Informatyczne systemy zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyczne systemy zarządzania"

Transkrypt

1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Informatyczne systemy zarządzania Grzegorz Hunicz

2 Plan zajęć: Definicje Elementy ISZ Funkcje systemu informatycznego Informacja Zarządzanie produkcją i przedsiębiorstwem CRM Systemy w administracji publicznej Studium przypadku 2

3 System Informatyczny Definicje: System informatyczny - jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie elementy: sprzęt - obecnie głównie komputery oraz peryferia, elementy sieci oprogramowanie zasoby osobowe - ludzie elementy organizacyjne 3 elementy informacyjne

4 Sprzęt informatyczny: stacje robocze peryferia urządzenia aktywne i pasywne sieci serwery, serwerownie (data center) wykorzystanie zasobów sprzętowych systemy pomocnicze, UPS, zasilanie, szafy na nośniki optymalizacja pomieszczeń komputerowych przesłanki ekologiczne i ergonomiczne 4

5 Sprzęt informatyczny: stacje robocze komputery, czy terminale stacje graficzne stacjonarne czy notebooki konfiguracja własność czy dzierżawa umowy z dostawcami specjalne warunki umowy serwisowe i warunki gwarancji 5

6 Typy sprzętu informatycznego: Komputery Nie wymagają sieci do samodzielnej pracy Terminale Wymagają wydajnego serwera oraz połączeń sieciowych Trudne do zarządzania (wymagają Łatwe do zarządzania np. kontrolera domeny) Łatwe do rozbudowy Rozbudowa zazwyczaj niemożliwa Dane przechowywane lokalnie Dane przechowywane na serwerze Duży pobór energii Mały pobór energii Łatwa personalizacja ustawień przez użytkownika Personalizacja ustawień przez użytkownika bardzo ograniczona 6

7 Sprzętu informatyczny: Stacjonarne Notebooki/Tablety Duże gabaryty Małe gabaryty Duży pobór energii Mały pobór energii Łatwe do rozbudowy i zmiany konfiguracji Rozbudowa zazwyczaj niemożliwa Łatwe da zabezpieczenia Trudne do zabezpieczenia Duży pobór energii Mały pobór energii Tańsze Droższe Dłuższy czas życia Krótki czas życia 7

8 Sprzęt informatyczny: Własność Dzierżawa Jednorazowy wydatek/dowolny czas eksploatacji Stały koszt w okresie eksploatacji/czas określny w umowie Odpisy amortyzacyjne Tylko koszty Konieczność serwisowania Serwisuje dzierżawca Bezpieczne Wymagające dodatkowych zabezpieczeń i klauzul w umowach Organizacja transportu i logistyki Wszelkie koszty po stronie dzierżawcy Konieczność utylizacji zużytego sprzętu Sprzęt jest własnością dzierżawcy Konieczność ubezpieczenia sprzętu Sprzęt ubezpiecza dzierżawca 8

9 Sprzęt informatyczny: peryferia Drukarki rodzaje sposób wydruku koszty jedn. Skanery samodzielne czy urządzenia zintegrowane Urządzenia wielofunkcyjne Plotery koszt wydr. np. A0 Tablety narzędzie czy gadżety Projektory do prezentacji, czy kinowe, dobór jasności Tablice interaktywne komunikacja z komputerem 9

10 Sprzęt informatyczny: Urządzenia aktywne i pasywne sieci Przełączniki sieciowe typ, parametry transmisji, niezawodność Routery wydajność, operatorzy, protokoły sieciowe (wiedza specj) Firewalle czy UTM typ, wydajność, poziom zabezpieczeń Urządzenia dostępowe modemy Okablowanie budynków Sieciowe kable połączeniowe Szafy komputerowe Przełącznice 10

11 Topologie sieciowe: Topologia Model układu przestrzennego elementów sieci (Wikipedia) Topologia liniowa, magistrali, pierścienia, podwójnego pierścienia, gwiazdy, gwiazdy rozszerzonej, hierarchiczna (drzewa), siatki 11

12 12

13 Technologie sieciowe: IEEE Mb Ethernet IEEE 802.3u 100 Mb Ethernet IEEE 802.3x Full Duplex Ethernet IEEE 802.3z 1 Gb Ethernet Ethernet to technika (technologia), określająca kable, urządzenia, sposób przesyłania sygnałów, formaty ramek i proste protokoły komunikacyjne: 802.1D: MAC Bridges (Spanning Tree Protocol) 802.1w: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MST) 802.1t: 802.1d Maintenance 802.1Q: VLAN Tagging (trunking) 13

14 Centra Przetwarzania Danych: Serwerownie standardy: Polskie regulacje prawne nie standaryzują wprost budowy centrów przetwarzania danych ANSI TIA 942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center definiuje cztery poziomy Tier1 do Tier 4 odpowiadające za poziom redundancji Norma EN Norma PN-ISO/IEC

15 Centra Przetwarzania Danych: Podłoga techniczna Kontrola dostępu Detekcja wody Detekcja zaniku napięcia Klimatyzacja Centralny UPS Regulamin 15

16 Okablowanie: 16

17 Okablowanie 17

18 Centra Przetwarzania Danych: 18

19 Telekomunikacja: Dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość(wikipedia) transmisja głosu transmisja danych infrasrtuktura transmisyjna infrastruktura komunikacyjna interfejsy Funkcjonalności pomocne przy tworzeniu ISZ: IVR FAX serwer 19

20 Licencja: Licencja (angielskie licence), w odniesieniu do oprogramowania regulacja prawna określająca warunki jego użytkowania i zasady odpłatności. Pojęcie zakup oprogramowania jest nie zawsze prawdziwe: Według Microsoft'u kupujemy wyłącznie prawo do użytkowania oprogramowania na warunkach określonych w licencji. (EULA) Właścicielem oprogramowania, praw do kodu i praw pochodnych z tego tytułu jest autor. Licencja to dokument papierowy lub elektroniczny. Sam fakt instalacji legalnego oprogramowania jest zgodą na20 warunki licencji

21 Oprogramowanie architektura: klasyczna instalacja jednostanowiskowa oprogramowanie instalujemy na komputerze i tam przechowujemy wyniki działania programu (na lokalnym dysku komputera) klient serwer oprogramowanie instaluje się na serwerze i stacji roboczej część danych przetwarza się na komputerze a przechowywane są na serwerze architektura trójwarstwowa warstwa danych aplikacji i prezentacji przetwarzanie w chmurze cloud computing 21

22 Przetwarzanie w chmurze: chmura prywatna chmura publiczna Wirtualizacja zasobów była inspiracją dla modelu chmury Możliwa praca na dowolnej platformie sprzętowej Nie ma potrzeby zakupu ani sprzętu ani oprogramowania 22

23 Wirtualizacja Wielokrotne wykorzystanie tej samej infrastruktury Serwery Stacje robocze Oprogramowanie Dane Vmware, Citrix (Xen), Hyper-v Ale po co? 23

24 Wirtualizacja zalety: Prostota zarzadzania Łatwość odtwarzania danych Bezpieczeństwo Tworzenie środowisk testowych Przenoszenie pomiedzy maszynami fizycznymi Możliwość tworzenia nowych środowisk pracy 24

25 Przetwarzanie w chmurze modele komercyjne: -kolokacja (Hosting) -IaaS - infrastruktura -Paas- platforma -Saas - software 25

26 Metodyka organizacje standardy: ITIL APMG - UK Information Technology Infrastructure Library ITIL to zbiór kompleksowych rekomendacji branży informatycznej, z których powstała międzynarodowa norma zarządzania usługami informatycznymi ISO/IEC Service Management. COBIT ISACA- USA Control Objectives for Information and related Technology standard opracowany przez ISACA oraz IT Governance Institute, zbiór dobrych praktyk z zakresu IT Governance, które mogą być wykorzystywane w szczególności przez audytorów systemów informatycznych. 26

27 Cykl życia usługi według ITIL 27

28 Metodyka organizacje standardy: COBIT Zbiór zasad (metodyka) dla prowadzenia audytu SI pozwalających na monitorowanie ścieżek krytycznych. Od wersji 4.0 COBIT stanowi gotową metodykę nie tylko dla audytu ale również dla prowadzenia projektów IT Aktualnie COBIT w ver wysokopoziomowe procesy, które obejmują 210 celów kontrolnych pogrupowanych w czterech domenach: planowanie i organizacja (Planning and Organization), nabywanie i wdrażanie (Acquisition and Implementation), dostarczanie i wsparcie (Delivery and Support), 28 monitorowanie i ocena (Monitoring and Evaluation).

29 29

30 30

31 Metodyka organizacje standardy: PRINCE2 Metodyka zakłada: Komponenty Procesy Techniki Metodyka definiuje również role w zarządzaniu projektami. 31

32 Metodyka organizacje standardy: PRINCE2 Komponenty: Uzasadnienie biznesowe Organizacja Plany Elementy sterowania Zarządzanie ryzykiem Jakość w środowisku projektowym Zarządzanie konfiguracją Sterowanie zmianami 32

33 Metodyka organizacje standardy: PRINCE2 Techniki: Planowanie oparte na produktach Sterowanie zmianami Przeglądy jakości 33

34 Cykl Deminga w projektach inf. i ich ocenie PCDA: 34

35 Wykaz certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych: Certified Information System Auditor (CISA) - ISACA Europejski Certyfikat Umiejętności Zawodowych Informatyka -EUCIP Professional specjalizacja Audytor Systemów Informacyjnych - PTI Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) - ISACA Certified Internal Auditor(CIA) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN ISO/IEC lub jej odpowiednika międzynarodowego Audytor systemu zarządzania usługami informatycznymi według normy PN ISO/IEC lub jej odpowiednika międzynarodowego Audytor systemu zarządzania jakością według normy PN ISO/IEC 9001 lub jej odpowiednika międzynarodowego Systems Security Certified Practitioner (SSCP) Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2010 r. 35

36 Dane: w informatyce zbiory liczb i tekstów o różnych formach (wikipedia) wszystko co jest/może być przetwarzane umysłowo lub komputerowo (Adam Maria Gadomski: Global TOGA Meta-Theory) otrzymane informacje lub wiadomości, używane następnie do wnioskowania Informacja: Wynik przetwarzania danych w procesach: klasyfikacji danych, porządkowania/sortowania danych, zestawienia/agregacji danych, wykorzystania obliczeń, selekcji/wyboru danych. 36

37 Cechy informacji: Jednoznaczność- rzeczowa i podmiotowa to wymaganie, aby informacja dotyczyła konkretnego przedmiotu oraz aby wiadomo było kto jest autorem określonej informacji Kompletność- rozumie się jako zestaw informacji, niezbędny dla zapewnienia racjonalności konkretnej decyzji gospodarczej. (..) Wiarygodność- (..) ta właściwość może wynikać z prawidłowego sposobu tworzenia informacji lub uzyskiwania jej ze źródeł dokonujących ocen metodami obiektywnymi. Aktualność- adekwatność do bieżących lub przewidywanych uwarunkowań. Istotne znaczenie ma określenie zakresu przewidywanego, czy ustalonego okresu aktualności, a więc stopnia "trwałości" informacji. Zgodność- z prawem lub ze standardami krajowymi czy międzynarodowymi. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński (red.), Zarządzanie zasobami informacji w 37 przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001

38 Metainformacja: W ogólnym rozumieniu "informacja o informacji" Metainformacja Metadane Jakie dane znajdują się w zasobach? Co te dane oznaczają? Gdzie są przechowywane i jak do nich dotrzeć? Jak dane mogą zostać przetworzone? Kto jest użytkownikiem danych? Kto odpowiada za ich jakość i udostępnianie? 38

39 Informacją relewantną są informacje spełniające nasze oczekiwania i zaspakajające potrzeby informacyjne. Natomiast informacją posiadaną może być każda wiadomość na interesujący nas temat, lecz nie wyczerpująca nasze zapytanie i często nie dająca nam pewności, że posiadamy określoną, szukaną wiedzę Luka informacyjna: Różnica pomiędzy informacją relewantną a posiadaną różnica miedzy posiadanymi informacjami, a tymi, które sę niezbędne do racjonalnego i efektywnego działania w danej sytuacji 39

40 Informacja formalna i nieformalna formalna: tworzona wg. znanych procedur, zwykle ilościowa, danę będące podstawą informacji formalnej, są zawarte w formalnych dokumentach organizaji; obiektywna, dogodna do przetwarzania w ISZ nieformalna - zużycie jakościowe - subiektywane - zawiera opinie, domysły, oceny; nie jest tworzona wg. znanych procedur, często przekazywana w formie ustnej, trudna do wykorzystania w ISZ 40

41 Piramida DIKW: Data, Information, Knowledge, Wisdom MĄDROŚĆ WIEDZA INFORMACJA DANE Informacja wpływa na wszelkie podejmowane decyzje 41

42 Informatyczne systemy zarządzania: ISZ taki system wspomagajacy zarządzanie w którym niektóre funkcje związane z przetwarzaniem gromadzeniem analizą oraz wparciem dla podejmowania decyzji są realizowane przez komputer ISZ są z natury zintegrowane czyli głównymi cechami systemu są: kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne oraz otwartość.(wikipedia) 42

43 Systemy zintegrowane: Dane niezbędne w wielu procesach są przetwarzane tylko raz Interfejs użytkownika jest uniwersalny niezależnie od merytoryki Interfejs użytkownika jest identyczny na każdej stacji roboczej Jeden system obejmuje całość procesów lub zdarzeń Umożliwia samodzielne definiowanie i generowanie raportów (data mining) 43

44 ISZ wywodzą się z rozwiązań przemysłowych stąd podział: systemy zarządzania produkcją, systemy zarządzania zasobami materialnymi, systemy zarządzania logistyką i dystrybucją, systemy zarządzania zasobami niematerialnymi, systemy zarządzania finansami Projektowanie systemów informatycznych, pod red. E. Niedzielskiej, PWE, Warszawa

45 ISZ obszary zastosowań: Przemysł, Logistyka, Administracja, Bankowość, Telekomunikacja, Sprzedaż, Usługi ISZ poziomy zarządzania: strategiczny taktyczny operacyjny 45

46 Systemy klasy ERP: Enterprise Resource Planning - zaawansowane zarządzanie zasobami, planowanie zasobów przedsiębiorstwa Integracja zarzadzania wszystkich szczebli Wsparcie lub samodzielne podejmowanie decyzji Zintegrowane dane Modułowa budowa Jednolity interfejs 46

47 Systemy klasy ERP historia: IC- ERP II Inventory Control ERP MRP- Material Requirements Planning MRP II - Manufacturing Resource Planning ERP - Enterprise resource planning ERP II- Enterprise resource planning MRP II MRP IC 47

48 Systemy IC: Lata 60 ubiegłego stulecia zarządzanie gospodarką magazynową, surowcową, Wsparcie dla zarządzania Zmniejszenie kosztów magazynowania (jednowymiarowe analizy nie opisywały łańcucha dostaw) Pierwsze w historii systemy umożliwiające wsparcie w podejmowaniu decyzji 48

49 Systemy MRP Material Requirements Planning: Planowanie Potrzeb Materiałowych - lata 70 ubiegłego stulecia, Obliczenie potrzebnych ilości materiałów niezbędnych do produkcji, Monitorowanie terminarza dostaw harmonogramowanie pojawi się znacznie później Wykazy części oraz materiałów wchodzących w skład wyrobu Zapotrzebowania i zakupy 49

50 Systemy MRP II MRP II - Manufacturing Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych - lata 80 ubiegłego stulecia, Dodatkowo proces sprzedaży, Strategiczne zarządzanie produkcją, W systemach MRP II pojawiają się zasoby pośrednio związane z produkcją czas, pieniądze, środki trwałe zasoby ludzkie 50

51 Systemy MRP II Amerykańskie stowarzyszenie sterowania produkcją i zapasami (APICS) w 1989 roku wydaje dokument MRP II Standard System Funkcje systemu klasy MRP II: Planowanie biznesowe (Business Planning) Bilansowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning - SOP) Zarządzanie popytem (Demand Management - DEM) Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling - MPS) Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning - MRP) Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi (Bill of Material Subsystem) Ewidencja magazynowa (Inventory Transaction Subsystem - INV) Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem - SRS) Sterowanie produkcją (Shop Floor Control - SFC) Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning - CRP) Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control) Zaopatrzenie (Purchasing PUR) Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resource Planning - DRP) Narzędzia i pomoce warsztatowe (Tooling) Planowanie finansowe (Financial Planning Interface) Symulacje (Simulation) 51

52 ERP: Planowanie zasobów przedsiębiorstwa lub zaawansowane zarządzanie zasobami Nazwa wymyślona przez Gartner Group w 1990 Obok zasobów pojawiają się procesy magazynowanie; zarządzanie zapasami; śledzenie realizowanych dostaw; planowanie produkcji; zaopatrzenie; sprzedaż; zarządzanie relacjami z klientami; księgowość; finanse; zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry) 52

53 ERP: Planowanie zasobów przedsiębiorstwa lub zaawansowane zarządzanie zasobami Nowością są finanse oraz pojawia się modny w latach 90 controlling Obszary krytyczne: Produkcja Relacje z klientem - obsługa Finanse Uprawnienia dostępu, możliwość planowania zmiany do wartości 53 proponowanych przez system

54 ERP II: Rozszerzenia standardu ERP powstałe ok roku 2000 możliwość korzystania z nich poprzez sieć WWW planowanie zasobów rzeczowych i finansowych przedsiębiorstwa zawierają oprogramowanie pozwalające na zarządzanie kontaktami z klientem zintegrowania strategia wszystkich aspektów działania firmy 54

55 ERP II ERPII = ERP + AP&S + SCM + CRM+ AWM + e-biznes AP&S (advanced planning and scheduling) - zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji SCM (supply chain management) - zarządzanie łańcuchem dostaw CRM (customer relationship management) - wsparcie obsługi klientów AWM (advanced warehouse management) - zaawansowany system magazynowania e-biznes (e-commerce, e-business) - prowadzenie działalności gospodarczej z zaawansowanym wykorzystaniem Internetu 55

56 CRM (Customer Relationship Management) zarządzanie relacjami z klientem Wzrost przychodów i zysków Nawiązywanie i poprawa kontaktów handlowych Elastyczność dzięki skalowalności Lepsza obsługa klienta Zwiększona sprzedaż krzyżowa i sprzedaż rozszerzona dla istniejących klientów Dostępność informacji ułatwiających kluczowe decyzje Profilowanie klientów oraz lepszy marketing docelowy Dane gromadzone w CRM są źródłem informacji dla innych hurtowni danych 56

57 CRM Obszary zastosowań: B2B, B2C Telesprzedaż Operatorzy telekomunikacyjni Ubezpieczenia Narzędzia: SFA Sales Force Automation Call Center Contact Center Knowledge Management Campaign Management Lead Management Key Account Management Customer Service and Support Enterprise Marketing Automation 57

58 CRM SFA Automatyzacja zadań sprzedażowych od przetwarzania zamówień po planowanie i kontrolę pracy zespołu sprzedażowego Call Center centrum telefoniczne obsługa połączeń przychodzących, obsługa połączeń wychodzących, których inicjatorem jest przedsiębiorstwo lub instytucja Contact Center rozwinięcie call center o nowe kanały komunikacji pocztę elektroniczną: , pogawędki internetowe: live chat, kontakt internetowy poprzez WWW (jak WEB Collaboration czy LIVECHAT Contact Center, wspólne przeglądanie WWW przez konsultanta i klienta), SMS, telefaks, kontakt wizualny video Knowledge Management zarządzanie wiedzą, system zawierający np. karty informacyjne, opis przypadków, baza rozwiązań nietypowych problemów 58

59 CRM Campaign Management zarządzanie kampaniami, budowanie strategii kontakt, scenariusze, szablony budżet Lead Management - zarządzanie namiarami; namiary to informacje o organizacjach i ich reprezentantach, uzyskane z reguły w trakcie seminariów, targów, na podstawie ogłoszeń oraz kampanii marketingowych Key Account Management - zarządzanie klientami kluczowymi, system wspiera następujące działania: wybór kluczowych klientów, analiza, w tym poprawne określenie rentowności, tworzenie strategii, planowanie działań, wdrożenie, kontrola Customer Service and Support - obsługa serwisowa i posprzedażna Enterprise Marketing Automation automatyzacja i planowanie 59 strategii marketingowych

60 CRM Analiza RFM - Recency-świeżość, Frequency-częstość, Monetary- wartość metoda grupowania bazy danych o klientach na podstawie ich poprzedniego zachowania i wykorzystania tej wiedzy dla przewidywania ich przyszłych zachowań Oparta na teorii zachowania klienta i bazuje na prostej logice: Jest bardziej prawdopodobne, że kolejnego zakupu dokonają klienci, którzy zakupili coś ostatnio niż ci, którzy przez długi czas nie dokonali żadnego zakupu Jest bardziej prawdopodobne, że kolejnego zakupu dokonają klienci, którzy dokonują zakupów z większa częstotliwością niż ci, którzy kupują rzadko Bardziej prawdopodobne jest, że w przyszłości pieniądze wydadzą ci klienci, którzy w przeszłości wydawali duże kwoty niż ci, którzy wydawali mniej pieniędzy. 60

61 CRM Analiza LTV - Lifetime value - całkowita wartość dochodów (lub przychodów) od przeciętnego Klienta. Określa jak dużo można wydać na pozyskanie nowych Klientów tak, aby było to opłacalne. Porównując wartości tego wskaźnika z wydatkami na reklamę i marketing (w przeliczeniu na jednego nowego Klienta) będze wiadomo kiedy i które z tych wydatków są opłacalne 61

62 CRM opensource top ten według: www. opensourceuniverse.com SugarCRM - Vtiger- SplendidCRM - Xtuple - Concursive - Compiere - Opentaps - CentraView - sourceforge.net/projects/centraview XRMS - sourceforge.net/projects/xrms CiviCRM - civicrm.org Fakt że oprogramowanie jest na licencji opensource nie zawsze oznacza, że można z niego korzystać bezpłatnie pobierana jest albo opłata miesięczna na użytkownika lub udzielana jest bezterminowa licencja również płatna. 62

63 ISZ Administracja publiczna Podstawowa różnica pomiędzy administracją a biznesem Brak jednolitych standardów i regulacji prawnych w tym zakresie Administracja powoli adoptuje systemy stosowane dotychczas przez biznes Adaptacja dotyczy technologii oraz metodyk Powszechnie przy projektach e-government stosuje się metodykę Prince2 63

64 ISZ Administracja publiczna Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz 565) [ustawa o informatyzacji] jest zródłem prawa administracyjnego. Prace nad ustawą wykazały, że kwestia informatyzacji jest ponadpolityczna. Podobne stanowisko wobec podstawowych założen ustawy wyrażały np. Platforma Obywatelska i Samoobrona, a poprawki w zakresie neutralnosci technologicznej zgłaszali wspólnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Pracy. 64

65 Normy informacyjne w Polsce nie są zebrane w jednym akcie prawnym, który mógłby stanowić swego rodzaju kodeks informatyczny. Tym niemniej można w polskim systemie prawnym wyróżnic co najmniej kilka aktów prawnych, które zawieraja regulacje podstawowe dla rynku informatycznego i dla infrastruktury informacyjnej państwa. Do aktów tych zaliczyć należy przede wszystkim: ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych zadania publiczne (tzw. ustawę o informatyzacji ), ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawę o podpisie elektronicznym ustawe o elektronicznych instrumentach płatniczych W.R.Wiewiórowski, Zasady leżące u podstaw informatyzacji administracji... 65

66 Normy informacyjne ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych system EZD system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych; Czynności kancelaryjne są wykonywane w systemie tradycyjnym lub w systemie EZD.. Kierownik podmiotu wskazuje, który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla danego podmiotu. Po wskazaniu systemu EZD jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw ponowne wskazanie systemu tradycyjnego jest niedopuszczalne 66

67 Ogólnodostępne systemy zintegrowane administracji rządowej: EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) Jak skorzystać zakładanie profilu zaufanego: Dla posiadaczy podpisu elektronicznego 1. zalogować się na platformie epuap (wymagane posiadanie konta na epuap), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. 67

68 epuap Korzystanie z profilu zaufanego 68

69 Ogólnodostępne systemy zintegrowane administracji rządowej: EWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców - przydatne informacje dla pacjentów i placówek medycznych Edeklaracje formularze interaktywne EZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS pue.zus.pl E-sąd Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 69

70 Studium przypadku system zintegrowany w Urzędzie Miasta Lublin: Prace nad systemem rozpoczęły się w 2005 roku W latach kolejnych zrealizowano pierwsze projekty przygotowujące głownie infrastrukturę: Wprowadzenie elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa i system bezpieczeństwa zasobów sieci, serwery dostępowe Wirtualizacja serwerów i wdrożenie AD pierwszy węzeł wirtualizacyjny Środowisko bazodanowe, aplikacje zintegrowane

71 Studium przypadku system zintegrowany w Urzędzie Miasta Lublin: System składa się ze zintegrowanych modułów: Centralna Kartoteka Kontrahentów Centralny Rejestr Umów Księga Główna Należności i Zobowiązania Podatki Kadry i Płace Dodatki Mieszkaniowe Gospodarowanie Mieniem Komunalnym Majątek Budżet Wrożenie trwało 14 miesięcy wdrożono 500 osób oraz 100 jednostek 71

72 wirtualizacja zasobów chmura prywatna serwery kasetowe + macierze FC: przestrzeń RAW: GB RAM: MB rdzenie: 116 maszyny wirtualne: 60 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 Studium przypadku elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Lublin: System to aplikacja przeglądarkowa umożliwiająca realizację czynności kancelaryjnych w Urzędzie Wdrożenie trwało 17 miesięcy wdrożono 700 użytkowników System zintegrowany jest z epuap, modułami podatki, architektura W systemie jest kilkanaście gotowych formularzy elektronicznych System obsługuje wszystkie kancelarie System umożliwia podpisywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym 79

80 Elektroniczny system obiegu dokumentów Panel dokumentów odebranych 80

81 81

82 Elektroniczny system obiegu dokumentów Graf obiegu wygenerowany automatycznie 82

83 83

84 Elektroniczny system obiegu dokumentów Komentarze do dokumentu 84

85 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna: Co się zmieniło w Urzędzie i otoczeniu? Centralne bazy danych i aplikacje dostępne w całej sieci Karty usług świadczonych przez Urząd formularze na epuap Infolinia IVR Odmiejscowienie Biur Obsługi Mieszkańców Praca zdalna Gadżety WebPhone, Serwisy SMS, Kalendarze współdzielone Poprawa wizerunku transparentność technologii Skuteczność Urzędu Oszczędności 85

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo