsce 2014 ) głównymi dostawcami usług datacenter oraz usług przetwarzania w chmurze było w połowie 2014 r. ok. 70 firm. Łączna powierzchnia kolokacyjna (gromadząca infrastrukturę informatyczną, energetyczną, chłodzeniową, zabezpieczenie ciągłości pracy, w tym archiwizację i zabezpieczenia przeciwpożarowe itp.) szacowana była przez wspomniane firmy badawcze na ok. 48 tys. m 2 na koniec 2013 r. Pięciu głównych uczestników polskiego rynku datacenter dysponuje łącznie 30% powierzchni kolokacyjnej, głównie w dużych serwerowniach o powierzchniach rzędu 1000 m2 netto. Niezależnie od charakteru usług chmurowych, dostępnych teoretycznie z dowolnego miejsca na świecie, rozkład obszarowy w zasadzie odwzorowuje rozmieszczenie głównych klientów: połowa z kilkudziesięciu działających lub budowanych centrów danych znajduje się w 7

9 Warszawie lub w aglomeracji warszawskiej, po kilka centrów rozmieszczonych jest w największych miastach wojewódzkich, w których są główne węzły szkieletowych i dystrybucyjnych sieci transmisji danych. Łączna wartość usług datacenter w Polsce w 2013 r. szacowana była przez PMR i Audytel na 1,0-1,1 mld zł przy wysokiej dynamice wzrostu. Ok. 40% tej wartości stanowiły usługi kolokacyjne, 31% sprzedaż energii dla użytkowników kolokacji, zaś 29% usługi zarządzane. Analitycy PMR i Audytela szacują, że do 2017 r. utrzyma się obserwowana od 2011 r. dynamika przekraczającą 10% każdego roku. Oznaczałoby to przyrost powierzchni kolokacyjnej z 48 tys. m 2 w 2013 r. do 77 tys. m 2 w 2017 r. Rynek usług chmurowych wykazuje (według danych PMR) jeszcze wyższą dynamikę: w latach wzrosty roczne przekraczały nawet 35%, zaś w roku 2013 wzrost wynosił ponad 28%. W rezultacie od 2008 do 2013 r. wartość rynku usług chmurowych w Polsce wzrosła z 62 mln do niemal 300 mln zł. IDC prognozuje utrzymanie się w najbliższym roku 30-procentowego tempa wzrostu usług chmurowych w Polsce. W rezultacie do 2016 r. wartość krajowego rynku cloud computingu ma przekroczyć 760 mln zł. Tempo wzrostu rynku usług chmurowych przekracza więc istotnie dynamikę przyrostu powierzchni kolokacyjnej i ogólnie usług data center. Naturalną reakcją rynkową jest lokowanie zasobów chmurowych zagranicą, ułatwione zarówno przez dużą wydajność łączy transgranicznych zwłaszcza na granicy z Niemcami, kluczowej z punktu widzenia lokalizacji zagranicznych centrów danych, jak i dostępności tych usług na terenie Unii Europejskiej (co dodatkowo upraszcza kwestie prawne dotyczące przechowywania danych poza granicami kraju). Przy założeniu zbliżonego do światowego udziału usług SaaS w rynku cloud computingu (60-70%) można szacować, że rynek SaaS w Polsce ma obecnie wartość ok. 200 mln zł. Jak wynika ze wspomnianych badań Audytela z końca 2013 r. wśród 50 największych krajowych użytkowników usług chmurowych dziesięciu z nich korzysta z SaaS (głównie z rozwiązań do zarządzania informacją i obiegiem dokumentów), zaś ośmiu planuje zwiększyć zakres zastosowań. Usługi chmurowe są obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku informatycznego na całym świecie. Według ocen Forrester Research wartość światowego rynku tych usług na świecie w 2011 r. wynosiła 40,7 mld USD, natomiast w r ma osiągnąć 240 mld USD, co oznacza 22-procentowy wzrost średnioroczny. Najwyższy udział w rynku usług cloud mają usługi w modelu SaaS w 2013 r. stanowiły one według IDC 63% globalnego rynku usług chmurowych. Już w roku 2017 r. wartość tego subsegmentu rynku ma przekroczyć 64 mld USD. Szacowanym przez IDC na poniżej 4% wzroście światowego całego rynku IT usługi udostępniania infrastruktury w modelu IaaS mają do 2020 r. wykazać wzrost rzędu 41%, rynek PaaS o 27%, podobnie zbliżony wzrost wykaże rynek zarządzania sieciami i bezpieczeństwem, natomiast wzrost rynku usług udostępniania oprogramowania w chmurze w modelu SaaS wynieść ma 17%. Różnice w tempie wzrostu spowodują przesunięcie udziałów subsegmentów IaaS, PaaS oraz SaaS do 2017 r. udział SaaS zmaleje do 58%. Choć początkowo chmura obliczeniowa postrzegana była jako rozwiązanie dla korporacji (głównie w modelu chmury prywatnej) oraz dla masowej obsługi klientów indywidualnych (chmura publiczna dużych dostawców usług), to obecnie widoczna jest tendencja do udostępniana usług chmury firmom coraz mniejszym, z segmentu MŚP. Firm tego sektora przeważnie nie stać na utrzymywanie własnej rozbudowanej infrastruktury informatycznej i wykwalifikowanego personelu. Technologie chmurowe pozwalają im na uniknięcie inwestowania we własne zasoby, umożliwiając korzystanie z nowoczesnych rozwiązań przy zoptymalizowanych kosztach operacyjnych przede wszystkim wykorzystywanie tylko takich zasobów, jakie potrzebne są do wykonywania bieżących zadań. 8

10 Postawy użytkowników potencjalnych i obecnych Postawy użytkowników chmury potencjalnych i obecnych widoczne są w wynikach badań prowadzonych głównie na zlecenie największych dostawców usług chmurowych. W badaniu EMC Forum Survey 2013, prowadzonym na uczestnikach EMC Forum, jakie odbywały się w 46 miastach na całym świecie w 2013 roku 4, zadawano pytania dotyczące osiągania celów biznesowych poprzez transformację IT. Jeden blok pytań dotyczył problematyki Big Data, drugi priorytetów biznesowych napędzających rozwój IT w firmach i wpływu inwestycji w informatykę na stopień osiągania celów firmy. W bloku tym były też pytania dotyczące poziomu zastosowań rozwiązań chmurowych, traktowanego jako miara dojrzałości stosowanych rozwiązań IT. W tabeli 1 zebrano odpowiedzi uczestników wspomnianych spotkań w miastach obszaru EMEA (posortowane według udziału wykorzystywania chmury hybrydowej), a także porównawczo wyniki dla kilku wybranych krajów i regionów. Widać z nich, że wśród respondentów mocno (od 50% do niemal 90%) jest już ugruntowane przekonanie o tym, iż w ciągu najbliższych 3 lat czynnikiem krytycznym dla rozwoju infrastruktury IT w firmach będzie automatyzacja usług data center, stanowiąca jedną z podstawowych cech chmury obliczeniowej. Przekonaniu temu towarzyszy dość wysoki udział (z niewielkimi wyjątkami przekraczający 50%) krytycznych aplikacji już zwirtualizowanych. Natomiast na wyraźnie wcześniejszym etapie rozwoju jest budowa centrów danych działających z wykorzystaniem rozwiązań Software Defined Data Center (SDDC), w zasadzie nie przekraczając 1/3 respondentów (z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej i Polski co wydaje się świadczyć o budowie w tych obu krajach bardzo nowoczesnych centrów danych, a co w przypadku Polski może być uważane za przejaw nadrabiania opóźnień przez przeskakiwanie wcześniejszych etapów rozwoju). Dla czołowej piątki (pod względem wykorzystywania chmury hybrydowej) widać korelację z wysokim stopniem wykorzystywania chmury prywatnej. Polska w tym rankingu udziału chmury hybrydowej jawi się jako obszar, który powinien być obiektem zainteresowania dostawców (podobnie jak Austria) udział chmury hybrydowej jest na razie niski, w obu wspomnianych krajach natomiast wysoki jest już udział chmury prywatnej. Nie są dostępne dane porównawcze za poprzednie lata, ale można przypuszczać, że i w Polsce, i w Austrii chmura hybrydowa będzie naturalnym krokiem rozszerzenia wykorzystywania usług chmurowych po osiągnięciu masy krytycznej zastosowań chmury prywatnej. 4 9

11 Tabela 1 Postawy użytkowników i upowszechnienie usług chmurowych lp kraje EMEA Zgadza się ze zdaniem, że automatyzacja datacenter będzie czynnikiem krytycznym rozwoju w ciagu najbliższych 3 lat Już stworzono SDDCenter Wirtualizuje krytyczne aplikacje Poczynione kroki transformacji IT w chmurę (chmura wykorzystywana) chmura publiczna chmura hybrydowa chmura prywatna 1 Holandia 74% 27% 50% 32% 41% 45% 2 Wielka Brytania 73% 21% 55% 36% 33% 47% 3 Włochy 81% 29% 58% 36% 33% 47% 4 Hiszpania 78% 28% 50% 28% 31% 37% 5 Arabia Saudyjska 83% 39% 52% 38% 30% 41% 6 Finlandia 65% 13% 65% 31% 30% 0% 7 Belgia i Luksemburg 78% 26% 50% 25% 29% 44% 8 RPA 83% 31% 62% 32% 29% 42% 9 Republiki bałtyckie 72% 31% 55% 29% 28% 37% 10 Zjednoczone Emiraty Arabskie 85% 31% 64% 30% 25% 42% 11 Pozostałe kraje skandynawskie *) 62% 22% 62% 25% 25% 22% 12 Izrael 78% 21% 54% 39% 24% 43% 13 Francja 75% 16% 53% 39% 24% 29% 14 Niemcy 69% 27% 70% 22% 23% 45% 15 Czechy 67% 27% 61% 20% 23% 39% 16 Szwecja 51% 26% 51% 21% 22% 32% 17 Katar 84% 33% 58% 36% 21% 43% 18 Austria 71% 29% 67% 29% 17% 43% 19 Turcja 87% 28% 61% 42% 16% 27% 20 Rosja 78% 31% 61% 11% 13% 28% 21 Polska 54% 36% 44% 17% 9% 41% Wybrane regiony i kraje pozaeuropejskie 1 Singapur 83% 3% 100% 4% 82% 2% 2 Hongkong 73% 14% 35% 11% 23% 36% 3 Ameryka Północna 82% 10% 50% 18% 18% 30% 4 Australia 72% 12% 38% 22% 16% 26% 5 Japonia 75% 8% 45% 40% 12% 44% *) poza Szwecją, dla której są odrębne wyniki źródło: EMC Forum Survey 2013 Przytoczone wyniki wybranych regionów i krajów pozaeuropejskich wskazują, że z wyjątkiem bardzo specyficznego kraju jakim jest Singapur (bogaty, niewielki, z bardzo scentralizowaną administracją rządową, ściśle regulującą życie gospodarcze i społeczne) pozostałe kraje, które są ogólnie w czołówce zastosowań i rozwoju IT na świecie (włącznie z USA i Kanadą, traktowaną w badaniu jako jednolity region Ameryki Północnej) ogólnie podchodzą do chmury obliczeniowej dość ostrożnie, zaś wirtualizacja i migracja do chmury ma jeszcze umiarkowany udział wśród respondentów z firm. We wrześniu 2014 r. badanie znajomości i stopnia wykorzystania usług w chmurze oraz podejścia użytkowników przeprowadził na zlecenie Comarchu zespół dr K. Kapery z krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na próbie 326 firm, głównie z sektora MŚP (Rysunek 3) 5. Ok. 65% ankietowanych przedsiębiorstw deklarowało korzystanie z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Zdecydowanie 5 Zbliżone były wyniki badania Nowoczesne IT w MŚP 2014 ( SME Modern IT Research 2014 ) przeprowadzonego przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoftu w marcu 2014 r. wśród niemal 6 tys. europejskich firm sektora MŚP. 10

12 najpopularniejszymi obecnie aplikacjami w modelu usługowym są poczta elektroniczna (38%) oraz przechowywanie (archiwizacja, backup) danych (36%). Według przedstawicieli firm uczestniczących w badaniu korzystanie z aplikacji w chmurze wyraźnie przyczynia się do osiągnięcia realnych korzyści, takich jak oszczędność czasu (51% firm korzystających z aplikacji w chmurze ), obniżenie wydatków na IT w firmie (40%), szybszy dostęp do danych firmowych (40%), wzrost mobilności użytkowników (40%). Choć prawie połowa respondentów uważa, że przechowywanie danych na zewnętrznych serwerach jest bezpieczniejsze niż przechowywanie ich na komputerach firmowych (47%) i nie zgadza się z twierdzeniem, że korzystanie z aplikacji w modelu usługowym wiąże się z dużym ryzykiem (42%), to jednak główne obawy firm wiążą się z bezpieczeństwem danych firmowych (50% ankietowanych), poufnością danych firmowych (48%) oraz brakiem kontroli nad danymi firmowymi (45%). Rysunek 3 Deklarowane wykorzystanie usług chmurowych w Polsce 65% 51% 39% 38% 30% 36% Ipsos MORI 23% 21% Comarch wykorzystanie w pracy poczta elektroniczna wymiana plików backup W odpowiedziach firm nie korzystających do tej pory z rozwiązań w chmurze dominują przede wszystkim wskazania na brak potrzeby (45% firm nie korzystających), brak wiedzy niezbędnej do korzystania z tego typu aplikacji (34%) oraz troska o bezpieczeństwo i poufność danych firmowych (32%) (Rysunek 4). Ogólnie jednak opinie są pozytywne: zdecydowana większość respondentów zgadza się z twierdzeniami, że chmura obliczeniowa to bardzo szybko rozwijająca się technologia (79% odpowiedzi twierdzących oraz 4% odpowiedzi przeczących), która umożliwia firmom elastyczne korzystanie z narzędzi informatycznych (76% odpowiedzi twierdzących oraz 5% przeczących oraz zwiększa możliwości działania i rozwoju firm (65% odpowiedzi twierdzących oraz 8% przeczących). Dodatkowo prawie połowa respondentów uważa, że chmura obliczeniowa pozwala firmom na osiągnięcie oszczędności finansowych (45%). 11

13 Rysunek 4 Główne bariery wdrażania usług chmurowych brak środków 27% brak potrzeby 45% obawy o bezpieczeństwo danych 32% źródło: badanie dla Comarch brak wiedzy 34% W świetle badania optymistycznie prezentują się perspektywy rozwoju usług chmurowych w Polsce. Ponad połowa respondentów deklaruje, że w przyszłości reprezentowane przez nich firmy zamierzają w większym stopniu korzystać z aplikacji w modelu usługowym (53%). Wiedza na temat chmury obliczeniowej jest już dość powszechna: zaledwie 9% badanych deklarowało, że nie zna żadnych rozwiązań dostępnych w modelu chmury obliczeniowej, tylko 14% nie rozumie zagadnienia chmury obliczeniowej. Sam termin chmura obliczeniowa w pierwszej kolejności utożsamiany jest z dostępem do aplikacji i danych firmowych z dowolnego urządzenia i miejsca (77%), a w zdecydowanie mniejszym stopniu z korzystaniem z dowolnego oprogramowania na zewnętrznym serwerze (48%), czy też z dostępem do zewnętrznych serwerów lub maszyn (32%). Przedstawiciele badanych firm najczęściej deklarują większe zaufanie do polskich niż zagranicznych dostawców aplikacji w modelu chmury obliczeniowej (48%). Badanie przeprowadzone w czerwcu-lipcu 2014 r. przez ICAN Research/HBR na zlecenie Orange Polska pokazuje z kolei relatywnie niskie wykorzystanie chmury (24% w próbie 310 respondentów z dużych firm i korporacji). Rozbieżność w stosunku do pozostałych badań rynkowych wynika prawdopodobnie z różnic w definicji chmury. W badaniu zadano pytania dotyczące modelu wykorzystywanej chmury. Na chmurę prywatną wskazało 67% ankietowanych, na chmurę publiczną 25%, natomiast z chmury hybrydowej korzystało zaledwie 11% badanych firm (Rysunek 5.). W układzie działów gospodarki chmura najczęściej wykorzystywana jest w firmach produkcyjnych (32%). W firmach usługowych korzysta z niej 26% badanych firm, zaś najmniejsze zainteresowanie chmurą wykazują firmy handlowe (14%). Warto zauważyć, że we wszystkich działach największym zainteresowaniem cieszy się chmura prywatna w firmach produkcyjnych korzysta z niej 74% badanej populacji firm, w usługach ok. 65%, natomiast w handlu ok. 55%. Co ciekawe: największe zainteresowanie chmurą publiczną wykazują firmy handlowe (45% wskazań), w firmach usługowych wskaźnik ten wynosi 23%, zaś w produkcyjnych ok. 19%. Na razie najmniejszym zainteresowaniem cieszy się chmura hybrydowa relatywnie największym uznaniem cieszy się ona wśród firm usługowych (15%), w przypadku firm produkcyjnych 12

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT?

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cloud computing? The interesting thing about cloud computing is that we've redefined cloud computing to include everything that we already

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław Globalny rynek usług IT Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części: Business Process Outsourcing outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ ROZMOWY GDAŃSKIE 2016 MOBILNE DANE. MOBILNY OBYWATEL. MOBILNA POLICJA 27-28.04.2016 STRALSUND ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ dr Ryszard SULĘTA Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Case studies - doświadczenia, dobre praktyki Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań Od 1998 2004 doradca

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 1. E-ADMINISTRACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁE- CZEŃSTWA INFORMACYJNEGO... 13 1.1. Wprowadzenie do problematyki e-administracji... 13 1.2. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. OBSZARY WIRTUALIZACJI DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI (Artur Machura)... 13 1.1. Wprowadzenie... 13 1.2. Charakterystyka kontekstu rynkowego współczesnych organizacji...

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzanie danych w chmurze Materiały dydaktyczne Katedra Inżynierii Komputerowej Przetwarzanie danych w chmurze Wprowadzenie dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@weii.tu.koszalin.pl Koszalin 2017 Wersja 1.0 Wprowadzenie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Piotr Beńke Manager of STG Client Architects, STG Poland & Baltics 28 Maj 2012 Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Agenda Gdzie zmierza IT trochę o liczbach Chmura definicja, atrybuty,

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak BIG TRENDY TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJA DOSTĘPU DO LUDZI I INFORMACJI +WYZWANIA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA Mobile Social Cloud Millennials (cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawaj w tyle

Nie pozostawaj w tyle maj 2015 Streszczenie Akceptacja chmury rośnie, ale stosunkowo niewiele firm ma nowoczesne strategie korzystania z chmury Osiągnięcie wyższych poziomów akceptacji chmury umożliwia firmom znacznie lepszą

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa nowej generacji. Maciej Kuźniar 26 listopada 2015

Chmura obliczeniowa nowej generacji. Maciej Kuźniar 26 listopada 2015 Chmura obliczeniowa nowej generacji Maciej Kuźniar 26 listopada 2015 Czym jest chmura typu IaaS? Chmura to konkretne zasoby fizyczne w konkretnym centrum danych. Podłoga, zasilanie, szafy, switche, routery,

Bardziej szczegółowo

CSA STAR czy można ufać dostawcy

CSA STAR czy można ufać dostawcy CSA STAR czy można ufać dostawcy Agenda CSA i OKTAWAVE Wprowadzenie do modelu cloud computing wg NIST Ryzyka, zagrożenia oraz aspekty prawne w modelu cloud computing. Program certyfikacyjny STAR (Security

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja rynku B2B

Digitalizacja rynku B2B Digitalizacja rynku B2B Cyfrowe platformy zakupowe Podsumowanie raportu Aleo i Deloitte Światowy rynek B2B e-commerce rośnie w tempie ponad 18%, aby osiągnąć wartość prawie 7 bln $ w 2020 r. 6,7 bln $

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce Na podstawie badania 500 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce Na podstawie badania 500 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Rynek systemów ERP na świecie Wg Forbes w 2012 roku dynamika światowego rynku systemów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Streszczenie

Wprowadzenie. Streszczenie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 878 studia INFORMATICA NR 38 2015 DOI: 10.18276/si.2015.38-06 Tomasz Parys* Korzyści wdrożenia cloud computing dla organizacji w ocenie użytkowników Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze)

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze) Chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie datacenter

Organizacja i zarządzanie datacenter Organizacja i zarządzanie datacenter Budować swoje czy kupować usługi? Łukasz Idrian, Audytel Agenda Audytel o firmie Wstęp teoretyczny: usługi datacenter w systematyce usług IT Trendy na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze

Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze Obsługa poczty elektronicznej, archiwum dokumentów, komunikator i zewnętrzny serwer z takich rozwiązań najczęściej korzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bezpieczeństwa danych z wykorzystaniem sieci światłowodowych budowanych przez samorządy w województwie śląskim ŚRSS -> ŚSS -> RCPD

Zapewnienie bezpieczeństwa danych z wykorzystaniem sieci światłowodowych budowanych przez samorządy w województwie śląskim ŚRSS -> ŚSS -> RCPD Zapewnienie bezpieczeństwa danych z wykorzystaniem sieci światłowodowych budowanych przez samorządy w województwie śląskim ŚRSS -> ŚSS -> RCPD Jarosław Krzemiński Zespół ds. projektów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić?

Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić? Chmura w mieście, miasto w chmurze czy samorządy potrzebują przetwarzania w chmurze i jak tam trafić? Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych?

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda Cloud Computing definicja Modele biznesowe Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING.

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING. ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE Badanie wykonane przez THINKTANK - ośrodek dialogu i analiz. Czerwiec 2015 BADANIE

Bardziej szczegółowo

Proponowana architektura ZPT

Proponowana architektura ZPT Wymagania Opracowanie nowego podejścia do przetwarzania i składowania danych Uzyskanie korzystnego efektu ekonomicznego przez lepszej jakości usługi Zwiększenie niezawodności Zachowanie odpowiedniego poziomu

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Atende 2017

Prezentacja Grupy Atende 2017 Prezentacja Grupy Atende 2017 Warszawa, październik 2017 Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym od 2013 Dawniej: ATM Systemy Informatyczne Jedna z czołowych firm branży IT Ponad

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo Pamięć masowa zdefiniowana programowo Software-Defined-Storage Prosta Wyodrębnia pamięć z macierzy fizycznej i umieszcza ją w pojedyńczej puli Centralizuje zarządzanie pamięcią w ramach wirtualnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl Outsourcing IT Commerce Sp. z o.o. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3 mirek.domin@itcommerce.pl Agenda Historia informatyki Definicja Outsourcingu Korzyści Oferta IT Commerce Symulacja Podsumowanie Jeśli

Bardziej szczegółowo