Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych"

Transkrypt

1 Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych Paweł Wawrzyniak Warszawa, 23 kwietnia 2015

2 2 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

3 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Nordea IT Polska sp. z o.o. została powołana do życia przez Nordea Bank AB, by wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów nabyte w Nordea Bank Polska S.A., wspierać Grupę Nordea w działaniach z obszaru IT Z sukcesem realizujemy wiele dużych międzynarodowych projektów informatycznych, wspieramy bank w Polsce, krajach bałtyckich i Skandynawii Posiadamy 2 nowoczesne CPD, w których prowadzimy działalność m.in. w zakresie kolokacji i usług powiązanych Działamy w ramach pięciu departamentów 3

4 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Data Centre Services, zespół 6-7 osób: Wsparcie dla Nordea Operation Centre w Polsce, Łódź 700 osób (2 lokalizacje) Floor Management, Service Management i nadzór nad jakością usługi Primary Data Centre Floor Management, Service Management i nadzór nad jakością usługi Disaster Recovery Centre Wsparcie projektów (przedsięwzięć) realizowanych w powyższych obszarach odnośnie definicji wymagań, definicji standardów i zgodności projektów oraz ich wykonania z wymaganiami Nordea AB (w tym projektu migracji Nordea Bank Polska S.A. do PKO BP S.A) 4

5 5 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

6 Bezpieczeństwo CPD Podstawowe założenia Bezpieczeństwo CPD musi być zapewnione na kilku warstwach: Fizycznej (lokalizacja, otoczenie, budynek, pomieszczenia, itp.) Infrastrukturalnej (zasilanie, chłodzenie, wyposażenie, łącza telekomunikacyjne, sieć, serwery, sprzęt IT, oprogramowanie, itd.) Organizacyjnej (polityka; procesy: ITILv3; procedury; standardy: ISO 27001, ISO 27002, ISO 31000; kadry) 6

7 Bezpieczeństwo CPD Podstawowe założenia 14% 7% 3% 44% Awarie sprzętowe lub systemów Błąd ludzki 32% Uszkodzenie oprogramowania Wirusy komputerowe Klęski żywiołowe 7

8 8 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

9 Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Analiza ryzyka Dostępność stabilnego zasilania, łączy telekomunikacyjnych Drogi dojazdowe Bezpośrednie sąsiedztwo i charakter prowadzonej tam działalności Plan zagospodarowania przestrzennego Klęski żywiołowe Dodatkowe zalety lub wady otoczenia (lotnisko vs stadion) źródło: Pamiętajmy, że cykl życia CPD to zwykle 10 do 20 lat (i więcej) 9

10 Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Zagrożenia: Prace ziemnie w bezpośrednim sąsiedztwie mogą uszkodzić trasy kablowe łącz telekomunikacyjnych, podziemne kable zasilające, instalację gazową itp. (z drugiej strony to samo może wydarzyć się poza zasięgiem naszego wzroku) Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego mogą generować niebezpieczne wstrząsy (np. palowanie) Ruch na drodze dojazdowej może się zwiększyć (dalsze sąsiedztwo) co może oznaczać np. wstrząsy, ryzyko związane z wypadkiem lub przewozem niebezpiecznych substancji W otoczeniu może pojawić się mniej bezpieczne sąsiedztwo PDC,

11 Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Standardy korporacyjne dla CPD Drugie CPD? Przy planowaniu drugiego ośrodka, który ma być synchronizowany z ośrodkiem podstawowym w konfiguracji: aktywny <-> aktywny celem zapewnienia ciągłej lub prawie ciągłej dostępności, przy ograniczeniach obecnej technologii światłowodowej, zaleca się dystans 5 do 15 km Warto rozważyć posiadanie trzeciego ośrodka (disaster recovery) w odległości np. ponad 200 km (cold site) Tylko zapasowy ośrodek przetwarzania może nas efektywnie ochronić przed skutkami klęski żywiołowej 11

12 Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Pytania: Czy przetestowano plany DRP? Czy wszystkie warstwy infrastruktury świadczenia usług przełączą się automatycznie? W jakim czasie nastąpi przełączenie usług? Czy w organizacji mamy osoby kluczowe dla działania danej usługi? Krytyczne jest wczesne wykrywanie awarii (monitoring infrastruktury i usług) 12

13 Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Pytania: Załóżmy brak zasilania na obszarze województwa przez okres dłuższy niż np. 72h. Czy ktokolwiek dostarczy nam paliwo do agregatów pomimo tego, że mamy kontrakt na dostawę paliwa? A jak będzie wyglądała sprawa dostępności łączy operatorskich? (centrala operatora na pewno jest podtrzymywana, ale jak wygląda to w odległych lokalizacjach?) Rozważamy sytuacje klęsk żywiołowych, wszelkie czarne scenariusze ( W ), a czy nie lepiej być gotowym na niedostępność CPD z powodu braku Bieżącej wody, faktu zastosowania rakotwórczego kleju do wykładzin na powierzchni biurowej lub blokady drogi dojazdowej w związku z wypadkiem? Primary Data Centre 13

14 Warstwa fizyczna Temat 2: Bezpieczeństwo fizyczne Od początku października do początku listopada 2014 roku stwierdzono 18 lotów nad francuskimi elektrowniami atomowymi lub w ich pobliżu Atak dronem? W przypadku celowego ataku różne warianty, np. rozpoznanie obiektu i zabezpieczeń technicznych, ciecze wylewane na wymienniki ciepła, małe ładunki wybuchowe itp. Niezamierzony atak - utrata kontroli nad dronem, uszkodzenia obiektu CPD Kolega z Zespołu DCS złożył własnego drona w tydzień. Potrzebne części zakupił przez Internet Obecnie eksperci twierdzą, że drony nie są w stanie przenosić ładunków o odpowiedniej mocy, aby być zagrożeniem A w niedalekiej przyszłości? Czy będziemy umieszczać takie ryzyko w analizach? Nevit Dilmen, źródło: Wikipedia 14

15 Warstwa fizyczna Temat 2: Bezpieczeństwo fizyczne Wniesienie na ośrodek ładunku wybuchowego, podsłuchu lub rozpylenie gazu to zdarzenia możliwe Procedury ochrony osób i mienia muszą być regularnie przeglądane i aktualizowane Listy osób uprawnionych do dostępu i mogących autoryzować gości muszą być zawsze aktualne Firmy zewnętrzne (np. serwis systemów CPD, budynkowych lub IT) muszą pracować pod nadzorem autoryzowanego personelu (ryzyko sabotażu) Dokładna kontrola ruchów osobowo-materiałowych Największym wrogiem ochrony i najlepszych procedur jest - rutyna. Warto przeprowadzać okresowe testy czujności Charakter CPD być może obiekt powinien podlegać obowiązkowej ochronie i posiadać plan ochrony? Audyty bezpieczeństwa są koniecznością Primary Data Centre EPO na stanowisku ochrony SPOF, z którym musimy żyć (ryzyko konieczne do zaakceptowania) 15

16 16 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

17 Warstwa infrastrukturalna Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1 Budynek może być jednocześnie np. centralą firmy i CPD tzw. budynek mieszanego przeznaczenia Decyzja może wynikać z: konieczności dostarczenia rozwiązania tymczasowego mylnie rozumianego prestiżu lub wygody braku innej możliwości Taki budynek może znajdować się w centrum miasta, co oznacza dodatkowe utrudnienia (poza łatwym dojazdem dla personelu, służb miejskich i patroli/grup interwencyjnych ochrony) np. działalność sąsiednich firm, bliskość ulic, torów kolejowych, częste zaniki zasilania etc. Stare Primary Data Centre, 2008 Najgorszy scenariusz dla CPD 17

18 Warstwa infrastrukturalna Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1 Problem Nakładanie się dwóch różnych standardów bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia, współdzielone systemy zabezpieczeń technicznych (SKD, SSWiN, CCTV, kamery IP) Nakładanie się i zacieranie odpowiedzialności Rozwiązanie Należy wyraźnie określić zasady dostępu do pomieszczeń, odpowiedzialności, wydać stosowne instrukcję ochronie oraz personelowi (centrali i CPD), umożliwić przepływ informacji Za bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie CPD odpowiada kierownik obiektu. W budynku mieszanego przeznaczenia jest kierownik obiektu, który nie musi być kierownikiem CPD taka sytuacja powinna być wyjaśniona za pomocą odpowiednich regulacji Problemy z wykonywaniem napraw po awariach i przeglądów prewencyjnych Wzajemna komunikacja o konieczności wykonania przeglądów lub napraw, które mogą wzajemnie zakłócać działalność centrali i CPD, o ile to możliwe komunikacja z wyprzedzeniem (plan przeglądów), uzyskiwanie zgody biznesu na prace serwisowe infrastruktury CPD, dobrze zdefiniowane procesy zarządzania zdarzeniami, incydentami, problemami i zmianami Zagrożenie dla ciągłości działania CPD w przypadku współdzielenia infrastruktury np. zasilania (trafostacja, agregat, UPS budynkowy) Możliwie maksymalne odseparowanie infrastruktury krytycznej CPD od powierzchni biurowych. Trafostacja i agregat (o odpowiedniej mocy) mogą być współdzielone, UPS budynkowy musi być osobno dedykowany dla powierzchni biurowych i odbiorów w CPD 18

19 Warstwa infrastrukturalna Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1 Problem Możliwy dyskomfort pracowników biura (hałas, transport urządzeń) Awarie infrastruktury budynkowej mogą wpływać na obszar CPD (instalacja wodociągowa, kanalizacja) Ograniczenia infrastruktury budynku biurowego Rozwiązanie Pomieszczenie UPS i serwerownie powinny zostać wygłuszone tak, aby nie zakłócać pracy w sąsiednich biurach. Trasy transportowe powinny być tak wyznaczone, aby nie blokować korytarzy w przestrzeni biurowej (w miarę możliwości), ewentualnie dostawy sprzętu po godzinach pracy biura System BMS w CPD powinien korzystać z czujek zalania, które zainstalowane powinny być w miejscach potencjalnego pojawienia się wody (nie tylko przy klimatyzatorach, także np. pod sufitem) Konieczność wymiany trafostacji, agregatu, wzmocnienia stropu w pomieszczeniach serwerowni i UPS, instalacja dodatkowych systemów ppoż. (system gaszenia gazem + butlownia), duże ilości okablowania w szachtach itp.. Stare Primary Data Centre. Komora 19

20 Warstwa infrastrukturalna Temat 4: Charakterystyka budynku. Przestrzeń dedykowana Przestrzeń CPD może być dedykowana wyłącznie jednemu użytkownikowi Brak współdzielonej infrastruktury krytycznej, systemów zabezpieczenia technicznego, dedykowana ochrona i własne standardy bezpieczeństwa fizycznego Taki budynek może znajdować się poza centrum miasta, ale w jego bliskości (łatwy dojazd dla personelu, służb miejskich, patroli/grup interwencyjnych ochrony) Jest to scenariusz lepszy od budynku mieszanego przeznaczenia z przestrzenią współdzieloną Disaster Recovery Data Centre. Komora 20

21 Warstwa infrastrukturalna Temat 4: Charakterystyka budynku. Przestrzeń dedykowana Problem Mogą występować ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez sąsiadów Awarie infrastruktury budynkowej mogą wpływać na obszar CPD (instalacja wodociągowa, kanalizacja) Rozwiązanie Należy upewnić się i zagwarantować sobie (poprzez porozumienie z Administratorem Budynku), że w budynku nie będzie prowadzona działalność, która może nieść zagrożenie dla CPD (np. hurtownia farb i lakierów, gotówkowa placówka bankowa) System BMS w CPD powinien korzystać z czujek zalania, które zainstalowane powinny być w miejscach potencjalnego pojawienia się wody (nie tylko przy klimatyzatorach, także np. pod sufitem) Disaster Recovery Data Centre komora i MDF 21

22 Warstwa infrastrukturalna Temat 5: Charakterystyka budynku. Dedykowany obiekt CPD zaprojektowane i zbudowane od podstaw Lokalizacja poza centrum miasta, ale umożliwiająca łatwy dojazd dla personelu służb miejskich, patroli/grup interwencyjnych ochrony Brak ograniczeń strukturalnych i infrastrukturalnych istniejących budynku (projekt uwzględniający wszystkie potrzeby CPD) Ułatwione zarządzanie obszarem bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia Ułatwione zarządzanie dostawami i usuwaniem sprzętu, przeglądami i naprawami po awariach Primary Data Centre. Komora AST Szansa na zapewnienie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa w warstwie fizycznej, infrastrukturalnej i organizacyjnej 22

23 Warstwa infrastrukturalna Temat 5: Charakterystyka budynku. Dedykowany obiekt Primary Data Centre. Wewnątrz komory AST 23

24 Warstwa infrastrukturalna Temat 6: Monitoring środowiska Korozja urządzeń IT w serwerowni o kontrolowanych warunkach środowiskowych jest możliwa! Miejscowe i ciągłe pomiary temperatury oraz wilgotności (BMS) nie dadzą nam 100% pewności, że sytuacja korozji nie wystąpi (np. pomiar w 3 miejscach zimnego korytarza na wysokości 2/3 szaf IT) Tego typu pomiary pozwalają, co najwyżej, udowodnić, że w obrębie komory serwerowni spełnione są parametry określone w SLA odnośnie oczekiwanej temperatury i wilgotności 24

25 Warstwa infrastrukturalna Temat 6: Monitoring środowiska Dobrą praktyką są okresowe pomiary przy użyciu kamery termowizyjnej, dokonywane w różnych miejscach komory, nieobjętych bezpośrednio pomiarem temperatury i wilgotności np. na wlocie zimnego powietrza do urządzeń wolnostojących Zdalny monitoring nie jest panaceum na wszelkie dolegliwości nic nie zastępuje regularnych wizualnych inspekcji Konieczne jest rozwiązanie problemu poprzez zmniejszenie wilgotności i zwiększenie temperatury nawiewu źródło: 25

26 Warstwa infrastrukturalna Temat 7: Atak gryzoni! Nie ma szczurów, bo są myszy. A szczury jedzą myszy, więc gdyby były szczury, to by nie było myszy cytat z życia! Gryzonie uwielbiają izolacje kabli, a także światłowody Ilość zakamarków CPD komplikuje zidentyfikowanie obecności intruzów Znalezienie przegryzionego światłowodu może nie być łatwe Na tak specyficzne zagrożenie także trzeba być gotowym źródło: Internet 26

27 27 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

28 Warstwa organizacyjna Temat 8: Najważniejsze procesy Zarządzanie zmianą musi być dobrze udokumentowane i zaimplementowane (ANSI/TIA-942) Zarządzanie konfiguracją aktualna dokumentacja Zarządzanie pojemnością kontrola i planowanie zużycia zasobów Zarządzanie zdarzeniami, incydentami, problemami Procedura dostawy i instalacji (z testami i weryfikacją poprawności) Procedura wizualnych inspekcji i badań kamerą termowizyjną Procedura usuwania sprzętu 28

29 Warstwa organizacyjna Temat 9: Brak weryfikacji poprawności instalacji urządzenia Urządzenie nieprawidłowo podłączone do dwutorowego systemu zasilania Dodatkowo, wizualna inspekcja pozwalała potwierdzić, że zasilanie doprowadzone jest z dwóch torów Konfiguracja nie jest jednak zgodna z wymaganiami producenta, które określono w dokumentacji instalatora Dziurawa procedura dostawy i instalacji sprzętu nie uwzględniono konieczności wykonania testu, który pozwoliłby ustalić, że zasilanie rozprowadzone jest do modułów urządzenia w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości działania Brak testu może sprawić, że źle podłączone urządzenie pozostanie niewykryte przez wiele miesięcy Nieprawidłowo rozprowadzone zasilanie Utrata zasilania na jednym torze oznacza całkowite wyłączenie urządzenia Zasilanego dwutorowo, ale niewłaściwie 29

30 Warstwa organizacyjna Temat 9: Brak weryfikacji poprawności instalacji urządzenia Tego typu awarii można uniknąć należy posiadać procedurę dostawy i instalacji sprzętu, która wymaga testu i sprawdzenia poprawności konfiguracji (część procesu Zarządzania zmianą) Wymagania instalacyjne powinny być konfrontowane z dokumentacją producenta Dokumentacja konfiguracji serwerowni powinna być aktualizowana od razu po instalacji Autoryzowany personel powinien bezpośrednio nadzorować firmy zewnętrzne, odpowiedzialne za instalację urządzeń Tego typu błędy można naprawić wyłącznie w czasie bezpiecznego okna serwisowego wyłączenie urządzenia może nie być możliwe (sic!). Wówczas konieczne jest posiłkowanie się dodatkowym źródłem (tymczasowym) zasilania Prawidłowo rozprowadzone zasilanie 30

31 Warstwa organizacyjna Temat 10: Zmiany produkcyjne i nieprodukcyjne Montaż tzw. nieprodukcyjnego urządzenia bez przejścia procesu zarządzania zmianą (CR-a) sam CR nie zagwarantuje ciągłości operacyjnej, ale Dla CPD nie ma rozróżnienia na sprzęt produkcyjny i nieprodukcyjny. Każda instalacja niesie za sobą ryzyko, każdy sprzęt konsumujący zasoby staje się produkcyjny, ma wpływ na zarządzanie konfiguracją i pojemnością, może stać się przyczyną incydentu (staje się częścią żywej infrastruktury) Oby infrastruktura nie zaczęła żyć własnym życiem! Okablowanie a la spaghetti źródło: Internet 31

32 Warstwa organizacyjna Temat 11: Inne wciąż popularne błędy Instalacja urządzenia w szafie, która jest na granicy zapasu mocy. W najbardziej korzystnym scenariuszu może oznaczać to zadziałanie zabezpieczenia w listwie PDU dla kilku gniazd (1 pole), zasilanych z jednego toru. W najgorszym wariancie wyłączeniu ulegną urządzenia w całej szafie. Jeżeli istnieje problem z selektywnością zabezpieczeń, to wpływ może być jeszcze większy (cała serwerownia?) przy przeciążeniu lub zwarciu Nierównomierne obciążenie torów zasilania błahe, ale wciąż popularne. Ma negatywny wpływ na zarządzanie pojemnością Mnożenie urządzeń jednozasilaczowych, które stają się krytyczne i zabezpieczanie ich coraz większą ilością STS-ów. Dodatkowo, komplikuje proces zarządzania pojemnością Problem z selektywnością zabezpieczeń. Przykładowy wpływ awarii (zwarcie) lub przeciążenia zasilacza 32

33 Warstwa organizacyjna Temat 12: Procesy, procedury a rzeczywistość Zaniki zasilania to zwykle serie często mają związek ze złymi warunkami atmosferycznymi Przy zanikach częstszych niż 3 na godzinę, układ automatyki klimatyzacji zostaje zablokowany, sprężarki chillerów przestają pracować (jest to mechanizm ochronny) - konieczny jest fizyczny restart sterownika (na dachu?) W serwerowni zaczyna rosnąć temperatura Najlepiej wyciągnąć sygnał do pomieszczenia kontroli i nadzoru CPD (BMS) Uruchomienie agregatu na okres 1h po pierwszym zaniku zasilania lub praca do zatrzymania Każde przełączenie źródła zasilania przez SZR to dodatkowe ryzyko Problem z restartem sterownika klimatyzacji lub startem agregatu w czasie burzy z piorunami? Tier I i Tier II szczególne ryzyko SMS? Obsługa 24/7 (Tier III, Tier IV) 33

34 34 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

35 Podsumowanie Obowiązuje reguła najsłabszego ogniwa Wszystkie warstwy infrastruktury są ze sobą powiązane Testy integracyjne i obciążeniowe przed uruchomieniem Regularne audyty i oceny ryzyka Aktualna dokumentacja Zdefiniowane, udokumentowane i wdrożone procesy Zdefiniowane i ciągle aktualizowane procedury Gotowość do ciągłych zmian Optymizm w stosunku do wyzwań codzienności 35

36 Podsumowanie W prezentacji wykorzystano pomysły i spostrzeżenia członków Zespołu DCS Nordea IT Polska sp. z o.o.: Zenon Ruta, Sebastian Jary, Filip Jeziorski, Piotr Trzciński, Krzysztof Kęsicki, Bartosz Kwiatek, Paweł Wawrzyniak 36

37 Dziękuję

O NASZYM DATA CENTER

O NASZYM DATA CENTER O NASZYM DATA CENTER BUDYNEK Data Center od podstaw Obiekt naszego Data Center został zaprojektowany i zbudowany od fundamentów, aż po dach. Tym samym uniknęliśmy problemów i ograniczeń, jakie występują

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A.

Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A. Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A. Robert Kanigowski Kierownik ds. Architektury i Bezpieczeństwa Systemów IT Provident

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania NAZWA WYKONAWCY: ADRES: TEL: / FAX / E-MAIL Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

3S Data Center. Sławomir Sajdak. Katowice, 2 marca 2016 r.

3S Data Center. Sławomir Sajdak. Katowice, 2 marca 2016 r. 3S Data Center Sławomir Sajdak Katowice, 2 marca 2016 r. Agenda Grupa 3S 3S Data Center Fakty i liczby Bezpieczeństwo Usługi 3S Data Center w przyszłości Grupa 3S Grupa 3S Grupa spółek z branży telekomunikacyjnej:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Data Center Beyond.pl

Data Center Beyond.pl Data Center Beyond.pl Specyfikacja techniczna Data Center Beyond.pl Pierwsze w Polsce w pełnie neutralne telekomunikacyjnie centrum danych Ponad 10 operatorów przyłączonych światłowodami: Level 3 Communications,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów własnej serwerowni w modelu sharing

Optymalizacja kosztów własnej serwerowni w modelu sharing Optymalizacja kosztów własnej serwerowni w modelu sharing Sylwester Biernacki, prezes zarządu ATM S.A. ATM S.A. wizytówka Pierwsza firma przyłączona do Internetu w Polsce Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 Beyond.pl Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 1 Pierwsze w Polsce w pełni neutralne telekomunikacyjnie centrum danych. Ponad 10 operatorów: - operatorzy klasy międzynarodowej Tier1: Cogent, Level3,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Innowacyjne rozwiązania Piotr Kania p.kania@apra-optinet.pl Tematyka prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i

Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i T-Mobile NetWorkS! Kim jesteśmy? Planowanie Budowa Nadzór

Bardziej szczegółowo

Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja. Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014

Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja. Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014 Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014 Data Centre Services Team Zespół 6 osób Działania na rzecz Grupy Nordea (Nordea IT Sp. z.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji DP ViewNet Zaawansowane systemy sterowania Nowa seria central DP to także najnowocześniejsze układy sterowania Automatyka central DP została

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 2. Zasilacze i łącza 3. Ochrona przeciwpożarowa 4. Bezpieczeństwo 5. Wycieczka grupy ISX-2.IF

1. Wiadomości ogólne 2. Zasilacze i łącza 3. Ochrona przeciwpożarowa 4. Bezpieczeństwo 5. Wycieczka grupy ISX-2.IF CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH W PIASECZNIE (GTS) Spis treści: 1. Wiadomości ogólne 2. Zasilacze i łącza 3. Ochrona przeciwpożarowa 4. Bezpieczeństwo 5. Wycieczka grupy ISX-2.IF Wiadomości ogólne W Piasecznie

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe koszty budowy: Przykładowe wymagania:

Przykładowe koszty budowy: Przykładowe wymagania: Nazwa modułu: Nowoczesne technologie informatyczne w zastosowaniach branży IT Wykład 11: (13.01.2014) Standardy budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Zagadnienia poruszane na wykładzie: 1) Dobre

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych monitorowanie bezpieczeństwa Janusz Żmudziński Polskie Towarzystwo Informatyczne Nadużycia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 21.03.2013 Agenda Miasto Lublin Źródła danych referencyjnych Procesy integracyjne Budowa MCPD Ewolucja komunikacji

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dokument Główny (wyciąg)

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dokument Główny (wyciąg) System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dokument Główny (wyciąg) Warszawa, dn. 10.04.2006 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...3 2. DOKUMENTACJA SZCF...3 3. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Poznaj możliwości lidera rynku DC w Polsce

Poznaj możliwości lidera rynku DC w Polsce Centra danych Atman Poznaj możliwości lidera rynku DC w Polsce Architektura 3 centra danych o łącznej powierzchni 13 600 mkw. Konstrukcja żelbetowa, szkieletowo-monolityczna Rampy i windy towarowe ułatwiające

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Akty prawne Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w oparciu o niżej wymienione akty prawne dba o bezpieczną eksploatację użytkowanej

Bardziej szczegółowo

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11. MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.2013 Oferta Schneider Electric w zakresie konsultingu serwisowego. Audyt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji 2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Spożywczym Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna 18-19 marca 2013 r. Światowy lider wynajmu generatorów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Migracja infrastruktury NK. Tomasz Paszkowski, PLNOG 2011 Kraków

Migracja infrastruktury NK. Tomasz Paszkowski, PLNOG 2011 Kraków Migracja infrastruktury NK Tomasz Paszkowski, PLNOG 2011 Kraków Porównanie serwerowni - koszty 160 140 120 Procent 100 Telehouse.Poland Poprzednia serwerownia Zysk skumulowany 80 60 40 20 0 2011 2012 2013

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA CAŁKOWITA : 2250 M2 770 M2 POWIERZCHNI BIUROWEJ DO WYNAJĘCIA MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA MODUŁY: I PIĘTRO-

Bardziej szczegółowo

JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r.

JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r. Audyt informatyczny JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r. GaMP Sp. z o.o. GaMP Sp. z o.o. Aleja Konstytucji 3 Maja 8 65-803 Zielona

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Certified Data Center Professional Training

Certified Data Center Professional Training Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK258S Certified Data Center Professional Training Dni: 2 Opis: Jest to dwudniowe szkolenie poświęcone najważniejszym elementom Ośrodków Przetwarzania Danych. Omawianie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI Załącznik H do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI Załącznik H do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie kradzieży i dewastacji infrastruktury

Przeciwdziałanie kradzieży i dewastacji infrastruktury XV Konferencja KIKE Przeciwdziałanie kradzieży i dewastacji infrastruktury Serock 18-19.11.2014 Przeciwdziałanie kradzieży i dewastacji infrastruktury Efektywne zarządzanie informacją o incydentach Standardy

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Zadanie nr 1: Najem powierzchni w Data Center

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem obiektu przemysłowego ELEKTRONICZNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO I TECHNICZNEGO NADRZĘDNY SYSTEM MONITORUJĄCY I INTEGRUJĄCY PRACĘ WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS)

Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Załącznik nr 1 do SIWZ (do Umowy) Opis przedmiotu zamówienia Usługa łączy dostępowych oraz usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania

Bardziej szczegółowo

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WA-910-28-6/06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. wg rozdzielnika Szanowni Państwo, w związku z pytaniami otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie. E-RMA Aplikacja Endress do zdalnej kontroli

Informacja o produkcie. E-RMA Aplikacja Endress do zdalnej kontroli Informacja o produkcie E-RMA Aplikacja Endress do zdalnej kontroli E-RMA System System E-RMA został wprowadzony, aby zapewnić możliwość monitorowania pracy agregatu na duże odległości. Teraz gdziekolwiek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55 Aby uzyskać szczegółowe instrukcje do opracowania dokumentu należy otworzyć poniższe hiperłącze: 400 - B.V Środowisko komputerowych systemów informatycznych.pdf 1. Czy chcesz przeprowadzić pełny czy skrócony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANE PRZEZ VENO

ZARZĄDZANE PRZEZ VENO obiekty ZINTEGROWANE ZARZĄDZANE PRZEZ VENO OPROGRAMOWANIE DO WIZUALIZACJI i integracji systemów zabezpieczenia mienia Rozwiązanie dla osiedli mieszkaniowych Rozwiązanie dla osiedli mieszkaniowych www.venois.pl

Bardziej szczegółowo

Zalecenia instalacyjne

Zalecenia instalacyjne Zalecenia instalacyjne do Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i nie może być reprodukowana bez uprzedniego pozwolenia. Zastrzega się prawo modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zarządzanie Ciągłością Działania Zarządzanie Ciągłością Działania / specyfika dla usług Przetwarzania Danych / Jerzy Kurowski, CISA Seminarium MAINFRAME Zachełmie 30.05 2.06.2011 Business Continuity Management /BCM/ - Ciągłość BIZNESU

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA technologie sieciowe

KONFERENCJA technologie sieciowe PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY IT WSPIERĄJĄCEJ APLIKACJE KONFERENCJA technologie sieciowe Damian Sieradzki LANSTER 2014 Model TCP/IP Model ISO/OSI Warstwa aplikacji Warstwa Aplikacji Warstwa prezentacji

Bardziej szczegółowo

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E03J Series and E04J Series Typ regulacji: E03J001 and E04J001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Centra Danych rozwiązania, standardy, optymalizacja kosztów. Warszawa, wrzesień 2012r.

Nowoczesne Centra Danych rozwiązania, standardy, optymalizacja kosztów. Warszawa, wrzesień 2012r. Nowoczesne Centra Danych rozwiązania, standardy, optymalizacja kosztów Warszawa, wrzesień 2012r. Agenda spotkania Kim jesteśmy? Marki ATMAN i Thinx Poland Rynek data center w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEŁACZEŃ NOWO PROJEKTOWANEJ SERWEROWNI I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CENTRALI BGK WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 7

PROGRAM PRZEŁACZEŃ NOWO PROJEKTOWANEJ SERWEROWNI I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CENTRALI BGK WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 7 PROGRAM PRZEŁACZEŃ NOWO PROJEKTOWANEJ SERWEROWNI I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W CENTRALI BGK WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 7 Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 WARSZAWA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I. Spis dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji: Projekt budowlany Projekty wykonawcze STWiORB Przedmiary 1. Wykonawca po

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA NA WYPADEK DYSFUNKCJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA NA WYPADEK DYSFUNKCJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Urząd Gminy Kęty Dokument Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA NA WYPADEK DYSFUNKCJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Sporządził Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie w strefie dobrej telekomunikacji

Podkarpacie w strefie dobrej telekomunikacji Podkarpacie w strefie dobrej telekomunikacji Aleksander Kucharski Key Account Manager 26.01.2015 Rzeszów Agenda O nas: Grupa 3S 3S Data Center Fakty i liczby Bezpieczeństwo usługi przewagi 3S Data Center

Bardziej szczegółowo

Ale ile to kosztuje?

Ale ile to kosztuje? Ale ile to kosztuje? IT w medycynie - normy PN-ISI/IEC 27001 - Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji; PN-ISO/IEC 17799 w odniesieniu do ustanawiania

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

Formularz zakresu oferty

Formularz zakresu oferty Formularz zakresu oferty Data Dane instytucji Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail Osoby do kontaktu lp. Imię i nazwisko Obszar Kontakt Godziny kontaktu Lista aktów prawnych i regulacji wewnętrznych uwzględnianych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Obwody końcowe (maks. 4 obwody po 20 opraw) 1. Instalacja okablowania systemu FZLV. Schemat blokowy systemu FZLV: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW I. Podstawa prawna Polityka Bezpieczeństwa została utworzona zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Elementy wymagań Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 bezpieczeństwo fizyczne

Elementy wymagań Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 bezpieczeństwo fizyczne Elementy wymagań Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 bezpieczeństwo fizyczne dr inż. Bolesław Szomański bolkosz@wsisiz.pw.edu.pl Filozofia prezentacji wymagań i zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring przepompowni jako efektywna platforma wsparcia serwisu i komunikacji z klientem. Szczyrk, 25 kwietnia 2013

Monitoring przepompowni jako efektywna platforma wsparcia serwisu i komunikacji z klientem. Szczyrk, 25 kwietnia 2013 Monitoring przepompowni jako efektywna platforma wsparcia serwisu i komunikacji z klientem Szczyrk, 25 kwietnia 2013 Serwis Wilo pracuje dla naszych Klientów 60 countries more than 300 own Wilo technicans

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013r. STRONA 1 USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013 Spis Treści 1 O Nas pointas.com.pl 2 Kadra i Kwalifikacje 3 Audyty i konsulting

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. Do Wykonawców pobierających SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w samorządzie. Łódź, czerwca 2016

Systemy informatyczne w samorządzie. Łódź, czerwca 2016 Systemy informatyczne w samorządzie Łódź, 16-17 czerwca 2016 Podmiot publiczny JST obowiązany jest używać do realizacji zadań systemy teleinformatyczne, które spełniają minimalne wymagania określone przepisami

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1 Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych Wykład 1 1. WPROWADZENIE 2 Bezpieczeństwo systemu komputerowego System komputerowy jest bezpieczny, jeśli jego użytkownik może na nim polegać, a zainstalowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISU. Agregat kanałowy średniego sprężu DC Inverter typu Multisplit. CNAUX.PL

INSTRUKCJA SERWISU. Agregat kanałowy średniego sprężu DC Inverter typu Multisplit. CNAUX.PL INSTRUKCJA SERWISU Agregat kanałowy średniego sprężu DC Inverter typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Twoja przestrzeń dla biznesu. bezpieczne i stabilne centrum danych Beyond.pl

Twoja przestrzeń dla biznesu. bezpieczne i stabilne centrum danych Beyond.pl Twoja przestrzeń dla biznesu bezpieczne i stabilne centrum danych Beyond.pl Bezpieczeństwo. Innowacja. Wydajność. O Beyond.pl Beyond.pl od 2005 r. dostarcza pełen zakres usług związanych z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo