Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu"

Transkrypt

1 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa tel faks Punkt informacyjny PARP tel

3 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011

4 Szanowni Państwo, ważnym wyzwaniem stojącym przed polskimi przedsiębiorstwami jest zwiększenie efektywności wykorzystania wiedzy i efektów badań naukowych. Instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu, działając na styku nauki i biznesu, są jednym z kluczowych czynników sukcesu gospodarki. Pełnią rolę pośrednika, często ułatwiając komunikację między światem biznesu i nauki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera działalność parków i inkubatorów technologicznych oraz centrów transferu technologii na wielu płaszczyznach. W ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz siostrzanego Działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP udziela wsparcia w zakresie rozbudowy infrastruktury kluczowych krajowych parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych. Powyższym towarzyszą działania PARP finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przykładem jest m.in. inicjatywa Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu. To szereg działań informacyjno-upowszechniających, zakładających szerokie wsparcie kadr parków, inkubatorów (ośrodków innowacji) w ich profesjonalnym działaniu (spotkania informacyjne, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, poradniki, dobre praktyki, materiały szkoleniowe, wsparcie w tworzeniu strategii rozwoju itp.). Intencją PARP jest przede wszystkim wzmacnianie potencjału i kompetencji tych instytucji oraz kształtowanie dogodnych warunków instytucjonalnych do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki. 4

5 Z kolei cykliczny benchmarking parków technologicznych w Polsce ma na celu wsparcie kierownictwa i pracowników parków technologicznych oraz właścicieli podmiotów nadzorujących działanie parków w nowoczesnym procesie zarządzania i planowania strategicznego. Dzięki usystematyzowanemu porównywaniu się parków z całego kraju, benchmarking ułatwia kreowanie rozwiązań biznesowych, wykorzystując istniejące najlepsze rozwiązania stosowane przez polskie parki technologiczne. Więcej o tych działaniach można przeczytać na Katalog, który trzymacie Państwo w rękach, przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie oraz rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej przy wykorzystaniu nowoczesnej wiedzy i technologii, dla inwestorów, którzy poszukują ciekawych i innowacyjnych projektów inwestycyjnych, a także dla wszystkich potencjalnych partnerów z kraju i zagranicy, którzy rozważają rozpoczęcie współpracy z polskimi instytucjami. Zachęcam Państwa do zapoznaniem się z katalogiem! Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, sierpień

6 Spis treści Wstęp Parki technologiczne Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dolnośląski Park. Technologiczny T-Park Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o MMC Brainville Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o Toruński Park Technologiczny Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Technopark Łódź) Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jagiellońskie Centrum Innowacji, Park LifeScience Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A Wrocławski Park Technologiczny S.A Inkubatory technologiczne Kielecki Park Technologiczny Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o Technopark Pomerania, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki Centrum Sportowo-Biznesowe. Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych Rybnicki Inkubator Technologiczny Zachodnie Centrum Innowacji Sp. z o.o Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o Inkubator Nowych Technologii IN-TECH Inkubator Technologiczny w Białogardzie InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7 Centra transferu technologii Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechnika Warszawska.. 49 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.,. wcześniej Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A Business Point Zespół ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii Horyzonty Podkarpacka Izba Gospodarcza Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Wielkopolski Instytut Jakości Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski. Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Lubelskie Centrum Transferu Technologii. Politechniki Lubelskiej Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Politechniki Śląskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Fundacja Centrum Innowacji FIRE Centrum Transferu Technologii. Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners

8 Wstęp Opracowanie na podstawie: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, pod red. Krzysztofa B. Matusiaka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010 Przystąpienie Polski do UE i otwarcie rynków zagranicznych zmieniło warunki funkcjonowania firm. Doprowadziło do eksplozji prywatnej przedsiębiorczości i napływu inwestycji zagranicznych. Dostarczyło narzędzi do rozwoju innowacyjnego biznesu. Fundusze europejskie w ramach okresów programowania i tworzą nowe możliwości przedsięwzięć prorozwojowych. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, finansowanego ze środków europejskich, w latach przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Dzięki zmianom systemowym, a także wielu inicjatywom oddolnym, liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości systematycznie rośnie. W 1995 r. było ich 195, a w połowie 2010 już 735. Wiele z nich to ośrodki przedsiębiorczości: szkoleniowo-doradcze, centra biznesu, punkty konsultacyjno-doradcze oraz inkubatory przedsiębiorczości. Jednocześnie polski rynek wypełnia się wyspecjalizowanymi instytucjami wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych. Rośnie liczba instytucji parabankowych, takich jak fundusze venture/seed, sieci aniołów biznesu, regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe. Intensywnie rozwijają się placówki, które umożliwiają tworzenie nowatorskich produktów i usług, takie jak parki technologiczne, inkubatory technologiczne, preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii. 8

9 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy. Strategiczny cel polskiej polityki innowacyjnej, zapisany w dokumencie Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata W tych newralgicznych miejscach innowacyjne działania badawcze spotykają się z oczekiwaniami i potencjałem organizacji biznesowych i finansowych. Tu pojawia się szansa na sukces dla małych, początkujących i głodnych sukcesu firm oraz największe pole do współpracy i rozwoju dla wszystkich zainteresowanych innowacyjną przedsiębiorczością. Możliwości te prezentujemy w dalszych rozdziałach niniejszej publikacji, przedstawiając główne ośrodki innowacji w Polsce: parki technologiczne, inkubatory technologiczne oraz centra transferu technologii w sumie 60 firm i instytucji. Ich rozmieszczenie ma obszarze Polski prezentuje zamieszczona poniżej mapa. 6 i więcej ośrodków 4 5 ośrodków 2 3 ośrodki 1 ośrodek innowacji. 9

10 Parki technologiczne Parki technologiczne to zorganizowane, wyodrębnione kompleksy gospodarcze, których główną funkcją jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych oraz oferujących zaawansowane technologicznie produkty i usługi. Idea budowania silnych relacji między wszystkimi stronami wspierającymi innowacyjne przedsięwzięcia najpełniej realizowana jest właśnie w parkach technologicznych. Wszystkie posiadają porozumienia o współpracy z uczelniami wyższymi, większość z instytucjami samorządowymi, innymi parkami technologicznymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi, niektóre z parkami bliźniaczymi oraz instytucjami venture capital. Znaczna część parków technologicznych działających w Polsce zdecydowała się na specjalizację branżową. Dla przedsiębiorstw najistotniejszą korzyścią z działalności na terenie parku jest dostęp do wiedzy i praktycznych możliwości jej komercjalizacji. Inkubatory przedsiębiorczości oraz inkubatory technologiczne w parkach pozwalają osobom z pomysłami na zainicjowanie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Takie firmy korzystają z licznych szkoleń, doradztwa, infrastruktury i zaplecza technicznego parku, zwiększając swoje szanse na sukces rynkowy. 10

11 Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. liczba parków wzrosła trzykrotnie, nastąpił też ponaddziesięciokrotny wzrost ich powierzchni. Łącznie parki dysponują powierzchnią ok. 1492,2 ha. W połowie 2010 r. w parkach technologicznych warunki do prowadzenia działalności gospodarczej znalazło 718 przedsiębiorstw, które tworzą miejsc pracy. Większość lokatorów to małe i średnie firmy. Co dziesiąte przedsiębiorstwo to podmiot z kapitałem zagranicznym. 11 firm parkowych zostało nagrodzonych na międzynarodowych, a 39 na krajowych wystawach i w konkursach. Polskie parki są bardzo dobrą ofertą dla inwestorów zagranicznych. Zapewniają wysoką jakość infrastruktury, kontakty z dynamicznym środowiskiem biznesu w Polsce i za granicą oraz z instytucjami naukowo-badawczymi, dostęp do informacji, transfer technologii i dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr, pomoc w dopełnieniu formalności administracyjnych oraz w realizacji procesu inwestycyjnego. W najbliższych latach będziemy świadkami dynamicznego rozwoju ośrodków parkowych. Wiąże się to z ich dotychczasowymi osiągnięciami, realnymi potrzebami gospodarczymi oraz uwarunkowaniami finansowymi dostępnych będzie potencjalnie kilkaset milionów euro na ich dalszy rozwój. 11

12 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dolnośląski Park Technologiczny T-Park ul. Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój tel./faks: +48 (74) /+48 (74) data utworzenia: 1991 DARR S.A., 2009 Dolnośląski Park Technologiczny T-Park powierzchnia: 785 m 2 Sławomir Hunek Marek Urbański, tel. +48 (74) , Strategia regionu wałbrzyskiego mająca na celu pozyskiwanie rozwojowych inwestycji wiąże się z ofertą DARR S.A. skierowaną do firm typu start-up, które inkubowane są w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park, oraz potencjalnych inwestorów (ze szczególnym uwzględnieniem sektora BPO Business Process Offshoring), którym agencja oferuje ponad 20 ha w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych, gotowych do natychmiastowego zagospodarowania. Strategicznym celem aktywności Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest budowa na Dolnym Śląsku gospodarki silnej, o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż przemysłowych i aktywności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje cele realizuje przez popularyzowanie wśród przedsiębiorców postaw otwartości na innowacje i kształtowanie umiejętności działania na rynkach konkurencyjnych, zapewnienie prowadzącym działalność gospodarczą możliwości łatwego uzyskania wsparcia edukacyjnego, wykształcanie umiejętności działania na wolnych rynkach zjednoczonej Europy, zwłaszcza w nowych obszarach i niszach rynkowych. Region jest idealną lokalizacją do stworzenia nowoczesnych centrów usług w obszarach księgowości i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, call center, obsługi transakcji, usług typu IT. DARR S.A. oferuje inwestorom, zainteresowanym rozpoczęciem w regionie tego typu działalności, pełną pomoc w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego, sporządzania studium wykonalności projektu, pozyskania źródeł finansowania projektu, bliskiej współpracy z administracją lokalną, analizy lokalnego rynku pracy w odniesieniu do planowanej działalności, rekrutacji kadry, komercjalizacji powierzchni biurowej, lokalizacji inwestycji na terenach Dolnośląskiego Parku Technologicznego, usług szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników, pozyskiwania kontaktów biznesowych w kraju i za granicą. 12

13 Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, Katowice tel./faks: +48 (32) data utworzenia: 2007 powierzchnia: 8079 m 2, powierzchnia pod wynajem jest w trakcie budowy. Pierwsza część będzie dostępna w I połowie 2012 r. Druga ok Roman Trzaskalik Agnieszka Grygierczyk park technologiczny Euro-Centrum posiada 12 umów partnerskich z uczelniami i instytucjami. Odniosło znaczące sukcesy w integracji podmiotów w ramach klastra (ok. 60 firm). Zgodnie z planem rozbudowy w 2013 r. park będzie dysponował własną powierzchnią biurowo- usługową i laboratoryjną, a także data center. Będzie też wynajmował sprzęt laboratoryjny, w tym tzw. sztuczne słońce, i świadczył usługi badawcze (w ramach Centrum Testowania Systemów Solarnych). Na terenie parku będzie działało Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych. Euro-Centrum skupia się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz zagadnieniach poszanowania energii w budynkach. Swoje cele realizuje przez zróżnicowane działania, oferując infrastrukturę, wsparcie finansowe, usługi szkoleniowe i doradcze. Ułatwia także dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży oraz tworzy na terenie parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii. Zaplecze naukowe parku zapewnia współpraca z ośrodkami badawczymi, m.in. Akademią Górniczo- Hutniczą, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską oraz Uniwersytetem Śląskim. Park koordynuje także prace Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych. Wśród jego członków jest ponad 70 jednostek firm, instytucji naukowych i organizacji branżowych. Park zainteresowany jest innowacyjnymi projektami i inwestycjami, w takich dziedzinach jak pompy ciepła, systemy solarne, ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja, systemy informatyczne i systemy zarządzania budynkami. Swoją ofertę kieruje do firm technologicznych i prowadzących działalność badawczą, ośrodków B+R oraz samorządów. 13.

14 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia tel./faks: + 48 (58) /+ 48 (58) data utworzenia: 2001 powierzchnia: obecnie m 2 (w rozbudowie do 2012 r m 2 ) Anna Borkowska Beata Jodel, tel. +48 (58) , Za pięć lat Pomorski Park Naukowo-Technologiczny planuje zostać najprężniej rozwijającym się parkiem w Polsce, z firmami cenionymi na całym świecie. Już dziś jego lokatorzy zdobywają nagrody na konkursach krajowych i zagranicznych, tworzą technologie first-of-a-kind, zdobywają klientów. fot: M. Zygmunt Pomorski Park Naukowo-Technologiczny wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w regionie przez rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Tworzy sieć efektywnych powiązań między nauką i biznesem, w takich obszarach działania jak ICT, biotechnologia, ochrona środowiska, wzornictwo przemysłowe, multimedia, robotyka, inżynieria i automatyka. Swoją ofertę nowoczesnych lokali biurowych i laboratoryjnych połączonych z kompleksem konferencyjno-wystawienniczym oraz usług proinnowacyjnych kieruje do przedsiębiorców realizujących nowatorskie projekty, studentów, środowiska naukowego. W parku działa Pomorski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, który wspiera swoimi usługami, m.in. doradczymi i szkoleniowymi, młode innowacyjne firmy. Obecnie Pomorski Park Naukowo-Technologiczny ma 100 partnerów biznesowych i naukowych. 14

15 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 41 L, Kraków tel./faks: +48 (12) /+48 (12) data utworzenia: 1997 powierzchnia: powierzchnia specjalnej strefy ekonomicznej 523,39 ha, powierzchnia budynku Inkubatora KPT 4000 m 2 Wiesława Kornaś sekretariat tel. +48 (12) , park technologiczny Krakowski Park Technologiczny jest członkiem sieci EBN Europejska Sieć Centrum Biznesu i Innowacji. Jako pierwsza instytucja w Polsce, KPT otrzymał certyfikat jakości Komisji Europejskiej. Krakowski Park Technologiczny posiada status specjalnej strefy ekonomicznej. Oferta dostępna w ramach pakietu specjalnej strefy ekonomicznej terenów pod inwestycje, powierzchni biurowych do wynajęcia oraz zwolnień podatkowych dla inwestujących tu firm uzupełniona jest o usługi okołobiznesowe parku technologicznego oraz działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw. KPT wydał już ponad 90 zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Krakowski Park Technologiczny wspiera firmy na wszystkich etapach rozwoju. Początkujące przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc w ramach usług Inkubatora Technologicznego. Inkubator opuściło już 13 firm, z czego 12 funkcjonuje na rynku. Oferta KPT dla firm obejmuje także możliwość finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w ramach Funduszu Zalążkowego KPT. Spółki mogą liczyć na bezpłatne doradztwo oraz szkolenia związane z prowadzeniem biznesu i rozwijaniem profilu technologicznego przedsiębiorstwa. Rozwiniętym i gotowym do realizacji nowych inwestycji firmom KPT umożliwia uzyskanie pomocy publicznej z tytułu inwestycji na terenie strefy wraz z pakietem usług z tym związanych. W najbliższych latach KPT uzupełni swoją infrastrukturę lokalowo-usługową dzięki utworzeniu Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych (MPTI). Biurowiec, który zostanie wybudowany na potrzeby MPTI, będzie dysponował laboratoriami, powierzchnią biurową oraz biurami do świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych. Oferta MPTI jest w szczególności skierowana do firm z sektora ICT zarówno typu start-up, MSP, jak i globalnych. 15

16 MMC Brainville ul. Zielona 27, Nowy Sącz tel./faks: +48 (18) /+48 (18) data utworzenia: 2007 powierzchnia: łączna powierzchnia budynku m 2 Krzysztof Wnęk Urszula Lis, tel. +48 (18) , MMC Brainville to centrum rozwoju biznesu, które powstaje w Nowym Sączu. Ułatwia i usprawnia rozwój firm, których działalność oparta jest na nowych technologiach, jak również i tych, które wykorzystują dostępne na rynku nowości technologiczne. Za pięć lat MMC Brainville ma stać się miejscem pierwszego wyboru dla polskich przedsiębiorców i naukowców-praktyków zainteresowanych realizacją projektów z obszaru ICT. MMC Brainville powstało, by wspierać rozwój firm z sektora ICT, wykorzystać potencjał intelektualny młodych ludzi (studentów, przedsiębiorców), tworzyć sieć networkingową wspierającą rozwój innowacji w Polsce oraz kontynuować budowę wizerunku Sądecczyzny jako miejsca innowacyjnych projektów realizowanych bez kompleksów i na światowym poziomie. W ofercie Brainville znajduje się pięć kategorii usług: nowoczesne zaplecze biurowe i konferencyjne, zaplecze laboratoryjne, dostęp do wiedzy, dostęp do finansowania oraz platforma relacji nauki z biznesem. Zestaw usług został tak skompilowany, by z jednej strony inspirować podmioty współpracujące z MMC Brainville, a z drugiej pomagać w realizacji ambitnych zadań. Budowa nowoczesnej infrastruktury parku została dofinansowana sumą 94,9 mln zł z puli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zakończenie inwestycji nastąpi w połowie 2012 r. Budynek MMC Brainville będzie się składać z czterech kondygnacji. Powstaje tu kompleks nowoczesnych laboratoriów IT, przeznaczony do użytku firm współpracujących z parkiem. Zaplanowano miejsce na uruchomienie dwóch nowoczesnych serwerowni o łącznej powierzchni 180 m 2, gdzie będzie można umieścić serwery, macierze i inne urządzenia sieciowe. Serwerownie zapewnią warunki dla kolokacji ok serwerów. 16

17 Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, Złotniki tel./faks: +48 (61) /+48 (61) data utworzenia: 2005 powierzchnia: powierzchnia całkowita m 2, w tym: pod dachem pod wynajem m 2, tereny inwestycyjne m 2, tereny zielone m 2 Dagmara Nickel dr Piotr Kwiatek, park technologiczny NTPP to pierwszy i największy niepubliczny park technologiczny w Polsce. Jego działalność polega na aktywnym wspieraniu rozwoju branży biotechnologicznej oraz sektora IT.. W parku zlokalizowane zostało nowoczesne Data Center, a w 2012 r. na terenie NTPP powstanie Nickel BioCentrum nowoczesny ośrodek skupiający polskie i zagraniczne spółki oraz zespoły badawcze z sektora Bio/Med. NTPP wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjnych pomysłów przez różnego rodzaju projekty, m.in.:..nickel Inkubator poszukiwanie i inkubowanie innowacyjnych przedsięwzięć w branżach: biotechnologicznej, IT, budowlanej oraz technologii ekologicznych;..capital_link organizacja spotkań biznesowych, mających na celu łączenie firm poszukujących kapitału z potencjalnymi inwestorami;.. Wiedza do biznesu promocja przedsiębiorczych postaw wśród studentów i naukowców; Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska Nickel Technology Park Poznań jest koordynatorem powiązania, którego celem jest integracja i promocja wielkopolskich branż: biotechnologicznej, medycznej i Life Science;..Nickel BioCentrum nowoczesna przestrzeń Bio/Med łącząca optymalnie przygotowany budynek z pakietem specjalistycznych usług. NTPP oferuje kompleksowe usługi biznesowe, w tym wynajem powierzchni biurowych, magazynowych, sal konferencyjnych, laboratoriów (od 2012 r.), usługi Data Center, pomoc w finansowaniu projektów, transfer technologii i wiele innych. Wśród najemców NTPP znajdują się wiodące firmy informatyczne, w tym BCC, lider polskiego eksportu usług SAP. Nickel Technology Park Poznań otrzymał w 2010 r. tytuł Tego, który zmienia polski przemysł, przyznany przez Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, za stworzenie pierwszej w Polsce komercyjnej platformy współpracy nauki z biznesem oraz inicjatywy społeczne podejmowane przez twórców NTPP. 17

18 Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kutnowska 1 3, Wrocław tel./faks: +48 (71) /+48 (71) data utworzenia: 2005 powierzchnia: powierzchnia zabudowy 596,51 m 2, powierzchnia ogólna wszystkich kondygnacji 1536,66 m 2 Rafał Biernat Paulina Dominiak-Witkowska, tel. +48 (71) , Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny prowadzi szereg znaczących projektów. W ich rezultacie powstaną: innowacyjne Medyczne Centrum Przetwarzania Danych, laboratorium e-learningowe i laboratorium telemedyczne. Inny projekt dotyczy Akademickiego Inkubatora Innowacyjności, który ma za zadanie inkubację podmiotów gospodarczych z branży technologii IT oraz medycyny. Misją Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego jest pobudzenie społeczności akademickiej i przedsiębiorców do współpracy i wykazania inicjatywy, przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych z szeroko pojętej branży medycznej, farmaceutycznej i okołomedycznej, zapewnienie korzystnych warunków do transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu. Celem strategicznym WMPNT na lata jest rozwój w kraju zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych dla centrum kompetencyjnego e-zdrowia. Obszarem działalności centrum kompetencyjnego będzie rozwój innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw branż: medycznej, informatycznej, biotechnologicznej oraz farmaceutycznej z terenu całej Polski. Działające w parku Centrum Doradztwa Biznesowego prowadzi działalność w obszarze szeroko rozumianych usług wsparcia biznesu. Zapewnia kompleksową pomoc w procesie poszukiwania dodatkowych środków inwestycyjnych. Zakres doradztwa obejmuje przygotowywanie wymaganej dokumentacji (biznesplanów, studiów wykonalności, wniosków o dotację) oraz sprawowanie pełnego nadzoru nad przebiegiem planowanego przedsięwzięcia. 18

19 Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, Bełchatów tel.: +48 (44) data utworzenia: 2003 powierzchnia: m 2 Dariusz Stępczyński Błażej Mielczarek, kom , park technologiczny Tereny inwestycyjne BKPPT Sp. z o.o., przeznaczone na działalność przemysłową, produkcyjną, usługową oraz logistyczną, leżą w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Doskonale położona i skomunikowana strefa oznacza dla inwestorów przywileje i korzystne warunki: atrakcyjne tereny inwestycyjne, kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego oraz możliwość skorzystania ze znaczących ulg podatkowych. Misją BKPPT Sp. z o.o. jest tworzenie korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w regionie łódzkim przez synergiczne wykorzystanie istniejącego potencjału naukowego i gospodarczego. Park posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Inkubator technologiczny przy BKPPT Sp. z o.o. oferuje, na preferencyjnych warunkach, powierzchnie do wynajęcia wraz z wyposażeniem, przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej, nowoczesną powierzchnię produkcyjną i usługową, bezpłatne usługi doradcze i informacyjne, szkolenia m.in. z zakresu przygotowania i realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z UE. Proponuje też usługi proinnowacyjne, m.in.: audyt technologiczny, komercjalizację technologii, wdrożenia innowacji w firmie, oraz badawczo-wdrożeniowe: technologię nanoszenia warstwy nanokrystalicznego węgla na implanty medyczne. 19

20 Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 26, Ruda Śląska tel./faks: +48 (32) /+48 (32) data utworzenia: 2004 powierzchnia: 1090,2 ha Tomasz Krawczyk Ewelina Mecner, tel. +48 (32) , Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny, zlokalizowany na terenach dwóch miast, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej między Katowicami i Gliwicami, na osi korytarza transportowego Kraków Wrocław, jest największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Głównym celem jego istnienia jest zagospodarowywanie terenów i obiektów poprzemysłowych. Park został stworzony z myślą o przedsiębiorcach, a także gospodarczym i społecznym ożywieniu terenów, na których działa. Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje inwestorom pełną obsługę inwestycyjną. Działający w nim Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych Architektura i Budownictwo dysponuje bogatym zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni ponad 5000 m 2, salkami konferencyjnymi i powierzchnią archiwalno-magazynową, znajdującą się w piwnicach budynków. W inkubatorze działają firmy o profilu geodezyjno-architektonicznym oraz budowlanym, co daje możliwość skorzystania w jednym miejscu z wszystkich usług związanych z procesem budowlanym. Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje wynajem powierzchni biurowych od 30 do 120 m², preferencyjne koszty najmu, wysoki standard pomieszczeń, przestrzeń wystawową, bliskość innych innowacyjnych firm. W okresie siedmiu lat funkcjonowania w Śląskim Parku Przemysłowo- Technologicznym znalazło swoje miejsce 35 firm zatrudniających ok. 450 osób. W 2010 r. Śląski Park Przemysłowo- Technologiczny odebrał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w kategorii Udana inwestycja, m.in. za tworzenie nowego centrum gospodarczego miasta, stałą współpracę i wspólne projekty z naukowcami, absolwentami i studentami śląskich uczelni, stwarzanie preferencyjnych warunków dla przedsiębiorców prowadzących działalność w innowacyjnych i kreatywnych branżach. 20

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Projekt usprawnień działania spółek z udziałem

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych

Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych dr Tomasz Brodzicki dr Piotr Tamowicz Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo