ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości poniżej euro na dostawę odzieży i obuwia dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. ( Dz. U ) I. ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15 Telefon: Godziny pracy: od 7 00 do ( w dni robocze ) NIP: , Regon: II. TRYB POSTĘPOWANIA 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm. ). 2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego Zapytania ofertowego, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U j.t.). III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odzieży i obuwia dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. według poniższego zestawienia: Podkoszulki szt Ubranie letnie ( spodnie letnie + bluza letnia długi rękaw ) - 14 kpl. Ubranie letnie softhel ( spodnie letnie + bluza softhel długi rękaw ) - 14 kpl. Ubranie całoroczne wielofunkcyjne ( spodnie całoroczne + kurtka, podpinką polarowa ) - 11 kpl. Obuwie całoroczne par 2. Rzeczywiste ilości dostarczanej odzieży i obuwia będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 3. Dostawy poszczególnych partii odzieży i obuwia następować będą na podstawie zamówienia przekazanego faksem, telefonicznie lub Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy do lokalu Zamawiającego w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15 na własny koszt. 5. Ilość asortymentu przedmiotu umowy ma charakter szacunkowy i może podlegać zmianom w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania w pełnym zakresie zamówienia określonego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar. 7. W razie wyczerpania danej pozycji asortymentu Zamawiający może go zmienić na tych samych zasadach pod warunkiem nie przekroczenia wartości Umowy. 8. Ceny podane w Załączniku Nr 2 będą obowiązywały do czasu zrealizowania ostatniej dostawy i nie będą przedmiotem negocjacji. 9. Wymagany termin gwarancji: co najmniej 24 miesiące od dnia dostawy. 10.Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, zgodnie z zawartą umową. 12. Realizacja zamówienia: sukcesywnie na okres 12 miesięcy lub do czasu wcześniejszego zrealizowania wartości umowy. IV. SPOSÓB I TERMIN PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz na dostawę odzieży i obuwia dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego stanowiący Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego. 3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub CEDIG. 5. Ofertę należy przekazać na adres Zamawiającego w terminie do r. do godz : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15 6.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania. V. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych kryteriów ekonomicznych. VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy: 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w Zapytaniu Ofertowego. 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

3 VIII. OSOBA DO KONTAKTU Osoba do kontaktu w zakresie szczegółowych danych dotyczących sporządzenia oferty: inż. Janusz Geroch Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych (telefon: ). Załączniki: 1. Wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia ( Załącznik Nr 1 ) 2. Oferta Cenowa ( Załącznik Nr 2 )

4 Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego na dostawę odzieży dla zespołów ratownictwa medycznego Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia. Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie Kurtka Całosezonowa Ubranie zimowe MATERIAŁ: czerwony fluorescencyjny oraz granatowy dzianina typu Softshell trójlaminat (mikropolar, membrana, tkanina wodoodporna min mm/h2o) 100% poliester, gramatura 285g 290 g/m2. - dodatkowe obszycie z 100% poliestru w kolorze granatowym o gramaturze 160g 170g/m2 w miejscach narażonych na zabrudzenia (barki, kołnierz, wewnętrzna strona przedramienia), - patki kieszeni oraz plisa zapięcia głównego wykonana wyłącznie z 100% poliestru w kolorze granatowym o gramaturze 160g 170g/m2. Zapinane na rzep. a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą 1), klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego. Tkanina posiadająca badania w zakresie barwy fluorescencyjnej. b) zgodna z Polską Normą 2), co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej, materiał oddychający. c) pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą 1), rozmieszczone: na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm, nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0, 13 m2, d) kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce. e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym. f) z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie z skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny. g) z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu. h) rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia. i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy. Drugi zamek wewnątrz umożliwiający wpięcie podpinki, polaru. j) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoczepną. k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna. l) od wewnątrz wykończona podszewką siatkową. m) długość, co najmniej do wysokości bioder tył przedłużony w celu lepszej ochrony ciała podczas pracy w niesprzyjających warunkach. n) oznakowania przodu: na lewej, górnej kieszeni naszywka, taśma samoczepna lub identyfikator z nazwą funkcji Ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarz, pielęgniarka, kierowca), na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci naszywki na materiale odblaskowym. o) oznakowania tyłu: na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym

5 systemu, na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji. Łączenie elementów umundurowania w kolorze granatowym i czerwonym fluorescencyjna zgodnie z normą. Emblematy trwałe i miękkie niekrepujące ruchów. Bluza podpinka do kurtki polarowa a) zgodna z Polską Normą3), co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego, gramatura 385g 390g/m2. Wykończenie antypilingowe. b) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny, c) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą2), d) z przodu, na dole, co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny, e) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu, f) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym. na lewej, górnej kieszeni naszywka, taśma samoczepna lub identyfikator z nazwą funkcji (Ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarz, pielęgniarka, kierowca). g) dodatkowe obszycie ze 100% poliestru na barkach z przodu i z tyłu, na zewnątrz kołnierza. h) wstawki polarowe granatowe bez obszycia pod pachami, dół polara z przodu i z tyłu. h) wykończenie mankietów za pomocą granatowego bawełnianego ściągacza. Spodnie całoroczne MATERIAŁ: czerwony fluorescencyjny oraz czarny dzianina typu Softshell trójlaminat (mikropolar, membrana, tkanina wodoodporna min mm/h2o) 100% poliester, gramatura 285g 290 g/m2. - dodatkowe obszycie z 100% poliestru w kolorze granatowym o gramaturze 160g 170g/m2 w miejscach narażonych na zabrudzenia (dół spodni, kolana, pasek, górna część tyłu spodni), - patki kieszeni bocznych wykonane wyłącznie z 100% poliestru w kolorze granatowym o gramaturze 160g 170g/m2. a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1), klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego. Materiał łatwy w prasowaniu, wytrzymał na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. do 40stC, trwałość barw, b) zgodne z Polską Normą2), co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasy 2 w zakresie oporu pary wodnej, c) do pasa lub z bawetem przednim i tylnym, d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z Polską Normą1), rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek i jeden pas na spodniach z bawetem przednio - tylnym, na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni, e) kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu, co najmniej jedna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie, zewnętrzne przykryte klapkami zapinane na zamek błyskawiczny i rzep. f) na wysokości kolan wzmocnienia, g) u góry podtrzymywacze paska, h) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne, i) od wewnątrz wykończone podszewką siatkową. Spodnie (letnie) Ubranie letnie MATERIAŁ : 60% bawełny - 40%poliestru, gramatura 180 g/m2 190 g/m2 a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą 471+A1:2008 lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków

6 zespołu ratownictwa medycznego b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z Polską Normą 471+A1:2008 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek c) do pasa, zapinane na zamek błyskawiczny oraz guzik d) kieszenie : - dwie skośne poniżej pasa z przodu na zamek błyskawiczny - z tyłu co najmniej jedna naszywana kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, - dwie na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda poszerzane kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami na taśmę samoszczepną, e)wstawki w kolorze granatowym, w miejscach narażonych na zabrudzenia : na kolanach, dole spodni, tyle spodni oraz na bokach spodni w górnej części, f) u góry podtrzymywacze paska. Koszulka T-SHIRT (krótki rękaw) MATERIAŁ : dzianina min. 50% bawełny, gramatura g/m2 a) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 x Pa/W b) barwa fluorescencyjna czerwona z dodatkiem granatowym zgodnie z Polską Normą 471+A1:2008 lub normą ją zastępującą c) podkrój szyi wykończony na półokrągło ściągaczem d) oznakowanie: z przodu po lewej stronie w górnej części znak graficzny systemu Bluza - długi rękaw MATERIAŁ: czerwony fluorescencyjny oraz czarny dzianina typu Softshell trójlaminat (mikropolar, membrana, tkanina wodoodporna min mm/h2o) 100% poliester, gramatura 285g 290 g/m2. a)barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą 471+A1:2008 lub normą ją zastępującą b) z długim rękawem, rozpinana, ze kołnierzem, z regulacją obwodu mankietów za pomocą rzepów o szerokości ok. 4cm, c)z przodu dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie skośne - po obu stronach zamykane zamkiem błyskawicznym, d) z przodu dwie kieszenie pionowe górne na wysokości klatki piersiowej po obu stronach zamykane zamkiem błyskawicznym, e) wstawki w kolorze granatowym, w miejscach narażonych na zabrudzenia : na kołnierzu, na karczku i tyle bluzy na wysokości barku, wewnętrzna część przedramienia, pod pachami, wykończenie dołu rękawa, f) taśma odblaskowa na łokciach oraz na dole bluzy z tyłu i przodu (nie po całym obwodzie), g) oznakowania: - naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu - naszywka albo taśma samosczepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji o treści : (do uzgodnienia) - nadruk na plecach z nazwą funkcji o treści : (do uzgodnienia) Bluza - Koszula (długi rękaw) MATERIAŁ : 60% bawełny - 40%poliestru, gramatura 180 g/m2 190 g/m2 a)barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą 471+A1:2008 lub normą ją zastępującą b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 x Pa/W c) z długim lub krótkim rękawem, rozpinana, ze stójką, z regulacją obwodu mankietów, d) z przodu dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie po obu stronach z klapą na taśmę samosczepną e) z przodu dwie kieszenie górne na wysokości klatki piersiowej z klapą na taśmę samosczepną f)wstawki w kolorze granatowym, w miejscach narażonych na zabrudzenia : na stójce, na karczku i tyle bluzy na wysokości barku, z regulacją obwodu mankietów w kolorze granatowym, patki kieszeni dolnych i górnych g) oznakowania: - naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu - naszywka albo taśma samosczepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji o treści :

7 (do uzgodnienia) - nadruk na plecach z nazwą funkcji o treści : (do uzgodnienia) Wymagane: - próbki do ww. pozycji, - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ), - taśmy odblaskowe muszą spełniać warunki: pranie przemysłowe w temp. 75 C min. 50 cykli, pranie chemiczne min. 50 cykli. Obuwie materiał : skóra bydlęca z połączeniem tkaniny oraz z wodoodporną membraną, typ: trzewik taktyczny ponad kostkę, oznakowane znak CE, barwa czarna, wysoka cholewka ponad kostkę, wstawki z wodoodpornej membrany po bokach zewnętrznej i wewnętrznej strony cholewki, z min. 4 parami przelotek oraz min. 1 hak na but, podeszwa dwu kompozytowa phylon/guma, wkładki anatomiczne z dodatkowym absorberem, stabilizator pięty, Zamawiający wymaga, aby obuwie całosezonowe sznurowane posiadało dodatkowo jednostronny zamek błyskawiczny, wzmocniony nosek, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna. Wymagane: - próbki do ww. pozycji, - opis techniczny. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: Oświadczenie Producenta, że odzież jest wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (DZ. U. Nr 209, poz. 1382) na podstawie: a)dokumentu potwierdzającego zgodność z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą zastępującą, na kolor fluorescencyjny czerwony dla kurtki całosezonowej, podpinki do kurtki, odzieży i koszulki, wydany przez upoważniony do tego podmiot, b)dokumentu potwierdzającego zgodność z Polską Normą PN-EN 343+A1:2008 lub normą zastępującą, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i oporu pary wodnej na kurtkę całosezonową, wydany przez upoważniony do tego podmiot, c)dokumentu potwierdzającego zgodność z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub normą zastępującą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego dla bluzy podpinki do kurtki, wydany przez upoważniony do tego podmiot, d)dokumentu potwierdzającego opór pary wodnej nie przekraczający 5 m2 x Pa/W dla bluzy i koszulki, wydany przez upoważniony do tego podmiot, e)dokumentu potwierdzającego, że taśma odblaskowa wykonana jest zgodnie z normą PN-EN 471+ A1:2008 lub normą zastępującą dla kurtki całosezonowej, podpinki do kurtki, bluzy i spodni letnich wydany przez upoważniony do tego podmiot.

8 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego na dostawę Odzieży i obuwia dla Ratownictwa Medycznego... pieczęć Wykonawca OFERTA CENOWA NA DOSTAWĘ ODZIEŻY I OBUWIA DLA PRACOWNIKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej Euro na dostawę odzieży i obuwia dla zespołów Ratownictwa Medycznego przedstawiamy poniższą ofertę. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: Cena jedn. Wartość Podatek Lp. Nazwa Ilość Wartość brutto netto netto (c x d) VAT a b c d e f g 1 Podkoszulki 268 szt 2 Ubrania letnie (spodnie letnie + bluza letnia długi rękaw) 14 kpl 3 Ubranie letnie softhel ( spodnie letnie + bluza softhel długi rękaw ) 14 kpl 4 Ubranie całoroczne wielofunkcyjne (spodnie całoroczne + kurtka, podpinka polarową ) 11 kpl. 5 Obuwie ochronne 104 par RAZEM: Wartość netto...zł (słownie:...)

9 Wartość brutto...zł (słownie:... ) Podatek VAT...zł 3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń ( nazwa i adres składającej ofertę ) NIP:... REGON... telefon:... faks: ,. dnia (podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego na dostawę odzieży dla Ratownictwa Medycznego Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry względem przedmiotu zamówienia Umundurowanie letnie i zimowe oraz obuwie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY CZĘŚĆ I. UMUNDUROWANIE LETNIE I ZIMOWE UBRANIE ZIMOWE

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY CZĘŚĆ I. UMUNDUROWANIE LETNIE I ZIMOWE UBRANIE ZIMOWE Lp ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na : DOSTAWĘ UMUNDUROWANIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Umundurowanie letnie i zimowe dla członków zespołów ratownictwa medycznego

Umundurowanie letnie i zimowe dla członków zespołów ratownictwa medycznego Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Pakiet nr 1 Umundurowanie letnie i zimowe dla członków zespołów ratownictwa medycznego Lp. Nazwa asortymentu Numer katologowy lub numer wzoru Producent Jm. Ilość Cena

Bardziej szczegółowo

UMUNDUROWANIE LETNIE 1 Koszula (bluza) szt 132. UMUNDUROWANIE ZIMOWE 4 Kurtka całosezonowa z

UMUNDUROWANIE LETNIE 1 Koszula (bluza) szt 132. UMUNDUROWANIE ZIMOWE 4 Kurtka całosezonowa z załącznik nr 2 do SIWZ nr - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Lp Nazwa towaru Nazwa handlowa produktu oferowanego j.m. Ilość roczna Cena Jednostk Netto Cena Jednostk Brutto UMUNDUROWANIE LETNIE 1

Bardziej szczegółowo

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO A1:2013

barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO A1:2013 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odzież letnia: Koszulka T- shirt: lub norma ją zastępującą, wstawki w kolorze czarnym materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/8 - Odzież/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP/8 - Odzież/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: ZP/8 - Odzież/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie Nr 1 dostawa odzieży ochronnej L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Cena jedn. netto 1. 1. Spodnie zimowe : *barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Zamówienia (UMOWY) zadanie Nr 6 Ubranie dla Zespołów Ratownictwa Medycznego damskie i męskie

Przedmiot Zamówienia (UMOWY) zadanie Nr 6 Ubranie dla Zespołów Ratownictwa Medycznego damskie i męskie Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... Al. gen. Wł. Sikorskiego 10 tel.:/fax:... 26-900 Kozienice tel.:/fax: (48) 614 82 34/ 948) 614 81 39 załącznik

Bardziej szczegółowo

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego Załącznik nr 4 Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego Tab. 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego *. Lp. Element umundurowania Opis Umundurowanie letnie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz specyfikacji cenowej. Parametry oferowanego asortymentu Producent/Wytwórca

Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz specyfikacji cenowej. Parametry oferowanego asortymentu Producent/Wytwórca Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 Odzież robocza L.p Asortyment wg specyfikacji ilość Jedn. miar y Parametry oferowanego asortymentu Producent/Wytwórca

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2,

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, Krotoszyn: Zakup umundurowania letniego i zimowego dla członków zespołów ratownictwa medycznego dla SP ZOZ Krotoszynie. Numer ogłoszenia: 285028-2012; data zamieszczenia: 03.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego

Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 Odzież dla personelu medycznego Lp. Rodzaj asortymentu 1. Bluza damska z krótkim rękawem, bez kołnierzyka wycięcie pod szyją półokrągłe lub karo,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl Krotoszyn: Zakup umundurowania letniego i zimowego dla członków zespołów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 209 14876 Poz. 1382 1382 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 1 BLUZA MEDYCZNA DAMSKA - wykonana z elanobawełny: 67-65% poliester,33-35% bawełna, - kolor pastelowy: do wyboru kolory typu malina, fuksja, koral, (bluza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r. Dz.U.10.209.1382 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa

Bardziej szczegółowo

S I GM A. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SIGMA Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 37A, ul. Sulejowska 45

S I GM A. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SIGMA Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 37A, ul. Sulejowska 45 ODZIEŻ DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SIGMA 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 37A, ul. Sulejowska 45 tel. 693 777 609 tel. 44 732-00-55 tel. 44 732-00-56 tel. 44 732-00-57

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II WZ Przetarg na dostawę odzieży roboczej w 2017 roku: ZESTAWIENIE RODZAJÓW l.p Nazwa Jednostka 1. Kurtka ocieplana męska szt 17 Kurtka męska wyjściowa, ocieplana, długość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Odzież letnia: Koszulka T- shirt: A1:2013 lub norma ją zastępującą, wstawki w kolorze czarnym materiał o oporze pary wodnej nie większym niz 5m 2 xpa/w, z wło

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są: Dostawy w pięciu zadaniach odzieży ochronnej zabezpieczającej roboczej oraz garsonek, ubrań medycznych i obuwia medycznego wykazanych w formularzach

Bardziej szczegółowo

FARTUCH DAMSKI - fartuch 100% bawełna, - ciężar 140-160g/m 2 - kolor biały bez kołnierza - rękaw długi, 1

FARTUCH DAMSKI - fartuch 100% bawełna, - ciężar 140-160g/m 2 - kolor biały bez kołnierza - rękaw długi, 1 ZADANIE nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia BLUZA MEDYCZNA DAMSKA - wykonana z elanobawełny: 67-65% poliester,33-35% bawełna, - kolory pastelowe (bluza w kolorze pastelowym z kontrastującymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY OFERTY. długość okresu gwarancji. ilość. netto. 50 par

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY OFERTY. długość okresu gwarancji. ilość. netto. 50 par Załącznik nr 1 do SIWZ DG-2501/20342/1393/09 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY OFERTY l.p. Opis produktu oferowany nr kat. produktu/opis produktu oferowanego 1 Obuwie robocze Stalowy podnosek

Bardziej szczegółowo

ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19615/1963/11 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary Zadanie 1 fartuchy laboratoryjne ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 Nr procedury : 41/2013

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 Nr procedury : 41/2013 FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 Nr procedury : 41/2013 CZĘŚĆ I. ODZIEŻ MEDYCZNA Lp. Nazwa Wymagane parametry oferowany * Ilość J.m. Cena jedn. netto pozycji Netto (kol. 5x kol.6) V A T %

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa letniej odzieży ochronnej dla pracowników zespołów wyjazdowych, zespołów

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia roku

Gdynia, dnia roku Gdynia, dnia 18.01.201 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

Pary 839 antybakteryjne. wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej, spody płaskie Pary 148 antybakteryjne. RAZEM

Pary 839 antybakteryjne. wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej, spody płaskie Pary 148 antybakteryjne. RAZEM Część 1 Obuwie robocze L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Obuwie damskie robocze Obuwie medyczne damskie z zakrytymi palcami w rozmiarach od 35 do 41 1 Wierzch i wyściółka ze skóry naturalnej,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/22430/2484/12 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/22430/2484/12 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/22430/2484/12 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/399/16 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa opis jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/399/16 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa opis jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/399/16 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa opis jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto stawka VAT cena jedn.brutto

Bardziej szczegółowo

Bluza Top zapinana na zatrzaski karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej

Bluza Top zapinana na zatrzaski karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej www.kegel.com.pl Art. 3300 Bluza Top zapinana na zatrzaski karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej dwie kieszenie piersiowe kryte patkami zapinanymi na rzepy, lewa z dodatkową przegródką na długopis

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY UBRAŃ ROBOCZYCH w 2016 roku. szt 50

FORMULARZ ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY UBRAŃ ROBOCZYCH w 2016 roku. szt 50 FORMULARZ ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY UBRAŃ ROBOCZYCH w 2016 roku Załącznik nr 1 Lp Nazwa przedmiotu Jm Ilość Cena jedn. netto 1 Ubrania robocze letnie drelichowe typu MORO szt 9 Wartość netto Vat Wartość

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ

CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Nr procedury: 17/2015 Asortyment CZĘŚĆ I. MEDYCZNA ODZIEŻ 1 FARTUCH 2 DAMSKI FARTUCH MĘSKI 3 SUKIENKA DAMSKA kolor biały Materiał: skład 33-35 Bawełna, 65-67 Poliester,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. cena jedn. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/19393/2256/13 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe

Bardziej szczegółowo

metalowe zatrzaski; z przodu i z tyłu cięcia od pachy rękawa w dół, cięcia z przodu, krótki rękaw odcinany, dekolt półokrągły, dwie

metalowe zatrzaski; z przodu i z tyłu cięcia od pachy rękawa w dół, cięcia z przodu, krótki rękaw odcinany, dekolt półokrągły, dwie 1. 2. 3. 4. Pakiet nr 1 - OdzieŜ robocza dla personelu medycznego Załącznik nr 1 Nazwa j.m. Ilość Garsonka /Ŝakiet niebieski spódnica biała/ - elanobawełna - Ŝakiet ze spódnicą. śakiet zakrywający pośladki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Pakiet nr 1

Załącznik nr 2. Pakiet nr 1 Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017r. L.p. Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna

GRUPA 1 Odzież robocza medyczna (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia D25KIP/252/4-7rj/15 GRUPA 1 Odzież robocza medyczna Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych netto

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa ma być zgodna z załącznikiem nr 1 Szczegółową specyfikacją techniczną środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej dla pracowników Oddziału i Rejonów Generalnej

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla pracowników produkcji, gospodarczych oraz ochrony. Rozmiar wg zapotrzebowania

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla pracowników produkcji, gospodarczych oraz ochrony. Rozmiar wg zapotrzebowania Załącznik nr 1c Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla pracowników produkcji, gospodarczych oraz ochrony. Rozmiar wg zapotrzebowania l.p. Asortyment (opis przedmiotu zamówienia)

Bardziej szczegółowo

Opis tkaniny: kolor zielony skład: 60% bawełny i 40% poliester ciężar: 280-310g/m 2 gatunek tkaniny pierwszy. Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite

Opis tkaniny: kolor zielony skład: 60% bawełny i 40% poliester ciężar: 280-310g/m 2 gatunek tkaniny pierwszy. Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite Załącznik nr.3- opis przedmiotu zamówienia (ubrania robocze) Lp. Nazwa produktu / norma (bluza + spodnie do pasa) Opis produktu Ilości 500 kpl 1.. Bluza: z kołnierzem; na plecach naszywane logo na białym

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001. ... Pieczęć wykonawcy. Podatek VAT (%) 560 23. Cena jednostkowa netto PLN. Wartość netto PLN

Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001. ... Pieczęć wykonawcy. Podatek VAT (%) 560 23. Cena jednostkowa netto PLN. Wartość netto PLN Pakiet nr 1 KOD CPV 331990001 L.p. Nazwa Ilość 1. Fartuch biały damski Tkanina odzieżowa RADUS PRO 150 Skład surowcowy: 65%poliester, 35% bawełna, masa powierzchniowa 175/12g/m², przeznaczona do produkcji

Bardziej szczegółowo

RAZEM: Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1. Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych j.u.

RAZEM: Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1. Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych j.u. Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych j.u. L.P. ASORTYMENT JEDNOST MIARY ILOŚĆ Na 12 m-cy PRODUCENT 1. Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych

Bardziej szczegółowo

Odzież ciepłochronna antyelektrostatyczna trudnopalna dla spawacza.

Odzież ciepłochronna antyelektrostatyczna trudnopalna dla spawacza. Odzież ciepłochronna antyelektrostatyczna trudnopalna dla spawacza. Certyfikat oceny typu WE PN-EN 11611 PN-EN 11612 EN1149-5:2006 EN-342 1. Odzież wykonana z tkaniny impregnowanej trudnopalnie (99% CO,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 471906-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 460842-2012 data 20.11.2012

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 102/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 102/2016 Nysa, 06.12.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 102/2016 na Dostawę dwóch zestawów nowej odzieży specjalistycznej dla ratownika medycznego. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z S Z C Z E G Ó Ł O W Y O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP /15

F O R M U L A R Z S Z C Z E G Ó Ł O W Y O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP /15 Załącznik nr 1 do siwz F O R M U L A R Z S Z C Z E G Ó Ł O W Y O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-74/15 1 Pakiet nr 1 L.p. Opis wyrobu J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Opis odzieży ochronnej Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wymagania ogólne:

Opis odzieży ochronnej Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wymagania ogólne: Opis odzieży ochronnej Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Wymagania ogólne: 1. kolory spełniające wymagania normy PN-EN 471+A1:2008 - granatowy lub czarny, - czerwony lub czerwony o intensywnej widzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1- Wzór formularza oferowanego

Załącznik 1- Wzór formularza oferowanego Załącznik 1- Wzór formularza oferowanego OFERTA dotycząca wykonania dostawy odzieży roboczej i/lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej dla stażystów-uczestników projektu Nowoczesna szkoła

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 61696-2015; data zamieszczenia: 19.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 38083-2015 data 18.03.2015

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści SIWZ. 3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: Brutto :..złotych (słownie:...

Zmiana treści SIWZ. 3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: Brutto :..złotych (słownie:... Kraśnik, dnia 05.03.2014 r. Zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży roboczej oraz obuwia dla stażystów

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH. SPZZOZ.DAE.ZP/.../2014 Kozienice, r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH. SPZZOZ.DAE.ZP/.../2014 Kozienice, r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH 26-900 Kozienice Al. gen. Wł. Sikorskiego 10 Tel.: 48 614 82 34 Fax: 48 614 81 39 Regon: 670146450 e-mail: zp@szpitalkozienice.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary.

Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary. Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/419/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nr katalogowy/ okres gwarancji Zadanie 1 odzież robocza Buty gumowe robocze

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Załącznik do zaproszenia do składania ofert: Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 2 do siwz

załącznik Nr 2 do siwz załącznik Nr 2 do siwz Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach... Al. gen. Wł. Sikorskiego 10 tel./fax:... 26-900 Kozienice tel.:/fax: (48) 614 82 34/ 948)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Znak postępowania : OFZ-226-07-D/15 Przedmiot postępowania: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej 1. Koszula flanelowa. Szacunkowa ilość : 2250 szt. Koszula flanelowa z długim rękawem, wykonana z tkaniny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu. Dobra szkoła w powiecie radziejowskim szansą dla młodzieży na udany start zawodowy

Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu. Dobra szkoła w powiecie radziejowskim szansą dla młodzieży na udany start zawodowy Specyfikacja odzieży roboczej zakupywanej w ramach projektu Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego L.p. Nazwa Szt. Specyfikacja Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej. Jednostkowa cena netto [zł]

Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej. Jednostkowa cena netto [zł] Szczegółowy opis Towaru i cennik po sprostowaniu_1 Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej Załącznik nr 1 do Umowy L.p. Asortyment i wymagania Normy i deklaracje 1 BLUZA POLAROWA wykonana z grubego polaru

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zapytania: Zleceniodawca: Przedmiot zamówienia: 2. T-shirt z długim rękawem kolor żółty 3. Spodenki krótkie kolor czerwony:

Przedmiot zapytania: Zleceniodawca: Przedmiot zamówienia: 2. T-shirt z długim rękawem kolor żółty 3. Spodenki krótkie kolor czerwony: Zapytanie ofertowe Dotyczy: realizacji zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 r. Przedmiot zapytania: zakup 10 pakietów profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13 Gryfice, dnia 22 maja 2015 r. Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści I Uwarunkowania...3 II Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia...3 Strona 2 z 8 I Uwarunkowania 1. Dostawca podczas realizacji dostaw wynikających z Umowy musi spełnić poniższe warunki: Środki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników PK Wronki

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników PK Wronki Wronki, dnia 1 czerwiec 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników PK Wronki Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania (1) (2) do postępowania prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego oznaczonego nr 08/ZP/2013, dotyczącego dostawy:

Odpowiedzi na pytania (1) (2) do postępowania prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego oznaczonego nr 08/ZP/2013, dotyczącego dostawy: Sosnowiec, 29 października 2013r Odpowiedzi na pytania (1) (2) do postępowania prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego oznaczonego nr 08/ZP/2013, dotyczącego dostawy: DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ

Bardziej szczegółowo

Art dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym odszyciem

Art dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym odszyciem www.kegel.com.pl Art. 4550 Fartuch długi w środkowej części przodów i tyłu tkanina w paski dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym odszyciem rękawy krótkie wykończone kontrastowym mankietem pasek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ( dotyczy dostawy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2013)

Zapytanie ofertowe ( dotyczy dostawy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej na rok 2013) Międzyzdroje, dn. 03.12.2012 r. Zakład Ochrony Środowiska ul. Nowomyśliwska 86 72-500 Międzyzdroje Tel. 91 3280873, Fax: 91 3282186 kontakt@zosmiedzyzdroje.pl www.zosmiedzyzdroje.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL /13 Gryfice, dnia 22 maja 2015 r. Zapytanie ofertowe nr 2/2015/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie Wymagania ogólne: 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

65/PNP/SW/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza asortymentowo cenowego

65/PNP/SW/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza asortymentowo cenowego Część nr - Obuwie robocze Wartość VAT % Wartość brutto Numer katalogowy/ Producent Obuwie damskie robocze Obuwie medyczne damskie z zakrytymi palcami w rozmiarach od 33 do 50 Wierzch i wyściółka ze skóry

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 2.2 Rękawice bawełniane wykonane z bawełny, ze ściągaczem.

Szanowni Państwo, 2.2 Rękawice bawełniane wykonane z bawełny, ze ściągaczem. Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/30/1/KR/12 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/26/15 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/26/15 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szycie i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia GRUPA 1 Odzież robocza medyczna Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Garsonka dla pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNA ODZIEŻ OCHRONNA KOLEKCJA RATOWNICTWO MEDYCZNE

SPECJALISTYCZNA ODZIEŻ OCHRONNA KOLEKCJA RATOWNICTWO MEDYCZNE SPECJALISTYCZNA ODZIEŻ OCHRONNA KOLEKCJA RATOWNICTWO MEDYCZNE Szanowni Klienci, Z wielką satysfakcją przekazujemy Państwu nowy katalog ze specjalistyczną odzieżą i obuwiem dla służb ratowniczych. Oferta

Bardziej szczegółowo

BLUZA Schmidt B BLUZA ECO. SPODNIE DO PASA Schmidt B SPODNIE DO PASA ECO

BLUZA Schmidt B BLUZA ECO. SPODNIE DO PASA Schmidt B SPODNIE DO PASA ECO Schmidt B BLUZA Schmidt B art.: 3902 - zapinana na zamek - na barkach wszyta tkanina odporna na ścieranie - dwie kieszenie piersiowe, prawa na telefon - lewa kieszeń dwukolorowa, kryta patką zapinaną na

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNA ODZIEŻ OCHRONNA KOLEKCJA RATOWNICTWO MEDYCZNE

SPECJALISTYCZNA ODZIEŻ OCHRONNA KOLEKCJA RATOWNICTWO MEDYCZNE SPECJALISTYCZNA ODZIEŻ OCHRONNA KOLEKCJA RATOWNICTWO MEDYCZNE UMUNDUROWANIE LETNIE Tkanina 225 g/m 2, 80% PES, 20% BW R641 BLUZA MĘSKA / R241 BLUZA DAMSKA (KOSZULA) Szanowni Klienci, Z wielką satysfakcją

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, r. OGŁOSZENIE

Gdańsk, r. OGŁOSZENIE Gdańsk, 23.10.2017r. OGŁOSZENIE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z zapytaniem ofertowym na: dostawę fabrycznie nowej odzieży roboczej ochronnej dla pracowników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4a, SIWZ 50/PN/2017 stanowiący jednocześnie załącznik do umowy LP NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA J.M. ILOŚĆ ZADANIE NR 2 UBRANIA KUCHARSKIE

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo -cenowy. Cena jednostkowa netto. Szt./kpl

Formularz asortymentowo -cenowy. Cena jednostkowa netto. Szt./kpl Załącznik nr 2 Część nr 1 odzież robocza dla personelu medycznego Formularz asortymentowo -cenowy Lp. Nazwa asortymentu 1 Fartuch biały zapinany na zatrzaski lekarskie Klasyczny fartuch, trzy kieszenie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę odzieży i obuwia dla pracowników ratownictwa medycznego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę odzieży i obuwia dla pracowników ratownictwa medycznego Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia... 2006 r. (poz...) Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załącznik nr 1 Ubiór inspektora w bluzie służbowej Ubiór

Bardziej szczegółowo

Odzież robocza. Kombinezon roboczy z wieloma kieszeniami. Spodnie robocze na szelkach z wieloma kieszeniami. Kurtka robocza.

Odzież robocza. Kombinezon roboczy z wieloma kieszeniami. Spodnie robocze na szelkach z wieloma kieszeniami. Kurtka robocza. Odzież robocza Kombinezon roboczy z wieloma kieszeniami Wykonany z płótna T/C, 65% poliestru, Wzmocnienia z Cordury na kolanach i łokciach Zapinany na zamek YKK z podwójnym cięgnem, kryty listwą z zapięciem

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, (PL)

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, (PL) PL 22974 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 22974 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 24396 (22) Data zgłoszenia: 30.03.2016 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszula męska z długim rękawem Koszula wykonana z tkaniny w kolorze błękitnym wg palety kolorów Pantone Texteiles o składzie surowcowym:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej euro.

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej euro. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej 14.000 euro. Płock, dnia 21.01.2014 r. W celu realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku projektów współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS ODZIEŻY Załącznik nr 4

OPIS ODZIEŻY Załącznik nr 4 OPIS ODZIEŻY Załącznik nr 4 L.P NAZWA ILOŚĆ W CIĄGU TRWANIA UMOWY 1 2 3 1. ODZIEŻ i OBUWIE 1.1 Rodzaj odzieży roboczej Bluza robocza ocieplana dwukolorowa procesowi tkania, z typowym przeznaczeniem za

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SM

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SM Wadowice, dnia 20 marca 2015 r. Gmina Wadowice - Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 23 34-100 Wadowice Nazwa, adres Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SM.271.01.2015 Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach

Bardziej szczegółowo

Informacja o modyfikacji formularza ofertowo-cenowego załącznik nr 1 do IWZ

Informacja o modyfikacji formularza ofertowo-cenowego załącznik nr 1 do IWZ Telefon/fax:58 344-68-96 e-mail:outsourcing@pcchz.pl Gdańsk,.30.07.2013 Informacja o modyfikacji formularza ofertowo-cenowego załącznik nr 1 do IWZ Dotyczy: Dostawa odzieży medycznej dla Pomorskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

RAZEM: Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1. Elektroda noworodkowa przezierna w promieniach RTG. Elektroda noworodkowa przezierna w promieniach RTG.

RAZEM: Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1. Elektroda noworodkowa przezierna w promieniach RTG. Elektroda noworodkowa przezierna w promieniach RTG. Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Elektroda noworodkowa przezierna w promieniach RTG. Na 12 m-cy Elektroda noworodkowa przezierna w promieniach RTG. Szt. 400 Parametry: Wymiary 23 x 30mm z mikroporowatego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania cenowego Lp. Nazwa produktu Opis, wymagania, właściwości produktu 1. Ubranie kucharskie damskie ze spodniami koloru czarnego (szyte na miarę dla 37

Bardziej szczegółowo

Część nr 1 - Odzież robocza L.p Asortyment wg specyfikacji ilość Jedn. miary

Część nr 1 - Odzież robocza L.p Asortyment wg specyfikacji ilość Jedn. miary Oznaczenie Wykonawcy Formularz specyfikacji cenowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Część nr 1 - Odzież robocza 1. Ubranie robocze ogrodniczki + bluza w kolorze granatowym, bawełna 100 %,możliwością prania w temp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 141/SU/2016. Imię i nazwisko (nazwa firmy)... adres... telefon i fax ...

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 141/SU/2016. Imię i nazwisko (nazwa firmy)... adres... telefon i fax  ... OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 141/SU/2016 Przedmiot zamówienia: Dostawa odzieży sportowej z logo. Imię i nazwisko (nazwa firmy)... adres... telefon i fax e-mail:... Nr konta bankowego na które zostaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 147/SU/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 147/SU/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 147/SU/2016 Warszawa, 31.10.2016 r Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie: 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Art. 0200 koszulka HARD WORK

Art. 0200 koszulka HARD WORK www.kegel.com.pl Art. 0200 koszulka HARD WORK podkrój szyi wykończony ściągaczem rękawy długie zakończone ściągaczem dół wykończony oręem udowa tkaniny: plaster miodu specjalne strefy (wzorowane na mapie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Załącznik do zaproszenia do składania ofert: Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja z postępowania. Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników,

Informacja z postępowania. Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, Wronki, dnia 15.04.2014 r. Informacja z postępowania Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawa bielizny pościelowej, chirurgicznej i odzieŝy ochronnej.... (nazwa wykonawcy/ów)...

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawa bielizny pościelowej, chirurgicznej i odzieŝy ochronnej.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawa bielizny

Bardziej szczegółowo

bez rękawów, 2 naszywane kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z patkami i zamkami na rzepy, kolorowe aplikacje na prawej kieszeni piersiowej, ściąg

bez rękawów, 2 naszywane kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z patkami i zamkami na rzepy, kolorowe aplikacje na prawej kieszeni piersiowej, ściąg bez rękawów, 2 naszywane kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z patkami i zamkami na rzepy, kolorowe aplikacje na prawej kieszeni piersiowej, ściągacz na gumkę w pasie, przykryty zamek przedni, kołnierz,

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13 Załącznik nr 1 do siwz S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/13 1 Pakiet nr 1 L.p. Opis wyrobu J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawca :

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawca : Znak sprawy: Załącznik Nr 1. WSZ.XIII.2511/ 96/10/14 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice FORMULARZ OFERTOWY Dostawca :... Pakiet I...... lp.

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto [zł] Ilość sztuki BLUZA SIRIUS LUCIUS.

Cena jednostkowa netto [zł] Ilość sztuki BLUZA SIRIUS LUCIUS. ZESTAW 1: ODZIEŻ Lp Nazwa artykułu Ilość sztuki Cena jednostkowa netto [zł] Cena jednostkowa brutto Wartość netto [3x4] 1 2 3 4 5 6 7 BLUZA SIRIUS LUCIUS. Gwarancja 1. 2. 3. narażonych na rozprucie, przeciwwiatrowa

Bardziej szczegółowo

nr faksu lub Załącznik Nr 1 do zaproszenia 17/2012/ZDZO /pieczęć oferenta/ Stawka podatku Wartość ogółem (całości) [zł/szt.

nr faksu lub Załącznik Nr 1 do zaproszenia 17/2012/ZDZO /pieczęć oferenta/ Stawka podatku Wartość ogółem (całości) [zł/szt. ... Załącznik Nr 1 do zaproszenia 17/2012/ZDZO /pieczęć oferenta/ nr faksu lub e-mail... OFERTA Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 My

Bardziej szczegółowo