dr inż. Paweł Morawski E-Firma

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Paweł Morawski E-Firma"

Transkrypt

1 dr inż. Paweł Morawski E-Firma

2 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski www: konsultacje: TBD.

3 CEL PRZEDMIOTU CELEM PRZEDMIOTU E-FIRMA JEST PRZYBLIŻENIE STUDENTOM TEMATYKI FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (BEZ WZGLĘDU NA ICH WIELKOŚĆ) OSADZONYCH I OPTYMALIZUJĄCYCH SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W WIRTUALNYM ŚWIECIE ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI KREOWANEJ PRZEZ INTERNET. MOGĄ TO BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE PROWADZĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ TYLKO W SIECI LUB TE, WSPOMAGAJĄCE SWOJE DZIAŁANIE TECHNOLOGIAMI KOMUNIKACYJNYMI I INFORMATYCZNYMI ICT (MODEL ŁĄCZONY)

4 GŁÓWNE OBSZARY / TEMATYKA 1. Gospodarka elektroniczna w globalnym społeczeństwie, e-klient 2. Infrastruktura teleinformatyczna podstawą prowadzenia e-firmy 3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w przestrzeni wirtualnej 4. Rozwój sektora e-usług oraz E-administracji 5. Aspekty techniczne prowadzenia działalności gospodarczej w Sieci 6. Działania promocyjne w Sieci (e-marketing) 7. Modele i ekonomika działalności gospodarczej w Sieci 8. Aspekty prawne prowadzenia działalności w świecie wirtualnym

5 LITERATURA 1. Olszak C., Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. PWN, Warszawa Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wyd. PWN, Warszawa Majewski P., Czas na e-biznes, Wyd. Helion, Gliwice Januła E., Truś T., Gospodarka elektroniczna, Wyd. Difin, W-wa Wrycza S. (red.), Informatyka dla ekonomistów, Wyd. UG, Gdańsk 2000 ZDECYDOWANIE WARTO: ORAZ

6 WIRTUALIZACJA XXI wiek to czas informatyzacji, cyfryzacji i elektronizacji przepływów oraz wirtualizacji działań zarządczych. Rozwój technologii informatycznych przyczynił się do tego, iż w obszarze zarządzania bardzo wiele czynności może być wykonywane z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, a w szczególności Internetu, bez konieczności fizycznego udziału stron transakcji.

7 WIRTUALIZACJA Wirtualizacja jest traktowana, jako swoiste odmiejscowienie działalności gospodarczej i wykorzystanie sieci oraz systemów komputerowych w tym celu. Wirtualizacja stwarza możliwość istnienia i funkcjonowania w dowolnym czasie i miejscu, dzięki czemu organizacja może, za pomocą systemów multimedialnych, w każdej lokalizacji zarówno prezentować swoje wyroby, jak i świadczyć usługi

8 WIRTUALIZACJA Zarządzanie w dobie globalizacji, dynamicznego postępu w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT oraz wszechobecnego wykorzystania sieci Internet, staje obecnie przed nowymi wyzwaniami. Pojawiają się nowe pojęcia jak np. e-gospodarka czy e-konsument.

9 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA e-gospodarka (e-economy) - to bardzo szerokie i pojemne pojęcie, które definiuje wirtualną arenę, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, przeprowadzane są transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany wartości i gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty pomiędzy uczestnikami. Jest odwzorowaniem starej, tradycyjnej gospodarki w wirtualnym świecie, kreowanym przez Internet.

10 E-KONSUMENT e-konsument - to osoba fizyczna przejawiająca potrzeby konsumpcyjne i zaspokajająca je dobrami i usługami kupionymi w Internecie e-nabywca - to osoba fizyczna wchodząca w posiadania dóbr i usług w drodze aktu kupnasprzedaży za pośrednictwem Internetu E-Klient

11 E-ZACHOWANIA e-zachowania nabywcze proces wyboru lub/i zakupu w Internecie dóbr i usług, które zaspokajają potrzeby e-konsumentów Zachowania nabywcze vs. e-zachowania nabywcze: -podmiot, który kupuje -przedmiot zakupu -czas zakupu -przestrzeń zakupu

12 e-konsument (cechy): E-KONSUMENT - CECHY jest wygodny (zakup 7/24 + dogodny odbiór) nie jest anonimowy (personalizacja/indywidualizacja) ceni swój czas (pełna kontrola procesu + instant ) ceni wartość (lojalność vs. jeden klik) zapłaci więcej (bezpieczeństwo i pewność dostarczenia oczekuje możliwości modyfikacji oferty (elastyczność)

13 E-KONSUMENT - PROCES Proces podejmowania decyzji przez e-konsumenta: rozpoznanie potrzeby poszukiwanie informacji ocena alternatyw decyzja o zakupie zachowanie po dokonaniu zakupu

14 E-KONSUMENT - CZYNNIKI Czynniki kształtujące zachowania e-konsumentów: Ekonomiczne: (cena, podaż, dochód) Demograficzne: (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wielkość gosp. dom.) Społeczno-zawodowe: (wykształcenie, zawód, kultura, rodzina, wykluczenie cyfr.) Psychologiczne: (motywy, postawy, emocje, percepcja, przyzwyczajenia, )

15 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTW tradycyjne (rolnicze, pierwotne) - przed rewolucją przemysłową, gospodarka oparta na rolnictwie i rzemiośle przemysłowe (industrialne) - po rewolucji przemysłowej (przełom XVIII i XIX w.) dominująca rola przemysłu i produkcji masowej poprzemysłowe (postindustrialne) - przełom lat 60. i 70. XX wieku, rozwój sektora usług, indywidualizacja informacyjne - lata 90. XX wieku, informacja głównym towarem, gospodarka oparta na wiedzy.

16 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Społeczeństwo Informacyjne - to nowy typ społeczeństwa, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa.

17 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Społeczeństwo Informacyjne opiera się na 4 filarach: I. technologicznym - dostępność urządzeń i technologii ICT II. ekonomicznym - duży udział gałęzi usług i przetwarzania informacji III. społecznym - wysoki odsetek korzystających z ICT = wykształcenie IV. kulturowym - wysoki poziom kultury informacyjnej (akceptacja )

18 RYNEK ELEKTRONICZNY Rynek elektroniczny - to taki rynek, na którym stosowane są technologie informatyczne, a w szczególności Internet i technologie z nim związane. Podstawowe cechy rynku elektronicznego to: - wszechobecność - łatwość dostępu do informacji - niski koszt całej transakcji

19 e-biznes e-biznes (e-business) - to prowadzenie biznesu online z wykorzystaniem systemów informatycznych i technologii internetowych. To przeniesienie tradycyjnych procesów biznesowych wymiany informacji, zasobów, wiedzy w wirtualną przestrzeń sieci teleinformatycznych - w szczególności Internetu. 19

20 sekwencja pojęć związanych z elektronicznym biznesem e-commerce < e-biznes < E-Gospodarka 20

21 sekwencja pojęć związanych z elektronicznym biznesem e-logistyka e-commerce m-commerce e-biznes e-banking m-banking 21

22 kategorie e-biznes B2B (ang. Business to Business) B2C (ang. Business to Customer) B2A (ang. Business to Administration) C2B (ang. Customer to Business) C2C (ang. Customer to Customer) C2A (ang. Customer to Administration) 22

23 e-biznes B2B (ang. Business to Business) - stronami transakcji są tylko przedsiębiorstwa (osoby prawne będące podatnikami podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług) np. wirtualne rynki, branżowe giełdy internetowe, aukcje B2B 23

24 e-biznes B2C (ang. Business to Customer) - stronami transakcji są: przedsiębiorstwo oferujące swoje usługi bądź towary i odbiorca, którym jest najczęściej osoba fizyczna np. sklepy internetowe, pasaże handlowe 24

25 e-biznes B2A (ang. Business to Administration) - transakcje, których stronami są przedsiębiorcy oraz organy administracji publicznej np. składanie ofert w przetargach rządowych 25

26 e-biznes C2B (ang. Customer to Business) - transakcja, której przedmiotem jest zamieszczanie ofert przez potencjalnych nabywców w specjalnych serwisach oraz jednoczesne umożliwienie producentom poszukiwanych dóbr zamieszczenia odpowiedzi na oferty nabywców np. oferty kupna wystawiane przez klientów Priceline.com, 26

27 e-biznes C2C (ang. Customer to Customer) - transakcja charakteryzująca się tym, że jej stronami nie są przedsiębiorcy, tylko osoby fizyczne. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że częstą praktyką jest oferowanie towarów bądź usług przez przedsiębiorców w ramach transakcji typu C2C, co sprawia, iż ten rodzaj obrotu elektronicznego zaczyna się upodabniać do obrotu typu B2C. (ALLEGRO 50% / 80% / 20%) np. serwisy aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe 27

28 e-biznes C2A (ang. Customer to Administration) - stronami transakcji są osoby fizyczne oraz organy administracji publicznej np. możliwość płacenia podatków przez Internet, wnoszenie pism urzędowych drogą elektroniczną 28

29 PODSTAWOWE MODELE E-BIZNESOWE Elektroniczna witryna i sklep internetowy (e-fulfilment) Elektroniczne zaopatrzenie (e-procurment) Elektroniczne centrum handlowe (e-mall) Aukcja elektroniczna Wirtualna społeczność Platforma współpracy (B2B) Integrator i dostawca usług (wartości) Pośrednictwo informacji Usługi zaufania (centra certyfikacji)

30 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? I. Pomysł na biznes i strategia rozwoju - pomysł: rozwój/przeniesienie istniejącej lub start-up - misja / wizja - e-biznes plan - działania operacyjne, taktyczne i strategiczne II. Kwestie formalne prowadzenia działalności - rejestracja działalności - wsparcie dla firm: PARP, Urzędy Pracy, - opłaty

31 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? III. wybór i rejestracja domeny -domena to adres strony będący jej nazwą -składa się z nazw oddzielonych kropkami -typy domen: globalne, krajowe, funkcjonalne, organizacyjne adres domenowy: mojafirma - nazwa domenowa.pl - rozszerzenie WAŻNE: -wybór adresu/domeny jest kluczowy dla e-biznesu -domenę dzierżawimy na 12 miesięcy (nie kupujemy)

32 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? IV. Infrastruktura IT / serwer (sposoby): a. model własnych zasobów -własna infrastruktura serwerowa (koszty vs. skala działania) b. modele outsourcingowe (hosting) -tzw. kolokacja (firma zewnętrzna utrzymuje nasze serwery) -serwery dedykowane (dzierżawimy serwery) -serwery wirtualne (dzierżawimy i współdzielimy serwery) -chmura obliczeniowa (dzierżawimy zasoby IT na żądanie)

33 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? IV. Infrastruktura IT cd. : chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to model wykorzystania na żądanie usług IT dostarczonych przez usługodawcę (zazwyczaj zewnętrznego), który charakteryzuje się brakiem koniczności posiadania własnej infrastruktury IT oraz brakiem koniczności zakupu, instalacji i administrowania oprogramowaniem. Modele chmury obliczeniowej: -IaaS: infrastruktura jako usługa -PaaS: platforma jako usługa -SaaS: oprogramowania jako usługa

34

35 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? CHMURA SPOŁECZNA

36 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? V. Projekt i zarządzanie serwisem WWW e-firmy: -projekt strony (zakres i układ prezentowanych informacji) -layout (warstwa graficzna strony WWW) -system zarządzania treścią (CMS) a. Wordpress b. Joomla -opracowanie i wprowadzanie treści -testy

37 ASPEKTY TECHNICZNE - co potrzeba? VI. Aspekty integracyjne e-firmy: - płatności - logistyka - obsługa klienta - e-administracja - zaawansowane rozwiązania online (CRM, ERP, )

38 PROSUMENT Prosument - to profesjonalny i aktywny konsument. To e-konsument aktywny czyli taki, który z jednej strony pozyskuje informacje z różnych źródeł przed zakupem, a z drugiej aktywnie komentuje i przesyła informacje na temat firmy i zakupionych produktów. Skutecznie łączy zakupy w wielu kanałach: online offline mobile

39 PROMOCJA VS E-PROMOCJA I. PROMOCJA W MASS MEDIACH ORAZ OUTDOOR II. KANAŁY PROMOCJI ZWIĄZANE Z INTERNETEM - SEM / SEO (związane z wyszukiwarką) - porównywarki cen / reklama online / ing / blogi / aukcje / portale społecznościowe / katalogi / mapy / wirtualna rzeczywistość / viral marketing/???

40 PROMOCJA VS E-PROMOCJA

41 PROMOCJA VS E-PROMOCJA

42 E-MARKETING Marketing internetowy (e-marketing) to pojęcie szerokie. Obejmuje wszelkie działania w Internecie na wszystkich jego płaszczyznach. Głównym celem działania marketingu internetowego jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb internautów. Dodatkowymi celami są: budowanie marki firmy/produktu, budowanie lojalności klientów, zaspokajanie potrzeb informacyjnych klienta, zwiększanie zysków poprzez poprawienie satysfakcji klienta.

43 E-MARKETING Podstawową strategią e-marketingową jest strategia interaktywna. Główne jej założenia to: komunikacja z klientem w formie dialogu, otwartość na interakcję w przestrzeni wirtualnej, ukierunkowanie na zmieniające się potrzeby prosumenta, stosowanie technologii, ale wspomagającej komunikację z klientem, nie dla samej tylko chęci posiadania technologii

44 E-MARKETING Odmiany marketingu internetowego: Commerce Marketing E (elektroniczny) e-commerce e-marketing M (mobilny) m-commerce m-marketing S (social media) s-commerce s-marketing F (Facebook) f-commerce f-marketing

45 W działaniach e-marketingowych należy przede wszystkich zmienić podejście do metod oddziaływania na klienta. Skuteczna tutaj jest zasada 3A (trzy obszary aktywności): Zasada 1 - informacja (aktualność i uczciwość treści, dopasowanie do grupy docelowej) Zasada 2. - interakcja (dialog, LTV, budowanie społeczności wirtualnej wokół marki) Zasada 3 - wizualizacja E-MARKETING ZASADA 3A (multimedialna prezentacja produktów, technologia wirtualna)

46 E-MARKETING W WYSZUKIWARCE E-MARKETING W WYSZUKIWARCE SEM (ang. Search Engine Marketing) - ogół działań promocyjnych (kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW), które mają na celu uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu w (zarówno naturalnych, jak i płatnych) wynikach wyszukiwania, na wybrane słowa (frazy kluczowe) wpisywane przez użytkowników w zapytaniu do wyszukiwarki.

47 SEM OBECNIE: I. POZYCJONOWANIE (SEO) II. E-MARKETING W WYSZUKIWARCE REKLAMA PŁATNA W WYSZUKIWARCE AD-WORDS zasięg strony/serwisu w Internecie - to liczba efektywnych użytkowników (real users), którzy w danym okresie czasu odwiedzają stronę/serwis

48 E-MARKETING POZYCJONOWANIE (SEO) - ang. Search Engine Optimization SEO (ang. Search Engine Optimization) czyli optymalizacja zawartości strony (serwisu internetowego) w celu osiągnięcia jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania (wyszukiwanie organiczne) GOOGLE to > 90% wyszukiwania

49 E-MARKETING PŁATNA REKLAMA W WYSZUKIWARCE (AD-WORDS) Płaci się za kliknięcie użytkownika w link a nie za wystawienie (wyświetlenie reklamy) - model PPC pay per click SEM = SEO (optymalizacja/pozycjonowanie) + PPC (AdWords)

50 E-MARKETING NARZĘDZIA ANALITYCZNE W SEM: GOOGLE ANALYTICS (darmowe) https://www.google.pl/analytics/

51 E-MARKETING Social media marketing - promowanie marki/produktu z wykorzystaniem technologii Web 2.0 (tu. Serwisów społecznościowych): -Blogi (zaplecze merytoryczne i wsparcie pozycjonowania) -Facebook marketing -YouTube

52 E-MARKETING marketing - jest formą marketingu bezpośredniego. Jako narzędzie do komunikacji wykorzystuje pocztę elektroniczną. marketing obejmuje takie zagadnienia i procesy, jak: budowa baz adresów i zarządzanie nimi przygotowywanie wiadomości (szablonu) zautomatyzowana wysyłka wiadomości do subskrybentów lub klientów

53 E-MARKETING marketing - jest formą marketingu bezpośredniego. Jako narzędzie do komunikacji wykorzystuje pocztę elektroniczną. marketing obejmuje takie zagadnienia i procesy, jak: budowa baz adresów i zarządzanie nimi przygotowywanie wiadomości (szablonu) zautomatyzowana wysyłka wiadomości do subskrybentów lub klientów

54 E-MARKETING Viral marketing - pozwala on w nieinwazyjny sposób infekować masowego odbiorcę treścią komercyjną, której ten nie zamawiał. Przy tym zachowana zostaje zgodność z przepisami prawa (brak wymaganej zgody na przedstawienie oferty). Evian Roller Babies

55 E-MARKETING WSPARCIE E-MARKETINGU: I.UDZIAŁ W SERWISACH AUKCYJNYCH II.UDZIAŁ W PORÓWNYWARKACH CEN III.UDZIAŁ W SERWISACH ZAKUPÓW GRUPOWYCH

56 E-MARKETING - co kiedy???

Gospodarka Elektroniczna

Gospodarka Elektroniczna dr inż. Paweł Morawski Gospodarka Elektroniczna semestr letni 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: środy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

e-commerce - handel elektroniczny cz.2

e-commerce - handel elektroniczny cz.2 e-commerce - handel elektroniczny cz.2 promocja sklepu Internetowego GŁÓWNE OBSZARY: - REKLAMA W MASS MEDIACH ORAZ OUTDOOR - PROMOCJA TRADYCYJNA SKLEPÓW INTERNETOWYCH - PROMOCJA SPRZEDAŻY 2 promocja sklepu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=17&id=375 Niniejsze opracowanie przedstawia zestawienie modeli biznesowych opisanych w literaturze

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Izabela Michalska-Dudek 1

Izabela Michalska-Dudek 1 Izabela Michalska-Dudek 1 Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Oddział Śląsk. INTERNET PR Marcin Janowski. Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Oddział Śląsk. INTERNET PR Marcin Janowski. Szkolenie dla organizacji pozarządowych Oddział Śląsk INTERNET PR Marcin Janowski Szkolenie dla organizacji pozarządowych Katowice, 12 stycznia 2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Witaj! kliknij. Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. To zupełnie nic nie kosztuje

Witaj! kliknij. Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. To zupełnie nic nie kosztuje Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best Witaj! Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy To zupełnie nic nie kosztuje kliknij O firmie Nasza Agencja Interaktywna jest już na rynku ponad

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce perspektywa klienta

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce perspektywa klienta Dorota Teneta-Skwiercz * Paulina Sarnowska ** Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce perspektywa klienta Wstęp Lata 90. XX wieku oznaczały dynamiczny wzrost popularności

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Katalog firm i usług. www.ecommercepolska.pl

Katalog firm i usług. www.ecommercepolska.pl Katalog firm i usług www.ecommercepolska.pl Wstęp Izba Gospodarki Elektronicznej jest podmiotem reprezentującym branżę e-commerce. Naszym celem jest rozwój polskiego rynku usług świadczonych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami... 209 mgr Daniel Rodzeń Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Opolski Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa

Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa 1 Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa kompleksowa realizacja e-commerce agencja interaktywna e-mail marketing system rekomendacji

Bardziej szczegółowo