MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP"

Transkrypt

1 MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP Warszawa

2 Agenda Część I Godz. 10:00 12:15 1. Wprowadzenie: Cloud computing podstawowe zagadnienia Definicja cloud computing Typologia chmur obliczeniowych Modele implementacyjne 2. Cloud computing w perspektywie przedsiębiorcy MSP: analiza SWOT zalety i korzyści dla przedsiębiorców rekomendacje dla przedsiębiorców przykłady wdrożeń bezpieczeństwo danych w chmurze ok. godz. 12:15 przerwa (30 min.)

3 Agenda Część II Godz. 12:45 14:30 3. Zagadnienia prawne związane z chmurą obliczeniową: regulacje UE regulacje krajowe 4. Przegląd aplikacji cloud-computing dla MSP: aplikacje biurowe w chmurze, firmowy portal społecznościowy rozproszone bazy danych, wsparcie klienta, zarządzanie kadrami analiza finansowa przedsiębiorstwa, repozytorium firmowe w chmurze wirtualne spotkania, zarządzanie projektami zaawansowane analizy biznesowe

4 Cloud computing podstawowe zagadnienia Idea działania chmur Chmura - model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę).

5 Z czego składa się każda chmura? oprogramowanie zarządzające zasobami oraz usługami zasoby obliczeniowe (serwery) zasoby dyskowe (macierze)

6 Rodzaje chmur Prywatne Publiczne Hybrydowe Społecznościowe

7 Prywatne Wykorzystywane przez pojedynczą organizację mogą być utrzymywane wewnętrznie lub zewnętrznie Publiczne Dostarczane do otwartego użytku organizacja dostarczająca utrzymuje usługę Hybrydowe Składają się z dwóch lub większej liczby chmur (prywatnych, publicznych, społecznościowych), które pozostają odrębnymi bytami ale są połączone i oferują korzyści współistnienia, może być hostowane wewnętrznie lub zewnętrznie Społecznościowe Współdzielone przez kilka organizacji, zwykle utrzymywane zewnętrznie ale mogą być utrzymywane przez jedną z organizacji wewnątrz społeczności

8 Chmura prywatna rozwiązanie korzystające z infrastruktury i zasobów IT firmy pozwala na wprowadzenie wewnętrznego procesu rozliczania wykorzystania zasobów zapewnia wysoką elastyczność i efektywność. głównie stosowane jako środowisko do testowania i rozwoju rozwiązań Private Cloud umożliwia wprowadzenie i zarządzanie wieloma platformami jednocześnie

9 Chmura publiczna natychmiastowe udostępnienie danych pracownikom i partnerom biznesowym na całym świecie usługa dostarczana w formie ustalonej w aspekcie funkcjonalności i uwarunkowań świadczenia samej usługi specyfikacja zasobów i konfiguracja infrastruktury IT niewidoczna dla klienta końcowego często nie jest znana lokalizacja samej usługi o jakości decyduje funkcjonalność i dostępność usługi szczególnie cenna dla małych i średnich przedsiębiorstw

10 Chmura hybrydowa rozwiązanie dla firm oczekujących krótkotrwałego pokrycia nadwyżek zapotrzebowania na moc obliczeniową lub funkcjonalność w cyklach operacyjnych można wykupić moc obliczeniową na zdalnych serwerach tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebna i w wymaganych ilościach

11 Chmura społecznościowa wspólne przedsięwzięcie, w którym infrastruktura jest współdzielona przez kilka organizacji zwykle z określonej społeczności (branży) uczestników interesują wspólne cechy bezpieczeństwo, zgodność ze standardami, jurysdykcja regionalna) zarządzana wewnętrznie lub zewnętrznie utrzymywana przez uczestnika społeczności lub zewnętrznie koszty dzielone na mniejszą liczbę współużytkowników niż w publicznej (większą niż w przypadku prywatnej)

12 Chmura prywatna a publiczna

13 Cechy charakterystyczne chmury zarządzalna automatyczna dynamiczna skalowalna wirtualna odporna na awarie

14 Cechy chmury obliczeniowej płatności i rozliczanie skalowalność i elastyczność współdzielenie usług Internet funkcjonalność jako usługa

15 Płatności ściśle związane z wykorzystaniem zasobów (sprzętu, łącza, aplikacji itp.) opłaty za wykorzystanie na podstawie faktycznego użycia czas korzystania z danej usługi (np. aplikacji), liczba zajętych cykli obliczeniowych, ilość składowanych w chmurze danych itp. najczęściej oszczędności

16 Skalowalność i elastyczność chmury zapewniają architekturę umożliwiającą zmianę wydajności serwisu w zależności od potrzeb tymczasowy wzrost zapotrzebowania na zasoby oznacza także droższą usługę łatwo można zrezygnować ze zbędnych zasobów przy spadku ruchu

17 Współdzielenie usług ta sama infrastruktura elementy fizyczne elementy wirtualne aplikacje

18 Internet Wspólną cechą wszystkich chmur (może z wyjątkiem specyficznych chmur prywatnych) jest to, że z oferowanych usług użytkownik korzysta za pośrednictwem Internetu Chmury prywatne mogą korzystać z połączenia do Internetu ale z zabezpieczonym łączem prywatnym - VPN

19 Funkcjonalność jako usługa funkcje są oferowane jako usługi moc obliczeniowa, pamięć masowa aplikacja protokoły komunikacyjne

20 Chmura czy outsorcing? według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z własnej firmy / serwerowni w inne miejsce taka uproszczona definicja zrównuje chmurę obliczeniową z outsourcingiem

21 Formy chmury obliczeniowej S+S (oprogramowanie + usługi) SaaS (oprogramowanie jako usługa) PaaS (platforma jako usługa) IaaS (infrastruktura jako usługa) Kolokacja

22 Kolokacja udostępnianie serwerowni udostępniane są zasoby serwerowni pomieszczenia - nie same serwery firma samodzielnie musi zapewnić: serwer, firewall, równoważniki obciążenia, system operacyjny, oprogramowanie

23 IaaS = Infrastructure as a Service usługodawca zapewnia infrastrukturę o wymaganych parametrach: serwery i pozostały niezbędny sprzęt (sprzętowe zapory) wariantem IaaS są serwery dedykowane - jednostki serwerowe o konkretnej konfiguracji i z kompletnym wyposażeniem wirtualizacja maszyn klienta w infrastrukturze usługodawcy większa skalowalność, mniej przestojów itp. firma korzystająca z usługi dostarcza system operacyjny i aplikacje, z których będzie korzystać

24 PaaS = Platform as a Service platforma programowa udostępniana jako usługa model IaaS + system operacyjny i zarządzanie nim PaaS nie oferuje aplikacji dla końcowych użytkowników PaaS jest modelem dostosowanym do potrzeb programistów, którzy chcieliby tworzyć własne aplikacje w chmurze, a następnie zarabiać na nich, oferując je dalej klientom jako usługi Przykładem chmury typu PaaS jest Windows Azure

25 SaaS = Software as a Service oprogramowanie jako usługa usługodawca oprócz sprzętu, infrastruktury, oprogramowania systemowego zapewnia finalne rozwiązania aplikacje usługą jest oprogramowanie zapewniające wymaganą przez klienta funkcjonalność przykładem modelu są systemy poczty Gmail i Hotmail Office Web Apps, Google Apps, Zoho, oferowane są również zaawansowane pakiety dla końcowych użytkowników, np. Exchange Online, SharePoint Online, BPOS (ang. Business Productivity Online Services)

26 Software + Services Oprogramowanie i usługi możliwość korzystania z klasycznego oprogramowania (Software) możliwość skorzystania z oprogramowania na zasadzie usługi (Service)

27 Kontrola zasobów Efektywność kosztowa Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje Dane Dane Dane Dane System operacyjny System operacyjny System operacyjny System operacyjny Wirtualizacja Wirtualizacja Wirtualizacja Wirtualizacja Serwery Serwery Serwery Serwery Dyski Dyski Dyski Dyski Sieć Sieć Sieć Sieć Zarządzane przez firmę Zarządzane przez dostawcę chmury

28 Najpopularniejsze chmury obliczeniowe Windows Azure Amazon Elastic Compute Cloud Oracle Cloud https://cloud.oracle.com/mycloud/

29 Najpopularniejsze chmury dyskowe Dropbox - https://www.dropbox.com/ Google Drive - https://drive.google.com/start#home SkyDrive - PL/skydrive/home Ubuntu One - https://one.ubuntu.com/ icloud -

30 Analiza SWOT 1 Strengths (silne strony) Weaknesses (słabe strony) Opportunities (okazje) Threats (zagrożenia)

31 Strengths silne strony Możliwość skalowania rozwiązania Zmniejszone zużycie energii i niższe koszty infrastruktury Brak ciężaru zarządzania technologią Większa kontrola nad dostępem do zasobów Dostęp do zasobów poprzez urządzenia mobilne

32 Weaknesses słabe strony Brak fizycznej kontroli nad danymi Lokalizacja danych jest nieznana Brak kontroli nad aplikacjami witalnymi dla biznesu

33 Opportunities - okazje Możliwość skorzystania z zaawansowanych rozwiązań IT bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych (kraje rozwijające się np. Etiopia) Mashup strony www i aplikacje, które łączą funkcjonalności dwóch lub większej ilości źródeł zewnętrznych tworząc oryginalną i nową usługę. Redukcja carbon footprint zmniejszenie poziomu zużycia energii

34 Threats - zagrożenia Sprzeciw tradycjonalistów Problemy finansowe i bankructwo dostawcy usług Pułapka marketingowa zachęcanie darmowymi produktami z późniejszą zmianą na płatne Standardy Uregulowania prawne (lokalne, krajowe, międzynarodowe)

35 Analiza SWOT 2 Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym

36 Strengths silne strony szybkość uzyskania dostępu do usługi możliwość samoobsługi opłata jedynie za wykorzystane zasoby możliwość korzystania z wybranych opcji usługi możliwość wykorzystania zasobów zewnętrznych możliwość ścisłej kontroli zgodności z SLA w przypadku chmury publicznej brak konieczności utrzymywania wewnętrznych zasobów infrastrukturalnych i ludzkich, ograniczenie kosztów operacyjnych i inwestycyjnych możliwość koncentracji IT na kluczowych kompetencjach zespołu

37 Weaknesses słabe strony dojrzałość rozwiązań w przypadku chmury publicznej i hybrydowej w przypadku korzystania z usług różnych dostawców możliwe problemy z kompatybilnością potencjalnie większa złożoność migracji do chmury publicznej i hybrydowej uzależnienie od wybranego zewnętrznego dostawcy w przypadku chmury publicznej i hybrydowej

38 Opportunities - okazje możliwość zachowania dużej kontroli nad ponoszonymi kosztami, szczególnie w przypadku chmury publicznej, duża skalowalność biznesowa, możliwość rozszerzenia o dodatkowe zasoby w przypadku zewnętrznego zapotrzebowania, możliwość bardzo szybkiego tworzenia nowych usług, dostawy nowych aplikacji i infrastruktury, co przekłada się na zdecydowanie większą elastyczność biznesową, zmniejszenie ryzyka biznesowego w zakresie przyspieszenia dostawy nowych aplikacji i usług oraz mobilności biznesowej, znaczne zwiększenie efektywności działań IT, możliwość reorganizacji prowadzenia działalności biznesowej pod kątem wykorzystania przetwarzania w chmurze.

39 Threats - zagrożenia potencjalnie większe poczucie zagrożenia w przypadku chmury publicznej i hybrydowej potencjalna niejednoznaczność w interpretacji obowiązujących regulacji bariera mentalna związana z przeniesieniem aplikacji i danych do chmury (np. obawa przed mniejszą kontrolą nad sposobem przetwarzania danych, obawa przed uzależnieniem od jednego dostawcy)

40 Rekomendacje jakie aplikacje przenosić do chmury? Aplikacje ogólne: pakiet biurowy, poczta elektroniczna, aplikacje do współpracy online Aplikacje dedykowane dla firm w niektórych przypadkach: np. CRM Salesforce.com lub inne dostępne w technologii cienkiego klienta Trudne do przeniesienia: wewnętrznie rozwijane aplikacje oprogramowanie firm trzecich legacy software przestarzałe oprogramowanie

41 Kto powinien skorzystać z chmury? Sektor MSP brak kosztów inwestycji w infrastrukturę brak kosztów obsługi technicznej i wyższe poziomy SLA mniej oprogramowania typu Legacy dostępność nowego oprogramowania (np. ERP) mniejszy sprzeciw tradycjonalistów

42 Duże firmy a chmura Wirtualizacja - oszczędności Prywatne chmury obliczeniowe Przewaga konkurencyjna innowacyjne technologie Strategia przejścia uwzględniająca ryzyko Zachowanie krytycznych aplikacji wewnątrz firmy

43 Obawy przedsiębiorców MSP Prywatność danych Dostępność usług i danych Integralność danych Poufność danych firmowych Możliwość wyparcia się wykonania czynności na danych Utrata kontroli nad usługami / danymi Brak odpowiedzialności dostawców usług Niespójności w uregulowaniach transgranicznych Niejasne uregulowania cenowe Niekontrolowany koszt (zależny od użycia) Koszty i trudności migracji do chmury CLOUD COMPUTING: Opportunities and Challenges for Australia

44 Przykłady wdrożeń - animoto 18 miesięczny start-up przechowywanie zdjęć i muzyki + prezentacje video 5000 użytkowników / dzień Facebook frenzy nowych użytkowników przez 3 dni Brak serwerów i umiejętności obsłużenia takiego obciążenia Chmura Amazon serwerów Koszt 10 centów / serwer / godzinę

45 Przykłady wdrożeń Journey Dynamics - planowanie tras BabaCar wypożyczalnia samochodów (450 współpracujących jednostek) New York Times archiwa Palo Alto Research - analizowanie konfliktów wikipedii Facebook miliony użytkowników miliardy odwiedzin

46 Obszary wdrożeń Obsługa klientów oraz zarządzanie relacjami z klientami Sprzedaż Marketing HR zarządzanie kadrami

47 Prawne aspekty chmury Chmura obliczeniowa jest nową koncepcją, w niewielkim stopniu wpisującą się w realia na których oparte jest prawo związane z informatyką. Niewiele jest również wyroków sądowych związanych z problematyką cloud, co dodatkowo utrudnia interpretację przepisów w tym kontekście. Umowy, na których opiera się cloud computing są dość podobne do tych używanych w przypadku innych modeli outsourcingowych. Analizując dokumentację chmury napotkać można takie kategorie zapisów, jak Service Level Agreement, sekcje poświęcone ochronie danych, czy sekcje poświęcone kluczowym aspektom stosunku prawnego pomiędzy dostawcą a odbiorcą usługi. Źródło: Prawne aspekty Cloud Computing - raport Stefan Cieśla - radca prawny, Thomas Helbing - radca prawny

48 Prawne aspekty chmury - regulamin Prawny obowiązek - dostawcy chmury mający siedzibę w obrębie terytorium Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu PL - artykuł 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

49 Zawartość regulaminu rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego

50 Prawo dostawcy do zmiany opłat zwykle progi opłat uzależniane od wskaźników zewnętrznych np. inflacji nie dotyczy chmury określenie terminu powiadomienia odbiorcy o fakcie zaistnienia planowanej podwyżki ryzyko biznesowe

51 Odpowiedzialność dostawcy w zasadzie wyłączona odpowiedzialność za straty i utracone korzyści bezpłatne korzystanie z usług zwrot kilku lub kilkunastu opłat abonamentowych

52 Wypowiedzenie umowy nie wywiązywanie się z obowiązków łamanie regulaminu usługi upadłość

53 Fuzje i przejęcia klauzule gwarantujące ciągłość świadczenia usług assignment clause przeniesienie umowy na inny podmiot za zgodą pisemną

54 Prawa autorskie program zainstalowany w chmurze nie wkracza w domenę umów licencyjnych, jeżeli nie jest on powielany w komputerze odbiorcy zawieranie licencji w takim przypadku nie jest potrzebne wartości niematerialne i prawne czy koszt pozyskania przychodów?

55 Umowy SLA krótkie ogólne definicje parametrów usługi jakość usługi okresy przestoju, miesięczny czas działania zadośćuczynienie wsparcie czas reakcji, odzyskiwanie danych, bezpieczeństwo danych

56 Dane w chmurze prawo do danych dostęp do danych ochrona i utrata danych zabezpieczenia

57 Kontrakty międzynarodowe wybór prawa i jurysdykcji (zwykle właściwe dla siedziby dostawcy) Severability clause - całość kontraktu pozostaje prawomocna, nawet jeśli pewne jego elementy są sprzeczne z przepisami prawa w kraju odbiorcy

58 Wybór prawa i jurysdykcji rozporządzenia UE Rozporządzenie nr 44/2001 zezwala stronom na dokonanie wyboru jurysdykcji samodzielnie w przypadku braku: prawem właściwym dla kontraktów usługowych jest prawo państwa, w którym usługa ma być dostarczona (kraj odbiorcy usługi) Rozporządzenie nr 593/2008 prawo do dokonania wyboru prawa właściwego w przypadku braku: prawo państwa, w którym dostawca usług ma swoją siedzibę

59 Przetwarzanie oraz ochrona danych dane osobowe i pozostałe dane dane osobowe - ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej unijna dyrektywa 95/46/EC - bezpieczeństwo danych osobowych 1. osoba, której dane dotyczą 2. administrator danych, który kontroluje cele i środki przetwarzania 3. przetwarzający dane, który wykonuje polecenia administratora

60 Klauzule modelowe UE 5 lutego 2010 r. zestaw standardowych klauzul umownych dotyczących danych osobowych przekazywanych podmiotom przetwarzającym, mających siedzibę w krajach spoza UE wszystkie podmioty otrzymujące dane osobowe umowy dotyczące outsourcingu, cloud computing, oprogramowania jako usługi (SaaS), świadczenia usług aplikacyjnych (ASP) oraz oprogramowania takiego, jak Human Resources Information Systems (HRIS), Customer Relationship Management (CRM) oraz narzędzi Enterprise Resource Planning (ERP)

61 ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU OCHRONY DANYCH firma z UE przekazuje dane firmie spoza UE Dyrektywa 95/46/WE eksporterzy i importerzy danych standardowe klauzule umowne - określone prawa i obowiązki w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Załączniki do klauzul: szczegółowe informacje na temat stron, przekazywanych danych, przetwarzania danych oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa lokalne regulacje prawne w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa znacznie się różnią

62 ADMINISTRATOR ORAZ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY cztery zestawy standardowych klauzul umownych rola Importera: "administrator danych" lub "podmiot przetwarzający dane przetwarzający dane - jeśli przetwarza i wykorzystuje dane wyłącznie w imieniu i zgodnie z instrukcjami Eksportera dostawcy Cloud Computing lub Software as a Service (SaaS) są zazwyczaj podmiotami przetwarzającymi dane administrator danych - ma prawo do ustalania, do jakich celów używa danych lub decydowania o środkach przetwarzania danych (np. o okresie przechowywania danych lub prawach osób trzecich),

63 ALTERNATYWY DLA STANDARDOWYCH KLAUZUL UMOWNYCH Safe Harbor - Importerzy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. spełnienie pewnych wymogów oraz publiczne oświadczenie w procesie auto-certyfikacji od chwili przystąpienia podlegają nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu Binding Corporate Rules BCR - wiążące reguły korporacyjne rodzaj polityki prywatności obowiązującej wewnątrz grupy firm grupa musi spełniać wymagania KE reguły są prawnie wiążące wewnętrznie: między spółkami grupy, pracownikami i kontrahentami oraz zewnętrznie - na rzecz osób fizycznych BCR ma zastosowanie tylko do transferów danych wewnątrz grupy czasochłonne zadanie, znaczne obciążenia administracyjne

64 ISTOTNE WYMOGI ZGODNOŚCI DLA FIRM UNIJNYCH odpowiedni poziomu ochrony danych jest niezbędnym warunkiem zgodności dla przedsiębiorstw unijnych kary administracyjne w postaci grzywny w wysokości do euro standardowe klauzule umowne nie powinny być traktowane wyłącznie jako "formalności poważne przepisy dotyczące odpowiedzialności i praw osób trzecich analiza umowy i standardowych klauzul umownych podwykonawstwo lub ograniczenia odpowiedzialności

65 Aplikacje w chmurze dla MSP portal społecznościowy, bazy danych helpdesk i customer support, HR analiza finansowa współdzielenie zasobów wirtualne spotkania zarządzanie projektami w chmurze pakiet oprogramowania biurowego narzędzia analityczne

66 Portal społecznościowy Chatter [https://www.chatter.com/eu/] bazuje na domenie prywatny portal firmowy urządzenia mobilne

67 Portal społecznościowy bezpieczna i prywatna komunikacja online szybka komunikacja z innymi działami i pracownikami wspólna praca dotycząca aktualizacji dokumentów włączenie pracowników terenowych w dyskusje i rozwiązywanie problemów aktualizacje statusów dla lepszej informacji o czynnościach pracowników

68 Portal społecznościowy PODOBNE APLIKACJE: Yammer [https://www.yammer.com/ ] platforma do prywatnej sieci społecznościowej Glassboard [http://glassboard.com/] prywatne sieci społecznościowe Swabr [http://www.swabr.com/] mikroblog dla przedsiębiorstwa Hall.com [https://hall.com/] korporacyjne narzędzie komunikacyjne

69 Baza danych Zoho Creator [https://www.zoho.com/creator/] automatycznie tworzy formularze dostępne przez WWW skrypty automatyzujące zapisywanie danych do baz moduł analityczny pozwalający na generowanie zestawień i wykresów

70 Baza danych budowa dowolnych baz za pomocą interfejsu graficznego możliwość eksportu i importu z różnych źródeł danych możliwość włączania kodu aplikacji do stron WWW dostęp poprzez różne kanały komunikacyjne

71 Baza danych PODOBNE APLIKACJE: Knack [http://www.knackhq.com/ ] aplikacje sieciowe i bazy danych online Viravis [http://www.viravis.com/] aplikacje i bazy danych online Grubba.net [http://www.grubba.net/] platforma do budowy bazy danych online

72 Helpdesk Zendesk [http://www.zendesk.com/] pozwala na rejestrację zgłoszeń dowolny kanał komunikacji WWW, , telefon, Twitter, Facebook, zgłoszenia zapisywane w systemie obsługa zgłoszeń przez WWW

73 Helpdesk dostęp klienta poprzez różne kanały komunikacyjne automatyczne tworzenie zgłoszeń i kierowanie do odpowiednich osób możliwość pozyskania informacji od klienta dotyczącej rozwoju produktów

74 Helpdesk PODOBNE APLIKACJE: Get Satisfaction [https://getsatisfaction.com/] wsparcie klienta Uservoice [http://www.uservoice.com/] informacje zwrotne od klienta UseResponse [http://www.useresponse.com/] informacje zwrotne od klienta Freshdesk [http://freshdesk.com/] wsparcie klienta

75 Zarządzanie kadrami TalentWise [http://corp.talentwise.com]. proces rekrutacji i zatrudniania HRStop [http://www.hrstop.com/] zarządzanie pełnym HR

76 Zarządzanie kadrami zarządzanie procesem rekrutacji i weryfikacji kandydatów zarządzanie procesami HR płace, urlopy, kariera automatyczne powiadomienia dotyczące określonych zdarzeń

77 Zarządzanie kadrami PODOBNE APLIKACJE: OrangeHRM - HR Management Software [http://www.orangehrm.com/] wsparcie procesów HR SimpleHRM [http://www.simplehrm.com/] wsparcie procesów HR Open Applicant [http://www.openapplicant.org/] wsparcie procesu zatrudniania MYCO Suite [http://www.mycosuite.com/] system CRM, nadzór sprzedaży, zarządzanie procesami HR, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

78 Analiza finansowa firmy Host Analytics [http://www.hostanalytics.com]. planowanie, budżetowanie, konsolidację i raportowanie, zmniejszenie zużycia zasobów w powtarzalnych zadaniach firmy

79 Analiza finansowa firmy budżetowanie, planowanie i prognozowanie raportowanie finansowe i zarządcze, obsługa standardu XBRL konsolidacja finansowa zarządzanie strategiczne analizy operacyjne i transakcyjne

80 Analiza finansowa firmy PODOBNE APLIKACJE: Epicor - Enterprise Performance Management [http://www.epicor.com]

81 Współdzielenie zasobów Soonr [http://www.soonr.com/] współdzielenie plików za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub smarfonów

82 Współdzielenie zasobów automatyczne tworzenie kopii zapasowej współpraca na dokumentach i współdzielenie plików synchronizacja z urządzeniami mobilnymi organizowanie i wyszukiwanie dokumentów

83 Współdzielenie zasobów PODOBNE APLIKACJE: Google Drive [https://drive.google.com/] Ubuntu One [https://one.ubuntu.com/] SpiderOak [https://spideroak.com/] SkyDrive [http://windows.microsoft.com/pl- PL/skydrive/home] SugarSync [https://www.sugarsync.com/] Box.com [https://www.box.com/]

84 Wirtualne spotkania Join.me [https://join.me/]. darmowa wersja pozwala na pokazywanie ekranu 9 różnym osobom organizacja równoległej telekonferencji z wykorzystaniem Internetu jako medium transmisji głosowej

85 Wirtualne spotkania współdzielenie ekranu konferencja audio i video możliwość przekazywania kontroli uczestnikom spotkania dostęp przez urządzenia mobilne

86 Wirtualne spotkania PODOBNE APLIKACJE: Banckle Online Meeting [http://banckle.com/] Google+ Hangouts [https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin] TeamViewer [http://www.teamviewer.com/] co-meeting [http://www.co-meeting.com/] Fuze Meeting [https://www.fuzebox.com/]

87 Zarządzanie projektami Basecamp [http://basecamp.com/] organizacja pracy nad projektami w chmurze planowanie projektów, definiowanie zadań, przydzielanie zasobów do zadań, komunikację z członkami zespołu, współdzielenie plików

88 Zarządzanie projektami definiowanie zadań, analiza postępów, przypisywanie zasobów możliwość współdzielenia plików dostęp przez urządzenia mobilne

89 Zarządzanie projektami PODOBNE APLIKACJE: Gantter [http://gantter.com/] Zoho [http://www.zoho.com/projects/] Asana [http://asana.com/] Redmine [http://www.redmine.org/]

90 Oprogramowanie biurowe Office Web apps [http://www.microsoft.com/enus/office365/office-web-apps.aspx] Google Docs [https://drive.google.com/#mydrive]

91 Oprogramowanie biurowe współpraca z aplikacjiami typu desktop możliwość współdzielenia plików dostęp przez urządzenia mobilne i różne kanały

92 Oprogramowanie biurowe PODOBNE APLIKACJE: ThinkFree Office [http://www.thinkfree.com/]

93 Narzędzia analityczne Google Analytics [http://www.google.com/ analytics/] jest narzędziem pozwalającym na zbieranie danych dotyczących ruchu w ramach firmowej witryny WWW

94 Narzędzia analityczne przygotowany kod do integracji aplikacji analizującej z witryną WWW możliwość eksportu danych możliwość utworzenia map akcji użytkowników (ang. heatmaps) aplikacje na urządzenia mobilne, widgety, integracja z systemami CMS,

95 Narzędzia analityczne PODOBNE APLIKACJE: Pikwik [http://piwik.org/] Clicky [http://getclicky.com/88270] MouseStats [http://www.mousestats.com/]

96

97 Podsumowanie Dyskusja i pytania

98 Contact

Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS)

Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS) Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS) Zakres prezentacji Określenie charakteru prawnego usług świadczonych w ramach modelu SaaS, Wyodrębnienie istotnych

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze)

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze) Chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzanie danych w chmurze Materiały dydaktyczne Katedra Inżynierii Komputerowej Przetwarzanie danych w chmurze Wprowadzenie dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@weii.tu.koszalin.pl Koszalin 2017 Wersja 1.0 Wprowadzenie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. OBSZARY WIRTUALIZACJI DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI (Artur Machura)... 13 1.1. Wprowadzenie... 13 1.2. Charakterystyka kontekstu rynkowego współczesnych organizacji...

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

CSA STAR czy można ufać dostawcy

CSA STAR czy można ufać dostawcy CSA STAR czy można ufać dostawcy Agenda CSA i OKTAWAVE Wprowadzenie do modelu cloud computing wg NIST Ryzyka, zagrożenia oraz aspekty prawne w modelu cloud computing. Program certyfikacyjny STAR (Security

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00 BPOS i Office 365 - rozpoczynamy o godz. 11.00 Agenda Microsoft Online Services Business Productivity Online Suite Przykładowe zastosowania BPOS -->> Office 365 Kolejne kroki Q & A Microsoft Online Services

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

"System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1

System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 "System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 Tło Jednolity dostęp do informacji, bez względu na miejsce na Ziemi. WWW Tło Jednolity dostęp

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy 2012 Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy Andrzej Bobyk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Kwestie do rozważenia Analiza potrzeb firmy

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Piotr Beńke Manager of STG Client Architects, STG Poland & Baltics 28 Maj 2012 Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Agenda Gdzie zmierza IT trochę o liczbach Chmura definicja, atrybuty,

Bardziej szczegółowo

Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r.

Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r. dr Bogdan Fischer Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r. za jedno z najistotniejszych obecnie wyzwań.

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Kolokacja, hosting, chmura O czym powinny pamiętać strony umowy? Maciej Potoczny

Kolokacja, hosting, chmura O czym powinny pamiętać strony umowy? Maciej Potoczny Kolokacja, hosting, chmura O czym powinny pamiętać strony umowy? Maciej Potoczny 1 Kolokacja a hosting Charakter prawny umów o kolokację praktyczne konsekwencje Kwalifikacja prawna hostingu - dzierżawa

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa?

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Priorytety ochrony własności intelektualnej Kraków 9.09.2011 Dr Bogdan Fischer Raca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy EMI v.mp3tunes

Bardziej szczegółowo

Praca grupowa inaczej Lotus w modelu SaaS Maciej Magierek Lotus Software Sales Specialist

Praca grupowa inaczej Lotus w modelu SaaS Maciej Magierek Lotus Software Sales Specialist Praca grupowa inaczej Lotus w modelu SaaS Maciej Magierek Lotus Software Sales Specialist 2008 IBM Corporation Agenda Program xsp Lotus w modelu SaaS LotusLive na Ŝywo IBM Software Group Lotus software

Bardziej szczegółowo

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o.

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o. Proget MDM to rozwiązanie umożliwiające administrację urządzeniami mobilnymi w firmie takimi jak tablet czy telefon. Nasza platforma to także bezpieczeństwo danych firmowych i prywatnych: poczty email,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ ROZMOWY GDAŃSKIE 2016 MOBILNE DANE. MOBILNY OBYWATEL. MOBILNA POLICJA 27-28.04.2016 STRALSUND ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ dr Ryszard SULĘTA Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Obrót dokumentami elektronicznymi w chmurze

Obrót dokumentami elektronicznymi w chmurze Obrót dokumentami elektronicznymi w chmurze 23 września 2015 r. Maria Guzewska Prawnik w zespole IP/DP Agenda Czym jest cloud computing? Dokumenty i dane w chmurze (podstawowe pojęcia, regulacje, zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop Spis treści

SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop Spis treści SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 9 Podziękowania 10 Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO SYSTEMU SAP Godzina 1. SAP w skrócie 17 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

Office, który znasz. Możliwości, których potrzebujesz.

Office, który znasz. Możliwości, których potrzebujesz. Office, który znasz. Możliwości, których potrzebujesz. W sercu Office 365 znajdują się dobrze znane aplikacje Office, używane każdego dnia przez miliony firm na całym świecie. Teraz są one dostępne jako

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE W CHMURZE A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DARIA WORGUT-JAGNIEŻA AUDYTEL S.A.

PRZETWARZANIE W CHMURZE A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DARIA WORGUT-JAGNIEŻA AUDYTEL S.A. PRZETWARZANIE W CHMURZE A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DARIA WORGUT-JAGNIEŻA AUDYTEL S.A. Plan prezentacji Jakie ograniczenia stawia chmurze Ustawa o ochronie danych osobowych? Co zagraża naszym danym? Minimalizowanie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Airwatch - zarządzanie mobilnością. Jarosław Świechowicz jswiecho@greeneris.com

Airwatch - zarządzanie mobilnością. Jarosław Świechowicz jswiecho@greeneris.com Airwatch - zarządzanie mobilnością Jarosław Świechowicz jswiecho@greeneris.com Rekomendacja D KNF Przykład implementacji polityki bezpieczeństwa urządzeń mobilnych Wstęp do systemów zarządzania mobilnością

Bardziej szczegółowo

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą Cloud computing Czym jest praca w chmurze? Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe. Mgr inż. arch. Tomasz Czarnecki Gliwice 2013

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe. Mgr inż. arch. Tomasz Czarnecki Gliwice 2013 Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe Mgr inż. arch. Tomasz Czarnecki Gliwice 2013 Życie w chmurce O czym mowa Czym jest Cloud Dyski w obłoku CDN to nie ciąg dalszy nastąpi Obłok na przykładzie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Rynek systemów ERP na świecie Wg Forbes w 2012 roku dynamika światowego rynku systemów

Bardziej szczegółowo

ERP CENNIK Obowiązujący od

ERP CENNIK Obowiązujący od ERP CENNIK Obowiązujący od 01.10.2017 Cennik Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu. Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra

Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra PRELEGENT: TOMASZ BADURA 7L TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE - ZEXTRAS PARTNER KIM JESTEŚMY? Od 2012 roku dystrybutor i Partner Zextras w Polsce Kilkunastoletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu

Optymalna Chmura. Właściwy kierunek dla Twojego biznesu Optymalna Chmura Właściwy kierunek dla Twojego biznesu AGENDA Agenda i cele 1 2 3 4 5 O firmie Struktura i Usługi Wyzwania Cloud Computing Wirtualizacja Oracle Case Study O firmie COIG S.A. - Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Tomasz Szałaj IT-Dev Sp. z o.o. AGENDA Informacje o firmie IT-Dev sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych?

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda Cloud Computing definicja Modele biznesowe Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo