oprogramowanie integracja outsourcing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oprogramowanie integracja outsourcing"

Transkrypt

1 oprogramowanie integracja outsourcing

2 Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw świadcząc kompleksowe usługi w zakresie integracji systemów, masowych wdrożeń sprzętu komputerowego, realizacji projektów informatycznych. Oferujemy ponadto usługi outsourcingu IT w oparciu o własne, nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Certyfikat ISO 9001:2008 TALEX wdrożył system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. Certyfikat został przyznany w zakresie: projektowania, produkcji, dostarczania, integracji rozwiązań i technologii informatycznych, świadczenia usług serwisowych, produkcji oprogramowania, kompleksowego zarządzania zasobami IT klientów oraz realizacji masowych wdrożeń systemów informatycznych. Usługi: monitoringu IT, biura zapasowego, Data Center w tym hosting i kolokacja Certyfikat ISO 27001:2005 TALEX wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001: Historia 2011 otwarcie biura w Czechach (Praga) 2010 rozszerzenie sieci oddziałów do 14 placówek 2010 rozbudowa nowego Talex Data Center 2005 wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001: połączenie z Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o laureat nagrody Dobra Firma 2002 wyróżnienie godłem Wielkopolska Jakość i certyfikatem Dobre bo polskie 2002 wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: lider rankingu Złote Firmy Wielkopolski 2001 realizacja jednego z największych projektów w sektorze finansowym w kraju 2000 otwarcie Data Center w nowej siedzibie Talex SA w Poznaniu 2000 debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (TLX) 1998 przekształcenie Talex Sp. z o.o. w Talex SA rozpoczęcie partnerskiej współpracy z firmami: Compaq Computer, Sun Microsystems, Motorola, Molex, Hewlett Packard, Oracle, IBM, Bea Systems 1993 otwarcie Centrum Szkoleniowego 1991 pierwsze kontrakty z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym jednym z wieloletnich klientów firmy Oddzia³y Talex, oprócz centrali w Poznaniu, posiada 12 oddziałów terenowych. Spośród tych placówek najważniejszą rolę spełniają ośrodki we Wrocławiu i Warszawie, mogące służyć jako bezpośrednie zaplecze technologiczne centrali, podczas gdy pozostałe oddziały w Gdyni, Szczecinie, Toruniu, Olsztynie, Cieszynie, Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Krakowie służą głównie jako zaplecze logistyczne, serwisowe i handlowe dużych projektów informatycznych. Talex posiada również oddział zagraniczny w czeskiej Pradze.

3 Outsourcing Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na usługi outsourcingowe Talex zbudował Centrum Przetwarzania Danych pozwalające na świadczenie zaawansowanych usług outsourcingu informatycznego. Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) jest najodpowiedniejszym miejscem na przechowywanie danych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w zakresie kontroli dostępu, podtrzymywania napięcia, zapewnienia łączności, utrzymywania stałej temperatury i wilgotności, Data Center stanowi najdoskonalszą ochronę gwarantującą ciągłość działania systemów informatycznych. Jednocześnie personel Data Center na bieżąco monitoruje pracę systemów, a w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości podejmuje działania zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystko po to, by Państwa systemy i aplikacje działały nieprzerwanie. Bezpieczeñstwo 3 Bezpieczeñstwo fizyczne Data Center zostało zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem poprzez system kontroli dostępu oparty o karty chipowe i rozwiązania biometryczne. Centrum posiada system monitoringu wizyjnego oraz dyżurujących całą dobę pracowników ochrony. Urządzenia Data Center zasilane są z dwóch niezależnych stacji transformatorowych. Ciągłość działania gwarantuje system nadmiarowych urządzeń UPS oraz własny generator prądu zapewniający napięcie w przypadku dłuższych awarii. Bezawaryjną pracę serwerów i innych urządzeń gwarantują własne systemy klimatyzacji i wentylacji zapewniające stałą temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach Data Center. Ośrodek został wyposażony w system czujników przeciwpożarowych o podwyższonej czułości oraz bezpieczny dla sprzętu i ludzi system gaszenia gazem FM-200. Bezpieczeñstwo telekomunikacyjne W zakresie zagwarantowania niezawodności łączności Data Center zostało wyposażone w łącza zrealizowane w różnych technologiach (np. Frame Relay, ATM, MPLS) pochodzące od kilku operatorów. Dzięki zawartym umowom Talex może zaoferować dowolne konfiguracje odpowiadające specyficznym wymaganiom klientów w zakresie przepustowości i skalowalności. Całodobowe Centrum Monitoringu na bieżąco rejestruje obciążenie sieci umożliwiając błyskawiczną interwencję w przypadku odstępstw od przyjętych wartości. Bezpieczeñstwo danych Wszystkie systemy informatyczne przechowywane w Data Center korzystają z bezpiecznej infrastruktury Centrum. Dedykowane podstawowe systemy gwarantują optymalne warunki pracy urządzeń, a jednocześnie minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Dodatkowo oferujemy szereg opcji pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo powierzonych danych, np. równoważenie ruchu, udostępnianie sprzętu zastępczego do czasu usunięcia awarii, stały monitoring parametrów sprzętu pozwalający reagować już na wczesnym etapie wystąpienia nieprawidłowości. Data Center posiada specjalnie przygotowaną Strefę Testową, w której istnieje możliwość wstępnego testowania parametrów i konfiguracji przed instalacją sprzętu w Strefie Serwerów Głównych. Us³ugi Kolokacja Hosting Serwery wirtualne Biuro Zapasowe Centrum Zapasowe Cloud Computing

4 Business Intelligence Zadaniem systemów Business Intelligence (BI) jest stworzenie optymalnej platformy informacyjnej, w celu umożliwienia osobom zarządzającym przedsiębiorstwem podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Nasza oferta w zakresie Business Intelligence obejmuje dopasowanie, zaprojektowanie i wdrożenie systemów udostępniania informacji wspomagających podejmowanie decyzji. Implementowane przez Talex rozwiązania Bussines Intelligence obejmują m.in. planowanie i kontrolę procesów ekonomicznych, analizowanie rentowności działalności, automatyzację sprawozdawczości lub analizę wskaźnikową. Dzięki wykorzystaniu systemów BI firma zwiększa szybkość, skuteczność i prawidłowość podejmowanych decyzji, zyskując przewagę nad konkurencją. Oferowane przez Talex rozwiązanie Business Intelligence obejmuje: Hurtownię Danych, Środowisko analityczne InfoTal - system dystrybucji statycznych raportów. Hurtownia Danych Hurtownia danych to odrębna baza danych zawierająca dane ze wszystkich systemów przedsiębiorstwa. Dzięki odpowiednio zdefiniowanej strukturze danych i relacjach pomiędzy tabelami, możliwe jest przechowywanie w hurtowni wszystkich danych w jednym formacie i systemie. Ułatwia to późniejszy dostęp do danych, tworzenie raportów a także zarządzanie dostępem do informacji. Zasilanie hurtowni może przebiegać wg określonego harmonogramu. Ze względu na nieobciążanie systemów dziedzinowych, najwygodniejszym rozwiązaniem jest zasilanie hurtowni w nocy. Częstotliwość zasilania może być oczywiście większa, np. dwa razy dziennie. Czynnikiem określającym tę częstotliwość jest jedynie wymagana dostępność do najświeższych danych oraz spójność tych danych w ramach określonego przedziału czasowego. SAP Business Warehouse Talex posiada doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań klasy Business Intelligence w oparciu o narzędzia SAP Business Warehouse. W ramach podwykonawstwa projektu wdrożenia systemu analityczno-raportującego możemy służyć wsparciem w każdej z faz wdrożeniowych SAP BW. W przypadku konieczności zasilenia hurtowni danych informacjami z systemów źródłowych różnych od SAP, możliwe jest przygotowanie profesjonalnego, zintegrowanego z SAP BW rozwiązania, które będzie dane z systemów źródłowych: ekstrahować, czyścić, transformować, ładować do hurtowni danych. 4 SAP BusinessObjects System Analityczny SAP BusinessObjects służy do dynamicznej analizy danych poprzez tworzenie zestawień oraz raportów ze wszystkich źródeł danych dostępnych dla użytkownika w przedsiębiorstwie. Mogą to być zarówno dane pochodzące z hurtowni danych, jak też z danych rzeczywistych wprowadzanych on-line do systemów przedsiębiorstwa (np. systemu ERP, CRM, itp.). Raporty tworzone są na podstawie tzw. Świata Obiektów, który jest definicją tabel z danymi wraz ich powiązaniami. Nazwy tabel oraz pól tłumaczone są na opisy pojęć biznesowych łatwo zrozumiałych dla użytkowników. Dzięki temu użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć raporty korzystając z techniki przeciągnij i upuść. Każdy z dokumentów tworzony jest na komputerze użytkownika, a następnie może być udostępniany innym użytkownikom poprzez opublikowanie go we współdzielonej bazie raportów tzw. repozytorium. InfoTal System InfoTal jest portalem informacyjnym służącym do interaktywnej komunikacji pomiędzy klientami i pracownikami przedsiębiorstwa. Do podstawowych funkcji realizowanych przez portal należą: Funkcja informacyjna: Udostępnianie ogólnych komunikatów dla pracowników i klientów; Udostępnianie szczegółowych informacji wybranym osobom; Udostępniane informacji w postaci pliku lub informacji na stronach portalu; Załączanie plików dowolnego formatu; Dodawanie informacji przez użytkowników bez potrzeby pomocy informatyków. Dystrybucja dokumentów, realizowana przez program Kolporter, tworzący raporty dla każdego z użytkowników indywidualnie;

5 Kontakt z klientem, poprzez udostępnienie możliwości zgłaszania uwag, składania zamówień przez klientów. Oprogramowanie Talex oferuje obok własnych, gotowych rozwiązań aplikacyjnych możliwość przygotowania oprogramowania na życzenie. Zespół programistów posiadających doświadczenie w prowadzeniu projektów IT posiada kompetencje w szeregu technologii, np. J2EE,.NET, Visual Studio, Power ++, BEA WebLogic, OS/400, Open Source. Przygotowywane na konktretne potrzeby klienta oprogramowanie posiada szereg zalet w stosunku do gotowych pakietów. Jest: ściśle dopasowane do wymagań; łatwe do modyfikacji i rozbudowy; objęte pakietem wsparcia technicznego. Oprogramowanie w³asne CreditDelivery - system wspomagający rozpatrywanie wniosków kredytowych w oparciu o zdefiniowane kryteria; Rating Tool - system wspomagający tworzenie modeli ratingowych; ichange - system wspomagający obieg procesów i zarządzanie projektami w organizacji; SZRek - system wspomagający zarządzanie reklamacjami; TalDesk - system wspomagający rejestrację i obsługę zgłoszeń serwisowych; SWZ - System Wsparcia Zakupów umożliwiający automatyzację, centralizację i kontrolę zakupów na potrzeby wewnętrzne; Importer ESPI - aplikacja umożliwiająca spółkom giełdowym szybkie i łatwe tworzenie sprawozdań giełdowych zgodnych z Elektronicznym Systemem Przekazywania Informacji; InfoTal - portal informacyjny udostępniający raporty z systemów Business Intelligence; LEON - system umożliwiający proces czyszczenia danych zgromadzonych w bazach danych; edrewno - system aukcyjny umożliwiający nadleśnictwom sprzedaż drewna w formie licytacji; Flota - system wspomagający pracę dyspozytora firmowej floty samchodowej; Rejestr - system elektronicznego zarządzania zawieranymi umowami; TeleBill - system wspomagający analizę billingów telefonicznych; Sekretariat - system elektronicznego obiegu pism wpływających do firmy; ClinTriS - Clinical Trial System - aplikacja wspomagająca prowadzenie badań klinicznych. 5 Oprogramowanie firm trzecich VMware; Microsoft; SAP BusinessObjects; serwery aplikacyjne: WebLogic, WebSphere, JBoss; bazy danych: IBM DB2, Oracle, Informix Dynamic Server, NCR Teradata, Sybase IQ, MS SQL, SAP DB, Red Brick; Microsoft Talex posiada status: Gold Business Intelligence Silver Content Management Silver Data Platform Silver Server Platform. Talex należy do grona partnerów LAR (Large Account Reseller) uprawnionych do sprzedaży wolumenowych licencji oprogramowania w ramach programów Select i Enterprise. W oparciu o technologie Microsoft realizujemy projekty w obszarach: business intelligence - projekty i wdrożenia systemów analitycznych i raportujących, obiegu dokumentów i procesów w oparciu o rozwiązania Microsoft SharePoint, budowy aplikacji w oparciu o platformę Windows Azure, konsolidacji, centralizacji i zarządzania infrastrukturą w oparciu o Active Directory oraz Microsoft System Center, wirtualizacji przy wykorzystaniu Microsoft Hyper-V.

6 Rollout - masowe wdro enia Talex oferuje kompleksowe wdrożenia systemów informatycznych na masową skalę. W ramach usługi Talex konfiguruje na indywidualne potrzeby, montuje i dostarcza do siedziby klienta gotowe zestawy komputerowe, które następnie instaluje, testuje i uruchamia w środowisku produkcyjnym. Proces ten może być przeprowadzony w weekendy, czy w godzinach nocnych tak, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednocześnie Talex gwarantuje całkowicie bezpieczną utylizację wycofywanych zasobów IT, w tym bezpowrotne zniszczenie danych. Etapy rolloutu 1. Talex zamawia sprzęt u producentów i dostawców wykorzystując partnerskie relacje i korzystając ze specjalnych upustów i rabatów. 3.Sprzęt zostaje transportowany do Fabryki Rolloutowej w głównym biurowcu Talexu, gdzie jest przygotowywany do ostatecznej wysyłki. 2. Zamówiony sprzęt trafia do Centrum Logistyczno-Magazynowego. W ten sposób zabezpieczamy ciągłość dostaw uniezależniając się od bieżących stanów magazynowych dostawców. Wybrane zrealizowane rollouty 4. Przygotowane zestawy sprzętu przewożone są do Centrum Logistyczno-Magazynowego, gdzie oczekują na ostateczną wysyłkę do klienta. 5. W ustalonym terminie sprzęt zostaje wysłany i zainstalowany u klienta. Jednocześnie Talex utylizuje wycofany sprzęt gwarantując bezpowrotne zniszczenie danych. 6 Bank Zachodni WBK SA W okresie od listopada 2001 do kwietnia 2003 Talex przeprowadził wymianę całej infrastruktury teleinformatycznej w Banku Zachodnim WBK SA. W ramach projektu Talex: wykonał audyt techniczny poprzedzający proces rolloutu, dokonał modernizacji okablowania strukturalnego, wymienił całkowicie środowisko serwerowe, wymienił środowisko terminalowe na PC, dokonał całkowitej wymiany środowiska systemowego i aplikacyjnego, utylizował wycofany sprzęt. W sumie w ramach prowadzonego projektu dostarczono ponad 6500 komputerów PC, 700 serwerów, 3700 skanerów i drukarek, ponad 600 urządzeń UPS, 2200 urządzeń aktywnych. ING Bank Œl¹ski SA Rollout prowadzony w 2005 roku obejmował całkowitą wymianę infrastruktury w zakresie komputerów PC i serwerów we wszystkich placówkach. W ciągu 25 weekendów konwersji wymieniono ponad 5400 komputerów PC oraz 300 serwerów utylizując jednocześnie wycofany sprzęt. W ramach projektu Talex: przeprowadził audyt poprzedzający rollout, dokonał całkowitej wymiany środowiska stacji roboczych, utylizował wycofany sprzęt. Bank Millennium SA W ciągu zaledwie 2 miesięcy 2005 roku Talex przeprowadził proces rolloutu w Banku Millennium SA obejmujący instalację nowego środowiska komputerów PC połączoną ze zmianą centralnego systemu informatycznego. Kredyt Bank SA Kompleksowa wymiana sprzętu komputerowego w ponad 80 oddziałach i 280 filiach Banku, przeprowadzona w 2007 i 2008 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej Dwa projekty instalacji pracowni komputerowych obejmujące łącznie ponad 1600 szkół zrealizowane w 2007roku.

7 Integracja systemów Zaawansowane systemy informatyczne stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie ich administracji. Potrzebna jest właściwa konfiguracja i integracja wszystkich elementów składowych systemu IT. Talex oferuje w tym zakresie pomoc i bogate doświadczenie poparte wieloma zakończonymi sukcesem projektami z zakresu zaawansowanej integracji systemów informatycznych. W zakresie integracji systemów świadczymy usługi instalacji i konfiguracji: serwerów RISC oraz Intel macierzy dyskowych różnych producentów systemów operacyjnych klasy Unix i Windows oprogramowania bazodanowego oprogramowania aplikacyjnego Microsoft Wybrane obszary specjalizacji: Konsolidacja i wirtualizacja systemów IT: partycjonowanie logiczne (LPAR/DLPAR, npars/vpars, domeny logiczne), wirtualizacja sprzętowa (VMware ESX Server, MS Virtual Server, Citrix XenServer) Kompleksowe wdrożenia oprogramowania do wykonywania centralnego backupu i archiwizacji; Budowa sieci SAN opartych o przełączniki Fibre Channel; Wdrożenia rozwiązań wysokiej dostępności i rozwiązań klastrowych (HACMP, Veritas Cluster Server, HP MC/ServiceGuard, EMC GeoSpan for Microsoft Cluster Server, Windows Clustering Services (Cluster Service - MSCS oraz Network Load Balancing - NLB); Wykonywanie zaawansowanych testów potwierdzających wybór technologii (Proof of Concept), np. sieci DWDM na duże odległości dla różnych rodzajów ruchu (Fibre Channel, GigabitEthernet); Rozpoznawanie, wdrażanie, serwisowanie, przystosowywanie do indywidualnych potrzeb klienta systemów zarządzania usługami IT (IT Service Management); Wdrożenia zaawansowanych rozwiązań monitorowania sieci i systemów; Wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania; Implementację specjalizowanych urządzeń i sterowników w technologii LinuxEmbeded. Bezpieczeñstwo IT Oferujemy szeroką gamę usług związanych z bezpieczeństwem: Centralizacja środowisk informatycznych w zakresie zarządzania kontami i uwierzytelnieniami w oparciu o Active Directory; Projekty bezpiecznej infrastruktury pocztowej; Hardening serwerów pocztowych; Wdrożenia Forefront Threat Management Gateway 2010 w roli firewalla, Proxy, serwera VPN; Hardening systemów Windows; Projekty i wdrożenia infrastruktury klucza publicznego PKI; Usługi integracyjne z pogranicza środowisk i systemów (rozwiązania Single Sign-On, MIIS itp.); Usługi doradcze w zakresie projektowania i wdrażania korporacyjnych polityk bezpieczeństwa; Analizy i audyty bezpieczeństwa środowisk; Usługi monitoringu krytycznych usług i serwerów świadczone zdalnie w trybie 24/7; Budowa profilowanych systemów dla nietypowych zastosowań o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa (korporacyjne stacje robocze, kioski internetowe, komputery dostępne publicznie); Wdrożenia SCOM 2007 jako mechanizmu monitorowania środowiska IT; Wdrożenia SCCM 2007 jako mechanizmu zarządzania środowiskiem IT; Wdrożenia mechanizmów archiwizacji danych, automatycznej dystrybucji poprawek oraz zdalnej instalacji stacji roboczych. Sieci komputerowe Talex przygotowuje kompleksowo projekty firmowych sieci komputerowych. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów różnej wielkości w wielu technologiach. Nasze rozwiązania budujemy w oparciu o sprzęt renomowanych producentów (np. CISCO, Molex, Krone) gwarantujący wysoką jakość i bezpieczeństwo. Realizujemy projekty: sieci LAN, WAN, MAN wykorzystujące różne dynamiczne protokoły routingowe; budowy węzłów internetowych; budowy bezprzewodowych sieci WLAN; budowy sieci prywatnych VPN; szerokopasmowych systemów DWDM; migracji infrastruktury sieciowej; transmisji głosu w sieciach IP oraz telefonii IP; instalacji okablowania strukturalnego. Świadczymy jednocześnie usługi całodobowego zdalnego monitoringu urządzeń w oparciu o własne centrum monitoringu. 7

8 Zapewnienie Ci¹g³oœci Dzia³ania 8 Zarządzanie Ciągłością Działania proponowane przez Talex to zestaw usług pozwalających osiągnąć maksymalny poziom ochrony i bezpieczeństwa, gwarantujący szybki i sprawny powrót do normalnego trybu pracy w przypadku sytuacji kryzysowej. Proponujemy podejście kompleksowe, gdyż w naszym przekonaniu tylko takie rozwiązanie są w stanie spełnić wymagania współczesnego biznesu. Oferujemy usługi: budowy centrum zapasowego, rozwiązań wysokiej dostępności, odtworzenia danych, odtworzenia mocy obliczeniowej, odtworzenia infrastruktury biurowej, serwisu, całodobowego Help Desk oraz zdalnego monitoringu. Centrum zapasowe Talex oferuje usługi uruchomienienia centrum zapasowego w swoim Data Center. Nowoczesna infrastruktura Data Center gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych, a jednocześnie zapewnia pełną dostępność usług i systemów. Centrum zapasowe pozwala zabezpieczyć najważniejsze systemy i dane, gwarantując ich nieprzerwane działanie na wypadek awarii środowiska podstawowego. Oferujemy budowę systemów wysokiej dostępności (np. klastry) gwarantujących skrócenie do minimum czasu niedostępności systemu poprzez automatyczne wykrycie awarii i przełączenie aplikacji na sprawną część infrastruktury. Odtworzenie danych W oparciu o sprawdzone technologie i procedury budujemy rozwiązania typu Disaster Recovery pozwalające na sprawne i szybkie odtworzenie w zdefiniowanym czasie (np. 8 godzin), pełnej funckjonalności systemu po katastrofie. Oferujemy usługi wykonywania kopii zapasowych, bezpiecznego transportu nośników oraz odtworzenia systemów w oparciu o ustalone procedury. Biuro zapasowe Na wypadek katastrofy uniemożliwiającej dalszą pracę w podstawowej siedzibie Talex oferuje uruchomienie biura zapasowego w swoim biurowcu. W zaledwie kilka godzin od momentu zgłoszenia awarii jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa w pełni wyposażone stanowiska pracy (komputery, telefony, faksy, kopiarki) posiadające połączenie z Państwa firmową siecią. Biuro zapasowe umożliwi natychmiastowe podjęcie pracy pozwalające ograniczyć koszty przestoju. Us³ugi serwisowe Usługi serwisowe, oprócz standardowych, rozumianych jako usuwanie awarii sprzętu i systemów operacyjnych, obejmują następujące elementy: help desk system przyjmowania zgłoszeń i wsparcia dla działań Serwisu; zarządzanie zasobami informatycznymi zdalnie i w siedzibie klienta; konsultacje telefoniczne i w siedzibie klienta; instalacje sprzętowe i systemowe zgodne z wymogami klienta lub wykonanymi projektami; usługi Break&Fix - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i oprogramowania; wsparcie techniczne instalacja łatek systemowych, uaktualnienia wersji systemów i oprogramowania, aktualizacje sterowników i BIOS-ów; usługi IMACD - istalowanie, przenoszenie, rozbudowa, zmiana i wycofanie sprzętu. Oferowane przez nas usługi są opcjonalne, zależne od czasu reakcji, czasu usunięcia awarii oraz okresu ich dostępności. Monitoring W Centrum Monitoringu nadzorowane są systemy informatyczne znajdujące się w DC a także na życzenie klienta istnieje możliwość całodobowego minitorowania systemów i sieci poza siedzibą naszej firmy. W razie wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu systemów klienta, natychmiast reaguje dyżurujący zespół Help Desk usuwając ewentualne problemy. W ramach zaawansowanego monitoringu oferujemy stałą obserwację parametrów poszczególnych urządzeń klienta przy użyciu nowoczesnych rozwiązań oraz podejmowanie stosowanych działań w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń czy awarii.

9 Inteligentne budynki Talex oferuje kompleksowe usługi projektowania i realizacji instalacji tzw. inteligentnych budynków. Zintegrowane systemy kontroli dostępu, telewizji dozorowej, alarmowe gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniając jednocześnie łatwość obsługi poprzez centralny system zarządzania. Talex posiada koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w postaci zabezpieczenia mechanicznego. Data Center W dobie globalizacji i informatyzacji procesów biznesowych ogromne znaczenie dla zachowania ciągłości działania firm ma odpowiednie zabezpieczanie przed ryzykiem zarówno biznesowym, jak i operacyjnym. Jednym z najcenniejszych zasobów staje się obecnie informacja z nieograniczonym i pełnym dostępem do niej o każdej porze dnia. Dane przechowywane na firmowych dyskach twardych to w wielu przypadkach najcenniejszy kapitał firmy, dlatego wymagają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony. Budowa własnego Data Center bezpiecznego ośrodka z niezależnym systemem zasilania i łączności gwarantuje właściwy poziom zabezpieczenia firmowych danych. Wyposażone w centralnie zintegrowane systemy zasilania, klimatyzacji, kontroli dostępu oraz zabezpieczeń Centrum gwarantuje wysoki komfort i bezpieczeństwo pracy, a jednocześnie zapewnia ochronę przed wtargnięciem osób nieuprawnionych. 9 Bezpieczeñstwo Data Center Wytrzymałość ogniowa Data Center jest w stanie wytrzymać zewnętrzną temperaturę przekraczającą 1000 st. C; konstrukcja kabiny zapewnia szczelność podczas akcji pożarniczej; Klimatyzacja Komora Data Center podłączona jest do niezależnego systemu wentylacji i klimatyzacji, dzięki czemu można utrzymywać stałą temperaturę i wilgotność powietrza bez względu na stopień wykorzystania pomieszczenia; System alarmowy W przypadku wystąpienia systuacji awaryjnych natychmiast informowani zostają pracownicy ochrony. System automatycznie zabezpiecza kabinę przed gazami agresywnymi, wilgocią oraz dymem. Systemy zasilania Niezależne systemy zasilania kabiny (UPS, generatory prądu) gwarantują podtrzymanie napięcia w przypadku awarii sieci energetycznej. Bezpieczeństwo elektroniczne Generatory szumów zapewniają pełną poufność i ochronę przed podsłuchem elektronicznym. Kontrola dostępu Dostęp do kabiny Data Center jest ściśle ograniczony poprzez wydzielenie specjalnej strefy wewnątrz budynku, zastosowa nie elektronicznej kontroli dostępu, a także systemu monitoringu telewizyjnego. Zalety technologii Data Center: Montaż pomieszczenia (kabiny) Data Center w czystej technologii montażowej ; Możliwość instalowania pomieszczenia Data Center na powierzchni biurowej; Możliwość demontażu i ponownego montażu pomieszczenia Data Center w innym miejscu; Możliwość rozbudowy pomieszczenia o dodatkową powierzchnię bez wyłączania z eksploatacji działającej części Data Center; Konstrukcja modułowa z możliwością zabudowy słupów konstrukcyjnych budynku. Copyright Lampertz

10 Partnerzy i referencje W celu oferowania najdoskonalszych rozwiązań informatycznych Talex podpisał szereg umów z czołowymi producentami sprzętu i oprogramowania. Dzięki nim Talex jest w stanie zaoferować produkty i rozwiązania odpowiadające wymaganiom klientów poszukujących sprawdzonej i nowoczesnej infrastruktury IT. 10 Wybrana lista referencyjna Finanse Administracja Przemysł Handel / usługi Transport i logistyka Alior Bank SA Bank Millennium SA Bank Zachodni WBK SA Crédit Agricole Bank Polska SA DM BZ WBK SA EFG Eurobank Ergasias SA Europejski Fundusz Leasingowy SA Getin Bank SA ING Bank Śląski SA Kredyt Bank SA Millennium Bank SA Polbank EFG SA PKO BP SA Raiffeisen Bank Polska SA Fundacja Fundusz Współpracy Jednostka Finansująco-Kontraktująca Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Instytut Pamięci Narodowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Komenda Stołeczna Policji Lasy Państwowe SA Narodowy Fundusz Zdrowia, Wielkopolski Oddział Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Obrony Narodowej Sądy Apelacyjne, Okręgowe i Rejonowe na terenie kraju Urząd Wojewódzki w Poznaniu Beskidzka Energetyka SA Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Energetyka Kaliska SA Fugo SA Nivea Polska SA Rafako SA Elektroskandia SA EURO-NET Sp. z o.o. Królewska Sp. z o.o. Martin Bauer Managementservice Sp. z o.o. Pfeifer&Langen Polska Sp. z o.o. Skoda Auto Polska SA Solaris Bus&Coach SA Schenker Sp. z o.o.

11 Info NAZWA: STATUS PRAWNY: DATA POWSTANIA: REJESTRACJA: KAPITAŁ AKCYJNY: CZŁONKOWIE ZARZĄDU: ADRES: TALEX SA spółka akcyjna 1989 rok Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr PLN Janusz Gocałek - Prezes Zarządu Jacek Klauziński - Wiceprezes Zarządu Andrzej Rózga - Wiceprezes Zarządu Rafał Szałek - Członek Zarządu Radosław Wesołowski - Członek Zarządu TALEX SA ul. Karpia 27d Poznań tel.: (+48 61) fax: (+48 61) LICZBA PRACOWNIKÓW: 167(2007), 220(2008), 240(2009), 242(2010), 287(2011) PRZYCHODY W MLN PLN: 134,1(2007), 131,5(2008), 61,9(2009), 105,8(2010), 142,7 (2011) NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001:2005; wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 tytuł najlepszej firmy Wielkopolski w rankingu Złote Firmy Wielkopolski 2001 (8. pozycja w 2002, 7. pozycja w 2003); Certyfikat Poznański Lider Przedsiębiorczości ; Gazela Biznesu tytuł przyznawany przez Puls Biznesu Dobra Firma 2003 tytuł przyznany przez dziennik Rzeczpospolita GIEŁDA: Akcje TALEX SA (TLX) notowane są od 2000 roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. ODDZIAŁY: Adres oddzia³u Telefon Fax Warszawa, ul. Iłżecka 26 (+48 22) (+48 22) Wrocław, ul. Legnicka (+48 71) (+48 71) Gdynia, ul. Sportowa 8 (+48 58) (+48 58) Katowice, ul. Chorzowska 50 (+48 32) (+48 32) Kraków, ul. Kamieńskiego 51 (+48 12) (+48 12) Białystok, ul. Ogrodowa 31 (+48 85) (+48 85) Cieszyn, ul. Katowicka 157 (+48 33) (+48 33) Lublin, ul. Jana Sawy 2 (+48 81) (+48 81) Łódź, ul. Piotrkowska 276 (+48 42) (+48 42) Olsztyn, ul. Prusa 6/3 (+48 89) (+48 89) Szczecin, ul. Pomorska 53 (+48 91) (+48 91) Toruń, ul. Włocławska 167 (+48 56) (+48 56)

12 TLX Talex SA ul. Karpia 27 d Poznañ tel. (61) fax (61) dzia³ handlowy

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078 Profil działalności Jesteśmy kompleksowym integratorem zaawansowanych technologii informatycznych, Nasze usługi świadczymy dla dużych i średnich firm, urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Gwarantujemy najwyższą dostępność systemów IT. Oprogramowanie. Konsulting. Usługi.

Gwarantujemy najwyższą dostępność systemów IT. Oprogramowanie. Konsulting. Usługi. COMPAREX Poland Gwarantujemy najwyższą dostępność systemów IT. Oprogramowanie. Konsulting. Usługi. Oprogramowanie. Konsulting. Usługi. Comparex poland COMPAREX Poland Sp. z o.o. jest międzynarodowym integratorem

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane 8 grudnia 1965 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - ZETO w Łodzi 1 listopada 1994 Centrum Komputerowe ZETO SA - prywatyzacja 2 Rankingi specjalistyczne 1. ComputerWorld

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Historia firmy. Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. powstała w 1999 roku.

Historia firmy. Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. powstała w 1999 roku. Historia firmy Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. powstała w 1999 roku. Dzięki doskonałej organizacji pracy i nieprzeciętnej wiedzy technicznej, firma Xcomp bardzo szybko zdobyła pozycję

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

integration networking development

integration networking development integration networking development NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU IT Być wiarygodnym, zaufanym i kompetentnym partnerem, zarówno dla Klientów, jak i dostawców wiodących światowych technologii informatycznych. Firma

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Janusz Gocałek Prezes Zarządu Talex SA

Szanowni Państwo, Janusz Gocałek Prezes Zarządu Talex SA outsourcing Spis treœci List prezesa Talex SA - Janusza Goca³ka 3 Korzyœci z umowy na outsourcing 4 Oferowane us³ugi 6 Zalety Data Center 8 Bezpieczeñstwo 9 Dlaczego Talex? 10 Nasze Data Center 11 2 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i

Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i Współdzielenie sieci radiowych w praktyce. Podsumowanie modernizacji i eksploatacji największych sieci telefonii komórkowej w Polsce: Orange i T-Mobile NetWorkS! Kim jesteśmy? Planowanie Budowa Nadzór

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Outsourcing IT TALEX DATA CENTER. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Outsourcing IT TALEX DATA CENTER. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Outsourcing IT TALEX DATA CENTER Nowoczesne systemy informatyczne wymagają stabilnej i sprawdzonej infrastruktury teletechnicznej gwarantującej odpowiednią moc obliczeniową

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu

Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu Fuzja Akwizycje Nowy Zarząd Warszawa, 14 grudnia 2006 Fuzja Asseco Poland i Softbank Działania wykonane Pozostałe do zrobienia 08/2006 Podpisanie planu połączenia

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy MemoTech.PL dotycząca wszystkich usług IT.

Oferta firmy MemoTech.PL dotycząca wszystkich usług IT. Oferta firmy MemoTech.PL dotycząca wszystkich usług IT. Streszczenie: Przygotowano dla: Kontakt: Niniejszy dokument zawiera indywidualnie przygotowaną ofertę na usług IT świadczone w firmie MemoTech.PL.

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Sławomir Szczepański Key Account Manager Arcus Kyocera MDS Krzysztof Jaśkiewicz Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dyr. Departamentu Arcus

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo specjalne

Bezpieczeństwo specjalne Jesteśmy jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych, łączymy produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Świadczymy najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oraz w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług firma Neteris przygotowała program opieki informatycznej skierowany

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Atende 2017

Prezentacja Grupy Atende 2017 Prezentacja Grupy Atende 2017 Warszawa, październik 2017 Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym od 2013 Dawniej: ATM Systemy Informatyczne Jedna z czołowych firm branży IT Ponad

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Remote Access Manager

Remote Access Manager Remote Access Manager Wraz z ekspansją rynku urządzeń mobilnych i wzrostem liczby osób pracujących poza siedzibą swojej firmy, coraz większego znaczenia nabiera możliwość zdalnego dostępu do zasobów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo!

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem współpracy z naszym nowym partnerem biznesowym firmą Alt It, przedstawiamy ofertę wstępną na stałą obsługę serwisową Państwa Przedsiębiorstwa. Oferta zawiera:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna?

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Propozycje pomysłów na projekty VIII KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI POMORZA I KUJAW Ciechocinek, 18-19 czerwca 2015, autor: Sebastian Mikołajczyk tel: 602 779

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo