Wstęp. Raport Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych"

Transkrypt

1 1

2 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jego podstawę stanowi badanie przeprowadzone na nasze zlecenie przez firmę PMR. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak wygląda sfera IT w sektorze MŚP ze szczególnym uwzglęnieniem tematyki serwerowej i kryteriów, którymi kierują się firmy przy wyborze danych rozwiązań. Interesowało nas także, jako dostawcy usług centrum danych, podejście ankietowanych organizacji do outsourcingu rozwiązań serwerowych. Wynik badań utwierdził nas w przekonaniu, że wciąż tkwi tu olbrzymi, niewykorzystany potencjał, a taki stan rzeczy można zmienić przez rozpowszechnianie wiedzy na temat zewnętrznych centrów danych. Stąd też niniejszy raport ma na celu nie tylko przedstawienie status quo w postaci suchych faktów, ale i wskazanie sposobów zwiększenia efektywności firm MŚP w zakresie IT. Wyniki badania przedstawione w sekcjach: Rozwiązania serwerowe, w tym outsourcing IT, zwiększają konkurencyjność firm z sektora MŚP Własne rozwiązania popularniejsze niż outsourcing Fakty i mity na temat outsourcingu Podsumowanie: Paweł Olszynka, Główny Analityk Rynku firmy PMR Opinie ekspertów: Marcin Nowak, Członek Założyciel e-izby Izby Gospodarki Elektronicznej Krzysztof Chełpiński, Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej i Telekomunikacji Praktyczne poradniki: Przesłanki do outsourcingu, Jakub Bryła, Kierownik Produktu, GTS Poland Jak wybrać outsourcera - 9 uniwersalnych kroków, Adam Dzielnicki, Kierownik Produktu, GTS Poland Mam nadzieję, że dzięki temu raportowi przedsiębiorstwa będą mogły bardziej świadomie podejmować decyzje związane z rozwiązaniami serwerowymi, redukując koszty, optymalizując zasoby i zwiększając swą konkurencyjność. Zachęcam do lektury.

3 2 Metodologia badania Na potrzeby badania firma PMR zrealizowała 400 pełnowartościowych wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Badanie zostało zrealizowane w wybranych branżach, wśród małych firm liczących od 10 do 49 pracowników i średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników, działających w sektorze prywatnym: 60% w średnich firmach (260 wywiadów) 40% w małych firmach (160 wywiadów) Dodatkowym kryterium, które musiały spełnić badane przedsiębiorstwa, była liczba co najmniej 15 pracowników korzystających z komputerów w codziennej pracy. To kryterium oraz drugie obrotów firmy na poziomie co najmniej 1 mln zł rocznie miało na celu wyeliminowanie z badania przedsiębiorstw niebędących grupą docelową dla instytucji świadczących rozwiązania serwerowe w ramach centrów danych. Próba badawcza firm została losowo dobrana z bazy kontaktów B2B jednego z liderów rynku w tej dziedzinie, z zastosowaniem powyższych kryteriów, przy czym skupiono się na wybranych branżach polskiego gospodarki, które w najwyższym stopniu korzystają z rozwiązań informatycznych. Choć próba badawcza została zawężona do wybranych obszarów gospodarki, na etapie badania, zgodnie z założeniami, nie kontrolowano udziału poszczególnych branż w próbie. Zrezygnowano z równomiernego udziału firm w ramach poszczególnych branż, uznając, że większy wpływ na sposób wykorzystywania rozwiązań serwerowych ma wielkość przedsiębiorstwa niż obszar działalności.

4 3 Rozwiązania serwerowe, w tym outsourcing IT, zwiększają konkurencyjność firm z sektora MŚP Przestoje spowodowane awarią serwera oznaczają nie tylko zakłócenie komunikacji wewnętrznej, lecz także wymierne straty wynikające z niezrealizowania zamówień czy utraty kontraktów. Ponad połowa ankietowanych specjalistów z działów IT firm sektora MŚP uważa, że inwestycje w serwery wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej ich przedsiębiorstwa. Infrastruktura, z której korzystają firmy, bezpośrednio przekłada się na koszty i jakość prowadzenia biznesu, a tym samym na rynkową konkurencyjność. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań serwerowych, które stanowią istotny element w funkcjonowaniu firm. W XXI wieku to od owego kręgosłupa IT zależy przecież sprawne działanie organizacji, łączność ze światem, a często wręcz możliwość prowadzenia biznesu, jeżeli mówimy np. o branży e-commerce. Przestoje spowodowane awarią serwera oznaczają nie tylko zakłócenie komunikacji wewnętrznej, lecz także wymierne straty wynikające z niezrealizowania zamówień czy utraty kontraktów. Z kolei niezawodne rozwiązania serwerowe pozwalają firmom pracować na pełnych obrotach i całkowicie wykorzystać potencjał biznesowy. Inwestycja we własne serwery budowa przewagi konkurencyjnej niższy koszt uwolnienie części środków finansowych pozytywny wpływ na rozwój firmy możliwość szybszego wprowadzania nowych usług do oferty Ponad połowa ankietowanych specjalistów z działów IT firm sektora MŚP uważa, że inwestycje w serwery wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej ich przedsiębiorstwa. Jako jeden z argumentów za outsourcingiem rozwiązań serwerowych podają pozytywny wpływ na rozwój firmy, np. przez uwolnienie części środków finansowych czy możliwość szybszego wprowadzania nowych usług do oferty handlowej. Dzięki przeniesieniu usług serwerowych na zewnątrz mogą więc w prosty sposób nie tylko zwiększyć budżet organizacji, ale też szybciej reagować na zapotrzebowanie rynku, dostosowując swą ofertę produktową bądź usługową. Niezwykle ważnym elementem z punktu widzenia konkurencyjności jest oczywiście kwestia kosztów prowadzenia działalności im są niższe, tym większa jest elastyczność firmy w kształtowaniu oferty cenowej. Dlatego też powodem podjęcia decyzji o outsourcingu serwerów jest najczęściej niższy koszt, który znajduje potwierdzenie w co trzeciej odpowiedzi na pytanie o korzyści wynikające z tego posunięcia. Korzyści płynące z inwestycji w serwery/outsourcingu Odsetek badanych, którzy zgodzili się ze stwierdzeniami dotyczącymi wybranych korzyści z zastosowania własnych serwerów. Outsourcing 54% 29% Odsetek badanych, którzy zgodzili się ze stwierdzeniami dotyczącymi wybranych korzyści z outsourcingu 38% 48% 31% Powodem podjęcia decyzji o outsourcingu serwerów jest najczęściej niższy koszt.

5 4 Rozwiązania serwerowe, w tym outsourcing IT, zwiększają konkurencyjność firm z sektora MŚP Wyższą jakość usług w outsourcingu w porównaniu do posiadania własnego serwera w firmie wskazał co trzeci ankietowany. Wyższą jakość usług w outsourcingu w porównaniu do posiadania własnego serwera w firmie wskazał co trzeci ankietowany, przy czym małe przedsiębiorstwa częściej dostrzegają zalety tego rozwiązania: bezawaryjność; ciągłość pracy; wydajność; szybkość serwera; czyli cechy, które stanowią często o prawidłowym funkcjonowaniu firmy i jej skutecznym rywalizowaniu z konkurencją. Nie bez znaczenia są także zmniejszone nakłady pracy, które dostrzegła jedna czwarta badanych, zwłaszcza ze średnich firm. Zaoszczędzone w ten sposób czas i siły można przeznaczyć na realizowanie innych zadań, podwyższając efektywność, a zatem konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. W minionym roku sektor MŚP nie ciął wydatków na usługi serwerowe. Warto jednocześnie zauważyć, że w minionym roku sektor MŚP nie ciął wydatków na usługi serwerowe: w dwóch trzecich badanych firm nakłady te w 2012 r. nie uległy zmianie w stosunku do 2011 r. Świadczy to o wysokiej wartości zaawansowanych rozwiązań IT w niewielkich przedsiębiorstwach. Usługi serwerowe są cenionym i niezbędnym elementem budżetu firm z sektora MŚP.

6 5 Własne rozwiązania popularniejsze niż outsourcing Praktycznie wszystkie ankietowane firmy posiadają na miejscu własny, profesjonalny serwer. Ponad połowa organizacji wykupuje zewnętrzne usługi hostingu, co siódma korzysta z kolokacji czy wirtualnych serwerów (15%). Z badań wynika, że rozwiązaniami informatycznymi w firmach z sektora MŚP zajmuje się zwykle osobny dział, przy czym w ponad połowie przypadków liczy on tylko jedną osobę. Chociaż firmy z sektora MŚP deklarują, że infrastruktura serwerowa, w tym outsourcing usług IT, jest ważna dla ich rozwoju, to jednak z outsourcingu korzystają w ograniczonym zakresie. Ostrożność i niektóre obawy wynikają często z braku dostatecznej wiedzy w zakresie standardów i bezpieczeństwa tego rodzaju usług. Panuje przekonanie, że serwer znajdujący się na miejscu jest bezpieczniejszy i łatwiej dostępny niż ulokowany w zewnętrznej, niezależnej instytucji, zaś obsługa IT prowadzona przez własnych specjalistów jest pewniejsza i wystarczająca. Badana grupa małych i średnich przedsiębiorstw w bardzo wysokim stopniu korzysta z technologii serwerowych. Praktycznie wszystkie ankietowane firmy posiadają na miejscu własny, profesjonalny serwer. Ponad połowa organizacji wykupuje zewnętrzne usługi hostingu, co siódma korzysta z kolokacji czy wirtualnych serwerów (15%). Trzeba jednak podkreślić, że takie wskaźniki nie są reprezentatywne dla całego sektora MŚP, lecz wynikają z wyostrzonych kryteriów doboru próby badawczej. Z badań wynika, że rozwiązaniami informatycznymi w firmach z sektora MŚP zajmuje się zwykle osobny dział: 61% średnich przedsiębiorstw i 43% małych deklaruje istnienie takiego zespołu, przy czym w ponad połowie przypadków liczy on tylko jedną osobę. Jedna czwarta firm MŚP dysponuje działem IT z dwoma pracownikami, a liczniejsze ekipy znaleźć można w zaledwie co piątym przedsiębiorstwie. Co trzecia mała i co piąta średnia firma w ogóle nie zatrudnia informatyka w takim przypadku wykorzystywani są specjaliści z zewnątrz. Częstym zjawiskiem jest też zlecanie prac informatycznych osobie pracującej w dziale niezwiązanym z IT: do takiej praktyki przyznaje się 22% firm MŚP, przy czym w małych organizacjach jest to powszechniejsze niż w średnich. Personel IT w małych firmach* brak pracownika 31% Personel IT w średnich firmach* pracownik z innego działu 18% 12% cztery i więcej osób osobny dział 43% pracownik z innego działu 26% brak pracownika 21% osobny dział 61% 11% trzy osoby 57% jedna osoba 25% dwie osoby 8% trzy osoby 10% cztery i więcej osób 49% jedna osoba 28% dwie osoby *odsetek odpowiedzi wśród firm, które zadeklarowały posiadanie działu lub zatrudnianie osoby odpowiedzialnej za IT

7 Własne rozwiązania popularniejsze niż outsourcing 6 Bezpieczeństwo przechowywania danych, rozumiane także jako gwarancja braku utraty danych, postrzegane jest jako najważniejsza kwestia. Aby lepiej zrozumieć przyczynę tego stanu rzeczy, zapytaliśmy o priorytety, jakimi kierują się firmy przy zarządzaniu infrastrukturą informatyczną. W badanych przedsiębiorstwach bezpieczeństwo przechowywania danych, rozumiane także jako gwarancja braku utraty danych, postrzegane jest jako najważniejsza kwestia (97%). Równie wysoką wagę ankietowani przykładają do fizycznego dostępu do infrastruktury serwerowej (ważna 68% strona www Najczęściej outsourcingowane usługi Odsetek firm deklarujących korzystanie z wybranych rozwiązań z zakresu IT realizowanych na zewnętrznych serwerach. 58% poczta elektroniczna 0% 8% 11% w opinii 89% respondentów). Przewidywalność kosztów utrzymania infrastruktury, dostęp do zasobów spoza przedsiębiorstwa czy wysokość wydatków inwestycyjnych w IT także są traktowane jako istotne, widoczny jest jednak mniejszy nacisk niż w przypadku wskazanych wcześniej zagadnień. Możliwość obsłużenia zmiennego zapotrzebowania na moc obliczeniową serwera jest ważna dla mniej niż połowy badanych (42%). aplikacje przechowujące dane wrażliwe kopie zapasowe danych 33% aplikacje on-line O wyborze rozwiązania serwerowego decydują nie tylko wspomniane wyżej priorytety. Również zapotrzebowanie na konkretne usługi determinuje skalę i rodzaj outsourcingu IT. Strona www i poczta elektroniczna to dwie usługi najczęściej utrzymywane na zewnętrznych serwerach. Takie podejście nie może dziwić, ponieważ w obu przypadkach liczy się dostępność usługi: strona WWW ulokowana na zdalnym serwerze będzie gwarantowała najwyższą dostępność dla klientów (niezależność od łącza internetowego w firmie oraz niezawodność samego serwera), natomiast poczta w chmurze to dostęp praktycznie z każdego miejsca i urządzenia. Co trzecia firma umieszcza poza swą infrastrukturą także różnego rodzaju aplikacje on-line, co dziesiąta kopie zapasowe danych oraz aplikacje przechowujące dane wrażliwe. Jednocześnie praktycznie wszystkie firmy Strona www i poczta elektroniczna to dwie usługi najczęściej utrzymywane na zewnętrznych serwerach.

8 Własne rozwiązania popularniejsze niż outsourcing 7 Głównym powodem niekorzystania z zewnętrznych serwerów jest fakt, iż posiadana i wykorzystywana przez firmę infrastruktura serwerowa jest wystarczająca. posiadające własne serwery utrzymują na nich kopie zapasowe, krytyczne aplikacje wewnętrzne, dane poufne czy wspólną przestrzeń dyskową dla pracowników firmy. Potencjał outsourcingu IT jest wykorzystywany w niewielkim stopniu, właściwie tylko w tych obszarach, w których przewaga rozwiązań zewnętrznych jest oczywista i naturalna, wynikająca z historycznych uwarunkowań samego Internetu. Po prostu przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że zarówno poczta , jak i hosting stron WWW były od zawsze oferowane przez firmy trzecie, toteż nie przejawiamy wobec nich sceptycyzmu czy ostrożności pojawiających się w przypadku innych usług dostępnych zdalnie. Skąd jednak biorą się owe wątpliwości dotyczące outsourcingu IT? Co zniechęca przedsiębiorstwa do inwestycji w usługi niezależnych centrów danych? Połowa respondentów deklaruje, że głównym powodem niekorzystania z zewnętrznych serwerów jest fakt, iż posiadana i wykorzystywana przez firmę infrastruktura serwerowa jest wystarczająca. Oczywiście należałoby w tym momencie zastanowić się nad określeniem wystarczająca w świecie IT coś, co dziś zaspokaja potrzeby, jutro okazuje się wąskim gardłem wymagającym poniesienia kolejnych nakładów. Badani wskazują też na większe poczucie niezależności od zewnętrznego dostawcy oraz możliwość ingerencji we własny serwer, co nie miałoby miejsca w przypadku korzystania ze sprzętu należącego do zewnętrznej firmy. Co czwarty ankietowany uważa wręcz, że gwarancja bezpieczeństwa w usługach zewnętrznych jest niższa niż w wewnętrznych. W opinii badanych największą korzyścią związaną z posiadaniem własnego serwera w firmie jest bezpieczeństwo danych, poczucie, że wszelkie wrażliwe informacje pozostają w przedsiębiorstwie. Respondenci zwracają uwagę także na szybszy czas reakcji na ewentualną awarię w przypadku, gdy serwer jest w firmie, niż gdy ma to miejsce w przypadku usług zewnętrznych. Nasuwa się jednak pytanie, czy szybsza reakcja na awarię możliwa jest także w opisanej wcześniej większości firm, gdzie dział IT liczy tylko jedną osobę albo wręcz nie istnieje. Co piąty ankietowany zwraca uwagę na niższy poziom kosztów związanych z obsługą własnego serwera. A jako że bezpieczeństwo danych i fizyczny dostęp do infrastruktury mają dla firm MŚP najwyższy priorytet, o czym była mowa wcześniej, nie może dziwić sceptyczne podejście do maksymalizowania outsourcingu IT. Dobitnie wyrażają je następujące opinie: wysokie koszty, obawa decydentów o bezpieczeństwo danych, utrudniony dostęp do danych, większe koszty przy zewnętrznych serwerach, łatwiejsza możliwość zmian rozbudowy przy własnych serwerach, parę lat temu przy zakupie oprogramowania zintegrowanego podjęliśmy decyzję o zakupie własnego serwera i do tej pory nie widzieliśmy potrzeby korzystania z serwera zewnętrznego.

9 8 Własne rozwiązania popularniejsze niż outsourcing Zachwalane są za to zalety serwera znajdującego się na miejscu w firmie. Zachwalane są za to zalety serwera znajdującego się na miejscu w firmie: większa niezależność, bezpieczeństwo, możliwość modernizacji na własną rękę, mniejsza podatność na uszkodzenia, większa szybkość neutralizacji usterek serwerowni samodzielna kontrola nad serwerem zdajemy sobie sprawę z bezpieczeństwa serwerów i sami ponosimy odpowiedzialność za ewentualne problemy nie jesteśmy zależni od innej firmy, problemy można rozwiązać szybciej, ewentualne awarie internetu nam nie utrudniają pracy pełna kontrola nad wszystkim. Istnieje również prosty aspekt ekonomiczno-praktyczny niekorzystania z outsourcingu IT: 43% ankietowanych mówi wprost, że ich firmy mają za mało serwerów, aby decydować się na centrum danych. kilkuprocentowy udział w ocenie oferty. Wygląda więc na to, że z wyjątkiem aspektu ekonomicznego decyzje podejmowane są w oparciu o dość subiektywne kryteria. Korzyści z posiadania własnych serwerów Odsetek respondentów wskazujących poszczególne pozycje Korzystanie z wybranych rozwiązań serwerowych Większe bezpieczeństwo danych (wszystko pozostaje w firmie) Szybszy dostęp do danych Możliwość łatwej ingerencji w usługi (stronę www, pocztę, przestrzeń dyskową itp.) Niższe koszty usługi niż w przypadku zewnętrznego centrum przetwarzania danych Brak ryzyka związanego z brakiem dostępu do serwera (np. z powodu awarii internetu lub maszyny) Łatwiejsza rozbudowa infrastruktury serwerowej Ogółem 48% 42% 24% 20% 19% 18% Głównym kryterium przemawiającym za wyborem konkretnego dostawcy usług była atrakcyjna cena za oferowane usługi. Gdy przedsiębiorstwo rozważy dokładnie wszelkie argumenty za i przeciw, dokona rzetelnej analizy kosztów i zdecyduje się na outsourcing rozwiązań serwerowych, ma do wyboru wielu usługodawców. Zapytaliśmy więc o kryteria, jakimi kierują się firmy przy selekcji ofert. Respondenci przyznają, że głównym kryterium przemawiającym za wyborem konkretnego dostawcy usług była atrakcyjna cena za oferowane usługi. Oprócz kryterium ekonomicznego w analizowanych firmach brano pod uwagę jakość usług głównie w zakresie niskiej awaryjności, możliwości obsługi dużego ruchu w sieci, a także rozpoznawalność czy znajomość operatora centrum danych. Dziwić może niskie znaczenie oferowanych gwarancji SLA, certyfikacji (np. ISO) czy poziomu TIER centrum danych te czynniki mają raptem Pełna kontrola nad serwerem, niezależność od dostawcy usługi Gwarancja stabilności działania systemów informatycznych (np. szybsze tempo usunięcia awarii) Inne 17% 13% 6%

10 9 Fakty i mity na temat outsourcingu Większość firm z sektora MŚP obawia się outsourcingu IT. Czy jednak ich argumenty przeciwko temu rozwiązaniu maja pokrycie w rzeczywistości? Większość firm z sektora MŚP obawia się outsourcingu IT. Czy jednak ich argumenty przeciwko temu rozwiązaniu mają pokrycie w rzeczywistości? Raczej nie i wydaje się, że przyczyna tego stanu rzeczy leży nie tylko w niepełnej wiedzy na temat usług outsourcingowych, lecz także w zbyt optymistycznej ocenie własnych rozwiązań. Lokalizacja serwera Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Jak już wspomnieliśmy, połowa firm MŚP jest zdania, iż serwer w firmie to bezpieczniejsze rozwiązanie. W praktyce w blisko dwóch trzecich przedsiębiorstw posiadających własny, profesjonalny serwer maszyna umieszczona jest w dedykowanej serwerowni, wyposażonej w odpowiednie syste- Miejsce lokalizowanie serwerowni w firmach, które deklarują korzystanie w własnego serwera. 3% W pomieszczeniu pracowników działu IT 60% Posiadamy dedykowaną serwerownię wyposażoną w odpowiednie systemy zabezpieczeń 37% Jedno z pomieszczeń biura zostało zaadaptowane na potrzeby serwerów

11 Fakty i mity na temat outsourcingu 10 Jak pewna jest kontrola dostępu do serwerowni i jak wypadłaby w porównaniu do wielostopniowych zabezpieczeń i mechanizmów autoryzacji w centrach danych? my zabezpieczeń. W przypadku pozostałych firm serwery umieszczone są w zaadaptowanych pomieszczeniach lub sporadycznie w pomieszczeniu pracowników działu IT. Należałoby więc sprawdzić zabezpieczenia pomieszczeń i samych serwerów przed nieautoryzowanym dostępem i porównać je z rozwiązaniami stosowanymi w zewnętrznych centrach danych. Czy wartownik/pracownik ochrony pilnujący wejścia do budynku z pomieszczeniami biurowymi firmy obecny 24 h na dobę przez siedem dni w tygodniu jest równie skuteczny i czujny, co zespół ludzi wspartych systemami monitoringu i alarmowym? Jak szybko ktokolwiek zareaguje na zdarzenia wychwycone przez telewizję przemysłową używaną w 58% firm do monitorowania pomieszczeń serwerowych? Jak pewna jest kontrola dostępu do serwerowni i jak wypadłaby w porównaniu do wielostopniowych zabezpieczeń i mechanizmów autoryzacji w centrach danych? Odpowiedź na te pytania mógłby przynieść test kuriera : eksperyment, w którym obca osoba podająca się za kuriera próbuje przedostać się do najważniejszych pomieszczeń biurowych. Wówczas wychodzi zwykle na jaw, jak iluzoryczne są mechanizmy zabezpieczeń stosowane w firmach. Niezawodność jest równie istotna, co bezpieczeństwo właściwie obie te cechy są ze sobą nierozerwalnie związane. Niemal we wszystkich firmach wyposażonych w serwery stosowany jest backup danych. W większości stosuje się wielostopniowy system zasilania, serwerownie są klimatyzowane. Popularną praktyką jest kontrola dostępu do serwerowni. Oprócz wymienionych, w połowie firm stosuje się bardziej zaawansowane rozwiązania: podwójne łącze do Internetu, monitoring warunków panujących w serwerowni czy systemy wykrywania ognia. To optymistyczne informacje świadczące o poważnym podejściu do tematu, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Bo czy kopie zapasowe sporządzane są na bieżąco i także na zdalnych urządzeniach, czyli nie znajdujących się w tym samym pomieszczeniu, co serwer? Czy wielostopniowy system zasilania to coś więcej niż kilka zasilaczy UPS, np. agregat prądotwórczy? Czy systemy klimatyzacyjne i przeciwpożarowe są faktycznie rozwiązaniami odpowiedniej klasy, a nie tylko klasycznymi, masowymi produktami ogólnego przeznaczenia? Dopiero głębsza analiza pozwoliłaby na sprawiedliwe porównanie z zaawansowanymi systemami zabezpieczeń stosowanymi w centrach danych. Systemy zabezpieczeń serwerów Deklaracje firm dot. zabezpieczeń serwerów umiejscowionych we własnej serwerowni Systemy back-up Wielostopniowy system zasilania Fizyczna ochrona w firmie przez 24h/7 dni w tygodniu Małe firmy Średnie firmy Ogółem 96% 97% 96% 87% 88% 87% 80% 89% 86% Klimatyzacja Kontrola dostępu osób Stały monitoring cat tv Podwójne łącze do internetu Monitoring online wybranych parametrów pomieszczenia (np. temperatura, wilgotność) Systemy wykrywania ognia i gaszenia gazem Inne 81% 87% 85% 64% 76% 72% 54% 63% 58% 54% 59% 57% 41% 61% 48% 36% 50% 44% 1% 1% 1%

12 11 Fakty i mity na temat outsourcingu Firmy twierdzą, że serwery na miejscu dają gwarancję pełnej obsługi i łatwego dostępu do sprzętu. Tymczasem, jak już wspomnieliśmy, w całym sektorze MŚP tylko co trzecie przedsiębiorstwo zatrudnia informatyka, zaś co dziesiąte dwóch lub więcej specjalistów. Jak te informacje mają się do pewności nieprzerwanego działania infrastruktury serwerowej? Czy firmy mogą polegać na swych pracownikach tak jak centra danych, które dysponują zespołami wysoko wykwalifikowanych inżynierów czuwających non stop nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu? Korzyści jakie odnosi firma z tytułu outsourcingu serwerów Odsetek respondentów wskazujących poszczególne pozycje Korzystanie z wybranych rozwiązań serwerowych Wyższa jakość usług niż w przypadku własnego serwera (bezawaryjność, ciągłość pracy, wydajność, prędkość serwera) Obniżenie kosztów (np. zmniejszenie liczby etatów, brak konieczności utrzymywania serwera, itp.) Zmniejszenie nakładów czasu i pracy na obsługę serwera Korzyści marketingowe (profesjonalny wizerunek firmy, stały dostęp do serwera przez klientów) Zwiększenie komfortu pracy (wygoda, świadomość, że serwerami zajmują się profesjonaliści) Świadomość wsparcia ze strony profesjonalistów Inne Ogółem 35% 29% 22% 13% 10% 2% 3% Jako jeden z kolejnych powodów braku zainteresowania outsourcingiem IT badani podają wysokie koszty takich usług. Jest to pogląd o tyle ciekawy, że aż 1/3 ankietowanych (28%) uważa, iż w ich firmach nie analizuje się odpowiednio często kosztów związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych. Być może w tym tkwi przyczyna sprzeczności między teorią a praktyką: według 20% firm z sektora MŚP koszty posiadania własnych serwerów są niższe niż w przypadku usług zewnętrznych, podczas gdy aż 29% przedsiębiorstw, które podjęły decyzję o outsourcingu serwerów, mówi o realnym obniżeniu kosztów. Co więcej, decyzję tę podjęły właśnie z powodu zmniejszenia obciążeń (32% respondentów), potwierdzając tym samym tezę o niedoszacowaniu faktycznych kosztów przez wiele firm. Jeśli zbierze się wszystkie powyższe aspekty, to można śmiało stwierdzić, że nawet przytaczana wcześniej argumentacja mamy za mało serwerów na outsourcing traci rację bytu. Po pierwsze, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów jest mile widziane w każdym przypadku, nawet przy jednym serwerze. Po drugie, zmniejszenie nakładu pracy działu IT na utrzymanie i konserwację serwera wskazywane przez 22% ankietowanych oznacza więcej zasobów na realizację innych zadań w firmie. Po trzecie, wielu respondentów (28%) zwraca uwagę na możliwość odciążenia łącza internetowego przedsiębiorstwa, a co dziesiąty przyznaje wręcz, że zbyt wolne łącze internetowe, z którego firma korzysta, było powodem zlecenia usług na zewnątrz. Po czwarte wreszcie, outsourcing IT oznacza przeniesienie problemów związanych z serwisem, unowocześnianiem sprzętu czy aktualizacją oprogramowania na barki usługodawcy. Outsourcing IT oznacza przeniesienie problemów związanych z serwisem, unowocześnianiem sprzętu czy aktualizacją oprogramowania na barki usługodawcy.

13 Fakty i mity na temat outsourcingu 12 Opinie respondentów z firm, w których nie korzysta się z zewnętrznych serwerów Mamy za mało serwerów, aby decydować się na takie rozwiązanie jak centrum danych 22% 16% 19% 21% 22% Ogólny obraz rozwiązań serwerowych w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach wygląda więc następująco: praktycznie wszystkie ankietowane firmy posiadają własne serwery i w większości przypadków nie zamierzają korzystać z outsourcingu IT, a jeżeli już, to w bardzo ograniczonym zakresie. Swoje sceptyczne podejście argumentują głównie kwestią niższych kosztów, większego bezpieczeństwa danych i wygody użytkowania/serwisowania. Jednocześnie te firmy, które zdecydowały się na usługi zewnętrznych centrów danych, uczyniły to praktycznie z tych samych powodów, dla których pozostałe wolą własne rozwiązania. Dzięki outsourcingowi centrum danych przedsiębiorstwa nie tylko zmniejszyły koszty, ale też odciążyły nieliczny przeważnie jedno- lub dwuosobowy personel IT oraz często niewydolne łącze internetowe. Owe sprzeczne działania wynikające z tych samych przesłanek to najważniejsze ustalenia wynikające z badania, ponieważ stanowią podstawę do dyskusji nad oceną faktycznych kosztów czy ryzyka obu rozwiązań. Firmy, które zdecydowały się na usługi zewnętrznych centrów danych, uczyniły to praktycznie z tych samych powodów, dla których pozostałe wolą własne rozwiązania. Myślimy o umieszczeniu naszej infrastruktury IT w centrum danych 60% 17% 14% 7% W ogóle się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się zgadzam W pełni się zgadzam

14 13 Podsumowanie - usługi serwerowe w małych i średnich przedsiębiorstwach Paweł Olszynka Główny Analityk Rynku ICT w PMR Wyniki badania przeprowadzonego przez PMR są niezwykle interesujące, szczególnie z perspektywy analityka rynku ICT. Widać wyraźnie, że przyjęte na etapie doboru próby kryteria zawężają badaną grupę firm do czołówki sektora MŚP jeśli chodzi o nasycenie rozwiązaniami IT. Wyniki uzyskane na badanej próbie w porównaniu do analogicznych, pochodzących z badania realizowanego przez PMR w 2012 r. wśród firm MŚP, w każdym przypadku wskazują na wyjątkowo wysoki poziom korzystania z rozwiązań informatycznych przez badane firmy. Sam sektor MŚP pod względem informatycznym jest bardzo zróżnicowany. Firm, które posiadają przynajmniej 15 pracowników korzystających na co dzień w pracy z komputerów jest bardzo mało i to, jak pokazuje badanie jest głównym czynnikiem silnie wyróżniającym firmy na tle sektora. Na uwagę na pewno zasługuje fakt, że niemal wszystkie badanie firmy posiadają własny serwer, co na tle całego sektora MŚP jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Jeśli uwzględni się liczbę posiadanych przez te firmy komputerów, stacjonarnych oraz przenośnych, tak wysoki poziom nasycenia serwerami przestaje zaskakiwać. Zalety i wady Wstępna analiza wyników pokazuje na pozór dość paradoksalny obraz nasycenia korzystania z usług serwerowych. Dziwić może niski udział firm zainteresowanych outsourcingiem rozwiązań serwerowych skoro tak wielu respondentów biorących udział w bada- niu deklaruje, że gwarancja bezpieczeństwa i działania urządzeń ma w ich firmie kapitalne znacznie. Tym bardziej że gwarancje bezpieczeństwa danych, SLA dotyczące działania serwerów oferowane przez serwerownie czy centra przetwarzania danych stoją na nieporównywalnie wyższym poziomie niż, to na co w większości mogą sobie pozwolić firmy-klienci takich usług. Przeglądając dane zawarte w raporcie warto mieć na uwadze, że wywiady prowadzone były głównie z osobami decyzyjnymi w zakresie rozwiązań informatycznych w firmie, a więc z osobami które przyjmują specyficzną optykę w zakresie IT. Gwarancje dotyczące zarówno bezpieczeństwa danych czy pracy urządzeń przez informatyków często utożsamiane są z nieprzerwanym dostępem do zasobów przez pracowników firmy. Dostęp do krytycznych aplikacji (jak np. CRM), serwera plików czy serwera pocztowego jest wręcz niezbędny (zwłaszcza jeśli skrzynka pocztowa użytkownika zlokalizowana jest nie na komputerze a na serwerze) w przypadku przedsiębiorstw, gdzie rozwiązania informatyczne stosowane są na tak wysoką skalę jest wręcz niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności. Jeśli do tego dodamy fakt, że wykupienie gwarancji SLA na łącza o wysokiej przepustowości w przypadku firm MŚP jest spotykane relatywnie rzadko, to nie powinno zaskakiwać, że w obliczu awarii łącza internetowego, firmy wolą utrzymywać kluczowe procesy IT wewnątrz przedsiębiorstwa. Niska jakość dostępnych łączy internetowych, może być w przypadku wielu firm kwestią zasadniczą przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu serwerów. Inaczej sprawa wygląda w przypadku serwera www, gdzie priorytetem jest, to aby to klienci mieli zagwarantowany starły dostęp do strony firmowej. Jeśli względny koszt utrzymania takiego serwera jest niski, zwłaszcza przy uwzględnieniu kosztów związanych z obsługą i serwisowaniem maszyny, wtedy firmy są bardzie skłonne do umieszczenia strony www na zewnątrz. Wyniki zrealizowanego

15 14 Usługi serwerowe w małych i średnich przedsiębiorstwach przez PMR badania pokazują, że właśnie strona www jest najczęściej umieszczanym na zewnątrz zasobem informatycznym w firmie. Koszty związane z utrzymaniem serwerów Kwestia kosztów IT w MŚP jest bardzo złożona. Kluczowy w takiej analizie jest sposób postrzegania kosztów związanych z obszarem IT. W mało której firmie, zwłaszcza takiej, która posiada własny serwer, informatyk w całości zajmuje się utrzymaniem maszyny. Zazwyczaj jest to poboczna część jego obowiązków. Delegowanie na zewnątrz wybranego obszaru IT, z punktu widzenia finansów firmy, wiąże się zatem z wydaniem odpowiedniej kwoty pieniędzy. Jeśli taka decyzja nie ma dobrego uzasadnienia np. nie odciąża informatyków w ich codziennej pracy związanej z obsługą bardziej krytycznych obszarów wtedy łatwo zrozumieć, że w części firm będzie to postrzegane jako dodatkowy koszt dla firmy, niż w sytuacji gdy, dzięki odciążeniu działu IT outsourcing oceniony będzie jako racjonalna decyzja i oszczędność. Gruntowna analiza kosztów związanych z obsługą serwerów mogłaby, w przypadku przynajmniej niektórych firm wykazać, że bardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby zwolnienie jednego z wielu administratorów, przekazanie rozwiązań poza firmę i rozdysponowanie pozostałym pracownikom obowiązku nadzorowania działania zewnętrznych serwerów, bądź zupełnie innych zadań. Tym bardziej, że przy takim podejściu rozwiązuje się jednocześnie problemy kadrowe urlopy, zwolnienia, rekrutacje przy jednoczesnym wzroście korzyści dla firmy w zakresie bezpieczeństwa danych i gwarantowanej ciągłości pracy urządzeń. Serwer własny czy zewnętrzny? Podobnie jak w przypadku dużych przedsiębiorstw także w sektorze MŚP niewątpliwie istotna jest konsekwencja podejmowanych działań. Podjęty w przeszłości model utrzymywania usług serwerowych wewnątrz firmy czy na zewnątrz ma duży wpływ na zakres bieżąco podejmowanych decyzji. Jeśli firma zainwestowała w swoją własną sieć, infrastrukturę i ludzi, to nawet gdy przychodzi moment gdy inwestycja została w całości zamortyzowana, pojawia się kluczowe pytanie: co robić teraz? W rozwiniętych strukturach informatycznych pojawia się problem, a nieraz także niechęć do migrowania środowiska informatycznego do zewnętrznego centrum. Biorąc pod uwagę, że w badanych przedsiębiorstwach jest wysokie nasycenie posiadanymi serwerami można przypuszczać, że wśród pracowników działów IT entuzjazm do korzystania z outsourcingu IT jest raczej niewielki i łatwo jest im, przedstawiając szereg problemów związanych z migracją, uzasadnić konieczność pozostania przy wewnętrznych rozwiązaniach. Z punktu widzenia dostawców usług jest to punkt krytyczny, który kształtuje potencjał firmy do skorzystania z zewnętrznych rozwiązań serwerowych. Jeżeli firma się rozrasta i ma już własny dział IT, to szansa, że zrezygnuje z wewnętrznych rozwiązań na rzecz zewnętrznych wydaje się być znikoma. Bardziej prawdopodobne będzie przenoszenie mniej istotnych obszarów poza firmę - np. obsługę serwera www, jeśli wiąże się to z odciążeniem pracowników działu IT z obsługi mniej istotnych obszarów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, zwłaszcza małego czy średniego, kluczowy wydaje się poziom realnie ponoszonych kosztów związanych z obsługą procesów informatycznych. Jeśli firma przeprowadzi audyt kosztów związanych z obsługą czy to strony www, serwera pocztowego czy dedykowanego dla innych rozwiązań, uwzględniając zakup sprzętu i etaty dla pracowników IT, to może się szybko okazać, że w tej cenie można uzyskać usługę na wyższym poziomie, poprzez zlecanie jej na zewnątrz. Zwłaszcza w kontekście otrzymania gwarancji na bezpieczeństwo danych czy ciągłości pracy urządzeń.

16 15 Usługi serwerowe w małych i średnich przedsiębiorstwach Analizując ponoszone koszty IT, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważna rzecz. W przedstawionym badaniu respondentami były głównie osoby odpowiedzialne za rozwiązania z zakresu IT w firmie. Jest to o tyle ważne, że punkt widzenia tych osób jest odmienny od punktu widzenia właściciela czy dyrektora przedsiębiorstwa. Dla decydentów w firmie ważne jest aby rozwiązania informatyczne działały bezproblemowo i stanowiły dobry kompromis między jakością a kosztami. Skoro firma zatrudnia informatyka, to koszt netto dodania do jego obowiązków opieki nad serwerem nie jest wysoki. Z kolei informatyk jeśli nie ma pewności, że jego obecność w firmie nie jest kluczowa, nie będzie, mówiąc kolokwialnie podcinał gałęzi na której siedzi, poprzez outsourcing znacznej części swoich obowiązków. Ten wniosek jest o tyle istotny przy omawianiu przedstawianych wyników, że w grupie badanych firm odsetek przedsiębiorstw, które zatrudniają informatyka jest kilkukrotnie wyższy niż średnia dla całego MŚP. Na koniec warto zauważyć, że w dyskusji nad wadami i zaletami rozwiązań serwerowych wykorzystywane są właściwie te same argumenty. Korzystanie z własnego serwera wiąże się z niższym kosztem, ponieważ nie płaci się za usługi pośrednikowi. Outsourcing wybranych procesów to oszczędność czasu i pracy informatyka. Argumentem za posiadaniem własnego serwera jest możliwość błyskawicznej reakcji na awarię, bezpośredni dostęp do maszyny i pewność, że dane wrażliwe pozostają w firmie. Zewnętrzne firmy oferują SLA, wysokie gwarancje na jakość usług i bezpieczeństwo. Posiadanie serwera w firmie gwarantuje dostęp do danych w obliczu awarii zewnętrznego łącza. Serwer zewnętrzny to gwarancja nieprzerwanego dostępu do serwera z zewnątrz, nawet w przypadku awarii internetu w firmie. Jak widać obydwie strony używają tych samych argumentów, inaczej o nich opowiadając, kładąc nacisk na różne aspekty wybranych rozwiązań. Umiejętne opowiadanie o korzyściach płynących z korzystania z zewnętrznych rozwiązań informatycznych wydaje się być zatem kluczowe w przedstawianiu tych rozwiązań jako korzystnych dla firmy i stanowiących ułatwienie w prowadzeniu biznesu. Całkiem odmiennie wygląda sytuacja w przypadku firm, które nie zatrudniają informatyka na stałe, które w znacznie niższym stopniu korzystają z rozwiązań informatycznych. Te firmy mogą stanowić większy potencjał jeśli chodzi o skorzystanie z oferty hostingu czy wirtualnych serwerów z tego względu, że w ramach usługi mają zapewnione doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych, wysoki poziom bezpieczeństwa danych i niezawodny dostęp do serwera, bez ponoszenia kosztów zakupu i utrzymania samego sprzętu oraz opłacenia pracy informatyka.

17 16 Komentarz ekspercki: Marcin Nowak, Członek Założyciel e-izby Izby Gospodarki Elektronicznej Choć od kilku lat stale rośnie popularność zewnętrznych dostawców infrastruktury i niezwykle dynamiczny rozwój notują usługi chmur obliczeniowych, wiele firm wciąż decyduje się na utrzymywanie własnych zasobów. Motywują to często względami bezpieczeństwa, pewnym poczuciem kontroli nad utrzymywanym rozwiązaniem. W rzeczywistości rzadko osiągają w ten sposób większą pewność. Tylko najwięksi gracze posiadają środki pozwalające na stworzenie własnej infrastruktury o poziomie bezpieczeństwa porównywalnym z profesjonalnymi dostawcami. Potrzebne są zasoby na sprzęt, łącza, pomieszczenia, ochronę i wykwalifikowaną kadrę. Największym zagrożeniem jest kradzież danych lub ich utrata. W obydwu przypadkach firma utrzymująca własną infrastrukturę będzie miała mniejsze możliwości działań niż duży, profesjonalny dostawca. A w sytuacji utrzymywania własnych zasobów nie może liczyć na gwarancje jakości czy odszkodowanie. Własna infrastruktura serwerowa jest także często nieekonomiczna: na początku kupowany jest sprzęt, który ma służyć długo jest więc powyżej potrzeb, a ponoszone są koszty zakupu i utrzymania. Również gdy zachodzi konieczność dynamicznego zwiększenia zasobów w wyniku rozwoju, własne serwerownia stwarza więcej problemów do rozwiązania. W branży e-commerce tylko kilkanaście procent sklepów internetowych korzysta z własnych zasobów serwerowych, a zaledwie kilka procent kolokuje swoje serwery w infrastrukturze zewnętrznej. Co ciekawe, z rozwiązań oferowanych w modelu SaaS, gdzie hosting jest dodatkiem do używanego rozwiązania oprogramowania sklepu korzysta już aż 30% firm w branży (Raport e-handel 2012). Te dane dobitnie pokazują, że nasi przedsiębiorcy zauważyli i docenili zalety korzystania z usług profesjonalnych dostawców hostingu i chmur. Własna infrastruktura opłaca się wyłącznie największym. Korzysta z niej np. Allegro, które posiada autonomiczną sieć: własne światłowody (tzw. ciemne włókna), własne połączenia z wybranymi przez siebie operatorami telekomunikacyjnymi i prowadzi własną politykę routingu. Jednak i ta firma wykorzystuje zewnętrznych dostawców, np. w zakresie zapewnienia miejsca.

18 17 Komentarz ekspercki: Krzysztof Chełpiński, Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej i Telekomunikacji Każda firma, która zdecydowała się korzystać z własnych serwerów, powinna pamiętać o kilku fundamentalnych zasadach zabezpieczania serwera: Zabezpieczenie serwera przed nieupoważnionym dostępem fizycznym. Najlepiej, gdyby serwer umieszczony był w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu wyposażonym w drzwi antywłamaniowe, atestowane zamki i system alarmowy, który powiadomi o każdej próbie nieupoważnionego dostępu. Zabezpieczenie serwera przed nieupoważnionym dostępem z sieci. Potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie, które musi być na bieżąco aktualizowane, a przeszkolony pracownik musi sprawdzać, czy nie nastąpiły próby włamania do sieci. Należy również pamiętać o oprogramowaniu antywirusowym i jego aktualizacji. Zabezpieczenie serwera przed pożarem, zalaniem. Istnieją technologie budowy serwerowni pozwalające zminimalizować skutki pożaru lub zagrożenia zalaniem. Należy o tym pamiętać, projektując pomieszczenie, w którym serwer ma się znajdować. Zabezpieczenie serwera przed przerwami w dostępie energii elektrycznej. Pomieszczenie, w którym stoi serwer, powinno być wyposażone w dwa niezależne źródła zasilania w energię elektryczną oraz zasilacz bezprzerwowy (UPS), czyli urządzenie wyposażone w baterię akumulatorów podtrzymujące przez jakiś czas napięcie, gdy nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Jeśli pozwalają na to środki finansowe, można podnieść niezawodność działania serwera, instalując dodatkowo generator prądowy na wypadek dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej. Zabezpieczenie serwera przed awariami spowodowanymi zbyt wysoką temperaturą. W lecie, gdy temperatura jest wysoka, a serwer stoi w nieklimatyzowanym pomieszczeniu, może dojść do przegrzania komputera i jego awarii. Należy zadbać o to, by serwer znajdował się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Zabezpieczenie danych przechowywanych na serwerze. Kopie zapasowe powinny być wykonywane regularnie i przechowywane w bezpiecznym miejscu koniecznie innym niż pomieszczenie, w którym stoi serwer. Nośniki z kopiami muszą być dokładnie opisane, by odnalezienie kopii z poszukiwanymi danymi nie nastręczało kłopotu. Jeśli firma nie ma odpowiednich warunków lub pracowników o wymaganych kwalifikacjach, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej infrastrukturze informatycznej, to powinna rozważyć powierzenie całości lub części tych obowiązków wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Można wynająć w takiej firmie specjalistyczne pomieszczenie na serwer i samodzielnie zajmować się jego obsługą. Można też powierzyć zewnętrznemu dostawcy obowiązki administracji, zabezpieczenia przed atakami z zewnątrz i wykonywania kopii zapasowych. Zazwyczaj firmy oferujące takie usługi są w stanie zapewnić odpowiednio wysoki stopień bezpieczeństwa serwerom firmowym, dbając o aktualność wykorzystywanego oprogramowania i sprawność infrastruktury przy przewidywalnych kosztach. Należy, tak jak w wypadku każdej decyzji biznesowej, zweryfikować wybranego dostawcę, czy oprócz kryteriów merytorycznych spełnia kryteria biznesowe. Warto tez spytać o referencje. Doświadczenie pokazuje, że w większości przypadków zagwarantowanie we własnym zakresie takiego poziomu bezpieczeństwa serwerów, jakie może zaoferować sprawdzona firma specjalistyczna, jest daleko bardziej kosztowne i czasochłonne.

19 18 Praktyczny poradnik: Przesłanki do outsourcingu Jakub Bryła Kierownik produktu GTS Poland Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że firmy MSP widzą i doceniają wartość infrastruktury serwerowej. Różnie natomiast podchodzą do sposobów jej pozyskiwania. Która z dróg jest najbardziej korzystna dla Twojej firmy? Jak rozpoznać czy twoja firma uzyska większe korzyści - samodzielnie zarządzając serwerami czy przez outsourcing? Jak dokonać właściwego wyboru? Proponujemy zestaw pytań, który stanowi pierwszy w naszym cyklu, praktyczny przewodnik, który pozwoli zidentyfikować czynniki sprzyjające decyzji o outsourcingu lub samodzielnym zarządzaniu infrastrukturą serwerową Twojej firmy. Zastanów się czy zgadzasz się ze stwierdzeniami ze str. 19. Jeśli jesteś przekonany co do słuszności danego stwierdzenia odznacz odpowiedź TAK, jeśli nie zaznacz NIE. Możliwe rozwiązania problemu w opisywanym zagadnieniu oraz korzyści wymienione są w ostatnich kolumnach tabeli. Interpretacja odpowiedzi. Przy stwierdzeniach, dla których zaznaczyłeś odpowiedź NIE - postaw 0 (zero) punktów. Przy stwierdzeniach, dla których zaznaczyłeś TAK - postaw 1 (jeden) punkt. Podsumuj punkty i zapoznaj się z ich interpretacją. TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt 7-9 punktów Wszystko wskazuje na to, że podejmując decyzję o outsourcingu części lub całości infrastruktury IT możesz osiągnąć znaczne korzyści zwiększyć jakość pracy środowisk IT oraz poprawić komfort pracy z nimi, zoptymalizować koszty, ograniczyć ryzyka niepożądanych zdarzeń. Pozostaje jeszcze wybór odpowiedniego partnera, podpisanie umowy i ocena korzyści! 4-6 punktów Jest wiele obszarów sprzyjających outsourcingowi. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto dodatkowo przeprowadzić pogłębioną analizę 2 podstawowe narzędzia to TCO/analiza finansowa oraz risk assessment (praktyczne narzędzia będą dostępne w kolejnej odsłonie naszego raportu). Najczęściej spotykane scenariusze to takie, w których firmy zlecają profesjonalistom zajmowanie się najmniej istotnymi, niekrytycznymi obszarami infrastruktury, które związane są z systemami funkcjonującymi w Internecie (np. strona www, ekstranety, sklepy internetowe). 0-3 punktów Okoliczności nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o pełnym outsourcingu. Prawdopodobnie jest jednak kilka przesłanek do zlecenia na zewnątrz nawet niewielkich fragmentów infrastruktury IT. Jest to sytuacja o tyle komfortowa, że przy małym wysiłku można spróbować innego modelu pracy z infrastrukturą serwerową, co w przyszłości zaowocuje bogatszą wiedzą, doświadczeniem i bardziej trafnymi decyzjami w tym obszarze a na pewno pomoże uporządkować procesy w firmie.

20 Praktyczny poradnik: Przesłanki do outsourcingu 19 Zagadnienie Czy zgadzasz się? Możliwe rozwiązania Czego powinienem oczekiwać od najlepszych rozwiązań? Choć nie zdarzyło mi się uszkodzenie dysków, na których przechowuję dane o firmie, klientach czy projektach, to jeśli tak się zdarzy - część danych bezpowrotnie utracę. NIE TAK 1. samodzielny backup na: a - płyty b - dysk twardy c - e-dyski w chmurze 2. usługa Backup wykupiona u dostawcy zewnętrznego Szybkiego odtworzenia WSZYSTKICH danych z DOWOLNEGO momentu w przeszłości. Korzystam z systemów, których awaria lub niedostępność spowodują, że nie obsłużę w tym czasie klientów lub odnotuję kosztowne przestoje. NIE TAK 1. serwer na zapas, 2. wykupiony szybszy serwis u producenta 3. umieszczenie serwerów w profesjonalnym centrum danych 4. zduplikowanie serwerów (tzw. cluster) 5. rozwiązanie chmurowe na zapas Mam ZAPAS, z którego mogę NATYCHMIAST skorzystać a PŁACĘ TYLKO wtedy gdy potrzebuję go użyć na wypadek awarii. Gdyby zespół IT miał więcej czasu, mógłby dużo sprawniej dostosowywać kluczowe systemy do potrzeb biznesowych naszej firmy. NIE TAK 1. zwiększyć zatrudnienie 2. ograniczyć liczbę mniej istotnych (niekrytycznych) systemów 3. skupić się na rozwoju kluczowych aplikacji ograniczając czas spędzany przy sprawach najmniej istotnych (serwery dla systemów niekrytycznych outsoursować) NIEKRYTYCZNE zadania zajmują mi minimum czasu. Mogę KONCETROWAĆ SIĘ na systemach KRYTYCZNYCH - szybciej reaguję na potrzeby biznesu, mam większą KONTROLĘ nad kluczowymi aspektami IT Infrastruktura jest przestarzała i niebawem będzie wymagała inwestycji. NIE TAK 1. wstrzymać decyzję inwestycyjną i zarządzać zwiększającym się ryzykiem awarii oraz przestojów 2. wymienić sprzęt na nowy 3. zmienić sposób korzystania z infrastruktury na model usługowy Decyzje związane z infrastrukturą podejmuję tylko W ZAKRESIE ISTOTNYM z biznesowego punktu widzenia (ograniczanie, rozwój). Podejmuję je SPRAWNIE i ELASTYCZNIE według wymagań biznesu. Siedzibę firmy oraz serwerownię mamy zlokalizowane w miejscu, gdzie trudno jest pozyskać wydajne łącze internetowe w akceptowalnej cenie. A ponieważ pracownicy i klienci korzystają z naszych systemów poprzez Internet (np. www, sklep internetowy, poczta, extranet, CRM), jakość i komfort pracy są niezadowalające. NIE TAK 1. kupić b.drogo łącze internetowe 2. przenieść serwerownię do innej lokalizacji bardziej korzystnej ze względu na dostępność łącz 3. przenieść serwery do profesjonalnego centrum danych 4. w zakresie systemów działających w Internecie przenieść serwery do chmury Mam DOSTĘPNE łącze internetowe dla moich systemów w rynkowej cenie, DZIAŁAJĄCE bez zastrzeżeń z MOŻLIWOŚCIAMI dowolnego zwiększania i zmniejszania pasma. Ponieważ nasza serwerownia znajduje się w zaadoptowanym pomieszczeniu biurowym, zdarzenia nadzwyczajne typu włamanie, kradzież, pożar czy większe awarie stanowią dla nas realne zagrożenie. NIE TAK 1. rozbudowa i dozbrojenie serwerowni (kamery, dodatkowe systemy p.poż. i detekcyjne) 2. zatrudnienie dodatkowych osób 3. przeniesienie serwerów do profesjonalnego centrum danych 4. zmiana modelu korzystania z serwerów na usługowy JAKOŚĆ serwerowni (powierzchnia serwerowa, klimatyzacja, stabilność energetyczna, wszelkie systemy ochrony fizycznej) jest satysfakcjonująca a RYZYKA związane z niezawodnością jej działania są POMIJALNIE MAŁE. Moja firma nie ma nadmiaru wolnej gotówki, dlatego inwestycje w infrastrukturę IT są drugoplanowe. NIE TAK 1. inwestycje w infrastrukturę w rzadkich chwilach dostępności wolnych środków (często kosztem innych przedsięwzięć IT w ramach jednego budżetu) wraz z akceptacją wysokiego ryzyka przestojów, awarii oraz niższej jakości pracy systemów 2. budowa i utrzymywanie infrastruktury serwerowej opartej o najtańsze na rynku komponenty 3. kredyt 4. usługowy model korzystania z infrastruktury u profesjonalnego dostawcy centrum danych PRZEWIDYWALNE, Z GÓRY OKREŚLONE WYDATKI na infrastrukturę serwerową, dopasowane do wielkości obrotów firmy (większe koszty ponoszone tylko wtedy gdy firma odnotowuje większą sprzedaż). BRAK NAGŁYCH, ZNACZĄCYCH WYDATKÓW GOTÓWKOWYCH. W naszej firmie często uruchamiane są nowe projekty, dla których wsparcia potrzebne są nowe systemy. Ponieważ zespół IT nie jest w stanie od razu odpowiedzieć na te potrzeby powoduje to wiele napięć w projekcie i poczucie, że jego efekty pojawiają się za późno. NIE TAK 1. czasowe zatrudnianie pracowników na nowy projekt 2. przy każdym nowym projekcie zlecanie zadań IT na zewnątrz 3. stałe zlecenie na zewnątrz utrzymania części systemów Organizuję środowiska IT na potrzeby nowych projektów w możliwie MINIMALNYM CZASIE na TAK DŁUGO jak tego potrzebuję. Aspekty IT NIE SĄ HAMULCEM przy wdrażaniu nowych inicjatyw w firmie. Ponieważ przy zakupie serwerów nie jesteśmy w stanie przewidzieć zapotrzebowania na zasoby (RAM,CPU,HDD) na kilka lat do przodu, zwykle są one przewymiarowane a gotówka wydana. NIE TAK 1. zakup sprzętu(zasobów) pod bieżące potrzeby; dokupowanie infrastruktury w miarę pojawiania się dodatkowych potrzeb 2. kupowanie sprzętu w formie usługowej (np. hosting dedykowany) 3. infrastruktura jako usługa w elastycznej chmurze PŁACĘ dokładnie za tyle zasobów ILE ZUŻYJĘ i KIEDY je zużyję.

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Łódź 2009 Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy raport z badań Łódź 2009 Projekt

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

MARKETING W WYSZUKIWARKACH

MARKETING W WYSZUKIWARKACH Grudzień 2011 RAPORT MARKETING W WYSZUKIWARKACH Sponsor Partnerzy Wydawca Nie nachalnie, lecz skutecznie Klikamy w nie czasem nawet nie zdając sobie sprawy, że to linki sponsorowane. Nie ma to jednak dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo