MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP"

Transkrypt

1 MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP Warszawa

2 Agenda Część I Godz. 10:00 12:15 1. Wprowadzenie: Cloud computing podstawowe zagadnienia Definicja cloud computing Typologia chmur obliczeniowych Modele implementacyjne 2. Cloud computing w perspektywie przedsiębiorcy MSP: analiza SWOT zalety i korzyści dla przedsiębiorców rekomendacje dla przedsiębiorców przykłady wdrożeń bezpieczeństwo danych w chmurze ok. godz. 12:15 przerwa (30 min.)

3 Agenda Część II Godz. 12:45 14:30 3. Zagadnienia prawne związane z chmurą obliczeniową: regulacje UE regulacje krajowe 4. Przegląd aplikacji cloud-computing dla MSP: aplikacje biurowe w chmurze, firmowy portal społecznościowy rozproszone bazy danych, wsparcie klienta, zarządzanie kadrami analiza finansowa przedsiębiorstwa, repozytorium firmowe w chmurze wirtualne spotkania, zarządzanie projektami zaawansowane analizy biznesowe

4 Cloud computing podstawowe zagadnienia Idea działania chmur Chmura - model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę).

5 Z czego składa się każda chmura? oprogramowanie zarządzające zasobami oraz usługami zasoby obliczeniowe (serwery) zasoby dyskowe (macierze)

6 Rodzaje chmur Prywatne Publiczne Hybrydowe Społecznościowe

7 Prywatne Wykorzystywane przez pojedynczą organizację mogą być utrzymywane wewnętrznie lub zewnętrznie Publiczne Dostarczane do otwartego użytku organizacja dostarczająca utrzymuje usługę Hybrydowe Składają się z dwóch lub większej liczby chmur (prywatnych, publicznych, społecznościowych), które pozostają odrębnymi bytami ale są połączone i oferują korzyści współistnienia, może być hostowane wewnętrznie lub zewnętrznie Społecznościowe Współdzielone przez kilka organizacji, zwykle utrzymywane zewnętrznie ale mogą być utrzymywane przez jedną z organizacji wewnątrz społeczności

8 Chmura prywatna rozwiązanie korzystające z infrastruktury i zasobów IT firmy pozwala na wprowadzenie wewnętrznego procesu rozliczania wykorzystania zasobów zapewnia wysoką elastyczność i efektywność. głównie stosowane jako środowisko do testowania i rozwoju rozwiązań Private Cloud umożliwia wprowadzenie i zarządzanie wieloma platformami jednocześnie

9 Chmura publiczna natychmiastowe udostępnienie danych pracownikom i partnerom biznesowym na całym świecie usługa dostarczana w formie ustalonej w aspekcie funkcjonalności i uwarunkowań świadczenia samej usługi specyfikacja zasobów i konfiguracja infrastruktury IT niewidoczna dla klienta końcowego często nie jest znana lokalizacja samej usługi o jakości decyduje funkcjonalność i dostępność usługi szczególnie cenna dla małych i średnich przedsiębiorstw

10 Chmura hybrydowa rozwiązanie dla firm oczekujących krótkotrwałego pokrycia nadwyżek zapotrzebowania na moc obliczeniową lub funkcjonalność w cyklach operacyjnych można wykupić moc obliczeniową na zdalnych serwerach tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebna i w wymaganych ilościach

11 Chmura społecznościowa wspólne przedsięwzięcie, w którym infrastruktura jest współdzielona przez kilka organizacji zwykle z określonej społeczności (branży) uczestników interesują wspólne cechy bezpieczeństwo, zgodność ze standardami, jurysdykcja regionalna) zarządzana wewnętrznie lub zewnętrznie utrzymywana przez uczestnika społeczności lub zewnętrznie koszty dzielone na mniejszą liczbę współużytkowników niż w publicznej (większą niż w przypadku prywatnej)

12 Chmura prywatna a publiczna

13 Cechy charakterystyczne chmury zarządzalna automatyczna dynamiczna skalowalna wirtualna odporna na awarie

14 Cechy chmury obliczeniowej płatności i rozliczanie skalowalność i elastyczność współdzielenie usług Internet funkcjonalność jako usługa

15 Płatności ściśle związane z wykorzystaniem zasobów (sprzętu, łącza, aplikacji itp.) opłaty za wykorzystanie na podstawie faktycznego użycia czas korzystania z danej usługi (np. aplikacji), liczba zajętych cykli obliczeniowych, ilość składowanych w chmurze danych itp. najczęściej oszczędności

16 Skalowalność i elastyczność chmury zapewniają architekturę umożliwiającą zmianę wydajności serwisu w zależności od potrzeb tymczasowy wzrost zapotrzebowania na zasoby oznacza także droższą usługę łatwo można zrezygnować ze zbędnych zasobów przy spadku ruchu

17 Współdzielenie usług ta sama infrastruktura elementy fizyczne elementy wirtualne aplikacje

18 Internet Wspólną cechą wszystkich chmur (może z wyjątkiem specyficznych chmur prywatnych) jest to, że z oferowanych usług użytkownik korzysta za pośrednictwem Internetu Chmury prywatne mogą korzystać z połączenia do Internetu ale z zabezpieczonym łączem prywatnym - VPN

19 Funkcjonalność jako usługa funkcje są oferowane jako usługi moc obliczeniowa, pamięć masowa aplikacja protokoły komunikacyjne

20 Chmura czy outsorcing? według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z własnej firmy / serwerowni w inne miejsce taka uproszczona definicja zrównuje chmurę obliczeniową z outsourcingiem

21 Formy chmury obliczeniowej S+S (oprogramowanie + usługi) SaaS (oprogramowanie jako usługa) PaaS (platforma jako usługa) IaaS (infrastruktura jako usługa) Kolokacja

22 Kolokacja udostępnianie serwerowni udostępniane są zasoby serwerowni pomieszczenia - nie same serwery firma samodzielnie musi zapewnić: serwer, firewall, równoważniki obciążenia, system operacyjny, oprogramowanie

23 IaaS = Infrastructure as a Service usługodawca zapewnia infrastrukturę o wymaganych parametrach: serwery i pozostały niezbędny sprzęt (sprzętowe zapory) wariantem IaaS są serwery dedykowane - jednostki serwerowe o konkretnej konfiguracji i z kompletnym wyposażeniem wirtualizacja maszyn klienta w infrastrukturze usługodawcy większa skalowalność, mniej przestojów itp. firma korzystająca z usługi dostarcza system operacyjny i aplikacje, z których będzie korzystać

24 PaaS = Platform as a Service platforma programowa udostępniana jako usługa model IaaS + system operacyjny i zarządzanie nim PaaS nie oferuje aplikacji dla końcowych użytkowników PaaS jest modelem dostosowanym do potrzeb programistów, którzy chcieliby tworzyć własne aplikacje w chmurze, a następnie zarabiać na nich, oferując je dalej klientom jako usługi Przykładem chmury typu PaaS jest Windows Azure

25 SaaS = Software as a Service oprogramowanie jako usługa usługodawca oprócz sprzętu, infrastruktury, oprogramowania systemowego zapewnia finalne rozwiązania aplikacje usługą jest oprogramowanie zapewniające wymaganą przez klienta funkcjonalność przykładem modelu są systemy poczty Gmail i Hotmail Office Web Apps, Google Apps, Zoho, oferowane są również zaawansowane pakiety dla końcowych użytkowników, np. Exchange Online, SharePoint Online, BPOS (ang. Business Productivity Online Services)

26 Software + Services Oprogramowanie i usługi możliwość korzystania z klasycznego oprogramowania (Software) możliwość skorzystania z oprogramowania na zasadzie usługi (Service)

27 Kontrola zasobów Efektywność kosztowa Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Dane Dane Dane Dane System operacyjny System operacyjny System operacyjny System operacyjny Wirtualizacja Wirtualizacja Wirtualizacja Wirtualizacja Serwery Serwery Serwery Serwery Dyski Dyski Dyski Dyski Sieć Sieć Sieć Sieć Zarządzane przez firmę Zarządzane przez dostawcę chmury

28 Najpopularniejsze chmury obliczeniowe Windows Azure Amazon Elastic Compute Cloud Oracle Cloud https://cloud.oracle.com/mycloud/

29 Najpopularniejsze chmury dyskowe Dropbox - https://www.dropbox.com/ Google Drive - https://drive.google.com/start#home SkyDrive - PL/skydrive/home Ubuntu One - https://one.ubuntu.com/ icloud -

30 Analiza SWOT 1 Strengths (silne strony) Weaknesses (słabe strony) Opportunities (okazje) Threats (zagrożenia)

31 Strengths silne strony Możliwość skalowania rozwiązania Zmniejszone zużycie energii i niższe koszty infrastruktury Brak ciężaru zarządzania technologią Większa kontrola nad dostępem do zasobów Dostęp do zasobów poprzez urządzenia mobilne

32 Weaknesses słabe strony Brak fizycznej kontroli nad danymi Lokalizacja danych jest nieznana Brak kontroli nad aplikacjami witalnymi dla biznesu

33 Opportunities - okazje Możliwość skorzystania z zaawansowanych rozwiązań IT bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych (kraje rozwijające się np. Etiopia) Mashup strony www i aplikacje, które łączą funkcjonalności dwóch lub większej ilości źródeł zewnętrznych tworząc oryginalną i nową usługę. Redukcja carbon footprint zmniejszenie poziomu zużycia energii

34 Threats - zagrożenia Sprzeciw tradycjonalistów Problemy finansowe i bankructwo dostawcy usług Pułapka marketingowa zachęcanie darmowymi produktami z późniejszą zmianą na płatne Standardy Uregulowania prawne (lokalne, krajowe, międzynarodowe)

35 Analiza SWOT 2 Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym

36 Strengths silne strony szybkość uzyskania dostępu do usługi możliwość samoobsługi opłata jedynie za wykorzystane zasoby możliwość korzystania z wybranych opcji usługi możliwość wykorzystania zasobów zewnętrznych możliwość ścisłej kontroli zgodności z SLA w przypadku chmury publicznej brak konieczności utrzymywania wewnętrznych zasobów infrastrukturalnych i ludzkich, ograniczenie kosztów operacyjnych i inwestycyjnych możliwość koncentracji IT na kluczowych kompetencjach zespołu

37 Weaknesses słabe strony dojrzałość rozwiązań w przypadku chmury publicznej i hybrydowej w przypadku korzystania z usług różnych dostawców możliwe problemy z kompatybilnością potencjalnie większa złożoność migracji do chmury publicznej i hybrydowej uzależnienie od wybranego zewnętrznego dostawcy w przypadku chmury publicznej i hybrydowej

38 Opportunities - okazje możliwość zachowania dużej kontroli nad ponoszonymi kosztami, szczególnie w przypadku chmury publicznej, duża skalowalność biznesowa, możliwość rozszerzenia o dodatkowe zasoby w przypadku zewnętrznego zapotrzebowania, możliwość bardzo szybkiego tworzenia nowych usług, dostawy nowych aplikacji i infrastruktury, co przekłada się na zdecydowanie większą elastyczność biznesową, zmniejszenie ryzyka biznesowego w zakresie przyspieszenia dostawy nowych aplikacji i usług oraz mobilności biznesowej, znaczne zwiększenie efektywności działań IT, możliwość reorganizacji prowadzenia działalności biznesowej pod kątem wykorzystania przetwarzania w chmurze.

39 Threats - zagrożenia potencjalnie większe poczucie zagrożenia w przypadku chmury publicznej i hybrydowej potencjalna niejednoznaczność w interpretacji obowiązujących regulacji bariera mentalna związana z przeniesieniem aplikacji i danych do chmury (np. obawa przed mniejszą kontrolą nad sposobem przetwarzania danych, obawa przed uzależnieniem od jednego dostawcy)

40 Rekomendacje jakie aplikacje przenosić do chmury? Aplikacje ogólne: pakiet biurowy, poczta elektroniczna, aplikacje do współpracy online Aplikacje dedykowane dla firm w niektórych przypadkach: np. CRM Salesforce.com lub inne dostępne w technologii cienkiego klienta Trudne do przeniesienia: wewnętrznie rozwijane aplikacje oprogramowanie firm trzecich legacy software przestarzałe oprogramowanie

41 Kto powinien skorzystać z chmury? Sektor MSP brak kosztów inwestycji w infrastrukturę brak kosztów obsługi technicznej i wyższe poziomy SLA mniej oprogramowania typu Legacy dostępność nowego oprogramowania (np. ERP) mniejszy sprzeciw tradycjonalistów

42 Duże firmy a chmura Wirtualizacja - oszczędności Prywatne chmury obliczeniowe Przewaga konkurencyjna innowacyjne technologie Strategia przejścia uwzględniająca ryzyko Zachowanie krytycznych aplikacji wewnątrz firmy

43 Obawy przedsiębiorców MSP Prywatność danych Dostępność usług i danych Integralność danych Poufność danych firmowych Możliwość wyparcia się wykonania czynności na danych Utrata kontroli nad usługami / danymi Brak odpowiedzialności dostawców usług Niespójności w uregulowaniach transgranicznych Niejasne uregulowania cenowe Niekontrolowany koszt (zależny od użycia) Koszty i trudności migracji do chmury CLOUD COMPUTING: Opportunities and Challenges for Australia

44 Przykłady wdrożeń - animoto 18 miesięczny start-up przechowywanie zdjęć i muzyki + prezentacje video 5000 użytkowników / dzień Facebook frenzy nowych użytkowników przez 3 dni Brak serwerów i umiejętności obsłużenia takiego obciążenia Chmura Amazon serwerów Koszt 10 centów / serwer / godzinę

45 Przykłady wdrożeń Journey Dynamics - planowanie tras BabaCar wypożyczalnia samochodów (450 współpracujących jednostek) New York Times archiwa Palo Alto Research - analizowanie konfliktów wikipedii Facebook miliony użytkowników miliardy odwiedzin

46 Obszary wdrożeń Obsługa klientów oraz zarządzanie relacjami z klientami Sprzedaż Marketing HR zarządzanie kadrami

47 Prawne aspekty chmury Chmura obliczeniowa jest nową koncepcją, w niewielkim stopniu wpisującą się w realia na których oparte jest prawo związane z informatyką. Niewiele jest również wyroków sądowych związanych z problematyką cloud, co dodatkowo utrudnia interpretację przepisów w tym kontekście. Umowy, na których opiera się cloud computing są dość podobne do tych używanych w przypadku innych modeli outsourcingowych. Analizując dokumentację chmury napotkać można takie kategorie zapisów, jak Service Level Agreement, sekcje poświęcone ochronie danych, czy sekcje poświęcone kluczowym aspektom stosunku prawnego pomiędzy dostawcą a odbiorcą usługi. Źródło: Prawne aspekty Cloud Computing - raport Stefan Cieśla - radca prawny, Thomas Helbing - radca prawny

48 Prawne aspekty chmury - regulamin Prawny obowiązek - dostawcy chmury mający siedzibę w obrębie terytorium Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu PL - artykuł 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

49 Zawartość regulaminu rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego

50 Prawo dostawcy do zmiany opłat zwykle progi opłat uzależniane od wskaźników zewnętrznych np. inflacji nie dotyczy chmury określenie terminu powiadomienia odbiorcy o fakcie zaistnienia planowanej podwyżki ryzyko biznesowe

51 Odpowiedzialność dostawcy w zasadzie wyłączona odpowiedzialność za straty i utracone korzyści bezpłatne korzystanie z usług zwrot kilku lub kilkunastu opłat abonamentowych

52 Wypowiedzenie umowy nie wywiązywanie się z obowiązków łamanie regulaminu usługi upadłość

53 Fuzje i przejęcia klauzule gwarantujące ciągłość świadczenia usług assignment clause przeniesienie umowy na inny podmiot za zgodą pisemną

54 Prawa autorskie program zainstalowany w chmurze nie wkracza w domenę umów licencyjnych, jeżeli nie jest on powielany w komputerze odbiorcy zawieranie licencji w takim przypadku nie jest potrzebne wartości niematerialne i prawne czy koszt pozyskania przychodów?

55 Umowy SLA krótkie ogólne definicje parametrów usługi jakość usługi okresy przestoju, miesięczny czas działania zadośćuczynienie wsparcie czas reakcji, odzyskiwanie danych, bezpieczeństwo danych

56 Dane w chmurze prawo do danych dostęp do danych ochrona i utrata danych zabezpieczenia

57 Kontrakty międzynarodowe wybór prawa i jurysdykcji (zwykle właściwe dla siedziby dostawcy) Severability clause - całość kontraktu pozostaje prawomocna, nawet jeśli pewne jego elementy są sprzeczne z przepisami prawa w kraju odbiorcy

58 Wybór prawa i jurysdykcji rozporządzenia UE Rozporządzenie nr 44/2001 zezwala stronom na dokonanie wyboru jurysdykcji samodzielnie w przypadku braku: prawem właściwym dla kontraktów usługowych jest prawo państwa, w którym usługa ma być dostarczona (kraj odbiorcy usługi) Rozporządzenie nr 593/2008 prawo do dokonania wyboru prawa właściwego w przypadku braku: prawo państwa, w którym dostawca usług ma swoją siedzibę

59 Przetwarzanie oraz ochrona danych dane osobowe i pozostałe dane dane osobowe - ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej unijna dyrektywa 95/46/EC - bezpieczeństwo danych osobowych 1. osoba, której dane dotyczą 2. administrator danych, który kontroluje cele i środki przetwarzania 3. przetwarzający dane, który wykonuje polecenia administratora

60 Klauzule modelowe UE 5 lutego 2010 r. zestaw standardowych klauzul umownych dotyczących danych osobowych przekazywanych podmiotom przetwarzającym, mających siedzibę w krajach spoza UE wszystkie podmioty otrzymujące dane osobowe umowy dotyczące outsourcingu, cloud computing, oprogramowania jako usługi (SaaS), świadczenia usług aplikacyjnych (ASP) oraz oprogramowania takiego, jak Human Resources Information Systems (HRIS), Customer Relationship Management (CRM) oraz narzędzi Enterprise Resource Planning (ERP)

61 ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU OCHRONY DANYCH firma z UE przekazuje dane firmie spoza UE Dyrektywa 95/46/WE eksporterzy i importerzy danych standardowe klauzule umowne - określone prawa i obowiązki w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Załączniki do klauzul: szczegółowe informacje na temat stron, przekazywanych danych, przetwarzania danych oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa lokalne regulacje prawne w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa znacznie się różnią

62 ADMINISTRATOR ORAZ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY cztery zestawy standardowych klauzul umownych rola Importera: "administrator danych" lub "podmiot przetwarzający dane przetwarzający dane - jeśli przetwarza i wykorzystuje dane wyłącznie w imieniu i zgodnie z instrukcjami Eksportera dostawcy Cloud Computing lub Software as a Service (SaaS) są zazwyczaj podmiotami przetwarzającymi dane administrator danych - ma prawo do ustalania, do jakich celów używa danych lub decydowania o środkach przetwarzania danych (np. o okresie przechowywania danych lub prawach osób trzecich),

63 ALTERNATYWY DLA STANDARDOWYCH KLAUZUL UMOWNYCH Safe Harbor - Importerzy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. spełnienie pewnych wymogów oraz publiczne oświadczenie w procesie auto-certyfikacji od chwili przystąpienia podlegają nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu Binding Corporate Rules BCR - wiążące reguły korporacyjne rodzaj polityki prywatności obowiązującej wewnątrz grupy firm grupa musi spełniać wymagania KE reguły są prawnie wiążące wewnętrznie: między spółkami grupy, pracownikami i kontrahentami oraz zewnętrznie - na rzecz osób fizycznych BCR ma zastosowanie tylko do transferów danych wewnątrz grupy czasochłonne zadanie, znaczne obciążenia administracyjne

64 ISTOTNE WYMOGI ZGODNOŚCI DLA FIRM UNIJNYCH odpowiedni poziomu ochrony danych jest niezbędnym warunkiem zgodności dla przedsiębiorstw unijnych kary administracyjne w postaci grzywny w wysokości do euro standardowe klauzule umowne nie powinny być traktowane wyłącznie jako "formalności poważne przepisy dotyczące odpowiedzialności i praw osób trzecich analiza umowy i standardowych klauzul umownych podwykonawstwo lub ograniczenia odpowiedzialności

65 Aplikacje w chmurze dla MSP portal społecznościowy, bazy danych helpdesk i customer support, HR analiza finansowa współdzielenie zasobów wirtualne spotkania zarządzanie projektami w chmurze pakiet oprogramowania biurowego narzędzia analityczne

66 Portal społecznościowy Chatter [https://www.chatter.com/eu/] bazuje na domenie prywatny portal firmowy urządzenia mobilne

67 Portal społecznościowy bezpieczna i prywatna komunikacja online szybka komunikacja z innymi działami i pracownikami wspólna praca dotycząca aktualizacji dokumentów włączenie pracowników terenowych w dyskusje i rozwiązywanie problemów aktualizacje statusów dla lepszej informacji o czynnościach pracowników

68 Portal społecznościowy PODOBNE APLIKACJE: Yammer [https://www.yammer.com/ ] platforma do prywatnej sieci społecznościowej Glassboard [http://glassboard.com/] prywatne sieci społecznościowe Swabr [http://www.swabr.com/] mikroblog dla przedsiębiorstwa Hall.com [https://hall.com/] korporacyjne narzędzie komunikacyjne

69 Baza danych Zoho Creator [https://www.zoho.com/creator/] automatycznie tworzy formularze dostępne przez WWW skrypty automatyzujące zapisywanie danych do baz moduł analityczny pozwalający na generowanie zestawień i wykresów

70 Baza danych budowa dowolnych baz za pomocą interfejsu graficznego możliwość eksportu i importu z różnych źródeł danych możliwość włączania kodu aplikacji do stron WWW dostęp poprzez różne kanały komunikacyjne

71 Baza danych PODOBNE APLIKACJE: Knack [http://www.knackhq.com/ ] aplikacje sieciowe i bazy danych online Viravis [http://www.viravis.com/] aplikacje i bazy danych online Grubba.net [http://www.grubba.net/] platforma do budowy bazy danych online

72 Helpdesk Zendesk [http://www.zendesk.com/] pozwala na rejestrację zgłoszeń dowolny kanał komunikacji WWW, , telefon, Twitter, Facebook, zgłoszenia zapisywane w systemie obsługa zgłoszeń przez WWW

73 Helpdesk dostęp klienta poprzez różne kanały komunikacyjne automatyczne tworzenie zgłoszeń i kierowanie do odpowiednich osób możliwość pozyskania informacji od klienta dotyczącej rozwoju produktów

74 Helpdesk PODOBNE APLIKACJE: Get Satisfaction [https://getsatisfaction.com/] wsparcie klienta Uservoice [http://www.uservoice.com/] informacje zwrotne od klienta UseResponse [http://www.useresponse.com/] informacje zwrotne od klienta Freshdesk [http://freshdesk.com/] wsparcie klienta

75 Zarządzanie kadrami TalentWise [http://corp.talentwise.com]. proces rekrutacji i zatrudniania HRStop [http://www.hrstop.com/] zarządzanie pełnym HR

76 Zarządzanie kadrami zarządzanie procesem rekrutacji i weryfikacji kandydatów zarządzanie procesami HR płace, urlopy, kariera automatyczne powiadomienia dotyczące określonych zdarzeń

77 Zarządzanie kadrami PODOBNE APLIKACJE: OrangeHRM - HR Management Software [http://www.orangehrm.com/] wsparcie procesów HR SimpleHRM [http://www.simplehrm.com/] wsparcie procesów HR Open Applicant [http://www.openapplicant.org/] wsparcie procesu zatrudniania MYCO Suite [http://www.mycosuite.com/] system CRM, nadzór sprzedaży, zarządzanie procesami HR, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

78 Analiza finansowa firmy Host Analytics [http://www.hostanalytics.com]. planowanie, budżetowanie, konsolidację i raportowanie, zmniejszenie zużycia zasobów w powtarzalnych zadaniach firmy

79 Analiza finansowa firmy budżetowanie, planowanie i prognozowanie raportowanie finansowe i zarządcze, obsługa standardu XBRL konsolidacja finansowa zarządzanie strategiczne analizy operacyjne i transakcyjne

80 Analiza finansowa firmy PODOBNE APLIKACJE: Epicor - Enterprise Performance Management [http://www.epicor.com]

81 Współdzielenie zasobów Soonr [http://www.soonr.com/] współdzielenie plików za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub smarfonów

82 Współdzielenie zasobów automatyczne tworzenie kopii zapasowej współpraca na dokumentach i współdzielenie plików synchronizacja z urządzeniami mobilnymi organizowanie i wyszukiwanie dokumentów

83 Współdzielenie zasobów PODOBNE APLIKACJE: Google Drive [https://drive.google.com/] Ubuntu One [https://one.ubuntu.com/] SpiderOak [https://spideroak.com/] SkyDrive [http://windows.microsoft.com/pl- PL/skydrive/home] SugarSync [https://www.sugarsync.com/] Box.com [https://www.box.com/]

84 Wirtualne spotkania Join.me [https://join.me/]. darmowa wersja pozwala na pokazywanie ekranu 9 różnym osobom organizacja równoległej telekonferencji z wykorzystaniem Internetu jako medium transmisji głosowej

85 Wirtualne spotkania współdzielenie ekranu konferencja audio i video możliwość przekazywania kontroli uczestnikom spotkania dostęp przez urządzenia mobilne

86 Wirtualne spotkania PODOBNE APLIKACJE: Banckle Online Meeting [http://banckle.com/] Google+ Hangouts [https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin] TeamViewer [http://www.teamviewer.com/] co-meeting [http://www.co-meeting.com/] Fuze Meeting [https://www.fuzebox.com/]

87 Zarządzanie projektami Basecamp [http://basecamp.com/] organizacja pracy nad projektami w chmurze planowanie projektów, definiowanie zadań, przydzielanie zasobów do zadań, komunikację z członkami zespołu, współdzielenie plików

88 Zarządzanie projektami definiowanie zadań, analiza postępów, przypisywanie zasobów możliwość współdzielenia plików dostęp przez urządzenia mobilne

89 Zarządzanie projektami PODOBNE APLIKACJE: Gantter [http://gantter.com/] Zoho [http://www.zoho.com/projects/] Asana [http://asana.com/] Redmine [http://www.redmine.org/]

90 Oprogramowanie biurowe Office Web apps [http://www.microsoft.com/enus/office365/office-web-apps.aspx] Google Docs [https://drive.google.com/#mydrive]

91 Oprogramowanie biurowe współpraca z aplikacjiami typu desktop możliwość współdzielenia plików dostęp przez urządzenia mobilne i różne kanały

92 Oprogramowanie biurowe PODOBNE APLIKACJE: ThinkFree Office [http://www.thinkfree.com/]

93 Narzędzia analityczne Google Analytics [http://www.google.com/ analytics/] jest narzędziem pozwalającym na zbieranie danych dotyczących ruchu w ramach firmowej witryny WWW

94 Narzędzia analityczne przygotowany kod do integracji aplikacji analizującej z witryną WWW możliwość eksportu danych możliwość utworzenia map akcji użytkowników (ang. heatmaps) aplikacje na urządzenia mobilne, widgety, integracja z systemami CMS,

95 Narzędzia analityczne PODOBNE APLIKACJE: Pikwik [http://piwik.org/] Clicky [http://getclicky.com/88270] MouseStats [http://www.mousestats.com/]

96

97 Podsumowanie Dyskusja i pytania

98 Contact

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo