Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu"

Transkrypt

1 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa tel faks Punkt informacyjny PARP tel

3 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011

4 Szanowni Państwo, ważnym wyzwaniem stojącym przed polskimi przedsiębiorstwami jest zwiększenie efektywności wykorzystania wiedzy i efektów badań naukowych. Instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu, działając na styku nauki i biznesu, są jednym z kluczowych czynników sukcesu gospodarki. Pełnią rolę pośrednika, często ułatwiając komunikację między światem biznesu i nauki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera działalność parków i inkubatorów technologicznych oraz centrów transferu technologii na wielu płaszczyznach. W ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz siostrzanego Działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP udziela wsparcia w zakresie rozbudowy infrastruktury kluczowych krajowych parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych. Powyższym towarzyszą działania PARP finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przykładem jest m.in. inicjatywa Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu. To szereg działań informacyjno-upowszechniających, zakładających szerokie wsparcie kadr parków, inkubatorów (ośrodków innowacji) w ich profesjonalnym działaniu (spotkania informacyjne, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, poradniki, dobre praktyki, materiały szkoleniowe, wsparcie w tworzeniu strategii rozwoju itp.). Intencją PARP jest przede wszystkim wzmacnianie potencjału i kompetencji tych instytucji oraz kształtowanie dogodnych warunków instytucjonalnych do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki. 4

5 Z kolei cykliczny benchmarking parków technologicznych w Polsce ma na celu wsparcie kierownictwa i pracowników parków technologicznych oraz właścicieli podmiotów nadzorujących działanie parków w nowoczesnym procesie zarządzania i planowania strategicznego. Dzięki usystematyzowanemu porównywaniu się parków z całego kraju, benchmarking ułatwia kreowanie rozwiązań biznesowych, wykorzystując istniejące najlepsze rozwiązania stosowane przez polskie parki technologiczne. Więcej o tych działaniach można przeczytać na Katalog, który trzymacie Państwo w rękach, przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie oraz rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej przy wykorzystaniu nowoczesnej wiedzy i technologii, dla inwestorów, którzy poszukują ciekawych i innowacyjnych projektów inwestycyjnych, a także dla wszystkich potencjalnych partnerów z kraju i zagranicy, którzy rozważają rozpoczęcie współpracy z polskimi instytucjami. Zachęcam Państwa do zapoznaniem się z katalogiem! Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, sierpień

6 Spis treści Wstęp Parki technologiczne Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dolnośląski Park. Technologiczny T-Park Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o MMC Brainville Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o Toruński Park Technologiczny Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Technopark Łódź) Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jagiellońskie Centrum Innowacji, Park LifeScience Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A Wrocławski Park Technologiczny S.A Inkubatory technologiczne Kielecki Park Technologiczny Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o Technopark Pomerania, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki Centrum Sportowo-Biznesowe. Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych Rybnicki Inkubator Technologiczny Zachodnie Centrum Innowacji Sp. z o.o Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o Inkubator Nowych Technologii IN-TECH Inkubator Technologiczny w Białogardzie InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7 Centra transferu technologii Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechnika Warszawska.. 49 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.,. wcześniej Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A Business Point Zespół ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii Horyzonty Podkarpacka Izba Gospodarcza Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Wielkopolski Instytut Jakości Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski. Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Lubelskie Centrum Transferu Technologii. Politechniki Lubelskiej Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Politechniki Śląskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska Instytut Logistyki i Magazynowania Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Fundacja Centrum Innowacji FIRE Centrum Transferu Technologii. Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners

8 Wstęp Opracowanie na podstawie: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, pod red. Krzysztofa B. Matusiaka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010 Przystąpienie Polski do UE i otwarcie rynków zagranicznych zmieniło warunki funkcjonowania firm. Doprowadziło do eksplozji prywatnej przedsiębiorczości i napływu inwestycji zagranicznych. Dostarczyło narzędzi do rozwoju innowacyjnego biznesu. Fundusze europejskie w ramach okresów programowania i tworzą nowe możliwości przedsięwzięć prorozwojowych. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, finansowanego ze środków europejskich, w latach przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Dzięki zmianom systemowym, a także wielu inicjatywom oddolnym, liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości systematycznie rośnie. W 1995 r. było ich 195, a w połowie 2010 już 735. Wiele z nich to ośrodki przedsiębiorczości: szkoleniowo-doradcze, centra biznesu, punkty konsultacyjno-doradcze oraz inkubatory przedsiębiorczości. Jednocześnie polski rynek wypełnia się wyspecjalizowanymi instytucjami wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych. Rośnie liczba instytucji parabankowych, takich jak fundusze venture/seed, sieci aniołów biznesu, regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe. Intensywnie rozwijają się placówki, które umożliwiają tworzenie nowatorskich produktów i usług, takie jak parki technologiczne, inkubatory technologiczne, preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii. 8

9 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy. Strategiczny cel polskiej polityki innowacyjnej, zapisany w dokumencie Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata W tych newralgicznych miejscach innowacyjne działania badawcze spotykają się z oczekiwaniami i potencjałem organizacji biznesowych i finansowych. Tu pojawia się szansa na sukces dla małych, początkujących i głodnych sukcesu firm oraz największe pole do współpracy i rozwoju dla wszystkich zainteresowanych innowacyjną przedsiębiorczością. Możliwości te prezentujemy w dalszych rozdziałach niniejszej publikacji, przedstawiając główne ośrodki innowacji w Polsce: parki technologiczne, inkubatory technologiczne oraz centra transferu technologii w sumie 60 firm i instytucji. Ich rozmieszczenie ma obszarze Polski prezentuje zamieszczona poniżej mapa. 6 i więcej ośrodków 4 5 ośrodków 2 3 ośrodki 1 ośrodek innowacji. 9

10 Parki technologiczne Parki technologiczne to zorganizowane, wyodrębnione kompleksy gospodarcze, których główną funkcją jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych oraz oferujących zaawansowane technologicznie produkty i usługi. Idea budowania silnych relacji między wszystkimi stronami wspierającymi innowacyjne przedsięwzięcia najpełniej realizowana jest właśnie w parkach technologicznych. Wszystkie posiadają porozumienia o współpracy z uczelniami wyższymi, większość z instytucjami samorządowymi, innymi parkami technologicznymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi, niektóre z parkami bliźniaczymi oraz instytucjami venture capital. Znaczna część parków technologicznych działających w Polsce zdecydowała się na specjalizację branżową. Dla przedsiębiorstw najistotniejszą korzyścią z działalności na terenie parku jest dostęp do wiedzy i praktycznych możliwości jej komercjalizacji. Inkubatory przedsiębiorczości oraz inkubatory technologiczne w parkach pozwalają osobom z pomysłami na zainicjowanie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Takie firmy korzystają z licznych szkoleń, doradztwa, infrastruktury i zaplecza technicznego parku, zwiększając swoje szanse na sukces rynkowy. 10

11 Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. liczba parków wzrosła trzykrotnie, nastąpił też ponaddziesięciokrotny wzrost ich powierzchni. Łącznie parki dysponują powierzchnią ok. 1492,2 ha. W połowie 2010 r. w parkach technologicznych warunki do prowadzenia działalności gospodarczej znalazło 718 przedsiębiorstw, które tworzą miejsc pracy. Większość lokatorów to małe i średnie firmy. Co dziesiąte przedsiębiorstwo to podmiot z kapitałem zagranicznym. 11 firm parkowych zostało nagrodzonych na międzynarodowych, a 39 na krajowych wystawach i w konkursach. Polskie parki są bardzo dobrą ofertą dla inwestorów zagranicznych. Zapewniają wysoką jakość infrastruktury, kontakty z dynamicznym środowiskiem biznesu w Polsce i za granicą oraz z instytucjami naukowo-badawczymi, dostęp do informacji, transfer technologii i dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr, pomoc w dopełnieniu formalności administracyjnych oraz w realizacji procesu inwestycyjnego. W najbliższych latach będziemy świadkami dynamicznego rozwoju ośrodków parkowych. Wiąże się to z ich dotychczasowymi osiągnięciami, realnymi potrzebami gospodarczymi oraz uwarunkowaniami finansowymi dostępnych będzie potencjalnie kilkaset milionów euro na ich dalszy rozwój. 11

12 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dolnośląski Park Technologiczny T-Park ul. Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój tel./faks: +48 (74) /+48 (74) data utworzenia: 1991 DARR S.A., 2009 Dolnośląski Park Technologiczny T-Park powierzchnia: 785 m 2 Sławomir Hunek Marek Urbański, tel. +48 (74) , Strategia regionu wałbrzyskiego mająca na celu pozyskiwanie rozwojowych inwestycji wiąże się z ofertą DARR S.A. skierowaną do firm typu start-up, które inkubowane są w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park, oraz potencjalnych inwestorów (ze szczególnym uwzględnieniem sektora BPO Business Process Offshoring), którym agencja oferuje ponad 20 ha w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych, gotowych do natychmiastowego zagospodarowania. Strategicznym celem aktywności Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest budowa na Dolnym Śląsku gospodarki silnej, o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż przemysłowych i aktywności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje cele realizuje przez popularyzowanie wśród przedsiębiorców postaw otwartości na innowacje i kształtowanie umiejętności działania na rynkach konkurencyjnych, zapewnienie prowadzącym działalność gospodarczą możliwości łatwego uzyskania wsparcia edukacyjnego, wykształcanie umiejętności działania na wolnych rynkach zjednoczonej Europy, zwłaszcza w nowych obszarach i niszach rynkowych. Region jest idealną lokalizacją do stworzenia nowoczesnych centrów usług w obszarach księgowości i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, call center, obsługi transakcji, usług typu IT. DARR S.A. oferuje inwestorom, zainteresowanym rozpoczęciem w regionie tego typu działalności, pełną pomoc w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego, sporządzania studium wykonalności projektu, pozyskania źródeł finansowania projektu, bliskiej współpracy z administracją lokalną, analizy lokalnego rynku pracy w odniesieniu do planowanej działalności, rekrutacji kadry, komercjalizacji powierzchni biurowej, lokalizacji inwestycji na terenach Dolnośląskiego Parku Technologicznego, usług szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników, pozyskiwania kontaktów biznesowych w kraju i za granicą. 12

13 Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, Katowice tel./faks: +48 (32) data utworzenia: 2007 powierzchnia: 8079 m 2, powierzchnia pod wynajem jest w trakcie budowy. Pierwsza część będzie dostępna w I połowie 2012 r. Druga ok Roman Trzaskalik Agnieszka Grygierczyk park technologiczny Euro-Centrum posiada 12 umów partnerskich z uczelniami i instytucjami. Odniosło znaczące sukcesy w integracji podmiotów w ramach klastra (ok. 60 firm). Zgodnie z planem rozbudowy w 2013 r. park będzie dysponował własną powierzchnią biurowo- usługową i laboratoryjną, a także data center. Będzie też wynajmował sprzęt laboratoryjny, w tym tzw. sztuczne słońce, i świadczył usługi badawcze (w ramach Centrum Testowania Systemów Solarnych). Na terenie parku będzie działało Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych. Euro-Centrum skupia się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz zagadnieniach poszanowania energii w budynkach. Swoje cele realizuje przez zróżnicowane działania, oferując infrastrukturę, wsparcie finansowe, usługi szkoleniowe i doradcze. Ułatwia także dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży oraz tworzy na terenie parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii. Zaplecze naukowe parku zapewnia współpraca z ośrodkami badawczymi, m.in. Akademią Górniczo- Hutniczą, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską oraz Uniwersytetem Śląskim. Park koordynuje także prace Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych. Wśród jego członków jest ponad 70 jednostek firm, instytucji naukowych i organizacji branżowych. Park zainteresowany jest innowacyjnymi projektami i inwestycjami, w takich dziedzinach jak pompy ciepła, systemy solarne, ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja, systemy informatyczne i systemy zarządzania budynkami. Swoją ofertę kieruje do firm technologicznych i prowadzących działalność badawczą, ośrodków B+R oraz samorządów. 13.

14 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia tel./faks: + 48 (58) /+ 48 (58) data utworzenia: 2001 powierzchnia: obecnie m 2 (w rozbudowie do 2012 r m 2 ) Anna Borkowska Beata Jodel, tel. +48 (58) , Za pięć lat Pomorski Park Naukowo-Technologiczny planuje zostać najprężniej rozwijającym się parkiem w Polsce, z firmami cenionymi na całym świecie. Już dziś jego lokatorzy zdobywają nagrody na konkursach krajowych i zagranicznych, tworzą technologie first-of-a-kind, zdobywają klientów. fot: M. Zygmunt Pomorski Park Naukowo-Technologiczny wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w regionie przez rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Tworzy sieć efektywnych powiązań między nauką i biznesem, w takich obszarach działania jak ICT, biotechnologia, ochrona środowiska, wzornictwo przemysłowe, multimedia, robotyka, inżynieria i automatyka. Swoją ofertę nowoczesnych lokali biurowych i laboratoryjnych połączonych z kompleksem konferencyjno-wystawienniczym oraz usług proinnowacyjnych kieruje do przedsiębiorców realizujących nowatorskie projekty, studentów, środowiska naukowego. W parku działa Pomorski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, który wspiera swoimi usługami, m.in. doradczymi i szkoleniowymi, młode innowacyjne firmy. Obecnie Pomorski Park Naukowo-Technologiczny ma 100 partnerów biznesowych i naukowych. 14

15 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 41 L, Kraków tel./faks: +48 (12) /+48 (12) data utworzenia: 1997 powierzchnia: powierzchnia specjalnej strefy ekonomicznej 523,39 ha, powierzchnia budynku Inkubatora KPT 4000 m 2 Wiesława Kornaś sekretariat tel. +48 (12) , park technologiczny Krakowski Park Technologiczny jest członkiem sieci EBN Europejska Sieć Centrum Biznesu i Innowacji. Jako pierwsza instytucja w Polsce, KPT otrzymał certyfikat jakości Komisji Europejskiej. Krakowski Park Technologiczny posiada status specjalnej strefy ekonomicznej. Oferta dostępna w ramach pakietu specjalnej strefy ekonomicznej terenów pod inwestycje, powierzchni biurowych do wynajęcia oraz zwolnień podatkowych dla inwestujących tu firm uzupełniona jest o usługi okołobiznesowe parku technologicznego oraz działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw. KPT wydał już ponad 90 zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Krakowski Park Technologiczny wspiera firmy na wszystkich etapach rozwoju. Początkujące przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc w ramach usług Inkubatora Technologicznego. Inkubator opuściło już 13 firm, z czego 12 funkcjonuje na rynku. Oferta KPT dla firm obejmuje także możliwość finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w ramach Funduszu Zalążkowego KPT. Spółki mogą liczyć na bezpłatne doradztwo oraz szkolenia związane z prowadzeniem biznesu i rozwijaniem profilu technologicznego przedsiębiorstwa. Rozwiniętym i gotowym do realizacji nowych inwestycji firmom KPT umożliwia uzyskanie pomocy publicznej z tytułu inwestycji na terenie strefy wraz z pakietem usług z tym związanych. W najbliższych latach KPT uzupełni swoją infrastrukturę lokalowo-usługową dzięki utworzeniu Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych (MPTI). Biurowiec, który zostanie wybudowany na potrzeby MPTI, będzie dysponował laboratoriami, powierzchnią biurową oraz biurami do świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych. Oferta MPTI jest w szczególności skierowana do firm z sektora ICT zarówno typu start-up, MSP, jak i globalnych. 15

16 MMC Brainville ul. Zielona 27, Nowy Sącz tel./faks: +48 (18) /+48 (18) data utworzenia: 2007 powierzchnia: łączna powierzchnia budynku m 2 Krzysztof Wnęk Urszula Lis, tel. +48 (18) , MMC Brainville to centrum rozwoju biznesu, które powstaje w Nowym Sączu. Ułatwia i usprawnia rozwój firm, których działalność oparta jest na nowych technologiach, jak również i tych, które wykorzystują dostępne na rynku nowości technologiczne. Za pięć lat MMC Brainville ma stać się miejscem pierwszego wyboru dla polskich przedsiębiorców i naukowców-praktyków zainteresowanych realizacją projektów z obszaru ICT. MMC Brainville powstało, by wspierać rozwój firm z sektora ICT, wykorzystać potencjał intelektualny młodych ludzi (studentów, przedsiębiorców), tworzyć sieć networkingową wspierającą rozwój innowacji w Polsce oraz kontynuować budowę wizerunku Sądecczyzny jako miejsca innowacyjnych projektów realizowanych bez kompleksów i na światowym poziomie. W ofercie Brainville znajduje się pięć kategorii usług: nowoczesne zaplecze biurowe i konferencyjne, zaplecze laboratoryjne, dostęp do wiedzy, dostęp do finansowania oraz platforma relacji nauki z biznesem. Zestaw usług został tak skompilowany, by z jednej strony inspirować podmioty współpracujące z MMC Brainville, a z drugiej pomagać w realizacji ambitnych zadań. Budowa nowoczesnej infrastruktury parku została dofinansowana sumą 94,9 mln zł z puli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zakończenie inwestycji nastąpi w połowie 2012 r. Budynek MMC Brainville będzie się składać z czterech kondygnacji. Powstaje tu kompleks nowoczesnych laboratoriów IT, przeznaczony do użytku firm współpracujących z parkiem. Zaplanowano miejsce na uruchomienie dwóch nowoczesnych serwerowni o łącznej powierzchni 180 m 2, gdzie będzie można umieścić serwery, macierze i inne urządzenia sieciowe. Serwerownie zapewnią warunki dla kolokacji ok serwerów. 16

17 Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, Złotniki tel./faks: +48 (61) /+48 (61) data utworzenia: 2005 powierzchnia: powierzchnia całkowita m 2, w tym: pod dachem pod wynajem m 2, tereny inwestycyjne m 2, tereny zielone m 2 Dagmara Nickel dr Piotr Kwiatek, park technologiczny NTPP to pierwszy i największy niepubliczny park technologiczny w Polsce. Jego działalność polega na aktywnym wspieraniu rozwoju branży biotechnologicznej oraz sektora IT.. W parku zlokalizowane zostało nowoczesne Data Center, a w 2012 r. na terenie NTPP powstanie Nickel BioCentrum nowoczesny ośrodek skupiający polskie i zagraniczne spółki oraz zespoły badawcze z sektora Bio/Med. NTPP wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjnych pomysłów przez różnego rodzaju projekty, m.in.:..nickel Inkubator poszukiwanie i inkubowanie innowacyjnych przedsięwzięć w branżach: biotechnologicznej, IT, budowlanej oraz technologii ekologicznych;..capital_link organizacja spotkań biznesowych, mających na celu łączenie firm poszukujących kapitału z potencjalnymi inwestorami;.. Wiedza do biznesu promocja przedsiębiorczych postaw wśród studentów i naukowców; Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska Nickel Technology Park Poznań jest koordynatorem powiązania, którego celem jest integracja i promocja wielkopolskich branż: biotechnologicznej, medycznej i Life Science;..Nickel BioCentrum nowoczesna przestrzeń Bio/Med łącząca optymalnie przygotowany budynek z pakietem specjalistycznych usług. NTPP oferuje kompleksowe usługi biznesowe, w tym wynajem powierzchni biurowych, magazynowych, sal konferencyjnych, laboratoriów (od 2012 r.), usługi Data Center, pomoc w finansowaniu projektów, transfer technologii i wiele innych. Wśród najemców NTPP znajdują się wiodące firmy informatyczne, w tym BCC, lider polskiego eksportu usług SAP. Nickel Technology Park Poznań otrzymał w 2010 r. tytuł Tego, który zmienia polski przemysł, przyznany przez Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, za stworzenie pierwszej w Polsce komercyjnej platformy współpracy nauki z biznesem oraz inicjatywy społeczne podejmowane przez twórców NTPP. 17

18 Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kutnowska 1 3, Wrocław tel./faks: +48 (71) /+48 (71) data utworzenia: 2005 powierzchnia: powierzchnia zabudowy 596,51 m 2, powierzchnia ogólna wszystkich kondygnacji 1536,66 m 2 Rafał Biernat Paulina Dominiak-Witkowska, tel. +48 (71) , Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny prowadzi szereg znaczących projektów. W ich rezultacie powstaną: innowacyjne Medyczne Centrum Przetwarzania Danych, laboratorium e-learningowe i laboratorium telemedyczne. Inny projekt dotyczy Akademickiego Inkubatora Innowacyjności, który ma za zadanie inkubację podmiotów gospodarczych z branży technologii IT oraz medycyny. Misją Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego jest pobudzenie społeczności akademickiej i przedsiębiorców do współpracy i wykazania inicjatywy, przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych z szeroko pojętej branży medycznej, farmaceutycznej i okołomedycznej, zapewnienie korzystnych warunków do transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu. Celem strategicznym WMPNT na lata jest rozwój w kraju zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych dla centrum kompetencyjnego e-zdrowia. Obszarem działalności centrum kompetencyjnego będzie rozwój innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw branż: medycznej, informatycznej, biotechnologicznej oraz farmaceutycznej z terenu całej Polski. Działające w parku Centrum Doradztwa Biznesowego prowadzi działalność w obszarze szeroko rozumianych usług wsparcia biznesu. Zapewnia kompleksową pomoc w procesie poszukiwania dodatkowych środków inwestycyjnych. Zakres doradztwa obejmuje przygotowywanie wymaganej dokumentacji (biznesplanów, studiów wykonalności, wniosków o dotację) oraz sprawowanie pełnego nadzoru nad przebiegiem planowanego przedsięwzięcia. 18

19 Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, Bełchatów tel.: +48 (44) data utworzenia: 2003 powierzchnia: m 2 Dariusz Stępczyński Błażej Mielczarek, kom , park technologiczny Tereny inwestycyjne BKPPT Sp. z o.o., przeznaczone na działalność przemysłową, produkcyjną, usługową oraz logistyczną, leżą w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Doskonale położona i skomunikowana strefa oznacza dla inwestorów przywileje i korzystne warunki: atrakcyjne tereny inwestycyjne, kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego oraz możliwość skorzystania ze znaczących ulg podatkowych. Misją BKPPT Sp. z o.o. jest tworzenie korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w regionie łódzkim przez synergiczne wykorzystanie istniejącego potencjału naukowego i gospodarczego. Park posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Inkubator technologiczny przy BKPPT Sp. z o.o. oferuje, na preferencyjnych warunkach, powierzchnie do wynajęcia wraz z wyposażeniem, przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej, nowoczesną powierzchnię produkcyjną i usługową, bezpłatne usługi doradcze i informacyjne, szkolenia m.in. z zakresu przygotowania i realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z UE. Proponuje też usługi proinnowacyjne, m.in.: audyt technologiczny, komercjalizację technologii, wdrożenia innowacji w firmie, oraz badawczo-wdrożeniowe: technologię nanoszenia warstwy nanokrystalicznego węgla na implanty medyczne. 19

20 Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 26, Ruda Śląska tel./faks: +48 (32) /+48 (32) data utworzenia: 2004 powierzchnia: 1090,2 ha Tomasz Krawczyk Ewelina Mecner, tel. +48 (32) , Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny, zlokalizowany na terenach dwóch miast, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej między Katowicami i Gliwicami, na osi korytarza transportowego Kraków Wrocław, jest największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Głównym celem jego istnienia jest zagospodarowywanie terenów i obiektów poprzemysłowych. Park został stworzony z myślą o przedsiębiorcach, a także gospodarczym i społecznym ożywieniu terenów, na których działa. Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje inwestorom pełną obsługę inwestycyjną. Działający w nim Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych Architektura i Budownictwo dysponuje bogatym zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni ponad 5000 m 2, salkami konferencyjnymi i powierzchnią archiwalno-magazynową, znajdującą się w piwnicach budynków. W inkubatorze działają firmy o profilu geodezyjno-architektonicznym oraz budowlanym, co daje możliwość skorzystania w jednym miejscu z wszystkich usług związanych z procesem budowlanym. Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje wynajem powierzchni biurowych od 30 do 120 m², preferencyjne koszty najmu, wysoki standard pomieszczeń, przestrzeń wystawową, bliskość innych innowacyjnych firm. W okresie siedmiu lat funkcjonowania w Śląskim Parku Przemysłowo- Technologicznym znalazło swoje miejsce 35 firm zatrudniających ok. 450 osób. W 2010 r. Śląski Park Przemysłowo- Technologiczny odebrał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w kategorii Udana inwestycja, m.in. za tworzenie nowego centrum gospodarczego miasta, stałą współpracę i wspólne projekty z naukowcami, absolwentami i studentami śląskich uczelni, stwarzanie preferencyjnych warunków dla przedsiębiorców prowadzących działalność w innowacyjnych i kreatywnych branżach. 20

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Jak parki technologiczne wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Dariusz Szymańczak Dyrektor Departament Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny]

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny] Instytucje Otoczenia Biznesu Do kategorii IOB zaliczamy: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, fundusze kapitału zalążkowego, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe oraz fundusze

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego Toruń 1 Parki technologiczne w Polsce W prezentacji wykorzystano dane na podstawie raportu z roku 2009 pod tytułem Ośrodki innowacji

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Jacek Wajda Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM 8 marca 2010 r. Misja Misją UCITT UAM jest służyć lepszemu

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Zielona Góra, 31 marca 2010 r. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Uniwersytet Zielonogórski O Uczelni jedyny uniwersytet w regionie, różnorodność kierunków

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Wrocławski Park Technologiczny S.A. Miejsce gdzie myśl zamienia się w produkt Oferta dla przedsiębiorców Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Marek Winkowski

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONÓW POPRZEZ ZARZĄDZANIE PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI I PRZEMYSŁOWYMI

WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONÓW POPRZEZ ZARZĄDZANIE PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI I PRZEMYSŁOWYMI WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONÓW POPRZEZ ZARZĄDZANIE PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI I PRZEMYSŁOWYMI dr inż. Ewa Rybioska Toruoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kapitał zakładowy: Wartośd dotacji udzielonych przedsiębiorcom:

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje we ws pólne cele! pólne zapa P RKu K j u s j wój ój pom om ł ł na n bi b z i ne n s w Gda sku

Inwestycje we ws pólne cele! pólne zapa P RKu K j u s j wój ój pom om ł ł na n bi b z i ne n s w Gda sku Inwestycje we wspólne cele! zaparkuj swój pomysł na biznes w zaparkuj swój pomysł na biznes w Gdańsku Gdański Park Naukowo - Technologiczny powstał z inicjatywy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Jan Kosmol Technopark Gliwice

Jan Kosmol Technopark Gliwice Jan Kosmol Technopark Gliwice Przedsiębiorczość akademicka. Transfer innowacyjnych technologii Technopark Gliwice Spółka z o.o. Udziałowcy: Miasto Gliwice, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowicka SSE,

Bardziej szczegółowo

Inkubacja przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu

Inkubacja przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu Inkubacja przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu Bardzo ważnym elementem uzyskania przewagi konkurencyjnej regionów i gospodarek narodowych jest tworzenie nowych przedsiębiorstw opartych o oryginalne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego www.sse.krakow.pl Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego Kraków, 17 września 2010 r. KPT - misja Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r.

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r. Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych Kraków, 25 czerwca 2010 r. Plan prezentacji 1. Cele i podstawowe założenia projektu 2. Wizualizacja + zagospodarowanie terenu + zestawienie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie Rola Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo biorczości ci dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Wpływ Parków Naukowo Technologicznych na kreowanie współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami wyższymi w Polsce w latach 1995-2013

Wpływ Parków Naukowo Technologicznych na kreowanie współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami wyższymi w Polsce w latach 1995-2013 Wpływ Parków Naukowo Technologicznych na kreowanie współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami wyższymi w Polsce w latach 1995-2013 Dr Dorota Łangowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof.

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA enterprise europe ZACHODNIA POLSKA Rynek. Technologie. Innowacje. www.westpoland.pl www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu Czym jest Enterprise Europe Network? Tworzymy międzynarodową sieć organizacji

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Katowice, 11 lutego 2016 r. ARP biznes, rozwój, innowacje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Wiarygodny partner biznesowy

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta:

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo