Informatyczne systemy zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyczne systemy zarządzania"

Transkrypt

1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Informatyczne systemy zarządzania Grzegorz Hunicz

2 Plan zajęć: Definicje Elementy ISZ Funkcje systemu informatycznego Informacja Zarządzanie produkcją i przedsiębiorstwem CRM Systemy w administracji publicznej Studium przypadku 2

3 System Informatyczny Definicje: System informatyczny - jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie elementy: sprzęt - obecnie głównie komputery oraz peryferia, elementy sieci oprogramowanie zasoby osobowe - ludzie elementy organizacyjne 3 elementy informacyjne

4 Sprzęt informatyczny: stacje robocze peryferia urządzenia aktywne i pasywne sieci serwery, serwerownie (data center) wykorzystanie zasobów sprzętowych systemy pomocnicze, UPS, zasilanie, szafy na nośniki optymalizacja pomieszczeń komputerowych przesłanki ekologiczne i ergonomiczne 4

5 Sprzęt informatyczny: stacje robocze komputery, czy terminale stacje graficzne stacjonarne czy notebooki konfiguracja własność czy dzierżawa umowy z dostawcami specjalne warunki umowy serwisowe i warunki gwarancji 5

6 Typy sprzętu informatycznego: Komputery Nie wymagają sieci do samodzielnej pracy Terminale Wymagają wydajnego serwera oraz połączeń sieciowych Trudne do zarządzania (wymagają Łatwe do zarządzania np. kontrolera domeny) Łatwe do rozbudowy Rozbudowa zazwyczaj niemożliwa Dane przechowywane lokalnie Dane przechowywane na serwerze Duży pobór energii Mały pobór energii Łatwa personalizacja ustawień przez użytkownika Personalizacja ustawień przez użytkownika bardzo ograniczona 6

7 Sprzętu informatyczny: Stacjonarne Notebooki/Tablety Duże gabaryty Małe gabaryty Duży pobór energii Mały pobór energii Łatwe do rozbudowy i zmiany konfiguracji Rozbudowa zazwyczaj niemożliwa Łatwe da zabezpieczenia Trudne do zabezpieczenia Duży pobór energii Mały pobór energii Tańsze Droższe Dłuższy czas życia Krótki czas życia 7

8 Sprzęt informatyczny: Własność Dzierżawa Jednorazowy wydatek/dowolny czas eksploatacji Stały koszt w okresie eksploatacji/czas określny w umowie Odpisy amortyzacyjne Tylko koszty Konieczność serwisowania Serwisuje dzierżawca Bezpieczne Wymagające dodatkowych zabezpieczeń i klauzul w umowach Organizacja transportu i logistyki Wszelkie koszty po stronie dzierżawcy Konieczność utylizacji zużytego sprzętu Sprzęt jest własnością dzierżawcy Konieczność ubezpieczenia sprzętu Sprzęt ubezpiecza dzierżawca 8

9 Sprzęt informatyczny: peryferia Drukarki rodzaje sposób wydruku koszty jedn. Skanery samodzielne czy urządzenia zintegrowane Urządzenia wielofunkcyjne Plotery koszt wydr. np. A0 Tablety narzędzie czy gadżety Projektory do prezentacji, czy kinowe, dobór jasności Tablice interaktywne komunikacja z komputerem 9

10 Sprzęt informatyczny: Urządzenia aktywne i pasywne sieci Przełączniki sieciowe typ, parametry transmisji, niezawodność Routery wydajność, operatorzy, protokoły sieciowe (wiedza specj) Firewalle czy UTM typ, wydajność, poziom zabezpieczeń Urządzenia dostępowe modemy Okablowanie budynków Sieciowe kable połączeniowe Szafy komputerowe Przełącznice 10

11 Topologie sieciowe: Topologia Model układu przestrzennego elementów sieci (Wikipedia) Topologia liniowa, magistrali, pierścienia, podwójnego pierścienia, gwiazdy, gwiazdy rozszerzonej, hierarchiczna (drzewa), siatki 11

12 12

13 Technologie sieciowe: IEEE Mb Ethernet IEEE 802.3u 100 Mb Ethernet IEEE 802.3x Full Duplex Ethernet IEEE 802.3z 1 Gb Ethernet Ethernet to technika (technologia), określająca kable, urządzenia, sposób przesyłania sygnałów, formaty ramek i proste protokoły komunikacyjne: 802.1D: MAC Bridges (Spanning Tree Protocol) 802.1w: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MST) 802.1t: 802.1d Maintenance 802.1Q: VLAN Tagging (trunking) 13

14 Centra Przetwarzania Danych: Serwerownie standardy: Polskie regulacje prawne nie standaryzują wprost budowy centrów przetwarzania danych ANSI TIA 942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center definiuje cztery poziomy Tier1 do Tier 4 odpowiadające za poziom redundancji Norma EN Norma PN-ISO/IEC

15 Centra Przetwarzania Danych: Podłoga techniczna Kontrola dostępu Detekcja wody Detekcja zaniku napięcia Klimatyzacja Centralny UPS Regulamin 15

16 Okablowanie: 16

17 Okablowanie 17

18 Centra Przetwarzania Danych: 18

19 Telekomunikacja: Dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość(wikipedia) transmisja głosu transmisja danych infrasrtuktura transmisyjna infrastruktura komunikacyjna interfejsy Funkcjonalności pomocne przy tworzeniu ISZ: IVR FAX serwer 19

20 Licencja: Licencja (angielskie licence), w odniesieniu do oprogramowania regulacja prawna określająca warunki jego użytkowania i zasady odpłatności. Pojęcie zakup oprogramowania jest nie zawsze prawdziwe: Według Microsoft'u kupujemy wyłącznie prawo do użytkowania oprogramowania na warunkach określonych w licencji. (EULA) Właścicielem oprogramowania, praw do kodu i praw pochodnych z tego tytułu jest autor. Licencja to dokument papierowy lub elektroniczny. Sam fakt instalacji legalnego oprogramowania jest zgodą na20 warunki licencji

21 Oprogramowanie architektura: klasyczna instalacja jednostanowiskowa oprogramowanie instalujemy na komputerze i tam przechowujemy wyniki działania programu (na lokalnym dysku komputera) klient serwer oprogramowanie instaluje się na serwerze i stacji roboczej część danych przetwarza się na komputerze a przechowywane są na serwerze architektura trójwarstwowa warstwa danych aplikacji i prezentacji przetwarzanie w chmurze cloud computing 21

22 Przetwarzanie w chmurze: chmura prywatna chmura publiczna Wirtualizacja zasobów była inspiracją dla modelu chmury Możliwa praca na dowolnej platformie sprzętowej Nie ma potrzeby zakupu ani sprzętu ani oprogramowania 22

23 Wirtualizacja Wielokrotne wykorzystanie tej samej infrastruktury Serwery Stacje robocze Oprogramowanie Dane Vmware, Citrix (Xen), Hyper-v Ale po co? 23

24 Wirtualizacja zalety: Prostota zarzadzania Łatwość odtwarzania danych Bezpieczeństwo Tworzenie środowisk testowych Przenoszenie pomiedzy maszynami fizycznymi Możliwość tworzenia nowych środowisk pracy 24

25 Przetwarzanie w chmurze modele komercyjne: -kolokacja (Hosting) -IaaS - infrastruktura -Paas- platforma -Saas - software 25

26 Metodyka organizacje standardy: ITIL APMG - UK Information Technology Infrastructure Library ITIL to zbiór kompleksowych rekomendacji branży informatycznej, z których powstała międzynarodowa norma zarządzania usługami informatycznymi ISO/IEC Service Management. COBIT ISACA- USA Control Objectives for Information and related Technology standard opracowany przez ISACA oraz IT Governance Institute, zbiór dobrych praktyk z zakresu IT Governance, które mogą być wykorzystywane w szczególności przez audytorów systemów informatycznych. 26

27 Cykl życia usługi według ITIL 27

28 Metodyka organizacje standardy: COBIT Zbiór zasad (metodyka) dla prowadzenia audytu SI pozwalających na monitorowanie ścieżek krytycznych. Od wersji 4.0 COBIT stanowi gotową metodykę nie tylko dla audytu ale również dla prowadzenia projektów IT Aktualnie COBIT w ver wysokopoziomowe procesy, które obejmują 210 celów kontrolnych pogrupowanych w czterech domenach: planowanie i organizacja (Planning and Organization), nabywanie i wdrażanie (Acquisition and Implementation), dostarczanie i wsparcie (Delivery and Support), 28 monitorowanie i ocena (Monitoring and Evaluation).

29 29

30 30

31 Metodyka organizacje standardy: PRINCE2 Metodyka zakłada: Komponenty Procesy Techniki Metodyka definiuje również role w zarządzaniu projektami. 31

32 Metodyka organizacje standardy: PRINCE2 Komponenty: Uzasadnienie biznesowe Organizacja Plany Elementy sterowania Zarządzanie ryzykiem Jakość w środowisku projektowym Zarządzanie konfiguracją Sterowanie zmianami 32

33 Metodyka organizacje standardy: PRINCE2 Techniki: Planowanie oparte na produktach Sterowanie zmianami Przeglądy jakości 33

34 Cykl Deminga w projektach inf. i ich ocenie PCDA: 34

35 Wykaz certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych: Certified Information System Auditor (CISA) - ISACA Europejski Certyfikat Umiejętności Zawodowych Informatyka -EUCIP Professional specjalizacja Audytor Systemów Informacyjnych - PTI Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) - ISACA Certified Internal Auditor(CIA) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN ISO/IEC lub jej odpowiednika międzynarodowego Audytor systemu zarządzania usługami informatycznymi według normy PN ISO/IEC lub jej odpowiednika międzynarodowego Audytor systemu zarządzania jakością według normy PN ISO/IEC 9001 lub jej odpowiednika międzynarodowego Systems Security Certified Practitioner (SSCP) Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2010 r. 35

36 Dane: w informatyce zbiory liczb i tekstów o różnych formach (wikipedia) wszystko co jest/może być przetwarzane umysłowo lub komputerowo (Adam Maria Gadomski: Global TOGA Meta-Theory) otrzymane informacje lub wiadomości, używane następnie do wnioskowania Informacja: Wynik przetwarzania danych w procesach: klasyfikacji danych, porządkowania/sortowania danych, zestawienia/agregacji danych, wykorzystania obliczeń, selekcji/wyboru danych. 36

37 Cechy informacji: Jednoznaczność- rzeczowa i podmiotowa to wymaganie, aby informacja dotyczyła konkretnego przedmiotu oraz aby wiadomo było kto jest autorem określonej informacji Kompletność- rozumie się jako zestaw informacji, niezbędny dla zapewnienia racjonalności konkretnej decyzji gospodarczej. (..) Wiarygodność- (..) ta właściwość może wynikać z prawidłowego sposobu tworzenia informacji lub uzyskiwania jej ze źródeł dokonujących ocen metodami obiektywnymi. Aktualność- adekwatność do bieżących lub przewidywanych uwarunkowań. Istotne znaczenie ma określenie zakresu przewidywanego, czy ustalonego okresu aktualności, a więc stopnia "trwałości" informacji. Zgodność- z prawem lub ze standardami krajowymi czy międzynarodowymi. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński (red.), Zarządzanie zasobami informacji w 37 przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001

38 Metainformacja: W ogólnym rozumieniu "informacja o informacji" Metainformacja Metadane Jakie dane znajdują się w zasobach? Co te dane oznaczają? Gdzie są przechowywane i jak do nich dotrzeć? Jak dane mogą zostać przetworzone? Kto jest użytkownikiem danych? Kto odpowiada za ich jakość i udostępnianie? 38

39 Informacją relewantną są informacje spełniające nasze oczekiwania i zaspakajające potrzeby informacyjne. Natomiast informacją posiadaną może być każda wiadomość na interesujący nas temat, lecz nie wyczerpująca nasze zapytanie i często nie dająca nam pewności, że posiadamy określoną, szukaną wiedzę Luka informacyjna: Różnica pomiędzy informacją relewantną a posiadaną różnica miedzy posiadanymi informacjami, a tymi, które sę niezbędne do racjonalnego i efektywnego działania w danej sytuacji 39

40 Informacja formalna i nieformalna formalna: tworzona wg. znanych procedur, zwykle ilościowa, danę będące podstawą informacji formalnej, są zawarte w formalnych dokumentach organizaji; obiektywna, dogodna do przetwarzania w ISZ nieformalna - zużycie jakościowe - subiektywane - zawiera opinie, domysły, oceny; nie jest tworzona wg. znanych procedur, często przekazywana w formie ustnej, trudna do wykorzystania w ISZ 40

41 Piramida DIKW: Data, Information, Knowledge, Wisdom MĄDROŚĆ WIEDZA INFORMACJA DANE Informacja wpływa na wszelkie podejmowane decyzje 41

42 Informatyczne systemy zarządzania: ISZ taki system wspomagajacy zarządzanie w którym niektóre funkcje związane z przetwarzaniem gromadzeniem analizą oraz wparciem dla podejmowania decyzji są realizowane przez komputer ISZ są z natury zintegrowane czyli głównymi cechami systemu są: kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne oraz otwartość.(wikipedia) 42

43 Systemy zintegrowane: Dane niezbędne w wielu procesach są przetwarzane tylko raz Interfejs użytkownika jest uniwersalny niezależnie od merytoryki Interfejs użytkownika jest identyczny na każdej stacji roboczej Jeden system obejmuje całość procesów lub zdarzeń Umożliwia samodzielne definiowanie i generowanie raportów (data mining) 43

44 ISZ wywodzą się z rozwiązań przemysłowych stąd podział: systemy zarządzania produkcją, systemy zarządzania zasobami materialnymi, systemy zarządzania logistyką i dystrybucją, systemy zarządzania zasobami niematerialnymi, systemy zarządzania finansami Projektowanie systemów informatycznych, pod red. E. Niedzielskiej, PWE, Warszawa

45 ISZ obszary zastosowań: Przemysł, Logistyka, Administracja, Bankowość, Telekomunikacja, Sprzedaż, Usługi ISZ poziomy zarządzania: strategiczny taktyczny operacyjny 45

46 Systemy klasy ERP: Enterprise Resource Planning - zaawansowane zarządzanie zasobami, planowanie zasobów przedsiębiorstwa Integracja zarzadzania wszystkich szczebli Wsparcie lub samodzielne podejmowanie decyzji Zintegrowane dane Modułowa budowa Jednolity interfejs 46

47 Systemy klasy ERP historia: IC- ERP II Inventory Control ERP MRP- Material Requirements Planning MRP II - Manufacturing Resource Planning ERP - Enterprise resource planning ERP II- Enterprise resource planning MRP II MRP IC 47

48 Systemy IC: Lata 60 ubiegłego stulecia zarządzanie gospodarką magazynową, surowcową, Wsparcie dla zarządzania Zmniejszenie kosztów magazynowania (jednowymiarowe analizy nie opisywały łańcucha dostaw) Pierwsze w historii systemy umożliwiające wsparcie w podejmowaniu decyzji 48

49 Systemy MRP Material Requirements Planning: Planowanie Potrzeb Materiałowych - lata 70 ubiegłego stulecia, Obliczenie potrzebnych ilości materiałów niezbędnych do produkcji, Monitorowanie terminarza dostaw harmonogramowanie pojawi się znacznie później Wykazy części oraz materiałów wchodzących w skład wyrobu Zapotrzebowania i zakupy 49

50 Systemy MRP II MRP II - Manufacturing Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych - lata 80 ubiegłego stulecia, Dodatkowo proces sprzedaży, Strategiczne zarządzanie produkcją, W systemach MRP II pojawiają się zasoby pośrednio związane z produkcją czas, pieniądze, środki trwałe zasoby ludzkie 50

51 Systemy MRP II Amerykańskie stowarzyszenie sterowania produkcją i zapasami (APICS) w 1989 roku wydaje dokument MRP II Standard System Funkcje systemu klasy MRP II: Planowanie biznesowe (Business Planning) Bilansowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning - SOP) Zarządzanie popytem (Demand Management - DEM) Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling - MPS) Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning - MRP) Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi (Bill of Material Subsystem) Ewidencja magazynowa (Inventory Transaction Subsystem - INV) Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem - SRS) Sterowanie produkcją (Shop Floor Control - SFC) Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning - CRP) Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control) Zaopatrzenie (Purchasing PUR) Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resource Planning - DRP) Narzędzia i pomoce warsztatowe (Tooling) Planowanie finansowe (Financial Planning Interface) Symulacje (Simulation) 51

52 ERP: Planowanie zasobów przedsiębiorstwa lub zaawansowane zarządzanie zasobami Nazwa wymyślona przez Gartner Group w 1990 Obok zasobów pojawiają się procesy magazynowanie; zarządzanie zapasami; śledzenie realizowanych dostaw; planowanie produkcji; zaopatrzenie; sprzedaż; zarządzanie relacjami z klientami; księgowość; finanse; zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry) 52

53 ERP: Planowanie zasobów przedsiębiorstwa lub zaawansowane zarządzanie zasobami Nowością są finanse oraz pojawia się modny w latach 90 controlling Obszary krytyczne: Produkcja Relacje z klientem - obsługa Finanse Uprawnienia dostępu, możliwość planowania zmiany do wartości 53 proponowanych przez system

54 ERP II: Rozszerzenia standardu ERP powstałe ok roku 2000 możliwość korzystania z nich poprzez sieć WWW planowanie zasobów rzeczowych i finansowych przedsiębiorstwa zawierają oprogramowanie pozwalające na zarządzanie kontaktami z klientem zintegrowania strategia wszystkich aspektów działania firmy 54

55 ERP II ERPII = ERP + AP&S + SCM + CRM+ AWM + e-biznes AP&S (advanced planning and scheduling) - zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji SCM (supply chain management) - zarządzanie łańcuchem dostaw CRM (customer relationship management) - wsparcie obsługi klientów AWM (advanced warehouse management) - zaawansowany system magazynowania e-biznes (e-commerce, e-business) - prowadzenie działalności gospodarczej z zaawansowanym wykorzystaniem Internetu 55

56 CRM (Customer Relationship Management) zarządzanie relacjami z klientem Wzrost przychodów i zysków Nawiązywanie i poprawa kontaktów handlowych Elastyczność dzięki skalowalności Lepsza obsługa klienta Zwiększona sprzedaż krzyżowa i sprzedaż rozszerzona dla istniejących klientów Dostępność informacji ułatwiających kluczowe decyzje Profilowanie klientów oraz lepszy marketing docelowy Dane gromadzone w CRM są źródłem informacji dla innych hurtowni danych 56

57 CRM Obszary zastosowań: B2B, B2C Telesprzedaż Operatorzy telekomunikacyjni Ubezpieczenia Narzędzia: SFA Sales Force Automation Call Center Contact Center Knowledge Management Campaign Management Lead Management Key Account Management Customer Service and Support Enterprise Marketing Automation 57

58 CRM SFA Automatyzacja zadań sprzedażowych od przetwarzania zamówień po planowanie i kontrolę pracy zespołu sprzedażowego Call Center centrum telefoniczne obsługa połączeń przychodzących, obsługa połączeń wychodzących, których inicjatorem jest przedsiębiorstwo lub instytucja Contact Center rozwinięcie call center o nowe kanały komunikacji pocztę elektroniczną: , pogawędki internetowe: live chat, kontakt internetowy poprzez WWW (jak WEB Collaboration czy LIVECHAT Contact Center, wspólne przeglądanie WWW przez konsultanta i klienta), SMS, telefaks, kontakt wizualny video Knowledge Management zarządzanie wiedzą, system zawierający np. karty informacyjne, opis przypadków, baza rozwiązań nietypowych problemów 58

59 CRM Campaign Management zarządzanie kampaniami, budowanie strategii kontakt, scenariusze, szablony budżet Lead Management - zarządzanie namiarami; namiary to informacje o organizacjach i ich reprezentantach, uzyskane z reguły w trakcie seminariów, targów, na podstawie ogłoszeń oraz kampanii marketingowych Key Account Management - zarządzanie klientami kluczowymi, system wspiera następujące działania: wybór kluczowych klientów, analiza, w tym poprawne określenie rentowności, tworzenie strategii, planowanie działań, wdrożenie, kontrola Customer Service and Support - obsługa serwisowa i posprzedażna Enterprise Marketing Automation automatyzacja i planowanie 59 strategii marketingowych

60 CRM Analiza RFM - Recency-świeżość, Frequency-częstość, Monetary- wartość metoda grupowania bazy danych o klientach na podstawie ich poprzedniego zachowania i wykorzystania tej wiedzy dla przewidywania ich przyszłych zachowań Oparta na teorii zachowania klienta i bazuje na prostej logice: Jest bardziej prawdopodobne, że kolejnego zakupu dokonają klienci, którzy zakupili coś ostatnio niż ci, którzy przez długi czas nie dokonali żadnego zakupu Jest bardziej prawdopodobne, że kolejnego zakupu dokonają klienci, którzy dokonują zakupów z większa częstotliwością niż ci, którzy kupują rzadko Bardziej prawdopodobne jest, że w przyszłości pieniądze wydadzą ci klienci, którzy w przeszłości wydawali duże kwoty niż ci, którzy wydawali mniej pieniędzy. 60

61 CRM Analiza LTV - Lifetime value - całkowita wartość dochodów (lub przychodów) od przeciętnego Klienta. Określa jak dużo można wydać na pozyskanie nowych Klientów tak, aby było to opłacalne. Porównując wartości tego wskaźnika z wydatkami na reklamę i marketing (w przeliczeniu na jednego nowego Klienta) będze wiadomo kiedy i które z tych wydatków są opłacalne 61

62 CRM opensource top ten według: www. opensourceuniverse.com SugarCRM - Vtiger- SplendidCRM - Xtuple - Concursive - Compiere - Opentaps - CentraView - sourceforge.net/projects/centraview XRMS - sourceforge.net/projects/xrms CiviCRM - civicrm.org Fakt że oprogramowanie jest na licencji opensource nie zawsze oznacza, że można z niego korzystać bezpłatnie pobierana jest albo opłata miesięczna na użytkownika lub udzielana jest bezterminowa licencja również płatna. 62

63 ISZ Administracja publiczna Podstawowa różnica pomiędzy administracją a biznesem Brak jednolitych standardów i regulacji prawnych w tym zakresie Administracja powoli adoptuje systemy stosowane dotychczas przez biznes Adaptacja dotyczy technologii oraz metodyk Powszechnie przy projektach e-government stosuje się metodykę Prince2 63

64 ISZ Administracja publiczna Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz 565) [ustawa o informatyzacji] jest zródłem prawa administracyjnego. Prace nad ustawą wykazały, że kwestia informatyzacji jest ponadpolityczna. Podobne stanowisko wobec podstawowych założen ustawy wyrażały np. Platforma Obywatelska i Samoobrona, a poprawki w zakresie neutralnosci technologicznej zgłaszali wspólnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Pracy. 64

65 Normy informacyjne w Polsce nie są zebrane w jednym akcie prawnym, który mógłby stanowić swego rodzaju kodeks informatyczny. Tym niemniej można w polskim systemie prawnym wyróżnic co najmniej kilka aktów prawnych, które zawieraja regulacje podstawowe dla rynku informatycznego i dla infrastruktury informacyjnej państwa. Do aktów tych zaliczyć należy przede wszystkim: ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych zadania publiczne (tzw. ustawę o informatyzacji ), ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawę o podpisie elektronicznym ustawe o elektronicznych instrumentach płatniczych W.R.Wiewiórowski, Zasady leżące u podstaw informatyzacji administracji... 65

66 Normy informacyjne ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych system EZD system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych; Czynności kancelaryjne są wykonywane w systemie tradycyjnym lub w systemie EZD.. Kierownik podmiotu wskazuje, który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla danego podmiotu. Po wskazaniu systemu EZD jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw ponowne wskazanie systemu tradycyjnego jest niedopuszczalne 66

67 Ogólnodostępne systemy zintegrowane administracji rządowej: EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) Jak skorzystać zakładanie profilu zaufanego: Dla posiadaczy podpisu elektronicznego 1. zalogować się na platformie epuap (wymagane posiadanie konta na epuap), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. 67

68 epuap Korzystanie z profilu zaufanego 68

69 Ogólnodostępne systemy zintegrowane administracji rządowej: EWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców - przydatne informacje dla pacjentów i placówek medycznych Edeklaracje formularze interaktywne EZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS pue.zus.pl E-sąd Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 69

70 Studium przypadku system zintegrowany w Urzędzie Miasta Lublin: Prace nad systemem rozpoczęły się w 2005 roku W latach kolejnych zrealizowano pierwsze projekty przygotowujące głownie infrastrukturę: Wprowadzenie elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa i system bezpieczeństwa zasobów sieci, serwery dostępowe Wirtualizacja serwerów i wdrożenie AD pierwszy węzeł wirtualizacyjny Środowisko bazodanowe, aplikacje zintegrowane

71 Studium przypadku system zintegrowany w Urzędzie Miasta Lublin: System składa się ze zintegrowanych modułów: Centralna Kartoteka Kontrahentów Centralny Rejestr Umów Księga Główna Należności i Zobowiązania Podatki Kadry i Płace Dodatki Mieszkaniowe Gospodarowanie Mieniem Komunalnym Majątek Budżet Wrożenie trwało 14 miesięcy wdrożono 500 osób oraz 100 jednostek 71

72 wirtualizacja zasobów chmura prywatna serwery kasetowe + macierze FC: przestrzeń RAW: GB RAM: MB rdzenie: 116 maszyny wirtualne: 60 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 Studium przypadku elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Lublin: System to aplikacja przeglądarkowa umożliwiająca realizację czynności kancelaryjnych w Urzędzie Wdrożenie trwało 17 miesięcy wdrożono 700 użytkowników System zintegrowany jest z epuap, modułami podatki, architektura W systemie jest kilkanaście gotowych formularzy elektronicznych System obsługuje wszystkie kancelarie System umożliwia podpisywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym 79

80 Elektroniczny system obiegu dokumentów Panel dokumentów odebranych 80

81 81

82 Elektroniczny system obiegu dokumentów Graf obiegu wygenerowany automatycznie 82

83 83

84 Elektroniczny system obiegu dokumentów Komentarze do dokumentu 84

85 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna: Co się zmieniło w Urzędzie i otoczeniu? Centralne bazy danych i aplikacje dostępne w całej sieci Karty usług świadczonych przez Urząd formularze na epuap Infolinia IVR Odmiejscowienie Biur Obsługi Mieszkańców Praca zdalna Gadżety WebPhone, Serwisy SMS, Kalendarze współdzielone Poprawa wizerunku transparentność technologii Skuteczność Urzędu Oszczędności 85

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 21.03.2013 Agenda Miasto Lublin Źródła danych referencyjnych Procesy integracyjne Budowa MCPD Ewolucja komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne.

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne. Treść wykładu Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne 1 Systemy informatyczne - wyzwania Zaprojektować konkurencyjny i efektywny system. Stworzyć

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Miejska Infrastruktura Szerokopasmowa jako platforma konsolidacji instytucji publicznych

Miejska Infrastruktura Szerokopasmowa jako platforma konsolidacji instytucji publicznych Miejska Infrastruktura Szerokopasmowa jako platforma konsolidacji instytucji publicznych Agenda: Miasto w liczbach Potencjał Lublina Dlaczego sieć? Obszary stosowania technologii Po co w mieście chmura

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja i systemy jakości

Dokumentacja i systemy jakości Po co standardy w automatyce przemysłowej? Iwona Kochańska 2015-01-16 1 Automatyka przemysłowa Automatyka przemysłowa zajmuje się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych Obecnie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych?

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Edward Nowicki, Tomasz Białobłocki, Zbigniew Stężyński Outsourcing usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Podstawy

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Podstawy AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Podstawy ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego; 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Systemy informatyczne Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Treść wykładu Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Piotr Wojczys CICA Urząd Miejski w Gdańsku - Zespół Audytorów Wewnętrznych 5 września 2013 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach IT W FIRMIE ADAM LASKOWSKI IT W FIRMIE SPIS TREŚCI: CEL ISTNIENIA IT UMIEJSCOWIENIE IT W ORGANIZACJI STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 Wielka Gra wiedza o druku i skanowaniu Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 HP JetAdvantage Rewolucyjny, bezpłatny wydruk podążający Bez inwestycji w infrastrukturę Szyfrowanie tranmisji danych

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja usług w oświacie. Grzegorz Hunicz

Standaryzacja usług w oświacie. Grzegorz Hunicz Standaryzacja usług w oświacie Grzegorz Hunicz 20.06.2016 O czym będzie Dane w mieście Standard a może nie Bezpieczeństwo Open data Chmura Co dalej? Gdzie jesteśmy Oświata : 160 - jednostek 5500 pracowników

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szanowni Państwo, Serwis finite.pl powstał w modelu SaaS, dzięki czemu zapewnia użytkownikom dostęp przez Internet w systemie 24/7. Aplikacja została przygotowana z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach.

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Projekty IT w mieście Lublin. Grzegorz Hunicz

Projekty IT w mieście Lublin. Grzegorz Hunicz Informatyzacja instytucji publicznych Projekty IT w mieście Lublin Grzegorz Hunicz Jurata 10.05.2012 Agenda Miasto Lublin w liczbach Przegląd projektów Siec i usługi Aplikacje zintegrowane Korzyści w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3 wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Plan prezentacji Krótka definicja ITIL i kilka pojęć Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC Podstawowe publikacje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 Zagadnienia: 1. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji 2. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis:

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK333S Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3 Opis: Jest to trzydniowe szkolenie przeznaczone dla kierowników działów informatycznych oraz osób, które ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 13.12.2012 Agenda Miasto Lublin w liczbach Projekty IT Dane i zasoby ingormatyczne Technologia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl

AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl http://www.avtel.pl O nas - działamy od 2004 roku - dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze)

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze) Chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze mgr inż. Artur Grygoruk Czy wyobrażamy sobie świat bez podpisu? Co podpis wnosi do naszego życia? Cisco Systems 1/15 Podpis elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część jawna) Zapytanie ofertowe nr 1/ /RPPK

Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część jawna) Zapytanie ofertowe nr 1/ /RPPK Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część jawna) Zapytanie ofertowe nr 1/01.04.01/RPPK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część jawna) I. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo