Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych"

Transkrypt

1 Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych Paweł Wawrzyniak Warszawa, 23 kwietnia 2015

2 2 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

3 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Nordea IT Polska sp. z o.o. została powołana do życia przez Nordea Bank AB, by wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów nabyte w Nordea Bank Polska S.A., wspierać Grupę Nordea w działaniach z obszaru IT Z sukcesem realizujemy wiele dużych międzynarodowych projektów informatycznych, wspieramy bank w Polsce, krajach bałtyckich i Skandynawii Posiadamy 2 nowoczesne CPD, w których prowadzimy działalność m.in. w zakresie kolokacji i usług powiązanych Działamy w ramach pięciu departamentów 3

4 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Data Centre Services, zespół 6-7 osób: Wsparcie dla Nordea Operation Centre w Polsce, Łódź 700 osób (2 lokalizacje) Floor Management, Service Management i nadzór nad jakością usługi Primary Data Centre Floor Management, Service Management i nadzór nad jakością usługi Disaster Recovery Centre Wsparcie projektów (przedsięwzięć) realizowanych w powyższych obszarach odnośnie definicji wymagań, definicji standardów i zgodności projektów oraz ich wykonania z wymaganiami Nordea AB (w tym projektu migracji Nordea Bank Polska S.A. do PKO BP S.A) 4

5 5 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

6 Bezpieczeństwo CPD Podstawowe założenia Bezpieczeństwo CPD musi być zapewnione na kilku warstwach: Fizycznej (lokalizacja, otoczenie, budynek, pomieszczenia, itp.) Infrastrukturalnej (zasilanie, chłodzenie, wyposażenie, łącza telekomunikacyjne, sieć, serwery, sprzęt IT, oprogramowanie, itd.) Organizacyjnej (polityka; procesy: ITILv3; procedury; standardy: ISO 27001, ISO 27002, ISO 31000; kadry) 6

7 Bezpieczeństwo CPD Podstawowe założenia 14% 7% 3% 44% Awarie sprzętowe lub systemów Błąd ludzki 32% Uszkodzenie oprogramowania Wirusy komputerowe Klęski żywiołowe 7

8 8 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

9 Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Analiza ryzyka Dostępność stabilnego zasilania, łączy telekomunikacyjnych Drogi dojazdowe Bezpośrednie sąsiedztwo i charakter prowadzonej tam działalności Plan zagospodarowania przestrzennego Klęski żywiołowe Dodatkowe zalety lub wady otoczenia (lotnisko vs stadion) źródło: Pamiętajmy, że cykl życia CPD to zwykle 10 do 20 lat (i więcej) 9

10 Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Zagrożenia: Prace ziemnie w bezpośrednim sąsiedztwie mogą uszkodzić trasy kablowe łącz telekomunikacyjnych, podziemne kable zasilające, instalację gazową itp. (z drugiej strony to samo może wydarzyć się poza zasięgiem naszego wzroku) Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego mogą generować niebezpieczne wstrząsy (np. palowanie) Ruch na drodze dojazdowej może się zwiększyć (dalsze sąsiedztwo) co może oznaczać np. wstrząsy, ryzyko związane z wypadkiem lub przewozem niebezpiecznych substancji W otoczeniu może pojawić się mniej bezpieczne sąsiedztwo PDC,

11 Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Standardy korporacyjne dla CPD Drugie CPD? Przy planowaniu drugiego ośrodka, który ma być synchronizowany z ośrodkiem podstawowym w konfiguracji: aktywny <-> aktywny celem zapewnienia ciągłej lub prawie ciągłej dostępności, przy ograniczeniach obecnej technologii światłowodowej, zaleca się dystans 5 do 15 km Warto rozważyć posiadanie trzeciego ośrodka (disaster recovery) w odległości np. ponad 200 km (cold site) Tylko zapasowy ośrodek przetwarzania może nas efektywnie ochronić przed skutkami klęski żywiołowej 11

12 Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Pytania: Czy przetestowano plany DRP? Czy wszystkie warstwy infrastruktury świadczenia usług przełączą się automatycznie? W jakim czasie nastąpi przełączenie usług? Czy w organizacji mamy osoby kluczowe dla działania danej usługi? Krytyczne jest wczesne wykrywanie awarii (monitoring infrastruktury i usług) 12

13 Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Pytania: Załóżmy brak zasilania na obszarze województwa przez okres dłuższy niż np. 72h. Czy ktokolwiek dostarczy nam paliwo do agregatów pomimo tego, że mamy kontrakt na dostawę paliwa? A jak będzie wyglądała sprawa dostępności łączy operatorskich? (centrala operatora na pewno jest podtrzymywana, ale jak wygląda to w odległych lokalizacjach?) Rozważamy sytuacje klęsk żywiołowych, wszelkie czarne scenariusze ( W ), a czy nie lepiej być gotowym na niedostępność CPD z powodu braku Bieżącej wody, faktu zastosowania rakotwórczego kleju do wykładzin na powierzchni biurowej lub blokady drogi dojazdowej w związku z wypadkiem? Primary Data Centre 13

14 Warstwa fizyczna Temat 2: Bezpieczeństwo fizyczne Od początku października do początku listopada 2014 roku stwierdzono 18 lotów nad francuskimi elektrowniami atomowymi lub w ich pobliżu Atak dronem? W przypadku celowego ataku różne warianty, np. rozpoznanie obiektu i zabezpieczeń technicznych, ciecze wylewane na wymienniki ciepła, małe ładunki wybuchowe itp. Niezamierzony atak - utrata kontroli nad dronem, uszkodzenia obiektu CPD Kolega z Zespołu DCS złożył własnego drona w tydzień. Potrzebne części zakupił przez Internet Obecnie eksperci twierdzą, że drony nie są w stanie przenosić ładunków o odpowiedniej mocy, aby być zagrożeniem A w niedalekiej przyszłości? Czy będziemy umieszczać takie ryzyko w analizach? Nevit Dilmen, źródło: Wikipedia 14

15 Warstwa fizyczna Temat 2: Bezpieczeństwo fizyczne Wniesienie na ośrodek ładunku wybuchowego, podsłuchu lub rozpylenie gazu to zdarzenia możliwe Procedury ochrony osób i mienia muszą być regularnie przeglądane i aktualizowane Listy osób uprawnionych do dostępu i mogących autoryzować gości muszą być zawsze aktualne Firmy zewnętrzne (np. serwis systemów CPD, budynkowych lub IT) muszą pracować pod nadzorem autoryzowanego personelu (ryzyko sabotażu) Dokładna kontrola ruchów osobowo-materiałowych Największym wrogiem ochrony i najlepszych procedur jest - rutyna. Warto przeprowadzać okresowe testy czujności Charakter CPD być może obiekt powinien podlegać obowiązkowej ochronie i posiadać plan ochrony? Audyty bezpieczeństwa są koniecznością Primary Data Centre EPO na stanowisku ochrony SPOF, z którym musimy żyć (ryzyko konieczne do zaakceptowania) 15

16 16 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

17 Warstwa infrastrukturalna Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1 Budynek może być jednocześnie np. centralą firmy i CPD tzw. budynek mieszanego przeznaczenia Decyzja może wynikać z: konieczności dostarczenia rozwiązania tymczasowego mylnie rozumianego prestiżu lub wygody braku innej możliwości Taki budynek może znajdować się w centrum miasta, co oznacza dodatkowe utrudnienia (poza łatwym dojazdem dla personelu, służb miejskich i patroli/grup interwencyjnych ochrony) np. działalność sąsiednich firm, bliskość ulic, torów kolejowych, częste zaniki zasilania etc. Stare Primary Data Centre, 2008 Najgorszy scenariusz dla CPD 17

18 Warstwa infrastrukturalna Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1 Problem Nakładanie się dwóch różnych standardów bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia, współdzielone systemy zabezpieczeń technicznych (SKD, SSWiN, CCTV, kamery IP) Nakładanie się i zacieranie odpowiedzialności Rozwiązanie Należy wyraźnie określić zasady dostępu do pomieszczeń, odpowiedzialności, wydać stosowne instrukcję ochronie oraz personelowi (centrali i CPD), umożliwić przepływ informacji Za bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie CPD odpowiada kierownik obiektu. W budynku mieszanego przeznaczenia jest kierownik obiektu, który nie musi być kierownikiem CPD taka sytuacja powinna być wyjaśniona za pomocą odpowiednich regulacji Problemy z wykonywaniem napraw po awariach i przeglądów prewencyjnych Wzajemna komunikacja o konieczności wykonania przeglądów lub napraw, które mogą wzajemnie zakłócać działalność centrali i CPD, o ile to możliwe komunikacja z wyprzedzeniem (plan przeglądów), uzyskiwanie zgody biznesu na prace serwisowe infrastruktury CPD, dobrze zdefiniowane procesy zarządzania zdarzeniami, incydentami, problemami i zmianami Zagrożenie dla ciągłości działania CPD w przypadku współdzielenia infrastruktury np. zasilania (trafostacja, agregat, UPS budynkowy) Możliwie maksymalne odseparowanie infrastruktury krytycznej CPD od powierzchni biurowych. Trafostacja i agregat (o odpowiedniej mocy) mogą być współdzielone, UPS budynkowy musi być osobno dedykowany dla powierzchni biurowych i odbiorów w CPD 18

19 Warstwa infrastrukturalna Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1 Problem Możliwy dyskomfort pracowników biura (hałas, transport urządzeń) Awarie infrastruktury budynkowej mogą wpływać na obszar CPD (instalacja wodociągowa, kanalizacja) Ograniczenia infrastruktury budynku biurowego Rozwiązanie Pomieszczenie UPS i serwerownie powinny zostać wygłuszone tak, aby nie zakłócać pracy w sąsiednich biurach. Trasy transportowe powinny być tak wyznaczone, aby nie blokować korytarzy w przestrzeni biurowej (w miarę możliwości), ewentualnie dostawy sprzętu po godzinach pracy biura System BMS w CPD powinien korzystać z czujek zalania, które zainstalowane powinny być w miejscach potencjalnego pojawienia się wody (nie tylko przy klimatyzatorach, także np. pod sufitem) Konieczność wymiany trafostacji, agregatu, wzmocnienia stropu w pomieszczeniach serwerowni i UPS, instalacja dodatkowych systemów ppoż. (system gaszenia gazem + butlownia), duże ilości okablowania w szachtach itp.. Stare Primary Data Centre. Komora 19

20 Warstwa infrastrukturalna Temat 4: Charakterystyka budynku. Przestrzeń dedykowana Przestrzeń CPD może być dedykowana wyłącznie jednemu użytkownikowi Brak współdzielonej infrastruktury krytycznej, systemów zabezpieczenia technicznego, dedykowana ochrona i własne standardy bezpieczeństwa fizycznego Taki budynek może znajdować się poza centrum miasta, ale w jego bliskości (łatwy dojazd dla personelu, służb miejskich, patroli/grup interwencyjnych ochrony) Jest to scenariusz lepszy od budynku mieszanego przeznaczenia z przestrzenią współdzieloną Disaster Recovery Data Centre. Komora 20

21 Warstwa infrastrukturalna Temat 4: Charakterystyka budynku. Przestrzeń dedykowana Problem Mogą występować ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez sąsiadów Awarie infrastruktury budynkowej mogą wpływać na obszar CPD (instalacja wodociągowa, kanalizacja) Rozwiązanie Należy upewnić się i zagwarantować sobie (poprzez porozumienie z Administratorem Budynku), że w budynku nie będzie prowadzona działalność, która może nieść zagrożenie dla CPD (np. hurtownia farb i lakierów, gotówkowa placówka bankowa) System BMS w CPD powinien korzystać z czujek zalania, które zainstalowane powinny być w miejscach potencjalnego pojawienia się wody (nie tylko przy klimatyzatorach, także np. pod sufitem) Disaster Recovery Data Centre komora i MDF 21

22 Warstwa infrastrukturalna Temat 5: Charakterystyka budynku. Dedykowany obiekt CPD zaprojektowane i zbudowane od podstaw Lokalizacja poza centrum miasta, ale umożliwiająca łatwy dojazd dla personelu służb miejskich, patroli/grup interwencyjnych ochrony Brak ograniczeń strukturalnych i infrastrukturalnych istniejących budynku (projekt uwzględniający wszystkie potrzeby CPD) Ułatwione zarządzanie obszarem bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia Ułatwione zarządzanie dostawami i usuwaniem sprzętu, przeglądami i naprawami po awariach Primary Data Centre. Komora AST Szansa na zapewnienie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa w warstwie fizycznej, infrastrukturalnej i organizacyjnej 22

23 Warstwa infrastrukturalna Temat 5: Charakterystyka budynku. Dedykowany obiekt Primary Data Centre. Wewnątrz komory AST 23

24 Warstwa infrastrukturalna Temat 6: Monitoring środowiska Korozja urządzeń IT w serwerowni o kontrolowanych warunkach środowiskowych jest możliwa! Miejscowe i ciągłe pomiary temperatury oraz wilgotności (BMS) nie dadzą nam 100% pewności, że sytuacja korozji nie wystąpi (np. pomiar w 3 miejscach zimnego korytarza na wysokości 2/3 szaf IT) Tego typu pomiary pozwalają, co najwyżej, udowodnić, że w obrębie komory serwerowni spełnione są parametry określone w SLA odnośnie oczekiwanej temperatury i wilgotności 24

25 Warstwa infrastrukturalna Temat 6: Monitoring środowiska Dobrą praktyką są okresowe pomiary przy użyciu kamery termowizyjnej, dokonywane w różnych miejscach komory, nieobjętych bezpośrednio pomiarem temperatury i wilgotności np. na wlocie zimnego powietrza do urządzeń wolnostojących Zdalny monitoring nie jest panaceum na wszelkie dolegliwości nic nie zastępuje regularnych wizualnych inspekcji Konieczne jest rozwiązanie problemu poprzez zmniejszenie wilgotności i zwiększenie temperatury nawiewu źródło: 25

26 Warstwa infrastrukturalna Temat 7: Atak gryzoni! Nie ma szczurów, bo są myszy. A szczury jedzą myszy, więc gdyby były szczury, to by nie było myszy cytat z życia! Gryzonie uwielbiają izolacje kabli, a także światłowody Ilość zakamarków CPD komplikuje zidentyfikowanie obecności intruzów Znalezienie przegryzionego światłowodu może nie być łatwe Na tak specyficzne zagrożenie także trzeba być gotowym źródło: Internet 26

27 27 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

28 Warstwa organizacyjna Temat 8: Najważniejsze procesy Zarządzanie zmianą musi być dobrze udokumentowane i zaimplementowane (ANSI/TIA-942) Zarządzanie konfiguracją aktualna dokumentacja Zarządzanie pojemnością kontrola i planowanie zużycia zasobów Zarządzanie zdarzeniami, incydentami, problemami Procedura dostawy i instalacji (z testami i weryfikacją poprawności) Procedura wizualnych inspekcji i badań kamerą termowizyjną Procedura usuwania sprzętu 28

29 Warstwa organizacyjna Temat 9: Brak weryfikacji poprawności instalacji urządzenia Urządzenie nieprawidłowo podłączone do dwutorowego systemu zasilania Dodatkowo, wizualna inspekcja pozwalała potwierdzić, że zasilanie doprowadzone jest z dwóch torów Konfiguracja nie jest jednak zgodna z wymaganiami producenta, które określono w dokumentacji instalatora Dziurawa procedura dostawy i instalacji sprzętu nie uwzględniono konieczności wykonania testu, który pozwoliłby ustalić, że zasilanie rozprowadzone jest do modułów urządzenia w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości działania Brak testu może sprawić, że źle podłączone urządzenie pozostanie niewykryte przez wiele miesięcy Nieprawidłowo rozprowadzone zasilanie Utrata zasilania na jednym torze oznacza całkowite wyłączenie urządzenia Zasilanego dwutorowo, ale niewłaściwie 29

30 Warstwa organizacyjna Temat 9: Brak weryfikacji poprawności instalacji urządzenia Tego typu awarii można uniknąć należy posiadać procedurę dostawy i instalacji sprzętu, która wymaga testu i sprawdzenia poprawności konfiguracji (część procesu Zarządzania zmianą) Wymagania instalacyjne powinny być konfrontowane z dokumentacją producenta Dokumentacja konfiguracji serwerowni powinna być aktualizowana od razu po instalacji Autoryzowany personel powinien bezpośrednio nadzorować firmy zewnętrzne, odpowiedzialne za instalację urządzeń Tego typu błędy można naprawić wyłącznie w czasie bezpiecznego okna serwisowego wyłączenie urządzenia może nie być możliwe (sic!). Wówczas konieczne jest posiłkowanie się dodatkowym źródłem (tymczasowym) zasilania Prawidłowo rozprowadzone zasilanie 30

31 Warstwa organizacyjna Temat 10: Zmiany produkcyjne i nieprodukcyjne Montaż tzw. nieprodukcyjnego urządzenia bez przejścia procesu zarządzania zmianą (CR-a) sam CR nie zagwarantuje ciągłości operacyjnej, ale Dla CPD nie ma rozróżnienia na sprzęt produkcyjny i nieprodukcyjny. Każda instalacja niesie za sobą ryzyko, każdy sprzęt konsumujący zasoby staje się produkcyjny, ma wpływ na zarządzanie konfiguracją i pojemnością, może stać się przyczyną incydentu (staje się częścią żywej infrastruktury) Oby infrastruktura nie zaczęła żyć własnym życiem! Okablowanie a la spaghetti źródło: Internet 31

32 Warstwa organizacyjna Temat 11: Inne wciąż popularne błędy Instalacja urządzenia w szafie, która jest na granicy zapasu mocy. W najbardziej korzystnym scenariuszu może oznaczać to zadziałanie zabezpieczenia w listwie PDU dla kilku gniazd (1 pole), zasilanych z jednego toru. W najgorszym wariancie wyłączeniu ulegną urządzenia w całej szafie. Jeżeli istnieje problem z selektywnością zabezpieczeń, to wpływ może być jeszcze większy (cała serwerownia?) przy przeciążeniu lub zwarciu Nierównomierne obciążenie torów zasilania błahe, ale wciąż popularne. Ma negatywny wpływ na zarządzanie pojemnością Mnożenie urządzeń jednozasilaczowych, które stają się krytyczne i zabezpieczanie ich coraz większą ilością STS-ów. Dodatkowo, komplikuje proces zarządzania pojemnością Problem z selektywnością zabezpieczeń. Przykładowy wpływ awarii (zwarcie) lub przeciążenia zasilacza 32

33 Warstwa organizacyjna Temat 12: Procesy, procedury a rzeczywistość Zaniki zasilania to zwykle serie często mają związek ze złymi warunkami atmosferycznymi Przy zanikach częstszych niż 3 na godzinę, układ automatyki klimatyzacji zostaje zablokowany, sprężarki chillerów przestają pracować (jest to mechanizm ochronny) - konieczny jest fizyczny restart sterownika (na dachu?) W serwerowni zaczyna rosnąć temperatura Najlepiej wyciągnąć sygnał do pomieszczenia kontroli i nadzoru CPD (BMS) Uruchomienie agregatu na okres 1h po pierwszym zaniku zasilania lub praca do zatrzymania Każde przełączenie źródła zasilania przez SZR to dodatkowe ryzyko Problem z restartem sterownika klimatyzacji lub startem agregatu w czasie burzy z piorunami? Tier I i Tier II szczególne ryzyko SMS? Obsługa 24/7 (Tier III, Tier IV) 33

34 34 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo CPD... Warstwa fizyczna Warstwa infrastrukturalna Warstwa organizacyjna Podsumowanie

35 Podsumowanie Obowiązuje reguła najsłabszego ogniwa Wszystkie warstwy infrastruktury są ze sobą powiązane Testy integracyjne i obciążeniowe przed uruchomieniem Regularne audyty i oceny ryzyka Aktualna dokumentacja Zdefiniowane, udokumentowane i wdrożone procesy Zdefiniowane i ciągle aktualizowane procedury Gotowość do ciągłych zmian Optymizm w stosunku do wyzwań codzienności 35

36 Podsumowanie W prezentacji wykorzystano pomysły i spostrzeżenia członków Zespołu DCS Nordea IT Polska sp. z o.o.: Zenon Ruta, Sebastian Jary, Filip Jeziorski, Piotr Trzciński, Krzysztof Kęsicki, Bartosz Kwiatek, Paweł Wawrzyniak 36

37 Dziękuję

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. 10 lat Grupy Raben. Bezpieczeństwo na talerzu. Działania przestępcze. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Bezpieczeństwo. 10 lat Grupy Raben. Bezpieczeństwo na talerzu. Działania przestępcze. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group ISSN 2391-6141 MAJ / 2015 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Bezpieczeństwo we współczesnych łańcuchach dostaw 10 lat Grupy Raben w Niemczech

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE październik 2014 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści 4 6 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 30 32 Na czym bazować, projektując Instalację

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 dzisiaj 1 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 Wystartowała kolejna fabryka ABB w Polsce 4 Efektywnie i cicho. Transformatory dla PSE 9 Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo