oprogramowanie integracja outsourcing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oprogramowanie integracja outsourcing"

Transkrypt

1 oprogramowanie integracja outsourcing

2 Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw świadcząc kompleksowe usługi w zakresie integracji systemów, masowych wdrożeń sprzętu komputerowego, realizacji projektów informatycznych. Oferujemy ponadto usługi outsourcingu IT w oparciu o własne, nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Certyfikat ISO 9001:2008 TALEX wdrożył system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. Certyfikat został przyznany w zakresie: projektowania, produkcji, dostarczania, integracji rozwiązań i technologii informatycznych, świadczenia usług serwisowych, produkcji oprogramowania, kompleksowego zarządzania zasobami IT klientów oraz realizacji masowych wdrożeń systemów informatycznych. Usługi: monitoringu IT, biura zapasowego, Data Center w tym hosting i kolokacja Certyfikat ISO 27001:2005 TALEX wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001: Historia 2011 otwarcie biura w Czechach (Praga) 2010 rozszerzenie sieci oddziałów do 14 placówek 2010 rozbudowa nowego Talex Data Center 2005 wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001: połączenie z Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o laureat nagrody Dobra Firma 2002 wyróżnienie godłem Wielkopolska Jakość i certyfikatem Dobre bo polskie 2002 wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: lider rankingu Złote Firmy Wielkopolski 2001 realizacja jednego z największych projektów w sektorze finansowym w kraju 2000 otwarcie Data Center w nowej siedzibie Talex SA w Poznaniu 2000 debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (TLX) 1998 przekształcenie Talex Sp. z o.o. w Talex SA rozpoczęcie partnerskiej współpracy z firmami: Compaq Computer, Sun Microsystems, Motorola, Molex, Hewlett Packard, Oracle, IBM, Bea Systems 1993 otwarcie Centrum Szkoleniowego 1991 pierwsze kontrakty z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym jednym z wieloletnich klientów firmy Oddzia³y Talex, oprócz centrali w Poznaniu, posiada 12 oddziałów terenowych. Spośród tych placówek najważniejszą rolę spełniają ośrodki we Wrocławiu i Warszawie, mogące służyć jako bezpośrednie zaplecze technologiczne centrali, podczas gdy pozostałe oddziały w Gdyni, Szczecinie, Toruniu, Olsztynie, Cieszynie, Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Krakowie służą głównie jako zaplecze logistyczne, serwisowe i handlowe dużych projektów informatycznych. Talex posiada również oddział zagraniczny w czeskiej Pradze.

3 Outsourcing Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na usługi outsourcingowe Talex zbudował Centrum Przetwarzania Danych pozwalające na świadczenie zaawansowanych usług outsourcingu informatycznego. Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) jest najodpowiedniejszym miejscem na przechowywanie danych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w zakresie kontroli dostępu, podtrzymywania napięcia, zapewnienia łączności, utrzymywania stałej temperatury i wilgotności, Data Center stanowi najdoskonalszą ochronę gwarantującą ciągłość działania systemów informatycznych. Jednocześnie personel Data Center na bieżąco monitoruje pracę systemów, a w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości podejmuje działania zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystko po to, by Państwa systemy i aplikacje działały nieprzerwanie. Bezpieczeñstwo 3 Bezpieczeñstwo fizyczne Data Center zostało zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem poprzez system kontroli dostępu oparty o karty chipowe i rozwiązania biometryczne. Centrum posiada system monitoringu wizyjnego oraz dyżurujących całą dobę pracowników ochrony. Urządzenia Data Center zasilane są z dwóch niezależnych stacji transformatorowych. Ciągłość działania gwarantuje system nadmiarowych urządzeń UPS oraz własny generator prądu zapewniający napięcie w przypadku dłuższych awarii. Bezawaryjną pracę serwerów i innych urządzeń gwarantują własne systemy klimatyzacji i wentylacji zapewniające stałą temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach Data Center. Ośrodek został wyposażony w system czujników przeciwpożarowych o podwyższonej czułości oraz bezpieczny dla sprzętu i ludzi system gaszenia gazem FM-200. Bezpieczeñstwo telekomunikacyjne W zakresie zagwarantowania niezawodności łączności Data Center zostało wyposażone w łącza zrealizowane w różnych technologiach (np. Frame Relay, ATM, MPLS) pochodzące od kilku operatorów. Dzięki zawartym umowom Talex może zaoferować dowolne konfiguracje odpowiadające specyficznym wymaganiom klientów w zakresie przepustowości i skalowalności. Całodobowe Centrum Monitoringu na bieżąco rejestruje obciążenie sieci umożliwiając błyskawiczną interwencję w przypadku odstępstw od przyjętych wartości. Bezpieczeñstwo danych Wszystkie systemy informatyczne przechowywane w Data Center korzystają z bezpiecznej infrastruktury Centrum. Dedykowane podstawowe systemy gwarantują optymalne warunki pracy urządzeń, a jednocześnie minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Dodatkowo oferujemy szereg opcji pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo powierzonych danych, np. równoważenie ruchu, udostępnianie sprzętu zastępczego do czasu usunięcia awarii, stały monitoring parametrów sprzętu pozwalający reagować już na wczesnym etapie wystąpienia nieprawidłowości. Data Center posiada specjalnie przygotowaną Strefę Testową, w której istnieje możliwość wstępnego testowania parametrów i konfiguracji przed instalacją sprzętu w Strefie Serwerów Głównych. Us³ugi Kolokacja Hosting Serwery wirtualne Biuro Zapasowe Centrum Zapasowe Cloud Computing

4 Business Intelligence Zadaniem systemów Business Intelligence (BI) jest stworzenie optymalnej platformy informacyjnej, w celu umożliwienia osobom zarządzającym przedsiębiorstwem podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Nasza oferta w zakresie Business Intelligence obejmuje dopasowanie, zaprojektowanie i wdrożenie systemów udostępniania informacji wspomagających podejmowanie decyzji. Implementowane przez Talex rozwiązania Bussines Intelligence obejmują m.in. planowanie i kontrolę procesów ekonomicznych, analizowanie rentowności działalności, automatyzację sprawozdawczości lub analizę wskaźnikową. Dzięki wykorzystaniu systemów BI firma zwiększa szybkość, skuteczność i prawidłowość podejmowanych decyzji, zyskując przewagę nad konkurencją. Oferowane przez Talex rozwiązanie Business Intelligence obejmuje: Hurtownię Danych, Środowisko analityczne InfoTal - system dystrybucji statycznych raportów. Hurtownia Danych Hurtownia danych to odrębna baza danych zawierająca dane ze wszystkich systemów przedsiębiorstwa. Dzięki odpowiednio zdefiniowanej strukturze danych i relacjach pomiędzy tabelami, możliwe jest przechowywanie w hurtowni wszystkich danych w jednym formacie i systemie. Ułatwia to późniejszy dostęp do danych, tworzenie raportów a także zarządzanie dostępem do informacji. Zasilanie hurtowni może przebiegać wg określonego harmonogramu. Ze względu na nieobciążanie systemów dziedzinowych, najwygodniejszym rozwiązaniem jest zasilanie hurtowni w nocy. Częstotliwość zasilania może być oczywiście większa, np. dwa razy dziennie. Czynnikiem określającym tę częstotliwość jest jedynie wymagana dostępność do najświeższych danych oraz spójność tych danych w ramach określonego przedziału czasowego. SAP Business Warehouse Talex posiada doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań klasy Business Intelligence w oparciu o narzędzia SAP Business Warehouse. W ramach podwykonawstwa projektu wdrożenia systemu analityczno-raportującego możemy służyć wsparciem w każdej z faz wdrożeniowych SAP BW. W przypadku konieczności zasilenia hurtowni danych informacjami z systemów źródłowych różnych od SAP, możliwe jest przygotowanie profesjonalnego, zintegrowanego z SAP BW rozwiązania, które będzie dane z systemów źródłowych: ekstrahować, czyścić, transformować, ładować do hurtowni danych. 4 SAP BusinessObjects System Analityczny SAP BusinessObjects służy do dynamicznej analizy danych poprzez tworzenie zestawień oraz raportów ze wszystkich źródeł danych dostępnych dla użytkownika w przedsiębiorstwie. Mogą to być zarówno dane pochodzące z hurtowni danych, jak też z danych rzeczywistych wprowadzanych on-line do systemów przedsiębiorstwa (np. systemu ERP, CRM, itp.). Raporty tworzone są na podstawie tzw. Świata Obiektów, który jest definicją tabel z danymi wraz ich powiązaniami. Nazwy tabel oraz pól tłumaczone są na opisy pojęć biznesowych łatwo zrozumiałych dla użytkowników. Dzięki temu użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć raporty korzystając z techniki przeciągnij i upuść. Każdy z dokumentów tworzony jest na komputerze użytkownika, a następnie może być udostępniany innym użytkownikom poprzez opublikowanie go we współdzielonej bazie raportów tzw. repozytorium. InfoTal System InfoTal jest portalem informacyjnym służącym do interaktywnej komunikacji pomiędzy klientami i pracownikami przedsiębiorstwa. Do podstawowych funkcji realizowanych przez portal należą: Funkcja informacyjna: Udostępnianie ogólnych komunikatów dla pracowników i klientów; Udostępnianie szczegółowych informacji wybranym osobom; Udostępniane informacji w postaci pliku lub informacji na stronach portalu; Załączanie plików dowolnego formatu; Dodawanie informacji przez użytkowników bez potrzeby pomocy informatyków. Dystrybucja dokumentów, realizowana przez program Kolporter, tworzący raporty dla każdego z użytkowników indywidualnie;

5 Kontakt z klientem, poprzez udostępnienie możliwości zgłaszania uwag, składania zamówień przez klientów. Oprogramowanie Talex oferuje obok własnych, gotowych rozwiązań aplikacyjnych możliwość przygotowania oprogramowania na życzenie. Zespół programistów posiadających doświadczenie w prowadzeniu projektów IT posiada kompetencje w szeregu technologii, np. J2EE,.NET, Visual Studio, Power ++, BEA WebLogic, OS/400, Open Source. Przygotowywane na konktretne potrzeby klienta oprogramowanie posiada szereg zalet w stosunku do gotowych pakietów. Jest: ściśle dopasowane do wymagań; łatwe do modyfikacji i rozbudowy; objęte pakietem wsparcia technicznego. Oprogramowanie w³asne CreditDelivery - system wspomagający rozpatrywanie wniosków kredytowych w oparciu o zdefiniowane kryteria; Rating Tool - system wspomagający tworzenie modeli ratingowych; ichange - system wspomagający obieg procesów i zarządzanie projektami w organizacji; SZRek - system wspomagający zarządzanie reklamacjami; TalDesk - system wspomagający rejestrację i obsługę zgłoszeń serwisowych; SWZ - System Wsparcia Zakupów umożliwiający automatyzację, centralizację i kontrolę zakupów na potrzeby wewnętrzne; Importer ESPI - aplikacja umożliwiająca spółkom giełdowym szybkie i łatwe tworzenie sprawozdań giełdowych zgodnych z Elektronicznym Systemem Przekazywania Informacji; InfoTal - portal informacyjny udostępniający raporty z systemów Business Intelligence; LEON - system umożliwiający proces czyszczenia danych zgromadzonych w bazach danych; edrewno - system aukcyjny umożliwiający nadleśnictwom sprzedaż drewna w formie licytacji; Flota - system wspomagający pracę dyspozytora firmowej floty samchodowej; Rejestr - system elektronicznego zarządzania zawieranymi umowami; TeleBill - system wspomagający analizę billingów telefonicznych; Sekretariat - system elektronicznego obiegu pism wpływających do firmy; ClinTriS - Clinical Trial System - aplikacja wspomagająca prowadzenie badań klinicznych. 5 Oprogramowanie firm trzecich VMware; Microsoft; SAP BusinessObjects; serwery aplikacyjne: WebLogic, WebSphere, JBoss; bazy danych: IBM DB2, Oracle, Informix Dynamic Server, NCR Teradata, Sybase IQ, MS SQL, SAP DB, Red Brick; Microsoft Talex posiada status: Gold Business Intelligence Silver Content Management Silver Data Platform Silver Server Platform. Talex należy do grona partnerów LAR (Large Account Reseller) uprawnionych do sprzedaży wolumenowych licencji oprogramowania w ramach programów Select i Enterprise. W oparciu o technologie Microsoft realizujemy projekty w obszarach: business intelligence - projekty i wdrożenia systemów analitycznych i raportujących, obiegu dokumentów i procesów w oparciu o rozwiązania Microsoft SharePoint, budowy aplikacji w oparciu o platformę Windows Azure, konsolidacji, centralizacji i zarządzania infrastrukturą w oparciu o Active Directory oraz Microsoft System Center, wirtualizacji przy wykorzystaniu Microsoft Hyper-V.

6 Rollout - masowe wdro enia Talex oferuje kompleksowe wdrożenia systemów informatycznych na masową skalę. W ramach usługi Talex konfiguruje na indywidualne potrzeby, montuje i dostarcza do siedziby klienta gotowe zestawy komputerowe, które następnie instaluje, testuje i uruchamia w środowisku produkcyjnym. Proces ten może być przeprowadzony w weekendy, czy w godzinach nocnych tak, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednocześnie Talex gwarantuje całkowicie bezpieczną utylizację wycofywanych zasobów IT, w tym bezpowrotne zniszczenie danych. Etapy rolloutu 1. Talex zamawia sprzęt u producentów i dostawców wykorzystując partnerskie relacje i korzystając ze specjalnych upustów i rabatów. 3.Sprzęt zostaje transportowany do Fabryki Rolloutowej w głównym biurowcu Talexu, gdzie jest przygotowywany do ostatecznej wysyłki. 2. Zamówiony sprzęt trafia do Centrum Logistyczno-Magazynowego. W ten sposób zabezpieczamy ciągłość dostaw uniezależniając się od bieżących stanów magazynowych dostawców. Wybrane zrealizowane rollouty 4. Przygotowane zestawy sprzętu przewożone są do Centrum Logistyczno-Magazynowego, gdzie oczekują na ostateczną wysyłkę do klienta. 5. W ustalonym terminie sprzęt zostaje wysłany i zainstalowany u klienta. Jednocześnie Talex utylizuje wycofany sprzęt gwarantując bezpowrotne zniszczenie danych. 6 Bank Zachodni WBK SA W okresie od listopada 2001 do kwietnia 2003 Talex przeprowadził wymianę całej infrastruktury teleinformatycznej w Banku Zachodnim WBK SA. W ramach projektu Talex: wykonał audyt techniczny poprzedzający proces rolloutu, dokonał modernizacji okablowania strukturalnego, wymienił całkowicie środowisko serwerowe, wymienił środowisko terminalowe na PC, dokonał całkowitej wymiany środowiska systemowego i aplikacyjnego, utylizował wycofany sprzęt. W sumie w ramach prowadzonego projektu dostarczono ponad 6500 komputerów PC, 700 serwerów, 3700 skanerów i drukarek, ponad 600 urządzeń UPS, 2200 urządzeń aktywnych. ING Bank Œl¹ski SA Rollout prowadzony w 2005 roku obejmował całkowitą wymianę infrastruktury w zakresie komputerów PC i serwerów we wszystkich placówkach. W ciągu 25 weekendów konwersji wymieniono ponad 5400 komputerów PC oraz 300 serwerów utylizując jednocześnie wycofany sprzęt. W ramach projektu Talex: przeprowadził audyt poprzedzający rollout, dokonał całkowitej wymiany środowiska stacji roboczych, utylizował wycofany sprzęt. Bank Millennium SA W ciągu zaledwie 2 miesięcy 2005 roku Talex przeprowadził proces rolloutu w Banku Millennium SA obejmujący instalację nowego środowiska komputerów PC połączoną ze zmianą centralnego systemu informatycznego. Kredyt Bank SA Kompleksowa wymiana sprzętu komputerowego w ponad 80 oddziałach i 280 filiach Banku, przeprowadzona w 2007 i 2008 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej Dwa projekty instalacji pracowni komputerowych obejmujące łącznie ponad 1600 szkół zrealizowane w 2007roku.

7 Integracja systemów Zaawansowane systemy informatyczne stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie ich administracji. Potrzebna jest właściwa konfiguracja i integracja wszystkich elementów składowych systemu IT. Talex oferuje w tym zakresie pomoc i bogate doświadczenie poparte wieloma zakończonymi sukcesem projektami z zakresu zaawansowanej integracji systemów informatycznych. W zakresie integracji systemów świadczymy usługi instalacji i konfiguracji: serwerów RISC oraz Intel macierzy dyskowych różnych producentów systemów operacyjnych klasy Unix i Windows oprogramowania bazodanowego oprogramowania aplikacyjnego Microsoft Wybrane obszary specjalizacji: Konsolidacja i wirtualizacja systemów IT: partycjonowanie logiczne (LPAR/DLPAR, npars/vpars, domeny logiczne), wirtualizacja sprzętowa (VMware ESX Server, MS Virtual Server, Citrix XenServer) Kompleksowe wdrożenia oprogramowania do wykonywania centralnego backupu i archiwizacji; Budowa sieci SAN opartych o przełączniki Fibre Channel; Wdrożenia rozwiązań wysokiej dostępności i rozwiązań klastrowych (HACMP, Veritas Cluster Server, HP MC/ServiceGuard, EMC GeoSpan for Microsoft Cluster Server, Windows Clustering Services (Cluster Service - MSCS oraz Network Load Balancing - NLB); Wykonywanie zaawansowanych testów potwierdzających wybór technologii (Proof of Concept), np. sieci DWDM na duże odległości dla różnych rodzajów ruchu (Fibre Channel, GigabitEthernet); Rozpoznawanie, wdrażanie, serwisowanie, przystosowywanie do indywidualnych potrzeb klienta systemów zarządzania usługami IT (IT Service Management); Wdrożenia zaawansowanych rozwiązań monitorowania sieci i systemów; Wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania; Implementację specjalizowanych urządzeń i sterowników w technologii LinuxEmbeded. Bezpieczeñstwo IT Oferujemy szeroką gamę usług związanych z bezpieczeństwem: Centralizacja środowisk informatycznych w zakresie zarządzania kontami i uwierzytelnieniami w oparciu o Active Directory; Projekty bezpiecznej infrastruktury pocztowej; Hardening serwerów pocztowych; Wdrożenia Forefront Threat Management Gateway 2010 w roli firewalla, Proxy, serwera VPN; Hardening systemów Windows; Projekty i wdrożenia infrastruktury klucza publicznego PKI; Usługi integracyjne z pogranicza środowisk i systemów (rozwiązania Single Sign-On, MIIS itp.); Usługi doradcze w zakresie projektowania i wdrażania korporacyjnych polityk bezpieczeństwa; Analizy i audyty bezpieczeństwa środowisk; Usługi monitoringu krytycznych usług i serwerów świadczone zdalnie w trybie 24/7; Budowa profilowanych systemów dla nietypowych zastosowań o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa (korporacyjne stacje robocze, kioski internetowe, komputery dostępne publicznie); Wdrożenia SCOM 2007 jako mechanizmu monitorowania środowiska IT; Wdrożenia SCCM 2007 jako mechanizmu zarządzania środowiskiem IT; Wdrożenia mechanizmów archiwizacji danych, automatycznej dystrybucji poprawek oraz zdalnej instalacji stacji roboczych. Sieci komputerowe Talex przygotowuje kompleksowo projekty firmowych sieci komputerowych. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów różnej wielkości w wielu technologiach. Nasze rozwiązania budujemy w oparciu o sprzęt renomowanych producentów (np. CISCO, Molex, Krone) gwarantujący wysoką jakość i bezpieczeństwo. Realizujemy projekty: sieci LAN, WAN, MAN wykorzystujące różne dynamiczne protokoły routingowe; budowy węzłów internetowych; budowy bezprzewodowych sieci WLAN; budowy sieci prywatnych VPN; szerokopasmowych systemów DWDM; migracji infrastruktury sieciowej; transmisji głosu w sieciach IP oraz telefonii IP; instalacji okablowania strukturalnego. Świadczymy jednocześnie usługi całodobowego zdalnego monitoringu urządzeń w oparciu o własne centrum monitoringu. 7

8 Zapewnienie Ci¹g³oœci Dzia³ania 8 Zarządzanie Ciągłością Działania proponowane przez Talex to zestaw usług pozwalających osiągnąć maksymalny poziom ochrony i bezpieczeństwa, gwarantujący szybki i sprawny powrót do normalnego trybu pracy w przypadku sytuacji kryzysowej. Proponujemy podejście kompleksowe, gdyż w naszym przekonaniu tylko takie rozwiązanie są w stanie spełnić wymagania współczesnego biznesu. Oferujemy usługi: budowy centrum zapasowego, rozwiązań wysokiej dostępności, odtworzenia danych, odtworzenia mocy obliczeniowej, odtworzenia infrastruktury biurowej, serwisu, całodobowego Help Desk oraz zdalnego monitoringu. Centrum zapasowe Talex oferuje usługi uruchomienienia centrum zapasowego w swoim Data Center. Nowoczesna infrastruktura Data Center gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych, a jednocześnie zapewnia pełną dostępność usług i systemów. Centrum zapasowe pozwala zabezpieczyć najważniejsze systemy i dane, gwarantując ich nieprzerwane działanie na wypadek awarii środowiska podstawowego. Oferujemy budowę systemów wysokiej dostępności (np. klastry) gwarantujących skrócenie do minimum czasu niedostępności systemu poprzez automatyczne wykrycie awarii i przełączenie aplikacji na sprawną część infrastruktury. Odtworzenie danych W oparciu o sprawdzone technologie i procedury budujemy rozwiązania typu Disaster Recovery pozwalające na sprawne i szybkie odtworzenie w zdefiniowanym czasie (np. 8 godzin), pełnej funckjonalności systemu po katastrofie. Oferujemy usługi wykonywania kopii zapasowych, bezpiecznego transportu nośników oraz odtworzenia systemów w oparciu o ustalone procedury. Biuro zapasowe Na wypadek katastrofy uniemożliwiającej dalszą pracę w podstawowej siedzibie Talex oferuje uruchomienie biura zapasowego w swoim biurowcu. W zaledwie kilka godzin od momentu zgłoszenia awarii jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa w pełni wyposażone stanowiska pracy (komputery, telefony, faksy, kopiarki) posiadające połączenie z Państwa firmową siecią. Biuro zapasowe umożliwi natychmiastowe podjęcie pracy pozwalające ograniczyć koszty przestoju. Us³ugi serwisowe Usługi serwisowe, oprócz standardowych, rozumianych jako usuwanie awarii sprzętu i systemów operacyjnych, obejmują następujące elementy: help desk system przyjmowania zgłoszeń i wsparcia dla działań Serwisu; zarządzanie zasobami informatycznymi zdalnie i w siedzibie klienta; konsultacje telefoniczne i w siedzibie klienta; instalacje sprzętowe i systemowe zgodne z wymogami klienta lub wykonanymi projektami; usługi Break&Fix - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i oprogramowania; wsparcie techniczne instalacja łatek systemowych, uaktualnienia wersji systemów i oprogramowania, aktualizacje sterowników i BIOS-ów; usługi IMACD - istalowanie, przenoszenie, rozbudowa, zmiana i wycofanie sprzętu. Oferowane przez nas usługi są opcjonalne, zależne od czasu reakcji, czasu usunięcia awarii oraz okresu ich dostępności. Monitoring W Centrum Monitoringu nadzorowane są systemy informatyczne znajdujące się w DC a także na życzenie klienta istnieje możliwość całodobowego minitorowania systemów i sieci poza siedzibą naszej firmy. W razie wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu systemów klienta, natychmiast reaguje dyżurujący zespół Help Desk usuwając ewentualne problemy. W ramach zaawansowanego monitoringu oferujemy stałą obserwację parametrów poszczególnych urządzeń klienta przy użyciu nowoczesnych rozwiązań oraz podejmowanie stosowanych działań w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń czy awarii.

9 Inteligentne budynki Talex oferuje kompleksowe usługi projektowania i realizacji instalacji tzw. inteligentnych budynków. Zintegrowane systemy kontroli dostępu, telewizji dozorowej, alarmowe gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniając jednocześnie łatwość obsługi poprzez centralny system zarządzania. Talex posiada koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w postaci zabezpieczenia mechanicznego. Data Center W dobie globalizacji i informatyzacji procesów biznesowych ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości działania firm ma odpowiednie zabezpieczanie przed ryzykiem zarówno biznesowym, jak i operacyjnym. Jednym z najcenniejszych zasobów staje się obecnie informacja z nieograniczonym i pełnym dostępem do niej o każdej porze dnia. Dane przechowywane na firmowych dyskach twardych to w wielu przypadkach najcenniejszy kapitał firmy, dlatego wymagają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony. Budowa własnego Data Center bezpiecznego ośrodka z niezależnym systemem zasilania i łączności gwarantuje właściwy poziom zabezpieczenia firmowych danych. Wyposażone w centralnie zintegrowane systemy zasilania, klimatyzacji, kontroli dostępu oraz zabezpieczeń Centrum gwarantuje wysoki komfort i bezpieczeństwo pracy, a jednocześnie zapewnia ochronę przed wtargnięciem osób nieuprawnionych. 9 Bezpieczeñstwo Data Center Wytrzymałość ogniowa Data Center jest w stanie wytrzymać zewnętrzną temperaturę przekraczającą 1000 st. C; konstrukcja kabiny zapewnia szczelność podczas akcji pożarniczej; Klimatyzacja Komora Data Center podłączona jest do niezależnego systemu wentylacji i klimatyzacji, dzięki czemu można utrzymywać stałą temperaturę i wilgotność powietrza bez względu na stopień wykorzystania pomieszczenia; System alarmowy W przypadku wystąpienia systuacji awaryjnych natychmiast informowani zostają pracownicy ochrony. System automatycznie zabezpiecza kabinę przed gazami agresywnymi, wilgocią oraz dymem. Systemy zasilania Niezależne systemy zasilania kabiny (UPS, generatory prądu) gwarantują podtrzymanie napięcia w przypadku awarii sieci energetycznej. Bezpieczeństwo elektroniczne Generatory szumów zapewniają pełną poufność i ochronę przed podsłuchem elektronicznym. Kontrola dostępu Dostęp do kabiny Data Center jest ściśle ograniczony poprzez wydzielenie specjalnej strefy wewnątrz budynku, zastosowa nie elektronicznej kontroli dostępu, a także systemu monitoringu telewizyjnego. Zalety technologii Data Center: Montaż pomieszczenia (kabiny) Data Center w czystej technologii montażowej ; Możliwość instalowania pomieszczenia Data Center na powierzchni biurowej; Możliwość demontażu i ponownego montażu pomieszczenia Data Center w innym miejscu; Możliwość rozbudowy pomieszczenia o dodatkową powierzchnię bez wyłączania z eksploatacji działającej części Data Center; Konstrukcja modułowa z możliwością zabudowy słupów konstrukcyjnych budynku. Copyright Lampertz

10 Partnerzy i referencje W celu oferowania najdoskonalszych rozwiązań informatycznych Talex podpisał szereg umów z czołowymi producentami sprzętu i oprogramowania. Dzięki nim Talex jest w stanie zaoferować produkty i rozwiązania odpowiadające wymaganiom klientów poszukujących sprawdzonej i nowoczesnej infrastruktury IT. 10 Wybrana lista referencyjna Finanse Administracja Przemysł Handel / usługi Transport i logistyka Alior Bank SA Bank Millennium SA Bank Zachodni WBK SA Crédit Agricole Bank Polska SA DM BZ WBK SA EFG Eurobank Ergasias SA Europejski Fundusz Leasingowy SA Getin Bank SA ING Bank Śląski SA Kredyt Bank SA Millennium Bank SA Polbank EFG SA PKO BP SA Raiffeisen Bank Polska SA Fundacja Fundusz Współpracy Jednostka Finansująco-Kontraktująca Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Instytut Pamięci Narodowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Komenda Stołeczna Policji Lasy Państwowe SA Narodowy Fundusz Zdrowia, Wielkopolski Oddział Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Obrony Narodowej Sądy Apelacyjne, Okręgowe i Rejonowe na terenie kraju Urząd Wojewódzki w Poznaniu Beskidzka Energetyka SA Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Energetyka Kaliska SA Fugo SA Nivea Polska SA Rafako SA Elektroskandia SA EURO-NET Sp. z o.o. Królewska Sp. z o.o. Martin Bauer Managementservice Sp. z o.o. Pfeifer&Langen Polska Sp. z o.o. Skoda Auto Polska SA Solaris Bus&Coach SA Schenker Sp. z o.o.

11 Info NAZWA: STATUS PRAWNY: DATA POWSTANIA: REJESTRACJA: KAPITAŁ AKCYJNY: CZŁONKOWIE ZARZĄDU: ADRES: TALEX SA spółka akcyjna 1989 rok Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr PLN Janusz Gocałek - Prezes Zarządu Jacek Klauziński - Wiceprezes Zarządu Andrzej Rózga - Wiceprezes Zarządu Rafał Szałek - Członek Zarządu Radosław Wesołowski - Członek Zarządu TALEX SA ul. Karpia 27d Poznań tel.: (+48 61) fax: (+48 61) LICZBA PRACOWNIKÓW: 167(2007), 220(2008), 240(2009), 242(2010), 287(2011) PRZYCHODY W MLN PLN: 134,1(2007), 131,5(2008), 61,9(2009), 105,8(2010), 142,7 (2011) NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001:2005; wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 tytuł najlepszej firmy Wielkopolski w rankingu Złote Firmy Wielkopolski 2001 (8. pozycja w 2002, 7. pozycja w 2003); Certyfikat Poznański Lider Przedsiębiorczości ; Gazela Biznesu tytuł przyznawany przez Puls Biznesu Dobra Firma 2003 tytuł przyznany przez dziennik Rzeczpospolita GIEŁDA: Akcje TALEX SA (TLX) notowane są od 2000 roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. ODDZIAŁY: Adres oddzia³u Telefon Fax Warszawa, ul. Iłżecka 26 (+48 22) (+48 22) Wrocław, ul. Legnicka (+48 71) (+48 71) Gdynia, ul. Sportowa 8 (+48 58) (+48 58) Katowice, ul. Chorzowska 50 (+48 32) (+48 32) Kraków, ul. Kamieńskiego 51 (+48 12) (+48 12) Białystok, ul. Ogrodowa 31 (+48 85) (+48 85) Cieszyn, ul. Katowicka 157 (+48 33) (+48 33) Lublin, ul. Jana Sawy 2 (+48 81) (+48 81) Łódź, ul. Piotrkowska 276 (+48 42) (+48 42) Olsztyn, ul. Prusa 6/3 (+48 89) (+48 89) Szczecin, ul. Pomorska 53 (+48 91) (+48 91) Toruń, ul. Włocławska 167 (+48 56) (+48 56)

12 TLX Talex SA ul. Karpia 27 d Poznañ tel. (61) fax (61) dzia³ handlowy

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy 2014

Prezentacja firmy 2014 Prezentacja firmy 2014 Firma Misja Uczestniczymy w zrównoważonym rozwoju biznesu, społeczeństwa i środowiska poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dbamy, by satysfakcja naszych klientów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING IT. www.atena.pl. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

OUTSOURCING IT. www.atena.pl. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. OUTSOURCING IT Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo